HV&CV Quick jaarverslag

Page 1

H.V. & C.V. QUICK

JAARVERSLAG

VERENIGINGSJAAR 2019 - 2020VOORWOORD

VOOR JULLIE LIGT HET JAARVERSLAG VAN HET VERENIGINGSJAAR 2019 – 2020. Het was een uniek verenigingsjaar en niet alleen omdat Zami II waarschijnlijk het eerste team in de naoorlogse geschiedenis van Quick is dat als enige van de gehele vereniging kampioen werd. Proficiat voor de mannen, maar ik hoop niet dat er nog een jaargang zal zijn waarin slechts één team van Quick, voetbal en cricket, kampioen wordt. Denk ook niet dat velen uitkijken naar een tweede online Algemene Vergadering. Eind februari mocht ik de voorzittershamer van ons mooie cluppie van Dick Vierling overnemen. Het nieuwe bestuur heeft als speerpunt de toekomstbestendigheid van de vereniging met de nadruk op het verenigingsleven en de clubcultuur. Dat hebben we geweten, want nog geen drie weken later zag de wereld er opeens heel anders uit. Opeens geen tijd voor lange termijnplannen over hoe Quick in twintig jaar nog steeds dat goede (sportieve) nest kan zijn. Van het ene op het andere moment stapten we over op online crisismanagement. Eerlijk gezegd is dat voor een bestuur veel leuker dan zorgeloos op de winkel te moeten passen. We hebben zo goed en kwaad als dat kon, getracht het verenigingsleven digitaal voort te zetten, de risico’s in kaart te brengen, daarop te acteren en anticiperen, en de boel eind april weer op te starten. Ik zelf ben in elk geval heel trots op dit bestuur dat zó snel na het aantreden met deze ongekende situatie werd geconfronteerd. Vandaar hier mijn dank als voorzitter aan mijn medebestuursleden en alle commissies voor hun inzet in de afgelopen periode. Voor alle voetbalteams gold dat hun seizoen abrupt werd afgebroken. Vandaar dat de hoogtepunten van het afgelopen voetbalseizoen in de herfst en de winter plaatsvonden en niet in mei en juni. De onderlinge toernooien voor de jeugd en senioren in de herfst- en de kerstvakantie en in januari de Snertcup voor alle jeugdteams van HBS, HVV, VOC en Quick. Het waren evenementen die elk op hun eigen manier belangrijk zijn voor de verbondenheid binnen de vereniging, al hadden we ook gehoopt op andere hoogtepunten. Een kampioenschap van JO19-1 en een Haaglanden Toernooi finaledag met veel Quick-teams strijdend om de prijzen. Gelukkig zijn het Mini-Quickkamp en het Quickkamp wel doorgegaan in de zomer! De kracht van Quick is dat twee sporten naast elkaar bestaan. De zomer van 2020 stond in het teken van voetbal én cricket op Quick. Daar is gretig gebruik van gemaakt! Terwijl (de) cricket(competitie) werd opgestart, genoten voetbalteams van hun spelletje op een zonovergoten Nieuw Hanenburg. De twee sporten in goed overleg naast elkaar en ook met elkaar. Iedereen begreep dat het belangrijkste na de gedwongen periode van stilstand was om zoveel mogelijk jeugd en senioren weer aan het sporten te krijgen en te houden. Diepe buiging voor de beide commissies en hulde aan alle trainers en coördinatoren die met veel enthousiasme en onderling begrip dit mogelijk maakten. Hoewel er geen promotie en degradatie mogelijk was, is er volop gecricket door onze jeugd- en seniorenteams. Ik heb genoten van een aantal zorgvuldig uitgespeelde centuries en van debutanten die indrukwekkende prestaties lieten zien. Daarnaast kon ook een vijftiger zijn jongensdroom verwezenlijken door te debuteren in Quick I. Ik hoop dat ook volgend seizoen in navolging van de voetbalafdeling de eigen jeugd weer volop de kans krijgt op het voor Quick hoogste cricketniveau te acteren. 3


Financieel gezien was afgelopen jaar een goed jaar met een positief resultaat. Dat we de crisis op deze manier zijn doorgekomen, is het resultaat van het gedegen financiĂŤle beleid van opeenvolgende penningmeesters. Dit hebben we niet alleen aan hen te danken, want we hebben dit met elkaar gedaan. Met leden en sponsoren, maar ook met de gemeente Den Haag en diverse andere overheidsinstanties die hieraan hebben bijgedragen met subsidies. In het afgelopen verenigingsjaar is het mij nog duidelijker geworden hoezeer we moeten koesteren dat Quick die bijzondere plek in de Bosjes van Pex is en blijft. Iedereen weet dat sport en bewegen belangrijk zijn voor de individuele gezondheid, maar dit jaar hebben we de waarde ervaren van het verenigingsleven voor de leefbaarheid en sociale samenhang. De maatschappelijke betekenis van sport is ontegenzeggelijk. Gezonde en levendige verengingen als Quick maken het verschil voor jeugd en volwassenen om te kunnen sporten in een veilige omgeving. De toekomst is ongewis, maar daar ligt ook juist de uitdaging. Naast het streven naar sportieve prestaties die inspireren en het constant verbeteren van onze jeugdopleiding wil dit bestuur in blijven zetten op het verbinden van onze leden, sponsoren, de buurt en de gemeente. Door mee te denken met de sportbonden, met andere verenigingen in verbanden als De Sporttafel en door te investeren in verduurzaming van Nieuw Hanenburg. Hup Quick! Willem van Nieuwkerk voorzitter

BASISLEDEN (VERENIGINGSJAAR 2019-2020) CATEGORIE MAN VROUW Senioren 680

TOTAAL

21

701

Junioren 626 124

750

Mini

96 11 107

TOTAAL 1.402

156 4

1.558


BESTUUR
 Tijdens de Algemene Vergadering op 8 oktober 2019 traden Erik de Jonge (als penningmeester) en Lorien Kramer (als commissaris buurtfunctie en terreinen) beiden af. In diezelfde vergadering is Jeroen de Groot benoemd tot penningmeester. Op een buitengewone Algemene Vergadering op 11 februari 2020 nam Willem van Nieuwkerk het stokje over als voorzitter van Dick Vierling, die op zijn beurt aftrad. Tevens werden GerbenJan Gerbrandy, Lex Peppelenbosch, Nicki Albers en Sander Rooda benoemd in het bestuur. Het bestuur bestaat sindsdien uit: Willem van Nieuwkerk (voorzitter), Pieter Wijnstra (vicevoorzitter), Jeroen de Groot (penningmeester), Marcel de Kler (secretaris), Laurens Braun (commissaris voetbal), Nicki Albers (commissaris jeugdvoetbal), Guido Landheer (commissaris cricket), Sander Rooda (commissaris sponsoring), Gerben-Jan Gerbrandy (commissaris buurt, innovatie en duurzaamheid) en Lex Peppelenbosch (commissaris communicatie en toekomst).

HET QUICK BESTUUR Staand v.l.n.r.: Marcel de Kler (secretaris), Sander Rooda (commissaris sponsoring),
Willem van Nieuwkerk (voorzitter), 
 Nicki Albers (commissaris jeugdvoetbal), Pieter Wijnstra (vicevoorzitter) en Laurens Braun (commissaris voetbal). Gehurkt v.l.n.r.: Gerben Jan Gerbrandy (commissaris buurt, innovatie en duurzaamheid), Guido Landheer (commissaris cricket), Lex Peppelenbosch (commissaris communicatie en toekomst) en Jeroen de Groot (penningmeester).

