Page 1

Paniek-/vluchtdeur Slot en beslag garnituur NEN 179

Degelijk, duurzaam, betrouwbaar, inbraakwerend, geschikt voor branddeuren en bovenal een optimale vluchtweg. Het optimale hang- en sluitwerk voor een paniekdeur in de hoogste klasse.

NEN 1125

Post en Eger hang- en sluitwerk biedt samen met haar partners Glutz, SEA, MSL een ketting van betrouwbare veiligheidsschakels voor vlucht en paniekdeuren

hang- en sluitwerk b.v.

Sluitprofiel 1800 x 40 mm rvs 2 mm

Slot Meerpunts paniekslot paniekfunctie D en E

Paniek duwstang voor 22 mmø rondcilinder PA 5971 N36 130* Krukstift BV 9220 N.. 340

Buitenbeslag massief 12 mm rvs veiligheidsbeslag deurkruk vastdraaibaar

Cilinder C3 1065* SEA mechanisch mechatronisch elektronisch

9

PA-1 februari 2007


hang- en sluitwerk voor paniek-/vluchtdeuren

EN179 / EN1125 Zijn harmoniserende Europese en nationale normen, derhalve bindend. Slot en beslag zijn getest en gecertificeerd en dragen een indentificatienummer.

EN179 Voor vluchtsituaties waarbij bewoners of personeel in een klein kantoorgebouw of kleine werkplaats bekend zijn met de situatie, kan een deurkruk, duwgreep, duwschijf o.i.d. worden toegepast.

EN1125 Voor publiek toegankelijke ruimtes zoals theaters, restaurants, winkelcentra, sporthallen en grotere kantoren met wisselend bezoek moet worden voldaan aan EN 1125. D.w.z. een duwbalk, duwstang of een andere voorziening over de breedte van de deur. Paniekopeners worden op functie en duurzaamheid getest in samenhang met de overige onderdelen op de deur en raam combinatie. Met name

Hang- en sluitwerk voor paniek-/vluchtdeuren

voor de EN 1125 is de combinatie van slot en paniekbeslag garnituur bindend, d.w.z. de combinatie moet zijn getest en toegestaan. Hang- en sluitwerk voor inbraakwerende vlucht/paniek-/entreedeuren (gescheiden binnen- en buitenfunctie). De sloten voor dergelijke toepassingen zijn voorzien van een

Hang- en sluitwerk voor paniek- en vluchtdeuren nooduit-

gedeelde tuimelaar waarvan het functioneren binnen en

gangen kan van levensbelang zijn. De kwaliteit, de samen-

buiten afzonderlijk, middels de cilinder, kan worden ingesteld.

stelling, de montageplaats en wijze van monteren zijn stuk

Dit vereist ook een gedeelde krukstift, die om technische

voor stuk belangrijke onderdelen van een betrouwbaar

redenen gekoppeld demontabel en toch ook sterk moet zijn.

geheel. Het is niet voor niets dat dit soort hang- en sluitwerk onderworpen is aan Europese normen, die nu ook nationaal gelden.

paniekdeur BUITENzijde Het buitenschild, meestal in veiligheidsuitvoering SKG**, is voorzien van schroefdraadgaten. De bevestigingsgaten van

ALGEMEEN

verschillende P+E paniekgarnituren sluiten hierop aan. (SKG

Vlucht-/paniekdeuren zijn maximaal 2500mm hoog,

is het Nederlands keurmerk voor inbraakwerend hang- en

1300mm breed en wegen minder dan 200kg. De benodigde

sluitwerk). Afhankelijk van de functie en het type slot kiest u

bedieningsdruk voor het binnenbeslag mag ten hoogste 80

het buitenschild met vaste knop, vaste greep of GK (zonder

Newton zijn. Het bedieningsbeslag moet tussen 900mm

kruk, knop of greep) of met vastdraaibare knop of deurkruk,

en 1100mm boven de vloer zijn gesitueerd. Indien een

binnen en buiten, dient doorgaand te worden bevestigd. Indien

paniekbalk of duwstang wordt gebruikt, moet die ten minste

u in het geheel geen beslag buiten wenst, dient u extra zorg

over 60% van de deurbreedte gesitueerd zijn. Nood- en

te besteden aan de enkelzijdige bevestiging die mag n.l. niet

vluchtdeuren moeten in de vluchtrichting openen.

onderdoen voor de sterkte van een doorgaande montage.

P EN 1125 (panieknorm)

P Brand Een duwstang of duwbalk 30 minuten brandwerend 60 minuten brandwerend P EN 179 (vluchtnorm) Een deurkruk/-greep P Gecontroleerde kwaliteit (certificering) CE P NEN 5089 (inbraakwerend) SKG*/SKG** P NEN 5096 (inbraakwerend) SKh2/SKh3

telefoon (020) 694 73 33

n

www.posteneger.nl

P


hang- en sluitwerk voor paniek-/vluchtdeuren

3

9 3

paniekdeur afhangen UNIFORME SPARING TWIN LINE scharnieren Een uniforme sparing voor 45-180 kg

3

deurgewicht, bij twee scharnieren. De lichte smalle deur naar het toilet afgehangen aan een slanke paumelle met een 12mmø knoop, SC 5621. De toegangsdeur voor de toiletruimte aan de SC 5641 of SC 5681, een paumelle/scharnier van 3 mm roestvast staal met een draagvermogen van 70 kg resp.150 kg. Terwijl de scharnieren van de inbraak- en brandwerende toegangsdeur van wel 180 kg, met slagvast glas, in dezelfde sparingen passen, model SC 5881. U kiest of wijzigt het paumelle/scharnier

ø20

naar behoefte zonder te hakken of na te frezen. Nog beter… overweeg nastelbaarheid. Telkens weer blijkt het noodzakelijk te zijn, dat scharnieren worden nagesteld om de deur geluid, licht- en luchtdicht te sluiten.

paniekdeurbeslag Binnenzijde naar nEN 179 Voor vluchtsituaties waarbij bewoners of personeel in een klein kantoorgebouw of kleine werkplaats bekend zijn met de vluchtweg.

EN 1125 Voor publiek toegankelijke ruimtes zoals theaters, restaurants, winkelcentra, sporthallen en grotere kantoren met wisselend bezoek moet worden voldaan aan EN 1125. D.w.z. een duwbalk, duwstang of een andere voorziening over de breedte van de deur.

a n

binnen variabele lengte

85mm

1

4

3

2

buiten

b n

Nood- en vluchtdeuren moeten in de vluchtrichting openen.

