Issuu on Google+

00okladak2a_Layout 1 13-10-15 09:15 Page 1

11 lat

itreseller.pl

Lenovo

wygrywa przetarg stulecia na dostawę AIO dla sektora administracji publicznej

Nr 15-16/235-236/2013 21 października 2013

ANdrzej SOwIńSkI dyrektOr geNerALNy LeNOvO

ISSN 1 7 30 - 0 1 0 X Fot. Marek Zawadka/Out of Box Photos


02_Layout 1 13-10-16 13:50 Page 3


03_Layout 1 13-10-16 13:31 Page 3

nASZym ZDAniEm

Ś

REDAKCJA 04-133 Warszawa, ul. Łukowska 1 lok. 1 tel. (22) 390 91 18, fax (22) 250 10 71 redakcja@itreseller.pl REDAGUJE ZESPÓŁ

Świat się zmienia, a z nim podejście

REDAKToR NACzELNy

Cezary Tchorek-Helm

do pracy najemnej. Dzisiaj widać jasno, że

tel. kom. 604 053 611 c.helm@itreseller.pl

układ pomiędzy pracodawcą a pracowni-

zAsępCA REDAKToRA NACzELNEgo

kiem, polegający na codziennym przemiesz-

Wojciech Urbanek (gdańsk) tel. kom. 691 672 065 w.urbanek@itreseller.pl

czaniu się do biura, fabryki, sklepu, redakcji

Michał Tomaszkiewicz tel. (22) 390 91 16 m.tomaszkiewicz@itreseller.pl

lub miejsca posługiwania, cokolwiek to

ostatnie znaczy – zmienił się w sposób trwa-

Barbara Mejssner b.mejssner@itreseller.pl Marcin złoch m.zloch@itreseller.pl

ły. Dzięki odmiejscowieniu pracy oraz fak-

tycznym jej przeniesieniu do wielu miejsc jednocześnie, czyli sferze pracy mobilnej, rośnie rzesza pracowników nieprzypisanych do fizycznej lokalizacji.

WspóŁpRACA

Krzysztof polak k.polak@itreseller.pl Adam owczarek a.owczarek@itreseller.pl

Proces zmiany pracy rodzi wiele wyzwań po obu stronach lady: pracodawcy tracą kontrolę nad obecnością pracownika, pracownicy zaś uwalniają się od niepotrzebnego przemieszczania się. Pozytywny jest spadek kosztów po obu stronach relacji. Do negatywów można zaliczyć dekoniunkturę na rynku biur na wynajem i spadek prowizji agentów pośredniczących w tych transakcjach.

ITReseller Lech Maciejewski tel. (22) 390 91 15 l.maciejewski@itreseller.pl sKŁAD i ŁAMANiE Ryszard Łempicki – dyrektor artystyczny tel. 501 987 130 r.lempicki@itreseller.pl oBsŁUgA foTogRAfiCzNA out of Box photos

Jeżeli już jakiś podmiot musi wynajmować biuro, to bez wątpienia będzie nim urząd skarbowy, w którym komputer jest niezbywalną częścią wyposażenia. Skarbowa część administracji publicznej wybrała właśnie rozwiązania All-in-One Lenovo, co, z powodu wielkości zamówienia, można nazwać polskim kontraktem stulecia ICT. Czynnikiem wspomagającym pracę odmiejscowioną jest oferta urządzeń mobilnych, bez których trudno sobie wyobrazić stałą pracę w zmieniającym się dynamicznie środowisku. Ponieważ pracownicy mają określone, indywidualne

KoREKTA Małgorzata Wiśniewska

preferencje, powstało rozwiązanie BYOD. Wymuszona przez pracowników konsumeryzacja wpuściła nowe urządzenia do skostniałego świata profesjonalnych

REKLAMA i MARKETiNg Anna Jelińska – dyrektor biura reklamy tel. (22) 390 91 10, tel. kom. 502 707 699 a.jelinska@itreseller.pl Elżbieta Lewicka-Duch – reklama tel. (22) 390 91 11, tel. kom. 502 707 724 e.lewicka@itreseller.pl pRENUMERATA Michał Tomaszkiewicz tel. (22) 390 91 16 m.tomaszkiewicz@itreseller.pl Nakład – 9000 egzemplarzy DRUK

komputerów. Pracownicy wykorzystują smartfony, tablety czy ultrabooki również do konsumpcji treści. Taka dwoistość musiała skończyć się powstaniem nowej kategorii urządzeń. Z jednej strony, do pracy, i to mobilnej, z drugiej, do nieprofesjonalnej konsumpcji treści i prywatnej komunikacji. Oba zakresy zresztą coraz trudniej rozdzielić. Rynkową odpowiedzią na to zapotrzebowanie jest linia hybryd Lenovo Yoga. W komunikacji warto odnotować coraz powszechniejszy trend, w którym coraz

TAURUs

mniej liczy się marka urządzenia, a coraz bardziej cena jego zakupu i dostęp

WyDAWCA

do treści. Do użytkowników dotarło, że drogie rozwiązania są tak samo trwałe, jak te z półki budżetowej. Szczególnie, jeżeli są elementem codziennej odmiejscowionej pracy.

ul. Tytoniowa 20, 04-228 Warszawa tel. (22) 390 91 15, fax (22) 250 10 71 www.itreseller.pl

Lech Maciejewski prezes zarządu

IT Reseller

Cezary Tchorek-Helm

3


okowoko.qxp _Layout 1 13-10-15 09:32 Page 4

wywiad

Lenovo Z ANDRZEJEM SOWIŃSKIM dyrektorem generalnym Lenovo w Polsce rozmawia Cezary Tchorek-Helm – Jak wyglądał przystanek, na którym wsiadł do firmy szef Lenovo w Polsce? Jak wyglądała pozycja wyjściowa firmy na rynku? – Gdy przejmowałem funkcję dyrektora generalnego Lenovo, firma w Polsce była daleko poza czołówką dostawców komputerów osobistych, z udziałem w sprzedaży na poziomie 3,5 proc. Pierwsze zmiany dotyczyły struktury organizacji firmy i były związane z wyraźnym podziałem na rynek biznesowy i konsumencki. Takie posunięcie oraz strategia, jaką zaplanowaliśmy, szybko przyniosły bardzo dobre efekty: wyniki Lenovo, zgodnie z raportami wszystkich firm badawczych, zaczęły systematycznie rosnąć, by po dwóch latach pracy osiągnąć wartość prawie 23 proc. (dane IDC – red.). Sukces Lenovo w Polsce to wynik systematycznej i konsekwentnej pracy każdego pracownika naszego zespołu. – Jakie były lokomotywy wzrostu Lenovo na polskim rynku w ostatnich 2 latach? – Najbardziej cieszy mnie fakt, że osiągnięty przez Lenovo w Polsce wzrost dotyczy wszystkich segmentów, zarówno konsumenckiego, jak i biznesowego. Nawet jeżeli rynek biznesowy rozdzielimy na części MŚP i enterprise to w każdym z trzech obszarów kwartał po kwartale nasze udziały rosły w imponującym tempie. W kategorii MŚP nasze wzrosty są dynamiczne i odnoszą się do każdego kolejnego kwartału. To także praca organiczna, która wynika z mocno rozproszonego rynku na dużą liczbę różnej wielkości podmiotów. Uwzględnienie tej specyfiki daje jednak dobre

4

efekty sprzedażowe, co uzyskujemy wykorzystując potencjał sieci partnerskiej Lenovo. Tymczasem na rynku konsumenckim, według danych GfK Polonia, mamy 20-procentowy udział w sprzedaży do klienta końcowego, co odpowiada drugiej pozycji w Polsce. Ten sektor jest bardzo skonsolidowany, co każe Lenovo skupić się na wybranych, dużych graczach, z którymi indywidualnie ustalamy zasady współpracy. W segmencie enterprise Lenovo jest głównym graczem, co potwierdzają wygrane całkiem niedawno cztery duże przetargi dla izb skarbowych, gdzie dostarczymy 28 tysięcy nowoczesnych komputerów All-in-One. – Czy powtórzyłby Pan drogę ostatnich 2 lat, czy raczej zastosował inną strategię? – To dobre pytanie. Zrobiłbym dokładnie to samo, ale gdybym miał możliwość to przyspieszyłbym proces zmian. Reorganizacja struktury, decyzje personalne, wdrażanie nowej strategii, zmiana portfolio produktowego i jego pozycjonowanie to procesy wymagające dużej dynamiki i szybkości. Zespoły pracowników potrzebują szybko potwierdzonych informacji, a najgorsze, co można zrobić, to rozwlekać zmiany w czasie. Wracając do pytania – bogatszy o doświadczenia powtórzyłbym drogę zmian w Lenovo, ale starałbym się nadać jej jeszcze większą dynamikę. – Jak wygląda autonomia polskiego oddziału Lenovo? – Jest to rzecz, która od samego początku pracy w Lenovo pozytywnie mnie zaskoczyła. Dysponujemy praktycznie pełną swobodą.

Jedyne ograniczenia odnoszą się do oczywistego faktu, iż jesteśmy częścią koncernu Lenovo i mamy w swoim portfolio określone produkty, budżet, zasoby marketingowe i określone koszty. Dla mnie bardzo ważna jest autonomia w kreowaniu wizerunku i strategii firmy w Polsce oraz sposobu realizacji naszych celów. W przypadku Lenovo Polska ten model się sprawdził i był jedną z przyczyn naszego sukcesu. Praca w tak określonych ramach daje nam możliwości realizacji celów ściśle dostosowanych do sytuacji, a ponadto uwiarygodnia nas nie tylko wobec władz koncernu Lenovo, ale głównie wobec partnerów i klientów. Jednak dobra strategia to nie wszystko, bo mówiąc o doskonałych wynikach muszę podkreślić wagę kluczowego elementu, którym jest zespół pracujący w Lenovo Polska. Mamy 30 osób, których określam mianem profesjonalnych entuzjastów branży IT. W kontekście nowych celów: adresowania oferty do nowych sektorów oraz nowych rynków w ogóle, zespół stanowi naszą kluczową wartość. Z punktu widzenia centrali Lenovo oraz poprzez pryzmat innych rynków, Polska jest niezwykle atrakcyjna, tym bardziej że jesteśmy w naszym kraju największym dostawcą PC. W wielu sytuacjach droga, którą przeszedł nasz oddział Lenovo, jest stawiana jako przykład dla innych oddziałów firmy na świecie. Porównując pozycję Lenovo w Polsce do innych rynków, w segmentach MŚP oraz enterprise nasza pozycja jest zbliżona do tej, jaką mamy w Europie Zachodniej. W przypadku rynku konsumenckiego jesteśmy znacznie mocniejsi w Polsce niż w Europie. – Jakie widzi Pan tendencje rozwojowe w technologii? Co jest najbardziej przyszłościowym urządzeniem: tablet, smartfon czy ultrabook? – Boom na rynku tabletów, kanibalizujący trochę klasycznego laptopa, jest dla mnie poIT Reseller

Fot. Marek Zawadka/Out of Box Photos

czyli strategia sukcesu


okowoko.qxp _Layout 1 13-10-15 09:32 Page 5

OSIĄGNIĘTY PRZEZ LENOVO W POLSCE WZROST DOTYCZY WSZYSTKICH TRZECH OBSZARÓW RYNKU: KONSUMENCKIEGO, SMB ORAZ ENTERPRISE. NASZA PRACA ORGANICZNA UWZGLĘDNIA RYNEK I DUŻĄ LICZBĘ RÓŻNEJ WIELKOŚCI PODMIOTÓW – DOBRE EFEKTY SPRZEDAŻOWE UZYSKUJEMY WYKORZYSTUJĄC POTENCJAŁ SIECI PARTNERSKIEJ LENOVO.


okowoko.qxp _Layout 1 13-10-15 09:32 Page 6

wywiad

dobny do sytuacji sprzed kilku lat dotyczącej netbooków. Część użytkowników przechodzących obecnie z klasycznego laptopa na tablet, to wyłącznie konsumenci treści. To właśnie ta grupa ludzi pozostanie przy tablecie, który jest bardziej mobilny i prostszy w obsłudze. Część użytkowników, która tworzy kontent, z czasem powróci to tradycyjnego laptopa, który jest znacznie wydajniejszy w pracy. Po boomie na tablety część użytkowników powróci do laptopów lub będzie używać obu urządzeń jednocześnie. Z drugiej strony, patrząc na to, jak w rynek wpisują się smartfony, muszę stwierdzić, że niektóre modele zaczynają być postrzegane jak tablety. Wydaje mi się, że w przyszłości nie będziemy dzielili urządzeń według dzisiejszych definicji, takich jak tablet, notebook czy smartfon lub phablet. Będziemy klasyfikowali urządzenia według kryterium funkcjonalności: w zależności od tego, czy chcemy konsumować, czy tworzyć treści, czy też jedno i drugie. Na to wszystko nakłada się funkcja komunikacyjna. Coraz częściej do transmisji głosu jest wykorzystywany protokół VoIP, co pozwala przypuszczać, że przyszłością są urządzenia hybrydowe. Uważam też, że zmiana relacji użytkownika wobec treści, czy jest twórcą lub konsumentem, powoduje obecnie powstanie nowego typu urządzeń zwanych konwertowalnymi. Jest to produkt skierowany do użytkowników, którzy wykorzystują sprzęt na wiele sposobów. Lenovo dostrzega takie potrzeby i proponuje odpowiednie rozwiązania, takie jak Lenovo Yoga, czyli połączenie ultrabooka i tabletu. Ten niezwykle innowacyjny sprzęt szybko zdobywa popularność i przypuszczam, że już wkrótce stanie się standardem. – Lenovo jako dostawca jest obecny na rynku urządzeń pracujących w różnych ekosystemach. Który z ekosystemów jest ważniejszy: Android czy Windows? A może jakiś ekosystem telefoniczny? – Obecnie istnieje kilka głównych ekosystemów i ten stan odpowiada faktycznemu zapotrzebowaniu. Każdy użytkownik wybiera rozwiązania, które najbardziej odpowiadają jego potrzebom. Jeżeli chodzi o Lenovo i ekosystemy, które adresujemy do odbiorcy, to w przypadku Windows łatwo zauważyć, że zdominował on rynek biznesowy głównie z powodu możliwości wymiany danych oraz bezpieczeństwa. Android ma z kolei inne cechy, jak darmowy i otwarty dostęp, prostotę, elastyczność, co jest szczególnie atrakcyjne dla młodego odbiorcy. W kontekście dużej liczby ekosystemów uważam, że obecnie dostępne

6

– Naturalną konsekwencją rozwoju wielkich graczy było przejście do fazy usług. Czy Lenovo ma w zanadrzu jakieś pomysły na fazę post-pc? – Jako największy dostawca PC będziemy starali się umacniać swoją pozycję w każdym z trzech segmentów. Zmiany w preferencjach użytkowników są widoczne, dlatego Lenovo dodało do oferty tablety – w chwili, gdy ten tekst zostanie opublikowany, użytkownik w Polsce będzie miał do wyboru cała gamę urządzeń: zarówno konsumenckich, jak i biznesowych. Następne w kolejności są smartfony oraz serwery. Jak wiadomo, oferta serwerowa bez oferty storage, usług i bez serwisu nie ma racji bytu. Tu dotykamy tematu obecności Lenovo w zakresie oferty volume i value. Wolumenowo realizujemy się przez obecne portfolio produktowe, natomiast kategoria value to usługi, m.in. serwery czy storage. Ten sektor będziemy rozwijali bar-

LENOVO WPROWADZI NA POLSKI RYNEK SWOJE SMARTFONY, JEDNAK NIE ZNAMY JESZCZE DOKŁADNEJ DATY WEJŚCIA TEGO SPRZĘTU DO SPRZEDAŻY. nie konkurują ze sobą – każdy oferuje coś innego, dopasowanego do konkretnego profilu użytkownika. Co więcej, widać miejsce na inne atrakcyjne rozwiązania, pod warunkiem, że będą odpowiadać na zapotrzebowania poszczególnych grup odbiorców. – Czy Lenovo komunikuje coś w kontekście wejścia na rynek smartfonów w Polsce? – Na pewno będziemy mieć w Polsce smartfony Lenovo. Natomiast nie potrafię podać jeszcze dokładnej daty wejścia tego sprzętu do sprzedaży, ale mogę potwierdzić, że w tej chwili prowadzimy rozmowy z partnerami. Warto jednak pamiętać, że sytuacja dostawców takiego sprzętu, jak smartfon, w Polsce jest specyficzna – rynkiem pierwotnym są operatorzy, którzy finansują urządzenia łącząc je ze swoimi produktami. Telefony w Polsce bardzo rzadko sprzedawane są bezpośrednio w sklepie, dlatego potrzebujemy jeszcze trochę czasu na analizę. Jednak cierpliwość się opłaci, bo zaprezentujemy ciekawą ofertę wielu urządzeń dedykowaną różnym odbiorcom.

dzo ostrożnie i rozważnie. Działamy już przez spółkę LenovoEMC, dostarczając urządzenia pamięci masowej. Co więcej, udało się nam zaistnieć na rynku konsumenckim, co postrzegam jako sukces. Nasza propozycja obejmuje w pełni zarządzalne pamięci pełniące funkcje lokalnych, domowych centrów danych. Co dalej? Rozwój w tym obszarze wymaga dobrego portfolio serwerowego i właśnie w tym kierunku będziemy zmierzać. Obecnie finalizujemy kwestie serwisowe oraz wsparcia sprzedaży, oferta pojawi się już niedługo i wtedy będziemy intensyfikować pozostałe działania. Rynek value będzie się rozwijał, przechowywanie danych za pomocą pamięci masowych, wirtualnych czy rozwiązań chmurowych będą zyskiwać na znaczeniu. We wszystkich tych sektorach Lenovo ma szerokie możliwości. Należy jednak pamiętać, że każde nasze działanie jest przemyślane i stosowane jako część strategii. W kontekście serwerów i oferty towarzyszącej sądzę, że jej debiut nastąpi na początku 2014 roku. IT Reseller


okowoko.qxp _Layout 1 13-10-15 09:33 Page 7


akademia1_Layout 1 13-10-15 09:37 Page 8

aKaDeMia rrc

Kupuj

Partnerzy RRC mogą mieć powody do zadowolenia. Dystrybutor wraz z Motorolą wprowadził trzy promocje różnych czytników bezprzewodowych. W ofercie RRC znalazł się ponadto nowy skaner amerykańskiego producenta.

póki tanie

wie z tych promocji, na urządzenia z seriilS1203orazli2208,tocałkiem noweprzedsięwzięcia,a ichzasadysą bardzo przejrzyste. w określonym czasie wspomnianeproduktysądostępnepo obniżonejcenie.Jeślichodzio trzeciąakcję,todotyczy onasprzętuliniiiMaGeR.przypomnijmy,ta promocjabyłajużkiedyśprowadzona,alefirmyzdecydowałysięjąpowtórzyć.Za zakupionetowarypartnermożewybraćsprzętapple z określonejpuli–premiowanisątrzejresellerzy,którzykupiąnajwięcej. nowyskanernatomiast,tourządzenieMotorolaDS4208do odczytukodówkreskowych 1D i 2D.w ofercieMotorolaSolutionsjestkilka

Dla niewielkicH Sklepów

D

wersjiskanerówDS4208:skanerdlasklepów, wyposażonyw głowicęskanującąHD(czyta kodyzagęszczone),skanerdlaprostychaplikacjiprzemysłowychorazskanerdlasłużby zdrowia(posiadaobudowę,którąmożna myć środkamiantyseptycznymi).

Dwa w jednym Olga KrystKiewicz channel Manager, MOtOrOla sOlutiOns POlsKa StrategiaMotorolidlasegmentuskanerówkodówjestbardzoklarowna.Z jednejstrony,oferujemyszerokągamęurządzeń–w naszej oferciemożna znaleźćczytniki 1D, 2D,odczytującekodywydrukowanena papierze,kodyna ekranachkomputerów,telefonówkomórkowych, urządzenia wytrzymałe na upadek, wilgoć, zalanie czy zapylenie.Z drugiej,dajemyreselleromwszechstronneszkolenie,warsztatyi pomoctechnicznąorazprzy sprzedaży.W sumiepartnerotrzymujenietylkoniezawodnyprodukt,ale,corównieważne,niezawodnewsparcie.

8

pierwszapromocjaobejmujezestawskładającysięzeskaneralS1203,podstawkii kablakomunikacyjnegoUSB.produktjestdostępny w dwóchwersjachkolorystycznych–czarnej i białej. Za każdy,w okresiepromocji,trzeba zapłacić 42euronetto.przy okazjitejakcji wartoprzeanalizowaćkilkacechtegointeresującego urządzenia. Ten dwukierunkowy skanerręcznyodczytujewszystkiekodykreskowe 1Di jestprzeznaczonydlaniewielkich sklepów.Zapewniafunkcjonalność,parametryi niezawodnośćpotrzebnedo zwiększenia skutecznościoperacyjnejod kasypo magazyn. Do jegozaletnależyzaliczyćteżto,żeogranicza do minimum konieczność ręcznego wprowadzaniadanych,a takżeautomatyzuje procesymagazynowewykorzystującedokumentypapierowe.Urządzeniemożna łatwo zintegrowaćz wielomainterfejsami,coułatwiapodłączeniedo systemuhostalubkomputera. Urządzeniemateżliczneinnezalety.Sprzęt przeszedłtestyupadkuz wysokości 1,5 m,co gwarantujewytrzymałośćpozwalającązredukowaćprzestojei zmniejszyćkosztynaprawy. Skanerwyposażonow interfejsyRS232,USB i złączeklawiatury.elegancka,lekkai ergonomiczna konstrukcjasprawia,żeużytkowanie skanerajestwygodne.Samprocesskanowaniajestintuicyjny,a funkcjaplug-and-play skracaczaskonfiguracjii szkolenia.SkanerdaITReseller


akademia1_Layout 1 13-10-15 09:37 Page 9

akaDeMiarrC

jemożliwośćwyborutrybuwyzwalanegolub ciągłego.Promocjatrwado 31.12.2013r.

Czasinwestycji MiChałgrzybowSki

UNIWERSALNOść

ProDUCt Manager linii Motorola SyMbol,rrC

zA Pół CENy W drugiejpromocjiznalazłsięzestawzłożony ze skanera LI2208, podstawki i kabla komunikacyjnego USB. Promocja trwa do 31.12.2013r.,w tymczasiezestawbędzie kosztował 71euronetto.Dlaczegowartogo mieć?z wielupowodów.Po pierwsze,LI2208 skanujeniezawodniekodypaskowewydrukowanena papierowychetykietach,aleteż kodywyświetlanena ekranietelefonu,komputeralubtabletu.W konsekwencji,urządzenie sprawdza się w wielu zastosowaniach: od stanowiskkasowychw placówkachhandlowychpo spedycjęi branżęhotelową. To,coodróżniaLI2208od podobnychurządzeńinnychproducentów,topierwszorzędna wydajnośćskanowaniajednowymiarowego. Urządzenie odczytuje kody kreskowe UPC (13milicali)z odległościod 2,54 do 76,2 cm.Potrafirównieżodczytywaćkodyo dużejgęstości z większegodystansu.Opatentowana,nowoczesnakonstrukcjazawieratylkojednąpłytkę drukowaną. Produkt jest zgodny z usługami 123Scan2orazSMS(ScannerManagement Service).Pakietprogramistyczny(SDK)umożliwiatworzeniewłasnychrozwiązańw oparciu o urządzenie. Do zaletskaneramożna jeszczezaliczyćbardzo dużą tolerancję na odchylenia kątowe i ruch.

