Page 1

B-Yourself

1/4/2011

April 2011. Jaargang 1. Nummer 3

MAANDELIJKS BEWUSTZIJNS MAGAZINE

B-YOURSELF

Bewust wording, Bewust-Zijn, Jezelf Zijn | Itsyouinside


B-Yourself

nhoud: De visie van: 

Edwin Vergouwen

Janosh

Stijn Bewust wording van:

Percy Dens

Inge Voeten

Liesbeth Veldhuizen

Water - Masuro Emoto Vaste Rubrieken:

Hulp in bewustwording

Ian Xel Lungold Bewustzijnskalender

Bewustwording in het licht van 2012 Deel 4

Itsyouinside

Gedicht van Marjolijn Pagina 2


B-Yourself

Een welkomstwoordje. Welkom in „B-Yourself‟ , het magazine dat de bewust wording uitlicht, het bewust-zijn toelicht en Jezelf zijn verlicht. Door Jezelf te worden, te zijn en te blijven, is alles wat je doet vanuit jou Zelf te doen. Leer je Zelf kennen en je weet wat ik bedoel. De verleiding (en het gemak) is maar al te groot om „niet bewust‟ een keuze te maken. Vanuit een denken van, een overtuiging over, of het lijken op. En er vroeg of laat toch achter komen dat je het beter anders had kunnen doen. Die ervaring brengt je dichter tot Jezelf. En dat gebeurt als je eenmaal het besef krijgt bij de keuze die niet vanuit Jezelf kwam. Dat is wat je dient te ervaren, bewust te worden. Het bij Jezelf blijven maakt het leven overzichtelijk en helder. En des te meer een ander er van vind des te meer werk er aan de winkel is in hem/haar zelf. En uiteindelijk kom je ooit eens tot het besef dat als je de keuze vanuit Jezelf maakt het altijd de goede keuze is. Altijd…

De meester en de leerling zijn beide 1 De meester leert de leerling en de leerling wordt de meester. Je Zelf leert jou Jezelf te Zijn.

Steeds meer mensen komen met hun eigen visie van hoe te leven. Waar die visie ook vandaan komt. Vanuit hun zelf, hun denken, hun geloof. Maar wat is nou dé manier om het leven te leven? Ieder mens heeft namelijk zijn eigen levensweg. Het pad te gaan in dit leven. En die weg kan niemand anders dan alleen jij bewandelen en beleven. Tuurlijk, er kunnen genoeg mede mensen je hulp aanbieden om bij Jezelf te blijven en het juiste pad te blijven volgen. Maar er is niet voor niets een vrije wil, een vrije keuze. Je levensweg staat al vast, maar aan jou de keuze… Alleen aan jou…

Itsyouinside

Pagina 3


B-Yourself

Jouw levensweg, de weg te gaan in dit leven. In vorige levens, dit leven, en komende levens gaat er ook een weg. De weg van Je Ziel, Je Zelf. En dit leven, Nu, is er in verweven. Leerproces in leerproces in leerproces, enz. Cyclus in cyclus in cyclus enz. Maar nu leef je dit leven en is dit je levensweg te gaan. Vast staat als jij geboren wordt waar de reis heen gaat, het doel in dit leven van je lichaam, ziel en geest. Jij als mens dus. Een blauwdruk van hoe, wat en waar. Dat het anders kan en zal gaan ligt aan de vrije wil die aan de mens is gegeven, de vrije keuze. Met daaraan gekoppeld het levensproces, waarvan er korte en langere versies mogelijk zijn. Ieder dus zijn eigen weg te gaan, te volgen en daarop ook te de situaties te ervaren die zich voordoen uit de gemaakte keuzes. Ieder mens is uniek. Niet alleen in uiterlijk maar ook in het innerlijke. Dat komt door de combinatie van lichaam, geest en ziel. In zielen zijn we allen gelijk, eender. Maar dat is een ander verhaal. In je leven als mens, heb je, vooral aan het begin, veel inmenging van andere mensen. Die je willen beschermen, helpen, opvoeden, opdringen, overtuigen, van wat hun vinden wat goed is voor jou. Je hebt de „weerstand‟ (nog) niet in pacht om je er tegen te verweren, want alles is nieuw in deze mooie reis. Die weerstand, opstandigheid, komt langzaam aan in de tiener jaren opzetten in de vorm van de persoonlijkheid die je creëert. Je hebt dingen geleerd, opgedaan en langzaam vorm je jezelf als persoon. Een persoon die voor zichzelf op komt dankzij deze persoonlijkheid. Of die opgebouwde persoonlijkheid het bij het rechte eind heeft wordt (misschien) pas later duidelijk hij was toen nodig en het is (nog) niet aan de orde. Je leven neemt vormen aan naar gelang de situaties die zich voor doen. Situaties aangaande jouw persoon zelf, familie, vrienden, school, werk of de maatschappij. Steeds meer vorming van jou als persoonlijkheid. Opgebouwd uit factoren van externe aard. Niet vanuit jou zelf. Na gelang jou weg te gaan en waar je bent op je levenspad kan het gevoel in je gaan opborrelen. Het gevoel van je Pure kern, je ziel. Waarin je levensweg is vastgelegd. Je ziel, je zelf is je kern. Je denken en gedachten is wat tot je komt, buiten jou. En je lichaam is het transportmiddel om hier op Aarde te vertoeven. Des te beter je je transportmiddel onderhoud, des te langer het mee gaat. Des te minder je extern oppikt van “overtuigingen” buiten jou, des te meer je bij je ware zelf blijft. Des te meer je bij jezelf blijft bij je ziel, des te meer je vanuit je gevoel leeft en vanuit je hart. Het is aan ons als mens de kunst om deze drie te combineren, en in volledige balans te laten functioneren. Ziel – Geest – Lichaam (voelen – denken – doen) Uiteraard is vanuit ieders eigen beleving, vanuit de plaats waar we nu zijn op onze levensweg, de bepaalde mate van acceptatie (groot/klein, wel/niet) aanwezig. Niemand anders dan Itsyouinside

Pagina 4


B-Yourself

je Zelf kan jou dus vertellen hoe je je weg dient te gaan. De logische redenering is dan natuurlijk, luister dan naar Jezelf. Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan. Tja, dat besef komt meestal met de jaren, vanuit de ervaringen of directer, door vanuit je gevoel te leven. Maar aan jou steeds de keuze… De ervaringen die je krijgt zijn het gevolg van de keuze die je hebt gemaakt. Een keuze waarvan je dacht op dat moment dat het de juiste was. Waarbij de les aangeeft dat het niet zo was. Een ervaring, waarbij „als het besef daar is‟ je weer een stapje dichter bij Jezelf bent gekomen. Bewust of niet bewust, maar dat is wat er gebeurt. Heb je na die keuze, een ervaring gekregen, maar is het besef nog niet daar. Dan begint de ervaring opnieuw, alleen duidelijker (heftiger) steeds weer totdat de het besef er is. De ervaringen zijn zo divers, tot in het oneindige. In alles wat je doet maak je een keuze en zo ook in alles volgt een ervaring (naar gelang de keuze) totdat het je dus duidelijk is, helder. Deze opgedane ervaringen zijn ervaringen waarbij wat men beseft nooit meer vergeet. De lengte van deze ervaringen zijn ook persoonsafhankelijk en dus niet voor ieder hetzelfde. Nogmaals ieder heeft zijn eigen levensweg te gaan. De ervaringen krijgen en tot Jezelf komen is als mens steeds bewuster worden. Je bewustzijn groeit. De lengte van de levensweg is overigens ook persoonsgebonden en zelfs verweven met de zielsweg. Die wordt afgelegd in meerdere levens, veel meer. Waarom een kind dood wordt geboren of een ander 114 jaar oud wordt. Dit heeft allemaal zijn redenen die voor ons niet helemaal bekend (helder) zijn. De leeftijd echter heeft weer niets van doen met de mate van bewustwording, het bewust worden van Jezelf. Als dat in dit leven niet de bedoeling is dan zal die bewustwording, het tot Jezelf komen, er ook niet komen. Er zal altijd in elk leven een groei verwezenlijkt worden. Want ieder leven is immers een groeiproces en worden er inzichten opgedaan die vooraf al waren beschreven. In deze tijd, waarin we nu leven, die ook al vast staat. Zijn er wel steeds meer mensen met zielen, waarvan het de intentie is, bepaald is, om tot hun ware Zelf te komen. Het staat vast in de evolutie, in de bewustzijnscyclus. Eèn van de vele cycli die zich in het universum en dus ook op Aarde en zo ook in ons afspelen. Om die balans, die eenheid te creëren van Ziel – Geest – Lichaam (de 3-eenheid) op Aarde. Doordat er steeds meer mensen bewuster worden van het leven, hun leven, en van al wat er is, en dat ook verwoorden en uiten via hun doen en laten. Pikt de persoonlijkheid dit op en kan zo een beeld creëren van innerlijke groei dat in werkelijkheid de groei is van de persoonlijkheid zelf (ego) en niet het samen groeien van de 3-eenheid. Het ego wil namelijk van de situatie ook gebruik maken. Dit wordt dan ook wel een „spiritueel ego‟ genoemd. Ze komen dichter tot hun ware Zelf maar het ego, hun persoonlijkheid, ziet er de macht in, de overheersing en niet Itsyouinside

Pagina 5


B-Yourself

de kracht, het pure. Dat doet weer veel teniet, maar behoort wel tot hun levensweg en je behoort nog meer te ervaren. Wat komt dat komt en wat is dat is. Je hoeft een medemens namelijk niet te overtuigen. Ieder mens zal tot besef komen wanneer bij haar of hem het zgn. „kwartje‟ valt. Als je bewust(er) wordt van deze 3-eenheid dan gaat het er niet meer om om anderen te overtuigen. Je kunt namelijk je eigen beleving niet opleggen aan een ander. Want dat is wat je probeert. Wat je kunt doen om een ander te helpen is door ze een toerijking te geven. Aan die ander dan de keuze of deze toerijking wordt gezien, geaccepteerd en begrepen. De ogen worden als het ware geopend, en het licht gezien. Allemaal vastgesteld, al voor de geboorte van ieder mens. Je kunt een mens helpen door ze te laten voelen, beleven, wat er in hun, het wezenlijk en het spirituele gaande is. De persoon die er al voor open staat, in besef, gevoel en bewustzijn, zal de hulp aanvaarden en een ander (nog) niet. Bij onszelf blijven is de weg te gaan heb ik wel eens gezegd, maar in feite klopt dat wel. Als je steeds bewuster wordt van wie of wat je bent en waarom (levenspad en levensdoel) Dat je eigenlijk een deel bent van het grote geheel. Een klein deel zelfs, maar zeer essentieel. De persoonlijkheid van de mens voedt ons graag met de gedachte dat wij, de mens, superieur zijn heel belangrijk, en dat het hoofdzakelijk om ons draait. Niets van dat al. Alles is gelinkt, geschakeld met elkaar, en als zodanig is alles even belangrijk. Ook weer een cyclus. Alles is gedeeld tot het oneindige. Alles. Laat dit maar even bezinken als het nodig mocht zijn en probeer er vooral niet te veel over na te denken. Dat stopt alleen maar de stroming van je gevoel. En je gevoel vertelt uiteindelijk jou reden hier op Aarde in dit leven. De mens heeft in vele cyclussen veel geleerd om nog meer af te leren. Door schade en schande word met wijs. Met wijs betrekkende op onze bewustwording die groeit, evolueert. Je kunt aan een ander wel uit proberen te leggen hoe tot Jezelf te komen. Maar dat is enkel de ervaring die tot jou is gekomen vanuit jouw unieke levensweg. En die geldt dus niet voor de ander. Er zijn zeer zeker raakvlakken, overeenkomsten en die voel je dan ook. Maar het „verlossende‟ antwoord ligt toch bij ieder mens zelf. Tot Jezelf komen steeds meer is steeds meer voelen en steeds meer dat gevoel laten stromen door je hart. Liefde heet dat, vol met positiviteit, het goede. Dat komt ook direct aan en behoeft geen uitleg…

Itsyouinside

Pagina 6


B-Yourself

Verstorende factoren die erbij horen. Ieder mens heeft ze, gevoelens, emoties, gedachten. En die worden weer verwoord, geïnterpreteerd, gevoeld. Hoe die gevoelens, emoties en gedachten ontstaan en van waaruit is een belangrijke, zo niet de belangrijkste factor. Het al dan niet toe laten (accepteren), beseffen en er van bewust zijn/worden wat tot je komt als externe factor. En dat dan opnemen in jou als mens. En het toe laten (accepteren), beseffen en er van bewust zijn/worden wat werkelijk van jou zelf is. Dus altijd al in jou aanwezig is. Je ware Zelf, je innerlijke weten, je ware gevoel. Tot jezelf komen. Die eenheid creëren is allemaal niet zo gemakkelijk en niet voor iedereen weg gelegd (in dit leven). Gelukkig in deze tijd van leven geldt dat wel voor steeds meer mensen. We komen in een steeds hoger bewustzijn terecht. Universeel, op Aarde en in ons als Mens. Mede dat zorgt er voor dat steeds meer mensen het besef krijgen dat er meer is, behoort te zijn. Het gevoel in de mens neemt steeds meer zijn plaats in. Neemt steeds meer de ruimte in waar eerst alleen het denken aanwezig was. Voor mij is een cyclus een stroming en alles dient te stromen in een stroming „anders had het wel een andere verwoording gehad‟. De puurste stroming is dat wat van Jezelf komt (Je Ziel) dat wat je voelt doorstroomt naar je gedachten (Je Geest) en zo tot uiting komt in woord, beeld, geluid in ieder geval tot creatie (het Doen). Deze volgorde toe te passen op deze manier is weggelegd voor iedereen, maar wanneer, dat ligt vast in de weg van je Ziel en de weg van dit leven. Alles staat vast, en je krijgt wat je nodig hebt om je levensdoel te bereiken. Je zult het meerdere keren aangereikt krijgen, maar aan jou steeds de keuze als mens om die aanreiking aan te nemen of af te slaan. Je mist dan de boot, je slaat een andere (zij)weg in op de weg te gaan. Zo wordt het dan verwoord. Je hebt de keuze gemaakt (niet bewust) om liever nog te ervaren en via de ervaring te gaan beseffen (hopelijk) om weer terug te keren naar je levensweg. Als er bij diverse keuzes, want alles bestaat uit keuzes, steeds de “verkeerde” keuze wordt gemaakt, dan heb je het maar druk met alle ervaringen die je krijgt. Het wordt dan een beetje druk in jou als mens. En de orde in jou om je levensweg te volgen (volgorde) wordt steeds meer en meer verstoord. Itsyouinside

Pagina 7


B-Yourself

Totdat er iets dreigt te knappen en er aan de handrem wordt getrokken (of niet). Dat is het moment dat besef zijn intrede doet, en de ommekeer of beter gezegd de inkeer, in werking is gesteld. De weg naar binnen is begonnen. Natuurlijk is het voor een mens die de weg naar binnen al heeft gevonden, en steeds helderder wordt door verkregen inzichten, moeilijk om zich er van te weerhouden om een medemens te vertellen hoe hij/zij dat ook kan bewerkstelligen. Maar zo simpel ligt het niet. Mensen die al zoekende zijn zullen je wel weten te vinden. En mensen die zich aanmelden om „erbijâ€&#x; te horen reageren vanuit hun denken en niet vanuit hun gevoel. Dat is dan de persoonlijkheid die je die gedachte(n) geeft. De mensen die er werkelijk aan toe zijn dien je ook niet te overtuigen. Een overtuiging kom niet vanuit Jezelf maar vanuit je persoonlijkheid. Logisch wel dat je enthousiast bent en dat je het met iedereen wil delen, wat met jou gedeeld is. Jouw innerlijke groei. Maar dat was voor jou, en jou alleen. Ieder heeft zijn weg te gaan en zo behoren we er ook mee om te gaan. Wat jij hebt beleefd hoort een ander ook te beleven. Maar dan in zijn/haar eigen beleving. Geef die beleving, vanuit je gevoel die komt binnen in het hart, in de ziel (met hart en ziel) en niet in de Geest, het denken. Je persoonlijkheid, waarvoor deze bedoeld is, is helemaal niets mis mee. Waar wat er mis mee is is waar deze werkelijk voor gebruikt wordt. Je persoonlijkheid behoort Jezelf te beschermen en te versterken, jouw Pure wil. Te beschermen van anderen die je willen overtuigen, mee laten slepen met de visie van hun bestaan en niet de jouwe. Dus wat laat je toe. Zie het als een soort firewall en je ziel is de harde schijf. Als het pure in jou wordt vertroebeld wordt het voor jou ook steeds moeilijker om heldere keuzes te maken. Bewust worden en gaan beseffen is tot Jezelf komen en bij Jezelf blijven. In principe komt het neer op wat te doen en wat te laten. Wat is van jou en wat is van een ander. De verstrooiing is echter al door de eeuwen heen, zolang al als de mens via het denken (Geest) hun gevoel (Ziel) onderdrukt. Deze onderdrukking is aan zijn einde aan het komen en dat is ook te bemerken aan wat er in jou, in de maatschappij, in de Aarde en in het Universum aan het veranderen is. Een hele grote cyclus komt samen met meerdere cyclussen (cycli) tot een einde. We gaan naar een hoger bewustzijn. Aan ieder van ons als mens de vrije keuze om uit de opgedane ervaringen tot besef te komen en verder te gaan, of te blijven hangen, om alles weer opnieuw mee te maken. In dit leven of een volgend leven. Het leven is niet moeilijk maar de mens maakt het leven moeilijk. Maar kun je het de mens kwalijk nemen? Ze zijn zich er (nog) niet bewust van. Toch komt de mogelijkheid om via een bewuster staat van leven, van zijn, steeds meer op je levensweg. Vooral Nu. En zijn de ervaringen al op te doen voordat de keuze tot uitvoering wordt gebracht. Maar daarvoor heeft Itsyouinside

Pagina 8


B-Yourself

men een sterke innerlijke wil nodig. Het vergt namelijk veel van je, en kun je dat wel aan? Dus voordat je tot actie over gaat. Een keuze wordt nu nog veel gemaakt vanuit het denken, en niet vanuit wat je gevoel je verteld. Een soort van interne filtering waarbij de keuze ook intern wordt gemaakt. Door voor een keuze de tijd te nemen voor en in jezelf, om te luisteren wat je verteld wordt, word de keuze makkelijker. Hierdoor zul je altijd vanuit Jezelf, vanuit je gevoel, de keuzes maken. En dat komt voor mijn gevoel steeds dichterbij. Alleen al omdat ons bewustzijn steeds groter wordt. Het denken brengt ons nu (nog)steeds in de verleiding, lokt ons naar zaken die er niet toe doen. Leid ons Verder weg van onze levensweg. De Ver-Leiding.

