Page 1

5 ¸fûQe ÀfZ ª¹ffQf A¸feSX W`Ô...

½f¿fÊ-07 „ AaIY 152

BXÀ´ff°f MXfBX¸Àf

C M Y K

C M Y K

ªf³f ÀfSXfZIYfSX IZY Àff±f LXØfeÀf¦fPÞX ¸fZÔ CXôfZ¦f ½¹ff´ffSX ªf¦f°f IYf ´fWX»ff dWX³Qe Q`d³fIY

´fi²ff³f Àfa´ffQIY: ³f½f³fe°f ªf¦f°fSXf¸fIYf

7

www.ispattimes.com SXf¹f´fbSX , VfbIiY½ffSX, 25 A´fi`»f 2014, OXfIY ÀfaÀIYSX¯f 26 A´fi`»f 2014 „ ½f`VffJ IÈY¿¯f 11 Àfa½f°fÐ 2071

OXZdMXa¦f ¸fZa d¶fþe WX`a Àfû³f¸f...

IYe¸f°f 2.00 ÷Y´fE

„

IbY»f ´fÈ¿NX 8

12 SXfª¹fûa IYe 117 ÀfeMXûa ´fSX IYOÞXe ÀfbSXÃff IZY ¶fe¨f WbXAf ¸f°fQf³f

ÕXûIYÀf·ff ¨fb³ffU 2014 IZY °fWX°f 11 SXfª¹fûa AüSX EIY IZYaQi VffdÀf°f ´fiQZVf ´fbQb¨fZSXe ¸fZa ¦fb÷YUfSX Àfb¶fWX LNXZ ¨fSX¯f IZY °fWX°f 117 ÕXûIYÀf·ff ÀfeMXûa ´fSX ¸f°fQf³f VfbøY WXbAfÜ Qû´fWXSX °fIY Àf·fe ÀfeMXûa ´fSX IbYL dLMX´fbMX §fMX³ffAûa IYû LûOÞXIYSX ¸f°fQf³f Àfb¨fføY øY´f ÀfZ þfSXe SXWX³fZ IYe J¶fSX WX`Ü LNXZ ¨fSX¯f IZY °fWX°f °fd¸fÕX³ffOXb ¸fZa ÀfUÊfd²fIY ÕXûIYÀf·ff ÀfeMXûa (39) ´fSX ¸f°fQf³f WXû SXWXf WX`Ü BÀfIZY AÕXfUf CXØfSX ´fiQZVf IYe 12, ¸f²¹f ´fiQZVf IYe 10, ¸fWXfSXfáÑ IYe 19, ÓffSXJaOX IYe ¨ffSX, d¶fWXfSX AüSX LØfeÀf¦fPÞX IYe Àff°f-Àff°f, ´fdV¨f¸f ¶fa¦ffÕX AüSX AÀf¸f IYe LWX-LWX, SXfþÀ±ff³f IYe ´ffa¨f °f±ff þ¸¸fc IYV¸feSX AüSX ´fbQb¨fZSXe IYe EIY-EIY ÕXûIYÀf·ff ÀfeMXûa ´fSX ¸f°fQf³f þfSXe WX`Ü CXØfSX ´fiQZVf ¸fZa °feÀfSXZ ¨fSX¯f IZY °fWX°f 12 ÕXûIYÀf·ff ÀfeMXûa ÀfZ 188, d¶fWXfSX IYe Àff°f ÀfaÀfQe¹f ÀfeMX ÀfZ 108, ¸f²¹f ´fiQZVf IYe 10 ÕXûIYÀf·ff ÀfeMXûa ÀfZ 118 °f±ff °fd¸fÕX³ffOXb IYe Àf·fe 39 ÕXûIYÀf·ff ÀfeMXûa ÀfZ 55 ¸fdWXÕXfAûa ÀfdWX°f 845 ´fi°¹ffVfe ¸f`Qf³f ¸fZa WX`aÜ LØfeÀf¦fPÞX : °feÀfSXZ EUÔ AfdJSXe ¨fSX¯f IYe Àff°f »fûIYÀf·ff ÀfeMXûÔ ´fSX WXbE ¸f°fQf³f ¸fZÔ 153 ´fi°¹ffdVf¹fûÔ IYe ¨fb³ffUe dIYÀ¸f°f BÊUeE¸f ¸fZÔ I`YQ WXû ¦fBÊÜ B³f ÀfeMXûÔ ´fSX WXbE Vffd³°f´fc¯fÊ ¨fb³ffU ¸fZÔ »f¦f·f¦f 68 ´fid°fVf°f ¸f°fQf³f WXbAfÜ SXfª¹f IZY ¸fb£¹f d³fUfʨf³f Ad²fIYfSXe Àfb³fe»f IbYþcSX ³fZ ¶f°ff¹ff dIY °feÀfSXZ EUÔ AfdJSXe ¨fSX¯f ¸fZÔ SXfª¹f IYe Àff°f ÀfeMXûÔ SXf¹f´fbSX, Qb¦fÊ, IYûSX¶ff, d¶f»ffÀf´fbSX, SXf¹f¦fPÞX, þfÔþ¦feSX ¨ff´ff EUÔ ÀfSX¦fbþf ¸fZÔ UûMX OXf»fZ ¦fE. ¸f°fQf³f Vff¸f LWX ¶fþZ °fIY Àf¸ff~ WXû ¦f¹ffÜ IbYL þ¦fWXûÔ ´fSX ¸f°fQf°ffAûÔ IYe IY°ffSX WXû³fZ IZY IYfSX¯f LWX ¶fþZ IZY ¶ffQ ·fe ¸f°fQf³f WXbAfÜ CX³WXûÔ³fZ ¶f°ff¹ff dIY Àf¶fÀfZ Ad²fIY 72 ´fid°fVf°f ¸f°fQf³f ÀfSX¦fbþf dþ»fZ ¸fZÔ WXbAfÜ Qb¦fÊ dþ»fZ ¸fZÔ 61, ¶fZ¸fZ°fSXf ¸fZÔ 57, SXf¹f´fbSX ¸fZÔ 62, ¶f»füQf ¶ffþfSX ¸fZÔ 62, d¶f»ffÀf´fbSX ¸fZÔ 62, ¸fbÔ¦fZ»fe ¸fZÔ 64, þfÔþ¦feSX ¨ff´ff ¸fZÔ 60, IYûSX¶ff ¸fZÔ 63, IYûdSX¹ff ¸fZÔ 65, SXf¹f¦fPÞX ¸fZÔ 68, þVf´fbSX ¸fZÔ 69, ÀfcSXþ´fbSX ¸fZÔ 71 AüSX ¶f»fSXf¸f´fbSX ¸fZÔ 69 ´fid°fVf°f ¸f°fQf³f WXbAf WX`Ü CX³WXûÔ³fZ ¶f°ff¹ff dIY A·fe Ad³°f¸f AfÔIYOÞXZ Af³ff VfZ¿f WX`, dþÀf¸fZÔ BÀf¸fZÔ Qû °fe³f ´fid°fVf°f IYf BþfRYf WXû ÀfIY°ff WX`Ü BÀf ¨fSX¯f ¸fZÔ dþ³f ´fi¸fbJ CX¸¸feQUfSXûÔ IYe ¨fb³ffUe dIYÀ¸f°f BÊUeE¸f ¸fZÔ I`YQ WXû ¦fBÊ, CX³f¸fZÔ IYûSX¶ff ÀfÔÀfQe¹f ÀfeMX ´fSX IYfÔ¦fiZÀf IZY dMXIYMX ´fSX IZY³Qie¹f IÈYd¿f ¸fÔÂfe OXfg. ¨fSX¯fQfÀf ¸fWX³°f °f±ff IYfÔ¦fiZÀf IZY dMXIYMX ´fSX d¶f»ffÀf´fbSX ÀfeMX ÀfZ ¨fb³ffU »fOÞX SXWXe ´fcUÊ ´fi²ff³f¸fÔÂfe AMX»f d¶fWXfSXe Ufþ´fZ¹fe IYe ·f°feþe IYøY¯ff Vfb¢»ff Vffd¸f»f WX`Ü ¸f²¹f ´fiQZVf: ¸f²¹f ´fiQZVf ¸fZa ÕXûIYÀf·ff ¨fb³ffU IZY °feÀfSXZ EUa Aad°f¸f ¨fSX¯f ¸fZa VfZ¿f ¶f¨fZ QÀf ÀfaÀfQe¹f ÃfZ{ûa ¸fZa Qû´fWXSX Qû ¶fþZ °fIY 42.29 ´fid°fVf°f ¸f°fQf³f IYe Àfc¨f³ff WX`Ü ´fiQZVf IZY ¸fb£¹f d³fUÊf¨f³f Ad²fIYfSXe þ¹fQe´f ¦fûdUaQ ³fZ ÀfaUfQQf°ffAûa IYû ¶f°ff¹ff dIY A¶f °fIY ´fb÷Y¿fûa IZY ¸f°fQf³f IYf ´fid°fVf°f 47.13 EUa ¸fdWXÕXfAûa IZY ¸f°fQf³f IYf ´fid°fVf°f 37.08 WX`, BÀf ´fiIYfSX IbYÕX 42.29 ´fid°fVf°f ¸f°fQf³f WXbAfÜ ÓffSXJaOX : ÓffSXJaOX ¸fZa Afþ Qb¸fIYf Àf¸fZ°f Àfa±ffÕX ´fSX¦f³ff IYe °fe³f AüSX ²f³f¶ffQ ÕXûIYÀf·ff ÀfeMXûa IZY dÕXE Àfb¶fWX

°feÀfSXZ ¨fSX¯f IYf ¸f°fQf³f Vffad°f´fc¯fÊ PXa¦f ÀfZ Àfa´f³³f

7 ÀfeMXûÔ ´fSX 66 RYeÀfQe ¸f°fQf³f

UZ¶fIYfgdÀMXa¦f IZY þdSXE d³fUÊf¨f³f Af¹fû¦f ³fZ 200 ¸f°fQf³f IZYaQiûa ´fSX SXJe ³fþSX SXf¹f´fbSXÜ Af¸f ¨fb³ffU 2014 IZY °fWX°f Afþ LØfeÀf¦fPÞX ¸fZa °feÀfSXZ ¨fSX¯f IYf ¸f°fQf³f Vffad°f´fc¯fÊ PXa¦f ÀfZ Àfa´f³³f WXbAfÜ °feÀfSXZ ¨fSX¯f IZY ¸f°fQf³f IZY Aa°f¦fÊ°f ´fiQZVf ¸fZa Afþ Àff°f ÀfaÀfQe¹f ÀfeMXûa Qb¦fÊ, SXf¹f´fbSX, d¶fÕXfÀf´fbSX, þfaþ¦feSX-¨ffa´ff, IYûSX¶ff, SXf¹f¦fPÞX AüSX ÀfSX¦fbþf ¸fZa UûMX OXfÕXZ ¦fEÜ ¸fb£¹f d³fUÊf¨f³f ´fQfd²fIYfSXe ßfe Àfb³feÕX IbYþcSX ³fZ Afþ ¹fWXfa ¶f°ff¹ff dIY ´fif~ þf³fIYfSXe IZY A³fbÀffSX °feÀfSXZ ¨fSX¯f ¸fZa ÕX¦f·f¦f 66 ´fid°fVf°f ¸f°fQf³f WXbAf

WX`Ü Qb¦fÊ dþÕXZ ¸fZa 61 ´fid°fVf°f, ¶fZ¸fZ°fSXf ¸fZa 57 ´fid°fVf°f, SXf¹f´fbSX ¸fZa 62 ´fid°fVf°f, ¶fÕXüQf¶ffþfSX ¸fZa 62 ´fid°fVf°f, d¶fÕXfÀf´fbSX ¸fZa 62 ´fid°fVf°f, ¸fba¦fZÕXe ¸fZa 64 ´fid°fVf°f, þfaþ¦feSX-¨ffa´ff ¸fZa 60 ´fid°fVf°f, IYûSX¶ff ¸fZa 63 ´fid°fVf°f, IYûdSX¹ff ¸fZa 65 ´fid°fVf°f, SXf¹f¦fPÞX ¸fZa 68 ´fid°fVf°f, þVf´fbSX ¸fZa 69 ´fid°fVf°f, ÀfSX¦fbþf ¸fZa 72 ´fid°fVf°f, ÀfcSXþ´fbSX ¸fZa 71 ´fid°fVf°f AüSX ¶fÕXSXf¸f´fbSX dþÕXZ ¸fZa 69 ´fid°fVf°f ¸f°fQf³f WXbAf WX`Ü ¸fb£¹f d³fUÊf¨f³f ´fQfd²fIYfSXe Àfb³feÕX IbYþcSX ³fZ ¶f°ff¹ff dIY Afþ B³f Àff°fûa ÀfaÀfQe¹f ÃfZ{ûa ¸fZa IbYÕX 14 WXþfSX 474 ¸f°fQf³f IZYaQiûa ´fSX UûMX OXfÕXZ ¦fEÜ ´fiQZVf ¸fZa °feÀfSXZ ¨fSX¯f IZY ¸f°fQf³f IZY

Àff°f ¶fþZ ÀfZ Qû´fWXSX °fe³f ¶fþZ °fIY 55.93 ´fid°fVf°f ¸f°fQf³f dSXIYfOXÊ dIY¹ff ¦f¹ffÜ BÀf QüSXf³f ¦fûçf AüSX ²f³f¶ffQ ¸fZa ¸f°fQf³f IZY QüSXf³f Qû À±ff³fûa ´fSX WXbBÊ ÓfOÞX´fûa ¸fZa Qþʳf ·fSX ÕXû¦f §ff¹fÕX WXû ¦f¹fZÜ ¹fWXfa Afþ Aad°f¸f ¨fSX¯f IZY dÕXE ¸f°fQf³f WXû SXWXf WX` AüSX BÀf ¨fSX¯f ¸fZa ¸f°fQf°ff IbYÕX 72 CX¸¸feQUfSXûa ¸fZa ÓffSXJaOX ¸fbd¢°f ¸fû¨ffÊ IZY ´fi¸fbJ dVf¶fc ÀfûSXZ³f, ÓffSXJaOX dUIYfÀf ¸fû¨ffÊ

¸fZ¦ff SXûOX Vfû IZY ¶ffQ IYfVfe ÀfZ ¸fûQe ³fZ ·fSXf ´f¨ffÊ

C M Y K

¸ffa ¦fa¦ff ³fZ ¸fbÓfZ UfSXf¯fÀfe ¶fbÕXf¹ff WX`

³fBÊ dQ»»feÜ ¶feþZ´fe IZY ´fi²ff³f¸fa{e ´fQ IZY CX¸¸feQUfSX ³fSXZaQi ¸fûQe ³fZ ¦fb÷YUfSX IYû UfSXf¯fÀfe ÀfaÀfQe¹f ÀfeMX IZY dÕXE A´f³ff ³ff¸ffaIY³f QfdJÕX IYSX dQ¹ffÜ BÀfÀfZ ´fWXÕXZ ¸fûQe ³fZ A´f³ff SXûOX Vfû dIY¹ffÜ ¸fûQe ³fZ QfUf dIY¹ff dIY UZ ³ff IYfVfe ¸fZa AfE WX`a AüSX ³ff ·fZþZ ¦fE WX`aÜ CX³WXZa ¦fa¦ff ¸f`¹ff ³fZ ¹fWXfa ¶fbÕXf¹ff WX`Ü CX³WXûa³fZ UfQf dIY¹ff dIY ¸füIYf d¸fÕX³fZ ´fSX UZ ¦fa¦ff IYû ÀffRY IYSX³fZ ÀfZ ÕXZIYSX ¶fb³fIYSXûa IYe dþaQ¦fe ¶fZWX°fSX IYSX³fZ ¸fZa IYûBÊ IYÀfSX ³fWXea LûOÞXZa¦fZÜ ¦fb÷YUfSX IYû ¶f³ffSXÀf IYe ÀfOÞXIYûa ´fSX WXSX °fSXRY ·f¦fUf ÕXWXSX ³fþSX Af SXWXe ±feÜ ´feE¸f ´fQ IZY CX¸¸feQUfSX ³fSXZaQi ¸fûQe IZY ³ff¸ffaIY³f ³fZ ¶feþZ´fe IYf¹fÊIY°fÊfAûa ¸fZa þ¶fSXQÀ°f þûVf ·fSX dQ¹ff ±ffÜ ¸fûQe Àfb¶fWX IYSXe¶f 10.30 ¶fþZ UfSXf¯fÀfe E¹fSX´fûMXÊ ´fWXba¨fZ AüSX dRYSX WXZÕXeIYfg´MXSX IZY þdSX¹fZ ¶feE¨f¹fc ´fWXba¨fZÜ ´fadOX°f ¸fQ³f ¸fûWX³f ¸ffÕXUe¹f IYe ¸fcd°fÊ ´fSX ¸ff»¹ff´fʯf IYSX³fZ IZY ¶ffQ ¸fûQe EIY ¶ffSX dRYSX WXZÕXeIYfg´MXSX ÀfZ IYfVfe

dUôf´feNX ´fWXba¨fZ þWXfa CX³WXûa³fZ ÀfSXQfSX ´fMXZÕX IYe ¸fcd°fÊ ´fSX ¸ff»¹ff´fʯf IYSX³fZ IZY ¶ffQ SXûOX Vfû VfbøY dIY¹ffÜ BÀf QüSXf³f ¸fûQe MÑIY ´fSX ÀfUfSX ±fZÜ CX³fIZY Àff±f ¶feþZ´fe IZY °f¸ff¸f ¶fOÞXZ ³fZ°ff ·fe ±fZÜ SXfÀ°fZ ¸fZa ÀUf¸fe dUUZIYf³faQ AüSX OXfg. Aa¶fZOXIYSX IYe ¸fcd°fÊ ´fSX ¸ff»¹ff´fʯf IYSX°fZ WXbE UZ IY¨fWXSXe ´fWXba¨fZÜ ³ff¸ffaIY³f IYf AfdJSXe dQ³f WXû³fZ IYe UþWX ÀfZ °f¸ff¸f ´fi°¹ffVfe UWXfa ´fWXÕXZ ÀfZ OXMXZ ±fZÜ ¸fûQe IYû ³ff¸ffaIY³f IZY dÕXE ±fûOÞXf Ba°fþfSX IYSX³ff ´fOÞXfÜ BÀf QüSXf³f CX³WXûa³fZ ¶f³ffSXÀf IYe ÀfcSX°f ¶fQÕX³fZ IZY °f¸ff¸f QfUZ dIYEÜ ¸fûQe IZY SXûOX Vfû IZY QüSXf³f ÀfbSXÃff ½¹fUÀ±ff IYfRYe IYOÞXe ±feÜ ÕXZdIY³f ·feOÞX IYe UþWX ÀfZ IYBÊ þ¦fWXûa ´fSX ¶f`dSXIZYdOXa¦f MXcMX ¦fBÊÜ Àf¸f±fÊIYûÔ ³fZ QfUf dIY¹ff dIY ¸fûQe EZd°fWXfdÀfIY þe°f WXfdÀfÕX IYSXZa¦fZÜ ¸fûQe IZY ´fiÀ°ffUIYûa ¸fZa ´fadOX°f ¸fQ³f ¸fûWX³f ¸ffÕXUe¹f IZY ´fü{ þdÀMXÀf d¦fdSX²fSX ¸ffÕXUe¹f AüSX ¸fVfWXcSX ¦ff¹fIY L³³fc ÕXfÕX d¸fßf ·fe Vffd¸fÕX WX`aÜ

QüSXf³f d³fUÊf¨f³f Af¹fû¦f ³fZ UZ¶fIYfgdÀMXa¦f IZY þdSXE 200 ¸f°fQf³f IZYaQiûa ´fSX Àfe²fZ ³fþSX SXJeÜ BÀfIZY dÕXE ÀfSX¦fbþf AüSX Qb¦fÊ dþÕXZ IZY 15-15, ÀfcSXþ´fbSX, ¶fÕXSXf¸f´fbSX, þVf´fbSX, þfaþ¦feSX-¨ffa´ff AüSX IYûdSX¹ff IZY QÀf-QÀf, SXf¹f¦fPÞX IZY 25, ¶fÕXüQf¶ffþfSX AüSX IYûSX¶ff IZY 16-16, d¶fÕXfÀf´fbSX IZY 28, ¸fba¦fZÕXe IZY ¨ffSX, ¶fZ¸fZ°fSXf IZY 13 EUa SXf¹f´fbSX dþÕXZ IZY 20 ¸f°fQf³f IZYaQiûa ´fSX UZ¶f I`Y¸fSXZ ÕX¦ffE ¦fE ±fZÜ ¸f°fQf³f ´fidIiY¹ff IZY QüSXf³f IbYÕX 262 BÊUeE¸f AüSX 54 UeUe´feEMXe (UûMXSX UZSXedRYE¶fÕX ´fZ´fSX AfgdOXMX MÑ`ÕX) ¶fQÕXZ ¦fEÜ SXf¹f´fbSX ÕXûIYÀf·ff ÃfZ{ ¸fZa d³fUÊf¨f³f Af¹fû¦f ³fZ UûdMXa¦f ¸fVfe³fûa IZY Àff±f IbYÕX Qû WXþfSX 204

IZY ´fi¸fbJ ¶ff¶fcÕXfÕX ¸fSXfaOXe, ·ffþ´ff IZY d³fU°f¸fÊf³f ÀffaÀfQ d³fdVfIYfa°f Qb¶fZ, Óff¸fb¸fû ÀfZ ·ffþ´ff ¸fZa Af¹fZ WXZ¸fÕXfÕX ¸fb¸fÊc AüSX ÓffdU¸fû IZY ´fiQe´f ¹ffQU IZY ·ff¦¹f IYf R`YÀfÕXf IYSXZa¦fZÜ ´fdV¨f¸f ¶fa¦ffÕX : ´fdV¨f¸f ¶fa¦ffÕX ¸fZa Qû´fWXSX EIY ¶fþZ °fIY IYSXe¶f 60 RYeÀfQe UûMX ´fOÞX ¨fbIZY ±fZ þWXfa LWX ÕXûIYÀf·ff ÀfeMXûa IZY dÕXE QcÀfSXZ ¨fSX¯f IYf ¸f°fQf³f þfSXe WX`Ü Afþ 78

d¦fSXμ°ffSX IYSX³fZ ´fWXba¨fe ´fbdÕXÀf, d¦fdSXSXfþ §fSX ÀfZ '¦ff¹f¶f'

´fMX³ffÜ ³fSXZaQi ¸fûQe IZY Àf¸f±fʳf ¸fZa ·fOÞXIYfDY ·ff¿f¯f QZ³fZ UfÕXZ ¶feþZ´fe IZY ³fZ°ff d¦fdSXSXfþ dÀfaWX IZY dJÕXfRY IYûMXÊ õfSXf UfSXaMX þfSXe dIYE þf³fZ IZY ¶ffQ ´fMX³ff ´fWXba¨fe ÓffSXJaOX ´fbdÕXÀf IYe MXe¸f ³fZ CX³fIZY §fSX ´fSX Lf´fZ¸ffSXe IYe, ÕXZdIY³f UWX §fSX ´fSX ³fWXea d¸fÕXZÜ VfWXSX IZY EÀf´fe þ¹fa°f IYfa°f ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ¶fûIYfSXû ´fbdÕXÀf AüSX ´fMX³ff ´fbdÕXÀf IZY EIY QÕX ³fZ ¶fûIYfSXû IZY IYûMXÊ IZY d³fQÊZVf ´fSX Àfb¶fWX 5 ¶fþZ d¦fdSXSXfþ dÀfaWX IZY §fSX ´fSX Lf´fZ¸ffSXe IYe, ÕXZdIY³f dÀfaWX A´f³fZ §fSX ´fSX ³fWXea d¸fÕXZÜ CX³WXûa³fZ IYWXf dIY ÓffSXJaOX ´fbdÕXÀf VfWXSX ¸fZa WX` AüSX ´fMX³ff ´fbdÕXÀf IZY ÀfWX¹fû¦f ÀfZ dÀfaWX IYe d¦fSXμ°ffSXe IYf Ba°fþfSX IYSX SXWXe WX`ÜAf´fIYû ¶f°ff QZa dIY ÓffSXJaOX IZY ¶fûIYfSXû ¸fZa EIY IYûMXÊ ³fZ ·fOÞXIYfDY ·ff¿f¯f QZ³fZ IZY ¸ff¸fÕXZ ¸fZa ¶fb²fUfSX IYû d¶fWXfSX IYe ³fUfQf ÕXûIYÀf·ff ÀfeMX ÀfZ ¶feþZ´fe IZY I`YadOXOXZMX d¦fdSXSXfþ dÀfaWX IZY dJÕXfRY d¦fSXμ°ffSXe UfSXaMX þfSXe dIY¹ff ±ffÜ

Ue.Ue.´fe.E.MXe. ÕX¦ffE ±fZÜ BÀfIZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ BÀf d³fUÊf¨f³f ÃfZ{ IZY ¸f°fQf°ffAûa ³fZ ´fWXÕXe ¶ffSX A´f³fZ õfSXf dQE UûMX IYû IYf¦fþ IYe dÀÕX´f ´fSX QZJIYSX ´fbdá IYeÜ CX»»fZJ³fe¹f WX` dIY Afþ dþ³f ÕXûIYÀf·ff ÃfZ{ûa ¸fZa ¸f°fQf³f WXbAf CX³f¸fZa ÀfSX¦fbþf ÕXûIYÀf·ff ÃfZ{ ¸fZa 15 ÕXfJ 10 WXþfSX, SXf¹f¦fPÞX ÀfaÀfQe¹f ÃfZ{ ¸fZa 16 ÕXfJ 13 WXþfSX, þfaþ¦feSX-¨ffa´ff ÕXûIYÀf·ff ÃfZ{ ¸fZa 17 ÕXfJ 35 WXþfSX, IYûSX¶ff ÕXûIYÀf·ff ÃfZ{ ¸fZa 14 ÕXfJ 12 WXþfSX, d¶fÕXfÀf´fbSX ÀfaÀfQe¹f ÃfZ{ ¸fZa 17 ÕXfJ ³fü WXþfSX, SXf¹f´fbSX ÕXûIYÀf·ff ÃfZ{ ¸fZa 18 ÕXfJ 75 WXþfSX AüSX Qb¦fÊ ÕXûIYÀf·ff ÃfZ{ 18 ÕXfJ 43 WXþfSX ¸f°fQf°ff WX`aÜ

