Page 1

B-Yourself

Nr. 23 Maart 2013 jaargang 3 28/2/2013

MAGAZINE VOOR BEWUSTWORDING

B-YOURSELF

Bewust wording, Bewust-Zijn, Je Zelf Zijn | Itsyouinside Een proces van ontwaken...


B-Yourself

nhoud: Jij weet, heb vertrouwen... Aanwezig in B-Yourself:  Inge Voeten  Janosh  Marja Ruijterman  Petra Stam  Marcel Messing  Marjon van Vliet  Johan Oldenkamp

      

  Ronald Jan Heijn  Peter Pollet  Elohim Center  Edwin Vergouwen

Itsyouinside

      

Welkom in Maart Daadkracht We zijn wijzer dan we denken Volle Maan 28-02-2013 Op een rots gebouwd Voeding op vakantie Hoe alle kalendersystemen samen naar de precessiecyclus wijzen No notion, no action Eenzaamheid als verlossing Sterven voordat je dood gaat Wie controleert beheerst Balans Reflectie of opname De verbeelding zien als werkelijkheid

Pagina 2


Door Edwin Vergouwen B-Yourself

Een welkomstwoordje. Welkom in B-Yourself, het online magazine dat de bewust wording uitlicht, het bewust-zijn toelicht en Jezelf zijn verlicht.

Maart, de maand van de ontluiking, de vertoning. Na maanden van in stilte verdiepen en inzichten opdoen. Ontkiemen de eerste zich weer voorzichtig onder het oppervlak, vormt er zich teder een knop of toont men zich teder als voorjaarsbloesem. De innerlijke kracht baant zich een weg naar boven het oppervlak om zich te tonen in het licht.

Krachtig is de schil die ons beschermde tijdens de periode van rust en inkeer. In alle stilte hebben we via zelf ontwikkeling ons groeiproces innerlijk voortgezet. We zijn nu bereid om de opgedane kennis door innerlijke connectie, te tonen en te laten verspreiden via de eenheid die de natuur in al haar elementen is.

We voelen ons als we ons zelf zijn niet voor niets zo in ons element‌ B-Yourself

zal vanaf nu om de 2 maanden verschijnen.

Ook hier zorgen de groeiprocessen voor veranderingen en verruimingen in de breedste zin van het woord. Tijdens de innerlijke ontwikkelingen is het verdeelde zich meer en meer gaan herenigen en verenigen met de eenheid. Hierdoor is het afgescheidene stevig omarmt. Een warm onthaal waardoor versmelting van het vaste weer vloeibaar is geworden. De stroming heeft zich vanuit nature hersteld en de snelle kanalisering die zich tot een tunnelvisie had verworven heeft zich ontdaan van al harde kanten om vrijelijk te mogen stromen. Spontaan ontstane rivieren vinden via de natuurlijke weg hun richting die niet enkel lineair meer is. Er is niets meer wat de stroming nog stuwt buiten het natuurlijke om en dat geeft nog meer rust en nog meer inzicht en overzicht. De stroming heeft namelijk geen doel voor ogen, geen fixatie op een deel, waar men zich in verliest. Maar het heeft overzicht over het geheel en neemt zodoende waar wat de waarde ervan is. Het neemt ook waar dat alles gelijkend is van klein naar groot of van groot naar klein. Het laat ook zien hoe er mee om te gaan. Itsyouinside

Pagina 3


B-Yourself

Niet door steeds opnieuw het wiel weer uit te vinden maar om via dit natuurlijke geheel de mogelijkheden te benutten die al aanwezig zijn. Dit is mogelijk door de energetische stroming te doorzien waar nu nog de vaste vorm die er omheen zit als belangrijk wordt geacht. Het is namelijk het ontstaan vanuit een bron waardoor een vorm zich vormt. En zolang men bezig is om te vormen verandert enkel steeds de vorm. Er ontstaat een hervorming en vervorming van de uitkomst, terwijl een som niet alleen maar uit de uitkomst bestaat‌ Veel leesplezier en een mooie bewustwording‌ Hartelijke groet, Edwin

Itsyouinside

Pagina 4


Door Inge Voeten

B-Yourself

Maart De dag begon vandaag anders dan verwacht. Vanochtend begon mijn computer spontaan aan een Asus Live Update terwijl ik net aan mijn nieuwsbrief wilde beginnen, met gevolg dat daarna alle pictogrammen, letters en bestanden van vorm veranderd waren. Een normale nieuwsbrief viel niet meer te produceren, dus de laptop ingepakt en om half 10 zat ik bij de service balie van Mycom. Na 20 minuten was het probleem weer opgelost, iets met de grafische kaart en instellingen die verdwenen waren. Fijn zo'n spontane update waar je niet om gevraagd hebt. Nu gebeurt dit zo af en toe met computers, maar ook wij zelf worden regelmatig geupdate. EnergieĂŤn uit de Kosmos komen ons systeem binnen, brengen soms een boodschap, dan weer inzichten, ze versterken onze gedachten, onze emoties, halen oude zaken naar boven, sturen ons en brengen veranderingen aan in ons energieveld. Soms gebeurt dit ongevraagd en een andere keur gebeurt het gevraagd, zoals wanneer je je aanmeldt voor een Reikicursus of een andere cursus waar je een inwijding/ initiatie ontvangt. Mensen die heel gevoelig zijn, kunnen deze veranderingen in je energieveld waarnemen. Ik herinner me nog als de dag van gisteren dat ik ongeveer twee jaar geleden van de een op de ander dag een verschuiving in mijn systeem ervoer. Als van zelf begonnen thuis mijn handen te bewegen en begon ik spontaan op afstand mensen te healen. Verder veranderde mijn waarneming, ik zag alles anders, kleuren , mensen, dingen. Eerlijk gezegd schrok ik behoorlijk want het was alsof ik mezelf niet meer was, alsof ik niet meer spoorde, ik was bang de controle te verliezen. "Toevallig" had ik een dag later een proefconsult met een medium wat in Zuiderlicht wilde komen werken, deze vertelde mij dat er een hele oude medicijnman naast me stond die met zijn stok allemaal rituelen uitvoerde en mij aanspoorde om naar zoals hij het noemde "een hoger level te gaan". De energie van deze sjamaan was zo heftig, dat ik het medium vroeg of hij hem op afstand wilde zetten, zo gezegd zo gedaan. Na de sessie voelde ik me weer "normaal". Een paar weken later had ik toch wel wat spijt dat ik me door mijn eigen angst had laten tegenhouden, ik vroeg de Indiaan om weer terug te keren, maar dat gebeurde niet, tegen het medium zei hij dat ik in de overgave had moeten gaan, dat ik door de angst heen had moeten gaan en dan zou de angst me zelf te verliezen binnen twee dagen verdwenen zijn geweest. Itsyouinside

Pagina 5


B-Yourself

Zo maken we wat mee in onze ontwikkeling en zeker als eigenaar van een spiritueel centrum. Terwijl ik dit schrijf vraag ik me af waarom ik dit oude voorval weer naar boven haal en hier neerschrijf. Vooral deel ik deze ervaring met jullie omdat in deze tijd waarin de energie sterk verschuift bij veel mensen het bewustzijn verandert. Het betekent dat wij allemaal steeds gevoeliger worden voor buitengewone ervaringen. Dit soort ervaringen kunnen ons allemaal overkomen. Inmiddels zijn er op dit moment gelukkig genoeg mensen die ons hierbij kunnen begeleiden. De afgelopen maanden heb ik me trouwens meer verdiept in de Mayakalender en de Tzolkin. De Tzolkin is een energetische kalender die de energetische kwaliteit van de dagen aangeeft. In essentie betekent dit dat wat je vandaag, energetisch gezien, overkomt, je over 260 dagen weer zal overkomen. Het bijzondere van deze spiraalwerking is dat vandaag over 260 dagen de energie weliswaar weer dezelfde is, maar in een hogere intensiteit op je afkomt. Als je deze cyclische spiralende werking begrijpt, begrijp je ook dat je altijd een kans krijgt. Onze levensweg is niet lineair maar cirkelvormig. Dat betekent dat wat je losgelaten hebt ineens weer voor je kan staan om verder, dieper te kunnen integreren in jouw bestaan. Er zijn geen fouten, je doet dan niets verkeerd. Je krijgt, aangestuurd door je Hoger Zelf, een nieuwe kans! Volgens de Tzolkin ben ik een Witte Tovenaar, die zich juist thuis voelt in de onzichtbare wereld, die dingen die anderen onmogelijk achten, werkelijkheid kan maken. Witte Tovenaar energie is een magische energie. Die energie ontstaat als je je hart gebruikt bij alles wat je doet en groter denkt dan je eigen belang. Dan komen er verrassingen uit de lucht vallen met een perfecte timing. Het enige wat je hoeft te doen is achterover leunen, je paraplu omdraaien en alles opvangen wat je gegeven wordt. Van 26 februari tot 10 maart zitten we in de Witte Tovenaarsgolf. Als we kijken naar de astrologie zijn we na het teken Waterman nu het astrologische teken Vissen ingegaan, deze is heel spiritueel en zweeft als het ware een beetje boven de grond. De eerste opdracht voor het voor de astrologische Vissen is dan ook altijd alert te zijn of je wel goed geaard bent. Grappig, als ik dit zo teruglees is deze nieuwsbrief ook een echte "vissennieuwsbrief " geworden, wat minder aards misschien dan gebruikelijk, ook ik volg gewoon de energie.

Itsyouinside

Pagina 6


B-Yourself

Op 23 maart geeft Marcel Hermsen een ervaringsworkshop in Zuiderlicht over de Tzolkin waarin je leert af te stemmen op de energieĂŤn van de Tzolkin en je innerlijke kracht. Aan bod komen je persoonlijke Ziele-energieprofiel en de komende Tzolkin ronde en hoe daar mee te resoneren. Voor meer informatie klik op http://www.zuiderlichtbreda.nl/03-99-163.htm De agenda van de maand maart staat verder boordevol boeiende activiteiten, de Lente komt er aan, we zijn er allemaal aan toe ons weer naar buiten te bewegen. Het complete programma van maart kun je inzien op http://www.zuiderlichtbreda.nl/dezemaand.html en die van april op http://www.zuiderlichtbreda.nl/volgendemaand.html In de nieuwsbrief stel ik ook graag twee nieuwe medewerkers aan jullie voor, beiden zijn gespecialiseerd in het geven van massages. Het lichaam is een prachtige ingang om geblokkeerde energieĂŤn vrij te maken en weer onbekommerd te laten stromen. Geniet van de magie in je leven, laat het onmogelijke werkelijkheid worden, weet dat wonderen bestaan... Warme Groet, Inge

Itsyouinside

Pagina 7


B-Yourself

Daadkracht Je hebt genoeg van alle angsten en overtuigingen die alsmaar de kop opsteken. Ze houden je klein en bij jouw ware kracht vandaan. Ondertussen lijkt de groei in bewustzijn tegen het plafond aan te lopen, want uit boeken en workshops valt weinig nieuws meer te halen. Je mag dan de kern hebben aangeraakt, maar een daadwerkelijke verandering heeft nog niet plaatsgevonden. Wat is er nodig om tot een keerpunt te komen? Waar de zwaarte lange tijd lag op kennis, hebben we die in onze bewustzijnsgroei verplaatst naar gevoel. We willen alles op een dieper niveau ervaren, maar om ĂŠcht tot een doorbraak te komen, zullen we de volgende stap moeten nemen en dat is: daadkracht. Nu is de tijd voor actie. Je moet keuzes maken, stappen zetten en handelen naar wat je weet en voelt. Alles is aanwezig; je hoeft het alleen maar te doen. Kies een richting voordat er voor jou wordt gekozen. De frequentie van Daadkracht inspireert je om keuzes te maken en jouw kennis en gevoel om te buigen naar actie. Itsyouinside

Pagina 8


Door Janosh B-Yourself

Column Daadkracht Wie vertrouwd is met mijn werk, weet dat elk hologram invloed heeft op een specifiek deel van ons onderbewustzijn. Ik noem ze codes, omdat ze je helpen om verborgen kennis in jezelf te ontcijferen. Iedere code bevat informatie in de vorm van een frequentie, oftewel: een energietrilling die met ons gevoel resoneert. In mijn columns beschrijf ik mijn ervaringen die gepaard gaan bij het ontvangen van deze frequenties. Met regelmaat behandel ik degene die op dat moment het sterkst aanwezig is en geef ik mijn mening over onze ontwikkeling binnen dit thema.

