Page 1

Katalog DOBRYCH MAREK

249

 &XNLHUSXGHUJ  FHQDMHGQļ]ïNJ

2V]F]ÚG]DV]

0,60 ]ï

1

89 op.

429

2

99 op.

 &XNLHUGUREQ\NJ 2V]F]ÚG]DV] 1,30 ]ï

299

699

1

5

98

39 op.

op.

 &XNLHUNJ

&HQDSURPRF\MQDRERZLÈ]XMH

4–10.06.2014 r. 2V]F]ÚG]DV] 1,01 ]ï

 &XNLHUWU]FLQRZ\ ZNRVWNDFKJ  FHQDMHGQļ]ïNJ

2V]F]ÚG]DV]

1,60 ]ï

2IHUWDKDQGORZDZDĝQDW\JRGQLHRGGRU RLOHZNDWDORJXQLHRNUHĂORQRLQDF]HM


SZYKUJEMY DOMOWE PRZETWORY

3 2

599

w cenie

RS]D]ï

¿HOğ['U2HWNHUJ

2V]F]ÚG]DV]1,20]ï

FHQDMHGQSU]\]DNXSLHRSļ]ïNJ

2,33 zł/op. kupując 3 op.

2

599

4

79 op.

 &XNLHUĝHOXMÈF\'U2HWNHUJ

3,49 zł/op. kupując 1 op.

 FHQDMHGQļ]ïNJ

499

499

4

& XNLHUĝHOXMÈF\ 'HOHFWDJ

 FHQDMHGQļ]ïNJ

drugi za

1⁄ 2 ceny

op.

2V]F]ÚG]DV]]ï

& XNLHUĝHOXMÈF\ 'HOHFWDJ

 FHQDMHGQļ]ïNJ

59

op.

2V]F]ÚG]DV]]ï

2V]F]ÚG]DV]1,20]ï

 &XNLHUĝHOXMÈF\'U2HWNHUJ

2

49

op.

op.

299

4

49

4

79

 FHQDMHGQļ]ïNJ

pierwszy

2 1

2V]F]ÚG]DV]0,40]ï

50

op.

op.

RS]D]ï

' ĝHPL[ 'HOHFWDJ

.RQğWXUH[*HOOZHJ

 FHQDMHGQļ]ïNJ

w zestawie taniej

drugi

99

cena jedn. SU]\]DNXSLHRSļ]ïNJ

619

2V]F]ÚG]DV]1,30]ï

4

89 op.

& XNLHUWU]FLQRZ\ GUREQ\J IROLDFHQDMHGQļ]ïNJ

599

+ 2V]F]ÚG]DV]2,98]ï

.XSXMÈF6HUQLNQD]LPQR 'U2HWNHUJ

 FHQDVWDQGļ]ïRS

399

9

L%DUZQLNVSRĝ\ZF]\'U2HWNHUJ

 FHQDVWDQGļ]ïRS

4

79

00 kpl.

3

op.

19 op.

2V]F]ÚG]DV]0,80]ï

& XNLHUELDï\ ZNRVWNDFKJ FHQDMHGQļ]ïNJ

 &XNLHUWU]FLQRZ\'HPHUDUDJ FHQDMHGQļ]ïNJ

2V]F]ÚG]DV]

1,20 ]ï


3

219

1

69

2V]F]ÚG]DV]]ï

0 ÈNDOXNVXVRZDW\S PÈNDSR]QDñVNDW\S 6]F]HSDQNLNJ

2V]F]ÚG]DV]0,40]ï

0 ÈNDWRUWRZD 6]F]HSDQNLNJ

op.

typ 450

 FHQDMHGQļ]ïNJ

op.

 0ÈNDWRUWRZD6]F]HSDQNL[NJ typ 450 FHQDMHGQļ]ïNJ

289

6

49

2V]F]ÚG]DV]]ï

7

1

79

699 2U]HFK\QHUNRZFDJ

PEWNIAK

219

op.

2V]F]ÚG]DV]]ï

 6ïRQHF]QLNïXVNDQ\J FHQDMHGQļ]ïNJ

649

2

39 op.

2V]F]ÚG]DV]]ï

 3HVWNLG\QLJ FHQDMHGQļ]ïNJ

 ]ï]ï

4

99 op.

 ]ï]ï

2V]F]ÚG]DV]2,30]ï

2V]F]ÚG]DV]2]ï

 :UDSVSV]HQQ\WRUWLOODPD[L'HOHFWDJ 'LSSRPLGRURZ\'HOHFWDJ FHQDMHGQļ]ïNJ

 ïDJRGQ\SLNDQWQ\FHQDMHGQļ]ïNJ

 ]ï]ï 2V]F]ÚG]DV]1]ï

 ]ï]ï

 7 DMVNDOLPRQND PO

2V]F]ÚG]DV]]ï

 3DVWDFXUU\]LHORQDJ

 FHQDMHGQļ]ïO

 ]ï]ï 2V]F]ÚG]DV]]ï

 5\ĝMDĂPLQRZ\J FHQDMHGQļ]ïNJ

 F HQDMHGQļ]ïNJ GRVWÚSQHUöZQLHĝ3DVWD7RP.KDJ 3DVWD7RP<XPJ

 ]ï]ï

 ]ï]ï

0 DNDURQU\ĝRZ\ J

0 OHF]NRNRNRVRZH PO

2V]F]ÚG]DV]0,70]ï

 FHQDMHGQļ]ïNJ

2V]F]ÚG]DV]1]ï

 FHQDMHGQļ]ïO

 ]ï]ï 2V]F]ÚG]DV]]ï

 6 RVSLNDQWQ\]PDQJR LOLPRQNÈ]PDQJR LWDPDU\QGRZFHPJ FHQDMHGQļ]ïNJ


ZNANE Z DOBREGO SMAKU

4

479

649

3

5

99

99

op.

op.

2V]F]ÚG]DV]0,80]ï

 .RQğWXUD’RZLF]J

2V]F]ÚG]DV]]ï

 FHQDMHGQļ]ïNJ

 .RQğWXUD’RZLF]J FHQDMHGQļ]ïNJ

2V]F]ÚG]DV]]ï

3

 ¿ XUDZLQDOXEERUöZND ’RZLF]J

5

99

49

3

4

49

99

op.

 FHQDMHGQļ]ïNJ

op.

2V]F]ÚG]DV]]ï

 'ĝHP’RZLF]J Z \EUDQHVPDNL FHQDMHGQļ]ïNJ

NOWOŚĆ

 =XSD+RUWH[O  U öĝQHURG]DMH

4

99 op.


5

2za 6 zł 6RV’RZLF]J

UöĝQHURG]DMH FHQDMHGQSU]\]DNXSLHRSļ]ïNJ

3 zł/op. kupując 2 op.

3,99 zł/op. kupując 1 op.

2V]F]ÚG]DV]0,70]ï

449

 9HJHWDJ

3

79

 FHQDMHGQļ]ïNJ

op.

299

469

2

59 op.

2V]F]ÚG]DV]0,40]ï

 9HJHWD1DWXUJ FHQDMHGQļ]ïNJ

4

19 op.

2V]F]ÚG]DV]]ï

 9HJHWD1DWXUJ FHQDMHGQļ]ïNJ


GOTOWE DO PODANIA

6

699

699

5

99

2V]F]ÚG]DV]1]ï

' DQLHRELDGRZH.RFLRïHN ’RZLF]J UöĝQHURG]DMHFHQDMHGQļ]ïNJ

op.

5

99

2V]F]ÚG]DV]1]ï

 'DQLHRELDGRZH’RZLF]J

 UöĝQHURG]DMHFHQDMHGQļ]ïNJ

op.

 ]ï ]ïRS

2V]F]ÚG]DV]0,70]ï

 ¿XUDZLQDOXEERUöZND 'HYDOGDQRJ FHQDMHGQļ]ïNJ

 ]ï ]ïRS

2V]F]ÚG]DV]1]ï

 5 \G] PDU\QRZDQ\J FHQDMHGQZVDGXļ]ïNJ

 ]ï ]ïRS

2V]F]ÚG]DV]1]ï

 %RURZLNPDU\QRZDQ\J FHQDMHGQZVDGXļ]ïNJ

 ]ï ]ïRS

2V]F]ÚG]DV]]ï

 - DJRGD 'HYDOGDQRJ FHQDMHGQļ]ïNJ

Akcja trwa od 4.06 do 25.06.2014 roku.