Wat is de waarheid? Is wat jij weet of wat ik weet „de waarheid‟? De waarheid is ons (nog) onbekend, als mens. En misschien wel voor altijd. Wat wij weten als „onze waarheid‟, is de beleving die we allemaal hebben. Een persoonlijke beleving, gebaseerd vanuit je gemaakte keuzes. Dichter tot Jezelf komen is alleen maar dichter tot je innerlijke weten komen. Het herinneren en herenigen van wat je altijd al geweten hebt maar door de verwijdering was vergeten. Maar ook dat is maar een gedeelte, jouw gedeelte, van De Waarheid. We hebben het over een bron, waaruit alles is ontstaan. Ook wel God, het Alles, de Bron genoemd. Menselijke verwoordingen… Maar hoe is alles ontstaan, want we weten zoveel meer niet dan dat wat we al wel weten. En de wetenschap kan al veel „bewijzen‟, vast stellen. Want de mens heeft bewijzen nodig om te „geloven‟ te geloven door te aanschouwen. Dat is schijnbaar de werkelijkheid. Wat men niet kan zien, wat (nog) niet valt te doorgronden dan niet de werkelijkheid. Men zegt dan al snel, als het er is laat het dan maar eens zien. Was alles maar zo simpel. We behoren in de levens die we hier zijn het leven te ervaren. Bewust te worden door ervaringen op te doen. Want een ervaren mens weet waar hij/zij het over heeft. Je kunt heel veel geleerd hebben, maar ervaring heb je (nog) niet. Wat je geleerd hebt, is wat staat beschreven. Wat je ervaart, is dat wat je doet. De natuur, het natuurlijke leven heeft altijd al zijn voorsprong, zijn natuurlijke voorsprong gehad op de wetenschap en hun ontwikkeling. De mogelijkheden die de natuur toepast en uitvoert, zijn voor de wetenschap (nog) niet uitvoerbaar. Het is de evolutie van de natuur die altijd sneller gaat dan de gedachten van de mens. De mens kijkt ook steeds naar de natuur om aspecten te kopiëren en toe te passen in onze wetenschap, met de wetenschap dat wij dan beter kunnen functioneren in de maatschappij. Maar of wij als mens daarvan zelf beter gaan functioneren is maar de vraag. Want het natuurlijke dat in ons zit, wat ons zoveel meer te bieden Itsyouinside

Pagina 9


B-Yourself

heeft, laten we links liggen. We hebben het allemaal al, maar we zoeken liever buiten ons zelf. Maar alle wegen naar buiten eindigen steeds binnen. Herenigen en herinneren van wat altijd al is geweest. Verenig het oud met het nieuw en het verleden met de toekomst. Niet bewust wordt wel bewust en slapen wordt ontwaken. Itâ€&#x;s you inside, always. Warme groet Edwin.

Maandelijkse column van Inge Na een aantal prachtige lentedagen toont het weer vandaag wat somber als ik naar buiten kijk. Wat heb ik al genoten hier van de eerste zonnestralen die de Lente met zich meebrengt. Een ieder die ik de laatste week tegenkomt vraagt of ik net ben teruggekeerd van een ver warm tropisch oord. Als ik dan zeg dat die bruine kleur gewoon van de Belgische zon is kijkt men me ongeloofwaardig aan. De zon is zoâ€&#x;n krachtige energiebron waar je jezelf aan kunt opladen, het licht verwamt diep en geeft heel veel energie, vuurkracht, liefdeskracht, vandaar dat ik vaak de tijd vrij maak om me door de zonnestralen te laten verwarmen. Na een aantal drukke turbulente weken, vertrek ik vanmiddag naar een Klooster in Limburg voor een 3-daagse retraite, waar de figuur Jezus centraal zal staan. Ik verheug me erop me weer even terug te trekken in de rust, contemplatie, stilte, inspirerende lezingen, weer even heel dicht bij mezelf komen en me meer en meer te verbinden met het Christusbewustzijn. Jezus vraagt ons niet om ons tot het Christendom te bekeren, het christendom is een mythe van afscheiding. Het onderscheidt een christen van een Jood, een moslim of een boeddhist. Een volgeling van Jezus bepleit geen enkele vorm van afscheiding. Hij praktiseert liefde en vergevingsgezindheid voor al wat bestaat zichzelf inbegrepen. Heb je naaste lief zoals je jezelf lief hebt, ken hem even veel belang toe. Offer je niet voor de ander op en vraag hem ook niet zich voor jou op te offeren, maar help hem wanneer je kunt en neem dankbaar zijn hulp in ontvangst als je die nodig hebt, deze eenvoudige waardige uitwisseling is een gebaar van liefde en acceptatie, het is een teken van wederzijds respect en vertrouwen.

Itsyouinside

Pagina 10


B-Yourself

Ik heb veel gesprekken gehad de laatste weken over voorwaardelijke en onvoorwaardelijke liefde, wat voorwaardelijke liefde is leer je als kind van de mensen wier liefde voor jou als was aangetast door hun eigen angst en schuldgevoel. Vanaf dat we kind waren zijn er erop geconditioneerd onszelf alleen waarde toe te kennen als mensen positief op je reageerden. Je leerde dat je gevoel van eigenwaarde van buitenaf werd vastgesteld, dat was de fundamentele vergissing die zich je hele leven door heeft bestendigd. De ervaring van jouw ouders verschilde niet van de jouwe. We moeten allemaal genezen van dezelfde wonden en de eeraanklevende emoties loslaten en leren onszelf de onvoorwaardelijke liefde te geven die we van onze biologische ouders nooit gekregen hebben. Het ervaren van onvoorwaardelijke liefde begint in je eigen hart, niet in dat van een ander. Laat andermans vermogen jou lief te hebben geen voorwaarde zijn voor jouw vermogen om lief te hebben. Iemand die zichzelf onvoorwaardelijk lief heeft, bemint niet in gradaties of met kleine lettertjes erbij. Hij is niet op zoek naar en speciaal persoon om lief te hebben, hij houdt van iedereen die voor hem staat. Dit wordt bedoeld, met het christusbewustzijn wat nu meer en meer op Aarde gevestigd gaat worden. Jezus wijst op vele afbeeldingen naar zijn Hart, in je eigen Hart vind je alle antwoorden en vind je het vermogen tot onvoorwaardelijk liefhebben. Ik nodig jullie uit, maak de reis van je hoofd naar je Hart. Het zal je zoveel meer geluk brengen in je leven, open je voor zachtheid, liefde en nog meer liefde, geef je liefde aan jezelf en anderen, het zal veelvuldig terugkeren naar jou zelf! Lentegroet Inge

Itsyouinside

Pagina 11


B-Yourself

BEWUSTWORDING IN HET LICHT VAN 2012 Deel 4 Werken aan Jezelf INLEIDING: Wij menen in ons hoofd de „werkelijkheid‟ te kennen of te kunnen bevatten. Dat is niet zo. De Werkelijkheid behoor je te kunnen voelen. Hierbij hoort een moeizaam proces, waar velen niet eens aan willen beginnen. Maar als je eenmaal de beslissing hebt genomen op de weg te gaan, dan is je uiteindelijke doel je denken en je voelen zo te integreren, dat je één wordt. Je denken is dan vrij van oordeel en bedachte dogma‟s. Je gevoel is dan zuiver, los van emotie. We zijn hier op Aarde om te ervaren, niet om iets te leren. Bij het leren wordt je in een keurslijf gedwongen waarin normen en waarden worden gehanteerd die niet de jouwe hoeven te zijn. Het leven begrijp je niet door te leren, maar door te ervaren. Ervaren doe je via het gevoel en deze route levert besef op, zodat we onze lang vergeten Eenheid weer ervaren. Dit is de kern van het proces van bewustwording. Als wij op Aarde in een nieuw lichaam incarneren, is (globaal) al de keuze gemaakt wat wij gaan ervaren. En de mogelijkheden zijn eindeloos: van rijkdom tot armoede, van oorlog tot vrede, van ziekte tot gezondheid, van haat tot liefde, etc.. Dit is mogelijk, omdat de Aarde een plek is waar dualiteit (of polariteit) heerst. Zonder tegenstellingen valt er niets te ervaren. Dit is ook de reden dat we onszelf na de geboorte uit de Eenheid hebben gedacht. Ons idee van afgescheidenheid is weliswaar een illusie, maar noodzakelijk voor het proces van bewustwording. Het is wezenlijk het bovenstaande te beseffen, want als we gaan kwalificeren, komen we geen stap verder. Bewustwording is een proces door de dualiteit heen. Er geldt dat elk ervaren, elke gebeurtenis die je dichter bij jezelf brengt waardevol is. Ongeacht of deze gebeurtenis in onze ogen naar of leuk is. Met wat een ander ervaart, heb jij niets te maken. Het is nooit beter of slechter dan jij ervaart. Alle situaties brengen ons datgene wat we voor onze ontwikkeling nodig hebben. Je ego is hierbij een tegenwerker. Het ego is in eerste instantie nodig, omdat het je een plek en een kenmerk op Aarde geeft. Daarna word het ballast. Als je tot bewustwording komt, laat je je ego los en ga je leven naar je wezen en aard, waar de transformatie plaats vind. Daar kom je nog allerlei moeilijkheden tegen, maar die zijn dan mogelijkheden geworden. Transformatie maakt dat je niet meer mee gaat in de beweging van de Itsyouinside

Pagina 12


B-Yourself

buitenwereld. Zo kun je bijvoorbeeld angst transformeren tot moed. Dan durf je angst onder ogen te zien. Transformatie vind plaats in de ziel, in je wezen en aard, en is alleen mogelijk als je het ego ervoor weg haalt. Je zult in je beleving naar binnen moeten gaan en daar jezelf moeten ervaren, ook de donkere aspecten van jezelf zul je moeten voelen, zonder daar een oordeel aan te verbinden, om bij je kern te komen. Je laat je ego pas los als je ten diepste beseft dat je het niet meer nodig hebt. Dan pas zit je niet meer vast aan het beeld van jezelf dat je hebt bedacht.

IDENTIFICATIE MET HET EGO. Identificatie met je verstand heeft tot het gevolg dat het denken dwangmatig wordt. De dwang om vrijwel helemaal te leven vanuit herinnering en verwachting. Wat heeft dit tot gevolg: een overmaat aan verleden levert schuldgevoelens, spijt, wrok, grieven, treurigheid, bitterheid en elke vorm van niet kunnen vergeven op. Een overmaat aan toekomst levert onbehagen, vrees, spanning, stress en zorgen (allemaal vormen van angst) op. Jezelf definiëren door denken betekent altijd dat je jezelf beperkt. Het ego is niet tevreden met hebben, alleen met meer willen hebben. Daardoor zorgt het ego voor identificatie met dingen. Als uiterlijke dingen weg vallen, bijvoorbeeld op je sterfbed, besef je dat geen enkel ding ooit iets te maken had met wie je bent. Mensen spelen rollen en identificeren zich met hun rol. Wat er werkelijk toe doet is niet welke functie je in de wereld hebt, maar of je je zozeer met je functie identificeert dat je in de macht ervan komt en die functie een rol wordt die je speelt. Als je een rol speelt, ben je niet bewust. Waarom speelt het ego rollen? Vanwege één niet-bewuste gedachte: ik ben niet genoeg. Verstand is ook alle niet bewuste mentaal-emotionele reactiepatronen. Een emotie is een afspiegeling van het verstand in het lichaam. De pijn die je nu schept neemt altijd de vorm aan van het niet-aanvaarden, de vorm van een niet bewuste weerstand tegen wat IS. Op het niveau van het denken is die weerstand de een of andere vorm van veroordeling. Op het emotionele vlak is het een vorm van negativiteit. De pijn die je ervaart laat een residu (restant/overblijfsel) achter dat in je voortleeft. Het vermengt zich met pijn uit het verleden die er al was. Deze opgehoopte pijn is een veld van negatieve energie dat je lichaam en geest bezet. In het vorige hoofdstuk (3 Esoterie en religie) werd al aangestipt dat het „pijnlichaam‟ word genoemd. Het pijnlichaam wil overleven en dat lukt als je je er mee identificeert. (pijnlichaam = verwoording van Eckhart Tolle) Itsyouinside

Pagina 13


B-Yourself

HET BEGIN In tegenstelling tot volwassenen heeft een jong kind niemand nodig om hem te bevestigen of te ontkennen. Een kind reageert autonoom, dat wil zeggen dat het niet mechanisch (volgens vaste patronen) reageert op impulsen die van buitenaf komen, zoals wij (volwassenen) dat doen. Een jong kind leeft nog in de energie van de plaats waar het vandaan komt. Op Aarde gaat het wel zijn ego ontwikkelen. Dat is nodig, anders heeft het hier op Aarde geen „eigen‟ plaats. Dit gaat gepaard met vergelijken, en dat gebeurt in de basisschoolperiode. De ontwikkeling van het kind wordt bepaald door de factoren cultuur, gezin en eigen beleving (d.w.z. hoe het kind kijkt naar de dingen die het meemaakt). Door de opvoeding brengen wij kinderen in een structuur en laten wij ze kennis maken met de Aardse werkelijkheid. Het kind is hierbij zo geobsedeerd door de buitenkant „het beeld waar je aan moet voldoen‟ dat het gaandeweg de voeling met de binnenkant vergeet. Bij het opvoeden gebruiken wij waarden en normen. Die komen echter niet voort uit een besef van Eenheid, maar vanuit de sanctie, en zijn derhalve gebaseerd op angst (begrenzing) Uiteindelijk krijgt iedere generatie de frustraties en de pijn van zijn opvoeders over zich heen. Ouders reageren op hun kinderen vanuit hun eigen beperking dat zo de maatstaf worst voor het gebrek aan ruimte dat een kind in de opvoeding ervaart. Daarom gaan pubers zich afzetten en willen ze op eigen benen staan. Zo kunnen zij hun ego verder opbouwen. Steeds op zoek naar bevestiging van ego. Wij zijn allemaal uit op die acceptatie door de ander. Uiteindelijk gaan we leven volgens vaste patronen (overeenkomstig ons ego) en binnen die patronen ervaren we steeds hetzelfde. Je wordt steeds om dezelfde dingen bang, boos, blij, verdrietig enz.. Om bewust te worden behoor je die patronen te doorbreken. Pas als je gaat beseffen dat je die patronen niet meer nodig hebt, kun je ze loslaten.

