Page 1

B-Yourself

1/2/2011 Februari 2011. Jaargang 1. Nummer 1

MAANDELIJKS BEWUSTZIJNS MAGAZINE

B-YOURSELF

Bewust wording, Bewust-Zijn, Jezelf Zijn | Itsyouinside


B-Yourself

Inhoud: De visie van: 

Angelique Brekelmans

Mabel van den Dungen

Lilian Ferru.

Edwin Vergouwen Bewust wording van:

Tijn Touber

Jan de Graaf

Marten Beck

Rob Derksen Vaste Rubrieken:

Hulp in bewustwording

Bewustwording in het licht van 2012

Itsyouinside

Gedicht van Marjolijn

Pagina 2


B-Yourself

Een welkomstwoordje. Hoi, welkom en leuk dat je B-Yourself leest. Een nieuw blad, een nieuw jaar en de eerste maand is alweer voorbij gevlogen. Je gevoel geeft steeds vaker aan wat gaat alles toch snel, oud & nieuw leek gister wel.

De beleving, - jou beleving - is ook iets wat jou staat van bewustzijn verteld, weergeeft. Waar jij je focus op richt daar ben jij je bewust van. Daarom vind ik het belangrijk voor jou als mens, voor de maatschappij en de Aarde waarop wij zijn, dat je bewust wordt van je doen en laten. Van wat je voelt en denkt en doet. Jouw actie en de reactie die daarop volgt. In een hogere staat van bewustzijn komen deze 3 belangrijke acties steeds meer vanuit jou zelf, en is de beïnvloeding van buiten minimaal. In deze (snelle) periode waarin we leven is het essentieel dat we op zoek gaan naar onszelf, ons unieke zijn. De ontdekking van Jezelf. Je bent uniek kostbaar dus waarom kopiëren… Wat, waarom en hoe? Wat wil je volgen in plaats van Jezelf? Waarom volg je iets anders dan je unieke zelf? Hoe is het mogelijk dat iets anders belangrijker is dan Jijzelf? We hebben kuddedieren, we hebben klapvee, allemaal volgers maar van binnen alleen. Wat kun jij niet wat een ander wel kan. Waarvan ben jij je bewust in jou leven, wees bewust van jezelf, van je kracht. Alles heeft een reden, zo ook de reden waarom jij niet je kracht, je moed, je lef kunt vinden. Er is Liefde, voor Jezelf en er is Angst, voor Jezelf. De Liefde om jezelf te durven vinden, te omarmen en samen te smelten, die eenheid te creëren in jou. En dan is er de Angst, de drempel. Angst om de stap naar jezelf te durven nemen, Angst om de realiteit onder ogen te durven zien, Angst om los te laten en hernieuwd weer het leven te beginnen.

Itsyouinside

Pagina 3


B-Yourself

Je ego, je zelfbeeld hoog houden terwijl jezelf beter weet. Maskers en muren die jou staande houden in het dagelijkse ―toneelstuk‖ waarin jij speelt als acteur, die niet meer weet wat Zichzelf zijn nu werkelijk inhoud. Bewust worden, kost energie, kost moeite en kost kracht. Maar je krijgt het mooiste ervoor terug, Jezelf. Wees jezelf dierbaar, en ga op zoek naar jezelf. Heerlijk bij jezelf op de koffie of de thee een hernieuwde kennismaking een nieuwe start. Wees ervan bewust dat je nooit alleen staat als je de stap door je angst durft te nemen. Vertrouw en voel dan ben je er al voor de helft…

Ik wens je heel veel bewust leesplezier toe. En zie je graag terug bij het volgende nummer. Liefs warme groeten, en blijf bij Jezelf. Edwin.

Verlies jezelf niet in een ander, maar vind jou ander in jezelf Itsyouinside

Pagina 4


B-Yourself

Bewustwording in het licht van 2012 Deel 1: Esoterie Terugkijkend naar het verleden kun je zien dat er in alle tijden mensen waren die een soort geheime kennis bezaten. Het waren de ‗ingewijden‘ (waaronder priesters en koningen), de mensen die ‗verlicht‘ waren. De spirituele leiders. Een paar bekende voorbeelden: Lao Tse, Boeddha en natuurlijk Jezus. De kennis die mensen bezaten (eigenlijk is het meer een ―besef‖ en een ―weten‖ dan kennis) was voorbehouden voor een enkeling en behoorde daarom tot de esoterie (=binnenste cirkel). De reden dat niet iedereen deze kennis tot zich kon nemen, heeft te maken met het feit dat een mens alleen dan één of andere kennis kan inzien en voor zichzelf nuttig kan maken, wanneer zijn eigen bewustzijnstoestand ongeveer gelijkwaardig is aan het niveau van de kennis. Om dat niveau te bereiken was vaak een inwijdingsweg nodig. Het lastige met de esoterische kennis is, dat je het niet kunt bedenken. Dat is ook helemaal niet nodig, want die kennis is er gewoon. Maar de ―gewone mens‖ is niet in staat deze kennis te bevatten, omdat dit voorbij het denken gaat. In feite is de esoterie de onwetenschappelijke manier om de werkelijkheid te beschouwen. Esoterie is geen verzamelbegrip voor gegevens, feiten en formules die men alleen maar hoeft te leren om op de hoogte te zijn. Esoterie is een weg of een pad dat naar een doel leidt. Dit doel is de volmaaktheid van de mens, het ―kosmische bewustzijn‖. De weg gaan om het doel te bereiken betekent voortdurend het eigen leven beleven, het gedrag veranderen, steeds anders worden, steeds nieuw zijn. Kortom, esoterie betekent, ontwikkeling. Esoterie is zo oud als de mensheid. Ze is er altijd al geweest en zal er altijd zijn. Ze bewaart vanaf het begin der tijden de som van de kennis die voor de mens over dit universum toegankelijk is. Haar lessen zijn onafhankelijk van de tijd, ze worden niet gecorrigeerd, nooit gemoderniseerd, verouderen nooit. Onze moderne wetenschap begrijpt niet dat alle kennis er altijd is. Ze leeft veeleer in de waan dat men door elke nieuwe ontdekking dichter bij de waarheid zou komen en dat het daarom een kwestie van tijd zou zijn tot men ―alles‖weet. Vanuit een esoterisch standpunt is het juist andersom. De kennis is er altijd, alleen het individu moet zich naar haar toe ontwikkelen om haar te kunnen herkennen. Itsyouinside

Pagina 5


B-Yourself

Met de komst van Jezus kwam er een verandering. Hij liet zien dat je min of meer gewoon in het dagelijks leven tot ―bewustwording‖ kon komen. Er was geen speciale inwijding meer nodig. Helaas heeft de kerk deze ontwikkeling tegengewerkt, waarover meer in Deel 3. Veel esoterische geschriften werden vernietigd en de esoterische kennis bleef beperkt tot een kleine groep mensen.

In 1945 werden in Nag Hammadi esoterische geschriften gevonden die gespaard zijn gebleven van vernietiging. Bijvoorbeeld het Evangelie van Thomas. In deze teksten zijn door de kerk geen wijzigingen aangebracht of dingen weggelaten, zoals dat bij de Bijbel gebeurd is. De esoterische kennis kwam boven water. Maar goed, die was nog wel voor velen onbegrijpelijk… Tegenwoordig is er een enorme keuze uit begrijpelijke esoterische en spirituele boeken en vliegen de esoterische getinte websites als paddenstoelen uit de grond. Hoe komt het dat iedereen nu in principe toegang mag krijgen tot die geheime kennis? Dit heeft alles te maken met de ―Grote Omwenteling‖ die ons om en nabij 2012 te wachten staat. In deel 5 wordt hier aandacht aan besteed. Op dit moment volstaat het om te zeggen dat de op handen zijnde energetische verandering gemakkelijker het hoofd te bieden is wanneer men voldoende in bewustzijn gegroeid is. Verder in dit magazine kunt uw deel 2 lezen

Itsyouinside

Pagina 6


B-Yourself

Bewust wo r ding va n jez el f va nuit ener get i sc h per spec t ief Heb jij je zelf wel eens de vraag gesteld: ‗wie ben ik?‘ of: ―Wat doe ik hier?‖. Als je jezelf die vragen nog nooit hebt gesteld, lees je waarschijnlijk niet verder. Einstein heeft ooit gezegd dat de mens maar 4% van zijn hersenen gebruikt. Als dat zo is, is dat dan erg? De mens kan niet alles bevatten, kan niet alle mogelijke informatie tegelijkertijd gebruiken. Maar wij, jij en ik kunnen ons wel bewust zijn van wat ons maakt tot wie we zijn. Dat kan alleen maar als we ons zelf vragen stellen; wat, waarom, hoe. Waarom vind ik het moeilijk om.., waarom voel ik me zo. Je hebt een VRAAG nodig. We weten dat we een bewustzijn hebben en we accepteren dat we een onderbewustzijn hebben. Het is in de psychologie dat het onderbewustzijn wordt gezien als bron van problemen en oplossingen voor de persoon. In het onderbewustzijn liggen gedachten en gevoelens, herinneringen, overtuigingen die ons besturen. Ze krijgen namen als de criticus, de saboteur om aan te geven hoe ze een onderdeel zijn van onze persoonlijkheid. Ze beïnvloeden onze reacties en gedragingen. Het is niet voor niets dat ze onbewust zijn. Als je eenmaal hebt geleerd te fietsen denk je niet meer na over hoe het moet. Het gaat automatisch. Zo gaat het ook met ervaringen, overtuigingen, normen en waarden. Ze vinden een plek in ons veld/ in onze persoonlijkheid. Dat je altijd over je eigen grenzen heen gaat, geen nee durft te zeggen, maar moe en huilerig ’s avonds op de bank ligt, of geïrriteerd je partner wegduwt, dat gebeurt niet met het bewustzijn dat je ooit als kleine jongen of meisje gehoord hebt dat je niet moet zeuren, of dat je er niets van kunt. Het kan een hoofdschuddende ouder zijn, met een meewarige blik. Toen leverde het een rotgevoel op, het gevoel van mislukking, of niets waard zijn, of boosheid, of angst.

Itsyouinside

Pagina 7


B-Yourself

Het is maar een voorbeeld van hoe het werkt. Hoe we op basis van een kindservaring een besluit nemen, een beslissing nemen. Bewust of onbewust, de strategie om dat gevoel niet meer te voelen, de pijn te verminderen, uit de weg te gaan, die strategie wordt daar bepaald. En de situatie verdwijnt al opgroeiende, lerende uit ons geheugen en de oplossingstrategie krijgt vaste grond in ons. De pijn is diep weggeborgen.

De kwantum fysica en bewustzijn Wetenschap komt voort uit de behoefte van de mens te verklaren, te begrijpen. De kwantumfysica stelt dat de waarneembare wereld (tijd en ruimte) een parallelle, niet waarneembare wereld kent. Ze zijn complementair en be誰nvloeden elkaar. Anders gezegd er is sprake van: On-middelijkheid. Afstand en tijd bestaan niet. Probeer dat maar eens te ervaren in je eigen fysiekheid. In die Onmiddelijkheid is alle informatie aanwezig en opgeslagen in golflengtes en frequenties. Alles is bewustzijn, we zien het niet (het is niet tastbaar) maar we worden er wel door be誰nvloed. We kunnen ons bewust worden van die informatie door resonantie. Resoneren wil zeggen dat Je op dezelfde golflengte beweegt en elkaar verstaat. Nodig is openstellen en toelaten en afstemmen. Misschien ken je het gevoel dat je iemand ontmoet en je voelt je thuis. Onbewust heb je informatie opgepakt die aansluit bij iets in jou. Onze hersenen en ons DNA zijn in staat om door resonantie die informatie te ontvangen en te decoderen, om te zetten naar waakbewustzijn. Je kunt hierbij denken aan of het beeld nemen van een tv kanaal of radiostation. Ons dagelijks bewustzijn is een beperkt deel van het alomvattende bewustzijn. In de wetenschap geldt de aanname dat iets verandert zodra je het waarneemt. Zo be誰nvloedt dat wat je denkt en voelt jouw werkelijkheid, jouw relaties. Jij en alles in jou is de actor, de betekenisgever. Je kent vast de uitdrukking: je hebt een roze bril op, of zet eens een andere bril op.

Itsyouinside

Pagina 8


B-Yourself

Feitelijk is een bril beperkt qua zichtveld, maar het geeft wel aan dat jij op een bepaalde manier waarneemt en dus ervaart. Bewust worden van is open staan voor, een andere bril opzetten. Beseffen dat er geen waarheid is en dat er wel een keuze is.

Bewust wording brengt heelheid Pas als er verwarring in je is, als de pijn actueel is, kan de vraag bewust worden. Dan kun je jouw bril onder de loep gaan nemen. Het is stil staan bij jezelf, en gaan kijken naar wat je denkt, voelt, en doet. Een eerste stap is het leren herkennen van informatie welke direct uit het eigen lichaam afkomstig is. Na de erkenning, oftewel het luisteren naar de informatie, is de volgende stap het gebruiken van deze informatie. De verbinding maken tussen bewust en onderbewust geeft vrijheid (=heelheid). De vraag stellen is een keus.

Angelique Brekelmans werkt als coach, aurareader en energetisch therapeut. Ze heeft een eigen praktijk voor bewust-wording en persoonlijke groei en is gevestigd te Breda.

!

Voor website en meer informatie, zie de Infopagina.

Ook werkt zij voor organisaties zie hiervoor www.truecolours-linked.nl

Itsyouinside

Pagina 9


B-Yourself

Mabel van den Dungen

Alles is op dit moment precies zoals het zijn moet Alles is op dit moment precies zoals het moet zijn. „Lekker dan‟, zal de meest cynische onder jullie denken. „Dan kan ik nu meteen stoppen met lezen, want dan hoef ik helemaal niets te veranderen.‟ Als je tevreden bent met hoe je leven er nu uitziet, klopt dat. Maar misschien lees je dit wel „toevallig‟ omdat je hier en daar best wat zou willen veranderen. Kun je niet meer voldoen aan het moordende tempo dat je jezelf oplegt? Ben je redelijk in paniek omdat je inmiddels vijf sollicitatie afwijzingen binnen hebt en je nog te besteden spaargeld net genoeg is voor een maand? Beschuitkruimels in bed Als alles precies zo is als het op dit moment moet zijn en je bent ontevreden, dan is ‗alles is op dit moment precies zoals het moet zijn‘ wel een lastige stelling om te accepteren. Net zo iets als beschuitkruimels in bed; overkomelijk maar irritant. Je wist van te voren dat als je dat beschuitje in bed ging eten, je later in de kruimels zou liggen. Zo is het ook in het leven. Alles wat je doet, hoe klein en hoe onbewust ook, heeft gevolgen. Het enige wat je kunt en hoeft te doen, is dat te accepteren. Mocht je nou niet tevreden zijn met het resultaat dat je tot nu toe hebt behaalt in je leven, dan kun je je denken en je daden aanpassen. Je bent tenslotte de optelsom van wat je denkt en doet. Er is een Tibetaanse gezegde: ‗Hoe je nu bent, zegt hoe je in het verleden bent geweest, hoe je met het nu omgaat, zegt hoe je toekomst zal zijn‘.

Itsyouinside

Pagina 10


B-Yourself

Karma Maar vaak weten we helemaal niet waar we mee bezig zijn en als we dat wel weten, weten we weer niet hoe we dat kunnen veranderen. Sommigen verschuilen zichzelf achter ‗Zo ben ik nu eenmaal‘ en ‗Dat is mijn karma‘. Gelukkig mag ik dat namens alle boeddhisten afdoen als onzin. Al zullen zij het anders formuleren. Meer iets in de trant van ‗ieder in zijn eigen tempo naar verlichting‘. Het succes of geluk in je leven wordt voor een groot deel bepaald door de mate waarin jij er verantwoordelijkheid voor wil en durft te nemen. ‗Das een leuk verhaal maar dan moet je wel eerst weten wat je wilt en het daarna nog voor elkaar boksen‘, zegt de slimste van de klas. Dat klopt ook en dat is precies wat ik wil doen met Boeddha Business; je op een praktische manier op weg helpen om jouw levensdoelen en –geluk helder te krijgen. Wat wil je met je leven? Hoe krijg ik een liefdevolle en harmonieuze relatie? Doe ik het werk wat ik wil? En hoe kan ik bijdrage aan het groter geheel? Dat klinkt ingewikkeld, maar is veel simpeler dan het lijkt.