Trudnojednoznaczniepowiedzieć,czykryzysmamyjużdefinitywnieza sobą.Niemniejdająsięjużzauważyćpewneoznakiożywienia koniunktury. Jednym z przykładów jest wzrost popytu na skanery,któremożna zaliczyćdo dóbrinwestycyjnych.Mamy wyczucierynku,bood pewnegoczasusystematyczniewzbogacamy ofertęo różnegorodzajubezprzewodoweczytnikikodówpaskowych.Zaryzykujęstwierdzenie,żeotoczeniegospodarczebędziepomałustawałosięcorazbardziejprzyjaznedla prowadzeniaróżnegorodzajuinteresów.Poza tymbiznessięzmienia.Dziśczytnikkodówjest ważnymurządzeniemsprzedawcy,jutrobędzieonniezbędny.Z tychpowodówwarto,aby resellerzyzainteresowalisiętymiproduktamijużteraz,kiedysąonew promocyjnychcenach.

Sprzętobsługujeponad 90układówklawiatur międzynarodowych,cozdecydowanieułatwia rozbudowęinfrastrukturyw dowolnymmiejscu. Obudowa urządzenia wytrzyma 1000 upadkówz wysokości 0,5 m.Czytnikmoże funkcjonowaćzarównow trybieręcznym,jak i stacjonarnym,a przełączaniepomiędzytrybamipracyodbywasięautomatycznie.

POWTóRKA z ROzRyWKI RRC zadecydowało, że od 1 października wznawiapromocjęskanerówIMAGER.Nagradzane są największe zakupy urządzeń z serii: LI4278, DS4208, DS6708, DS6878, DS9208, DS9808, DS3508, DS3578, DS457

i DS6707,przy czymsprzedażtegoostatniego produktujestliczona podwójniedo osiągniętegowyniku.Urządzenietojestprzeznaczone dlasektoraopiekizdrowotnej–maobudowę, którąmożna dezynfekować.Po zakończeniu akcjipromocyjnejnagrodyotrzymającitrzej partnerzy,którzyw czasiejejtrwaniadokonająnajwiększychsumaryczniezakupów.Nagrodzeni mają wolność wyboru nagrody spośródurządzeń:iPad 4Retina 32 GB,iPhone 5 16 GB,iPadMini 16 GB.Kolejnośćwybierania jest taka, jak kolejność wygranych. W promocjimogąbraćudziałwszyscypartnerzyRRC.Promocjatrwado końcagrudnia 2013roku.

Uw

a g a

n o w o ś ć

Motorola DS4208 Niedawnow ofercieRRCznalazłsięczytnikręcznyMotorola

PrzeznaczeniemczytnikaDS4208są,rzeczjasna,nietylkoskle-

DS4208,czyliskanerkodówkreskowych 1Di 2D.Urządzenie

pydetaliczne,leczwszelkiegorodzajumagazyny,a takżefirmy

tocechujeszybkośćskanerówprzemysłowych.Dajeonotak-

produkujące.Czytnikw podstawowymstopniuzostałkon-

żemożliwośćodczytukodówz ekranówkomóreki kompute-

strukcyjniezabezpieczonyprzed kurzemi wodą.Ponadtowy-

rów.Do czytnikadołączonejestteżoprogramowanie 123Scan2,

trzymawielokrotnyupadekz wysokości 1,8metra.Jeślichodzi

czyliprogramdo konfigurowaniaskanerówdziałającyw syste-

o kody 1D,toskanerradzisobiem.in.z UPC/EAN,UPC/EAN,

mieWindows.WażnemiejscezajmujeteżtechnologiaRSM

ISSN,UCCCouponExtendedCode,Code 128,GS1-128,ISBT 128,

do zdalnegozarządzaniaskanerem.

Code 39,Code 39FullASCII,TriopticCode 39,Code 32,Co-

DS4208odczytujewielekodów 1D, 2Dorazpocztowych.Od-

de 93,Code 11,Matrix 2of 5,Interleaved 2of 5,Discrete 2of 5,

czytujeprzy tymnietylkote,którezostałynadrukowanena pa-

Codabar,MSIi innymi.Jeślinatomiastchodzio kody 2D,to

pierzei innychmateriałach,leczrównieżelektronicznekody

skanerodczytujem.in.kodyPDF417,MicroPDF417,Composi-

kreskowe,wyświetlanew telefonachkomórkowychi kompute-

teCodes,TLC-39,DataMatrix,Maxicode,QRCode,MicroQR,

rach.Skanerułatwiarealizacjęwszelkichprogramówkonsu-

Aztec.Sprzętskanujeteżkodypocztowe:AustralianPost,US

menckich związanych z wydawaniem kart rabatowych

PLANET,RoyalMail 4StateCustomer,USPOSTNETi wiele

i lojalnościowych.W tensposóbzarównopracownicysklepów,

innych.Maksymalnyzasięgodczytuskanerawynosi 39 cm.

jaki klienciunikająkoniecznościstosowaniadodatkowychkart

Sprzęt wyposażono w interfejsy RS-232, USB oraz wejścia

czywydruków.

na klawiaturęi komputer.

ITReseller

9


akademia1a_Layout 1 13-10-15 10:01 Page 10

akademia dell

Dell Od ponad 28 lat firma Dell pomaga krajom, społecznościom i klientom na całym świecie realizować marzenia dzięki technologii. Od momentu założenia w 1984 roku, Dell nieustannie się rozwija, starając się wyprzedzać trendy i odpowiadać na zmieniające się potrzeby ludzi i firm.

10

najważniejsze to słuchać klientów i odpowiadać na ich potrzeby. Innowacyjne rozwiązania Dell dla firm każdej wielkości ell stara się wsłuchiwać w potrzeby klientów, wyprzedzać trendy rynkowe i oferować kompleksowe rozwiązania, które spełniają wszelkie oczekiwania w zakresie infrastruktury IT. Dell zmierza w kierunku bycia strategicznym doradcą klientów w zakresie innowacyjnych rozwiązań IT. Klienci na polskim rynku szukają rozwiązań przygotowywanych specjalnie dla nich. Od takich dostawców, jak Dell, firmy oczekują przede wszystkim biznes consultingu w kontekście infrastruktury IT. W naszej ofercie są elastyczne i w pełni skalowalne rozwiązania dla przedsiębiorstw różnej wielkości – od bardzo dużych po małe i mikroprzedsiębiorstwa.

D

InfrasTruKTura KOnWergenTna Przyszłość tej kategorii sprzętowej to z pewnością VrTX oraz rozwiązania active Infrastructure (kompleksowe rozwiązania dostarczane w odpowiedzi na dokładnie sprecyzowane potrzeby klienta). Warto zauważyć też coraz lepszą kondycję oraz popularność serwerów kasetowych, tzw. blade, dzięki dużej gęstości (koncentracji jak największej liczby serwerów i procesorów na jak naj-

Innowacyjne rozwiązania


akademia1a_Layout 1 13-10-15 10:01 Page 11

akademia dell

mniejszej powierzchni) efektywniejszemu wykorzystaniu przestrzeni, elastyczności rozwiązań oraz prostocie rozbudowy. seria zintegrowanych systemów Dell active infrastructure do wdrożeń z zakresu chmur prywatnych, wirtualizacji oraz aplikacji pozwala dostosować się do zmiennych potrzeb biznesowych klientów. systemy Dell active infrastructure znacznie skracają czas projektowania, zakupu, wdrożenia, integracji, testowania oraz optymalizacji – czynności niezbędnych do skonfigurowania wdrażanych rozwiązań. systemy te są też w pełni skalowalne – modułowe elementy systemów gwarantują przewidywalną wydajność i zapewniają bezpieczny, stały rozwój. eksperci Dell pomagają również klientom we wdrażaniu infrastruktury konwergentnej, co znacznie skraca czas realizacji całego przedsięwzięci i pozwala na skorzystanie z ogromnego doświadczenia. Najnowszym produktem z portfolio rozwiązań konwergentnych Dell jest serwer Dell Poweredge VrtX – najmniejsza jednostka konwergentna dostępna na rynku. Dell Poweredge VrtX to kompleksowe rozwiązanie przeznaczone do zarządzania i konsolidacji aplikacji biznesowych, zawierające w jednej obudowie serwery, pamięć masową i elementy sieciowe. Jest on w pełni zoptymalizowany do pracy w biurze, również pod kątem hałasu. Nowoczesny design oraz rozmiar serwera pozwalają na ulokowanie go prawie w każdym miejscu w biurze, bez potrzeby wydzielania specjalnej serwerowni. rozwiązanie to jest również w pełni skalowalne – serwer można wzbogacać i rozbudowywać, w zależności od potrzeb. zadaniem Dell Poweredge VrtX jest uproszczenie procesu wdrażania rozwiązań it oraz zwiększenie jego wydajności i sprawności, szczególnie w biurach zdalnych oraz w sektorze mśP. W Polsce ponad 3 miliony małych i średnich firm zmaga się z problemami w zarządzaniu infrastrukturą it. Przyczyniają się do tego, między innymi: złożoność systemu zarządzania, niekompatybilność sprzętu oraz brak właściwych warunków do przechowywania sprzętu serwerowego. Dell Poweredge VrtX jest odpowiedzią na te problemy.

Dell a BezPieczeństWO coraz większy stopień wykorzystania chmury obliczeniowej, rozwiązań mobilnych oraz BYOD (Bring Your Own Device) zwiększył nie tylko poziom zagrożenia płynącego z sieci, ale również poziom złożoności oraz kosztów zabezpieczania danych i własności intelektualnej. firmy, bez względu na wielkość, muszą teraz stanąć do walki z szerokim spektrum coraz bardziej wyrafinowanych zagrożeń, takich jak zaawansowane zagrożenia trwałe, działalność przestępcza w cyberprzestrzeni, spam i tzw.

oprogramowanie złośliwe. Jednocześnie wiele firm boryka się z ograniczeniami budżetowymi i nie posiada wolnych środków na zajęcie się tymi problemami. konieczność walki z rosnącą liczbą zagrożeń bezpieczeństwa skłania coraz więcej firm do odejścia od tradycyjnych zapór, koncentrujących się na stanowych kontrolach pakietów (sPi) i zasadach kontroli dostępu, na rzecz zapór nowej generacji (NGfW). zapory nowej generacji różnią się jednak pod względem skuteczności działania. Dell™ sonicWall™ to zapora nowej generacji, która potrafi zapewnić firmom różnej wielkości wyższy stopień bezpieczeństwa w sieci bez uszczerbku w wydajności pracy, ponieważ opra-

cowano ją przy wykorzystaniu skalowalnej architektury opartej na sprzęcie wielordzeniowym oraz na opatentowanym silniku jednoprzebiegowym, o niskiej latencji reassembly-free Deep Packet inspection®, który wydajnie skanuje cały ruch sieciowy, bez względu na liczbę portów i stosowane protokoły.

BYOD (BriNG-YOur-OWN-DeVice) mobilna rewolucja zatacza coraz szersze kręgi. Według badań Gartnera strategic Planning assumption, do 2015 roku 40 proc. i więcej pracy w firmach będzie wykonywanych w tzw. niekonwencjonalny sposób. Nowy, coraz bardziej popularny trend wśród firm to BYOD – Bring-Your-Own-Device. Polega on na tym, że pracownicy korzystają ze swoich prywatnych urządzeń, wykonując pracę zawodową. BYOD to przede wszystkim nowa efektywność pracy dzięki nieograniczonej mobilności. W ramach BYOD, Dell proponuje rozwiązania zapewniające w pełni bezpiecz-

ny oraz szybki dostęp do danych z dowolnego miejsca oraz za pomocą dowolnego urządzenia mobilnego. Jako jedyna firma na rynku, Dell oferuje specjalny program dla BYOD, integrujący wszystkie środowiska i systemy, tak aby zarządzanie mobilnymi urządzeniami było jeszcze prostsze i w pełni bezpieczne.

WirtualizacJa śrODOWisk it W firmach Wirtualizacja środowisk it staje się powoli faktem. z danych Dell wynika, że około 90 proc. firm korzysta z wirtualizacji. Według prognoz, do 2020 roku na całym świecie zostanie wydanych 241 miliardów dolarów na usługi z zakresu cloud computingu. Ponadto, wirtualizacja serwerów opartych na architekturze x86 podwoi się do 2016 r. Dell, jako lider w dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań it klasy biznes, ma w swoim portfolio rozwiązania oparte na technologii cloud, zaprojektowane w odpowiedzi na bardzo zróżnicowane potrzeby firm i instytucji. ambicją Dell jest, aby upraszczać dostęp do technologii, aplikacji oraz danych wszystkim użytkownikom, bez względu na to, z jakich urządzeń korzystają. Dell jest jedynym dostawcą, który oferuje rozwiązania typu end-to-end, które wcześniej przechodzą proces pretestów oraz preintegracji. Dell cloud client computing dostarcza gotowe rozwiązania końcowe dla wirtualizacji desktopów oraz końcówek. Dzięki tym usługom Dell w pełni odpowiada na potrzeby partnerów z doświadczeniem w środowiskach wirtualnych. Dell Wyse to lider na polskim rynku w zakresie wirtualizacji środowisk it. Pozwala na mobilny dostęp do danych zgromadzonych zarówno na fizycznych serwerach, jak i w chmurze. innowacyjne rozwiązanie od Dell umożliwia dostęp do każdego rodzaju danych, z każdego urządzenia i przy użyciu dostępnego oprogramowania. Przykładem rozwiązań, które są całkowicie niewidoczne dla użytkowników, a jednocześnie bardzo proste w obsłudze dla administratora, gwarantujących pełną kontrolę nad bezpieczeństwem danych, są Dell One identity iam oraz Dell sonicWall™. Dell One identity iam dostarcza narzędzi do pełnej kontroli nad bezpieczeństwem wewnątrz mobilnej infrastruktury it – między innymi zezwala na umożliwienie dostępu tylko do wybranych danych i plików, niezbędnych dla pracowników do wykonywania ich pracy. Dell sonicWall™ zapewnia bezpieczny dostęp dzięki rozwiązaniu secure sockets layer (ssl) VPN do krytycznych dla firmy danych z każdego punktu – komputerów stacjonarnych, laptopów, smartfonów czy tabletów.

Dell dla firm każdej wielkości

11


akademia1a_Layout 1 13-10-15 10:01 Page 12

akademia dell

Big Data – lawinowy przyrost Danych współcześnie firmy i instytucje zmagają się z ogromną ilością danych oraz dynamiką ich przyrostu sięgającą 40-60 proc. rocznie. w obliczu tego procesu działy it zmuszone są do szybszej oraz znacznie częstszej archiwizacji danych, bez obniżania wydajności istotnej dla użytkowników. w przypadku awarii systemu, dane i aplikacje muszą zostać odzyskane szybko, bez znaczącej ingerencji serwisowej oraz utraty informacji. odzyskanie danych po awarii zajmuje organizacjom przeciętnie około 19 godzin. co gorsza, niemal połowy danych nie udaje się odzyskać. Dell reprezentuje pragmatyczne podejście do kwestii ochrony i odzyskiwania danych. Metodologia archiwizacji, którą rekomenduje,

jest zależna od klasyfikacji danych organizacji, warunków odzyskiwania oraz aktualnej infrastruktury it. nie jest istotne, jaki rodzaj archiwizacji powinien zostać użyty, ale który z nich i w jakiej sytuacji oraz jak połączyć te warianty z testami, tak aby osiągnąć zamierzone cele finansowe oraz wydajnościowe. nowoczesna strategia ochrony danych powinna być elastyczna, tak aby sprostać wzrostowi ilości danych. oprogramowanie Dell Data protection oferuje zróżnicowane metody redukcji skutków magazynowania danych, jednocześnie uwzględniając optymalizację kosztów finansowych oraz łatwość wdrożenia rozwiązań do istniejącej już infrastruktury it. produkty Dell netVault, służące do archiwizacji i odzysku danych, to platforma rozwiązań chroniąca dane oraz aplikacje w środowiskach fizycznych i wirtualnych. administratorzy mo-

gą zarządzać ochroną danych za pośrednictwem jednego, przemyślanego interfejsu. Możliwości granular recovery pozwalają administratorom wydobyć pojedynczy plik, przeprowadzić kompletny odzysk lub wykonać inną dowolną operację. Dane mogą zostać przywrócone na oryginalny lub nowy host albo nawet na wybrany desktop. oprogramowanie Dell vranger dostarcza prostą, szybką i skalowalną ochronę danych zarówno dla zwirtualizowanych środowisk, jak i fizycznych serwerów Microsoft. vranger jest w stanie przeprowadzić błyskawiczną archiwizację bez zakłóceń systemów. wielowątkowe przetwarzanie równolegle wykonuje złożone operacje, aby zminimalizować archiwum oraz replikację okien. ranger jest doskonałym rozwiązaniem dla organizacji, które potrzebują ochrony dla swoich systemów liczących od kilku do dziesiątek tysięcy środowisk uruchomieniowych (maszyn wirtualnych). oprogramowanie Dell appassure chroni dane gromadzone w środowiskach fizycznych, wirtualnych oraz chmurowych. Jest to rozwiązanie dedykowane organizacjom pracującym na różnych architekturach it. Dzięki niemu możliwe jest odzyskanie danych zarówno w środowiskach wirtualnych, jak i fizycznych, bez względu na pierwotną konfigurację sprzętu.

SonicWall – nowy wymiar bezpieczeństwa dla każdego rodzaju środowiska IT zapory noweJ generacJi zapory są istotnym elementem bezpieczeństwa sieci, ale większość z nich jest bardzo ograniczona. Do ich przykładowych możliwości należą m.in. zamknięcie niepotrzebnych portów, ustalanie zasad routingu pakietów oraz ochrona przed krytycznymi atakami. tradycyjne Firewalle nie są jednak w stanie dokonać wewnętrznej inspekcji pakietów danych, celem wykrycia zawartości złośliwego oprogramowania lub określenia aktywności hakerów. Klasyczne zapory nie

12

uczestniczą także w zarządzaniu działalnością użytkowników końcowych w sieci. Każdy otwarty port generuje dla sieci poważne zagrożenia. Jest to doskonała droga dla każdego rodzaju ataków. odpowiednie doposażenie tradycyjnego Firewalla w technologie dodatkowych zabezpieczeń generować będzie dodatkowe koszty, co oznacza, że całkowity koszt administracji środowiska it również wzrośnie. Firewalle nowej generacji dostarczają wiele technologii zabezpieczeń sieci, działających w ramach jednego pakietu.

Łączą w sobie cechy tradycyjnych zapór, produktów anti-malware, systemów zapobiegania atakom oraz pakietów filtrujących treści. wszystkie te technologie można zainstalować, skonfigurować, wdrożyć i zarządzać nimi centralnie, co znacznie zmniejsza koszty administracyjne. centralne zarządzanie znacznie uproszcza również kontrolę nad różnymi zdarzeniami. wszystkie dane dostępne są w ramach jednego raportu, co pozwala znacznie wcześniej identyfikować zagrożenia i podejmować stosowne reakcje celem wykluczenia ataków. rozwiązania IT Reseller


akademia1a_Layout 1 13-10-15 10:01 Page 13

akademia dell

dellsonicwaLLpozwalająchronićorganizacjęprzed złośliwymoprogramowaniem, włamaniamiorazzaawansowanymiatakami. dostarcza również pełną kontrolę nad ruchemw protokolessL–zarównodanymiwychodzącymi,jaki przychodzącymi. nie mniej ważną częścią kontroli ruchu w sieciorganizacjijestinteligentnezarządzaniedziałaniemaplikacji.sonicwaLLpozwala na ustalanie priorytetów dla aplikacji kluczowych,a takżeblokowanietychzbędnychdlacelówbiznesowych.Jesttoelement rozbudowanej kontroli nad działalnością użytkowników. Takszerokiemożliwościnieoznaczają,że dellsonicwaLLtorozwiązaniawyłącznie dlapotężnychorganizacji.sąwysokowydajnei skalowalne,cooznacza,żesprawdząsię zarównow dużychi zaawansowanychtechnologiczniejednostkachjaknp.centradanych, dla których dedykowana jest seria e1000,jaki w małych,nawetkilkuosobowych organizacjach mogących działać pod kontroląurządzeńz rodzinyTZ.

PrZeJrZysTy moniToring sonicwallpozwalapracownikom,klientom, firmomorazichgościomna prostyorazniezawodny dostęp do internetu, z użyciem różnorodnych systemów oraz urządzeń, z którychna codzieńkorzystaklient,z gwarancjącałkowitegobezpieczeństwaorazbez zbędnejkomplikacjiinfrastrukturyiT.Jestto bezprzewodowerozwiązaniezabezpieczające,którew pełnichronisiećfirmową.Łączność, którą zapewnia sonicwall, pozwala na scentralizowanezarządzaniecałymsystem zabezpieczającym wszystkie wpięte urządzenia.rozwiązaniaz portfoliosonicwallgwarantująBolstersecuritydlałączy ethernetowycho przepustowościpowyżej 10 giga,przy doskonałejwydajnościorazz zachowaniempełnegobezpieczeństwatransmitowanychdanych. Zaporynowejgeneracjijaksonicwallzapewniająrozwiązaniachroniącewirtualną infrastrukturęfirmyprzed wirusami,niepotrzebnymspamemorazinterferencjąz zewnątrz, nawet dla bardzo dużych firm i przedsiębiorstw.wielordzeniowaarchitekturaśledzitocodziejesięwewnątrzsystemu i funkcjonujew czasierzeczywistym,alejednocześnieniewpływana wydajnośćpracy całejinfrastruktury,nieopóźniajejdziałania, aniniezawieszasystemu.elastycznośćtego typuzaporysprawia,żemożebyćonawdrażana zarównow środowiskachfizycznych, jaki wirtualnych.wymagatojednakszybkichłączyorazsegmentacjiwewnątrzinfrastrukturyiT. IT Reseller

Zaporyz rodzinysonicwalltozaawansowane rozwiązania zaporowe stworzone z myśląo oddziałachfirm,handlu,średniegorozmiaruorganizacjachitp.Ponadto, rozwiązaniatekorzystająz technologiipozwalającejna głębokąpenetracjędanych wewnątrzsystemu,coznaczącozwiększa bezpieczeństwosystemu.wielordzeniowa architekturautrzymujewysokąwydajność orazdajeefektskalowalnościprzy wzroście zapotrzebowania na większą przepustowośći pojemność.Całkowitekosztyutrzymaniazapórnowejgeneracjisąobniżone dzięki temu, że znacznej redukcji ulega złożonośćkonfiguracjioprogramowania, wdrożenieorazutrzymanietegotypurozwiązań.

