__MAIN_TEXT__

Page 1

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

SAYI: 177

7 AĞUSTOS 2016

MESLEKTAŞLARIMIZA DEĞER

KAZANDIRIYORUZ KOMİTELERE BAŞVURULAR BAŞLADI


İSMMMO

BİZDEN HABERLER İÇİNDEKİLER

BİZDEN HABERLER

İSMMMO BİZDEN HABERLER l Meslektaşlarımıza Değer Kazandırıyoruz l Komitelere Başvurular Başladı l Türkiye Üzerinde Oynanan Her Türlü Oyunun Karşısındayız! l Kesin Mizan Bildirimi Kaldırıldı l TÜRMOB ve Odalardan Açıklama: Darbe Girişimini Lanetliyoruz l Ertelenen Sınav ve Değerlendirmelerin Tarihleri Belli Oldu l İSMMMO Cep Artık Apple Store’da l Bilişim Anlaşmaları İSMMMO’dan l Aramıza Hoşgeldiniz... l Bunları Biliyor Musunuz? l Dergilerimiz Yayında l İSMMMO Akademi Eğitimleriyle Fark Yaratır l MUHEL’le Yarışta Bir Adım Önde Olun

3-4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SUNUŞ

BİZDEN HABERLER

MESLEKTAŞLARIMIZA DEĞER

KAZANDIRIYORUZ Değerli meslektaşlarım; İSMMMO web sitesinde yayımlanan Ağustos ayı mesajımı sizlerle paylaşmak istiyorum: “Değerli Meslektaşlarım; 15 Temmuz darbe girişimi sonucunda toplumdaki gerilimin azaltıldığını, kurumların muhataplarına bakışının değiştiğini gözlemekteyiz. Meslek odaları ile idarenin ortak akılla hareket etmesi, bir arada adım atılması gerektiğini her zaman dile getirdik, getirmeye de devam ediyoruz. Yaşanan tüm olumsuz gelişmelere rağmen, mesleğimizin geleceğine katkı sağlayacak ve meslektaşlarımıza artı değer kazandıracak projeler üzerinde uğraşlar veriyoruz, hayata geçiriyoruz. Meslektaşlarımızın mağdur olmayacağı, mesleğimizin güvenilir ve sağlıklı ortamlarda yapılabileceği gerçeğini 3568 sayılı yasamızla en başından itibaren sağladık. Dolayısıyla olumsuz bir tablo karşısında yılmayan ve yıkılmayan bir muhasebe mesleğinin var olduğunu bir kez daha hatırlamak isteriz. Mesleğimiz ile ilgili verdiğimiz mücadeleler doğrultusunda, mevzuatta yer alan bazı uygulamaların meslek mensuplarına gereksiz yük olduğunu ilgili birimlere defalarca bildirdik ve sonuçlarını almaya başladık. Faydadan çok iş yükü haline gelen bu uygulamaların ve bildirimlerin artık mali idare ve kurumlar arasında gerçekleştirilmesini savunduk.

YÜCEL AKDEMİR BAŞKAN

3


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SUNUŞ

BİZDEN HABERLER

Dolayısıyla: • Mükellef Bilgileri Bildirimi formunun kaldırılmasını sağladık. • KDV beyannamesine eklenen Belge sayısının bölümünün kaldırılmasını sağladık. • Kesin mizan bildiriminin kaldırılmasını sağladık. • YMM’lerin Danışmanlık sözleşmesi ile beyanname gönderilmesi uygulamasını sonlandırdık. • Meslek mensuplarının Türkiye İstatistik Kurumuna (TÜİK) vermek zorunda olduğu bilgilerin artık Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından verilmesini sağladık. • Temmuz ayının yoğunluğu nedeni ile beyanname verme ve vergi ödeme sürelerinin uzatılmasını sağladık. Sevgili Dostlar; Kaldırılan angaryaların yanında doğru ve güvenilir bir işleyişin sağlanması adına kamu kurum ve kuruluşlarına iletilen bilgilerin koordinasyon ile her kuruma ayrı ayrı aktarılması esasından da bir an önce vazgeçilerek “bilgi havuzu” planının hayata geçilmesi gerekmektedir. Hukuki bilgiden idare ile müşteri arasında köprü görevi görmeye, danışmanlıktan mevzuat bilgilerine kadar birçok konuda çalışma gerçekleştiren meslek mensuplarımız için doğru olanakları sağlayacak uygulamaların acilen işleme alınmasından yanayız. Bu doğrultuda mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğimizden şüpheniz olmasın. Yukarıda belirttiğimiz konulardaki işlemlerin hayata geçirilmesinde emeği geçen TÜRMOB ve Maliye Bakanlığı yetkililerine sizler adına teşekkür ediyorum.”