Hoe dan? ‗En hoe gaan we dat doen dan?‘ , vraagt de ongeduldigste van de klas. Leren hoe je te allen tijde verbonden kan zijn met jezelf. De grootste vergeten waarheid van mensen in het Westen, is dat ze zelf overal alle antwoorden op hebben. Itsyouinside

Pagina 11


B-Yourself

Door het tempo, stress, verwachtingen en vervreemding van onszelf zijn we verloren wat natuurvolken en veel Oosterse mensen nog steeds weten; je bent compleet en hebt alles al in je. Na het lezen van Boeddha Business weet je ook waar en hoe je die antwoorden altijd in jezelf kunt vinden. Om zaken echt te kunnen veranderen, moet je dus eerst accepteren dat alles is zoals het nu moet zijn, want als je anders kon, had je tot nu toe wel anders gedaan. Als je dat echt tot in je diepste kern kunt voelen, dan pas kun je veranderen. Dan kun je een kruisje zetten achter de geleerde lessen en transformeren naar een ander level. Schrijver Aldous Huxley zegt: ‗Er is slechts 1 plek in de wereld die je echt kunt verbeteren; je eigen ik. En ik wil daar dan alleen nog aan toevoegen: als jij verandert dan verandert de hele wereld met je mee. En hoe meer mensen dat zullen inzien en navolgen, hoe eerder het weer beter met ons zal gaan als collectief en met de hele planeet. Je hebt dus eigenlijk niet alleen verantwoordelijkheid om het allerbeste uit jezelf te halen op geestelijk, spiritueel, mentale en fysieke vlak. Maar je zult je ook steeds meer gaan beseffen dat jouw bijdrage aan het groter geheel, echt het verschil kan maken. Het is nog niet te laat voor alle strijders van het licht. Veel plezier onderweg Mabel van den Dungen

!

Voor website en meer informatie, zie de Infopagina.

Ambassadeur van de Liefde

100% jezelf Itsyouinside

Pagina 12


B-Yourself (advertentie)

o

o o

Itsyouinside

Succesvolle auteurs, met een vaste groep lezers en steeds nieuwe ge誰nteresseerden. Van godsdienst naar zelfrealisatie. Dit boek onthult wat godsdiensten verzwegen. Pagina 13


B-Yourself

Het is vijfentwintig graden. Ik zit in de tuin onder de schaduw van de vijgenboom en klap mijn laptop open. Een zacht briesje dwarrelt om mij heen. De zon weerkaatst op het riet van de vijver. Ergens op de achtergrond hoor ik piano spelen. Ik ben mij bewust dat ik besta. Wat is het leven mooi. Ik voel me dankbaar en terwijl ik dit denk besef ik dat liefde voor het ego een misdaad is. Ik ben niet mijn ego, jij bent niet jouw ego. Wij mensen zijn zoveel meer. Door Lilian Ferru. Volgens Meester Eckhart Tolle zijn wij allen verbonden met iets zo groot, zo onmeetbaars en heilig, dat je je er geen voorstelling van kunt maken. Waarom hebben we daar zo weinig voeling mee? We jagen onszelf door de dag en staan nauwelijks stil bij waar we mee bezig zijn. Zodra het verstand alle aandacht opeist, ben je afgesneden van wie je werkelijk bent. Soms heb je van die momenten dat je niet kunt ophouden met denken. Het onophoudelijke lawaai in je hoofd verhindert dat je de stilte in jezelf vindt. Het verstand schept etiketten, beelden, en definities. Of anders gezegd: het verstand creëert een denkbeeldig Ik dat we het ego noemen. Het ego is dus het onechte Ik. De wereld is in jou Het ego heeft overal wel een mening over. Je beoordeelt situaties, bekritiseert en probeert van alles en nog wat te veranderen. Het domein waar het ego zich verschuilt, is onze schaduwkant. Het ego woont in een fort, met opgetrokken muren, en vindt het heerlijk om met de vinger te wijzen. Alles wat we niet in onszelf willen erkennen, projecteren we op anderen. In de holografische wereld waarin we leven is alles en iedereen een spiegel, zie je voortdurend jezelf en praat je in feite met jezelf. Jij bent niet in de wereld, de wereld is in jou. Wat we bij een ander veroordelen of afwijzen zijn verborgen aspecten van onszelf. Volgens auteur Marianne Williamsom wil het ego niets liever dan nooit pijn ervaren. Daarom onderdrukken we onaangename gevoelens, met als gevolg dat we onze angsten niet onder ogen durven te zien. De schaduw Ieder mens heeft een schaduw die alle kanten van jezelf verbergt die voor het ego bedreigend zijn. We kunnen jarenlang de strijd voeren met dezelfde kilo‘s, de drang om vreemd te gaan, of om junkfood te eten. Je kunt eindeloos je best doen om schadelijke gewoontes te onderdrukken, maar ooit komen ze aan het licht in de vorm van onbetaalde rekeningen, verslavingen, kalmerende middelen, relaties die vastlopen, of carrières die Itsyouinside

Pagina 14


B-Yourself

steeds stranden. Het ego heeft zo zijn eigen arsenaal om zichzelf in leven te houden. Het doet er alles aan om je van het hier en nu weg te houden. Let er maar eens op hoe vaak je in gedachten bij het verleden bent of fantaseert over de toekomst. De denkbeeldige toekomst roept meestal angst en zorgen op. De toekomst is een hersenspinsel. Het verleden bestaat niet meer en het laatste wat je wilt is oude emotionele troep blijven recyclen. Jij bestaat om te schitteren Wat kun je doen om het ego te beteugelen? Concentreer je op het hier en nu en accepteer jezelf. God heeft jou precies zo gemaakt zoals je bent. Jij bestaat om te schitteren. Voor het ego is zelfacceptatie de dood, niets is zo bedreigend als zelfliefde. Als je bijvoorbeeld bang bent dat anderen erachter komen welke internetsites je bekijkt, dan weet je dat het ego stevig grip op je heeft. Het ego houdt van geheimen, want dat is voedsel. Je gaat onechte maskers opzetten en verliest uit het oog wie je werkelijk bent. Je gaat leven volgens een verzinsel dat acceptabel is voor jezelf, maar dat niets met je ware kern te maken heeft. Je hoeft niet te twitteren, populair te zijn op Hyves of cool met je Black Berry te zwaaien. Laat je niet besmetten door de virussen van de wereld en blijf gecentreerd in wat en wie je bent. Het ego kan niet overleven als jij werkelijk aanwezig bent. Door gevoelens in het licht te zetten, maak je het ego monddood. Alles wat jij bent mag er zijn. Durf je schaduwkant te omarmen. Als je nooit kunt aanvaarden wat is, ben je ook niet in staat de mensen te nemen zoals ze zijn. Je hoeft je niet prettig te voelen bij een onbehaaglijk gevoel, erken gewoon wat er in je speelt. Jung zei het al: ‗Ik ben liever een totaal wezen, dan een goed mens‘. Aanvaarding betekent dat je elke vorm van verzet opgeeft. Het onware, ongelukkige zelf dat zich graag ellendig voelt of zelfmedelijden heeft, kan dan niet langer bestaan. Vervolgens kom je tot overgave. Overgave is het toverwoord als het om het ego gaat. Als je je overgeeft aan het moment en aanvaardt wie je bent, heb je de verdedigingskunsten en de valse maskers van het ego niet meer nodig. Door kwetsbaar te zijn, wordt je onkwetsbaar. Alleen iemand die bereid is tot overgave heeft geestelijke macht. Observeer jezelf als je weer loopt te stressen, glimlach om jezelf. Alles begint met het herkennen van de stem van het ego. Boosheid, verontwaardig, oordelen, beschuldigen, slachtofferschap, irritatie. Je zult eerst moeten zien wat je doet. Vervolgens moet je contact maken met het gevoel dat onder de oppervlakte verborgen is en dan zorgen dat je ermee in het reine komt. Je moet je bewust worden van je gewoontes, je gedrag en je saboterende levensstijl. Het ego houdt van ontkenning. Het is slim en gaat heimelijk te werk. ‗Ik ben het niet, het is de ander!‘ Wijs niet Itsyouinside

Pagina 15


B-Yourself

langer met de beschuldigende vinger. Stop ook met klagen. Klagen betekent dat je niet accepteert wat is. Je degradeert jezelf tot slachtoffer. Kijk door een bril van mededogen naar anderen en jezelf. Heelheid is dichtbij, niet ver weg. Soms is er maar vijf minuten totale eerlijkheid voor nodig om het ego te ontmaskeren Als je besluit om het goud in de duisternis te zoeken door je schaduwkant te onderzoeken, moet het ego wel pas op de plaats maken. Daarmee stap je uit de nietigheid van het egocentrische leven en volg je je grootste goddelijke missie. Ik klap mijn laptop dicht. Ik ben in het hier en nu. Aandachtig en stil. Ik luister naar het gekwetter van de vogels en voel het briesje op mijn huid. Alles is goed zoals het is, daar heeft het ego nooit een antwoord op.

!

Voor website en meer informatie, zie de Infopagina.

Pak de sleutel, en open de deur naar Jezelf Itsyouinside

Pagina 16


B-Yourself

Maak van je schaduwkant je kracht Jaloezie, koppigheid, dominant gedrag. We hebben allemaal eigenschappen die we (meestal onbewust) verborgen proberen te houden. Maar juist deze “schaduwkanten” kunnen je helpen om meer in balans te komen en een completer mens te worden. ―Ik werk al jaren in een bloemenwinkel en ergerde me altijd mateloos aan min collega,‖ vertelt Hannelore van Beek (38). ―Ik vond haar opschepperig, koppig en dominant. Zelfs haar rare krullenkapsel ergerde me. Het heeft jaren geduurd voordat ik eindelijk besefte dat het eigenlijk mijn eigen gedrag was wat ik in haar weerspiegeld zag. Gedrag dat ik al een tijd in een hoekje had opgeborgen. Maar hoe ver ik het ook had weggestopt, die kanten van mezelf verdwenen daar natuurlijk niet mee‖ Zelfingenomen gedrag, luiheid, jaloezie, koppigheid. Ieder mens verbergt (nog) niet bewust bepaalde eigenschappen. Omdat ze door onszelf of anderen niet goedgekeurd werden, maar ook omdat we simpelweg niet zo willen zijn of omdat we in het verleden last hebben gehad van soortgelijk gedrag. ―Het zijn de meest verborgen kanten van onszelf die een eveneens niet bewuste invloed hebben op ons leven hebben‖ zegt Rob Derksen (48), coach en oprichter van Stichting Het Elfenlicht. ―Ze staan letterlijk in de schaduwkant.‖ Rob geeft sinds tien jaar workshops waarin hij mensen leert om hun schaduwkanten te ontdekken en heeft in al die tijd nog nooit iemand ontmoet die geen schaduwkanten had. ―Iedereen heeft ze, alleen zijn de meeste mensen zich daar niet van bewust. De schaduwkanten zitten verborgen achter een façade van trots, vijandigheid, afstandelijkheid en superprioriteit, maar hebben ondertussen wel invloed op je leven. Ze slurpen je energie op, verstoren je relaties, carrière en innerlijke rust.‖ Zoals bij Hannelore die vanwege haar irritante collega zelfs op het punt stond haar ontslag in te dienen. ―Totdat een vriendin zei dat ik me waarschijnlijk aan haar ergerde omdat we zoveel op elkaar lijken. In eerste instantie maakte dat me boos, want die collega is alles wat ik niet wil zijn. Maar hoe langer ik erover na dacht, hoe meer waarheid ik er in zag. Ik lijk inderdáád op mijn collega, maar in tegenstelling tot haar heb ik bepaalde eigenschappen nooit willen accepteren en daarom in de schaduw gezet.‖

Itsyouinside

Pagina 17


B-Yourself

Vuilnisbak van eigenschappen Het was de Zwitserse psychiater Carl Jung die de term ‗schaduwkant‘ introduceerde voor de verborgen kant van onze psyche. Volgens hem is je schaduwkant de persoon die je niet wilt zijn, maar je wel bent. Hij ziet de schaduwkant als een vuilnisbak waarin alle eigenschappen verdwijnen waarvan we van jongs af aan hebben geleerd dat ze niet wenselijk zijn. Niet alleen de slechte, maar ook de goede. Sommige van die eigenschappen zijn dus misschien al jaren onterecht weggestopt. ―Voor jezelf opkomen is één van de positieve eigenschappen die veel vrouwen al jong hebben geleerd om te onderdrukken,‖ zegt Rob Derksen. ―Weerbaarheid werd eeuwenlang niet gezien als een goede eigenschap voor vrouwen, lief en gedienstig moesten ze zijn. Daarom hebben veel vrouwen deze kant van zichzelf opgeborgen. Ze zijn zichzelf er niet van bewust dat ze deze kant in zich hebben, maar ergeren zich ondertussen wel rot aan vrouwen die niet bang zijn om voor hun mening uit te komen of initiatieven te ontplooien.‖ Andere veelvoorkomende schaduwkanten bij vrouwen zijn eigenwijsheid, jaloezie, dominantie en gemeen gedrag. ―Eén van de vrouwen uit mijn workshops werd al jaloers als haar man naar een andere vrouw keek‖, zegt Rob. ―Dat gaf ze nooit toe, want ze had altijd geleerd dat jaloers zijn een slechte eigenschap is. Maar ondertussen dook die jaloezie vanuit de schaduw wel degelijk in allerlei situaties op. Ze had dat zelf niet in de gaten, maar begon wel te mokken, werd boos en gaf steken onder water.‖ Niet alleen zorgde dat voor ruzies met haar man, ze begon ook mensen met hetzelfde gedrag te vermijden en belachelijk te maken. ―Sinds ze haar eigen jaloezie onder ogen durft te zien, lukt het haar om met een heel andere blik naar anderen en zichzelf te kijken,‖aldus Rob. ―In plaats van af te geven op jaloerse mensen of kwaad te worden op haar man, kan ze nu gewoon zeggen: ‗Lastig hè, om jaloers te zijn.‘ Door haar schaduwkant te herkennen, erkennen en op een positieve manier te gebruiken, werkt hij niet langer tegen haar.‖

Itsyouinside

Pagina 18


B-Yourself

Waardevolle informatie De oorsprong van het merendeel van alle schaduwkanten ligt in onze jeugd, vertelt Rob Derksen. ―Tussen je vierde en je zevende neem je allerlei eigenschappen over van mensen die een bepaalde rol in je leven spelen. Je kopieert hun gedrag en doet als het ware na wat je wordt voorgedaan door je ouders, broers, zussen, buurkinderen, leraren. Als daar eigenschappen bij zaten die je niet aanstonden of waar je zelfs last van had, dan zul je geneigd zijn geweest om die op te bergen.‖ Was je moeder bijvoorbeeld een ontzettende haaibaai die altijd en overal commentaar op had, dan heb jij zelf waarschijnlijk voorgenomen om je nooit zo te gedragen tegen je kinderen. ―Maar omdat je als kind ook het minder leuke gedrag van je moeder hebt overgenomen, zit die kant wel in je,‖ zegt Rob. ―Zelf heb ik daar ook lang mee geworsteld, want ik wilde absoluut niet zo koppig, streberigen eigenwijs zijn als mijn vader. Ik stopte die kanten weg, maar had ze wél in me.‖ Het onderdrukken van zijn koppige, streberige kanten koste Rob ontzettend veel energie. ―Ik kreeg van allerlei mensen te horen dat ik niet zo dominant of eigenwijs moest zijn, terwijl ik ervan overtuigd was dat ik dat helemaal niet was. Ondertussen ergerde ik me meer en meer aan mijn vader. Pas op het moment dat ik mijn eigen schaduwkanten begon te accepteren, trad er verbetering op in onze relatie. Als ik dat eerder had gedaan, dan had ik nooit zo‘n moeizame band met mijn vader gehad.‖ Rob geeft toe dat het niet altijd even leuk is om de weggestopte kanten van jezelf uiteindelijk te leren waarderen precies zoals je bent en niet zoals je graag zou willen zijn.‖

Itsyouinside

Pagina 19


B-Yourself

Goede en slechte kanten Maar hoe kom je er nu achter wat de schaduwkanten zijn die diep van binnen verborgen zitten? ―Ik ben ze gaan ontdekken door heel goed te kijken wanneer en waaraan ik me ergerde bij mijn collega uit de bloemenwinkel en andere mensen,― vertelt Hannelore van Beek. ―Al snel zag ik een bepaald patroon. Ik ergerde me aan opschepperij, dominant gedrag en koppigheid – precies de eigenschappen die vroeger door mijn moeder de kop in werden gedrukt, maar die ik niet bewust wel al die jaren met me heb meegedragen.‖ Kritisch kijken naar je eigen projecties is ook de methode die Rob Derksen tijdens zijn workshops gebruikt om mensen hun schaduwkanten te laten ontdekken. Projectie is een niet bewust mechanisme dat begint te werken zodra je er een trekje van je persoonlijkheid de kop opsteekt waarvan je jezelf niet bewust bent. Van daaruit observeer en reageer je op datzelfde trekje bij andere mensen. Je ziet in de ander iets dat deel uitmaakt van jezelf, maar dat je verdringt en je dus in die ander irriteert. ―Je gebruikt andere mensen als het ware als een spiegel voor jezelf,‖zegt Rob. ―Hoe meer je inziet dat jij je eigenlijk precies hetzelfde gedraagt als die mensen, hoe gemakkelijker je jouw schaduwkanten kunt accepteren en leren om er op een positieve manier mee om te gaan. In het begin zal dat inhouden dat er veel verdriet, woede en frustratie loskomt, maar naderhand zul je jezelf veel prettiger en sterker voelen. Schaduwkanten zijn niet per definitie slechte kanten, als je ze maar op de goede manier gebruikt.‖ Leren om op een andere manier met je schaduwkanten om te gaan, lukt niet van de ene op de andere dag. ―Het had bij mij best een tijdje nodig,‖zegt Hannelore. ―In ieder geval om mijn schaduwkanten te herkennen, maar ook om er op een andere manier mee om te gaan. Het grootste verschil met een paar jaar geleden is dat ik nu besef dat ik soms behoorlijk koppig of dominant kan zijn. Ik onderdruk die eigenschappen van mezelf niet langer en accepteer mezelf zoals ik ben. Met mijn goede en mijn slechte kanten.‖ Of beter gezegd mijn betere en mindere kanten.