Zaawansowane aLgoryTmy dLa każdego oBsZaru od naJmnieJsZyCh firm Po duże PrZedsięBiorsTwa sonicwall jest oprogramowaniem, które możebyćz łatwościądostosowanedo każdegoobszaruochrony–od mikroprzedsiębiorstw po bardzo duże korporacje za pomocązaawansowanychalgorytmów, któremogąbyćindywidualniezaprojektowanew oparciuo indywidualnąinfrastruk-

turęfirmyi jejunikalnepotrzebyw zakresieochrony.

Podsumowanie dynamicznyrozwójbiznesuoznaczarówniedynamicznyprzyrostdanychi aplikacji.oznaczatodlafirmi organizacjirozwój infrastrukturyiT,a coza tymidzierosnącetrudnościw zarządzaniunią.niewłaściwe podejście do obsługi rozwiązań sieciowychprzekładasięw sposóbbezpośrednina wynikifinansowe.możetobyć spowodowane zarówno zagrożeniami bezpieczeństwa,awariamii w konsekwencjiprzestojamiw pracylubbrakiemmożliwościdalszegorozwojuinfrastruktury, kiedy ta jest niewłaściwie opracowana, wdrożona i zarządzana. Przemyślana strategiarozwojuiTw firmie gwarantuje oszczędność czasu, finansów, a takżeuproszczenieproceduri możliwość centralnegozarządzaniacałąarchitekturą. delloferujerozwiązaniai produkty,które pozwoląwewłaściwysposóbadministrować zasobamiorganizacji,magazynowaćdane, odpowiednio je chronić oraz odzyskiwać–zarównow środowiskachfizycznych, jaki wirtualnych.Pełna skalowalnośćrozwiązańpozwalakorzystaćz nichwszystkim firmom,niezależnieod wielkości.

13


mobilne1_Layout 1 13-10-15 10:06 Page 14

internet

Mobilność przeobraża rolę

teleinformatyki w biznesie Przez rynek rozwiązań teleinformatycznych przetacza się rewolucja mobilności. W czasach, gdy ponad 80 proc. decydentów użytkuje smartfony i urządzenia przenośne, zaczynają one odgrywać rolę mobilnych ośrodków decyzyjnych. W procesie tym nie brakuje jednak trudności i wątpliwości. edług IDC, do 2015 r. liczba mobilnych pracowników na świecie wyniesie 1,3 mld, cobędziestanowiłookoło 37,2proc.całkowitejsiłyroboczej.Rewolucjamobilności polega na tym, że coraz więcej pracownikówniesiedzijużza biurkiem, leczprzemieszczasiępo zakładziepracy, jest w podróży służbowej bądź działa

W

14

IT Reseller


mobilne1_Layout 1 13-10-15 10:07 Page 15


mobilne1_Layout 1 13-10-15 10:07 Page 16

internet

w terenie, a mimo to chce mieć dostęp przynajmniej do głównych danych znajdujących się w dyspozycji ich biurkowego desktopa. Jak to zrobić? Okazuje się, że dla dostawców narzędzi teleinformatycznych jest to do pomyślenia. Przy wykorzystaniu bezprzewodowej transmisji danych, aplikacji mobilnych, wirtualizacji, korzystaniu z różnego rodzaju chmur obliczeniowych (cloud) i różnego rodzaju urządzeń funkcje tradycyjnie obsługiwane z komputerów stacjonarnych mogą być realizowane zdalnie. – Popyt na mobilność kreują przede wszystkim firmy dysponujące rozbudowanymi strukturami sprzedaży. Pierwszymi wśród nich są podmioty branży farmaceutycznej i produktów szybko rotujących FMcg – mówi nam Piotr Masłowski, wiceprezes Asseco bs. – Na razie w Polsce wielu przedstawicieli handlowych wciąż pracuje korzystając z PDA (personal digital assistant). Na tego typu urządzeniach od kilku już lat działają systemy mobilne, wspierające proces zbierania i dystrybucji zamówień. zastąpienie urządzeń PDA smartfonami czy tabletami wyposażonymi w aplikacje mobilne i połączonymi z platformą, która integruje je w jedną sieć, to ogromna, niemal epokowa zmiana – dodaje.

ds. rozwoju rynku produktów borderless Network w cisco systems Polska. – Przy okazji firmy zauważają, że pojęcie tradycyjnego miejsca pracy stopniowo zmienia się z „fizycznego miejsca” w „przestrzeń danych i aplikacji oraz narzędzi komunikacyjnych”, za pomocą których wykonuje się określone czynności służbowe – wskazuje.

ODwrOTu NIe MA Kierownicy, kadra menedżerska i samodzielni specjaliści są tymi grupami zawodowymi, które szczególnie chętnie korzystają z urządzeń mobilnych. Aż 84,3 proc. z nich jest użytkownikami smartfonów. są one dla nich do tego stopnia potrzebne, że nie mogą się z nimi rozstać nawet na chwilę. Aż 26,2 proc. respondentów przyznaje, że zdarzyło im się korzystać ze smartfona pod-

KONsuMeNcI I bIzNesMeNI rewolucja mobilności to odpowiedź na potrzeby rynku, choć nie pozostaje ona bez związku z silnym przechyleniem zainteresowania konsumentów w stronę smartfonów i małych, przenośnych komputerów. w przeciwieństwie do tradycyjnych telefonów komórkowych, smartfony częściej są wykorzystywane do innych czynności, niż jedynie komunikacja. służą do przeglądania serwisów informacyjnych (54,4 proc. wskazań), słuchania muzyki (54,2 proc.), robienia zakupów (63,2 proc.) i pozyskiwania informacji na temat produktów i ich ceny (29,6 proc.) – wynika z badań „raport generation Mobile 2012” przeprowadzonych przez firmę badawczą Polskie badania Internetu. Popularność smartfonów szybko przełożyła się na biznes. skoro przez smartfon można zaplanować podróż czy sprawdzić repertuar kin bądź menu konkretnej restauracji to dlaczego nie może on znaleźć, szerszego niż dotąd, zastosowania w biznesie? – Dziś urządzenia przenośne stają się w coraz szerszym zakresie pełnoprawnymi narzędziami użytkowanymi w trakcie robienia interesów – zauważa Maciej Flak, menedżer

16

czas spotkania biznesowego, a 24,1 proc. podczas służbowego obiadu. – Nie ma odwrotu od rozwiązań mobilnych. Firmy, które chcą liczyć się w rynkowej konkurencji, prędzej czy później sięgną po nie, zarówno w stosunku do swoich klientów, jak i pracowników – zapewnia Todd bradley, wiceprezes HP, globalnego giganta rynku IT. Obecnie największe zainteresowanie nimi jest notowane w branżach handlowej i finansowej. Jednak rewolucja mobilności szybko rozprzestrzenia się też na inne dziedziny, takie jak sektor usług medycznych, transport, logistyka, telekomunikacja, przemysł, energetyka, itd.

Próg KOszTOwy Jedną z istotnych przeszkód w popularyzacji rozwiązań mobilnych jest koszt samych tylko urządzeń i oprogramowania – zarówno po stronie użytkowników końcowych, jak i specjalistów zarządzających platformami obsługującymi sieć urządzeń mobilnych

oraz ich funkcje. Podczas gdy do serwisowania dotychczas użytkowanych urządzeń telekomunikacyjnych i informatycznych wystarczał niedrogi, powszechnie dostępny tablet z systemem Android, to do obsługi sieci jednostek mobilnych potrzebne są: odpowiednie oprogramowanie i urządzenia dedykowane pracy w trudnych warunkach terenowych, a te wciąż pozostają na stabilnym, dosyć wysokim poziomie cenowym. To jest próg kosztowy, który – w dobie trudnej sytuacji gospodarczej – może zniechęcać i faktycznie zniechęca wiele firm przed inwestycją we wdrożenie rozwiązań mobilnych. Poza tym, rozwiązania mobilne powinny być wystandaryzowane i bardzo dobrze wychodzić naprzeciw potrzebom biznesu. Tymczasem o to niełatwo, bo często są one narzędziami pionierskimi, a więc pozbawionymi bogatego zaplecza testowego i bagażu doświadczenia różnych zastosowań. – Firmy sięgną po takie systemy, gdy zobaczą w nich narzędzie usprawniające biznes. Oznacza to, że rozwijanie takiego oprogramowania, stosowanie sprzętu mobilnego wymaga od dostawców i integratorów nieustannej weryfikacji sprawdzającej ich przydatność w praktyce – opowiada nam Piotr Masłowski. – Nienagannie musi funkcjonować mechanizm: słuchać przedsiębiorcę, zrozumieć jego potrzeby i w odpowiedzi zaproponować mu efektywne rozwiązanie. Należy przy tym przestrzegać zasady: odkrywać nie tylko to, czego przedsiębiorca potrzebuje, ale też patrzeć na to, czym się posługuje. Innymi słowy: słuchając i przyglądając się przedsiębiorcy podpowiedz, co jest mu potrzebne. Tylko wtedy masz szansę zaproponować rozwiązanie mobilne, którego on naprawdę potrzebuje – podkreśla.

PyTANIA O bezPIeczeńsTwO Piewcy rewolucji mobilnej i teleinformatyki wykorzystującej chmurę (cloud) nie lubią pytań o bezpieczeństwo. Już parę lat temu, w czasie, gdy banki zachęcały do mobilnego korzystania z platform transakcji on-line i gwarantowały całkowite bezpieczeństwo takich operacji, większe nawet w Polsce niż w krajach europy zachodniej (jak zapewniano), doszło do wielu zawstydzających incydentów. Dowiodły one, że wystarczyło włożyć między dostawcę zdalnych usług bankowych a użytkowników wyposażonych w urządzenia mobilne trochę oprogramowania, by na ekranach tabletów i smartfonów zaczęło się wyświetlać to, IT Reseller


mobilne1_Layout 1 13-10-15 10:07 Page 17

internet

czegopragnęlihakerzyi coumożliwiłoimogołoceniekont. –Bezpieczeństwodanychjeststawianena czelewyzwań,jakiegenerujerewolucjamobilności–ocenia M.Flak.–Chodzi głównie o dane służbowe, przechowywane na urządzeniachpracownikóww aplikacjachmobilnych, któresąściąganez serwerówfirmydo pamięciurządzenia mobilnego. Nawet, jeśli te dane nie są przechowywane na urządzeniumobilnym,todostępdo nichw trakcieichwyświetlaniana ekranieurządzeniarównieżgenerujepewne zagrożenia,np.utratęurządzeniaz otwartymraportemlub wrażliwymidanymifinansowymiprzedsiębiorstwa.Druga, bardzorealna kategoriazagrożeńzwiązana jestz webowym kodemzłośliwym,któregoźródłemmożebyćoprogramowaniena urządzeniupracownikapodłączonymdo siecikorporacyjnej,np.drogąbezprzewodową–tłumaczy. Z ostatniego,rocznegoraportubezpieczeństwafirmyCiscowynika,żenajwiększywzrostdostępnościkoduzłośliwego(webmalware)zostałzanotowanydlaplatformy Android.W 2012r.udokumentowanoistnieniepierwszegobotnetadlatejplatformy.

INGERENCjA Z ZEWNąTRZ

gramowania,zainstalowaniena nimwymaganegooprogramowania,zablokowanie konkretnych funkcji (np. funkcji lokalizacyjnych), wprowadzenie możliwościzdalnegousuwaniadanychz urządzenia, itd. Zapewnienie urządzeniom mobilnymodpowiedniegoprofilubezpieczeństwatopierwszyfilar.Drugimjestzapewnienieimkontrolowanegodostępu do Internetulubdo wydzielonychzasobówsiecifirmowejza pośrednictwemsieciwewnętrznejprzedsiębiorstwa. Niebezpieczeństwo zastosowania urządzeńmobilnychbierzesięteż stąd,żerewolucjamobilnościłączy sięz trendemprzekazaniawładztwa nad narzędziamiITw firmachw ręcemenedżerówbiznesowychi odpowiedzialnychza sprzedaż. –Niepamiętam,bymw ostatnimpółroczurozmawiałz kimśo systemach

ERP–przyznajeGrzegorzRogaliński, prezesSAPPolska.–Firmynieinteresująsiędziśaplikacjami,leczsposobami rozwiązania różnych problemówbiznesowychz ichpomocą–taktłumaczyrynkowątendencję. Menedżerowieds.marketingui sprzedażymającorazwiększąwiedzęo technologiach. W związku z tym coraz częściej, jako partnerzy, rozmawiają z dostawcamii integratoramiIT.W ten sposóbzaczynająwchodzićw roletradycyjniezarezerwowanedladziałówIT, ichkierownikówi spychaćw firmach specjalistówITna dalszyplan.W rezultacie narzędzia IT coraz precyzyjniej wspierająbiznes,alejednocześniemogąbyćgorzejzabezpieczonei pozbawionedostatecznejkontrolispecjalistów. KrzysztofPolak

Z globalnegobadania„GlobalCorporateITSecurityRisks 2013”przeprowadzonegoprzezKasperskyLabi B2B Internationalwynika,żetylkookoło 14proc.firmma w pełni rozwiniętą politykę bezpieczeństwa urządzeń mobilnychdlasiecikorporacyjnych.Nicwięcdziwnego, żerośnieliczbaincydentównaruszeniabezpieczeństwa ITwycelowanychw telefonykomórkowei tablety.Tymczasemwiększośćfirmniemaplanówuporządkowania praktykiużytkowaniaprywatnychurządzeńmobilnych do celówzwiązanychz pracąlubzapewnieniasiecijednostekmobilnychwystarczającegobezpieczeństwa. Użytkownicymobilnychaplikacjiczęstoniesąświadomi tego,jakwieledanychprzekazująichurządzeniabezwiedzywłaściciela.W imiępostępurewolucjimobilnościdostawcysprzętui oprogramowaniateleinformatycznego coraz częściej sprzedają aplikacje mobilne w pakiecie z oferowanymirozwiązaniami. –Niestety,takisprzętzawieraaplikacje,którychgruntownienieznasamdostawca,a tymbardziejoperatorusług telekomunikacyjnych.Użytkownik,kupującgo,kupuje więckotaw worku–ostrzegaWojciechWiewiórowski, generalnyinspektordanychosobowych.–W przypadku aplikacjimobilnych,nawetwyrażającświadomązgodę na ichdziałanie,niejesteśmyw pełniświadomi,na cosię zgodziliśmy.Tymczasemdo ichnaturynależyto,żewysyłająinformacjeo naszychpoczynaniach.Gdyurządzeniezaopatrzonew takieaplikacjemadostępdo platform korporacyjnychtotrudnoniezauważyć,żestajesiębramą otwartądlaingerencjiz zewnątrz–dodaje.

PRZEjMoWANIE RóL Bezpieczeństwostosowaniarozwiązańmobilnychpowinnomieć za podstawę 2filary.Po pierwsze,zabezpieczeniesamychurządzeń mobilnych przez włączenie ich do firmowego systemu MDM(MobileDeviceManagement).Liczbazabezpieczeńw tym obszarzejestogromna.Chodzim.in.o wymuszeniezabezpieczeniaurządzeniakodem,usunięciez niegoniedozwolonegooproIT Reseller

17


aplikacje_Layout 1 13-10-15 10:08 Page 18

oprogramowanie

?

Aplikacje rządzą siecią Architektura SDN ma zoptymalizować pracę sieci. Czy jest już na tyle dojrzała, aby sprostać wyzwaniu? irtualizacja, cloud computing czy M2M napędzają ruch w sieci. Providerzy majątwardyorzechdo zgryzienia.Jak efektywniezarządzaći kierowaćprzyrastającymruchem?Infrastrukturasieciowa składa się z wielu fizycznych komponentów–routerów,przełącznikówczyzapórogniowych.Wprawdzie współpracująonezesobą,tworzącspójnysystem,aczkolwiekzamiana chociażbyjednegoz elementówmożezaburzyć płynnefunkcjonowaniesieci.Panaceum na sieciowebolączkimabyćarchitekturaSdn(Softwaredefinednetworking), czylisiećsterowana programowo.Czym różnisiętradycyjna siećod tejwykorzystującejSdn?W tymdrugimprzypadku warstwa kontrolera sterującego zapewniascentralizowanezarządzanie całąsiecią.Kontrolerkierujeruchempomiędzyrouteramii przełącznikamipochodzącymi od różnych dostawców, oddzielaoprogramowaniaod rozwiązań sprzętowych,wyznaczaruch,elastyczniereagującna zmianywarunków.niektórzy doszukują się tutaj pewnych analogiiz systememGPS.Kiedyna drodzepojawiąsiękilkukilometrowekorki, urządzenie proponuje wybór alternatywnejtrasy.Możebyćonabardzoszybka, ale poruszanie się nią generuje dodatkowekoszty.W ruchusieciowym jesttoidealnerozwiązaniedlaaplikacji krytycznych.Innąopcjąmożebyćwskazanie wolniejszej, aczkolwiek tańszej

W

18

drogi.Tenwariantdoskonalesprawdzi siępodczastransportudużychzbiorów danych.

Moda na Sdn Siecizdefiniowaneprogramowobardzo szybkozdobywająpopularność.W prasie branżowej i na portalach pojawia się mnóstwopublikacjipoświęconychtematyceSdn.Mogłobysięwydawać,żearchitektura jest wynalazkiem ostatnich miesięcy,tymczasempracenad jejrozwojemtrwająod 15lat.dwajprofesorowie – nick McKeown z Uniwersytetu Stanfordai ScottShenkerz Uniwersytetu Berkeley–wrazz niewielkągrupąstudentów w 1998 roku stworzyli projekt „Ethane”,dającypodwalinySdn.Jestto

o tyleciekawe,żewymienieninaukowcy orazjedenze studentów,MartinCasado, w 2007rokuzałożylifirmęnicira,mającądużezasługiw rozwojuarchitektury Sdn.Ważnymwydarzeniembyłoopracowanie protokołu open Flow, który szybkozaadoptowaływ swoichsieciach GoogleorazFacebook.Jakdo tejpory, open Flow doczekał się trzech wersji, ostatnia–1.2–ukazałasięw lutym 2012 roku.Z koleiw kwietniubieżącegoroku powołano do życia organizację open daylight Foundation odpowiedzialną za dalszyrozwóji standaryzacjęarchitekturySdn.Toprojekttypuopensource, w którym uczestniczą m.in. Brocade, Cisco,Citrix,Ericsson,IBM,Junipernetworks, Microsoft czy RedHat. ale nie tylkopowstanienowejfundacjiczyilość publikacjiświadczyo rosnącejpopularnościSdn.W ubiegłymrokuna rynku miały miejsce dwie ciekawe akwizycje. W lipcu 2012rokuVMwareza 1,26mld dol. kupił firmę nicira, zaś Brocade czterymiesiącepóźniejwchłonąłVyattę. Przejętestartupyspecjalizująsięw tworzeniu zaawansowanych rozwiązań z zakresuSdn.Ktonastępny?niewykluczone,żebędzietoCisco,mającechrapkę na Big Switcha. W odwodzie pozostająjeszczeMidokuraczyPlexxi. Choćnazwytychfirmnicniemówiąnawet osobom śledzącym wydarzenia w branży teleinformatycznej, giganci rynkuITz uwagąprzyglądająsiępoczynaniomobustartupów. IT Reseller


aplikacje_Layout 1 13-10-15 10:08 Page 19


aplikacje_Layout 1 13-10-15 10:08 Page 20

oProgramoWanie

SoFTWArE DEFINED X Skorosiecimogąbyćsterowaneprogramowo,dlaczegotakiegorozwiązanianie zastosowaćw przypadkupamięcimasowych czy centrum danych? Producenci idąza ciosem,opracowującnowekoncepcje. Szerokim echem w świecie nowych technologiiodbiłsiędebiutsystemuViPr, pokazywany podczas ostatniego EMC World.Topierwszana świeciezdefiniowana programowoplatformapamięcimasowej – podkreślali szefowie EMC. Na czympolegajejinnowacyjność?–Wirtualizacjazasobówodbywasięw warstwie programowej, dzięki czemu klienci nie musząkupowaćdedykowanychrozwiązańsprzętowycho zamkniętejarchitekturze.Ponadtozarządzanepamięcimasowe nie są traktowane jak zwykła półka z dyskami,platformapozwalaw pełniwykorzystaćichfunkcjonalności,np.automatycznytieringdanych–tłumaczyKarol Boguniewiczz EMC.ViProferujerównież możliwośćobiektowegodostępudo danychprzechowywanychna tradycyjnych blokowychi plikowychpamięciachmasowych,za pomocątegosamego,spójnego interfejsuAPI.EMCwprowadziłoprodukt do sprzedażywewrześniu.rywalezespokojem podchodzą do premiery ViPr. –EMCViPrniejestrozwiązaniemklasy SDS(SoftwareDefinedStorage),aleoprogramowaniemupraszczającymzarządzanieistniejącymimacierzamidyskowymi. Toproduktzbliżonyfunkcjonalniedo HP StorageProvisioningManager.rozwiązania klasy Software Defined Storage dostępne są w ofercie HP od ponad 6 lat – przekonuje Aleksandra Posiada z HP Polska.Najbardziejznanymproduktem z tejgrupyjestHPStoreVirtualVSA–realizowana programowoskalowalna macierz dyskowa o dostępie blokowym, oferującatakiefunkcjonalności,jakthin provisioning,kopiemigawkoweczyautomatycznytieringdanych.równieżdziałaniaNetAppzmierzająw kierunkurozwoju koncepcji SDS, co pokazuje najnowsza wersjasystemuoperacyjnegooNTAP 8.2. rywalizacjaw tymsegmenciezapowiada sięnad wyrazciekawie.Trudnezadanie czekadziałymarketingui sprzedaży,którebędąmusiałyumiejętniewyeksponować cechy wyróżniające platformy. Natomiastpewnegorodzajuułatwieniem możebyćbrakjednolitejdefinicjiSDS,co dajedużąswobodępodczaspromocjirozwiązań.–rozwiązaniaSDSsąwykorzystywaneprzezklientówkorporacyjnychoraz dostawcówusług.obecniewyróżnianesą

20

Łukasz Bromirski dyrektor techniczny, cisco systems Polska

Cisco,budującswojąofertęSDN,wzięłopod uwagędwagłówne punkty:jesteśmydzisiajnajwiększymdostawcąrozwiązańsieciowychi jednocześniewieleelementównależącychdo architektury SDNbyłow naszychproduktachobecnychjużod dawna. Najbardziejlogicznymkrokiemstałosięzatemobudowaniewygodnymi uniwersalnym(dostępnymdlawielujęzykówprogramowania)API,którenazwano CiscoonePK–OpenNetworkEnvironmentProgrammableKit.Rozwiązanietodostępnejest na szerokieportfoliorozwiązańCiscoi będziedostępnedlawszystkichnowychrozwiązańprodukowanychprzezCisco. Ogromnązaletątegopodejściajestuniwersalnośćzarządzania,kontrolii monitoringucałych ekosystemówsieciowychprzezsiecilokalne(w tymWLAN),rozległe(WAN),jaki centraprzetwarzaniadanychi chmurę.

trzy główne ścieżki rozwoju konceptu SDS.Pierwszajestzwiązana z dodaniem do platformwirtualizacjiserwerowychzaawansowanychfunkcjonalnościpamięci masowych.Drugatokonsolidacjai wirtualizacjapamięcimasowychz wykorzystaniemklasycznychmacierzyluburządzeń z dedykowanymoprogramowaniem,zaś trzeciatorozwiązaniaopensource–mówiGrzegorzStachowiakz Qumak. WiększemożliwościaniżeliSDNczySDS zapewniaSDDC(SoftwareDefinedData Center),czyliprogramowozdefiniowane centrum danych. Koncepcja polega na zwirtualizowaniucałejinfrastruktury i dostarczeniujejjakousługi,nad którą w pełnizautomatyzowanąkontrolęprzejmujeoprogramowanie.Nadziejeproviderów rozbudził VMware, prezentując podczas sierpniowego VMworld nową platformęwirtualizacjisieci,umożliwiającąoperatoromcentrówdanychwykorzystanie ich sieci fizycznych jako zasobu do transmisji danych, eksploatowanego zależnieod zmieniającychsiępotrzebi zadań.Sieciwirtualnesąbudowane,obsługiwanei administrowanetakjakprogramy, korzystającz opartejna sieciachfizycznych prostej łączności IP. Platforma VMwareNSXbędziedostępna w sprzedażyjeszczew tymroku.

