Page 1

B-Yourself

1/6/2011

Juni 2011. Jaargang 1. Nummer 5

MAANDELIJKS BEWUSTZIJNS MAGAZINE

B-YOURSELF

Bewust wording, Bewust-Zijn, Jezelf Zijn | Itsyouinside


B-Yourself

nhoud: De visie van: 

Edwin Vergouwen

Mystica

Ruud Hanou Bewust wording van:

Ian Xel Lungold

Steve Rother

Janosh

Inge Voeten/Zuiderlicht Vaste Rubrieken:

De Energiesnelweg

Bewustzijnskalender

Bewustwording in het licht van 2012 Deel 6

Itsyouinside

Gedicht van Marjolijn

Pagina 2


B-Yourself

Een welkomstwoordje. Welkom in ‗B-Yourself‘ , het magazine dat de bewust wording uitlicht, het bewust-zijn toelicht en Jezelf zijn verlicht. Er is weer heel wat gebeurt in de wereld de afgelopen maand, en als we er eens bij stil staan dan zien we en voelen we de veranderingen die zich hebben voor gedaan en zich nog steeds voort doen. Veranderingen in en om ons heen, steeds meer…

Een bewuste waarnemer… Als je er naar kijkt gebeurt het, als je er niet naar kijkt dan gebeurt het niet. Jij kiest jou werkelijkheid, jij creëert jou werkelijkheid. Waar jij je focus op richt, dat is jou werkelijkheid. Bewust of onbewust… Alles is gelinkt aan elkaar “connected” want alles komt van 1 en dezelfde Bron. Energie zorgt voor de verbinding een direct contact, want het ene is ook het andere… wij zijn 1. Is jou mentaliteit over jou leven gefocust op de ware intentie ervan? Waar je je focust op legt, daar wordt je immers bewust van, de rest gaat langs je heen. De meeste mensen geloven niet dat ze de werkelijkheid van hun leven kunnen creëren. Het gaat er om hoe wij deze wereld observeren en interpreteren. Hoe jij de wereld ziet is namelijk jouw werkelijkheid, maar niet die van mij. Jouw gedachten die jij uitzendt de wereld in, komen ook weer terug naar jouw leven en worden jouw werkelijkheid. Actie – reactie. De reden waarom het leven van de één zo vol vreugde, liefde en geluk zit en bij de ander vol tegenslag, ongeluk en verdriet, is de gedachte die je er op los gelaten hebt en er steeds op los laat. Jouw instelling, jou beleving, hoe jij deze wereld ervaart. De dosis positiviteit of negativiteit die je uitzendt en daarmee dus ook afroept op Jezelf. Als je zegt ik ben een slachtoffer, waar ben je dan een slachtoffer van? Is je eigen gedachtegang dan niet de reden dat je jezelf als slachtoffer ziet? Kijk en luister jij dan wel naar Jezelf? Weet jij eigenlijk wel wie jij zelf bent? Je krijgt wat je geeft, positiviteit geeft positiviteit en dat werkt precies zo met negativiteit, jaloezie, haat, woede, angst, liefde, genegenheid en dienstbaarheid. Waar richt jij je focus op? Hoeveel tijd besteed jij aan je ware Zelf, niet je ego. Een gemiddeld mens besteed van een minuut maar 6 tot 10 seconden aan zichzelf, de rest is dus allemaal extern. Itsyouinside

Pagina 3


B-Yourself

Meer tijd aan Jezelf besteden, is jezelf doorgronden. Ontrafel het bestaan van Jezelf. Hoe belangrijk vind je dus jezelf voordat je gaat klagen over iets vanuit iets wat Jij niet bent. De wrede wereld… Waar een wil is is een weg, de wil om in jezelf te investeren, te focussen, en bewust te worden van wat je steeds uitdraagt naar de buitenwereld toe en waarom… Jij bent de sleutel, het slot, de deur en de mogelijkheden achter die deur. Jij creëert! Gebruik de samenwerking van je mens-zijn (Ziel – Geest – Lichaam) ten goede voor Jezelf, en zodoende ook de uitdraging daarvan naar de buitenwereld. En daarmee wordt niet bedoeld het egoïsme, die poppenkast die je dan steeds maar weer in leven houdt, maar je ware Zelf, die altijd aanwezig is en dat altijd zal blijven. Dag in dag uit, jaar in jaar uit, een vorig leven, dit leven en een volgend leven. Ook al haalt je ego de gekste trucs uit. Zodra je ontwaakt, begin je al met het creëren van je dag. Daarvan bewust worden, beseffen, geeft alle mogelijkheden om deze creatie(s) te veranderen, ten goede voor Jezelf… Creëer vanuit je eigen zuivere gedachten, ontstaan door het pure gevoel vanuit Jezelf, en niet vanuit de reagerende gedachten van de impulsen vanuit de buitenwereld naar jou. Bewustzijn. Bewustzijn van Jezelf, je binnenste, je ware Zelf en van daaruit naar jij als mens, en zo weer verder naar jouw leven, en naar de buitenwereld. Los je problemen op door te doorgronden waar ze vandaan komen en hoe ze zijn ontstaan. In dit leven of een vorig leven. Wat is de reden en wat is de waarde van deze reden. Is deze reden zo belangrijk dat het je hele leven bij je behoort te blijven, en het je doen en laten dirigeert, je besluiten corrigeert, aanpast? Herken Jezelf… Ik wens je veel leesplezier en veel bewustwording toe. Straal, je verdient het! Warme groet, Edwin. Itsyouinside

Pagina 4


B-Yourself

Je-zelf mag er zijn Nadat het gisteren (maandag 30 mei) een heerlijke zomerdag was, is het vandaag (31 mei) regenachtig, een uitgelezen dag dus om achter mijn computer te zitten en dit te schrijven. Zoals ik vorige maand al schreef is het zo duidelijk voelbaar dat we in een hele bijzondere tijd leven. Ons hart gaat meer en meer open maar ook de thematiek van het keelchakra is duidelijk voelbaar. Als wij steeds meer de diepte in ons hart gaan voelen en steeds meer vanuit liefde gaan leven, dan is de logische volgende stap dat we dit gevoel naar buiten willen gaan brengen. Dat we gaan delen met de buitenwereld wat er in ons leeft, dat we er uiting aan gaan geven. Soms levert dat ook wel ingewikkelde situaties op. Zelf merk ik dat ik echt geen concessies meer wil doen, dingen die niet goed voelen ga ik uit de weg, maar ook met mensen die op de een of andere manier niet goed voelen, ga ik geen contact meer mee aan. Belangrijk in je leven is je af te vragen, wie of wat verrijken mijn leven. Velen van ons zijn echte gevers, maar de vraag is van wie krijg jij energie, van wie wordt jij blij, wie geeft jou inspiratie? Veelal staan we daar niet echt bij stil, we doen dingen, we gaan om met mensen, we leven een soort van op de automatische piloot. We zijn vaak niet gewend om voor ons zelf te kiezen. Jijzelf bent het allerbelangrijkste en nee dat is niet ego誰stisch. Jij mag er zijn, jij bent de moeite waard en je mag aan jezelf gaan geven, Liefde, aandacht, zachtheid, alles waar jij je lekker bij voelt. Feitelijk hebben we alles in huis om te zorgen dat we zelf een zeer gelukkig mens zijn, maar al te vaak maken we ons welzijn afhankelijk van Itsyouinside

Pagina 5


B-Yourself

de buitenwereld, van andere mensen om ons heen. Zelf heel zijn, het mannelijke en vrouwelijke verenigd als in de androgyne mens, deze is zo compleet in zichzelf, dat deze weinig meer van buiten nodig heeft. Zelf zit ik in een hele goede flow, de dingen gaan steeds meer vanzelf, en de juiste mensen en zaken komen als vanzelf op mijn pad, enerzijds brengt deze bruisende lente veel leuke activiteiten, feestjes wat bij een zonnige lente hoort, anderzijds kan ik net zo genieten van het thuis zijn, werken in de tuin, lekker een beetje rommelen in huis, simpelweg genieten van al wat is, gewoon ―zijn‖. Het niet doen, niet willen wordt in vele tradities, zoals het boeddhisme of in de Tao, als een hoog goed beschouwd. De dingen ontvouwen zich vanzelf en hoe meer je je krampachtig vastklampt aan alles en de dingen wil vastgrijpen, hoe meer ze je ontglippen. Het heeft alles met vertrouwen te maken en het loslaten van controle. Ik wist dit al wel, maar nu lijkt het voor het eerst ook op een diep niveau in mijzelf gedragen te worden.

Verrijk jezelf o.a. middels alle activiteiten in Zuiderlicht en geniet van dit prachtige voorjaar! Een zonnige lentegroet, Inge

Bij deze ook de vermelding dat de Niburu disclosure tour voor het eerst Breda en Zuiderlicht aandoet op 7 juni. Itsyouinside

Pagina 6


B-Yourself

BEWUSTWORDING IN HET LICHT VAN 2012 Deel 6 HOMEOPATHIE INLEIDING Al eerder werd de kosmische wet „waar je je tegen verzet, blijft‟ aangehaald. Deze wet is ook van toepassing op de homeopathie. De wetenschap heeft nogal wat moeite met de homeopathie. Het is immers bekend dat homeopathische middelen zeer sterk verdund zijn. De aanduiding D30 bijvoorbeeld betekent een verdunning van 10³º keer. In een dergelijk homeopathisch middel zal geen enkel molecuul van de oorspronkelijke stof aanwezig zijn. Je hebt alleen het oplosmiddel, meestal alcohol. Wetenschappelijk gezien bestaat het homeopathische middel alleen maar uit alcohol en zal daarom net zo onwerkzaam zijn als gewone alcohol. Toch blijkt uit onderzoeken dat de vele homeopathische middelen werken tegen alle mogelijke kwalen en ziekten. En soms zelfs beter dan de reguliere medicijnen. Het argument dat dit komt door het placebo-effect van homeopathische middelen houdt geen stand, want homeopathische middelen worden ook met succes toegepast bij dieren en die kun je niets wijs maken. De werking van de homeopathie is dus niet wetenschappelijk te verklaren. Esoterisch gezien wel. ZIEKTE Als je ziek bent wil je graag weer gezond worden. Onze opvatting is dat we de ziekte behoren te bestrijden. Zo is het de wetenschap gelukt een aantal ziekten uit te roeien. Toch is het aantal zieke personen niet gedaald Waar de enen ziekte verdwijnt, verschijnt de andere. Zo maken we nu een toename mee van psychische ziekten. De geneeskunde houdt zich bezig met de diagnose en de therapie van ‗ziekten‘ en ziet daarmee het eigenlijke probleem van het ‗m ziek‘ zijn over het hoofd. De zieke mens wordt door de geneeskunde niet behandeld, maar slechts zijn ziekte, zijn symptomen. Volgens de wet van polariteit zijn ziekten ‗een mensheid opgelegd goed‘. Zonder ziekte bestaat er ook geen gezondheid. Ziekte behoort dan ook niet bestreden te worden. En: weerstand roept altijd weerstand op, strijd altijd strijd. Wie ziekte werkelijk begrepen heeft, kan niet meer over ‗de strijd tegen ziekten‘ praten.

Itsyouinside

Pagina 7


B-Yourself

Het ‗ziek zijn‘ zou je kunnen beschouwen als passieve leerfasen die de mens met een nog niet geaccepteerde werkelijkheid vertrouwd willen maken. Dit ‗ziek zijn‘ wordt gesignaleerd door symptomen en ons de weg naar het ‗ziek zijn‘ en de genezing ervan kunnen tonen. De symptomen zelf zijn geen ziekten. De geneeskunde wil de symptomen laten verdwijnen om een mens te genezen. Dit is vergelijkbaar me het losschroeven van een controlelampje op een defect apparaat en vervolgens beweren dat het apparaat gerepareerd is. HET PRICIPE VAN DE HOMEOPATHIE De huidige geneeskunde denkt te kunnen genezen volgens de methode van de allopathie; de geneeswijze waarbij men geneesmiddelen toedient die de ziekteverschijnselen tegenwerken. Ze probeert dus door het tegendeel, te genezen. ―contraria contrariis curantur‖. Maar weerstand wekt altijd weerstand op. Men kan daarmee weliswaar effecten bereiken (symptomen wegnemen), maar niet genezen. Alle vroegere grote artsen waren hiervan op de hoogte Paracelcus (1493 – 1541) zei al; ―Op geen enkele manier wordt een ziekte per contraria genezen, maar met behulp van het similimum‖. Op het similimumprincipe is de homeopathie gebaseerd. Het gelijksoortige behoort door het gelijksoortige te worden genezen: ‗similia s imilibus curantur‘. Dit principe is in overeenstemming met de wet van polariteit. Als stof A een gif is voor een gezonde, is het een geneesmiddel voor een ziekte. Dit was reeds bekend in de tijd van de Grieken: het Griekse woord pharmakon betekend zowel gif als geneesmiddel. Maar eigenlijk gaat het helemaal niet om stoffen… Itsyouinside

Pagina 8


B-Yourself

MATERIE De wetenschap begon haar werk met het onderzoeken van de zichtbare buitenwereld. Deze wereld treedt ons als materie tegemoet en dus paste de wetenschap haar werkmethoden aan de eisen van de materie aan. Zolang men slechts materie onderzoekt is dit juist. Door de hoge verdunningsfactor bij homeopathische middelen is er geen sprake meer van ‗materie van het middel‘ en kan de wetenschapper er niets mee. Wij zijn allen geneigd materialistisch te denken en dat maakt het nu volgende moeilijk voor te stellen en te accepteren. Bedenk echter dat het algemeen bekend is dat gedachten een ongelooflijke uitwerking kunnen hebben op ons fysieke lichaam. Alle psychosomatische klachten komen voort uit onze gedachten en gedachten zijn immaterieel.