18mm

a PA 5971 N** 13* Paniek duwstanggarnituur rvs n b PA 5914 *** 130 Paniekbalkgarnituur zwart gelakt n

huis met rvs balk 22

17

Cilinders 30

30

32,5

32,5

P+E levert sloten en beslag voor 17 mm Euro en 22 mm Swiss norm SEA cilinders

telefoon (020) 694 73 33

n

www.posteneger.nl

P


hang- en sluitwerk voor paniek-/vluchtdeuren

EN 179 / EN 1125

Voor panieksloten met gedeelde tuimelaar zijn een

Vlucht- en Paniekdeuren met een instekend hoofdslot.

speciale krukstift en beslag vereist. P+E levert dit beslag

Paniekfuncties B, C, D en E

in inbraakwerende uitvoering. Van buitenaf is de toegang

Uniforme infrezing

afhankelijk van het type slot en de bijbehorende functie:

Uniforme voorplaat Leverbaar voor enkele en dubbele deuren

Paniekfunctie B

Ingericht voor 17 mm Euro cilinder

Met gedeelde tuimelaar en cilinderbediend krukkoppel

Ingericht voor 22 mm SEA Swiss norm cilinder

positie 1 dagstand:

Vrij toegankelijk met deurkruk.

positie 2 opslot stand: Deurkruk ontkoppeld. Functie E en E+ sloten zijn bedoeld voor

wisselgarnituur d.w.z. vaste knop of greep buiten.

positie 3 nachtstand: inbraakveilig door uitgeworpen

Functie B C en D zijn voorzien van gedeelde tuimelaar

Toegang alleen met sleutel

nachtschoot. Na bediening van

binnenuit volgt positie 2.

voor onafhankelijk van elkaar te schakelen deurkrukken.

Paniekfunctie D P+E/MSL

Met gedeelde tuimelaar

De 3700 serie is een Swiss norm slot dat is uitgevoerd met

positie 1 dagstand:

een 235x25x3mm rvs voorplaat, identiek en qua positie

positie 2 nachtstand: Toegang alleen met sleutel.

passend in eendezelfde sparingen voor de 4000 serie.

Inbraakveilig door uitgeworpen

nachtschoot. Na bediening van

binnenuit volgt positie 1.

Er is één belangrijk verschil. De afstand krukcilinder is bij de

Vrij toegankelijk met deurkruk

4000 serie PC 72 mm

Paniekfunctie E

RC 74 mm

3700 serie voor beiden 78 mm (identiek aan

Met ingebouwde wissel (Aan de buitenzijde van de

de meerpuntssloten 1800 serie)

deur is een vaste knop of greep gemonteerd) positie 1 dagstand:

Toegang alleen met sleutel, die

via de wissel de dagschoot intrekt.

positie 2 nachtstand: Inbraakveilig door uitgeworpen

98

25

nachtschoot. Na bediening volgt

positie 1

67

Paniekfunctie E+ Met ingebouwde wissel en automatische nachtschoot. Aan de buitenzijde van de deur is een vaste knop of greep gemonteerd. De nachtschoot wordt automatisch uitgeworpen na het sluiten van de deur.

235

Er zijn meerdere varianten mogelijk van (paniek) sloten

108

geïntegreerd in P+E r.v.s. deurnaald garnituren.

72 78

74

3 60

35

telefoon (020) 694 73 33

n

www.posteneger.nl

P


hang- en sluitwerk voor paniek-/vluchtdeuren

40

EN 179

14

>6

3

Norm vluchtdeuren

DN 5873 (deurnaaldgarnituur met inbraakwerende meerpuntssluiting) De inactieve deur zet zicht automatisch vast d.m.v.

18,3

55

55

twee zelfsluitende kantschuiven bij het sluiten van de

15,6 8

actieve deur. De inactieve deur is verder voorzien van een middensluitplaat en twee nastelbare secundaire

50

50

12

sluitplaten. De actieve deur met koker is ingericht 12 2,5

voor een meerpuntsslot uit de P+E SL 1800 serie. 3

2,2

24

55

2

D

8

29

11,5

40

Norm vluchtdeuren

3 >6

18,3

functie D

21 20 24 20

27 - 31

2

18 20

2

gedeelde tuimelaar,

12

9

8

12

Meerpunts paniekslot met

2

55 13,5

9

45

50

Paniek-duwstang

40

EN 1125

13,3

draairichting 4 256

3 21

(256)

2,5

100

2

9

136

35 35

duwstanggarnituur

67,5

19

roestvast staal

121

11,5

met optioneel een 730

10

11

78

1788 2200

20

Inactieve deurnaald met in smalle koker geïntegreerd

922

29 623,5

60/70/80

850

DN 5771 (deurnaaldgarnituur met antipaniek enkelvoudig hoofdslot)

804

680 400

120

44

13,5

9

56

1800

16

20 20

deurnaaldgarnituren.

22

44

geïntegreerd in P+E rvs

200

680 400 120

mogelijk van (paniek) sloten

72,3

10 30

er zijn meerdere varianten

605,5

866

Ø10

850

inbraakwerend buitenschild

bascule kantespagnolet. De espagnolet is op de kop 67,5

18

ingestoken en moet ter plaatse ca. 20mm worden

20

9

ingelaten. De actieve naald is voorzien van een sparing 43,7 103

118

voor een hoofdslot uit de P+E SL 4000 serie. 55

(156)

3

33 156

60

1/2

40

18/20 14,2

55

Antipaniek meerpuntsslot

27 - 31

sl 1864 n60 34* (pc) sl 1865 n60 34* (rc)

sl 4033

telefoon (020) 694 73 33

n

www.posteneger.nl

P


hang- en sluitwerk voor paniek-/vluchtdeuren

E

P+E/Glutz vluchtdeurslot paniekslot E functie SL 4828 N6U 13* voor Euro profielcilinder SL 4838 N6U 13* voor 22mm SEA cilinder

Uniforme stalen blauw verzinkte kast, doorgaande

Vluchtdeurslot uit de P+E 4000 serie:

9mm

voor wisselgarnituur vaste knop- kruk/paniekstang.

Voorplaat 235 x 25 x 3 mm rvs afgerond (zie foto)

*Draairichtingnr. aangeven: (Ls) 3

Antifrictie heveldagschoot met rvs hevel.

of Rs 4 naar buiten openend.

gaten voor bouwbeslag (z.g. centraalslot). 5-voudig geschroefde 13,5 mm gladde kast. Stalen binnenwerk geschikt voor branddeuren. stalen klemtuimelaar.

Euro profielcilinder 72 mm h.o.h. Swiss norm SEA cilinder 74 mm Ingebouwde wissel. Interne dagschootblokkering bij gesloten deur.

Functies De dagschoot wordt door de dagschoot blokkeerpal beschermt tegen manipuleren/flipperen. Attentie bij het monteren van sluitplaat of elektro-opener. De blokkeerpal moet door de sluitplaat in gesloten stand blijvend worden ingedrukt. Openen: van buiten uitsluitend met de sleutel, van binnen met de deurkruk of paniekstang.

Beslag buiten

Wisselgarnituur Buiten: vaste knop/greep met veiligheids langschild met cilindergat.

binnen

Binnen: EN 179 = deurkruk teruggebogen draairichting 3

model met langschild. Of voor EN 1125 = Een paniekduwstang met geïntegreerd langschild.

Cilinder Monteer een enkele cilinder een cilinder aan de binnenzijde heeft geen zin.

Opties 25 mm rechthoekige voorplaat (zie tekening)

Attentie Draaiknopcilinders mogen niet worden toegepast in panieksloten, ook niet in dit slot. Motorcilinders uitsluitend in sloten met een nachtschootcontact. Nadere info op aanvraag.

Kwaliteit Getest naar DIN 18251 – 1: 2002 – 7 klasse 4 Geschikt voor branddeuren 60 en 90 minuten. Geschikt voor paniekdeuren naar EN 179 en 1125.

telefoon (020) 694 73 33

n

www.posteneger.nl

P


hang- en sluitwerk voor paniek-/vluchtdeuren

b

P+E/Glutz zg. classroom slot met vlucht/paniek functie B SL 4829 N6U 13* voor Euro profielcilinder SL 4839 N6U 13* voor 22mm SEA cilinder

Entree/vluchtdeurslot met gedeelde tuimelaar.

