Monsters - body parts

Page 1

   

http://www.elefantino.sk/deviata-lekcia/

Ukazujte na monsterky a pýtajte sa: „How many eyes (ears, mouth) has got this monster?“ „Show me the monster with four eyes (six hands...).“ Dieťa ukazuje prstom podľa vašich otázok. „Color the monster with five eyes blue.“ apod. Dieťa si vyberie jednu monsterku, vy hádate, ktorú. „Does it have one eye?“ „No.“ „Is it blue?“...