(NIE)DoJrzAłA KoNCEPCJA ArchitekturaSDNniesiezesobąrewolucyjnezmiany,cowcaleniemusibyćjej atutem.Ludziezazwyczajnielubiągwałtownych zmian. znamienne są wyniki

badaniaprzeprowadzonegoprzez„InformationWeek”wśród 250menedżerów IT. Aż 70 proc. respondentów zadeklarowało,żeniezamierzatestować SDN w ciągu najbliższego roku. AnalitycyGartneratłumaczą,żeo ile zakupmocyobliczeniowejczypamięcimasowejna żądaniejestprocesem zrozumiałym, o tyle SDN to pojęcie wciążbardzoabstrakcyjne.Firmyczęściej wolą zwiększyć przepustowość sieciniżprzekonfigurowaćjąpod kątemSDN.GrzegorzStachowiakprzyznaje,żedziśtrudnomówićo sieciach w pełniopartychna SDN.Wprawdzie trwajątesty,np.w Google,aletonie znajduje przełożenia na masową dostępność.MarcinŚcieślickiz HPPolska zwraca uwagę na bardzo ogólną wiedzę resellerów oraz integratorów na tematSDN.–Moimzdaniem,brak im doświadczenia i zaufania do rozwiązania, które stanowi prawdziwą rewolucjęw świecierozwiązańsieciowych. Jednocześnie wspólnie z „HP Edukacja”oraznaszymidystrybutorami przygotowujemy cykl warsztatów propagujących wiedzę na ten temat–tłumaczyMarcinŚcieślicki. Nie do końca wiadomo na ile upowszechnieniemSDNsązainteresowani najwięksidostawcyrouterówkorporacyjnych–CiscoczyJuniperNetworks. Niktniechceprzecieżpodcinaćgałęzi, na którejsiedzi. Wojciech Walk ITReseller


aplikacje_Layout 1 13-10-15 10:08 Page 21

21


developer_Layout 1 13-10-15 10:27 Page 22

oprogramowanie

Developerzy opracowujący mobilne aplikacje rosną w siłę. Czy wywrócą do góry nogami rynek oprogramowania?

Atak

mobilnych aplikacji oniec ery peceta może oznaczać kłopoty nie tylko dla producentów sprzętów, ale również twórców oprogramowania. W mobilnym świecie liczą się dwa systemy operacyjne, Android oraz ioS, zaś w świecie komputerów PC niepodzielnie króluje Windows. Właściciele tabletów oraz smartfonów korzystają zazwyczaj z innych aplikacji użytkowych niż właściciele pecetów. Czy wielka migracja do świata tabletów oraz smartfonów uszczupli przychody producentów od lat opracowujących oprogramowanie dla komputerów PC? – Mobilność ma swoją cenę, zwłaszcza jeśli chodzi o ergonomię i wygodę pracy z komputerem. W codziennej pracy biurowej zdecydowanie łatwiej i wygodniej posługiwać się komputerem stacjonarnym niż tabletem. Nie inaczej jest z panią księgową, sprzedawczynią czy magazynierem. Dla nich – a to są głównie użytkownicy naszych programów, jak na przykład Subiekt GT czy Rewizor GT – mobilność ma marginalne znaczenie – przekonuje Jarosław Szawlis z firmy InSERT.

K

KooPERACJA CZy RyWAlIZACJA? – Nasza strategia w segmencie MśP opierać się będzie na dwóch filarach – cloud computigu oraz mobilności – mówił luis Maruia, dyrektor ds. rozwoju ekosystemu i kanału partnerskiego SAP na rynku EMEA. Jego wystąpienie było jednym

22

z głównych punktów konferencji SAP EMEA SME Summit, odbywającej się pod koniec września w Istambule. W Turcji obok menedżerów SAP pojawili się partnerzy niemieckiego koncernu, którzy wzięli udział w panelu „Mobilność dla SME. Atak aplikacji”. Bułgarski developer Sqilline oraz 4Most z Republiki Południowej Afryki zaprezentowali przykłady wdrożeń mobilnych aplikacji u klientów biznesowych. Sqilline chwalił się rozwiązaniem SAP Work Manager dla Euro Games Technology – producenta automatów do gier losowych. Aplikacja zmniejszyła ilość procesów biznesowych z 11 do czterech, pozwoliła również zredukować zapasy magazynowe o 15 proc. Desislava Mihaylova, prezes Sqilline, wspomniała także o wdrożeniu mobilnego systemu dla INEA SA, polskiego operatora telekomunikacyjnego. Powyższe przykłady pokazują, że mali developerzy i giganci rynku IT mogą koegzystować. Co więcej, obie strony czerpią z tego tytuły korzyści. Producenci tradycyjnego oprogramowania docierają do nowych grup klientów. Z kolei developerzy zarabiają na wdrożeniach. – Tego typu implementacje nie ograniczają się jednak tylko i wyłącznie do zainstalowania i dostosowania aplikacji do parametrów technicznych urządzenia mobilnego. Wymagają jeszcze integracji z systemami transakcyjnymi i analitycznymi w sposób, który umożliwi szybkie, przejrzyste i bezpieczne zarzą-

dzanie danymi. Urządzenia mobilne są bowiem gubione, kradzione i częściej niż desktopy wymieniane – tłumaczy Adam Goljan, specjalista ds. technologii mobilnych w SAP Polska. Warto dodać, że SAP, oprócz platform do tworzenia oprogramowania, oferuje zastaw gotowych aplikacji SAP Fiori, będących alternatywą dla produktów znajdujących się w AppStore czy Google Play.

5 TySIęCy Dol. I MNóSTWo RADośCI Początki ery aplikacji mobilnej sięgają lipca 2008 r., wówczas wystartował AppStore. Pomysł Arta levinsona, członka zarządu Apple, okazał się strzałem w dziesiątkę. Platforma po dziewięciu miesiącach odnotowała miliard pobrań. śladami Apple podążyli konkurenci – Google, Nokia, Research in Motion czy Microsoft. Powstała zupełnie nowa gałąź przemysłu. Swojego rodzaju ciekawostką jest fakt, iż w Stanach Zjednoczonych więcej ludzi zajmuje się tworzeniem aplikacji na ultramobilne terminale niż rolnictwem. Żeby rozpocząć swoją przygodę ze światem mobilnych aplikacji wystarczy komputer, biurko, znajomość języków programowania i dobry pomysł. Dziesiątki tysięcy developerów tworzy aplikacje na smartfony i tablety w domach, garażach, akademikach, a także siedzibach wielkich korporacji. Dlaczego to robią? odpowiedź na to pytanie przynoszą wyniki badań przeproIT Reseller


developer_Layout 1 13-10-15 10:28 Page 23

oproGramoWanie

wadzonych przez Virgin Mobile. Dla 53proc.develeporównajważniejsząmotywacjąjestsprawdzeniewłasnejkreatywności, dla 40 proc. liczy się przede wszystkim radość z tworzenia programów,zaś 28proc.na pierwszymmiejscu stawiaaspektekonomiczny. Gartnerprognozuje,żew tymrokuwłaścicielesmartfonóworaztabletówzrealizują 102miliardypobrań,z czego 90proc. na platformach AppStore oraz Google Play. Jak wynika z danych firmy Vision Mobile,więcejzarabiająprogramiściopracowującyproduktydlaAppStore–średnio 5,2 tys. dol. miesięcznie, natomiast do kieszenitwórcówaplikacjina Androidawpływaśrednio 4,7tys.dol.

JarosłaWszaWlis prezes insert

Od początków działalności związani jesteśmy z Microsoftem i swoje programy piszemy w oparciu o ich system operacyjny (i technologie). Wynika to w głównej mierze z faktu, że właśnie microsoftowe środowisko zdecydowanie dominuje w przedsiębiorstwach, dla których piszemy swoje aplikacje. I nic nie wskazuje na to, żeby niespodziewane Android bądź iOS stał się hegemonem rynku systemów MŚP. Z drugiej strony, pojawienie się na AppStore, Google Play czy też na Windows Store można potraktować jako próbę sprzedaży bez pośrednictwa naszych partnerów. A to jawnie kłóci się ze strategią naszej firmy. Chciałbym również zwrócić uwagę, że wymienione platformy wykorzystywane są głównie przez klientów indywidualnych, a nie przez firmy. Aplikacje na nich dostępne są stosunkowo „lekkie” i relatywnie

ObRONIć POZyCJę WedługAbIResearch,tegoroczneprzychodyzesprzedażymobilnychaplikacji przyniosą 25mlddol.,większośćpochodzić będzie ze sprzedaży gier, programówdo obsługisiecispołecznościowych i multimediów.Dlaporównania,globalna wartośćrynkuoprogramowaniaERP osiągnietymrokuwartość 26,03mlddol., zaśbusinessIntelligence–14mlddol.Jak na razie, po mobilne aplikacje sięgają na ogółużytkownicyindywidualni,szukającyna AppStoreczyGooglePaygłównie rozrywki. Niemniej wśród wielu przeciętnychlubbezużytecznychaplikacjimożna znaleźćprawdziweperełki,takiejakchociażbyEvernote–bezpłatne narzędziesłużącedo gromadzeniaważnychdlaużytkownikadanych–czydoskonałyczytnikFlipboard.

niedrogie. Zatem, wracając do początku, to nie są nasi klienci. Jak na razie.

Innyciekawyprzykładwiążesięrynkiem aplikacjibiurowych.W świeciekomputerówPCniepodzielnierządziMicrosoftOfficez 90-procentowymudziałemw rynku. Czyudasiętenwynikpowtórzyćw erze postPC?Gigantz Redmondliczyna sukces tabletówPCz Windows 8.–Z jednejstrony,Windows 8pozwalaużywaćaplikacji, którychużywaliśmydotychczasna tradycyjnychkomputerach,a z drugiej,otwiera olbrzymiświataplikacjitworzonychw Modern UI – jest ich dziś ponad 100 tysięcy–gwarantujączabezpieczeniarozwijane przezMicrosoftprzezwielelat–tłumaczy KrzysztofFlorczakz Microsoftu. KolejnąbroniąmabyćpakietOffice 365, stanowiący integralną część Windows

KrzysztofflorczaK dyreKtor działU consUmer channels GroUp,microsoft

Popularności urządzeń mobilnych, a w tym tabletów, nie da się dziś już nie zauważyć. Tablety często goszczą w naszych domach – zwłaszcza te oparte na systemie Android – spełniając funkcję urządzenia do konsumpcji treści, takich jak przeglądanie Internetu, prosta rozrywka. Mają jednak szereg ograniczeń w takich obszarach, jak bezpieczeństwo, wydajność, aplikacje, brak możliwości zastosowania ich w biznesie, po prostu nie są uniwersalne. Zwłaszcza ten ostatni aspekt jest warty zwrócenia uwagi. Jeśli przyjmiemy, że naszym głównym urządzeniem dla biznesu pozostaje komputer, laptop, a tablet ma nam służyć jako mobilne rozwiązanie wspomagające biznes, to potrzebujemy biznesowych aplikacji, potrzebujemy możliwości synchronizowania kontentu między komputerem dedykowanym biz-

Phone.JednaksystemoperacyjnyMicrosoftuna mobilnymrynkuwyraźnie przegrywa z rywalami. Licencja Office 365 pozwala zainstalować system na pięciukomputerach,w tymtabletach PC, a także urządzeniach mobilnych, wliczającsmartfonyz Androidemoraz iOS. Ale czy użytkownicy ultramobilnychterminali,pracującychpod kontroląoprogramowaniaAppleczyGoogle, będąkorzystaćz okienek?Jakna razie, użytkownicy smartfonów i tabletów z Androidemchętnieinstalujądarmowe programy,np.KingstonOffice,Polaris Office czy płatnych typu Office Suite Pro, za który trzeba zapłacić około 50złotych.WłaścicieleiPadaczyiPhone” a sięgają po iWork firmy Apple; cena pakietuoprogramowaniaskładającego się z trzech składników: Page, KeynotesorazNumbers,niecoprzekracza 100złotych.Niemożna wykluczyć, że podobne problemy w nieodległej przyszłościczekająinnychproducentów oprogramowaniaCRMczyzunifikowanejkomunikacji.Twórcytradycyjnego oprogramowaniatwierdzą,żemalideveloperzyniewywrócąprzezlatabudowanych,stabilnychbiznesów. Warto w tym miejscu przytoczyć komentarzJohna Forsythaz Symbiana dla portaluEngadgetz 2007r.,dotyczący pracGoogle'a nad systememoperacyjnymdlasmartfonów.–Traktujemyto poważnie,aletomydysponujemyrzeczywistąplatformą,telefonamiorazbogatymdoświadczeniem.

nesowi i tabletem, potrzebujemy bezpiecznego rozdzielenia na jednym urządzeniu środowiska prywatnego i firmowego, potrzebujemy bezpiecznych i certyfikowanych rozwiązań. IT Reseller

WojciechUrbanek

23


internet_Layout 1 13-10-16 10:07 Page 24

internet

Migracja pracy

Jedynie profesjonalna usługa dostępu do Internetu umożliwia prace na dowolnym urządzeniu, z dowolnego miejsca. od względemdostępudo Internetu kliencibiznesowii indywidualnimajązupełnieinnepotrzebyi w związku z tymrynkidlatychgrupukształtowałysię inaczej. Usługi dostępu do Internetu dla użytkownikówdomowychcharakteryzują się przede wszystkim niską ceną, asymetrycznympasmemdladanychodbieranych i wysyłanych,gdzieniemagwarancjiwysokiejprzepustowości,orazgdzieprzydzielony adres IP często jest dynamiczny. DostawcyInternetudlafirmoferująwysokie gwarantowane przepustowości łącza, elastycznysposóbrozliczania,np.za ilość przesyłanychdanych,orazwieleusługdodatkowych,jakmonitorowaniestanułącza i szybkiereagowaniena awarie(SLA).

P

CZYm SIę KIerOWAć? Przy wyborzedostawcyłączinternetowych w pierwszejkolejnościnależyokreślićpotrzeby biznesowe. Jeśli potrzebujemy dostępu do Internetudlapracownikównaszejfirmy, tzw.Internetbiurowy,toniewielesięonróżni od ofert dla klientów indywidualnych. W takich sytuacjach warto się zastanowić nad usługami konwergentnymi, gdzie, opróczłączastacjonarnegodlanaszejfirmy, dostaniemytakżedostępdo Internetumobilnego.rozwiązaniatakiepozwalająna znaczne oszczędności. Jednak przy świadczeniu usługbiznesowychw Internecie,tzw.Internetdlaserwerów,potrzebyw tymzakresie kształtująsięzupełnieinaczeji niechodzitutajtylkoo przepustowośćłącza.W tychrozwiązaniachważnesąteżinneczynniki. –Należyzwrócićuwagęna ilośći przepustowośćpunktówstykudanegodostawcyz innymi operatorami, także zagranicznymi; możesięokazać,żeInternetmamybardzo szybki,aletylkow siecimacierzystej.Często

24

tańszyInternetoznaczawiększeopóźnienia i mniejsząstabilnośćpołączenia,bonajtańszatrasapołączeniarzadkojestnajkrótszą i nierazprzechodziprzezłączatanichoperatorówzagranicznych.Innymdobrymprzykłademjesttakzwana reputacjasieci.Jeśli firmazajmujesiędostarczaniemusługpocztye-mail,jesttoważnyparametr,gdyże-maile wysyłane z tych adresów IP często są blokowaneprzezinnychodbiorcówpoczty–zauważaTomaszLipiński,administrator systemówinformatycznychw Datacom–IntegratedSolutions. W jakisposóbw czasachBYOD(BringYour OwnDevice)tworzyćsiecii zapewniaćdostępdo Internetuw firmach?Czyudasięzapewnić 100proc.bezpieczeństwa? –TrendBYODjestbardzowyraźnyi,moim zdaniem,nienależymusięopierać.Trzeba zachowaćtylkopełnąseparacjęi bezpieczeństwosiecifirmowejod sieciogólnodostępnej dlaurządzeńprywatnych.Do siecifirmowej powinny mieć dostęp tylko autoryzowane

urządzenia pracodawcy. Natomiast druga sieć, najczęściej bezprzewodowa, powinna być dostępna dla prywatnych urządzeń pracowników oraz dla osób zaproszonych, którzyczęstomiłodoceniajątakądodatkową formęgościnności.W tejsiecinależytakżezachowaćpodstawoweśrodkibezpieczeństwa, jaklogowanieruchusieciowego,blokowanie części usług, np. portale wymiany plików–wyliczaTomaszLipiński. ZdaniemKarolaWieczorkaz Netii,najważniejszaniejestkwestiasamejusługidostępowej,a bardziejrozwiązańteleinformatycznych. Corazbardziejzauważalnytrend,polegający na używaniu prywatnych smartfonów czy tabletóww pracy,jestprzezwielefirmzwalczany,m.in.w obawieo bezpieczeństwofirmowegośrodowiskaIT. –Tymczasemotwarty,przyjaznypracownikompracodawcamożeprzekućtozjawisko na swojąkorzyść,zwiększającjednocześnie satysfakcjęswoichpracownikówi ichefektywność.Trzebatylkozadbaćo odpowiednie, profesjonalne rozwiązania. I wbrew temucosięwieluwydaje,nietrzebaprzy tym wcaleinwestowaćw nowysprzętczysystemy informatyczne.Technologiacloudcomputing pozwala na uzyskanie nowoczesnych rozwiązańw ramachniewygórowanegoabonamentu–zauważaKarolWieczorek. PrzykłademtakichrozwiązańjestNetiaVideoAnywhereorazNetiaOfficeAnywhere. UsługaNetiaOfficeAnywhere(NOA)torozwiązaniekomunikacjizintegrowanej(Unified Communications),którełączywszystkiedostępnekanałykomunikacyjnei pozwalapracownikomdowolnejfirmykontaktowaćsię i współpracowaćw każdejchwili,niezależnie od miejscapobytuorazposiadanegow danymmomencieurządzenia(m.in.komputer, tablet,smartfon).NOAzawiera:połączenia IT Reseller


internet_Layout 1 13-10-23 12:22 Page 25

głosowei wideo;tele/wideokonferencjew jakościHDz dowolnegourządzeniai miejsca; e-mail(bezwzględuna miejscei czasprzebywania),obecność(presence),komunikator tekstowy,systemyzapowiedzigłosowych(IP contact center), integrację z obecnie używanymisystemami(PABX,ISDn,itp.), aplikacje pracy grupowej oraz aplikacje na urządzeniamobilne. Ważnejest,abyusługadostępudo Internetu miałaokreśloneparametry.tylkowtedybędziew staniezapewnićnieprzerwanąi efektywną pracę w różnych kanałach dostępu do usług.Wedługtomaszalipińskiego,jeśli jesteśmy tylko odbiorcą, często wystarczy drugiełączeinternetowedostarczoneinnym medium,np.pierwszeświatłowodem,a drugie radiowo, terminowane w różnych węzłachoperatorskich–w razieawariijednego łącza automatycznie zostanie przełączony ruchna zapasowe.Jesttorozwiązaniestosunkowotaniei dobrzesięsprawdzaw praktyce.Dostarczającswojeusługiw Internecie,

IT Reseller

często serwery umieszczamy w centrach przetwarzaniadanych(kolokacjach),gdzie mamydostępdo znaczniebardziejzaawansowanychmechanizmówzabezpieczających. Częstosamakolokacjadostarczakilkaniezależnychłączinternetowych,pomiędzyktórymimożna sięprzełączać.

DoWolny Punkt Cooczywiste,ByoDnapędząrosnącezapotrzebowaniena technologiemobilnei Wi-Fi. W latach 2012-17 mobilny transfer danychw Polscewzrośnie 10-krotnie,osiągającjużza czterylatapoziom 113milionów gigabajtówmiesięcznie–wynikaz danych zawartychw raporcieCiscoVisualnetworkingIndex.Będzietoefektutrzymującego siępopytuna smartfony,tabletyi inneurządzeniaoferującemobilnąłącznośćz siecią. Jednocześnie rosnąca liczba mobilnych urządzeńobsługującychWi-Fiw połączeniuz corazwiększąliczbąpublicznychhotspotów doprowadzi do sytuacji, w której

Wi-Fi stanie się dominującym standardemłącznościdlasmartfonów. – Gwałtowny rozwój zapotrzebowania na transmisjęszerokopasmowąw sieciach bezprzewodowychspowodowałwśródoperatorówzainteresowanietakimitechnologiami,jaksmallcellsczyteżWi-Fi.Wiodący dostawcysprzętutelekomunikacyjnegorozumieją,żesieciprzyszłościbędąw pełni zintegrowanymekosystememróżnychtechnologii,gdziedużąrolębędąpełnićinstalacje w skali mikro. W efekcie producenci coraz częściej wprowadzają rozwiązania, któredziękiswojejelastycznościintegrują różnetechnologie,tj.np. 3G, 3.5G, 4Gi Wi-Fi,a dziękiskalowalnościmogąbyćimplementowanenietylkoprzeznajwiększych operatorów,aletakżeprzezśredniei małe podmioty na rynku telekomunikacyjnym–zapowiadaMarcinWawrzyński,ProductSalesSpecialistw CiscoSystemsPolska. Marcin Złoch

25


telepraca_Layout 1 13-10-15 12:56 Page 26

INTERNET

Telepraca

daje swobodę Rynek pracy w Polsce jest zakładnikiem filozofii pracy rodem z cywilizacji przemysłowej XX w., która koncentruje się na stałym miejscu i czasie. Sztywne regulacje kodeksowe, za którymi murem stoją związkowcy, hamują rozwój nowych form pracy, np. telepracy. Na szczęście rząd, pod naporem wymagań unijnych dyrektyw, próbuje temu zaradzić. rześniowemanifestacjezwiązkowcówmiałyna celuzakwestionowanierozwiązańlegislacyjnychwprowadzonychw 2013r.do kodeksupracy,któreuelastyczniajączaspracy.powodem protestów było umożliwienie wydłużania okresu rozliczania nadgodzin do 12miesięcy(z dotychczasowych 4miesięcy),wprowadzeniaprzerywanegoi ruchomego czasu pracy oraz – w związku z tym–nowadefinicjadobypracowniczej. w każdymprzypadkuwarunkiemzmiany organizacjiczasupracyjestuprzednieporozumieniepracodawcówz reprezentacjąpracowników.resortpracyotwarciezapowiada, że na tym zmiany kodeksu pracy się nie kończą.następnymkrokiembędzieopracowaniei uchwaleniemożliwościodmiejscowieniapracy. – w drugiej dekadzie XXI w. praktyka świadczeniapracyodrywasięod tradycyjnie rozumianegoi prawniezdefiniowanegoczasui miejscapracy.rośnieliczbapracowników,którzydziękitechnologiomwykonują swojąpracęw terenie,przebywająw domu czysiedząw ogrodzie–mówinamradosław mleczko, wiceminister pracy. – nie chodziwyłącznieo informatyków,aleteż o tychpracowników,którzychcąmiećmożliwośćelastycznegokształtowaniaswojego

w

26

czasui miejscapracy.Telepracęz powodzeniemstosująwysokowykwalifikowanispecjaliściz różnychbranż.Dlanichkodeksowe kategoriesąkrępujące.Ichbezpieczeństwo nie wynika już z ustawowych gwarancji

miejscai czasupracy.Tekwestiemajądla nichdrugorzędneznaczenie.w ichprzypadkupoczuciabezpieczeństwawynikanp. z wysokościzarobkówi z tego,w jakisposóbmogąz nichskorzystać–dodaje.