4


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BİZDEN HABERLER KOMİTE

Komitelere Başvurular

BAŞLADI!

İ

SMMMO, 2016-2019 yılları çalışma dönemleri için komite müracaatları başladı. İSMMMO Yönetimi Kurulunun web sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, belirlenen 21 komite ile çalışmalara katkıda bulunmak isteyen meslektaşlara çağrıda bulunuldu. Açıklamada, “Üyelerimiz kişisel birikimlerine uygun olduklarını düşündükleri Komiteler için belirtilen tarihlere kadar internet ortamında başvuruda bulunabilirler. Başvuruların değerlendirilmesinde, konularına göre bir veya daha fazla yabancı dil bilgisi, ilgili alanda çalışmalarının bulunması tercihen göz önünde bulundurulacaktır” denildi.

KOMİTELER • Stajyerler İle İletişim • Ücret Tarifesi • Mesleki Etik • Avrupa Birliği Uygulamaları • Bağımlı Çalışan Meslek Mensupları ile İletişim • Bağımsız Denetim • Basel Komitesi • Bilgi Teknolojileri ve E -Devleti İzleme • Çevre, Sosyal Sorumluluk ve Doğal Afetler • Girişim, Kariyer Pazarlama Planlama • İç Denetim • İş ve Sosyal Güvenlik • Kobileri İzleme • Kurumsallaşma • Meslek Yasası • Mesleki İmaj ve Saygınlık • Sosyal Etkinlikler • Sosyal Medya ve İletişim • Türk Ticaret Kanunu • Uluslararası İlişkiler

Detaylı bilgi için: http://komite.ismmmo.org.tr/

• Vergi Mevzuatı

5


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BİZDEN HABERLER AÇIKLAMA

Türkiye Üzerinde Oynanan Her Türlü Oyunun

KARŞISINDAYIZ!

T

ürkiye’de 15 Temmuz’u 16 Temmuz’a bağlayan saatlerde yaşanan darbe girişimi ve sonrasında yaşanan olaylarla ilgi İSMMMO Başkanı Yücel Akdemir bir açıklama yaparak, her türlü oyunun karşısında olduklarını, sorunların barış ve kardeşlik ruhu içersinde çözümlenmesi gerektiğini söyledi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İstanbul Mali Müşavirler Odası olarak; Her türlü cunta hareketinin, darbe ve darbe girişiminin, ülkemiz üzerinde oynanan her türlü oyunun karşısındayız. Hukukun üstünlüğüne,ulusal egemenlik ve Anayasaya dayalı Laik ve Demokratik Parlamenter sisteme, Cumhuriyete, Atatürk ilke ve devrimlerine sonuna kadar bağlıyız. Bütün sorunlarımızın çözümünün bu ilkelere bağlı kalarak barış ve kardeşlik ruhu içinde çözülmesi gerektiğine inanıyoruz.”

6


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BİZDEN HABERLER MEVZUAT

Kesin Mizan Bildirimi

KALDIRILDI İ SMMMO web sitesi üzerinden yapılan açıklama ile 27.07.2016 tarihinden itibaren Kesin Mizan Bildirimlerinin kaldırıldığı duyuruldu.

İSMMMO Başkanı Yücel Akdemir’in yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “19/1/2011 tarihli ve 27820 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 403 Sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen ‘Kesin Mizan Bildirimi’ Bu gün (27/07/2016 ) tarihli Resmi gazetede yayımlanan 472 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile kaldırılmıştır. Bundan böyle Kesin Mizan Bildirimi verilmeyecektir.” Detaylı bilgi için: http://archive.ismmmo.org.tr/Mansetler/MEVZUAT/ Duyuru/kesinmizan.pdf_861.pdf