DE OMMEKEER Er zijn mensen die tot hun dood conform hun ego leven. Die zullen niet tot het besef komen dat ze een masker dragen, want dat masker is voor hun realiteit. Er zijn ook mensen die, als gevolg van een bepaalde gebeurtenis (een schok), uit hun normale doen worden gehaald. Op zo‟n moment kan het zijn dat je even ziet wie je werkelijk bent, al is het maar in een flits. Er kunnen dan twee dingen gebeuren: Iemand wordt nieuwsgierig of iemand schrikt zo dat hij/zij meteen weer de ogen dicht doet en opnieuw in de mist terecht komt. Uit het patroon stappen is buitengewoon lastig en kan ook alleen gebeuren als gevolg van een schok. Het ego zit namelijk Itsyouinside

Pagina 14


B-Yourself

constant in de weg, vragend om bevestiging. Zodra je die bevestiging niet meer nodig hebt, dan „ben‟ je gewoon. En wat men daar van vindt doet niet ter zake.Nu heeft ieder mens de potentie om bewust te worden, maar niet iedereen zal deze bewustwording op hetzelfde moment bereiken. Het begint met de zoektocht naar Jezelf. Hoe, is vaak onduidelijk, maar er is een soort oergevoel van: „Het kan anders‟. Mensen die op zoek gaan naar iemand die ze het proces uit handen neemt, komen niet ver. Ze willen alleen volgen en geven daarmee alle verantwoordelijkheid voor zichzelf weg. Leef je eigen leven. Zoeken naar Jezelf betekent eigenlijk: toelaten. Er is geen gemakkelijkste weg, geen shortcut. Als je niet bereid bent om je eigen modder op te ruimen, dan kun je het vergeten. Jaren lang in patronen leven maakt dat je je emoties in het lichaam hebt opgeslagen. Wanneer dit wordt schoon gemaakt onderga je een fysieke verandering. Je lichaam geeft signalen af en je wordt er van bewust dat deze signalen een functie hebben. Je gaat luisteren naar je lichaam. Je lichaam komt in evenwicht, je gevoeligheid neemt toe en daarmee ervaar je je lichaam anders. Je zak steeds meer vanuit je hoofd naar je buik, je eigenlijke woonkamer. Wordt er bewust van dat je ademt (gaat ademen) vanuit je buik, omdat daar je basis is. Leef in je persoonlijke ritme, d.w.z. een dagen nachtritme dat afgestemd is op jouw lichamelijke gesteldheid. En eet wat je voelt niet wat je denkt. Bij het op pad gaan (d.w.z. beginnen met het proces van bewustwording) kun je met geen mogelijkheid bedenken hoe het proces in elkaar zit. Als je dat gaat proberen, raak je geobsedeerd en zit je nog vaster dan voorheen. Word nieuwsgierig naar wat gaat komen en besef dat alleen het ervaren van ieder stapje je de tocht doet volbrengen. Je zult in het proces hoe dan ook de angst tegen komen. De angst om uit het oude patroon te stappen, waardoor je de controle dreigt te verliezen. Uit je oude patroon stappen kan nooit met het hoofd, dus door het te bedenken, maar uitsluitend vanuit het gevoel. Dat gevoel zit in je buik, in het harapunt, drie centimeter onder je navel. Je zult dus om te beginnen vanuit je buik behoren te gaan voelen. Als dat lukt, ga je de dingen voelen die je tot die tijd hebt bedacht. Dat kan angst, pijn en verdriet oproepen, omdat die gevoelens geblokkeerd werden door het denken. Gevoelens worden ook afgeschermd door de emotie. Als iemand bijvoorbeeld een opmerking maakt die de angst van de ander raakt, zullen emoties zoals huilen of in woede ontsteken als bescherming dienen. Veel mensen slaan vast in de emotie, omdat het zo lekker is. Boosheid kan bijzonder puur zijn, maar als boosheid voortkomt uit je emotie, dan gaat het alleen om jouw frustratie. Ieder mens heeft minder leuke eigenschappen in zijn/haar essentie en als je dat niet tegenover jezelf toe geeft, ga je precies voorbij aan de kern van dit hele proces. Vervolg pag.31 Itsyouinside

Pagina 15


B-Yourself

New Born Time Er is geen weg meer terug: de laatste fase van onze evolutie is begonnen. Het is de periode tot 2012 waarin we worden ingewijd in een nieuw bewustzijn. Veel mensen kiezen onbewust voor de schaduwkant van dit proces en ervaren bijwerkingen die steeds sterker toenemen. Vermoeidheid, onrust, pijn, verdriet, afgunst; willen we ervan af, dan moeten we het licht tegemoet treden door te erkennen en herkennen wie we werkelijk zijn. Het oordeel over onszelf en de ander dienen we los te laten, zodat we groeien naar heelheid. Pas dan komen we bij onze grootste kracht en kunnen we alles creëren wat we willen. De bevrijding ligt in het verhogen van je frequentie door je mannelijke en vrouwelijke energie in balans te brengen. Het vereist dat we veel liefde en geduld met onszelf hebben. Dat we nu echt gaan luisteren naar ons gevoel, in plaats van het weg te drukken. De frequentie „New Born Time‟ kan je helpen je mannelijke en vrouwelijke energie te synchroniseren en je algehele frequentie te verhogen.

Itsyouinside

Pagina 16


B-Yourself

Column Inleiding column Wie vertrouwd is met mijn werk, weet dat elke code* invloed heeft op een specifiek deel van ons onderbewustzijn. In mijn columns – gekoppeld aan de nieuwste code leg ik uit hoe je met de hologrammen kunt werken om het maximale effect te bereiken. Eerst vertel ik de boodschap van de code, die op dat moment het sterkst is in zijn energie. Daarna leg ik je uit hoe je de energie op praktische wijze in het leven van alledag kunt toepassen. Op deze manier hoop ik je een extra steuntje in de rug te geven tijdens jouw zoektocht naar wie je bent en wat je passie is in het leven. Verslaafd aan Frequenties Vorige maand stond mijn column in het teken van Heelheidbewustzijn, de energie waar wij naartoe groeien als we leren te stoppen met oordelen. Daarin sprak ik mijn verbazing uit over wat er zich momenteel op wereldniveau afspeelt. Het nieuws van de aftreding van president Mubarak was nog vers en gezien de timing een belangrijk puzzelstukje voor het ontcijferen van de TUN-kalender (de Maya's voorspelden 11 februari als de dag waarop de mensheid de laatste trede van de Bewustzijnspiramide tegemoet gaat). Het bleek het startsignaal van een nieuwe periode waarin wij toeleven naar onze wedergeboorte. Van daaruit ontstond ook mijn nieuwste code: New Born Time. Itsyouinside

Pagina 17


B-Yourself

Amper een maand later kan ik niet geloven wat er gebeurd is. De doos van Pandora lijkt geopend nadat we zijn overladen met een lawine van dramatisch nieuws. De eenmansshow van Mubarak was slechts van korte duur; nu is het president Khadaffi die de aandacht van de wereldpers heeft opgeëist. Libië aan het front van een culturele oorlog tegen het Westen, zo lijkt het. Maar het meest schokkende nieuws was toch wel de aardbeving in Japan. Mensen die van de ene op de andere dag alles kwijt waren en nu zelfs moeten vrezen voor het gevaar van radioactieve straling. Analisten leggen ons haarfijn uit hoe de situatie in elkaar zit en houden ons dagelijks aan de buis gekluisterd, verslaafd aan de soap die 'het nieuws' heet. Als ik er afstand van probeer te nemen, vraag ik mezelf af: hoever moeten we gaan? Wat staat ons nog te wachten en hoeveel leed kunnen we nog verdragen? Wat moet er nog gebeuren voordat wij daadwerkelijk voor liefde gaan kiezen? Pittige vragen waar ik geen antwoord op heb. We blijven stoeien met een bewustzijnsprobleem waarvoor we de oplossing in onszelf moeten zoeken. Van binnen weten we het allemaal, maar het lijkt wel alsof het maar niet volledig wil doordringen. Verslaving aan frequenties In mijn columns en presentaties gebruik ik vaak de aanduiding 'verhoogde frequenties'. Automatisch ga ik er vanuit dat men dan begrijpt wat ik daarmee bedoel, maar gekeken naar de gebeurtenissen van de afgelopen maand is het goed om hier wat dieper op in te gaan. Zeker als we daarmee een belangrijk probleem in ons proces kunnen verklaren: verslaving aan frequenties. Iedere keer als een bepaald tijdperk of evolutie eindigt en een nieuwe periode aanbreekt, vinden er enorme energieënverschuivingen plaats. Het heeft effect op alle bewegingen en trillingen, oftewel frequenties. Wanneer een nieuwe frequentie wordt opgestart, doet zich een effect voor dat je kunt vergelijken met een druppel inkt dat in een glas water valt: langzaam verandert het hele glas van kleur. Dit is wat er nu op universeel niveau gaande is. Verandert het ene mens dan heeft dat invloed op de algehele energie. Om dit proces te versnellen hebben we – om de metafoor weer even aan te halen – meer 'inkt nodig'. De watertoevoer in het glas is aan het versterken, wat betekent dat oude frequenties worden uitvergroot. Bekende valkuilen, angsten en patronen… in vergrote vorm komen ze allemaal weer langs. Itsyouinside

Pagina 18


B-Yourself

Liften we mee op de verhoogde frequenties, dan kunnen we hier voorgoed afstand van nemen en ons glas water een mooie kleur geven. De vraag is echter: hoe sterk is jouw inktkleur? Waar ben jij toe bereid om je leven succesvol te maken? Volmondig zullen de meesten zeggen: "Alles!" Die energie houden we dan een tijdje vast, totdat we de inspiratie weer kwijt zijn. We voelen de verandering, maar het gaat ons niet snel genoeg. Vervolgens herroepen we ons onbewust op frequenties waar we inmiddels verslaafd aan zijn geraakt: angst, wantrouw, pijn, teleurstelling, verdriet. Het keert in allerlei vormen terug en hoe graag we er ook vanaf willen, diep van binnen zijn we enorm gehecht geraakt aan dat moment waarop we kunnen zeggen: "Ik wist wel dat het niet zou lukken." Mijn codes als pijnstillers? Niet gek dus dat je soms uitgeteld op bed ligt, niet wetend waarom. De nieuwe frequenties trillen zó hoog dat je er met doemdenken compleet aan onderdoor gaat. Bij mij bracht dit de vraag op hoe we dat nou het beste kunnen bestrijden. Het kwam bij me op toen ik enkele weken terug de code New Born Time binnenkreeg. Deze helpt om jezelf af te stemmen op het trillingsveld waarin we ons nu begeven en de bijwerkingen van die energie te reduceren. Later begon ik daarover na te denken: hebben we dat eigenlijk wel nodig? Dat alsmaar verzachten van pijn met hulpmiddelen… houdt dat ons niet bij onze kracht vandaan? Misschien moeten we juist wel veel last van de frequenties krijgen om wakker te worden. En zo dwaalden mijn gedachten verder af, totdat ik het ook op mezelf begon te betrekken. Ik dacht: als ik niet gezond leef/eet/drink, hoofdpijn krijg of misselijk word, wat doe ik dan? Ik neem een pijnstiller om de bijwerkingen te remmen. Je denkt er niet eens bij na, je doet het gewoon. Totdat het ernstig wordt. Dan ineens ga je op zoek naar de oorzaak en ben je omwille van je gezondheid tot alles bereid. Het is pas in de gevarenzone waar wij de kracht vinden om ons leven te willen hervormen. Tot die tijd doe ik echter wat iedereen zou doen: de pijn verminderen. Zijn mijn hologrammen dan eigenlijk pijnstillers? Hulpmiddelen om ons drama op afstand te houden? Hoe vaak ik mensen niet heb horen zeggen dat ze de open dagen bezoeken om zich 'op te laden'. Dat terwijl ik dit doe om te inspireren, niet om te verzorgen! Tijd om weer eens contact met Saïe op te nemen en hem om antwoorden te vragen.

Vervolg op pagina 40

Itsyouinside

Pagina 19


B-Yourself

Bewustwording… van wat? En wat is het eigenlijk? Het woord bewustwording kom je tegenwoordig overal tegen. In bladen, op tv, in boeken en uiteraard op internet. Wanneer je het in Google tikt, krijg je meer dan 390.000 resultaten. Het lijkt dus een hot woord te zijn. Maar wat is bewustwording nou precies? www.woorden-boek.nl Geeft de volgende betekenis van bewustwording: 1.het tot bewustzijn komen van zintuiglijke waarnemingen; 2.het ontwarren van de innerlijke drijfveren van een handeling, waardoor een moreel inzicht ontstaat. Met name de eerste uitleg spreekt mij aan, namelijk aandacht hebben voor wat er tot mij komt via mijn zintuigen. Naast de alom bekende vijf (ruiken, horen, voelen, proeven en zien) voeg ik er een zesde aan toe: de geest waarmee we onze gedachten kunnen waarnemen.

We zijn niet ons denken En die laatste is een heel belangrijk zintuig binnen bewustwording. Want wanneer we ons bewust zijn van onze gedachten en ons realiseren dat we onze gedachten niet zijn, zoals de uitspraak „Cogito erg sum‟ („Ik denk dus ik ben‟) wel beaamd, kan dat een enorm gevoel van rust opleveren. Zeker wanneer we ons ook nog eens bedenken (hoe toepasselijk) dat onze gedachten niet 100% waar zijn. Itsyouinside

Ik ben Liesbeth Veldhuizen, ik ben 30 jaar en vind het fantastisch om te zien hoeveel ik tot nu toe heb geleerd over mezelf en het leven.

Ik ben psychomotorisch therapeut en heb een eigen praktijk genaamd Sta in je kracht in Zwolle. Mensen die bij mij komen zoeken hulp om in hun kracht te gaan staan. Ik help ze bewust te worden van hun denken, voelen en handelen. In de training staat niet zo zeer het praten centraal maar vooral het doen. „Leren door te doen!‟ is dan ook mijn credo. Doordat de oefeningen en opdrachten thuis kunnen worden toegepast wordt het doorbreken van een patroon sneller haalbaar en is het gewenste resultaat eerder merkbaar.

Pagina 20meer Op mijn site vind je informatie. Ook kun je je daar inschrijven voor de nieuwsbrief Tips & Tricks for a Happy Day.


B-Yourself

Je zou kunnen zeggen dat gedachten niets anders zijn dan verschijnselen die zich aan ons voordoen en de vraag is wat we ermee doen. Gaan we er lukraak vanuit dat wat we denken we ook moeten doen? Of zijn we in staat onszelf een keuze te geven in hoe met bepaalde gedachten om te gaan? In deze uitleg is bewustwording te zien als een tool om meer grip te krijgen op ons denken, voelen en handelen. Want in het woord zit in feite tijd: bewust-wording, oftewel een bezigheid die tijd kost en oplevert. Nu klinkt „tijd kosten‟ misschien wat negatief maar daar zit juist de ruimte en de rust! Stel je eens voor: je zit in de trein. Er zitten twee meiden van een jaar of 18 uitgebreid te kletsen over make-up. Jij kunt je er maar moeilijk voor afsluiten omdat de dames hard praten. Je merkt dat je je gaat irriteren. Wanneer je je impuls of automatische piloot zou volgen zou je de dames misschien gaan aanspreken op hun harde gepraat om een einde aan je irritatie te maken. Of je houdt juist je mond en probeert het geklets te negeren. De vraag is of je irritatie daarmee weggaat. Uiteraard reageert iedereen anders in zo‟n situatie, dus vul gerust in hoe jij zou reageren.

Waarnemen van alles wat zich aan je voordoet Wanneer je het principe van bewustwording op deze situatie loslaat, neem je alles waar wat er waar te nemen valt. En dit zijn zowel aspecten in als buiten jezelf. Ik noem wat mogelijkheden op: - Kriebels van irritatie in de buik. - Gedachten als: „Kan het niet wat zachter?‟, „Sjonge, hebben ze echt niets beters om over te praten?‟, of „Wat ongelooflijk asociaal zijn ze toch! Zo hard praten, dat doe je toch niet?‟ - Muziek horen van het meisje schuin tegenover je. - De geur van een broodje shoarma van de man verderop in de coupé. - De neiging om de meiden aan te spreken op hun luide conversatie. - De temperatuur van je voeten en handen. - Je ademhaling die tamelijk rustig in en uit stroomt. - Je zithouding op de stoel waarop je zit. Zoals je zult begrijpen kan deze lijst zo lang worden als je zelf wilt. Alles waarnemen wat je kunt waarnemen is de uitdaging. En op basis daarvan kun je een actie ondernemen of niet. Een actie die niet door de dames of anderen mensen in de trein is waar te nemen maar wel door jezelf, is die van het accepteren. Aanvaarden van hetgeen je waarneemt en het daar bij te laten. Dat is niet makkelijk maar levert je berusting op wanneer je bij die ervaring kan blijven.