KORZYŚCI Z TELEPRACY DLA PRACOWNIKA: 4 elImInacja lub ogranIczenIe konIecznoścI DojazDów Do pracy powIększa zasób wolnego czasu,

4 możlIwość lepszego goDzenIa akTywnoścI zawoDowej I życIa prywaTnego,

4 wIększa elasTyczność w DysponowanIu czasem pracy, np. nIekTórzy najlepIej pracują wIeczoramI; Telepraca wychoDzI naprzecIw Ich preDyspozycjom,

4 oszczęDnoścI na DojazDach, na żywIenIu sIę poza Domem, na opIekunce DzIecI w przypaDku kobIeT,

4 Telepraca łączy sIę zwykle z wIększym przychoDem (ryczałT z TyTułu pracy poza fIrmą),

4 mnIejszy sTres – praca w zespole częsTo sIę wIąże ze spIęcIamI, różnymI formamI DyskrymInacjI,

4 wIększe możlIwoścI śwIaDczenIa pomocy najblIższym,kTórzy są w poTrzebIe,np.nIepełnosprawnym. IT Reseller


telepraca_Layout 1 13-10-15 12:56 Page 27

ELAStycZNIE I BEZPIEcZNIE MinisterR.Mleczkotwierdzi,żew dobie szybkiego rozwoju technologii i upowszechniania się telepracy, świadczonej zdalnie,kodekspracypowiniendaćpracodawcomi pracownikomwięcejswobody w kształtowaniuwarunkówpracy,bybyły dogodnei optymalnedlaobutychstron. –Obowiązująceprzepisyo telepracyjuż nie wystarczają. to dlatego pracodawcy uciekająsiędo umówcywilnoprawnych, boramyumówo pracęsątuzbytsztywne–tłumaczy. Jego zdaniem, nowe rozwiązania muszą byćelastycznei jednocześniegwarantować pracownikom bezpieczeństwo.celemjestzbudowanie systemuflexsecurity, który da pracownikomi pracodawcom swobodę w określaniu czasu i miejsca pracy na podstawie wspólnych uzgodnieńi przy zachowaniu tzw. norm ochronnych. Niezależnieod ostatecznego kształtu, jaki przybiorą zmiany przepisów, dalej będą obowiązywać kodeksowe normy ochronne – 48godz.pracyw tygodniuwrazz nadgodzinami, 11godz.odpoczynkudobowego i 35godz.odpoczynkutygodniowego,itd. –Umożliwieniepracodawcomi pracownikomokreślaniaczasui miejscapracystosowniedo potrzebi w drodzewzajemnych porozumieńtoistotanaszychpropozycji. Należy mocno podkreślić, że wskutek zmianprzepisówrolapracodawcówwobec pracownikównieulegawzmocnieniu,jak bezpodstawnieuważajązwiązkowcy.Zostaje natomiast poszerzona przestrzeń do wspólnegopodejmowaniadecyzjiprzez pracodawców i reprezentantów załogi–podkreślaministerR.Mleczko.

NAJPIERw INfORMAtycy Nie czekając na uchwalenie przepisów sprzyjającychstosowaniutelepracy,sięgająpo niązarównofirmy,jaki instytucjepubliczne. Prym wiodą przedsiębiorstwa reprezentującebranżętechnologiczną. Od kilkunastulatzdalna pracajestmożliwadlaludziIBM.Stosowanyjesttamelastyczny system pracy, który daje pracownikomwiększąmobilnośći umożIT Reseller

liwiazrównoważenieżyciazawodowego i prywatnego. Niektórzy spędzają część czasu pracując w domu, a pozostałą część–w biurze.Inniw ogóleniedojeżdżajądo siedzibyfirmy;ichpracajestcałkowicie zdalna. Jeśli zachodzi potrzeba załatwieniaczegośw firmie,przyjeżdżają i pracująkorzystającz pulibiureknieprzypisanych do konkretnych pracowników (hotdesks)–sąonezajmowanespontanicznie,w zależnościod potrzebi ichdostępności. Popularność telepracy w IBM ma swoje uzasadnienie ekonomiczne – od 1995 r. koncern zredukował dziękiniejpowierzchnię biurowąo ponad 7mln metrówkwadratowych. Z tego ponad połowę stanowiłynieruchomości własne, które IBM sprzedał inkasując 1,9 mlddol.Natomiastcoroczne oszczędności wynikające z redukcji najmubiurw USAwynosząok. 100mlndol. i przynajmniej tyle samo w Europie. Jednak menedżerowie IBM przyznają,żewdrażanie telepracy nie było łatwymprocesem–nietechnologiabyłabarierą,alementalnyopórprzed zmianami. ZdalnąpracęHewlett-Packardwprowadzałdługoprzed upowszechnieniemsię Internetu. Postawienie na elastyczność miejsca i czasu pracy wynikało z chęci lepszej obsługi globalnych klientów i –ogólnie–z charakterystykipracyw tej firmie,w którejznacznyodsetekpracownikówpodróżuje.Niebezznaczeniabyła tuosobistadeterminacja,jakązaprezentowałLewPlatt,ówczesnydyrektorwykonawczyHP.Doświadczyłontrudności w godzeniużyciaosobistegoz pracągdy zmarłajegożona i naglespadłna niego obowiązekzapewnieniaopiekirodzicielskiejcórkomw wiekudziecięcym.Byłto istotnypowód,dlaktóregoPlattpoważniezaangażowałsięw umożliwieniepracownikomosiągnięciarównowagimiędzy pracą a życiem osobistym przez upowszechnienietelepracy. Głównymiefektamiodmiejscowieniapracy w HPbyłspadekkosztownejrotacjikadry (kosztrekrutacjijednegopracownikasięgał częstow HPjegorocznympoborom)oraz oszczędnościna kosztachbiurowych,a drugorzędnietakżepoprawaproduktywności.


telepraca_Layout 1 13-10-15 12:57 Page 28

InTERnET

TYPOWE SKUTKI TELEPRACY DLA FIRMY: 4 spadek rotacji pracowników, 4 spadek zwolnień chorobowych, 4 zmniejszenie kosztów prowadzenia/najmu biur – w tym zakresie duże firmy i międzynarodowe korporacje osiągają oszczędności szybciej i mają one znaczną wartość; w małych firmach redukcja kosztów nie jest od razu widoczna

– pojawia się w dłuższym

okresie,

4 wzrost kreatywności i produktywności telepracowników; jeśli lubią pracę projektową, są zorientowani na osiąganie wyników i umieją organizować czas pracy, wtedy pracują wydajniej niż zatrudnieni w tradycyjny sposób,

4 szybszy powrót do pracy kobiet po porodzie, 4 większe możliwości znalezienia potrzebnych pracowników, bo nie muszą oni pochodzić wyłącznie z lokalnego rynku pracy, ale też z innego miasta, a nawet kraju,

4 budowanie wizerunku firmy jako zdolnej działać nowocześnie i przy wykorzystaniu technologii,

4 decentralizacja firmy, która może kontynuować swoją działalność mimo wystąpienia lokalnych katastrof, np. powodzi,

4 ograniczenie konfliktów w miejscu pracy.

polskie przykłady firmy, które decydują się na telepracę, robią to ze względu na wyraźną potrzebę, odczuwaną zarówno przez pracodawców, jak i pracowników. zarząd nestlé polska wdrażał telepracę stopniowo. na początku umożliwił częściowe uelastycznienie grafiku codziennych zajęć określonej grupie pracowników. gdy okazało się, że pilotażowe rozwiązania dobrze się sprawdzają, zdecydowano się na zmianę organizacji miejsca i czasu pracy na szerszą skalę. od początku 2013 r. już niemal jedna czwarta zatrudnionych w firmie może pracować zdalnie, najpierw przez 4 dni w miesiącu. – jak dotąd, telepraca dobrze się sprawdza – przyznaje małgorzata szlendak z działu komunikacji nestlé polska. w pzu około 300 likwidatorów szkód wykonuje swoją pracę w domu. jeszcze w latach ubiegłej dekady większość z nich dojeżdżała do lokalnych agentur pzu i pokonywała kilka razy w tygodniu nawet po kilkadziesiąt kilometrów. przed wejściem pzu na warszawską giełdę spółka postanowiła zredukować liczbę nierentownych biur. z 360 lokalnych agentur

28

w całym kraju pozostawiono tylko 9! ta drastyczna redukcja postawiła spółkę przed wyzwaniem nowego zorganizowania pracy agentom i likwidatorom. niemniej nie doszło do prostej konwersji na telepracę. firma pozwoliła na pracę zdalną tylko tym osobom, które miały kilkuletni staż pracy i o których było wiadomo, że są dobrze zorganizowane i zdyscyplinowane. okazało się, że zwłaszcza likwidatorzy szkód, ale i agenci ubezpieczeniowi mogą z powodzeniem pracować zdalnie. rozwiązanie się przyjęło i dziś można jedynie się dziwić, dlaczego nie sięgnięto po nie wcześniej.

zdalnie dla urzędu dla administracji publicznej, przywykłej do dotychczasowych form pracy usankcjonowanych przez ustawy, praca odmiejscowiona jest „dziwnym wynalazkiem”. a jednak są już takie urzędy, które wdrożyły ją do praktyki. pionierami są ministerstwo gospodarki i urząd marszałkowski w lublinie. o ile w resorcie gospodarki telepracowników jest zaledwie kilku, to w lubelskim

urzędzie stanowią oni blisko 5 proc. całego personelu – z około 870 zatrudnionych ponad 40 osób pracuje zdalnie. biuro prasowe lubelskiego urzędu informuje, że telepracownicy pobierają taką samą pensję, jaka by im przysługiwała, gdyby świadczyli stałą pracę w jego siedzibie. ponadto każdy urzędnik pracujący zdalnie dostaje ryczałt, który ma pokryć koszty pracy w domu, tj. część rachunków za energię elektryczną, dostęp do internetu i koszty telefonu. urząd wyposażył swoich telepracowników w komputery, w łącza internetowe, telefony i artykuły niezbędne do zdalnego wykonywania pracy biurowej. ubezpieczył też użytkowany przez nich sprzęt komputerowy. urzędnicy, zarówno ci przyjeżdżający codziennie do miejsca pracy, jak i działający zdalnie, są zadowoleni z wdrożonej praktyki. dobre samopoczucie podpierają analizami, z których wynika, że jeden urzędnik pracujący zdalnie przynosi urzędowi 8 tys. zł oszczędności rocznie. skąd się bierze ta kwota? urząd wydaje bowiem około 10 tys. zł na utrzymanie jednego, stałego stanowiska pracy w całym roku. tymczasem roczny koszt wyposażenia pracownika zatrudnionego w formie telepracy to zaledwie 1,8 tys. zł. być może praktyka odmiejscowionej pracy będzie tam zataczać coraz szersze kręgi. na razie jednak biuro prasowe precyzuje, że nie każdy urzędnik może świadczyć telepracę. „ta forma zatrudnienia skierowana jest przede wszystkim do pracowników zajmujących się kontrolą podmiotów zewnętrznych oraz sporządzających analizy, oceny i plany” – głosi komunikat.

minusy i plusy mimo sztywnych przepisów kodeksu pracy telepraca nie jest czymś obcym dla polskich firm i urzędów. niestety, jak dotąd stosują ją w mocno ograniczonym zakresie. – tak naprawdę wiele firm mogłoby umożliwić swoim pracownikom telepracę i to od zaraz. wymaga to jednak od nich dobrej samoorganizacji i solidności, a i pracodawcy stają w związku z tym przed niejednym wyzwaniem. kłopotliwe mogą być dla nich wymogi związane z odpowiedzialnością pracodawcy za warunki bhp w domu telepracownika – zauważa prof. irena kotowska z instytutu statystyki i demografii szkoły głównej handlowej. pracodawcy, w razie kontroli państwowej inspekcji pracy, odpowiadają za wszelkie nieprawidłowości w warunkach wykonywania zdalnej pracy. ponoszą również konseIT Reseller


telepraca_Layout 1 13-10-15 12:57 Page 29

TELEPRACA – BADANIA I STATYSTYKI Z pomocą unijnego dofinansowania spółka pBs dga ZBadała telepracę w polsce w 2011 r. Z wyników projektu „telepraca. ogólnopolski program promocji i sZkoleń dla prZedsięBiorców”, w którym wZięło udZiał

1 tys. firm różnej wielkości i repreZentujących różne Branże, wynika, że: 4 około 16 proc. firm Zatrudnia telepracowników, ale stanowią oni jekwencje prawne związane z wypadkami telepracowników, gdyby do takich doszło w trakcie wykonywania przez nich pracy poza firmą. – pracownicy decydujący się na telepracę powinni pamiętać, że cały czas są pracownikami podlegającymi normalnej kontroli pracodawcy oraz wszystkim przepisom prawa pracy. natomiast ich praca rozliczana będzie zadaniowo, przy czym obowiązków powinni mieć tyle, aby możliwe było uporanie się z nimi w czasie 8-godzinnej dniówki i średnio 40-godzinnego tygodnia pracy – przypomina adam posmyk, śląski związkowiec z nsZZ „solidarność”. – praca elastyczna i telepraca to atrakcyjne rozwiązania szczególnie dla matek z małymi dziećmi – mówi prof. kotowska. – dzięki nim mogą dopasować swój zawodowy harmonogram dnia do godzin pracy żłobka czy przedszkola, a także zostać z dzieckiem w domu wtedy, gdy jest to potrzebne. dla dziecka oznacza to spędzanie więcej czasu z matką, przy czym jest to czas zaplanowany tak, by to rodzinie było jak najwygodniej. rodzicom małych dzieci trudno jest łączyć pracę z opieką nad dziećmi. głównym powodem nie jest ograniczony dostęp do żłobków i przedszkoli. o wiele bardziej sztywny sposób organizacji pracy w firmach i instytucjach – dodaje. Krzysztof Polak IT Reseller

dynie 1 proc. wsZystkich Zatrudnionych,

4 kolejne 19

proc. firm nosi się Z Zamiarem wprowadZenia telepracy

w prZysZłości,

4 telepraca najcZęściej stosowana jest w Branżach wydawnicZej, poligraficZnej i reprodukcyjnej Zapisanych nośników informacji, produkcji masZyn Biurowych i komputerów, sprZętu i aparatury radiowej, telewiZyjnej i komunikacyjnej, a pośrednio finansowej i BadawcZo-roZwojowej,

4 telepracownikami są osoBy wykonujące proste Zadania ZwiąZane Z telemarketingiem, informacją telefonicZną, prZedstawicielstwem handlowym i akwiZycją, ale także osoBy wykonujące Zadania wymagające wysokich kwalifikacji – programiści i weBmasterZy, także graficy, architekci, doradcy i analitycy, księgowi i prawnicy, itd.,

4 chęć oBniżenia kosZtów to główny motyw pracodawców wprowadZających telepracę, a po stronie pracowników jest nim chęć ZaroBienia dodatkowych pieniędZy i samodZielnego dysponowania cZasem,

4 w europie najwięcej telepracowników jest w krajach skandynawskich: w finlandii 17 proc. ogółu Zatrudnionych, a w sZwecji 15 proc. to wynik nie tylko doBrej infrastruktury teleinformatycZnej, lecZ także pomocy państw, które wspierają elastycZne formy Zatrudnienia,

4 usa to światowy lider telepracy – wykonuje ją ponad 20 proc. amerykańskich pracowników.

29


byod_Layout 1 13-10-15 13:59 Page 30

byod

Nie taki

BYOD s tr a s zny … Z dobrymi politykami bezpieczeństwa i odpowiednio dobranymi rozwiązaniami, BYOD ma ogromny potencjał i może przynieść znaczące korzyści każdej organizacji. 30

obliczu szybkiego wzrostu zapotrzebowania na technologie mobilne, przetwarzania w chmurze i związane z wykorzystywaniem urządzeń prywatnych w miejscu pracy (Bring Your Own Device – BYOD), firmy i instytucje muszą być odpowiednio przygotowane, aby mogły stawić czoła wyzwaniom i zagrożeniom powstającym w zmieniającym się środowisku pracy. Te najnowsze trendy w IT powodują, że w celu zapewnienia ochrony przed potencjalnymi zagrożeniami konieczna jest głębsza integracja systemów w taki sposób, by możliwa była kontrola połączeń konkretnych użytkowników. – Konsumeryzacja i wzrost znaczenia mobilnych technologii sprzyjają rozwojowi nowych modeli zarządzania strukturą IT w ramach przedsiębiorstwa. Zezwalanie pracownikom na korzystanie z prywatnego sprzętu do łączenia się z siecią firmową – oprócz szeregu korzyści – może stwarzać także wiele nowych zagrożeń związanych z bezpieczeństwem danych. Warto więc zastanowić się, na co zwrócić szczególną uwagę wdrażając odpowiednie polityki bezpieczeństwa w tym zakresie – przestrzega Aleksander Łapiński, Sales Engineer w Trend Micro.

W

MąDrE KOrZYSTAnIE Z informacji zaprezentowanych w raporcie Aberdeen Group wynika, że w ostatnim cza-

sie cyberprzestępcy szczególnie upodobali sobie system Android. W 2012 roku zarejestrowano około 350 tysięcy ataków wymierzonych w ten system operacyjny. Jest to szczególnie istotne z uwagi na jego powszechność oraz fakt, że przewiduje się, iż w roku 2013 liczba tych zagrożeń osiągnie nawet 1 milion. Prognoza ta jest szczególnie ważna dla firm, które wprowadziły do swojej struktury model BYOD. Według cytowanego badania, większość użytkowników urządzeń mobilnych wciąż nie zabezpiecza ich w odpowiednim stopniu. Dlatego podjęcie w firmie decyzji o zezwoleniu na używanie prywatnych smartfonów czy tabletów przez pracowników oznacza dla działów IT konieczność przeanalizowania aspektu bezpieczeństwa danych firmowych, które za chwilę znajdą się na tych urządzeniach. – Warto uzmysłowić sobie tutaj fakt, że laptopy są w firmach zabezpieczone zazwyczaj w odpowiedni sposób, m.in. poprzez hasło, czasami także szyfrowane są dane. natomiast w wielu przypadkach smartfony – mające dostęp do tych samych danych, chociażby do poczty korporacyjnej, czyli najlepszego źródła informacji o samej firmie, klientach, ofertach, marżach, itd. – często nie są zabezpieczone w ogóle hasłem, a jeśli są, to nie mają włączonej automatycznej blokady urządzenia po zdefiniowanym czasie nieaktywności. nie mówiąc już IT Reseller


byod_Layout 1 13-10-15 13:59 Page 31

byod

o szyfrowaniu plików przechowywanych w pamięci telefonu lub na karcie pamięci. Krótko mówiąc, zazwyczaj poziom zabezpieczenia laptopów i tabletów jest diametralnie różny – na niekorzyść urządzeń mobilnych. Do tego dochodzi dużo większe prawdopodobieństwo zgubienia smartfona niż laptopa – zauważa Tomasz Kotarski, dyrektor Grupy Produktowej MDM w integrated Solutions i Orange Polska. nowe rozwiązania i technologie mobilne wykorzystywane w ramach struktury iT przedsiębiorstwa wiążą się jednak z wieloma zagrożeniami, które nie zawsze muszą wynikać z umyślnego działania pracowników. Obecnie wiele mówi się nie tylko o trendzie BYOD, ale także o pojawieniu się modeli Bring Your Own Service czy Bring Your Own Technology. W rezultacie pracownicy do realizacji swoich codziennych obowiązków wykorzystują nie tylko swój prywatny sprzęt, ale korzystają także z preferowanych aplikacji i programów (m.in. Facebook, Skype, Dropbox, etc.). Stwarza to nowe zagrożenia związane z bezpieczeństwem firmowych danych w wyniku „otwarcia” urządzenia za pośrednictwem portali społecznościowych i pobieranych aplikacji, a także nowe wyzwania dla administratorów iT w firmach. Utrata poufnych informacji może nastąpić już nie tylko w wyniku kradzieży prywatnego urządzenia pracownika, ale przede wszystkim na skutek ataku cyberprzestępczego, którego celem jest niewłaściwie zabezpieczony sprzęt. W kontekście obecnych zagrożeń związanych z cyberprzestępczością, firmy zajmujące się bezpieczeństwem iT zalecają przedsiębiorstwom i organizacjom opracowanie odpowiedniej polityki bezpieczeństwa w tym zakresie. – najważniejszym jej elementem jest stworzenie planu, który obejmuje strukturę całego przedsiębiorstwa oraz stworzenie zestawu zasad dotyczących aplikacji spełniających firmowe standardy, tolerowanych, a także tych, których stosowanie powinno być ze względów bezpieczeństwa zabronione. na każdym z tych etapów bardzo ważna jest też komunikacja z pracownikami, która zapewni wiedzę o tym, jakie aplikacje są wykorzystywane przez nich w codziennej pracy z urządzeniem. Ostatnim krokiem jest wdrożenie odpowiednich rozwiązań iT, które będą specjalnie opracowane i dostosowane do potrzeb firmy – informuje aleksander Łapiński. IT Reseller

W odniesieniu do kwestii konsumeryzacji i wdrażania urządzeń mobilnych do struktury przedsiębiorstwa, bardzo ważne jest wprowadzenie odpowiedniej funkcji kontroli i blokady odwiedzanych stron WWW, zabezpieczeń firewall, a także narzędzi wychwytujących ataki prowadzone za pomocą złośliwego oprogramowania. Równie ważna jest też możliwość blokowania urządzenia lub selektywnego wymazywania danych (np. listy kontaktów). Dzięki temu, w przypadku zgubienia telefonu lub tabletu, istnieje możliwość zdalnego wymazania ważnych informacji lub też całkowitego zablokowania urządzenia.