Daadkracht Daadkracht. Dat is waar 't voor mij de afgelopen weken om draaide. Keer op keer kwam ik in herkenbare situaties terecht waarin ik met mijn rug tegen de muur werd gezet. Zo heb ik gemerkt dat de tijd van overwegen en analyseren definitief voorbij is, want het enige dat nog telt, is of je in staat bent om je verantwoordelijkheid op te pakken en te doen wat gedaan moet worden. Ik ben eerlijk als ik zeg dat 't me soms zwaar viel en dat ik voor de 'goede vrede' ook regelmatig mijn woorden heb ingeslikt of ben gevlucht. Toch wist ik elke keer waar de schoen wrong en wat de juiste oplossing was, maar zie maar eens de moed te verzamelen om het uit te spreken, wetende dat je iemand kunt kwetsen als je ĂŠcht zegt wat er gezegd moet worden. Het was niet altijd makkelijk, dat geef ik toe, maar als ik erop terugkijk heb ik ook genoten van de uitdagingen die op me afkwamen.

Een vreemde gewaarwording Vorig jaar was een bijzonder jaar, ik denk wel voor iedereen die er bewust bij stil heeft gestaan. Voor mij persoonlijk was het magisch, maar op emotioneel vlak niet altijd makkelijk. Toen ik doorkreeg dat ik meer moest gaan vertrouwen op mijn intuĂŻtie in plaats van mijn logische verstand, werd het groeiproces gecompliceerder. Ik kreeg vaker twijfels ook bij het nemen van kleine beslissingen. Vaak heb ik tegen mensen gezegd: "Tussen weten en voelen zit een verschil." Ik durf wel te zeggen dat daarmee ons hele proces in 2012 is samen te vatten, want het was aan ons om te ontdekken welk verschil er bestaat tussen voelen en weten. Nu zijn we in 2013 en pik ik een hele nieuwe energie op. Voelen en weten is lang niet zo interessant meer als voorheen. Ik merk bijvoorbeeld de laatste tijd dat als mensen kwetsbaar hun inzichten en emoties delen, er vrij weinig verandert nadat ze dat gedaan hebben. Ook zelf ervaar ik dat praten niet veel meer oplost. Ik moet zelfs oppassen dat ik niet begin te zemelen en processen onnodig oprek. Praten alleen is Itsyouinside

Pagina 9


B-Yourself

kennelijk de oplossing niet meer. Het geeft je inzicht in waar je staat en de gelegenheid om even de emmer te legen, maar dat is het wel zo'n beetje. Ik vind dat een vreemde gewaarwording, te weten dat ik vorig jaar veel moeite heb gedaan om te leren mijn hart te laten spreken. Elke keer dat ik dat deed, gaf dat mij een gevoel van overwinning. Hoe prachtig was het niet om volledig kwetsbaar te durven zijn? Dan voelde ik me bevrijd en opgetild. In mijn groeiproces zat de vaart er weer in, maar de laatste weken van 2012 kwamen deze gelukzalige momenten weinig voor en waren ze bovendien minder sterk. Herkenbare scenario's keerden terug en ik moest er weer opnieuw doorheen. Angst, afwijzing, twijfel, frustratie – dezelfde emoties, dezelfde ervaringen. In gesprek met anderen kwam ik ook steeds met dezelfde conclusies en ik begon het langzamerhand zat te worden. Waarom veranderde er niks? Waarom kwam ik steeds weer in conflict met mezelf? Ik ken het nu allemaal wel, dus wat valt er nog uit te werken?

Alles voor de 'goede vrede'? Gelukkig kreeg ik weer een zetje toen ik de code Daadkracht maakte. Toen ik ermee klaar was, voelde ik gepaste trots – het is er weer eentje die buiten de kaders valt – maar ik wist ook meteen dat mij nog iets stond te wachten, alsof de energie van dit moment ervoor zou zorgen dat ik enkele confrontaties aan zou moeten gaan. Ook om me heen ving ik geluiden op van mensen die plotseling in de problemen kwamen of het gevoel kregen dat ze werden tegengewerkt. Het werd me duidelijk dat er iets was opgestart, een golf van nieuwe ervaringen die ons weer een stapje dichterbij onszelf zal brengen. Niet veel later kreeg ik mijn gevoel bevestigd. Verschillende mensen begonnen mij tegen te werken en sommigen gingen zó ver, dat ik gedwongen werd om van me af te bijten. Ik ben totaal niet de persoon die hard voor zijn omgeving is, maar een paar keer moest ik behoorlijk van leer trekken om te voorkomen dat ik onderuit zou gaan. Dit was mijn grootste test in daadkracht. Ik voel al een tijdje dat bepaalde mensen mij het werk bemoeilijken en elke keer als ik de kans had om ze de waarheid te zeggen, liet ik het liggen, zoals gezegd voor de 'goede vrede'. Maar er is een punt waarop je niet anders kan dan jouw waarheid te laten gelden, hoe vervelend dat ook is. Dan moet je gaan staan waar je voor staat. Soms moet je vanuit liefde iemand afwijzen of teleurstellen, zodat voor beiden het proces door kan gaan. Het doet pijn om dat te moeten besluiten, maar als je weet en voelt dat het niet anders kan, is de actie nog het enige dat rest. Aan de andere kant waren er ook momenten waarop ik daadkracht wilde tonen terwijl het niet nodig was. Dat was dan ter compensatie van de momenten waarop ik het eigenlijk had laten liggen. Ook daar moet je voor waken, want het kan vervelende uitkomsten hebben. Het woord kan je verleiden om drastische keuzes te willen maken, maar weet: daadkracht zit 'm in de kleine dingen. Het is de juiste stapjes zetten om te blijven groeien. De dingen doen die je al te lang hebt laten liggen. Itsyouinside

Pagina 10


B-Yourself

Afmaken waar je aan begonnen bent en doen wat je hebt beloofd. Het is gehoor geven aan jouw verlangens en zeggen wat er op je hart ligt. Het is zijn wie jij werkelijk bent… zonder het je af te vragen.

Tweestrijd is niet meer nodig In aanloop naar deze column ontving ik zeer interessante informatie over de nieuwe cyclus, die eind vorig jaar is begonnen. Momenteel zitten we middenin een overgangsproces. Wat achter ons ligt, zijn ervaringen die te maken hebben met dualiteit. We herkennen het aan het feit dat wij gewend zijn om in elke situatie een keuze te hebben. Hebben we die niet, dan raken we al snel in verwarring. Alles heeft een keerzijde en de totale combinatie schept het evenwicht dat wij nodig hebben om de realiteit te kunnen bevatten. Anders gezegd: elke pool moet een tegenpool hebben. Mijn gids Saïe vertelde me hierover het volgende: "Het energetische veld van dualiteit rondom de Aarde is aan het veranderen. Het is aan een ieder om zich voor te bereiden op de nieuwe frequenties die jullie naar liefde en harmonie zullen brengen. Dualiteit was nodig opdat jullie jezelf via verschillende ervaringen zouden leren kennen. Het heeft jullie de mogelijkheid geboden om de menselijke ervaringen op waarde te schatten. Het probleem is echter dat velen zich niet van deze energie kunnen losmaken. Zij hebben onbewust de overtuiging dat zij moeten lijden om te kunnen groeien, maar in de nieuwe tijd is dat niet meer zo. Tweestrijd is niet meer nodig, want langzaam overstijgen jullie de dualiteit. Balans was jullie basis en de verkenning van de uitersten jullie uitdaging. Nu is het tijd om definitief kleur te bekennen en te bepalen of jij je wenst te verbinden met angst of liefde." Dualiteit is wat wij moeten overstijgen om onze dromen waar te maken. Dat is niet eenvoudig, want wij zijn nu eenmaal 'geprogrammeerd' om tegenpolen met elkaar te verbinden. Als we winnen, moeten we aan de andere kant ook verliezen. Laat jij nou de eerste zijn die het tegendeel bewijst! Durf anders te zijn, anders te denken en zeg tegen jezelf dat jouw tijd van lijden voorbij is. Kies alleen nog voor geluk, liefde en harmonie en geef om je medemens. Drama is niets meer of minder dan een programma dat je kunt overschrijven. Jij moet alleen besluiten wanneer je dat doet. Waarom niet nu?

Niet zeuren, maar doen! Ik ben er zeker van: daadkracht is onze nieuwe uitdaging. In deze column heb ik het woord wel zes keer gebruikt en het valt nog dagelijks uit mijn mond, maar om eerlijk te zijn heb ik ondervonden dat ware daadkracht geen uitleg vereist. In deze nieuwe tijd gaat het er niet meer om dat we nieuwe woorden verzamelen om hetzelfde proces steeds weer iets smeuïger te maken. We weten alles, we voelen alles. Er is niemand die ons nog iets nieuws kan vertellen en door terugkerende ervaringen zijn Itsyouinside

Pagina 11


B-Yourself

we ook prima in staat om onze gevoelens te plaatsen. Nee, interessanter is: wat gaan we met die informatie doen? Wat ondernemen we zelf om onze dromen te verwezenlijken? Welke keuzes moeten we maken en welke stappen gaan we zetten? We kunnen nog zoveel zeggen en beloven, maar als we alsmaar de nodige actie uitstellen, gebeurt er niets en zullen oude patronen herhaaldelijk de kop opsteken.

Vertrouw op wat je weet en voelt. Je hebt er lang over gedaan om je antenne te leren gebruiken, dus stem je nu af op de juiste frequentie en maak een begin! Het is zo heerlijk om keuzes te maken en stappen te zetten, zelfs al ga je hier en daar onderuit. Zelf ben ik aardig op weg en hoewel het niet altijd gemakkelijk gaat, voel ik mijn kracht toenemen. En dat alleen omdat ik regelmatig tegen mezelf zeg: "Niet zeuren, maar doen!" Ik ben gestopt met processen te doorleven, gestopt met mijn pogingen om kennis toe te passen en emoties op te rakelen. Dat was een mooie ervaring, maar nu is het klaar. Liever blijf ik me verbazen over wat de nieuwe energie mij allemaal oplevert. Waar ik in 2012 niet doorheen scheen te komen, lijkt nu zo ineens opgelost, simpelweg omdat ik ervoor gekozen heb om de signalen van mijn gevoel en verstand om te buigen naar actie. Ik hoop jou te inspireren om keuzes te gaan maken, hoe klein ze ook zijn. Begin ergens, maak een lijstje of een planning en zie wat er gebeurt als je aan de slag gaat. Stel niet uit wat je meteen kunt doen, want het zal je hoe dan ook verder brengen. Dit is de tijd om een vuist te maken en tegen jezelf te zeggen: "Nu ga ik doen wat ik altijd al heb willen doen!" Geniet van wat je zelf creĂŤert en creĂŤer waar jij van het meest van geniet. Ik wens je veel succes toe. Doen is wat ons levensverhaal in hoofdstukken verdeeld. Van hart tot hart, Janosh

Itsyouinside

Pagina 12


B-Yourself

Meer over deze maan, tips en praktische doelen of rituelen, natuurfeesten, mythologie- en sprookjesduidingen, symboliek, bomen, tarot en astrologie in het boek ‘In het licht van de Maan’.