Debbie Ford – Het schaduw effect

!

Voor website en meer informatie, zie de Infopagina.

Itsyouinside

Pagina 20


B-Yourself

Zwevende liefde Je hebt het over eenzaamheid alsof het je liefste lief is alsof al je liefde met al je zaligheid uit je hart geplukt is

Wanneer ga je de strijd aan die eenzaamheid te verdringen wanneer stop jij met blijven stilstaan wanneer laat je de liefde in je hart doordringen

In die ruimte waar liefde hoort te zweven om te koesteren en om weg te geven waarmee je een ander met je liefde bedrukt die ook voelt alsof de liefde is afgeplukt

Laat tussen zachte dromen je hart bloot komen door je liefde aan mij te geven wordt jouw eenzaamheid weggenomen Pak mijn hand en laat de liefde uit je hart zweven Š M@rjolijn Achterberg Itsyouinside

Pagina 21


B-Yourself

De verbazende beloften van het absolute nulpunt gebied Het verhaal dat u op het punt staat te lezen, heeft voor nogal wat beroering op onze redactie gezorgd. Het onderwerp raakt aan alles, maar dan ook werkelijk alles wat wij, mensen, in ons leven doen. Dat is confronterend, verontrustend en hoopgevend tegelijk. Maar dat was niet de enige reden voor de beroering. Ook was er voortdurend discussie over de wijze waarop het onderwerp geïntroduceerd moest worden. Immers, schrijven over een energieveld dat mens en materie met elkaar verbindt en dat alles en iedereen voortdurend beïnvloedt, tja, dat is nu eenmaal wat minder eenvoudig dan het gemiddelde onderwerp in een krant of tijdschrift. Tijn Touber, die zich wekenlang opsloot om dit wonderlijke verhaal te schrijven, moet in die periode meerdere malen wanhopig zijn geraakt. Niet alleen van onze commentaren en de gesprekken die we voortdurend met elkaar voerden, maar ook en vooral vanwege de complexe materie. De woorden van Niels Bohr, de befaamde Deense natuurkundige, hadden ons kunnen waarschuwen: ‗Iedereen die niet is geschokt door de kwantumtheorie heeft het niet begrepen.‘ Dit, beste lezer, is een waarschuwing. Maar er is troost: mocht u het verhaal op enig moment niet meer kunnen volgen, u bevindt zich in goed gezelschap. Houdt u vast. (Of liever: laat los.)

Itsyouinside

Pagina 22


B-Yourself

Shireen Strooker staat roerloos in het midden van een groot weiland. Om haar heen staan zeshonderd mensen. Het schitterende landschap onder de rook van de machtige vulkaan Mount Rainier in het uiterste noordwesten van de Verenigde Staten is voor haar onzichtbaar. Shireen is geblinddoekt, evenals al die anderen in het weiland. Die ochtend hebben ze allemaal een tekening gemaakt. De honderden tekeningen hangen nu op het hek langs het weiland. De opdracht: vind geblinddoekt je eigen tekening. Shireen doet een meditatieoefening, haalt haar tekening voor de geest en denkt: ‗Ik ben de maker van de tekening en de toeschouwer, ik moet alleen maar één worden met de tekening, dan trekt die mij vanzelf naar zich toe.‘ Dan loopt ze, zonder tegen iemand op te botsen, dwars over het veld en… haalt in één keer haar tekening tussen de zeshonderd anderen vandaan. Toeval? Puur geluk? Je zou het denken. Maar die ochtend is Shireen niet de enige die deze onwaarschijnlijke prestatie verricht. De resultaten van deze oefening van de leerlingen van de Ramtha‘s School of Enlightenment verslaan de wetten van de empirische kansberekening. Kennelijk is de mens in staat op een ontastbare wijze met materie te ‗communiceren‘. Het lesprogramma van deze bijzondere school wil bewijzen dat verschijnselen als telepathie en helderziendheid geen mysterieuze fenomenen zijn, maar gaven die elk mens bezit en kan ontwikkelen. Er is meer tussen hemel en aarde dan wij kunnen vastpakken, luidt de ongeschreven slogan van het curriculum van Ramtha‘s school.

Itsyouinside

Pagina 23


B-Yourself

Er zijn meer scholen en stromingen die deze boodschap de afgelopen decennia hebben verkondigd. Sterker nog: de nieuwe tijdsbeweging is op dit uitgangspunt gegrondvest. Maar het boeiende is dat de harde wetenschap van de moderne natuurkunde bewijzen begint aan te dragen voor het bestaan van een alomvattend energieveld, dat een verklaring zou kunnen bieden voor het wonder van een geblinddoekte vrouw die haar eigen tekening te midden van zeshonderd andere vindt. Onderzoeksjournaliste Lynne McTaggart geeft in haar boek The Field (Harper Collins, 2001) een overzicht van recente wetenschappelijke ontdekkingen die aantonen, dat er een allesomvattend energieveld bestaat dat mens en materie met elkaar verbindt. Op zoek naar het hart van de materie – naar het allerkleinste deeltje – ontdekken natuurkundigen de bijzondere eigenschappen en mogelijkheden van dit veld. Het zogenaamde Zero Point Field – zo genoemd omdat er bij het absolute nulpunt nog steeds energie meetbaar is – lijkt de verklaring aan te dragen voor talrijke bekende verschijnselen en processen die de wetenschap tot dusver voor raadselen stelde. Van zwaartekracht tot elektromagnetisme en van de spontane genezing van een wond tot helderziendheid en telepathie: het zijn allemaal verschijnselen die hun oorsprong vinden in dit kwantumveld. McTaggart schrijft: ‗Onderzoekers ontdekken dat het Zero Point Field de blauwdruk bevat van ons bestaan. Alles en iedereen is met elkaar verbonden door middel van dit veld waarin alle informatie van alle tijden zou zijn opgeslagen. Uiteindelijk kun je alles – van mensen tot materie – terugvoeren op een verzameling van elektrische ladingen die voortdurend in contact staan met deze oneindige zee van energie. Onze interactie met dit veld bepaalt wie wij zijn, worden en waren. Het veld is de alfa en omega van ons bestaan.‘

Lynne McTaggart – Het Veld (The Field) Itsyouinside

Pagina 24


B-Yourself

Een verbinding tussen materie en geest staat haaks op de wetenschappelijke fundamenten waarop de moderne samenleving is gegrondvest. Ons denken wordt immers nog steeds sterk bepaald door het mechanistische wereldbeeld dat Isaac Newton in de zeventiende eeuw introduceerde. Newton zag het universum als een machine met losse onderdelen die een beperkte invloed op elkaar hebben. René Descartes voegde daar nog eens zijn visie aan toe, dat de menselijke geest is afgescheiden van de levensloze materie die we ‗lichaam‘ noemen. In het denken van Newton en Descartes draait de wereld gewoon door – of wij mensen er nu wel of niet zijn. Wij doen er niet veel toe. De evolutieleer van Darwin versterkte het beeld van de eenzame, afgescheiden mens. Het ging om eten en gegeten worden. De mens bleek een evolutionair toeval zonder bijzondere betekenis. Maar er bleven grote vragen: hoe begint het leven, hoe werkt onze geest, waarom worden wij ziek, hoe ontwikkeld één cel zich tot een volledig mens et cetera. Vele wetenschappers zochten antwoorden op deze vragen in de religie, maar dat bracht hen in conflict met zichzelf. Hoe kun je twee zo tegenstrijdige levensvisies binnen jezelf verenigen? De eerste aanwijzingen voor een mogelijke brug tussen spiritualiteit en wetenschap, voor het bestaan van een allesverbindend energieveld, kwamen – opmerkelijk genoeg – uit natuurkundige ontdekkingen aan het begin van de vorige eeuw. De Duitse natuurkundige Max Planck toonde in 1911 aan, dat er tussen de atomen een energierijke ‗lege ruimte‘ bestond. Maar omdat hij vast stelde dat dit energieveld er altijd en overal is, beschouwde hij het als een constante zonder invloed op het materiële bestaan. Andere pioniers van de kwantumfysica ontdekten dat je de meest elementaire bouwstenen van de materie eigenlijk niet eens ‗materie‘ kunt noemen. Soms gedroegen deze bouwstenen zich als deeltjes, dan weer als golven en soms als beide tegelijk. In 1927 noemde Werner Heisenberg dit het ‗onzekerheidsprincipe‘. Subatomaire deeltjes bleken geen solide objecten te zijn, maar vibrerende energiepakketjes die als losse onderdelen niet eens kunnen worden gekwantificeerd of begrepen. Een grotere breuk met het Newtoniaanse denken was nauwelijks denkbaar. Op dit elementaire niveau leek niets vast te staan, er was slechts sprake van oneindig veel mogelijkheden.

Itsyouinside

Pagina 25


B-Yourself

Bovendien bleken deze deeltjes pas een specifieke vorm te krijgen als ze werden geobserveerd door een toeschouwer. Aandacht van een mens deed een deeltje ‗bevriezen‘. De onderzoekers kwamen tot de verbijsterende conclusie dat bewustzijn werkelijkheid creëert en Einstein vroeg zich af of de maan eigenlijk wel bestaat als we er niet naar kijken. De natuurkundigen zagen ook dat deeltjes die ooit met elkaar verbonden waren geweest – bijvoorbeeld binnen een molecuul – altijd en overal met elkaar verbonden blijven en elkaar instant – dus sneller dan het licht – en over grote afstand beïnvloeden. Dit zogenoemde ‗nonlokaliteitsverschijnsel‘ wees erop dat de dimensies tijd en ruimte elementair niveau niet zouden gelden. Einstein sprak over ‗spookachtige verbindingen op afstand‘. Einstein en zijn tijdgenoten slaagden er niet in de nieuwe ontdekkingen van de kwantumfysica te verenigen met de Newtoniaanse werkelijkheid die zij om zich heen zagen en konden vastpakken. Hun oplossing was een wetenschappelijk gedrocht: voor de wereld van de kleine deeltjes golden andere wetten dan voor de wereld van de grotere materie. Tegelijkertijd zochten deze wetenschappers hun toevlucht veelbetekenend tot spiritueelreligieuze teksten. Erwin Schrödinger bestudeerde bijvoorbeeld het hindoeïsme, Heisenberg verdiepte zich in de Platonische theorie van de oude Grieken en Niels Bohr wendde zich tot de tao en Wolfgang Pauli tot de kabbala. Wat een eeuw geleden nog niet lukte, lijkt nu mogelijk. De theorie van het alomvattende Zero Point Field zou wel eens de definitieve brug kunnen slaan tussen spiritualiteit en wetenschap. Einstein kon het nog niet bewijzen, maar vermoedde het wel, toen hij zei dat ‗het veld de enige realiteit is‘. Zo kan het veld de verklaring bieden voor de instant, ‗spookachtige‘ informatieoverdracht tussen kwantumdeeltjes. Uiteenlopende wetenschappelijke ontdekkingen wijzen in dezelfde richting.

Itsyouinside

Pagina 26


B-Yourself

Bioloog Paul Pietsch van de universiteit van Indiana in de Verenigde Staten wilde weten op welke plaats in de hersenen herinneringen worden opgeslagen. Pietsch deed experimenten met salamanders. Eerst leerde hij ze bepaalde gedragingen. Vervolgens takelde hij hun hersenen zodanig toe, dat hun herinnering vernietigd zou moeten zijn. Hij maalde de hersenen onder meer in een worstmolen en plaatste ze daarna terug in hun kop. Wat bleek? Na verloop van tijd vertoonden de salamanders opnieuw het aangeleerde gedrag. Ofwel: de hersenen waren kapot, maar de herinnering leefde voort. Pietsch concludeerde dat herinnering geen lokaal fenomeen is, maar op de een of andere manier is verbonden met iets – een energieveld? – buiten de salamanders waaruit zij hun herinnering ‗ophalen‘. Neuronanatoom Harold Burr van de universiteit van Yale ontdekte het veld op een andere wijze. Hij onderzocht in de jaren veertig van de vorige eeuw lichtvelden rondom levende organismen en ontdekte dat jonge salamanders een lichtveld om zich heen hebben in de vorm van een volwassen salamander. Deze ‗blauwdruk‘ blijkt zelfs rondom een onbevrucht ei al aanwezig. Ook bij zaadjes van planten zag Burr lichtvelden in de vorm van de volwassen plant. Deze velden kunnen verklaren waarom je bij salamanders een poot, een kaak of zelfs de lens van het oog kunt amputeren en dat dit lichaamsdeel vervolgens weer aangroeit. Salamanders hebben mogelijk een opmerkelijk sterke verbinding met het hen omringende energieveld, maar het verschijnsel is ook bij mensen niet onbekend. Mensen bij wie lichaamsdelen zijn geamputeerd, kunnen soms nog de (fantoom)pijn in het geamputeerde lichaamsdeel voelen. Ook het werk van Burr wijst erop dat lichamen – materie – zijn verbonden met een omhullend energieveld.

Itsyouinside

Pagina 27


B-Yourself

En waar halen helderzienden hun kennis vandaan? Dat vroeg natuurkundige Hall Puthoff van de universiteit van Stanford in de Verenigde Staten zich af. Hij deed verschillende experimenten met twee helderzienden waarbij hij hen de coördinaten van een plaats op aarde gaf waar zij nog nooit waren geweest. De helderzienden bleken onafhankelijk van elkaar in staat de plekken tot in detail te beschrijven. Om te zien hoe ver hun helderziendheid reikte, vroeg Puthoff hen ook de planeet Jupiter te beschrijven voordat de ruimteverkenner Pioneer 10 van NASA de planeet in kaart zou brengen. Enigszins gegeneerd meldde helderziende Ingo Swann dat hij een ring om de planeet had gezien. ‗Misschien‘, zei hij tegen Puthoff, ‗heb ik mijn aandacht per ongeluk op Saturnus gericht.‘ Niemand nam de tekening serieus, totdat de NASA enige tijd later onthulde dat beelden van de ruimteverkenner hadden aangetoond, dat Jupiter inderdaad een ring had. Inmiddels was de CIA geïnteresseerd geraakt in de bijzondere resultaten van Puthoffs onderzoek, dat wellicht ook voor spionagedoeleinden kon worden gebruikt. Bij wijze van experiment werd CIA-agent Christopher Green met een vliegtuigje de lucht ingestuurd. In zijn binnenzak had hij een briefje met daarop drie getallen. Geen probleem voor helderziende Pat Price, die de getallen feilloos – en in de juiste volgorde – kon opsommen. Hij had zich alleen wat misselijk gevoeld. Later bleek dat Green een turbulente vlucht had gehad. Vervolgens deed Puthoff experimenten waarbij hij mensen op reis stuurde naar willekeurige coördinaten op de aarde en hen vroeg om die locatie in een kwartiertje met een camera vast te leggen. Ook moesten ze een meegegeven vragenlijst invullen. In vrijwel alle gevallen wisten de helderzienden de locaties aan de hand van de gegeven coördinaten duidelijk te beschrijven. Puthoff ging nog een stap verder. Hij vroeg de helderzienden de locatie te beschrijven vóórdat de reizigers ter plekke arriveerden. Ook dat lukte. De helderzienden bleken in staat de bestemming te beschrijven, een half uur tot vijf dagen vóórdat de reiziger arriveerde. Puthoff concludeerde daaruit dat tijd en ruimte op het niveau van het Zero Point Field niet bestaan. De informatie is kennelijk al beschikbaar voordat de feitelijke handelingen plaatshebben. In totaal deed Puthoff 336 vergelijkbare experimenten, waarbij het voor de helderzienden vrijwel niets uitmaakte of de reizigers al wel of nog niet op de locatie waren geweest.