CenTRalne zaRząDzanie Trzeba być świadomym, że nawet najlepsze zabezpieczenia nie uchronią firm przed atakami opartymi na socjotechnice. W tym przypadku niezbędny jest zdrowy rozsądek i odpowiednia edukacja pracowników, którzy często nieświadomie narażają firmę na poważne niebezpieczeństwo. Jednak jeśli chcemy zapanować nad urządzeniami mobilnymi pracującymi pod kontrolą różnych systemów operacyjnych, potrzebujemy systemu do zarządzania smartfonami i tabletami. Jednym z narzędzi, za pomocą którego będziemy w stanie wymusić politykę bezpieczeństwa na urządzeniach (poli-

tyka hasła, szyfrowanie danych), zrobić backup, kontrolować, jakie aplikacje mogą być instalowane, wyczyścić dane urządzenie, które zostało zgubione lub skradzione, czy nawet zdefiniować politykę mówiącą o tym, że dostęp do danych korporacyjnych mają tylko te urządzenia, które znajdują się pod kontrolą systemu, jest MDM – Mobile Device Management. – MDM to wszechstronne rozwiązanie, które może znaleźć w firmie wiele zastosowań, począwszy od podstawowych funkcjonalności, np. backupu skrzynki pocztowej czy SMS-ów, skończywszy na bezpiecznym dostępie

do dokumentów i kreowaniu polityk bezpieczeństwa pod względem oprogramowania na wszystkich urządzeniach mobilnych. Firma zyskuje informacje, co się dzieje z firmowymi telefonami po przekazaniu ich użytkownikom, więc w razie potrzeby może je szybko zlokalizować, dokonać aktualizacji czy zdalnie naprawić. Użytkownik zyskuje, niezależnie od miejsca, w którym przebywa, takie same możliwości biznesowe, jakie by miał siedząc przy firmowym biurku – przekonuje Tomasz Kotarski. MarcinZłoch

31


byod_Layout 1 13-10-16 10:12 Page 32

BYOD

Coraz łatwiejszy i tańszy dostęp do mobilnego Internetu oraz niska cena smartfonów i tabletów sprawiają, że użytkownicy coraz chętniej z nich korzystają – także do zadań służbowych.

odobnopołowaświatowegobiznesu działajużw BYOD(BringYourOwn Device), bo taki model to przede wszystkimwygoda.Wykorzystywanyprzez pracownikówna codzieńprywatnysprzęt jestczęstonowocześniejszyniżtensłużbowy.Działaszybciej,dajewiększemożliwości i,conajważniejsze,jestlepiejdopasowany do indywidualnychpotrzeb.Obecna skala tzw.smartfonizacjisprawia,żechęćzakupu wybranego telefonu i wykorzystania go przezużytkownikaw każdejsytuacji–i zawodowej,i prywatnej–stałasiępowszechna. Według różnych szacunków, w 2012 rokuw Polscesprzedano 10-11mlntelefonówkomórkowych,z czegoponad 5mln stanowiąsmartfony.z koleiGartnerprzewiduje,żew 2013rokumazostaćwprowadzonych do użycia 1,2 mld smartfonów i tabletów na całym świecie. Większość przedstawicielisektoraiTzapewnia,żeBYODjesttrwałymtrendem,a niechwilową modą.Pracownicychcąi będąchcielimieć możliwośćkorzystaniaz prywatnychurządzeń i technologii. nowa fala pracowników–pokolenieY,którewychowałosięjuż w dobie mediów i technologii cyfrowych–aktywniekorzystaz nowinektechnologicznych i nie wyobraża sobie pracy bezichużywania.Do tegourządzeniaelektronicznei mobilnesiecidanychstająsię corazbardziejdostępne,tańszei łatwiejsze w obsłudze,portalespołecznościowesąniezbędnyminarzędziamibiznesowymi,którewykorzystujemytakżedo pracy.Firma,

P

32

Trwały któraumiejętniewdrożypolitykęBYOD, możespodziewaćsięznacznegowzrostu produktywnościpracowników.Staniesię teżkonkurencyjnympracodawcą.Możliwość używania prywatnych urządzeń w pracy jest bowiem dla wielu osób tak ważna,żewybiorąonefirmę,którawspieramodelBYOD.

WYDajniejSze Sieci Korzyściwynikającez BYODdlaużytkownikówsąoczywiste,aleczyproducencii re-

sellerzy mogą liczyć na dodatkowe zyski związanez tymmodnympojęciemBYOD? W jakichobszarachsięonepojawią?czy wzrośnie sprzedaż rozwiązań integracyjnych, sprzedaż narzędzi do zarządzania urządzeniami czy samych urządzeń? Przede wszystkim pojawia się obszar, w którymludziekupującsmartfonczytabletmogąbraćtakżepo uwagęto,żejeśli kupiąsobielepsze,bardziejzaawansowane funkcjonalniei droższeurządzenie,tobędą mogliefektywniekorzystaćz niegotakże w pracy. i tuwłaśniejestmiejscena większe zyski producentów urządzeń mobilnych–konsumencibędąwybieraćdroższe urządzenia.innymz obszarówmożebyć infrastrukturasieciowa.BYODjestzagadnieniemdośćzłożonymi,wbrewpozorom, maniewielewspólnegoz taniąsieciąWi-Fi, analogicznądo tej,któraw domuzapewnia połączeniez internetem.Liczbaużytkownikówkorzystającychz sieciWi-Fiw przedsiębiorstwachgwałtownierośnie,ponadto dziśna jednegopracownikaczęstoprzypaIT Reseller


byod_Layout 1 13-10-16 10:12 Page 33

Byod

dakilkaurządzeń–możetobyćlaptop,tablet,smartfon.Przystosowaniedo tegosieci firmowej wymaga zmiany podejścia do samejsieci,a takżedo typui rodzajuobsługiwanego ruchu. BYOD to nie tylko punktbezprzewodowy,wprowadzenietego modelu wymaga modernizacji sieci LAN,implementowaniaproceduryPOe+, upgrade’u połączeńdo poziomugigabitów, modernizacjiQOS,politykbezpieczeństwa, autentykacji. –Dziedzina tajestniedoceniana przezwieluresellerów,jednakci,którzyna czaszbudowali swoje kompetencje w zakresie WLAN-u,a coza tymidzierównieżBYOD dlaprzedsiębiorstw,mająterazczasżniw. Mogąonizarabiaćnietylkona sprzedaży pudełek, które sumarycznie są tańsze od wysokowydajnych rozwiązań do centrówdanych,aledodatkowozyskująklientów na szeroką ofertę oprogramowania i usług,od projektowychczywdrożeniowych po finalne audyty bezpieczeństwa. Warunkiemosiągnięciasukcesuprzezre-

Paweł Jurek | wicedyrektor ds. rozwoJu, daGMa Kierującsięklasycznymparadygmatemzabezpieczaniaurządzeń,na którychpracujemy,wrazz nadejściemtrenduBYODwieluproducentówproponujerozszerzanieregułi politykstosowanychw firmiena urządzenia prywatne.Oczywiście,poodpowiednimdostosowaniu.Możliwe,iżpatrząc natowyzwaniedzisiaj–torozsądnaopcjaminimum.Trzebajednakzwrócićuwagę,żeBYODzacierageneralniezwiązekpomiędzytym,jakiedane przetwarzamyi na jakimurządzeniutorobimy.Kiedyśrzeczywistośćbyłaprostsza–na służbowymurządzeniumieliśmydanefirmowe,na prywatnymosobiste.Terazcoraz częściejmożemykorzystaćzezdalnegodostępudosystemówfirmowychzdowolnychurządzeń.Wten sposóbz prywatnegosmartfona uzyskujemydostępdo poufnychdanychw firmie.Kiedyzacierasię granicatego,cofirmowe,a coosobiste,zacierasięrównieżzwiązekrodzajuinformacjizesprzętem, na którymjestonprzetwarzany.A więcniewystarczyjużzabezpieczaćfirewallamii szyfrowaniem urządzeńfirmowych,skoropracujemyw takisposób,żesaminastępnierobimywyjątkiw naszychregułachbezpieczeństwa,abyzyskaćna wygodzieniesionejprzeztrendBYOD.Finalniezatem,nawetjeśliuwzględniliśmytrendBYODw naszejpolityceochronyantywirusowej,w regułachdostępu,tonadal w kwestiipoufnościsamychdanychfirmowychstajemyprzed bardzoskomplikowanymwyzwaniem.

trend sellerasąjegokompetencjew zakresieWi-Fi/BYODdlaprzedsiębiorstw.W efekcie marża na projekcie WLAN/BYOD jest obecniejednąz najwyższychna rynkuIT. Resellerzy,którzyjeszczeniezainwestowali w wiedzęna tematWLAN/BYOD,powinni zrobićtojaknajszybciej–przekonujeMarcinŚcieślicki,HPNetworkingw HPPolska.

ZARZąDZANIe PO NOWeMu Źródłemzyskówdlaszerokopojętejbranży ICTbędąsystemyzarządzaniai zabezpieczaniainfrastrukturymobilnej. –Dopuszczeniedo pracyna danychkorporacyjnychurządzeńwłasnychużytkowników musisięodbywaćprzy zapewnieniuodpowiedniegopoziomubezpieczeństwainformacji.Na zwiększenieobrotówmogąliczyć dostawcyoprogramowaniaklasy MDM(Mobile Device Management), IDS (Intrusion DetectionSystems),oprogramowaniaantywirusowegoi podobnych–wyliczaSzymon Włochowicz,architektrozwiązańi liderzespołuenterpriseMobilityw Hicron. ITReseller

MichałCiemięga,TerritorySalesManager w firmieTrendMicro,zauważa,żeproducencii resellerzyz pewnościąmogąliczyć na dodatkowe zyski związane z wdrażaniemmodeluBYODw firmach.Cipierwsi mogąsprzedawaćsystemydo zabezpieczaniai zarządzaniaurządzeniamiw modelu BYOD, zaś drudzy mogą wykorzystać te rozwiązaniado rozwojuoferowanychprzez siebieusług. –Od pewnegoczasunotujemywzrostzainteresowaniarozwiązaniamiz zakresuMobileSecurity.Prognozujemy,żecorazwięcej firm będzie interesować się zarządzeniem i zabezpieczaniemurządzeńw modeluBYOD. Zyski producentów i resellerów będą więcrosnąć.TrendMicrojakoproducentdostarczarozwiązanie,a resellermożejewdrożyć, dostosować do potrzeb klienta oraz zintegrowaćz innymisystemamii w tensposóbposzerzyćswojąofertęusługową–twierdziMichałCiemięga. Kolejnym źródłem zysku będzie konieczność zbudowania aplikacji pozwalających

na realizację procesów biznesowych na urządzeniachmobilnych.TrendBYOD możedoprowadzićdo zwiększeniapopytuna dostępdo usługfirmowychz poziomu urządzeń mobilnych, na co będą musiały odpowiedzieć działy IT. Szanse pojawiąsiędladostawcówoprogramowaniaorazintegratorówsystemów,w szczególności dla dostawców mobilnych platformmiddleware.Podjęciew firmie decyzjio zezwoleniuna używanieprzez pracownikówprywatnychsmartfonówczy tabletów,oznaczadladziałówITkonieczność przeanalizowania aspektu bezpieczeństwa danych firmowych, które za chwilęznajdąsięna tychurządzeniach. Wartouzmysłowićsobietutajfakt,żelaptopysąw firmachzabezpieczonezazwyczajw odpowiednisposób–m.in.poprzez hasło;czasamitakżeszyfrowanesądane. Natomiastw wieluprzypadkachsmartfony, mające dostęp do tych samych danych–chociażbydo pocztykorporacyjnej, czylinajlepszegoźródłainformacjio samej firmie,klientach,ofertach,marżach–częstoniesązabezpieczonew ogólehasłem, a jeślisą,toniemająwłączonejautomatycznejblokadyurządzeniapo zdefiniowanymczasienieaktywności.Niemówiąc jużo szyfrowaniudanych/plikówprzechowywanychw pamięcitelefonulubna karciepamięci.. Marcin złoch

33


akademia1_Layout 1 13-10-16 10:13 Page 34

WyWiad

produktowej.Wyrastamyz rynkuobsługującegoprojektowodużeprzedsiębiorstwa i największe projekty – jesteśmy znaniz kompleksowegopodejściado tegotypuzadań:począwszyod wariantowej koncepcji rozwiązania, poprzez projekt,implementacjęi startup,na profesjonalnejopieceserwisowejkończąc. – Jakich nowości możemy oczekiwać ze strony ENP w najbliższym czasie? –W najbliższymczasiew oferciepojawisię zasilaczUPSstanowiącykolejnerozszerzenie

Z PAWŁEM UMIŃSKIM, Channel Sales Managerem w firmie Emerson Network Power, rozmawia Jan Petersen.

– Jaki produkt ENP sprzedaje się najlepiej na polskim rynku? Proszę również o przedstawienie państwa oferty wg typów odbiorców. – Z początkiem 2013 roku do dystrybucji wprowadziliśmy rozwiązania jednofazowe o mocy do 10 kVA oraz trójfazowe do 40 kVA. W pierwszych miesiącach naszej współpracyz reselleramisprzedawałysięwyłącznierozwiązaniaz seriiPSP,PSAorazPSI do 3kVA.Dziśsytuacjasięzmieniła,partnerzyzaufalijakościproduktówEmersonNetworkPoweri zaopatrująsięw UPS-yonline, o większejmocy,z seriiGXT3.Naszeprodukty przeznaczone dla małych i średnich przedsiębiorstw charakteryzują się bardzo wysokąjakościąw stosunkudo cenydostęp-

34

nejdlaresellerów.Corazczęściejdostajemyzapytaniao rozwiązaniatrójfazowe–10-40kVA. Pierwszedostawytegotypusprzętuprzez kanałdystrybucjijużzrealizowaliśmy. – Jaki typ odbiorcy jest wiodący w Polsce: MŚP, retail czy duże firmy? –Portfolionaszychproduktówdlarynku MŚPjestkompletnei zaspokajapotrzeby najbardziejwymagającychklientów. MamyurządzeniajednofazoweprzeznaczonedlarynkuMŚP,alerównieżurządzenia trójfazowe, przeznaczone dla integratoróworazdużychfirm.Abymieć pewność,żespełnionezostanąwszystkie wymogiklientów,nieustannieopracowujemy nowe rozwiązania, mając na celu dalsze rozszerzanie już bogatej oferty

bogatej oferty produktowej Emerson NetworkPower. LiebertAPSstworzonoz myśląo serwerowniachorazmałychi średnichprzedsiębiorstwach planujących lub rozważających rozbudowę,którawiążesięz większympoboremmocy,zwiększeniempojemnościlub wykorzystaniembardziejwydajnychprocesorów.LiebertAPStojednofazowyzasilacz UPSwykorzystującytechnologięFlexPower, któraumożliwiaszybkiei łatwezwiększenie wydajności systemu od 5 kVA do nawet 20 kVA. Wyjątkowo wysoka wydajność – 92 proc. w trybie podwójnej konwersji–sprawia,żeLiebertAPSjestnajwydajniejszym zasilaczem UPS w swojej klasie. Będziemytakżechcielirozszerzyćportfolio szafrack,udostępniającproduktspełniającypodstawowewymaganiaklientów. IT Reseller


smartfony_Layout 1 13-10-16 10:17 Page 35

technOlOgie i trendy

P

Pracownik ze smartfonem: trendy, modele, możliwości

racujemy

Telefony komórkowe nie służą już tylko o dzwonienia – zdanie to brzmi tyleż banalnie, co prawdziwie. Zwykłe komórki jakiś czas temu przekształciły się w drodze telekomunikacyjnej ewolucji w smartfony. A te szturmem wdarły się w nasze życie – nie tylko prywatne, ale także, jeśli nie przede wszystkim, zawodowe.

nteligentne telefony stały się standardowym elementem wyposażenia pracownika w wielu branżach, zwłaszcza w sektorze usług. – Stały dostęp do zasobów firmowych w chmurze, dostęp do skrzynki e-mailowej, szeroki asortyment aplikacji biurowych – korzyści ze służbowych zastosowań urządzeń mobilnych trudno przecenić – wylicza Dariusz Marnic, Marketing Manager w Huawei Polska. – Smartfon wyposażony w odpowiednie oprogramowanie może z powodzeniem pełnić funkcję mobilnego biura. Doskonale sprawdzi się również we wszelkich zastosowaniach, w których liczą się: mobilność, stały dostęp do Internetu i zgromadzonych w chmurze danych oraz konieczność podejmowania szybkich decyzji, bazujących na najświeższych dostępnych informacjach.

I

IT Reseller

Adam Goljan, ekspert ds. rozwiązań mobilnych w SAP Polska, firmie, która oferuje kompleksowe platformy do tworzenia aplikacji i zarządzania infrastruktura mobilną, podaje gotowy przykład: – Jeśli następuje zatrzymanie procesu produkcyjnego na skutek awarii, pracownik znajdujący się najbliżej może natychmiast zareagować. Uzyskuje zdalny dostęp do kluczowych informacji, dzięki czemu może sprawdzić prawdopodobną przyczynę usterki, ustalić, czy można ją szybko usunąć i jakie części zamienne będą potrzebne. Pracownik zdalnie może dowiedzieć się, czy niezbędne podzespoły są w magazynie, jakich zasobów jeszcze potrzebuje, i złożyć odpowiednie zamówienie. Nie musi się przy tym obawiać o chwilowy brak dostępu do Internetu, który w halach produkcyjnych lub magazynach przedzielonych wysokimi regałami zdarza się nierzadko; bowiem mobilne rozwiązania SAP pracują w trybie zarówno on-line, jak i off-line. Z minikomputerów, bo tym właśnie jest współczesny smartfon, korzystają nie tylko pracownicy biurowi lub magazynowi. Rozwiązania takie nie są obce również np. w branży budowlanej. – Firma zaangażowana w budowę miejskiej obwodnicy działa pod presją czasu. Przekroczenie terminu oddania budowy obarczone jest karnymi odsetkami – Adam Goljan podaje przykład innego wykorzystania smartfonów do mo-

bilnej pracy. Takie rozwiązania umożliwiają nie tylko skrócenie obiegu informacji między pracownikami terenowymi a biurowymi, ale też automatyczną i bardzo skrupulatną alokację kosztów. Dzięki temu dział finansów może efektywniej zarządzać finansami. Duże firmy dostrzegają potencjał takich rozwiązań. Według danych firmy Forrester Research, w 2012 roku aż 29 proc. pracowników wykonywało swoje obowiązki zdalnie, używając do tego urządzeń mobilnych, czyli np. smartfonów. – Nasze badania benchmarkowe dowiodły, że wykorzystanie mobilności wpływa na lepsze wskaźniki ekonomiczne firm – wyjaśnia Dominika Krzyżanowska-Kidała z biura prasowego firmy SAP. – Wyniki pokazują poprawę wskaźników ekonomicznych w firmach wykorzystujących rozwiązania mobilne, m.in. w zakresie podwojenia marży operacyjnej i trzykrotnie wyższego wzrostu przychodów w porównaniu z przedsiębiorstwami o średnim stopniu stosowania mobilności. Badanie objęło ponad 300 klientów, wśród których znalazły się firmy różnej wielkości z takich branż, jak bankowość, dobra konsumpcyjne, zaawansowane technologie, usługi specjalistyczne, sektor publiczny, telekomunikacja i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. Dla działów IT poszczególnych firm zadanie wydaje się być proste – wystarczy wyposażyć pracownika w urządzenie, czyli smartfon z określonym systemem operacyjnym i dołożyć do tego kartę SIM z pakietem danych. Potem trzeba zainstalować stosowne oprogramowanie, a na koniec przeszkolić pracownika. Można korzystać z dostępnych gotowych aplikacji, ewentualnie zamówić rozwiązania szyte „na miarę”, które można od podstaw budować i rozwijać na dowolną mobilną platformę sprzętową, z dostosowaniem do każdego z mobilnych systemów operacyjnych. Pracownik otrzymuje podręczny komputer z intuicyjnie obsługiwanymi mobilnymi funkcjami dedykowanymi takim obszarom zarządzania przedsiębiorstwem, jak zasoby ludzkie, zarządzanie relacjami z klientami, raportowanie ad hoc, przeszukiwanie zasobów firmowych czy też zarządzanie pojazdami. – Programy koncentrują się na obsłudze krótkich zadań, prezentując tylko istotne dane, a nie wszystkie informacje – wyjaśnia Anna Machol z firmy IFS. – Zaprojektowano je tak, aby zminimalizować ilość pracy z użyciem klawiatury oraz umożliwić użytkownikowi zamknięcie aplikacji w dowolnym momencie i dokończenie pracy w późniejszym terminie. Adam Owczarek

35


akademia1_Layout 1 13-10-16 10:20 Page 36

WyWiAd

Superwydajność

w supercenie

Marcin Mazur, Product Manager w Veracomp, oraz Adam Dyszkiewicz, Product Manager – Servers w Fujitsu, przekonują, że najnowsze serwery wykorzystujące technologię Intela Xeon 2600 v2 to urządzenia zapewniające maksymalne osiągi przy minimalnych kosztach. – Czy nowe jednostki Fujitsu wpisują się w popularny trend „Więcej za mniej”? O ile udało się poprawić efektywność w porównaniu z poprzednimi systemami? AdAm dyszkieWiCz: Wraz z pojawieniem się linii procesorów Intel Xeon E5-2600 v2 Fujitsu wprowadziło do oferty nową generację serwerów PRIMERGY S8. Poza nowymi procesorami wprowadziliśmy szereg innych zmian, przede wszystkim zastosowaliśmy w standardzie zupełnie nową kartę zarządzającą IRMC S4, która umożliwia m.in. pełne bezagentowe monitorowanie serwera. Dodatkowo, serwery zostały zaprojektowane wg nowej technologii Advanced Thermal Design – są certyfikowane do pracy w temperaturze sięgającej 40 stopni Celsjusza. Warto wspomnieć, że obniżenie temperatury w serwerowni o 5 stopni może przynieść nawet ponad 25-procentowe oszczędności na chłodzeniu. Serwery Fujitsu PRIMERGY generacji S8 należą do najlepiej wyposażonych konstrukcji na rynku – absolutnym standardem jest wspomniana pełna karta zarządzająca IRMC S4 z dedykowanym portem Management LAN czy układy nadmiarowego chłodzenia. Wiele modeli konkurencji nie oferuje tego typu funkcji lub wymagają one dopłaty, co może dotknąć klienta w bolesny sposób, np. w przypadku awarii. Komponenty, które stosujemy, są zawsze najwyższej jakości, czego przykładem są zasilacze o wysokiej sprawności 94 proc. lub 96 proc. (tzw. klasa Platinum i Titanium), dzięki którym utrzymanie serwera w trakcie całego cy-

36

mArCin mAzur: Nowe procesory to przede wszystkim większa efektywność energetyczna i wyższa wydajność wobec poprzedniej platformy. Obecnie procesor może mieć aż 12 fizycznych rdzeni. W praktyce użytkownik końcowy kupuje za podobny koszt od 30 do nawet 50 proc. większą moc obliczeniową przy mniejszym zużyciu energii. Efektywność energetyczna całego serwera również znacząco wzrosła, np. przy takiej samej mocy obliczeniowej jesteśmy w stanie oszczędzić nawet 50 proc. energii elektrycznej względem poprzedniej generacji. Jeżeli porównamy to ze starszym, 3-, 4-letnim sprzętem parametr wydajność/zużycie energii poprawił się kilkukrotnie.