Titel: In het licht van de maan Handboek vieringen, symboliek en bewustwording Auteur: Petra Stam & Marja de Zeeuw ISBN: 9789077408001 Uitvoering:Paperback Prijs: € 29,50 Beschrijving: In dit boek laten Petra Stam en Marja de Zeeuw zien hoe je op je eigen manier kunt stilstaan bij de kracht van de Maan. Hoe je die kracht bewust in je leven kunt inpassen om dichter bij je gevoel, intuïtie en onderbewuste processen te komen en zo de doelen binnen je eigen cyclus te bekrachtigen en beïnvloeden. Om binnen de zonnecyclus de maancycli te kunnen betrekken, hebben ze dertien volle manen binnen het kalenderjaar geplaatst. Elke volle maan heeft een eigen hoofdstuk gekregen met onder meer aandacht voor thematiek, historie, astrologie, tarot, mythologie, symboliek, rituelen, jaarfeesten, bomen en de elementen.

Itsyouinside

(Advertentie)

Pagina 13


Door Petra Stam B-Yourself

Volle maan van 25 Februari 2013 Deze volle maan wordt de Sneeuwmaan genoemd, omdat er vooral in februari nog sneeuw kan vallen die de natuur verrast. Toch wordt de kiemkracht (het eerste begin van ontwikkeling) sterker, al is het voornamelijk... nog op het onzichtbare vlak. De informatie, het perfect geordende plan, zit opgeslagen in knoppen, bollen of zaden en zorgt ervoor dat de bloei onder de juiste omstandigheden start. In deze tijd blijkt ook wat levensvatbaar is in de natuur. Pas je eigen natuur aan de natuur buiten jezelf aan: vertrouw op de perfectie in jezelf en het universum, geef je energie aan de plannen die momenteel resoneren met je innerlijk, maar waarvan je ook weet dat je ze in de praktijk kunt brengen en dat ze te aarden zijn binnen een bepaalde tijd. De Maan staat in het aardeteken Maagd en dat helpt bij het daadwerkelijk vormgeven van je plannen. De kritische en perfectionistische Maagd kan echter de spontaniteit drukken uit angst voor chaos. Maar als je Chaos ziet als het niets of de leegte waaruit het eerste leven ontstond, of als het onbewuste waarin de nieuwe ziel zich zal vormen, is het juist een beeld dat hoop geeft. In Chaos lagen alle zaden als het ware opgeslagen om later uit te groeien tot alle bestaande materie. Een mooi beeld voor deze tijd, zowel binnen als buiten jezelf bezien. De Zon schijnt licht op de Maan vanuit het tegenoverliggende sterrenbeeld Vissen en legt juist de nadruk op helderweten en intuïtie. Samen met andere aspecten (conjunctie met Cheiron) maakt dit het tot een tijd van grote mogelijkheden voor healing en verwijdering van blokkades. Jupiter speelt een belangrijke rol deze dagen (vierkant Maan en Zon), wat kan leiden tot overdrevenheid of beloften doen die misschien niet eens waargemaakt kunnen worden. Het is niet slim om nu ineens risico’s te nemen. Deel vooral wel je enthousiasme, wees blij met het leven en leef je uit! Creëer je eigen geluk zonder je ego op te blazen. Laat jezelf gerust gaan, maar luister ook naar wijsheid en spirituele lessen die jou worden gegeven. Het gaat er nu vooral om de balans te vinden tussen verstand en intuïtie. Ook op het spirituele pad zijn bepaalde stappen, paden en regels te volgen. Heb je een leraar of wijs iemand om je heen die je hierbij kan helpen of waarmee je dingen kunt delen? Omdat Mercurius retrograde (‘achteruit’) loopt vanaf zaterdag 23 februari en Mars er bovenop staat, kan dit duiden op harde woorden(wisselingen). Wees dus voorzichtig met wat je vanuit strijdlust verkondigt deze dagen. Itsyouinside

Pagina 14


B-Yourself

Bedenk wat je doel is met je woorden en of je dat op deze manier zult behalen… Maar er zijn ook lessen te leren uit deze samenstand, dus wellicht kunnen vurige woorden leiden tot een nieuwe balans of rechtvaardigheid. Zaken komen aan het licht onder de volle maan. Het kan nu gaan om doorbraken op het intellectuele of het spirituele/emotionele vlak. Als ze groots zijn, denk dan ook groots, maar blijf kijken naar het grote geheel en houd verwachtingen reëel. Kijk vooral waar je heen gaat, niet slechts waar je vandaan komt. Verbeeld je ideaal, zie het voor je alsof je het al hebt bereikt; ga of blijf aan het werk om te bereiken wat jouw mogelijkheden te bieden hebben. Tekst ©Petra Stam Meer over de Maan, tips en praktische doelen of rituelen, info over natuurfeesten, mythologie- en sprookjesduidingen, symboliek, bomen, tarot en astrologie in ‘In het licht van de Maan’ http://bit.lyQCYPzS “I spoke about wings; you just flew. I wondered, I guessed, and I tried; you just knew. I sighed; but you swooned. I saw the crescent; you saw the whole of the Moon.” The Waterboys:

Itsyouinside

http://www.youtube.com/watch?v=ri2CzfI84Wk

Pagina 15


Door Elohim Center B-Yourself

STERVEN voordat je DOOD gaat! Zelfrealisatie, het woord verschijnt steeds vaker overal en nergens. Ook non-dualiteit, eenheid, mindfullness en verlichting duiden hierop. Zelfrealisatie betekent niet een liefdevoller, spiritueler mens worden die het “snapt” en het leven meer in de hand heeft. Zelfrealisatie in alle chakras=eenheid=verlichting en betekent STERVEN voordat je DOOD gaat! Na het Inzicht volgt het samenvallen van Helder Bewustzijn en aardse praktijk.

Alleen nog maar Werken op die plaatsen waar je je grote Zelf kunt Zijn… Als door je discipline en inzicht je Divine essentie doordringt in je gezuiverde, gedisciplineerde geest, hart, buik en de stappen die je zet, dan sterft je ego-ik. Dan word je essentie. En als je dat BENT, dan valt van alles weg qua belangrijkheid. Controle, afscherming, angst, emotie en mind verhalen van jezelf en over anderen, vasthouden aan verleden of toekomst, alles valt Weg. Glasheldere openheid van gevoelens en bewustzijn, altijd hier en nu, dankbaarheid en vreugde blijven over. Alle dingen die horen bij de dualiteit zoals een gevoel van gemis, financiële en relationele onzekerheid, de ervaring van conflicten, verlangens, frustraties en lijden, krijgen geen vat meer op je zolang je de eenheid van essentie/mens, Bent. Uiteindelijk zul je alleen nog in die relaties en werksituaties willen functioneren waar je dat grote Zelf mag Zijn, waar je het dienstbaar kunt maken en waar het op prijs wordt gesteld.

Afgescheidenheid, afzetten of bewustzijnsgroei breng je teweeg bij je geliefden In die ontwikkeling verandert je lichaam ook naar kristallijn en wordt het nog gezonder en fijngevoeliger. Je bekijkt alles vanuit het grote Zelf van je essentie. Je hart, buik en relatiechakra zijn Liefde en gevoel zonder scheiding, zonder kleven aan materie, gelijk, aandacht, seks, moeilijkheden of bevestiging. Itsyouinside

Pagina 16


B-Yourself

Interne en externe seksualiteit beleef je vanuit al je lagen, in compleetheid en heelheid.

en zo neem je ook je besluiten en sta je ergens voor. Fysiek stroom je en ben je kosmisch vitaal. Het eeuwige en aardse in je, je mannelijke en vrouwelijke energie, alle chakras, ze worden ĂŠĂŠn zo gauw je niets meer persoonlijk maakt. Ook het in gaan op al die persoonlijkheidsverhalen van je partner, collega's en anderen valt weg. Als je als Divine essentie, ondanks dat je gevoeliger bent dan ooit tevoren, niet langer in kunt gaan op drama en mindverhalen, roept dat afgescheidenheid, afzetten of bewustzijnsgroei op in je omgeving. Ze grijpen door je heen terwijl ze mede drama of bevestiging van je willen of worden ook wakker. Iets anders blijft voor hen niet over.

Divine essentie bekijkt alles vanuit een groter inzicht en overzicht. Alleen inzicht over dat je ik een illusie van o.a. verhalen en emoties is, brengt nog geen stabiele en permanente zelfrealisatie en non-dualiteit. Geestelijk inzicht op zich en een mooi hart, verhindert je nog niet als ik-gericht persoon, dus zonder je Divine essentie of Ware Natuur, te denken, voelen en functioneren. Het verhindert ook geen rollen en houdingen. Divine essentie kent altijd 'n bewustzijn, verantwoordelijkheid en hart gericht op een groter geheel, wij-verantwoordelijkheid en wij-belang. Divine essentie bekijkt alles vanuit een groter inzicht en overzicht. Het kent rust, lichtheid en Diamante neutraliteit/Waarheid zonder iets persoonlijk te maken/nemen. Het schiet niet in de verwarring van hoofd en emotie, maar onderdrukt dat ook niet. Het werkt samen met het mentale en gevoel tenzij dat terugvalt op een lager niveau. Bij persoonlijke belangen kijkt de essentie naar het belang en de groei mogelijkheid van alle partijen terwijl de persoonlijkheid kijkt naar het eigen belang of de bescherming.

Er is bij ik-gericht denken zonder je essentie, geen eenheid, maar tweeheid. Door onbewuste innerlijke verdeeldheid maak je soms tweeheid/dualiteit/projectie met je omgeving. Bij lastige situaties met een ander, spiegelt het -ik tegenover de ander- verhaal, soms je Divine essentie versus je persoonlijkheid! Doorzie dit.

Je hebt oefening nodig om je Divine essentie en eenheid permanent te leven. Dus ook tijdens lastige of pijnlijke situaties met jezelf en je omgeving. Uiteindelijk zullen je essentie en aardse zelf samenvallen als eenheid en als God tot bot. Zo niet, dan zit je bij voorvallen zo weer in de dualiteit en afgescheidenheid.