CX¸¸feQUfSXûa IZY ·ff¦¹f IYf R`YÀfÕXf WXû³ff WX`Ü SXfª¹f IZY ¸fb£¹f d³fUÊf¨f³f Ad²fIYfSXe Àfb³feÕX ¦fb~f ³fZ IYWXf dIY 83 ÕXfJ 18 WXþfSX 348 ¸f°fQf°ffAûa ¸fZa ÀfZ IYSXe¶f 50.62 RYeÀfQe ÕXû¦f ´fWXÕXZ ´ffa¨f §faMXZ ¸fZa A´f³ff UûMX OXfÕX ¨fbIZY WX`aÜ d¶fWXfSX : d¶fWXfSX ¸fZa °feÀfSXZ ¨fSX¯f IZY ÕXûIYÀf·ff ¨fb³ffU ¸fZa Àff°f ÀfeMXûa IZY dÕXE °f±ff Qû dU²ff³fÀf·ff ÀfeMXûa IZY CX´f¨fb³ffU

dÕXE ¦fb÷YUfSX Àfb¶fWX ÀfZ WXe ¸f°fQf³f ´fidIiY¹ff Àfb¨ff÷Y øY´f ÀfZ þfSXe WX`Ü ´fWXÕXZ ´ffa¨f §faMXûa IZY QüSXf³f IYWXea ÀfZ IYûBÊ ¶fOÞXe Ad´fi¹f §fMX³ff IYe Àfc¨f³ff ³fWXea WX`Ü Qû´fWXSX EIY ¶fþZ °fIY IYSXe¶f 37 ´fid°fVf°f ¸f°fQf°ffAûa ³fZ A´f³fZ ¸f°ffd²fIYfSX IYf ´fi¹fû¦f dIY¹ffÜ ¸fWXfSXfáÑ: ¸fWXfSXfáÑ IYe 19 ÕXûIYÀf·ff ÀfeMXûa ´fSX Afþ SXfª¹f IZY °feÀfSXZ AüSX AfdJSXe ¨fSX¯f ¸fZa WXû SXWXZ ¸f°fQf³f ¸fZa Qû´fWXSX 1 ¶fþZ °fIY AüÀf°f³f IYSXe¶f 27.52 ´fid°fVf°f ¸f°fQf°ff A´f³fZ ¸f°ffd²fIYfSX IYf BÀ°fZ¸ffÕX IYSX ¨fbIZY ±fZÜ ¸f°fQf³f ´fid°fVf°f IYû QZJZa °fû Qû´fWXSX 1 ¶fþZ °fIY ÀfUÊfd²fIY ¸f°fQf³f ³faQbSX¶ffSX ÀfeMX ´fSX WXbAf þWXfa 35.5 ´fid°fVf°f ¸f°fQf°ffAûa ³fZ ¸f°ffd²fIYfSX IYf BÀ°fZ¸ffÕX dIY¹ffÜ SXfþÀ±ff³f : SXfª¹f d³fUfʨf³f dU·ff¦f IZY A³fbÀffSX IYOÞXZ ÀfbSXÃff ´fi¶fa²f IZY ¶fe¨f Àfb¶fWX Àff°f ¶fþZ AÕXUSX, ·fSX°f´fbSX, QüÀff, IYSXüÕXe-²füÕX´fbSX AüSX MXûaIY -ÀfUfBÊ ¸ff²fû´fbSX ÀfeMX IZY dÕXE ¸f°fQf³f VfbøY WXbAf ±ffÜ dIYÀfe ·fe À±ff³f ÀfZ Ad´fi¹f §fMX³ff IYe Àfc¨f³ff ³fWXea WX`Ü AÀf¸f : AÀf¸f IYe LWX ÕXûIYÀf·ff ÀfeMXûa ´fSX ¨fÕX SXWXZ Aad°f¸f ¨fSX¯f IZY ¨fb³ffU ¸fZa Qû´fWXSX °fIY 37 ´fid°fVf°f ÀfZ Ad²fIY ¸f°fQf³f WXû ¨fbIYf WX`Ü ¨fb³ffU IYf¹fÊfÕX¹f IZY Àfc{ûa IZY ¸fb°ffd¶fIY ¦fbUfWXfMXe ¸fZa 40 ´fid°fVf°f, IYûIYSXfÓffSX ¸fZa 41 ´fid°fVf°f, ²fb¶fSXe ¸fZa 39 ´fid°fVf°f, ¶ffSX´fZMXf ¸fZa 34 ´fid°fVf°f, ¸fa¦fÕXQûBÊ ¸fZa 35 ´fid°fVf°f AüSX ³fü¦ffaU ¸fZa 32 ´fid°fVf°f ¸f°fQf³f dSXIYfgOXÊ WXbAf WX`Ü þ¸¸fc IYV¸feSX: QdÃf¯f IYV¸feSX IYe A³fa°f³ff¦f ÀfaÀfQe¹f ÀfeMX ¸fZa Afþ WXû SXWXZ ¸f°fQf³f IYe Vfb÷YAf°f A¨Le ³fWXea SXWXeÜ ¹fWXfa WXfÕX ¸fZa SXfþ³fed°fIY IYf¹fÊIY°fÊfAûa ´fSX WX¸fÕXZ WXbE ±fZÜ EIY Ad²fIYfdSXIY ´fiUöYf ³fZ ¶f°ff¹ff dIY Àfb¶fWX ³fü ¶fþZ °fIY A³fa°f³ff¦f ¸fZa 6.36 ´fid°fVf°f, IbYÕX¦ff¸f ¸fZa 6.20 ´fid°fVf°f, ´fbÕXUf¸ff ¸fZa 0.22 ´fid°fVf°f AüSX Vfûd´f¹ffa ¸fZa 2.62 ´fid°fVf°f ¸f°fQf³f WXbAfÜ ´fbOXb¨fZSXe : IZYaQie¹f VffdÀf°f ´fiQZVf ´fbOXШfZSXe ¸fZa 8.85 ÕXfJ ¸f°fQf°ffAûa ¸fZa ÀfZ Qû´fWXSX °fIY 36 ´fid°fVf°f ¸f°fQf°ffAûa ³fZ A´f³fZ ¸f°ffd²fIYfSX IYf ´fi¹fû¦f dIY¹ffÜ BÀf EIY ÀfeMX IZY dÕXE 30 ¸f°fQf°ff ¨fb³ffU ¸f`Qf³f ¸fZa WX`Ü °fd¸fÕX³ffOXb : 39 ÀfeMXûa IZY dÕXE ¦fb÷YUfSX Qû´fWXSX 12 ¶fþZ °fIY 40 RYeÀfQe ¸f°fQf³f WXbAf WX`Ü SXfª¹f ¸fZa IbYÕX 5.50 IYSXûOÞX ¸f°fQf°ff 845 ÕXûIYÀf·ff CX¸¸feQUfSXûa IZY ·ff¦¹f IYf R`YÀfÕXf IYSXZa¦fZÜ ¨fb³ffUûa ¸fZa CX°fSXZ CX¸¸feQUfSXûa ¸fZa ´fcUÊ IZYaQie¹f ¸fa{e E SXfþf, Q¹ffd³fd²f ¸ffSX³f, MXe AfSX ¶ffÕXc, EÀf þ¦f°fSXÃfIY¯f AüSX MXe IZY EÀf BÕXf³f¦fûU³f AüSX ¸fd¯fVfaIYSX A¹¹fSX °f±ff IZYaQie¹f dUØf ¸fa{e ´fe d¨fQa¶fSX¸f IZY ¶fZMXZ IYf°fÊe d¨fQa¶fSX¸f Vffd¸fÕX WX`aÜ CX°°fSX ´fiQZVf : Afþ 12 ÀfeMXûa ´fSX ¸f°fQf³f IZY ¶fdWX¿IYfSX AüSX ÓfOÞX´f IYe §fMX³ffAûa IZY ¶fe¨f A´fSXfWX³f 1 ¶fþZ °fIY AüÀf°f³f 36.62 ´fid°fVf°f ¸f°fQf³f WXbAfÜ ¨fb³ffU Af¹fû¦f IZY Àfc{ûa IZY ¸fb°ffd¶fIY °feÀfSXZ ¨fSX¯f ¸fZa ´fcUÊfWX³f 11 ¶fþZ °fIY WXf±fSXÀf ¸fZa 37 ´fid°fVf°f, ¸f±fbSXf ¸fZa 40.30, Af¦fSXf ¸fZa 41, RY°fZWX´fbSX ÀfeIYSXe ¸fZa 39.60, dRYSXûþf¶ffQ ¸fZa 40.86 RYeÀfQ, ¸f`³f´fbSXe ¸fZa 34.4, EMXf ¸fZa 32.80, WXSXQûBÊ ¸fZa 34, RY÷YJf¶ffQ ¸fZa 37.20, BMXfUf ¸fZa 32.28, IY³³füþ ¸fZa 36.5 °f±ff AIY¶fSX´fbSX ¸fZa 33.52 ´fid°fVf°f UûMX ´fOÞX ¨fbIZY ±fZÜ

¦fbþSXf°f ÀU¦fÊ ³fWXea, ¸fûQe IYû dÀfRÊY IbYÀfeÊ IYe dRYIiY: Àfûd³f¹ff UÕXÀffOX (¦fbþSXf°f)Ü IYfa¦fiZÀf A²¹fÃf Àfûd³f¹ff ¦ffa²fe ³fZ ³fSXZaQi ¸fûQe IZY ¦fÈWX SXfª¹f ¦fbþSXf°f ¸fZa CX³f ´fSX WX¸fÕXf ¶fûÕX°fZ WXbE IYWXf dIY SXfª¹f IYWXea ÀfZ ·fe ÀU¦fÊ IZY AfÀf´ffÀf ³fWXea WX`, þ`Àff UWX QfUf IYSX°fZ WX`aÜ CX³WXûa³fZ AfSXû´f ÕX¦ff¹ff dIY ·ffþ´ff IYe AûSX ÀfZ ´fi²ff³f¸fa{e ´fQ IZY CX¸¸feQUfSX dÀfRYÊ A´f³fe IbYÀfÊe IZY dÕXE d¨fad°f°f WX`aÜ ¦fbþSXf°f ¸fZa 30 A´fi`ÕX IYû ¨fb³ffU WXû³fZ WX`aÜ SXfª¹f ¸fZa A´f³fe ´fWXÕXe ¨fb³ffUe SX`ÕXe IYû Àfa¶fûd²f°f IYSX°fZ WXbE Àfûd³f¹ff ³fZ ¸fûQe IZY ¶fWXb¨fd¨fÊ°f ¦fbþSXf°f dUIYfÀf ¸ffgOXÕX IYe °feJe AfÕXû¨f³ff IYSX°fZ WXbE ÕXû¦fûa ÀfZ A´feÕX IYe dIY UZ AfSXEÀfEÀf××-·ffþ´ff IYe dU·ffþ³fIYfSXe dU¨ffSX²ffSXf IYû JfdSXþ IYSX QZa, ¢¹fûadIY ¹fWX QZVf IZY dÕXE JSXf¶f WX`Ü ¸fûQe IYf ³ff¸f dÕXE d¶f³ff CX³f´fSX d³fVff³ff Àff²f°fZ WXbE Àfûd³f¹ff ³fZ IYWXf dIY ·ffþ´ff ³fZ°ff QfUf IYSX°fZ WX`a dIY A¦fSX UWX ÀfØff ¸fZa AfE °fû

Àfûd³f¹ff IZY 10 ÕXfJ IZY MX`¢Àf RiYe ¶ffg³OX ¦fb¸f

UWX QZVf IYû ÀU¦fÊ ¸fZa ¶fQÕX QZa¦fZÜ ÕXZdIY³f UWX CX³f Àf¸fÀ¹ffAûa IZY ¶ffSXZ ¸fZa ³fWXea ¶f°ff°fZ WX`a dþ³fIYf Af´fIYû AfE dQ³f Àff¸f³ff IYSX³ff ´fOÞX°ff WX`Ü Àfa´fi¦f A²¹fÃf ³fZ IYWXf dIY ¦fbþSXf°f ÀfSXIYfSX ´fSX 1.75 ÕXfJ IYSXûOÞX ÷Y´fE IYf IYþÊ WX`, IYBÊ ¦ffaUûa IYû ´fZ¹fþÕX ³fWXea d¸fÕX°ff, ¹fWXfa ´ffa¨f ÀffÕX ÀfZ IY¸f CX¸fi IYf WXSX QcÀfSXf ¶f¨¨ff IbY´fûd¿f°f WX` AüSX ´fPÞXfBÊ IZY ¶fe¨f ¸fZa WXe ÀIcYÕX LûOÞX³fZ UfÕXZ ¶f¨¨fûa IYf A³fb´ff°f Àf¶fÀfZ Ad²fIY ¦fbþSXf°f ¸fZa WX`Ü

ÕXûIYÀf·ff ¨fb³ffUûa IYe ¦fWX¸ff¦fWX¸fe IZY ¶fe¨f IYfa¦fiZÀf A²¹fÃf Àfûd³f¹ff ¦ffa²fe ³fZ JbÕXfÀff dIY¹ff WX` dIY CX³fIZY QÀf ÕXfJ ÷Y´f¹fZ ¸fc»¹f IZY MX`¢Àf RiYe ¶ffg³OX ¦fb¸f WXû ¦fE WX`aÜ ¹fZ ¶ffg³OX BadOX¹f³f SXZÕXUZ RYfB³f`aÀf IYfg´fÊûSXZVf³f (AfBÊAfSXERYÀfe) õfSXf þfSXe dIYE ¦fE ±fZÜ Àfûd³f¹ff ¦ffa²fe ³fZ A´f³fe Àfa´fdØf AüSX d³fUZVf IZY ¶ffSXZ ¸fZa þû °ffþf WXÕXRY³ff¸ff QfdJÕX dIY¹ff WX`, CXÀf¸fZa ¹fZ ¶ffg³OX ·fe Vffd¸fÕX ±fZÜ Àfûd³f¹ff ³fZ AfBÊAfSXERYÀfe ÀfZ ¦fb¸f ¶ffg³OX ÀfdMXÊdRY¢MX IYe IYfg´fe þfSXe IYSX³fZ IYf Af¦fiWX dIY¹ff WX`Ü Àfûd³f¹ff ³fZ Qû A´fi`ÕX IYû SXf¹f¶fSXZÕXe ÕXûIYÀf·ff ÀfeMX ÀfZ ³ff¸ffaIY³f QfdJÕX dIY¹ffÜ BÀf¸fZa CX³WXûa³fZ dQJf¹ff WX` dIY CX³fIYe Àfa´fdØf 9 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ IYe WX`Ü

SXfWXbÕX ³fZ ¸fûQe IYû ¦fbþSXf°f ¸ffgOXÕX, þfÀfcÀfe ´fiIYSX¯f ´fSX §fZSXf ÕXûIY´ffÕX IYe d³f¹fbd¢°fYIZY dÕXE þfÕXü³f-Àfe°ff´fbSXÜ IYfa¦fiZÀf CX´ff²¹fÃf SXfWXbÕX ¦ffa²fe ³fZ ·ffþ´ff IZY ´fi²ff³f¸fa{e ´fQ IZY CX¸¸feQUfSX ³fSXZ³Qi ¸fûQe IYû ¦fbþSXf°f ¸ffgOXÕX AüSX ¸fdWXÕXf þfÀfcÀfe ´fiIYSX¯f ´fSX §fZSX°fZ WXbE IYWXf dIY CX³WXZa ÀfØff IYe ¨ff¶fe Àfüa´f³fZ IZY ³f°feþZ A¨LZ ³fWXea WXûa¦fZÜ SXfWXbÕX ³fZ þfÕXü³f AüSX Àfe°ff´fbSX ¸fZa IYfa¦fiZÀf CX¸¸feQUfSXûa IZY Àf¸f±fʳf ¸fZa Af¹fûdþ°f ¨fb³ffUe Àf·ffAûa ¸fZa IYWXf dIY ¸fûQe ¦fbþSXf°f ¸ffgOXÕX IZY WXUfBÊ dIYÕXZ ¶ffa²f SXWXZ WX`aÜ ÕXZdIY³f CX³WXûa³fZ AOXf¯fe Àf¸fcWX IYû dIYÀff³fûa IYe 45 WXþfSX EIYOÞX þ¸fe³f EIY ÷Y´f¹fZ ´fid°f U¦fÊ ¸feMXSX QZ QeÜ CXÀf ´fSX EIY ·fe

CXôû¦f ³fWXea ÕX¦ff AüSX AOXf¯fe ³fZ CXÀf þ¸fe³f IYû AfNX ÷Y´fE ´fid°f U¦fÊ ¸feMXSX IYe QSX ÀfZ ¶fZ¨f QeÜ ¹fWX WX` ¸fûQe IYf ¦fbþSXf°f ¸ffgOXÕXÜ CX³WXûa³fZ IYWXf dIY ¸fûQe IYWX°fZ WX`a dIY WX¸fIYû QZVf IYf ¨füIYeQfSX ¶f³ff Qû, QZVf IYe

¨ff¶fe WX¸fIYû Àfüa´f QûÜ A¦fSX QZVf IYe ¨ff¶fe CX³WXZa QZ Qe ¦f¹fe °fû UWX AOXf¯fe IYe °fSXWX dIYÀfe EIY CXôû¦f´fd°f IYû dRYSX ¶fPÞXfUf QZ QZa¦fZ, þ¶fdIY IYfa¦fiZÀf IYe Àfû¨f WX` dIY EIY ³fWXea A³fZIY CXôû¦f´fd°f ´f`Qf dIY¹fZ þfEaÜ SXfWXbÕX ³fZ IYWXf dIY ¸fûQe ¦fbþSXf°f ¸fZa ¸fdWXÕXfAûa IZY RYû³f MXZ´f IYSXUf°fZ WX`aÜ ¸fdWXÕXfAûa IYû Bªþ°f ¨ffdWX¹fZ, þ¶f CX³WXZa Bªþ°f d¸fÕXZ¦fe °fû QZVf Af¦fZ ¶fPÞXZ¦ffÜ ¸fûQe ¸fdWXÕXfAûa IYû Àf¸¸ff³f QZ³fZ IZY ¶fOÞXZ-¶fOÞXZ QfUZ IYSX°fZ WX`aÜ Àf¨ffBÊ ¹fWX WX` dIY ¸fûQe IYe ¦fbþSXf°f ÀfSXIYfSX AüSX°fûa IYe Bªþ°f ³fWXea IYSX°feÜ

IbYL ³fWXea WXbAf: ÀfSXIYfSX

³fBÊ dQ»»feÜ DYa¨fZ AûWXQZQfSXûa IZY dJÕXfRY ·fiáf¨ffSX IZY ¸ff¸fÕXZ IYe þfa¨f IYSX³fZ IZY dÕXE ÕXûIY´ffÕX AüSX CXÀfIZY ÀfQÀ¹fûa IYe d³f¹fbd¢°f IYe dQVff ¸fZa A·fe IYûBÊ IYQ¸f ³fWXea CXNXf¹ff þf ÀfIYf WX`Ü ÀfSXIYfSX ³fZ ¦fb÷YUfSX IYû ÀfUÊû¨¨f ³¹ff¹ffÕX¹f IYû ¹fWX þf³fIYfSXe QeÜ ÀffgdÕXÀfeMXSX þ³fSXÕX ¸fûWX³f ´fSXfÀfSX³f ³fZ ³¹ff¹f¸fcd°fÊ AfSXE¸f ÕXûPÞXf AüSX ³¹ff¹f¸fcd°fÊ E¸fUfBÊ BIY¶ffÕX IYe ´feNX IYû ¶f°ff¹ff dIY IbYL ³fWXea WXbAf WX` AüSX (¨f¹f³f Àfd¸fd°f IYe) ¶f`NXIY ³fWXea WXû ´ffBÊ WX` ¢¹fûadIY ÀfSXIYfSX Àfd¸fd°f IYf ´fb³f¦fÊNX³f IYSX³fZ UfÕXe WX`ÜIYfg¸f³f IYfgþ ³ff¸f IZY EIY E³fþeAû IYe AþÊe ´fSX ÀffgdÕXÀfeMXSX þ³fSXÕX IYf ¹fWX þUf¶f Af¹ff WX`Ü E³fþeAû ³fZ AQfÕX°f ÀfZ ÀfSXIYfSX IYû ÕXûIY´ffÕX AüSX CXÀfIZY ÀfQÀ¹fûa IYe d³f¹fbd¢°f SXûIY³fZ IYf d³fQÊZVf QZ³fZ IYe ¸ffa¦f IYe ±feÜ

C M Y K

³fBÊ dQ»»feÜ


Qb¦fÊ- d·f»ffBÊ, ªf¦fQ»f´fbSX,²f¸f°fSXe, IY½f²ffÊ, SXfªf³ffaQ¦ffa½f, ¸fWXfÀf¸fbaQ

BXÀ´ff°f MXfBX¸Àf VfbIiY½ffSX, 25 A´fi`»f,XX 2014

£f¶fSXZÔ £ffÀf

C M Y K

C M Y K

02

³fWXeÔ ´fWbÔ¨fe WXeSXfJÔOX E¢Àf´fiZÀf þ¦fQ»f´fbSX

þ¦fQ»f´fbSX Ü dIYSÔXQb»f IYfZØf½ff»fÀff SmX»f ÀfZ¢Vf³f ¸fZÔ IYfZSXf´fbMX-¸f³f¶ffSX ÀMZXVf³f ¸fZÔ AÔOXSX ¶fieþ d³f¸ffʯf IYf¹fÊ IZY ¨f»f°fZ ·fb½f³fZäSX ÀfZ þ¦fQ»f´fbSX ¨f»f³fZ ½ff»fe WXeSXfJÔOX E¢Àf´fiZÀf þ¦fQ»f´fbSX ¸fZÔ ´fWbÔX¨feÜ BXÀfZ IYfZSXf´fbMX ¸fZÔ SXï IYSX dQ¹ff ¦f¹ffÜ WXeSXfJÔOX E¢Àf´fiZÀf þ¦fQ»f´fbSX IZY ¶fþf¹f IYfZSXf´fbMX ÀfZ A´f³fZ d³f²ffÊSX°f Àf¸f¹f 5.25 IYfZ SX½ff³ff WbXBÊXÜ Äff°f WXfZ dIY IZYIZY »ffBÊX³f IZY Àf`IYOÞfZÔ »fZ¶f»f IiYfdÀfÔ¦f ¸fZÔ SmX»f½fZ ¹ff°ff¹ff°f IZY Q¶ff½f IZY ¨f»f°fZ SXfZO AÔOXSX ¶fieþ IYf IYf¹fÊ dIY¹ff þf SXWXf W`Ü BXÀfÀfZ ´fc½fÊ þ¦fQ»f´fbSX SmX»f J¯OX IZY þ¦f»fQ´fbSX Af`SX ÀfZ¸fSXf IZY ¸f²¹f øYMX ¶»ffIY dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ QcÀfSXf øYMX ¶»ffIY Af¸ff¦fbOXÞf Àf Af¸ff¦ffÔ½f °fIY WbXAf ±ffÜ BXÀfe °fSXWX Afþ ¨ff`±ff øYMX ¶»ffIY ¸f³f¶ffSX Af`SX IYfZSXf´fbMX ÀMZXVf³f IZY ¸f²¹f AÔOXSX ¶fieþ d³f¸ffʯf IYf¹fÊ IZY ¨f»f°fZ dIY¹ff ¦f¹ff ±ff, dþÀfIZY ¨f»f°fZ WXeSXfJÔOX E¢Àf´fiZÀf IYfZSXf´fbMX ÀMZXVf³f ¸fZÔ WXe SXfZIY Qe ¦fBÊX ±feÜ

þ¦fQ»f´fbSX Ü ¦fif¸f ´fSX´ff ¸fZZÔ Jf³ff ´fIYf°fZ ½föY ÀMXfZ½f IYe Af¦f ÀfZ ¶ff»ffZ ´fd°f d½fþ¹f §ffZ¿f (23) Ófb»fÀf ¦fBÊXÜ 50 ´fid°fVf°f ÀfZ Ad²fIY Ófb»fÀfe ¸fdWX»ff IYfZ ´fdSXþ³ffZÔ ³fZ ¸fZIYfþ ¸fZÔ ·f°feÊ IYSXf¹ff W`XÜ ³ff¹f¶f °fWXÀfe»fQfSX Af³fÔQ ³fZ°ff¸f IYfZ dQE ¶f¹ff³f ¸fZÔ ´fedOÞ°ffZÔ ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ½fWX Jf³ff ´fIYf³fZ IZY ¶ffQ ¶fØfe ÀMfZ½f IYfZ ¶fcÓff SXWXe ±fe °f·fe A¨ff³fIY Af¦f ·f·fIY ¦f¹ff Af`SX CXÀfIZY ´fIYOÞZ ´fSX »f¦feÜ BXÀfÀfZ CXÀfIZY ´f`SX, WXf±f-´fZMX, Àfe³ff AfdQ Ófb»fÀf ¦f¹ff W`XÜ d¨fdIY°ÀfIYfZÔ ³fZ CXÀfIYe WXf»f°f ¦fÔ·feSX ¶f°ff¹ff W`XÜ

Qb¦fÊ d·f»ffBÊ ¸fZÔ ²fc´f IZY ±f´fZOÞXûÔ ³fZ d¶f¦ffOÞXf JZ»f

¹fb½ffAûa AüSX ¶fbªfb¦fûË ³fZ dIY¹ff ªf¸fIYSX ¸f°fQf³f dRYSX ÀfZ IZY³Qi ¸fZa ¹fc´feE-3 IYe ÀfSXIYfSX ¶f³ffE¦feÜ IYfa¦fiZÀf ³fZ þû IYWXf Uû IYSX dQJf¹ff, IYfa¦fiZÀf ³fZ A´f³fZ §fû¿f¯ff´f{ ¸fZa dþ³f IYf¹fÊIiY¸fû IYû Vffd¸fÕX dIY¹ff WX`a CX³WXZa ·fe ÀfSXIYfSX ¶f³f³fZ IZY ´f¿¨ff°f d³fdV¨f°f WXe ´fcSXf IYSXZ¦feÜ IYfa¦fiZÀf ´ffMXeÊ ÀfUÊ-²f¸fÊ Àf¸f·ffU, Àf¸ff³f°ff,·ffBʨffSXf AüSX QZVf IYe EIY°ff U AJaOX°ff IYû IYf¹f¸f SXJ³fZ ´fid°f¶fð WX`aÜ WX¸ffSXe ÕXOXf×BÊ QZ¿f ¸fZa U`¸f³fÀ¹f°ff, Àff¸´fiQfd¹fIY°ff AüSX CX³¸ffQ R`YÕXf³fZ UfÕXZ AÕX¦ffUUfQe °ffIY°ffaZ ÀfZ WX`a, EZÀfZ ÕXû¦fûa IYû QZ¿f IYe þ³f°ff ³fZ BÀf ¨fb³ffU ¸fZa ¸fbbaWX °fûOÞX þUf¶f QZ³fZ IYf ¸f³f ¶f³ff dÕX¹ff WX`Ü EIY ´fiV³f IZY þUf¶f ¸fZa CX³WXfaZ³fZ IYWXf dIY ÀfaU`²ffd³fIY ´fSXa´fSXf IZY A³fbÀffSX ¨fb³fZ WXbE ÀffaÀfQ WXe ´fi²ff³f¸fa{e IYf ¨fb³ffU IYSXZa¦fZÜ