Op 11 juni 2020 vond er voor het eerst een Algemene Vergadering plaats die (deels) online was. We konden destijds namelijk maximaal 30 personen ontvangen in het clubgebouw. Tijdens deze Algemene Vergadering kon er online gestemd worden door de thuisblijvers en was er een chatfunctie om vragen en/of opmerkingen te kunnen plaatsen.

FINANCIËLE KERNCIJFERS (VERENIGINGSJAAR 2019-2020) CATEGORIE EURO Totale ontvangsten

788.294

Totale operationele kosten

594.839

Operationeel resultaat

193.455

Overige kosten (afschrijvingen, vrijval, interest)

139.158

Resultaat 54.297 Cash flow

69.367 5


H.V.H.V. & C.V. bedankt zijn sponsorenHAAR voor deSPONSOREN trouwe steun! & Quick C.V. QUICK BEDANKT

6


VOOR DE TROUWE STEUN AAN ONZE VERENIGING! H.V. & C.V. Quick bedankt zijn sponsoren voor de trouwe steun!

7


VERENIGINGSZAKEN ALGEMEEN In een periode dat alles anders gaat dan anders is ook gekozen om het jaarverslag van de secretaris anders aan te pakken. Het is een zeer bijzonder jaar geworden en dit willen we als bestuur ook passend vastleggen. Naast de beschrijvende kant van hoe het de vereniging is gegaan, is ook de visuele kant nadrukkelijker naar voren gekomen. Ook vergeten we onze sponsoren niet, die ons in goede en slechte tijden blijven ondersteunen. Het samenkomen van alle eerder genoemde elementen heeft ook een positief punt naar voren gebracht. De leden bleven verbonden met de vereniging en vonden soms creatieve manieren van bezig zijn met elkaar. Hoe groot de crisis ook is, Quick heeft laten zien dat vriendschap en verbondenheid ons bijeen hielden. Dat geeft veel vertrouwen naar de toekomst, die we samen vorm zullen gaan geven. ZIJ DIE ONS ONTVIELEN Afgelopen verenigingsjaar zijn de volgende personen ons ontvallen: Peter Hensen (donateur) Jaap Koning Dolf Niezen Jan Coenen Paul van de Beek (trainer) ARCHIEFCOMMISSIE De archiefcommissie, bestaande uit Hans Kramer en Hans van Zutphen, was ook dit verenigingsjaar weer bereikbaar voor de vele en zeer diverse historische vragen die vanuit de hele wereld werden ontvangen en natuurlijk netjes werden beantwoord. Tijdens de intelligente lockdown is er een goede start gemaakt met het digitaliseren van het archief. Zo zijn er, mede in aanloop naar het aanstaande 125-jarige jubileum, een aantal jubileumfilms gedigitaliseerd (90-jarige jubileum in 1986, 100-jarige jubileum in 1996 en het 111-jarige jubileum in 2007). Tevens kwam de film van de kampioenswedstrijd van Quick 1 (voetbal) tegen RKAVV in 1993 online. Tot slot is er een start gemaakt met het online plaatsen van een aantal oude Quickkampfilms. ADMINISTRATIE Floor van der Berg heeft ook dit verengisjaar weer geholpen met de ledenadministratie en de financiële administratie is al jaren in vertrouwde handen bij Kees van Zwieten de Blom. BUFFET Vanwege de coronacrisis was het clubgebouw en terras gesloten van half maart t/m 1 juni 2020. Quick genereerde tijdens die periode helaas nauwelijks buffetomzet. Hans Schiferli heeft een capabele groep Quickers om zich heen verzameld om de bar nog altijd in eigen beheer te exploiteren. Veel dank gaat uit naar Dick Taat en Jos Hartemink die samen drie jaar de inkopen hebben verzorgd. Afgelopen jaar vonden zij het welletjes en hebben daarom besloten zichzelf te ontslaan. We zijn erg blij dat een oude vertrouwde, Luisa Ekelmans, bereid is om deze taak weer te gaan doen.

BUFFET ITEM AANTAL Broodjes Ridha 1.447 Jugs bier 4.246 Kopjes koffie 20.488 Tosti’s 6.549

Afgelopen verenigingsjaar werd doordeweeks het avondeten wederom verzorgd door de Groene Haan, die in handen was van Jeroen Spaans. Jeroen is er in goed overleg in de zomer mee gestopt. Wij zijn erg dankbaar voor alle heerlijke maaltijden die Jeroen voor ons heeft gemaakt. We zijn erg blij dat de dames van QkeleQ het over hebben genomen. Het blijft fantastisch dat we aan trainers, leiders, ouders, buurtgenoten en anderen een gezonde maaltijd kunnen aanbieden voor een mooie prijs. Dat past ook goed in de buurtfunctie. BUURTFUNCTIE We willen onze verantwoordelijkheid nemen door een verzamelplek in de buurt te zijn. Ook tijdens het afgelopen vereningsjaar hebben we weer invulling gegeven aan de buurtfunctie. Zo vonden er regelmatig bijeenkomsten plaats van Qwiek Leven! voor ouderen uit de buurt, konden buurtgenoten een hapje komen eten bij de Groene Haan, organiseerden verschillende Verenigingen van Eigenaren een vergadering op Quick en waren er bijeenkomsten/lezingen van Probus (zet zich in voor saamhorigheid en het bevorderen van vriendschap van geheel of bijna geheel postactieven) op Quick. 8


CHANTECLER De redactie bleef ook dit verenigingsjaar onder leiding van Ronald OrrĂŠ, die met zijn redactie en vaste columnisten ook dit jaar vier kwalitatief hoogstaande uitgaven wist te verzorgen alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. De Quickkampleiding bracht in april 2020, midden in de intelligente lockdown, ook nog een prachtig Quickkamp Magazine uit voor jong en oud. Veel dank gaat ook uit naar Jeroen van den Akker die altijd creatief meedenkt en tevens altijd zorgt voor een schitterende vormgeving!

ChanteclerQu Officieel orgaan van de H.V. & C.V. Quick l Jaargang 93 l April 2020 l Nummer 1

Officieel orgaan van

ickkamp

de H.V. & C.V. Quick sinds

1923 l Jaargang 97 l April 2020 l Nummer 1

MAGA ZINE

DUURZAAMHEID Quick is ambitieus als het om duurzaamheid gaat. Enerzijds omdat verduurzamen een absolute noodzaak is in de wereld van vandaag, ook voor een sportvereniging. Anderzijds omdat het een grote kostenpost voor Quick (energie) fors verlaagt. Veel is al gedaan. Zo liggen er sinds vorig jaar 130 zonnepanelen op ons clubhuis en worden de velden met zuinige led-lampen verlicht. Quick zal de komende jaren nog nadrukkelijker kijken naar het eigen energieverbruik en ons afval. We willen een van de duurzaamste verenigingen van Nederland worden.