Itsyouinside

Pagina 17


Door Edwin Vergouwen B-Yourself

Wie controleert beheerst Zo (her)vinden we de balans Als we de controle behouden met ons zelf en zodoende in balans blijven dan zijn we optimaal bezig en functioneert alles naar behoren met het hoogste rendement. Oftewel volledig vanuit ons ware Zelf. Zo is ook met het Universum, de Aarde, de maatschappij, de gecreëerde wereld, de infrastructuur, het lichaam, enz… Van klein tot groot, alles hangt samen door de controle en daardoor de balans. Het heet niet voor niets; “de balans opmaken” … De meeste doen dat pas als ze op het sterfbed liggen. Pas dan zijn ze werkelijk aanwezig en gefocust op hun werkelijke leven, hun zelf. Dan komen ook de als, had en was zinnen, achteraf dus, na bezinning. Het is echter ook mogelijk de bezinning toe te passen in volle aanwezigheid van het ware leven dat we vanuit ons zelf leven. De bezinning wordt dan toegepast tussen de bron (afkomst) en de actie (vorm). Er vind namelijk tussen de bron en de vorm een vorming plaats waarin de ingrediënten worden toegevoegd om tot een vorm te komen. Waar men als afwezige in het leven de wereld beleeft geeft men enkel reactie op al gedane acties. Men vervormd dus de reeds gevormde vorm. Hierdoor treed vervorming op en zodoende ook de verandering van structuur. Het is als het ware met klei een beeld(vorm) kneden en wanneer deze klaar is vervormen tot een ander beeld. Zo kun je bezig blijven… De bron van waaruit met de toegevoegde ingrediënten de vorm is gemaakt wordt zo vertroebeld omdat er ingrediënten worden toegevoegd. Dit is ook waardoor de structuur mede verandert. Deze toegevoegde ingrediënten komen voort uit onverwerkte zaken die ons weerhouden om ons zelf te zijn en te kunnen uiten. Deze ingrediënten bestaan uit emoties, overtuigingen, denk/waanbeelden, geloof. Het valt bij deze ingrediënten al op dat het externe zaken zijn die we ons ‘eigen’ hebben gemaakt. Dus ook wij hebben onwetend (onbewust) al het gevormde vervormd. Beter gezegd is het dat wij het al aanwezige niet geaccepteerd hebben en deze hebben bedekt met dat wat we van buitenaf hebben laten opleggen. Vandaar ook dat we onszelf weer ont-dekken, ontleden, her-vinden, her-inneren, her-enigen… Itsyouinside

Pagina 18


B-Yourself

Het afpellen van de lagen die in al die jaren in al die levens ons ware zelf hebben bedekt en ons hebben doen her-vormen. We zijn pas werkelijk ons zelf, als we accepteren van wat al is, en dat kunnen laten zijn. We zijn dan namelijk aanwezig in het aanwezige. De controle is dus bij je innerlijke, je zelf na gaan en zo tot ontdekking te komen wat al aanwezig is en wat bij je past. Dat maakt het verschil tussen groei en vervorming. Tussen ontplooien en verstoppen. Momenteel zijn we vooral bezig me vergelijkingsonderzoeken. Het vergelijken van de uitkomst, som, vorm en het onderzoeken naar de ingrediënten. Echter wordt daarin de basis, de bron ‘nog’ steeds vergeten. Daarom heeft het ook geen zin om te hervormen maar is het beter om te vernieuwen. De natuur doet het ook steeds weer, vanuit de basis steeds hernieuwen, groeien, bloeien, vruchten dragen en loslaten en terug trekken. Er is een cyclus gaande die draait en een stroming die stroomt. Groeien door inzicht, de bladeren geven lucht. Bloeien door beleving, het uiten van het inzicht. Vruchten dragen (en afwerpen) door het resultaat van de beleving, de kruisbestuiving, de som van… en daarna weer loslaten, de bladeren vallen, de ontluchting, we gaan ons weer opladen voor een volgende ronde. Inkeer, tot je zelf komen, tot besef, bewust worden van het geheel, de eenheid. Hartelijke groet, Edwin.

Itsyouinside

Pagina 19


B-Yourself

Titel: Van emotionele chaos naar helderheid in je hoofd Auteur: Phillip Moffitt ISBN: 9789021553443 Uitvoering:Ebook Prijs: â‚Ź 15,99

Beschrijving: VerruĂŻneer je leven niet door impulsief te reageren op je omgeving. De meeste mensen hebben geen helder idee welke kant het op moet met hun leven. Daarnaast hebben zij het gevoel een speelbal te zijn van hun emoties. Zij anticiperen niet op moeilijke situaties, maar reageren slechts. Moffitt maakt de lezer bewust van zijn gemoedstoestand en hoe om te gaan met lastige situaties. Door een beter inzicht te krijgen in wie je bent, zal het makkelijker zijn om vanuit die nieuwe basis met moeilijke situaties om te gaan. Je hebt het gevoel weer een keuze te hebben.

Itsyouinside

(Advertentie)

Pagina 20


B-Yourself

Titel: Na dit Leven Auteur: Eben Alexander ISBN: 9789400501904 Uitvoering:Hardcover Prijs: â‚Ź 17,95

Beschrijving: Eben Alexander gaf al vijftien jaar les in de neurochirurgie toen hij een bijnadoodervaring kreeg na een zeldzame vorm van hersenvliesontsteking. Zeven dagen lang was hij hersendood, tot hij onverwacht uit zijn diepe coma ontwaakte. Wat hij zich kan herinneren uit die tijd staat voor altijd in zijn geheugen gegrift: hij is ervan overtuigd geraakt dat er leven is na de dood. In dit fascinerende boek dat in Amerika op de eerste plaats van de New York Times-bestsellerlijst binnenkwam - vertelt hij zijn ongelooflijke verhaal.

Itsyouinside

(Advertentie)

Pagina 21


B-Yourself

Door Marja Ruijterman

We zijn wijzer dan we denken… Al jaren zag ik goeroes op podia, die de mooiste en diepste wijsheid verkondigden. Leraren in Zen en andere meditatie-methoden, therapeuten die geweldig werk verzetten en mensen weer terug bij hun essentie kregen. Alleen: als sommigen van het podium, het zenkussentje of de therapeutenstoel afkwamen, bleef er niet veel van ze over. Hoe is dat mogelijk? Ik vond het een vreemd fenomeen. Een Zenlerares zei letterlijk tegen me dat ze niets waard was, terwijl ze net nog op haar Zenkussen magisch zat te Zijn. De teacher bij een meditatieschool vertelde me dat ze in het dagelijks leven niets durft te ondernemen. Op een dag wist ik het: het is een vergissing. Ze voelden op het “podium” dat ze totaal geïnspireerd waren en een instrument van het universum. Als ze van “het podium” afkwamen dachten ze dat die verbinding weg was. Dat was natuurlijk niet zo want die verbinding is nooit weg. Doordat ze het dachten voelden ze de verbinding ook niet meer. Een kwestie van de kracht van gedachten. Het fenomeen fascineerde me en ik bedacht me dat het ook andersom kan. Mensen die totaal niet met dit soort dingen bezig zijn op een goeroestoel zetten en zich goeroe laten voelen. De eer geven van een goeroe en vertellen dat ze een goeroe zijn en de verbinding laten ervaren. Ik liep een tijdje met het idee rond en op een gegeven moment vertelde ik het aan Tijn Touber en we zijn gaan experimenteren met Kris zijn vrouw en nog een vriendin. Om de beurt zaten we in een versierde stoel. Degene die in de stoel plaats nam kreeg van ons, in het begin wat lacherig, de eer van goeroe (dat doet al iets met je). Ik bracht hem/haar in diepe ontspanning. Dan vroegen we allerlei vragen en ja hoor tot onze verbazing kwamen er zeer wijze en onverwachtse antwoorden. Zonder na te denken popte de ene wijsheid na de andere op. Daarna gaf ik een eerste try out workshop: “de goeroe in jezelf” bij Tijn thuis. Er waren twaalf mensen aanwezig van allerlei leeftijden. Ook nu keken Tijn en ik elkaar aan van verrassing. We wisten dat het kon gebeuren, dat het dan ook daadwerkelijk gebeurde kwam toch als een wonder. De één begon heel erg te huilen en op mijn vraag wat er gebeurde zei de jongeman: “Ik ben opeens zo gelukkig…” De volgende kreeg een lach-kick, had overzicht hoe hij in het dagelijks leven bezig was en doorzag zich zelf. Een vrouw zag overal goud om ons heen… “Ik zie overal goud, maar we pakken het niet… het is zo voor handen…” De één na de ander had een bijzondere ervaring. Een paar dagen later werd ik door de vrouw van één van de deelnemers gebeld. “Wat heb je met mijn man gedaan? Hij is van zijn cynisme af.” De man had nog geen tien minuten op die stoel gezeten. Tijn ging op bezoek bij mijn vader toen hij in het ziekenhuis lag. Het boek: “Het geheim van genialiteit” was net uit en hij nam het voor mijn vader mee. Ze spraken een hele tijd over genialiteit en mijn vader zei later: “Ik voelde me tijdens het gesprek geniaal.” Itsyouinside

Pagina 22


B-Yourself

In mijn coachpraktijk kom ik het vaker tegen. Mensen die opeens ontdekken wie er werkelijk in ze zit. Het is natuurlijk onzin dat je het ene moment wel wijs en vol liefde bent en het andere moment niet. Dat is maar een idee, een vergissing. We zijn het altijd alleen is het zaak het ons bewust te zijn. Als we de goeroestoel onder ons vandaan trekken is er niets veranderd… behalve het idee over onszelf. Nou zit ik natuurlijk ook niet de hele dag de goeroe te wezen of constant op een kussen. Ik doe af en toe gek of stom of geïrriteerd… Het is wel zo dat ik weet dat ik altijd in verbinding ben… en ik hoef het me maar bewust te zijn en ik ervaar en voel het. Of we nu op de wc zitten of voor een groep: het maakt niets uit. De goeroe zit altijd in ons. We zijn Licht en wijzer dan we in het dagelijks leven denken. De bron is in onszelf te vinden. Er zijn steeds meer mensen, ook veel jonge mensen, die het hebben ontdekt en er mee leven en werken. Iemand stuurde me een documentaire over een man die het goeroeschap wilde ontmaskeren. Zelf opgevoed door Hindoeïstische ouders die vaak goeroes bezochten, doorzag hij de onzin ervan. Hij wilde bewijzen dat je zomaar een lang Indiaas gewaad kan aantrekken en dat de mensen er in zouden trappen. Al snel kreeg hij volgelingen en hij zei allerlei goeroe-wijsheden die van een goeroe verwacht werden. Bedacht zelf fake-yoga oefeningen en zie… men aanbad hem. In de documentaire zag hij na een tijdje in dat de goeroe die hij speelde veel wijzer was en veel dieper contact had met z’n volgelingen en andere mensen dan de “echte” man die hij was. Er kwam iets in hem boven dat hij niet had verwacht. Hij vertelde zijn volgelingen dat ze zelf goeroes zijn en de één na de ander begon steeds meer te stralen en zijn/haar leven op orde te krijgen. Bekijk de film zelf maar hieronder. We zijn altijd verbonden ook al vergeten we het af en toe. Marja.