INFORMATIEOVERDRACHT Het gaat bij de homeopathie niet om de materie, maar om de ‗informatie‘ die aan de materie ‗gebonden‘ is. Die informatie is immaterieel. Dat stoffen ook ‗informatie‘ bevatten is wetenschappelijk niet aantoonbaar Het gaat hierbij immers niet om materie. Omdat het de homeopaat uitsluitend om de ‗informatie‘ gaat en niet om de stof, moet de stof volledig verdwijnen. Dit gebeurt door het zogenoemde potentiëren. Hierbij wordt de stof op een bepaalde wijze steeds met een factor 10 of 100 verdund. De ‗informatie‘ wordt dan als het ware ‗losgeweekt‘ van de stof en overgedragen op het oplosmiddel. Vreemd? Je kunt het vergelijken met een boek. Twee verschillende boeken hebben wetenschappelijk gezien dezelfde samenstelling. Ze bestaan immers beide uit papier, inkt, lijm e.d. De boeken zijn informatiedragers. De informatie in beide boeken is verschillend, maar de wetenschap kan deze verschillen niet ontdekken. Dit kunnen we pas als we de boeken lezen. De informatie wordt dan overgedragen. Het gaat ons alleen om de informatie, niet om de informatiedrager. Dit kan even goed de tekst op een computerscherm zijn. HOE ‘INFORMATIE’ GENEEST Bedenk dat het in de homeopathie niet gaat om de bestrijding van de ziekte (de symptomen), maar om de genezing van de zieke (het ‗ziek zijn‘). Genezing van het ‗ziek zijn‘ gaat altijd met een bewustzijnsverruiming gepaard. Dit betekent echter een toevloed van ‗informatie‘, die uit het geneesmiddel behoort te worden gehaald. Volgens de wet ‗zo boven, zo beneden‘ is de mens als microkosmos de Itsyouinside

Pagina 9


B-Yourself

corresponderende vorm van de macrokosmos. Als het de mens aan ‗informatie‘ ontbreekt (in esoterische termen; een oerprincipe), kan men het in de macrokosmos vinden en de ziekte deze ‗informatie‘ te eten of te drinken geven. Zo wordt het gelijksoortige met het gelijksoortige genezen. Hiertoe behoort echter de ‗informatie‘ losgemaakt te worden uit de lichamelijke verschijningsvorm (plant, mineraal, dier, enz.) ervan. Juist dat gebeurt door de potentiering in de homeopathie. HAHNEMANN Het was de Duitse arts Christian Friederich Samuel Hahnemann (1755 – 1843) die het principe van de potentiering begreep en toepaste. Het woord homeopathie komt van het Griekse homoiopatheia (vatbaarheid voor gelijke indrukken). Homeopathie in de zin van Hahnemann is niet een therapie ‗met heel veel geringe hoeveelheden geneesmiddelen‘, maar een zonder materiële geneesmiddelen. Paracelcus overigens paste het principe van gelijksoortigheid op een andere manier toe: alchemistisch. Ook hierbij vindt dezelfde transmutatie van gif naar geneesmiddel plaats. Hahnemann voerde talrijke geneesmiddelenproeven uit: een mens neemt van een substantie (plant, mineraal, enz.) zoveel tot zich dat het gezonde organisme ziek wordt. Vind de arts een zieke wiens som van de symptomen een grote overeenkomst met het ziektebeeld vertoont dat door een bepaald middel bij de gezonde mens wordt opgewekt, dan is dit middel het ‗similimum‘. De ziek krijgt het geneesmiddel in een potentie uitgereikt. SLOT Omdat het principe van gelijksoortigheid het „ziek zijn‟ geneest, is het overal op toepasbaar. De behandelingen die je dan krijgt lijken uiterst vreemd, omdat ze lijnrecht tegenover de gangbare behandelingen staan. Zo heeft een depressieve mens een donkere kamer nodig, geen bonte kleuren e.d. een ziekte is bedoeld om iets duidelijk te maken. Het beoogt een leerproces. Wat wil de ziekte de patiënt bijbrengen? Wat wil de betrokkene niet leren? Een therapie moet het door de ziekte beoogde leerproces vervangen, anders kan ze nooit genezing brengen. Vervangen moet met het gelijksoortige, niet met het tegengestelde. Dus: „similia similibus curantur’. Itsyouinside

Pagina 10


B-Yourself

De bakens van Licht - Her-inneringen van Thuis Ook God ontwikkelt zich ~ De toekomst veranderen Datum: 15 mei 2011 Deze Bakens van Licht worden live gepresenteerd op Internet, uitgewerkt en op de 15e van elke maand gepubliceerd. Speciaal verzoek: Copyright 2011 Lightworker. Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op deze website te vinden. Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.

Van Steve Een dikke knuffel, Steve

Van de groep Groeten van thuis De toekomst veranderen Weet dat veel van je eigen structuur is veranderd. Vandaag willen wij wat meer ideeĂŤn met jullie delen over wat er aan het gebeuren is met het menselijk lichaam, want de enorme sprongen die jullie nu maken veranderen radicaal je vibratiebereik. Het pad van evolutie gaat normaal heel, heel langzaam vooruit maar wanneer het einde in zicht is doen zich een paar nogal drastische versnellingen voor. Mensen die werken met het licht zitten op het exprespad. Het is nog maar kort geleden dat we de verschillende fasen tot 12/12/12 met jullie doornamen, maar de gebeurtenissen zijn zo snel gegaan dat wij al verder in de tijd aan het werk zijn. Wij beginnen al met jullie te delen wat er nodig is om in deze nieuwe energie te leven en die te creĂŤren op de Itsyouinside

Pagina 11


B-Yourself

manier waarop jullie hebben gehoopt. Om die energie zodanig te creÍren dat die niet alleen jullie huidige fysieke wezen kan ondersteunen maar ook jullie nieuwe energiebalans. De nieuwe vermogens strekken zich ver uit boven je fysieke wezen en je energetische structuur. Jullie hebben hard gewerkt om een begin te maken met het loslaten van je menselijke template (archetype of mal). Velen hebben dat bewust gedaan, sommigen onbewust en anderen geven hun template nog niet op. Het is geen wedstrijd, want het gaat er niet om wie dit het snelst kan doen. Laat ons jullie nu vertellen wat er daarna gebeurt, want daar zijn we nogal vaag over geweest. De teugels laten vieren Wij hebben jullie verteld dat het voor jullie heel belangrijk is om deze energetische structuur die je energie in het fysieke lichaam heeft gehuisvest te gaan loslaten. Maar ook als je de template niet loslaat, ben je je er nu in elk geval bewust van. Iedereen heeft een heel specifiek lichaam gekozen, bijna zoals je een huis kiest, je hebt het aangekleed op de manier die je prettig vindt en je zorgde ervoor dat het werkte op de manier die je wilde. Je hebt je dit lichaam eigen gemaakt. Het lichaam draagt ook deze energetische template met zich mee die de energie vasthoudt binnen een bepaalde structuur en is interactief op manieren waarmee jij, als mens, je op je gemak voelt. Wanneer je begint met het loslaten van deze template, heb je de nodige zorgen omdat de container je in feite je vorm geeft‌ denk je. Anders gezegd: als je een glas water hebt en het glas verdwijnt plotseling, zou het water op de grond terecht komen waar het zijn eigen vorm aanneemt in plaats van de vorm die door het glas wordt bepaal d. Eenzelfde situatie gebeurt met een ieder van jullie. Op dit moment beginnen jullie gedachten rond te tollen omdat jullie je voorstellen hoe je hersenen zich over de vloer verspreiden. Dit is zo grappig, wij vinden de manier waarop jullie denken nog steeds verbazingwekkend. Wat er gebeurt, is dat jullie de grenzen van je verwachtingen wegnemen. Jullie beginnen de verwachtingen van wat je lichaam verondersteld werd te doen los te laten, want nu zijn er mogelijkheden om veel verder te reiken dan waar je ooit van hebt gedroomd. Daar is gewoon een nieuwe gedachte of een nieuw idee, een nieuw stukje van de puzzel voor nodig dat zich onder de hele mensheid kan verspreiden, en laat zien hoe het eruit ziet en hoe je bewust iets kunt creÍren. De eerste stap is het loslaten van de buitenste schil; het idee loslaten dat je zelfs maar een buitenste schil nodig hebt. De tweede stap is vertrouwd raken met de nieuwe verbinding die je hebt met mensen. Jullie hebben deze diepgaande verbindingen allemaal gewild, dit onmiddellijke contact waarbij je heel snel een communicatieniveau met iemand bereikt. Dat is nu mogelijk, nu jullie die templates aan het loslaten zijn. In het begin zal er angst zijn, omdat de dingen anders zijn. Je zult meer voelen omdat in je template al je filters zitten; die filters zijn de plekken waar je hebt geleerd jezelf te beschermen tegen binnenkomende energie. Itsyouinside

Pagina 12


B-Yourself

Plotseling voel je de binnenkomende energie en denkt: "Oh, ik moet mijn template terughebben. Ik moet mezelf beschermen?" Totdat je ineens beseft dat het energie is — goede energie — want alle energie is goed en er bestaat niet zoiets als slechte energie. Jullie beginnen dus de energie in je op te nemen en haar te voelen, jullie beginnen eraan te wennen en te begrijpen dat dit de manier is zoals het bedoeld was. Is dit een verandering? Ja, dat is het. Is er een aanpassingsperiode? Ja, die is er. Wat gebeurt er en wat heeft het te betekenen? Wat is de bedoeling hiervan en belangrijker nog, wat komt er daarna? Dat is wat wij vandaag met jullie willen delen. Wij weigeren het een nieuwe template te noemen omdat jullie het idee hebben dat wat jullie voorheen in gebruik hadden als lichaamstemplate, jullie een vorm heeft gegeven. Het heeft jullie een manier gegeven om als spirit je energie tot uitdrukking te brengen via een menselijk lichaam en dat heeft behoorlijk goed gewerkt. Het zal blijven werken ook als je de template verwijdert, maar wat er zal gebeuren is dat jullie niet de beperkingen zullen hebben die jullie voorheen hebben gehad. De perceptielus of -kringloop De template brengt je grenzen op zijn plaats en jullie wisten waar je geacht werd te zijn. Het loslaten hiervan kan dus in het begin, als je de eerste stappen zet buiten je template, problematisch en uitdagend zijn. Je gaat dingen heel intensief voelen. Zodra je gaat voelen, denk je in eerste instantie dat je niet zoveel zou moeten voelen. Je zegt tegen jezelf: "Ik heb dit nooit eerder gevoeld dus moet er iets niet goed zijn." Wij vragen jullie op dat moment om je bewustzijn en je denkproces te gebruiken. Word je ervan bewust, maar probeer het niet onder controle te houden want wij weten dat dat niet zal werken. Wij vragen jullie je gewoon bewust te worden van wat er door je hoofd gaat. Schenk elk moment aandacht aan je reacties en je gedachten over een bepaald onderwerp. In deze specifieke gebeurtenis, creëren je gedachten over je eigen menselijke lichaam de nieuwe energetische structuren die je template vervangen. Wanneer je heel sterk energie voelt binnenkomen, denk je dat er iets niet goed is, maar dat is niet juist. Je creëert dan precies waar je bang voor bent, en dat maakt het loslaten van je template veel moeilijker en langduriger dan nodig is. Wij vragen jullie om je te ontspannen. Weet dat het geen wedstrijd is. Niemand moet zijn template loslaten. Je bent geen laag vibrerend wezen als je je template nog steeds bezit; het betekent gewoon dat je nog niet dat niveau van oncomfortabelheid hebt bereikt waarop je hem zult loslaten. Het is geen wedstrijd en er is geen noodzaak om met jezelf te wedijveren. Neem de tijd en ontspan je. Afstemming van de pijnappelklier/epifyse Laat ons jullie wat meer vertellen over iets wat nu gebeurt en dat heel opwindend is. Wij hebben het gehad over de pijnappelklier en over het feit dat er zich bij 80 à 90% van alle mensen kristallen rondom hun pijnappelklier hebben gevormd. Wij hebben erover gesproken dat die Itsyouinside

Pagina 13


B-Yourself

kristallisatie, ook al is het een tijdelijk proces, de mensheid in feite naar een kristallijnen structuur brengt. Wanneer je je template loslaat, begint de nieuwe kristallijnen structuur zich te vormen door heel het lichaam. De pijnappelklier, die je als een antenne zou kunnen zien, heeft om vele redenen het voortouw genomen. Je krijgt nu via de pijnappelklier informatie door waar je geen idee van hebt, omdat je nog niet hebt geleerd je ontvangststation erop af te stemmen. Je krijgt allerlei dingen tegelijk en dat klinkt als heel veel witte ruis, maar je zult al snel leren je op een specifiek vibratiebereik af te stemmen. Al deze dingen zijn mogelijk door het feit dat je deze buitenste schil aan het loslaten bent. Je laat de filters los die je er in eerste instantie van hebben weerhouden te voelen. Wat gebeurt er wanneer je je vorm verwijdert? Val je op de grond zoals het water zonder het glas? Nee, je vormt je ware natuur. Wat er nu zal gebeuren is dat de liefde in je wezen een nieuwe energetische structuur zal creĂŤren die je zal helpen je lichaam onder controle te houden, en je zal helpen de nieuwe energetische structuur te vormen om je nieuwe lichaam in onder te brengen. Dit gebeurt de komende 50 tot 100 jaar heel snel en bij de gehele mensheid. Het gebeurt ook bij degenen onder jullie die hebben besloten dit heel vroeg te doen, degenen onder jullie die deze stap willen zetten en vooruit willen gaan. Nogmaals, het is geen wedstrijd; er bestaat geen noodzaak om je menselijke template los te laten. Het is gewoon een van de vele dingen waar jullie als lichtwerkers, ingesprongen zijn om te doen. Jullie zijn hier en wachten op die volgende stap. Jullie zijn hier om veel van deze dingen te ervaren en ook al zeggen wij tegen jullie dat jullie dit niet hoeven te doen, de meesten van jullie zullen er direct inspringen en het toch doen. Waarom? Omdat jullie degenen zijn die ermee ingestemd hebben om hier te zijn en het als eerste te proberen, om de deur open te maken en die open te houden voor al die mensen die achter jullie aankomen. Als jullie op dit moment denken aan degenen die zijn achtergebleven, degenen die een stapje opzij hebben gedaan zodat jullie hier jullie in de stoel konden zitten waar jullie nu in zitten, weet dan dat ze jullie toejuichen. Zij zijn zo trots op jullie vanwege het werk dat jullie op aarde doen en de energie die jullie nu bezitten. Zij zijn bij jullie. Zij zijn jullie supporters en ze zullen jullie helpen met het creĂŤren van veel van deze energie waar jullie nu instappen. Zich schuilhoudende scheppers Als jullie deze energie binnengaan, vragen wij jullie om je ervaringen ermee op te schrijven. Zoek uit wat er gebeurt ook al denk je dat het vreemd is, want wat er met alle mensen gebeurt, is heel erg gelijk. Jij ontdekt iets nieuws, zoals iets wat er gebeurt in je lichaam, en het eerste wat je doet is uitkijken naar iets dat overeenkomt met wat je hebt ervaren. Wat wij jullie zeggen is dat er waarschijnlijk nog niet veel is geschreven over veel ervaringen waar jullie doorheen gaan. Itsyouinside