Itsyouinside

Pagina 28


B-Yourself

Natuurkundige Helmut Schmidt deed een ander opmerkelijk experiment waaruit de tijdloosheid van het energieveld blijkt. Hij zette zijn proefpersonen een koptelefoon op hun hoofd en liet hen via een machine bliepjes horen. De bliepjes waren willekeurig en gelijkmatig verdeeld over het linker- en rechteroor. De opdracht aan de deelnemers was: zorg dat er meer bliepjes in één van beide oren worden geproduceerd. In vrijwel alle gevallen slaagden de proefpersonen daarin. Ofwel: mensen waren in staat – zonder direct tastbare relatie – de machine te beïnvloeden. Ook Schmidt concludeerde dat er kennelijk een veld bestaat dat mens en machine verbindt. Zijn volgende experiment onderstreepte dat nog eens op haast bizarre wijze. Hij gaf een proefpersoon een tape met bliepjes mee naar huis met de opdracht de opnamen op de tape te beïnvloeden en meer bliepjes naar het linkeroor te sturen. Schmidt maakte voor zichzelf een kopie van de tape. De volgende dag bleken de bliepjes op de tape inderdaad ongelijkmatig in het voordeel van het linkeroor te zijn verdeeld. Tot verbijstering van Schmidt bleek dat ook op de kopie het geval, terwijl hij niet beter wist dan dat de machine – zoals gebruikelijk – de bliepjes gelijkmatig over beide oren had verdeeld. De enige mogelijke conclusie voor Schmidt was, dat de toekomstige intentie van de proefpersoon reeds op het moment van opname zijn invloed had gehad. Zoals de kleine salamander weet dat hij een grote salamander moet worden, zo weet de proefpersoon van Schmidt al – voordat het hem feitelijk wordt gevraagd – dat hij de opname van de bliepjes zal beïnvloeden. Verleden, heden en toekomst vloeien in het energieveld kennelijk ineen. Psychologe Ellen Langer van de universiteit van Harvard liet in een ander experiment zien dat tijd een relatief begrip is. Een groep van mensen boven de zeventig werd naar een afgelegen plek gebracht waar een omgeving was geschapen die een exacte replica was van het jaar 1959. De meubels waren erop afgestemd, ze kregen films uit 1959 te zien en zelfs de kranten en tijdschriften die ze ontvingen, waren uit die tijd. Binnen een week was er in de feitelijke symptomen van veroudering van deze groep mensen een ommekeer te zien. Hun vingergewrichten werden beweeglijker en hun gezichtsvermogen werd beter. Omdat de deelnemers, zo concludeerde Langer, dezelfde mentale informatie kregen als in 1959, begon hun lichaam zich weer aan te passen aan de fysieke toestand van destijds. Een van de mogelijke verklaring is dat de zeventigers contact maakten met hun eigen energetische blauwdruk uit 1959, waarna het lichaam zich hiernaar voegde. Itsyouinside

Pagina 29


B-Yourself

De Indiase arts en auteur Deepak Chopra formuleert het zo: ‗Tijd is afhankelijk van onze gewaarwordingen. Het bestaan van de voortgaande beweging van de lineaire tijd is in geen enkel experiment aangetoond en nooit in een wiskundige formule beschreven. De ervaring van de voortgaande beweging van de lineaire tijd is een verschijnsel dat is gecreëerd door ons zenuwstelsel. In feite bestaan verleden, heden en toekomst tegelijk, naast elkaar, in een veld van oneindige mogelijkheden. De ervaring van de lineaire tijd is de manier waarop de natuur ons ervoor behoedt alles tegelijk te ervaren. Maar dat is wat er werkelijk gebeurt.‘ Einstein zei het nog kernachtiger: ‗Ruimte en tijd zijn niet omstandigheden waarin wij leven, maar manieren waarop wij denken.‘ In de resonantie met het veld bestaat er geen verschil tussen een herinnering en een nieuwe ervaring. De hersenen halen ‗oude‘ en ‗nieuwe‘ informatie op dezelfde manier op. Dit verklaart het gedrag van de salamanders. De hersenen waren vrijwel vernietigd, maar de ‗herinnering‘ was niet verloren gegaan; deze lag nog opgeslagen in het veld. Ook intuïtie, helderziendheid, voorgevoelens, telepathie en andere ‗onverklaarbare‘ fenomenen worden begrijpelijk door het Zero Point Field als opslagplaats van informatie te zien waarop elk mens op elk moment kan afstemmen. Is dat wat Nostradamus deed toen hij de toekomst ‗zag‘? Een van de eerste wetenschappers die inzag dat het Zero Point Field wel eens de ontbrekende schakel zou kunnen zijn voor ons begrip van het universum, was de Hongaarse systeemdeskundige Ervin Laszlo. In zijn boek The Creative Cosmos uit 1993 schrijft hij dat het veld meer is dan een massa zinderende energie op de achtergrond van ons bestaan. Volgens Laszlo is het Zero Point Field vooral ook een informatiedrager. ‗Dit kwantumvacuüm is de oorsprong van geest en materie – een blauwdruk van het universum. Zelfs onze eigen herinneringen liggen niet in onze hersenen opgeslagen, maar liggen als holografische informatie opgeslagen in het veld. Onze hersenen zijn vooral ontvangers en verwerkers van deze informatie. Wanneer zij resoneren met bepaalde frequenties krijgen zij toegang tot specifieke informatie.‘

Itsyouinside

Pagina 30


B-Yourself

Bent u daar nog? U hebt zojuist gelezen dat tijd niet bestaat en dat een mens een machine kan beïnvloeden. En dat in een wereld waarin de computer vanwege zijn onbetwiste rechtlijnigheid wordt geacht altijd gelijk te hebben. Toch gaat het hier nog steeds over natuurkunde en over wetenschappelijke, verifieerbare experimenten. Al deze experimenten en verschijnselen wijzen erop, dat de spookachtige ontdekkingen van de kwantumfysica veel meer van invloed zijn op onze dagelijkse werkelijkheid dan de pioniers van een eeuw geleden aanvankelijk dachten. Bestaat het universum volgens de wetten van Newton nog wel? Blijkt de wereld niet een dynamisch web waarin alles en iedereen met elkaar is verbonden? Betekent dat mijn leven heel anders in elkaar zit dan ik dacht? Mijn leven? Bestaat er wel zoiets als een „ik‟, afgescheiden van zijn omgeving? Wat betekent individualiteit nog als alles met elkaar is verbonden en zelfs onze eigen herinneringen voor iedereen toegankelijk zijn? Om het nog spannender te maken: die atomen die op allerlei wijzen met elkaar en met het universum in contact staan, vormen zo nu en dan tijdelijk ons lichaam. Elke zeven jaar zijn alle cellen in ons lichaam vernieuwd; geen atoom is meer dezelfde. En wie weet met welke informatie die nieuwe atomen zich in ons lichaam nestelen? ‗Individualiteit‘, ‗ik‘ en ‗mijn‘ worden zo wel heel beperkte begrippen. Niet de afgescheidenheid die wij dagelijks denken te ervaren, staat centraal in ons leven, maar de alomvattende verbinding. Deze wetenschappelijke ontdekkingen kunnen ook het merkwaardige verschijnsel verklaren, dat mensen in een ziekenhuis sneller genezen als willekeurige mensen op een willekeurige plaats in de wereld dagelijks voor hen bidden, zoals uit onderzoeken is gebleken. En de verbondenheid van het Zero Point Field lijkt ook te kunnen worden geconcludeerd dankzij het minstens zo bizarre fenomeen dat met orgaantransplantaties bepaalde ‗herinneringen‘ van de voormalige eigenaar van het orgaan meegaan naar het nieuwe lichaam. Als ik bid voor mensen worden ze beter. Het omgekeerde zal ook wel het geval zijn. Ik besef dat het in mijn eigen belang is om mijn omgeving met zorg en respect te behandelen. Op de een of andere manier dragen we allemaal de verantwoordelijkheid voor het veld dat ons allen verbindt. En voor de werkelijkheid die we met elkaar maken Itsyouinside

Pagina 31


B-Yourself

De tweede betekenis van het Zero Point Field voor mijn leven is ten minste zo ingrijpend als het inzicht dat afgescheidenheid eigenlijk niet bestaat: Ik maak mijn eigen werkelijkheid. Zoals ik kennelijk een machine kan beïnvloeden, kan ik alle materie om mij heen beïnvloeden. Sterker nog: ik doe niet anders, inclusief de materie van mijn eigen lichaam. Als ik de werkelijkheid maak, dan is de wereld niet zoals hij is, maar zoals ik denk dat hij is. Mijn denken bepaalt de werkelijkheid. Toen arts en meervoudig karatekampioen Roy Martina op een feestje voor de grap door een vriend van achteren werd aangevallen, was zijn natuurlijke reactie de man in de houdgreep te nemen, waarop de vriend zijn vinger brak. Onder het motto ‗wat je breekt, zul je maken‘ besloten zij een experiment te doen. Zij wisten dat Aboriginals erin slagen breuken vrijwel instant te genezen. Martina: ‗Wij dachten: als zij dat kunnen, kunnen wij het ook. Wij stemden af op het ―Aboriginalveld‖ en stuurden die energie naar de gebroken hand. Een paar dagen later kon mijn vriend weer volleyballen. Op scans was geen breuk meer te zien.‘ In zijn beroemde boek Think and Grow Rich uit 1937 laat Napoleon Hill zien, dat succesvolle mensen hun succes vooral te danken hebben aan het feit, dat zij er op het diepste niveau van overtuigd waren dat zij succes zouden hebben. Succesvolle mensen, concludeert Hill, geloven heilig in hun doel en weten niet beter dan dat zij dat zullen verwezenlijken. Door hun gerichte aandacht op dat doel, materialiseert dat doel – zoals in natuurkundige experimenten alleen deeltjes die aandacht krijgen zichtbaar worden.

Itsyouinside

Pagina 32


B-Yourself

De derde les van het veld voor mijn leven is dat in beginsel alles kan. Alle informatie is beschikbaar in het Zero Point Field. Het is mijn uitdaging – en die van ons allemaal – om het mooiste eruit te halen. Het is zoals Michelangelo het ooit zei over beeldhouwen: ‗Het beeld zit al in het marmer, ik hoef het er alleen maar uit te halen.‘ Ik ervaar soms hetzelfde als ik een verhaal schrijf en woorden op mijn beeldscherm zie verschijnen waarvan ik me nauwelijks bewust ben, dat ik ze heb bedacht. Ik haal zinnen, die ik niet bewust ken of bedenk, zomaar ergens vandaan – uit het veld? Inspiratie heet dat. Maar in feite is die ‗inspiratie‘ geen onverklaarbaar verschijnsel meer, maar een bewijsbaar natuurkundig fenomeen. Mozart hoorde tijdens zijn bezoek aan de Sixtijnse Kapel in Rome het beroemde stuk Miserere van Allegri. Dat stuk wordt slechts eenmaal per jaar ten gehore gebracht – tijdens de Goede Week – om vervolgens weer voor een jaar achter slot en grendel te verdwijnen. Mozart was in staat het werk – nadat hij het één keer had gehoord – uit het hoofd te noteren, waarmee hij de geheimzinnige ban rondom het werk doorbrak. Ervin Laszlo zegt daarover: ‗Mozart en andere componisten van zijn kaliber waren niet alleen. Zij hadden toegang tot het veld en stonden op die manier in contact met meesterwerken.‘ Kunstenaars zijn eerder vertolkers en vertalers dan scheppers. Hun talent is geen wonder, maar iets dat in beginsel iedereen kan leren. Het is een kwestie van afstemmen op het veld. Op een Grieks eiland zit Shireen Strooker met haar echtgenoot Bram Vermeulen op het terras van een café aan een tafeltje in de zon. Midden op de tafel staat een koffertje, zodat zij elkaar niet kunnen zien. Bram kijkt op een stuk papier dat voor hem ligt en telt langzaam: ‗Een, twee, drie, vier…‘. Bij iedere tel schrijft Shireen een plus of een min op achter het cijfer op haar blaadje. De verbaasde blikken van omstanders probeert ze te negeren om zich volledig te concentreren op wat Bram haar ‗toezendt‘: een plus of een min. Als het blaadje vol is, draaien zij de rollen om. Zo proberen ze allebei een plus of een min achter hetzelfde cijfer te krijgen. In totaal doen zij dit spelletje die dag elf keer. Volgens de wetten van de kansberekening zouden Bram en Shireen vijftig procent gelijke plussen en minnen moeten scoren. Maar die dag is hun score voor zeventig procent Itsyouinside

Pagina 33


B-Yourself

gelijk. Ze weten dat dat geen toeval is. Ze hebben vaker zulke resultaten bereikt. Bram en Shireen weten dat je elkaar kunt bereiken, als je goed afstemt. Wij zitten succesvolle afstemming echter vaak in de weg. Shireen: ‗Er bestaat een duidelijk verschil tussen concentreren en afstemmen. Als ik me concentreer, probeer ik met alle macht door middel van mijn denken iets te bereiken. Meestal bereik je dan precies het tegenovergestelde. Wat wij ―nadenken‖ noemen, is in wezen vooral twijfelen. Je komt in allerlei emoties terecht – ―ik kan het niet, wat doe ik hier?‖ – en je bereikt je doel niet. Afstemmen betekent niet nadenken en contact maken met de informatie die er al is. Je wordt één met die informatie en resoneert ermee.‘ Shireen vertelt over een andere oefening die ze een keer deed met een dikke Amerikaan. Ze stonden tegenover elkaar en keken elkaar indringend aan. Vervolgens liepen ze beiden naar de andere kant van een ruimte en Shireen kreeg de opdracht op te vangen wat de man het liefst at. Haar eerste beeld was een reep chocolade. Maar – gezien het postuur van de man – twijfelt ze: ‗Het zal wel een hamburger zijn.‘ Ze tekent een hamburger en loopt terug naar de man. Fout, het blijkt een reep chocolade te zijn. Shireen: ‗Dat is wat ik bedoel met nadenken.‘ Kinderen zijn natuurtalenten in afstemmen. Het is opvallend hoe succesvol kleine kinderen zijn in het tekeningenspel van Shireen waarmee dit verhaal begon. En ik herinner me dat ik vroeger verstoppertje speelde met mijn kleine zusje. Ze telde tot tien buiten de zitkamer, kwam binnen en liep in één rechte lijn naar mij toe – achter welk gordijn of onder welke stoel ik me ook verstopte.

Itsyouinside

Pagina 34


B-Yourself

Dieren worden ook niet gehinderd door denken. De Britse biochemicus Rupert Sheldrake beschrijft vele opmerkelijke verschijnselen. Een poes die alleen ‗de telefoon opneemt‘ – zij gooit met haar pootje de hoorn van de haak – wanneer haar baasje opbelt en alle andere telefoontjes negeert. Of paarden die weigeren verder te lopen op een pad waar even later een lawine naar beneden zou vallen. Honden die – tevergeefs – proberen hun baas te beletten het huis te verlaten waarna de baas een ernstig ongeluk zou krijgen. Ook zijn verhalen bekend van dieren die de stad al hebben verlaten vóór een aardbeving.

Leren afstemmen op het Zero Point Field, maakt het mogelijk om bewust te creëren. Toen ik destijds een nieuw huis nodig had, creëerde ik een beeld van dat huis. Ik visualiseerde een huis aan zee met bossen in de buurt, hoog, veel licht en betaalbaar. Gedurende enkele weken gaf ik elke dag een moment aandacht aan die visualisatie, waardoor het energetische beeld in het Zero Point Field werd verankerd. Het was nog slechts een kwestie van tijd voor het zou materialiseren. Dat gebeurde twee maanden later. Nu woon ik in het huis dat ik toen voor me zag. Met mijn visualisatie stemde ik in feite af op het Zero Point Field. Door aandacht te geven aan een beeld kon dat beeld – mijn huis – werkelijkheid worden. Precies zoals de kleine deeltjes van de natuurkundigen zich dankzij aandacht manifesteren. Itsyouinside

Pagina 35


B-Yourself

Vroeger werden dromers uitgelachen door zelfbenoemde verstandige mensen die met beide benen op de grond stonden. Inmiddels hebben de dromers de wetenschap aan hun zijde gekregen. Dromen zijn het begin van werkelijkheid. De toekomst wordt gemaakt door die toekomst te zien, door erop af te stemmen. In principe is alles mogelijk. De wetenschap draagt een werkelijkheid aan die mijn rationele geest maar nauwelijks wil bevatten. Hoe kan een mens nu een machine beïnvloeden? Hoe kan tijd niet bestaan? Hoe kan ik iets ontastbaars tastbaar maken? Maar ik woon in mijn huis en Shireen vond haar tekening. De vertwijfeling zal te maken hebben met de kwantumsprong die mijn rationele geest nu moet maken. Niet voor niets zei natuurkundige Niels Bohr dat ‗iedereen die niet is geschokt door de kwantumtheorie het niet heeft begrepen‘. Als Shireen op een avond thuiskomt, vindt zij een vergeelde envelop van haar moeder met daarin kopieën van het in 1947 ontdekte evangelie van Thomas. Hierin zegt Jezus tegen Thomas: ‗Ik ben niet uw Meester, maar u hebt gedronken. U bent dronken van de bruisende bron waaruit ik heb geput en u van te drinken geef.‘ Voor Shireen is het duidelijk dat Jezus uit dezelfde bron – uit hetzelfde veld – putte waaruit ook zij nu leert ‗drinken‘. Verlichte wijzen als Jezus doorzagen de schepping. Zij hadden de wetenschap niet nodig voor hun ‗kennis‘ van het Zero Point Field. Duizenden jaren later staan wetenschap en spiritualiteit op het punt om samen te komen. De gevolgen en mogelijkheden zijn immens. Het wonder van Jezus en andere verlichte denkers was hun vermogen een betere wereld te zien en vorm te geven. Zij begrepen: als ik een andere wereld wil, moet ik anders leren denken. Of, zoals Gandhi het zei: ‗Be the change you wish to see in the world.‘ Wie denkt dat alleen de Mahatma of Jezus dat kunnen, heeft nu het wetenschappelijke bewijs van het tegendeel. Ieder van ons heeft het in zich. Ieder van ons is een schepper. Ieder van ons kan de wereld veranderen. En dat hoeft geen eindeloos en moeilijk proces te zijn – denk maar aan de botbreuken van de Aboriginals. Het kan vandaag. Het kan nu. Wat is tijd? Auteur: Tijn Touber.