Holland Doc: Kumaré Marja geeft workshops genaamd; “De Goeroe in jezelf” te vinden op haar site. Met dank aan; Tijn en Kris Touber Stadsverlichting Tijn Touber: Het geheim van Genialiteit Ingrid Lijesen: Prachtige en inspirerende Lezing in Utrecht over Zelfhelend Vermogen en Bewustwording

Itsyouinside

Pagina 23


Door Marjon van Vliet B-Yourself

Voeding op vakantie Net terug uit het bijzondere land Egypte, wil ik jullie iets vertellen over eten op vakantie. Hoe anders is vaak je eetpatroon als je op vakantie bent. De omgevingsfactoren, de mensen, de plek, wat je meemaakt, het is allemaal van invloed op je eetpatroon. Thuis in Nederland hebben mijn lief en ik een gematigd eetpatroon, wat voornamelijk bestaat uit veel groente, noten en fruit en af en toe vis, maar in de vakantie konden wij eten dat wil je niet weten! We hielden het dan wel bij de gezondere en minst bewerkte voeding, maar de hoeveelheid was groter dan op het thuisfront. Misschien hebben jullie wel eens gehoord van het volgende. Je bent op een prachtige plek in de natuur met een fantastisch uitzicht en alleen al door de natuur in je op te nemen en je gevoel en alle zintuigen wagenwijd open te hebben weet je je al voor een groot deel vervuld. Ik zeg je met de liefdesenergie van de natuur zoals die oorspronkelijk behoort te zijn in de vorm van geestelijke oftewel niet stoffelijke voeding. Dit wordt nog door vele mensen onderschat als je je gevoel helemaal open hebt staan, zoals mijn lief en ik grotendeels van de tijd, zul je dus ook op plekken waar weinig of geen liefde is een leeg gevoel ervaren. Hoe kun je daartegenover weer je vervuld voelen? Bij een fijn gesprek met mensen bij wie je je prettig voelt en waarbij er een gelijkwaardige uitwisseling van liefdesenergie is, zal de honger of trek vele malen minder of zelfs helemaal niet aanwezig zijn. In het westen leven velen op de automatische piloot en iedereen zou door hun leefpatroon eens onder de loep te nemen al veel verandering in hun eetpatroon kunnen krijgen. Alles wat niet goed voelt, zou je eens moeten onderzoeken, je werk, je vrienden , je partner, je woonplek, je familie, enz. Keuzes maken naar wat goed voelt voor jou zal je vervullen met positieve, fijne energie die je trek naar stoffelijke voeding zal verminderen. DiÍten, forget it! Het is symptoombestrijding en pakt niet de diepere oorzaak aan. Het is overigens ook de bedoeling om te genieten van stoffelijk voedsel dat een fantastische ervaring is in de stof op de aarde, de geuren, de smaken, de structuren, enz. De juiste voeding is daarbij natuurlijk weer belangrijk. Weer even terugkomend op de vakantie. Vele mensen worden naar een vakantieplek getrokken, omdat ze er in een ander leven hebben geleefd. Soms doe je op zo’n Itsyouinside

Pagina 24


B-Yourself

vakantieplek weer mooie ervaringen op en soms word je, noem het getriggerd en leef je even nare momenten die je ooit op diezelfde plek in een ander leven hebt ervaren. Noem het een stukje schoning waarvan het de bedoeling is dat je dit nog even leeft en nog inzicht behoeft. Er zijn mensen die zelfs blind de weg weten in een land waar ze in hun huidige leven nog nooit zijn geweest! Als je dus geconfronteerd wordt met oude niet geleefde energieĂŤn uit een ander leven, dan vraagt dit heel wat van je lichaam en dan bedoel ik brandstof. Er kunnen zulke intense processen gaande zijn dat je zelfs een beetje dizzy kunt worden en je lijf behoefte heeft aan een flinke maaltijd met veel koolhydraten. Met name mijn lief kwam regelmatig helemaal bij na een voedzame maaltijd met verse vis en pasta, de rust en opluchting waren daarna van zijn gezicht af te lezen. Egypte is een bijzonder land en heeft voor ons een heel bijzondere betekenis die zich in de komende tijd nog verder zal ontvouwen. Wij weten dat we er ooit hebben geleefd en dat er meer kennis is te vinden die belangrijk is voor het beter begrijpen van de ware kennis van de schepping. Wij zijn inmiddels een stuk schoner, opgeruimder en veel inzichten rijker. Egypte is een walhalla als je het hebt over de rijkdom aan vruchten en groenten die met name op de plantages langs de Nijl te vinden zijn en waarvan wij voelen dat veel nog oorspronkelijk is. Bij de mensen en vooral voor de vrijheid van de vrouwen is nog een hoop in te ontwikkelen, ook dit zal zich in de komende jaren meer laten zien. Alles moet aan het licht en een land als Egypte moet weer worden zoals ooit de bedoeling was zoals ten tijde van de regeerperiode van Farao Ramses de II. Marjon van Vliet www.warevoeding.nl

Itsyouinside

Pagina 25


B-Yourself

Titel: Wat is ware voeding? Auteur: Marjon van Vliet ISBN: 9789081779302 Prijs: € 24,95 Uitgave: Paperback Beschrijving: Gelukkig is Marjon een voorstander om gewoon lekker eigenwijs zelf te vinden wat goed voor haar is. Ook voeding speelt een belangrijke rol in haar leven. Die keus kan op elk moment anders zijn, daarom is het niet van belang calorieën te tellen of boeken van deskundigen te raadplegen. Als je lijf nou altijd zelf precies aangeeft wat hij nodig heeft, dan heb je toch geen deskundige meer nodig! Je gaat je zelfs beter voelen, omdat je zelf weet wat goed voor je is en je bent in staat om steeds beter te luisteren naar wat je lichaam nodig heeft en dat kan wel eens heel anders zijn dan bijvoorbeeld de schijf van vijf te volgen of calorieën te tellen. Bovendien leert Marjon ons wat belangrijk is te weten bij de keuze van eten en de bereiding daarvan. Dit boek pretendeert dan ook in te spelen op een universele behoefte om zelf een oordeel te hebben over voeding, ongeacht wat de deskundigen hiervan vinden. Itsyouinside

Pagina 26


Door Edwin Vergouwen B-Yourself

Balans Een lichaam is een natuurlijke belichaming van ons mens zijn. Een lichaam is van nature ook in balans. De balans kan verstoord worden doordat een externe factor de controle overneemt en reguleert. Bij het lichaam zijn klachten en ziekten de symptomen die ons vertellen (duiden) dat er al geruime periode een onbalans aanwezig is. Het lichaam verteld ons mens… Het is een uiting van de energetische cyclus die uit balans wordt getrokken van buitenaf. Het energetische in de mens kent een stroming. Er is een natuurlijke stroming en er is een kunstmatige verstopping. De natuurlijke is vanuit de bron, de komaf, de geboorte, de kern. De kunstmatige is vanuit een aftreksel, een kopie, een deel, een voorbeeld. De stroming zorgt voor de connectie met het natuurlijke en de verstopping met het kunstmatige. Als mens hebben we te maken met een ziel en een ego. De ziel is het natuurlijke (stroming,heel, één) en het ego de kunstmatige (verstopping, blokkering, verdeeld). We hebben dus als mens te maken met twee versies. Hierdoor is er dus afgescheidenheid, verdeling, dualiteit. Deze verdeeldheid is er in de vorige en huidige dimensies nog steeds en zal verdwijnen (oplossen) in de komende dimensies. Waarbij de reden is dat we door de verruimde bewustwording, meer inzichten verkrijgen en zodoende meer groeien naar eenheid en heelheid. Twee versies dus, waarbij het natuurlijke voor de balans zorgt, en het kunstmatige voor de verstoring (onbalans). Door de verruimende bewustwording verkrijgen we meer inzichten, waarbij het steeds inzichtelijker wordt hoe heelheid en eenheid werkt. In de lagere dimensie dienen we nog te ondervinden door uiterlijke vorming om terug in balans te komen. Maar meestal blijft er onbalans en zorgen ziekten of andere omstandigheden (die veelal nog niet te verklaren zijn in dit stadium) voor een verkorte levensduur. Maar voorkomen is beter dan genezen…

Itsyouinside

Pagina 27


B-Yourself

De onbalans en de levensduur hebben dus een relatie met elkaar. Het oorzaak en gevolg en actie reactie zijn hier de ‘universele wetten’ van. In feite is het enkel de reflectie (spiegeling) die laat zien van wat er gedaan wordt, de uitkomst van de som. Een som bestaat uit een bron een ingrediënt en een actie. Oftewel de bron is getal 1 (basis) de ingrediënten zijn +2 en de actie is =3. 1+2=3. Dit is groei of krimp, aantrekken of afstoten. Als er niet de balans gevonden wordt dan slaan we door in de groei, de krimp, het aantrekken of het afstoten. We zijn nu nog teveel gericht (gefixeerd) op de actie, de som, de uitkomst, en in hele kleine mate met de ingrediënten (emoties, geloof, overtuigingen, opvoeding), en zelfs in minieme mate met de bron. Terwijl de bron de balans, de basis is vertroebelen we de uitkomst door de overdaad aan ingrediënten er aan toe te voegen. Hierdoor wordt de uitkomst uit zijn verband gerukt. (een recept zal zodoende ook niet meer smaken.) We dienen ons er van bewust te worden en te zijn wat de bron is en wat de ingrediënten zijn om tot actie over te gaan. Als we als mens het ego als connectie nemen in het leven (het bestaan) dan is dat vanuit onbalans. (over-leven) Zijn is balans. Als we als economie het geld als connectie nemen in het nemen en geven (waardering) dan is dat vanuit onbalans. (over-waarde) Ruilen is balans Als we als wereld de grondstoffen als connectie nemen in het verbruiken en opmaken (consumeren) dan is dat vanuit onbalans. (over-consumptie) Regenereren is balans. Het is geven en nemen waarin balans zijn oorsprong heeft. En wanneer er enkel genomen wordt dan zal er uiteindelijk weinig meer te geven zijn. Wanneer we het systeem niet aanpassen maar vasthouden aan dat wat vanuit het verleden is ontstaan. Dan houden we de stroming van vooruitgang tegen. En vooruitgang zit hem niet in de groei maar zit hem in de balans. Vind dus de balans in het leven dat zich afspeelt in het belichamen (vormen, actie) de juiste ingrediënten in de geesteszin (vorming, denkwijze) en in de basis van bezieling (bron, zelf). De balans is de overbrugging van ieder uiteinde… Daarom is mijn versie steeds; Terug naar ons Zelf, terug naar de basis. Hartelijke groet, Edwin.

Itsyouinside

Pagina 28


B-Yourself

Itsyouinside

Pagina 29


Door Marcel Messing B-Yourself

Op een rots gebouwd Wandelend als kind in het landschap van mijn jeugd – velden graan, wilde margrieten, korenbloemen en in heldere sloten, omkraagd door riet, sleutelbloem, boterbloem en lisdodde, vuursalamander in gans zijn geelzwarte pracht. Angelusklokje klinkt in verte zacht, leeuwerik stijgt en daalt in kwelend lied, ebben en vloeden van het verstilde leven. Hoefslag van de tijd, in zacht galop van paard voor boerenwagen, slechts enkele claxons van gehaast verkeer. Bloesemgeur, geur van ijzerregen en heel veel lentezegen, najaarsboeket, kleuren van vergaan, geur van laatste hooi en stro. De winter tekent alweer bloemen op de ramen en scherpgepunte schaatsen krassen lijnenspel in ijs van lang vervlogen tijd. Geur van chocolademelk en knapperige appelbol, kinderlach en oude man met stok, moederkloek bij kleurige kinderschaar. Itsyouinside

Pagina 30


B-Yourself

De wereld veranderde zo snel, als met de snelheid van het licht, en tekende in ons aller gezicht een andere tijdslijn af, tot in groeven van gekwelde ziel. Weldra groeiden atoompaddestoelen in vervuilde lucht, verstoorden stalen vogels de glijvlucht van de zilvermeeuw aan witgekorrelde stranden. Machines tikken trage tijd nu hard kapot, lang lawaai verstoort de zoete stilte van het landschap van mijn jeugd. Snelverkeer, computer, e-mail, fax en internet, telefoon, tv, satelliet, camera en spiedende elektronische ogen achter maskers controleren horizontale cultuur die als een halfvergaan sculptuur zich aftekent tegen zwarte nacht vol geweld waarin duizenden emoties openbarsten als rijp zaad van haat en angst. De wan wordt geschud, koren van kaf gescheiden, het oude van het nieuwe weggesneden door het zonnezwaard van licht dat in verscheurde aarde werd geplant, dwars door velden van lijden brede voren trekt, nieuwe oogst der wereldronde zichtbaar maakt tussen zeeĂŤn stress, spanning, geweld en waan van steeds maar meer terwijl het grote sterven in allerlei soorten naar steeds weer nieuwe graven zoekt. Wolken van haat en godsdienstwaan, van menselijke arrogantie, egoĂŻsme en angst trekken een mistgordijn voor de innerlijke zon. Plots scheurt de hemel zijn watervliezen open waait stormwind wijd de wereld door laait hoog op het zuiverend vuur snelt de oude aarde naar haar stervensuur om straks als een feniks uit haar as te herrijzen terwijl het wrakhout van de leugen knakt door wind van waarheid en lichtend uur.