ÀffÔBÊX ¶ff¶ff ¸fWXfZ°Àf½f ¸fZÔ WbXE d½fd½f²f ²ffd¸fÊIY A³fbâXf³f

þ¦fQ»f´fbS Ü ·f¦f½ff³f ßfe Àf°¹f ÀffÔBÊX ¶ff¶ff ³fZ ÀfÔÀffSX IYfZ ¸ff³f½f ¸ffÂf IYe ÀfZ½ff ´fSX þfZSX QZ°fZ WbXE Af²¹ffd°¸fIY ¸ff¦fÊQVfʳf IZY d»fE A½f°ffSX dIY¹ff ±ffÜ 23 ³f½f¸¶fSX 1926 IYfZ þ³¸f »fZIYSX 24 A´fi`»f 2011 IYfZ CX³WfZÔ³fZ A´f³ff ·ff`d°fIY VfSXeSX LXfZOÞIYSX d³fSXfIYfSX WXfZ ¦f¹fZ W`XÜ A·fe ·fe ´fcSmX d½fä ¸fZÔ ÀffÔBÊX ·föY CX³fIYe CX´fdÀ±fd°f ¸fWXÀfcÀf IYSX°fZ W`XÜ d½fä IYe ßfe Àf°¹f ÀffÔBÊX ÀfZ½ff Àfd¸fd°f¹ffÔ BXÀf dQ½fÀf IYfZ ßfe Àf°¹f ÀffBÊX AfSXf²f³ff ¸fWXfZ°Àf½f¸f IZY øY´f ¸fZÔ ¸f³ff°fe W`XÜ þ¦fQ»f´fbSX ÀffÔBÊX Àfd¸fd°f õXfSXf Afþ ´fif°f: 4.45 ¶fþZ AfZÔIYfSX¸fÐ, Àfb´fi·ff°f¸f Af`SX ³f¦fSX ÀfÔIYe°fʳf dIY¹ff ¦f¹ffÜ °f°´f›f°fÐ QfZ´fWXSX 12 ÀfZ 2.30 ¶fþZ °fIY ³ffSXf¹f¯f ÀfZ½ff IYe ¦fBÊXÜ ÀffÔ¹f IYf»f 6.30 ÀfZ 8 ¶fþZ °fIY ½fZQ´ffNX, ·fþ³f, ´fi½f¨f³f E½fÔ ¸fWXf¸fÔ¦f»f AfSX°fe WbXBÊXÜ

Qþʳf ·fSX þbAfSXe d¦fSXμ°ffSX

þ¦fQ»f´fbSX Ü ¶ff»feIYfZÔMXf ¦ffÔ½f ¸fZÔ ¸fbJd¶fSX IYe Àfc¨f³ff ´fSX ´fSX´ff ´fbd»fÀf ÀfMXfZdSX¹ffZÔ IYfZ ´fIYOÞ³fZ ¸fZÔ IYf¸f¹ff¶fe ³fWXeÔ WfZ ´ffBÊX W`XÜ ½fWXeÔ VfWXSX ÀfZ þÔbAfSXe ´fbd»fÀf ÀfZ ¶f¨f³fZ ¦fif¸fe¯f BX»ffIYfZÔ IZY þÔ¦f»ffZÔ ¸fZÔ 52 ´fØfe IYe QbIYf³fZÔ »f¦ff³fe VfbøY IYSX Qe W`XÜ ´fSX´ff MXeAfBÊX IZYE³f d°f½ffSXe ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ¶ff»feIYfZÔMXf þÔ¦f»f ¸fZÔ »ffJfZÔ øY´fE IZY þbÔE IYe J¶fSX d¸f»f³fZ ´fSX QfZ QþʳffZÔ ÀfZ l¹ffQf þbAfdSX¹ffZÔ IYfZ ²fSX Q¶ffZ¨ff W`XÜ BX³f¸fZÔ SXfWbX»f, Ad·f»fZJ, dQ³fZVf, SXfþ³ffSXf¹f¯f, dþ°fZ³Qi, ´fiQe´f, d½fVff»f, ÀfÔþc ¸f³fÀfcQ, d½f¿¯fb, ÀfÔ°ffZ¿f, ÀfÖfe, Vf¦feSX Jf³f, ÀfcSXþ ÀfdWX°f A³¹f Vffd¸f»f W`ÔXÜ BX³fIZY ´ffÀf ÀfZ 1 »ffJ 10 WXþfSX ÷Y´fE ³fIYQe ¶fSXf¸fQ dIY¹ff ¦f¹ffÜ ¶f°ff¹ff þf°ff W` dIY BX³f dQ³ffZÔ þbAfSXe SXf°f ¸fZÔ Àfc³fÀff³f þÔ¦f»ffZÔ ¸fZÔ dNXIYf³fZ »f¦ffIYSX þbEÔ IYf RYOX »f¦ff SXWZX W`ÔXÜ

388 ³fIY»f¨fe d¦fSXμ°ffSX

þ¦fQ»f´fbSX Ü d½fäd½fôf»f¹fe³f ´fSXeÃff IYfZ ´fifSÔX·f WbXE 24 dQ³f WXe ¦fbþSmX W`X dIY A¶f °fIY ³fIY»f IYSX³fZ ½ff»ffZÔ ¸fZÔ 388 IZY »f¦f·f¦f ´fSXeÃff±feÊ ³fIY»f IYSX°fZ WbXE ´fIYOÞZ þf ¨fbIZY W`XÜ ´fIYOÞZ ¦fE ´fSXeÃffd±fʹffZÔ ¸fZÔ Àf¶fÀfZ ª¹ffQf ³fIY»f¨fe ¶feþf´fbSX ¸fZÔ WXe ´fIYOÞZ ¦fE W`XÜ d½fäd½fôf»f¹f IYf IYWX³ff W`X dIY ³fIY»fd¨f¹ffZÔ ´fSX ³fIZY»f IYÀf³fZ IZY d»fE ¨ffSX CXOÞ³fQÀ°ff MXe¸f ¦fdNX°f IYe ¦fBÊX W`XÜ ´fSXeÃff IZY IbY»f 25 IZY³Qi ¶f³ffE ¦fE W`ÔÜ ´fIYOÞZ ³fIY»f IZY ¸ff¸f»ffZÔ ¸fZÔ Àf¶fÀfZ Ad²fIY ´fi±f¸f ½f¿fÊ IZY QZJZ ¦fE W`ÔXÜ ¶feEÀfÀfe IZY 48 ³fIY»fd¨f¹ffZÔ IZY dJ»ffRY ´fiIYSX¯f QþÊ dIY¹ff ¦f¹ff W`X, Àff±f WXe ¶feE ´fi±f¸f ½f¿fÊ ¸fZ 34 ¸ff¸f»f ¶f³fZ W`Ô BXÀfIZY A»ff½ff ¶feE dõX°fe¹f ½f¿fÊ ¸fZÔ 21,¶feE RYfBX³f»f ¸fZÔ 28, ¶feÀfeE ¸fZÔ 02, ¶feIYf¸f ´fi±f¸f ½f¿fÊ ¸fZÔ 02, ¶feIYf¸f dõX°fe¹f ¸fZÔ 6, ¶feIYf¸f RYfBX³f»f ¸fZÔ 1, ¶feEÀfÀfe dõX°fe¹f ¸fZÔ 13, ¶feEÀfÀfe RYfBX³f»f ¸fZÔ 17, E¸fE dWX³Qe ¸fZÔ 4, E¸fE AÔ¦fiZþe ¸fZÔ 1, E¸fE BXd°fWXfÀf ¸fZÔ 9, E¸fE dWX³Qe ¸fZÔ 3, E¸fE ·fc¦ffZ»f ¸fZÔ 1, E¸fE ÀffZÀffZ»ffþe ¸fZÔ 7, E¸fE AÔ¦fZiþe ¸fZÔ 1, E¸fE BÔXIYfZ³ff¸fe ¸fZÔ 1, E¸fE RYfBX³f»f ¸fZÔ 2 ½f E¸fE ´ffd»fdMX¢»fÀf ÀffÔBXÀf ¸fZÔ 2 ´fiIYSX¯f QþÊ dIY¹ff þf ¨fbIYf W`XÜ

IYfa¦fiZÀf ´fi°¹ffVfe °ff¸fi²½fªf ÀffWcX ³fZ dIY¹ff ¸f°fQf³f ÀffaÀfQ ÀfSXûªf ´ffaOZX¹f ½f d½f²ff¹fIY EUa dU²ff¹fIY AøY¯f UûSXf Afþ ´fif°f:7.30 ¶fþZ ¸fû°feÕXfÕX UûSXf ³fZ IYWXf dIY LØfeÀf¦fPX ÀfdWX°f ´fcSXZ f¸f ÀIcYÕX dÀ±f°f ¸f°fQf³f IZY³Qi ¶fc±f IiY¸ffaIY QZVf ¸fZa IYfa¦fiZÀf IZY ´fÃf ¸fZa ¸ffWXüÕX WX`aÜ IYfa¦fiZÀf A´f³fZ ´fiZ¸f´fiIYfVf ´ffaOZX¹f ³fZ dIY¹ff ¸f°fQf³f °fb65ÕXfSX´fWX ba¨fIYSX ¸f°fQf³f dIY¹ffÜ BÀf QüSXf³f QÀf U¿fûË IZY IYf¹fÊIYfÕX AüSX A´f³fe ¸fWX°UfIYfaÃfe »fûIYÀf·ff IZY LXNZX ¨fSX¯f IZY ¨fb³ff½f ¸fZÔ Afªf d·f»ffBÊ/Qb¦fÊÜ

d·f»ffBÊ Qb¦fÊ ¸fZÔ IYOÞXe ²fc´f AüSX CX¸fÀf ·fSmX ¸füÀf¸f ³fZ ¸f°fQf°ffAûa IYf JZ»f d¶f¦ffOÞX dQ¹ff W`XÜ dªf»ff d³f½ffʨf³f Af¹fû¦f IZY Àff±f WXe SXfªf³fed°fIY Q»fûÔ IYû ·fe Àfb¶fWX 7 ¶fªfZ ÀfZ »fZIYSX Qû´fWXSX 12 ¶fªfZ °fIY ·ffSXe ¸f°fQf³f IYe CX¸¸feQ ±fe dIaY°fb EZÀff ³fWXeÔ WXû ´ff¹ffÜ ²fe¸fe ¦fd°f ÀfZ Vfb÷Y WbXE ¸f°fQf³f IYf ´fWX»ff §faMXf Àfb¶fWX VfWXSXe ÃfZÂfûÔ IZY d¸f»ffIYSX ¦fif¸fe¯f ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ Ad²fIY ¸f°fQf³f WbXAfÜ ÀfbSXÃff IZY μb£°ff Ba°fªff¸f dIY¹fZ ¦f¹fZ ±fZ, »fZdIY³f ¸f°fQf³f ¸fZÔ °f`³ff°f IYd¸fʹfûÔ ¸fZÔ ´fiÀf³³f°ff IYf A·ff½f À´f¿MX ³fªfSX Af¹ffÜ

»ffZIYÀf·ff ÀfZ ·ffþ´ff IYe ´fi°¹ffVfe ÀfSXfZþ ¸fedOX¹ffIYd¸fʹfûÔ IYû Àfa¶fûd²f°f IYSX°fZ WXbE EUa þ³fIY»¹ff¯fIYfSXe §fû¿f¯ff ´f{ IZY Af²ffSX ´fSX ´ff¯OZX¹f ¸f°fQf³f IZY ¶ffQ DÔY¦f»fe ´fSX »f¦fe À¹ffWXe IYf d³fVff³f dQJf°fZ WbXEÜ ´fiQZVf IZY ¸fÔÂfe °f±ff d·f»ffBÊX IZY d½f²ff¹fIY ´fiZ¸f´fiIYfVf ´ff¯OZX¹f ¸f°fQf³f IZY ¶ffQ DÔY¦f»fe ´fSX »f¦fe À¹ffWXe IYf d³fVff³f dQJf°fZ WbXEÜ

¸fû°fe»ff»f ½fûSXf AüSX d½f²ff¹fIY A÷Y¯f ½fûSXf ³fZ dIY¹ff ¸f°fQf³f AdJÕX ·ffSX°fe¹f IYfa¦fiZÀf IY¸fZMXe IZY IYûVff²¹fÃf EUa SXfª¹fÀf·ff ÀffaÀfQ ¸fû°feÕXfÕX UûSXf

³f¢Àf»fe d¦fSXμ°ffSX, d´fÀMX»f VfWXSX IZY ´ffIÊY ¶fQWXf»fe IZY dVfIYfSX Af`SX dþÔQf IYfSX°fcÀf ¶fSXf¸fQ QfZ IYSXfZOÞ ¸fZÔ ÀfZ IZY½f»f J¨fÊ WbXE Àff°f »ffJ

þ¦fQ»f´fbSX Ü ³f¦fSX d³f¦f¸f ¸fZÔ ·f»fZ WXe CXôf³f d½f·ff¦f ³fWXeÔ WfZ, »fZdIY³f CXôf³ffZÔ IZY SXJSXJf½f IZY d»fE ¶fþMX ¸fZÔ ´fif½f²ff³f þøYSX dIY¹ff ¦f¹ff W`XÜ ´fif½f²ff³fe SXfdVf IYfZ J¨fʳfZ ¸fZÔ ³f¦fSX d³f¦f¸f ³fZ IYfRYe IÔYþcÀfe ¶fSX°fe W`XÜ ´fdSX¯ff¸f°f: d³f¦f¸f IZY Ad²fIYfÔVf ´ffIÊY ¶fQWXf»f WXfZ ¨fbIZY W`ÔX, ½fWXeÔ IYBÊX ´ffIÊY ¶fQWXf»fe IZY IY¦ffSX ´fSX W`ÔXÜ ¶fe°fZ ´ffÔ¨f ½f¿ffZË ¸fZÔ CXôf³f IZY d½fIYfÀf Af`SX SXJ SXJf½f IZY d»fE d³f¦f¸f ¶fþMX ¸fZÔ 2 IYSXfZOÞ 20 »ffJ IYf ´fif½f²ff³f dIY¹ff ¦f¹ff ±ff, »fZdIY³f BXÀf¸fZÔ ÀfZ ¸fWXþ 7 »ffJ øY´f¹fZ WXe CXôf³ffZÔ IZY d½fIYfÀf Af`SX SXJ SXJf½f ´fSX J¨fÊ dIY¹fZ ¦f¹fZ W`ÔÜ

¦fif¸fe¯f ´fid°f·ffAfZÔ IYf A½f¸fc»¹f³f

ÀfSXf¹f´ff»fe Ü ³f¦fSX ÀfdW°f AÔ¨f»f ¸fZÔ ´fid°f·ffAfZÔ IYe IY¸fe ³fWeÔ W` »fZdIY³f C³f ´fid°f·ffAfZÔ IYfZ d³fJfSXIYSX Cd¨f°f ¸fÔ¨f QZ³fZ ½ff»fe ÀfÔÀ±ff AüSX ¸ff¦fÊQVfÊIY dVfÃfIYfZÔ IYe IY¸fe þøYSX W` Afþ ImY BÀf ´fiüôfZd¦fIYe ¹fb¦f ¸fZÔ ·fe ÀfSXf¹f´ff»fe ÃfZÂf ¸fZÔ dIYÀfe ·fe ´fiIYfSX IYf ½¹f½fÀffd¹fIY ¹ff °fIY³feIYe ´ffNйfIiY¸f IYfZ ÀfÔ¨ffd»f°f IYSX³fZ ½ff»fe ÀfÔÀ±ff IYf ½fþcQ ³fWeÔ WfZ³ff BÀf ÃfZÂf ImY ´fid°f·ffAfZÔ ImY ·fd½f¿¹f ´fSX Àf½ff»f JOÞf IYSX SXWf W`Ü ·ffSX°fe¹f ´fiüôfZd¦fIYe ÀfÔÀ±ff³f (AfBÊAfBÊMXe) ¸fZÔ ´fi½fZVf ´ff³fZ IYfZ Àf´f³ff WSX LfÂf IYf WfZ°ff W` »fZdIY³f ´fid°f¹ffZd¦f°ff ¶fWb°f IYdN³f WfZ°fe W`Ü BÀfIYe °f`¹ffSXe ImY d»fE d½fVfZ¿f ´fPÞfBÊ JfÀfIYSX IYfZd¨fÔ¦f ÀfÔÀ±ff³ffZÔ ¸fZÔ WfZ°fe W`Ü ¶f¨¨ffZÔ IYfZ BÀf °fSXW IYe ´fSXeÃffAfZÔ IYe °f`¹ffSXe IYSXf³fZ ½ff»fe ÀfÔÀ±ff AüSX dVfÃfIYfZÔ IYe IY¸fe ImY IYfSX¯f AÔ¨f»f ImY LfÂf °fIY³feIYe dVfÃff IYe ´fPÞfBÊ ¸fZÔ dRÀfçe Àffd¶f°f WfZ SXWZ W`Ô ½fWeÔ IYbL Àff²f³f Àf¸´fÖf LfÂf AfBÊMXeAfBÊ ´fi½fZVf ImY d»fE A³¹f QcSX VfWSXfZÔ ¸fZÔ ·fd½f¿¹f IYfZ ¶fZW°fSX IYSX³fZ ImY d»fE dVfÃff ´fif~ IYSX SXWZ W`ÔÜ

C M Y K

ÀMXe»f ´»ffÔMX ´fi·ffd½f°ffZÔ IYfZ ³fWXeÔ SXfWX°f

þ¦fQ»f´fbSX Ü ³f¦fSX³ffSX ¸fZÔ ´fiÀ°ffd½f°f Àf·fe ÀMXe»f ´»ffÔMX ´fi·ffd½f°ffZÔ IYfZ ³f °ffZ SXfZþ¦ffSX d¸f»ff ³f WXe ¶fZSXfZþ¦ffSXe ·fØffÜ dIYÀff³f ¸fÔ¨f ³fZ BXÀfIZY d»fE ¦ffZ»f¶fÔQ WXfZIYSX E³fE¸fOXeÀfe ´fi¶fÔ²f³f ´fSX ½ffQf dJ»ffRYe IYf AfSXfZ´f »f¦ff¹ff W`XÜE³fE¸fOXeÀfe ÀMXe»f ´»ffÔMX IZY Àf·fe ´fi·ffd½f°ffZÔ IYfZ A¶f °fIY Afþed½fIYf ·fØff ³fWXeÔ dQ¹ff þf ÀfIYf W`XÜ °fe³f ¸ffWX °fIY ´fi·ffd½f°f dIYÀff³ffZÔ ³fZ Ad³fd›°f IYf»fe³f WXOÞ°ff»f IZY Àff±f WXe IYf¸f SXfZIYfZ AfÔQfZ»f³f IYSX³fZ IYe ¨fZ°ff½f³fe Qe ±feÜ BXÀf ¶fe¨f dþ»ff ´fiVffÀf³f ³fZ dIYÀfe °fSXWX Àf¸fÓff`°ff IYSX½ff IYSX AfÔQfZ»f³f J°¸f IYSX½ff dQ¹ff ±ffÜ ¶fÀ°fSX d½fIYfÀf dIYÀff³f ¸fÔ¨f IZY ¶f`³fSX °f»fZ dIY¹fZ þf SXWZX AfÔQfZ»f³f IZY Àfd¨f½f SXfþfSXf¸f ¹ffQ½f ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ÀMXf¹f RÔYOX IYf d½f°fSX¯f Af`SX ´fi¸ff¯f ´fÂffZÔ IZY Àf°¹ff´f³f IYf IYf¹fÊ Vfe§fi dIY¹fZ þf³fZ ´fSX ¸fÔ¨f ÀfWX¸f°f WXfZ ¦f¹ff ±ffÜ BXÀfIYZ ¶ffQ ·fe Àf·fe ´fi·ffd½f°ffZÔ IYfZ ÀMXf¹fRÔYOX IYf d½f°fSX¯f ³fWXeÔ dIY¹ff ¦f¹ff W`,dþÀfZ »fZIYSX dIYÀff³ffZÔ ¸fZÔ AfIiYfZVf ¶f³ff WbXAf W`XÜ ¹ffQ½f IZY A³fbÀffSX E³fE¸fOXeÀfe Ad²fIYfSXe dIYÀff³f Af`SX ´fiVff³feIY Ad²fIYfdSX¹ffZÔ IYfZ ¦fb¸fSXfWX IYSX SXWZX W`ÔXÜ ´fifSÔXd·fIY ¨fSX¯f ¸fZÔ 232 ´fi·ffd½f°ffZÔ IYfZ Afþed½fIYf ·fØff dQ¹ff ¦f¹ff ±ff, »fZdIY³f BXÀfIZY Af¦fZ IYfSÊX½ffBÊX ³fWXeÔ ¶fPÞX ÀfIYe W`XÜ

ÕXûIYÀf·ff ÃfZ{ IZY IYfa¦fiZÀf ´fi°¹ffVfe ßfe °ff¸fi²Uþ ÀffWXc þe A´f³fZ ¦fÈWX ¦fif¸f ´ffCXUfSXf ¸fZa Afþ ÕXb¶fWX 7 ¶fþZ ¸f°fQf³f dIY¹ff Ü BÀfe °fSXWX IYfa¦fiZÀf IZY Àfa·ff¦fe¹f ´fiUöYf EUa ´ff¿fÊQ QZUIbY¸ffSX þa§fZÕX Qb¦fÊ VfWXSX dU²ff³fÀf·ff ÃfZ{ A³°f¦fÊ°f UfOXÊ IiY¸ffaIY 47 IZY ¦fbøY³ff³fIY ´fif±fd¸fIY VffÕXf ¸fZa ¸f°fQf³f dIY¹ff Ü

SXf½f§ffMXX Ü ¶feEÀfERY IYe MXe¸f ³fZ ÀfÔdQ¦²f WXf»f°f ¸fZÔ §fc¸f SXWZX EIY ½¹fdöY IYfZ ´fIYOÞ³fZ IYe IYfZdVfVf IYeÜ ´fSÔX°fb ¶feEÀfERY IYe MXe¸f IYfZ QZJIYSX ½fWX ½¹fdöY RYf¹fdSÔX¦f IYSX³fZ »f¦ffÜ dþÀfIZY ¶ffQ ¶feEÀfERY IYe MXe¸f ³fZ ¸ffZ¨ffÊ ÀfÔ·ff»ff Af`SX ÀfÔdQ¦²f ½¹fdöY IYfZ ´fIYOÞ d»f¹ffÜ ÀfcÂffZÔ ÀfZ d¸f»fe þf³fIYfSXe IZY ¸fb°ffd¶fIY Afþ Àfb¶fWX SXf½f§ffMX BX»ffIZY ¸fZÔ ¶feEÀfERY IYe MXe¸f Àfd¨f˦f ´fSX d³fIY»fe ±feÜ BX»ffIZY ÀfZ ÀfMZX þÔ¦f»f ¸fZÔ EIY ½¹fdöY ÀfÔdQ¦²f WXf»f°f ¸fZÔ §fc¸f SXWXf ±ffÜ þ¶f ¶feEÀfERY MXe¸f IZY Ad²fIYfdSX¹ffZÔ ³fZ

³f¢Àf»fe BX»ffIYfZÔ ¸fZÔ Jb»fZÔ¦fZ AfNX ³fE ±ff³fZ

þ¦fQ»f´fbSXÜ ¶fÀ°fSX ¸fZÔ ³f¢Àf»f½ffQ IZY ¶fPÞX°fZ Qf¶f½f IZY ¨f»f°fZ d³f¹fÔÂf¯f ´ff³fZ ´fbd»fÀf d½f·ff¦f ³fZ 8 ³f¹fZ ±ff³ffZÔ IYf ´fiÀ°ff½f ´fbd»fÀf ¸fb£¹ff»f¹f IYfZ ·fZþf W`XÜ BXÀfe IZY Àff±f dþ»fZ IZY ´fbd»fÀf ¨ff`dIY¹ffZÔ IYf CXÖf¹f³f ·fe ´fiÀ°ffd½f°f W`Ü ³f¹fZ ±ff³ffZÔ IYe À±ff´f³ff IYSX³fZ CX³f ÃfZÂffZÔ IYf ¨f¹f³f dIY¹ff ¦f¹ff W` þWXfÔ ´fc½fÊ ÀfZ ³f¢Àfd»f¹ffZÔ IZY Af³fZ þf³fZ IYe J¶fSmX d¸f»f°fe SXWXe W`XÜ ³f¢Àf»f½ffQ IYf Q¶ff½f IY¸f IYSX³fZ IZY d»fE ´fbd»fÀf d½f·ff¦f ³fZ dRYSX ´fWX»f IYe W`XÜ ¦ff`SX»f°f¶f W`X dIY ½f°fʸff³f ¸fZÔ ¶fÀ°fSX dþ»fZ ¸fZÔ IbY»f Qþʳf ·fSX ±ff³fZ ½f 5 ¨ff`dIY¹ffÔ W`XÔ, ½fWXeÔ ´ffÔ¨f I`ÔY´ffZÔ IYe À±ff´f³ff ·fe ´fbd»fÀf d½f·ff¦f ³fZ IYe W`XÜ BX³f¸fZÔ IiY¸fVf: dÀfMXe IYfZ°f½ff»fe, ¶ffZ²f§ffMX, RiZYþSX´fbSX ¹ff ¦fif¸fe¯f ±ff³ff ³f¦fSX³ffSX IYfZOÞ³ffSX, QSX·ff, »ffZWÔXOXe¦fbOÞf, ¸ffSXOb¸f, ·ff³f´fbSXe, AþfIY, IYSX´ff½f¯OX, ¶fOÞfÔþe ±ff³ff, ³f¦fSX³ffSX, IYfZOÞZ³ffSX, QSX·ff, »ffZWX¯OXe¦fbOÞf, ¸ffSXObX¸f, ·ff³f´fbSXe, AþfIY, IYSX´ff½f¯OX, ¶fOXÞfÔþe ±ff³ff, ¶fÀ°fSX, ¶fIYf½f¯OX, d¨fÂfIYfZMX, §ffZdMX¹ff ½f ´fJ³ffSX ¨ff`IYe Àf¸fZ°f ¶ffÀ°ff³ffSX,SX°fZÔ¦ff, ³ff³f¦fbSX, IYIY³ffSX ½f ³fZ°ff³ffSX I`Y¸´f Vffd¸f»f W`ÔXÜ ½f°fʸff³f ¸fZÔ dþ»fZ ¸fZÔ ³f¢Àf»f½ffQ IYf Q¶ff½f ¶fPÞX°ff þf SXWXf W`XÜ

CXÀfZ SXfZIY½ffIYSX ´fcLX°ffLX IYSX³ff ¨ffWXf °ffZ CXÀf³fZ ¶feEÀfERY IYe MXe¸f IZY XDY´fSX RYf¹fdSÔX¦f IYSX³ff VfbøY IYSX dQ¹ffÜ Àfd¨f˦f MXe¸f ³fZ ¸ffZ¨ffÊ ÀfÔ·ff»fIYSX EdSX¹ff IZY §fZSXf¶fÔQe IYeÜ BXÀf Qf`SXf³f ÀfÔdQ¦²f ½¹fdöY ´fIYOÞf ¦f¹ffÜ ´fIYOÞZ ¦fE ½¹fdöY IYf ³ff¸f ÀfÔQe´f Àf»ff¸f d³f½ffÀfe ³ffSXf¹f¯f´fbSX ¶f°ff¹ff þf SXWXf W`X °f±ff ½fWX ³f¢Àf»f ÀfÔ§f¸f ÀfQÀ¹f IZY d¸fd»fMÑXe IYfZSX IY¸fZMXe IYf ÀfQÀ¹f W`X dþÀfIZY ´ffÀf ÀfZ ¹fcEÀf ¸fZOX EIY d´fÀMX»f Af`SX AfNX dþÔQf IYfSX°fcÀf ¶fSXf¸fQ dIY¹ff ¦f¹ff W`XÜ

