Page 1


I

van Sabljić Dajana Juko

Instagram SEMINARSKI RAD


Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet Zagreb

Kolegij: Upravljanje poslovnim dokumentima Mentor: Dr.sc. Božidar Jaković Broj indeksa: Ivan Sabljič(0067450387) Dajana Juko(0067447930) Zagreb, prosinac 2013

Sadržaj 1.

UVOD .....................................................................................................................1

1.1.

Predmet i cilj rada ....................................................................................................1

1.2.

Izvori podataka i metode prikupljanja ......................................................................1

1.3.

Sadržaj i struktura rada ............................................................................................2

2.

KRATKI OPIS WEB SERVISA ................................................................................3

2.1.

Glavne funkcionalnosti Web servisa ........................................................................3

2.2.

Link Web servisa ......................................................................................................4

2.3

. Ekranski prikaz ......................................................................................................4

3.

TEHNOLOŠKI OKVIR ............................................................................................5

4.

KRATAK RAZVOJ .....................................................................................................7

5.

OPIS PROBLEMA .....................................................................................................8

6.

DETALJNA RAZRADA INSTAGRAM WEB SERVISA ..............................................9

6.1. Funkcionalnosti Instagrama .......................................................................................9 6.2. Mogućnosti koje vam pruža Instagram ......................................................................11 6.3. Primjeri destktop računalnih aplikacija ....................................................................13


7. KREIRANJE PROFILA ..............................................................................................16 8. POSLOVNA PRIMJENA ................................................................................................25 9. KONKURENCIJA ...........................................................................................................26 9.1 Vine kao konkurencija Instagramu .............................................................................26 10. POZITIVNE VS NEGATIVNE STRANE INSTAGRAMA ...........................................31 11. SWOT ANALIZA ..........................................................................................................32 12. TROŠKOVI, POKAZATELJI POSLOVANJA...............................................................33 13. MOGUĆNOST NADOGRADNJE U BUDUĆNOSTI ..................................................34 13.1. Smjer razvoja ...........................................................................................................34 13.2. Funkcionalnosti za poboljšanje Web servisa..........................................................34 14. ZAKLJUČAK ................................................................................................................35 16. LITERATURA .................................................................................................................36 15. ŽIVOTOPIS.....................................................................................................................37 17. SAŽETAK ........................................................................................................................39


1. UVOD

1.1. Predmet i cilj rada

Predmet ovog seminarskog rada je opisati i detaljno prezentirati web servis po našoj želji, reći nešto o njegovom nastanku i tehnološkom okviru te mu naći poslovnu primjenu. U ovim radu opisati ćemo Instagram - besplatni web servis za dijeljenje fotografija. Instagram omogućuje korisnicima da slikaju ili iskoriste postojeće fotografije, primjene određene digitalne filtere na njima te ih objave i podijele sa svojim prijateljima. Korisnici sve objavljene fotografije osoba koje prate mogu ‘likeat’, komentirati i podijeliti ih putem drugih društvenih mreža. Glavni cilj ovog seminarskog rada je približiti svim čitateljima Instagram, upoznati ih sa svim funkcionalnostima Instagrama te otkriti im sve kako pozitivne tako i negativne strane ovoga web servisa. Također ćemo ukazati na mogućnosti korištenja Instagrama za poslovnu primjenu u turizmu, prodaji i mnogim drugim djelatnostima ali i način na koji bi ga mi unaprijedili i povećali broj korisnika

1.2. Izvori podataka i metode prikupljanja

Podaci za rad najvećim dijelom prikupljeni su na internetu, na službenoj stranici Instagrama (http://instagram.com/) te na forumima i raznim specijaliziranim časopisima vezanim za informatiku i društvene mreže. Također je primijenjeno naše iskustvo stečeno kroz višegodišnje korištenje Instagrama.

11


1.3. Sadržaj i struktura rada

Struktura seminarskog rada prikazana je i već navedena u sadržaju rada te je podijeljena na uvod, razradu teme i naposljetku zaključak radnje. U samom uvodu ćemo u par rečenica opisati što je predmet rada i koje ciljeve želimo postići pisanjem rada . Navesti ćemo izvore podataka,

te u par rečenica opisati

metodologiju

prikupljanja. U razradi teme ćemo u nekoliko rečenica opisat sam web servis , razvoj samog servisa i njegov tehnološki okvir odnosno koje tehnologije su korištene prilikom izrade Web servisa. Detaljno ćemo opisati sve funkcionalnosti Instagrama , probleme koji se rješavaju uporabom Instagrama i na koje problema nailaze njegovi korisnici. Objasniti ćemo postupak kreiranja profila te poslovnu primjenu Instagrama i navesti njegove konkurente. U zaključku ćemo napraviti SWOT analizu u kojoj ćemo navest snage, slabosti, prilike i prijetnje web servisa te se kritički osvrnuti na Web servis odnosno istači njegove pozitivne i negativne strane te iznijeti svoje mišljene o mogućnostima poboljšanja samog web servisa.

12


2. KRATKI OPIS WEB SERVISA 2.1. Glavne funkcionalnosti Web servisa

Hibrid je društvenog umrežavanja i fotografske usluge. Pokrenut je na iOS uređajima u listopadu 2010. godine. Trenutno ga rabi oko 150 milijuna korisnika. Program može primijeniti različite filtre na snimljenim fotografijama pomoću kamera ugrađenih u pametne telefone. Dodatno se fotografije mogu dijeliti s prijateljima, registriranim na Instagramu. Aplikacija omogućuje jednostavno fotografiranje s raznim retro efektima. U svibnju 2011. godine dodana je opcija koja omogućuje svakom vlasniku profila na Instagramu dodavanje informacija o sebi. Lakoća kojom svaki korisnik iz obične ‘dosadne’ fotografije može brzo i jednostavno dobiti efektniji, kvalitetniji i ljepši rezultat glavni je razlog zašto Instagram uživa toliku popularnost među korisnicima. Osim na iphon uređajima i androidima od kraja 2012.g dobili samo i

web verziju

Instagrama koja omogućuje samo komentiranje i likeanje fotografija te izmjenu podataka u korisničkom profilu.1

1 www.instagram.com

13


2.2. Link Web servisa

Link odabranog Web servisa http://instagram.com/

2.3 . Ekranski prikaz

Slika1:Ekranski prikaz poÄ?etne stranice Instagrama

Izvor: instagram.com

14


3. TEHNOLOŠKI OKVIR Prilikom izrade Instagrama koristila se kombinacija provjereni alata i najsuvremeniji i do tada ne provjereni tehnologija. Neki od alata koji su se koristili prilikom izrade Web servisa su:

HTML 5- HTML

kratica za HyperText Markup Language, što znači

prezentacijski jezik za izradu web stranica. Hipertekst dokument stvara se pomoću HTML jezika. HTML jezikom oblikuje se sadržaj i stvaraju se hiperveze hipertext dokumenta. HTML je jednostavan za uporabu i lako se uči, što je jedan od razloga njegove opće prihvaćenosti i popularnosti. Svoju raširenost zahvaljuje jednostavnosti i tome što je od početka bio zamišljen kao besplatan i tako dostupan svima. HTML 5 je prva nova revizija standarda od HTML 4.01, koji je izdan 1999. Nastao u suradnji World Wide Web Consortium (W3C) i Web Hypertext Application Technology Working Group (WHATWG). Do 2006. godine su ove dvije grupe radile odvojeno, WHATWG je radio sa web formama i aplikacijama, a W3C sa XHTML 2.0. Na svu sreću odlučili su udružiti snage i kreirati novu verziju HTML-a. Izdavanje konačnih specifikacija standarda HTML5 u suprotnosti je s inicijativom Web Hypertext Application Technology Working Group (WHATWG) prema kojoj bi HTML trebao biti "živi" standard koji se stalno nadograđuje, bez oznake verzije specifikacija. HTML5 standard nalazi se u statusu radnog dokumenta (draft), a očekuje se da će postati službeno objavljen sredinom 2012. godine, dok bi konačne specifikacije trebale biti gotove u drugom kvartalu 2014 . Zanimljivo je da već sada veliki broj preglednika

ima

implementiran

sustav

koji

omogućuje

interpretaciju

HTML5.HTML5 donosi brojne nove mogućnosti koje HTML 4.01 i XHTML 1.x nisu imali, kao što je mogućnost reprodukcije videa na stranicama bez korištenja 15


Adobe flasha iil Microsoftovog silverlighta, mogućnost upravljanja pomoću tipkovnice i opcijama za bilo koju vrstu manipulacija, drag and drop, canvas kao i ostali novi elementi.2 •

Redis je najpopularniji sustav za kratkotrajnu pohranu i pretraživanje podataka po određenom ključu. Redis podržava visoku razinu obrade poslužiteljevih podataka te pravi

razliku između setova i sortiranih lista i skupova u raznovrsnim

setovima. •

Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)- Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) je središnji dio Amazonove računalne platforme, Amazon Web Services (AWS). EC2 korisnicima omogućuje najam virtualnih računala na kojima oni pokreću vlastite računalne aplikacije. EC2 omogućuje stabilne implementacije aplikacije putem web-usluga.KorištenjemEC2 korisnik može dignuti Amazon Machine Image to stvoriti virtualni stroj, koji se naziva "Primjerak", a sadrži bilo koji željeni softver .Korisnik može stvoriti, pokrenuti i okončati uslugu poslužitelja po potrebi i plaćati po satu aktivnog korištenja. 3Amazon EC2 jednostavno je web sučelje koje omogućuje dobivanje i konfiguraciju kapaciteta s u najbržem roku i uz minimalno napora. To vam daje potpunu kontrolu nad vašim računalnim resursima i omogućuje vam da trčanje na Amazonove dokazane računalne okoline. Amazon EC2 smanjuje vrijeme potrebno za dohvaćanje poslužiteljevi podataka do minute te vam omogućujući da brzo povećanja ili smanjenje ovisno o vašim potrebama. Prvi je Clood sistem koji naplaćuje samo kapacitete koje zaista koristite.

2 http://www.makeuseof.com/answers/programming-language-develop-iphone-apps/ 3 http://www.makeuseof.com/answers/programming-language-develop-iphone-apps/

16


4. KRATAK RAZVOJ Instagram nastaje 2009.godine u San Franciscu kao produkt rada Amerikanca Kevin Systrom i Brazilca Michela Krikera koji su radili na sustavu koji povezuje sliku sa lokacijom na kojoj je ta slika uslikana. Ime Instagram daje Kevin Systrom koji je još kao dječak sa starim fotoaparatima volio slikati tkz, instant fotografije koje su mu služile kao neka vrsta razglednica(telegrama) sa mjesta na kojem je fotografiju uslikao. Godine 2010. spomenutom dvojcu priključio se tim inžinjera i marketinških stručnjaka na čelu sa Jessicom Zollmhan uspijevaju pribaviti dodatna sredstva u iznosu od 500 000 američkih dolara za daljnji razvoj projekta. U siječnji 2011. dodaju HASHTAGS koji omogućava korisnicama da označavaju fotografije prema lokaciji fotografije, radnji na fotografiji ili po osobama koje se nalaze na fotografiji sto uvelike olakšava pretragu srodnih fotografija. U rujnu iste godine izdaju verziju 2.0 i lansiraju je na App Store (iOS). Nova verzija uključuje nove i live filtere, brz pomak nagiba, fotografije visoke rezolucije te rotaciju fotografije jednim klikom. Uroku od samo nekoliko mjeseci nakon lansiranja nove verzije 2.0 Instagram dobiva 4 milijuna novih korisnika a vrijednost mu skače sa 50 mil $ na 500mil. $. Početkom travnja 2012, g Instagram izdaje verziju 2.2 koja je kompaktabilna sa android sustavom , tako da Instagram dobiva milijune novih 17


korisnika. Nedugo nakon toga Fcebook kupuje Instagram za 1,mlrd$ što je najveća facebook-ova akvizicija. Također možemo izdvojiti činjenicu da je Instagram u vrijeme kupoprodaje imao samo 13 zaposlenih što dovoljno govori o vrijednosti i potencijalu samog web servisa. Nakon toga pred kraj 2012. godine lansira se i i

web verziju

Instagrama koja omogućuje komentiranje i likeanje fotografija te izmjenu podataka u korisničkom profilu. Nakon toga i svjetske zvijezde prepoznaju Instagram i počinju ga koristiti a on u međuvremenu postaje jedan od najnagrađivaniji i najkorištenijih servisa sa nešto više od 150 miliona korisnika.4

4 http://www.pcchip.hr/drustvene-mreze/instagramove-impresivne-3-godine

18


5. OPIS PROBLEMA Instagram , osim što omogućuje svojim korisnicima da jednostavno postavljaju svoje fotografije na neku od društveni mreže, pruža mogućnost uređenja istih kroz čitav niz raznih filtera koji našu fotografiju čine drugačijom i zanimljivijom. Također pomaže i osobama koje prate naše objave da preko hashtaga lakše i brže pronađu fotografije povezane sa određenom referencom bila to osoba koja je na slici ili mjesto na kojem je fotografija nastala. U svemu tome nam pomaže niz aplikacija koje su potpora samom instagramu a neke od njih su: Whitagram, Instaweather, InstaFollow, InstaMesaage. Svaka od ovih aplikacija ima drugačiju funkciju, ali o tome nešto više u sljedećem poglavlju.