Itsyouinside

Pagina 21


B-Yourself

Rust vinden in irritatie? Huh? Wanneer het je lukt om alles, maar dan ook alles er te laten zijn, dan kom je in de wereld van acceptatie en ontstaat er de ruimte om rust te ervaren. Maar hoe doe je dat dan wanneer je je irriteert, zoals in het voorbeeld van de trein? Door je irritatie als waarneming te zien en je niet te identificeren met dat gevoel. Dan blijft er ruimte over om te kijken naar dat gevoel in plaats het tot je te laten komen en erin in te verzuipen. Om het wat „beeldiger‟ te maken: stel je voelt de irritatie in je maag. Je kunt er dan voor kiezen om mee te gaan met de bijbehorende negatieve gedachten en je ermee te identificeren. Je wordt dan als het ware helemaal gevuld met irritatie: niet alleen je maag zit er vol van maar je hele lichaam wordt erdoor ingenomen. Je gedachten zitten vol met irritatie en zullen dus negatief zijn. Daarnaast zal je gedrag of je neiging om iets doen ook niet al te positief zijn. Op dat moment doen mensen ook vaak de uitspraak „ik BEN geïrriteerd‟. En daar is dan geen woord van gelogen. Wanneer je de irritatie kan waarnemen in je maag en hem accepteert zoals hij daar zit, ga je niet mee in versterkende gedachten en zal het gevoel locaal blijven in plaats van zich te verspreiden in je hele lichaam, je denken en je gedrag. In dit geval ben je in staat om te zeggen: „ik HEB last van irritatie‟, bij wijze van spreken.

Bewustwording als sleutel tot het hier en nu. Bewust zijn van wat er is heeft nogal wat voordelen. Zo ben je, wanneer je je bewust bent van wat er is op een bepaald moment, automatisch in het hier en nu. En je hierin bevinden levert je rust op omdat je accepteert wat er is of niet is, je denkt niet overbodig na en je gunt jezelf de ruimte om te genieten van dat moment. Mooi hè? Wat een beetje bewustzijn wel niet kan doen. Op mijn site vind je meer informatie. Ook kun je je daar inschrijven voor de nieuwsbrief Tips & Tricks for a Happy Day.

www.stainjekracht.nl Itsyouinside

Twitter: @Stainjekracht Pagina 22


B-Yourself

Itsyouinside

(Advertentie)

Pagina 23


B-Yourself

Bewustzijns

Itsyouinside

Pagina 24


B-Yourself

skalender

Itsyouinside

Pagina 25


B-Yourself

Bij de eerste trede duurde iedere dag 1, 26 mljrd. Jaar, en bij de 2e trede nog maar 63,4 mljn. Jaar. Van dag naar dag. De omwentelingen zijn gestapeld in het voordeel van het bewustzijn. We gaan van een dag naar een dag als we overstappen naar de volgende trede van bewustzijn. De hele 2e trede (omwenteling) duurt 820 mljn. Jaar. En die past heel gemakkelijk in één dag van de 1e (vorige) trede. Dus een trede/cyclus eindigt met de 7e dag (die nu nog loopt) en vanuit die dag gaan we over naar de 1e dag van de volgende bewustzijnscyclus. En daarmee start een heel nieuw bewustzijnsproces. De 2e trede/cyclus is de cyclus van het dierlijke. Waarom? Wel, 63 mljn. Jaar geleden ontstonden er de eerste dieren. Tussen de laatste dag van de 1e cyclus en het begin van de 2e cyclus gingen de cellen samen „klonteren‟ gingen ze samenwerken, om te overleven. En ze ontwikkelden zich „stap voor stap‟ tot steeds complexere organismen. En als u zich hierin wilt gaan verdiepen, want ik wil niet in details treden, maar u zal ontdekken dat al die ontwikkelingen van al deze cellen naar hogere levensvormen (vissen, reptielen, vogels) tot tenslotte de zoogdieren zoals wij zelf, de mens, dat dat allemaal in stappen ging. Allemaal in cyclus in cyclus in cyclus. En dat is beslist geen “toeval”. We zitten op een schema , een schema dat te bewijzen is met behulp van de historische opgravingen. Deze hele 2e bewustzijnsontwikkelingstrede deed op zijn eigen manier zaken. Het heet „stimuleren en reactie‟. Al dat bewustzijn bouwde zich op tot een overlevingsmechanisme. Het werkt nu nog steeds. Dat komt omd at we nog steeds in de laatste dag van alle bewustzijnscyclussen zitten (de 7e dag). En de „wetten‟ die toen gevormd zijn, werken dus ook nog steeds. Dat noemen we een laag van bewustzijn, een fundament. In de laatste dag van de 2e trede/cyclus vormt het de stimulatie reactie, en de zoogdieren ontstaan. Als we om ons heen kijken zien we ook heel veel zoogdieren, want ook van deze cyclus leven we in de laatste dag. (dag van 63 mljn. Jaar) De volgende 3e trede/cyclus is 41 miljoen jaar geleden begonnen. Het heet de familiare cyclus. Deze heeft te maken met families. 40 miljoen jaar geleden ontstonden de apen aan het begin van deze 3e cyclus. De apen kwamen met een nieuw soort bewustzijn. Het bewustzijn van „stimuleren - individuele reactie‟. 3e cyclus is dus individuele – reactie. In de 2e cyclus kregen we zwermen en kuddes, scholen, nesten, enz.. Als je er eentje prikkelde , dan gaan ze allemaal tegelijk. Maar in deze 3e cyclus, in deze fase van de ontwikkeling van het bewustzijn (waarvan iedere dag/nacht 3.2 mljn. Jaar duurt) zijn de apen (en hun voorouders) beginnen te bouwen aan een familieconcept. Wat is het verschil tussen een familie en een kudde? De erkenning van de individu. En dat is zeker een overlevingsmechanisme. Je bent veel flexibeler als individu, veel meer keuze om te „overleven‟ dan een „kuddedier‟. Itsyouinside

Pagina 26


B-Yourself

Ik durf te zeggen dat er in onze beschaving veel mensen zijn die graag zien dat jij je individualiteit opgeeft. Met andere woorden, ga in de rij staan, hier zitten en je mond houden. Wordt weer een kudde, wordt één van de velen… Doe dat niet!!! De schepping heeft zo hard gewerkt aan jouw individualiteit! Gooi het niet weg! Dank je. 2 miljoen jaar geleden begon de 4e trede/cyclus. De cyclus van de „stammen‟. Ook niet „toevallig‟ kwam 2 mljn. Jaar geleden bij de eerste dag van deze cyclus “Austra Hopithica” tevoorschijn. De eerste aap zonder staart, en een verre voorouder van ons. Maar terwijl we door de 13 stappen (dag/nacht) gaan gingen we verder naar “Homo Erectus”, en van daaruit naar “Homo Sapiëns”. Deze Homo Sapiëns ontstond zo‟n 160.000 jaar geleden. Een dag/nacht duurt in deze cyclus 160.000 jaar, dus aan het begin van de 7e dag maakte we kennis met de Homo Sapiëns. We zitten op een schema… Deze 4e cyclus produceerde weer een eigen niveau van bewustzijn, een overlevingsmechanisme, namelijk „overeenkomsten en verschillen‟, het Verstand. Bij het begin van deze cyclus lieten we de staart vallen en pikten we het verstand op om te overleven. In de 3e cyclus was de staart nl. een bruikbaar overlevingsmechanisme. Zoals in cyclus 2 dat de nagels en klauwen zijn. Het verstand is een stuk gereedschap om de verschillen en overeenkomsten van dingen te zien. Niet om zomaar te reageren, maar om te beslissen. Te beslissen tussen leven en dood. Een krachtig overtuigingsmechanisme. Zo‟n 102.000 jaar geleden begon de 5e trede/cyclus. Deze is wordt de „Culturele‟ cyclus van bewustzijn genoemd. Ook deze culturele cyclusheeft zijn eigen vorm van bewustzijn, en dat is “redenen”. Het begon in de grotten (102.000 jaar geleden), mensen zaten om een vuur in de grot. En 1 persoon, die men Shamaan noemde, had alle redenen voor alle dingen. Een reden voor de regen, voor de sterren, de maan, het vuur. Hij had de redenen. Als je er goed naar kijkt, is de basis van cultuur, gedeelde redenen, dat vormt de cultuur, iedere cultuur. Zoals een islamitisch persoon, de reden van zijn leven Allah is. Een een christen leeft voor Christus, dat is zijn reden. Het fundament van alle culturen is gedeelde redenen. En wat in deze cyclus gebeurde (iedere dag/nacht duurt 8.000 jaar) is dat we „agracultuur‟ ontwikkelde, in iedere dag en nacht. De volgende trede/cyclus, de 6e, 3150 jaar voor Christus begon deze cyclus van bewustzijn. Het heet de Nationale omwenteling. Omdat de meeste naties/landen in deze cyclus zijn ontstaan. Elk van deze stappen (dag/nacht) duurt 379 (bijna 400) jaar. Op de eerste dag van deze cyclus leerden we te schrijven. Alles voor die tijd (3150 v. C) is prehistorie en alles na deze tijd is historie. Ook op deze 1e dag van de cyclus Itsyouinside

Pagina 27


B-Yourself

begon koning Minas, van het hoger en lager Nijl gebied, 2 culturen samen te voegen tot 1 natie; Egypte. En sindsdien is er dus deze ontwikkeling geweest, evolutie. Van het concept van landen, grenzen, legers. Ook in deze cyclus zitten we nog steeds in de laatste (7e) dag. Deze laag van bewustzijn gaat over “wetten”, de wet. Als je een beetje bekend bent met de hebreeuwse bijbel (3150 v C is al redelijk dichtbij). Daarin wordt gezegd dat Adam en Eva het Paradijs (Garden of Eden) uitgezet werden. En in het concept terecht kwamen van goed en slecht, misdaad en straf. Want daarvoor was er helemaal geen goed of slecht. Er waren alleen maar redenen. Er waren wel gevolgen voor je daden, maar die gebeurden om de redenen. Er was geen wet, niemand die je straf gaf. Het was de natuurlijke gang van zaken, en geen menselijke sancties. Dat is pas begonnen bij het begin van de 6e cyclus en heeft zich in de 6e cyclus verder ontwikkeld, geëvolueerd tot waar we nu zijn. We zullen een beetje in details treden van de ontwikkelingen van deze cyclussen. De volgende trede/cyclus, de 7e, is genaamd de „Planetaire bewustzijnscyclus‟. Deze begon in 1755. Wat begon er in 1755? De Industriële Revolutie begon. Een dag/nacht duurt in deze cyclus (nog maar) 19.7 jaar. Deze hele cyclus, van 1755 tot het einde ervan op 2811-2011 gaat om 1 ding; Macht. Ongelimiteerde macht. In deze cyclus zijn de machines gekomen, om het werk te doen voor mens en dier. Een watermolen, stoomkracht, en later elektriciteit en nog later, zelfs atoomenergie. Ook dit evolueerde, stap voor stap voor stap. We zitten op een schema. Het begin van de 7e dag van deze 7e cyclus was op 1992. Wat gebeurde er in 1992? WWW.COM. Het internet kwam in dat jaar in opkomst. Het manifesteerde een planetair bewustzijn. Wat nu een globaal denken is, begon aan het begin van de 7e dag in de 7e cyclus. Deze bewustzijnskalender is een 16,4 miljard jaar lange lijn van een „toevallige‟ samenloop van omstandigheden…of we zitten op een strak schema. De volgende trede/cyclus, de 8e. heet de Galactische bewustzijnscyclus. Als je denkt dat we een geintje maken vergeet het maar. Hebben we een nationaal bewustzijn? Is dat een deel van ons leven? Hebben we een Planetair bewustzijn? Ja.Allemaal. De Galactische cyclus begon op 15 januari 1999. En sindsdien ontdekken we erg veel over het universum. We ontdekken nu planeten die om andere sterren draaien. We hebben de „complete melkweg‟ (galaxy) in kaart gebracht. We weten de dichtheid in het centrum v. d. melkweg, het zwarte gat dat daar zit. We ontdekken veel meer, en veel sneller, dan ooit tevoren. De dagen/nachten in deze cyclus duren 360 dagen (nog geen jaar) De 9e en laatste trede/cyclus, is genaamd de „Universele‟ bewustzijnscyclus. De Universele bewustzijnscyclus is dit jaar begonnen op 9 maart. Itsyouinside

Pagina 28


B-Yourself

In deze cyclus duurt een dag/nacht nog maar 18 dagen. De Galactische cyclus die begon op 15 januari in 1999 werkt ook onder een bepaald bewustzijn. Dat bewustzijn wordt “Ethiek” genoemd. Wat gebeurde er met de macht van grote bedrijven die de zgn. „macht‟ hebben over deze planeet. Het wordt ze te heet onder de voeten. Er komt ethiek om d hoek kijken. Een groot bedrijf had eerst heel veel vertrouwen bij de mensheid, en zodra het vertrouwen weg valt, omdat er geen ethische grond/basis aanwezig is, wil de mens er niets meer mee te maken hebben. Bewustzijn, gaat niet alleen over ons! Bewustzijn zijn de woorden, je computer, de lucht die je inademt en de bomen. Bewustzijn is de hele schepping. Al wat is. Niet alleen maar mensen. Bewust zijn is Alles, en alles is gebaseerd op ethiek, georiënteerd op ethiek. Altijd eerst bewustzijn,en dan pas de gebeurtenis in iedere bewustzijnscyclus. Bewustzijn – verlichting (voelen) gedachten (denken) – gebeurtenis (doen). Op 15 januari 1999 hoorden we voor het eerst over de „yzk‟ (de millenniumbug). En dat bewustzijn, dat de systemen waar jij afhankelijk van bent, helemaal niet zo betrouwbaar bleken te zijn, deed zijn intrede en werd geplant in jou bewustzijn in die periode van tijd. Het bewustzijn, dat de “macht” waar je afhankelijk van bent, niet het einde betekend voor jou bestaan. En dat het in 1 microseconde kan verdwijnen. Dat bewustzijn begon op 15 januari 1999. En zo zijn we verder en verder gegaan in deze cyclus. De Universele cyclus van bewustzijn heeft ook zijn doel. Dat doel is „bewust-mee-scheppen‟. Bewust mee scheppen, creëren. Het ligt voor de hand dat we nu al onze eigen ervaringen mee creëren. Bijvoorbeeld, als uw dit niet zou lezen dan zou deze gebeurtenis niet plaats vinden. Als uw dit nooit zou lezen dan zou het nooit dezelfde ervaring zijn. We zijn dus al constant onze ervaringen aan het mee scheppen, aan het mee creëren. Constant… We zijn er ons alleen niet (zo) bewust van als we zouden kunnen zijn. En dat is waar dit allemaal naar toe leidt, het vermogen om met ons volle bewustzijn, onze ervaringen mee te scheppen, mee te creëren. Dat is een grote cyclus, en daar is veel voorbereiding voor nodig. Over hoe het gaat gebeuren en hoe het kan gebeuren. Deze Mayakalender houdt op te bestaan op 28 oktober 2011. Dan komen alle 9 cyclussen (treden) tegelijk –tijdig tot een eind. Ik kom er op terug wat er dan gaat gebeuren en waarom. En ik zal proberen dat zo helder mogelijk uit te leggen. De manier waarop deze bewustzijnskalender werkt… Is het je opgevallen dat in deze kalender een versnelling aanwezig is? Misschien is het opgevallen dat de „tijd‟ steeds sneller lijkt te gaan… dat klopt niet helemaal, de tijd gaat niet sneller maar de schepping, creatie. Er gebeurd meer in minder en minder tijd, meer dan ooit tevoren. En het zal blijven versnellen, steeds sneller. Vervolg op pagina 50 Itsyouinside

Pagina 29


B-Yourself

(Advertentie)