]ïRS *U]\E\J

 F HQDMHGQZVDGXQSSRGJU]\EHNJļ]ïNJ GRVWÚSQHUöZQLHĝPDĂODNPDU\QRZDQ\JU]\E\OHĂQH PDĂODNZ]DOHZLHQDWXUDOQHMJ


7

PRZYPRAWIAJĄ O ZACHWYT NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

4

1

99

79

op.

op.

 /DVNDZDQLOLL J FHQDMHGQļ]ïNJ

 &\QDPRQFDï\ J FHQDMHGQļ]ïNJ

2za 8zł )LOHW\ĂOHG]LRZH .LQJ2VFDUJ

ZROHMXZVRVLHSRPLGRURZ\P FHQDMHGQZVDGXSU]\]DNXSLH RSQS)LOHWöZĂOHG]LRZ\FKZROHMXļ]ïNJ

4 zł/op. kupując 2 op.

NOWOŚĆ

4,99 zł/op. kupując 1 op.

NOWOŚĆ

3

99 op.

NOWOŚĆ

2

)LOHW\ ]PDNUHOLZVRVLH SRPLGRURZ\PJ UöĝQHURG]DMH FHQDMHGQZVDGXSU]\]DNXSLHRSļ]ïNJ

4,50 zł/op. kupując 2 op.

5,69 zł/op. kupując 1 op.

99

op.

op.

 *DïNDPXV]NDWRïRZDFDïD .DUGDPRQFDï\ J J FHQDMHGQļ]ïNJ

2

99

 FHQDMHGQļ]ïNJ

 &]RVQHNQLHGěZLHG]L J FHQDMHGQļ]ïNJ

2za 9 zł


8

kilka sĹ&#x201A;Ăłw...

o oliwie

Na pĂłĹ&#x201A;kach sklepowych moĹźna spotkaÄ&#x2021; róşne oliwy i róşne oznaczenia, a co za tym idzie, róşne ceny. Oliwa z oliwek extra vergine, rafinowana, niefiltrowana, sansa, delikatna, light, aromatyzowana, Bio, Eco...

Czym siÄ&#x2122; róşniÄ&#x2026;? KtĂłrÄ&#x2026; wybraÄ&#x2021;? KtĂłra najzdrowsza i najszlachetniejsza, a ktĂłra nadaje siÄ&#x2122; tylko do smaĹźenia?

OLIWY EXTRA VERGINE NajwyĹźsza klasa to oliwa extra vergine. Uzyskiwana tylko i wyĹ&#x201A;Ä&#x2026;cznie za pomocÄ&#x2026; Ĺ&#x203A;rodkĂłw mechanicznych, bez zastosowania jakichkolwiek Ĺ&#x203A;rodkĂłw chemicznych czy metod rafinacji. ObniĹźa zĹ&#x201A;y cholesterol, nie naruszajÄ&#x2026;c dobrego, posiada naturalne przeciwutleniacze i jest cennym ĹşrĂłdĹ&#x201A;em witaminy E. DoskonaĹ&#x201A;a do podawania na zimno, do doprawiania oraz do saĹ&#x201A;atek. Aby otrzymaÄ&#x2021; oliwÄ&#x2122; extra vergine, naleĹźy wytwarzaÄ&#x2021; jÄ&#x2026; ze Ĺ&#x203A;wieĹźo zebranych oliwek â&#x20AC;&#x201C; wĂłwczas osiÄ&#x2026;ga kwasowoĹ&#x203A;Ä&#x2021; nie wyĹźszÄ&#x2026; niĹź 0,8%. WspĂłĹ&#x201A;czynnik ten wskazuje na jakoĹ&#x203A;Ä&#x2021; oliwy. Im niĹźszy wspĂłĹ&#x201A;czynnik kwasowoĹ&#x203A;ci, tym wyĹźsza jakoĹ&#x203A;Ä&#x2021; oliwy.

Classico i Delicato

oliwy aromatyzowane PosiadajÄ&#x2026; wszelkie wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciwoĹ&#x203A;ci czystych oliw extra vergine, a dodany do nich aromat sprawia, Ĺźe stajÄ&#x2026; siÄ&#x2122; doskonaĹ&#x201A;ym dodatkiem do róşnych potraw. Wystarczy kilka kropel oliwy aromatyzowanej, aby wzbogaciÄ&#x2021; smak i nadaÄ&#x2021; potrawie odrobinÄ&#x2122; wĹ&#x201A;oskiej finezji.

Szerokie, uniwersalne zastosowanie: do doprawiania, smaĹźenia, grillowania, pieczenia i gotowania.

 ]ĂŻ]ĂŻ

 ]ĂŻ]ĂŻ

2 OLZD]ROLZHN ([WUD9HUJLQH0RQLQLPO

2 OLZD]ROLZHN ([WUD9HUJLQHVPDNRZDPO

2V]F]Ă&#x161;G]DV]]ĂŻ

2V]F]Ă&#x161;G]DV]]ĂŻ

 &ODVVLFR'HOLFDWRFHQDMHGQÄź]ĂŻO

 FHQDMHGQÄź]ĂŻO

JeĹźeli oliwki, z ktĂłrych wytĹ&#x201A;oczono oliwÄ&#x2122;, pochodzÄ&#x2026; z upraw ekologicznych, to oliwa otrzymuje oznaczenie Bio lub Eco. To oczywiĹ&#x203A;cie jedne z najlepszych oliw dostÄ&#x2122;pnych na rynku. Oliwy typu Fruttato to mieszanka najlepszych w danym sezonie oliw, specjalnie wyselekcjonowanych, dobranych tak, aby zaspokoiÄ&#x2021; gusta smakowe i zapachowe koneserĂłw oliwy z oliwek. PosiadajÄ&#x2026; wyjÄ&#x2026;tkowÄ&#x2026; iloĹ&#x203A;Ä&#x2021; substancji zdrowotnych.

Oliwy z oliwek extra vergine niefiltrowane posiadajÄ&#x2026; wszystkie zalety klasycznej extra vergine, ale nie zostaĹ&#x201A;y poddane procesowi filtracji, przez co oliwa jest bardziej gÄ&#x2122;sta i mÄ&#x2122;tna, ma bardzo intensywny smak z wyraĹşnie wyczuwalnymi nutami owocĂłw oliwki. ZawartoĹ&#x203A;Ä&#x2021; drobinek oliwek sprawia, Ĺźe jest jeszcze zdrowsza i bogatsza w substancje przeciwutleniajÄ&#x2026;ce.

Bios i GranFruttato

ROLZDQLHÄ&#x;OWURZDQD

DoskonaĹ&#x201A;e do gÄ&#x2122;stych zup, miÄ&#x2122;s z grilla, pieczonych ziemniakĂłw, carpaccio. GranFruttato jest niezbÄ&#x2122;dna do bruschetty.

Polecana zwĹ&#x201A;aszcza do stosowania na zimno. Idealna do przyprawiania zup, saĹ&#x201A;at, Ĺ&#x203A;wieĹźych i pieczonych warzyw oraz miÄ&#x2122;s.

 ]ĂŻ]ĂŻ

 ]ĂŻ]ĂŻ

2 OLZD]ROLZHN([WUD%LRV *UDQ)UXWWDWRPO

 2OLZDQLHÄ&#x;OWURZDQDO

2V]F]Ă&#x161;G]DV]]ĂŻ

2V]F]Ă&#x161;G]DV]9,90]ĂŻ

FHQDMHGQÄź]ĂŻO

INNE OLIWY I OLEJE Oliwa z oliwek. Jest mieszankÄ&#x2026; oliwy rafinowanej i oliwy extra vergine dobrej jakoĹ&#x203A;ci. Jej neutralny smak nie determinuje charakteru potrawy, umoĹźliwia podkreĹ&#x203A;lenie naturalnych walorĂłw smakowych.