Vluchtdeurslot uit de P+E 4000 serie

5-voudig geschroefde 13,5 mm dunne gladde kast.

met gedeelde tuimelaar.

Stalen binnenwerk geschikt voor branddeuren.

Buiten deurkruk met de cilinder aan- af koppelbaar. Uniforme stalen blauw verzinkte kast, doorgaande gaten voor bouwbeslag.

9mm *Draairichtingnr. aangeven: (Ls) 3

stalen klemtuimelaar.

Voorplaat 235 x 25 x 3 mm rvs afgerond (zie foto)

of Rs 4 naar buiten openend. Anti-frictie dagschoot met r.v.s. hevel. Euro profielcilinder 72 mm h.o.h. Swiss norm SEA cilinder 74 mm Dagschootblokkering bij gesloten deur.

Functies De dagschoot wordt door de dagschootblokkeerpal beschermt de dagschoot tegen manipuleren/flipperen. Attentie bij het monteren van de sluitplaat of elektroopener de blokkeerpal moet door de sluitplaat ingesloten deurstand blijvend worden ingedrukt. Openen: van buiten wordt met de sleutel de deurkruk aan- of afgekoppeld. buiten

Beslag Buiten vastdraaibaar gemonteerde deurkruk op veiligheidsschild.

binnen

Binnen: EN 179 = deurkruk teruggebogen draairichting 3

model met langschild. Of voor EN 1125 = Een paniekduwstang met geïntegreerd langschild. Gedeelde krukstift 9 mm vierkant (Twin krukstift (zie pagina 22)).

Cilinder Een dubbele cilinder geeft ook de mogelijkheid de buiten deurkruk van binnen uit aan- of af te koppelen.

Opties 20 mm voorplaat 235 x 20 x 3 mm afgerond 25 mm voorplaat 235 x 25 x 3 mm rechthoekige voorplaat (zie tekening)

Attentie Draaiknopcilinders mogen niet worden toegepast in panieksloten, ook niet in dit slot. Motorcilinders uitsluitend in sloten met een nachtschootcontact. Nadere info op aanvraag.

Kwaliteit Getest naar DIN 18251 – 1: 2002 – 7 klasse 4 Geschikt voor branddeuren 60 en 90 minuten. Geschikt voor paniekdeuren naar EN 179 en 1125.

telefoon (020) 694 73 33

n

www.posteneger.nl

P


hang- en sluitwerk voor paniek-/vluchtdeuren

E

P+E/MSL paniekslot functie E met ingebouwde wissel SL 3714 N6P 13* voor Europrofiel cilinder SL 3714 N6R 13* voor 22mm SEA cilinder

Uniforme stalen blauw verzinkte kast,

Paniekslot voor wisselgarnituur vaste

9mm

knop- kruk/paniekstang.

Voorplaat: 235 x 25 x 3 mm rvs

*Draairichtingnr. aangeven: (Ls) 3

Dagschoot precisie gietstaal vernikkeld.

of Rs 4 naar buiten openend.

doorgaande gaten voor bouwbeslag 5-voudig geschroefde 13,5 mm gladde slotkast. Stalen binnenwerk geschikt voor branddeuren. gedeelde tuimelaar sinterstaal.

Veiligheids nachtschoot dito, 1-toerig 20 mm uitworp. P = Euro profielcilinder 78 mm h.o.h. R = Swiss norm SEA cilinder 78 mm h.o.h. Interne dagschootblokkering bij uitgedraaide nachtschoot.

Functies Na het sluiten van de deur, sleutel insteken en nachtschoot uitdraaien 360°, sleutel uitnemen. Openen: van buiten met de sleutel, de nachtschoot intrekken daarna middels de wissel de dagschoot intrekken. Van binnen, opent de deurkruk of paniekbalk altijd (trekt in één beweging de dag- en nachtschoot in).

Beslag buiten

Wisselgarnituur Buiten: vaste knop/greep met veiligheids langschild met cilindergat.

binnen

Binnen: EN 179 = deurkruk teruggebogen draairichting 3

model met langschild. Of voor EN 1125 = Een paniekduwstang met geïntegreerd langschild. Krukstift 9 mm vierkant (Wisselstift (zie pagina 22)).

Cilinder Een dubbele cilinder (geen knopcilinder) geeft de mogelijkheid de nachtschoot van buiten of van binnen uit te draaien.

Opties 20 mm voorplaat 235 x 20 x 3 mm 18 of 20 x 230 x 3 mm voorplaat vlak met slotkast voor opdekdeuren Doornmaat: 70 of 80 mm Ingebouwd signaleringscontact op de nachtschoot.

Attentie Draaiknopcilinders mogen niet worden toegepast in panieksloten, ook niet in dit slot. Motorcilinders mogen uitsluitend in sloten met een nachtschootcontact worden toegepast. Nadere informatie op aanvraag.

Kwaliteit Getest naar DIN 18251 – 1: 2002 – 7 klasse 4 Inbraakwerend SKG ** Geschikt voor branddeuren 60 en 90 minuten. Geschikt voor paniekdeuren naar EN 179 en 1125.

telefoon (020) 694 73 33

n

www.posteneger.nl

P


hang- en sluitwerk voor paniek-/vluchtdeuren

d

P+E/MSL paniekslot functie D met gedeelde tuimelaar SL 3716 N6P 13* voor Europrofiel cilinder SL 3716 N6R 13* voor 22mm SEA cilinder

Uniforme stalen blauw verzinkte kast,

Paniekslot

9mm

doorgaande gaten voor bouwbeslag 5-voudig geschroefde 13,5 mm gladde kast. Stalen binnenwerk geschikt voor branddeuren. gedeelde tuimelaar sinterstaal

(vereist speciale krukstift). *Draairichtingnr. aangeven: (Ls) 3

Doornmaat 60 mm.

of Rs 4 naar buiten openend.

Voorplaat: 235 x 24 x 3mm rvs Standaard dagschoot precisie gietstaal vernikkeld. Veiligheids nachtschoot dito, 1-toerig 20 mm. P = Euro profielcilinder 78 mm h.o.h. R = Swiss norm SEA cilinder 78 mm Interne dagschootblokkering bij uitgedraaide nachtschoot.

Functies Sleutel in ‘openen’ richting gedraaid tot aanslag en uitgenomen nachtschoot is ingetrokken. Na het sluiten van de deur, sleutel insteken en nachtschoot uitdraaien 360°, sleutel uitnemen. Openen: van buiten met de sleutel, de nachtschoot intrekken dan met de kruk de dagschoot buiten

intrekken. Het slot fungeert hierna als loopslot. Van binnen, opent de deurkruk of paniekbalk altijd. Gedeelde krukstift 9 mm vierkant (Twin krukstift (zie pagina 22)).

binnen

Beslag draairichting 3

Deurkrukgarnituur met gedeelde koppelstift. Buiten: deurkruk vastdraaibaar op (veiligheids) schild. Binnen: deurkruk vastdraaibaar op (veiligheids) schild Paniek duwstang: de gedeelde koppelstift 9 mm moet in de juiste afmeting afhankelijk van de deurdikte en positie van het slot in de deur worden besteld.