19


6. DETALJNA RAZRADA INSTAGRAM WEB SERVISA 6.1. Funkcionalnosti Instagrama Kao što smo već ranije spomenuli, Instagram je društvena mreža za dijeljenje fotografija koja ima više od 150 milijuna korisnika širom svijeta i na kojoj svjetske kompanije uspješno komuniciraju sa svojim potrošačima. Mnogi ovu aplikaciju nazivaju aplikacijom koja se voli ili mrzi. Lakoća kojom svaki korisnik iz obične ‘dosadne’ fotografije može brzo i jednostavno dobiti efektniji, kvalitetniji i ljepši rezultat glavni je razlog zašto Instagram uživa toliku popularnost među korisnicima.5 Instagram je prvotno bio dostupan samo na iPhone uređajima ali nedavno je puštena i Android verzija aplikacije . Uz

to je postala dostupna ograničena web verzija

Instagrama koja omogućuje samo komentiranje i likeanje fotografija te izmjenu podataka u korisničkom profilu. Nije moguće svoj korisnički račun napraviti putem weba, no najavljuje se da će i ta opcija biti uksoro aktivna. Jednostavno je uraditi i online publicirati fotografiju sa Instagramom, samo nekoliko klikova i možemo je sačuvati na nekoj od socijalnih mreža. Format fotografije je kocka a na raspolaganju nam je izbor od desetak opcija sa kojima je moguće malo promjeniti fotografiju. Par predefinisanih filtera koji mijenjaju boje i intezitet fotografije, zatamnjuju rubove i slično. Dodatne funkcije su par dugmadi u gornjem redu za postavljanje ramova, koji zavise od filtera, efekat zamućenosti dijelova fotografije, automatsko ažuriranje boja – intenziviranje boja i rotiranje fotografije. Snaga Instagram aplikacije leži u procesu obrade fotografije u samoj aplikaciji, što dolazi poslije fotografiranja, a to je geotagg - markiranje slike sa GPS lokacijom, ime i 5 www.instagram.com

20


opis fotografije i njeno veoma jednostavno postavljanje i dijeljenje na par najpopularnijih društvenih mreža: Twitter, Facebook, Umblr, Flickr i Foursquare. Po mnogočemu Instagram je sličan popularnim društvenim mrežama poput Twittera i Facebooka. Putem Follow/Unfollow gumba birate koje ćete Instagram korisnike pratiti i čije će se fotografije prikazivati na početnoj stranici aplikacije. Putem @mentiona (imenovanja) u komentarima komunicirate s drugim korisnicima koji za to dobiju notifikaciju, a uz to im se tako upisano korisničko ime pretvara u poveznicu koja vodi na njihov profil. Najvažniji dio Instagrama su #hashtagovi koji se također kao i na Twitteru koriste za lakše pronalaženje i praćenje određene teme. U Instagramovom slučaju pronalaženju fotografija povezanih s tom temom/motivom/tagom. Koliko su

hashtagovi važni

potvrđuje i činjenica da je Instagram razvojni tim upravo njima prilagodio jedan veliki dio Instagram korisničkog sučelja u zadnjoj nadogradnji.

Dijeljenje fotografija putem društvenih mreža i kako povezati Instagram s Facebook fan stranicom Instagram omogućuje jednostavno proslijeđivanje fotografija na društvene mreže kao što su Twitter,Facebook, Tumblr te Flicker i Foursquare.Jednom

kada

odaberete

koje

društvene mreže želite povezati s Instagramom one su vam dostupne za brzi odabir prilikom objave novih fotografija. Ovdje bi posebno željeli naglasiti povezivanje Instagrama s Facebook fan stranicama. Ako imate privatni i poslovni Instagram profil moguće je da poslovni profil povežete samo s poslovnom fan stranicom dok će privatni profil biti povezan a vašim osobnim FB računom.6 Da biste aktivirali ovu opciju za poslovni račun u Instagram postavkama otvorite Sharing -Facebook te kliknite na ‘Post To’ postavke. Tamo umjesto na ‘Wall (defaults)’ prebacite destinaciju objavljenje fotografije na jednu od ponuđenih fan stranica koju administrirate. Kod prve objave Facebook će kreirati poseban Instagram album u kojem će se nalaziti sve fotografije koje podijelite putem Instagram aplikacije.Ukoliko želite da se vaše 6 http://business.instagram.com/blog/

21


fotografije na Instagramu ipak po nečemu razlikuju od drugih ili vam nešto u samome Instagramu nedostaje, možda ćete morati instalirati i neke dodatne aplikacije . Pronašli smo i izdvojili pet aplikacija koje pomažu da vam korištenje Instagrama bude što bolje i jednostavnije. 7 1. Whitagram Aplikaciju Whitagram, koja jednostavno dodaje bijelu pozadinu, kako bi se činilo da je fotografija koju ste uploadali u originalnoj veličini. Osnovna je aplikacija besplatna, a uz nadoplatu od 0,99 dolara otvaraju se dodatne mogućnosti.

2. Instaweather Ona dodaje ime lokacije, temperaturu, vremenske uvjete i još poneku informaciju. Aplikacija je u cjelosti besplatna. 3. InstaFollow Za malo naprednije korisnike, koji Instagram koriste u poslovne svrhe, ova bi aplikacija mogla biti korisna jer nudi statistike o novim pratiteljima, osobama koje su vas prestale pratiti, osobama koje vas ne prate. Također, nudi mogućnost i da otpratite one koji su otpratili vas. 4. InstaMessage Aplikacija nudi mogućnost i da vidite koji se korisnici ove aplikacije nalaze u vašoj blizini. Njezina najvažnija funkcija jest chat sa svojim sljedbenicima. 5. Labelbox

7 www.netokracija.com

22


Ako želite dodati oznake, odnosno, „naljepnice“ na vaše fotografije, ova aplikacija to radi.