Sansa â&#x20AC;&#x201C; oliwa z wytĹ&#x201A;okĂłw oliwnych dla osĂłb ceniÄ&#x2026;cych kompromis pomiÄ&#x2122;dzy cenÄ&#x2026; a jakoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026;. Nadaje siÄ&#x2122; do smaĹźenia.

Neutrale

Olej z pestek winogron i Olej ryĹźowy. Bezwonne i delikatne â&#x20AC;&#x201C; nie zmieniajÄ&#x2026; naturalnego smaku potraw i nie nadajÄ&#x2026; tĹ&#x201A;ustego posmaku.

Sansa

Oleje Idealne do smaĹźenia, pieczenia, grillowania. Olej ryĹźowy jest wyjÄ&#x2026;tkowo odporny na wysokie temperatury. Jego temperatura krytyczna to 240ÂşC.

DoskonaĹ&#x201A;a do smaĹźenia (punt krytyczny 210ÂşC), idealna jako zamiennik tĹ&#x201A;uszczĂłw stosowanych w cukiernictwie.

 ]ĂŻ]ĂŻ

 ]ĂŻ]ĂŻ

 ]ĂŻ]ĂŻ

 2OLZD1HXWUDOHPO

 2OLZD6DQVDPO

 2OHMU\Ä?RZ\PO 2OHM]SHVWHNZLQRJURQO

2V]F]Ă&#x161;G]DV]4,10]ĂŻ

 FHQDMHGQÄź]ĂŻO

2V]F]Ă&#x161;G]DV] 11b ]ĂŻ

 FHQDMHGQÄź]ĂŻO

2V]F]Ă&#x161;G]DV]2]ĂŻ

 FHQDMHGQÄź]ĂŻO

 ]ĂŻ]ĂŻ 2V]F]Ă&#x161;G]DV]3]ĂŻ


9

 ]ï ]ï

2V]F]ÚG]DV]3,10]ï

0 DNDURQ6SDJKHWWL J FHQDMHGQļ]ïNJ

 ]ï ]ï

2V]F]ÚG]DV]3,10]ï

 ]ï ]ï

2V]F]ÚG]DV]3,10]ï

0 DNDURQ3HQQH5LJDWH 0DNDURQ)XVLOOL J J FHQDMHGQļ]ïNJ

FHQDMHGQļ]ïNJ

 ]ï ]ï

2V]F]ÚG]DV]3,10]ï

 0DNDURQ)DUIDOOH J FHQDMHGQļ]ïNJ

49

17

op.

 2OHM.XMDZVNLO FHQDMHGQļ]ïO

2OHM.XMDZVNLO

5

99 op.

2 OHMVPDNRZ\ PO UöĝQHURG]DMH FHQDMHGQļ]ïO

4

99 op.

0

99

6DV]HWNDVPDNRZD PO FHQDMHGQļ]ïO

op.


10

wybierz 3 dowolne produkty

3 w cenie 2

RS]D]ï %DWRQ/LRQJ

FHQDMHGQSU]\]DNXSLHRSļb]ïNJ

:DIHO3ULQFHVVDJ

FHQDMHGQSU]\]DNXSLHRSļb]ïNJ

0,73 zł/op. kupując 3 op.

1,09 zł/op. kupując 1 op.

3 2

w cenie

RS]D]ï

3 ïDWNLRZVLDQH 1HV9LWD1HVWOÓJ

UöĝQHURG]DMHFHQDMHGQSU]\]DNXSLHRSļb]ïNJ

1,26 zł/op. kupując 3 op.

1,89 zł/op. kupując 1 op.

3 2

w cenie

RS]D]ï

.LVLHO.DNWXVLQVWDQWJ

UöĝQHVPDNLFHQDMHGQSU]\]DNXSLHRSļb]ïNJ

0,79 zł/op. kupując 3 op.

349 2V]F]ÚG]DV]]ï

 % XOLRQGURELRZ\ :LQLDU\J

 bNRVWHNFHQDMHGQļ]ïNJ

1,19 zł/op. kupując 1 op.

239

2

44 op.

159

1

67

2V]F]ÚG]DV]0,72]ï

 = XSD:LQLDU\;;/ %DUV]F]ELDï\¿XUHN

op.

 FHQDMHGQQS¿XUHNJļ]ïNJ

2V]F]ÚG]DV]0,60]ï

 *DODUHWND:LQLDU\J UöĝQHVPDNLFHQDMHGQļ]ïNJ

269

1

2V]F]ÚG]DV]0,81]ï

 3RP\VïQDĮ6WDQGDUG:LQLDU\

88 op.

599 0 DMRQH]'HOLNDWQ\ :LQLDU\PO

2V]F]ÚG]DV]0,78]ï

 6RV,WDOLD:LQLDU\

 FHQDMHGQļ]ïO

19 op.

2V]F]ÚG]DV]0,84]ï

 FHQDMHGQļ]ïNJ

Oferta ze stron 10-11 obowiązuje od 4.06 do 10.06.2014 roku.

op.

259

1

95

 0DJJLJ

1

81

 UöĝQHURG]DMHLJUDPDWXU\FHQDMHGQQS&]WHU\6HU\Jļ]ïNJ

279

4

op.

259

 UöĝQHURG]DMHLJUDPDWXU\FHQDMHGQQS3RP\VïQD=DSLHNDQNÚ]V]\QNÈJļ]ïNJ

2V]F]ÚG]DV]1,80]ï

0

99

op.

2V]F]ÚG]DV]0,78]ï

 =XSD%XNLHWZDU]\Z:LQLDU\ U öĝQHURG]DMHLJUDPDWXU\FHQDMHGQ QS=XSD%URNXïRZDJļ]ïNJ

1

81 op.


11

2199 99

14

op.

2499 99

2V]F]ÚG]DV]7]ï

 1HVFDIÓ(VSUHVVRJ

16

op.

 FHQDMHGQļ]ïNJ

2V]F]ÚG]DV]8]ï

 1HVFDIÓ%DULVWDJ FHQDMHGQļ]ïNJ

759

5

30 op.

2V]F]ÚG]DV]2,29]ï

0 LNV\NDZRZH1HVFDIÓ Z[J

 U öĝQHJUDPDWXU\QS.DZD1HVFDIÓ&ODVVLF Z[JFHQDMHGQļb]ïNJ

999

6

99 op.

2V]F]ÚG]DV]3]ï

 1HVTXLNJ

 FHQDMHGQļ]ïNJ

Oferta ze stron 10-11 obowiązuje od 4.06 do 10.06.2014 roku.


PORA NA MAŁE CO NIECO

12

2V]F]ÚG]DV]]ï

. DZD-DFREV .UùQXQJJ .UùQXQJHVSUHVVRJ

50 g

 U R]SXV]F]DOQD FHQDMHGQļ]ïNJ

2999 99

24

op.

17

99 op.

. DZD-DFREV .UùQXQJJ

7

99

5

99

mielona

JJUDWLV

FHQDMHGQļ]ïNJ

op.

2V]F]ÚG]DV]2]ï

& LDVWNDEHO9LWD JOXEJ

 U öĝQHURG]DMH FHQDMHGQQS&LDVWNDEHO9LWDNDNDRZHJļ]ïNJ

4 3

w cenie

RS]D]ï

%DWRQ3ULQFH3ROR;;/J FHQDMHGQSU]\]DNXSLHRSļ]ïNJ

1,04 zł/op. kupując 4 op.

1,39 zł/op. kupując 1 op.

359

2

99 op.

2V]F]ÚG]DV]0,60]ï

 &]HNRODGD0LONDJ U öĝQHURG]DMH FHQDMHGQļ]ïNJ

799

5

99 op.

2V]F]ÚG]DV]2]ï

 &LDVWND0LOND

499

3

99 op.

2V]F]ÚG]DV]1]ï

 &LDVWND2UHRJ FHQDMHGQļ]ïNJ

399 2V]F]ÚG]DV]]ï

 &]HNRODGD 1XVVEHLVVHUJ U öĝQHURG]DMH FHQDMHGQļ]ïNJ

3

 U öĝQHURG]DMHLJUDPDWXU\ cena jedn. QS;/&RRNLHVJļ]ïNJ

49 op.