Opties Paniekfunctie naar binnen openend (draairichting 1 of 2) 20 mm voorplaat 235 x 20 x 3 mm 18 of 20 x 230 x 3 mm voorplaat vlak met slotkast voor opdekdeuren Doornmaat 70 of 80 mm Ingebouwd signaleringscontact op de nachtschoot

Attentie Draaiknopcilinders mogen niet worden toegepast in panieksloten, ook niet in dit slot. Motorcilinders mogen uitsluitend in sloten met een nachtschootcontact worden toegepast. Nadere informatie op aanvraag.

Kwaliteit Getest naar DIN 18251 – 1: 2002 – 7 klasse 4 Inbraakwerend SKG ** Geschikt voor branddeuren 60 en 90 minuten. Geschikt voor paniekdeuren naar EN 179 en 1125.

telefoon (020) 694 73 33

n

www.posteneger.nl

P


hang- en sluitwerk voor paniek-/vluchtdeuren

b

P+E/MSL paniekslot functie B met gedeelde tuimelaar SL 3717 N6P 13* voor Europrofielcilinder SL 3717 N6R 13* voor 22mm SEA cilinder

Uniforme stalen blauw verzinkte kast, doorgaande gaten voor

Paniekslot

9mm

bouwbeslag uitsluitend verticaal, niet voor ronde rozetten 5-voudig geschroefde 13,5 mm gladde kast. Stalen binnenwerk geschikt voor branddeuren. gedeelde tuimelaar sinterstaal

vereist speciale krukstift. *Draairichtingnr. aangeven: (Ls) 3

Doornmaat: 60 mm.

of Rs 4 naar buiten openend.

Voorplaat: 235 x 25 x 3 mm rvs Standaard dagschoot precisie gietstaal vernikkeld. Veiligheids nachtschoot dito, 1-toerig 20 mm. P = Euro profielcilinder 78 mm h.o.h. R = Swiss norm SEA cilinder 78 mm Interne dagschootblokkering bij uitgedraaide nachtschoot.

Functies Sleutel in ‘openen’ richting gedraaid tot aanslag en uitgenomen nachtschoot is ingetrokken. Loopslot functie deurkruk binnen en buiten bedienen de dagschoot. Na het sluiten van de deur, sleutel insteken en nachtschoot tot aanslag uitdraaien 360°, sleutel uitnemen. De buiten

paniek-, kruk of duwbalk trekt bij bediening de dag- en de nachtschoot in. De buitenkruk wordt echter daarna niet aangekoppeld. Draait ‘lens’. Aankoppelen van

binnen

de buitendeurkruk kan alleen middels de cilinder. draairichting 3

Beslag Deurkrukgarnituur met gedeelde koppelstift. Buiten: deurkruk vastdraaibaar op (veiligheids-) schild. Binnen: EN 179 = deurkruk teruggebogen model met langschild. Of voor EN 1125 = Een paniekduwstang met geïntegreerd langschild. De gedeelde koppelstift 9 mm moet in de juiste afmeting afhankelijk van de deurdikte en positie van het slot in de deur worden besteld. (zie pagina 22)

Opties Paniekfunctie naar binnen openend (draairichting 1 of 2) 20 mm voorplaat 235 x 20 x 3 mm 18 of 20 x 230 x 3 mm voorplaat vlak met slotkast voor opdekdeuren Doornmaat 70 of 80 mm Ingebouwd signaleringscontact op de nachtschoot

Attentie Draaiknopcilinders mogen niet worden toegepast in panieksloten, ook niet in dit slot. Motorcilinders mogen uitsluitend in sloten met een nachtschootcontact worden toegepast. Nadere informatie op aanvraag.

Kwaliteit Getest naar DIN 18251 – 1: 2002 – 7 klasse 4 Inbraakwerend SKG ** Geschikt voor branddeuren 60 en 90 minuten. Geschikt voor paniekdeuren naar EN 179 en 1125.

telefoon (020) 694 73 33

n

www.posteneger.nl

P10


hang- en sluitwerk voor paniek-/vluchtdeuren

e+

P+E/MSL paniekslot functie E+ zelfvergrendelend met ingebouwde wissel SL 3718 N6P 13* SL 3718 N6R 13*

Uniforme stalen blauw verzinkte kast,

Paniekslot voor wisselgarnituur.

9mm

doorgaande gaten voor bouwbeslag 5-voudig geschroefde 13,5 mm gladde kast. Stalen binnenwerk geschikt voor branddeuren. tuimelaar sinterstaal.

Doornmaat 60 mm. *Draairichtingnr. aangeven: (Ls) 3 of Rs 4 naar buiten openend.

Standaard dagschoot precisie gietstaal vernikkeld. Veiligheids nachtschoot dito 1-toerig 20 mm. P = Euro profielcilinder 78 mm h.o.h. R = Swiss norm SEA cilinder 78 mm Ingebouwde wissel. Interne dagschootblokkering bij uitgedraaide nachtschoot.

Functies Bij het sluiten van de deur wordt de nachtschoot automatisch uitgeworpen. Sleutel uitnemen. Openen: van buiten uitsluitend met de sleutel, van binnen met de deurkruk of paniekstang.

Beslag Wisselgarnituur buiten

Buiten: vaste knop/greep met schild en cilindergat. Binnen: deurkruk/paniekstang op schild. Krukstift: 9mm wisselstift (zie pagina 22).

binnen

cilinder draairichting 3

Monteer een enkele cilinder aan de buitenzijde.

Opties 20 mm voorplaat 235 x 20 x 3 mm 18 of 20 x 230 x 3 mm voorplaat vlak met slotkast voor opdekdeuren Doornmaat: 70 of 80 mm Ingebouwd signaleringscontact op tuimelaar en/of op de nachtschoot

Attentie Draaiknopcilinders mogen niet worden toegepast in panieksloten, ook niet in dit slot. Motorcilinders mogen uitsluitend in sloten met een nachtschootcontact worden toegepast. Nadere informatie op aanvraag.

Kwaliteit Getest naar DIN 18251 – 1: 2002 –7 klasse 4 Inbraakwerend SKG** Geschikt voor branddeuren 60 en 90 minuten Geschikt voor paniekdeuren naar EN 179 en 1125.

telefoon (020) 694 73 33

n

www.posteneger.nl

P11


hang- en sluitwerk voor paniek-/vluchtdeuren

d

P+E/MSL paniekslot functie D met gedeelde tuimelaar SL 3720 N6P 13* voor Europrofiel cilinder SL 3720 N6R 13* voor 22mm SEA cilinder

Uniforme stalen blauw verzinkte kast,

Paniekslot

9mm

doorgaande gaten voor bouwbeslag 5-voudig geschroefde 13,5mm gladde kast. Stalen binnenwerk geschikt voor branddeuren. gedeelde tuimelaar sinterstaal

(vereist speciale krukstift). *Draairichtingnr. aangeven: (Ls) 3

Doornmaat: 60mm.

of Rs 4 naar buiten openend.