Pagina 14


B-Yourself

Leg vast wat er gebeurt om degenen die achter jullie aankomen te helpen. Praat erover, schrijf het op en deel het. Door dat te doen, maak je een begin met een collectieve bewustzijnsverandering en toon je aan dat er een manier is, dat het mogelijk is dat verandering door de hele mensheid golft die is begonnen met één enkele gedachte. Zodra die gedachte is geplant, gaat hij groeien, verzamelen jullie je er allemaal omheen en creëren precies dat wat die gedachte is. Een interessant proces. Wij hebben er op die manier nog niet over gedacht, maar jullie natuurlijk wel. Veel van wat er is gebeurd, kwam voort uit het feit dat jullie voor jezelf verborgen hielden dat je god bent; dat jullie voor jezelf verborgen hielden dat jullie in feite creëren wat jullie voor je zien. Waarom? Dat is de grootste vraag. Waarom zou god op zo'n manier een spel spelen? Waarom zou god verstoppertje spelen voor zichzelf? God ontwikkelt zich De simpele reden is dat ook god zich ontwikkelt. Jullie denken aan jezelf, of je beeld van god of het hogere wezen als een stationair of stilstaand object, en wij zeggen jullie dat dit niet zo is. Jullie ontwikkelen god op dit moment in deze zaal. Daarom kwamen jullie vroeg naar de aarde om tegen de grenzen te schoppen en dat is een deel van de reden waarom jullie hier zijn. Alle informatie die je verzamelt op je prachtige reis in dit fysieke lichaam wordt gebruikt om god te ontwikkelen, om god te laten groeien als je het zo wilt zeggen. De collectieve vibratie van jullie allemaal creëert die energie waar jullie aan refereren als god, als dat anker. Jullie hebben veel meer invloed dan jullie ooit zullen weten, omdat een deel ervan altijd voor jullie verborgen zal blijven. Het is de manier waarop jullie je energetische structuur hebben ontworpen voor deze reis. Jullie kunnen naar deze ideeën luisteren en door veel van de gedachten of energieën om je heen worden bekrachtigd, toch pakken jullie dingen eruit op en gebruiken dat als een evolutionair proces. Dat wordt dag, na dag, na dag gedaan op individuele basis, daarom vragen wij jullie om je veranderingen te documenteren. Deel de dingen die in je gebeuren. Velen van jullie hebben een verhaal te vertellen waarvan jullie je op dit moment nog niet bewust zijn, maar dat zal heel snel duidelijk worden. Eerder in deze uitzending vroeg iemand naar de mensen die achterbleven zodat jullie naar de aarde konden gaan. Zij zijn zo trots op jullie! Jullie hebben er geen idee van hoe trots jullie hen maken, zelfs met jullie fouten, zelfs als jullie je alleen of verloren voelen of pijn hebben en op de een of andere manier denken dat het je eigen schuld is. Lieverds, jullie zijn deels hier om pijn te voelen, want pijn is waar veel van jullie schoonheid uit ontstaat. Veroordeel het niet als goed of slecht. Ga gewoon door de ervaring als een trotse spirit die een fysiek, menselijk lichaam draagt. Maar weet dat telkens wanneer je glimlacht, die spirit een klein beetje naar buiten lekt. Je verandert de mens waar je tegen glimlacht, de mens die jouw licht ontvangt, want je herinnert hem of haar aan Thuis en aan een deel van zichzelf. Dat is wat je hier kwam doen. Dat is waarom god pretendeert om afgescheiden te zijn van zichzelf; dat is waar deze Itsyouinside

Pagina 15


B-Yourself

explosie allemaal om gaat. God groeit en jullie zijn de tuinmannen en – vrouwen. Jullie doen fantastisch werk. Houd dat uitzonderlijke werk in ere. Weet dat wij altijd bij jullie zijn. Denk aan ons en wij zitten op je schouder. Stel ons een vraag en je zult een antwoord krijgen. Je moet dan zelf bekijken of dat antwoord goed is voor jou, maar wij zeggen je dat je een heel directe verbinding hebt met iedereen. Wij zijn in je hart en jij in het onze. Wij danken je daarvoor. Het is met het grootste respect dat wij jullie verlaten met drie geheugensteuntjes. Behandel elkaar met het grootste respect want jullie kijken in de ogen van god. Zorg voor elkaar en help elkaar verder op het pad bij elke kans die je krijgt want je helpt jezelf wanneer je dat doet. En denk eraan dat het een prachtig spel is en speel het goed samen. Espavo, De groep. Laatste channeling (Mei 28 2011)

V i r t u a l L i g h t # 6 M i r r o r M i r r o r - Re f le c t i o n s o f G o d http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&hl=en&v=nEnoeIiuLkI&gl=US

Itsyouinside

Pagina 16


B-Yourself

Het kruipen van je gevoel, Ik heb het gevoel… Ik voel dat… Is het mogelijk dat… dat mijn gevoel… Zou het kunnen dat ik… Het wordt helder in mij. Alles wordt duidelijker… De inzichten zorgen voor…

De eerste stapjes van je geloof, Ik geloof dat iets… Ik geloof dat ik… Ik begin het te geloven Ik geloof in mijzelf… Het geloof zit in mij Het geloof is een deel van mij… Het geloof legt de link tot…

Het wandelen met je innerlijke weten Ik weet … Ik weet dingen … Het komt tot mij … Het zit in mij … Ik luister naar mezelf … In de rust, in de energie, die ik neem voor mezelf Itsyouinside

Pagina 17


B-Yourself

Zonder twijfel of voorbehoud praat ik er over. Mensen begrijpen me niet, vinden het raar, maar ik blijf op mijn pad. Want ik weet… Misschien ligt het nog in de toekomst, maar ik weet. Ik weet dat het zo is. Als het om ontastbare zaken gaat dan is het innerlijke weten het ultieme geloof, het geloof in jezelf. Het is geen idee, geen overtuiging, niet mijn gedachten. Er heerst geen twijfel meer. Het staat niet ter discussie… En dat er anderen anders over denken, tja Het woord denken zegt het al…

In de stilte, hoor ik mezelf… Itsyouinside

Pagina 18


B-Yourself

Advertentie

Link naar de film: http://vimeo.com/17148626 Link naar de website: http://www.elsbethvannoppen.nl/ik_voel.html Itsyouinside

Pagina 19


B-Yourself

De Aardse Programmering ! Als je als Ziel op Aarde komt, ben je nog vrij. Vrij van de illusies en de „Aardse begrippen‟. Wij worden zo transparant mogelijk op Aarde gezet zodat wij niet het besef hebben wat ons te wachten staat. Zodra je geboren bent wordt je Ziel en je energie letterlijk aangetast door vervuilde energie waar wij ons weer van los behoren te maken. Ze zeggen vaak, voorkomen is beter dan genezen, omdat genezen een veel langer en moeilijker proces is. Deze genezing noemen wij de bewustwording die ons los maakt van deze vervuilde energie, die de mensheid zelf creëert. Je wordt geboren en komt als ziel op Aarde. Je bent nog teer, zacht en je hebt geen idee waar je terecht gekomen bent. De zorgen die mensen hier op Aarde met zich mee dragen, daar ben jij je nog niet van bewust. Je komt helemaal blanco op deze aardbol en vanaf dat moment zullen de mensen om je heen invloed hebben op jou energie en jou gaan creëren met heel veel onzichtbare en vervuilde energie. Wij hebben allemaal energie lichamen en daarin wordt veel informatie opgeslagen, informatie die wij mee gaan krijgen van buitenaf. Dit zit nog niet in ons, je kunt het zien als een lege harde schijf van je PC, waarop steeds meer informatie wordt opgeslagen. Daar leer je van, maar niet altijd op de goede manier. Als je de schijf vol verkeerde informatie propt, zal deze harde schijf ook vast lopen en dient deze schijf weer opgeschoond te worden. En dat is bij ons, de mens, precies zo. De vervuilde informatie wordt in ons ook opgeslagen en neemt een plaats in in ons bestaan, in ons zijn, en wij zelf behoren er voor te zorgen dat we een filter creëren waar geen vervuilde informatie of spam en virus doorheen kan komen. Zodoende kunnen we onszelf beschermen tegen het vastlopen in ons leven. Je PC heeft een eigen beheer te vinden op het configuratiescherm. Jij, wij als mens hebben ook onze eigen beheerder. En dat ben jij, je innerlijke jij. Als kind zijn wij nog niet bekend met het fenomeen Energie, de werkelijkheid en de Aardse beschavingen. Wij worden overgeleverd aan een stel mensen die we ouders noemen en die behoren ons zo goed mogelijk te begeleiden in ons jonge bestaan totdat wij de mogelijkheden hebben om op eigen benen te staan. De invloeden van onze ouders hebben een heel grote impact op wie wij zullen worden… wij worden gemaakt, een creatie naar een eigen zelfbeeld en inzicht.

Itsyouinside

Pagina 20


B-Yourself

Van hoe jij moet zijn en moet handelen en jezelf gedragen. De energie van je ouders is namelijk al geprogrammeerd met aardse begrippen, geloof, gevoel, gedachten, overtuigingen, ervaringen, herinneringen en een soort van ‗leefregels‘ die zij weer van hun ouders hadden mee gekregen. Dit wordt ook wel generatie genoemd. Dat wil zeggen dat mensen elkaar met hun eigen vervuilde energie en informatie weer doorgeven van familie op familie omdat zij helaas, niet beter weten. Je ouders beginnen al in je 1e levensjaar met jou bewust en onbewust te programmeren, dit mag je wel, dat mag je niet. Lachen voor de camera, wees stil en rustig als je ouders bezig zijn. Doe dit, doe dat. Ze nemen altijd hun ervaringen mee uit hun eigen verleden en soms leven ze het gedrag van hun ouders helemaal na omdat zij van mening zijn dat dit de juiste opvoeding is die zij voor hun kinderen willen toepassen. Vaak ook werken beide ouders en wordt het ouderschap overgelaten aan of de opa en oma of de kinderopvang. Helaas zijn zij er vaak niet van bewust dat ook zij zijn vervuild met verkeerde energie en informatie waar ze jou als kind mee opzadelen, en dat zich pas verder kan en zal ontwikkelen in een volgende levensfase, je jeugd. De pubertijd is een mooi voorbeeld om hierin mee te nemen, pubers zijn lastig, tegendraads en krijgen een eigen wil. Eigenlijk zit dit heel anders in elkaar, de puber begint namelijk te begrijpen dat ze ‗geprogrammeerd‘ zijn en gaan zich afzetten tegen diegene die hun die programmering willen opleggen. De puber begint te voelen en te beseffen dat ze afgeremd wordt in hun zijn en hun levensenergie. De nieuwetijdskinderen die nu veel geboren worden zullen al op veel jongere leeftijd tegen de wetten en wil van hun ouders gaan ingaan (afzetten). Dit noemt de samenleving dan moeilijk opvoedbare kinderen of onhandelbare kinderen. Alleen omdat zij de wetten en bevuilde energie van hun omgeving niet toe willen laten in hun energie. De maatschappij heeft deze kinderen zelfs ziektes toe bedeeld en worden ze door medicatie (drugs) onderdrukt van hun ware zijn. Ze worden als het waren uitgeschakeld en onderdrukt om de vervuilde energie en de wetten toch tot zich te laten nemen. Onwetend en onbewust, de focus is op de maatschappij gericht, de toekomst…

Itsyouinside

Pagina 21


B-Yourself

DE PROGRAMMERING ! Omdat wij mensen niet beseffen dat wij ons hele leven elkaar programmeren en laten programmeren zal niemand er zich snel van bewust worden/zijn waar de mens nu eigenlijk mee bezig is. Dit komt omdat er wel mensen zijn die weten hoe ze hun medemens moeten programmeren en daar ook bewust misbruik van maken. Ondertussen houden ze de medemens maar dom want anders zullen deze mensen hier geen profijt van kunnen hebben. Ons domme bestaan zorgt ervoor dat wij onszelf letterlijk overgeven aan de macht en de materie. Na het lezen van dit artikel zul je zien dat ook jij in deze domheid verkeerd en dat dit alles begonnen is in je jeugd. Als Ziel zal je altijd hetzelfde zijn, je krijgt alleen meer waarde, gevoel, wijsheid, en ervaring mee in ieder leven dat je hier op Aarde beleeft. Je lichaam gaat dood maar je komt weer op aarde via een nieuw lichaam, waarbij alle vanuit je vorige aardse levens opgedane waarden, gevoelens, wijsheden en ervaringen, alle aardse begrippen en informatie weer verdwenen zijn. Wij als Ziel mogen bewust niets weten over de aardse begrippen. Dat zou namelijk het leven, voor jou als ziel, wel heel gemakkelijk maken. Alsof je steeds kunt spieken op ieder examen. We behoren alles weer opnieuw te gaan beleven, te leren en te ervaren waardoor we weer de mogelijkheid krijgen om net als de voorgaande keren onszelf beter gaan maken ―herinneren en herenigen‖ en zodoende los maken van de ‗aardse‘ begrippen en programmeringen die opgeslagen worden in ons systeem (energie lichaam). Je bent wie je bent en dat zal altijd zo zijn. De aard van het beestje dat ben jij, dat is de Ziel. Daar kan de mens niets aan veranderen, sterker nog dat is juist niet de bedoeling. Het is de bedoeling dat jij als mens veranderd, of nog beter gezegd blijft wie je bent als ziel en dat in de mens integreert. Wees wie je werkelijk bent maar hier op Aarde in een menselijke belichaming Wees wie je bent, eerlijk, oprecht, naar jezelf toe en naar de medemens ‗de buitenwereld‘. Een zuivere en pure JIJ! Doe je dit in dit leven (weer) niet, dan creëer je zelf weer een blokkade in je energie en in je leven en daardoor zul je nog ―zieker‖ worden omdat jij jezelf dit aan doet. Maar doe je dit jezelf wel aan? Dit wordt je aangepraat vanaf het begin als kind. Je krijgt regels en remmingen opgelegd door je ouders… doe eens rustig, je bent vervelend, je bent te druk, houd je mond eens, zit niet te huilen, doe eens normaal, dat mag je niet, dat kan je niet, dat moet zo… Onderdrukking.