Itsyouinside

Pagina 30


B-Yourself

Vervolg van pagina 15 AAN HET WERK „Ken uzelf‟ is belangrijk en daarom behoor je te kunnen waarnemen. Er zijn constant impulsen van buitenaf die iets in jou raken. Daar moet je naar toe: wat wordt er in mij geraakt? Daarvoor is het eerst noodzakelijk te beseffen dat er niets buiten jezelf is. Als je bijvoorbeeld geïrriteerd raakt door iemand, ligt die oorzaak niet bij die persoon, maar bij datgene wat er in jou geraakt wordt. Dit dien je, zonder oordeel(!), te registreren en vervolgens in jezelf te gaan kijken:‟Ho, wat gebeurt er nu met mij‟. Pas als je erkent dat er iets in jou geraakt wordt wat irritatie opwekt kun je er iets mee. Zolang je dit ontkent of je je er tegen verzet, zul je in je oude patronen blijven: je raakt steeds weer geïrriteerd door dezelfde dingen. Eigenlijk zijn mensen dan net machines: ze zijn alleen in staat te reageren op wat er op hun af komt. Ze gaan dus steeds met de beweging mee. Ze reageren niet autonoom. Door waar te nemen en in Jezelf te keren (gevoel) krijg je zicht op je patronen en kun je ze gaan ontregelen. Dat is overigens nog een hele klus. Het ego zal aan alle kanten protesteren en in de weerstand schieten, want het denken wil de controle niet kwijt raken. Als het je lukt, niet mee te gaan in de beweging, koppel je de waarneming los van de waarnemer. Dan ben je geen marionet meer bij wie je alleen maar aan de touwtjes hoeft te trekken voor een reactie. Bij waarnemen naar binnen zet je een alerte toeschouwer achter je neer die over je schouder meekijkt naar binnen, maar beseft dat hij de waarneming niet is. En die alerte toeschouwer ben jezelf. Bij elk waarnemen dien je het oordeel weg te laten. Anders zie je alleen het kader waarin het oordeel de gebeurtenis plaatst. Lastig, want oordelen hoort bij ons zelfbeeld en wordt gevoed door angst. Maar: waarnemen is ervaren, niet vergelijken. Dus ook niet terug grijpen naar wat we in het verleden hebben meegemaakt. Steeds in het NU zijn is een voorwaarde om te kunnen waarnemen. Dit is te vergelijken met een kind dat met grote ogen de wereld in kijkt. Zet je verwachting op nul en kijk alleen maar wat er gebeurt. Je zult hierbij ongetwijfeld (een bepaalde vorm van) angst tegenkomen. Dit haalt je volledig uit het „nu‟, want angst heeft altijd te maken met „straks‟. De enige manier om angst los te laten is ten diepste beseffen dat je hem (de angst) niet meer nodig hebt. Dan neem je afscheid in vrede.

Itsyouinside

Pagina 31


B-Yourself

DE IDENTIFICATIE LOSLATEN In feite is het heel gemakkelijk de identificatie met het ego of het pijnlichaam los te laten: beseffen dat je je er mee identificeert. Hiertoe dien je jezelf steeds waar te nemen (zonder oordeel!). Je stapt uit je reactiepatronen door de werking van het verstand waar te nemen en dan kun je het huidige moment in zijn waarde laten. Je zit dan niet meer gevangen. Door zelfobservatie komt er automatisch meer aanwezigheid in je leven. Je kunt zo ook je gehechtheid aan dingen loslaten: wees je bewust van je gehechtheid. Op dat moment identificeer je je er al niet meer mee. En kijk ook eens naar je dwangmatige behoefte om gelijk te hebben, en de ander in het ongelijk te stellen. Allemaal van het ego. Stel jezelf regelmatig de volgende vraag: voel ik mij op mijn gemak? Of:wat gaat er op dit moment in mij om? Probeer jezelf er op te betrappen dat je klaagt. Het betekent altijd dat je niet accepteert wat IS. Als je kunt vergeven, is dat nooit een actie van het ego. Voor het vergeven geldt: vestig je aandacht op het voelen van de emotie en ga na of je verstand niet vasthoudt aan bepaalde grieven, zoals verwijten, zelfmedelijden of wrok, waardoor de emotie voedsel krijgt. In dat geval heb je niet vergeven. Op het moment dat je werkelijk vergeeft, heb je je kracht veroverd op het verstand, want het verstand kan niet vergeven. We zitten vol met negatieve emoties. Die kun je ook loslaten: stel je voor dat je doorzichtig wordt voor de uiterlijke oorzaak van die reactie. Begin met kleine dingen. Je hoort bijvoorbeeld een autoalarm en er komt irritatie bij je op. Wat is het doel van die irritatie? Geen enkele. Het verstand heeft deze irritatie in het leven geroepen, omdat het (niet bewust) gelooft dat dit verzet op de een of andere manier een einde kan maken aan de „ongewenste‟ toestand. Door je nu voor te stellen dat je helemaal transparant bent, gaat het geluid dwars door je heen. Na enige oefening kun je al veel dingen „die niet horen te gebeuren‟ dwars door je heen laten gaan. Ook als iemand bijvoorbeeld iets tegen je zegt dat kwetsend of grof bedoeld is. Die opmerking laat je dwars door je heen gaan. Bied er geen verzet tegen. Dan is het net alsof er niemand meer is om te kwetsen. Dat is vergeving. Los daarvan kun je die persoon wel vertellen dat zijn/haar gedrag niet aanvaardbaar is, maar die persoon heeft niet meer de macht om over je innerlijke toestand (je zijn) te heersen. Dat is ook wat Jezus bedoelde met zijn uitspraak „de andere wang toekeren‟. Een goede meditatieoefening is: letten op je ademhaling. Dat alleen al is voldoende om je aandacht te onttrekken aan het denken (want ademhalen heeft geen vorm, waar het verstand zich mee zou Itsyouinside

Pagina 32


B-Yourself

kunnen identificeren) en ruimte te scheppen. Je komt al heel snel tot rust als je 7 tellen langzaam inademt. 1 tel vasthouden, 7 tellen langzaam uitademen, 1 tel vasthouden, enz.. Je komt ook uit je denken als je de handelingen bewust verricht/uitvoert. Dat wil zeggen dat je iedere handeling tot hoofddoel maakt. Bijvoorbeeld: het hoofddoel van door de kamer lopen is “door de kamer lopen”, het secundaire doel is aan de andere kant een boek oppakken. Op het moment dat je daar bent en het boek oppakt is dat je hoofddoel. Enzovoort. De handelingen die je verricht behoren eigenlijk altijd uit te gaan van één van de drie volgende aspecten:aanvaarding, plezier en enthousiasme. Met “aanvaarding”krijg je bijvoorbeeld te maken als je ‟s nachts in de stromende koude regen, een band van je auto moet verwisselen. Het heeft dan geen zin om je tegen die handeling te verzetten. Aanvaard dat het moet gebeuren en doe het gewoon. Aanvaarding betekent ook aanvaarding van het NU, dus accepteren van wat IS. Dat is overgave: de eenvoudige maar tegelijk diepe wijsheid van meegeven met, in plaats van je te verzetten tegen de stroom van het leven. Dit niet doen levert angst op, want angst gaat steeds om wat zou gebeuren, maar nooit om wat NU gebeurt. Ware vrijheid en bewust leven kenmerkt zich door „niet verzetten”, “niet oordelen” en “onthechting”.

GEDACHTEN De mens is een scheppend wezen. Een mens schept met zijn gedachten. Gedachten zijn creatief. Alleen de denkgeest kan scheppen, aangezien de ziel al reeds geschapen is (als onderdeel van de Eenheid) en het lichaam een leermiddel voor de denkgeest vormt. Alles wat je in deze wereld ziet, is de uitkomst van jouw gedachten erover. Hieronder staan aandachtspunten over gedachten en de consequenties er van. Wat je voor jezelf zoekt, geef dat aan een ander. Alleen al de ervaring dat je iets weggeeft, maakt dat je beseft dat je iets weg te geven hebt. Vervolgens wordt de nieuwe gedachte een ervaringsgegeven. Je begint het te “zijn”. Als dat gebeurt heb je de motor van de krachtigste scheppingsmachine in het universum in werking gezet. Je krijgt direct terug wat je denkt. Je bent wat je denkt. De mens schept zichzelf met z‟n gedachten. Je zult nooit krijgen wat je wilt, maar je zult alles hebben wat je maar kiest. Bij de gedachte iets te willen hebben of zijn, krijg je direct terug wat je denkt, namelijk de wil om iets te hebben of te zijn. Hetgeen je wilt hebben of zijn krijg je niet. Dit aspect wordt ook beschreven in de film „The Secret‟. Gebruik om iets te bereiken de volgorde zijn – doen – hebben en niet andersom. Itsyouinside

Pagina 33


B-Yourself

Het is niet zo dat als je bepaalde dingen hebt, je dan bepaalde dingen kunt doen, zodat je (bijvoorbeeld) gelukkig kunt zijn. Ga er van uit dat je (bijvoorbeeld) gelukkig bent. Vanuit die zijnstoestand ga je bepaalde dingen doen, waardoor je zult krijgen en hebben waarvoor je gekozen hebt. Gebruik bevestigingen (zoals: je kunt het!) niet als beweringen over wat jij wilt dat waar is, maar als uitspraken van iets waarvan jij al weet dat het waar is. Negatieve gedachten creëren negatieve dingen en zijn bijgevolg nutteloos. Ze dienen geen enkel doel. Negativiteit is nimmer een teken van de „ultieme waarheid‟. Iedereen heeft de keuze om negatieve of positieve gedachten te hebben. Als je bepaalde dingen overkomen waardoor je je ellendig voelt heb je een keuze gemaakt voor negatieve gedachten. Kies voor positieve gedachten en je zult je anders voelen. Vermijd zo veel mogelijk negatieve woorden. Vooral tegenover jezelf, maar ook tegenover anderen. Er niet in slagen negatieve gevoelens tot uitdrukking te brengen laat ze nog niet verdwijnen; het houdt ze binnen. Negativiteit die binnen wordt gehouden, schaadt het lichaam en belast de ziel.‟Tot uitdrukking brengen‟ betekent hier niet dat je ze tegenover anderen dient te uiten. Een krachtige uitspraak is ik ben‟. Pas dus op wat je daarachter zet. Is het negatief, dan krijg je negativiteit terug. Zorg dus dat het positief is. „Ik ben‟ is de basis voor alles. Te „zijn‟ is dus waar het om draait. Niet voor niets betekent de naam van God (YHWH) „ik ben‟. Je wordt niet goed door proberen goed te zijn, maar door de goedheid te vinden die al in je zit. Probeer die goedheid te voorschijn te laten komen.

BIDDEN Gedachten zijn energie. Gedachten uitspreken maakt de energie krachtiger. Dit gebeurt onder andere bij het bidden. Het maakt niet uit tot wie of wat je bidt. Zoals eerder aangegeven ontvang je niets waarom je vraagt, maar alles wat je nodig hebt. Als je om kracht vraagt, krijg je moeilijkheden om je sterk te maken. Als je om wijsheid vraagt, krijg je problemen om ze te leren op te lossen. Als je om moed vraagt, krijg je gevaren om ze te overwinnen. En als je om gunsten vraagt, krijg je kansen.

Itsyouinside

Pagina 34


B-Yourself

Masaru Emoto: geneeskracht van water Dr. Masaru Emoto is geboren in Yokohama, in Japan, in juli 1943. Hij is afgestudeerd aan de vakgroep Humanities and Sciences van de universiteit van Yokohama, met als specialisatie internationale betrekkingen. In 1986 richtte hij in Tokio de IHM Corporation op. In oktober 1992 ontving hij van de Open International University een graad als doctor in de alternatieve geneeskunde. Vervolgens maakte hij in de Verenigde Staten kennis met het concept van microclusterwater en Magnetische Resonantie Analyse (MRA-technologie). De ontdekkingsreis naar de mysteries van water was begonnen Dr. Emoto heeft uitgebreid onderzoek verricht naar water over de hele wereld, niet zozeer als wetenschappelijk onderzoeker, maar meer vanuit het prespectief van een oorspronkelijke denker. Na verloop van tijd realiseerde hij zich dat water ons door middel van bevroren kristallen zijn ware aard onthult. Hij verricht nog steeds onderzoek en heeft diverse invloedrijke boeken geschreven: De boodschap van water, Water weet het antwoord, Het geheime leven van water, Het wonder van water en (voor kinderen) Water heeft een geheim.

Inleiding Water bevriezen en de hierdoor gevormde kristallen fotograferen kwam voor het eerst bij me op in 1994. Sindsdien heeft mijn werk geleid tot verschillende boeken, waarin een een belangrijke rol was weggelegd voor zowel de afbeeldingen van de waterkristallen als de inzichten die mijn onderzoek me heeft opgeleverd. Deze boeken zijn vertaald in vele talen, en over de hele wereld houd ik lezingen over mijn ervaringen met water. Steeds ontroert het me dan weer hoe mensen de afbeeldingen van waterkristallen intuitief kunnen begrijpen. Voor zowel mijn collega's als mijzelf hebben de afgelopen tien jaren intensieve nieuwe ontwikkelingen en onderzoekingen met zich meegebracht. De methode vanwaterkristalfotografie moet nog verder worden uitgewerkt om te voldoen aan de strenge eisen van de wetenschappelijke wereld. De interesse waarmee leken de foto's bekijken en onmiddelijk serieus nemen, is echter al heel inspirerend. Wij hopen dat ook jij oog zult krijgen voor de prachtige en wonderbaarlijke wereld van water. Itsyouinside

Pagina 35


B-Yourself

Water: de genezer in onszelf Waarom zijn we zo gefascineerd door water? Al sinds de vroegste tijden werd het beschouwd als symbool van de ziel en als prima materia, de voornaamste substantie van het universum. Het leven zelf ontwikkelde zich vanuit de zee, de menselijke foetus wordt omhuld en beschermd door het vruchtwater en ons lichaam bestaat voor minstens 70 procent uit water - de voorbeelden zijn talloos. Water als fysieke substantie bezit enkele van de elementen (2 atomen waterstof (H) en een atoom zuurstof (O)) die leven op aarde mogelijk maken.

Water moet stromen - Al wat leeft is in beweging Een druppel water kan zijn reis beginnen als water en vervolgens verdampen en van vorm veranderen. Hij is nog steeds water, maar niet meer hetzelfde als tevoren. Niettemin is dezelfde kennis, dezelfde informatie, nog steeds aanwezig. Ditzelfde gaat op als hij bevroren is. Volgens Emoto is het proces van verdamping gelijk aan sterven. Ook dan verandert onze gedaante, onze vorm. Het lichaam lost op, maar de informatie die de ziel heeft vergaard - alle ervaringen en verworvenheden - blijft behouden. Nu begint de ziel haar eigen reis. Zij ontwikkelt zich verder en rijpt tot het tijd is weer op aarde te incarneren - net als de waterdruppel opstijgt als condens, als regen neerdaalt uit een wolk, wegsijpelt in de aarde en na heel lange tijd (honderd tot duizend jaar) weer aan de oppervlakte komt als artesische bron. We weten niet precies welke processen een waterdruppel binnen in de aarde doormaakt voor uiteindelijk het verbazingwekkende vermogen om op te stijgen ontstaat en hij honderden meters omhoog komt. Maar we weten wel dat artesische bronnen een enorme genezende kracht hebben.

Itsyouinside

Pagina 36


B-Yourself

Het fotograferen van waterkristallen Dr. Emoto maakt vriescoupes van ijs en legt die onder de microscoop. Zuiver bronwater blijkt prachtige hexagonale kristallen te vertonen. Terwijl het water van een chemisch verontreinigde rivier die harmonische vorm verloren heeft: je ziet alleen maar chaotische, amorfe kristallen. De volgende stap van Emoto's onderzoek was dat hij het water eerst bloot stelde aan muziek alvorens het te bevriezen en onder de microscoop te bekijken. Wat bleek: als hij het water mooie, klassieke muziek had 'laten horen' verschenen weer prachtige harmonische kristallen in het ijs; draaide hij b.v. heavy metal muziek dan ontstond er weer chaos in de ijskristallen. Als het water onnatuurlijke informatie krijgt toegediend kan het geen harmonisch hexagonaal kristal vormen. Weer een volgende stap in het onderzoek was: Emoto liet het water een tijd lang staan op geschreven woorden: het woord liefde of vrede leverden weer prachtige beelden op terwijl de woorden oorlog of haat weer chaos deden ontstaan in de kristallen.