!

Voor website en meer informatie, zie de Infopagina.

Itsyouinside

Pagina 36


B-Yourself

Je-Zelf Zijn Je bent al wie je bent je hele leven. Namelijk Je-Zelf. Alleen het is je afgeleerd, door “verstoring”van buiten jou. Puur en ongeschonden kwam je als Je-Zelf op de wereld. Alles in jou aanwezig om op deze Aarde eruit te halen wat in je zit. Te creëren vanuit jou innerlijke wijsheid, vanuit je pure zuivere gevoel, het innerlijke weten dat het goed is. Niemand houd je tegen. Tenminste… Alles is vertroebeld wat eens zo Jou was, maar het zit er nog allemaal in “Inside”, je dient het alleen weer te herinneren. Des te afhankelijker je wordt van zaken en mensen buiten jou, des te meer je verwijderd raakt van Je Zelf. Besef waarom, hoe en wat jou laat (af)leiden van het mooie zuivere in jou. Besef en ervaar Je Zelf. Wordt bewust zodat je terug komt bij de enige echte basis van en voor jouw leven, JeZelf. Waarin je bewust jezelf aanvoelt bewust je gedachtes gebruik en bewust tot actie overgaat. Het leerproces zit dan niet meer in de fouten (die komen door het niet bewust creëren) maar worden door je bewust èèn-zijn al gecorrigeerd voordat ze tot uiting komen. Ik heb dit magazine gecreëerd om jou geïnspireerd te laten raken van jou eigen kracht. Dit blad met zijn diverse verhalen over bewust wording, bewust zijn en jezelf zijn, is een stimulans om je bewust te worden van Jezelf en het leven dat je leeft. In de komende maanden zullen wat hulpmiddelen je steunen en triggeren om bewust(er) te worden van je doen en laten. Het ware leven speelt zich af in jou, de buitenkant is steeds de afleiding (steeds een tijdelijke rol die je persoonlijkheid daarin speelt). Aan jou natuurlijk de keuze om in jezelf te willen en durven investeren, en los durft te laten van wat jou nu nog tegen houdt om jezelf weer te ontmoeten. Woorden, zinnen, blogs en boeken die je mede inspireren om de mooiste reis van je leven te maken, naar binnen. Want It‘s you inside, always.

Itsyouinside

Pagina 37


B-Yourself

Wat is je p e rsoo n lijkh e id , je e go ? Je persoonlijkheid is alles wat je jezelf hebt aangeleerd. Eerst was er alleen een soort universeel zijn, een eenheid met alles. Toen ben je gaan leren om daar beperkingen op los te laten. Bijvoorbeeld: leuk, mag, fout, gewenst, enz. Elke beperking die je jezelf op die manier aanleerde (al dan niet gestimuleerd door je omgeving), leidde tot een verdere vernauwing van je waarneming van je oorspronkelijke ervaring. Tot je haast alleen nog maar het totaal van jouw regels, normen en waarden ziet op alles wat je waarneemt. En dat uiteindelijke resultaat noem je zoiets als ―jij‖ en ―wereldbeeld‖. Er zijn wat mensen waar je aardig mee overeenkomt in dat beeld van ―jij‖ en ―wereld‖, bijvoorbeeld doordat je dezelfde opvoeding hebt genoten, of hetzelfde onderwijs, of naar grofweg dezelfde tv kijkt, of al lang samen met elkaar optrekt of voor hetzelfde belangstelling hebt. Er zijn er ook die enorm van je verschillen, dat merk je bijvoorbeeld als je naar andere culturen kijkt. Het is maar net wat ieder zichzelf heeft aangeleerd. En die mensen komen overeen met jouw persoonlijkheid maar niet met Jezelf, die je werkelijk bent vanuit je hart. En dat voel je als je tot Jezelf komt, steeds meer.

Itsyouinside

Pagina 38


B-Yourself

Het kost je veel moeite om zo‟n zelf- en wereldbeeld in stand te houden: je moet ervoor denken, erover praten, over lezen, tv kijken, beheersen, en op allerlei andere manieren er mee bezig zijn. Steeds vanuit je denken, daar gebeurt het allemaal, daar creëer je die wereld. Als je niet denkt, is er ook geen persoonlijkheid op dat moment. Alleen, dat is nu (nog) onbekend, en je zult dat dan ook niet lang laten duren, je bent veel te veel gewend dat interpretatie, activiteit en input alleen daarvandaan kan ontstaan. Het is niet ―fout‖ om een persoonlijkheid te hebben, maar op een gegeven moment is het gewoon niet meer leuk om dit maar eindeloos te blijven herhalen, en merk je dat het je eigenlijk niks brengt wat je werkelijk wil. Ook vind je er geen werkende oplossingen voor werkelijk grote problemen. Je kunt steeds opnieuw ideeën blijven zoeken volgens de logica van je persoonlijkheid, maar je kan er ook voor kiezen om dat simpelweg niet meer te doen. Het oorspronkelijke, meer universele “zijn” wordt Je (innerlijke) Zelf genoemd. Dat is gewoon intact gebleven, ondanks alle activiteiten van je persoonlijkheid. Eigenlijk heb je je waarneming van jezelf steeds kleiner gemaakt door alle inperkingen die je jezelf via je persoonlijkheid oplegt en alleen daaruit een beeld van jouzelf laat ontstaan. Je bent gaan geloven dat die ingenieuze set beperkingen ―jij‖ is. Maar je kunt leren om dat weer los te laten, en je natuurlijke staat van zijn te herkennen. Dat voelt ook veel prettiger, je voelt je daar veel meer thuis bij, en het voelt natuurlijk ook veel vrijer. Al vind je persoonlijkheid het proces om hem te ontkrachten beangstigend en ongewenst, en dat zal je zeker ook merken als je hiermee aan de slag gaat.

Het is mooi dat we kunnen horen, maar het is verhelderend als we ook kunnen luisteren. Het is mooi dat we kunnen kijken, maar het is schitterend als we het ook zien. Itsyouinside

Pagina 39


B-Yourself

GROEI EN BEWUSTWORDING autonomie in de biologische, emotionele en spirituele ontwikkeling Groeien: hovenier in eigen tuin Alles wat leeft, groeit. Als mens vertonen we allerlei soorten gewenste en ongewenste groei. Om je eigen groei te begeleiden is het mogelijk hovenier te worden in je eigen tuin, zelfs als je van nature geen groene vingers hebt. Een beetje snoeien, rooien, mesten, planten en wieden kan iedereen leren. Het doel is genieten van puur natuur: groei en bloei, ontdekkingen doen, jezelf ontplooien, je karakter ontwikkelen, de relaties met de mensen om je heen verbeteren. 'Innerlijk zo sterk worden, dat je kunt leven vanuit je hart'. Groeien is natuurlijk, groeistuipen dus ook, net zo goed als nieuwsgierig zijn naar goede raad van tuinlieden met ervaring.

Itsyouinside

Pagina 40


B-Yourself

Weerstanden en misverstanden Helaas bestaan er nogal wat misverstanden over groei en persoonlijke ontwikkeling, onder andere dat je behoorlijk wat problemen moet hebben om hieraan te beginnen. Meestal wordt hier aan toegevoegd, dat er geen behoefte bestaat aan soft, zweverig gedoe en navelstaren. En dat gedoe met reading en healing is natuurlijk helemaal onzin. Het is belangrijk om hier op in te gaan, omdat we, zowel als student als docent, vaak met dergelijke weerstanden te maken krijgen. Velen worden regelmatig geconfronteerd met een sceptische partner, familielid of vriendin. In hoeverre is deze scepsis terecht - en hoe komen we in gesprek? Scepsis en beeldvorming Scepsis hoort bij een volwassen levenshouding. We weten wat we willen, we kunnen goed beoordelen of iets klopt of niet en we laten ons geen knollen voor citroenen verkopen. Ook zelfstandigheid en standvastigheid horen hierbij. In een leersituatie zijn we op onze hoede, we nemen niet zomaar iets aan. En als het om leren over onszelf gaat zijn we extra alert. Wie zegt dat? Wat heb ik er aan? Wat is de bedoeling? Dit zijn logische, terechte vragen waar hele verstandige antwoorden op te geven zijn. In onze folders, op onze website en in contact met anderen laten we zien, dat we hele normale mensen zijn en dat groeien heel gewoon is. Toch blijven de meest kromme beelden bestaan over wat we bij het Essence College doen. Natuurlijk is dit te verklaren uit verschillen in visie op het leven, bijvoorbeeld of je gelooft in groei of niet. Er is echter ĂŠĂŠn belangrijke factor die bij alle groei, advies en leersituaties bepalend is voor de beeldvorming: je wordt kwetsbaar. Zeker als het niet om rationele maar om emotionele processen gaat ligt dit voor de hand. Om te groeien heb je je gevoel en je gevoeligheid nodig. Geen kind meer In veel bedrijven heeft de laatste jaren een omslag plaats gevonden. Het is normaal geworden om cursussen te volgen die je ondersteunen om jezelf te verbeteren. Niet alleen om nieuwe vaardigheden aan te leren, maar ook om de collegiale omgang te bevorderen of je eigen specifieke stijl van leiding geven te ontwikkelen. Men is er aan gewend geraakt om zichzelf onder de loep te nemen. Er is dus duidelijk een doorbraak, al is dit maar een begin. Vooral voor mannen is 'met jezelf bezig zijn' heel lang taboe geweest. Iets voor watjes. Typische uitspraken: 'Ik ben toch geen kind meer. Itsyouinside

Pagina 41


B-Yourself

Ik ben o.k. zoals ik ben. Ik heb geen probleem. Ja, vroeger. Maar nu niet meer. Als jij vindt dat ik een probleem heb, dan moet jij dat maar oplossen. Ik heb nergens last van'. Het beeld dat hieruit oprijst, is dat van een volwassene die zich zelfstandig, onafhankelijk en onaantastbaar verklaart. Jezelf stevig neerzetten is een tweede natuur geworden. Als je deze houding in jezelf herkent merk je, dat je het lastig vind om met kritiek om te gaan. Je voelt je gemakkelijk aangevallen. Als je wat verder nagaat bij jezelf, merk je ook hoe gecontroleerd je bent, hoe strak je de regie in handen houdt. De kust moet helemaal veilig zijn wil je jezelf bloot geven. Meestal is je partner de enige die jouw zorgen deelt. Geen wonder dat je neerkijkt op sentimenteel en soft gedoe. Is dit een karikatuur? Voor velen niet.

Groeien en zelfverwerkelijking Als je jezelf zo onkwetsbaar hebt gemaakt is de stap om in een groeigroep te gaan zitten natuurlijk gigantisch. Je hebt er heel veel moed voor nodig. Het helpt om je te realiseren, dat je niet de enige bent, en ook, dat contact met anderen precies is wat je nodig hebt. Want, groeien doe je nooit alleen. Je leert van je partner, je kinderen, je collega's. Je karakter ontwikkelt zich aan de relaties met de mensen om je heen. Belangrijke factoren die groei bevorderen komen uit de relatiesfeer: aandacht, herkenning in anderen, delen van wat je bezig houdt, leren van elkaar, rolmodellen, inspiratie, altru誰sme. Iedereen die met groei bezig is heeft een bepaalde angst overwonnen om zichtbaar en dus kwetsbaar zijn en die 'volwassen', onaantastbare houding op te geven. Merkwaardig genoeg levert groei in gevoeligheid juist meer zelfvertrouwen op. En wat, als je juist heel erg kwetsbaar bent en open, en als je moeite hebt om bij jezelf te blijven in een groep mensen? Ook dan is er moed nodig om les te gaan nemen en geleidelijk te merken, dat je kunt leren bewust te blijven van je eigen ruimte en beter voor jezelf op te komen. Hoe is dit dilemma tussen kwetsbaarheid en kracht ontstaan? Itsyouinside

Pagina 42


B-Yourself

Karaktervorming en volwassenheid Adolescentie is een periode van rond 13 tot 24 jaar, waarin je groeit naar volwassenheid. In deze periode transformeer je van kind naar volwassen vrouw of man. Je laat het Kind achter je als 'kinderachtig'; je wordt voor heel veel dingen te groot. Maar, voor een evenwichtige ontwikkeling is het belangrijk, dat niet alles wordt weggegooid wat ook in de volwassenheid kan dienen. Zoals spontaniteit, kinderlijk plezier en levenslust, creativiteit, direct contact met emoties, de specifieke helderheid die jonge adolescenten hebben over echtheid, eerlijkheid en oprechtheid. Gelukkig blijkt het Kind, dat we ooit achterlieten, nog ergens te bestaan. Het is de drager van het vele in ons dat authentiek is en waarvoor we, Ouder geworden, zelf kunnen zorgen. Soms onderscheiden we een hele kinderschaar in en om ons heen: het angstige kind, het spontane kind, het dwarse kind, het creatieve kind - ze vormen aspecten van onze persoonlijkheid die we aan het integreren zijn. Zie zo'n groepje werknemers bij elkaar op een bedrijfsuitje en het Kind blijkt nog volop aanwezig, hoewel het voor sommigen moeite kost om te ontdooien. 'Leuk meedoen' is vanuit de volwassen houding een hele stap. Groei neemt het oude mee in het nieuwe. Zelfs onze seksuele tegenpool blijft aanwezig: ook een man heeft tepels, ook een vrouw heeft kracht. Daarom zitten we in onze volwassenheid met een vreemde, tegenstrijdige mengeling van volwassen en kinderlijke eigenschappen, tussen mannelijke daadkracht en vrouwelijk inlevingsvermogen. 'Volwassen' blijkt alleen een biologische toestand te zijn. Als 'lerende mens' blijven we in emotioneel en geestelijk opzicht tot op hoge leeftijd 'in de groei'. Eigenlijk zijn we groot en klein tegelijk.

Itsyouinside

Pagina 43


B-Yourself

De groot - klein paradox Pubers vinden het vreselijk als hun ouders kinderachtig doen. Ook zelf willen ze worden aangesproken op volwassenen houdingen. In veel gezinnen worden ze al vroeg bij het overleg betrokken. Kinderachtig gedrag is taboe. Wie al te zielig doet ligt er uit. Je leert jezelf beheersen, sterk te staan, te incasseren. De angst om af te gaan als je jezelf niet kunt beheersen is reĂŤel, want wie toegeeft een emotioneel probleem te hebben krijgt hooguit goede raad, maar zelden begrip. Het leven is immers een wedstrijd om niet om te vallen. Vooral mannen hebben daardoor de neiging om zich in allerlei bochten te wringen om niet toe te geven als ze het moeilijk hebben. Ze houden zich dapper overeind, omdat het alternatief, de val, het einde zou betekenen van een onaantastbare positie. Het is krenkend als iemand suggereert dat je iets niet aankunt, dat je bang bent of dat je een stomme fout hebt gemaakt. Vaak wordt deze houding gezien als trots, omdat de faalangst die eronder zit niet wordt herkend. In dit energieveld, dat sterk is gericht op overleven en zelfhandhaving, breng je iedereen in verlegenheid door over groei en ontwikkeling te praten. Verandering, beweging, emotie, flexibiliteit, spontaniteit - het zijn aanlokkelijke toverwoorden, maar niet voor mij. Ik heb immers geen probleem? Ik ben groot, ik ben klaar. Ook veelgehoorde uitdrukkingen als 'onderuit gehaald worden', 'zich niet staande kunnen houden' en 'op je bek gaan' laten te zien, hoe wankel het evenwicht is in deze belevingswereld. Er is eerder sprake van jezelf poneren, dan van op eigen benen staan. En voor degene die, ondanks de betoonde heldenmoed, toch omvalt, is het uiterst belangrijk, dat dit nooit aan zichzelf te wijten is. Er is altijd sprake van domme pech, ziekte, ontslag door reorganisatie, onvoorziene omstandigheden. Standvastigheid, een belangrijke karakteristiek van volwassenheid, is hier een voor velen herkenbaar probleem geworden. Wat zijn de oorzaken en wat valt er aan te doen om groei weer mogelijk te maken?