MARCIN MAZUR klu życia kosztuje mniej, bo urządzenie zużywa mniej energii elektrycznej. Stosunek jakości do ceny jest mocną stroną serwerów Fujitsu.

– Fujitsu niedawno rozszerzyło ofertę serwerową o intelowskie maszyny typu mission critical. dotąd takie zadania realizowały serwery uniksowe. Jak resellerzy mogą zachęcić przyszłych użytkowników do zakupu? AdAm dyszkieWiCz: Serwery PRIMEQUEST oferowane przez Fujitsu to na rynku jedyne rozwiązanie mission critical oparte o procesory x86. Na świecie jest to produkt dobrze znany, zwłaszcza w branżach, gdzie ciągłość działania ma kluczowe znaczenie, m. in. w telekomunikacji, bankowości czy firmach produkcyjnych. W Polsce linię tę oferujemy od stosunkowo niedawna, bo premiera odbyła się w kwietniu 2013 r. PRIMEQUEST jest rozwiązaniem unikatowym, ponieważ zapewnia pod względem IT Reseller


akademia1_Layout 1 13-10-16 10:20 Page 37

WyWiad

MarcinMazur:Wirtualizacja,konsolidacja,efektywniejszewykorzystywaniemocyobliczeniowej to tylko wybrane punkty zaczepieniadlanowychprojektówi sprzedaży serwerówx86.Szybkorosnącaliczbadanych, zwiększone oczekiwania co do bezpieczeństwai niezawodnościśrodowiskITgenerują potrzeby zakupu nowego, wydajniejszego sprzętui oprogramowania.Postępw dziedzinie rozwoju serwerów jest ogromny. Nowe istotne technologie i znacznie wydajniejsze konstrukcjepojawiająsięna rynkucoroku. Naszedziałaniaz partneramimająna celupokazywanietychtrendówbezpośrednioklientomkońcowym.Równocześniew codziennej pracywidzimy,jakdużojestjeszczedo zrobienia,np.wciążna rynkuMŚPmożemyznaleźć przedsiębiorstwa,któredo pracyserwerowej wykorzystujązwykłekomputeryPC–jestto nawetokoło 50proc.przypadków–zamiast niedrogich,w pełnicertyfikowanychmaszyn serwerowych,przeznaczanychdo pracyciągłej.Widzimyzatempotrzebęciągłejedukacji użytkowników końcowych i tutaj kluczową rolęmusząodegraćpartnerzy.

technologicznymjakość,ciągłośćpracyi wydajnośćrównąlubprzewyższającąserwery RISC, będąc równocześnie rozwiązaniem znacznietańszymw zakupiei utrzymaniu. PRIMEQUEST oferuje wiele funkcji RAS niedostępnychdlatypowychserwerówx86, jakmożliwośćpartycjonowaniasprzętowegoczybudowyrozwiązańwysokiejdostępności na poziomie sprzętowym, np. bez pośrednictwa wirtualizatora. Serwery te sprawdząsięwszędzie,gdzieklientoczekujeod swojegosystemunajwyższejciągłości pracy,natomiastniechcepłacićogromnych pieniędzyza hardwarei utrzymanieserwerówklasyRISC. MarcinMazur:RynekserwerówUNIX notujewyraźnespadkiod conajmniejkilkunastukwartałów–sątospadkiw ujęciuwartościowymrzędunawet 25proc.rokdo roku. Podobnetrendysąrównieżwidocznew Polsce.Serweryx86zdobywająrynekszturmem. Dodatkowo,klientomchcącymznaczącoobniżyćkosztyzakupui utrzymaniaserwerów do zadańkluczowychFujitsuproponujetańsząalternatywę,jakwspomnianywcześniej serwerFujitsuPRIMEQUEST. –na ilewspółpracaprzy rozwiązaniach Fujitsumożebyćatrakcyjna dlaparterówVeracompu? MarcinMazur:Naszawspółpracaz partneramimacharakterindywidualny,uzależnionyod znajomościmarki,skalidziałania czymodelubiznesowego.Oferujemykompleksowe wsparcie w zakresie presales z partneremu klientakońcowego,przygotowaniepełnegorozwiązania,jakrównieżrazemz Fujitsuoferujemykompleksoweusługi wdrożeniowe,np.instalacji,integracji,migracji. Zatem nawet niewielkie firmy bez kompetencjiwłasnychmogąz powodzeniem realizowaćtakieprojektyrazemz Veracompemw oparciuo produktyenterpriseFujitsu. Partnerzymogąliczyćnietylkona pomoc w doborzesprzętuorazoprogramowania,ale równieżwsparciew zdobywaniuwiedzyoraz pomocw generowaniunowychprojektów. Jednymz elementówwsparciajestnaszbogatyzasóbsprzętudemo.Resellerzymogą testowaćsprzętnietylkow swoichlokalizacjach,alerównieżzapraszaćswoichklientów do naszegolaboratoriumtestowego.Jestto corazpopularniejszaformapromocjirozwiązańFujitsuwśródnaszychpartneróworaz ichklientów,skuteczniewpływającana liczbęzamykanychprojektów.Stałymelementemwsparciakanałusprzedażysąszkolenia, nietylkohandlowo-techniczne,alerównież z narzędzi, takich jak konfigurator FujitIT Reseller

ADAM DYSZKIEWICZ su–SystemArchitekt.Corazwiększąpopularnościąciesząsięrównieżw Veracompie webinary,czyliszkoleniaonline,pozwalającenamna dotarciedo większejliczbyresellerów. Systematycznie, dwa razy w roku, wspólniez Fujitsuorganizujemycyklkonferencjidlaużytkownikówkońcowychz zakresusystemówwysokiejdostępności,klastrów obliczeniowychi wirtualizacji.W 2013roku odwiedziliśmy 10miast.Do tegotypuprzedsięwzięćzawszeangażujemypartnerów,dając im możliwość promocji swojej firmy i markiFujitsuwśródklientówkońcowych. –Jakajestreceptavendoróworazdystrybutorów, aby zatrzymać niekorzystne tendencjena rynkuserwerów?czyjest tow ogólemożliwe? adaMdyszkieWicz:W zakresierynku serwerów x86 jesteśmy umiarkowanymi optymistami,choć,oczywiście,nienależysię spodziewać ogromnych, dwucyfrowych wzrostów,takichjakkilkalattemu.Oczekujemy,żetaczęśćrynkubędzienadalpowoli zwiększaćswojąwartość,m.in.dziękitakim trendom,jakwirtualizacja,chmuraprywatna, rozwiązania wysokiej dostępności czy VDI, które oferują partnerom sporo szansna ciekaweprojektyi godziwyzarobek.

–W jakimgłównymkierunkuidązmianyna rynkuserwerów?na ilenoweserweryFujitsuwyznaczająkierunki,nowe trendy? MarcinMazur:Fujitsuposiadaw swojej ofercie wiele innowacyjnych produktów. Opróczwspomnianegoserweramissioncritical PRIMEQUEST, należy wymienić np. unikatowerozwiązaniabladelubofertęserwerów gęstego upakowania dla instalacji CloudlubHPC.Przykładowo,rozwiązanie bladePRIMERGYBX900,dziękiwysokiemu upakowaniu oraz konstrukcji serwerów, umożliwiauzyskanieod kilkunastuprocent do nawet 1/3większejmocyobliczeniowej w zastosowaniachwirtualizacyjnychniżpodobneproduktykonkurencji.Dajetorealną przewagęi znacznielepszyzwrotz inwestycjidlaklienta. adaM dyszkieWicz: W przyszłościowychrozwiązaniachjeszczewiększąwagę odegrakonwergencja.Protokoły,takiejak FCoEczyInfiniband,będąznajdowałyszerszezastosowania,np.oferującszybszei łatwiejsze tworzenie wydajnych rozwiązań serwerowo-macierzowych.W nowychkonstrukcjach będziemy nadal kładli bardzo duży nacisk na kwestie TCO – nie tylko przezredukcjęzużyciaenergii,alerównież przezuproszczonekonceptyserwisowania urządzenia. Marcinzłoch

37


tablety_Layout 1 13-10-16 10:21 Page 38

technologie i trendy

ilka lat temu rozstawaliśmy się z komputerami stacjonarnymi i przechodziliśmy na laptopy. Dziś, jeśli tylko pracownik nie jest ściśle przywiązany do konkretnego stanowiska pracy (jak choćby w tzw. call center), zazwyczaj ma przy sobie notebooka. Może z nim przemieścić się w dowolne miejsce, np. wędrując na spotkanie w innej sali czy do klienta. Teraz mamy kolejną rewolucję, ponieważ laptopy zaczynają ustępować miejsca tabletom. – Management najwyższego i średniego szczebla wykorzystuje je do komunikacji e-mailowej, jako aktywne notatniki, do gromadzenia podstawowych danych, prowadzenia prostych arkuszy kalkulacyjnych i tworzenia zbio-

K

Koniec ery …początek

Tablet to nieodzowny atrybut współczesnego menedżera. Zarządy wielu spółek swoje posiedzenia prowadzą tylko i wyłącznie z użyciem tabletów. Na nich oglądają wstępne projekty architektoniczne, koncepcje reklamowe i notowania giełdowe. Z tabletów coraz częściej korzystają także szeregowi pracownicy...

rów dokumentów – wylicza Agnieszka Jaśkiewicz, Head of Marketing Poland w Sony Mobile Communications. – Zarządy wielu spółek prowadzą swoje posiedzenia wyłącznie z użyciem tabletów. Z bardziej umiarkowanym optymizmem do tabletowej rewolucji podchodzą przedstawiciele Samsunga. – Czasami lepszy będzie notebook, czasami trzeba użyć silnego komputera biurkowego, czasami najwygodniej korzysta się z tabletu lub smartfona – ripostuje Jerzy Ła-

buda, PR Specialist w Samsung Electronics Polska. – Oczywiście, silne tablety potrafią coraz więcej i coraz większa liczba użytkowników w jakimś zakresie na nich pracuje, jednak notebooki są coraz lżejsze, mają dotykowe ekrany i smukłe obudowy, co czyni je lepszymi kompanami w podróży lub na sofie przed telewizorem. Zamiast zatem mówić o jakiś „rywalizacjach” między klasami urządzeń, wolimy mówić o korzyściach płynących z użytkowania danej kategorii. Moda, wygoda, funkcjonalność... Co jeszcze może być czynnikiem, który IT Reseller


tablety_Layout 1 13-10-16 10:21 Page 39

technOlOgie i trendy

laptopów...

?

dominacji tabletów

wpływa na dynamikę wzrostu popularności tabletów? – Liczy się także design, dostępność i rozwój aplikacji mobilnych – wylicza Agnieszka Jaśkiewicz. – Przenosimy biuro i część aktywności prywatnej do tabletów, bo są one intuicyjne w obsłudze i niezawodne. Użytkownicy cenią je także z powodu jakości ekranów i łatwości obsługi – dodaje. – Zwiększa się grupa świadomych użytkowników, którzy mają jasno sprecyzowane potrzeby – dopowiada Maciej Michalski, Business Product Manager w Colorovo. – Od tabletu oczekują przede wszystkim możliwości skorzystania w dowolnym miejscu i czasie. Tablet jest także urządzeniem bardziej osobistym. Z desktopu lub laptopa korzysta zazwyczaj więcej niż jeden użytkownik. Tablet pod tym względem bardziej przypomina telefon komórkowy. IT Reseller

Pracownicy, którzy decydują się na pracę na tablecie, potrzebują, aby znajdowało się na nim dodatkowe, czasem specjalistyczne oprogramowanie. W zależności od firmy, w której pracują, albo muszą to zrobić sami, albo zadba o to ich dział IT. Z czego najczęściej korzystają? – Na pewno są to wszelkie wersje notatników i aplikacji z przypomnieniami – wylicza Agnieszka Jaśkiewicz. – Nie można zapomnieć o funkcjach wyszukiwarek i map. Dobrze sprawdzają się aplikacje oparte na programach bezpośrednio dedykowanych pracy biurowej – od Worda po PowerPointa. No i jest cała gama aplikacji o charakterze wspierającym biznes – tłumaczenia językowe, kioski z prasą, wiadomości giełdowe, połączenia kolejowe i lotnicze, porównywarki cenowe czy choćby czytniki kodów QR.

W odróżnieniu od komputerów stacjonarnych lub laptopów, korzystający z tabletów sami mogą instalować dodatkowe oprogramowanie. To rodzi obawy o bezpieczeństwo danych. Maciej Ziarek z firmy Kaspersy Lab przestrzega, że tablet jest urządzeniem mobilnym, a to wiąże się z ryzykiem zgubienia lub kradzieży. – Z tego powodu dane w żaden sposób nie zabezpieczone (np. szyfrowaniem) są narażone na wyciek – dodaje. Z kolei Dariusz Marnic, Marketing Manager w Huawei Polska, zwraca uwagę na coraz bardziej powszechny ostatnio trend BYOD (Bring Your Own Device). – To nie lada wyzwanie dla firm chcących jednocześnie chronić dane i zezwalać pracownikom na wykorzystywanie prywatnych urządzeń do celów służbowych – zaznacza. – Jak wynika z analiz Gartnera, zaledwie 14 proc. polskich przedsiębiorców oficjalnie zezwala na korzystanie z prywatnych tabletów w pracy. Niepokoi przy tym fakt, że aż 80 proc. pracowników nie zdaje sobie sprawy z istniejących zakazów. Firmowe informacje mogą być przecież niezwykle łakomym kąskiem dla cyberprzestępców, warto zatem pamiętać o wyposażeniu ich w dodatkowe zabezpieczenia, ponieważ same rozwiązania organizacyjne najczęściej nie są wystarczające. – Istnieje ponad 7 milionów szkodliwych plików na urządzenia mobilne – dopowiada Maciej Ziarek. – Z tego powodu antywirus na urządzenia mobilne jest w dzisiejszych czasach koniecznością. Wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa danych nie zmienią jednak faktu, że w ciągu najbliższych lat będziemy obserwować dalszą ekspansję tabletów w obszarze zastosowań biznesowych. Analitycy Gartnera prognozują, że do 2017 roku pracownicy połowy firm na świecie będą pracować na własnych urządzeniach mobilnych. Adam Owczarek

39


konsolidacja_Layout 1 13-10-16 10:23 Page 40

technologie i trendy

Konsolidacja w centrum danych Konwergencja systemów zmienia reguły w świecie IT. Po raz pierwszy od wielu lat mogą być one korzystne dla użytkowników sprzętu.

arkmcDonald,analitykGartnera, w książce„TheDigitalEdge”obwiniaprzedsiębiorcówo nieumiejętne posługiwanie się nowymi technologiami. Wprawdziebiorąoneudziałażw 70proc.procesówzachodzącychw organizacji,alegenerują jedynie 27 proc. przychodów. W podobnym tonie wypowiada się Hubert Yoshida, wiceprezes Hitachi Data systems.–od 40do 80proc.systemówpamięci masowych jest używanych nieefektywnie–przyznaje.W żargoniekomputerowym bardzo popularne stało się pojęcie „server sprawl”.opisujeonostan,w którymwiększość

m

serwerówpozostajepraktyczniebezczynna. Tym samym firmy marnotrawią środki na energię,chłodzeniaczywynajmowanąpowierzchnię.Analitycyz IDCzauważają,żewydatki firm na zakup serwerów w ciągu ostatnich 10latutrzymująsięna zbliżonympoziomie,zaśkosztyzwiązanez zarządzaniem i administrowaniemwzrosłykilkakrotnie.PracownicydepartamentówIT,zamiastzajmowaćsięwprowadzanieminnowacji,poświęcają trzyczwarteswojegoczasuna czynnościzwiązanez administrowaniemsprzętu.Do niedawna to nikomu nie przeszkadzało, ale kiedy do drzwizapukałkryzys,menedżerowieuruchomiliszarekomórki.Przezwielelatdostawcyserwerów,sprzętusieciowegoczymacierzy dyskowychdoiliklientów,zaśdziśwszyscy razemposzukująoszczędności.Koniecz marnotrawstwemzasobów,czasna zmiany–powtarzajązgodnymchóremwielkiekoncerny IT.Takiehasłapadającew ustmenedżerów, którzyjeszczedo niedawna świadomiewciskaliklientomnadmiarowezasoby,mogąwywoływaćuśmiech,niemniejzmiana kierunku jestkonieczna.Tegorocznewynikisprzedaży serwerówczynawetmacierzydyskowychpokazują,żekliencizrozumielizasadydotychczasowej gry i przejmują inicjatywę. Nowe drogowskazyprowadząkusystemomkonwergentnym,integrującymserwery,pamięcimasowe, rozwiązania sieciowe, hyperwizory, oprogramowaniado zarządzania.Brzmiobiecująco.Aleczypo razkolejnyproducencinie okiwająklientów?

ZróB To sAm? organizacjewdrażającenowąinfrastrukturę informatycznąmogąpodążyćjednąz trzech dróg.Pierwszaprzeznaczona jestdlafirmceniącychswobodę.systemskładanyjestz dowolnych komponentów, wywodzących się od różnychdostawców.Pozwalatostworzyć wydajnąinfrastrukturę,zazwyczajcechującą siędużąelastycznością,a jejużytkowniknie

40

IT Reseller


konsolidacja_Layout 1 13-10-16 10:23 Page 41

TecHnologie i Trendy

jestskazanyna jednegoproducenta.Niemniej taopcjamapoważnymankament.Utrzymanie heterogonicznej infrastruktury oznacza wysokiekosztyzarządzaniaorazserwisu.Czy zatem warto bawić się w „Zosię Samosię”? Większośćekspertówuważa,żejesttodroga zabawai lepiejposzukaćalternatywy.Architekturareferencyjna stanowicośw rodzaju przewodnikadlaklienta.Zestawreferencyjny składasięz produktówpochodzącychod różnychvendorów,dokładnieskonfigurowanych i przetestowanych pod kątem wzajemnej współpracy.Architekturareferencyjna wprawdzieograniczawolnośćnabywcyw zakresie doboru poszczególnych komponentów, ale pozostawiaodrobinęswobody.Conajważniejsze,kosztyutrzymaniai zarządzaniasądużo mniejszeaniżeliw przypadkusystemukompletowanegowewłasnymzakresie.W tejgrupie rozwiązań wyróżnia się architektura VSPEXopracowana przezEMCwewspółpracyfirmamiBrocade,Cisco,Citrix,Intel,Microsofti VMware. Trzeciadrogaprowadzido zakupugotowego systemuw „pudełku”.Producentpieczołowicie projektujei testujeposzczególnekomponenty, a następnie dostarcza klientowi całościowy blok.Szybkośćwdrożenia,a takżeniskiekosztyzarządzaniai utrzymaniasystemu,za serwis i wsparcie techniczne odpowiada producentfirmującyrozwiązanie,tonajwiększewalorytakiegosystemu.Jesttoteżciekawa propozycjadlafirmdysponującychszczupłą kadrąfachowcówIT.Niestety,klientwiążesię z jednym producentem, co ogranicza jego możliwościw zakresierozbudowysystemuczy zmianyśrodowiska.Wartojednakzaznaczyć, żelistadostępnych„pudełek”jestdługai znajdująsięna niejrenomowanigracze:DellActive System, HP CloudSystem, Hitachi Data SystemsUnifiedComputePlatform,IBMPureFlex System, Oracle Exadata czy VCE Vblock. To ostatnie rozwiązanie oferuje VCE–firmautworzona przezEMC,VMware orazCisco.Choćostatniz wymienionychproducentów flirtuje z NetApp, oferując infrastrukturękonwergentnąFlexPod.

romuald pacek inżynier Wsparcia sprzedaży, Hp polska

Doświadczeniazdobytepo połączeniuz firmąCompaq,którewymusiło przebudowę własnej infrastruktury IT, stały się podstawą do stworzeniakoncepcji CI(ConvergedInfrastructure).Jestonaciąglerozwijana i adaptowana do zmieniającychsiępotrzeb,z uwzględnieniemnowejwiedzyi doświadczeńz realizacjikolejnychwdrożeń u klientówHP.Najpełniejsze,najbardziejzaawansowanerozwiązaniainfrastrukturykonwergentnejtosystemydo przetwarzaniaw chmurze,począwszyod usługIaaSw ramachchmury publicznejHPCloudServices,po rozwiązaniado budowywłasnychchmurprywatnych,publicznychi hybrydowych:CloudSystemMatrix,CloudSystemEnterpriseczyCloudSystemfor ServiceProvider.HPmateżo swojejoferciecałągamęarchitekturreferencyjnych–tworzonychpod konkretneaplikacjei zastosowania,w oparciuo wiedzęi doświadczeniewłasneoraz partnerów.Takaarchitekturajestudostępniana w postaciszczegółowegoopisuwrazz procesemwdrożenia,copozwalana skokoweprzyspieszenieimplementacjinowychrozwiązańzweryfikowanychpod kątemkorzyścibiznesowych.

Tomasz Wieczorek cee enTerprise producT manager, dell SeriazintegrowanychsystemówDellActiveInfrastructuredo wdrożeńz zakresuchmurprywatnych,wirtualizacjiorazaplikacjipozwala dostosować się do zmiennych potrzeb biznesowych klientów. SystemyDellActiveInfrastructureznacznieskracajączasprojektowania,zakupu,wdrożenia,integracji,testowaniaorazoptymalizacji–czynnościniezbędnychdo skonfigurowaniacentrumdanych.Systemytesąteżw pełni skalowalne–modułoweelementysystemówgwarantująprzewidywalnąwydajnośći zapewniająbezpieczny,stałyrozwój.EksperciDellpomagająrównieżklientomwewdrażaniuinfrastrukturykonwergentnej,coznacznieskracaczasrealizacjicałegoprzedsięwzięcia. Najnowszymproduktemz portfoliorozwiązańkonwergentnychDelljestserwerDellPowerEdgeVRTX–najmniejszajednostkakonwergentna dostępna na rynku.DellPowerEdgeVRTXto kompleksowerozwiązanieprzeznaczonedo zarządzaniai konsolidacjiaplikacjibiznesowych, zawierającew jednejobudowieserwery,pamięćmasowąi elementysieciowe.