7


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BİZDEN HABERLER AÇIKLAMA

8


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BİZDEN HABERLER DUYURU

Ertelenen Sınav ve Değerlendirmelerin

TARİHLERİ BELLİ OLDU S on günlerde Türkiye’de yaşanan olaylar nedeniyle ertelenen 2016/2. Dönem YMM, SMMM, Özel SMMM Sınavları ve Staj Değerlendirmeleri 27-28 Ağustos 2016 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Temel Eğitim Staj Merkezi’nden (TESMER) yapılan açıklamada; “Daha önce ileriki bir tarihe ertelendiği duyurulan 2016/2. dönem SMMM ve Özel SMMM Sınavları ile Staj Değerlendirmeleri aşağıda belirtilen tarihlerde, 30-31 Temmuz 2016 sınav günlü başvurular ile kesinleşen listelere göre yapılacaktır. Ertelenmiş olan YMM Sınavı ise kamu görevlilerinin izin durumuna göre değerlendirilmeye devam edilmektedir. Meslek mensuplarına ve aday meslek mensuplarına saygı ile duyurulur” denildi.

Sınav Dönemi

Sınav / Değerlendirme

Sınavın / Değerlendirmenin Yapılacağı Tarih

Serbest Muhasebeci Mali 27 - 28 Ağustos 2016 Müşavirlik Sınavı Özel Serbest Muhasebeci Mali 28 Ağustos 2016 Müşavirlik Sınavı Serbest Muhasebecilik (A) ve (B) 2016/2 Grubu Staj Ara Dönem Değerlendirmeleri 28 Ağustos 2016 Serbest Muhasebecilik (C) Grubu Staj Bitirme Değerlendirmesi -------------- (Kamu görevlilerinin izin 2016/2 Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı durumuna göre değerlendirilmektedir)

Detaylı bilgi için: http://www.tesmer.org.tr/post/340

9


BİZDEN HABERLER TEKNOLOJİ

ISMMMOHABER118_Layout 6 13.06.2015 16:40 Page 16 İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BİZDEN HABERLER TEKNOLOJİ

İSMMMO Cep Artık İSMMMO Artık

CEBİNİZDE APPLE STORE’DA İİ SMMMO, iletişimi SMMMO, iletişimi güçlengüçlendirmek ve mevzuat dirmek ve mevzuat bilgibilgilerinin daha hızlı meslek lerinin daha hızlı meslek mensuplarına ulaşması sağlamak mensuplarına ulaşması sağamacıyla hayata geçirdiği lamak amacıyla geliştirdiği ‘İSMMMO Cep’ uygulaması, artık ‘İSMMMO Cep’ cep uygulaması windows tabanlı artık Apple Store’da. telefonlarında da çalışabilecek.

Yakında İOS işletim sisteminde de İstanbulkullanılabilecek. SMMM Odası, üye ve stajyerlerine yönelik gün- sorulacak sorularda iletişim rahatlıkla ve hızlı İSMMMO Cepbir şekilde uygulama

Uygulamasınıanlık İndirmek cel mevzuat, eğitim, sosyal duyuruların daha hızlı ulaşabilmesi sağlanıyor. Uygulama ile Oda danışmanlarına sorularİçin: https://play.google.com/store/ap ve İstanbul yardımcıSMMM olmasıOdası, amacıyla ‘İSMMM sırasında kullanılabilir üye ve stajyer-Cep’ uygulaması başlattı. iletebilir, hesaplama araçları işlemler mensuplarını ile sosbilgilendirerek başlatılan ve ilgili konuyla alakalı eğitim ps/details?id=app.id_441288648 videoları cep telefonlarından lerine Meslek yönelik güncel mevzuat,mail eğitim, b8642dfaaa9d3c64bfd009b uygulama, Android cihazlar ve için Google Play üzerinseyredilebilinir. yal duyuruların dahauyumlu hızlı ulaşabilmesi den, Appleolması cihazlar için ‘İSMMM de AppleCep’ Store’dan indirilebiliniyor. Ayrıca, online lanılabilecek. KOBİ desteği sağlayan KOBİ Akademisine yardımcı amacıyla uyCep telefonlarına sorun ve sıkıntılara aranmasını gulaması başlattı.yüklendikten sonra; mali rehber, danışman- yönlendirme yaparakUygulama ile herhangiyanıt bir konu haklık, Oda duyuruları, hesaplama araçları, İSMMMO tv konulasağlayan İSMMMO Cep uygulamasıyla oturduğunuz yerden Meslek mensuplarını mail ile bilgilenkında sorulacak sorularda iletişim rarında yardım alınabiliyor. Ayrıca herhangi bir konu hakkında işleriniz rahatlıkla halledebileceksiniz. direrek başlatılan uygulama, Google hatlıkla ve hızlı bir şekilde sağlanıyor. İSMMMO Cep Android indirmek Cepdanışmanlarına iOS Apple indirmek için: ilePlay üzerinden de indirilebiliniyor. Cep teOda anlık soruların yeniiçin: güncelleme dahil oldu. Üyelerin İSMMMO işhttps://appsto.re/tr/hZLy5.i lefonlarınahttps://goo.gl/TY8xc0 yüklendikten sonra; mali lerini kolaylaştırmak adına maaş hesabı tilebilindiği uygulamada hesaplama araçrehber, danışmanlık, Oda duyuruları, ve kıdem ihbar tazminatı hesabı işlem- ları işlemler sırasında kullanılabilir ve il10 hesaplama araçları, İSMMMO tv konula- lerinin de eklendiği uygulama artık win- gili konuyla alakalı eğitim videoları cep