Itsyouinside

Pagina 22


B-Yourself

Steeds als jij als Ziel je wilt uiten vanuit Liefde vanuit Eenheid vanuit Gelijkheid dan zullen ze je daar in afremmen, naar hun idee, wijsheid en programmering. Wat zij niet beseffen is dat ze iedere keer weer, als ze jou afremmen in jou doen en laten, je uitingen, je gevoel en ook emotie, dan drukken ze hun opgelegde regels (energie) steeds weer in jouw energie lichaam (karakter). Je kunt het zien als een stuk klei, wat nog helemaal onbewerkt is. Deze klei zal gevormd worden naar de inzichten en ideeën van diegene die je op de wereld heeft gezet. Maar eigenlijk heb je al een vorm aangenomen als ziel, dus je leeft in een andere vorm van jou bestaan en dat werkt niet. Als je leeft tegen jou eigen Ziel (Zijn) in, dan zal je niet gelukkig worden, eerder ongelukkig en zoekende. Je energie lichaam wordt gekneed op Aarde naar de indrukken van buitenaf, in plaats dat het van binnenuit naar buiten word gekneed. Maar wij weten niet beter, tot het moment, dat we onszelf tegen gaan komen, de bewustwording! En we gaan onszelf tegen komen, we gaan bewust worden. Als we ouder worden gaan we naar school, we kijken televisie, we krijgen vriendjes. Nog meer vervuilde informatiebronnen die afdrukken kunnen maken in onze klei, en we laten het ook allemaal toe. Op school heeft een kind het nooit gemakkelijk, vooral niet als ze gepest wordt. Je bent stom, dom, lelijk, je hoort er niet bij, je bent een buitenstaander. Wat ze je ook aanpraten dit wordt allemaal opgeslagen in je database en dit zal je gaan (mis)vormen en weer meer afdrukken geven in jouw bestaan. Het zal als een soort virus van frustratie blijven hangen in jouw systeem. En dat vormt jou gedrag, jou karakter tot degene die jij later bent geworden, hoe je de dingen zal zien en ernaar zal handelen. Net als met de omgang met ander mensen, je medemens. Dan de Staat, de regering, radio, tv, boeken, het internet. Zij weten allemaal hoe ze gebruik kunnen maken van dit stuk klei en zij zullen er ook alles aan doen om jou een vorm (levenswijze) aan te laten nemen wat in hun straatje past. Koop hun producten, leef hun regels na, hun geloof of hun theorieën. Zieltjes winnen (letterlijk) noemen ze dit ook wel, zij willen allemaal deel uit maken van jouw mooie stukje klei, om daar hun visie of materie op te leggen, en indruk achter te laten. Zodat ze weer een ziel gewonnen hebben die geloofd in datgene waar zij voor staan en door kunnen leven, kunnen blijven bestaan, door jou…

Itsyouinside

Pagina 23


B-Yourself

Niemand op de wereld is Heilig in deze dingen, ook het zogenaamde geloof niet, of het laatste nieuws op tv. Het is een creatie van datgene wat zij ons willen laten denken of op willen leggen, zodat wij aansluiten als kuddedier in het bestaan van de ‗Aardse‘ begrippen, en dit is tevens een meerderheid van de mensheid. De meeste stemmen gelden, ken je dat begrip (nog)? Hoe groter de kudde mensen jij voor jou doelstelling kan paaien des te meer mensen dit zullen aannemen en geloven, er gebruik van zullen maken of naleven. Want tsja… er zijn zoveel mensen die dat zeggen, dan zal er toch wel een kern van waarheid in zitten. Onthoud 1 ding: Blijf te allen tijde Jezelf, bij Jezelf. Omdat je blanco op aarde komt, kijk je om je heen en zal je snel denken als iedereen dit naleeft of geloofd dan zal dit wel de bedoeling zijn en sluit jij je hier gemakkelijk bij aan. Ook omdat je anders niet weet waar je in moet geloven of in mee moet gaan, vaak is dit ook iets onbewust. Het begrip waar je mee om gaat, wordt je mee besmet, kan je letterlijk nemen. Dit is eigenlijk in simpele zin de theorie van de bevuiling van jouw mooie zuivere energie. Je wordt besmet met het virus der aardse begrippen, het doel van het hele leven is om je hier van los te maken en terug te gaan naar de basis, jouw eigen basis, je mooie IK, waar nog niemand vorm aan gegeven, of een virus op gezet heeft. Het risico van de aardse begrippen is dat mensen hun ware IK gaan ontkennen en als een toneelspel door het leven gaan. Ze ontkennen wie zij werkelijk zijn omdat ze geleerd hebben (aangeleerd) dat dit niet mogelijk is omdat mensen jou met dit idee geprogrammeerd hebben, je bent gaan geloven in hun mening en visie en dat heeft betrekking op jou zijn. Wat je creëert is een mens die als een geprogrammeerde robot door het leven gaat, maar je bent nog steeds een Mens, met een Ziel met Gevoel. Deze ‗bevuiling‘(programmering met een virus in je energie) gaat een eigen leven leiden, en je zal je er steeds meer naar gaan gedragen. Je krijgt een negatief zelfbeeld en gaat steeds sterker geloven in datgene waarmee ze jouw geprogrammeerd hebben. Je leeft tegen je eigen natuur in, het wil zeggen dat je geen ―spam‖filter meer hebt, waar door je al deze vuile energie binnen laat komen en een plaats in laat nemen in jou bestaan, jou zijn. Onze ―harde schijf‖ kan niet zoveel spam en virussen gebruiken, omdat van nature wij deze onzin niet in onze systeem hebben zitten en daardoor zal ons systeem op een dag ook gaan ―Crashen‖. We slaan vast, sommige mensen slaan door. Een jongen, een jong mens loopt een winkelcentrum binnen schiet diverse mensen neer en beroofd vervolgens zichzelf van het leven. Waarom? Itsyouinside

Pagina 24


B-Yourself

Dit is een voorbeeld van iemand die totaal is vast geslagen in het Zijn, zijn ware IK, zijn bestaan dat afgenomen is door de programmering van de maatschappij. Er komen hele programma‘s op tv, over pesten op school en op internet. Maar wie veroorzaakt dit dan? Zelfs dan nog wijzen deze vervuilde informatiebronnen naar andere levenswijze (bijv. het spirituele) dat zou dan de mensen gek maken. Terwijl het spirituele maar op één ding gebaseerd is, en dat is geen geloof, maar juist het terug gaan naar Jezelf. Je eigen IK datgene wie je eigenlijk bent, en de ontdekking doen dat Niets is wat het lijkt op Aarde. Maar ook dan programmeren ze de maatschappij weer zo, dat dit spirituele slecht zou zijn, en dat je er rare dingen van gaan doen. Ze proberen een Taboe te vormen, of een ongeloof van de waarheid waar de kudde zich weer op aansluit, en het zo steeds moeilijker wordt voor die mensen die wel weten dat dit het geheim is van ons bestaan, en om dat aan mensen door te kunnen geven zodat ook zij eerder vrij zullen zijn van dit Aardse (maatschappelijke) virus. Eigenlijk zijn de aardse begrippen een soort van complot theorie (hier later meer over) maar omdat ze dat ook weer willen verbergen voor de mensheid creëren ze weer andere complot theorieën waar mensen zich dan mee bezig kunnen houden. Alleen maar om ze weer af te leiden van deze bron van informatie en om zo de controle te behouden over ons bestaan. Houd je liever bezig met wereld theorieën die ver weg van je eigen bestaan zijn, zolang je naar buiten kijkt, ben je afgeleid, en kijk je niet zoveel in Jezelf. Je zou maar eens in gaan zien dat de wereld en het leven niet draait om domme afstompende tv programma‘s, merk kleding, en het schijnheilige geloof dat men ons op wil leggen. Ze zijn bang dat je gaat inzien dat dit allemaal een leugen is, puur en alleen om de controle te hebben en te behouden, over JOU. Mensen die in gaan zien dat er meer aan de hand is dan wat wij werkelijk waarnemen of denken, daar wordt vaak korte metten mee gemaakt, ze noemen die dan een gevaar voor de maatschappij. Ze worden van het leven beroofd of in een gekkenhuis gezet, zodat zij geen invloed meer kunnen hebben op onze aardse begrippen. Het spirituele wordt afgedaan als een zweverig geloof en denkwijze, waar veel mensen dom en lacherig over doen. Alleen als er iets op tv komt, dan pas is het de waarheid…

Itsyouinside

Pagina 25


B-Yourself

DE VERLOSSING! De kern van ons bestaan is dus niet datgene wat ze ons voor willen spiegelen, ook niet de regels die wij moeten naleven om zogenaamd een goed mens te zijn, of fatsoen te hebben en niet vreemd gevonden te worden. We zullen de programmering van de aarde weer uit ons systeem behoren te halen, en als het ware opnieuw opgestart te worden, om weer blanco, puur als Jezelf, in het leven te staan. Wat we dan wel weten is dat we ons kunnen beschermen tegen nog meer virussen die ons systeem willen binnen dringen, dus hebben we een hele goede update gehad en kennis van al deze virussen en weten we ons daar dan ook beter tegen te kunnen beschermen. Met deze ‗Spam‘ filter staan we ineens heel anders in het leven en zien we alles ineens veel duidelijker. Wij behoren ons te gaan beseffen dat we ook onze innerlijke kracht en innerlijke kennis maar vooral onze eigen energie te veel verspild hebben, aan dingen die er niet eens zijn, of van toepassing in het bestaan. De oogkleppen zijn eindelijk af, we gaan meer en meer in onszelf kijken. Want wat heeft er meer waarde in het leven dan je eigen leven? Je geluk, de liefde voor jezelf en vandaar uit naar de andere mede mensen toe. De sleutel van het bestaan, waarom wij hier zijn, is zo makkelijk te vinden. Het gaat om JOU, om wie JIJ werkelijk bent, en mag zijn. Dit staat los van alles wat mensen je proberen wijs te maken, en wat de media je wijsmaakt. Het gaat niet om jou als stuk klei die per se mooi moet zijn en een vorm aan moet nemen om mooi gevonden te willen worden door mensen om je heen. Dat is niet JIJ, dat stukje klei is de buitenkant, je uiterlijk, het is je cocon, en de vlinder zit nog altijd binnenin. Als je binnenste niet goed ontwikkeld is en niet goed in zijn vel zit, dan zul je nooit ontpoppen tot een mooie fleurige kleurige vlinder. Omdat je cocon helemaal vol geplakt zit met smurrie, dat jou heel veel kracht gaat kosten om je daarvan te verlossen. Voordat je je kunt ontpoppen tot vlinder, je vleugels uit kan slaan en de vrijheid tegemoet kan vliegen. Hiermee wil ik zeggen, je kunt hulp zoeken van buitenaf, mensen die je helpen om deze smurrie te behandelen of dunner te maken. Maar het tegendeel bewijst dat deze smurrie veroorzaakt is door juist deze mensen. De media, en alle aardse begrippen die ze ons letterlijk aansmeren. Het geheim is dat je lekker veilig in je cocon blijft zitten en eerst eens even IN JEZELF gaat kijken, je eigen visie, je eigen wijsheid weer afstoft wat al in je levenslijn zit, door de ervaring die je hebt opgedaan in vorige Itsyouinside

Pagina 26


B-Yourself

levens. Zonder invloeden van buitenaf, maak je zelf weer even helemaal los van de aardse programmering en ga eens in jezelf kijken hoe jij zelf er over denkt… jou mening zonder dat je de informatie die ze je hebben mee gegeven erbij pakt. Ga eens kijken in je gevoel, je ware IK, diegene waar je je niet voor hoeft te schamen zoals ze je dat hebben laten denken. Diegene die jij mag zijn en wilt zijn. Je bent niet dom, je mag rennen, gillen, als jij dat wilt. Je mag Nee zeggen als je het ergens Niet mee eens bent, je mag tegendraads zijn als het niet datgene is waar jij achter staat! Het is tijd om je los te maken van deze kudde en op te staan als persoon. Je bent uniek en mooi zoals je echt bent. Je hebt geen ego als je jezelf toch stiekem wel bijzonder gaat vinden, of je meer gaat verdiepen in jezelf dan in anderen. Het heeft te maken met het feit dat je gaat inzien dat je dit waard bent. Eigenwaarde, liefde voor jezelf, en dat heeft niets te maken met ego. Dit is bewustwording! Dit is het belangrijkste ingrediënt wat je als mens behoort te bezitten om je te ‗wapenen‘ tegen de buitenwereld. Het geloof en de liefde voor Jezelf zal zich vormen als een soort schild voor deze foute informatie en slechte energie, de virussen die ons systeem binnen willen komen. De antwoorden naar waar je zo naar op zoek bent kan je nooit vinden in anderen of op internet of welke andere bron dan ook. Deze antwoorden liggen allemaal in Jezelf. En de antwoorden op je vragen zal je pas krijgen als je jezelf volledig, puur van jezelf kan houden om wie JIJ bent. Niet om dat stuk buitenkant, die klei, die een vorm aan moet gaan nemen.

Het is je innerlijke IK die je behoort te gaan kennen, herkennen en te accepteren. Dan is het de bedoeling dat je het stuk klei, die cocon die je om je heen hebt, ook gaat accepteren. En dat zal pas gaan als je innerlijke IK, eerst toe laat om te zijn wie het is. Leef als pure Ziel en dan zal jij, hoe je cocon er ook uit ziet, dik, dun, lelijk of knap ook deze cocon gaan accepteren. En het zal je steeds minder interesseren wat andere mensen van jou denken. Als ze je niet zien als Ziel, je puurheid en hoe jij voelt dat je wilt zijn in jou bestaan, en je misschien veroordelen op je uiterlijk, dan zitten deze mensen nog teveel in hun aardse programmering en weten ze niet beter. Itsyouinside

Pagina 27


B-Yourself

Deze mensen behoren dus ook niet meer in jou bestaan, omdat jij een filter hebt gecreëerd tegen spammers en andere virussen, verkeerde energie die jou Zijn kunnen aantasten. Je zult je hier ook tegen beschermen, hoe aardig iemand ook misschien kan zijn tegen andere mensen, deze persoon is teveel gemaakt door de ideeën en inzichten (overtuigingen) van de aardse begrippen en zal zichzelf nog dienen te verlossen van de illusie van ons bestaan. Je zult je hier ook tegen beschermen, hoe aardig iemand ook misschien kan zijn tegen andere mensen, deze persoon is teveel gemaakt door de ideeën en inzichten (overtuigingen) van de aardse begrippen, en zal zichzelf nog moeten verlossen van de illusie van ons bestaan. Je gaat inzien, dat je dit wel kan, ook al zeiden je ouders (anderen) van niet. Je mag wel rennen als je teveel energie hebt terwijl je vroeger rustig moest zijn. Je kan die opleiding Wel halen, ook al wordt er gezegd van niet. Je bent Wel mooi, en bijzonder, ook al zei iemand dat dat niet zo was Laat het los, deze programmering van de aarde, die visie van andere mensen die eigenlijk niet beter weten. Het is een mening die gecreëerd is door een aards begrip, waar zij in zijn mee gegaan, is wat ze projecteren op jou, maar het heeft helemaal niets met jou als persoon te maken. Integendeel, dit is iets waarvan zij denken dat het zo is of moet zijn. Dus in plaats van medelijden te krijgen met jezelf en een negatief zelfbeeld te ontwikkelen, kan je hun beter zien als een kuddedier die nog veel te leren heeft en niet beter weet. De boodschap is blijf altijd bij jezelf, blijf altijd in Jezelf geloven. Blijf wie je werkelijk bent en zie nu eens de waarde IN Jezelf. Leef vanuit je gevoel en wees eerlijk tegenover jezelf en anderen. Zoek de antwoorden in jezelf, maar ook de dingen die soms fout gaan in je in het leven. Het kan namelijk nog altijd een aangetast deel zijn dat nog niet verlost is van het aarde virus, en wat je dus even nog dient te behandelen, om ook dit vrij te maken van de aardse begrippen. En dat kan alleen als je te allen tijde eerlijk bent tegenover jezelf en in jezelf durft te kijken, maar ook je fout durft toe te geven. Dit is de sleutel tot een volwaardig en succesvol leven, daar kan geen geld, materie of mensheid tegenop. En geloof niet alles wat je om je heen ziet gebeuren, niets is wat het lijkt. Hoe eerder jij Jezelf los maakt van de kudde en deze informatie tot je neemt en eens de tijd nemen om jezelf te analyseren en in te zien dat ook jij van waarde bent, speciaal bent en een eigen mening hebt.