Prvenstveno jer nudi nekoliko lijepo dizajniranih prugastih, točkastih i raznih

naljepnica po kojima možete pisati, a drugi je razlog jer je zgodna za korištenje – ako povučete prstom preko slike, „nalijepit“ ćete naljepnicu. Ako držite prst dugo na njoj, maknut ćete ju, a ako zatresete mobitel, nestat će sve naljepnice koje ste postavili. 8

8 www.netokracija.com

23


6.2. Mogućnosti koje vam pruža Instagram Filteri Prilikom korištenja Instagrama naviknuli smo gledati razne zanimljive fotografije gotovo savršenog izgleda čija atraktivnost leži prvenstveno u raznim filterima. Naime, filteri su oduvijek bili vrlo važan segment Instagrama, na njemu su i izgradili bazu korisnika, no sada su otišli korak dalje i izradili 13 potpuno novih filtera koje su izradili sa stručnjacima, te omogućuili korisniku vrlo jednostavno ubacivanje istih. Svaki od filtera ima drugačiji učinak i svrhu u kojoj se koristi, iako nužno i ne mora biti tako. 1. Normal

Učinak ovof filtera je poznato kao bez filtera, ili u svijetu hashtagova kao nofilter. Najobičniji bez filtrirani efekt. Koristi se za sve vrste slika, bilo ako slikate prirodu ili pak gastronomiju. 9

2. X- Pro II

Učinak ovog filtera su topli tonovi, sa naglaskom na plavoj i zelenoj boji, koji se koristi prvenstveno za slikanje prirode. 3. EarlyBid

Učinak filtera su blijede, zamagljene boje, posebno se ističu žuta i bež, koji se koristi prvenstveno radi slikanja gastronomskih užitaka . Naravno nijedan filter nije nužno koristiti u određene svrhe. 4. Lomo – fi

9 www.instagram.com

24


Učinak filtera je pospan i mutan štih, sa naglaskom na žutoj i zelenoj boji, koji se koristi za slikanje prirode. 5. Sutro

Učinak filtera je sličan Sephia filteru, naglasak je na ljubičastoj i smeđoj boji i koristi se za artistički nastrojene mondene fotografije, kao naprimjer: šalica kave, žličice za kavu, zrnca kave na ubrusu. 6. Toaster Učinak filtera je visoka ekspozicija uz kuteve à la 'fish eye' objektiv i ovaj filter se koristi za „Mad Man“ noćne izlaske, piknike i slično. 7. Brannan Učinak filtera je low key, sa naglaskom na sivo i zeleno i prvenstveno se koristi za slike ljubimaca.

8. Valencia Učinak filtera je 'realni' kontrast, sa naglaskom na malo sive boje i previše smeđe boje. 9. Inkwell Učinak filtera je crno-bijeli, visoki kontrast, koji svakoj slici daje poseban old school štih, i jedan je od najčešće korištenih filtera na Instagramu.

25


10. Walden

Učinak filtera su isprane boje sa primjesima plave nijanse . Najčešće slike obrađivane ovim filterom su morskog odnosno ljetnog značaja. 11. Hefe Učinak fltera je mutnoća, sa naglaskom na žute i zlatne tonove, filter koji nas vraća u prošlost. Slike obrađivane pomoću ovog filtera izgledaju kao slike iz prošlih stoljeća. 10

12. Nashville Učinak je izoštravanje slika sa kombinacijama boje ružičasta-upoznaje-ljubičastu nijansu, uokvireno sa klasičnim film okvirom i koristi se za slike koje trebaju izazvati neku kvazi nostalgiju. 13. 1977' Učinak je jednostavno – 70's!

Dijeljenje videa Instagram je prvo bio servis za objavljivanje fotografija, no sad se na njemu mogu objavljivati i videosnimke duljine do 15 sekundi. Instagram nudi mnogo alata za obradu snimke. Tako možete dodavati zanimljive filtere i okvire, ali i svoje uratke slati drugima putem e-maila. U posljednjoj verziji, Instagram, nudi embedanje fotografija odnosno 10 www.netokracija.com

26


videa i na druge web-stranice. Instagram nudi dvije glavne interaktivne mogućnosti svojim korisnicima. Jedna je 'lajkanje' videa odnosno njegovo komentiranje, a druga tagiranje osoba prilikom objave videa. 11 Opcija tagiranja Instagram je u opticaj pustio nadogradnju koja između ostalog nudi novu opciju 'Photos of you'. Prijatelje s Instagrama označavate isto kao i na fotografijama na Facebooku, a fotografije sebe odnosno kada vas netko označi naći ćete na 'Photos of You' oznaci na vašem profilu. Iako se to već i prije moglo, no samo u opisu fotografije takve oznake se neće automatski prebaciti u na 'Photos of You' datoteku. Iako na Facebooku to možete, druge ljude na tuđim fotografijama na Instagramu nećete moći 'tagirati'.

Kao i na

mobilnoj aplikaciji Facebooka, 'tagovi' se mogu vidjeti s jednim dodirom na fotografiju. A moguće je i odabrati da se fotografije ne prikazuju u datoteci 'Photos of You' osim ako ih ne odobrite. Nadogradnje su dostupne za Android i iOS uređaje. Instagram iz dana u dan napreduje i najavljuje se nova verzija Instagrama koja će imati integriranu mogućnost slanja privatnih poruka, što će omogućiti komunikaciju osim trenutnog sustava komentiranja. Iako sam API podržava slanje ovakvih poruka, za njihovo slanje bilo je potrebno koristit aplikacije ostalih programera. 6.3. Primjeri destktop računalnih aplikacija Naravno, postoje aplikacije koje nude iste ili bar slične mogućnosti kao i Instagram, i postojale su čak i prije Instagrama. Jedna takva aplikacija je Vimeo. Vimeo dolazi u dva plana: Basic (besplatan) i Plus (godišnje oko 60$). Dopušta objavljivanje samo vlastitog materijala (kratki film, tutorijal, animacija i sl.)

Pozitivno je što Vimeo "vrvi" od

kvalitetnog materijala, veoma dobrih ideja i kreativnih članova. Podijeljen je u 17 kategorija (animacija, komedija, edukacija, film, muzika, priroda, sport itd.). Vimeo Basic ima mjesečni upload limit do 500 MB.