Voorplaat: 235 x 25 x 3mm rvs Standaard dagschoot precisie gietstaal vernikkeld. Veiligheids nachtschoot dito, 1-toerig 20 mm. P = Euro profielcilinder 78 mm h.o.h. R = Swiss norm SEA cilinder 78 mm

Functies Sleutel in “openen” richting gedraaid en uitgenomen nachtschoot is ingetrokken, de buiten deurkruk draait ‘lens’. Sleutel tot de aanslag gedraaid, schakelt de deurkruk aan om zo de deur te openen. Nadat de sleutel is uitgenomen schakelt de buiten deurkruk weer naar vrij (lens). Afsluiten door middels de cilinder buiten

de nachtschoot uit te draaien. Na bediening van de binnendeurkruk of paniekbalk is de nachtschoot ingetrokken maar blijft de buiten deurkruk vrij (lens draaien). Van

binnen

binnen, opent de deurkruk of paniekbalk altijd. draairichting 3

Beslag Deurkrukgarnituur met gedeelde koppelstift. Buiten: deurkruk vastdraaibaar op (veiligheids-) schild. Binnen: deurkruk vastdraaibaar op (veiligheids-) schild of paniek duwstang: de gedeelde koppelstift 9mm moet in de juiste afmeting afhankelijk van de deurdikte en positie van het slot in de deur worden besteld. (zie pagina 22)

Cilinder Een dubbele cilinder (geen knopcilinder) geeft de mogelijkheid de nachtschoot van buiten of van binnen uit te draaien.

Opties Paniekfunctie naar binnen openend (draairichting 1 of 2) 20 mm voorplaat 235 x 20 x 3 mm 18 of 20 x 230 x 3 mm voorplaat vlak met slotkast voor opdekdeuren Doornmaat: 70 of 80 mm Ingebouwd signaleringscontact op de nachtschoot

Attentie Draaiknopcilinders mogen niet worden toegepast in panieksloten, ook niet in dit slot. Motorcilinders mogen uitsluitend in sloten met een nachtschootcontact worden toegepast. Nadere informatie op aanvraag.

Kwaliteit Getest naar DIN 18251 – 1: 2002 – 7 klasse 4 Inbraakwerend SKG ** Geschikt voor branddeuren 60 en 90 minuten. Geschikt voor paniekdeuren naar EN 179 en 1125.

telefoon (020) 694 73 33

n

www.posteneger.nl

P12


hang- en sluitwerk voor paniek-/vluchtdeuren

Zelfsluitende manuele espagnolet SL 3708 SL 3730

buiten actieve deur

inactieve deur

Dubbele deuren

30mm

Van een stel dubbele deuren waarvan de standvleugel

binnen

inactief is, d.w.z. dat na het openen van de actieve vleugel, in de inactieve deur ingestoken espagnolet handmatig kan worden bediend. Middels de hevel worden de stangen ingetrokken en door het aan de bovenstang gekoppelde schakelslot ingetrokken vastgehouden. Bij het sluiten van de deur, ontkoppel het schakelslot de verende stangen die daarmee de deur in gesloten positie vastzetten. De actieve deur wordt voorzien van een slot naar keuze uit de hiervoor beschreven typen.

SL 3708 C30 130 Zelfsluitende espagnolet garnituur bestaande uit:

SL 3708 030 130 hartstang 30 mm uit de espagnolet voorplaat 230 x 24 x 3 mm

sL 3730 000 130 Schakelslot (om espagnoletstang ingetrokken vast te houden

SL 3724 140 340 massieve 10mm onderstang 1407 mm

SL 3725 140 340 10 mm buis bovenstang 1487 mm

SL 3726 000 340 stanggeleider sluitplaten/potten apart bestellen brandwerend getest naar EN 1634-1

Opties Smalle voorplaat 230 x 20 mm Doornmaat 45 of 60 mm 55 20

22

sl 3727 000 100 Sluitkom roestvast staal

19

60

100

100

12

sl 3728 000 130 Sluitplaat roestvast staal

sL 3726 000 130 Stanggeleider roestvast staal 60 10

20

20

10 20

telefoon (020) 694 73 33

n

www.posteneger.nl

P13


hang- en sluitwerk voor paniek-/vluchtdeuren

E

P+E/MSL paniekslot voor dubbele deuren functie E Met ingebouwde wissel SL 3734 N6P 13* voor Euro profielcilinder SL 3734 N6R 13* voor 22mm SEA cilinder

Uniforme stalen blauw verzinkte kast,

Paniekslot voor wisselgarnituur

Voorplaat: 235 x 25 x 3 mm rvs afgerond

doorgaande gaten voor bouwbeslag. 5-voudig geschroefde 13,5 mm gladde kast. Stalen binnenwerk geschikt voor branddeuren. 9mm

stalen klemtuimelaar.

vaste knop- kruk/paniekstang. Standaard dagschoot precisie gietstaal vernikkeld. *Draairichtingnr. aangeven: (Ls) 3 of Rs 4 naar buiten openend.

Veiligheids nachtschoot dito,1-toerig 20 mm. Speciale uitvoering met terugstootpal. P = Euro profielcilinder 78 mm h.o.h. R = Swiss norm SEA cilinder 78 mm Ingebouwde wissel.

Functies Basis: sleutel in openingsrichting tot aan de aanslag draaien en in 0 positie uitnemen. Vergrendeling: sleutel insteken 360° in sluitrichting draaien (nachtschoot wordt uitgeworpen). Sleutel uitnemen. Openen: van buiten uitsluitend met de sleutel, van binnen met de deurkruk of paniekstang. Het slot is voorzien van een speciale nachtschoot die bij het eerst openen van de buiten actieve deur

inactieve deur

30mm

binnen draairichting 3

inactieve deur voor de espagnolet wordt ingeduwd en daarmee blokkeren en/of schade wordt voorkomen.

Beslag Wisselgarnituur Buiten: vaste knop/greep met veiligheids langschild met cilindergat en eventueel cilinderkerntrekbeveiliging. Binnen: EN 179 = deurkruk teruggebogen model met langschild. Of voor EN 1125 = Een paniekduwstang met geïntegreerd langschild. Krukstift 9 mm vierkant (Wisselstift (zie pagina 22)).

Opties 20 mm voorplaat 235 x 20 x 3 mm 18 of 20 x 230 x 3 mm voorplaat vlak met slotkast voor opdekdeuren Doornmaat: 70 of 80 mm ingebouwd signaleringscontact op tuimelaar en/of op de nachtschoot

Attentie Draaiknopcilinders mogen niet worden toegepast in panieksloten, ook niet in dit slot. Motorcilinders uitsluitend in sloten met een nachtschootcontact. Nadere info op aanvraag.

Kwaliteit Getest naar DIN 18251 – 1: 2002 – 7 klasse 4 Geschikt voor branddeuren 60 en 90 minuten. Geschikt voor paniekdeuren naar EN 179 en 1125.

telefoon (020) 694 73 33

n

www.posteneger.nl

P14


hang- en sluitwerk voor paniek-/vluchtdeuren

b

P+E/MSL paniekslot voor dubbele deuren functie B met gedeelde tuimelaar SL 3737 N6P 13* voor Europrofiel cilinder SL 3737 N6R 13* voor 22mm SEA cilinder

Uniforme stalen blauw verzinkte kast,

Paniekslot

(vereist speciale krukstift).

doorgaande gaten voor bouwbeslag 5-voudig geschroefde 13,5 mm gladde kast. Stalen binnenwerk geschikt voor branddeuren. 9mm

gedeelde tuimelaar sinterstaal

Doornmaat: 60 mm *Draairichtingnr. aangeven: (Ls) 3

Voorplaat: 235 x 25 x 3 mm rvs

of Rs 4 naar buiten openend. Standaard dagschoot precisie gietstaal vernikkeld. Veiligheids nachtschoot dito, 1-toerig 20 mm. Speciale uitvoering met terugstootpal t.b.v. tegenkast espagnolet. P = Euro profielcilinder 78 mm h.o.h. R = Swiss norm SEA cilinder 78 mm Interne dagschootblokkering bij uitgedraaide nachtschoot.