Liefde

Idioot

Vergelijkbare resultaten werden gevonden als het water 24 uren stond op een foto. Je kunt dan grondvormen van de foto gaan herkennen in de vorm van de gevormde ijskristallen. Kan het water horen of kan het lezen en heeft het water een geheugen? Het water heeft blijkbaar het vermogen om de informatie waaraan het blootgesteld wordt op te slaan. Het kan op de ĂŠĂŠn of andere manier de aangeboden frequenties (imprint) vasthouden en doorgeven. Dit door Emoto ontdekte fenomeen kan heel goed dienen als verklaring voor het feit dat homeopathische geneesmiddelen, die zover verdund zijn dat er geen moleculen meer inzitten van de oorspronkelijke stof, toch een geneeskrachtige werking kunnen hebben.

Itsyouinside

Pagina 37


B-Yourself

De woordziel en morfogenetische velden In Japan denkt men dat elk woord een ziel heeft. Laten we het woorddankbaarheid nemen. Als ik het uitspreek, stoot ik niet zomaar een ris fonemen uit, maar geef ik betekenis en een gevoel weer. We geloven dat een woord dit vermogen tot overdracht bezit omdat het meedeelt in de woordziel en haar boodschapper is, of, preciezer uitgedrukt, haar vertegenwoordiger. Door 'dank je' te zeggen sluit ik me aan op de ziel van het woord en vibreer ik in harmonie ermee. En, zoals verwacht, water dat een reeks verschillende Japanse karakters te zien kreeg, vormde totaal verschillende kristallen. De bioloog Rupert Sheldrake heeft het over een morfogenetisch veldwaarin alle informatie is opgeslagen in de vorm van vibraties. Het morfogenetisch veld 'dank je' groeit als iemand die woorden uitspreekt of ze zelfs maar denkt. Hoe sterker een morfogenetisch veld, des te gemakkelijker wordt het voor ieder ander om die specifieke woorden uit te spreken en des te waarschijnlijker zal dat gebeuren. Een voorbeeld hiervan is het fenomeen van de honderdste aap, dat voor het eerst werd waargenomen aan het eind van de jaren vijftig van de vorige eeuw, op een noordelijk Japans eiland. Een groep gedragswetenschappers merkte op dat apen op het eiland hun aardappelen wasten voor ze ze opaten. Waarschijnlijk was één van hen hiermee begonnen en bootsten de anderen zijn gedrag na. Ze moeten hebben ontdekt dat de smaak van een gewassen aardappel veel beter was dan van een ongewassen exemplaar. Uiteindelijk waren er honderd apen op dat eiland die op deze manier aten. Toen gebeurde er iets fascinerends: plotseling gingen apen op een ander eiland ook hun aardappelen wassen; maar ze begonnen hiermee niet één voor één, zoals op het eerste eiland, maar alle tegelijk, alsof de dieren daar hun verteld hadden over hun ontdekking. Er was echter geen contact tussen beide groepen geweest. Middels dit fenomeen valt de theorie achter het morfogenetisch veld uit te leggen. Door het gedrag van de eerste groep apen ontstond een veld van vibraties dat de informatie bevatte 'gewassen aardappels smaken lekker'. Bij een bepaalde kritische massa (de honderdste aap) werd het veld sterk genoeg om deze informatie op anderen over te dragen. Net zoals handelingen een morfogenetisch veld voortbrengen, doen ook woorden dit; en elk woord levert zijn eigen individuele bijdrage. Ongeveer als een hologram waarin elk onderdeel het hele beeld bevat.

Itsyouinside

Pagina 38


B-Yourself

Hoop

De ongekende kracht van de woordziel Als we een gedachte hebben en haar bekrachtigen door te geloven dat ze waar is of door haar uit te spreken, slaan we het vibratiepatroon op in het water van ons lichaam, en dit uit zich als bijpassende vibratie, overal om ons heen en verder weg, buiten ons fysieke zelf. Op deze manier be誰nvloeden we onze omgeving en anderen reageren erop. We krijgen dus de passende feedback, die vervolgens weer zowel onze vibraties als het morfogenetisch veld versterkt. Dit laat zien hoe belangrijk het is met zuivere bedoelingen te denken en te spreken. Daarom is het zo ontzettend belangrijk dat we elkaar altijd met liefde en respect bejegenen want zelfs onze gedachten, maar vooral ook de woorden die we uitspreken hebben altijd effect op jezelf en op de ander. Zo kunnen wij ons, vanuit de kennis over de woordziel en het morfogenetische veld, weer veel bewuster worden van de effecten die wij op anderen hebben.Water is een heel eerlijke spiegel. De beelden van Dr. Emoto laten ons duidelijk zien dat het eigenlijk heel eenvoudig is om een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het water, dus aan de kwaliteit van leven, dus aan het welzijn van onze gehele aarde.

Itsyouinside

Pagina 39


B-Yourself

Reinigingsritueel Lake Baikal op 03-08-2008 Lake Baikal in Siberië is het grootste, diepste en zuiverste zoet water bekken op de wereld: het bevat 20% van het drinkwater op aarde. Het werd in 1996 door de United Nations uitgeroepen tot wereld erfgoed. Nadat was vastgesteld dat het water er verontreinigd raakte werd Dr. Emoto uitgenodigd om er op 3 augustus 2008 een groot reinigingsritueel te houden. Er namen duizenden mensen aan deel. Vlakbij Shaman Rock (een heilige plek voor Sjamanen in Siberië) op het Olkhon Island (grootste eiland in het meer) werd er gebeden

A SINCERE PRAYER OF LOVE AND GRATITUDE TO THE WATER OF LAKE BAIKAL AND THE WATERS OF THE WORLD.

WATER, WE ARE SORRY WATER, WE LOVE YOU WATER, WE THANK YOU WATER, WE RESPECT YOU

Itsyouinside

Pagina 40


B-Yourself

Shaman Rock in Lake Baikal Iedereen werd gevraagd, vanaf alle plekken over de gehele aarde om tezelfdertijd mee te bidden. En wat gebeurde er ........ Na een uur bidden verscheen er een volledige, dubbele regenboog aan de hemel. Dr. Emoto zag dit als een gebaar van dankbaarheid van God. Op de volgende site: http://www.h2omwater.com/emotobaikal.html kun je wat filmpjes bekijken die tijdens het reinigingsritueel gemaakt zijn en vind je alle details over het verloop van the CEREMONY. Dr. Emoto is van mening dat we misschien nog maar voor 3% kennis hebben van alles wat er over water te ontdekken valt. Het bekende fenomeen van: we kennen slechts het topje van de ijsberg.

floating water bridge Zo hebben onderzoekers ontdekt dat er zich een waterbrug vormt tegen de zwaartekracht in tussen twee bekers gevuld met gedestilleerd water die onder sterke stroom wordt gezet (8000 - 12000 volt) die met gemak een afstand van 2 cm kan overbruggen. Het water stroomt door de buitenkant van de kloppende 'navelstreng' de ene kant op en door het centrum van de brug de andere kant op zodat de bekers beide even vol blijven. De wetenschap heeft nog geen verklaring voor dit fenomeen; elk experiment doet alleen maar steeds meer vragen rijzen. Wie de waterbrug met eigen ogen wil aanschouwen moet even doorlinken naar Youtube waar dit verschijnsel op diverse manieren in beeld wordt gebracht onder de zoekterm floating water bridge: http://www.youtube.com/watch?v=Vsn4nUjKAf0&feature=related Itsyouinside

Pagina 41


B-Yourself

Dr. Masaru Emoto is het Emoto Peace Project (EPP) begonnen: hij schreef een kinderboek over zijn ontdekkingen en inzichten: de boodschap van water, dat kostenloos in alle wereldtalen van zijn website te downloaden is. Stuur deze link naar uw kennissen zodat dit project (WERELD VREDE EN SCHOON DRINKWATER VOOR IEDEREEN) steeds verder kan groeien. Donaties zijn natuurlijk welkom.

Voor wie er geen genoeg van kan krijgen hier nog een tweede filmpje met veel wonderschone details: http://www.youtube.com/watch?v=17UD1goTFhQ&feature=PlayList&p=B AE4C2011616191F&index=8

Bron: http://www.menssana.nu/pages/nl/het-centrum/onzeideologie/masaru-emoto-geneeskracht-van-water.php

Itsyouinside

Pagina 42


B-Yourself

(Advertentie)

Itsyouinside

Pagina 43


B-Yourself Vervolg van pagina 19

Fout geparkeerd Voor mezelf kwam ik er niet uit. Ik roep altijd dat ik de mensen zelf wil laten ervaren, maar heb er nooit bij nagedacht dat ik dat letterlijk zou moeten nemen. Saïe zei me al eens dat ik moest stoppen met entertainen. Moet ik nu dan ook stoppen met 'pijnstillers' uit te delen? Maar omgekeerd lijk ik zelfs – ondanks dat ik lekker in mijn vel zit – ook pijn te veroorzaken. Vorige week bijvoorbeeld: ik was gehaast onderweg om boodschappen te doen en vond een klein plekje voor mijn auto om te parkeren. De ruimte was krap omdat de auto ernaast buiten het parkeervak stond, maar goed… het lukte net, dus was ik tevreden – zelfs al had ik bijna geen ruimte om mijn deur open te doen. Ik kon er eerlijk gezegd wel om lachen. Voor die twee minuten dat ik weg ben, kan het makkelijk! Ik voelde me die middag geweldig, want ik zat goed in mijn gevoel. Ik had mijn boodschapje gedaan en kwam terug bij de auto waar ik werd aangesproken door een boze mevrouw die claimde dat ik te dicht naast haar auto had geparkeerd. Wat ik wel voor een "randdebiel" was om mijn auto zó asociaal neer te kwakken! Haar man (die last van z‟n rug had) kon niet eens fatsoenlijk instappen. Ik probeerde vriendelijk te blijven door met een glimlach mijn excuses aan te bieden, maar zo gemakkelijk kwam ik er niet vanaf. Ze bleef me scheldend verwijten dat ik alleen maar aan mezelf dacht, dat niemand in deze wereld rekening met haar zieke man hield. Terwijl ze me van alles bleef toewensen, voelde ik haar boosheid. Gek genoeg kon ik begrijpen waarom ze zo fel reageerde. Het ging niet om mij of om mijn parkeergedrag. Dat was slechts de druppel die de emmer van opgekropte frustraties liet overlopen. Het vreemde was dat toen ik terug in mijn auto stapte, ik mijn vrolijke gevoel helemaal kwijt was. Mijn energie daalde en ik voelde mezelf moe worden. Een vervelend gevoel. Hoe open en bewust ik ook denk te zijn, ik kon me wéér niet beschermen tegen negatieve energieën die me beïnvloedden.

Itsyouinside

Pagina 44


B-Yourself

We mogen kwetsbaar zijn Naderhand legde Saïe me uit dat dit een gebeurtenis was die geregeld voor komt. Hij vertelde me dat we door de verhoogde frequenties tijdelijk wat kwetsbaarder worden. Wanneer je de moed hebt gevonden om jezelf aan je omgeving te presenteren, duiken er mensen of situaties op die je testen. Je loopt het risico om afgewezen te worden, een onverzettelijke angst die diep in ons binnenste verstopt zit. Hoe we dat moment ervaren, daar hebben we een keuze in. En dat hoeft niet pijnlijk te zijn. Saïe verklaarde zichzelf door nota bene te verwijzen naar mijn eigen teksten: "Gevoelens als vreugde, vrede en opwinding zijn een aanwijzing dat je handelen, denken en voelen zich op een manier voltrekt, die overeenkomt met je ware aard als liefdevol uniek persoon. Gevoelens als angst en twijfel doen vermoeden dat dit juist niet het geval is." Met andere woorden: je kunt voelen wanneer je de koers vaart die bij jou past, want dan spreidt jouw energie zich als een inktvlek over de omgeving uit. Afwijzing is niet erg. Het betekent vaak dat je iets in iemand geraakt hebt of dat je tegenspeler jaloers is op de manier waarop jij je kwetsbaarheid durft te tonen. We mogen in deze tijd kwetsbaar zijn, vooral als we de bijwerkingen van de verhoogde frequenties willen overstijgen. Geometrie is kennisoverdracht Terug op mijn vraag: help ik mensen met mijn codes of maak ik ze afhankelijk van een soort pijnstiller dat de persoonlijke groei uitstelt? Saïe was hier kort over: "Beleef het zoals jij kiest dat je het wilt beleven. Zo zal het dan ook zijn." Nou, daar werd ik niet veel wijzer van! Natuurlijk nam ik daar (eigenwijs als ik ben) geen genoegen mee. 'Lekker vaag', dacht ik. Totdat ik de volgende informatie kreeg… Wij als mens zijn verantwoordelijk voor onze groei, de keuzes die we maken en hoe we ons proces ervaren. Op de transformatie waar de Aarde in zit hebben we echter geen invloed. Dit alles staat vast. Je kunt het accepteren of ertegen blijven vechten, links of rechts: eromheen kun je niet. Hoe we als individu naar 2012 toeleven is echter een eigen keus. Intussen wordt ons via vele kanalen gereedschappen uit andere werelden aangereikt om ons te begeleiden. Zie het als een kind dat iets leert door kennisoverdracht. Door uit te leggen dat vuur heet is, hoeft het kind niet eerst zijn handen te branden om dat te weten. Vuur is gevaarlijk, dus luidt de boodschap: 'Niet aankomen!' Itsyouinside

Pagina 45


B-Yourself

Zo werkt dat ook met ons. We kunnen niet alles ervaren, vandaar dat onze gidsen bepaalde kennis met ons willen delen. Daar hoef je niet speciaal voor te zijn: we kunnen er gewoon om vragen. De geometrische codes zijn een voorbeeld van zo'n energie/informatieoverdracht. Je kunt er gebruik van maken of niet. Het is geen wondermiddel of pijnstiller,want je moet het nog steeds zelf doen. Geometrie helpt je alleen om met jezelf in contact te komen en je transformatie te ondersteunen en/of versnellen. Wij houden van drama Zoals gesteld aan het begin van de column, vragen veel mensen zich af: wat moet er nog komen? Het nieuws op televisie schetst een doemscenario waar we bang van worden. Je mag het eigenlijk niet zeggen, maar het lijkt wel alsof eerst de halve wereldbevolking moet sneuvelen voordat de boodschap bij ons doordringt. Het is heftig om te zien en je kan er alleen maar verdrietig van worden, maar besef je tegelijkertijd wel dat wij mensen eigenwijs zijn. Wij houden van drama. Waar de kennis ons wordt aangereikt, wensen we liever alles zelf te ervaren‌ en dat doen we door te lijden. Wees niet ongerust als dit je aangrijpt. Wij zijn voorlopers die de gebeurtenissen in perspectief durven zien. De ontwikkelingen in de wereld ontstaan niet zomaar: om volledig los te komen van onze beperkende programma's moeten bepaalde politieke, maatschappelijke en sociale systemen vallen – ze zijn ontstaan vanuit een oude energie dat in rekbaarheid het plafond heeft bereikt en de Nieuwe Mens niet langer kan inkaderen. De verhoogde frequenties golven er als een zeestorm overheen, groepen mensen achterlatend die angstig blijven vechten tegen het onbekende. Dat gevecht is niet nodig als je de komende maanden dicht bij jezelf blijft. Stel jezelf regelmatig de vraag: kies ik voor angst of liefde? We zitten in een fase waarin we worden ingewijd in een nieuw bewustzijn, de tijd waarin je tegen jezelf mag zeggen: "Ik ben perfect zoals ik ben."

Itsyouinside

Pagina 46


B-Yourself

Op weg naar bevrijding Deze inwijdingsfase duurt tot 28 oktober 2011. Dan hebben de frequenties waar we nu in zitten hun hoogste punt gehad. Het betekent niet de start van een nieuwe cyclus, maar een bevrijding. Bevrijding van ons karma, oude patronen en beperkende overtuigingen. Zoals Saïe me dit heeft uitgelegd klinkt het allemaal erg mooi en poëtisch, maar met vrijheid komt ook een grote verantwoordelijkheid. Durven wij straks voor 100% de verantwoordelijkheid te nemen voor hoe ons leven verloopt? Kunnen wij onbevangen in het diepe springen om te creëren wat we willen? Hoe dan ook: spannend wordt het zeker! Saïe heeft me gezegd de komende tijd veel nieuwe informatie te geven over dit omslagpunt. Ook komen er speciale coderingen om ons te inspireren onze vrijheid aan te wenden. Ik zal rond 28 oktober ook weer activaties organiseren, zoals we dat gedaan hebben op 11 februari. Bereid je voor: Saïe gaf aan dat het nog niets was bij wat er komen gaat! Ik houd je op de hoogte. Al met al staat ons dus een prachtige en unieke periode te wachten. Bijwerkingen mogen er soms zijn, maar prijs jezelf te allen tijde gelukkig dat je juist deze tijd hebt gekozen om hier op Aarde te zijn. We mogen met z'n allen deel uitmaken van iets dat maar één keer in de 16,4 miljard jaar voor komt! Een evolutiesprong die de wereld voorgoed verandert. Wees je bewust, meer en meer, van wat je denkt en voelt. Geniet ondertussen van je prachtige reis en inwijdingsprocessen. Van hart tot hart, Janosh

* Wat is een code? >> Door de stand van de planeten en de veranderende (verhoogde) frequenties op Aarde, worden specifieke energieën in een bepaalde periode net even sterker. Deze gebundelde energieën noem ik altijd codes en geef ik visueel weer in hologrammen. Ze kunnen allerlei namen hebben, zoals Doorbraak, Herhaling, Transformatie, etc. De frequenties van deze codes zijn een tijdje geleden opgestart en zullen tot het keerpunt in 2012 alleen maar in kracht toenemen.