11 www.instagram.com

27


Druga veoma zanimljiva destkop aplikacija je Woven. To je aplikacija koja će vam pomoći da sakupite vaše fotografije sa više izvora. Primjerice, fotografije s Facebook, Instagrama, Dropboxa, Photobucketa, Picase, Flickra, SmugMuga i Shutterfly-ja, kao i SkyDrive-a moći ćete sakupiti sve na jednom mjestu uz pomoć Wovena. Woven je osmislila tvrtka Litl s ciljem povezivanja svih vaših fotografija.12 Jedna od veoma popularnih društvenih mreža, koju moramo spomenuti je Pinterest koji pokriva različite vrste sadržaja, ali dominiraju sljedeće teme : uređenje doma, moda, hrana i ručna izrada predmeta. Tome je možda razlog i to što su 58% korisnika žene u dobi između 25 i 44 godine. Korisnici Pinteresta mogu objavljivati fotografije i sortirati ih, a iste su nazvane “pribadače” (eng. pins), a pojavljuju se grupirane u kolekcije zvane “ploče” (eng. pinboards). Te su ploče podijeljene po općenitim kategorijama tako da postavljene fotografije mogu biti lakše organizirane.

7. KREIRANJE PROFILA Kreiranje profila na Instagramu je, za sada, moguće jedino napraviti na svojim smartphonovima. Iako postoji i deskop aplikacija Instagrama, ona još uvijek nije omogućila kreiranje vlastitog profila. Nakon instalacije same aplikacije potrebno je da napravite svoj nalog ili se ulogirate na postojeći. Slika 2 . Otvaranje korisničkog računa

Izvor : Instagram- mobilna aplikacija

12 http://www.techvijesti.com/woven-aplikacija/

28


Potrebno je ukucati svoje buduće korisničko ime, šifru ili iskoristite detalje sa Facebook naloga. Slika 3. Proces registracije

Izvor: Instagram- mobilna aplikacija Nakon registracije aplikacija će vas upitati da pronađete vaše Facebook prijatelje koji takođe imaju Instagram nalog ili da pretražite vašu listu kontakata i tako pronađete prijatelje. To možete preskočiti klikom na Skip.

Slika 4. Opcija pronalaska prijatelja

Izvor : Instagram- mobilna aplikacija

Sada dolazite u glavni meni koji ima pet donjih opcija. Prva opcija je vaš glavni dovod, gde su ste objavili vi ili osobe koje pratite. Treće dugme služi za slikanje, četvrto za aktivnosti na vašim objavama i peto za pregled vašeg profila.

Slika 5. Umetanje fotografije 29


Izvor: Instagram- mobilna aplikacija

30


Drugo dugme je Explore (Istraživanje) gde možete pretraživati nove korisnike ili tagove. Slika 6. Pretraživanje taggova

Izvor : Instagram- mobilna aplikacija

Klikom na Explore pretražujete određeni hashtag. Npr. Ako kao hashtag napišete #hair , otvaraju vam se slike svih korisnika koji su pri objavi koristili uptavo taj hashtag.

31


Kada odete na treće dugme, za slikanje, potrebno je samo normalno uslikati sliku svojom kamerom. Potom će vam sa na dnu slike pojaviti spisak dostupnih filtera. Isprobajte svaki i izaberite onaj koji vam se najviše sviđa. U gornjem meniju se takođe nalaze dodatne opcije za obradu slike, kao što su podešavanje osvetljenja, dodavanje ramova,okretanja slike i slično. Potom kliknite za strelicu za dalje i možete da pristupite postavljanju slike na Instagram. Uzgred budi rečeno, sve slike koje uslikate pomoću Instagrama se istovremeno čuvaju i na telefonu u posebnom folderu Instagram u galeriji slika. Slika 7- Uređivanje slika

Izvor : Instagram- mobilna aplikacija

Prilikom postavljanja slike možete da taggirate i druge osobe, slično kao i na Facebooku. Slika 8- Taggiranje i povezivanje fotografija sa drugim društvenim mrežama

Izvor: Instagram- mobilna aplikacija

32


Kada gledate slike drugih korisnika , njih možete komentirati tapom na ikonicu za komentiranje ili like-ati tapom na ikonicu za like u obliku srca. Slika 9 – Like-anje i komentiranje slika

Izvor: Instagram- mobilna aplikacija

Klikom na Following možete pratiti određeni Instagram nalog. Slika 10- Opcija Follow/Unfollow

Izvor: Instagra- mobilna aplikacija

Na slici je prikazan primjer kako pratiti određeni nalog. Klikom na Follow, nalog Nature postaje jedan od vaših naloga čije se objave svakodnevno prikazuju na početnoj stranici Instagrama.

33


8. POSLOVNA PRIMJENA

Instagram je započeo Instagram blog, koji nudi savjete, brand reflektore, API primjere i vijesti iz Instagram HQ . Jedan od najboljin načina korištenja Instagrama u poslovne svrhe je svakako povezivanje Instagram računa na Facebook računom kao i hashtagovi. Ne može se dovoljno naglasiti važnost fotografije , pogotovo u turističkom poslovanju, a samim time i za sva ostala poslovanja gdje se proizvod želi ili mora vizualno prezentirati kupcu. Fotografije su postale sastavni dio informiranja i promocije bez obzira da li se radi o pokrivanju nekog društvenog događaja, promociji novog proizvoda i/ili usluge ili samo animiranju kupaca. Zato ih treba iskoristiti u što više situacija je to moguće. Jedna takva situacija je organiziranje foto natječaja kojoj je svrha nagraditi najbolju fotografiju mjesta, događaja, motiva ili smještaja. Putem #hashtagova svi će lako pratiti sudionike i njihove rezultate a korisnici mogu biti žiri i likeovima odabrati pobjednika. Zatim, promocija događaja i manifestacija također se može obaviti putem unikatnih #hashtagova i/ili preko upotrebe geolokacije. Svi sudionici a i oni koji nisu mogli doći mogu vidjeti kolektivnu zbirku fotografija svih korisnika koji ih objavljuju i tako uživo pratiti što se dešava iz različitih perspektiva a ne samo iz svoje. Pretraživanjem #hashtagova i lokacija zanimljivih za određeno poslovanje mogu se pronaći korisnici koji su blizu vas ili već koriste vaše proizvode i usluge. Uz to mogu se pronaći i novi korisnici koji imaju iste interese i s kojima se možete povezati i naknadno im ponuditi vlastiti proizvod.13 13 http://www.techvijesti.com/woven-aplikacija/

34


Animiranje fanova je jedan od najutjecajnih poslovnih primjena. Lijepa fotografija uvijek potakne FB fanove da kliknu like ili ostave komentar. A svaki takav like ili komentar je besplatni oglas brojnim drugim prijateljima koji prate aktivnosti vaťih fanova. Isto vrijedi i za Twitter i sve druge mreŞe na koje vam Instagram omogućuje dijeljenje fotografija.

35


9. KONKURENCIJA Kao i sve ostale društvene mreže koje su jedna drugoj konkurencija , ni Instagram nije konkurencija zaobišla.