 )LOLĝDQND-DFREV

FHQDVWDQGļ]ïV]W


13

269

1

99

2V]F]ÚG]DV]0,70]ï

 &]HNRODGD7HUUDYLWDJ

op.

 P OHF]QDJRU]NDWLUDPLVX FHQDMHGQļ]ïNJ

1199 897

6

99

2V]F]ÚG]DV]1,98]ï

 &]HNRODGD:HGHO[J

kpl.

 U öĝQHURG]DMH FHQDMHGQļ]ïNJ

9

 3WDVLH0OHF]NR,&(J  ELDïRELDïHF\WU\QRZH]PLÚWÈ FHQDMHGQļ]ïNJ

2V]F]ÚG]DV] 2 ]ï

99 op.

*5$7,6 899

5

99

2V]F]ÚG]DV]3]ï

 &XNLHUNL0LHV]NRJ SXGHïNRUöĝQHURG]DMH FHQDMHGQSU]\]DNXSLHRSJļ]ïNJ

op.

9

99 op.

11

49

9

99

2V]F]ÚG]DV]]ï

 3UDOLQ\/LQGRU%DJJ FHQDMHGQļ]ïNJ

op.

 7 ZL[0LQLDWXUHVJ 0DUV0LQLDWXUHVJ 6QLFNHUV0LQLDWXUHVJ FHQDMHGQļ]ïNJ

199

1

49

100 g

2V]F]ÚG]DV]]ï

469

3

 .DUPHONL:DZHO

99

2V]F]ÚG]DV]0,70]ï

 /L]DNZNV]WDïFLHĠDJLJ FHQDMHGQļ]ïNJ

szt.

 OX]FHQDMHGQļ]ïNJ

5

1

49 op.

M&M’s RU]HFKRZH J

op.

 7ZL[SDFNJ 0DUVSDFNJ 6QLFNHUVSDFNJ

 FHQDMHGQļ]ïNJ

cena jedn. QS6QLFNHUVSDFNļ]ïNJ

1099

6

99

99 op.

2V]F]ÚG]DV]4]ï

 &XNLHUNL0LQL:DZHOJ UöĝQHURG]DMHFHQDMHGQļ]ïNJ


ESENCJA DOBREGO SMAKU

14

P R O M O C JA KUP 10 DOWOLNYCH

OPAKOWAĹ&#x192; KAW NESCAFĂ&#x2030; DOLCE GUSTO

79 ZĹ

A EKSPRES PICCOLO

KUPISZ ZA JEDYNE

99

19

op.

 .DSVXĂŻNL'ROFH*XVWR

 U ĂśÄ?QHURG]DMHLJUDPDWXU\ QS.DSVXĂŻNL'ROFH*XVWR(VSUHVVRJFHQDMHGQÄź]ĂŻNJ

Promocja dotyczy ekspresĂłw NESCAFĂ&#x2030; Dolce Gusto PICCOLO i trwa od 5.06 do 25.06.2014 lub do wczeĹ&#x203A;niejszego wyczerpania zapasĂłw ekspresĂłw promocyjnych. Ekspres NESCAFĂ&#x2030; Dolce Gusto PICCOLO i 10 opakowaĹ&#x201E; kawy NESCAFĂ&#x2030; DOLCE GUSTO muszÄ&#x2026; byÄ&#x2021; zakupione podczas jednorazowego zakupu.Regulamin promocji dostÄ&#x2122;pny jest na www.tesco.pl

 0XVOL6DQWH *UDQRODJ

 U ĂśÄ?QHURG]DMHFHQDMHGQÄź]ĂŻNJ

2V]F]Ă&#x161;G]DV] 2 ]ĂŻ

599

3

99 op.

129

0

99 op.

2V]F]Ă&#x161;G]DV]0,30]ĂŻ

 % DWRQ&LQL0LQLV &KRFDSLF1HVTXLN 1HVTXLN0D[L&KRFR 1HVWOĂ&#x201C;J FHQDMHGQÄź]ĂŻNJ

249

1

99 op.

2V]F]Ă&#x161;G]DV]]ĂŻ

 %DWRQ&RUQ\J

 UĂśÄ?QHURG]DMHFHQDMHGQÄź]ĂŻNJ


15 2V]F]ÚG]DV] 11b ]ï

 .DZD'DOOPD\UJ

2499 . DZD)RUWJ NDZD3HGUR VJ

99

19

 FHQDMHGQļ]ïNJ

op.

]LDUQLVWDFHQDMHGQļ]ïNJ

9

99

4999 99 9

38

op.

op.

2V]F]ÚG]DV]]ï

. DZD0RFFD)L[ :RVHEDJ

 ]LDUQLVWDFHQDMHGQļ]ïNJ

949

6

99 op.

2199 99

16

00

16

op.

2V]F]ÚG]DV]]ï

. DZD0RFFD)L[ :RVHEDJ

 DZD . 0D[ZHOO +RXVHJ

op.

 PLHORQDFHQDMHGQļ]ïNJ

2V]F]ÚG]DV]]ï

 .DZD'RXZH(JEHUWVJ

UöĝQHURG]DMH FHQDMHGQļ]ïNJ

 UöĝQHURG]DMHFHQDMHGQļ]ïNJ

4

59

+ HUEDWDRZRFRZD 6DJDWE[J

+ HUEDWD]LHORQD %LJ$FWLYHJ

 FHQDMHGQļ]ïNJ

499

 UöĝQHURG]DMHFHQDMHGQļ]ïNJ

op.

4

3

29 op.

49 op.

2V]F]ÚG]DV]]ï

+ HUEDWD(DUO*UH\ 6LU5RJHUWE[J FHQDMHGQļ]ïNJ

499

2V]F]ÚG]DV]]ï

499 2V]F]ÚG]DV]1]ï

+ HUEDWDRZRFRZD %LRğ[3UHPLXPWE[J FHQDMHGQļ]ïNJ

3

99 op.

+ HUEDWD]LHORQD 7HHNDQQHWE[J

 Z\EUDQHURG]DMHFHQDMHGQļ]ïNJ

4

49

499

4

49 op.

op.

2V]F]ÚG]DV]]ï

+ HUEDWD]LRïRZD +HUEDSROWE[J FHQDMHGQļ]ïNJ


DLA SPRAGNIONYCH OKAZJI

16

:RGDVPDNRZD¿\ZLRï ¿\ZLHF=GUöMO

6 RNOXEQHNWDU 7\PEDUNO

2,50 zł/op. kupując 4 op.

3,50 zł/op. kupując 2 op.

JD]RZDQD FHQDMHGQSU]\]DNXSLHRSļ]ïO

3(7SRPDUDñF]DPXOWLZLWDPLQD FHQDMHGQSU]\]DNXSLHRSļ]ïO

2,99 zł/op. kupując 1 op.

4 za 10 zł

209

2za 7 zł

489

0

99

4

49 op.

op.

2V]F]ÚG]DV]0,40]ï

 6 \URSOHWQL +HUEDSROPO

 :RGD 6WDURSRODQNDO

 ĂOLZNDDJUHVWPDQGDU\QND FHQDMHGQļ]ïO

1

49

 JD]RZDQDQLHJD]RZDQDGHOLNDWQLHJD]RZDQD ĂUHGQLR]PLQHUDOL]RZDQD FHQDMHGQļ]ïO

2V]F]ÚG]DV]

4,19 zł/op. kupując 1 op.

0

99

1,10 ]ï

op.

219

1

99

2V]F]ÚG]DV]]ï

2V]F]ÚG]DV]0,20]ï

 1DSöM*RIRU)XQ PO

 1DSöM+RUWH[PO

 FHQDMHGQļ]ïO

 UöĝQHVPDNLFHQDMHGQļ]ïO

op.

 1DSöM1H[WO

3

89

 FHQDMHGQļ]ïO

szklanka

op.

8

3

1 DSöM 3HSVL[O

 7LJHUPO

69 kpl.