Itsyouinside

Pagina 28


B-Yourself

En des te eerder zal jij je zo vrij voelen als een vogeltje en met plezier en goede energie in het leven staan. Zo zal het geluk naar je toe komen‌ In 1 woord, je LEEFT! Liefs Mystica

http://www.youtube.com/watch?v=GO1NDxLIKjo&feature=player_embedded

Itsyouinside

Pagina 29


B-Yourself

Itsyouinside

Advertentie

Pagina 30


B-Yourself

Column Inleiding column Wie vertrouwd is met mijn werk, weet dat elke code* invloed heeft op een specifiek deel van ons onderbewustzijn. In mijn columns – gekoppeld aan de nieuwste code - leg ik uit hoe je met de hologrammen kunt werken om het maximale effect te bereiken. Eerst vertel ik de boodschap van de code, die op dat moment het sterkst is in zijn energie. Daarna leg ik je uit hoe je de energie op praktische wijze in het leven van alledag kunt toepassen. Op deze manier hoop ik je een extra steuntje in de rug te geven tijdens jouw zoektocht naar wie je bent en wat je passie is in het leven. Column: Onze groei

Als ik groei, groeit een ander ook. Als jij groeit, groei ik mee. Toen deze woorden in me opkwamen, dacht ik: mooi, hier zou ik het eigenlijk bij moeten laten. We lezen al zoveel verhalen, berichten, artikelen. Zoveel impulsen dat ik me afvraag of zo'n uitgebreide column nog wel nodig is. Of het echt blijft hangen of dat mensen het als een reclameblok laten passeren. Dagelijks worden we verdoofd met verzadigd nieuws en onzinnige tv – je lijkt steeds gekker te moeten doen en harder te moeten schreeuwen om de aandacht te krijgen. En toch wil ik dat graag. Ik wil inspireren, mensen aanmoedigen tot grote daden, maar de laatste tijd voel ik dat ik eigenlijk minder moet geven en meer moet confronteren. Het was een strijd in mezelf die me tot dit punt heeft gebracht en me de afgelopen maand deed beseffen dat ik me te lang en teveel heb aangepast aan ‗de buitenwereld‘. Toewijding aan jezelf De linker- en rechterhersenhelft op één lijn krijgen: dat is mijn thema van de afgelopen maanden geweest. De balans tussen voelen en denken. Het was er lange tijd, maar na mijn laatste column kwam het gevecht weer terug. De heersende frequentie van dit moment is Devotion, oftewel: toewijding aan jezelf. Bij de vorige codes kon ik goed aanvoelen hoe ik de achterliggende boodschap onder woorden moest brengen, bijvoorbeeld met de energie van verlangen. Wil jij echt veranderen of je droom in werkelijkheid leven, dan gebeurt dat alleen vanuit een zuivere intentie Itsyouinside

Pagina 31


B-Yourself

met een dieper verlangen. Passie is de sleutel. Doe waar je gelukkig van word en jouw levensdoel ontvouwd zich vanzelf. Zo dus. Het klinkt zo makkelijk, als een vrolijk pianostuk dat moeiteloos uit de vingers komt. Maar bij de code Devotion liep ik vast. Ik had 'm net gemaakt, toen ik plotseling de kriebels kreeg en met mezelf begon te stoeien. Toewijding aan jezelf, is dat niet gewoon een andere manier om te zeggen dat je ego誰stisch moet zijn? Dit kan ik toch niet gaan verkondigen? Niet na hele pagina's te hebben gewijd aan thema's als liefde, vrede en eenheid. Wat schuilt er achter dit gevoel? Toewijding genoeg Voor het moment besloot ik het tijdelijk los te laten. Ik ben net voor de tweede keer vader geworden en dan is er meer dan genoeg toewijding vereist. Bijna 24 uur per dag klaarstaan voor de grappen en grollen van de new born. Het leven van een baby is wonderlijk: nog geen dag- en nachtritme, eten wanneer het wil en slapen als het uitkomt. En wij passen ons aan. Geweldig. Elke keer als ik mijn jongen in de ogen kijk, smelt ik. Liefde voor een nieuwe ziel die naar de Aarde gekomen is. Ja, dat idee van toewijding snap ik helemaal. Zo bleef het thema dagelijks terugkeren, zo ook op werkgebied. Toewijding aan een project, mijn passie: natuurlijk! Wil je succesvol worden, dan is overgave absoluut vereist. Maar toewijding aan jezelf? Kom nou: dat ging er bij niet in. Lady Gaga In deze situaties is het Sa誰e die mij vaak een aantal toevalligheden voorschotelt, ook dit keer weer. Thuis kijk ik weinig tv, maar was op een luie avond op de bank wat aan het zappen toen ik op het scherm een teken van synchroniciteit bespeurde. Leuk hoe dit altijd schijnt te gebeuren op een moment dat je het het minst verwacht en de aard van dit verhaal zegt dan ook alles. Ik weet niet meer waar ik naar zat te kijken of op welke zender het was, maar ineens hoorde ik iemand zeggen:

"Als je niet eerst voor jezelf zorgt, heb je niets te delen." Itsyouinside

Pagina 32


B-Yourself

Nou, die kennen we natuurlijk wel. Niet heel bijzonder zou je zeggen, maar de timing en hoe het bij me binnenkwam: daar ging het om. Het moment was nog niet voorbij, want even later ging ik rechtop zitten voor een interview met Lady Gaga. Haar muziek kan me niet zo raken, maar als een echte diva had ze iets bijzonders over zich heen dat me intrigeerde om te blijven kijken. Plots deed ze de volgende uitspraak: "De manier waarop we geboren zijn, kan omschreven worden als cellulaire voortplanting. Pas als we de basisformule analyseren, kunnen we zeggen dat we niet alleen door elkaar geboren worden, maar ook dat we door elkaar gemaakt zijn en ontworpen om elkaar te laten groeien. Groei ik, dan groei jij." Wauw! Als er geen beeld bij was, zou ik zeggen dat deze uitspraak van één of andere spirituele meester uit India kwam. Maar ook bij dit stukje dacht ik: die hoor ik niet voor niets. Toch kon ik nog niet de link leggen met de twijfels over mijn code. Wat heeft dit met devotion te maken? En waarom dat stuk over groeien? Het viel nog niet helemaal op z'n plek… maar goed, de avond was nog niet om. Er kwam nog meer.

Osho Op een regionaal tv-station zag ik een documentaire over Osho voorbijkomen. Hij was een goeroe uit India die in de jaren '70 een spirituele beweging (Bhagwan) stichtte om de mensheid van de Boeddhistische levenswijze te overtuigen. Hij was één van de eersten die sprak over verlichting en de mogelijkheid van ieder wezen om onvoorwaardelijke liefde te ervaren. Osho stierf in 1990 op 58-jarige leeftijd. Zijn as wordt nog altijd bewaard in zijn meditatiehal in Poona (India). Al snel voelde ik me in het programma meegezogen en bleef ik aandachtig kijken. Dan ineens zegt Osho: "De mensheid is nog steeds niet geboren." Wat hoor ik hier?! Osho – de man is al meer dan twintig jaar dood, maar heeft nog steeds miljoenen volgelingen – zegt dat de mensheid nog steeds Itsyouinside

Pagina 33


B-Yourself

niet is geboren. Met gespitste oren veerde ik op. Hoezo nog niet geboren? Hoe vaak roep ik niet bij de activaties: verwelkom de nieuwe jij of de nieuwe mens is in aantocht. Mijn twijfel werd groter. Ik heb geen miljoenen volgelingen, dus zou ik er dan volledig naast zitten? Nou is het niet mijn doel om volgelingen te werven, maar degenen die ik kan inspireren, wil ik wel de waarheid vertellen. Osho vervolgde: "Een creatief mens laat conditioneringen achter zich. Een onconventioneel leven is de enige manier. Al het andere is halfslachtig. De mensheid pleegt langzaam zelfmoord. Alleen een individu kan creatief zijn. Een genie wendt zich af van het gepeupel. Een creatief mens heeft een eigen weg, ver weg van het collectieve pad. De individuele idioot is beter af dan de collectieve idioot. Mijn missie is om de collectieve mind te vernietigen. De mensheid is nog steeds niet geboren. Creativiteit is de geur van vrijheid." Mijn mond viel open van verbazing. Kwam dat even binnen! Dit is waar. In mijn lichaam voelde ik het in elke cel. Zo werd ik op één avond geraakt door Lady Gaga en Osho – twee uitersten, maar beiden met een boodschap die ik net nodig had. Zouden zij dan iets weten wat ik over het hoofd gezien heb? Is hun succes dankzij een diepere waarheid, waardoor zij wereldwijd miljoenen fans en volgelingen hebben… en ik niet? Saïe: als jij groeit, groeit een ander ook Kwakkelend met deze gedachte probeerde ik het totaalplaatje te zien, maar ik kon er mijn vinger maar niet op leggen. Wat heeft deze wending me te vertellen? Het begint bijna cliché te worden, maar zoals wel vaker beschreven, was het mijn gids Saïe die me duidelijkheid gaf. Zo wordt het plot wellicht wat voorspelbaar, maar laat de bekende loop van het verhaal je niet misleiden: de boodschap van de frequentie devotion is erg krachtig. Het heeft me terug in mijn kern gezet en daar zullen sommige mensen de komende tijd misschien aan moeten wennen. Toen ik contact met Saïe opnam, vertelde hij me het volgende: "Als mens hebben jullie vele beperkende programma's opgeslagen, met als gevolg dat jullie leven gebaseerd is op het onderhouden van de wereld om je heen. Ook al voelt dat niet goed en dient dit geen doel meer, houden jullie het koppig en krampachtig in stand. Dit remt alle groei van de mensheid af en zo komen jullie niet verder. Jullie kiezen er constant voor je aan te passen aan je omgeving. Aan de omgeving die ook onzeker is; de weg niet weet; zoekende is. Onthoud de uitspraak: als jij groeit, groeit een ander ook. We zijn allemaal met elkaar verbonden. Itsyouinside

Pagina 34


B-Yourself

Maar met de verhoging van de aardfrequenties zou het tempo nu omhoog moeten. Als de mensheid haar groei stopt, worden de bijwerkingen alsmaar heftiger. Concreet gezegd: toewijding aan jezelf is nu erg belangrijk. Jullie zijn geneigd deze houding te veroordelen als egocentrisch. Voor jezelf kiezen past niet in jullie sociale manier van denken. Het is het principe van (zoals jullie dat zo mooi zeggen) 'ikke, ikke, ikke en de rest kan stikken.' Dat is een typisch menselijk iets waar niemand zich mee wil conformeren. Jullie willen liever elkaar helpen, handjes vasthouden en vooral heel erg aardig zijn. Maar zijn succesvolle mensen groot geworden omdat ze aardig waren?! De vraag is: wat wil jij nu echt? Hoe wil je het? Wat heb je ervoor nodig? Stel jezelf regelmatig die vragen en maak keuzes die je dichter bij je waarheid brengen. Pas je niet langer aan, maar leef met complete toewijding voor jouw eigen droom. Kies voor jezelf en vraag je af: waarom niet nu? Wat houdt je nog tegen? Zeg het hardop in de spiegel, elke morgen als je opstaat. Het gaat niet om het antwoord dat je hierop wilt vinden, maar dat je bewust wordt van wat je afremt." Het interesseert me niet meer Ik ben eruit. Willen we verder groeien in deze unieke periode met scheppende frequenties, dan moeten we de buitenwereld nu echt gaan loslaten. We kunnen elkaar inspireren, raken, ervaringen met elkaar delen en ons inleven; compassie is zeker belangrijk. Maar laten we ons energetisch losweken! Wat doet het ertoe wat een ander van ons verwacht, hoe een ander ons ziet en hoe er over ons wordt gedacht? Het gaat erom wat jij uit je eigen leven haalt en dat kan alleen als je voor jezelf durft te kiezen. Ik heb de sleutel gevonden: Devotion is niet egoïstisch. Het is de energie van je eigen waarheid leven. Na de woorden van Saïe – misschien kun je er lading in voelen – stond ik weer volledig in mijn kracht. Ik ben terug bij waar ik zijn moest en het voelt heerlijk. Aan de andere kant ben ik toch ook een beetje boos dat ik het zover heb laten komen om weer rekening te willen houden met de buitenwereld. De twijfel had er namelijk betrekking op. Verkondig ik de juiste boodschap? Komt het wel over? Raken de mensen écht geïnspireerd door wat ik doe? Om een vraag met een vraag te beantwoorden: is dat wel mijn verantwoordelijkheid?

Itsyouinside

Pagina 35


B-Yourself

De waarheid is: het interesseert me niet meer. De buitenwereld is wat het is. Een Osho hoef ik niet te overtreffen om succesvol te zijn. Hij mag dan nog steeds miljoenen volgelingen hebben, maar iemand volgen is geen doel op zich. Het betekent dat je het pad van een ander boven dat van jezelf verkiest. Natuurlijk mag je me volgen, helemaal prima, maar verwacht niet dat ik onderweg je handje vasthoud. Noem me egoïstisch, noem me arrogant – het maakt mij niets uit. De tijd van aardig zijn is voorbij. Ik ga mensen wakker schudden en inspireren tot werkelijke daadkracht. Ik wil verder en als ik groei, groei jij ook. Hoe ik wil groeien, bepaal ik zelf… en hé: je groeit toch mee? Van hart tot hart, Janosh

De frequentie Devotion De heersende frequenties dagen ons uit om naar onze innerlijke kracht te reiken. Dit kunnen we alleen bereiken als we beginnen te voelen waar onze passie ligt. Hoe groot is je verlangen daadwerkelijk om te durven kiezen wat voor jou goed voelt? Om je eigen waarheid te volgen zonder je aan te passen aan de buitenwereld? Daar ligt de sleutel om je kracht volledig te gaan aanboren. De frequentie van Devotion helpt je in de begeleiding naar de inwijding tot wie je werkelijk bent. We komen in Devotion, oftewel: toewijding aan onszelf.