Itsyouinside

Pagina 31


B-Yourself

Maar op een rots gebouwd staat onvernietigbaar rechtop het huis van waarheid en waarachtigheid, gebouwd op zeven zuilen licht, reddingsboei in wateren van onzekerheid. In woeste wateren van een nieuwe tijd wordt schokkend een nieuwe aarde geboren, lichtend, maar brandend nog van oude pijn, uit vliezen van verleden tijd. Astrale velden wasemen laatste zwarte krachten uit en in de wassing van een nieuwe tijd storten demonen als schaduwen zich op het licht. Korrels zand van dode mensenakkers die geen bloemen meer verdragen verwaaien als stof in richtingloze streken, stil verdampend aan zichzelf. Tussen ondergaande wereld en beschaving, tussen gebral en gebrul van niet-meer-mensen, die zichzelf verloren in nacht van onwetendheid, klinkt zacht het ruisen van helende liefdesgeest die alle wonden stil geneest, en voor het aanschijn van de laatste nacht der tijd, die de mantel des doods verscheurt, straalt goudgeel de zon van liefde die alle kinderen van het licht verlicht.

Š Marcel Messing Š Afbeelding: S. Michelspacher, Spiegel der Kunst und Natur in Alchymia, Augsburg, 1616

Itsyouinside

Pagina 32


B-Yourself

Titel: Spirituele oplossingen Antwoorden op levensvragen Auteur: Deepak Chopra ISBN: 9789021552347 Uitvoering:Paperback Prijs: â‚Ź 15,95

Beschrijving: Het leven kent vele uitdagingen, zowel grote als kleine. De antwoorden zijn te vinden in spiritualiteit. Deepak Chopra krijgt veel levensvragen van zijn lezers. In dit boek laat hij zien hoe je problemen zelf kunt oplossen. De antwoorden zijn namelijk dichtbij. Cruciaal inzicht: het niveau van het probleem is niet het niveau van de oplossing. Daarvoor moet je een laag dieper gaan in je bewustzijn, naar je 'ware zelf', de plek waar helderheid en wijsheid is. Chopra laat zien hoe je daar komt. Door de oplossingen van het ware zelf naar boven te halen, kun je hindernissen omvormen tot mogelijkheden.

Itsyouinside

(Advertentie)

Pagina 33


B-Yourself

De negen inzichten 1. Kritische massa In de menselijke cultuur vindt een nieuw, spiritueel ontwaken plaats dankzij een kritische massa individuen die hun leven ervaren als een spirituele ontplooiing, een reis waarin ze zich door geheimzinnige toevalligheden laten leiden. 2. Het langere Nu Dat ontwaken, betekent het ontstaan van een nieuw, vollediger wereldinzicht ter vervanging van een vijf eeuwen oude obsessie met wereldse overlevering en comfort. Die technologische obsessie was ooit een belangrijke stap, maar nu we ons openstellen voor de toevalligheden van het leven, stellen we ons ook open voor het werkelijke doel van ons leven op deze planeet en de werkelijke aard van ons universum. 3. Een kwestie van energie We ervaren nu dat ons universum niet materieel is maar uit dynamische energie bestaat. Al het ruimtelijke is een heilig energieveld dat we intu誰tief kunnen voelen. Bovendien kunnen we energie projecteren door onze aandacht te richten (waarheen de aandacht gaat, vloeit de energie). Daarmee be誰nvloeden we andere energiesystemen en versnellen we het tempo van de toevalligheden in ons leven. 4. De strijd om de macht Mensen sluiten zich te vaak af van de grotere bron van deze energie en voelen zich dan zwak en onzeker. Om deze energie aan te vullen, manipuleren we graag anderen. We dwingen hen tot aandacht en beroven hen daarmee van energie. Als we anderen op deze manier domineren, voelen we ons machtiger, maar zij raken verzwakt en vechten vaak terug. Aan elk menselijk conflict ligt concurrentie om de schaarse menselijke energie ten grondslag. 5. De boodschap van de mystici Er komt een einde aan onveiligheid en geweld als we een innerlijke band met onze eigen goddelijke energie ervaren, en dat is een band die mystici uit alle tradities beschreven hebben. Een gevoel van lichtheid, overzicht en aanhoudende liefde is de maatstaf van deze binding. Itsyouinside

Pagina 34


B-Yourself

Is die maat aanwezig, dan bestaat de binding. Zo niet, dan doet iemand alleen alsof. 6. Opheldering van het verleden Hoe sterker onze binding, des te scherper ervaren we de momenten waarop we die band verliezen, vooral in situaties van stress. Op die momenten kunnen we zien hoe we anderen van hun energie beroven. Als we ons eenmaal bewust zijn van onze eigen manipulaties, wordt onze band constanter en kunnen we onze eigen bijdrage aan de wereld ontdekken. 7. De stroom inzetten (stroming) Als we onze taak eenmaal kennen, wordt de stroom geheimzinnige toevalligheden die ons naar onze bestemming leidt, sterker. Eerst hebben we een vraag, daarna krijgen we (dag)dromen en intu誰ties die ons naar het antwoord voeren. Meestal bereikt dat ons synchronistisch via de wijsheid van iemand anders. 8. De interpersonele ethiek We kunnen het aantal gidstoevallen vergroten door iedereen die in ons leven komt, op een hoger plan te helpen. We mogen onze innerlijke band niet verliezen in een romantische relatie. Anderen op een hoger plan brengen is vooral doeltreffend in groepen, want daar voelt elk lid de energie van alle anderen. Vooral voor de zekerheid en groei van kleine kinderen is dat van het grootste belang. Door de schoonheid in ieders gezicht te zien, verheffen we anderen tot hun meest wijze niveau en vergroten we de kans dat ons bovendien een boodschap bereikt. 9. De ontluikende cultuur Naarmate we naar een optimale vervulling van onze spirituele taak toe groeien, worden de technologische bestaansmiddelen volledig geautomatiseerd, omdat iedereen zich op synchronistische groei richt. Die voert ons naar steeds hogere energieniveaus en geeft ons lichaam uiteindelijk een geestelijke vorm waarin deze bestaansdimensie met die van het hiernamaals versmelt. Daarmee eindigt de cyclus van geboorte en dood.

Met dank aan De Celestijnse Belofte & De Inzichten van James Redfield

Itsyouinside

Pagina 35


B-Yourself

Itsyouinside

Pagina 36


B-Yourself

Itsyouinside

Pagina 37


Door Edwin Vergouwen B-Yourself

Reflectie of opname Besef dat wat je raakt nog gereflecteerd wordt (uiterlijke). Datgene wat je vervuld, je hart verwarmt, is ‘al’ één met je. (een deel van je) Dit is het proces van heelwording door bewustwording. Bewust worden dat je al heel bent en niet verdeeld. Uiteindelijk vormen allen delen het geheel. Dat wat nog weerspiegelt wordt bied nog tegenstand (reflectie, weerkaatsing). Dat wat al door je hart wordt opgenomen is dat deel van de heelheid die je bent dat zich al geopenbaard heeft. Het ont-dekken van je zelf. Weet dat je ware Zelf er is en altijd zal Zijn. Het is aanwezig in het aanwezige zoals ik al in een eerder blog heb vermeld. Het aanwezige is de heelheid en het afwezige is de verdeeldheid. Men noemt het ook wel puzzelstukjes die verdeeld zijn. Men wil de puzzel in elkaar leggen het voorbeeld is al aanwezig, alleen alle stukjes liggen verdeeld verspreid. Aan ons mens om bij het voorbeeld, het al aanwezige (het Zelf) te blijven en zo tot de eenheid te komen die het voorbeeld weergeeft (uitstraalt). Blijven we niet bij ons Zelf maar verliezen we (door verleiding) ons in de/het ander(e) dan is ons voorbeeld veranderd, en worden er ook andere puzzelstukjes toegevoegd. We vervormen zodoende het al aanwezige door het niet te accepteren en voor de ‘gemakkelijkste’ weg te kiezen die uiterlijk aan ons wordt getoond. We zien het terug bij de mens die bij de geboorte puur bij zich zelf is, en na gelang de externe opvoeding zich tot het externe aantrekt. Daarna wordt deze weg weer afgestoten door de pubertijd omdat ze dan ‘denken’ het ‘zelf’ wel te kunnen, waarna bij de weg naar het volwassen worden weer via het externe wordt gezocht. Hier ligt de kans en de mogelijkheid om weer tot ons innerlijke Zelf te komen zodat we werkelijk volwassen worden en niet afgeleid en verleid worden door wat de externe buur toepast. Al doende leert men, maar als men al weet hoeven we niet eerst te doen om te leren maar enkel te herinneren. Daar ligt het al aanwezige te wachten op hereniging. Van heelheid (één) naar verdeeldheid (meer) en van verdeeldheid weer naar heelheid… Het komt allemaal voort vanuit het onbewuste, vanuit het niet beter weten. Niet beter weten veroorzaakt volgelingen en zodoende kuddegedrag. Worden we bewuster dan weten we steeds beter (herinneren) ‘het komt weer allemaal boven.’ Dat zorgt ervoor dat we weer “durven” om bij ons Zelf te blijven en vanuit ons Zelf te mogen Zijn. Fijne bewustwording. Groet, Edwin. Itsyouinside

Pagina 38


Door Ronald Jan Heijn B-Yourself

No notion, no action De politieke situatie in Italië is zeer symbolisch voor de huidige fase waarin we ons als mensheid en samenleving bevinden. De verkiezingen hebben een patstelling opgeleverd. Er is chaos en onzekerheid, en nog steeds geen duidelijkheid. Voor een overgangsperiode als deze is dat logisch, want het paradigma van de periode die we nu afsluiten, voldoet niet meer. De ‘meer van hetzelfde’-oplossingen werken niet meer. De tegenwoordig zeer veel aangehaalde quote van Einstein is inderdaad zeer toepasselijk en actueel: “We cannot solve the problems that we have created in the same way of thinking that created them’. Inderdaad, dat is de essentie. Om maar wat te noemen: het economische denken is failliet. We kunnen het elke dag in de krant lezen. Maar men blijft vasthouden aan de illusie van een noodzakelijke groei, aan de illusie van de vrije markt, die van afgescheidenheid en die van een onuitputtelijke planeet. Om nog maar te zwijgen over de casinobeurzen. Speculatie is een ziekte waar we verslaafd aan zijn geraakt, maar die niets bijdraagt aan een betere samenleving. Integendeel. Het put de Aarde nog verder uit en vergroot de sociale ongelijkheid. Ook de politiek is op een doodlopend spoor. Het grote publiek is nu steeds meer openlijk getuige van politici die puur uit eigen en partijbelang bezig zijn. Het dienen van het algemeen belang wordt alleen met de mond beleden. Maar nog erger: politici zitten aan de leiband van de economische en financiële wereld. En we weten welk belang zij dienen! Dus waar komt de burger in dit verhaal voor? De burger kan opdraven als belastingbetaler, om banken te redden (financiële wereld) en meer BTW te betalen (economie). Zo is de cirkel weer rond. Terwijl juist de burger het doel en het beginpunt zou moeten zijn! Want de overheid, de banken & de economie zijn er in dienst van de mens. En niet andersom zoals nu. Om ons hieruit te bevrijden, moeten we wel beseffen wat ons gevangen houdt. Daarom is de bewustwording over de huidige situatie zo belangrijk. No notion, no action. We komen pas in actie als we begrijpen hoe het in elkaar zit. Wij als burger worden gevangen gehouden door de dwangbuis van het (geld)systeem, de politici en financiële mensen op hun beurt door een manier van denken, die ervoor zorgt dat zij werkelijk denken dat het zo moet: de beroemde tunnelvisie. Het is als de kikker die op het eind niét uit de pan springt als het water langzaam tot een kookpunt wordt gebracht. Men heeft niet goed door, hoe erg en urgent de situatie is.