Functies Sleutel in ‘openen’ richting gedraaid tot aanslag en uitgenomen nachtschoot is ingetrokken. Loopslot functie deurkruk binnen en buiten bedienen de dagschoot tot aanslag. Na het sluiten van de deur, sleutel insteken buiten actieve deur

inactieve deur

30mm

binnen draairichting 3

en nachtschoot uitdraaien 360°, sleutel uitnemen. De paniek- kruk of duwbalk trekt bij bediening de dag- en de nachtschoot in. De buitenkruk wordt echter daarna niet aangekoppeld. Draait ‘lens’. Aankoppelen van de buitendeurkruk kan alleen middels de cilinder.

Beslag Deurkrukgarnituur met gedeelde koppelstift. Buiten: deurkruk vastdraaibaar op (veiligheids) schild. Binnen: deurkruk vastdraaibaar op (veiligheids) schild Paniek duwstang: de gedeelde koppelstift 9 mm moet in de juiste afmeting afhankelijk van de deurdikte en positie van het slot in de deur worden besteld.

Opties Paniekfunctie naar binnen openend (draairichting 1 of 2) 20 mm voorplaat 235 x 20 x 3 mm 18 of 20 x 230 x 3 mm voorplaat vlak met slotkast voor opdekdeuren Doornmaat 70 of 80 mm Ingebouwd signaleringscontact op de nachtschoot

Attentie Draaiknopcilinders mogen niet worden toegepast in panieksloten, ook niet in dit slot. Motorcilinders mogen uitsluitend in sloten met een nachtschootcontact worden toegepast. Nadere informatie op aanvraag.

Kwaliteit Getest naar DIN 18251 – 1: 2002 – 7 klasse 4 Inbraakwerend SKG ** Geschikt voor branddeuren 60 en 90 minuten. Geschikt voor paniekdeuren naar EN 179 en 1125.

telefoon (020) 694 73 33

n

www.posteneger.nl

P15


hang- en sluitwerk voor paniek-/vluchtdeuren

P+E/MSL paniek tegenkastespagnolet met schakelslot automatische vergrendeling Ontworpen voor toepassing met 3737 en 3734

Uniforme slotkast staal blauw verzinkt met verticaal gesitueerde doorgaande gaten voor de bouten van het bouwbeslag. 6-voudig geschroefde gladde slotkast. Stalen binnenwerk geschikt voor branddeuren.

SL 3733 N65 130 Paniek tegenkast espagnoletslot voor dubbele paniekdeuren

9 mm

Paniekslot

Rechte voorplaat zonder aanslaglippen.

gedeelde tuimelaar van sinterstaal.

Ls en Rs toepasbaar.

Functies Bij het sluiten van de stand-deur (in actieve deur) worden door het schakelslot de stangen naar boven en naar beneden uitgeworpen. Het sluiten van het slot in de actieve deur kan pas volgen na het correct sluiten van de espagnolet. Openen kan alleen manueel van binnen met paniek, deurkruk of duwstang waarbij in een handeling de sluitstangen worden ingetrokken en waarbij de dag en nachtschoot van het tegenover geplaatste slot worden teruggedrukt. De espagnoletstangen worden ingetrokken vastgehouden door het schakelslot boven in de deur. Hierdoor wordt blokkeren van de deur en/of beschadiging van de vloer voorkomen. buiten actieve deur

inactieve deur

30mm

binnen

Opties Met hoek voorplaat met voorplaat voorzien van aanslaglippen. Doornmaat: 80 of 100 mm. Zelfsluitende espagnolet garnituur bestaande uit:

SL 3733 n65 130 paniek tegenkastespagnolet doornmaat 65 mm voorplaat 230 x 24 x 3 mm - hartstang 30 mm

SL 3730 024 130 schakelslotje voor bovenstang

SL 3724 140 340 massieve 10 mm onderstang 1407 mm

SL 3725 140 340 10 mm buis bovenstang 1487 mm

SL 3726 000 340 stanggeleider sluitplaten/potten apart bestellen (zie pagina 13) brandwerend getest naar EN 1634-1

Beslag Eenzijdig paniek-, deurkruk of duwstang garnituur met doorgekoppeld tegenschild, geheel blind of voorzien van vaste knop.

Kwaliteit Geschikt voor brandvertragende deuren 60 of 90 minuten. Geschikt voor paniekdeuren naar EN 179 en 1125

telefoon (020) 694 73 33

n

www.posteneger.nl

P16


hang- en sluitwerk voor paniek-/vluchtdeuren

P+E/MSL paniek tegenkast espagnolet manuele vergrendeling SL 3735 N65 130 Paniek tegenkast espagnoletslot voor dubbele paniekdeuren Manueel sluitend

Uniforme slotkast staal blauw verzinkt met

Paniekespagnolet 65mm doornmaat

9 mm

verticaal gesitueerde doorgaande gaten voor de bouten van het bouwbeslag. 6-voudig geschroefde gladde slotkast. Stalen binnenwerk geschikt voor branddeuren. gedeelde tuimelaar van sinterstaal.

Ls en Rs toepasbaar. Rechte voorplaat zonder aanslaglippen.

Functies Het sluiten van de espagnolet gebeurd door de deurkruk of duwstang op te trekken, daarmee worden de espagnoletstangen uitgeworpen. Het sluiten en vergrendelen van de actieve deur is pas mogelijk nadat de inactieve deur middels uitgeworpen espagnoletstangen is vastgezet. Bij het bedienen van de paniek deurkruk of duwstang worden in een beweging de stangen ingetrokken en de schoten van het paniekslot in de actieve deur teruggeduwd.

Beslag Eenzijdig paniek-, deurkruk of duwstang garnituur met doorgekoppeld tegenschild, geheel blind of voorzien van vaste knop. buiten actieve deur

inactieve deur

Kwaliteit Geschikt voor brandvertragende deuren 60 of 90 minuten. Geschikt voor paniekdeuren naar EN 179 en 1125.

30mm

binnen

Espagnolet garnituur bestaande uit:

SL 3735 n65 130 paniek tegenkastespagnolet doornmaat 65 mm voorplaat 230 x 24 x 3mm - hartstang 30 mm

SL 3724 140 340 massieve 10 mm onderstang 1407 mm

SL 3725 140 340 10 mm buis bovenstang 1487m

SL 3726 000 340 stanggeleider sluitplaten/potten apart bestellen (zie pagina 13) brandwerend getest naar EN 1634-1

Opties Doornmaat: 80 of 100 mm Met hoekvoorplaat. Met voorplaat voorzien van aanslaglippen.

telefoon (020) 694 73 33

n

www.posteneger.nl

P17


hang- en sluitwerk voor paniek-/vluchtdeuren

d

P+E/MSL paniek meerpuntsslot SL 1864 N60 34* voor Europrofielcilinder SL 1865 N60 34* voor 22mm SEA cilinder

De doorgaande staal verzinkte voorplaat in 3mm dik en past

Paniek meerpuntsslot met gedeelde tuimelaar

Doornmaat: 60 mm

met staal verzinkte slotkast en eveneens staal

Dagschoot staal verzinkt

verzinkt binnenwerk.