9.1 Vine kao konkurencija Instagramu Najveća konkurencija Intagramu je Vine, koji je predstvljen kao dio Twittera ali on funkcionira i kao zasebna društvena mreža. To je aplikacija za dijeljenje videa do 6 sekundi. Aplikacija je besplatna a preuzimate je u App Storeu .Najveća razlika između Instagrama i Vine je u duljini trajanja videa, ali i raznim filterima za obradu slike koje Instagram posjeduje. LINK: https://vine.co/ Slika 11. Screnshoot Vine-a

9.2. Youtube YouTube je popularni internetski servis za razmjenu video sadržaja gdje korisnici mogu postavljati, pregledavati i ocjenjivati video isječke. Za postavljanje sadržaja potrebna je registracija, dok za pregledavanje nije, izuzev sadržaja koji nije primjeren za osobe mlađe od 18 godina. Prema pravilima korištenja, korisnici mogu postavljati vlastite originalne uratke i uratke za koje imaju dopuštenje vlasnika autorskih prava, a zabranjeno je postavljanje pornografskog sadržaja, 36


nasilja, sadržaja koji podržava kriminalne radnje, sadržaja s ciljem osramoćenja i klevete i reklama. YouTube zadržava pravo na korištenje, preinaku i brisanje postavljenog materijala. Razliku sa Instagramom ga čini trajanje duljine videa . LINK: http://www.youtube.com/?hl=hr Slika 12. Screenshoot YouTube-a

9.3. Vimeo Stranicu su 2004. osnovali filmski redatelji koji su željeli jednostavnu platformu za izradu videa. Ubrzo su se okupile i ostali i Vimeo je stekao reputaciju kanala s kvalitetnijim sadržajem. Iako možda nije veliki i popularan kao YouTube, Vimeovi korisnici (njih 120 miliona) su više povezani. Zajedno gledaju dugometražne filmove, komentarišu ih i stvaraju nove. LINK: https://vimeo.com/

Slika 13. Screenshoot Vime-a

9.4. Snapseed

37


Jednostavna i besplatna aplikacija moćan je alat za obradu snimljenih fotografija. Sadrži brojne zabavne filtere, dramatične efekte i okvire za vaše fotografije te omogućava podešavanje fokusa, saturacije, kontrasta i sl. Snapseed je proglašen najboljom aplikacijom u 2012. godini. Čini konkurenciju Instagramu jer posjeduje filtere koje fotografiju čine boljom i zabavnijom.

Slika 14. Screeshoot Snapseed-a

Izvor : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niksoftware.snapseed&hl=hr

9.5. 360 Panorama Aplikacija koja je snimanju panoramskih fotografija podarila nevjerojatnu lakoću. U samo nekoliko sekunda uz pomoć ove aplikacije možete snimiti nevjerojatne fotografije koje su istog trena dostupne za dijeljenje na omiljenim društvenim mrežama. 360 Panorama svakako je aplikacija koja je dosekla veliki broj obožavatelja a u App Storeu nalazi se po cijeni od 0,99 dolara. Slika 15. Screenshoot Panorame

38


Izvor : https://play.google.com/store/apps/details?id=obg1.PhotafPro&hl=hr

10. POZITIVNE VS NEGATIVNE STRANE INSTAGRAMA Pozitivne strane Instagrama Korištenje Instagrama u poslovne svrhe

Negativne strane Intstagrama Provođenje previše vremena koje izaziva

Obrađivanje fotografija i videa Povezivanje i socializacija Lakoća pronalaženja korisnika Izbor koga pratiti i koga ne Razvijanje internetskih vještina Brza i laka dostupnost različitih sadržaja Jednostavnost, lakoća pristupa

ovisnost Gubitak privatnosti Gubitak slobodnog vremena Slab učinak na poslu ili školi Lažni profili Instagram prijatelji nisu pravi prijatelji Zlonamjerni komentari Širenje mržnje i uvreda 39


Dijeljenje objava sa drugim društvenim

Djeca imaju pristup mnogim neprimjerenim

mrežama Reklamiranje

sadržajima Prijevare, zloupotrebe

40


11. SWOT ANALIZA SNAGE Globalna društvena mreža Inačica Facebooka Jednostavnost dijeljenja fotografija Povezivanje sa drugim društvenim

SLABOSTI Nedostaci na Android platformama Problem digitalnog identiteta Nedovoljna zaštita privatnosti Problem autorskih prava

mrežama Remek djela fotografija koja nastaju

Nedostatak interpersonalne komunikacije

pomoću raznih filtera koji su integrirani u instagram PRILIKE Privlačenje potencijanih kupaca raznim

PRIJETNJE Konkurencija na tržištu koja se širi iz dana

objavama Stvaranje novog branda

u dan sličnim aplikacijama Povećanje troškova korištenja u slučaju

Mogućnost nadogradnje Inovacije Marketing

nadogradnje Gubljenje povjerenja Angažmani drugih društvenih medija Jednostavno kopiranje sadržaja

41


12. TROŠKOVI, POKAZATELJI POSLOVANJA Instagram je, kao što smo već do sada objasnili, u vlasništvu Facebooka, iako to prvobitno nije bio. Facebook je kupio Instagram po cijeni od milijardu dolara. Facebook je kupnjom Instagrama kupio tri različite stvari : softveru kojeg je uloženo 500 tisuća dolara, rastuću online mobilnu zajednicu i tim od trinaest ljudi. Sam Instagram je u pravilu besplatna aplikacija koja postaje viralna spajanjem na Internet. Ono što se dodatno naplaćuje pri korištenju Instagrama su aplikacije koje ga čine boljim za korištenje . Jedna od takvih aplikacija je Whitagram, koja je u osnovi besplatna , ali da bi se otvorile dodatne mogućnosti koje aplikacija nudi, nadoplaćuje se 0,99 dolara.

42


13. MOGUĆNOST NADOGRADNJE U BUDUĆNOSTI 13.1. Smjer razvoja

Instagram bi i dalje trebao ulagati u svoj tehnološki razvoj kako bi zadržao korak sa svojim konkurentima. Uz ulaganja u tehnološke inovacije trebalo bi poraditi i na marketingu kako bi se zadržali postojeći ali i privukli potencijalni korisnici kojih je sve više zbog sve veće upotrebe

pametnih telefona povezanih sa raznim društvenim

mrežama. Jedan od ciljeva je bolje upoznati korisnike sa svim mogućnostima i funkcionalnostima koje instagram pruža što najviše treba biti usmjereno prema poslovnim korisnicima koji još nisi u potpunosti upoznati sa ogromnim potencijalom koji im instagram pruža kako u oglašavanju tako i u prodaji .