Itsyouinside

Pagina 44


B-Yourself

Zelfstandigheid, Afhankelijkheid en Tegen-afhankelijkheid. In de chakra psychologie hoort de problematiek rond de volwassenwording bij de vijfde chakra, het keel, nek en schoudergebied. In onze groei naar volwassenheid vinden we hier de polariteit tussen klein en groot; het evenwicht tussen zelfstandigheid en afhankelijkheid. Eigenlijk gaat het om een voortdurend, levenslang proces. Als mens zijn we voortdurend bezig een evenwicht te vinden tussen deze beide polen. Als ĂŠĂŠn van beide polen de overhand krijgt raken we uit evenwicht. De vervorming die dan uit de groot - klein paradox kunnen ontstaan heten afhankelijkheid (niet groot willen worden) en tegen-afhankelijkheid (je groot houden, niet klein willen zijn). Een enigszins klinische beschrijving van de extremen die dit proces kenmerken ziet er als volgt uit: (ontleend aan APO, Astrologie en Persoonlijke Ontwikkeling, door Jan de Graaf) Groot: alleen gericht willen zijn op onafhankelijkheid. Hoofd, nek en schouders bepalen de expressie, de benen doen hun best het geheel te dragen. Moeite met vragen om hulp; autoriteitsproblemen. Angst om te vallen. Klein wordt geminacht; is soft, zwak, zielig; eigen gevoelens van onzekerheid, onmacht en hulpeloosheid worden verdrongen. Als zo iemand bijvoorbeeld ziek wordt zie je een doorslaan naar de andere pool: hulpeloos, zielig, klagend. Klein: alleen gericht willen zijn op afhankelijkheid. Het borst-halskeelgebied en de kaak zijn vaak gespannen, het activeren van de spanning levert gemakkelijk tranen of een verstikt gevoel op. Aandacht vragen, aanhankelijkheid en (schijnbare) meegaandheid maskeren een diep gevoel van miskenning en kwaadheid. Angst om in de steek gelaten te worden. Groot wordt gewantrouwd, is koud, afstandelijk, niet gelijkwaardig, laat je toch in de steek, je moet het tenslotte alleen doen. Gevoelens van eigen kracht, zelfstandigheid en leiderschap worden verdrongen en ontkend. Bij doorslaan naar de andere pool zie je opeens de onverzettelijke, compromisloze, rancuneuze of mokkende 'staker' verschijnen. De angst die beide posities kenmerkt herkennen en bespreekbaar maken is een eerste stap om evenwichtiger met de groot-klein paradox om te leren gaan. Het grootste deel van deze angst is de angst om af te gaan; we generen ons immers voor kwetsbaar zijn. Daarom zijn de bovengenoemde voorbeelden vooral herkenbaar in anderen. Dat is een belangrijke tweede stap om de groot - klein paradox ook in onszelf waar te nemen en ermee te werken. Itsyouinside

Pagina 45


B-Yourself

Relatieproblematiek We komen in de adolescentie los van onze ouders. We leren met vallen en opstaan om zelfstandig relaties aan te gaan. Om lief te hebben zonder te claimen, zonder al te afhankelijk te zijn en om anderzijds onze zelfstandigheid te behouden, zonder al te afstandelijk te worden. Samen met je partner en andere relaties leer je balanceren tussen deze polen. Heel lang kan de relatie een bepaalde rolverdeling vertonen, waarbij of de één sterk afhankelijk is van een dominante ander, of waarbij beiden elkaar als het ware gevangen houden in een wederzijdse afhankelijkheid. Als één van beiden omvalt, stort het hele leven in. Voor veel mensen is herkenbaar, dat er in de relatie een sterke spanning bestaat tussen aanhankelijkheid en afstandelijkheid. Als de één toenadering zoekt, trekt de ander zich terug. Dit leidt niet zelden tot onbegrip, diep verdriet, verwijdering en scheiding. Ook in dit patroon is het groeiproces te herkennen, waarbij elk van de partners aan het leren is om de kloof ik - jij, eigenbelang en altruïsme te overbruggen. Je kunt ook zeggen: bindingsangst en verlatingsangst wisselen elkaar af. Hoe kom je hiermee in het reine?

Jezelf zijn De kracht van volwassenheid is de realisatie een zelfstandig individu te zijn. Naarmate je groeit in bewustzijn krijg je vandaar uit voeling met het wezenlijke deel van jezelf. Dit is de ervaring van contact met de kern van je hart en de stilte in jezelf. Je kunt dit ook als ruimte of vrijheid ervaren, of gewoon als 'aanwezig zijn' zonder oordeel. Meestal heb je dan ook als vanzelf contact met je eigenheid, je unieke zijn. Vanuit dit wezenlijke deel van jezelf kun je heel goed voelen wat je in essentie nodig hebt en richting geven aan je ontwikkeling. Bij volwassenheid hoort alleen-zijn en de realisatie 'uiteindelijk sta ik er alleen voor. Hier ben alleen ik verantwoordelijk'. De ontdekking van dit gevoel in onze jeugd en zeker in de puberteit is voor bijna elk mens een pijnlijke confrontatie. Er bleek niemand (meer) te zijn, die 'het' voor ons kan doen. De veilige binding met de ouders werd verbroken.

Itsyouinside

Pagina 46


B-Yourself

Alleen-zijn, eenzaamheid en autonomie Alleen-zijn gaat de meeste mensen slecht af. De behoefte aan gezelschap en de behoefte aan 'op jezelf zijn', in je eigen ruimte, lijken elkaar uit te sluiten. De meeste mensen herkennen periodes in hun leven, dat noch het ĂŠĂŠn noch het ander wilde lukken. Je kunt lijden onder een gevoel van isolatie, van geen contact kunnen maken, maar ook onder de drang onder de mensen te moeten zijn maar jezelf dan kwijt te raken. 'Saturdaynight fever', de koorts om uit te gaan en 'niets te willen missen' is een herkenbare uiting van dit dilemma. Maar, veel mensen herkennen ook een vaag gevoel van onrust, het is nooit goed zoals het is. Stilte, in gezelschap of in een winkel voelt beklemmend, in je eentje ergens naar toe is confronterend. Ook in dit dilemma is de groot-klein paradox actief. Het kind in ons vertaalt alleen-zijn naar eenzaamheid, verlatenheid. Daarom is er zelfs in de lift geruststellende muziek. De kracht van de volwassenheid is, dat we dit gemis leren dragen. Vanuit onze autonomie, ons unieke zijn, vertalen we alleen-zijn naar aanwezigheid, zelfstandigheid. Het gemis herinnert ons aan de oerbron, en onze aansluiting op hemel en aarde. Wij maken hier op aarde ons huis. We maken het gemis draaglijk, we stoppen het niet weg. We leren dat het mogelijk is alleen te zijn en toch verbondenheid te voelen.

De diepere lagen van het proces Afhankelijkheid herinnert aan de hulpeloosheid en machteloosheid die we kenden als kind. Tegen- afhankelijkheid is een afweer tegen dit rotgevoel. We willen niemand nodig hebben. Op de andere pool zijn we op zoek naar iemand die er echt voor ons is, die ons volkomen begrijpt en nooit in de steek laat. Voor iedereen die bewust wil groeien zijn dit herkenbare patronen. Ergens tijdens onze ontwikkeling zullen we hier aan moeten werken willen we verder komen. Want, eigenlijk zijn we nog steeds bezig om los te komen van onze ouders, terwijl het leven van ons vraagt zelf Ouder te worden, zodat we ook onze spirituele ontwikkeling ter hand kunnen nemen. Itsyouinside

Pagina 47


B-Yourself

De mysticus George Gurdjieff (1872-1949) had in zijn ontvangkamer in Parijs een bordje hangen met het opschrift: 'zolang je nog met je vader of je moeder bezig bent, wat doe je dan hier?' De voornaamste methode die in zijn 'Instituut voor de Harmonische Ontwikkeling van de Mens' werd toegepast was 'Self-remembering', (bewust aanwezig zijn), een manier om 'wakker te worden' en in contact te komen met het autonome, wezenlijke deel van jezelf. Bij de lessen intu誰tieve ontwikkeling, bij healing, bij reading en bij coaching wordt je steeds aangesproken op je autonomie. Dit is de 'zelfstandige Ouder', die zich in elk mens kan ontwikkelen, en die verbonden is met de ervaring van aanwezig zijn in je hart. Door je hart te kennen en te openen naar jezelf en je emotionele kinderen is het mogelijk om de groot-klein paradox in balans te krijgen. Groot en klein in de dagelijkse omgang. De groot-klein paradox is in het dagelijks leven ook meteen herkenbaar als het om gezag, om regels en wetten en plichten gaat. Wie is hier de baas? Wie heeft het voor het zeggen? De ene is van nature loyaal, de ander kijkt hoever ze kan gaan, een derde is beducht voor kritiek en heeft last van autoriteitenvrees. In het dagelijks leven worden deze kwesties meestal vermeden, bijvoorbeeld door veel overleg tussen ouders en kinderen en met leidinggevenden. Een van de effecten van intu誰tieve ontwikkeling is, dat je duidelijker en helderder in het leven staat. Je leert assertief te zijn en grenzen te stellen, terwijl je de ander in zijn waarde laat. Maar, regelmatig komt bij het bepalen van de onderlinge verhoudingen de onderliggende vraag aan de orde, waar je blijft met je autonomie, je eigen weten, je intu誰tie als je in een leersituatie bent. Hoe is je verhouding tot de docent, de healer, de reader? Ook hier zie je de beide polen actief. Je voelt zowel de neiging om je groot te houden, als de behoefte aan begrip, aan gezien worden en steun krijgen. In alle volwassen contacten zijn deze behoeftes altijd voelbaar als een scherpe lijn tussen een warm contact van hart tot hart en het moment waarop je jezelf afhankelijk maakt en dus kwetsbaar. Je kunt ook zeggen, dat je aan het leren bent om op een nieuwe manier vertrouwensrelaties aan te gaan.

Itsyouinside

Pagina 48


B-Yourself

Het verlangen naar een Ouder, naar een Hoger Gezag, naar een God of Godin, naar Leiding blijft ook in onze volwassenheid bestaan. Het is belangrijk om daar richting aan te leren geven. Wij worden zelf Ouder. De kracht van volwassenheid is de realisatie een zelfstandig individu te zijn. Maar, we hebben ook leiding en richting nodig van meer ervaren hoveniers die we kunnen vertrouwen. Het fenomeen Projectie en positieve en negatieve overdracht speelt hierin een belangrijke rol. Projectief vermogen Projectie betekent, dat we innerlijke beelden buiten onszelf waarnemen. We zien wat we denken te zien. Soms worden we door de werkelijkheid gecorrigeerd (bijvoorbeeld: 'dat hondje blijkt helemaal niet zo schattig', of: 'ik begin spruitjes lekker te vinden', of ook wel: 'ik ben sterker dan ik dacht'). 'Plaatjes' ontdekken en doorprikken kan heel vermakelijk zijn. Een belangrijk deel van groeien in bewustzijn bestaat er uit, deze verbeeldingskracht te bevrijden van negativiteit (kan niet, mag niet, hoort niet), maar ook om hem te leren richten op het eigen bestaan; de realiteit van liefdevolle relaties, voldoening in werk, in zinvolle bezigheden, in het oplossen van conflicten. Want, zodra dit projectief vermogen op de realiteit van het eigen, fysieke bestaan wordt gericht kan een ware transformatie tot stand worden gebracht. Zonder geloof, hoop en vertrouwen is verandering niet mogelijk. Dit beeldend vermogen kan ons ook via de astrale beleving een hallucinerende wereld vol groei en ontwikkeling, glans en glitter voortoveren die we eigenlijk nog volledig op de grond moeten leren zetten.

Itsyouinside

Pagina 49


B-Yourself

Projectie en overdracht Bij projectie hoort zowel een Projector als een Beeld. Gewoonlijk spreken we van een 'Beeld' als het ongenuanceerd is. Een beeld is dan een bewustzijnsvernauwing die direct effect heeft op de omgeving en zo het eigen gelijk voortdurend bewijst. Dergelijke beelden zijn in principe ongenuanceerd en emotioneel geladen. De uitspraak 'zij is dom' is duidelijk gebaseerd op zo'n beeld of 'plaatje'; net als het even ongenuanceerde 'zij is geweldig'. In het contact met anderen spelen dit soort plaatjes een grote rol. Als jij iemand 'dom' of 'geweldig' vindt, staat deze aanname tussen jou en de ander in, zelfs als je niets laat merken. 'Overdracht' is daarbij eigenlijk een beter woord dan 'projectie'; er wordt een compleet energieveld overgedragen, vol verwachtingen en aannames. Je kunt dit leren voelen; m.a.w. bewust worden van het wederzijdse energiespel. Als jij 'plaatjes' hebt, kun je die herkennen en terugnemen ('wegblazen'). Als iemand anders jou een dom gansje vindt, kun je dat voelen als een plaatje en het buiten de deur houden of bespreekbaar maken. Plaatjes zijn lastig in de onderlinge communicatie, omdat ze echt contact verhinderen. Zodra er sprake is van een gezagsverhouding wordt de overdracht dikwijls bijzonder spannend. In wezen is het een soort contract: ik vertrouw jou, ik geef je de leiding. Jij bent gids, baas, docent. De tegen-overdracht is de acceptatie van de rol. Zolang beiden zich bewust zijn van de rollen, de beperkingen en grenzen van de onderlinge verhoudingen gaat het goed. De rol staat gelijkwaardigheid en hartscontact niet in de weg. Wanneer gaat het fout?

Itsyouinside

Pagina 50


B-Yourself

Positieve en negatieve overdracht Bij overdracht in gezagsituaties is de oervorm de Ouder-Kind relatie. Zoals gezegd, daar is niets mis mee, zolang beiden zich bewust zijn of willen worden van de processen die zich afspelen. Bijvoorbeeld, als de één in deze relatie de alwetende autoriteit gaat uithangen of de ander de dwarse puber. Bij positieve overdracht wordt de Ouder op een voetstuk geplaatst. Zij zal me begrijpen, beschermen en redden. Positieve overdracht kan gemakkelijk omslaan in negatieve overdracht als de Redder niet aan de verwachtingen voldoet. Dan is de Ouder per definitie een ongeïnteresseerde / boze / neerbuigende / straffende autoriteit / heks / tiran. Iemand met negatieve overdracht is altijd in verzet, ook al is dit gemaskeerd met onderdanigheid. Iemand met positieve overdracht is in wezen heel eisend. Inhaken: als twee projecties op elkaar ingrijpen is sprake van inhaken. Er ontstaan koppels: Werknemer - Baas, Burger - Overheid, Slachtoffer Dader vormen net zo gemakkelijk een 'archetypisch koppel' als Drenkeling-Redder / Leider-Volger / Ouder-Kind. Maar, je kunt natuurlijk ook inhaken op de uitdaging van een vechtersbaas, een verleidster, een loverboy. Tegenoverdracht: de Ouder gaat in op de wensen en eisen die worden gesteld en voelt zich niet meer vrij. Als Ouder wordt je zelf afhankelijk - je haakt in op de overdracht. Je voelt dit b.v. als irritatie, ongeduld of verplichting, als onterechte eisen - of als sympathie: je gaat de Goede Ouder uithangen. In beide gevallen ben je bevangen. Eigen verlangens, beelden en projecties van het 'Kind in de Ouder' spelen hierin een grote rol. Ook de tegenoverdracht komt dus in twee soorten voor: positief en negatief. Dat maakt de situatie ook zo ingewikkeld en verwarrend. Zeker als kwetsbaarheid en afhankelijkheid een rol spelen kunnen scheve verhoudingen tot misbruik leiden. Groot worden door anderen klein te krijgen Helaas komt dit soort Ouder-Kind overdracht ook in relaties voor, die in principe gelijkwaardig zijn, zoals in het huwelijk, onder vrienden en collega's. Als je iemand in de rol van Kind kunt dwingen, ben jij de baas. Standsverschil, ras, geslacht, de verkeerde kleur haar of de foute schoenen, alles kan als aanknopingspunt dienen. De meeste mensen hebben hier slechte ervaringen mee vanuit de opvoeding, in het gezin en op school. Het schoolplein is bovendien één van de meest competitieve arena's ter wereld, hier moest je jezelf handhaven, een plek verwerven. Pesten en treiteren is daar een groot Itsyouinside