BXÀf¸fZÔ ÀfZ IYSXe¶f QfZ IYSXfZOÞ øY´f¹fZ ´ffIYfÊZÔ IZY d½fIYfÀf IZY d»fE ±fZ, »fZdIY³f dIYÀfe ³f¹fZ ´ffIÊY IYf d½fIYfÀf d³f¦f¸f ÃfZÂf ¸fZÔ ³fWXeÔ dIY¹ff ¦f¹ff, ½fWXeÔ SXJSXJf½f IZY d»fE ´fif½f²ffd³f°f 20 »ffJ ¸fZÔ ÀfZ IZY½f»f ÀffPZXÞ ¨ffSX »ffJ WXe J¨fÊ WbXE EZÀfZ ¸fZÔ ¶f©ffZÔ IZY Àff¸f³fZ ¦f¸feÊ IYe LbXd˜X¹ffÔZ ¸fZÔ JZ»f³fZ IZY d»fE IZY½f»f VfWXeQ ´ffIÊY WXe EIY þ¦fWX W`X, »fZdIY³f ¹fWXfÔ IZY ·fe Ófc»fZ Af`S dRYÀf»f´f˜Xe ¶fZIYfSX WXfZ ¨fbIZY W`ÔXÜ d³f¦f¸f ÃfZÂf IZY »ff»f¶ff¦f ´ffIÊY, AÔ¶fZOXIYSX ´ffIÊY, Q»f´f°f Àff¦fSX ½f SXf³fe¦fdQ¹ff dÀ±f°f ´ffIÊY IYe WXdSX¹ff»fe SXJ-SXJf½f ³f WXfZ³fZ ÀfZ ¦ff¹f¶f WXfZ ¨fbIYe W`X, WXf»ffÔdIY BX³f þ¦fWXfZÔ ´fSX d³f¦f¸f IZY IY¸fʨffdSX¹ffZÔ IYe °f`³ff°fe W`X,»fZdIY³f BX³fIYe ¸ffd³fMdSÔX¦f IZY d»fE dþ¸¸fZQfSX Ad²fIYfSXe ³fWXeÔ W`XÜ ÀfÔ¶fÔd²f°f þfZ³f IZY ´fi·ffSXe Àf¶f BÔXþed³f¹fSXfZÔ IYfZ

¶fÀ°fSX ¸fZÔ ¶fPÞXe LXfZMXe ¸ff°ff IYe dVfIYf¹f°f

þ¦fQ»f´fbSÜ ¸ff`Àf¸f ¸fZÔ WXfZ SXWZX ¶fQ»ff½f ÀfZ A³¹f ¶fe¸ffSXe IZY Àff±f ¶f©ffZÔ ¸fZÔ LXfZMXe ¸ff°ff IYe dVfIYf¹f°f ¶fPÞX ¦f¹fe W`XÜ VfWXSX Af`SX ¦fif¸fe¯f ÃfZÂffZÔ ¸fZÔ ¶f©ffZÔ IZY VfSXeSX ¸fZÔ LXfZMZX »ff»f Qf³ffZÔ IZY Àff±f Jbþ»fe ¶fPÞX ¦fBÊ W`XÜ ´fJ½ffOÞZ ·fSX ÀfZ AÀ´f°ff»f Af`SX ¸fÔdQSXfZÔ ¸fZÔ EZÀfZ ¶f©ffZÔ IYf ´fWbÔX¨f³ff þfSXe W`XÜ þf³fIYfSXe IZY A³fbÀffSX ¦fif¸fe¯f ÃfZÂffZÔ IZY ¶f©ffZÔ IZY Àff±f ¶fOÞe-LXfZMXe ¸ff°ff IZY dVfIYfSX WXfZ SXWZX W`ÔXÜ

dVfÃff ImY Ad²fIYfSX Ad²fd³f¹f¸f ImY ÀfIYfSXf°¸fIY dIiY¹ff³½f¹f³f ´fSX ¶f»f

d³fþe Vf`Ãfd¯fIY ÀfÔÀ±ffAfZÔ IYe ¶f`NIY ¸fZÔ ´fid°fVf°f ¶f¨¨ffZÔ IYfZ Ad³f½ff¹fÊ øY´f ÀfZ ´fi½fZVf dQ»ff¹ff ÀfeBÊAfZ dþ»ff ´fÔ¨ff¹f°f ³fZ dQE d³fQZÊVf þf¹fZÜ BÀf dQVff ¸fZÔ AVffÀfIYe¹f Vf`Ãfd¯fIY ÀfÔÀ±ffAfZÔ ImY ³ffSXf¹f¯f´fbSX Ü dþ»fZ ¸fZÔ dVfÃff ImY Ad²fIYfSX Ad²fd³f¹f¸f ImY ÀfIYfSXf°¸fIY dIiY¹ff³½f¹f³f IYSX³fZ ÀfdW°f IY¸fþfZSX E½fÔ ¦fSXe¶f ´fdSX½ffSXfZÔ ImY 25 ´fid°fVf°f ¶f¨¨ffZÔ IYfZ AVffÀfIYe¹f dVfÃf¯f ÀfÔÀ±ffAfZÔ ¸fZÔ QfdJ»ff IYSXf¹fZ þf³fZ Àff±fÊIY ´fW»f dIY¹ff þf¹fZ¦ffÜ dVfÃff ImY Ad²fIYfSX Ad²fd³f¹f¸f ImY dœY¹ff³½f¹f³f ÀfÔ¶fÔ²fe ¶f`NIY d½f¦f°f dQ½fÀf IY»fZ¢XMXfZSXZMX ImY Àf·ffIYÃf ¸fZÔ ÀfeBÊAfZ dþ»ff ´fÔ¨ff¹f°f ßfe IYfd°fÊImY¹ff ¦ffZ¹f»f IYe A²¹fÃf°ff ¸fZÔ ÀfÔ´fÖf WbBÊÜ ¶f`NIY ¸fZÔ dþ»ff dVfÃff Ad²fIYfSXe Oe Àf¸¸f`¹ff, ÀfWf¹fIY Af¹fböY AfdQ½ffÀfe d½fIYfÀf þeAfSX ÀffZSXe ÀfdW°f AVffÀfIYe¹f Vf`Ãfd¯fIY ÀfÔÀ±ffAfZÔ ImY ÀfÔ¨ff»fIY¦f¯f E½fÔ ´fQfd²fIYfSXe ¸füþcQ ±fZÜ ¶f`NIY ¸fZÔ ÀfeBÊAfZ dþ»ff ´fÔ¨ff¹f°f IYfd°fÊImY¹f ¦ffZ¹f»f ³fZ dþ»fZ ¸fZÔ dVfÃff ImY Ad²fIYfSXe Ad²fd³f¹f¸f ImY dœY¹ff³½f¹f³f IYe Àf¸feÃff IYSX°fZ WbE IYWf dIY dþ»fZ ¸fZÔ AVffÀfIYe¹f dVfÃf¯f ÀfÔÀ±ffAfZÔ ¸fZÔ IY¸fþfZSX E½fÔ ¦fSXe¶f ´fdSX½ffSXfZÔ ImY 25

ÀfÔ¨ff»fIY AüSX ´fif¨ff¹ffZÊ IYfZ ÀfÔ½fZQ³fVfe»f°ff ImY Àff±f Àff±fÊIY ´fW»f IYSX³ff WfZ¦ffÜ C³WfZÔ³fZ dVfÃff IYf Ad²fIYfSX Ad²fd³f¹f¸f 2009 ImY ¶ffSXZ ¸fZÔ d½fÀ°ffSX´fc½fÊIY A½f¦f°f IYSXf°fZ WbE IYWf dIY BÀf ¸fW°½f´fc¯fÊ Ad²fd³f¹f¸f IYe ¸fc»f ·ff½f³ff ImY A³fbøY´f AfSXMXeBÊ IYf ÀfIYfSXf°¸fIY dœY¹ff³½f¹f³f ¦fSXe¶f ´fdSX½ffSXfZÔ ImY ¶f¨¨ffZÔ IYfZ dVfÃff IYf Àf¸ff³f A½fÀfSX ¸fbW`¹¹ff IYSXf³ff W`, IY¸fþfZSX E½fÔ ¦fSXe¶f °f¶fImY ImY ¶f¨¨ffZÔ IYfZ ¦fb¯f½fØff´fc¯fÊ dVfÃff ´fif~ IYSX³ff C³fIYf ÀfÔ½f`²ffd³fIY WIY W`Ü ÀfeBÊAfZ dþ»ff ´fÔ¨ff¹f°f ßfe ¦ffZ¹f»f ³fZ Àf·fe AVffÀfIYe¹f Vf`Ãfd¯fIY ÀfÔÀ±ffAfZÔ ImY ´fi¶fÔ²fIYfZÔ ÀfZ IYWf dIY dVfÃff ImY Ad²fIYfSX Ad²fd³f¹f¸f IYe ¸fc»f·ff½f³ff IYfZ Àf¸fÓfZÔ AüSX BÀfIYf ÀfIYfSXf°¸fIY dœY¹ff³½f¹f³f Àfbd³fd›°f IYSXZÔÜ C³WfZÔ³fZ dVfÃff ´fiQf³f IYSX³fZ ImY ´fb³fe°f ÀfZ½ff ImY d»fE EIY IYQ¸f Af¦fZ AfIYSX ÀfW·ffd¦f°ff d³f·ff³fZ IYf Af¦fiW d³fþe ÀIYc»f ´fi¶fÔ²fIYfZÔ ÀfZ dIY¹ffÜ

´ffIÊY IYe dþ¸¸fZQfSXe Qe ¦fBÊX W`X, »fZdIY³f CX³fIZY ´ffÀf ´fWX»fZ ÀfZ WXe QcÀfSXf IYf¸f WXfZ³fZ ÀfZ BXÀf AfZSX ²¹ff³f ³fWXeÔ QZ SXWZX W`ÔXÜ BX²fSX d½fäZäS`X¹ff ´ffIÊY Af`SX ³fÃfÂf ½ffdMXIYf ¸fIYÀfQ ³ff¸fIY ÀfÔÀ±ff ³fZ A´f³fZ ´fi¹ffÀffZÔ ÀfZ dþÔQf dIY¹ff W`X, »fZdIY³f d³f¦f¸f A´f³fZ Qfd¹f°½ffZÔ IYfZ d³f·ff³fZ ¸fZÔ IYfZ°ffWXe ¶ffSX°f SXWXf W`XÜ BÊXBÊX ½f CXôf³f ´fi·ffSXe ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ¶fþMX A³fb¸ffd³f°f WXfZ°ff W`XÜ BXÀfIZY ¶ffQ ´fif~ Af¹f IZY A³fbÀffSX WXe dIYÀfe ¸fQ ´fSX J¨fÊ dIY¹ff þf°ff W`XÜ CXôf³f d½f·ff¦f IZY ³f WXfZ³fZ ´fSX ÀfÔ¶fÔd²f°f þfZ³f IZY BÔXþed³f¹fSXfZÔ IYfZ BXÀfIZY SXJ SXJf½f IYe dþ¸¸fZQfSXe Qe ¦fBÊX W`XÜ VfWXeQ ´ffIÊY ´fSX ¸fb£¹f°f: ²¹ff³f dQ¹ff þf SXWXf W`XÜ A³¹f ´ffIYfZË ¸fZÔ ·fe IY¸fʨffdSX¹ffZÔ IYe °f`³ff°fe W`X, »fZdIY³f ¹fWXfÔ »ffZ¦ffZÔ IYe Af½ffþfWXe IY¸f WXe WXfZ°fe W`XÜ

³ff»fe ´ffSX IYS Qe½ffSX °ffZOÞX ¶ffOÞe ¸fZÔ §fbÀfe ¶fû»fZSXfZ

Qb§fÊMX³ff ¸fZÔ ¶ff»f-¶ff»f ¶f¨fZ ²fSX¸f´fbSXf IYe AfZSX ¶fb²f½ffSX IYe SXfdÂf Af`SX ¦fbøY½ffSX IZY A»fÀfb¶fWX IZY Qf`SXf³f ½ffWX³f ¨ff»fIY ½f Àf½ffSXX þ¦fQ»f´fbSX Ü ¶fe°fe SXfdÂf Af`SX Afþ A»f Àfb¶fWX EIY ³fBÊ ¶fb»fZSXfZ dþÀfIYe ³f¸¶fSX °fIY ³fWXeÔ d¸f»fe W`X, ²fSX¸f´fbSXf ¸ff¦fÊ ´fSX ÀffaBÊ ¸fadQSX IZY ´ffÀf dÀ±f°f EIY Bʸf»fe ´fZOÞX ÀfZ MXIYSXf°fZ -MXIYSXf°fZ ³ff»fe IZY CXÀf´ffSX ¶f³fe ¨fWXfSX Qe½ffSX °ffZOÞXIYSX ¶ffOÞXe ¸fZÔ §fbÀf ¦fBÊÜ Qb§fÊMX³ff ¸fZÔ ½ffWX³f IZY Àff¸f³fZ IYf dWXÀÀff Af`SX ¶ffa¹ff ÀffBÊOX IZY QSX½ffþZ ¶fbSXe °fSXWX ÀfZ Ãfd°f¦fiÀ°f WXfZ ¦fBÊÜ ¶fIYf½faOX d³f½ffÀfe IY¸f»f dÀfaWX IbYVf½ffWX ³fZ ¹fWX ³fBÊ ¶fb»fZSXfZ ½ffWX³f ¸fWXþ 30 dQ³f ´fWX»fZ JSXeQe ±feÜ dIYÀfe d½f½ffWX Àf¸ffSXfZWX ¸fZÔ Qb»WXf-Qb»WX³f ÀfdWX°f ¶ffSXf°f IZY d»fE ¹fWX ¦ffOÞXe Qe ¦fBÊ ±feÜ BÀf ½ffWX³f IYfZ ¸fWXfSXf³fe AÀ´f°ff»f IZY IYfZBÊ VffÀfIYe¹f ¨ff»fIY ¨f»ffIYSX

»ff SXWZX ±fZÜ ¹fWX ¶fb»fZSXfZ Ad³f¹fadÂf°f WXfZIYSX ÀffaBÊ ¸fadQSX IZY ´ffÀf ³ff»fe IZY DY´fSX d³fd¸fÊ°f EIY AÀ±ffBÊ AfMXfZ dSX¢Vff ¸fSX¸¸f°f IYSX³fZ IZY d»fE d³fd¸fÊ°f ÓffZ´fOÞXe ÀfZ ÀfMZX Bʸf»fe ´fZOÞX ´fSX þf MXIYSXfBÊÜ BÀfIZY ¶ffQ ½ffWX³f ¨ff»fIY ³fZ ¦ffOÞXe IYfZ ³ff»fe IZY DY´fSX ÀfZ CXÀf ´ffSX IbYQf dQ¹ff Af`SX ½fWXfa d³fd¸fÊ°f ¨fWXfSX Qe½ffSX °ffZOÞXIYSX ¦ffOÞXe ¶ffOÞXe ¸fZÔ §fbÀffOÞX dQ¹ffÜ BÀf Qb§fÊMX³ff ¸fZÔ ¦ffOÞXe IZY Àff¸f³fZ IYe dWXÀÀff ´fcSXe °fSXWX Ãfd°f¦fiÀ°f WXfZ ¦fBÊ Af`SX ¶ffa¹ff dIY³ffSmX IZY QSX½ffþZ Ãfd°f¦fiÀ°f WXfZ ¦f¹ffÜ Qb§fÊMX³ff IZY ¶ffQ ½ffWX³f ¨ff»fIY Af`SX CXÀf¸fZÔ Àf½ffSX EIY Àf½ffSXe ·ff¦f JOÞZX WbXEÜ BÀf Qb§fÊMX³ff IYe dVfIYf¹f°f Àf¸ff¨ffSX d»fJZ þf³fZ °fIY IYfZ°f½ff»fe ±ff³fZ ¸fZÔ ³fWXeÔ IYe ¦fBÊ W`XÜ

C M Y K

ÀMXfZ½f IYe Af¦f ÀfZ Ófb»fÀfe ¸fdWX»ff


SXf¹f´fbSX SXfªf²ff³fe

SXf¹f´fbSX X ÀfZ ´fiIYfdVf°f VfbIiY½ffSX, 25 A´fi`»f 2014

£f¶fSXZÔ £ffÀf A²fZOÞ IYe ¸ff`°f

SXf¹f´fbSXÜ LbXBÊX¹ff °ff»ff¶f dÀ±f°f JZ°f ¸fZÔ IYeMX³ffVfIY Q½ff OXf»f³fZ IZY Qf`SXf³f ´ff³fe ¸fZÔ d¦fSX³fZ ÀfZ A²fZOÞ IYe ¸ff`°f WXfZ ¦fBÊXÜ Àfc¨f³ff ´fSX IYfZ°f½ff»fe ±ff³ff ´fbd»fÀf ³fZ ¸f¦fÊ IYf¹f¸f IYSX Vf½f IYfZ ´ffZÀMX¸ffMÊX¸f IZY d»fE ·fZþ dQ¹ff W`XÜ ´fbd»fÀf ÀfcÂffZÔ ÀfZ d¸f»fe þf³fIYfSXe IZY A³fbÀffSX ¸fÈ°fIY SXd½fIbY¸ffSX d´f°ff JZQcSXf¸f SmÔX¦fZ PXe¸fSX 45 ½f¿fÊ PXe¸fSX ¸ffZWXnf dMXIYSXf´ffSXf IYf SXWX³fZ ½ff»ff ±ffÜ ¶f°ff¹ff þf°ff W`X dIY SXd½fIbY¸ffSX IY»f Vff¸f LbBÊX¹ff °ff»ff¶f dÀ±f°f JZ°f ¸fZÔ »f¦fZ RYÀf»f ´fSX IYeMX³ffVfIY Q½ff dLXOÞIY SXWXf ±ff °f·fe ´ff³fe ¸fZÔ d¦fSX ¦f¹ffÜ dþÀfÀfZ Q½ff CXÀfIZY ³ffIY ¸fZÔ §fbÀf ¦f¹ff Af`SX CXÀfIYe ¸ff`°f WXfZ ¦fBÊXÜ Àfc¨f³ff ´fSX IYfZ°f½ff»fe ±ff³ff ´fbd»fÀf ³fZ ¸f¦fÊ IYf¹f¸f IYSX Vf½f IYfZ ´ffZÀMX¸ffMÊX¸f IZY d»fE ·fZþ dQ¹ff W`XÜ

3

¨ffIY-¨ff`¶fÔQ ÀfbSXÃff ½¹f½fÀ±ff IZY ¶fe¨f ¸f°fQf³f WbXAf

§ff¹f»f AÄff°f A²fZOÞ IYe ¸ff`°f

SXf¹f´fbSX Ü ¨fæYSX Af³fZ ÀfZ ·f°feÊ AÄff°f A²fZOÞ IYe AfÔ¶fZOXIYSX AÀ´f°ff»f ¸fZÔ CX´f¨ffSX IZY Qf`SXf³f ¸ff`°f WXfZ ¦fBÊXÜ Àfc¨f³ff ´fSX ¦fÔþ ±ff³ff ´fbd»fÀf ³fZ ¸f¦fÊ IYf¹f¸f IYSX Vf½f IYfZ ¨feSX§fSX ·fZþ dQ¹ff W`XÜ ´fbd»fÀf ÀfcÂffZÔ ÀfZ d¸f»fe þf³fIYfSXe IZY A³fbÀffSX 20 A´fi`»f IZY Vff¸f ÀMZXVf³f ¨ff`IY dÀ±f°f d¸f»f³f WXfZMX»f IZY ´ffÀf EIY 50 ½f¿feʹf A²fZOÞ ¨fæYSX Jf IYSX d¦fSX ¦f¹ff ±ffÜ dþÀfÀfZ AfÀf´ffÀf IZY »ffZ¦ffZÔ ³fZ CXÀfZ CX´f¨ffSX IZY d»fE AfÔ¶fZOXIYSX AÀ´f°ff»f ¸fZÔ ·f°feÊ dIYE ±fZÜ þWXfÔ CX´f¨ffSX IZY Qf`SXf³f CXÀfIYe ¸ff`°f WXfZ ¦fBÊXÜ A²fZOÞ IYe Wbd»f¹ff IYQ 5 RYeMXX 5 BÔ¨f, SXÔ¦f ¦fZWbAf, ¶ff»f A²f´fImY, À»fZMXe SXÔ¦f IYf RbY»f ´f`ÔMX ½f ¸fMX¸f`»ff ÀfRmYQ VfMXÊ ´fW³ff W`Ü ´fbd»fÀf ³fZ ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ¸f¦fÊ IYf¹f¸f IYSX Vf½f IYfZ ¨feSX§fSX ·fZþ dQ¹ff W`XÜ

¨ffIcY IZY Àff±f ¹fb½fIY d¦fSXμ°ffSX

SXfª¹f´ff»f °f±ff ´fiQZVf IYe ´fi±f¸f ¸fdW»ff ³fZ dIY¹ff ¸f°fQf³f

SXf¹f´fbS Ü ¸ff`QWXf´ffSXf ±ff³ff ´fbd»fÀf ³fZ IY»f SXf°f ¨ffIcY IZY Àff±f EIY ¹fb½fIY IYfZ d¦fSXμ°ffSX dIY¹ff W`XÜ ´fbd»fÀf ÀfcÂffZÔ ÀfZ d¸f»fe þf³fIYfSXe IZY A³fbÀffSX IY»f SXf°f ´fbd»fÀf IYfZ Àfc¨f³ff d¸f»fe dIY IYnc ¦f`SmXþ SXþ¶fÔ²ff ¸f`Qf³f IZY ´ffÀf EIY ¹fb½fIY A½f`²f øY´f ÀfZ ¨ffIcY »fZIYSX Af¸f »ffZ¦ffZÔ IYfZ OXSXf ²f¸fIYf SXWXf W`XÜ Àfc¨f³ff ´fSX ¸ff`IZY ¸fZÔ ´fWbÔX¨fe ´fbd»fÀf ³fZ AfSXfZ´fe Af¸feSX Jf³f d´f°ff ¶f¶f»fc Jf³f 21 ½f¿fÊ d³f½ffÀfe ARYSXfZþ ¶ff¦f ¸füQWf´ffSXf IYfZ d¦fSXμ°ffSX IYSX d»f¹ff W`XÜ

QfZ ´fÃf Af´fÀf ¸fZÔ d·fOÞZ

SXf¹f´fbSX Ü þ¹f þ½ff³f ´fZMÑXfZ»f ´fÔ´f IZY ´ffÀf IY»f SXf°f ´fbSXf³fe SÔXdþVf IZY ¨f»f°fZ QfZ ´fÃf Af´fÀf ¸fZÔ d·fOÞ ¦fEÜ QfZ³ffZÔ ´fÃffZÔ IYe dVfIYf¹f°f ´fSX dÀfd½f»f »ffBÊX³f ±ff³ff ´fbd»fÀf ³fZ ¸ff¸f»ff QþÊ IYSX d»f¹ff W`XÜ ´fbd»fÀf ÀfcÂffZÔ ÀfZ d¸f»fe þf³fIYfSXe IZY A³fbÀffSX ´fWX»fZ ´fÃf ÀfZ ´fif±feÊ »ffZImYVf SXfþ´fc°f d´f°ff SXf¸fZäSX SXfþ´fc°f 16 ½f¿fÊ d³f½ffÀfe °fZ»fe¶ffÔ²ff ³fZ dVfIYf¹f°f QþÊ IYSXf¹ff dIY IY»f SXf°f ´fif±feÊ A´f³fe ¶ffBÊXIY ÀfZ IYWXeÔ þf SXWXf ±ff °f·fe þ¹f þ½ff³f ´fZMÑXfZ»f ´fÔ´f IZY ´ffÀf AfSXfZ´fe AMX»f °ffÔOXe, W`X³fe ½f A³¹f ³fZ ´fif±feÊ IYf SXfÀ°ff SXfZIYf Af`SX ¦ff»fe¦f»ff`þ IYSX°fZ WbXE þf³f ÀfZ ¸ffSX³fZ IYe ²f¸fIYe QZIYSX ¸ffSX´feMX dIY¹ffÜ ½fWXeÔ QcÀfSmX ´fÃf ÀfZ ´fif±feÊ AMX»f °ff¯Oe d´f°ff À½f.ÀfbSXZ³Qi °ff¯Oe 19 ½f¿fÊ d³f½ffÀfe d½f³ffZ½ff·ff½fZ ³f¦fSX VffÔd°f³f¦fSX ³fZ dVfIYf¹f°f QþÊ IYSXf¹ff dIY AfSXfZ´fe þf¦fZäSX SXfþ´fc°f ³fZ ¸fZSXZ ·f°feþf IYfZ ¢X¹ffZ ¸ffSXf W` IYWX°fZ WbXE ´fif±feÊ ÀfZ ¦ff»fe ¦f»füþ IYSX°fZ WbE þf³f ÀfZ ¸ffSX³fZ IYe ²f¸fIYe QZIYSX ¸ffSX´feMX dIYEÜ ´fif±feÊ IYe dVfIYf¹f°f ´fSX dÀfd½f»f »ffBÊX³f ±ff³ff ´fbd»fÀf ³fZ QfZ³ffZÔ ´fÃffZÔ IZY dJ»ffRY ¸ff¸f»ff QþÊ IYSX þfÔ¨f ¸fZÔ d»f¹ff W`XÜ

R`Y¢XMÑe ÀfZ ¸fdWX»ff »ff´f°ff

SXf¹f´fbS Ü »føfe³f¦fSX ´fZdSXÀf ¨ffIY»fZMX R`Y¢XMÑe ÀfZ EIY ¸fdWX»ff »ff´f°ff WXfZ ¦fBÊXÜ ´fif±feÊ IYe dVfIYf¹f°f ´fSX dMXIYSXf´ffSXf ±ff³ff ´fbd»fÀf ³fZ ¦fb¸f BÔXÀff³f IYf ¸ff¸f»ff QþÊ IYSX d»f¹ff W`XÜ ´fbd»fÀf ÀfcÂffZÔ ÀfZ d¸f»fe þf³fIYfSXe IZY A³fbÀffSX A¹ffZ²¹ff³f¦fSX ÀfÔ°ffZ¿f SXf½f ±ff½fOÞZ 38 ½f¿fÊ ³fZ IY»f SXf°f ±ff³ff ¸fZÔ dVfIYf¹f°f QþÊ IYSXf¹ff dIY IY»f QfZ´fWXSX CXÀfIYe ´f}e ÀffZ³fIbY¸ffSXe ±ff½fOÞZ 30 ½f¿fÊ IYf¸f IYSX³fZ IZY d»fE »føfe³f¦fSX dÀ±f°f ´fZdSXÀf ¨ffIY»fZMX R`Y¢XMÑe ¦fBÊX ±feÜ þfZ ½ff´fÀf ³fWXeÔ AfBÊXÜ ´fif±feÊ IYe dVfIYf¹f°f ´fSX dMXIYSXf´ffSXf ±ff³ff ´fbd»fÀf ³fZ ¦fb¸f BÔXÀff³f IYf ¸ff¸f»ff QþÊ IYSX þfÔ¨f ¸fZÔ d»f¹ff W`XÜ