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BİZDEN HABERLER ANLAŞMA

Bilişim Anlaşmaları

İSMMMO’DAN

İ

SMMMO üyelerine ve ailelerine indirim anlaşmalarıyla destek olmaya devam ediyor.

Üyelerine ve ailelerine indirim anlaşmalarıyla hizmet sunan İSMMMO, Bilişim kuruluşlarıyla yaptığı protokoller sayesinde kaliteli ve güvenli hizmet alınmasına destek veriyor. İSMMMO WEB sitesi üzerinden de ulaşılabilinen anlaşmalı liste şu şekilde: • 1 Ekim Bilişim İnşaat ve Danışmanlık Hizmetleri • Stratus Bilişim • SNC Bilgisayar

Detaylı bilgi için: http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/IAK.asp?list=Bili%C5%9Fim

11


BİZDEN HABERLER YENİ ÜYELER

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

ARAMIZA HOŞGELDİNİZ... İSMMMO ailesi büyüyor. İşte 29 Temmuz - 5 Ağustos 2016 tarihlerinde aramıza katılan meslektaşlarımızın listesi...

ARZU VARICI

AYDIN KAYA

AYNUR SUMELİ

AYSUN GÜVEN

BARIŞ BAL

BASRİ AYASULU

ÇINAR YEGEN

GÜLCAN GÖNDÜR

GİZEM IŞIK

KEMAL KINALI

MERYEM YURTVERMEZ

MURAT BAYRAMOĞLU

DURSUN DUYMAÇ FERHAT TOPCUOĞLU

SERAP TOPRAK KUŞ

SEVDA BODUÇ KUZU

ŞÜKRAN TANRIVERDİ

YASEMİN KORAL

YILDIZ YÜCE

ZEYNEP EKİZ

12


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BUNLARI

Biliyor musunuz

?

4 İSMMMO e-posta adresinize her yerden ulaşabilirsiniz. 4 Facebook, Twitter, RSS kanallarımız üzerinden anında gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. 4 Mobil WEB sayfamız üzerinden mevzuat ile ilgili güncel bilgilere ulaşabilir, mevzuat danışmanlarımıza online sorularınızı yöneltebilirsiniz. 4 e-Sirkülerlerimiz kayıtlı bulunan tüm eposta adreslerinize gönderilmektedir. 4 Odamıza gelmeden internet üzerinden faaliyet belgesi talebinde bulunabilirsiniz. 4 Bilgisayar kurslarımız için ücret alınmamaktadır. 4 TÜRMOB Genel Kurulunda kabul edilen, Üye aidatları yönetmeliği ile kaldırılmış olan, 2011 yılı Asgari Ücret Tarifesi bedeli, Yönetim Kurulumuzun 17.01.2011 tarihli kararı ile tahsil edilmemektedir. 4 Mesleki sözleşmenin İngilizce’sine WEB sitemizdeki üyelik işlemlerinden ulaşabilirsiniz. 4 Mobil web sitemizden mevzuat danışmanlarımıza cep telefonunuza ve tabletiniz üzerinden bulunduğunuz her yerden sorunuzu yöneltebilirsiniz. 4 Kan bankamızda trombosit bağışında bulunanlar arasında da arama yapılabilmektedir. Tüm üye ve stajyerlerimizi de bağış yapmaya davet ediyoruz. 4 Facebook ve Twitter sayfalarımızdan güncel mevzuat ve diğer haberleri takip edebilirsiniz. 4 İSMMMO.TV’de yayınlanan seminerlerimizin seminer notlarına ve her yerde dinleyebilmeniz için seminerlerin MP3 ses kayıtlarıda bulunmaktadır. 4 Mali sözlüğümüzde kelime sayısı 3000’i geçti. Sizde yorumlarınız ile sözlüğümüzün büyümesine yardımcı olun.