Pagina 51


B-Yourself

probleem. Veertig procent van de kinderen werd ooit gepest. In onze sociale omgeving lopen dus zowel gepeste, pesters als machteloze toeschouwers rond. Bij persoonlijke ontwikkeling is dit een belangrijk thema om te onderzoeken en te helen, omdat de overdracht vanuit deze ervaringen de ontwikkeling van volwassen verhoudingen in de weg staat. Volwassen relaties Als partner, ouder, baas, gezagsdrager - maar ook als cliĂŤnt en als hulpverlener - word je onbedoeld en dikwijls volkomen ongemerkt tot onderdeel van een patroon. Vaak is dit de reden voor onoplosbare conflicten en verwijdering. De loyale, positieve overdracht slaat om in negatieve overdracht. Deze overdracht bestendigt de Ouder-Kind relatie: zo blijf je kind / klein. Dit is, zoals gezegd, een 5e chakra proces. Natuurlijk speelt de beleving in alle andere chakra's ook een rol. Vooral de competitie vanuit de derde chakra kan het lastig maken om in een gelijkwaardige verhoudingen te komen. Dit uit zich op talloze manieren, van elkaar voortdurend de loef af willen steken, alle aandacht naar je toetrekken, nooit ongelijk toegeven, ontzettend lange tenen, per ongeluk expres feiten verdraaien en alles verkeerd opvatten, nauwelijks bedekte wrok en mok en haat en nijd en roddels en verwijten en elkaar het licht in de ogen niet gunnen, tot grote moeite om de ander te steunen of om sorry te zeggen. Sorry is spijt, een gevoel dat hoort bij je hart. Vaak wordt sorry verward met schuld bekennen en dus verwijten naar je hoofd krijgen. Dan hoort spijt niet bij hart maar bij klein; je moet je deemoedig buigen voor je rechters. Dat soort afgedwongen spijt kan eigenlijk alleen maar tussen samen geklemde tanden geuit worden en heeft niets met echte spijt te maken. Spijt van het hart is een van de emoties die bij de volwassenheid hoort. Spijt kan leiden naar mededogen, naar verzoening, naar compassie en vergeving. Hierin zijn de bovenste chakra's actief. Groot worden als inwijding Natuurvolken kenden inwijdingsrituelen voor de overgang van jongen naar man en van meisje naar vrouw. De gemeenschap verschafte een veilig kader waarbinnen je die belangrijke overstap van klein naar groot kon maken. In onze tijd moeten we daar zelf voor zorgen. Natuurlijk door aandacht voor het proces dat onze eigen kinderen doormaken. Maar ook door voor onszelf alsnog manieren te creĂŤren om stappen te kunnen zetten naar Ouder zijn. Itsyouinside

Pagina 52


B-Yourself

Het is belangrijk om onze worsteling met de groot-klein paradox te zien als een noodzakelijk initiatieproces. Een soort kinderziekte om te overwinnen op weg naar (meer) volwassenheid. De onontkoombaarheid van het proces kan ook ontroeren. We voelden ons verlaten, alleen, we moesten het helemaal zelf doen. En nu blijkt dit alles puur natuur, een oerbeleving, waar iedereen mee te maken krijgt. Elk mens gaat door de hellekant van het alleen-zijn, de verlatenheid van het alleen staan; om uiteindelijk de verbondenheid te voelen met anderen, met de mensheid, met de kosmos. Energie transformeren Wat kunnen we doen als we gevangen zitten in de negatieve emoties van overdracht en tegen-overdracht? Als Ouder (baas, adviseur, docent) krijgen we niet zelden opeens van alles over ons heen; maar ook in al onze andere rollen: vriendin, broer, leerling, reiziger, burger. Carl Gustav Jung (1875-1961) zei in verband met overdracht (transference) ooit, dat zijn patiĂŤnten het recht hadden om hem 'ziek' te maken; juist daardoor kreeg hij informatie over wat er aan de hand was en kon hij helpen. In een perfecte wereld zijn alle beelden en plaatjes uitgebannen en is alle pijn opgelost. Zoals iedereen weet zit de dagelijkse praktijk vol verwachtingen, misverstanden, spelletjes en schijnbewegingen, zowel van anderen als van onszelf. Door wat oprechter te worden kunnen we transparanter worden, en meer hart brengen in onze relaties. Toch zal in veel van onze contacten altijd de 'ruis' overblijven van wat niet wordt gezegd maar wat wel wordt gevoeld. Hartscontact is vaak zo schaars, dat het overrompelt. Als je leert om energie te transformeren kun je ervoor zorgen dat je steeds weer in de simpelheid van je hart kunt komen. Je laat negatieve energie gaan; je bent in jezelf krachtig genoeg om overal waar je bent heel te blijven of weer te worden. Je leert ook de negatieve overdracht van je eigen Kind op je innerlijke Volwassene herkennen in de signalen van 'geen zin' of als je, uit koppigheid of trots, tegen je eigen belangen ingaan. Jezelf saboteren gaat tot het verleden behoren. Verschillende paden naar bewustwording en groei Met deze informatie over persoonlijke groei naar autonomie en volwassenheid is het mogelijk om in het ruime aanbod aan alternatieve vormen van bewustwording en zelfrealisatie onderscheid te maken tussen verschillende stromingen.

Itsyouinside

Pagina 53


B-Yourself

De meeste vormen van groei hebben een voorkeur voor de ene of de andere pool in de groot-klein paradox.

Varianten waarbij veelvuldig sprake is van mondig maken, assertiviteit, verantwoordelijkheid, je eigen leven bepalen en succes hebben bevorderen tegen-afhankelijkheid: soft is zielig; het klagende kind moet flink worden. Als daarentegen 'bij je gevoel komen', jezelf uiten of verdriet verwerken de basishouding bepaalt, bestaat het gevaar om de pool van de afhankelijkheid teveel te benadrukken. Natuurlijk is het belangrijk om onze kennis van elementaire groeiprocessen te gebruiken om tussen deze beide klippen door te varen. Er is ook een derde weg: het probleem van de volwassenwording wordt gewoon overstegen; 'wij houden ons niet bezig met persoonlijke groei en met psychologie maar met spirituele zaken'. Hier staat het misverstand centraal, dat je spiritueel kunt groeien zonder je emotionele ontwikkeling aan te pakken. Veel cursussen en opleidingen op alternatief gebied ontlopen dit hete hangijzer door een strakke hiĂŤrarchie. De leer, de goeroe de docent bezet de ene pool van de groot-klein paradox en de cursist de andere. Energiewerk, meditatie en reading Vooral scholen met een oosterse achtergrond zijn gericht op het overstijgen van emoties door de rust, de kalmte en de concentratie van meditatie. Het is waar, dat meditatie (wij noemen het energiewerk) helpt om niet alleen mentaal maar ook emotioneel meer in balans te komen. Je bent in staat om jezelf beter te concentreren, negatieve emoties los te laten en jezelf te bevrijden van de grauwsluier aan vage, onbestemde gevoelens die je hele dag kunnen kleuren. Je komt helder en duidelijk in het nu te staan. Maar, het is belangrijk, dat die helderheid in je hoofd een verankering krijgt in de verschillende bewustzijnslagen van je onderste chakra's. Itsyouinside

Pagina 54


B-Yourself

Wanneer je door de lessen een zekere mate van bekwaamheid in jezelf concentreren en het loslaten van negatieve gevoelens hebt opgedaan (en dat kost tijd!) opent zich de beleving van de werkelijkheid op een totaal andere manier. We noemen dit 'het pad van het innerlijk licht'. Je leert communiceren vanuit je wezenskern. Je ontdekt op dit pad veel over wie je in essentie bent en wat je wezenlijke doelen zijn op aarde. In dit eigen heldere weten liggen de antwoorden op levensvragen.

Helder zien, helder voelen, helder horen, helder weten ‌ Vaak wordt dit beschouwd als een bijzondere gave die alleen voor bepaalde mensen is weggelegd. Wij gaan er van uit, dat iedereen helder geboren is en in staat om energie te lezen, dat wil zeggen om helder waar te nemen wat er aan de hand is. Intuïtieve ontwikkeling wil zeggen: het eigen weten, de oorspronkelijke, natuurlijke helderheid en vitaliteit weer aan kunnen aanspreken die we hadden als kind. Zoals gezegd, om goed te kunnen readen is het nodig om een proces van persoonlijke bewustwording te hebben afgerond. Sommige mensen 'zien' of 'voelen' van alles maar vinden het moeilijk om de juiste woorden te vinden om dit respectvol en waardevrij te communiceren. Nog belangrijker is om te leren helder te blijven in contact met anderen. Zowel jezelf gemakkelijk kwijt raken in contact als moeite om jezelf in te leven en teveel af te gaan op je eigen beelden en inzichten is hierbij aan de orde. Ik denk dat de meeste mensen het wel met me eens zullen zijn als ik zeg, dat je de pijn van anderen niet kunt lezen of lenigen als je vermijdt je eigen pijn te voelen. Bovendien weet je dan ook niet wat werkelijk nodig is en wat echt helpt. Leren lezen is daarom allereerst een training om met emoties om te gaan, te gronden, aura's (de uitstraling van mensen) te voelen; het effect van 'plaatjes' (vaste beelden en overtuigingen) te ontdekken enz. De intuïtieve kennis die je opdoet wordt gebruikt om je helderheid op wezensniveau verder te ontwikkelen. Itsyouinside

Pagina 55


B-Yourself

Ongeduld Er wordt wel gezegd, dat we als mens zo rond de 30 jaar emotioneel volwassen zijn. We hebben dan alle oerervaringen die het leven brengt ondergaan. Vervolgens zijn we de rest van ons leven bezig om dit alles een plek te geven en via Ouderschap (ook als rolmodel en leider) door te geven. Groeien gaat altijd door, en als je een enigszins bewuste hovenier bent geworden, weet je dat je er zowel beleid als geduld bij nodig hebt. Soms ben je een heel seizoen bezig om een goede voedingsbodem te creëren of om eerst oud zeer op te ruimen voor je opnieuw kunt planten. In onze haastige tijd worden er nogal eens cursussen aangeboden die je in één weekend het walhalla beloven. Of een korte, intensieve training om ineens een hele grote stap te zetten. Vanwege de haast, de intensiteit en niet te vergeten de noodzaak om te scoren zijn dat soort trainingen nogal eens zo resultaatgericht, dat er weinig ruimte is voor respect, Niet voor intuïtieve groei, niet voor je emoties, niet voor weerstanden, die moeten immers uit de weg worden geruimd. Intuïtieve ontwikkeling voor wezen, lichaam en ziel Veel mensen hebben zich mentaal sterk ontwikkeld, of vanuit een idee of methode. Ook worden er cursussen aangeboden in sjamanisme of op astraal gebied - 'buiten het lichaam' dus. Er zijn allerlei cursussen en methoden van healing, met magie, met engelen of wezens. Bij Essence komt dat alles pas aan de orde als je een stevige ondergrond hebt ontwikkeld en je ook in de fysieke en de emotionele lagen kunt werken. Je fysieke en emotionele basis moet stevig zijn om niet in het hoger bewustzijn te verdwalen. Met andere woorden: in gedachten, 'op astraal' - kan alles; 'in de stof', het gewone leven wordt de houdbaarheid ervan getest. Bovendien: voor groei is continuïteit nodig. Een cursus hier of daar zet geen zoden aan de dijk. Ook als je eerste motivatie niet is om het beroep van healer of reader uit te gaan oefenen, bieden opleidingen een samenhangend geheel voor je persoonlijke en spirituele ontwikkeling. © 2009 Uitgeverij Inspiratie / Jan de Graaf

!

Voor website en meer informatie, zie de Infopagina.

Itsyouinside

Pagina 56


B-Yourself (advertentie)

Be careful. You may think this is a biography. And if you're not a big biography fan, you might pass it by. But this book is more than that. It is a deep look at how life works. It is, in fact, an example of how your life is working right now—whether you know it or not. If you've ever wondered why things happen the way they happen, what that special person is doing in your life, or how something that occurred years ago is tied to Right Now, your wondering is about to end. Tracing the life line of Barbara Marx Hubbard, best-selling author Neale Donald Walsch uses the biographical convention to do something quite unconventional: reveal life's mystery to all of us! The Mother of Invention Itsyouinside

Pagina 57


B-Yourself

Bewustwording in het licht van 2012 Deel 2: Esoterische kennis INLEIDING De esoterische kennis omvat de Absolute Waarheid. Zodra je dit probeert weer te geven, gaat het fout. We gebruiken namelijk woorden. Woorden brengen de werkelijkheid terug tot iets dat het verstand kan begrijpen, en dat is niet veel. Het is dus onmogelijk om in woorden weer te geven wat het verstand niet kan bevatten. Hoe kun je iets onvoorstelbaars met woorden beschrijven? Doordat de woorden via het verstand gaan, vind er al een enorme beperking plaats. De beste manier is om het gevoel te bereiken. We zullen ons nu moeten behelpen met woorden, om zo goed mogelijk de `contouren van de Waarheid`te beschrijven. Het probleem met het gebruik van woorden als communicatiemiddel blijkt ook uit het feit dat veel spirituele teksten meestal onbegrijpelijk zijn (denk vooral aan de vele foute interpretaties van Bijbelteksten) en vaak ook buitengewoon vaag en zweverig. In al deze delen is de tekst zo helder mogelijk weer gegeven, voor zover dat lukt met woorden. Het beeld dat in deze delen geschetst wordt zal wellicht op bepaalde punten op ongeloof, onbegrip of weerstand stuiten. In dat geval is het raadzaam om de volgende gedachtegang te hebben: `Stel dat het waar is wat hier staat. Wat betekent dit voor mijn visie op mijzelf, op anderen en op de wereld?` Als de uitkomst daarvan positief is, kun je wat je leest als (mogelijke) waarheid accepteren. Zo niet, dan leg je deze verwoordingen gewoon terzijde en leest een verwoording van wat er op dit moment bij jou past. Je kunt je natuurlijk afvragen of je 端berhaupt iets hebt aan die esoterische kennis. Het is niet zo dat je met die kennis een bewust mens wordt. Het gaat om het `zijn`. `Zijn`betekent dat je iets ervaren hebt. Als je bijvoorbeeld nooit ervaren hebt wat angst is, kun je nooit angstig zijn. `Zijn`is een combinatie van: `hoe je jezelf ervaart`+ `de kennis die je hebt`. Heel krachtig is de uitspraak `ik ben`, maar daarover later meer in Deel 4. Met een aantal basisbegrippen worden nu de eerste puzzelstukjes gelegd.

Itsyouinside

Pagina 58


B-Yourself

EENHEID Alles is een manifestatie van energie. Voor de stoffen om ons heen geldt heel eenvoudig dat iedere stof een bepaalde (chemische) energie vertegenwoordigt. Daarnaast accepteren wij vormen van energie (zoals warmte, stroom en licht), waarbij de energiewaarde uitgedrukt kan worden in Joule (J). Voedingswaarden worden vaak uitgedrukt in kilocalorieën. Ook energie. Zo beschouwd kun je er van uitgaan dat de gehele wereld één brok energie is en dat het heelal vol zit met vormen van energie. En deze energieën zijn allemaal wetenschappelijk aantoonbaar. Geen probleem dus… Lastiger wordt het als het gaat om energieën waar de wetenschap moeite mee heeft. Zijn gedachten energie? Heeft de mens een energieveld om z‘n lichaam? Is Reiki-energie ook energie? Het antwoord is steeds: ―Ja‖. Alles is energie. En nu komt het: daarmee is ook alles energetisch verbonden met elkaar. Net als lucht in aangrenzende kamers in een huis met elkaar verbonden is. Als alles energetisch verbonden is met elkaar, is er Eenheid. Je kunt het ook anders benaderen. Als beginpunt voor ruimte en tijd kan de Big Bang genomen worden. De toestand vòòr de Big Bang kan worden aangeduid met de Eenheid, de Bron, God of iets dergelijks. In deze tekst wordt het woord Eenheid gebruikt. De Eenheid omvat alles. Als je in het universum alle afzonderlijke onderdelen met elkaar op de één of andere manier zou verbinden, heb je weer de Eenheid. Ieder onderdeel in het universum behoort dus eigenlijk tot de Eenheid. En ieder deel van de Eenheid is verbonden met de Eenheid en ieder deel draagt de Eenheid in zich. Dit geldt ook voor de mens. Bij de zoektocht naar de Absolute Waarheid hoef je alleen maar jezelf te kennen, want wij zijn de Absolute Waarheid. Maar in de Eenheid is er geen onderscheid. De Eenheid is uniek en dus niet te vergelijken met iets anders. Een mens kan zichzelf in de Eenheid niet ervaren in vergelijking met anderen. De mens komt op Aarde vanuit de Eenheid [ = (re)incarnatie]. Om zichzelf te kunnen ervaren herinnert hij zich de Eenheid niet meer bewust. Hij heeft zich als het ware losgemaakt van de Eenheid. En dan herinnert hij zich niet meer Wie hij werkelijk is. De Ziel is de verbinding met de Eenheid en weet alles. Maar de denkgeest (die dus onze gedachten voortbrengt) is het vergeten. De mens is hier op Aarde om zich te herinneren Wie hij werkelijk is. Het gaat niet om een herinnering door middel van kennis, maar door middel van ervaring. Dan pas IS een mens. Het proces dat een mens kan doormaken om de ziel, die alles weet, te herinneren is een proces van Itsyouinside

Pagina 59


B-Yourself

‗bewustwording‘. Veel mensen kiezen niet voor dit proces, omdat ze al tevreden zijn met wat ze op Aarde hebben. Zij willen hun aardse behoeften niet los laten. Maar wanneer je integreert, word je Eén, en worden bijgevolg jouw behoeften Eén. Eenduidige behoeften leiden tot eenduidige handeling, omdat dit een afwezigheid van conflict bewerkstelligt.