MÑZX³f ÀfZ MXIYSXfE ¹fb½fIY IYe ¸fü°f

SXf¹f´fbS Ü MÑZX³f ÀfZ MXIYSXfIYSX §ff¹f»f WbXE ¹fb½fIY IYe IY»f SXf°f AfÔ¶fZOXIYSX AÀ´f°ff»f ¸fZÔ CX´f¨ffSX IZY Qf`SXf³f ¸ff`°f WXfZ ¦fBÊXÜ Àfc¨f³ff ´fSX ´fÔOXSXe ±ff³ff ´fbd»fÀf ³fZ ¸f¦fÊ IYf¹f¸f IYSX Vf½f IYfZ ¨feSX§fSX d·fþ½ff dQ¹ff W`XÜ ´fbd»fÀf ÀfcÂffZÔ ÀfZ d¸f»fe þf³fIYfSXe IZY A³fbÀffSX 19 A´fi`»f IZY Vff¸f EIY 28 ½f¿feʹf AÄff°f ¹fb½fIY ¨fÔOXe³f¦fSX ½ff»MZX¹fSX »ffBÊX³f IZY ´ffÀf MÑZX³f ÀfZ MXIYSXf ¦f¹ff ±ffÜ dþÀfÀfZ §ff¹f»f ¹fb½fIY IYfZ CX´f¨ffSX IZY d»fE AfÔ¶fZOXIYSX AÀ´f°ff»f ¸fZÔ ·f°feÊ dIY¹ff ±ffÜ þWXfÔ CX´f¨ffSX IZY Qf`SXf³f IY»f SXf°f CXÀfIYe ¸ff`°f WXfZ ¦fBÊXÜ ¸fÈ°fIY IYf WbXd»f¹ff IYQ 5 RYeMXX 6 BÔ¨f, SXÔ¦f Àff½f»ff, Àff²ffSX¯f ¶fQ³f, QfdW³fZ Wf±f IYe IY»ffBÊ ´fSX ¦ffZQ³ff ÀfZ dÂfÀfc»f ¶f³ff W`Ü

³f¢Àf»fe ³fZMX½fIÊY IZY Àff¸f³fZ AfBʶfe IY¸fªfûSX

þ¦fQ»f´fbSÜ QSX·ff BÊX»ffIZY ¸fZÔ ¸ffAfZ½ffQe IYf ³fZMX½fIÊY JbdRY¹ff °fÔÂf ´fSX ·ffSXe ´fOXÞ SXWXf W`XÜ ¹fWXfÔ ¸ffAfZ½ffdQ¹ffZÔ IYe þf³f ÀfZ ¸ffSX³fZ IYe SX¯f³fed°f ´fbd»fÀf IYe ÀfWXf¹f°ff Af`SX ÀfWX¹ffZ¦f IYe ³fed°f ´fSX ·ffSXe ´fOÞ SXWXe W`XÜ ¸ff`°f IZY Jf`RY ÀfZ ¦fif¸fe¯f IYfZBÊX ·fe Àfc¨f³ff ´fbd»fÀf IYfZ QZ³ff ³fWXeÔ ¨ffWX°fZ, ¹fWXfÔ °f`³ff°f RYfZÀfÊ ·fe BÊX»ffIZY ¸fZÔ ³fBÊ W`XÜ ¦fif¸fe¯ffZÔ Af`SX RYfZÀfÊ IZY ¶fe¨f ·fSXfZÀfZ IYf ÀfÔ¶fÔ²f A·fe ´f³f´ff ³fWXeÔ W`XÜ

d½f²ff³fÀf·ff A²¹fÃf ³fZ dIY¹ff ¸f°ffd²fIYfSX IYf ´fi¹ffZ¦f

Àf½ffÊd²fIY ¸f°fQf°ff SXf¹f´fbSX ¸fZÔ

AfgMXfZ ¨ff»fIYfZÔ IYe QfQfd¦fSXe

SXf¹f´fbSX Ü SXfþ²ff³fe IYe ¸fb£¹f ÀfOÞIY þeBÊX SXfZOX ´fSX IbY¸WXfSXe ÀfZ »fZIYSX ¸fÔdQSXWXÀff`Q °fIY °f±ff ¸fÔdQSXWXÀff`Q ÀfZ IbY¸WXfSXe °fIY ·ffSXe ÀfÔ£¹ff ¸fÔZ ¨f»f³fZ ½ff»fZ AfgMXfZ ¨ff»fIYfZÔ IZY ¶fZ°fSX°fe¶f AfgMXfZ ¨ff»f³f ÀfZ ´fid°fdQ³f ¹ff°ff¹ff°f ¶ffd²f°f WXfZ SXWXf W`XÜ SXfþ²ff³fe ¸fÔZ Afþ BXÀf dÀf»fdÀf»fZ ¸fÔZ SXfZþf³ff IYf¸fIYfþ IZY d»fE d³fIY»fZ »ffZ¦ffZÔ ÀfZ ¨f¨ffÊ ¸fÔZ Äff°f WbXAf dIY AfgMXfZ ¨ff»fIY d¶f³ff AfgMXfZ ÀMXf´fZþ IZY ¸fb£¹f ÀfOÞIY ´fSX ¨ffWZX þWXfÔ AfgMXfZ JOÞf IYSX ¹ff°ff¹ff°f þf¸f IYSX°fZ W`XÜ ¦ff`SX°f»f¶f W`X dIY SXfþ²ff³fe ¸fÔZ IYf¸fIYfþ IYe þ»Qe ¸fÔZ ´fZVfZ½fSX »ffZ¦ffZÔ IYfZ A´f³fZ ÀfÔÀ±ff³f ¸fÔZ ´fWbXÔ¨f³fZ IYe þ»Qe SXWX°fe W`X EZÀfe dÀ±fd°f ¸fÔZ AfgMXfZ ¨ff»fIYfZÔ õXfSXf ¹fWXfÔ ½fWXfÔ A¨ff³fIY ¶fZiIY ¸ffSXIYSX AfgMfZ SXfZIY³fZ ÀfZ ½ffWX³f ¨ff»fIY Qb§fÊMX³ff¦fiÀ°f WXfZ°fZ W`XÜ VfWXSX IZY ¦f¯f¸ff³¹f ³ff¦fdSXIYfZÔ ³fZ dþ»ff ´fiVffÀf³f ÀfZ ¹ff°ff¹ff°f ½¹f½fÀ±ff IZY Àfb¨fføY ÀfÔ¨ff»f³f WZX°fb AfgMXfZ ¨ff»fIYfZÔ õXfSXf »f¦ff°ffSX ¹ff°ff¹ff°f þf¸f dIY¹fZ þf³fZ IZY d½føYðX Àf£°f IYf¹fʽffWXe dIY¹fZ þf³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYe W`XÜ

SXf¹f´fbSX, Ü SXfª¹f ¸fZÔ »ffZIYÀf·ff ¨fb³ff½f IYf °feÀfSXf °f±ff AÔd°f¸f ¨fSX¯f Afþ Àfb¶fWX 7 ¶fþZ ¨ffIY¨ff`¶fÔQ ÀfbSÃff ½¹f½fÀ±ff IZY ¶fe¨f VfbøY WbXAfÜ LXØfeÀf¦fPÞ IZY 7 »ffZIYÀf·ff ÀfeMXfZÔ IZY d»fE Afþ Àfb¶fWX 7 ¶fþZ ÀfZ ¸f°fQf³f ´fifSÔX·f WbXAfÜ BXÀfIZY ´fc½fÊ ´fiQZVf IZY ¶fÀ°fSX ¸fZÔ ´fi±f¸f ¨fSX¯f IYf ¨fb³ff½f 10 A´f`i»f IYfZ °f±ff SXfþ³ffÔQ¦ffÔ½f, IYfÔIZYSX °f±ff ¸fWXfÀf¸fbÔQ »ffZIYÀf·ff ÀfeMX IZY d»fE dõX°fe¹f ¨fSX¯f IZY °fWX°f 17 A´f`i»f IYfZ ¸f°fQf³f ÀfÔ´fÖf WXfZ ¨fbIYf W`XÜ Afþ AÔd°f¸f ¨fSX¯f IZY ¸f°fQf³f IZY d»fE 7 »ffZIYÀf·ff ÀfeMXfZÔ ´fSX 153 CX¸¸feQ½ffSX A´f³ff ·ff¦¹f Afþ¸ff SXWZX W`ÔXÜ BX³f ¸f°fQf°ffAfZÔ IZY ·ff¦¹f IYf R`YÀf»ff 1 IYSXfZOÞ 18 »ffJ 5825 ¸f°fQf°ffAfZÔ IZY WXf±f ¸fZÔ W`XÜ

QZVf ·fSX ¸fZÔ WfZ SXWZ »ffZIYÀf·ff d³f½ffʨf³f ImY A³°f¦fÊ°f Afþ LØfeÀf¦fPÞ ImY SXf¹f´fbSX ÀfÔÀfQe¹f ÃfZÂf ImY ¸f°fQf³f ImY dQ³f LØfeÀf¦fPÞ ImY SXfª¹f´ff»f VfZJSX QØf E½fÔ C³fIYe ´f}e ßfe¸f°fe ÀfbdÀ¸f°ff QØf ³fZ A´f³fZ ¸f°ffd²fIYfSX IYf C´f¹ffZ¦f dIY¹ffÜ SXfª¹f´ff»f VfZJSX QØf E½fÔ C³fIYe ´f}e ³fZ Àfb¶fW 7 ¶fþZ We ¸f°fQf³f ImY³Qi ´fWbÔ¨fIYSX BʽfeE¸f ¸fVfe³f IYf ¶fMX³f Q¶ffIYSX A´f³ff ½ffZMX dQ¹ffÜ SXfª¹f´ff»f ßfe QØf ³fZ Àf·fe ³ff¦fdSXIYfZÔ ÀfZ Af¦fiW dIY¹ff W` dIY ¸f°fQf³f IYSX³ff »ffZIY°fÔÂf IYf EIY A°¹fÔ°f ¸fW°½f´fc¯fÊ ¨fSX¯f W` AüSX ½fZ A´f³fZ ¸f°ffd²fIYfSX IYf C´f¹ffZ¦f A½fV¹f IYSXZÔÜ

SXfl¹f d³f½ffʨf³f Af¹ffZ¦f ÀfZ d¸f»fe þf³fIYfSXe IZY A³fbÀffSX ´fiQZVf IZY 7 »ffZIYÀf·ff ÀfeMXfZÔ ´fSX þWXfÔ Afþ AÔd°f¸f ¨fSX¯f IYf ¨fb³ff½f WXfZ SXWXf W`X, Àf¶fÀfZ SXf¹f´fbS Ü LØfeÀf¦fPÞ IYe VfZ¿f Àff°f ÀfeMXfZÔ ´fSX ¸f°fQf³f ImY °feÀfSXZ ½f AÔd°f¸f ¨fSX¯f IYe »ffZIYÀf·ff ¨fb³ff½f Ad²fIY ¸f°fQf°ff SXf¹f´fbSX »ffZIYÀf·ff ÀfeMX ¸fZÔ W`XÜ ¸fZÔ A´f³ff ½ffZMX QZ³fZ d½f²ff³fÀf·ff A²¹fÃf ßfe ¦füSXeVfÔIYSX A¦fi½ff»f Àf´fdSX½ffSX ¶f`SX³f ¶ffþfSX dÀ±f°f ¸fdW»ff ¹fWXfÔ IYSXe¶f 19 »ffJ 3 WXþfSX 841 ¸f°fQf°ff ´ffggd»fMXZd¢X³fIY IYfg»fZþ ¸fZÔ ¶f³ff¹fZ ¦f¹fZ ¸f°fQf³f ImY³Qi ¸fZÔ Àfb¶fWX10.30 ¶fþZ ´fWbÔ¨fIYSX A´f³fZ ¸f°f IYf W`XÜ BXÀfe °fSXWX IYfZSX¶ff ¸fZÔ 14 »ffJ 23 WXþfSX ´fi¹ffZ¦f dIY¹ff Ü ßfe A¦fi½ff»f ImY Àff±f C³fIYe ²f¸fÊ ´fd}, ´fbÂf E½fÔ ´fbÂf½f²fb ³fZ ·fe A´f³ff ½ffZMX Of»ff Ü 45, ÀfSX¦fbþf ¸fZÔ 15 »ffJ 22 WXþfSX 812, BÀf A½fÀfSX ´fSX ßfe A¦fi½ff»f ³fZ IYWf dIY ½ffZMX W¸ffSXf Ad²fIYfSX We ³fWe IY°fʽ¹f ·fe W`, dþÀfIYf ´fi¹ffZ¦f SXf¹f¦fPÞX ¸fZÔ 16 »ffJ 25 WXþfSX 604, W¸fZÔ A½fV¹f IYSX Àf¸ffþ ImY ´fid°f A´f³ff CØfSXQfd¹f°½f ´fc¯fÊ IYSX³ff ¨ffdWE Ü þfÔþ¦feSX-¨ffÔ´ff ¸fZÔ 17 »ffJ 42 WXþfSX 733, d¶f»ffÀf´fbSX ¸fZÔ 17 »ffJ 28 WXþfSX 635, Qb¦fÊ ¸fZÔ 18 »ffJ 57 WXþfSX 775 ¸f°fQf°ff W`ÔX, þfZ 7 ¶fþZ ÀfZ ´fifSXÔ·f WbXE ¸f°fQf³f IZY Àff±f WXe Àfb¶fWX 23 ´fid°fVf°f ¸f°fQf³f WXfZ ¨fbIYf ±ffÜ Àfb¶fWX ÀfZ WXe Afþ A´f³fZ ¸f°ffd²fIYfSX IYf ´fi¹ffZ¦f IYSX SXWZX W`ÔXÜ 11 ¶fþZ °fIY ´fiQZVf IZY Àff°ffZÔ »ffZIYÀf·ff ÀfeMXfZÔ ¸f°fQf°ffAfZÔ IYe CX¸fOÞe ·feOÞ ÀfZ SXfþ³fed°fIY Àfb¶fWX 11 ¶fþZ °fIY ´fiQZVf ¸fZÔ 28 IZY d»fE IYSXe¶f 28 ´fid°fVf°f ¸f°fQf³f ÀfÔ´fÖf WXfZ Q»ffZÔ ³fZ ·fe SXfWX°f IYe ÀffÔÀf »fe W`XÜ d½fd·fÖf ¨fbIYf W`XÜ SXf¹f´fbSX ¸fZÔ 25 ´fid°fVf°f, d¶f»ffÀf´fbSX SXfþ³fed°fIY ´ffdMÊX¹ffZÔ IZY IYf¹fÊIY°ffÊ Àfb¶fWX ÀfZ WXe ´fid°fVf°f ¸f°fQf³f ¸fZÔ 26, Qb¦fÊ ¸fZÔ 28, IYfZSX¶ff ¸fZÔ 27, ÀfSX¦fbþf ¸fZÔ ¸f°fQf°ffAfZÔ IYfZ ¸f°fQf³f IYSX³fZ IYe A´fe»f d¸f»fe þf³fIYfSXe IZY A³fbÀffSX Afþ Àfb¶fWX 30, SXf¹f¦fPÞX ¸fZÔ 27 °f±ff þfÔþ¦feS-¨ffÔ´ff ¸fZÔX IYSX°fZ SXWZXÜ

IYBÊX ½ffOXfZË ¸fZÔ ³f»ffZÔ ÀfZ Af SXWXf Qcd¿f°f ´ff³fe d³f¦f¸f IYe »ff´fSX½ffWXe ÀfZ ¶fPÞX SXWZX ´fed»f¹ff IZY ¸fSXeþ

SXf¹f´fbSX, Ü SXfþ²ff³fe IZY IYBÊX ½ffOXfZË ¸fÔZ ³f»ffZÔ ÀfZ Af SXWXf Qcd¿f°f ´ff³fe ÀfZ ´fed»f¹ff ¸fSXeþfZÔ IYe ÀfÔ£¹ff »f¦ff°ffSX ¶fPÞX°fZ þf SXWZX W`XÜ »fZdIY³f BXÀfIZY ¶ff½fþcQ ³f¦fSX d³f¦f¸f WXf±f ´fSX WXf±f ²fSmX W`XÜ dþ³f ½ffOXfZÊh ¸fZÔ Qcd¿f°f ´ff³fe IYe dVfIYf¹f°fZÔ Af SXWXe W`X CX³f ½ffOXfZÊh ¸fZÔ dÀ±f°f ´ff³fe MÔXdIY¹ffZÔ IYe A¶f °fIY ÀfRYfBÊX ³fWXeÔ IYe ¦fBÊX W`XÜ ·fe¿f¯f ¦f¸feÊ ¸fZÔ EIY AfZSX þWXfÔ SXfþ²ff³fe IZY IYBÊX ½ffOXfZÊ ¸fZÔ ´fZ¹fþ»f IYe Àf¸fÀ¹ff ¶f³feÔ WbXBÊX W`X, ½fWXeÔ QcÀfSXe AfZSX OXeOXe ³f¦fSX Àf¸fZ°f IYBÊX ¸ffZWXnfZÔ ¸fZÔ ³f»ffZÔ ÀfZ Qcd¿f°f ´ff³fe IYe dVfIYf¹f°fZÔ Àff¸f³fZ Af SXWXe W`XÜ Qcd¿f°f ´ff³fe ÀfZ BX³f ¸ffZWXnfZÔ ¸fZÔ SXWX³fZ ½ff»fZ »ffZ¦f ´fed»f¹ff þ`Àfe þf³f »fZ½ff ¶fe¸ffSXe IYe ¨f´fZMX ¸fZÔ Af SXWZX W`XÜ ³f»ffZÔ ÀfZ Qcd¿f°f ´fZ¹fþ»f Af³fZ IYf EIY IYfSX¯f ´fZ¹fþ»f ´ffBX´f »ffBX³f IYf McXMXRcYMX WXfZ³ff °ffZ ½fWXeÔ QcÀfSXe ½fþWX d³f¦f¸f IYe ´ff³fe MÔXdIY¹ffZÔ ÀfZ Àfe²fZ ¦fÔQf ´ff³fe SXWXf W`XÜ EZÀfZ ´ff³fe IYfZ ´feIYSX »ffZ¦f ¶fe¸ffSX ´fOÞ³fZ »f¦fZ W`ÔXÜ ¶f`þ³ff±f ´ffSXf, IYf»fe¶ffOÞe, ¸ff`QWXf´ffSXf, Vf`»fZ³Qi ³f¦fSX, IYMXfZSXf °ff»ff¶f, °fZ»fe¶ffÔ²ff, ´fOÞSXe, ¶fifšf¯f´ffSXf,IÔYIYf»fe´ffSXf, SXf¸fÀff¦fSX ´ffSXf, IZY QþʳffZÔ SXfZ¦fe Àff¸f³fZ Af SXWZX W`XÜ »ffZ¦ffZÔ IYe õXfSXf BX³f ¶fdÀ°f¹ffZÔ E½fÔ IYfg»ffZd³f¹ffZÔ ¸fZÔ OXeOXe ³f¦fSX Àf¸fZ°f IYBÊ þ¦fWXfZÔ ´fSX ´fed»f¹ff dVfIYf¹f°ffZÔ ´fSX ³f¦fSX d³f¦f¸f À½ffÀ±¹f d½f·ff¦f À½ffÀ±¹f dVfd½fSX »f¦ffIYSX ¶»fOX Àf`Ô´f»f d»fE

¦fEÜ ¶»fOX IYe þfÔ¨f ¸fZÔ BX³f Àf·fe þ¦fWXfZÔ ´fSX ´fed»f¹ff IZY QþʳffZÔ SXfZ¦fe ´ffE ¦fEÜ ¹fZ SXfZ¦fe ¦fSXe¶f °f¶fIZY IZY W`Ô, þfZ A´f³ff BX»ffþ d³fþe AÀ´f°ff»ffÔZ ¸fZÔ þfIYSX ³fWXeÔ IYSXf ´ff SXWZX W`ÔXÜ d³f¦f¸f IZY dVfd½fSX ¸fÔZ ´fWbÔ¨fIYSX Q½ff »fZ SXWZX W`ÔXÜ Af`SX »f¦ff°ffSX ´fed»f¹ff ÀfZ þcÓf SXWZX W`ÔXÜ CX³fIYf IYWX³ff W`X dIY ³f»ffZÔ ¸fZÔ ¦fÔQf ´ff³fe Af³fZ IYe ½fþWX ÀfZ CX³fIYe °f¶fe¹f°f d¶f¦fOÞe W`XÜ ´ff³fe MÔXIYe IYe ÀfRYfBÊX ½f ´ffBX´f »ffBX³f IYe ¸fS¸¸f°f ³fWXeÔ IYSf³fZ ´fSX Af`SX QþʳffZÔ »ffZ¦f ¶fe¸ffSX ´fOÞ ÀfIY°fZ W`ÔXÜ QcÀfSXe AfZSX ´fed»f¹ff ÀfZ ´fedOÞ°f Ad²fIYfÔVf »ffZ¦f d³fþe AÀ´f°ff»ffZÔ ¸fZÔ þfIYSX A´f³ff BX»ffþ IYSXf SXWZX W`ÔÜ CX³fIYf IYWX³ff W`ÔX dIY VfWXSX IYe ´fed»f¹ff ´fi·ffd½f°f ¶fdÀ°f¹ffZÔ E½fÔ IYfg»ffZd³f¹ffZÔ ¸fZÔ WXSX QfZ-¨ffSX §fSXfZÔ IZY AÔ°fSX ¸fÔZ ´fed»f¹ff IZY QfZ-°fe³f SXfZ¦fe d¸f»f þfEÔ¦fZÜ ½fZ Àf·fe d³fþe AÀ´f°ff»ffZÔ °fIY þfIYSX Q½ff »fZ SXWZX W`Ô, BXÀfd»fE ´fedOÞ°ffZÔ IYf AÔQfþf ³fWXeÔ W`XÜ d½fdQ°f WXfZ dIY ´ff³fe MÔXdIY¹ffZÔ IYe »fÔ¶fZ Àf¸f¹f ÀfZ d³f¹fd¸f°f ÀfRYfBÊ ³fWXeÔ WXfZ³fZ E½fÔ ½fWXfÔ ¶»fed¨fÔ¦f ´ff½fOXSX ³fWXeÔ OXf»f³fZ IYe ½fþWX ÀfZ ¹fWX ¶fe¸ffSXe R`Y»f°fe þf SXWXe W`XÜ ¶fOÞe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ »ffZ¦f ²feSmX-²feSmX BXÀf ¶fe¸ffSXe IYe ¨f´fZMX ¸fZÔ Af³fZ »f¦fZ W`ÔXÜ

RYþeÊ SXfVf³f IYfOÊX SXJ³fZ ½ff»ffZÔ IZY dJ»ffRY WXfZ¦fe ERYAfBÊXAfSX ¨fb³ff½f IZY ¶ffQ VfbøY WXfZ¦ff þfÔ¨f Ad·f¹ff³f

SXf¹f´fbSX Ü SXf¹f´fbSX dþ»fZ ¸fZÔ RYþeÊ SXfVf³f IYfOÊX SXJ³fZ ½ff»ffZÔ IZY dJ»ffRY þ»Q WXe Àf£°f IYf¹fʽffWXe WXfZ³fZ IZY ÀfÔIZY°f d¸f»f SXWZX W`ÔXÜ »ffZIYÀf·ff ¨fb³ff½f ÀfÔ´fÖf WXfZ°fZ WXe Jfô d½f·ff¦f SXfVf³f IYfOXfZË IYe þfÔ¨f VfbøY IYSmX¦feÜJfô d½f·ff¦f ÀfcÂffZÔ IZY A³fbÀffSX dþ»fZ ¸fZÔ RYþeÊ SXfVf³f IYfOXfZË IYe þfÔ¨f IYf IYf¸f IYBÊX ¸ffWX ÀfZ AMXIYf ´fOÞf W`XÜ »ffZIYÀf·ff ¨fb³ff½f IZY ¸fïZ³fþSX SXfVf³f IYfOXfZË IYe þfÔ¨f ³fWXeÔ WXfZ ´ffBÊX W`X, ½fWXeÔ d½f·ff¦f IYfZ ·fe ¹fWX ´f°ff ³fWXeÔ ¨f»f ´ff¹ff W`X dIY SXf¹f´fbSX dþ»fZ ¸fZÔ dIY°f³fZ RYþeÊ SXfVf³f IYfOÊX W`ÔXÜ d½f·ff¦fe¹f ÀfcÂffZÔ IZY A³fbÀffSX »ffZIYÀf·ff ¨fb³ff½f IZY ÀfÔ´fÖf WXfZ°fZ WXe d½f·ff¦f SXfVf³f IYfOXfZË IZY Àf°¹ff´f³f IYf IYf¸f VfbøY IYSX QZ¦ffÜ d½f·ff¦f EZÀfZ »ffZ¦ffZÔ IYe Àfc¨fe °f`¹ffSX IYSX³fZ ½ff»fe W`X dþ³WZÔX SXfVf³f IZY d»fE À¸ffMÊX Af`SX SXfVf³f IYfOÊX QfZ³ffZÔ WXe d¸f»fZ W`ÔXÜ VfWXSX IZY Àf·fe SXfVf³f QbIYf³ffÔZ IZY ÀMXfgIY IYe þfÔ¨f IYSX ¹fWX ´f°ff dIY¹ff þfE¦ff dIY IYf`³f Àff ½¹fdöY EIY WXe ³ff¸f ÀfZ A±f½ff IYfOÊX ÀfZ WXS ¸ffWX SXfVf³f CXNXf SXWZX W`Ü Jfô d½f·ff¦f IZY Ad²fIYfdSX¹ffZÔ ³fZ ·fe À´fáX IYSX dQ¹ff W`X dIY dIYÀfe ·fe ½¹fdöY IZY ´ffÀf RYþeÊ SXfVf³f IYfOÊX d¸f»ff °ffZ CXÀfIZY dJ»ff´fb Àfe²fZ dSX´ffZMÊX QþÊ IYSXfBÊX þfE¦feÜ RYþeÊ IYfOÊX ½ff´fÀf IYSX³fZ IZY d»fE »ffZ¦ffZÔ IYfZ IYfRYe Àf¸f¹f dQ¹ff ¦f¹ff ±ff þfZ dIY Àf¸ff~ WXfZ ¨fbIYf W`Ü