 FHQDMHGQļ]ïO

99 op.

 FHQDMHGQļ]ïO

13

99 kpl.

 1DSöM&RFD&ROD[O FHQDMHGQļ]ïO

V]NODQNDJUDWLV

2

99 op.

2 UDQĝDGD -XWU]HQNDO FHQDMHGQļ]ïO


17

1999

1199

8

39

99

13

op.

op.

2V]F]ÚG]DV]6]ï

2V]F]ÚG]DV]3,60]ï

 % DOVDPGRFLDïD 'RYHPO

 'H]RGRUDQW'RYH

 G DPVNLPÚVNLUöĝQHURG]DMHLJUDPDWXU\ FHQDMHGQSU]\]DNXSLHRSPOļ]ïO

 U öĝQHURG]DMH FHQDMHGQļ]ïO

1569

9

99

13

10

49

99

9

6

44

99

op.

op.

2V]F]ÚG]DV]]ï

2V]F]ÚG]DV]4]ï

 6 ]DPSRQGRZïRVöZ 'RYHbPO

0 \GïRZSï\QLH'RYH =DSDV'RYHPO

 U öĝQHURG]DMH FHQDMHGQļ]ïO

UöĝQHURG]DMHFHQDMHGQļ]ïO GRVWÚSQHUöZQLHĝ0\GïRZSï\QLH]bSRPSNÈ 'RYHPOļ]ïRS]ïRS

op.

 ¿HOSRGSU\V]QLF 'RYHPO  U öĝQHURG]DMHFHQDMHGQļ]ïO

2V]F]ÚG]DV]

 ]ï

799

5

99 op.

2V]F]ÚG]DV]2]ï

 / DNLHUGRSD]QRNFL &HOLDPO

 U öĝQHNRORU\ FHQDMHGQļ]ïO GRVWÚSQ\UöZQLHĝ%ï\V]F]\N&HOLD ļ]ïRS]ïRS

21

99

99

99

15

15

op.

op.

 % DOVDPGRRSDODQLD 6RUD\DPO

NOWOŚĆ

1799 99

2V]F]ÚG]DV]6]ï

12

. UHPGRRSDODQLD /LUHQHPO

 6 3)63)63) FHQDMHGQļ]ïO

 6 3)63) FHQDMHGQļ]ïO

op.

3899

2V]F]ÚG]DV]]ï

99

29

op.

2V]F]ÚG]DV]9]ï

 3RGNïDG&DVKPHUHPO ( PXOVMD GRRSDODQLD GODG]LHFL =LDMNDPO

 6 3)63) FHQDMHGQļ]ïO

99

16

op.

 U öĝQHURG]DMHFHQDMHGQļ]ïO GRVWÚSQDUöZQLHĝ%D]DZ\JïDG]DMÈFDPO

 6 HUXPGRFLDïD UR]JU]HZDMÈFH6OLP ([WUHPH(YHOLQHPO FHQDMHGQļ]ïO

 6 HUXPUR]JU]HZDMÈFH WDOLDEU]XFKSRĂODGNL (YHOLQHPO F HQDMHGQļ]ïO GRVWÚSQHUöZQLHĝLQQHURG]DMH ZbSURPRF\MQ\FKFHQDFK


CZYSTA PRZYJEMNOŚĆ PIELĘGNACJI

30 % taniej

18

2V]F]ÚG]DV]]ï

 ¿ HOSRGSU\V]QLF 1LYHDPO FHQDMHGQļ]ïO

1499

9

99 op.

2V]F]ÚG]DV]4,41]ï

14 0 OHF]NRGRWZDU]\ ïDJRG]ÈFRRF]\V]F]DMÈFH 1LYHDPO FHQDMHGQļ]ïO

69

28

10

op.

1469

2999 28

10

op.

2V]F]ÚG]DV]4,41]ï

 3 ï\QGRGHPDNLMDĝXRF]X 1LYHDPO FHQDMHGQļ]ïO

20

1159 2V]F]ÚG]DV]3,48]ï

. UHPGRWZDU]\ QDZLOĝDMÈF\ 1LYHD9LVDJHPO

 QDG]LHñFHQDMHGQļ]ïO

8

11 op.

2199 99 op.

2V]F]ÚG]DV]9]ï

 % DOVDPSRGSU\V]QLF QDZLOĝDMÈF\1LYHDPO FHQDMHGQļ]ïO

&HQDQDHW\NLHFLH]DZLHUDREQLĝNÚ2IHUWDQLHGRW\F]\3HZQLDNöZKLWXPLHVLÈFD NRVPHW\NöZG]LHFLÚF\FKLFKXVWHF]HN

15

39 op.

2V]F]ÚG]DV]6,60 ]ï

0 OHF]NRRGĝ\ZF]H 1LYHDPO FHQDMHGQļ]ïO


19

2V]F]ÚG]DV]4,20]ï

 6 ]DPSRQGRZïRVöZ 'LDPRQG1LYHDPO FHQDMHGQļ]ïO

2V]F]ÚG]DV]4,20]ï

 / DNLHUGRZïRVöZ 1LYHDPO

F HQDMHGQļ]ïO GRVWÚSQHUöZQLHĝ3LDQNDOXEĝHO GRZïRVöZ1LYHDPO FHQDMHGQļ]ïO

1399

1399

9

79 op.

9

79 op.

1549

1599 2V]F]ÚG]DV]4,80]ï

' H]RGRUDQW ZVSUD\X 1LYHDPO

30 % taniej 84

10

19

11

op.

op.

 FHQDMHGQļ]ïO

2V]F]ÚG]DV]]ï

 ¿ HOGRJROHQLD 1LYHDPO U öĝQHURG]DMH FHQDMHGQļ]ïO

4399

4299 79

30

op.

2V]F]ÚG]DV]13,20]ï

 6 SUD\GRRSDODQLD 1LYHD)PO FHQDMHGQļ]ïO

30

2499 09 op.

2V]F]ÚG]DV]12,90]ï

. UHPSU]HFLZ]PDUV]F]NRZ\GRWZDU]\ HQHUJHW\]XMÈF\1LYHD4SOXVPO QDG]LHñFHQDMHGQļ]ïO

17

49 op.

2V]F]ÚG]DV]]ï

 % DOVDPSRJROHQLX 1LYHD6HQVLWLYHPO FHQDMHGQļ]ïO

* &HQDQDHW\NLHFLH]DZLHUDREQLĝNÚ 2IHUWDQLHGRW\F]\3HZQLDNöZKLWXPLHVLÈFD NRVPHW\NöZG]LHFLÚF\FKLFKXVWHF]HN $NFMDGRZ\F]HUSDQLD]DSDVöZ :HěSLïNÚ]HVREÈGRNDV\


DBAJĄ O DOBRY WYGLĄD

20

1349

9

44 op.

2V]F]ÚG]DV]]ï

 /DNLHUGRZïRVöZ7DIWPO FHQDMHGQļ]ïO

 3LDQNDGRZïRVöZ7DIWPO FHQDMHGQļ]ïO

 ¿HOGRZïRVöZ7DIWPO FHQDMHGQļ]ïO

10

49

1499

7

34

99

10

op.

op.

2V]F]ÚG]DV]4]ï

 6]DPSRQGRZïRVöZ 6FKDXPDPO  FHQDMHGQļ]ïO

2V]F]ÚG]DV]

 ]ï

1799

1499 2V]F]ÚG]DV]]ï

 6 ]DPSRQOXE2Gĝ\ZND GRZïRVöZ6\RVVPO FHQDMHGQļ]ïO

2199 59

49

10

op.

 3 LDQNDGRZïRVöZ Z 6\RVVPO FHQDMHGQļ]ïO

 ¿ HOGRZïRVöZ 6\RVVPO FHQDMHGQļ]ïO

2949

15

op.

20

op.

2V]F]ÚG]DV]]ï

 ) DUEDGRZïRVöZ3DOHWWH'HOX[H RUD]3DOHWWH6DORQ&RORUV

7

 FHQDMHGQļ]ïO

39

12

99

 / DNLHUGRZïRVöZ 6\RVVPO

2V]F]ÚG]DV]6,60]ï

 ) DUEDGRZïRVöZ 6\RVVOXE1HFWUD

64 op.