Itsyouinside

Pagina 36


B-Yourself

Online activatie In het verlengde van mijn doel om alle informatie van de afgelopen tijd samen te brengen, heb ik de codes Inwijding, Heelheidbewustzijn en New Born Time met elkaar verbonden in een online mediapresentatie (met verkorte activatie New Born Time). Maak er gebruik van zo vaak als je wilt. Elke keer als je het gevoel hebt uit balans te raken, kan deze activatie je helpen weer in contact met jezelf te komen. Hiermee hoop ik je op weg te helpen om devoted je pad te vervolgen. Geef het door aan familie en vrienden, zodat ook zij worden ingewijd in de nieuwe tijd.

Deze online presentatie blijft de komende tijd beschikbaar. De bijhorende frequenties zijn nog tot 28 oktober 2011 actief. Zet deze datum vast in je agenda om attent te zijn op dit grote keerpunt. Op deze dag organiseren we bovendien weer een speciale activatie voor de nieuwe energieoverdracht van de Arcturianen. Voor nu wens ik je veel plezier met de activatie online van New Born Time. Van hart tot hart, Janosh Itsyouinside

Pagina 37


B-Yourself

The tree of life

Itsyouinside

Pagina 38


B-Yourself

Intu誰tie is weten zonder te weten hoe je het weet Itsyouinside

Pagina 39


B-Yourself

De Energiesnelweg Route naar een prettig leven door Ruud Hanou

Deel 2: Supergeheugen en je gedachten Gevaren bij inschakeling van het onbewuste Die intelligente computer en die automatismen in het onbewuste zijn dus heel handig. Ze kunnen echter ook een gevaar vormen als je ze verkeerd toepast. Wie automatisch op grond van opgeslagen overtuigingen oordeelt staat niet meer open voor andere mogelijkheden. Het is dan ook van belang geoefend te raken in het herkennen van de geleiding van de Energiesnelweg. En dat gaat via je gevoel, waarover later meer. En verder: als je te zeer op de automatische piloot leeft mis je ook beleving. Wie zijn eten naar binnen lepelt terwijl hij of zij tv kijkt of een tijdschrift leest, geniet er niet meer van.

SUPERGEHEUGEN Informatie sla je dus niet zozeer op in je hersenen. Die hersenen lijken meer op een ontvang- en verzendstation voor de Energiesnelweg. Ongeveer zoals de lezer/schrijver van de harde schijf in je pc. De hersenen verwerken prikkels zoals waarneming via je zintuigen, onbewuste waarneming, verwachtingen, herinneringen en intuïtieve signalen. Daarna bergen ze informatie op de Energiesnelweg. Vergelijk het met e-mails die je buiten je computer ergens op internet bewaart, bijvoorbeeld Hotmail, Gmail, of je internetprovider. De Energiesnelweg is dus niet alleen grondstof om materie mee te bouwen, maar ook een soort harde schijf om alles op te slaan. De Energiesnelweg is vervolgens ook in staat om die informatie intelligent te combineren, als een soort rekencentrum. De geheugenfunctie van de energiesnelweg gaat zelfs nog verder: niet alleen je eigen kennis en ervaring, maar ook die van alle anderen bevindt zich op de Energiesnelweg. Alles is hier ook één. Dat supergeheugen is van jou, van iedereen, van alles. Bij de computer thuis hoef je je niet af te vragen hoe die werkt. Je slaat eenvoudig

Itsyouinside

Pagina 40


B-Yourself

documenten op, mp3‘s en video‘s op en weet ze over het algemeen weer terug te vinden om ze te gebruiken. Hoe het wordt opgeslagen – in nullen en enen en met behulp van magnetische deeltjes – is minder interessant. Evenmin hoe uit een harde schijf met nullen en enen weer een Powerpoint-presentatie of muziekstuk terugkomt. Net zo weinig vraag je je waarschijnlijk af hoe je zelf nu eigenlijk dingen onthoud. Voor een school- of rijexamen stamp je de lesstof erin. Op het examen komt naar behoefte (een deel van) de stof weer in je hoofd. Welk deel dan terug te halen is in je hoofd lijkt iets te maken te hebben met de aandacht bij het erin ‗stampen‘. Als je je kunt blijven concentreren blijft er veel hangen. Als je aandacht is afgeleid onthoud je meestal weinig. Wie op iemand verliefd is onthoud moeiteloos de naam van die persoon. Die aandacht is er vanwege de motivatie van dat moment. Wie zich brandt aan een hete barbecue geeft vanzelf de volle aandacht aan die gebeurtenis en vergeet dat zijn leven niet. Je slaat gigantische hoeveelheden informatie op. Echter, een groot deel ervan kun je slechts onder bijzondere omstandigheden terughalen. Het is bekend dat mensen onder hypnose, dus bij een kunstmatig opgewekte slaap, toegang hebben tot informatie die zij bij volledig bewustzijn niet kunnen herinneren. Aandacht bepaalt niet zozeer welke informatie wordt opgeslagen, maar wel hoe makkelijk deze weer te vinden is. Wat kun je nog meer doen om informatie makkelijker van de Energiesnelweg op te halen en gebruik te maken van de verwerkingskracht van de Energiesnelweg? Wat helpt is om je hersenen op precies de juiste manier te gebruiken, niet te veel, niet te weinig, afhankelijk van de situatie. Je hebt misschien wel eens gehord van hersengolven die met E.E.G.- en andere apparatuur kunnen worden gemeten. Bij iemand die zeer actief redeneert, logisch denkt en beslissingen neemt treden hersengolven op met een hoge frequentie, namelijk van 14 golven of meer, tot dertig per seconde. Dit noemt men de Beta-toestand. Wie op juiste manier ontspant brengt zijn hersenen in een toestand, vergelijkbaar met de actieve fase in je slaap, de zgn. REM-slaap (herkenbaar aan de snelle oogbewegingen, Rapid Eye Moment).

Itsyouinside

Pagina 41


B-Yourself

In wakkere toestand (de zgn. Alpha-toestand, met hersengolffrequenties van 9 tot 14 per seconde), kun je beter onthouden (informatie opslaan op de Energiesnelweg). Ook kun je zo creatiever zijn, d.w.z. de Energiesnelweg inschakelen om je nieuwe combinaties van informatie te leveren. Je kunt je in Alpha-toestand ook betere visuele voorstellingen maken. Wie nog meer ontspant (naar de Theta-toestand van 4-8 Hz), kan nog beter visualiseren, vergelijkbaar met je beeldende vermogen tijdens je dromen. Je hersenen zitten de Energiesnelweg vrijwel niet in de weg, deze kan volop voor je werken. Wie zich ultiem ontspant (Delta-toestand, 1-3 Hz) bevindt zich meestal onvermijdelijk in diepe, droomloze slaap. Ons modernere hersendelen hebben rust en kunnen zich verfrissen. Onze primitieve hersendelen handelen routinezaken af, zoals ademhaling, bloedsomloop e.d. Hersenen zijn zelfs niet essentieel voor denken en bewustzijn. Uit een studie naar bijna-dood-ervaringen (BDE) is gebleken dat mensen ook zonder hersenen kunnen waarnemen en denken. Vaak zag zo‘n patiënt zichzelf vanaf enige hoogte op bed liggen terwijl artsen verwoede pogingen ondernomen om hem tot leven te wekken. Terwijl op de monitor van EEG-apparatuur geen enkele hersenactiviteit te zien was, kon de patiënt ongewoon helder denken. Artsen waren nadien verlegen met het feit dat de hersendode patiënt woordelijk kon herhalen wat op dat moment gezegd was. Iemand met BDE kan kennelijk waarnemen en denken vanaf een andere plek dan waar zijn ogen, oren en hersenen zijn. Sterker nog: het is zelfs voorgekomen dat een blinde patiënt tijdens een BDE kon zien! Samenvattend: Hoe meer toegang je wilt hebben tot de intelligentie van de Energiesnelweg, des te minder behoor je je hersenen te gebruiken. Echter, om logisch met een beperkt aantal factoren te redeneren heb je juist wel veel aan je hersenen. En om informatie op de Energiesnelweg te krijgen heb je juist je hersenen nodig, als filter en verzendstation. Je kunt dus beter functioneren als je je op het juiste moment kunt inschakelen en uitschakelen, ofwel jezelf inspannen en ontspannen. Je vraagt je misschien af welke informatie van jou en van anderen op de Energiesnelweg belandt. Wat wordt gefilterd en wat mag door? Om deze vraag te kunnen beantwoorden gaan we eerst kijken wat er wordt verwerkt door jouw hersenen.

Itsyouinside

Pagina 42


B-Yourself

Spamfilter Er komt nogal wat op je af op een dag. Naar schatting krijg je per seconde maar liefst 400 miljard bits aan informatie te verwerken. Via je zintuigen komt allerlei informatie binnen, bijvoorbeeld nuttig om het vege lijf te redden in gevaarlijke situaties. Maar ook minder relevante informatie. Hoe bepaal je wat relevant is? Je zintuigen verschaffen je informatie, maar ze zijn gelijkertijd ook beperkend. Want we zien, horen, voelen, ruiken, en proeven lang niet alles. Wij horen bijvoorbeeld hele hoge tonen niet. En dat is maar goed ook, want anders zou je niet alleen hondenfluitjes maar misschien zelfs de draaggolven van radio, tv en mobieltjes horen. Hele lage tonen horen we ook niet, die voelen we echter wel, als een trilling. Qua reuk leggen wij het af tegen dieren die hun prooi van grote afstand kunnen ruiken. En ook bij het zien zijn dieren ons vaak de baas. Een arend ziet acht keer scherper dan wij. Vanaf grote hoogte kan de arend prooidieren ter grootte van een muis op de grond zien. Vleermuizen kunnen voorwerpen detecteren met een soort radarsysteem. De kleuren van de regenboog kunnen we prima zien, maar buiten dit spectrum zien we niets. We zien niet het ultraviolet van de zon. We voelen de lagere frequenties van het infrarood als warmte, maar we zien dit ‗licht‘ niet. De mens heeft voor zijn overleven op Aarde een passende ‗survivalkit‘ aan zintuigen meegekregen en daar redden we ons aardig mee. Onze zintuigen geven ons een beperkt idee van de wereld om ons heen en voor het dagelijkse leven zijn ze oké. Als we technische voorzieningen gebruiken, zoals richtmicrofoons, nachtkijkers, radar en elektronenmicroscopen, dan hebben we voor ons gevoel zelfs het beste waarnemingsvermogen ter wereld. Echter, ook met die hulpmiddelen nemen we slechts een deel van de werkelijkheid waar. Dat deel van de werkelijkheid zorgt er al voor dat we worden overstelpt met indrukken. In die lading indrukken zit relevante en minder relevante informatie. De hersenen gaan niet domweg alle indrukken verwerken. Uit die gigantische hoeveelheid van 400 miljard bits per seconde accepteren ze slechts ongeveer 2000 bits aan indrukken. De rest is spam. Er zit een heel fijnmazig spamfilter in je hersenen. En dit spamfilter wordt door jou gevormd en onderhouden. Onder andere op basis van jouw overtuigingen, afkomst, religie, cultuur, opvoeding en opleiding. Je beoordeelt de binnengekomen informatie en stopt deze in hokjes die je zelf hebt gecreëerd, gevormd. Dit kun je vergelijken met mappen op je harde schijf. Je wikt en weegt voortdurend: weg of niet, mee eens of niet, goed of slecht, enz.

Itsyouinside

Pagina 43


B-Yourself

Hersenactiviteiten

De holenmens onthield dankzij dit systeem welke dieren gevaarlijk waren, welke geluiden op onraad duidden en welke bessen eetbaar waren. De moderne mens onthoudt zo welke kleur deze winter in de mode is, dat wasabi heet is en wie zojuist uit een reality-tv-programma is weggestemd. Door te filteren en te oordelen construeren we onze eigen werkelijkheid. We nemen aan dat wat wij zien en horen en weten, is wat er is. We maken ons wereldbeeld en weten zodoende niet beter. Maar we missen veel. We zijn bijvoorbeeld niet in staat om de ontelbare vibrerende minienergie pakketjes in een tafel of in ons lichaam te zien. We zien ook niet hoe ijl materie is. Als we zouden zien hoeveel ruimte in een atoom leeg is, dan zouden we nooit meer iets op die tafel durven zetten. En niet alleen zien we maar een stukje van de werkelijkheid, maar het wordt nog gekker: we maken ons eigen stukje werkelijkheid. OP PAGINA 54 KUN JE HET VERVOLG LEZEN; DE WERELD KNEDEN MET JE GEDACHTEN.