¸ffÔ¦f-JfIYSX ¦fbþfSXf IYSX³fZ ¨fIiY½ff°f IZY AfZdOXVff IYe AfZSX ¶fPÞX°fZ WXe ¨fPÞX³fZ »f¦ff ´ffSXf ½ff»fZ ½fÈðX IYf Vf½f d¸f»ff

¹fb½fIYfZÔ ³fZ PcÔXPXf ¸fÈ°fIY IZY ´fdSXþ³ffZÔ IYfZ

IYSX°ff ±ffÜ °fd¶f¹f°f ª¹ffQf JSXf¶f WXfZ³fZ IZY IYfSX¯f ½fWX d½f¦f°f EIY ´fJ½ffOÞZ ÀfZ ½fÈðX ÀfOÞIY IZY dIY³ffSXZ ´fSX WXe ¶f`NZX SXWX°ff ±ffÜ CXÀfZ IYBÊX ¶ffSX AÀ´f°ff»f »fZ þf³fZ IYe IYfZdVfVf IYe ¦fBÊX, »fZdIY³f ½fWX AÀ´f°ff»f þf³fZ ÀfZ BÔXIYfSX IYSX QZ°ff ±ffÜ IY»f Vff¸f ½fWX CXNXIYSX ¶f`NXf Af`SX BXÀfIZY ¶ffQ dRYSX ÀffZ ¦f¹ffÜ IYfRYe QZSX °fIY CXÀfIZY VfSXeSX ¸fZÔ WX»f¨f»f ³fWXeÔ WXfZ³fZ ´fSX AfÀf´ffÀf IZY »ffZ¦ffZÔ ³fZ 108 ÀfÔþe½f³fe ½ffWX³f IYfZ RYfZ³f dIY¹ffÜ ÀfÔþe½f³fe E¢Àf´fiZÀf IZY ´fWÔbX¨f³fZ °f±ff ½fÈðX IYe

þfÔ¨f IYSX³fZ ´fSX CXÀfZ ¸fÈ°f §ffZd¿f°f IYSX dQ¹ff ¦f¹ffÜ BXÀfe ¶fe¨f SXfWX¦feSXfZÔ ÀfZ ´f°ff ¨f»ff dIY ½fWX ¸fNX´fbS`X³ff BX»ffIZY ¸fZÔ SXWX°ff ±ff, BXÀfIYe þf³fIYfSXe d¸f»f³fZ ´fSX AfQVfÊ ³f¦fSX IZY IbYLX ¹fb½fIYfZÔ ³fZ ¸fNX´fbS`X³ff °f±ff ·ffNXf¦ffÔ½f BX»ffIZY ¸fZÔ þfIYSX ½fÈðX IZY ÀfÔ¶fÔ²f ¸fZÔ ´f°ffÀffþe IYSX CXÀfIZY ´fdSXþ³ffZÔ IYfZ PcÔXPX d³fIYf»ff, BXÀfIZY ¶ffQ QZSX SXf°f ½fÈðX IZY ´fdSXþ³f ´fWÔbX¨fZ Af`SX ½fÈðX IYf Vf½f A´f³fZ Àff±f AÔd°f¸f ÀfÔÀIYfSX IZY d»fE »fZ ¦fEÜ

SXf¹f´fbS Ü dMXIYSXf´ffSXf ±ff³ff ÃfZÂf IZY AfQVfÊ ³f¦fSX ¨ff`IY ¸fZÔ IY»f SXf°f EIY ½fÈðX IYf Vf½f IYSXe¶f QfZ §fÔMZX °fIY ´fOÞf SXWXfÜ AfÀf´ffÀf IZY »ffZ¦ffZÔ ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ½fÈðX ¸ffÔ¦f-JfIYSX ¦fbþfSXf IYSX°ff ±ffÜ ¶ffQ ¸fZÔ ¸ffZWX»»fZ IZY ¹fb½fIYfZÔ ³fZ ´f°ffÀffþe IYSX ½fÈðX IZY ´fdSXþ³ffZÔ IYfZ PcÔXPX d³fIYf»ffÜ AfQVfÊ ³f¦fSX, ¸fNX´ffSXf, dMXIYSXf´ffSXf, ³fZWXøY ³f¦fSX BX»ffIZY ¸fZÔ d´fLX»fZ Àff»f ·fSX ÀfZ ¸ffÔ¦f-JfIYSX ¦fbþfSXf IYSX³fZ ½ff»fZ EIY ½fÈðX IYe IY»f Vff¸f A¨ff³fIY ¸ff`°f WXfZ ¦fBÊXÜ ½fÈðX IYf SXf¹f´fbSXÜ dVf½f¸fÔdQSX IZY ´ffÀf SXfþf°ff»ff¶f ¸fZÔ ´ffÔ¨f ¹fb½fIYfZÔ ³fZ IY»f SXf°f ´fc½fÊ d½f½ffQ Vf½f ¨ff`SXfWZX ´fSX IYSXe¶f QfZ §fÔMZX °fIY ´fOÞf IZY ¨f»f°fZ EIY ¸fdWX»ff IZY §fSX ´fi½fZVf IYSX CXÀfIZY Àff±f ¦ff»fe-¦f»ff`þ IYSX ¸ffSX´feMX SXWXfÜ AfÀf´ffÀf IZY »ffZ¦ffZÔ ³fZ ¶f°ff¹ff dIY dIY¹ffÜ ´fifd±fʹff IYe dVfIYf¹f°f ´fSX dÀfd½f»f »ffBÊX³f ±ff³ff ´fbd»fÀf ³fZ AfSXfZd´f¹ffZÔ IZY ½fÈðX BX»ffIZY ¸fZÔ ¸ffÔ¦f-JfIYSX ¦fbþfSXf dJ»ffRY ¸ff¸f»ff QþÊ IYSX d»f¹ff W`XÜ

´fbSXf³fe SÔXdþVf IZY ¨f»f°fZ ¸fdWX»ff ÀfZ ¸ffSX´feMX, ¶f»f½ff IYf ¸ff¸f»ff QþÊ

SXf¹f´fbSX Ü QdÃf¯f LXØfeÀf¦fPÞX IZY DY´fSX ¶f³fZ ¨fIiY½ff°f IZY AfZdOXVff IYe AfZSX ¶fPÞX þf³fZ IZY ¶ffQ ´fiQZVf ¸fZÔ °ff´f¸ff³f EIY ¶ffSX dRYSX ÀfZ ¶fPÞX³fZ »f¦ff W`XÜ Af¦ff¸fe ¨ff`¶feÀf §fÔMXfZÔ IZY Qf`SXf³f QdÃf¯f LXØfeÀf¦fPÞX ¸fZÔ ¦fSXþ-¨f¸fIY IZY Àff±f ¶ff`LXfSmÔX ´fOÞ³fZ IYe ÀfÔ·ff½f³ff W`Ü ¸ff`Àf¸f ½f`Äffd³fIYfZÔ IZY A³fbÀffSX ´fiQZVf IZY QdÃf¯fe BX»ffIZY ¸fZÔ ÀfdIiY¹f ¨fIiY½ff°f A¶f AfZdOXVff IYe AfZSX ¶fPÞX ¦f¹ff W`XÜ WXf»ffÔdIY ¨fIiY½ff°f IYf AÀfSX A·fe ·fe ¶fÀ°fSX ÀfÔ·ff¦f ¸fZÔ ¶f³ff WbXAf W`XÜ ¨fIiY½ff°f IZY AÀfSX ÀfZ QdÃf¯fe BX»ffIZY ¸fZÔ Af SXWXe ³f¸fe¹fböY WX½ff IZY AÀfSX ÀfZ Af³fZ ½ff»fZ ¨ff`¶feÀf §fÔMXfZÔ IZY Qf`SXf³f ¦fSXþ-¨f¸fIY IZY Àff±f ¶ff`LXfSmÔX ´fOÞ³fZ IYe ÀfÔ·ff½f³ff W`XÜ BXÀfe °fSXWX ´fiQZVf ¸fZÔ Af SXWXe CXØfSX-´fd›¸fe WX½ff IZY AÀfSX ÀfZ ´fiQZVf ¸fZÔ IYWXeÔ-IYWXeÔ ¦fSXþ-¨f¸fIY IZY Àff±f ¶ff`LXfSmÔX ´fOÞ³fZ IYe ÀfÔ·ff½f³ff W`XÜ BX²fSX ¨fIiY½ff°f IYf AÀfSX ¸f`Qf³fe BX»ffIYfZÔ ÀfZ IY¸f WXfZ°fZ WXe ´fiQZVf IZY ´fi¸fbJ VfWXSXfZÔ IYf °ff´f¸ff³f ¶fPÞX³fZ »f¦ff

W`XÜ SXf¹f´fbSX, d¶f»ffÀf´fbSX, ¨ffÔ´ff, Qb¦fÊ, SXfþ³ffÔQ¦ffÔ½f ÀfdWX°f A³¹f BX»ffIYfZÔ ¸fZÔ ³¹fc³f°f¸f °ff´f¸ff³f ·fe ¶fPÞX ¦f¹ff W`XÜ SXfþ²ff³fe SXf¹f´fbSX ÀfdWX°f AfÀf´ffÀf IZY BX»ffIYfZÔ ¸fZÔ ¦f¸feÊ IYf ´fiIYfZ´f EIY ¶ffSX dRYSX ÀfZ VfbøY WXfZ ¦f¹ff W`XÜ WXf»ffÔdIY ¸ff`Àf¸f ½f`Äffd³fIYfZÔ IYf IYWX³ff

W`X dIY ³f¸fe¹fböY WX½ff IZY AÀfSX ÀfZ SXf¹f´fbSX ÀfdWX°f AfÀf´ffÀf IZY BX»ffIYfZÔ ¸fZÔ Vff¸f-SXf°f °fIY AfÀf¸ff³f ¸fZÔ WX»IZY ¶ffQ»f LXf³fZ °f±ff ¦fSXþ-¨f¸fIY IYe dÀ±fd°f ¶f³f³fZ ½f Ad²fIY°f¸f °ff´f¸ff³f IZY 40-41 dOX¦fie IZY AfÀf´ffÀf ¶f³fZ SXWX³fZ IYe ÀfÔ·ff½f³ff W`XÜ


SXf¹f´fbSX ½f SXf¹f¦fPÞX X ÀfZ ´fiIYfdVf°f VfbIiY½ffS,X 25 A´fi`»f 2014

ÁfløÊ⁄U A³fbSXf¦f, ¹füU³f, øY´f ¹ff ²f³f ÀfZ CX°´f³³f ³fWXeÔ WXû°ffÜ A³fbSXf¦f, A³fbSXf¦f ÀfZ CX°´f³³f WXû°ff WX`Ü ´fiZ¸f¨fÔQ

A´f³fe WXe þOÞX JûQ³fZ UfÕXZ

´f³fZ °feJZ ¶f¹ff³f ÀfZ A´f³fe WXe ´ffMXeÊ IYû AÀfbdU²ffþ³fIY dÀ±fd°f ¸fZa OXfÕX³fZ UfÕXZ ³fZ°ffAûa IYe Àfc¨fe ¸fZa °ffþf EaMÑe WX` MXeUe EaIYSX ÀfZ ³fZ°ff ¶f³fea Vffdþ¹ff B»¸fe IYeÜ Àff¸f³fZ AfE UedOX¹fû ¸fZa UZ ¹fWX d¨fa°ff þ°ff°fe dQJea dIY ¸fbdÀÕX¸f Àf¸fbQf¹f A¶f °fIY IZY ¨fb³ffUûa ¸fZa IbYL ª¹ffQf WXe ÀfZ¢¹fbÕXSX SXWXf WX`, þ¶fdIY þøYSX°f ±fûOÞXf ª¹ffQf IY¸¹fc³fÕX ¶f³f³fZ IYe WX`Ü dUdOX¹fû ÀffUÊþd³fIY WXû³fZ IZY ¶ffQ BÀf ´fSX WXa¦ff¸ff ¸f¨ff, °f¶f ·fe Vffdþ¹ff IYû A´f³fe ¦fÕX°fe Àf¸fÓf ¸fZa ³fWXea AfBÊÜ ¶f¹ff³f ´fSX ¸ffRYe ¸ffa¦f³fZ IZY ¶fQÕXZ UWX ¸fedOX¹ff IYû A´f³fe ¶ff°f IYf AÀfÕXe ¸f°fÕX¶f Àf¸fÓff³fZ ¸fZa þbMXe WX`aÜ ¶fWXSXWXfÕX, ´ffMXeÊ ³fZ CX³fIZY ¶f¹ff³f ÀfZ JbQ IYû AÕX¦f IYSX dÕX¹ff WX`Ü BÀfÀfZ ´fWXÕXZ ¶feþZ´fe ³fZ d¦fdSXSXfþ dÀfaWX IZY AüSX dVfUÀfZ³ff ³fZ SXf¸fQfÀf IYQ¸f IZY A°¹fa°f Af´fdØfþ³fIY ¶f¹ff³fûa ÀfZ QcSXe ¶f³ff³ff WXe IYfRYe Àf¸fÓff ±ffÜ ´ffMXeÊ IYe Afd²fIYfdSXIY ÕXfB³f IZY dJÕXfRY ¶f¹ff³f QZ³fZ UfÕXZ AüSX CXÀf ´fSX AOÞXZ SXWX³fZ UfÕXZ ³fZ°ffAûa IZY dJÕXfRY Àf£°f IYfSXUÊfBÊ IYe þøYSX°f B³f °fe³fûa WXe ´ffdMXʹfûÔ ³fZ ¸fWXÀfcÀf ³fWXea IYeÜ þWXfa °fIY ¶feþZ´fe IYf ¸ff¸fÕXf WX` °fû BÀf ¨fb³ffU ¸fZa ³fSXZaQi ¸fûQe IYe ´fi¨ffSX Vf`ÕXe À´fá SXWXe WX`Ü CX³WXûa³fZ SXfþ³fed°fIY dUSXûd²f¹fûa ´fSX °feJZ ´fiWXfSX dIYE WX`a, ÕXZdIY³f UûMXSXûa IZY ¶fe¨f Àffa´fiQfd¹fIY ¦fûÕX¶faQe ´f`Qf IYSX³fZ UfÕXZ ¶f¹ff³fûa ÀfZ ´fSXWXZþ dIY¹ff WX`Ü ´ffMXeÊ IYe °fSXRY ÀfZ ·fe ¹fWX SX¯f³fed°f Àf¸f¹f-Àf¸f¹f ´fSX À´fá IYe þf°fe SXWXe WX` dIY ¸fûQe IZY ´fÃf ¸fZa þû ¦fûÕX¶faQe WXû³fe WX` UWX ´fWXÕXZ WXe WXû ¨fbIYe WX`Ü A¶f BÀf d¶faQb ´fSX AfIYSX A¦fSX ª¹ffQf IYOÞXZ ¹ff dU·ffþ³fIYfSXe ¶f¹ff³f þfSXe WXbE °fû CXÀfÀfZ ³fbIYÀff³f WXe WXû¦ffÜ BÀfIZY ¶ffUþcQ ¶feþZ´fe AüSX dWXaQb°U JZ¸fZ IZY AaQSX EZÀfZ IYBÊ °f°U WX`a, þû ¹ff °fû A´f³fe þb¶ff³f ´fSX IYf¶fc ³fWXea SXJ ´ff°fZ, ¹ff dRYSX ¶ffIYf¹fQf BÀf IYûdVfVf ¸fZa þbMXZ WX`a dIY ¸fûQe IYe A¦fbUfBÊ ¸fZa ¶feþZ´fe IYû EIY Àfe¸ff ÀfZ ª¹ffQf ÀfeMXZa ³f d¸fÕXZaÜ Qû³fûa WXe dÀ±fd°f¹fûa ¸fZa ÀffUÊþd³fIY ¶fQþb¶ff³fe ´ffMXeÊ IZY dÕXE ´fSXZVff³fe ´f`Qf IYSX SXWXe WX`Ü Vff¹fQ BÀfedÕXE ¸fûQe ³fZ dMXÐUMXSX ´fSX A´f³fZ 'CX°ÀffWXe' Àf¸f±fÊIYûÔ ÀfZ Àfa¹f¸f ¶fSX°f³fZ IYe A´feÕX ·fe IYe WX`Ü WXfÕXfadIY BÀfIZY ¶ffQ ·fe ¹fWX IYWX³fZ IYe þøYSX°f SXWX þf°fe WX` dIY ¸ff¸fÕXf AüSX ª¹ffQf d¶f¦fOÞX³fZ ÀfZ SXûIY³fZ IZY dÕXE ¹fWX A´feÕX IYfRYe ³fWXea WX`Ü ¸ffWXüÕX JSXf¶f IYSX³fZ UfÕXZ ³fZ°ffAûa IZY dJÕXfRY Àf·fe ´ffdMXʹfûÔ IYe AûSX ÀfZ Àf£°f IYfSXUÊfBÊ IYe þf³fe ¨ffdWXEÜ Vffdþ¹ff B»¸fe IYf ¸ff¸fÕXf IbYL AÕX¦f WX`, ÕXZdIY³f UWX ª¹ffQf ¦fa·feSX BÀfdÕXE WX` dIY BÀfÀfZ ÀfZ¢¹fbÕXSX-IY¸¹fc³fÕX IYe ¶fWXÀf EIY AÕX¦f À°fSX ´fSX ´fWXba¨f þf°fe WX`Ü JbQ IYû ÀfIYfSXf°¸fIY ¶fQÕXfU IYf ´fid°fd³fd²f Àffd¶f°f IYSX³fZ ´fSX CX°fføY ÕXû¦fûa IYe SXfþ³fed°f Àfa¶fa²fe Àf¸fÓf A¦fSX B°f³fe ³fIYfSXf°¸fIY WX` °fû ·fdU¿¹f ¸fZa ÕXû¦fûa ÀfZ ¶fOÞXe¶fOÞXe ¶ff°fZa UZ dIYÀf ¸fbaWX ÀfZ IYSXZa¦fZ? CX¸¸feQ IYSXZa dIY ¸fedOX¹ff IYe ¶fPÞXe WXbBÊ ·fcd¸fIYf UfÕXZ BÀf QüSX ¸fZa WX¸ffSXZ ³fZ°ff A¦fSX A´f³fe Àfû¨f ³fWXea ¶fQÕX ´ff°fZ °fû IY¸f ÀfZ IY¸f þb¶ff³f IYû IYf¶fc ¸fZa SXJ³ff °fû ÀfeJ WXe ÕXZa¦fZÜ

A

¨fb³ffU Af¹fû¦f IYe AüSX ·fe WX`a ¨fb³füd°f¹ffa

Àf¸fZa IYûBÊ Qû SXf¹f ³fWXea dIY WXfÕX IZY Àf¸f¹f ¸fZa ¸f°fQf³f ´fid°fVf°f ¸fZa BþfRYf WXbAf WX`Ü ¹fWX ÷YÓff³f ³f IZYUÕX ¸füþcQf ÕXûIYÀf·ff ¨fb³ffU IZY CX³f ÀfaÀfQe¹f ÃfZÂfûa ¸fZa dQJf, þWXfa ¸f°fQf³f WXû ¨fbIZY WX`a, ¶fd»IY WXfÕX IZY U¿fûÊa ¸fZa WXbE dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffUûa ¸fZa ·fe QZJ³fZ IYû d¸fÕXfÜ Vff¹fQ WXe BÀfÀfZ dIYÀfe IYû AÀfWX¸fd°f WXû ÀfIY°fe WX` dIY ¹fWX IYfRYe WXQ °fIY ¨fb³ffU Af¹fû¦f IYe ÀfdIiY¹f ·fcd¸fIYf ÀfZ Àfa·fU WXû ´ff¹ff WX`Ü Àff±f WXe, Vff¹fQ WXe EZÀff IYûBÊ ÀfaÀfQe¹f ÃfZÂf WXû, þWXfa BÀf ¶ffSX ¸f°fQf³f IYf ´fid°fVf°f ÀffÕX 2009 IZY ÕXûIYÀf·ff ¨fb³ffU IZY ¸f°fQf³f ´fid°fVf°f ÀfZ IY¸f SXWXf WXûÜ U`ÀfZ, dIYÀfe IYû ·fe BÀf ¶fPÞXû°fSXe ´fSX ¨füaIY³fZ IYe þøYSX°f ³fWXea WX` AüSX ³f WXe BÀfIYf IYûBÊ dUVfZ¿f ¸f°fÕX¶f d³fIYfÕXf þf³ff ¨ffdWXEÜ ¸f°fQf°ffAûa IYû þf¦føYIY ¶f³ff³fZ IZY dUd·f³³f Ad·f¹ff³fûa IZY dÕXE ¨fb³ffU Af¹fû¦f IYû Àf·fe ¨feþûa IYf ßfZ¹f d¸fÕX³ff ¨ffdWXEÜ d´fLÕXZ IbYL U¿fûË ÀfZ BÀf °fSXWX IZY IYf¹fÊIiY¸fûa IYe ´fWXÕX ¨fb³ffU Af¹fû¦f ³fZ IYe ±feÜ BÀfIZY AÕXfUf, ¸f°fQf°ff Àfc¨fe IYû Qû¿fSXdWX°f ¶f³ff³fZ IZY dÕXE ·fe Ad·f¹ff³f ¨fÕXfE ¦fE AüSX BÀfedÕXE IYfRYe ÀffSXZ RYþÊe ³ff¸f BÀfÀfZ WXMX ´ffEÜ B³f Àf¶fÀfZ ¸f°fQf³f ´fid°fVf°f ¸fZa A¨Lf-JfÀff BþfRYf WXbAfÜ ÕXZdIY³f NXeIY BÀfe Àf¸f¹f ¸fZa ¨fb³ffU Af¹fû¦f IYû CX³f ¦fÕXd°f¹fûa IYe dþ¸¸fZQfSXe ·fe ÕXZ³fe ¨ffdWXE, dþ³fIZY ¨fÕX°fZ AÀfÕXe ¸f°fQf°ffAûa IZY ³ff¸f WXMX ¦fE, þ¶fdIY UZ IYBÊ U¿fûË ÀfZ CXÀfe À±ff³f ´fSX SXWX SXWXZ WX`aÜ BÀf °fSXWX IYe dVfIYf¹f°fZa dÀfRÊY EIY-Qû ´fûdÕXa¦f ¶fc±fûa ÀfZ ³fWXea, ¶fd»IY IYBÊ ´fûdÕXa¦f ÀMXZVf³fûa ÀfZ AfBÊ WX`aÜ WXfÕXfadIY, ¹fWX Àf¸f¹f ¨fb³ffUûa ¸fZa þ³f-·ff¦feQfSXe IZY ¶fPÞX³fZ IZY þV³f ¸f³ff³fZ IYf WX`, ÕXZdIY³f IbYL ¨fb³ffU Ad²fIYfdSX¹fûa IYe ÕXf´fSXUfWXe IZY IYfSX¯f ¸f°fQf°ff Àfc¨fe ÀfZ IYfRYe ÕXû¦fûa IZY ³ff¸f IYf WXMX þf³ff ·fe d¨fa°ff IYe

B

¶ff°f WX`Ü ¶fWXSXWXfÕX, CX¨¨f ¸f°fQf³f ´fid°fVf°f QSXAÀfÕX CXÀf ÷YÓff³f IYe WXe d³fSXa°fSX°ff WX`, dþÀfIYe Vfb÷YAf°f WXfÕX IZY dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffUûa ¸fZa WXbBÊ ±feÜ ¦fûUf, ¦fbþSXf°f, SXfþÀ±ff³f AüSX CXØfSX ´fiQZVf ¸fZa WXbE dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffUûa IZY QüSXf³f 10 RYeÀfQe ÀfZ Ad²fIY MX³fÊ-AfCXMX SXWXfÜ QcÀfSXZ SXfª¹fûa, þ`ÀfZ d¶fWXfSX, IY³fÊfMXIY, ¸fd¯f´fbSX AüSX °fd¸fÕX³ffOXb ¸fZa ¹fWX UÈdð Àff°fAfNX ´fid°fVf°f °fIY SXWXeÜ ÕXZdIY³f BÀf BþfRZY IYf Ad²fIY ¸f°fÕX¶f d³fIYfÕX³ff þûdJ¸f ·fSXf WX`, ¢¹fûadIY ¹fWX BÀf ¶ff°f IYf AfUV¹fIY ÀfaIZY°f ³fWXea dIY ·ffSXe ¸f°fQf³f ¶fQÕXfU IZY dÕXE WXe WXbE WX`aÜ A°fe°f ¸fZa WX¸f QZJ ¨fbIZY WX`a dIY dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffUûa ¸fZa ¸f°fQf³f ´fid°fVf°f ¸fZa ¶fPÞXû°fSXe WXbBÊ, ÕXZdIY³f IYBÊ Àfc¶fûa ¸fZa ÀfØfføYPÞX ´ffMXeÊ Qû¶ffSXf þe°fIYSX AfBÊÜ d¶fWXfSX, ¸f²¹f ´fiQZVf, ¦fbþSXf°f ¹ff LØfeÀf¦fPÞX ¸fZa WXbE ¨fb³ffUûa ¸fZa CX¨¨f ¸f°fQf³f ´fid°fVf°f dQJf, dRYSX ·fe CX³f¸fZa UWXe ´ffMXÊe Qû¶ffSXf ÀfØff ¸fZa AfBÊ, þû ´fWXÕXZ ·fe ÀfSXIYfSX ¸fZa ±feÜ UWXea, SXfþÀ±ff³f, dQ»»fe AüSX CXØfSX ´fiQZVf þ`ÀfZ SXfª¹fûa ¸fZa ¸f°fQf³f ´fid°fVf°f ¶fPÞXZ, ÕXZdIY³f ÀfØfføYPÞX ´ffMXeÊ WXfSX ¦fBÊÜ IYfa¦fiZÀf IZY ³fZ°fÈ°U UfÕXZ Àfa¹fb¢°f ´fi¦fd°fVfeÕX ¦fNX¶fa²f³f IYe ÀfSXIYfSX ÀfZ ÕXû¦fûa IYf AÀfa°fû¿f WX`, dþÀfIZY Af²ffSX ´fSX ¶fQÕXfU IYe ¨ffWX°f dQJ°fe WX`, ÕXZdIY³f BÀfIYe ½¹ff£¹ff dÀfRYÊ CX¨¨f ¸f°fQf³f ´fid°fVf°f IZY Af²ffSX ´fSX ³fWXea IYe þf³fe ¨ffdWXEÜ ¨fb³ffU Af¹fû¦f ³fZ ¸f°fQf°ffAûa IYû þf¦føYIY IYSX³fZ IZY IYBÊ Ad·f¹ff³f