13.2. Funkcionalnosti za poboljšanje Web servisa Kako bi ostao u samom vrhu web servisa za dijeljenje i obradu fotografija Instagram bi se morao nastaviti razvijati u smjeru u kojem je krenuo početkom 2013. godine kad je omogućio svojim korisnicima djeljenje kratkih video materijala. Potrebno je osmisliti čitav niz novih filtera i raznih efekata za video materijale te omogućiti i dijeljenje dužih video materijala gdje se otvaraju nove prilike poslovnim korisnicima gdje bi se oni jeftino mogli oglašavat. Također bi se mogao osmisliti koncept šema kojemu bi korištenje određenih alata naplaćivalo kao i dijeljenje propagandnih video zapisa poslovnih korisnika.

43


14. ZAKLJUČAK Preko 150 milijuna korisnika i milijardu dolara vrijedna akvizicija od strane Facebooka koja je u vrijeme preuzimanja imala samo 13 zaposlenih dovoljni su razlozi da zainteresira sve one koji do sada nisi bili upoznati sa Instagramom. Ovaj popularni Web sevis krenuo je od zamisli dvojice entuzijasta i zaljubljenika u fotografiju( Kevin Systrom, Michel Krikera) koji su radili na sustavu koji povezuje sliku sa lokacijom na kojoj je ta slika nastala ali su napravili web servis koji omogućuje korisnicima da slikaju ili iskoriste postojeće fotografije, primjene određene digitalne filtere na njima te ih objave i podijele sa svojim prijateljima koji ih lako mogu pronaći i povezati sa srodnim fotografijama preko popularnog HASHTAGS koji povezuju sve slične(relevantne) fotografije . Nakon samo nekoliko mjeseci Instagram je postao dostupan na app storeu a nešto kasnije i za Androide platformu te je zbog jednostavnost korištenja te lakoća kojom svaki korisnik iz obične ‘dosadne’ fotografije može brzo i jednostavno dobiti efektniji, kvalitetniji i ljepši rezultat počeo uživati toliku popularnost među korisnicima društvenih mreža i u nešto vise od 3 godine uspio skupiti oko 150 milijuna aktivnih korisnika

diljem

svijeta

koji

koriste

Instagram

na

raznim

društvenim

mrežama( Facebook, Twitter, Foursquare, Tumblr, Flickr ,Posterous). Uz već navedene mogućnosti vezene za fotografiju instagram se okreće i kratkim video materijalima i sve većem mogućnostima za korisnike koje Instagram koriste preko njegove Web verzije tako da u budućnosti možemo očekivati samo rast broja korisnika i dobivanje novih nagrada.

44


15. LITERATURA

http://instagram.com/ http://www.makeuseof.com/answers/programming-language-develop-iphone-apps/ http://www.pcchip.hr/drustvene-mreze/instagramove-impresivne-3-godine

http://business.instagram.com/blog/ http://www.quora.com/Computer-Programming/Which-languagesand-frameworks-have-been-used-to-code-Instagram http://www.netokracija.com/ http://www.techvijesti.com/woven-aplikacija/

https://www.facebook.com/appcenter/instapp https://play.google.com/store/apps/details?id=obg1.PhotafPro&hl=hr http://www.jasnoiglasno.com/infografika-top-10-savjeta-za-instagram-2385/ www.pinterest.hr

45


Curriculum vitae

OSOBNE INFORMACIJE

Juko Dajana Dužice 19, 10000 Zagreb (Hrvatska) 092 203-5293 dajana.juko@net.hr

Spol Žensko | Datum rođenja 18 ožujka 1990 | Državljanstvo Hrvatska

RADNO ISKUSTVO

Shop salesperson S plus S, Fresh Optika ( Ray Ban Store, Fresh optika), Zagreb (Hrvatska) Primarni: Prodaja, odnosi s kupcima, inventura , izvjestaji o dnevnom prometu, Sekundarni : Slanje e-mailova dobavljačima, kupcima , naručivanje robe ______________________________________________________________ Rad u Tiskari Zagreb Anketiranje potrošaca Nescaffe-a _____________________________________________________________

Meritus Plus d.o.o. Zagreb iQupon COMMUNITY MANAGEMENT Pregled trenutnog stanja i analiza situacije konkurentnih brandova kod kuće i u inozemstvu Priprema relevantnih sadržaja u skladu sa strategijom Kreiranje zanimljivih koncepata, nagradnih natječaja i promocija Praćenje komunikacije i aktivno komuniciranje s korisnicima Informacije u slučaju pitanja, pritužbe, žalbe od korisnika i ispravnost odgovora. Analiza aktivnosti i praćenja rezultata (izvješća na mjesečnoj bazi) Upravljanje društvenim mrežama Facebook, Twitter, Google+, Linkedin, Pinterest, praćenje novosti iz svijeta Social Media SMS & E-MAIL MARKETING Svakodnevno pisanje poslovnih ponuda na hrvatskom i negleskom jeziku Kreiranje marketinške poruke, Izrada i unos baze korisnika, izvještaji i statistike 46 Testiranje i slanje e-mail kampanje, izvještaji


Curriculum vitae

OSOBNE INFORMACIJE

Ivan Sabljić [

Brestovečka 124a, 10360 Sesvete, Hrvatska 01/492-8484 Ivansabljic7@yahoo.com

Spol Muško| Datum rođenja 30/10/1990 | Državljanstvo Hrvatsko RADNO MJESTO NA KOJE SE PRIJAVLJUJETE ZVANJE ŽELJENO RADNO MJESTO STUDIJ NA KOJI SE PRIJAVLJUJETE RADNO ISKUSTVO [Svako iskustvo upišite posebno. Započnite s najnovijim.]

2007.-2011godina

INA-industrija nafte d.d. Avenija Većeslava Holjevca 10, 10000, Zagreb ▪ Proizvodnja i prodaja nafte

OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE [Svaki obrazovni program upišite posebno. Započnite s najnovijim.]

2008-danas 2004-2008 1996-2004

Ekonomski fakultet, Zagreb(Hrvatska) Srednja Ekonomska škola,Novska(Hrvatska) Osnovna škola,Novska(Hrvatska)

Zamijen NK

OSOBNE VJEŠTINE [Izbrišite sva prazna polja.]