2V]F]ÚG]DV]]ï

 ) DUEDGRZïRVöZ 8OWLPH%ORQGH

żel pod prysznic 250 ml

op.

. XSXMÈFSURGXNW\)D 'H]RGRUDQWGDPVNLOXEPÚVNL )DPO U öĝQHURG]DMH FHQDMHGQSU]\]DNXSLHRSPOļ]ïO

 OXE0\GïRZNRVWFH)D[J FHQDMHGQļ]ïNJ

 OXE¿HOSRGSU\V]QLF)DPO UöĝQHURG]DMHFHQDMHGQļ]ïO

ZHě¿HOSRGSU\V]QLF)DPOJUDWLV

 FHQDVWDQGļ]ïRS

1399

9

99 op.

2V]F]ÚG]DV]4]ï

' H]RGRUDQW\PÚVNLH 2OG6SLFHPO

 FHQDMHGQSU]\]DNXSLHRSPOļ]ïO


21

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

5899 2399

41

2699 99

99

16

24

2V]F]ÚG]DV]7]ï

2V]F]ÚG]DV]2]ï

op.

op.

 FHQDMHGQļ]ïO

0 OHF]NRGRFLDïD/ij2UÓDOPO

op.

 .UHPGRWZDU]\ /ij2UÓDO$JH3HUIHFWPO

 ) DUEDGRZïRVöZ 3URGLJ\/ij2UÓDO

 2OHMHNGRFLDïD/ij2UÓDOPO

29

 Q DG]LHñQDQRFFHQDMHGQļ]ïO

2V]F]ÚG]DV] 17,70 ]ï

 F HQDMHGQļ]ïOGRVWÚSQHUöZQLHĝ 0OHF]NRGRFLDïDPOļb]ïRS]ïRS ļb ]ïRS

999

7

99 1199

op .

6

99

2V]F]ÚG]DV]2]ï

op.

 6 ]DPSRQGRZïRVöZ *DUQLHU8OWUD'RX[PO FHQDMHGQļ]ïO

2V]F]ÚG]DV]]ï

' H]RGRUDQW\PÚVNLH *DUQLHUPO U öĝQHURG]DMH FHQDMHGQSU]\]DNXSLH RSPOļ]ïO

1099

6

99 op.

1299

999

7

99 op.

2V]F]ÚG]DV]2]ï

2 Gĝ\ZNDGRZïRVöZ )UXFWLVPO FHQDMHGQļ]ïO

9

49 op.

2V]F]ÚG]DV]]ï

 6 ]DPSRQGRZïRVöZ )UXFWLVPO FHQDMHGQļ]ïO

2V]F]ÚG]DV]4]ï

' H]RGRUDQW\GDPVNLH *DUQLHUPO U öĝQHURG]DMH FHQDMHGQSU]\]DNXSLH RSPOļ]ïO


Wszystkie produkty

22

 ]ï]ï 2V]F]ÚG]DV]2]ï

30 % taniej

 0\GïRZSï\QLH]DSDVPO

899

 UöĝQHURG]DMHFHQDMHGQļ]ïO

6

99

2V]F]ÚG]DV]2]ï

 ¿ HOSRGSU]\V]QLF %DUFHORQDPO

op.

 UöĝQHURG]DMHFHQDMHGQļ]ïO

 ]ï]ï

2V]F]ÚG]DV]]ï

0 \GïRZNRVWFH 3DOPROLYHJ U öĝQHURG]DMH FHQDMHGQļ]ïO

1199

 ]ï]ï 2V]F]ÚG]DV]]ï

 ¿ HOSRGSU\V]QLF 3DOPROLYHPO &HQDQDHW\NLHFLH]DZLHUDREQLĝNÚ2IHUWDQLHGRW\F]\3HZQLDNöZ

 U öĝQHURG]DMH FHQDMHGQļ]ïO

8

49

2V]F]ÚG]DV]]ï

 ¿ HOSRGSU\V]QLF 6RUD\DPO

op.

 UöĝQHURG]DMHFHQDMHGQļ]ïO

899

1549

5

99

24

op.

2V]F]ÚG]DV]3]ï

 3DVWDGR]ÚEöZ&ROJDWH7RWDOPO UöĝQHURG]DMHFHQDMHGQļ]ïO

1099

00

99

10

op.

op.

2V]F]ÚG]DV]]ï

 6 ]F]RWHF]ND GR]ÚEöZ=LJ=DJV]W FHQDMHGQļ]ïV]W

 3ï\QGRXVW&ROJDWHPO UöĝQHURG]DMHFHQDMHGQļ]ïO

999

1299

8

99 op.

8

99

2V]F]ÚG]DV]2]ï

 3DVWDGR]ÚEöZ3DURGRQWD[PO UöĝQHURG]DMHFHQDMHGQļ]ïO

op.

2V]F]ÚG]DV]1]ï

2V]F]ÚG]DV]4]ï

 6 ]F]RWHF]ND GR]ÚEöZ $TXDIUHVK

 3 ï\QGRXVW $TXDIUHVKPO

 UöĝQHURG]DMHFHQDMHGQļ]ïO

1599 99

NOWOŚĆ

12

op.

2V]F]ÚG]DV]3]ï

 % DOVDPGRFLDïD/H3HWLW 0DUVHLOODLVPO UöĝQHURG]DMHFHQDMHGQļ]ïO

6

99 op.

 ¿ HOSRGSU\V]QLF /H3HWLW0DUVHLOODLVPO U öĝQHURG]DMH FHQDMHGQļ]ïO

99

11

op.

 ¿ HOSRGSU\V]QLF /H3HWLW0DUVHLOODLVPO U öĝQHURG]DMH FHQDMHGQļ]ïO

8

99 szt.


23

NOWOŚĆ

PEWNIAK

NOWOŚĆ

1099

9

99

11

op.

op.

0 DV]\QND GRJROHQLD %L&$FWLRQV]W U öĝQHURG]DMH FHQDMHGQļ]ïV]W

9

99

0 DV]\QND 6ROHLO%L&V]W

99 op.

2V]F]ÚG]DV]1]ï

0 DV]\QND )OH[FRQWURO%L&V]W

 U öĝQHURG]DMH FHQDMHGQļ]ïV]W

0DV]\QNL :LONLQVRQ([WUDV]W 6HQVLWLYH%HDXW\ FHQDMHGQļ]ïV]W

NOWOŚĆ

 FHQDMHGQļ]ïV]W

2V]F]ÚG]DV]1]ï

1799 99

16

op.

FHQDMHGQļ]ïV]W

'H]RGRUDQWUROORQ ¥ZLDW1DWXU\PO

FHQDMHGQSU]\]DNXSLHRSļ]ïO

5 zł/op. kupując 2 op.

9,99 zł/op. kupując 1 op.

2 w cenie 1

2V]F]ÚG]DV]4]ï

: RGDSHUIXPRZDQD &ODVVLF *ROG 3DQL:DOHZVNDPO

2499 2V]F]ÚG]DV]]ï

 FHQDMHGQļ]ïO

17

49 op.

2V]F]ÚG]DV]]ï

99

19

op.

 FHQDMHGQļ]ïPO

2V]F]ÚG]DV]3]ï

FHQDMHGQļ]ïOGRVWÚSQHUöZQLHĝ ZbSURPRF\MQ\FKFHQDFK:RGDWRDOHWRZD%UXWDO POL3ï\QSRJROHQLX%UXWDOPO \ S ļļ]ïRS]ïRSFHQDMHGQļ]ïO ]ïRS 

999

: RG\SRJROHQLX7RQLQR /DPERUJKLQLPO

39 op.

99 op.