Itsyouinside

Pagina 39


B-Yourself

Een belangrijke oorzaak van dit alles ligt in de Industriële Revolutie. Er was sprake van een enorme vooruitgang, maar er zat geen masterplan achter. Geen visie op de zin van het leven en daardoor op een inspirerende samenleving. Wij zijn er als het ware in gerold. Van het één kwam het ander. Met als (heilig en onbewust) doel een materiële welvaart waarvan met dacht dat die uiteindelijk alles zou oplossen, ook de sociale problemen. We weten nu dat de Aarde bijna vernietigd is en dat de sociale ongelijkheid nog nooit zo groot geweest is als nu. Het Vissentijdperk van de afgelopen 2000 jaar heeft de mensheid veel gebracht en was ook een essentiële schakel in onze ontwikkeling. Maar het individualisme is nu zo ver doorgeschoten, dat het eigen belang de boventoon is gaan voeren. Maar gelukkig ontstaat er een sfeer ‘genoeg is genoeg’ en van saamhorigheid. Hierin vooral gestimuleerd door de Watermanenergie die al een tijd bezig is onze kosmos te vullen. Een energie van verbinding, ruimer inzicht en synthese. Zodanig, dat in het Watermantijdperk de mensheid – voor het eerst in haar bestaan – zal werken vanuit een Masterplan, waardoor alle facetten van ons bestaan in harmonie zullen leven. De wereldgemeenschap zal hun bronnen gaan delen. Als dat op gang komt, kan het vertrouwen groeien. Als het vertrouwen groeit, dan kunnen er weer juiste verhoudingen komen en zal er eindelijk rechtvaardigheid zijn. Alleen rechtvaardigheid in de wereld zal een duurzame vrede geven. En alleen vrede kan een voedingsbodem zijn waarop iets moois kan groeien. We gaan het mee maken. Ronald Jan Heijn

Itsyouinside

Pagina 40


B-Yourself

Itsyouinside

Pagina 41


Door Peter Pollet B-Yourself

EENZAAMHEID ALS VERLOSSING Eenzaamheid is een van de meest voorkomende gevoelens die men als een afwijkende situatie voelt. Ik voel me zo alleen… In werkelijkheid voel je op zo’n moment geen referentiepunten bij de andere mensen om je heen. Je ervaart iets wat anderen niet begrijpen. Je kunt dan twee kanten uit: je kunt zeggen dat je een nare afwijking vertoont of je kunt zeggen dat je bijzonder bent. Je kijkt om je heen en je verbeeldt je dat iedereen barst van de vrienden. Dat doet pijn… Maar als je het vergelijkt met de dierenwereld kom je op hele andere ideeën. Hoe kwetsbaarder een dier, hoe groter de kudde. Een antilope heeft veel ‘vrienden’ omdat hij kwetsbaar en bang is, in een grote kudde of ‘vriendenkring’ voelt hij zich relatief veilig. Maar als er een leeuw in hun midden verschijnt, gaat elk dier voor zich en rennen ze angstig alle kanten uit. De veiligheid van de vriendenkring was dus schijn. Ik heb het vaak gezien bij mensen met veel vrienden. Zodra één van hen ongeneeslijk ziek werd of in zware financiële problemen geraakte, brokkelde de vriendschap snel af. Eenzame mensen moeten iets speciaals hebben en als je daar in jezelf naar op zoek gaat, kun je tot verrassende ontdekkingen komen. Dikwijls is er sprake van een eigenschap in jezelf die anderen niet begrijpen of die anderen jaloers maken. Misschien bezit je een kracht waar andere mensen bang van worden. Let wel: it is loneley at the top. Mensen die zich eenzaam voelen gaan zich vaak aanpassen aan de omgeving. Tevergeefs, want de eenzaamheid wordt dan juist geaccentueerd. Ga op zoek naar je bijzondere eigenschappen en ontwikkel die en besef dat in wezen iedereen eenzaam is. Het draait allemaal om herkenningspunten en vakjes. Zodra de buitenwereld zichzelf niet in jou herkent en jou niet in een vakje kan plaatsen ontstaat er afstand. Doe je kin omhoog en zeg vol trots tegen jezelf: mij krijgen ze niet in een vakje! De maatschappij speelt in op die gevoelens. Internet ook! Internet doet het met getallen: hoe meer ‘vrienden’, hoe beter je bent. Als de leden van een grote vriendenkring een gezellige avond hebben gehad, zitten ze de volgende ochtend met een reusachtige kater. Is dat de pr ijs die je wilt betalen? Eenzaamheid wordt door de maatschappij veroordeeld, zo voelt dat. Je bent een rare, je bent niet normaal. Toen ik psychologie studeerde werd mij geleerd hoe ik de mensen aan ‘vrienden’ kon helpen. Nu denk ik daar heel anders over: tegenovergesteld, zelfs. Wees trots op je eenzaamheid! Boeddha zegt: als je één persoon gelukkig kunt maken, ben je al een rijk mens. LONELEY AT THE TOP

Itsyouinside

Pagina 42


B-Yourself

Titel: Leven in acceptatie Antwoorden, inzichten en inspiratie voor elke dag Auteur: Annemarie Postma ISBN: 9789000315598 Beschikbaar op 19.03.2013

Uitvoering: Hardcover Prijs: â‚Ź 16,99

Beschrijving: Hoe kom ik van mijn zelfkritiek en zelfveroordeling af? Wat kan ik aan mijn angsten doen? Mijn kind is ziek, moet ik dat dan maar gewoon accepteren? Waarom val ik terug in oude patronen? Is acceptatie niet hetzelfde als passiviteit en fatalisme? Hoe kan ik mijn accepterende levenshouding vasthouden? Hoe kan ik al die mooie inzichten uit De helende kracht van acceptatie toepassen in de dagelijkse praktijk? In Leven in acceptatie geeft Annemarie Postma deze keer antwoorden op de meest gestelde vragen van lezers en geeft ze de lezer heldere overdenkingen, praktische oefeningen en verrassende inzichten mee. Een rustgevende, troostrijke gids in de hectiek van het dagelijkse bestaan.

Itsyouinside

(Advertentie)

Pagina 43


Door Edwin Vergouwen B-Yourself

De verbeelding zien als werkelijkheid‌? Wanneer we niet aanwezig zijn in het nu leven we in de verbeelding. De verbeelding die het verleden of de toekomst voor ons spiegelt. Vanuit een denkbeeldige wereld hebben we censuur toegepast op wat de werkelijkheid is. Het is precies hetzelfde als ons zelf ontdoen van de vele lagen die onze ware aard verhullen. Zo ook met de ware aarde(e). We beleven vanuit de lagen die de werkelijkheid bedekken. Dat is ook direct de hoofdreden waarom alles zo verstrooit is chaotisch en afwezig. Ieder heeft namelijk uit onwetendheid (het onbewuste) de lagen laten opleggen. Zo is het met alles. En als we met al deze zaken vanuit het verleden werken herkennen we het gedrag niet dat zich nu afspeelt. Er wordt enkel een hervorming gecreÍerd waardoor we niet waarnemen (in-zien) van wat werkelijk is.

We hebben een innerlijke en een uiterlijke waarneming. De uiterlijke zijn de zintuigen die we zichtbaar waar-nemen en van waaruit we (over)leven. Het is het dierlijke van waaruit we het leven benaderen en aannames doen. Zo vormen we steeds een beeld van wat moet zijn (overtuiging) of zou zijn (geloof). Dit vertroebelt echter wat de werkelijkheid weergeeft. De innerlijke waarneming gaat via gevoel, via energetische golven, trillingen, resonanties. Die warmte of koude of hoge of lage tonen veroorzaken. Ze geven ook aan hoe de interactie is (resonantie) met je eigen energetisch(e) veld(en). In wezen is alles een illusie. De mens is opgebouwd uit receptoren die prikkels doorgeven aan de hersenen en daar zit de kink in de kabel, omdat je niet weet of die signalen zuiver doorkomen. Onze beoordeling is gebaseerd op deze 'prikkels' maar ze kunnen onjuist zijn. In het Boeddhisme wordt ook gezegd dat je deze ervaringen niet voor waar moet aannemen, alleen de geest is instaat tot selectie. Het lichaam en haar zintuigen zijn alleen bedoeld voor overleving, niet voor het waarnemen van de werkelijkheid. Groet, Edwin.

Itsyouinside

Pagina 44


B-Yourself

Titel: Het Geheim van Genialiteit ontdek de genie in jezelf Auteur: Tijn Touber ISBN: 9789400501584 Uitvoering: Paperback Prijs: € 16,95

Beschrijving: Genialiteit is van alle tijden, maar niet iedereen is geniaal. Wat maakt iemand tot een genie en hoe maak je het genie in jezelf wakker? Hoe krijg je toegang tot geniale invallen, aha-momenten, inspiratie en verruimde inzichten? Welke praktische stappen kun je nu zetten? De oorspronkelijke betekenis van genialiteit is: vormgeven, creëren, produceren. In dit boek laat Tijn Touber aan de hand van talloze voorbeelden zien hoe je werkelijk geïnspireerd en productief kunt leven. Ontdek het genie in jezelf, zodat werk, leven en relaties nooit meer gewoon of middelmatig zijn, maar bruisen van nieuwe inspiratie en creativiteit.

Itsyouinside

(Advertentie)

Pagina 45


Johan Oldenkamp B-Yourself

Hoe alle kalendersystemen samen naar de precessiecyclus wijzen De Chinese dierenriem onderscheidt 12 jaardieren. Zo leven we bijvoorbeeld op dit moment in het Jaar van de Slang. Daarnaast kent de Chinese Astrologie een ritme waarin Yin en Yang elkaar jaarlijks afwisselen. Het huidige Chinese jaar (vanaf 10 februari jl.) is een Yin-jaar. Als derde wisselen in deze Chinese Astrologie de elementen vuur, aarde, metaal, water en hout elkaar om de twee jaar af. Dit alles tezamen maakt dat er 60 verschillende jaarenergieën zijn volgens de Chinese Astrologie. We hebben overigens ook 60 minuten in een uur en 60 seconden in een minuut. Sinds de plotselinge verschijning van een hoogontwikkelde beschaving in Sumerië (officieel ongeveer 5000 jaar geleden) kennen we de aantallen van 6 en 60 als eenheden. Het aantal booggraden in een cirkel is een vermenigvuldiging van beide eenheidsmaten. Ik duid de Nine Star Ki aan als de Japanse Astrologie, omdat Ki de Japanse aanduiding van het Chinese Chi. We zouden het ook Oosterse Astrologie kunnen noemen, maar dan ontstaat mogelijk verwarring met de Chinese Zodiak, die ik dus de Chinese Astrologie noem. In de Nine Star Ki worden tijdperioden (zoals jaren) verdeeld in 9 opeenvolgende energieën (waarin we weer de 5 elementen vuur, aarde, metaal, water en hout tegenkomen). In de Westerse Astrologie wordt een jaar verdeeld in drie-eenheden van Vuur, Aarde, Lucht en Water. Dit noem ik de 4 Vitale Energieën. Laten we nu eens veronderstellen dat dit ritme zich ook over de jaren (telkens vanaf de lente-nachtevening) heen manifesteert. We hebben dan een ritme wat zich om de 4 jaren herhaald. Indien we aannemen dat 2012 een Aarde-jaar was, dan begint op 20 maart a.s. (vanaf 11:02 uur) een Lucht-jaar. Wat krijgen we wanneer we deze drie astrologische cycli combineren? De Chinese Astrologie kent een cyclus van 60 jaar, de Japanse Astrologie van 9 jaar, en we veronderstellen een cyclus van 4 jaar voor de Westerse Astrologie. Het product van deze drie cycli (60 maal 9 maal 4) is 2160 jaar. Dat product is precies gelijk aan een ‘Grote Maand’, namelijk een twaalfde deel van het Grote Jaar van 25.920 (kleine) jaren. Dit Grote Jaar is voor alle duidelijkheid dus de precessiecyclus, waarin we een onophoudelijke op-enneergang kennen van vier tijdperken: IJzer, Brons, Zilver en Goud. In het jaar 2012 vond de overgang van het IJzeren Tijdperk naar het Bronzen Tijdperk plaats, via de opvolging van de Grote Maand (of Aeon) van Vissen (Pisces) door de Grote Maand (of Aeon) van Waterman (Aquarius).