HUURDERS Sinds de komst van het nieuwe clubgebouw en daarmee het buurthuis van de toekomst hebben we een steeds breder pallet aan mogelijkheden op Quick. Tijdens het afgelopen verenigingsjaar hadden we de volgende trouwe huurders: BSO Triodus (buitenschoolse opvang waarbij sport centraal staat), Fit Hanenburg (fysiotherapiepraktijk van Arnaud Trappenburg) en SportMindz (een stichting die de verbindende kracht van sport wil inzetten voor een betere samenleving). Ook het Christelijk College De Populier, een middelbare school in Den Haag, huurde het afgelopen verenigingsjaar weer de velden en kleedkamers voor de gymlessen. Tijdens de intelligente lockdown is er een goed contact geweest met de huurders. LES BOULES BLEUES Het afgelopen verenigingsjaar zijn ook weer enkele toernooien gespeeld op de petanquebanen naast het clubgebouw. Hiernaast zijn de banen met grote regelmaat gebruikt door de oudere leden. De toernooien op Quick leverden altijd veel spektakel en er waren veel teams actief op de banen. Een lust voor het oog en goed om te zien dat de veelal wat oudere Quickers, zo blijven bewegen en vooral sociaal betrokken blijven bij Quick. NIEUW HANENBURG Mede dankzij RenĂŠ de Vries en zijn team van vrijwilligers lag het terrein Nieuw Hanenburg er ook dit verenigingsjaar weer schitterend bij. Tijdens de intelligentie lockdown zijn er verschillende kleine onderhoudswerkzaamheden verricht, zoals schilderswerk aan de balustrade en de container bij de kooien. Het anti-rookbeleid heeft ervoor gezorgd dat er alleen nog maar op een deel van het buitenterras gerookt mag worden. Daarnaast is er op veld 2 een mooie nieuwe buitenbar gekomen. Corona heeft ook het terrein helaas ingrijpend veranderd. Looplijnen, witte kruizen langs het veld, eenrichtingsverkeersstickers, posters met QR codes e.d. zijn nodig geweest om het sporten en het verenigingsleven binnen de maatregelen van de overheid mogelijk te maken. 9


ONDERSCHEIDINGEN Gedurende het verenigingsjaar zijn ook de nodige leden gehuldigd. Dick Vierling werd direct na zijn aftreden als voorzitter benoemd tot Lid van Verdienste. Op dezelfde buitengewone Algemene Vergadering op 11 februari 2020 werd Janny Peters onderscheiden met de Zilveren Haan voor haar jarenlange verdiensten in de administratie en bardiensten.

Janny Peters

Dick Vierling

Tevens werd Marc Boshoff, voorafgaande aan de thuiswedstrijd tegen Willem II voor de KNVB-beker (30 oktober 2019), gehuldigd met de Bronzen Haan voor het spelen van 200 officiële wedstrijden in Quick 1 (voetbal). Lesley Stokkers ontving een Bronzen Haan voor het spelen van meer dan 200 officiële wedstrijden in Quick (cricket). SPONSORING Gedurende het onderhavige verenigingsjaar is er een nieuwe sponsorcommissie gevormd onder leiding van Sander Rooda. Veel dank gaat uit naar de leden van de oude sponsorcommissie: Jeroen de Groot, Robert Burger en Wouter Bogaartz. De nieuwe sponsorcommissie bestaat verder uit Huib de Regt, Joppe Poederbach, José de Brito, Lex Peppelenbosch, Pieter Wijnstra en Thijs van Schelven. De sponsorinkomsten bleven op een zeer aanvaardbaar niveau en lieten zelfs een kleine stijging zien. De sponsorcommissie is zeer verheugd met de nieuwe sponsoren die ze hebben kunnen presenteren: Café de Stad, Cash Software, Eteck, Jumbo Anemoonstraat en Praeter.

Lesley Stokkers Marc Boshoff

Er werden voor de coronacrisis wederom geslaagde sponsorevents georganiseerd, waaronder het zeer geslaagde evenement bij onze hoofdsponsor Rabobank en de sponsorlunches rondom Quick 1.

VERTROUWENSCONTACTPERSONEN Quick wil een veilige vereniging zijn waar iedereen met plezier bezig is met zijn of haar sport. We doen er met elkaar alles aan om zaken als pesten, ruzie, discrimineren en seksuele of fysieke intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen. Daarom hebben we vertrouwenscontactpersonen. In het afgelopen verengingsjaar heeft Arend de Kloet het stokje overgedragen aan Diederick Leertenveld. Sindsdien zijn Diederik Leerentveld en Ellis van Biezen de vertrouwenscontactpersonen. Bij het afsluiten van het verenigingsjaar rapporteren zij anoniem aan het bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden. WEBSITE EN ANDERE KANALEN De huidige website functioneert naar behoren en de kracht zit in de integratie met zowel de ledenadministratie als de financiële administratie. Hierdoor kunnen leden inloggen op de website en veel zaken zelf regelen of eenvoudig de contributie betalen. Samen met de mobiele app blijft Quick de informatie zodoende op een efficiënte manier delen met leden en geïnteresseerden. Quick is ook actief op vier social media kanalen. Quick had aan het einde van het verenigingsjaar ongeveer 2.000 volgers op Twitter, 1.600 volgers op Facebook en 1.450 volgers op Instagram. Daarnaast is Quick zichtbaar op YouTube. Veel dank in dit verband gaat uit naar Bas Pieters, Lars Verheij, Stefan Ekelmans en Tobias van Emst. 10


QUICKKAMP

LADIES NIGHT QUICKKAMP PRESENT S

LAVDIE S’ NIG HT RIJDAG 6 SEPTEMBER JUBILEUM

EDITIE

The summer is magic! AANVANG 18.00 UUR • BORREL | DINER | ENTERTAINMENT | € 35,- P.P. INSCHRIJVEN VIA LADIESNIGHT LUSTRUM@GMAIL.COM

18+

CHEFS: CHRIS BROSIUS (LA LIGURIA EN BURRATA), MARK LIGTVOET (LIGTVOET KOOKT) EN SIJBREN BARTLEMA (RESTAURANT BAK AMSTERDAM)

Wild

avond

Extra Speelkaart

1

EVENEMENTEN

2

3

4

5

6

29 januari 2016 KOSTEN €5,- | WAAR

7

18 +

DE €7,-

Tot en met half maart 2020 konden de meest evenementen doorgang vinden. Op 6 september 2019 organiseerde de Quickkampleiding een jubileumeditie van de Ladies Night. Het was namelijk alweer de tiende keer dat de Ladies Night werd georganiseerd. Tijdens een extra grote editie met een grote tent op het terrein konden zo’n 190 vrouwen genieten van een avond vol amusement en heerlijk eten. De keuken stond onder leiding van Chris Brosius, Marc Ligtvoet en Sijbren Bartlema. Ook het 25-jarigen diner op 22 november 2019 was weer een groot succes. Ongeveer 100 leden kwamen naar Quick om te genieten van een diner op stand bereid door de Kokkies. Tijdens het 25-jarigendiner werden maar liefst 31 leden gehuldigd. De Kokkies schitterden ook weer tijdens het Herendiner dat op 6 maart 2020 – vlak voor de intelligente lockdown – werd georganiseerd. Onze 124ste verjaardag werd goed gevierd. 26 jubilarissen vierden hun 12,5-jarige lidmaatschap. In september 2019 is een 40-jarigen borrel gehouden, waar ook Dolf Niezen aanwezig was na zijn jarenlange verblijf in Drenthe. Het deed hem zichtbaar goed om enkele van zijn oude makkers te zien na vele jaren. Precies waar deze evenementen voor zijn bedoeld. Dit bleek helaas zijn laatste keer op Quick te zijn. Dolf overleed in het voorjaar aan de gevolgen van het coronavirus. De 60-jarigenborrel stond gepland in april 2020 – middenin de intelligente lockdown – en kon dus afgelopen verengingsjaar helaas geen doorgang vinden. De thuiswedstrijd tegen Willem II voor de KNVB-beker was een groot spektakel (30 oktober 2019). Met de organisatie-ervaring van de Haegsche Derby’s, was de organisatie nu ook weer strak geregeld en genoten de ruim 3.000 toeschouwers van een mooie avond! 11