Nachtschoten staal vernikkeld 2 toers 20 mm

in het ‘Peferma’ roestvast stalen deurnaaldprogramma. 9 mm

tuimelaar sinterstaal

Interne dagschootblokkering bij uitgedraaide nachtschoten. *Draairichting aangeven (Ls) 3

Functies

24 20

2

21 20

Positie 1: dagschoot vrij toegankelijk van binnen en buiten (loopstand). Positie 2: op slotstand. Deurkruk buiten

2

18 20

ontkoppelt van buiten alleen met sleutel toegankelijk.

2

9

9

12

(Rs) 4 naar buiten openend.

Positie 3: nachtstand. Nachtschoten uitgeworpen. Bij bediening van de paniekdeurkruk of duwstang worden in één beweging alle schoten ingetrokken en volgt positie 2. 136

121

Beslag Deurkrukgarnituur met gedeelde koppelstift.

43,9

Of paniek duwstang PA 5971 (is uitgevoerd met een

35

67,5

35

Binnen: deurkruk vastdraaibaar op tegenschild.

19

Buiten: deurkruk vastdraaibaar op veiligheidsschild.

passend gatenpatroon voor veiligheids buitenschilden). Twin krukstift ((gedeelde krukstift) zie pag 22). 866

605,5

Doornmaat: 70 of 80 mm. R.V.S. sluitprofiel met nastelbare sluitplaten in 18,

22

44

Attentie

9

Draaiknopcilinders mogen niet worden toegepast 1788

78

56

20

200

11

in paniek, sloten ook niet in dit slot. Motorcilinders kunnen haperingen veroorzaken derhalve moeten schakelcontacten worden toegepast.

680 400

120

44

13,5

29

10

20 20

16

1800

Opties

21 of 24 mm fabrieksmatig omgezette aanslag.

72,3

10 30 680 400 120

D= 60/80

730

850

Ø10

804

Kwaliteit

850

623,5

922

Getest DIN 18251 – 1 –2002 –7 klasse 3 Inbraakwerend SKG** Geschikt voor branddeuren 60 en 90 minuten.

67,5

Geschikt voor paniekdeuren naar EN 179 EN 1125. 20

9

Toebehoren Sluitprofiel met nastelbare slide sluitplaten

SL 5033 018 130 Omgebogen aanslaglip in 103

3

18mm, voor o.a. dubbele deuren sluitprofiel in vlak van de deur. 18

14,2

1/2

118

in inbraakwerend 2mm dik RVS.

SL 5033 021 130 Sluitprofiel opliggende aanslag SL 5033 024 130 Sluitprofiel voor iets terugliggende deur.

Sluiten, ook met de sleutel, zonder noemenswaardig meer kracht.

telefoon (020) 694 73 33

n

www.posteneger.nl

P18


hang- en sluitwerk voor paniek-/vluchtdeuren

4-PUNTS VLUCHTDEURSLOT Met gedeelde tuimelaar om middels de cilinder de deurkruk aan te koppelen, en zo het slot ook als entree-loopdeurslot te kunnen gebruiken. Paniekfuncties D en E 40 14

DOORSNEDETEKENING BOVENAANZICHT (naar en 179) Meerpunts paniekslot SL 1865 N60 344

(laatste 4 is draairichting)

Twin krukstift

BV 9220 N55 340 C3 1365 000 470 SL 5033 024 130

Sea cilinder 22 mmø >6

3

Sluitprofiel Buiten

18,3

55

55

Veiligheidslangschild

SI 7582 676 130

met vastdraaibaar

15,6 8

gemonteerde deurkruk

12

FL … NG0 130

50

50

Binnen Binnenlangschild FL 7524 676 130 met vastdraaibaar gemonteerde deurkruk

FL … NG0 130

3

2,2

2,5

12

24

2

DOORSNEDETEKENING BOVENAANZICHT (naar en 1125) Meerpunts paniekslot SL 1865 N60 344

8 11,5

(laatste 4 is draairichting)

40

Twin krukstift

13,3

Sea cilinder 22 mmø Sluitprofiel

3 >6 Paniek-duwstang

18,3

BV 9220 N45 340 C3 1365 000 470 SL 5033 024 130

Buiten

45

55

Veiligheidslangschild

SI 7582 676 130

met vastdraaibaar

13,5 8

12

gemonteerde deurkruk

FL … NG0 130

50

Binnen Binnenlangschild pa 5971 N76 130 met vastdraaibaar

100

FL … NG0 130

2,5

gemonteerde deurkruk 3

d

21 9

2

DOORSNEDETEKENING BOVENAANZICHT (naar en 179) Entree/vluchtdeurslot SL 4838 N6U 134

11,5

(laatste 4 is draairichting) Wissel krukstift Sea cilinder 22 mmø Sluitplaat

BV 9213 055 340 C3 1343 000 470 SL 4082 000 13r

Buiten 20

20

Veiligheidslangschild met vaste knop

SI 7682 q35 130 FL 3027 q00 130

Binnen Binnenlangschild

fl 7624 600 130

met vastdraaibaar gemonteerde deurkruk

telefoon (020) 694 73 33

n

FL 8635 n0g 130

www.posteneger.nl

P19


hang- en sluitwerk voor paniek-/vluchtdeuren

hz-lock: multifunctioneel veiligheidsslot formatenoverzicht

Type SEA

deur hoogte

dim. A

dim. B

2050

773

1005

2150

870

1105

2250

973

1205

66

209

A

(optioneel)

208

addiotioneel slot

209

278

B

20

169

269

209

65

35

209

128

35

74

63

129

32

128

inkorten: max. 30 mm

209

209

cilinderstand

groen

03

geel

04

grijs

05

roze

06

blauw

07

rood

08

deurkruk A

zwart

09

deurkruk B

paars

09

grijs/roze

11

-

rood/blauw 12

+

26

324

02

deur hoogte

bruin

114

deurpositie

12

147

01

74

wit

65

66

133

deur hoogte

35

14-polig bedradingsschema met kabelkleuren

deur hoogte

286

32

166

209

11,6

8

80 190

113

166

209

190

1045

190

844

toegang met sleutel

elektromagneet voor

wit/groen

13

inkorten: max. 30 mm

97

52 6

+

24 bruin/groen 14

reserve

telefoon (020) 694 73 33

n

www.posteneger.nl

P20


hang- en sluitwerk voor paniek-/vluchtdeuren

P+E/HZ optimaal inbraakwerend zelfvergrendelend meerpunts paniekslot HZ 4924* ingericht voor Euro profielcilinder HZ 4934* ingericht voor SEA 22mm Swiss norm cilinder

Geschikt voor Euro profielcilinder 72 mm h.o.h. Geschikt voor SEA 22mm Swiss norm cilinder 74 mm h.o.h. Bedrijfsspanning 24 Volt Opgenomen vermogen 4 Watt Inschakelduur (ED) 100%

Het P+E/HZ slot is inbraakwerend slot met een aantal geïntegreerde functies voor

Functies

gecontroleerde toegang/uitgang/vluchtweg.