4 e-enstitü’de eğitim videolarımızı izlediniz mi? Meslek hukuku, Kar dağıtımı ve Vergilendirme, Örtülü Sermaye & Transfer Fiyatlandırması , Mali Analiz Eğitimi, Bağımsız Denetim, Dönem Sonu İşlemleri 13


İSMMMO

BizDeN HABeRLeR YAYIN

BİZDEN HABERLER

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

Dergilerimiz yayında Meslektaşa rehber olan dergilerimiz yayında.

YAS AM

SAYI

MART-NİSAN 2015

55

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İKİ AYLIK YAYINI

DAĞLARINA BAHAR GELSE MEMLEKETİMİN! ENERJİ KAHİNİ TÜRK: FATİH BİROL  DOSYA: SU KRİZİ KAPIDA BERNA LAÇİN İLE OYUNCULUK ÜZERİNE MEKANI KÜÇÜK LEZZETİ BÜYÜK  ANADOLU’NUN MAHSUN ŞEHRİ YOZGAT  OTİZMLİ ÇOCUĞUM VAR! GÜNEYDOĞU ASYA’NIN KALBİ: KUALA LUMPUR  OFİSTE EN ŞIK SİZ OLUN

iSMMMO MALi ÇözüM ve iSMMMO YAşAM DeRGiLeRiMize WWW.ISTANBULSMMODASI.ORG.TR ADReSiNDeN ULAşABiLiRSiNiz. 14


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

MESLEKTE YENİ EĞİTİM VE UZMANLIK PROGRAMLARI FİŞLETME BÜTÇELERİ, KONTROL VE REVİZYON EĞİTİMİ FUYGULAMALI TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI EĞİTİMİ FİŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ VE SONUÇLARI EĞİTİMİ FŞİRKET DEĞERLEME EĞİTİMİ FŞİRKETLERDE TASFİYE, BİRLEŞME, DEVİR, NEV’İ DEĞİŞİKLİĞİ, BÖLÜNME VE HİSSE DEĞİŞTİRME EĞİTİMİ FVERGİ UYUŞMAZLIKLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI EĞİTİMİ FKOBİLERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ EĞİTİMİ FVERGİ TEKNOLOJİLERİ EĞİTİM PROGRAMI FMALİ İÇ DENETİM UZMANLIĞI EĞİTİM PROGRAMI FBİLGİSAYAR DESTEKLİ DENETİM TEKNİKLERİ FİFLASIN ERTELENMESİ EĞİTİMİ FSAHTE BELGE İNCELEME EĞİTİMİ FBAŞLANGIÇ ACL EĞİTİMİ FİÇ KONTROL EĞİTİMİ FUYGULAMALI BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ FSÖZLEŞME HUKUK EĞİTİMİ

Eğitimleriyle

FARK YARATIR

15


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

MUHEL

YARIŞTA BİR ADIM

ÖNDE OLUN

e l r e l m i t i ğ e ı l a k Sertifi

n u ş o k e f e hed

MUHEL

BİLGİ VE SORULARINIZ İÇİN

tesmer.muhelproje@ismmmo.org.tr

İLETİŞİM BİLGİSİ KAYIT ADRESİ: İSMMMO Hizmet ve Kültür Binası, Kurtuluş Cad. No: 114 34375 Kurtuluş - Şişli / İSTANBUL, Telefon: (212) 315 84 00 16 EĞİTİM ADRESİ: İSMMMO Akademi, Gayrettepe Mah. Yıldızposta Cad. No: 48 Dedeman İş Hanı Kat: 3 Beşiktaş - İSTANBUL Telefon: (212) 274 42 22, (212) 274 35 39


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

GÜCÜMÜZ 

ORTAK AKIL  İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BAŞARIMIZ

ÜRETİM

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 17

Profile for Istanbul SMMM Odası

2016 177  

2016 177