QWIEK LEVEN!
 Het vrijwilligersteam van Qwiek Leven!, onder enthousiaste leiding van Monique Zwetsloot en Lorien Kramer, organiseerde wederom een aantal zeer geslaagde bijeenkomsten voor ouderen uit de buurt. De bijeenkomsten droegen bij aan het opbouwen van een sociaal netwerk waarbinnen ouderen uit de buurt en diverse zorgaanbieders die voor ouderen iets kunnen betekenen elkaar vinden. De bijeenkomsten werden uiteraard afgesloten met een borrel en/of een maaltijd op Quick.

12


Herendiner

Oorkonde uitgereikt aan

D.E.J. Kramer als blijk van waardering dat hij meer dan

75 jaar

deel uitmaakt van de Haagse Voetbal- en Cricketvereniging

QUICK

Namens het bestuur de voorzitter de secretaris 22 november 2019

25-jarigen diner 13


H.V. & C.V. QUICK BEDANKT HAAR SPONSOREN

H.V. & C.V. Quick bedankt zijn sponsoren voor de trouwe steun!

14


VOOR DE TROUWE STEUN AAN ONZE VERENIGING! H.V. && bedankt C.V. C.V. Quick Quick bedankt bedankt zijn zijn sponsoren sponsoren voor voorsteun! de de trouwe trouwe ste ste H.V. & C.V. H.V. Quick zijn sponsoren voor de trouwe

14


MINI QUICKKAMP 2020

QUICKKAMP
 Lange tijd was onduidelijk of het (Mini) Quickkamp wel doorgang kon vinden. Gelukkig kon er uiteindelijk een aangepast Mini Quickkamp worden georganiseerd op 13 en 14 juni 2020 (zonder slapen en dus zonder tenten). De achttienkoppige Quickkampleiding – onder leiding van Philip Kouwenhoven – maakte er, zoals altijd, weer een mooi weekend van op Nieuw Hanenburg. Ruim 90 kinderen uit de O9 en Benjamins waren aanwezig bij het aangepaste Mini Quickkamp. Het grote Quickkamp kon uiteindelijk ook doorgaan. Hier zorgde de achttienkoppige Quickkampleiding – onder leiding van hoofdleider Kai Vonk – ervoor dat veel kinderen weer de mooiste week van het jaar beleefden. Ongeveer 85 jongens tussen de 10 en 15 jaar konden weer genieten van acht dagen feest (17 juli t/m 25 juli 2020) op het groepskampterrein De Abbert in het Flevolandse Dronten. Uniek is dat er afgelopen jaar geen leiders zijn gestopt. Afgelopen jaar lukte het helaas niet om een meidenkamp te organiseren.

16


QUICKKAMP 2020

17


VOETBAL

SENIORENVOETBAL
 Het verenigingsjaar zal ook voor het seniorenvoetbal op Nieuw Hanenburg de boeken in gaan als een bijzonder uitdagend en turbulent jaar. Gedurende het vereningsjaar heeft de voetbalcommissie, in samenspraak met het bestuur, besloten om deel te gaan nemen aan de nieuwe competitie voor spelers onder 23 jaar die de KNVB heeft opgezet. Het doel van deze competitie is om de overgang van jeugdspelers uit de JO19-1 naar het selectievoetbal in de senioren te verbeteren. Quick wil met het JO23-elftal de fysieke, technische en mentale kwaliteiten van de spelers verder ontwikkelen, zodat zij makkelijker kunnen doorstromen naar Quick 1. Onderstaand een korte opsomming van de belangrijkste wapenfeiten van onze seniorenteams gedurende het afgelopen verenigingsjaar: • Voordat de competitie vroegtijdig werd afgebroken was Quick 1 met aantrekkelijk voetbal in het eerste kwartaal van 2020 bezig met een opmars op de ranglijst van de Derde Divisie. Het wederom perfect georganiseerde trainingskamp in de Portugese Algarve had de selectie duidelijk goed gedaan. Het laatste wapenfeit was op 10 maart 2020 de terechte overwinning op Tweede Divisionist en buurtgenoot SVV Scheveningen in de achtste finale van het Haaglanden Voetbal Toernooi. Op deze winderige dinsdagavond konden spelers en toeschouwers niet bevroeden dat zij de laatste thuiswedstrijd van het seizoen 2019/20 hadden gezien. De staf van Quick 1 bestond uit Paul van der Zwaan (hoofdtrainer), Hans Verheij (assistenttrainer), Jeroen Smakman (assistent-trainer) Remko Tilmans (verzorger) en Robert Burger (leider). Ook John van der Heiden, Marcel de Kler, Marcel Snoeks en Rein Ros verrichten weer de nodige hand- en spandiensten. Robert Burger heeft besloten om te stoppen als leider. Wij zijn hem veel dank verschuldigd. We zijn blij dat we in Mo Yegen een zeer geschikte opvolger hebben gevonden. • Quick 2 speelde onder leiding van trainer Francis Janse een prima seizoen in de reserve Hoofdklasse A. Ook voor Quick 2 gold dat dat het seizoen abrupt werd afgebroken. Kees van Zwieten de Blom ondersteunde dit elftal als leider. • Quick 3 had, onder de vleugels van wijlen Paul van de Beek, een prima seizoen in de reserve 1e klasse A. Ook voor Quick 3 gold dat dat het seizoen abrupt werd afgebroken. Willem Rotteveel was uiteraard weer de leider van dit elftal. • In de lagere senioren deden dit seizoen elf teams mee aan de reguliere competitie, waarvan een team in de Veteranen zondag. Daarnaast waren op zondag de Vite Fatigué en op de zaterdagmiddag de Klassieke veteranen actief. Quick 4 en Quick 10 waren op weg naar het kampioenschap, maar konden uiteindelijk de klus niet klaren vanwege het vroegtijdige einde van het seizoen. Het was al met al een bijzonder en turbulent jaar voor het seniorenvoetbal op Quick. Deze periode heeft echter ook weer laten zien hoe snel we ons kunnen aanpassen. Velen hebben een bijdrage geleverd. Laurens Braun zorgde voor de bestuurlijke sturing en Rutger Verbunt was in charge voor de lagere seniorenelftallen. Ook de topvoetbaladviescommissie leverde weer waardevolle adviezen. Helaas hebben we ook nog afscheid moeten nemen van een aantal spelers: Delano Asante (Rijnsburgse Boys), Gino van de Water (SVC’08) en Virgil Tjin Asjoe (FC Rijnsvogels) vertrokken. Wij wensen hen allemaal veel succes en plezier bij hun nieuwe clubs en hopelijk zien we ze in de toekomst weer terug in een Quick-shirt. Lex Peppelenbosch 
| Commissaris communicatie en toekomst 18