3499

 F HQDMHGQļ]ïPO GRVWÚSQDUöZQLHĝ:RGDWRDOHWRZD7RQLQR /DPERUJKLQLPOļ]ïRS]ïRS ļ ]ïRS FHQDMHGQļ]ïPO ï O

2V]F]ÚG]DV]]ï

6

15

0 DV]\QND 4XDWWUR%HDXW\ :LONLQVRQV]W FHQDMHGQļ]ïV]W

2399

 :RGDWRDOHWRZD:DUVPO

' H]RGRUDQW\ZV]NOH GDPVNLHLPÚVNLH $GLGDVPO

1 szt.

0 DV]\QND :LONLQVRQ ;WUHPH %HDXW\V]W V]WJUDWLV

RS]D]ï

12

' H]RGRUDQW\ PÚVNLH 7RQLQR /DPERUJKLQL PO

 FHQDMHGQļ]ïO

24

49 op.

1499

9

99 op.


Tak dobre, Ĺźe dajemy Ci gwarancjÄ&#x2122; GwarancjÄ&#x2026; objÄ&#x2122;te sÄ&#x2026; produkty marki Tesco. SzczegĂłĹ&#x201A;y na

899 2V]F]Ă&#x161;G]DV]2,70]ĂŻ

 Âż HOGRJROHQLD 3UR)RUPXĂŻDPO UĂśÄ?QHURG]DMHFHQDMHGQÄź]ĂŻO

299

6

29 op.

2

09 op.

 ÂżHOSRGSU\V]QLF GODNRELHW $OODERXW%HDXW\PO

399

 F HQDMHGQÄź]ĂŻO GRVWĂ&#x161;SQ\UĂśZQLHÄ?ÂżHOSRGSU\V]QLF GODPĂ&#x161;Ä?F]\]Q$OODERXW%HDXW\POÄź]ĂŻRS

2V]F]Ă&#x161;G]DV]

0,90 ]ĂŻ

2za 8zĹ&#x201A;

0\GĂŻRZSĂŻ\QLH $OODERXW%HDXW\O

FHQDMHGQSU]\]DNXSLHRSÄź]ĂŻO

4 zĹ&#x201A;/op. kupujÄ&#x2026;c 2 op.

2V]F]Ă&#x161;G]DV]1]ĂŻ

' H]RGRUDQW PĂ&#x161;VNL6WULNHL$FWLRQ PO

4,79 zĹ&#x201A;/op. kupujÄ&#x2026;c 1 op.

 ZVSUD\XFHQDMHGQÄź]ĂŻO

899 2V]F]Ă&#x161;G]DV]2,70]ĂŻ

 6 ]DPSRQ\RGÄ?\ZNL GRbZĂŻRVĂśZ 352)RUPXĂŻDPO FHQDMHGQÄź]ĂŻO

2

99 op.

899

6

29 op.

7

99

2V]F]Ă&#x161;G]DV]1]ĂŻ

 'H]RGRUDQWPĂ&#x161;VNL );0PO w VSUD\XFHQDMHGQÄź]ĂŻO

op.

seria szczoteczek Pro-tech w promocyjnych cenach

299 2V]F]Ă&#x161;G]DV]0,90]ĂŻ

 6 ]F]RWHF]ND GR]Ă&#x161;EĂśZ 3URWHFK UĂśÄ?QHURG]DMH

2

489 09 szt.

2V]F]Ă&#x161;G]DV]1,47]ĂŻ

 3 RGSDVNLQRUPDO GXRSDFN[V]W UĂśÄ?QHURG]DMHFHQDMHGQÄź]ĂŻV]W

3

RS]D]ĂŻ

42 op.

'H]RGRUDQWUROORQ 0*PO

UĂśÄ?QHURG]DMH FHQDMHGQSU]\]DNXSLHRSÄź]ĂŻO

3 zĹ&#x201A;/op. kupujÄ&#x2026;c 2 op.

5,99 zĹ&#x201A;/op. kupujÄ&#x2026;c 1 op.

2 1

w cenie


25

50

5999

PRAŃ

99

31

op.

 3URV]HNGRSUDQLD $ULHONJ  FHQDMHGQļ]ïNJ GRVWÚSQHUöZQLHĝ .DSVXïNLGRSUDQLD$ULHOV]W FHQDMHGQļ]ïV]W ¿HOGRSUDQLD$ULHOO FHQDMHGQļ]ïO

2V]F]ÚG]DV] 28 ]ï

929

płyn 250 ml

699

7

99 op.

2V]F]ÚG]DV]1,30]ï

. RVWNDGR:& 3RZHU$NWLY%UHI[J UöĝQHURG]DMHFHQDMHGQļ]ïNJ

999

5

99 op.

2V]F]ÚG]DV]1]ï

 3 ï\QGRP\FLD V]\E&OLQPO FHQDMHGQļ]ïO

4299

8

99 op.

2V]F]ÚG]DV]1]ï

 3 URV]HNGRSUDQLD ğUDQHN'DWRJ FHQDMHGQļ]ïNJ

899

34

99 op.

2V]F]ÚG]DV]8]ï

 ¿HOGRSUDQLD3HUVLOO

 F HQDMHGQļ]ïO GRVWÚSQHUöZQLHĝ.DSVXïNLGRSUDQLD3HUVLOV]W FHQDMHGQļ]ïV]W

999

7

99 op.

2V]F]ÚG]DV]1]ï

0 OHF]NR GRF]\V]F]HQLD &LIPO U öĝQHURG]DMH FHQDMHGQļ]ïO

7

32

79 kpl.

 = HVWDZ7DEOHWNLGR]P\ZDUHN6RPDW &ODVVLFV]WOXE*ROGV]W OXE$OO,Q2QHV]W 3ï\QGRF]\V]F]HQLD]P\ZDUHN 6RPDWPOJUDWLV FHQDVWDQGļ]ïRS

999 99 op.

2V]F]ÚG]DV]2]ï

 6 SUD\ &LIPO

 G RNXFKQLGRïD]LHQNL FHQDMHGQļ]ïO

8

99 op.

2V]F]ÚG]DV]1]ï

 3 ï\QGR:& 'RPHVWRVPO

 UöĝQHURG]DMHFHQDMHGQļ]ïO


Tak dobre, że dajemy Ci gwarancję Gwarancją objęte są produkty marki Tesco. Szczegóły na

1199

9

99 op.

2V]F]ÚG]DV]2]ï

 5ÚF]QLNNXFKHQQ\*LJD UROND

899

NOWOŚĆ

5

99 op.

7

 3URGXNW\GRF]\V]F]HQLD ([SHUWPO  U öĝQHURG]DMH FHQDMHGQļ]ïO

 FHQDMHGQļ]ïUROND

629

549 ¿ HOGR:& .UHWPO FHQDMHGQļ]ïO

4

49 op.

2V]F]ÚG]DV]1,30]ï

& KXVWHF]NLNRVPHW\F]QH 9HOYHWV]W SXGHïNRFHQDMHGQļ]ïV]W

. RQFHQWUDWGRSïXNDQLD WNDQLQ&UHDWLRQ6RğQO FHQDMHGQļ]ïO

4

99 op.

 6 SUD\QDNRPDU\ 9DFRPO FHQDMHGQļ]ïO GRVWÚSQ\UöZQLHĝ 6SUD\QDNRPDU\GODG]LHFLPOļ]ïRS

9

49 op.

PEWNIAK

1149 2V]F]ÚG]DV]]ï

op.

 3 DSLHUWRDOHWRZ\ 6XSHUGïXJL URONL

2V]F]ÚG]DV] 3 ]ï

2V]F]ÚG]DV]1]ï

99

7

99 op.

5ÚF]QLNNXFKHQQ\ 9HOYHWURONL FHQDMHGQļ]ïUROND

5

8 U]ÈG]HQLHHOHNWU\F]QH SU]HFLZNRPDURP9DFR Sï\QPO

 G RVWÚSQ\UöZQLHĝ :NïDGX]XSHïQLDMÈF\POļ]ïRS

23

99 op.

1 szt.

439 2V]F]ÚG]DV]0,70]ï

 ) ROLDDOXPLQLRZD -DQ1LH]EÚGQ\P FHQDMHGQļ]ïP

3

519 69 op.