Itsyouinside

Pagina 47


B-Yourself

One Day Een kracht die leeft van binnen spreekt haar woord stil en ongezien

levert een kracht die werkt op al je zinnen het is een boodschap van jouw ziel

Luister naar de boodschap die het je geeft Luister stil en besef dat verdriet en pijn een boodschap voor je heeft: Het loslaten en terugkeren in je eigen zijn

Het leven is de liefde leren kennen in al haar facetten en in vele stemmen het levert jou uiteindelijk de hoofdprijs maar je zult het niet altijd zo voelen nu is alles nog kil en grijs Itsyouinside

Pagina 48


B-Yourself

Maar op een dag zul je zien wat al die gevoelens met je deden op die dag is het leed geleden en ben je gegroeid bovendien

Op die dag stijg je uit boven je pijn en besef je dat liefde altijd bij je bleef dat je eigenlijk heel gelukkig mag zijn Heb geduld en vertrouwen, droom en beleef ‌

M@rjolijn Achterberg – 2010

O ne Da y You Wi l l - La d y Ante be l l um http://www.youtube.com/watch?v=EY2Yct8LjOo

Itsyouinside

Pagina 49


B-Yourself

Vervolg van pagina 29 We hebben een persoonlijke ervaring van de verandering tussen punt A (dag)en punt B (nacht). We hebben allemaal een vrij directe ervaring, hoeveel bewustzijnsverandering er is tussen deze twee punten. De meeste mensen (die er nu zijn) zijn geboren tijdens de Planetaire cyclus, waarin de dingen/zaken veranderde ieder 19,7 jaar (dag/nacht) Je bent geboren uit 2 mensen, je ouders, en waarschijnlijk (doorsnede) ging alles tot je 13e/15e jaar prima. En toen ging je iets opvallen. Dat deze mensen die zeiden je ouders te zijn, met jou bepaalde dingen deden (opvoeden), waarvan zij dachten dat jij ze leuk zou vinden. Beschamend en duf voelde dat bij jou aan in jou beleving. Deze twee verschillende standpunten “point of view”. Jij wist heel zeker, en of je er nu aardig of onaardig in was om je te uiten, dat jij tot beter in staat was om nieuwe situaties en informatie af te handelen, dan je ouders ooit zouden kunnen of zouden doen. Men noemt dit de „generatiekloof‟. En men begon toen daarover te praten. Er is onderzoek naar gedaan, hoeveel jaar de generatiekloof is. En ze kwamen uit op ± 20 jaar. (precies een dag/nacht in deze 7e cyclus). Zoveel bewustzijnsverschuiving is er tussen een dag en een nacht in iedere cyclus van bewustzijn (7 dagen/6 nachten) Wat er eerst in ± 20 jaar gebeurde, gebeurde in de volgende(8e cyclus) in 360 dagen. Beantwoordt dat je gevoel waarom je je soms zo overweldigend voelt? Wen er maar aan, of zet je er overheen. Wij zijn de „Prozac‟ generatie. Daar gaan we het zo nog over hebben. De reden dat ik zei „wen er maar aan of zet je er maar overheen‟ is omdat vanaf 9 maart 2011 (dit jaar dus) de 9e cyclus is begonnen en een dag/nacht nog maar 18 dagen duurt. Sommigen die dit lezen gingen naar school voor een carrière. Jaren van je leven, opgeofferd voor je “carrière”, en nu zit je misschien al aan je 3e carrière. En nu we dan aan de laatste (9e) bewustzijnscyclus zijn begonnen, kun je het wel vergeten! Daarom wordt dit NU verwoordt, omdat zonder enig begrip van wat het IS (en het gebeurd niet alleen met jou maar met iedereen) IS het moeilijk om er mee om te gaan. En hoe meer men hiervan begrijpt, des te gemakkelijker het ook is om door dit proces heen te komen. Er zijn 2 dingen gaande (details volgen later), het goede en het “slechte”. Het “slechte” is, dat het behoorlijk overweldigend is. Het goede, dat er meer en meer mogelijk is. Dingen/zaken die eerst totaal onmogelijk waren/bleken, zijn n onderdeel van het dagelijkse leven. Zoals b.v. mobiele telefoons, laptops, E-books. Het laat dus zien dat dat proces (proces van 13 stappen per cyclus en 9 cycli in de bewustzijnskalender) een constante versnelling is. Steeds sneller in creaties, sneller, sneller, sneller. Itsyouinside

Pagina 50


B-Yourself

Stel je voor, je zit in een vrachtauto, hij staat stil en je vertrekt. Dat doe je in de 1e versnelling (1e dag) en je gaat sneller en sneller tot je niet meer sneller kunt, wat doe je dan? Je trapt de koppeling in en je schakelt naar de 2e versnelling. Zo versnel je steeds in de versnelling waar je dan zit tot je niet meer sneller kunt en via de koppeling schakel je verder. Erg mechanisch, maar hoop het zo wat duidelijker te maken. We versnellen van de “oerknal” tot waar we NU zijn. Van alles botste in het begin tegen elkaar. Sterren en planeten gingen zich vormen tot ± 5 miljoen jaar geleden, toen werd in de eerste cyclus ons zonnestelsel geboren (op de 5e dag) iedere 5e dag in een cyclus van de kalender is de grootste opening voor dat specifieke bewustzijn. Het versneld er naar toe, en dan is er dat bewustzijn van die cyclus. Een belangrijke gebeurtenis voor ieder van ons. Maar tijdens de 5e nacht, dan wordt alles toegepast. Wat er gebeurde is dat 250 miljoen jaar lang, bombardementen van meteorieten (alle overgebleven „troep‟ uit het zonnestelsel) voorbij de gevormde planeten en manen raasde, en littekens achter liet die nu nog zichtbaar zijn voor ons. Op Aarde hebben we een krater in Amerika (Hudson Bay) dat is een krater ontstaan uit die periode. Er zijn er ongeveer 5 uit die periode nog duidelijk zichtbaar. Deze meteoren ploegden alles om. En dat is maar goed ook. Want iedere druppel water is afkomstig van deze meteoren. Als dat niet was gebeurt dan waren we er niet geweest zoals we er nu uit zien. Want we bestaan zelf voor 87% uit water. In de 2e cyclus op de 5e dag, 315 mljn. Jaar geleden, kwam op die dag het leven op het droge. Voor die dag speelde het leven zich nog onder water af. Tijdens de 5e nacht echter, stierf al het leven uit door een komeet die insloeg op de Aarde. In de 3e cyclus op de 5e dag, hebben wetenschappers het “vermoeden” dat er voor het eerst kleurenvisie aanwezig was bij zoogdieren. Kleurenzicht dus. Wat er in deze 3e cyclus op de 5e nacht is gebeurt is (nog) onbekend. In de 4e cyclus op de 5e dag, 800.00 jaar geleden, kreeg Homo Erectus het bewustzijn van vuur. En dat is maar goed ook, want op de 5e nacht (680.000 jaar geleden) Was er de ijstijd. Wat doet het bewustzijn hier? Het lijkt er op dat we precies krijgen wat we nodig hebben voor de volgende stap. In de 5e cyclus van bewustzijn, op de 5e dag 40.000 jaar geleden in de Culturele cyclus. Was er de ontwikkeling van kunst. Grotschilderijen, afbeeldingen in steen en hout. Er zijn versteende afbeeldingen gevonden. Gereedschap was er al, maar kunst… Kunst was heel belangrijk, want kunst was het besef van de toekomst. De eerste uiting van de toekomst. Ze zaten echt niet om het vuur een beeldje uit te snijden van een zwangere vrouw. Een beeldje van een godin… Niemand deed dat omdat er iemand zwanger was geworden. Ze deden dat juist om zwangerschappen te krijgen. Itsyouinside

Pagina 51


B-Yourself

Ze schilderden niet op de muren, wat ze met een bizon hadden gedaan. Ze deden dat als een gebed voor een goede jacht. Het was magisch, Schamanisch. Ze voorspelden zo hun toekomst. Waarom droeg een holbewoner een berenklauw om zijn nek? Het had niets te maken met wat hij bereikt had, zo van de volgende keer als hij een beer tegen komt zou zeggen; Heey, moet je dit zien! Hij keek in de toekomst, om die macht in de toekomst te gaan gebruiken. Om te overleven. Daar ging het bij hun kunst om. Niet decoratief dus maar schamanisch, voor de toekomst… 32.000 jaar geleden was de 5e nacht in de 5e cyclus. Wat gebeurde er? De Neanderthaler stierf uit. Weet je waarom dat gebeurde? Ze veranderde niet. 100.00 jaar gebruikten ze hetzelfde gereedschap, jaagde ze op dezelfde bizon, leefde ze in dezelfde grotten in dezelfde vallei. Ze pasten zich niet aan, ze reisden niet, hun kleding bleef hetzelfde. Toen ze omgang kregen met de Homo Erectus zijn ze wel dingen gaan kopiëren, maar ze zijn het zelf nooit gaan maken. Ze konden zich geen toekomst voorstellen, en daarom hadden ze er geen. In de 6e cyclus de “Nationale” en op de 5e dag (40 jaar na Christus). Wie was er net gestorven, Jezus? Hij had een boodschap voor iedereen. En dat kwam eigenlijk neer op het volgende; Jullie zijn allemaal Goddelijk. Wij zijn allemaal zonen en dochters van God. En niemand behoort als tussenpersoon op te treden, om met God te spreken voor Jou. Geen koning, geen priester, geen kerk, Niemand. Niemand heeft iets te zoeken tussen Jou en God. Dat was zijn boodschap. En deze boodschap (weet je nog de dag/nacht duurt ±400 jaar) in deze cyclus. Tijdens deze periode werd deze boodschap van Christus over de gehele wereld verspreid, het bewustzijn van deze boodschap. En op die 5e nacht in het jaar 416 viel Rome. De machtigste natie op Aarde, Het Romeinse Rijk, stortte in. Wat gebeurde er? Bewustzijn dat gebeurde er. Het besef dat Caesar geen God was. Geen enkele van alle keizers. Individueel besef maakte daar een einde aan. Dat ieder mens zijn eigen stem heeft. Het was de herkenning van de waarheid in de boodschap van Jezus Christus, dat Rome vernietigde. Maar dat gebeurd nooit meer, toch? De 7e cyclus van bewustwording, op de 5e dag is het het jaar 1913 en in dat jaar ontdekte Einstein E=MC² En het werk van Einstein werd gepubliceerd. Mens en wetenschap stonden versteld van dit nieuwe begrip. Dat is de blauwdruk van onze realiteit. En ook een grote opening voor het bewustzijn. En in 1924 ontdekte ene meneer Hubble, dat we in een oneindig universum leven. Daarvoor dacht men dat onze melkweg alles was wat er maar kon zijn. Hubble ontdekte andere melkwegstelsels, en dat die zich van ons af bewegen. Itsyouinside

Pagina 52


B-Yourself

Sneller en sneller, wij leven in een oneindig universum waarin alles absoluut mogelijk is. Niets is onmogelijk in de oneindigheid. Ook dat is een opening in het bewustzijn. En wat gaan we er mee doen… Nou, in de 5e nacht, die begon eind 1932 begin 1933, begon de kennis die we hadden opgedaan werd als besef geuit in de vorm van een oefening die we de 2e wereldoorlog hebben genoemd. Waar we aan het einde de atoombom tot ontploffing brachten. Hierdoor gingen we het gewicht van onze verantwoordelijkheid pas goed beseffen. Dat wij de laatste konden zijn… Dat is een grote verantwoordelijkheid. Daar zijn we ons bewust van vanaf onze jeugd. Maar ik wil wel iets belangrijks onder de aandacht brengen. Hoe erg ook die gebeurtenis is geweest, het was geen meteorieten bombardement zoals in de 1e cyclus die 315 mljn. Jaar duurde. In WO II werd niet 97% van het leven vernield zoals in de 2e cyclus. Sommigen maakten zich druk om de bom, dat het een nucleaire winter zou veroorzaken. Een globale ijstijd is niet wat er gebeurde zoals in de 4e cyclus. Hoe hitler ook de joden haatte, ze zijn niet uitgeroeid zoals de Neanderthaler. En toen het 3e rijk viel(nazi – Duitsland) was er geen golf van geweld over Europa die 30 jaar duurde, zoals het gebeurde toen Rome viel. In andere woorden, de dingen worden steeds beter. Aanzienlijk beter. Onze mentaliteit is ook vooruit gegaan, zoals nu hebben dieren ook rechten. Terug in de 7e cyclus hadden vrouwen niet eens rechten. Vrouwen waren toen bezit. Begrijp je dit? Besef je dit alles? De dingen verbeteren, steeds beter. En je mag verwachten dat het steeds beter gaat worden. De versnelling gaat dus steeds omhoog per trede/Cyclus. In stappen van dagen (7) en nachten (6) Weet je nog dat we 2 miljoen jaar geleden dat stuk gereedschap “het verstand” hebben gekregen? Daar gaan we mee in de problemen komen. Maar meer daar over in de B-Yourself van de volgende maand.

Itsyouinside

Pagina 53


B-Yourself

Dit document bevat gegevens welke vertrouwelijk zijn. Zonder nadrukkelijke voorafgaande toestemming van Percy Dens mag de inhoud, dit document en/of delen daarvan openbaar gemaakt worden, aan derden verstrekt, noch verveelvoudigd in welke vorm dan ook.

Loneliness: Life is in need of YOU! Thank you for appreciating my words. They are meaningful to me as I write them and I canonly wish they have some kind of effect on you too. Not an answer to your questions, or a solution to an urgent painful problem, no, just an insight on the deeper meaning of what you are going through. And hopefully, some moment in time, you will realize that in the depths of your soul exists no question, no problem, no chaos. No matter what goes on on the surface of your life (money, health, house, food, sex, relationships), as soon as you re-connect with your soul, you will find peace in the midst of any crisis. That's a lot closer to home than only granting yourself happiness as soon as the crisis is gone, frantically working on influencing the crisis instead of living your life. What good is it, to try to influence a crisis that has already started and will take its natural course anyway? Can you think of even one example where man was able to successfully and constructively stop nature's sometimes deadly course? Thus dare to trust that life wants you, needs you, and yes loves you, until it's ready to take you. Life already knows who you are and how special you are, and all experiences are to mirror this message back to you. When the mirror reflects pain, you have to realize that life is inviting you in these moments to let go of that pain. It's time! You've suffered enough! 'let go!', whispers life softly in your ear, until it resorts to yelling, screaming and kicking. Its only showing you what's in the way of your happiness: pain, blocking (the) meaning (of life), so you see no point in surrendering to life. In fact, it's the last thing you want to do. You do not want to surrender to your current crappy reality, you want to control it and 'get this thing called life finally down' so you can have what you want or think you need.