JEUGDVOETBAL
 Het verenigingsjaar zal ook voor het jeugdvoetbal op Nieuw Hanenburg de boeken in gaan als een bijzonder uitdagend en turbulent jaar. De eerste helft van het seizoen is uitstekend en soepel verlopen mede dankzij de gemotiveerde en gepassioneerde groep Quick-trainers, betrokken groep van vrijwilligers, commissieleden en ouders, de sterke Jeugdvoetbalorganisatie en uiteraard alle jongens en meiden die lekker voetballen in de jeugd van Quick. Het plezier en de passie spatten van de velden op Nieuw Hanenburg waar het mooi was om te zien dat de jongens en meiden plezier met elkaar hadden op de club en goede resultaten met elkaar realiseerden in teamverband. Bovenstaande in lijn met onze Quick missie ‘Een goede (sport)opleiding in een goed nest’. Helaas werd ook Quick na de winterstop geraakt door het coronavirus dat zich snel verspreidde door Nederland. In lijn met de besluiten van het kabinet en de richtlijnen van het RIVM waren wij genoodzaakt de club te sluiten en alle activiteiten op de club tijdelijk stil te leggen. Wij hebben geprobeerd als club betrokken en actief te blijven door onder andere het organiseren van de challenges voor de Quick jeugd. Een gecombineerd initiatief van voetbal en cricket onder de regie van de immer enthousiaste Quickkampleiding. Het initiatief was een groot succes. Veel dank hiervoor aan de Quickkampleiding! Daarnaast was de samenwerking tussen de voetbal-en cricketafdeling in deze bijzondere periode uitstekend. Beide afdelingen trokken gezamenlijk op waarmee wij als club in staat zijn geweest na de heropening van ons terrein een bijzondere ‘Summer of Twenty20’ te realiseren met volop voetbal-en cricketactiviteiten. Een mooi samenwerking gericht op plezier en ruimte voor de sportende jongens en meiden op Quick! Ook een compliment en woord van dank richting Pieter Jongmans die de rol van Hoofd Jeugdopleiding op Quick de afgelopen jaren op een fantastische wijze heeft ingevuld. Pieter heeft vol enthousiasme samen met de trainers voor de jongens en meiden onze jeugdopleiding verder ontwikkeld met als slotakkoord de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst met Feyenoord. Veel dank en succes in je nieuwe rol als Hoofdtrainer van Die Haghe 1! Wij zijn trots dat wij met Paul van der Zwaan als onze nieuwe Hoofd Jeugdopleiding een ervaren en deskundig opvolger hebben gevonden voor Pieter. Paul is vol enthousiasme begonnen. Hij zal samen met de trainers in zijn nieuwe rol een verdere invulling gaan geven aan de jeugdopleiding op Quick voor de selectie- en breedteteams op Quick. Wij hebben tevens afscheid genomen van Fred van der Poll als jeugdtrainer en lid van de Technische Commissie. Fred is van velen van ons trainer geweest. Een periode waar wij allemaal met veel plezier en genoegen op terug kijken. Fred zijn drive, passie en betrokkenheid bij Quick is bijzonder. Wij zijn Fred veel dank verschuldigd voor zijn tijd, inzet en betrokkenheid bij de jeugdopleiding van Quick gedurende vele jaren! Het was al met al een bijzonder en turbulent jaar voor het jeugdvoetbal op Quick. Deze periode heeft echter ook weer laten zien wat een prachtige en bijzondere club wij zijn. Velen hebben een bijdrage geleverd. Dat is iets om trots op te zijn. Dank aan alle trainers, leiders, Quickkkampleiding, commissieleden, vrijwilligers, ouders en sportende jongens en meiden voor jullie enthousiasme, betrokkenheid, hulp en plezier! Nicki Albers | Commissaris jeugdvoetbal

19


QUICK PLUS Ook het afgelopen verenigingsjaar werd er op zondagochtend gevoetbald door kinderen vanaf 14 jaar met een geestelijke beperking. Een grote groep vrijwilligers, onder andere bestaande uit Hans Zunderdorp, Helga Nuijens, Margreet Rooda en Ronald OrrĂŠ, stond elke zondagochtend weer klaar om deze groep kinderen weer een heerlijke zondag te bezorgen vol met heel veel plezier en enthousiasme. TOERNOOIEN Op woensdag 23 oktober 2019 organiseerde de Quickkampleiding het Krieltjestoernooi voor de Benjamins, O8, 09, 010, 011, 012 en 013. De Quickkampleiding werd hierbij ondersteund door de oudere jeugd die met veel enthousiasme een wedstrijdje floten of een team onder hun hoede namen. Die dag daarop was het de beurt aan de oudere jeugd zelf tijdens het Haantjestoernooi. Het waren twee goed georganiseerde toernooien! Op zondag 22 december 2019, vlak voor de kerstdagen, werd het traditionele Haantjestoerooi georganiseerd. De organisatie was wederom in de kundige handen van Remco Ris, Rob Truijens en Vincent van de Ven. Het blijft mooi om te zien hoe spelers uit de lagere seniorelftallen moeiteloos weten te combineren met spelers uit Quick 1. Na afloop werd de wedstrijden onder het genot van een haantje en een biertje (te) uitvoerig geanalyseerd.

WELKOM BIJ DE

SNERTCUP Zaterdag 11 januari 2020: O9 (HVV) | O10 (VOC) | O11 (Quick) O12 (VOC) | O14 (HBS) | O15 (HBS) | O16/17 (Quick) | O19 (HVV) Zondag 12 januari 2020: O8 (HBS) | O13 (VOC)

Op woensdag 1 januari 2020 stond ook de traditionele drieluik tussen de voormalige eerste elftalspelers van de Hanen (Quick), Kraaien (HBS) en Kroonleeuwen (HVV) weer op het programma. Nieuw Hanenburg was de locatie van dit goede en sportieve begin van het nieuwe jaar. HVV won deze editie. Na afloop bleef het nog lang gezellig op Nieuw Hanenburg en sloten vele spelers aan bij de Nieuwsjaarsborrel om elkaar (wederom) mooie verhalen uit de oude doos te vertellen.

zondag 22 december 2019

Ontbijt 11.00 uur Aanvang 12.00 uur

AANMELDEN VIA JE AANVOERDER OF VIA DE MAIL:

haantjestoernooi@quick.nl

Ook voor ALLE A-junioren!

Op zaterdag 11 januari 2020 en zondag 12 januari 2020 vond alweer de derde editie van de Snertcup plaats. Dit is een onderlinge krachtmeting tussen alle jeugdteams (O8 t/m O19) van de Bloedhonden (VOC), Hanen, (Quick), Kraaien (HBS) en Kroonleeuwen (HVV). De wedstrijden werden verspreid gespeeld op de complexen van de bovengenoemde verenigingen.