Materinski jezik

Hrvatski

Ostali jezici

RAZUMIJEVANJE

Slušanje

Engleski jezik

B2

GOVOR

PISAN

Čitanje

Govorna interakcija

Govorna produkcija

B2

B2

B2

Zamijenite nazivom jezične potvrde. Upišite stupanj ako je primjenjivo.

j Zamijenite nazivom jezične potvrde. Upišite stupanj ako je primjenjivo. Stupnjevi: A1/2: Početnik - B1/2: Samostalni korisnik - C1/2 Iskusni korisnik Zajednički europski referentni okvir za jezike

Komunikacijske vještine

47

B2


17. SAŽETAK Instagram je hibrid društvenog umrežavanja i fotografske usluge. Pokrenut je na iOS uređajima u listopadu 2010. godine. Trenutno ga rabi oko 150 milijuna korisnika. Prilikom izrade Instagrama koristila se kombinacija provjereni alata i najsuvremeniji i do tada ne provjereni tehnologija. Neki od alata koji su se koristili prilikom izrade Web servisa su: HTML 5- HTML kratica za HyperText Markup Language, što znači prezentacijski jezik za izradu web stranica; Redisnajpopularniji sustav za kratkotrajnu pohranu i pretraživanje podataka po određenom ključu. Redis podržava visoku razinu obrade poslužiteljevih podataka te pravi razliku između setova i sortiranih lista i skupova u raznovrsnim setovima; Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)- Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) je središnji dio Amazonove računalne platforme, Amazon Web Services (AWS). EC2 korisnicima omogućuje najam virtualnih računala na kojima oni pokreću vlastite računalne aplikacije. Instagram omogućuje jednostavno proslijeđivanje fotografija na društvene mreže kao što su Twitter,Facebook, Tumblr te Flicker i Foursquare. Ovdje bi posebno željeli naglasiti povezivanje Instagrama s Facebook fan stranicama. Pronašli smo i izdvojili pet aplikacija koje pomažu da korištenje Instagrama bude što bolje i jednostavnije 1. Whitagram 2. Instaweather 3. InstaFollow 4. InstaMessage 5. Labelbox Dodatne mogućnosti koje pruža Instagram su : filteri koji slike čine što boljima, opcija taggiranja osoba koje se nalaze u vašem korisničkom profilu, postavljanje videa u trajanju do 15 sekundi. Naravno, postoje aplikacije koje nude iste ili bar slične mogućnosti kao i Instagram, i postojale su čak i prije Instagrama.

48


Najveća konkurencija Intagramu je Vine koji je predstvljen kao dio Twittera ali on funkcionira i kao zasebna društvena mreža. Zatim YouTube je koji je popularni internetski servis za razmjenu video sadržaja gdje korisnici mogu postavljati, pregledavati i ocjenjivati video isječke. Također ovdje pripada i Vimeo- stranicu su 2004. osnovali filmski redatelji koji su željeli jednostavnu platformu za izradu videa te Snapseed- jednostavna i besplatna aplikacija moćan je alat za obradu snimljenih fotografija. Sadrži brojne zabavne filtere, dramatične efekte i okvire za vaše fotografije te omogućava podešavanje fokusa, saturacije, kontrasta i sl. Snapseed je proglašen najboljom aplikacijom u 2012. godini. Pozitivne strane Instagrama su : korištenje Instagrama u poslovne svrhe , obrađivanje fotografija i videa, povezivanje i socializacija, lakoća pronalaženja korisnika, razvijanje internetskih vještina , brza i laka dostupnost različitih sadržaja. Negativne strane Intstagrama su provođenje previše vremena koje izaziva ovisnost, gubitak privatnosti, lažni profili , zlonamjerni komentari, djeca imaju pristup mnogim . Uz sve svoje prednosti i nedostatke Instagram nedvojbeno iz dana u dan postaje sve popularnija društvena mreža kojoj broj korisnika raste tako da u budućnosti možemo očekivati samo rast broja korisnika i dobivanje novih nagrada.

49


PREZENTACIJA Slide 1

Dajana Juko Ivan Sabljić

Slide 2

50


Ĺ to je Instagram?

Slide 3

51


Ekranski prikaz Instagrama

Slide 4

Funkcionalnosti Instagrama

52


Slide 5

Pet aplikacija za što jednostavnje korištenje Instagrama

Slide 6

53


Kreiranje profila

Slide 7

Opcija pronalaska prijatelja

Slide 8

54


Pretra탑ivanje Instagrama po hastagovima ; filteri

55


Slide 9

Taggiranje i komentiranje slika

Slide 10

Follow/Unfollow gumb Opcija koja nudi paćenje ostalih korisnika Instagrama

56


57


Slide 11

Konkurencija

Slide 12

Snapseed

58


59


Slide 13

Pozitivne strane Instagrama

Negativne strane Intstagrama

Korištenje Instagrama u poslovne svrhe

Provođenje previše vremena koje izaziva ovisnost

Obrađivanje fotografija i videa

Gubitak privatnosti

Povezivanje i socializacija

Gubitak slobodnog vremena

Lakoća pronalaženja korisnika

Slab učinak na poslu ili školi

Izbor koga pratiti i koga ne

Lažni profili

Razvijanje internetskih vještina

Instagram prijatelji nisu pravi prijatelji

Brza i laka dostupnost različitih sadržaja

Zlonamjerni komentari

Jednostavnost, lakoća pristupa

Širenje mržnje i uvreda

Dijeljenje objava sa drugim društvenim

Djeca imaju pristup mnogim neprimjerenim

mrežama

sadržajima

Reklamiranje

Prijevare, zloupotrebe

Slide 14

SNAGE

SLABOSTI

Globalna društvena mreža

Nedostaci na Android platformama

Inačica Facebooka

Problem digitalnog identiteta

Jednostavnost dijeljenja fotografija

Nedovoljna zaštita privatnosti

Povezivanje sa drugim društvenim mrežama

Problem autorskih prava

Remek djela fotografija koja nastaju pomoću

Nedostatak interpersonalne komunikacije

raznih filtera koji su integrirani u instagram PRILIKE

PRIJETNJE

Privlačenje potencijanih kupaca raznim objavama

Konkurencija na tržištu koja se širi iz dana u dan sličnim aplikacijama

Stvaranje novog branda

Povećanje troškova korištenja u slučaju nadogradnje

Mogućnost nadogradnje

Gubljenje povjerenja

Inovacije

Angažmani drugih društvenih medija

Marketing

Jednostavno kopiranje sadržaja

60


Slide 15

ZakljuÄ?ak

61

45 sabljic juko www instagram com  
45 sabljic juko www instagram com  
Advertisement