Itsyouinside

Pagina 54


B-Yourself

Lost, out of control, disconnected, all feelings that are hard to deal with and that make us sometimes feel we need to escape, get out. Look outward for solutions to a life we have come to judge as a problem. In your angst you may miss this point: You are clearly in need of YOU! You don't need anything or anyone other than you. This is your moment now. You are able to do what life's asking you to do. You've been with you for over 3 decades. What are the chances that you know better than anyone who you are, what you really need, and how you sabotage and fool yourself on the way to your soul's desires? Dare to enjoy your own company. Create quality time with yourself. Treat being alone as a blessing, even when you are alone 'all the f****** time'. Being alone doesn't mean you have to be lonely. And as you should be well aware off, there is no lonelier feeling than to feel lonely when you are together with someone, or people you love. As soon as you find yourself lonely in the presence of others, do not think something is missing in the situation or with the other person(s). Because even-though this may be factually true, what that lonely feeling really is to YOU: a message from your soul. There's nothing missing on the outside, it's the inside that needs fulfillment, and since it's the inside of YOU, only you can fill up that empty space that you call loneliness. Fill it up with yourself. Realize that your soul is trying to be heard, when you feel lonely. That is the meaning and feeling of loneliness. It's not bad at all, it doesn't mean you've done something wrong, it's just communication between, body, mind, soul and spirit, trying to re-connect when you gave up. When you are tired, demoted, depressed even, or burned out, why don't you pause your frantic thoughts for just a moment? Pause those thoughts about what's wrong and what's missing and listen to what the silence in your head tells you about you, your life, and how welcome you are. As soon as you realize this I am sure you will crack a smile, and you will find life smiling back at you through everybody and everything, no matter your circumstances. But grant yourself space and time to learn how to appreciate and validate each moment. There is NO hurry. It takes time to fit in, it takes time to find your natural place and balance in the divine order of all things, it takes time to learn how to breathe life!

Itsyouinside

Pagina 55


B-Yourself

Since we are all connected and we are all made out of the same matter, one thing is for sure: we all share these moments of feeling out of connection with life and love. But look at it like this: if the creator of all matter created this beautiful earth with breath taking plants, sturdy stones, amazing animals, refreshing and replenishing water, stars 'to light the sky', the earth's magnetic fields to perfection, our awesome body's and mind blowing brains, and even a tiny little snowflake to the tee, why would you assume that the creator of all things only fucked up just this once, on just this current issue, in just your life? It does not have to get better to be good. All we need to learn is how to love and surrender to what's already there, and to who we are right NOW. Literally. That's the great break through to real freedom: unconditional acceptance is the true holy grail: the secret gateway to a phenomenal experience called Life. And life, LIFE IS YOU!

Itsyouinside

Pagina 56


B-Yourself

Vo or d at j e dit b l og ga at le z e n w il i k du ide l ij k st e lle n d at i k ie de r e me n in g r e spe ct e e r . Dit bl o g is s le c ht s m ij n v is i e e n ik be n a b so luut n ie t u it op he t o ve r t ui ge n va n w ie of wat dan oo k. Oo k be n i k n ie t u it o p di sc us sie . I k de e l s sle cht s mij n vi s ie vanu it l ie f de .

Christus, Mens of Bewustzijn Door Stijn

Lieve broeders en zusters, Voor dat je dit blog gaat lezen wil ik duidelijk stellen dat ik ieder mening respecteer. Dit blog is slechts mijn visie en ik ben absoluut niet uit op het overtuigen van wie of wat dan ook. Ook ben ik niet uit op discussie. Ik deels slechts mijn visie vanuit liefde. Ik heb zelf niet niets met religie. Ik heb daarentegen wel wat met het bijbelboek. Deze twee staan voor mij absoluut los van elkaar. Het bijbelboek is voor mij persoonlijk purespiritualiteit zoals het ons gegeven is(via oa channelings, spirituele ervaringen en meditatie visioenen van o.a. Profeten) door Jah, God, Allah, de Kosmos of hoe je het ook noemen wilt. Religie daarentegen niet. Religie is geen pure Spiritualiteit voor mij. Waarom niet? Omdat religie door mensen is gecreëerd en Spiritualiteit door de Kosmos. Religie is voor mij een stuk gereedschap wat je, als je dat fijn vind, kan gebruiken om bij God te komen. Spiritualiteit daarentegen is er altijd geweest en zal er ook altijd zijn. Het is de directe link tussen jou en God/De kosmos.

Is het bijbelboek heilig voor mij? Ja zeker, net zoals vele andere boeken. Het woord bijbel is overigens afgeleid van het Griekse woord biblia (βιβλια), het meervoud van biblion, dat diverse betekenissen heeft: papyrus, papier, geschrift, boekrol, boek. De bijbel is dus een verzameling boeken, door verschillende auteurs geschreven, die hun eigen ervaringen en meningen over God opschreven. Het trieste is dat de, in mijn optiek, belangrijkste hoofdstukken uit de bijbel gelaten zijn. Laat dit nou net de hoofdstukken zijn die je „naar binnen laten keren‟ en je laten zien tot wat je zelf in staat bent als Goddelijke mede creator. De vondst van de “NagHammadi Geschriften” (eeuwenoude esoterische/gnostische geschriften) in 1945 en de vondst van de DodeZee-rollen in 1947, wierpen een heel ander licht op Jezus, God, de kerkgeschiedenis en de bijbel. Zeer Itsyouinside

Pagina 57


B-Yourself

waardevolle en belangrijke informatie is dus uit de bijbel gelaten. Waarom die uit de bijbel gehaald zijn is mij geheel duidelijk. We moesten er eens achterkomen wie of wat wij precies zijn en tot wat we in staat zijn. Dan zag de wereld er heel anders uit denk ik. Maar goed, even verdergaand over religie. Mijn gevoel zegt en mening is dat het woordchristendom helemaal niks direct met het bijbelboek te maken heeft. Het bijbelboek is voor mij persoonlijk dan ook helemaal niet het heilige boek van de christenen. Het is het heilige boek van en voor ons allemaal. Het is Universeel. Het lijkt er sterk op dat het woord christendom helemaal niet bestaat in de context zoals wij hem in deze dagen kennen. Het woord christendom word ook niet eenmaal in de bijbel genoemd of gebruikt. Het is slechts een zelfgemaakte en gegeven stempel door mensen. Dat is in principe niet zo erg, maar wel als mensen het concept christendom en de Profeet Jezus als „de enige waarheid‟ gaan verkondigen natuurlijk. Dan vind ik dat je gigantisch de boot in gaat. Er zijn leiden tenslotte velen wegen naar Rome. Het woord christen daarentegen word wel in de bijbel genoemd, slechts 3x, waarvan de eerste in handelingen 26:11, maar word niet gebruikt door de Profeet Jezus zelf. De naam christenen word in de bijbel gegeven aan een groep mensen die Jezus volgde. . Als het woord christendom/christen zou super belangrijk in essentie is was het vast en zeker vaker gebruikt in de bijbel. Er is dus voor mij persoonlijk geen enkel direct verband te vinden tussen het christendom als religie en de bijbel.

Jezus zei: Ik ben de Weg, de Waa rheid, en het Leven… Niem and kom t tot de Vader dan doo r m ij. Dit is veelal de zin die je voor de voeten geworpen krijgt van vele. „Zonder Jezus geen verlossing‟ hoor ik altijd.

Itsyouinside

Pagina 58


B-Yourself

Maar denken mensen werkelijk dat Jezus bedoelde loopt achter mij aan? Met andere woorden: „Volg mij fysiek‟? „Doe wat ik doe‟? Zou dat niet veel te simpel en voor de hand liggend zijn gezien de rest van de symbolieke en metaforische schrijftaal in de bijbel? Ik denk van wel. Toch is het niet de werkelijkheid die we om ons heen zien. Ik denk dat Jezus met De weg, de Waarheid en het Leven‟ doelde op zijn staat van Zijn. Zijn staat van Bewustzijn. Ook wel het „Christusbewustzijn‟ genoemd. Ons Goddelijke bewustzijn, wat gekoppeld is aan het Al, God, de kosmos, is in mijn optiek idd. de weg, de waarheid en het leven!. Hij gaf ons zeer waardevolle informatie. Veelal word God, al eeuwen lang, buiten Onszelf gezocht door velen. Jezus vertelde ons met deze zin dat we juist naar binnen moesten keren i.p.v. naar buiten. Oftewel, God zit in Jezelf en niet buiten Jezelf. God zit in en is Spiritualiteit. Daarom heb ik persoonlijk ook helemaal niks met kerken. Dat is God buiten Mijzelf zoeken. Ik vind God ook in mijn eigen huis in meditatie met een wierookje. Uiteraard is iedereen vrij om te kiezen welke keuzes hij/zij daarin maakt. Dit is slechts mijn visie. In deze moderne tijden noemt men het christusbewustzijn, waarschijnlijk omdat Jezus een van de bekendste Profeten is dit deze staat bereikte. Ik vind „Eenheids of Universeel bewustzijn‟ wat gepaster. Maar laat duidelijk zijn dat er voor Jezus zijn tijd nog vele mensen meer waren die dit „christusbewustzijn‟ ook hebben bereikt. Denk o.a. aan de eerste menselijke beschavingen op Moeder Aarde, in Afrika, de Koningen van Kush/Nubië en Egypte. Maar ook Buddah, de Profeet Mohammed en Haile Selassie hadden deze staat van bewustzijn. Volg je eigen Goddelijke bewustzijn zodat we uiteindelijk allemaal verlichte wezens kunnen worden net als al deze Profeten, meesters enz. uiteraard als we dit zelf willen. Ik zie iedereen eigenlijk als allemaal kleine Jezus-jes, Mohammed-jes of Buddah-jes. Als je begrijpt wat ik bedoel. Wij zijn onze eigen Co-Creators. Want al deze voorgangers zijn voor mij persoonlijk, met alle respect, niet Goddelijker dan jij en ik.

One Love! Datjy Itsyouinside

Pagina 59


B-Yourself

Itsyouinside

Pagina 60


B-Yourself

Het zijn turbulente tijden in het 1e kwartaal van 2011 Allerlei rampen en opstanden zijn de revue gepasseerd of zijn zich nog volop aan het voltrekken. De laatste bewustzijnstrede van de Mayakalender die in dit magazine behandeld wordt heeft daar ook zijn/haar deel in. We hebben een Super Volle Maan gehad in maart, en nu op zondag 3 april is het nieuwe maan. Waarin Mars, Uranus (conjunct), Jupiter, Mercurius en Venus met, de zon en de maan allemaal in het astrologische teken Ram staan.

Laatste (9e)bewustzijnscyclus gestart op 9 maart en eindigt op 28 oktober

Itsyouinside

Pagina 61


B-Yourself

Een bijzonder interessante nieuwe maan Momenteel staan er 4 planeten in het teken Ram Mercurius (retrograde) Jupiter, Zon, (geen planeet maar wordt astrologisch zo genoemd) Uranus en ook nog de Zwarte Maan (geen planeet). Mars gaat morgen om 6:51 uur naar het teken Ram en de Maan gaat morgen om 13:36 uur ook naar het teken Ram. De Nieuwe Maan valt op zondag 16:32 uur in het teken Ram. Dus op 2 januari wordt het teken Ram geactiveerd door de Maan meteen met een conjunctie op Mars. Mars in Ram en Jupiter in Ram geven wel vaker extreem warm weer, Het is niet “toevallig” dat het morgen wel erg warm lijkt te worden volgens de weerberichten. De nieuwe Maan staat symbool voor “een nieuw begin” Nieuwe maan cyclus Vlak voor de nieuwe Maan maakt de Maan op 2 april een conjunctie met de zwarte Maan en Uranus en op 3 april van uit het teken Ram een vierkant met Pluto De nieuwe Maan heeft activeert de oppositie tussen Jupiter en Saturnus dit aspect was afgelopen week vol. 2-4-2011 2-4-2011 maan 2-4-2011 3-4-2011 3-4-2011 3-4-2011 3-4-2011

13:43 15:21

Maan Maan

Conjunctie Conjunctie

Mars Zwarte

15:44 02:24 16:32 17:22 21:08

Maan Maan Maan Maan Maan

Conjunctie Vierkant Conjunctie Oppositie Conjunctie

Uranus Pluto Zon Saturnus Jupiter

Het zal zeker een “heftig” weekend worden. Er zullen overhaaste beslissingen genomen worden, geen weloverwogen beslissingen, waar mee ik niet wil zeggen dat dat “verkeerd” zou zijn. Toch zullen beslissingen genomen tijdens deze actualiteit vaak weer worden teruggedraaid omdat Mercurius retrograde loopt. Mars maakt een conjunctie met Uranus dit aspect is zeker 3 dagen voelbaar dus 2,3 en 4 april. In combinatie met de nieuwe maan kunnen zich op stoffelijk vlak meer dan anders explosies, branden en ongelukken voordoen. Spiritueel is het een aspect (soms gepaard gaand met “rampen”) dat de mensheid wakker schudt.

Itsyouinside

Pagina 62


B-Yourself

Mars conjunct Uranus valt op de 1e graad Ram, Mensen die planeten of belangrijke punten in de hun geboortehoroscoop op 1 graad Ram, Kreeft, Weegschaal en/of steenbok hebben staan, zullen dit aspect in hun persoonlijk leven ervaren op het stoffelijk, psychisch en/of spiritueel vlak. Met zoveel planeten in het teken Ram overheerst het element vuur. Vuur versterkt de intuïtie! Dus positief gezien zou het de geest kunnen inspireren en kan er op spiritueel gebied sprake zijn van een openbaring! De Nieuwe Maan maakt een conjunctie met Jupiter en een oppositie met Saturnus, wat het oppositie aspect van Jupiter en Saturnus wat op 28 maart vol was activeert.

Saturnus oppositie Jupiter op 28 Maart Saturnus kan door zijn invloed bepaalde ontwikkelingen nog enigszins tegenhouden doordat hij op 26 januari retrograde is gaan lopen. Soms is het nodig om eerst zaken af te werken voordat er nieuwe initiatieven ontwikkeld kunnen worden. 28 maart maken Jupiter in Ram en Saturnus retrograde in Weegschaal een oppositie met elkaar: een dilemma tussen vooruitgang en opruimen van “oude zaken”, hetgeen uiteindelijk ook vooruitgang geeft. (Uit nieuwsbrief 2011-02.) Dit aspect geeft tegenstrijdige gevoelens. Een deel van de mensheid wil de horizon verbreden en verruimen en een ander deel wil alles juist bij het oude laten. Tijdens deze periode zoekt men een evenwicht tussen beide zaken. Om zaken in balans te brengen dienen verplichtingen, wetten en verordeningen die hun tijd hebben gehad te verdwijnen (Saturnus) voordat echte groei en vertrouwen kan plaats vinden (Jupiter). (uit nieuwsbrief 2011-03) Met dank aan Jopie Martens.

Ik ben ik , en jij bent jij. Door te accepteren gaan we zij aan zij Itsyouinside

Pagina 63


B-Yourself

Colofon: Informatie: vergouwen68@itsyouinside.com Inspiratie: Rust, Stilte, Natuur, Inzicht, Voelen, Denken, Doen Eindredactie: Edwin Vergouwen Drukker, Binder en Uitgever: Edwin Vergouwen

Boeken Tips: Masaru Emoto: De boodschap van water

Susan Joy Jennison: Afstemmen op de Kosmos

William Gijsen, Joke Dewael en Harry van Erum: „Het Kosmische Plan van de Nieuwe Tijd‟

Dr. Bruce Lipton : Biologie van de overtuiging

Itsyouinside

Pagina 64


B-Yourself

Infopagina: Edwin Vergouwen: www.itsyouinside.com Op Twitter te vinden als @itsyouinside Janosh: Kunstenaar Janosh De verborgen geometrie in mijn kunstwerken en multimedia presentaties, dringt diep door in jouw onderbewustzijn en helpt je herinneren wie je werkelijk bent. http://www.the-arcturians.com/ned/index.htm Percy Dens: auteur, coach, spreker. Meer informatie is te vinden op http://www.percydens.nl/ Liesbeth Veldhuizen: Ik ben psychomotorisch therapeut en heb een eigen praktijk genaamd Sta in je kracht. Meer informatie is te vinden op,

http://www.stainjekracht.nl / Marjolijn Achterberg: Meer van deze schitterende gedichten op http://indy48.wordpress.com/ Inge Voeten: coordinatrice/oprichtster van Zuiderlicht. Centrum voor alternatieve geneeswijze en spiritualiteit.. http://www.zuiderlichtbreda.nl/ Stijn: Link naar het blog van Stijn http://www.anarchiel.com/display/christus_mens_of_bewustzijn Jopie Martens: mijn levensdoel is coach te zijn, vooral gericht op de http://www.jopiemartens.nl/ Ian Xel Lungold: Link naar de site: http://www.mayanmajix.com/ Marten Beck: Maker van hèt gratis E-Book Meer informatie is te vinden op http://www.bewustwording.tk/ Itsyouinside

Pagina 65


B-Yourself

Itsyouinside

Pagina 66

B-Yourself nr 3 April 2011  

Bewust Wording, Bewust-Zijn, Jezelf Zijn

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you