OgrANICZONE ZAUFANIE? Więcejza mniej–tohasło,którerobifurorę w świeciebiznesu.równieżdostawcyinfrastrukturyITchętnieżonglujątymsloganem. Czytotylkomarketingowanowomowa?Akuratw przypadkusystemówkonwergentnych niebrzmionofałszywie,a obokkwiecistych formułekpojawiająsiękonkretneliczby.Specjaliściwyliczają,żewydatkina przełączniki orazadapterymogązmniejszyćsięo 28proc., kosztyzwiązanez zasilaniemi chłodzeniem ITReseller

o 42proc.,zaśokablowaniemnaweto 80proc. Oszczędności,a takżełatwiejszezarządzanie systemem oraz lepsza dostępność zachęcą wieluprzedsiębiorcówdo migracjiw kierunkurozwiązańkonwergentnych.WedługdanychWikibon,globalnyrynekinfrastruktury konwergentnej osiągnie w 2017 r. wartość 400mlddol.Cociekawe,dwietrzecietejsumy trafido firmoferującychzintegrowanerozwią-

zania. Najwięcej – 206 mld dol. – wpłynie do kasdostawcówarchitekturyreferencyjnej. Ten wariant gwarantuje niezawodność, a z drugiej strony, elastyczność w zakresie przyszłychwyborów.Jakwidać,przedsiębiorcystosująteżzasadęograniczonegozaufania do jednegodostawcy. Wojciech urbanek

41


ups_Layout 1 13-10-16 10:26 Page 42

UPS technologie i trendy

ciągle na fali

Rynek zasilaczy awaryjnych stale rośnie. Zmienia się tylko rodzaj preferowanej przez klientów topologii oraz mocy urządzeń. To dobra wiadomość nie tylko dla producentów, ale również kanału sprzedaży.

zrost sprzedaży UPS-ów liczony bez podziału na poszczególne klasy urządzeń wynosi w Polsce 15 proc. rocznie. Najwięcej ich kupuje sektor biznesowy (ponad 60 proc.) i administracja. Na rynku z roku na rok zwiększa się też sprzedaż dla gospodarstw domowych, z niedawnego poziomu 10 proc. do obecnych 15-20 proc. Zasilacze są potrzebne użytkownikom domowym do podtrzymywania pracy małych serwerów, ale także systemów sterowania, pieców C.O., klimatyzacji, rolet, bram garażowych. Jak przewiduje firma badawcza IMS Research, w latach 2011-15 średnia stopa wzrostu rynku UPS wyniesie 7,4 proc. Stały wzrost rynku zasilania awaryjnego powodują trzy główne czynniki: rozwój usług w modelu cloud computing, rozbudowa data center oraz stan infrastruktury energetycznej w kraju. Rozkwit centrów danych w Europie będzie sprzyjać zapotrzebowaniu na zaawansowane systemy on-line. Jak twierdzi Frost & Sullivan, obecnie już około 40 proc. przychodów ze sprzedaży urządzeń UPS generuje sprzedaż dla centrów danych. Wartość zasilaczy awaryjnych przeznaczonych do podtrzymania zasilania w dużych data center osiągnie w 2017 r. wartość 4,55 mld dol., zaś w mniejszych – 2,76 mld dol. Coraz więcej jest na rynku usług opartych na chmurze, z danymi przechowywanymi na serwerach, co powoduje wzrost zapotrzebowania na moc obliczeniową, a co za tym

W

42

idzie, zwiększa ilość zużywanej energii; proces ten trzeba mieć pod kontrolą, którą gwarantują nowoczesne UPS-y. Zły stan sieci energetycznej w Polsce także generuje zapotrzebowanie na zabezpieczenia energetyczne. Stan sieci się pogarsza. Do 2020 r. wzrost konsumpcji energii na naszym rynku ma wynieść od 15 do 20 proc. Tymczasem 30 proc. aktywów energetycznych w Polsce ma ponad 30 lat i jest to granica, po której infrastrukturę trzeba wymienić. Już dziś średni czas trwania przerwy w dostawie prądu w ciągu roku w Polsce wynosi 329 minut, podczas gdy w Niemczech zaledwie 17 minut. Zasilacze off-line są w segmencie biznesowym w odwrocie. Małe i średnie przedsiębiorstwa najchętniej wybierają urządzenia typu line-interactive. Wśród większych przedsiębiorstw popularniejsze są zasilacze on-line i modułowe. Zasilacz modułowy to dobre rozwiązanie dla wszystkich inwestycji ponieważ nie zawsze da się dokładnie przewidzieć, jakie będą przyszłe wymagania. Zapewnia on skalowalność, pozwalając na dostosowanie mocy „w locie”, w miarę rosnących potrzeb. – Zauwa-

żyliśmy spadek zainteresowania najmniejszymi zasilaczami UPS na rzecz bardziej zaawansowanych rozwiązań przeznaczonych do serwerowni. Zmiana ta ma związek z rozwojem urządzeń mobilnych oraz z coraz liczniejszymi inwestycjami w serwerownie. Wzrastająca liczba pracujących jednocześnie urządzeń stwarza zapotrzebowanie na większą moc obliczeniową. Przedsiębiorcy wolą też inwestować w rozwiązania na dłuższe okresy i często zakładają zapas mocy w związku z planowanym rozwojem firmy – mówi Dariusz Koseski, wiceprezes Schneider Electric Polska. Rosnące zapotrzebowanie rynku w zakresie bezprzerwowych zasilaczy UPS dużych mocy pracujących w systemach o zwiększonej niezawodności powoduje, że producenci mają w swojej ofercie urządzenia w zakresie mocy od 10 do 800 kVA. W większości przypadków jednak klienci zarówno z sektora MŚP, jak i dużych przedsiębiorstw, zainteresowani są urządzeniami średniej mocy – do 3 kVA. Najstabilniejsza jest sytuacja na rynku urządzeń o mocach od 1 kVA do 5 kVA.

IT Reseller


ups_Layout 1 13-10-16 10:26 Page 43

technologieitrendy

UPS-y 2013– ENERgooSZCZęDNość i ZDAlNE ZARZąDZANiE Na polskim rynku istnieje kilkadziesiąt firmoferującychróżnegotypuUPS-y.Najpopularniejsze marki tych urządzeń to APC by Schneider Electric, Ever, Eaton, Cover,ESTEnergy,Fideltronik,ActiveJet, aletakżeBenning,ChloridePower,Emerson,gE,Socomec,Sweex.Z koleipolskirynekzasilaczyprzemysłowychtogłównie APSEnergiai Medcom.Konkurencjajest bardzosilna,a dodatkowąpresjęna politykę cenową wywierają tanie produkty z Chin. 2013 rok nie przyniósł rewolucyjnych zmianna rynkuUPS,choćtechnologie stale były i są ulepszane. obecnie zasilacz nie tylko chroni urządzenia komputeroweprzed awariamizasilania i przepięciamiw siecienergetycznej,ale takżepozwalana kontrolęzużyciaenergii,dziękiczemumożna uzyskaćw skali rokuoszczędnościw jejzużyciuna poziomieod 10do 30proc.,a w nowoczesnych modelach nawet do 50 proc. Energooszczędnośćnabieracorazwiększego znaczenia, rośnie więc popyt na „zielone”urządzenia.–Trendrynkowywymaga,abyurządzeniamiałyniski koszteksploatacji,szerszespektrumzastosowań oraz były oszczędne energetycznie. Kluczowa dla klientów jest również wysoka sprawność urządzeń, dochodzącąnawetdo 97proc.–mówi Piotr Piwkowski, kierownik produktu ActiveJetw ACTioN SA. Z pewnością w 2014 r. nacisk będzie kładzionyna jeszczewiększąniezawodnośći energooszczędność.–Energooszczędność nie polega na osłabianiu kluczowychkomponentów,leczna optymalizacjiichchłodzeniaorazzarządzanianimi.Wiążesięonaz jeszczewyższą wydajnością (co wynika z postępów w dziedzinie komponentów), tyle że znacznielepiejwykorzystywaną–mówi DariuszKoseski.Kliencicorazbardziej dostrzegają oszczędności wynikające z lepszejsprawnościenergetycznejsprzętu. Według szacunków sprzedawców sprzętu,firma,którakorzystaz zasilacza o 85-procentowejsprawnościenergetyczneji mocy 40kVA,corokupłaciza zasilanie około 19 tys. zł. W przypadku UPS-a o sprawności 95-procentowej, rocznerachunkiwyniosą 6,5tys.zł.Popyt na zielone UPS-y będzie więc rósł na całym rynku z powodu zwiększającychsięcenenergii. IT Reseller

Coraz istotniejsza dla klientów jest też możliwośćzdalnegozarządzania.Ważna jestrównieżstałakontrolapoborumocy. Klienci coraz częściej zgłaszają zapotrzebowaniena rozwiązaniaułatwiająceobsługęurządzeń,jaknp.uaktualnienieoprogramowaniaodbywasiępoprzez pamięćflash(m.in.urządzeniaAPCby SchneiderElectricseriiSmart-UPS).Producent instaluje w nich port USB (nieobecny w zasilaczach poprzedniej generacji).Zasilaczeinformująużytkownikao zalecanejdaciewymianyakumulatora (technologia analizuje warunki pracyzasilaczai powiadamiaz wyprzedzeniem, kiedy należy go wymienić). UPS-y coraz częściej mają intuicyjny ekrandotykowy,dostarczającypodstawowychinformacjio stanieurządzenia,zarówno w formacie graficznym, jak i numerycznym.–Rozwiązaniadlafirm powinnycharakteryzowaćsięuniwersalnością zastosowań, dużą liczbą gniazd, interfejsemUSB,RS-232.W oparciuwłaśnieo teelementypodejmowanesądecyzje o wyborze sprzętu zasilającego.

Bardzo ciekawą i poszukiwaną cechą w zastosowaniach biurowych jest np. automatyczna regulacjaprędkościpracywentylatoraw zależnościod obciążenia UPS. Takie rozwiązanie obniża poziom hałasu dla małych obciążeń i wydłużażywotnośćpracywentylatora–dodajePiotrPiwkowski.Nowezasilacze coraz częściej wyposażone są również w interfejs WWW, który umożliwiazdalnezarządzaniei monitorowanieorazłatwąintegracjęz systemami zarządzania infrastrukturą techniczną.Zapewniająteżkompatybilność(np.Eaton)z najważniejszymi systemamioperacyjnymii platformamiwirtualizacyjnymi,włączającw to VMware vCenter, Microsoft Systems Center oraz Citrix XenCenter. Dołączone oprogramowanie pozwala też na zdalnesterowaniei bezpiecznewyłączanie systemu (np. PowerChute w urządzeniach APC by Schneider Electric). BarbaraMejssner

43


komsa1_Layout 1 13-10-15 11:31 Page 12

korespondencja

Komsa Polska Twój biznes

Warsztaty szkoleniowe, wykłady i prezentacje na tegorocznej konferencji KOMSA Polska skupiły się wokół wpływu nabywanych przez resellerów kompetencji i wiedzy na wielkość sprzedaży i rozwój biznesu.

becniecorazwiększąrolęw procesiesprzedażyodgrywa wiedza.W natłokunowychrozwiązańi urządzeńtrudno klientomsięodnaleźć,dlategopotrzebująprzewodnika i doradcypo świecietechnologii.Takimprzewodnikiemmożei powinienbyćreseller. W czasachszybkichzmian,burzliwegorozwojutechnologiii zalewunowych,corazbardziejskomplikowanychtechniczniei funkcjonalnie produktów resellerzy muszą tak opracować strategię sprzedaży,byzyskaćprzewagękonkurencyjna na rynku,najczęściejlokalnym. Konferencja„KOMSAPolska.Twójbiznesw czasachzmian”,któraodbyłasię 4październikaw OżarowieMazowieckim,w Mazurkas Conference Centre & Hotel, starała się dać odpowiedź na pytaniezadawanesobieprzezproducentów,dystrybutorówi resellerów–jakefektywnieprowadzićdziśswójbiznes.Gospodarzamispotkaniabyłyfirmyz grupyKOMSA,czyliKOMSAPolska, aetkaCommunicationCenteri w-support.pl.W spotkaniuwzięło teżudziałwieluznaczącychproducentów:Nokia,Samsung,Sony, Jabra,Lenovo,Evolveo,Krusell,Alan,Emtec,Targus,Garmin,Mio, Media-Tech,Coyotei Kiano.

O

44

IT Reseller


komsa1_Layout 1 13-10-15 11:31 Page 13

koresponDencja

w czasach zmian. Zaproszenizostalitakżenajlepsipod względemobroturesellerzyw kanaleNiezależnychDealerów(ID)KOMSAPolskaz branż GSM,NAWIGACJE,IT,eHANDEL,AUTOMOTIVEoraznajlepsipod względemobrotupartnerzyogólnopolskiejsiecisalonów telekomunikacyjnychaetka.Patronatmedialnynad konferencjąobjęłytrzytytuły: „ITReseller”,„CRN”oraz„ResellerNews”. Konferencjaw ciekawejformulepołączyła targiz wykładami,prezentacjamii warsztatamiszkoleniowymi.Producencipodzielili się z uczestnikami wiedzą na temat trendówpanującychw branżyi zaprezentowalinajważniejszeproduktyi nowości. Równoleglez targamii prezentacjamiodbywałysięprofesjonalneszkoleniaz zakresu efektywnego zarządzania biznesem resellera w celu uzyskania przewagi na rynkulokalnym. Podczaskonferencjimiałateżmiejscedebata na temat zmieniającej się roli resellera w branżyITC.Wzięliw niejudziałprzedstawicielefirm:Lenovo,Sonyi Nokia.Uczestnicy debaty byli zgodni co do tego, że rola resellerajestdziśinna niżkiedyś.Zesprzedawcyprzekształcasięonw ekspertai doradcę.Konkurowaniecenąniejestjużmożliwe. Klientznajdziezawszetańsząofertęw sklepachwielkopowierzchniowychczyteżinternetowych.Tokompetencjesąwyróżnikiem na rynku.Dziśważnejestwięc,byposiadać jaknajszerszawiedzęna tematoferowanego sprzętui umiećwybraćurządzeniespełniająceoczekiwaniaklientapod względemfunkcjonalnym.Czegoinnegooczekujenp.klient podróżującysłużbowo,a coinnegojestważnedlaklientakonsumującegomultimedia. Resellerpowinienumiećdopasowaćdo potrzebkonsumentazarównosprzęt,jaki oprogramowanie oraz akcesoria. Szkolenie, edukacja,zdobywaniecoraztonowychkompetencjipowinnobyćwpisanew strategie sprzedażowąkażdegoresellera. barbara Mejssner IT Reseller

Wojciech Depa, general Manager, koMsa polska Od kilkujużlatpracujemyz producentaminad tym,byjaknajlepiejwspomagaćresellerów. Chcemyprzyzwyczaićresellerówdo tego,żeregularniebędziemyprzekazywaćimwiedzę i przekonywaćich,jakistotnejestjejzdobywanie.Potrzebnesąw tymceluroadshowy,spotkaniatechniczne,alei wizytyw punktachsprzedaży.Resellertodziśbardziejdoradcaniż zwykłysprzedawca,i toodróżniai będziecorazbardziejodróżniaćjegodziałalnośćod wielkopowierzchniowegohandlu,gdziejedynąwartościąbywanajczęściejcena,a niejakość, i odpowiedniodobranysoftware.Konsumentwie,czegopotrzebujei jeśliresellerjestw staniejegopotrzebyzaspokoićtozachowaswojąmarżęi możebyćpewienlojalnościklienta, któryjeszczenierazdo niegopowróci.

pioTr piasecki, accessories sales Manager, nokia Resellerpowinieninwestowaćswójczasw edukację,powinienteżmiećdostępza pośrednictwemdystrybutorado wczesnychinformacjio sprzęcie,abymógłsięprzygotowaćdo jego sprzedażyzanimwejdziena rynek.Dotyczytorównieżakcesoriów,którezawszepoprzedzajązmianyw urządzeniach.Akcesoriasątakąforpocztąnowości.Większośćproducentów używaakcesoriówjakotesterakonsumenckiego.Sprawdzająza ichpomocą,czydana funkcjonalnośćsięprzyjmiena rynku.Przykładówjestwiele.KiedyśkameraczymodułyGPSbyły doczepiane na kabelku, później znalazły się wewnątrz urządzeń. W tej chwili jest doczepiana obudowaładująca,byćmożei onastaniesięwkrótceintegralna częściąsprzętu.Dlategoteżwartomiećorientacjęw nowościachdotyczącychrynkuakcesoriów.

Tibor Wagner, DirecTor of cenTral european MarkeTs, sonY Resellerteraztojużniejesttensamsprzedawca,cokiedyś.Od reselleraoczekujesięobecnie, bybyłkompetentnymdoradcą.Branżeprzenikająsięi trzebałączyćwiedzęz różnychźródeł. Branżei technologieprzenikająsię.Niemajużterazpodziałuna tych,którzyoferująsprzęt i rozwiązaniamobilneoraztych,którzymająw sprzedażysprzętIT.W związkuz tymnaturalnei koniecznejestposzerzanieswoichkwalifikacji,łączeniekompetencjiz wieluróżnych obszarówITC.Coprawda,wieleurządzeńdziałana zasadzieplugandplay,jednakw powodziróżnorodnegosprzętu,aplikacjii akcesoriówdoradcazawszebędzieprzydatny.

45


akademia1_Layout 1 13-10-15 12:00 Page 46

felieton

CHMuRy, OD KTóRyCH niE Ma ODwROTu iCD prognozuje, że już w 2015 r. łączne wydatki na przechowywanie danych w chmurze sięgną 22,6 mld dol. w tym rosnącym biznesie główna korzyść to bezpieczeństwo oraz dostosowanie wynikające ze zróżnicowania samej technologii przechowywania danych. ponadto, za cloud storage płaci się za faktycznie wykorzystaną przestrzeń wirtualną, a dane są dostępne z każdego miejsca, w tym na urządzeniach mobilnych.

Cezary TCHOREK-HELM

Internet Rzeczy (IoT) w chmurze okalne repozytoria danych już nie wystarczą. Firmy produkujące lub zbierające coraz więcej danych zorientowały się, że same nie podołają przechowywaniu danych mnożących się w postępie geometrycznym. Raport Gartnera (predicts 2013: security solutions) jest jednoznaczny: przetwarzanie w modelu cloud computing jest obecnie najdynamiczniej rozwijającą się technologią, która do 2015 r. obejmie 10 proc. wszystkich usług iCT. w ich obrębie przetwarzanie danych masowych (big data) zaczyna żyć własnym życiem. analitycy sądzili, że przetwarzanie, gromadzenie i analiza danych w skali globalnej będzie dotyczyć wyłącznie wybranych sektorów gospodarki. Okazuje się jednak, że big data jest problemem nie tylko korporacji.

L

KażDy pOTRzEbuJE DanyCH wartość biznesowa informacji masowej cały czas rośnie. zaawansowane narzędzia do analizy danych masowych odpowiadają na wiele pytań dotyczących preferencji, realnych potrzeb i sposobu ich realizacji przez klienta. Rzecz dotyczy każdego typu biznesu i powoduje, że systemy przechowywania danych są elementem powszechnych strategii informatycznych. wchodzący internet Rzeczy (ioT) połączy za chwilę w skali globalnej przedmioty oraz repozytoria wymieniające pomiędzy sobą strumienie danych. Okaże się, że samochód, lodówka, telewizor, inteligentny dom czy rower stanowią część połączonego informacyjnego ekosystemu świata i bez modułu wi-Fi oraz aktywnej karty siM przedmioty te są nie w pełni sprawne.

46

LOKaLna paMięć niE wysTaRCzy Technologia lokalnego przechowywania ma szereg ograniczeń i coraz częściej stosują ją tylko małe firmy. Średnie firmy już zrozumiały, że każde repozytorium lokalne jest ułomnym miejscem gromadzenia danych krytycznych firmy. Koszt jednostkowego przechowania w oparciu o własną infrastrukturę rośnie i nie wystarczy już kupienie odpowiedniej liczby dysków saTa lub ssD, aby zapisywać kolejne partie danych. problemy techniczne i awarie, koszty fizycznego przechowywania i trwałość nośników powodują, że wielka wartość, jaką są dane masowe o zachowaniach, mobilności i preferencjach milionów użytkowników, są przenoszone do chmury. według badania pMR, polskie firmy sektora MŚp w 2012 r. wskazały, że czynnikiem decydującym w 31 proc. o wyborze chmury były oszczędności oraz – w 29 proc. – wzrost rynku mobilnego internetu. wskazano też na bezpieczeństwo (19 proc.) oraz rosnący problem big data (10 proc.).

Repozytoria chmurowe są skalowalne on-line, co oznacza, że wykorzystuje się tylko faktycznie potrzebną przestrzeń, bez konieczności kupowania „na zapas”. i najważniejsze: bezpieczeństwo jest problemem kontraktowym przeniesionym na usługodawcę. Decydując się na korzystanie z chmury publicznej, użytkownik przyjmuje techniczne i prawne zasady działania dostawcy publicznego. w publicznym modelu chmury najważniejszą sprawą będą niskie koszty infrastruktury, np. zasobu pamięci, zaś na drugim miejscu ryzyko oraz bezpieczeństwo. Firma, która musi przechowywać dane na własnym terenie, np. bank, korzysta z własnej, prywatnej chmury, reszta zaś będzie tworzyła chmury hybrydowe.

HybRyDa MObiLna Chmura hybrydowa to model przyszłości. Jej przewagą jest wykorzystanie najlepszych elementów poszczególnych rozwiązań: chmury prywatnej i publicznej. szczególnie big data jest skazane na korzystanie z rozwiązania hybrydowego. Hybryda udostępnia w części prywatnej użytkownikom mobilnym m.in. te oprogramowania, których nie można przechowywać w rozwiązaniu publicznym, lub przestrzeń dyskową na dane oraz – w części publicznej – gwarantuje dostęp użytkownika do danych masowych niewrażliwych. wszystko to dostępne zdalnie i generujące coraz więcej i więcej danych. wnioski wyciągane z big data ułatwiają biznes i czynią go bardziej konkurencyjnym. Dla użytkownika końcowego oznacza to spadające ceny. i tylko taki trend się liczy. IT Reseller


02_Layout 1 13-10-16 13:51 Page 3

Lokalizujemy potrzeby Twoich klientów. Nowy CityTab Lite 7” 3G GPS to tablet, który wprowadzi nową jakość do Twojej oferty. To najbardziej mobilne i wszechstronne urządzenie z wbudowanym modemem 3G oraz modułem GPS. W zestawie z uchwytem i ładowarką do samochodu. Najbardziej mobilny tablet w najlepszej cenie. Simply more Colorovo www.colorovo.pl


siec_Layout 1 13-09-06 12:10 Page 35


IT Reseller 15-16/2013