Bij het sluiten van de deur worden de 3 gehard stalen nachtschoten automatisch uitgeworpen (het is van belang

*Draairichting aangeven Ls 3 of Rs 4 naar buiten openend (Ls) 1 of Rs 2 voor naar binnen openende deuren:

dat een juiste sluitplaat wordt toegepast). De buiten deurkruk op veiligheids langschild draait lens (vrij is ontkoppeld). Door een lezer, sleutelschakelaar, drukknop (bij

1. Het slot is zodanig degelijk en

de balie) wordt elektrisch de buiten deurkruk

zwaar geconstrueerd dat het een

gekoppeld en trekt bij bediening alle schoten in.

inbraakwerende klasse naar EN 1627

Mocht geen bediening volgen, wordt na het verbreken van

4 voldoet dat is ruim boven SKG***.

de stroom de deurkruk weer automatisch ontkoppeld.

2. Het slot is uitstekend geschikt voor

De sloten ‘panik’ zijn voorzien van een vast aangekoppelde

toe- en uitgangscontrolesystemen

binnen deurkruk. Een ongehinderde uitgang is daarmee

door gescheiden deurkrukfuncties

onder alle omstandigheden gewaarborgd.

aan binnen- en buitenzijde,

Beslag

die elektrisch kunnen worden

Een deurkrukgarnituur met gedeelde koppelstift 9 mm_

geschakeld en bewaakt.

Buiten: deurkruk vastdraaibaar op veilgheids langschild.

3. Naar keuze is onvoorwaardelijke

Binnen: deurkruk vastdraaibaar op binnenschild

of gecontroleerde vluchtweg/

of een paniekduwstang (P+E 5971) met

paniekfunctie beschikbaar.

geïntegreerd langschild (zie pagina 23).

4. Alle functies zijn met microschakelaars gesignaleerd.

Cilinder Het verdient aanbeveling een dubbele cilinder toe te passen, gezien de optimale veiligheid adviseren wij het veiligheids

Uitvoering

buitenschild te voorzien van een cilinder kerntrekbeveiliging.

RVS doorgaande voorplaat 24 x 6 mm,

Toebehoren

waarin opgenomen de bedienings

Sluitplaten/sluitprofielen

verbindingsstrippen voor de secundaire

Twin krukstiften (gedeelde 9 mm krukstiften) zie pagina 22))

nachtschoten. Staal verzinkte slotkasten

Opties

voorzien van doorgaande gaten voor

Veiligheids 3-puntsslot voor in- en uitgangscontrole

bevestiging van standaard bouwbeslag.

(geen vluchtwegfunctie) HZ 4922 4932

Doornmaat: 80 mm.

Veiligheids 3-puntsslot voor vluchtdeuren

Kast dikte 20 mm afmeting zie tekening.

met extra dagschoot voor gecontroleerde

9mm

vluchtweg via elektro ontgrendeling

gescheiden tuimelaar.

Stalen vernikkelde schoten.

(HZ 4926 4936)

Nachtschoot uitworp zelfsluitend: 3 nachtschoten elk 20 mm.

Kwaliteit Getest naar DIN 18251 – 1- 2002 –7 klasse 4 Inbraakwerend SKG*** Geschikt voor branddeuren 90 minuten. Geschikt voor paniekdeuren EN 179 en 1125.

telefoon (020) 694 73 33

n

www.posteneger.nl

P21


hang- en sluitwerk voor paniek-/vluchtdeuren

P+E Toebehoren 9mm vierk. Krukstiften voor (vlucht) deursloten met 9mm

80/90/110

tuimelaar.

30

Koppelstift voor 2 gatdelen deurkrukken

9

9

30

BV 9214 080 340 BV 9214 095 340 BV 9214 110 340

55/70/80

9

30

9

30

80/100/135

Wisselstift voor knoppen W systeem

30

BV 9213 055 340 BV 9213 070 340 BV 9213 080 340

9

M10

30

45

9

9

25

Wisselstift voor vaste knop Q system

BV 9215 080 340 BV 9215 100 340 BV 9215 135 340

55

45 25

Wisselstift voor éénzijdige plaatsing paniek duwstang

9

9

35

garnituur op sloten met gedeelde tuimelaar

55

55 35

BV 9223 045 340 9

9

35

Twin krukstiften voor sloten met 9mm gedeelde tuimelaar

85

45 25

BV 9220 N45 340 paniekstang/deurkruk BV 9220 N55 340 deurkruk/deurkruk BV 9220 N58 340 paniekstang/deurkruk verlengd BV 9220 N58 340 deurkruk/deurkruk verlengd BV 9220 N88 340 deurkruk verlengd/deurkruk verlengd

9

9

35

85

55 35

9

9

35

85

85 35

N.B. Indien u verlengde krukstiften moet toepassen 9

9

35

(dikkere deuren). Denk dan ook aan de cilinders.

CILINDERLENGTEN 22

17

Mogelijke verleningen per cilinderzijde in stappen van 5mm. 17 mm ø Europrofielcilinder 22 mm ø Swissnorm veiligheidscilinder

30

30

32,5

32,5

telefoon (020) 694 73 33

n

www.posteneger.nl

P22


hang- en sluitwerk voor paniek-/vluchtdeuren

Panieksluitingen Toebehoren Sluitplaten

SL 4082 000 13L (links) SL 4081 000 13L Lange sluitprofielen voor meerpuntssluitingen zijn afgebeeld bij de desbetreffende sloten.

12,5

44,5

40

93,5

20

13,3

3

53,5

20

>6 Paniek-duwstang

116,5

65

45

55 13,5

8

12

11

49,5

Ă˜5

11

18,3

50

5

14,5

235 22,5

67

34,5

39 25

100

3

2,5

2 21

34

2

9 11,5

36 50 30 55

Opbouw en maatvoering

30 79

van veiligheidsbeslag**.

M8

50

79

M6

30Ă˜

7,5

PA 129 250

21,5

50

260

250

21,5 250

139 PA M8

telefoon (020) 694 73 33

n

www.posteneger.nl

P23


Naast de tests en kwaliteitscontrole door diverse gecertificeerde instituten als EMPA Dortmund, PTE Rosenheim, SKG Wageningen. TNO Delft wordt door de fabrikant voortdurend kwaliteit, uitvoeringen functioneren gecontroleerd en getest in het kader van CE markering. Na montage en oplevering is daarmee hangen sluitwerk niet afgedaan. Onderhoud, controle, nastellen kan noodzakelijk zijn door veranderde omstandigheden of b.v. vervuiling. Met name verfijnde geavanceerde elektrische elektronische sloten dienen tenminste 2x per jaar licht te worden gesmeerd, te zijn gecontroleerd en eventueel schoon gemaakt. P+E facilitair kan u daarbij mogelijk van dienst zijn.

postadres Postbus 842 1000 AV Amsterdam bezoekadres Cruquiusweg 78-82 1019 AJ Amsterdam telefoon (020) 694 73 33 fax

(020) 692 75 44

www.posteneger.nl info@posteneger.nl Het recht tot tussentijdse wijzigingen van uitvoering en/of afmetingen moeten wij ons voorbehouden, terwijl wij voor (druk)fouten niet aansprakelijk kunnen worden gesteld.

Paniek Vluchdeur slot en beslag garnituur  
Paniek Vluchdeur slot en beslag garnituur  

Paniek Vluchdeur slot en beslag garnituur

Advertisement