Itsyouinside

Pagina 44


B-Yourself

Voel de stilte Sluit je ogen en voel je hart, voel je ziel, die binnen in je is, dat punt van rust, en opperste zuiverheid, dat is je ware IK. Vraag het je te leiden, door een wereld van twijfel en pijn, niets kan je overkomen, want jij bent ĂŠĂŠn en eeuwig en niets kan je deren. Je vlees kan sterven, je ego kan gekrenkt worden, maar wie je in wezen bent is rust. Voel de stilte, diep binnen in je is stilte. Laat je door deze stilte leiden, koester deze stilte, heb deze stilte lief. Het is de stilte die je geluk kan brengen, het is de stilte die liefde is. Verlies je niet in uiterlijkheden. Voel de stilte en wees dankbaar, Wees passief en voel alleen maar. Je hoeft nergens heen, deze plaats is genoeg,

Itsyouinside

Pagina 45


B-Yourself

alles, ja alles is hier voorhanden. Voel de rust die binnen in je is, en laat haar zegen binnenkomen. Je hebt niets nodig, al het uiterlijke is schijn. Je hebt alles al, dat jagen dient nergens voor. Het mooiste kan niemand je afpakken, het mooiste is wat altijd bij je is. Koester dat mooiste, laat het je leven doorstromen, laat aan anderen merken dat het er is, deel je schat met anderen. Geluk is er in overvloed, voor iedereen. Het is beter om te zwijgen, het is beter om niet te praten, het is beter naar stilte te luisteren, want daarin ligt waarheid. Woorden bedriegen, ze kunnen de waarheid niet bevatten. Alleen in stilte is waarheid, het antwoord kan alleen in de stilte gevonden worden. Luister daarom naar de stilte diep van binnen, luister naar je eigen God, open je voor zijn wijsheid en voel zijn licht... door: Roeland de Looff Itsyouinside

Pagina 46


B-Yourself

De bewustzijnskalender Door Ian Xel Lungold

De 9e cyclus – 13 en 20, 13 en 20 13 Doelen en 20 Aspecten, als een weefgetouw. En je kunt er heel diep over na gaan denken, het zal je allemaal niets helpen. Het gaat er juist om dat je er niet(s) over/van denkt. Het behoort juist van binnenuit te komen, vanuit jezelf. Ik weet dat dat voor sommigen heel vreemd over kan komen, het wordt zeer zeker niet op school geleerd. Een zijdelingse opmerking over bewustzijn. We zeiden eerder al dat bewustzijn het bewust bewustzijn is. En we spraken van het verstand, als een stuk gereedschap. Een stuk gereedschap dat het bewustzijn gebruikt om de overeenkomsten en de verschillen te zien. Het bewustzijn heeft ook een taak. Bewustzijn verdeelt de schepping (creatie) in stukjes, verdeeld het, geeft overzicht. Is het je wel eens opgevallen, dat als je heel bewust kijkt, je de aderen van een blad ziet, of de vele verschillende kleuren op de vleugels van een vlinder, of de vele glinsterende sterren aan de hemel. Maar als je van streek bent, en dus niet (zo) bewust, dan ziet alles er hetzelfde voor je uit. Ooit opgevallen? Hoe bewuster je bent, des te meer verdeling er is in je waarneming. En hoe minder je bewust bent, des te minder verdeling. Let er maar eens op. De taak van het bewustzijn is om de verschillen te zien! Zo tel je je zegeningen. Zo waardeer je de ervaring, door de verschillen er uit te halen, te onderscheiden. Dus bewustzijn verdeeld. En de Mayakalender (Tzolkin) verteld ons dat het verdeeld wordt door 13. Bewustzijn verdeeld alles door 13, steeds weer door 13, door 13 enz. 13 is het getal waar het bewustzijn mee werkt… geen wonder dat het een ongeluksgetal is! Alle gekheid op een stokje… De schepping (creatie) heeft ook een taak. De schepping, al wat gecreëerd wordt vermenigvuldigd, en het vermenigvuldigd met 20 (20 keer) We zien dit terug in de biologie. Itsyouinside

Pagina 47


B-Yourself

De studie van een eeneiige cel, het vermenigvuldigt zich met 20. Daardoor zijn wij geworden tot wie we nu zijn, door vermenigvuldiging van onze cellen. Wist je dat al? En dat gebeurt dus bij ieder cel, vermenigvuldigd met de factor 20 Dus door dit weefgetouw te volgen van 13 en 20 en het je daar bewust van zijn zorgt ervoor dat je bewustzijn entraint (afstemmen op elkaar) op de schepping (creatie). En je kunt niets bedenken dat je daarbij zal helpen, het is gewoon dat je weet wat je weet en je intuïtie doet de rest. Je komt op de juiste plaatsen waar je de juiste mensen ontmoet. Dat is wat ons er doorheen zal krijgen. Ik zeg niet dat het de enige manier is, maar deze werkt wel volgens je natuurlijke ritme, en altijd goed. En is daarom ook zo belangrijk. Er is nog iets wat ik wil delen met jullie. Ik laat jullie een formule zien. Omdat iedereen hiernaar verlangt. Als je naar de basis van alle verlangens kijkt, dan moet dit wel de sterkste zijn van allemaal.

A PEACE OF MIND Rust in het denken, heeft veel te maken met intuïtie, besef je dat? Als je rust hebt in je denken, dan komt dat doordat je in je intuïtie zit. In feite, de enige keer dat je rust hebt in je denken, is als je je op je gemak voelt. Als je Jezelf bent, gecentreerd in jouw middelpunt. Je weet het want je voelt het ook zo, die innerlijke rust, die zekerheid, zo ontspannen. Dat gebeurd alleen als je in je eigen middelpunt bent, waar je de rust in je denken kunt hebben. De grote vraag is natuurlijk; Hoe kom je in dat middelpunt? Er is maar 1 moment wanneer je jezelf op je gemak kunt voelen. Dat is als je zekerheid hebt. Als je zekerheid hebt, dan voel je je op je gemak. CERTAIN = ZEKERHEID Waar komt zekerheid vandaan? Er is maar 1 bron voor zekerheid… de herkenning van patronen. Weet je je eerste autorijles nog? Of de eerste keer op de fiets? Had je toen rust in het denken, zat je toen in je middelpunt? Had je zekerheid? Itsyouinside

Pagina 48


B-Yourself

Nee, je herkende de patronen niet, nog niet… Wat is de gas, welk pedaal is de rem en welke de koppeling?! Allemaal patronen. Heb je wel eens een dansles gevolgd? Des te meer patronen je gaat herkennen, des te zekerder je wordt, en des te meer je op je gemak voelt (je middelpunt) op de dansvloer, alwaar je rust hebt in het denken in het oog voor meerdere mensen, tientallen, honderden… Het is wat je je hele leven al deed, elke keer weer, gefocust, zonder er bij na te denken… Als je iets leert, je focus er op legt dan wordt je je bewust van de patronen, je gaat ze herkennen, meer en meer. Dat maakt jou zeker(der) van jezelf en geeft jou je rust in je denken. Nu hebben we een patroon zodat je zekerheid kunt hebben. Natuurlijk heb jij die van jezelf en ik die van mij. Afgelopen 4 jaar heb ik hier op gestudeerd, en heb ik mijn eigen zekerheid over dit patroon, ik voel me op mijn gemak (mezelf) en heb er rust (vrede) mee (a peace of mind). Maar het is Nu beschikbaar, een patroon van de afgelopen 16,4 miljard jaar, van alles dat er is gebeurd, en dat het een verbetering laat zien. Hoe erg het ook was toen het gebeurde… Wij ontwikkelen onszelf door te evolueren. De situatie is zich aan het verbeteren steeds weer, steeds verder, en gaat door in onze toekomst. Zie het als in de 9 cyclussen van de bewustzijnskalender van de Maya‘s (de lange telling). Ethiek (8e cyclus) is er om de Macht (7e cyclus) te overwinnen. Net zoals Macht de Wet (6e cyclus) overwon. Was dat je al opgevallen? Of valt het je nu op? Bewustwording… De Wet overwon weer Redenen (5e cyclus) We hebben zo‘n 20 maanden de Wet bestudeerd maar er is weinig ‗reden‘ (redenatie)in terug te vinden. In de manier waarop de wetten zijn geschreven. De wetten overwonnen de redelijkheid. Tijdens de 4e dag van de 6e cyclus nam de Wet het over van de Reden. In jaartallen is dat 1874 t/m 1894. In de 8e cyclus hebben we Ethiek en tijdens de 4e dag (2005) krijgt Ethiek de greep over Macht (overwicht). Het ziet er niet mooi uit de veranderingen, maar het verhelderd en verbeterd daardoor. Dus, vrede en rust in je denken komt als je jezelf op je gemak voelt, gemaksgevoel komt van zekerheid, en zekerheid komt van de herkenning van de patronen. Je kunt dus zien wat er Nu gebeurd en met zekerheid weten dat de zaken/dingen veranderen, verbeteren. Dat is erg belangrijk. We zijn in de minderheid, er zijn meer mensen bang, bezorg, angstig dan dat ze zeker zijn, op hun gemak. Er zijn meer mensen bang voor de toekomst dan dat ze er naar uit kijken. Je bent in de minderhei maar jij weet Nu. Het is dus heel belangrijk dat je dit goed begrijpt, beseft. Bewust Op onze website kun je alles nazoeken. Ga niet blind af op wat hier staat, of op wat wie dan ook tegen jou zegt. Het gaat te allen tijde om jouw Itsyouinside

Pagina 49


B-Yourself

zekerheid, vanuit Jezelf opgedane zekerheid. Dus niet die van mij of van wie dan ook! En dat geldt voor alles in alles. Voel wat goed is voor jou! Ik hoop dat het logisch klinkt en voelt en dat het in jou indaalt. De website is; http://www.mayanmajix.com/ Via ‗learning lab‘ vind je veel informatie en bij ‗Articles‘ vind je zo‘n 1500 artikelen om te lezen. Verdiep je er maar eens in. Ik ben Ian Xel Lungold

Ian Xel Lungold January 26, 1949 - November 16, 2005

Itsyouinside

Pagina 50


B-Yourself

Itsyouinside

(Advertentie)

Pagina 51


B-Yourself

Bewustzijns

Itsyouinside

Pagina 52


B-Yourself

skalender

Itsyouinside

Pagina 53


B-Yourself

DE WERELD KNEDEN MET JE GEDACHTEN Op De onzichtbare Energiesnelweg, die om je heen en door je heen kronkelt, ligt alle informatie opgeslagen. Hoe de Grand Canyon eruit ziet. Hoe je Tiramisu maakt, hoe gras groeit, hoe de stelling van Pythagoras luidt. En hoe wij, mensen, van zaad- en eicel, uitgroeien tot een volledig functionerend wezen, de mens. Als wij onze hersenen gebruiken komt er elke keer informatie bij op de Energiesnelweg. Op de Energiesnelweg liggen onze gedachten en gevoelens en die van anderen, als voetstappen in nat zand. Uit energie kunnen we materie maken. Maar hoe? Hoe kunnen we ooit de complexe bouwtekeningen maken om energiepakketjes als lego te combineren tot zoiets als een grasveld of een pizza? Welke geavanceerde nanorobot gaat dat volgens tekening bouwen? Hoe lang duurt dat wel niet en hoeveel gaat dat kosten? Het antwoord is prachtig in zijn eenvoud. Misschien is het wel de belangrijkste ontdekking geweest van de afgelopen eeuw: gedachten zijn de bouwtekeningen. Met gedachten kunnen we in principe tastbare dingen maken en beïnvloeden. En ook nog zonder ploeteren en zonder ons te verdiepen in de complexiteit. In de meeste gevallen zijn onze gedachten nauwelijks geordend en hebben we een nauwelijks gerichte aandacht. Dan komen onze gedachten niet verder dan gedachte. Ze worden als gedachte opgeslagen. Echter, onder gunstige omstandigheden - daarover dadelijk meer – worden gedachten verwezenlijkt tot materie. Dat lijkt ongelooflijk, maar het is eigenlijk logisch. Draai het maar eens om: hoe kan energie zonder plan, zonder intelligentie zomaar fraaie en bruikbare materie worden. Daar moet een gedachte achter zitten. We zijn gewend om iets via de moeizame methode te maken. Zo heeft een kunstenaar een beeld in gedachten, neemt een stuk steen of hout (gestolde energie) en beitelt, hamert en vijlt net zo lang het overtollige materiaal weg tot hij het beeld heeft gerealiseerd. Zo zijn vrijwel alle productieprocessen gebaseerd op het moeizaam, energieverslindend vormen en omvormen van materie. Het zou een enorme stap vooruit zijn als onze gedachte zonder moeite invloed uitoefent op iets wat er al is. Of zelfs zonder enige moeite energie direct materie laat worden. Ik wil niet de indruk wekken dat je materie kunt toveren.

Itsyouinside

Pagina 54


B-Yourself

Toch is er veel meer mogelijk dan je zou denken. Een indicatie dat je gedachten invloed uitoefenen vind je in ons lichaam: als we veel aandacht schenken aan een muggenbult gaat die meer jeuken. Als we op 100 meter hoogte denken dat we kunnen vallen, voelen we ons licht in ons hoofd. Als we schamen blozen we. Als we verdrietig zijn produceren we tranen. Geen goede voorbeelden? Misschien voelt het zo aan omdat we ons nooit afvragen hoe we die effecten tot stand brengen. Ik weet inderdaad niet hoe ik bloos of huil. Of hoe ik licht in mijn hoofd wordt. Maar het werkt allemaal wel, vanuit mijn gedachten. Op het meest elementaire niveau worden er vanuit mijn gedachten moleculen in elkaar gezet en stofjes aangemaakt die processen in gang zetten. Het aardige is dat een gedachte tot een serie echte handelingen leidt. En dat je je niet druk hoeft te maken hoe dat gebeurt. Je hoeft alleen maar te weten ‗wat‘ en niet ‗hoe‘. ―Iets – de Energiesnelweg – regelt dat soepel voor je. In de natuur is het één en al soepelheid. Neem nou gras. Dat heeft een heel simpel plan: groeien. Hoe dat werkt, met water, zonlicht, fotosynthese en dergelijke, daar heeft het gras geen weet van. Ander voorbeeld: als een salamander zijn staart verliest zal hij alleen maar denken dat hij zijn staart terug wil. Het hele bouwplan en hoe zo‘n staart weer aangroeit, staat gelukkig op de Energiesnelweg. Nog een voorbeeld: als vrouwen in verwachting zijn denken ze niet hoe ze bepaalde embryocellen ontwikkelen tot armen en benen, nieren en darmen. Die informatie is te vinden op de Energiesnelweg. En vanuit de Energiesnelweg worden cellen aangespoord om een gespecialiseerde functie uit DNA-materiaal te ontwikkelen. Bijvoorbeeld een arm of een nier Gedachten blijven altijd bestaan. Gedachten ontstaan tijdens een moment van veel aandacht en gedachten in combinatie met intense emoties zijn het sterkst. Deze kunnen materie worden en onze wereld invullen. We kunnen bestaande materie, bijvoorbeeld ons lichaam, beïnvloeden. We kunnen onszelf vergaand genezen. De invloed van gedachten is ook bedreigend want we kunnen onszelf ook ziek denken. Uit onderzoek blijkt dat we niet alleen onszelf maar ook andere mensen, planten, bacteriën en zelfs apparaten positief en negatief met onze gedachten kunnen beïnvloeden.� De Japanse onderzoeker Masaru maakt foto‘s van ijskristallen uit water dat aan verschillende omstandigheden wordt blootgesteld. IJskristallen blijken een mooiere en symmetrische vorm te hebben wanneer het aan water is blootgesteld aan vriendelijke woorden, zachte muziek en afbeeldingen van mooie landschappen, dan wanneer het wordt blootgesteld aan negatieve dingen als schelden, dissonante muziek en natuurgeweld. Itsyouinside

Pagina 55


B-Yourself

Onderzoek heeft uitgewezen dat atleten die in gedachten trainen een aanzienlijke verbetering van hun resultaten laten zien. Jouw gedachten en die van anderen maken de wereld zoals wij die kennen. Wij kneden met zijn allen uit de energie van de Energiesnelweg onze wereld. Oppervlakkige gedachten maken een voor ons onzichtbare afdruk en daar blijft het bij. Sterke gedachten rijzen uit de Energiesnelweg op als concrete vormen of invloeden. Een nieuwe baan, een nieuwe relatie, een boze baas, of een gebroken been‌

CreĂŤer Itsyouinside

Pagina 56


B-Yourself

Het Einde der Tijd(en) !? Geschreven door Mystica

Op 21 Mei 2011 zou de Wereld vergaan! Aangezien wij nog steeds hier zijn was dit weer nieuws uit de Fabeltjeskrant. Geen nood voor de mensen die nog steeds leven naar het moment dat de wereld vergaat, men heeft een nieuwe datum geprikt en de wereld zal vergaan op 21 Oktober 2011 ! Wat voor geloof je nodig hebt om hierin mee te gaan is mij niet geheel bekend, maar ik weet wel dat jullie allemaal op het verkeerde spoor worden gezet !