VOETBAL (VERENIGINGSJAAR 2019-2020) Categorie Man Vrouw Totaal Senioren 326

0

326

Junioren 599

112

711

Mini

SCHILDERWERKEN

HAANTJES TOERNOOI

92 11 103

TOTAAL 1.017

123 1.140 20


21


CRICKET DE OPMAAK NAAR EEN MOOI EEN CRICKETSEIZOEN Een cricketseizoen dat je voorlopig niet vergeet door de speciale omstandigheden. Door corona werd er dit jaar geen echte cricketcompetitie gespeeld en was er ook geen echte kampioen te huldigen. Een bijzonder seizoen: ja dat was het. En dat terwijl de cricketcommissie juist met nieuw elan aan de voorbereidingen voor het seizoen was begonnen. Eind vorige jaar was Quick weer tot de nummer 1 cricketclub van Nederland verkozen. Maar ook wij kennen onze uitdagingen. Hoe hiermee om te gaan? In januari werd tijdens een speciale Speakers Corner de strategie ‘Pushing Boundaries: cricket op Quick 2025’ gepresenteerd met daarin de volgende vijf speerpunten: 1) Meer innoveren in cricket; 2) Groei naar 250 Quicketers; 3) Quick speelt in de top met eigen jeugd, dus oprichting Quick cricketschool; 4) We versterken de Quick cricket community; en 5) We investeren in de Quick cricket ground met juiste faciliteiten zoals aanleg sporthal. Een strategie zonder actie is luchtfietserij daarom werd er op een breed terrein direct acties ondernomen. Met het aantrekken van (oud KNCB-)trainer Ahmed Zulfiqar voor najaar- en wintertrainingen werd geïnvesteerd in de jeugdontwikkeling. Quick 1-speler Govert Trappenburg haalde zijn ECB-trainingsdiploma level 1 en 2 en ging ook de jeugd trainen. Mede door deze staf trainden in de eerste maanden van het jaar meer dan 60 kinderen in de zaal. De (meeste) geselecteerde Quickers voor the Dutch Lions/Lionesses: Faas, Lucas, Rodi, Rajas, Merel, Els, Charlotte, Hannah trainden daarnaast ook met de KNCB. In januari 2020 had de cricketcommissie een contract met Rasheed Lewis gesloten om zich in de komende drie zomers te richten op de verdere uitbouw van de cricketschool. Tevens zouden twee talentvolle Zuid-Afrikanen voor Quick 1 gaan spelen. MAAR TOEN KWAM HET CORONAVIRUS De trainingen in de zaal stopten, de Zuid-Afrikanen moesten worden afgezegd en veel van de andere voorbereidingen (Friday Nights, het scholenfestival, de presentatiegids) werden stopgezet. Nederland stond stil, maar Quick niet. De activiteiten die werden ondernomen gaven een mooi beeld van de club: voetbal en cricket tegelijkertijd optrekkend. Alle activiteiten waren creatief en leuk, maar we werden pas echt blij dat er per 29 april 2020 weer getraind kon worden. In de weken daarop werd de schaarse ruimte op Nieuw Hanenburg verdeeld tussen voetbal en cricket. We zagen een opvallend grote trainingsopkomst bij zowel de jeugd als bij de senioren. Ook de ZAMI-teams waren zeer actief. Veel dank gaat ook uit naar Caroline de Lange en Olga van der Horst die hebben geholpen bij de trainingen. De focus lag daarbij op de verdere ontwikkeling van cricketskills. In het weekend werden er onderlinge wedstrijden gespeeld. De Talentpool werd nieuw leven in geblazen en de talentvolle spelers kregen extra training van o.a. Quick 1-speler Geert-Maarten Mol. Begin juli 2020 mocht het aangepaste coronaseizoen beginnen voor meer dan 200 Quicketers. Hieronder een overzicht van de prestaties van onze seniorenteams en juniorenteams. SENIORENTEAMS • Quick 1 speelde voor het eerst jaren weer in de hoofdklasse na de degradatie van vorig seizoen. Onder leiding van captain Daan Vierling deed Quick 1 tot de laatste dag mee voor het kampioenschap, maar werd uiteindelijk vijfde. Een gretig team, een goede sfeer en een mooie mix van oudere en jonge talenten maakte het een mooi seizoen. Lesley Stokkers speelde zijn tweehonderdste wedstrijd en ontving de Bronzen Haan! Daan Vierling, Lesley Stokkers en Tim Versteegh speelden alle wedstrijden. Er werden 26 spelers gebruikt en er waren 9 debutanten. Opvallende prestaties waren de centuries van Daan Vierling, Geert-Maarten Mol en Jeroen Brand, de tien vangen van Bob Van Gigh en de verrichtingen van onze talenten Bob Burger, Govert Trappenburg, Julius van der Horst, Lucas del Bianco en Tycho de Mooij. Daarnaast debuteerden o.a. Axel de Mooij, Casper Dekeling, Kasimir Rispens en golden oldie Marcel de Mooij. • De dames speelden zoals gewoonlijk in de top. Er werd een halve 30 over-competitie gespeeld, waarvan de dames zeven wedstrijden speelden. Zes wedstrijden werden gewonnen. De wedstrijd tegen Rood en Wit werd in de laatste over verloren. Ook was er een T20-dag op VRA om het seizoen af te sluiten. De dames wonnen beide wedstrijden. Een goed seizoen voor de dames, waar veel speelsters aan bod zijn gekomen met batten en bowlen. 22