De mens bestaat uit een lichaam, een ziel en een geest. Met geest wordt hier bedoeld: de gedachten. Omdat soms de begrippen ziel en geest verward worden, wordt in deze tekst de geest aangeduid met denkgeest. De ziel is, of vertegenwoordigt het goddelijke in de mens. Alle zielen zijn met elkaar verbonden en vormen een eenheid. Juist hierdoor kun je zeggen: wij zijn allen Eén; Er is slechts Eén van ons. Denken in termen van afgescheidenheid heeft ons in deze huidige toestand gebracht. Denken in termen van eenheid brengt ons datgene waar we al eeuwen lang tevergeefs naar streven…

Itsyouinside

Pagina 60


B-Yourself

‗ZO BOVEN, ZO BENEDEN‘ Eén van de stellingen van Hermes Trismegistus komt neer op het volgende: ―zo boven, zo beneden‖. Deze uitspraak is de sleutel tot de hermetische filosofie. Achter de uitspraak ligt de veronderstelling dat overal in dit universum, boven en beneden, ‗in de hemel en op Aarde‘, op mackrokosmisch net als op microkosmisch gebied, op alle niveaus van verschijningsvormen dezelfde wetten heersen. Dit impliceert overigens dat de kosmos (Grieks: kosmos = orde) beheerst wordt door wetten en dit betekend dat de kosmos geen ruimte biedt aan toeval. De mens is dus het getrouwe evenbeeld van het macrokosmische universum. We kunnen buiten niets vinden wat ook niet in analogie in de mens te vinden is en omgekeerd. Dit betekent: ―Ken uzelf‖, en je weet alles. Maar ook in het licht van 2012: als de mens een spirituele sprong maakt, dan geldt dit ook voor de Aarde. Zo‘n verandering gaat altijd met een schok gepaard. De Aarde ondervindt ook zo‘n schok en dat zal niet onopgemerkt blijven. Meer hierover in Deel 5. POLARITEIT / DUALITEIT In de Eenheid is er geen onderscheid en valt er dus niets te ervaren. Om op Aarde te kunnen ervaren openbaart zich aan de mens steeds alles wat hij in de wereld van de verschijningsvormen aantreft en alles wat hij zich kan voorstellen in twee polen. Het is voor de mens onmogelijk om zich een eenheid buiten de polariteit voor te stellen. Zo is er plus en min, man en vrouw, zuur en basisch, majeur en mineur, licht en donker, oorlog en vrede, ziekte en gezondheid, geluk en leed, haat en liefde, goed en kwaad.

Itsyouinside

Pagina 61


B-Yourself

De polariteit zien wij als tegenstellingen en wij denken in termen van ‘ofof‘. We zijn van mening dat deze tegenstellingen elkaar uitsluiten. Hierin ligt onze denkfout. De werkelijkheid bestaat uit eenheden die zich aan het menselijke bewustzijn echter alleen als polariteiten openbaren. We kunnen de eenheid niet als eenheid waar nemen. De tegenstellingen vormen een eenheid en zijn in hun bestaan van elkaar afhankelijk. Wie de wet van de polariteit heeft begrepen, weet dat men elk doel slechts via de tegenpool kan bereiken en niet op de directe weg. Elke houding voor of tegen iets is een fixering. Elke menselijke uitspraak kan steeds alleen maar een aspect van de waarheid uitdrukken. Om de hele waarheid te beschrijven heeft men altijd ook nog de tegenpool nodig. De wet van polariteit zul je nog vaak tegenkomen in deze delen. Een heel belangrijk, en voor ons zeer moeilijk, aspect hiervan is of iets nou goed of verkeerd is. Opvattingen hierover leiden vaak tot het (ver)oordelen van iets of iemand. Je zit dan zo weer in de afgescheidenheid. GOED EN VERKEERD Uit de wet van polariteit volgt dat een bepaalde gebeurtenis objectief gezien niet goed of verkeerd is. Of anders gezegd; zowel goed als verkeerd. Alle dingen zijn op zich volledig waardevrij en neutraal. Wij oordelen echter over de gebeurtenis en plakken er een etiket op: het is goed of het is verkeerd. Wat de één goed vindt, vindt de ander verkeerd. En beide vinden dat ze gelijk hebben. Hier komt duidelijk het ego om de hoek kijken, waarover later wat meer. Eigenlijk is het heel logisch dat er binnen een wetmatig functionerende kosmos nooit iets kan zijn ‗wat eigenlijk niet zou moeten zijn‘. Alleen hebben mensen er de gewoonte van gemaakt de wereld in te delen in dingen die mogen zijn en dingen die er eigenlijk niet zouden moeten zijn. Met een dergelijke houding verzet men zich echter tegen de werkelijkheid.

Itsyouinside

Pagina 62


B-Yourself

Werkelijkheid erkennen betekent enkel en alleen het bestaansrecht van alle dingen erkennen. Plaatsen wij ons tegenover de werkelijkheid, dan veranderen we niets aan de objectieve feiten, maar we voelen ons subjectief slechter. Het ego heeft het hier moeilijk mee. Wij denken dat we kunnen oordelen over iemand die iets doet wat in onze ogen verkeerd is. Dit levert pijn op. Niets is pijnlijk uit of door zichzelf. Pijn komt voort uit een oordeel dat je ergens over hebt geveld (wat weer een gevolg is van de verkeerde gedachte). Elimineer het oordeel en de pijn verdwijnt. Wij zijn ook geneigd om te oordelen over gebeurtenissen. Op zich begrijpelijk. De gebeurtenis dat je huis tot de grond is afgebrand zullen we doorgaans niet als ‗goed‘ beoordelen. Maar, wat er ook gebeurt, alle gebeurtenissen, alle ervaringen hebben tot doel, kansen te scheppen. Gebeurtenissen en ervaringen zijn Kansen. Niets meer, niets minder. Gebeurtenissen worden net als mensen door jou aangetrokken, voor je eigen doeleinden. Ontwikkelingen op grotere schaal en ervaringen op Aarde zijn het resultaat van een groepsbewustzijn. Niemand komt toevallig tot je. Toeval bestaat niet. Niets gebeurt willekeurig. Het leven is geen toevalstreffer. Ellende in ons leven wordt niet bepaald door de gebeurtenis, maar hoe wij tegen deze gebeurtenis aankijken. Het grootste deel van het menselijk lijden bestaat uit door onszelf opgeroepen weerstand tegen de omstandigheden die zich hebben voorgedaan. Het zijn nooit de omstandigheden zelf die ons gemoed raken, maar alleen onze instelling ten opzichte van de omstandigheden. De manier om de pijn te verzachten die je met aardse ervaringen en gebeurtenissen associeert – zowel die van jou als die van anderen – is de wijze aanpassen waarop je deze aanschouwd. Accepteer wat is, betekent: in het NU leven en niet oordelen. Dingen gebeuren: ‗De sneeuw valt, elke vlok komt op zijn eigen plek neer‘.

Eckhart Tolle – De kracht van het NU Itsyouinside

Pagina 63


B-Yourself

EGO Het ego is het illusoire ik. Het is een onjuiste denkpoging om jezelf te zien zoals jij wenst te zijn in plaats van zoals jij bent. Dit komt omdat het ego gelooft dat jouw bestaan door afscheiding van de Eenheid wordt bepaald. Het ego zal je dus altijd van de Waarheid af willen houden. Wanneer je al deze delen hebt gelezen en aan de kant legt met een zucht van ―wat een onzin‖, dan is dit het ego. We lopen dagelijks tegen deze ‗dwarsligger‘ aan en dat is ook helemaal niet erg. De kunst is om er zicht op te krijgen. Hoe dit zou kunnen lees je in Deel 4. Alles is een manifestatie van energie. Bij het ego horen vooral de lagere energieën. Dan wordt er gehandeld en worden er keuzes gemaakt vanuit een gevoel van afgescheidenheid. We ervaren dat in de dualiteit, wat door het ego in stand wordt gehouden. Mensen die bewust zijn (of ‗verlicht‘ of welke term je daarvoor wilt gebruiken), zijn egoloos. Zij zijn constant zichzelf. In elke situatie. De ‗gewone‘ mens is vrijwel nooit zichzelf. Zijn vellen ‗ikken‘ maakt dat hij voortdurend rollen speelt. Welke rol dat is, hangt af van de impulsen die op hem afkomen. Eckhart Tolle spreekt in dit verband ook over het ‗pijnlichaam‘. Het pijnlichaam is nauw verbonden met het ego. Tijdens het proces van bewustwording probeer je van het ego los te komen. Op zich lijkt het vreemd dat je, gezien het feit dat je egoloos geboren wordt, eerst een ego opbouwt, om het vervolgens weer af te breken. Wij hebben nu eenmaal een ego nodig op deze Aarde om hier een plek te vinden. Alle aardse ervaringen gaan via de dualiteit en daarvoor is een ego nodig. De opbouw van het ego zorgt er voor dat je jouw verbinding met de Eenheid niet meer herinnert. Jezelf herinneren kan alleen via ervaring en dat betekent hard werken aan Jezelf. Het idee dat de mens over een vrije wil beschikt is een illusie van het ego. Het concept van ―vrije wil‖ is namelijk gebaseerd op de veronderstelling dat ―ik‖ besta naast het universum waarop ik mijn vrije wil uitoefen. De scheiding van het ego en de rest van het universum is een illusie. Als ik het universum ben, waarop kan ik dan mijn vrije wil uitoefenen?

Itsyouinside

Pagina 64


B-Yourself

LAGERE EN HOGERE ENERGIEËN Het ego en pijnlichaam verbinden zich graag met de zogenoemde lagere energieën. Deze energieën houden de dualiteit in stand en werken het bewustwordingsproces tegen. Je kunt die lagere energieën gemakkelijk herkennen. Begeerten bijvoorbeeld zijn mechanismen om iets te ‗krijgen‘. Ze vertegenwoordigen de behoefte van het ego om zich te bevestigen. Fantasie is een poging om uitgaande van valse behoeften de werkelijkheid te beheersen. En fantasie is vaak gericht op de toekomst. Alles wat niet met het NU te maken heeft is in feite een lagere energie. Er is wel een verschil met wat Tolle noemt de psychologische tijd en praktische tijd. Met de praktische tijd is niets mis. Het betekent bijvoorbeeld gewoon een datum plannen voor de eerstvolgende vergadering. Maar wanneer je vervolgens steeds met die vergadering bezig bent, bijvoorbeeld omdat je er erg tegen op ziet, is er sprake van psychologische tijd. Je leeft dan niet in het NU en je bent verbonden met lagere energieën. Hetzelfde geldt voor het verleden. Mensen die zich bezig houden met antiek, foto‘s en andere zaken die met het verleden verbonden zijn, staan ook in contact met lagere energieën. Het kan natuurlijk helemaal geen kwaad de vakantiefoto‘s te bekijken of een antiek meubelstuk te kopen voor in de huiskamer. Het gaat er om in hoeverre jij je er mee vereenzelvigt.

Itsyouinside

Pagina 65


B-Yourself

Overigens kunnen wij als niet-bewust mens die lagere energieën niet ontlopen. Ze zijn verbonden met het ego en het pijnlichaam en slechts een enkeling heeft zich daarvan kunnen ontdoen. Maar het is al een grote stap voorwaarts als je je bewust wordt van die lagere energieën en vervolgens in staat bent om andere keuzes te maken. Voor zover dat mogelijk is natuurlijk. Nu is bijvoorbeeld schaamte iets dat je overkomt. Je kunt er moeilijk voor kiezen je nergens voor te schamen. Schaamte is een reactie van een persoon die nog steeds een deel van zijn ego heeft geïnvesteerd in hoe anderen hem zien. Het gaat hier over het zelfbeeld waarover straks meer. Twee zeer voor de hand liggende uitingen van lagere energieën zijn macht en geld (of materiële zaken). Bewuste mensen zijn er niet op uit om macht uit te oefenen over anderen en/of de natuur. Bewuste mensen zijn niet geobsedeerd door geld. Zij kunnen best een hoop geld bezitten. Het is prima om geld te hebben. Maar zodra jij je identiteit denkt te kunnen ontlenen aan bezit (geld, waardevolle spullen, een dure auto, een boot, een tweede huis, etc.), ben je erg verbonden met lagere energieën en is het zaak om daar van los te komen. Er zijn genoeg mensen geweest die zich ontdaan hebben van al hun bezittingen met het idee daarmee bewust te kunnen worden. Een illusie, want in het hoofd blijft de bezitsdrang voortbestaan. Als je gaat beseffen dat jouw status niet afhangt van jouw bezit, ben je al bezig het ego te laten afbrokkelen.

Welke van de onderstaande emoties of eigenschappen zijn op jou van toepassing: angst, negativiteit, woede, wrok, agressie, fanatisme, depressie, roddel en achterklap? Allemaal voorbeelden van lagere energieën. Er zijn in wezen slechts twee emoties: liefde en angst. Elke persoonlijke gedachte en elke persoonlijke daad is gebaseerd op liefde of op angst. Alle andere ideeën zijn slechts afgeleiden van deze twee. Angst is altijd een teken van spanning, die steevast de kop opsteekt wanneer Itsyouinside

Pagina 66


B-Yourself

wat jij wilt in conflict is met wat jij doet. De ziel kent geen angst. De aanwezigheid van angst laat zien dat je lichaamsgedachten verheven hebt tot het niveau van de denkgeest. Alleen je denkgeest kan angst produceren. Angst komt voort uit een gebrek aan liefde. Nu zit de wereld vol lagere energieën, dus zo gemakkelijk kun je ze niet ontlopen. Doe de TV aan, zet de radio aan, ga op internet en je wordt overspoeld met lagere energieën. Maar het is uiteindelijk jouw keuze of je in die beweging mee gaat. Beter gezegd: jouw ego en pijnlichaam willen graag die keuze voor jou maken. Pas als je daar zicht op krijgt, kun je er iets aan gaan doen. Wanneer in de bioscoop een gewelddadige film getoond wordt zijn het volgens Tolle, eigenlijk pijnlichamen die onder invloed van lagere energieën, zo‘n film maken. Zijn het pijnlichamen die geld betalen om naar geweld te kijken. Dit geeft ook aan dat lagere energieën elkaar aantrekken. Een ongeluk (bijvoorbeeld op de snelweg) is geen toevalligheid. Pijnlichamen voeden zich met lagere energie en trekken elkaar aan. Wat zijn nou de kenmerken van hogere energieën? Denk hierbij aan onvoorwaardelijke liefde, mededogen (zonder ego), dienstbaarheid (zonder ego, dat wil onder andere zeggen dat je niets terug verlangt), keuzes maken vanuit het ―hart‖ of het gevoel, handelen vanuit een eenheidsgevoel. Dit laatste betekent dat je, handelend vanuit hogere energieën, een ander (of de natuur) niet iets aandoet, omdat je beseft dat je daarmee (uiteindelijk) jezelf iets aandoet. Hoe kun je aan jezelf werken, zodat je je minder blootstelt aan lagere energieën? Dat staat in Deel 4, dus nog even geduld…

Itsyouinside

Pagina 67


B-Yourself

Colofon: Informatie: vergouwen68@itsyouinside.com Inspiratie: Rust, Stilte, Natuur, Inzicht, Voelen, Denken, Doen Eindredactie: Edwin Vergouwen Drukker, Binder en Uitgever: Edwin Vergouwen

Boeken Tips: Marianne Williamson: „Terugkeer naar de Liefde‟.

Tijn Touber: „Verlicht leven‟.

Elizabeth Gilbert: „Eten,bidden,beminnen‟

Neal Donald Walsch: „The mother of Invention‟

William Gijsen, Joke Dewael en Harry van Erum: „Het Kosmische Plan van de Nieuwe Tijd‟ Itsyouinside

Pagina 68


B-Yourself

Infopagina: Angelique Brekelmans: 06 50899475. www.lichtwerkerscom.nl info@lichtwerkerscom.nl Mabel van den Dungen: Boek in wording ‗Boeddha Business‘ Meer informatie is te vinden op www.mabelvandendungen.nl Lilian Ferru: Tekstschrijfster Meer informatie is te vinden op http://www.lilianferru.eu/ Rob Derksen: Zijn 1e boek komt uit, waarover in de Maart-editie meer Meer informatie is te vinden op, http://www.dezuil.nl/ Marjolijn: Meer gedichten op http://indy48.wordpress.com/ Tijn Touber: Laatste boek; Verlicht Leven Meer informatie is te vinden op http://www.kristijn.com/ Jan de Graaf: Oprichter van het Essence college en uitgever Meer informatie is te vinden op http://www.inspiratiesite.nl/ Marten Beck: Maker van hèt gratis E-Book Meer informatie is te vinden op http://www.bewustwording.tk/

Volgende maand: Goedele Vercnocke Roland Verschaeve Els Lijesen Willem Peter Biermans Rob Derksen Itsyouinside

Pagina 69


B-Yourself

Itsyouinside

Pagina 70

B-Yourself Nummer 1 Januari 2011  

Bewust wording, Bewust-Zijn, Jezelf Zijn