Itsyouinside

Pagina 46


B-Yourself

Evangelie

Beginteken

Afbeelding

Seizoen

Energie

Matteus

Waterman

Mens

Winter

Lucht

Marcus

Leeuw

Leeuw

Zomer

Aarde

Lucas

Stier

Stier

Lente

Vuur

Johannes

Schorpioen

Adelaar

Herfst

Water

De vier evangeliën in het Nieuwe Testament van de boekencollectie genaamd de Bijbel gaan in eerste instantie over de vier energieën en staan verder boordevol verwijzingen naar het afgelopen Vissen-tijdperk. Wie anno 2013 nog steeds denkt dat Jezus echt als mens heeft geleefd, die heeft blijkbaar de onmiskenbare waarheid van de Wholly Science nog niet geproefd. Wholly Science verklaart namelijk waarom Jezus de Zon van God is. In het Evangelie van Lucas lezen we in hoofdstuk 22 “… zal jullie een man tegemoet komen die een kruik water draagt. Volg hem naar het huis waar hij binnengaat …”. In 2012 zijn we dat huis van de Waterman binnengegaan, voor een periode van 2160 jaar. En de verhalen van de Oude Testament gaat over de voorgaande Aeonen, namelijk Ram (Abraham = Ab Ram = van Ram) en Stier (‘Het Gouden Kalf’, wat dus eigenlijk een Bronzen Stier was). De Aeonen van Ram en Vissen samen vormden het IJzeren Tijdperk en duurden in totaal 4320 jaar. De Klok van Gizeh (video) kent meerdere verwijzingen naar dit aantal. Nu leven we dus opnieuw in het Bronzen Tijdperk, net als in de periode voor die van (= Ab) Ram. De namen van de vier evangeliën zijn nadrukkelijk niet de auteursnamen, want deze boeken zijn anoniem, in de derde persoon, in het Grieks (!) geschreven, allemaal pas na het jaar 70 van onze jaartelling. De personificatie van God’s zon als een mens van vlees en bloed is verzonnen door de Romeinse keizerlijke familie Flavian. Iemand die daar uitgebreide studie naar heeft gedaan Joseph (Joe) Atwill (blog). In 2003 verscheen zijn boek ‘Caesar's Messiah: The Roman Conspiracy to Invent Jesus’, wat veel stof heeft doen opwaaien. Waarschijnlijk zal Joe op 11 maart te gast zijn bij Pateo Radio (link), want tot die tijd verkeert hij in Indonesië met een slechte internetverbinding. De totale precessiecyclus alias Het Grote Jaar duurt, zoals aangegeven, 25.920 jaar. Iedere 72 jaar schuift deze cyclus precies één booggraad op. De getallen 72 en 360 spelen ook in de Maya-astrologie een belangrijke rol. Itsyouinside

Pagina 47


B-Yourself

Het aantal van 360 noemen de Maya’s een Tun. In de Maya-astrologie neemt de Tzol’kin een centrale plaats in. Deze kalender kent 260 verschillende etmaalcodes (door de combinaties van 20 etmaal-Zegels en 13 etmaalTonen). Precies 72 rondgangen van de Tzol’kin (van telkens 260 opeenvolgende etmalen) staat exact gelijk aan 52 Tun-periodes (van telkens 360 opeenvolgende etmalen). We kennen het aantal van 52 van het aantal weken in een jaar, want 52 maal 7 dagen in een week is op ongeveer één en een kwart etmaal na precies gelijk aan een rondgang van onze planeet om de centrale ster in het midden van ons zonnestelsel. En het aantal van 72 komt precies overeen met de hoek tussen de punten van het pentagram. Dus zoals 52 met 7 is verbonden, zo is 72 met 5 verbonden. We hebben vier astrologische methoden: de Westerse Zodiak, de Chinese Zodiak, de “Japanse” Nine Star Ki en de Tzol’kin van de Maya’s. Onze voorouders hebben deze kalendersystemen voor ons achtergelaten, opdat de kennis over de precessiecyclus niet verloren zou gaan. Nemen we bijvoorbeeld 432 cycli van de 60-jarige Chinese Zodiak-cyclus, dan komen we precies op 25.920 jaar, wat zoals aangegeven de lengte is van de precessiecyclus. Ook hier zien we weer het belang van het getal 432, wat tevens de natuurlijke frequentie in trillengen per seconde (Hertz) is van de toon La of de noot A. Golfballen met precies 432 kuiltjes leveren bovendien maximale, windbestendige prestaties op de lange afstand. Het aantal van 432 is het dubbele van de derde macht van 6. In mijn uitleg van het priemritme zien we hoe belangrijk de getallen 2 en 3 zijn. En dat zien we ook in de onderlinge verhoudingsgetallen van de natuurzuivere toonladder van Pythagoras, die een centrale plaats inneemt in de Wholly Science. Wholly Science laat zien hoe werkelijk alles met alles verbonden is. Ook de vier astrologische methoden zijn dus onderling verbonden, via zowel de energieën en de elementen, maar ook via de overkoepelende precessiecyclus.

Itsyouinside

Pagina 48


B-Yourself

B-Yourself is een groeiend bewustzijnsmagazine, waarvan om de iedere 2 maanden gratis een uitgave online wordt geplaatst. B-Yourself is ontstaan als steun, als hulp, voor de steeds meer en meer bewust wordende mens. Steeds meer mensen vinden de weg weer terug naar hun ware Zelf, en zoeken een leidraad om zo (met een steuntje in de rug) meer bewuster en meer hun Zelf te kunnen Zijn. De artikelen in B-Yourself zullen je vergezellen op deze mooie weg. Diverse zaken omtrent onze bewustwording, worden er in belicht, en toegelicht, en helpen zo met je Zelf te verbinden. B-Yourself helpt je, weer je-Zelf te herinneren en te herenigen. Dat is de dienstbaarheid van dit magazine, de innerlijke kracht. De volgende editie van B-Yourself, nummer 24, zal rond 01-05-2013 online komen te staan. Aanmelden om B-Yourself iedere maand op je digitale deurmat te krijgen en zo op de hoogte blijven wanneer het magazine weer online is, meld je dan aan op de site van B-Yourself (rechts naast het magazine) of via deze link. B-Yourself heeft ook een eigen Facebookpagina. Ga er naar toe en vink aan dat je het magazine leuk vind. Een kleine moeite, een groot plezier. Jou activiteiten promoten? Je bedrijf in het daglicht plaatsen? Geef je workshops, cursussen, readings, healings, enz. Stuur me een mailtje voor eventuele plaatsing. itsyouinside@gmail.com B-Yourself is een product van Itsyouinside

www.itsyouinside.com

Itsyouinside

ITSYOUINSIDE

B-YOURSELF

Pagina 49


B-Yourself

Colofon iedere aden: Infopagina:

Informatie: itsyouinside@gmail.com Inspiratie: Mijzelf, Rust, Stilte, Natuur, Inzicht, Voelen, Denken, Doen Eindredactie: Edwin Vergouwen Drukker, Binder en Uitgever: Edwin Vergouwen

Edwin Vergouwen: Bedenker en maker van B-Yourself. Op Twitter en op Facebook te vinden als itsyouinside. www.itsyouinside.com B-Yourself heeft ook een facebookpagina. Toon je waardering en geef aan dat je B-Yourself ‘leuk vind’. Janosh: Zelf het toonbeeld van het leven van je eigen passie. Uitgangspunt van zijn presentaties is het inspireren van mensen hun eigen passie te ontdekken, om dromen en wensen in realiteit om te zetten. http://www.janosh.com/ Petra Stam: Ik heb me altijd aangetrokken gevoeld tot symboliek, spititualiteit en de natuur. De homeopatische geneesmiddelbeelden van planten, bomen, mineralen en dieren spreekt mij zeer aan omdat ze zijn te herkennen in de mens. Door in gesprek te gaan zoek ik het meest passende geneesmiddel voor iemand, waardoor die lichamelijk en geestelijk weer op een natuurlijke manier in zijn kracht kan komen. Petra is Tarotiste en schrijfster van o.a. het boek “In het Licht van de Maan. http://www.petrastam.nl/petrastam.nl/Petra_Stam.html Marja Ruijterman: Coach v.a. 1993 Veel ervaring opgedaan met verschillende soorten trainingen (op maat) voor diverse organisaties en bedrijven. Geef verschillende workshops en houd lezingen. Aan de hand van deze ervaringen is er het boek Gedachtenkracht uitgebracht met veel handige tips, die zijn toe te passen op het werk en privé. http://marjaruijterman.nl/index.html Inge Voeten: Is auteur, Healer, Medium en ontwerpster van de Soulpointremedies. Paganisme is bij haar in het dagelijkse leven verweven en ze draagt het met veel plezier uit. http://www.ki-manna.com/cursusleiding.htm Marcel Messing: Studeerde antroplologie, filosofie en vergelijkende godsdienstwetenschap, was o.a. stafdocent en decaan in het Hoger Beroepsonderwijs, wetenschappelijk medewerker van Bibliotheca Philosophica Hermetica te A’dam. Schrijver van de boeken; Worden Wij Wakker? En Over de verborgen krachten achter het wereldtoneel. http://www.marcelmessing.nl/content.asp?m=M2&l=NL

Itsyouinside

Pagina 50


B-Yourself

Marjon van Vliet: Marjon stelde zich van jongs af aan vele vragen. Nieuwsgierig als ze was probeerde ze overal antwoord op te krijgen over vele onderwerpen. Ze wilde het gewoon weten, ze wilde leren en groeien. Ze wist diep van binnen dat alles er wel eens heel anders uit kon zien dan ze ooit voor mogelijk had gehouden en als ze de antwoorden zou vinden op vele vragen, ze uiteindelijk weer bij haar kracht en ware zelf zou komen. Zie daar haar boek; Wat is ware voeding? http://www.warevoeding.nl/ Ronald Jan Heijn: ‘Wereld op drift’ is de ideële website van Ronald Jan Heijn en wil wijzen op een ruimer bewustzijn, waardoor huidige problemen in een ander daglicht komen te staan. www.wereldopdrift.nl/ op facebook wereld op drift Johan Oldenkamp: : Johan heeft een diepgaande studie gemaakt van menselijk gedrag en de patronen die daaraan ten grondslag liggen. Hij heeft daartoe diverse Oosterse en Westerse methoden gevolgd voor mentale, emotionele, lichamelijke, spirituele en psychische ontwikkeling. Deze inzichten heeft hij onder andere verwoord in zijn 20 boeken Meer informatie is te vinden op deze site http://www.pateo.nl

We are all connected

Itsyouinside

Pagina 51


B-Yourself

Itsyouinside

Pagina 52

B-Yourself Bewustwordings magazine maart 2013  
B-Yourself Bewustwordings magazine maart 2013  

Bewust worden, bewust zijn, je zelf zijn

Advertisement