2V]F]ÚG]DV]1,20]ï

 7 DFNLGRJULOOD -DQ1LH]EÚGQ\V]W V]WJUDWLV FHQDMHGQļ]ïV]W

3

2V]F]ÚG]DV]1]ï

99

: RUNL0DJQXP -DQ1LH]EÚGQ\OV]W

op.

FHQDMHGQļ]ïV]W GRVWÚSQHUöZQLHĝ:RUNL0DJQXP -DQ1LH]EÚGQ\OV]Wļ]ïRS

749

6

49 op.


699

5

19 kpl.

2V]F]ÚG]DV]1,80]ï

' HVHU%RER9LWD .XFKQLH(XURS\[J FHQDMHGQļ]ïNJ

1099

8

69 kpl.

 'DQLH%RER9LWD .XFKQLH(XURS\[J  FHQDMHGQļ]ïNJ

2V]F]ÚG]DV] 2,30 ]ï


4999 99

47

op.

3499 99

28

 3LHOXFK\3DPSHUV3UHPLXP&DUH

kpl.

 UöĝQHUR]PLDU\ FHQDMHGQUR]PQHZERUQV]Wļ]ïV]WFHQDMHGQUR]PPLQLV]Wļ]ïV]W FHQDMHGQUR]PPLGLV]Wļ]ïV]WFHQDMHGQUR]PPD[LV]Wļ]ïV]W FHQDMHGQUR]PMXQLRUV]Wļ]ïV]W

2V]F]ÚG]DV]6]ï

 &KXVWHF]NL3DPSHUVRS[V]W

2V]F]ÚG]DV] 2 ]ï

 F HQDMHGQļ]ïV]W GRVWÚSQHUöZQLHĝ&KXVWHF]NL3DPSHUVRS[V]W FHQDMHGQļ]ïV]W

tescolovesbaby.pl

699

4

99

2V]F]ÚG]DV]2]ï

 &KXVWHF]NL+XJJLHVPXOWLV]W FHQDMHGQļ]ïV]W

op.

1599

1 op.

99

12

kpl.

2V]F]ÚG]DV]3]ï

& KXVWHF]NL +XJJLHVRS[V]W RS[V]WJUDWLV FHQDMHGQļ]ïV]W

2899 99

19

op.

2V]F]ÚG]DV]9]ï

 3LHOXFK\6ZLPPHUVV]WOXEV]W U öĝQHUR]PLDU\ FHQDMHGQUR]PLDUXļ]ïV]W FHQDMHGQUR]PLDUXļ]ïV]W

.$7$/2*RERZLÈ]XMHZQDVWÚSXMÈF\FKKLSHUPDUNHWDFK

2V]F]ÚG]DV]]ï

 3 LHOXFKRPDMWNL /RYHVb%DE\

3999

34

 U öĝQHUR]PLDU\ FHQDMHGQUR]PPD[LV]Wļ]ïV]W FHQDMHGQUR]PMXQLRUV]Wļ]ïV]W FHQDMHGQUR]P;/V]Wļ]ïV]W

99 op.%(’&+$7™:: ul. Kolejowa 6; %,(/6.2%,$’$: ul. Warszawska 180; %<'*26=&= XO 7RUXñVND BYTOM: ul. Chorzowska 86; &=}672&+2:$ XO 'URJRZFöZb *'$”6. XOb &LHQLVWDb *'<1,$ XOb .F\ñVND XOb 1RZRZLF]OLñVND */,:,&( XO ’DEÚG]ND XO 3V]F]\ñVND *’2*™:: XO 3LïVXGVNLHJRb *25=™: :,(/.232/6.,bXOb*öUF]\ñVNDb bXOb6ïRZLDñVNDb,12:52&’$:XO:RMVND3ROVNLHJR-(/(1,$*™5$: DO-DQD3DZïD,,.$/,6=: XO0DMNRZVNDDO:RMVND 3ROVNLHJRb.$72:,&(: XOb&KRU]RZVNDb.,(/&(XO¥ZLÚWRNU]\VND.26=$/,1XOb,-b3DGHUHZVNLHJRb.5$.™:: XO.DSHODQNDXOb:LHOLFNDb/(6=12XOb3R]QDñVND /8%,1: bXO,3DGHUHZVNLHJRb/8%/,1: XOb:b2UNDQD’20¿$XOb=DZDG]ND’™'½XOb3RMH]LHUVNDXOb3LïVXGVNLHJRXO:LG]HZVNDb0,(/(&XO¿HURPVNLHJRb 12:<6k&=XOb3UDĝPRZVNLHJRb2/6=7<1XO3VWURZVNLHJROPOLEXOb2]LPVNDb26752’}.$bXObJHQ$*RUEDWRZDb26752:,(&¥:,}72.5=<6.,bXOb0LFNLHZLF]Db 2675™:XOb.DOLVNDb3,’$XO%\GJRVNDb32=1$”XOb0UÈJRZVNDbXO2SLHñVNLHJRXOb6HUEVNDb35=(0<¥/XO/ZRZVNDb b38’$:<XO'ÚEOLñVNDG58'$ ¥/k6.$: b XOb b 0DMD D 5<%1,. XO ¿RUVNDb 5=(6=™: DOb 3RZVWDñFöZb :DUV]DZ\b 6.,(51,(:,&( XOb &b /LVNDb 62&+$&=(: XOb :öMWöZND G 67$/2:$ :2/$ XOb3U]HP\VïRZDbE67$5*$5'6=&=(&,”6.,XOb6]F]HFLñVNDb67$52*$5'*'$”6.,XOb=EOHZVNDb68:$’.,XOb.RĂFLXV]NL6=&=$:12='5™-: bXOb’ÈF]\ñVNLHJRb 6=&=(&,1: XOb0LOF]DñVNDbI¥:,'1,&$: bXO6WU]HJRPVND7$512:6.,(*™5<XOb=DJöUVND T$51™:XOb1RZRGÈEURZVNDb7<&+<: XOb7RZDURZDb:$56=$:$: DOb .(1b XO )LHOGRUID XOb *öUF]HZVNDb XOb 3RïF]\ñVND b XOb 6WDORZD :$56=$:$3,$67™: XO 7\VLÈFOHFLDb :’2&’$:(. XOb .UXV]\ñVND :52&’$:: XOb&]HNRODGRZDXO3DSURWQDXO'ïXJDXO/HJQLFNDb:5=(¥1,$XOb.DOLVND=,(/21$*™5$: bXOb(QHUJHW\NöZbD¿$5<XOb%URQL3DQFHUQHM 2IHUWDKDQGORZDZDĝQDZGQLDFKļUOXEGRZ\F]HUSDQLDDVRUW\PHQWX]]DVWU]HĝHQLHPRGPLHQQ\FKWHUPLQöZ RERZLÈ]\ZDQLDZVND]DQ\FKQDSRV]F]HJöOQ\FKVWURQDFKNDWDORJX=PLDQDRIHUW\KDQGORZHMQDVWÚSXMHRJRG]ZGQLXUR]SRF]ÚFLD SURPRFML=GMÚFLDXPLHV]F]RQHZNDWDORJXPRJÈRGELHJDÊRGZL]HUXQNXSURGXNWX]QDMGXMÈFHJRVLÚZVSU]HGDĝ\ :V]\VWNLHFHQ\]DZLHUDMÈ9$77HVFRQLHSURZDG]LVSU]HGDĝ\SRSU]H]DNZL]\WRUöZ:V]\VWNLHFHQ\Z\UDĝRQHVÈZ]ïRW\FK

801 650 650*

*koszt połączenia wg cennika operatora Twojej sieci

QLHGRW\F]\KLSHUPDUNHWöZ:URFïDZXO&]HNRODGRZD:URFïDZXO/HJQLFND .LHOFHXO¥ZLÚWRNU]\VND’öGěXO3LïVXGVNLHJR*OLZLFHXO3V]F]\ñVND


Lidl – Przejdź do promocji >>>

Kaufland – Przejdź do promocji >>>

Biedronka – Przejdź do promocji >>>

Tesco – Przejdź do promocji >>>

Netto – Przejdź do promocji >>>

Aldi – Przejdź do promocji >>>

Carrefour – Przejdź do promocji >>>

Tescomarkido250614