¨fÕXfE, dþ³f¸fZa EIY Ad·f¹ff³f dÀfÀMX¸f`dMXIY UûMXÀfÊ EþbIZYVf³f EZaOX BÕXZ¢MXûSXÕX ´ffdMXÊdÀf´fZVf³f (EÀfUeBÊBÊ´fe) ±ffÜ WXSX SXfª¹f ¸fZa ¹fWX Ad·f¹ff³f VfbøY dIY¹ff ¦f¹ffÜ BÀfÀfZ ¸f°fQf°ff IYfRYe þf¦føYIY WXbEÜ CX³WXZa A´f³fe dþ¸¸fZQfSXe IYf EWXÀffÀf WXbAf WX` AüSX Àff±f WXe UZ A´f³fZ UûMX IYf ¸fWX°U ·fe Àf¸fÓf ´ffEÜ ¸f°fQf³f ´fid°fVf°f IYf ¶fPÞX³ff ¸f°fQf°ff Àfc¨fe IYe ¦fb¯fUØff IZY Àfb²fSX³fZ IYf ³f°feþf ·fe WX`Ü dUVfZ¿f øY´f ÀfZ, VfWXSXe ÀfaÀfQe¹f ÃfZÂfûa ¸fZa RYþÊe ³ff¸fûa IZY WXMX³fZ ÀfZ ¶fOÞXf AÀfSX dQJf WX`Ü ÕXZdIY³f BÀf CX¨¨f ¸f°fQf³f ´fid°fVf°f IYf ¹fWX ¸f°fÕX¶f ³fWXea dIY CX³f Àf·fe ¸f°fQf°ffAûa IYû ¸f°fQf³f IZY AUÀfSX ´fif~ WXbE, þû UûdMXa¦f ¸fZa dQÕX¨fÀ´fe SXJ°fZ WX`aÜ ¸f°fQf°ff Àfc¨fe IYû Àfb²ffSX³fZ IZY ¨fb³ffU Af¹fû¦f IZY ´fi¹ffÀf IYe ÀfSXfWX³ff IYSX³fe ¨ffdWXE, ÕXZdIY³f BÀfIZY Àff±f WXe CXÀf Àfc¨fe ÀfZ ÀfWXe ¸f°fQf°ffAûa IZY ³ff¸f WXMX³fZ IYe dþ¸¸fZQfSXe ·fe CXÀfIYû ÕXZ³fZ IYe þøYSX°f WX`Ü ¶fe°fZ IbYL U¿fûÊa ¸fZa WX¸f³fZ QZJf dIY ¨fb³ffU Af¹fû¦f IYe IYBÊ IYUf¹fQûa IZY þdSX¹fZ IYfRYe WXQ °fIY ÀU¨L AüSX d³f¿´fÃf ¨fb³ffU WXû ´ffEÜ ÕXZdIY³f ¸f°fQf°ff Àfc¨fe IYû ´fcSXe °fSXWX ÀfZ Qû¿fSXdWX°f ¶f³ff³fZ IZY dÕXE A¶f ·fe IYfRYe IbYL dIYE þf³fZ IYe þøYSX°f WX`, °f·fe Àf·fe ¹fû¦¹f ³ff¦fdSXIY ¸f°fQf³f IYSX ÀfIZYa¦fZÜ ¹fWX °f·fe Àfa·fU WX`, þ¶f ³ff¦fdSXIY ¸f°fQf°ff IZY øY´f ¸fZa ´faþeIÈY°f WXûaÜ þfdWXSX °füSX ´fSX ¹fWX ¨fb³ffU Af¹fû¦f IYe AfUV¹fIY dþ¸¸fZQfdSX¹fûa ¸fZa ÀfZ EIY WX`Ü ÀfZaMXSX RYfgSX Q ÀMXOXe AfgRY OXZUÕXd´fa¦f ÀfûÀffBMXeþ (ÀfeEÀfOXeEÀf) õfSXf dIYE ¦fE

ÀfUÊZÃf¯f ¹fZ ÀfaIZY°f QZ°fZ WX`a dIY ¨fb³ffU Af¹fû¦f ·ffSX°f IZY Àf¶fÀfZ ·fSXûÀfZ¸faQ ÀfaÀ±ff³fûa ¸fZa ÀfZ EIY WX`Ü B°f³ff dUV½fÀf³fe¹f ÀfaÀ±ff³f IYûBÊ AüSX WX`, °fû UWX Àfb´fie¸f IYûMXÊ WX`Ü BÀfdÕXE ¸fbKû ÕX¦f°ff WX` dIY þf¹fþ ¸f°fQf°ffAûa IZY ³ff¸f Àfc¨fe ÀfZ ¦ff¹f¶f WXû³fZ ÀfZ Af¹fû¦f IYe LdU ²fcd¸fÕX WXbBÊ WX`Ü ¸ff¸fÕXf ¹fWXea °fIY Àfed¸f°f ³fWXea WX`Ü AfQVfÊ Af¨ffSX ÀfadWX°ff ¹ff ¨fb³ffU IZY d³f¹f¸fûa IZY CXna§f³f IZY IYBÊ ¸ff¸fÕXZ ¶fe°fZ WXμ°fûa ¸fZa Àff¸f³fZ AfEÜ B³fÀfZ d³f´fMX³fZ IYû ÕXZIYSX ¨fb³ffU Af¹fû¦f IYe ¶fZ¶fÀfe ÀfZ ·fe BÀf ÀfaÀ±ff³f IYe LdU IYû ³fbIYÀff³f ´fWXba¨f SXWXf WX`Ü ¨fb³ffU Af¹fû¦f Ad²fIY ÀfZ Ad²fIY ¹fWX IYSX ´ff¹ff dIY CXÀf³fZ CX³f SXfþ³fed°fIY ´ffdMX¹fûÊa ¹ff CX¸¸feQUfSXûa IYû IYfSX¯f-¶f°ffAû ³fûdMXÀf þfSXe dIY¹ff, dþ³WXûa³fZ AfQVfÊ Af¨ffSX ÀfadWX°ff IYf CXna§f³f dIY¹ff ±ffÜ ¨fb³ffU Af¹fû¦f IYe ´fSXUfWX dIYE ¶f¦f`SX AfQVfÊ Af¨ffSX ÀfadWX°ff IYf CXna§f³f IYSX³fZ UfÕXZ ³fZ°ffAûa IYe Àfc¨fe ÕXa¶fe WX` AüSX EZÀfZ ³fZ°ff IYBÊ ´ffdMXʹfûÔ ¸fZa WX`aÜ CX³f¸fZa ÀfZ IbYL ³ff¸f WX`a- ¶fZ³fe ´fiÀffQ U¸ffÊ, Ad¸f°f VffWX, B¸fSXf³f ¸fÀfcQ, Afþ¸f Jf³f, UÀfba²fSXf SXfþZ dÀfad²f¹ff, VfSXQ ´fUfSX, d¦fdSXSXfþ dÀfaWX, WXZ¸ff ¸ffdÕX³fe, AfVfb°fû¿f, ASXdUaQ IZYþSXeUfÕXÜ AfdJSXe UûMX ´fOÞX³fZ °fIY ¹fWX Àfc¨fe IYfRYe ¶fOÞXe WXû ÀfIY°fe WX`Ü ÀfWXe ¸f°fQf°ffAûa IZY ³ff¸f ¸f°fQf°ff Àfc¨fe ÀfZ WXMX³fZ IYe þfa¨f-´fOÞX°ffÕX IZY AÕXfUf, ¨fb³ffU Af¹fû¦f IYû BÀf Àf¸f¹f AfQVfÊ Af¨ffSX ÀfadWX°ff IZY C»»fa§f³f IZY ¸ff¸fÕXZ ´fSX IYOÞXe IYfSÊXUfBÊ IYSX³fZ IYe þøYSX°f WX`Ü EIY Àff¸ff³¹f ³ff¦fdSXIY IZY dÕXE ¹fWX A°¹fa°f ¸fWX°U´fc¯fÊ WX` dIY CXÀfZ EIY ¸f°fQf°ff IZY °füSX ´fSX ´faþeIÈY°f dIY¹ff þfEÜ ÕXZdIY³f EIY CX¸¸feQUfSX IZY dÕXE ¸fWX°U´fc¯fÊ ¹fWX WX` dIY ¨fb³ffU Af¹fû¦f CXÀfZ ¸fbIYf¶fÕXZ IYf Àf¸ff³f AUÀfSX Àfbd³fdV¨f°f IYSXfEÜ

¸f²¹f U¦fÊ IYf ¶fWXb°f IbYL QfaU ´fSX

SX°f IYf ¸f²¹fU¦fÊ ÕXûIYÀf·ff ¨fb³ffU IZY IZYaQi ¸fZa WX`Ü ³fSXZaQi ¸fûQe AüSX ·ffþ´ff ³fZ ³fU ¸f²¹fU¦fÊ IZY °füSX ´fSX EIY ³fBÊ SXfþ³fed°fIY ´fWX¨ff³f QZIYSX Àfbd³f¹fûdþ°f PXa¦f ÀfZ VfWXSXe ¸f²¹fU¦fÊ IYû ÕXb·ff³fZ IYe IYûdVfVf IYe WX`Ü BÀf ³fBÊ ´fWX¨ff³f ³fZ ¸f²¹fU¦fÊ IYe AfIYfaÃffAûa IYû ³fE ´faJ dQE WX`aÜ IYfa¦fiZÀf IYe A¦fbUfBÊ UfÕXe ÀfSXIYfSX ÀfZ ¸f²¹fU¦fÊ IYû d¸fÕXe ¸ff¹fcÀfe IZY IYfSX¯f ·ffþ´ff IYe ¹fWX SX¯f³fed°f IYf¸f IYSX°fe dQJ SXWXe WX`Ü AÀf¸ff³f Afd±fÊIY dUIYfÀf, ¶fPÞX°fe ¸fWXa¦ffBÊ AüSX SXfþ³fed°fIY ·fiáf¨ffSX þ`Àfe Àf¸fÀ¹ffAûa ³fZ BÀf U¦fÊ IYû SXfþ³fed°f IZY EIY EZÀfZ Ad·f¹ff³f IZY dÕXE SXþf¸faQ IYSX dÕX¹ff, þû CX³fIZY dWX°fûa IYe ¶ff°f IYSX°ff WXûÜ USX³ff ´fWXÕXZ IZY ¨fb³ffUûa ¸fZa ¸f²¹fU¦feʹf ¸f°fQf°ffAûa IYe IY¸f ·ff¦feQfSXe SXWX°fe ±fe, UWXea 2014 IZY ¨fb³ffUûa ¸fZa ¹fWX EIY EZÀfZ U¦fÊ IZY °füSX ´fSX CX·fSXf WX`, þû ¨fb³ffUûa IZY ³f°feþûa ´fSX JfÀff AÀfSX OXfÕXZ¦ffÜ EZÀfZ ¸fZa BÀf °f´f°fZ ¨fb³ffUe ¸füÀf¸f ¸fZa Àfa·ffdU°f SXfþ³fed°fIY AÀfSX IZY IYfSX¯f ¹fWX dU¨ffSX IYSX³ff ÕXfdþ¸fe WX` dIY ¸f²¹fU¦fÊ IYû ÕXZIYSX AfdJSX dIYÀf °fSXWX IZY QfUZ dIYE þf SXWXZ WX`a AüSX B³f ¨fb³ffUûa ¸fZa ¸f²¹fU¦fÊ AüSX ·ffSX°f IZY ÕXûIY°ffadÂfIY ·fdU¿¹f IZY dÕXWXfþ ÀfZ ¢¹ff IbYL QfaU ´fSX WX`Ü ¶fWXb°f Àfa·fU WX` dIY dþÀf °fSXWX IZY ³fU ¸f²¹fU¦fÊ IYe ¶ff°f IYe þf SXWXe WX`, CXÀf¸fZa ¸f²¹fU¦fÊ IYe d¨fa°ffAûa IYf Àf¸ff²ff³f WXe ³f WXû, dþÀfIYe °fÕXfVf ¸fZa ¹fWX U¦fÊ ¶fZÀf¶fie

·ff

“ Àfaþ¹f IbY¸ffSX, ´fiûRZYÀfSX, ÀfeEÀfOXeEÀf

“ YÕXeÕXf RY³ffÊaOXeþ

ÀfZ ÕX¦ff WXbAf WX`Ü 1990 IZY QVfIY ¸fZa Afd±fÊIY CXQfSXeIYSX¯f IZY Vfb÷YAf°fe QüSX ÀfZ WXe ¸f²¹fU¦fÊ IZY d¸fþfþ AüSX CXÀfIZY AfIYfSX ´fSX IYfRYe ¶fWXÀf WXû°fe SXWXe WX`Ü EIY AûSX ¶f°füSX CX´f·fûöYf CX·fSX°fZ WXbE BÀf U¦fÊ IYe Àfa·ffU³ffEa ±fea, °fû QcÀfSXe AûSX CX´f·fû¢°ffUfQe ÀfaÀIÈYd°f IYe UþWX ÀfZ BÀf U¦fÊ ¸fZa AfBÊ ³f`d°fIY U ÀffaÀIÈYd°fIY d¦fSXfUMXÜ ÕXû¦fûa IYe ²ffSX¯ffEa B³WXea Qû ´fÃfûa IZY BQÊd¦fQÊ ÓfcÕX°fe SXWXe WX`aÜ EZÀfe ¶fWXÀfûa ¸fZa ¸f²¹fU¦fÊ IYû CX¸¸feQûa ÀfZ ·fSXZ EIY ½¹f¦fi Àf¸fcWX IZY °füSX ´fSX QZJf ¦f¹ffÜ VfWXSXe ¸f²¹fU¦fÊ ³fZ ¶fZWXQ ÀfdIiY¹f°ff IZY Àff±f A´f³fZ Afd±fÊIY AüSX SXfþ³fed°fIY dWX°fûa IYû ½¹föY dIY¹ff, þû Ad·fþf°¹f U¦fÊ AüSX Uad¨f°f Àff¸ffdþIYAfd±fÊIY Àf¸fcWXûa ÀfZ d¶f»IbYÕX AÕX¦f ±fZÜ BÀf U¦fÊ IYû Afd±fÊIY CXQfSXeIYSX¯f ¸fZa A´f³fZ dWX°f ÀffRY dQJ SXWXZ ±fZÜ QSXAÀfÕX Afd±fÊIY dUIYfÀf IZY Uf¹fQZ IYû EIY IbYVfÕX A±fʽ¹fUÀ±ff IZY dU¨ffSX ÀfZ BÀf °fSXWX þûOÞXf ¦f¹ff dIY R`YÕX°fZ ¸f²¹fU¦fÊ IZY dÕXE ³fE AUÀfSX ´f`Qf WXû ÀfIZYaÜ BÀf °fSXWX CXØfSX CXQfSXeIYSX¯f IZY QüSX ¸fZa '³f¹ff' ¸f²¹fU¦fÊ

¸fböY WXû°fZ ·ffSX°f ÀfZ þbOÞXe AfIYfaÃffAûa IYf ¨fZWXSXf ¶f³fIYSX CX·fSXfÜ WXfÕXfadIY CXQfSXeIYSX¯f IZY Vfb÷YAf°fe QVfIY dUIYfÀf IZY RYf¹fQûa IZY AÀf¸ff³f ¶faMXUfSXZ IZY ¦fUfWX ¶f³fZÜ ³f¹ff ¸f²¹fU¦fÊ ´fSXa´fSXf¦f°f ¸f²¹fU¦fÊ IZY DY´fSXe ´ff¹fQf³f ´fSX Af°ff WX`, dþÀf³fZ Àf¸¸ffd³f°f ÀfSXIYfSXe ³füIYdSX¹fûa ÀfZ AfBÊMXe þ`ÀfZ d³fþe ÃfZÂfûa IYe ³füIYdSX¹fûa IYf ÷YJ dIY¹ff WX`Ü QSXAÀfÕX ³f¹ff ¸f²¹fU¦fÊ CX°f³ff ·fe ³f¹ff ³fWXea WX`, þ`Àff dIY Af¸f ²ffSX¯ff WX`Ü ¸f²¹fU¦fÊ ¸fZa Vffd¸fÕX WXû³fZ UfÕXZ ÕXû¦fûa IYû A¶f °fIY U`Àfe ÀfbdU²ffEa ³fWXea d¸fÕX ´ffBÊ WX`a, dþ³fIYf Uf¹fQf 1990 IZY QVfIY ¸fZa dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ ·fe°fSX WXe ·fe°fSX ´f³f´f°fe AÀf¸ff³f°ff ³fZ SXfþ³fed°fIY AüSX Afd±fÊIY ¶fQÕXfUûa IZY Uf¹fQûa IZY ¸fïZ³fþSX BÀf Àf¸fcWX IYû ´fdSX´fé ¶f³ff¹ff WX`Ü BÀf °f±ffIYd±f°f ³fU ¸f²¹fU¦fÊ °fIY ´f`NX ¶f³ff³fZ ¸fZa ¸fûQe ÀfRYÕX WXbE, ¢¹fûadIY CX³WXûa³fZ BÀf U¦fÊ IZY Uad¨f°f °f¶fIZY AüSX ÀfbdU²ffÀfa´f³³f °f¶fIZY IZY dWX°fûa IYû Af´fÀf ¸fZa þûOÞX dQ¹ffÜ BÀfIZY dÕXE CX³WXûa³fZ ´fcSXe Àfþ¦f°ff IZY Àff±f JbQ IYû ÀfeBÊAû þ`ÀfZ Àfa·ffdU°f ´fi²ff³f¸faÂfe IZY øY´f ¸fZa ´fZVf dIY¹ff WX`Ü CX³fIYe ¹fWX LdU ¸f²¹fU¦fÊ IYû ÕXb·ff SXWXe WX`Ü QSXAÀfÕX

¸fûQe ¸fZa UWX Ãf¸f°ff WX` dIY UWX ÃfZÂfe¹f U dWXaQe·ff¿fe d³f¸³f ¸f²¹fU¦fÊ IYe Afd±fÊIY ÓfbaÓfÕXfWXMX AüSX dVfdÃf°f Ad·fþf°¹f CX¨¨f ¸f²¹fU¦fÊ IYe AfIYfaÃffAûa, Qû³fûa ÀfZ JbQ IYû þûOÞX ÀfIZYaÜ ·ffSX°fe¹f ¸f²¹fU¦fÊ IYû EIY Àf¸føY´f ÀfbdU²ff Àfa´f³³f °f¶fIYf ¹ff dRYSX ¶fbd³f¹ffQe °füSX ´fSX dWXaQb°U IZY EþZaOXZ ÀfZ þbOÞXfU SXJ³fZ UfÕXf U¦fÊ ¸ff³fIYSX CXÀfIYe d³faQf IYSX³fZ UfÕXZ SXfþ³fed°fIY dU¸fVfÊ ¸fZa BÀf U¦fÊ IYe Afa°fdSXIY QSXfSXZa AüSX d¨fa°ffEa ³fþSXaQfþ WXû þf°fe WX`aÜ þ¶fdIY B³fÀfZ WXe BÀf U¦fÊ IYf SXfþ³fed°fIY ½¹fUWXfSX AfIYfSX ÕXZ°ff WX`Ü QûSXf¹f ³fWXea dIY ¸f²¹fU¦fÊ IYf EIY dWXÀÀff JbQ IYû dWXaQc SXfáiUfQe EþZaOXZ ÀfZ þûOÞX IYSX QZJ°ff WX`, UWXea QZVf IZY VfWXSXe ¸f²¹fU¦fÊ IYf ¶fOÞXf °f¶fIYf Àf¸fÈð ·fe WX`Ü ¸f¦fSX BÀf U¦fÊ IYf ¶fWXbÀfa£¹fIY dWXÀÀff UWX WX`, dþÀfIZY Àf´f³fûa IYû þ¸fe³fe WXIYeIY°f ³fZ °ffSX-°ffSX dIY¹ff WX`Ü ¹fWX UWX °f¶fIYf WX`, dþÀfZ Àf¸fÈð AüSX U`äeIÈY°f ·ffSX°f IYf Àf´f³ff dQJf¹ff ¦f¹ff ±ffÜ ¸f¦fSX Afþ þ¶f UWX RYf¹fQZ¸faQ d³fþe ÃfZÂf ¸fZa ³füIYSXe IYe AfÀf ¸fZa d³fIYÕX°ff WX`, °fû CXÀfZ Aa¦fiZþe dVfÃff, ·ff¿ff, ÃfZÂf AüSX þfd°f ÀfZ þbOÞXe ¶ff²ffAûa ÀfZ Qû-¨ffSX WXû³ff ´fOÞX°ff WX`Ü ·ffþ´ff IZY §fû¿f¯ff´fÂf IZY ¶fþf¹f ¸fûQe IYe úPÞX AüSX Uf¢´fMXb Vf`ÕXe ³fZ BÀf U¦fÊ IYû ª¹ffQf AfIYd¿fÊ°f dIY¹ff WX`Ü ª¹ffQf dQ³f ³fWXea WXbE, þ¶f ´fi²ff³f¸faÂfe ¸f³f¸fûWX³f dÀfaWX IYû EIY EZÀfZ MX`¢³fûIiYZMX ÀfeBÊAû Vf`ÕXe IZY ³fZ°ff IZY °füSX ´fSX QZJf ¦f¹ff ±ffÜ

BÀf AüSX°f ³fZ A´f³fZ LfZMXZ d³f½fZVfIYfZÔ ³fZ ÀffBÊ ´fiÀffQ ¦fib´f ImY dJ»ffRY IYfSXʽffBÊ IYe ¸ffa¦f ÀfZ¶fe ÀfZ IYe 45 ÀffÕX ¶ffQ ´f°fZ ´fSX ´fWXba¨fe ´ff°fe À°f³fûa IZY Qc²f ÀfZ ¶f³ff dÕX¹ff Àff¶fb³f!

A¢ÀfSX ¸fdWXÕXfAûa IYe ¹fZ dVfIYf¹f°f WXû°fe WX` dIY CX³fIZY ¶f¨¨fZ CX³fIYf Qc²f ³fWXea ´fe°fZ WX`aÜ BÀf ¸fdWXÕXf IYû ·fe IbYL EZÀfe WXe dVfIYf¹f°f ±feܸfdWXÕXf IZY ¸fb°ffd¶fIY IYBÊ ¶ffSX IYûdVfVfûa IZY ¶ffQ ·fe þ¶f CXÀfIYf ¶f¨¨ff Qc²f ³fWXea ´fe°ff ±ff °fû Uû ¶fOÞXe ´fSXZVff³f WXû þf°fe ±feÜ EZÀfZ ¸fZa CXÀfZ ÕX¦ff dIY Qc²f IYû ¹fca WXe ¶f¶fÊfQ WXû³fZ QZ³fZ IZY ¶fþf¹f CXÀfIYf NXeIY BÀ°fZ¸ffÕX dIY¹ff þfEÜ °f·fe CXÀfIYû ÕX¦ff dIY ¢¹fûa ³fZ BÀfÀfZ Àff¶fb³f ¶f³ff¹ff þfE?

CØfSX´fiQZVf ImY IYf³f´fbSX ¸fZÔ dÀ±f°f, ´fb¯fZ Af²ffdSX°f ÀffBÊ ´fiÀffQ ¦fib´f ImY dJ»ffRÞ QfZ ERYAfBÊAfSX QþÊ IYe ¦fBÊ W`ÔÜ IYBÊ IY¸´fd³f¹ffZÔ ImY õfSXf IYe ¦fBÊ þfÔ¨f ImY °fW°f ¦fib´f ImY dJ»ffRÞ A½f`²f ²f³f þbMXf³fZ E½fÔ IYd±f°f d½fØfe¹f Ad³f¹fd¸f°f°ffAfZÔ ImY AfSXfZ´f »f¦ffE ¦fE W`ÔÜ B³f AfSXfZ´ffZÔ ¸fZÔ IYWf ¦f¹ff W` dIY ¦fib´f ¸ffdÀfIY dIYV°ffZÔ þ`Àfe IYBÊ ¹ffZþ³ffAfZÔ ImY °fW°f CØfSX ´fiQZVf ImY LfZMXZ d³f½fZVfIYfZÔ ÀfZ A½f`²f øY´f ÀfZ ´f`Àff BIY™f IYSX SXWf W`Ü CØfSX ´fiQZVf E½fÔ IYBÊ A³¹f SXf ¹ffZÔ þ`ÀfZ ¸f²¹f ´fiQZVf, LØfeÀf¦fPÞ E½fÔ COÞeÀff ÀfZ LfZMXZ d³f½fZVfIY dQVffWe³f W`Ô, ¨fcÔdIY IY¸´f³fe ImY dJ»ffRÞ IYfZBÊ NfZÀf IYfSXʽffBÊ ³fWeÔ IYe ¦fBÊ W`, þfZdIY Jb»fZ °füSX ´fSX ¦fb~ øY´f ÀfZ ²f³f þbMXf³fZ ImY BÀf A½f`²f IYfSXfZ¶ffSX ¸fZÔ ÀfdœY¹f W`Ü ¶ff»ffÀffWZ¶f ·ff´fIYSX E½fÔ C³fImY ´fbÂf VfVffÔIY ·ff´fIYSX ImY õfSXf ´fQfZÖf°f, ÀffBÊ ´fiÀffQ ¦fib´f SXe¹f»f EÀMXZMX, B³RiYfÀMшYSX, E³fþeÊ, WfZdÀ´fMXZd»fMXe, Jfô ´fQf±ffZÔÊ E½fÔ dRY»¸ffZÔ ImY IYfSXfZ¶ffSX ¸fZÔ ÀfÔ»f¦³f W`Ü ¦fib´f ´fSX AfSXfZ´f »f¦ffE ¦fE W`Ô dIY BÀf³fZ ÀfZ¶fe ImY d³f¹f¸ffZÔ IYf C¦fÔ§f³f IYSX°fZ WbE ¸ffdÀfIY dIYV°f ¹ffZþ³ffAfZÔ E½fÔ EIY¶ffSX¦fe ·fb¦f°ff³f ¹ffZþ³ffAfZÔ

ImY °fW°f LfZMXZ d³f½fZVfIYfZÔ ÀfZ RY¯OÐÀf þbMXfEÔ W`ÔÜ d´fL»fZ Àff»f, þb»ffBÊ ¸fZÔ ·ffSX°fe¹f ´fid°f·fcd°f E½fÔ d½fd³f¸f¹f ¶ffZOÊ (dÀf¢X¹ffZdSXMXeþÞ E¯O E¢XÀf¨fZÔþ ¶ffZOÊ AfgR Bd¯O¹ff/ ÀfZ¶fe ) ³fZ

d³f½fZVf SXfZIY³fZ ImY d»fE QfZ IY¸´fd³f¹ffZÔ ÀffBÊ ´fiÀffQ ´fifg´fMXeÊþÞ d»fd¸fMXZO A±ffÊ°f EÀf´fe´feE»f E½fÔ ÀffBÊ ´fiÀffQ RYccOXÐÀf d»fd¸fMXZO A±ffÊ°f ImY dJ»ffRÞ EIY AfQZVf ´ffdSX°f dIY¹ffÜ BÀfImY ´fifZ¸ffZMXSXfZÔ ¶ff»ffÀffWZ¶f ImY ·ff´fIYSX, ½f³Q³ff ¶fe. ·ff´fIYSX E½fÔ VfVffÔIY ¶fe ·ff´fIYSX