Wake Up ! We leven op dit moment in een heftige wereld vol opstand, natuurgeweld en veel ellende om ons heen. Maar vanuit deze ellende leren wij heel erg snel veel lessen die wij mee moeten nemen om te begrijpen in welke wereld wij terecht gaan komen. Itsyouinside

Pagina 57


B-Yourself

Het Eind der Tijden wil niet zeggen dat de wereld vergaat, of dat wij uit de lucht vallen ( we hangen daar al in) het wil letterlijk zeggen dat dit het einde is van de tijd die wij nu de afgelopen 1000den jaren op deze manier beleefd hebben. Na de berichtgevingen van 21 mei 2011 dacht ik dat dit spelletje wel over zou zijn, met de fabeltjeskrant inzichten die zich over de wereld verspreidt komen wij geen stap verder. Er zijn mensen die naar deze datum toeleven en zetten zo alles aan de kant of nemen juist alle risico's omdat de dag toch gaat komen dat de wereld zal vergaan. De Wereld vergaat niet, we zijn net pas begonnen ! De eerst komende 1000den jaren zal deze nog steeds niet vergaan. Het eind der tijden wordt door mensen iets te letterlijk genomen, als we spreken over het Eind der Tijd, dan komen we beter in de buurt van de waarheid. Niemand zal precies weten als de wereld zou vergaan wanneer dat zal zijn. We gaan inderdaad een hele andere tijd in, een nieuw bewustzijn vormen en anders aankijken tegen de wereld, de wetten maar ook de mensen om ons heen. We stappen een stuk uit ons Ego en materie omdat wij weten dat niet alles om geld en spullen draait, maar Liefde voor de medemens en voor jezelf is het belangrijkste wat nu telt. Een orkaan of een Tsunami gebeurt allemaal niet voor niets. Het komt erop neer dat wij mensen er voor elkaar moeten zijn in goede en slechte tijden, geld en spullen willen niet altijd een ander helpen, en zo wel dan is het samen delen, zoals het hoort. Een orkaan verwoest veel huizen en levens, de mensen zijn letterlijk op elkaar aangewezen, hulp en liefde en daardoor creĂŤer je een eenheid in een bestaan, en dat gaat nu de hele wereld over. Macht en corruptie zal nu sneller aan het licht gaan komen en ook daar zal ons bewustzijn en kennis een groot deel in gaan veranderen, de tijd gaat snel, dat betekend dat wij ook erg snel opgeleid worden tot een veel slimmer en bewuster mens. Wij leren al door er te zijn en ze nemen ons op die manier mee in deze nieuwe energie en zo zullen jullie ook gaan merken dat de tijd steeds sneller zal gaan. Waarom er steeds verteld wordt dat er op een bepaalde datum de Wereld zal vergaan is mij ook nog steeds niet duidelijk, Ik weet wel dat het paniek zaaien is en een negatieve benadering op ons leven.

Itsyouinside

Pagina 58


B-Yourself

Door dit negatieve nieuws steeds weer naar buiten te brengen zaai je angst en angst is een lage energie en omdat wij mee moeten in deze Hogere Energie is dit niet iets wat nu van toepassing is. Waarom zou de wereld nu vergaan ? We worden net wakker en we krijgen nu eindelijk de kennis die wij van nature bezitten als mens. We worden opgeleid maar ondertussen gewoon terug gezet in ons kunnen en wie wij werkelijk zijn. Materie staat daar los van en wij kunnen meer creĂŤren met de krachten die wij als mens bezitten dan geld ooit goed kan maken, als je weet hoe zal je zien dat wij zelf kunnen creĂŤren, ik noem dit "Nieuwetijds Winkelen" jij bent degene die het leven creĂŤert dus mensen make a wish, denk aan iets wat je nog zo graag zou willen, of wie je zou willen ontmoeten. Je zult zien dat deze materie of persoon binnen enkele weken voor je neus staat, op het moment dat je het niet verwacht. Als jij je leven zo leeft zoals het Universum dit van een mens verwacht dan zal je zien dat je daar goed voor beloond zal worden en dat is dan dik verdiend. Er zullen op onze Aardbol veel veranderingen komen in de natuur, de zwaartekracht en het klimaat, de Aarde is aan het verversen en wil weer ademen en dat is ze nu letterlijk aan het doen. Maar de mensheid zal ook de ogen open doen en gaan inzien dat wij niet meer gebruikt willen worden als Slaven van de Staat, we werken nu altijd voor iemand die "boven" ons staat, ze bepalen wat wij verdienen, welke plantjes we wel en niet mogen kweken, welke medicatie wij mogen gebruiken, wat de prijzen zijn van de producten....regels regels regels. Het zal niet lang meer duren voordat deze mensen die denken alles voor de mensheid te bepalen niks meer te bepalen hebben, omdat zij ook van hun troon gestoten zullen worden, het wordt geven en nemen en niet meer baas boven baas, een eenheid op gelijkwaardig niveau dat is het streven van "De Nieuwe Tijd" en dat is dus meteen het "Eind der Tijd(en)" wat ze hiermee bedoelen.

Itsyouinside

Pagina 59


B-Yourself

De TheorieĂŤn Meneer de predikant Harold Camping heeft iets te diep in het goddelijke glaasje gekeken en weet zelf niet meer waar de klepel hangt. Als de wereld niet op 21 mei vergaat, dan maar op 21 Oktober, wat wil deze man nou ? In 1994 zou volgens deze meneer Camping de wereld ook al vergaan, van uitstel komt afstel en zo is het maar net. Je kunt niet klakkeloos datums blijven prikken alsof je nog plek hebt in je agenda om erbij te kunnen zijn, de wereld vergaat ....kom je ook ? Neem je zwem spullen mee het is nog een verrassing wat we gaan doen.... Volgens de Maya's zou het Eind der Tijden zich afspelen op 21 December 2012, veel mensen denken dat zij hiermee bedoelen dat de wereld zou vergaan maar ook zij bedoelen het einde van deze tijd en een nieuw begin. Mijn visie en die van mijn gidsen is simpel. We vergaan helemaal niet, maar we krijgen wel rake klappen en die zijn ze al aan het uitdelen, maar we zullen blijven staan als mensheid, wij zijn een bijzonder maar raar ras wat ze maar al te graag bestuderen en van leren, mochten wij in groot gevaar komen met onze planeet dan zullen er hulptroepen klaar staan van andere planeten die ons daarvoor zullen behoeden, geloof of geen geloof ze zijn er al mee bezig. We beginnen net te leven, dat merken veel mensen onder ons, zij snappen de lessen en hoe je kunt werken met de Aardse energie, daar pluk je nou de vruchten van, er is geen tijd om te vergaan het wordt net gezellig. Itsyouinside

Pagina 60


B-Yourself

Maar alles heeft 2 kanten, naast de mooie kanten ook de bizarre kanten en dan hebben we het over natuurrampen, dood en verderf, verdriet en corruptie, de strijd der machten en opstand. Soms moet je diep gaan voor je weer hogerop kan komen en we gaan heel erg diep maar allemaal met een reden. Na deze heftige ervaringen die veel mensen beleven in een grote massa....een eenheid....ze gaan heel anders in het leven staan en weten dat materie weg kan vagen maar de liefde zal altijd voortbestaan, keihard maar o zo waar. De wereldwijde opstand vormt ook een eenheid en moeten zorgen voor meer respect voor Het Volk Zelf dat is weet een streven naar de eenheid en vrijheid in ons bestaan op ONZE Aarde. Een visie op het negatieve kan een positieve Boodschap geven en dat schijnt iedereen hier even te vergeten. Zo zie je maar dat alle geloven andere inzichten hebben, maar zo ook leefregels, rituelen en andere vreemde ideeĂŤn over hoe wij moeten leven en wat er komen gaat. NIEMAND mag en zal weten wanneer iets plaats zal vinden, niet zoiets groots als dit. De wereld is in een grote transformatie en er zal nog veel gaan gebeuren waar de mensheid met open mond toe zal kijken, maar dat zal een eenheid vormen in ons bestaan en daardoor zullen wij de kern in ons zelf en in anderen gaan zien, en we zullen meer liefde en respect gaan krijgen onder elkaar. We zitten nu eenmaal allemaal op het zelfde "schuitje" en als er gevaar dreigt voor dat schuitje dan staan wij als 1 met elkaar klaar om voor onze aarde op te komen, waarom nu niet dan ? Waarom wel als het Voetbal Team moet spelen, helden op het veld met een gepimpte leren bal. ?...nee dat is belangrijk ?! Dan zijn jullie wel een eenheid ! Pas als de nood hoog is zullen jullie samenspannen wordt er gezegd en dat is ook zo, dan pas zullen jullie een eenheid vormen en de mensheid zal dan pas in gaan zien dat we allemaal 1 zijn en dat wij het hier met z'n allen moeten (over)leven en dat is precies wat er moet gebeuren. Het "Eind der Tijd(en)" is het begin van de Eenheid op Aarde. Leef, geniet, blijf Positief en benader alles met Liefde Liefs Mystica

Itsyouinside

Pagina 61


B-Yourself

RELIGIE, HET GELOOF… Het speelt in op jouw angsten, op jouw tekortkomingen en het gebrek aan zelfvertrouwen in Jezelf. Je denkt dat je het niet alleen kunt, niet zonder het geloof, niet zonder die religie… Maar dat zijn juist de reden waarom deze religies (nog steeds) bestaan. Vergeef ons onze zonden… Jij bent Jezelf, je kunt niet zonder Jezelf! Je bent Jezelf altijd al geweest. Geloof in Jezelf, investeer in Jezelf, en wordt je bewust van je eigen mogelijkheden. We accepteren niet onze onafhankelijkheid, verantwoordelijkheid en onze eigen mogelijkheden. We zijn tot grote creaties in staat, maar geloof eerst in Jezelf, zet je angst opzij, Je geeft zoveel aandacht aan je uiterlijk, aan je vrienden(kring), je maatschappelijke status, en waarschijnlijk ook aan je lichaam (sport en voeding). Maar je innerlijke kracht is nog steeds ongemoeid, wacht nog steeds op die geweldige samenwerking met JOU. A change of your mind, a glimp of your heart, and a touch of your soul. Niemand heeft een complex dat niet is aangepraat door je eigen gedachte. Gedachten maken je, breken je en kunnen je veranderen. Maar jij bent degenen die de gedachten kan veranderen. Wordt wakker, wordt bewust. Besef dat je een leven hebt buiten je bedachte grenzen, het leven is grenzeloos. Kijk eens wat dieper naar binnen, in plaats van verder naar buiten. Gun Jezelf de rust en de stilte en hoor de antwoorden op je vragen Dan zul je vinden waarnaar je steeds vaker zoekt. Geloof maar in 1 ding, Jezelf! It‘s you inside, always. Lieve en warme groet,

Edwin.

Itsyouinside

Pagina 62


B-Yourself

Laatste (9e)bewustzijnscyclus gestart op 9 maart en eindigt op 28 oktober

We zijn we net over de piek van de 3e dag in de 9e (laatste)Bewustzijnscyclus. Deze Dag zal duren tot 6 juni en staat in het teken van „Kiemenâ€&#x;. 3e Nacht 7 juni t/m 24 juni Stap van de cyclus is onbekend Middelpunt: 15/16 juni, 2011

Itsyouinside

Pagina 63


B-Yourself

Colofon: Informatie: vergouwen68@itsyouinside.com Inspiratie: Rust, Stilte, Natuur, Inzicht, Voelen, Denken, Doen Eindredactie: Edwin Vergouwen Drukker, Binder en Uitgever: Edwin Vergouwen

Boeken Tips: James Redfield: Het Twaalfde Inzicht

Erich von Däniken: Waren de goden kosmonauten?

Pascal Voggenhuber: Bericht uit de andere wereld

William Gijsen, Joke Dewael en Harry van Erum: „Het Kosmische Plan van de Nieuwe Tijd‟

Dr. Bruce Lipton : Biologie van de overtuiging

Itsyouinside

Pagina 64


B-Yourself

Infopagina: Edwin Vergouwen: www.itsyouinside.com Op Twitter te vinden als @itsyouinside Mystica: Zij zet zich in om mensen bewuster te maken van al dat wij moeten weten wat zich afspeelt tussen hemel en Aarde http://www.mediummystica.nl Janosh: Is zelf het toonbeeld van het leven van je eigen passie. Uitgangspunt van zijn presentaties is het inspireren van mensen hun eigen passie te ontdekken, om dromen en wensen in realiteit om te zetten. http://www.the-arcturians.com Elsbeth van Noppen: Ik voel, ik voel, wat jij niet voelt… gaat over kinderen die hun omgeving anders ervaren dan de meeste van ons, die tegen de stroom in hun eigen weg gaan en de wereld steeds met nieuwe ogen durven te zien. http://www.elsbethvannoppen.nl/ Inge Voeten: coördinatrice/oprichtster van Zuiderlicht. Centrum voor alternatieve geneeswijze en spiritualiteit. http://www.zuiderlichtbreda.nl/ Ruud Hanou: Ruud Hanou is van jongs af aan geïnteresseerd in zaken die buiten de reguliere terreinen van de wetenschap liggen. Hij besloot in 2007 de kennis opgedaan uit tientallen boeken te vertalen naar een eenvoudig concept 'De Energiesnelweg'. Hij schreef een eenvoudig boekje waarmee hij zijn lezers bewust hoopt te maken van een volledig nieuwe toekomst. Met de Energiesnelweg kan iedereen direct een prettiger leven voor zichzelf en anderen kan realiseren. Steve Rother: lichtwerker, brengt boodschappen via de 'groep' door middel van channeling Deze werden gebundeld in de verschenen boeken. Samen met zijn echtgenote Barbara reist hij de laatste vijftien jaar de wereld rond om die boodschap van 'de groep' in de praktijk te brengen. Zijn organisatie heet 'Lightworker Corporation'. http://www.lichtwerker.com/steveenbarbara.html Ian Xel Lungold: Researcher, Speaker, Jeweler and creator of the Mayan Calendar and Conversion Codex. Link naar de site: http://www.mayanmajix.com/ Marten Beck: Maker van hèt gratis E-Book Bewustwording in het licht van 2012 Meer informatie is te vinden op http://www.bewustwording.tk/ Itsyouinside

Pagina 65


B-Yourself

Itsyouinside

Pagina 66

B-Yourself nr 5 Juni 2011  

bewust wording, bewust-zijn, Jezelf zijn

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you