• Quick 2 eindige onder het captaincy van Somesh Kohli op een vierde plaats in de Overgangsklasse A. Mooie prestaties werden geleverd door Abhi Gill (meeste runs: 211) en Henk Mol (beste gemiddelde: 109). Hoogste score was voor Tycho de Mooij (72 runs). Casper Dekeling nam de meeste wickets (8), terwijl Kasimir Rispens de beste cijfers had (4/38/4). • In het ZAMI-landschap domineert Quick al jaren. Dit keer werd alleen niet Zami I kampioen. De mannen van Zami II werden namelijk, onder het briljante aanvoerderschap van Jasper Jellema, kampioen van Nederland. In een spannende laatste pot tegen de buren werd er in de laatste over gewonnen. • Bij de ZOMI draait het vooral om teamspirit en trainingsarbeid. Helaas resulteert dit nog niet in veel overwinningen, maar wel in steeds hogere totalen (diverse malen boven de 200). Overigens is het ZOMI wel een beetje een role model-team, want ze gaan door met trainen in de herfst en de winter. JEUGDTEAMS • De U17 heeft, op een verregende wedstrijd en een afzeggende tegenstander na, alle wedstrijden gespeeld. Helaas zijn wel alle wedstrijden verloren, maar wat vooral opviel was dat de sfeer er niet onder geleden heeft. Het was een erg leuk en gezellig en ook leerzaam seizoen. En ondanks dat alles verloren werd, heeft het team zelden invallers hoeven zoeken. Dus hulde voor de positiviteit van het hele team! • De U15 heeft dit jaar beide teams samengevoegd tot 1 team, omdat de competitie door de coronacrisis in de zomervakantie gespeeld moest worden. De U15 heeft een verassend aantal wedstrijden kunnen spelen, bij slechts 1 wedstrijd waren er onvoldoende spelers en een wedstrijd verregende. Alleen Kampong en het combinatieteam van ACC/VRA waren een maatje te groot. Naast alle sportieve prestaties was het tevens een heel gezellig team! • 2020 is voor U13 het jaar van de doorbraak geworden. Door extra te trainen in de zomer en door te trainen in najaar en winter doet Quick weer helemaal mee! HBS werd uit voor het eerst verslagen en thuis werd in kansrijke positie helaas met 1 run verloren op de laatste bal van een mooie gelijkopgaande wedstrijd. Van HCC werd gewonnen. Van VCC werd thuis verloren, later in het seizoen verregende de uitwedstrijd terwijl Quick in gewonnen positie stond. Van VOC en Hermes DVS werd overtuigend gewonnen. • De zomer van 2020 leverde voor de U11 uiteindelijk heel veel cricketwedstrijden op. Eerst gestart met elke zondag onderling. Toen de echte competitie begon, was de U11 er helemaal klaar voor. Mooie wedstrijden en heerlijke tea’s achteraf maakten de cricketzomer voor de grote U11 groep uiteindelijk zeer geslaagd! • Vanwege corona is voor de U9 een groot team ingeschreven voor de competitie. De start was met drie gewonnen wedstrijden ronduit goed, door de wisselende samenstellingen werd daarna twee keer verloren. De kinderen doorbraken de negatieve spiraal daarna met weer een winstpartij. Het seizoen werd met een verregende partij en een verliespartij afgesloten. De kinderen straalden veel plezier uit, en de verwachting is dan ook dat de meeste kinderen volgend jaar doorgaan. Wat bij de onderlinge wedstrijden van de U9 goed gewerkt heeft, is dat de kinderen langs de kant in de vorm van spelletjes training kregen en zo steeds actief waren. • Bij de Tip & Run deden in 2020 elke week circa 30 kinderen enthousiast mee. Nieuw was dit jaar dat naast Tip & Run ook chaoscricket werd gespeeld. Dit sloeg erg aan bij de kinderen die geen moment stil hebben gezeten en dat zal volgend jaar herhaald worden. Wat ook nieuw was dit jaar is dat de kinderen in de landencompetitie een eigen coach kregen uit de U13. Dankzij een goede samenwerking tussen de Tip & Runcommissie en de wervingscommissie zijn er ondanks corona toch weer enkele tientallen kinderen gestart met cricket dit jaar! TOT SLOT Het was een bijzonder seizoen, maar ook een mooi seizoen! Heel veel dank aan de vele, vele vrijwilligers die, wellicht nog meer dan anders, zoveel werk hebben verricht! Guido Landheer / Mark Birnage
 Commissaris cricket / Jeudgdvoorzitter (cricket) CRICKET (VERENIGINGSJAAR 2019-2020) Categorie Man Vrouw Totaal Senioren 85 14

99

Junioren 77 10

87

Mini

1 0 1

TOTAAL 163 24 23

187


QUICK EN CORONA

C.V. QU IC

& V. . H

A ND !

1,5

D

meter

K

U HO

1,5 ➔ ➔ M E T E R AF

ST

24


WELKOM OP NIEUW HANENBURG!

Welkom terug!

INGANG

ROUTING QUICK

CORONAPROTOCOL H.V. & C.V. QUICK

VOEL JE JE ZIEK OF HEEFT IEMAND UIT JE HUISHOUDEN ZIEKTEVERSCHIJNSELEN? GA GELIJK NAAR HUIS EN LAAT JE TESTEN!

HOUD 1,5 METER AFSTAND!

VELD 2

GEZONDHEIDSCHECK

UITGANG

VELD 3

PICK-UP VELD 1 HOESTEN

VERKOUDHEIDSKLACHTEN

KOORTS OF VERHOGING

BENAUWDHEID

REUK EN/OF SMAAKVERLIES

HAD JE ÉÉN OF MEERDERE KLACHTEN IN DE AFGELOPEN 24 UUR? GA GELIJK NAAR HUIS! HEB JE OP DIT MOMENT EEN HUISGENOOT MET KOORTS EN/OF BENAUWDHEIDSKLACHTEN?

INGANG

UITGANG

HEB JE HET CORONAVIRUS GEHAD EN IS DIT DE AFGELOPEN 7 DAGEN VASTGESTELD (IN EEN LAB)? C.V. QU IC

H

BEN JE IN QUARANTAINE OMDAT JE: • DIRECT CONTACT HAD MET IEMAND WAARBIJ HET CORONAVIRUS IS VASTGESTELD? • JE KORTER DAN 10 DAGEN GELEDEN UIT EEN LAND OF REGIO BENT TERUGGEKEERD MET CODE ORANJE OF ROOD?

& .V.

1,5

PICK-UP

K

HEB JE EEN HUISGENOOT/GEZINSLID MET HET CORONAVIRUS EN HEB JE DE AFGELOPEN 10 DAGEN CONTACT MET HEM/HAAR GEHAD TERWIJL HIJ/ZIJ NOG KLACHTEN HAD?

VELD 4

DROP OFF

D

1,5

A ND !

HEB JE EEN VAN DEZE BOVENSTAANDE VRAGEN MET JA BEANTWOORD? GA GELIJK NAAR HUIS!

U HO

➔ meter ➔ M ET ER A F

ST

AANWIJZINGEN VOOR AANKOMST EN VERTREK BIJ QUICK WAS JE HANDEN

HOU 1,5 M AFSTAND

VERMIJD DRUKTE

REGISTREREN MET QR-CODE

BETALING MET VOLG ROUTING & PIN/CLUBCARD AANWIJZINGEN

BINNEN ZITTEN

• Was je handen regelmatig! • Hou altijd 1,5 meter afstand tussen leden van verschillende huishoudens! • Vermijd drukte! Er is een beperkt aantal bezoekers toegestaan.

• Volg te allen tijde de aanwijzingen van de coronacoördinatoren en andere vrijwilligers.

AANKOMST • ingang via het fietspad van de Bosjes van Pex • linksaf naar de fietsenstalling • fietsen stallen in de fietsenstalling direct links bij het betreden van het terrein • loop langs de cricketkooien naar veld 3

Scan me!

VELD 2

Richt de camera van je telefoon op de QR-code en vul je gegevens in.

VERTREK • direct na de training naar de fiets, voor het clubgebouw langs • het terrein af via de hoofdingang

• In het clubgebouw zijn alleen zitplaatsen toegestaan.

Persoonsgegevens worden verwerkt voor eventueel bronen contactonderzoek en worden 14 dagen bewaard.

WWW.QUICK.NL

CORONAPROTOCOL H.V. & C.V. QUICK VOOR BEZOEKENDE VERENIGINGEN

Aankomend weekend spelen jullie een wedstrijd op Quick! Wij zijn blij dat wij jullie mogen ontvangen op ons complex Nieuw Hanenburg en dat er lekker kan worden gesport. Het coronavirus is echter nog niet verdwenen. Daarom is het belangrijk dat we ons allemaal aan de coronaregels houden. Dat moeten we uiteraard ook op Quick doen! Onderstaand treffen jullie een overzicht van de belangrijkste maatregelen die gelden op Quick. Wij verzoeken jullie om deze maatregelen voorafgaande aan jullie bezoek aan Quick door te nemen. Daarnaast verzoeken wij jullie allemaal vriendelijk doch dringend om alle maatregelen in acht te (blijven) nemen. Wij begrijpen dat het soms lastig kan zijn, maar het is in ons aller belang dat we de maatregelen en aanwijzingen allemaal volgen. Alleen op die manier kunnen we zorgen dat we lekker blijven sporten op Nieuw Hanenburg en dat iedereen welkom blijft!

ALGEMEEN (VOOR IEDEREEN)

• Voel je je ziek of heeft iemand uit je huishouden ziekteverschijnselen? Kom niet naar Quick en laat je testen! • Vermijd drukte! Er is een beperkt aantal bezoekers toegestaan. Kom met een zo klein mogelijk gezelschap naar Quick. Het liefst met maximaal 1 begeleider per speler. • Iedereen wordt verzocht zich digitaal te registreren met de QR-code op de posters en flyers. • Hou altijd 1,5 meter afstand tussen leden van verschillende huishoudens! • Ben je jonger dan 13 jaar? Dan hoef je tot niemand afstand te houden. • Ben je ouder dan 12 jaar en jonger dan 18 jaar? Dan hoef je geen afstand te houden tot iedereen jonger dan 18 jaar, maar wel minstens 1,5 meter tot personen van 18 jaar en ouder. • Was je handen regelmatig! • Volg te allen tijde de aanwijzingen van de coronacoördinatoren en andere vrijwilligers. • Gebruik je gezond verstand!

TERREIN EN CLUBGEBOUW (VOOR IEDEREEN)

• Volg de routing en andere aanwijzingen aangebracht op het terrein en in het clubgebouw (zie in bijlage het schema met de velden). • Altijd het clubgebouw betreden via de hoofdingang en dan naar buiten via de schuifpui aan de zijde van veld 2. • Het afhalen van consumpties is staand toegestaan. Daarna naar buiten via de schuifpui aan de zijde van veld 2 of ergens zittend consumeren. • Binnen is consumeren alleen zittend toegestaan.

ALGEMEEN (SPORTERS EN BEGELEIDING)

• Sporters worden verzocht om in sportkleding naar Quick te komen. • Hou de wedstrijdbesprekingen bij voorkeur buiten. Indien niet mogelijk, beperk de tijd in de kleedkamers tot een minimum. • Neem eigen bidons mee om uit te drinken en deel die niet met anderen. • Ingang en uitgang kleedkamers alleen via de zijkanten van het clubgebouw. • Kleedkamers gaan niet op slot. Waardevolle spullen moeten worden meegenomen naar het veld.

SPORTERS/BEGELEIDING OUDER DAN 18 JAAR

• Hou buiten het veld altijd 1,5 meter afstand tot iedereen van 13 jaar en ouder. Dit geldt ook in de kleedkamers. • Voor de seniorenteams zijn de kleedkamers alleen kortstondig beschikbaar voor het omkleden en douchen. Per team zijn hier 2 kleedkamers voor beschikbaar. • Sporters en begeleiders moeten op de reservebank onderling de 1,5 meter afstand in aanmerking nemen.

Wij wensen jullie heel veel plezier op Nieuw Hanenburg! Maak er een mooie en sportieve wedstrijd van! & V. H.

C.V. QU IC

Doe jij mee aan the Quick Challenges?

A ND !

meter

1,5

U HO

D

K

1,5➔ ➔

Door het coronavirus zijn alle trainingen en wedstrijden in ieder geval tot en met 6 april afgelast. Quick is gesloten. Daarom organiseert Quick van 17 maart t/m 6 april individuele Quick Challenges om thuis te kunnen doen!

M ET ER A F

ST

DANK JULLIE WEL VOOR JULLIE MEDEWERKING!

QUICK.NL QUICK.NL QUICK.NL

Dagelijks een challenge

Film de challenge

Deel met je trainer

Dagelijks een nieuwe challenge online!

Film jouw eigen challenge!

Deel de video via WhatsApp met je trainer en verdien punten

De trainer houdt de scores van de spelers bij in een klassement. Degene die de meeste challenges voltooid en de meeste punten behaald, maakt kans op mooie prijzen!

Doe jij ook mee?

Blijf op hoogte via de website voor verder ontwikkelingen en volg altijd de richtlijnen van autoriteiten met betrekking tot het coronavirus.

EEN GOEDE SPORTOPLEIDING IN EEN GOED NEST | WWW.QUICK.NL

25

VELD 4 AANKOMST • via het fietspad van de Bosjes van Pex • fiets stallen buiten veld 4 • naar veld 4 lopen VERTREK • direct na de training naar de fiets • vertrekken via het fietspad van de Bosjes van Pex

QUICK.NL

Wij gaan vanzelfsprekend discreet om met uw gegevens!

Quick Challenges

VERTREK • direct na de training naar de fiets • het terrein af via het hek bij Sportmindz

AANKOMST • ingang via het fietspad van de Bosjes van Pex • linksaf langs veld 1 • rechtsaf langs de tribune • fietsen stallen in de fietsenstalling tussen de tribune en het clubgebouw • loop voor het clubgebouw langs naar veld 2

• Volg de routing en andere aanwijzingen aangebracht op het terrein en in het clubgebouw.

• Gebruik je gezond verstand!

VELD 3

AANKOMST • ingang via het fietspad van de Bosjes van Pex • linksaf langs veld 1 • fiets stallen bij het klimrek en Sportmindz • naar veld 1 lopen VERTREK • direct na de training naar de fiets • het terrein af via het hek bij Sportmindz

• Iedereen wordt verzocht zich digitaal te registreren met de QR-code op de posters en flyers (dit geldt voor elk bezoek opnieuw). • Betaal met de Quick-clubcard of met de pinpas.

VELD 1


JOOST BAKKER SCHILDERWERKEN B.V. sinds 1907 Van Speykstraat 191 2518 GA ’s-Gravenhage

A D M I N I S T R AT I E S Financiële administraties | Online boekhouden Jaarrekeningen | Salarisadministraties Belastingaangiften | HR diensten

Telefoon (070) 346 12 81

www.joostbakker.nl Inlichtingen: Theo Bakker

Jos Vercauteren Johan Passchier Loire 184 | 2491 AL Den Haag +31(0)70 4 300 100 | info@vercauterenadministraties.nl

VCA

Uw advertentie hier? Word sponsor van Quick! WWW.QUICK.NL

sinds 1916

SPONSORCOMMISSIE

ONS WERK IS LIVE TE BEWONDEREN OOK ONLINE

CHECK DE NIEUWE SITE! WWW.GOEDINVORM.NL

Transport | Sloopwerk | Grondwerk Dekkershoek 4 • 2552 DE Den Haag • Tel. 070 440 10 40 • info@janknijnenburg.nl • www.janknijnenburg.nl

sinds 1945

De Savornin Lohmanplein 45A | 2566 AE Den Haag | Tel. 070 363 63 23

WWW.FREE-KICK.NL

Laan van Meerdervoort 709 | 2564 AC Den Haag | Tel. 070 - 346 93 08 | info@vanpeppen.nl Verzekeringen | Pensioenen | Hypotheken | Financiële Planning | www.vanpeppen.nl


Stay safe! WWW.QUICK.NL


Huis kopen? JoĂşw kans om te verduurzamen Duurzamer wonen begint met inzicht in je financiĂŤle situatie. Wat wil je doen? En kun je het betalen? Wij geven je hypotheekadvies. Maar vertellen je ook welke energiebesparende maatregelen er voor jou mogelijk zijn. Zodat je slimme keuzes kunt maken. En al je duurzame woonkansen kan benutten.

Maak een afspraak op rabobank.nl/ duurzaamwonen


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.