IYfZ d³fQZÊVf ·fZþZ ¦fE dIY ½fZ ³f °ffZ þ³f°ff ÀfZ ²f³f BIY™f IYSXZÔ¦fZ, ³f We ³fBÊ ¹ffZþ³ffAfZÔ IYf »ffg³¨f IYSXZÔ¦fZ AüSX ³f We A´f³fe dIYÀfe Àf¸´fdØf ImY d³f´fMXf³f A±f½ff RY¯OÐÀf ImY OfB½fþÞʳf ImY d»fE dIYÀfe °fSXW IYe ¦fd°fd½fd²f¹ffZÔ ¸fZÔ ÀfÔ»f¦³f SXWZÔ¦fZÜ EÀf´fe´feE»f AüS EÀf´feERYE»f IYfZ ´fid°f¶f³²f IYf AfQZVf ·fZþZ þf³fZ ImY ¶ffQ, ÀffBÊ ´fiÀffQ ¦fib´f ³fZ EIY ³fE ÀfÔ¦fN³f ÀffBÊ ´fiÀffQ IYfgSX´ffZSXZVf³f d»fd¸fMXZO ImY ¸ff²¹f¸f ÀfZ d³f½fZVf IYe ¦fd°fd½fd²f¹ffZÔ IYfZ VfbøY IYSX dQ¹ffÜ þfÔ¨f E½fÔ d³f½fZVfIYfZÔ IYe dVfIYf¹f°ffZÔ ÀfZ À´fá WbAf W` dIY ÀfZ¶fe ImY AfQZVf ImY ¶ff½fþcQ EÀf´feþe IYe ¹fZ ¦fd°fd½fd²f¹ffÔ þfSXe W`ÔÜ EÀf´feþe ³fZ d³f½fZVfIYfZÔ E½fÔ ¸fedO¹ff õfSXf CNfE ¦fE Àf½ff»ffZÔ IYe ´fid°fdœY¹ff ¸fZÔ IYfZBÊ þ½ff¶f ³fWeÔ dQ¹ff W`Ü Wf»ffÔdIY, IY¸´f³fe IYf Qf½ff W` dIY ½fZ d³f½fZVf IYe ¦fd°fd½fd²f¹ffZÔ ¸fZÔ dIYÀfe ·fe °fSXW ÀfZ ÀfdœY¹f ³fWeÔ W`Ô dIYÔ°fb d³f½fZVfIYfZÔ ÀfZ þfgB³MX ½fZ³¨fSXl ¶ffgO ImY øY´f ¸fZÔ ²f³f »fZ SXWZÔ W`Ô, C³fIYe AfZSX ÀfZ ·fcd¸f JSXeQ SXWZÔ W`Ô, BÀfIYf d½fIYfÀf IYSX SXWZÔ W`Ô AüSX d³f²ffÊdSX°f Àf¸f¹f A½fd²f ImY ¶ffQ C³WZÔ QfZ¦fb³fe ²f³fSXfdVf »füMXf SXWZÔ W`ÔÜ

d¶f»»fe IYû d³fUZVfIYûa ¸fZa ¶fPÞXf³ff WXû¦ff ·fSXûÀff Af¹ff ¦fbÀÀff

³fBÊ dQ»»feÜ ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ IZY UdSXâ ³fZ°ff AüSX A¸fÈ°fÀfSX ÀfZ ÕXûIYÀf·ff ´fi°¹ffVfe A÷Y¯f þZMXÕXe ³fZ IYWXf dIY ÀfØff ¸fZa Af³fZ ´fSX CX³fIYe ´ffMXÊe d³fUZVfIYûa IZY A³fbIcYÕX ³fed°f¹ffa ÕXfE¦fe AüSX AMXIYe ´fdSX¹fûþ³ffEa LWX ¸fWXe³fZ ¸fZa ¨ffÕXc IYSX Qe þfEa¦feÜ Afd±fÊIY ¸fÀfÕXûa ´fSX CX³WXûa³fZ d³fUZdQ°ff ¸fbJþÊe ÀfZ ¶ff°f IYeÜ ¸fb£¹f AaVf: ¨f¨fÊf WX` dIY ·ffþ´ff IYe ÀfSXIYfSX ¶f³f³fZ ´fSX Af´f dUØf ¸faÂfe ¹ff CX´f ´fi²ff³f¸faÂfe WXûa¦fZ? WX¸ffSXe ´ffMXÊe ¸fZa ¹fWX Àfû¨ff ·fe ³fWXea þf°ff dIY dIYÀfZ ¢¹ff d¸fÕXZ¦ffÜ ÀfSXIYfSX IYe ¶ff¦fOXûSX EIY ½¹fdöY IZY WXf±f ¸fZa WXû³fe ¨ffdWXEÜ Àfa´fi¦f ÀfSXIYfSX ¶faMXf²ffSX IYSX ¨fbIYe WX` ¢¹fûadIY UWXfa ÀfØff IYf EIY IZYaQi ³fWXea ±ffÜ ÀfØff IZYUÕX ´fi²ff³f¸faÂfe IZY ´ffÀf WXû³fe ¨ffdWXEÜ ¸f`a BÀf ¶ffSXZ ¸fZa Àfû¨f WXe ³fWXea SXWXfÜ ÕXZdIY³f ¹fWX ¶f°ff ÀfIY°ff WXca dIY QZVf ¸fZa d³fUZVf IYû ´fMXSXe ´fSX ÕXf³ff WXe A¦fÕXe ÀfSXIYfSX IZY dÕXE ´fif±fd¸fIY°ff WXû¦feÜ ·ffSX°f ¸fZa d³fUZVf ÀfZ ÕXû¦f IY°fSXf SXWXZ WX`a, ÕXZdIY³f SXfþ³fed°fIY ¶fQÕXfU ÀfZ A¨LZ ÀfaIZY°f þfEa¦fZÜ d³fUZVfIYûa IYû AfIYd¿fÊ°f IYSX³fZ IZY dÕXE ³fed°f¦f°f IYQ¸f CXNXf³fZ WXûa¦fZÜ dþ³f ÃfZÂfûa ¸fZa ¸ffa¦f WX`, CX³WXZa LûOÞXIYSX ¶ffIYe ¸fZa Af´fIYû dPXÕXfBÊ ·fSXf ³fþdSX¹ff A´f³ff³ff WXû¦ffÜ

Àfa´fi¦f IZY VffÀf³fIYfÕX ¸fZa AMXIYe ´fdSX¹fûþ³ffAûa IYû LWX ¸fWXe³fZ ¸fZa ¨ffÕXc IYSXf³fZ ÀfZ ¶fZWX°fSX ¸ffWXüÕX ¶f³f ÀfIY°ff WX`ÜUfþ´fZ¹fe ÀfSXIYfSX IYe °fSXWX ¶fbd³f¹ffQe PXfa¨fZ ´fSX ²¹ff³f QZ³ff WXû¦ffÜ dSX¹fÕX EÀMXZMX ´fSX ·fe þûSX QZ³ff WXû¦ffÜVfWXSXeIYSX¯f IYû ¶fPÞXfUf QZ³ff WXû¦ff, ¶¹ffþ QSXZa IY¸f IYSX³fe WXûa¦feÜ ÕXû¦fûa IYû dSXWXf¹fVf IZY ÕXf¹fIY ¸fIYf³f QZ³fZ WXûa¦fZÜ ³fE VfWXSXûa, SXfáïie¹f SXfþ¸ff¦fûÊa AüSX Aüôûd¦fIY ¦fdÕX¹ffSXûa ´fSX þûSX QZ³ff WXû¦ffÜ ÕXf¦f°f §fMXf³fe WXû¦feÜ ´f¹fÊMX³f IYû ¶fPÞXfUf QZIYSX SXûþ¦ffSX ÀfÈþ³f IYSX³ff WXû¦ffÜ

³fSXZaQi ¸fûQe ³fZ WXfÕX WXe ¸fZa IYWXf ±ff dIY ·ffþ´ff ÀfSXIYfSX ERYOXeAfBÊ ³fed°f IYe Àf¸feÃff IYSX ÀfIY°fe WX`Ü ¢¹ff ERYOXeAfBÊ IYe Àfe¸ff ¶fQÕXe þfE¦feÜ ERYOXeAfBÊ IYû Ad°fdSX¢°f d³fUZVf IYf þdSX¹ff ¸ff³f³ff ¨ffdWXE, ÕXZdIY³f QZJ³ff ¨ffdWXE dIY BÀfIYe A³fb¸fd°f IYWXfa QZ³fe WX`Ü ¸fûQe ³fZ d¶fiMXZ³f IYe MXZÀIYû AüSX MXfMXf IZY ¶fe¨f ¸f»MXe ¶fifaOX dSXMXZÕX ÀffÓfZQfSXe IYû þfSXe SXJ³fZ IYe ¶ff°f IYWXe WX`Ü °fû ¢¹ff ·ffþ´ff QcÀfSXe IaY´fd³f¹fûa IYû Bþfþ°f QZ³fZ IZY dÕXE ¶fZWX°fSX Afd±fÊIY ¸ffWXüÕX IYf Ba°fþfSX IYSX SXWXe WX`? ¸fûQe ³fZ EZÀff IYWXf WX` °fû AfdJSXe R`YÀfÕXf UWXe IYSXZa¦fZÜ ¸fbÓfZ IbYL ³fWXea IYWX³ff WX`Ü BÀfIYf ¸f°fÕX¶f WX` dIY ·ffþ´ff ¹ff SXfþ¦f ¸f»MXe ¶fifaOX dSXMXZÕX IZY dÕXE ÀfWXe ¸füIZY IYf Ba°fþfSX IYSXZ¦fe? ¸f»MXe ¶fifaOX dSXMXZÕX ¸fZa ERYOXeAfBÊ ÀfZ SXûþ¦ffSX IYû J°fSXZ IYe AfVfaIYf WX`Ü BÀfÀfZ d³f´fMX³fZ IZY dÕXE WX¸fZa ÀfÀ°ff dUd³f¸fÊf¯f IYSX³ff WXû¦ffÜ A¦fSX WX¸f ¸f»MXe ¶fifaOX dSXMXZÕX ¸fZa d¶fIY SXWXZ CX°´ffQûa ÀfZ ¸fWXa¦fZ CX°´ffQ ¶f³ffEa¦fZ °fû WX¸ffSXZ CX°´ffQ ³fWXea d¶fIZYa¦fZÜ´ffdIYÀ°ff³f IZY Àff±f IYfSXû¶ffSX ¶fPÞXf³fZ ´fSX Af´fIYe ¢¹ff SXf¹f WX`? WX¸fZa CX³fÀfZ AüSX CX³WXZa WX¸f³fZ A¨Lf AüSX ÀfÀ°ff Àff¸ff³f d¸fÕX°ff WX` °fû Qû³fûa IYf RYf¹fQf WX`Ü dSXV°fZ Àfb²ffSX³fZ WX`a °fû ½¹ff´ffSX CXÀfIYf Àf¶fÀfZ A¨Lf Àff²f³f WX`Ü

ÕXfgÀf Eadþ»ÀfÜ A¸fZdSXIYf ¸fZa EIY ¦fbÀÀf`ÕX d¶fne ³fZ EIY ´fdSXUfSX IZY ÀfQÀ¹fûa ´fSX WX¸fÕXf IYSX dQ¹ff dþÀf¸fZa EIY ¶f¨¨fZ ÀfdWX°f ´fdSXUfSX IZY °fe³f ÀfQÀ¹f ¶fbSXe °fSXWX þ£¸fe WXû ¦f¹fZÜ BÀf ¦fbÀÀf`ÕX d¶f»»fe ÀfZ ´fdSXUfSX IZY Àf·fe ÀfQÀ¹f ¶fbSXe °fSXWX §f¶fSXf ¦f¹fZ AüSX BÀf d¶f»»fe IYû IYf¶fc ¸fZa IYSX³fZ IZY dÕXE d¶f»»fe ´fSX EIY IaY¶fÕX RZYaIYIYSX ´fIYOÞX dÕX¹ff AüSX d´faþSXZ ¸fZa ¶faQ dIY¹ff ¦f¹ff dþÀfÀfZ ¹fWX AüSX IYûBÊ ³fbIYÀff³f ³f ´fWXba¨ff ÀfIZYܧfMX³ff IZY ¶ffQ ´fdSXUfSX IZY Àf·fe ÀfQÀ¹f BÕXfþ IZY dÕXE AÀ´f°ffÕX ´fWXba¨fZ AüSX CXÀf ¦fbÀÀf`ÕX d¶f»»fe IYû À±ff³fe¹f ´fVfb IiYcSX°ff d³fUfSX¯f VffJf IYû Àfüa´ff ¦f¹ff WX` þû BÀf ¦fbÀÀf`ÕX d¶f»»fe IYe þfa¨f IYSX SXWXe WX`Ü

fgd³f½fZVfIYfZÔ E½fÔ d½fVfZ¿fÄffZÔ IYe SXf¹f ¸fZÔ þfgB³MX ½fZ³¨fSX ImY øY´f ¸fZÔ d³f½fZVf ÀfZ¶fe ImY AfQZVf ImY dJ»ffRÞ W`Ü ÀfWfSXf Bd¯O¹ff AüSX ´fd›¸fe ¶fÔ¦ff»f ¸fZÔ ÀffSXQf ImY õfSXf Wf»f We dIYE ¦fE d¨fMX RY¯O §ffZMXf»fZ ImY ¸fïZ³fþÞSX, d³f½fZVfIY W`SXf³f W`Ô dIY ÀffBÊ ´fiÀffQ ¦fib´f ImY dJ»ffRÞ IYfZBÊ IYOÞe IYfSXʽffBÊ ³fWeÔ IYe þf SXWe W`, þfZdIY BÀfe °fSXW IYe A½f`²f ¦fd°fd½fd²f¹ffZÔ ¸fZÔ ÀfÔd»f~ W`Ü ¶ffþÞfSX d½fd³f¹ff¸fIYfZÔ ÀfZ C³fIYe A´fe»f W` dIY ÀffBÊ ´fiÀffQ ¦fib´f ImY dJ»ffRÞ þ»Q ÀfZ þ»Q IYOÞe IYfSXʽffBÊ IYe þf³fe ¨ffdWEÜ 2011 ¸fZÔ dVfIYf¹f°ffZÔ ImY ¶ffQ IYfgSX´ffZSXZMX ¸ff¸f»ffZÔ ImY ¸fÔÂff»f¹f A±ffÊ°f E¸fÀfeE E½fÔ dSXþÞ½fÊ ¶f`ÔIY AfgR Bd¯O¹ff A±ffÊ°f AfSX¶feAfBÊX ImY õfSXf ¦fib´f ÀfZ þbOÞe IY¸´fd³f¹ffZÔ IYe þfÔ¨f ´fidIiY¹ff VfbøY IYSX Qe ¦fBÊÜ A¦fÀ°f 2012 ¸fZÔ, IY¸´fd³f¹ffZÔ ImY SXdþÀMÑfSX, ¦ffZAf ³fZ ¶ffþÞfSX d½fd³f¹ff¸fIYfZÔ IYfZ ÀfZ¶fe Ad²fd³f¹f¸f ImY °fW°f Àff¸fcdWIY d³f½fZVf ¹ffZþ³ff d½fd³f¹f¸ffZÔ ImY C¦fÔ§f³f ImY ¶ffSXZ ¸fZÔ þf³fIYfSXe QeÜ ÀfZ¶fe ³fZ 17 þb»ffBÊ 2013 IYfZ d³f½fZVf ¦fd°fd½fd²f¹ffZÔ IYfZ SXfZIY³fZ ImY d»fE EIY AfQZVf ´ffdSX°f dIY¹ffÜ C»»fZJ³fe¹f W` dIY E¸fÀfeE AüSX AfSX¶feAfBÊX IYfZ 2010-11 ÀfZ ¦÷Y´f IYe ¦fd°fd½fd²f¹ffZÔ ´fSX dVfIYf¹f°fZÔ d¸f»f SXWe W`ÔÜ

AûMXfUfÜ QZSX AfE ¸f¦fSX Qb÷YÀ°f AfEÜ ¹fWX IYWXfU°f IY³ffOXf IZY OXfIY dU·ff¦f ´fSX ´fcSXe °fSXWX ÀfZ NXeIY ¶f`NX°fe WX`Ü ¢¹fûadIY ¹fWXfa IZY OXfIY dU·ff¦f ³fZ EIY A²fcSXZ ´f°fZ UfÕXZ ´fÂf IYû ÀfWXe WXf±fûa °fIY ´fWXba¨ff³fZ ¸fZa 45 ÀffÕX ÕX¦ff dQEÜ WXbAf ¹fca dIY EIY ¸fdWXÕXf ³fZ 1969 ¸fZa A´f³fe ¶fWX³f IYû EIY ´fÂf ·fZþfÜ ÕXZdIY³f ´fÂf ´fSX dÕXJZ ´f°fZ ¸fZa ³ff¸f AüSX VfWXSX IZY AÕXfUf A³¹f þf³fIYfdSX¹ffa ¦fÕX°f ±feÜ BÀf IYfSX¯f ¹fWX ´fÂf CXÀf Àf¸f¹f ´f°fZ ´fSX ³fWXea ´fWXba¨ffÜ ÕXa¶fZ Àf¸f¹f ¶ffQ þ¶f ´fÂf ´ff³fZ UfÕXZ ³fZ dIYÀfe A³¹f UþWX ÀfZ A´f³ff dNXIYf³ff ¶fQÕXIYSX OXfIY dU·ff¦f IYû Àfcd¨f°f dIY¹ff dIY A¶f BÀf ´f°fZ ´fSX Af³fZ UfÕXe OXfIY IYû CXÀfIZY ³fE ´f°fZ ´fSX ·fZþZa °fû OXfIY dU·ff¦f õfSXf ÀffÕXûa ÀfZ ´fOÞXe CXÀf ´ff°fe IZY ¸ffdÕXIY IYe A³ff¹ffÀf ´fWX¨ff³f IYSX ÕXe ¦fBÊÜ dU·ff¦f ³fZ ´fÂf ´ff³fZ UfÕXZ IYû ´fÂf IZY Àff±f EIY ³fûMX dÕXJIYSX ·fe ·fZþfÜ WXfÕXfadIY BÀf¸fZa ¨ffSX QVfIYûa ÀfZ Ad²fIY IYe WXbBÊ QZSXe IZY dÕXE JZQ ³fWXea ½¹föY dIY¹ff ¦f¹ff ±ff ¶fd»IY ´fÂf IZY JÀ°ffWXfÕX WXû þf³fZ IYe dÀ±fd°f ´fSX þøYSX JZQ ´fiIYMX dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ

QcSXÀfa¨ffSX IaY´fd³f¹fûa ³fZ RYSXUSXe ¸fZa EIY IYSXûOÞX ³fE ¦fifWXIY ¶f³ffE ³fBÊ dQ»»feÜ

Uf¹fSXÕXZÀf IY³fZ¢Vf³fûa ¸fZa ¶fPÞXû°fSXe ÀfZ QZVf ¸fZa IbYÕX RYû³f ¦fifWXIYûa IYf AfaIYOÞXf RYSXUSXe ¸fZa EIY IYSXûOÞX IZY BþfRZY IZY Àff±f 93.19 IYSXûOÞX ´fSX ´fWXba¨f ¦f¹ffÜ þ³fUSXe IYe °fbÕX³ff ¸fZa ¹fWX 1.08 ´fid°fVf°f IYe ¶fPÞXû°fSXe WX`Ü ·ffSX°fe¹f QcSXÀfa¨ffSX d³f¹ff¸fIY ´fifd²fIYSX¯f (MÑfBÊ) IYe AûSX ÀfZ þfSXe AfaIYOÞXûa IZY A³fbÀffSX þ³fUSXe ¸fZa QZVf ¸fZa RYû³f ¦fifWXIYûa IYe Àfa£¹ff 92.20 IYSXûOÞX ±fe, þû þ³fUSXe ¸fZa ¶fPÞXIYSX 93.19 IYSXûOÞX ´fSX ´fWXba¨f ¦fBÊÜ ¸ffdÀfIY Af²ffSX ´fSX ¹fWX 1.08 ´fid°fVf°f IYe ¶fPÞXû°fSXe WX`Ü BÀf UÈdð ¸fZa ¸fb£¹f ¹fû¦fQf³f Uf¹fSXÕXZÀf IY³fZ¢Vf³fûa °f±ff OXûa¦fÕX Af²ffdSX°f CX´f¹fû¦fIY°fÊfAûa ³fZ dQ¹ffÜ UWXea ÕX`aOXÕXfB³f RYû³f IY³fZ¢Vf³fûa IYe Àfa£¹ff §fMXeÜ MÑfBÊ IZY A³fbÀffSX RYSXUSXe ¸fZa ¸fû¶ffBÕX RYû³f IY³fZ¢Vf³fûa IYe Àfa£¹ff 89.33 IYSXûOÞX ÀfZ ¶fPÞXIYSX 90.33 IYSXûOÞX WXû ¦fBÊ, þû 1.12 RYeÀfQ IYe UÈdð WX`Ü RYSXUSXe ¸fZa B³f¸fZa ÀfZ Ad²fIY°f¸f 78 IYSXûOÞX ¹ff 86.37 RYeÀfQe IY³fZ¢Vf³f ÀfdIiY¹f ±fZÜ QcÀfSXe AûSX, ÕX`aOXÕXfB³f IY³fZ¢Vf³fûa IYe Àfa£¹ff þ³fUSXe IZY 2.87 IYSXûOÞX ÀfZ §fMXIYSX RYSXUSXe ¸fZa 2.85 IYSXûOÞX SXWX ¦fBÊÜAfBdOX¹ff ÀfZ»¹fbÕXSX IZY ¸fû¶ffBÕX

¦fifWXIYûa IYe Àfa£¹ff 33.32 ÕXfJ ¶fPÞXIYSX 13.35 IYSXûOÞX ´fSX ´fWXba¨f ¦fBÊÜ BÀf QüSXf³f ·ffSX°fe E¹fSXMXZÕX IZY ¦fifWXIYûa IYf AfaIYOÞXf 26.56 ÕXfJ ¶fPÞXf, þ¶fdIY UûOXfRYû³f ³fZ 21.55 ÕXfJ ³fE ¦fifWXIY þûOÞXZÜ 22 ¸fZa ÀfZ LWX ÀfZUf ÃfZÂfûa ¸fZa ´fdSX¨ffÕX³f IYSX SXWXe ³fBÊ Afg´fSXZMXSX MXZÕXedUa¦Àf (¹fcd³f³ffgSX) ³fZ ¸ffWX IZY QüSXf³f 9.7 ÕXfJ ³fE ¦fifWXIY ¶f³ffEÜ E¹fSXÀfZÕX ³fZ BÀf AUd²f ¸fZa 7 ÕXfJ AüSX UedOX¹fûIYfg³f ³fZ 5.8 ÕXfJ ³fE IY³fZ¢Vf³f þûOÞXZÜ dSXÕXf¹faÀf IY¸¹fbd³fIZYVfaÀf IZY ¦fifWXIYûa IYe Àfa£¹ff ¸fZa 2.26 ÕXfJ IYf BþfRYf WXbAfÜÀffUÊþd³fIY ÃfZÂf IYe ¶feEÀfE³fEÕX U E¸fMXeE³fEÕX ³fZ IiY¸fVf: 1.18 ÕXfJ U 12,037 ³fE ¦fifWXIY ¶f³ffEÜ E¸fMXeEÀf ¶fifaOX IZY °fWX°f ÀfZUfEa QZ³fZ UfÕXe dÀfÀ°fZ¸ff V¹ff¸f MXZÕXeÀfdUÀfÊZþ IZY ¦fifWXIYûa IYe Àfa£¹ff ¸fZa RYSXUSXe ¸fZa 6.53 ÕXfJ IYe IY¸fe AfBÊÜ MXfMXf MXZÕXeÀfdUÀfÊZþ IZY ¦fifWXIYûa IYe Àfa£¹ff BÀf QüSXf³f 47,594 §fMXe, þ¶fdIY dÀfRYÊ ¸fba¶fBÊ ¸fZa ´fdSX¨ffÕX³f IYSX³fZ UfÕXe ÕXc´f ³fZ 10,039 ¦fifWXIY ¦faUfEÜRYSXUSXe ¸fZa 24.71 ÕXfJ ÕXû¦fûa ³fZ ¸fû¶ffBÕX ³fa¶fSX ´fûMXÊZd¶fdÕXMXe IZY °fWX°f A´f³ff Afg´fSXZMXSX ¶fQÕX³fZ IZY dÕXE AfUZQ³f dIY¹fÜ BÀf °fSXWX A¶f °fIY ¸fû¶ffBÕX ³fa¶fSX ´fûMXÊZd¶fdÕXMXe IZY dÕXE AfUZQ³f IYSX³fZ UfÕXûa IYe Àfa£¹ff 11.4 IYSXûOÞX WXû ¦fBÊ WX`Ü


SXf¹f´fbSX ½f SXf¹f¦fPÞX X ÀfZ ´fiIYfdVf°f VfbIiY½ffS,X 25 A´fi`»f 2014

£ffÀf £f¶fSmÔX

RZYÀf¶fbIY IYf d°f¸ffWXe ÕXf·f °fe³f ¦fb³ff WXbAf

³¹fc¹ffgIYÊ Ü RZYÀf¶fbIY IYf ´fWXÕXe d°f¸ffWXe ¸fZa Vfbð ÕXf·f d°f¦fb³ff WXû ¦f¹ff, þû UfÕX ÀMÑeMX IZY CX¸¸feQ ÀfZ ¶fZWX°fSX WX`Ü IaY´f³fe IYe dUÄff´f³f Af¹f ¸fZa 82 ´fid°fVf°f UÈdð QþÊ IYe ¦fBÊÜ ¹fWX ÕX¦ff°ffSX ¨fü±fe d°f¸ffWXe SXWXe þ¶f IaY´f³fe ³fZ ¶ffþfSX IZY A³fb¸ff³f ÀfZ ¶fZWX°fSX ´fiQVfʳf dIY¹ffÜ Qbd³f¹ff IYe Àf¶fÀfZ ¶fOÞXe Afg³fÕXfB³f ÀfûVfÕX ³fZMXUdIYÊa¦f ÀffBMX ³fZ IYWXf dIY CXÀfIYf ÕXf·f 64.2 IYSXûOÞX OXfgÕXSX ¹ff 25 ÀfZaMX ´fid°f VfZ¹fSX SXWXf þû ¶fe°fZ ÀffÕX IYe þ³fUSXe-¸ff¨fÊ d°f¸ffWXe IZY 21.9 IYSXûOÞX OXfgÕXSX ¹ff 9 ÀfZaMX ´fid°f VfZ¹fSX IZY ¸fbIYf¶fÕXZ d°f¦fb³fZ ÀfZ Ad²fIY WX`Ü Àf¸feÃff²fe³f d°f¸ffWXe ¸fZa RZYÀf¶fbIY IYe Af¹f 71 ´fid°fVf°f ¶fPÞXIYSX 2.5 ASX¶f OXfgÕXSX ´fWXba¨f ¦fBÊ þû ¶fe°fZ ÀffÕX IYe BÀfe AUd²f ¸fZa 1.46 ASX¶f OXfÕXSX ±feÜ

·ffSX°fe B³RiYfMXZÕX IYf IYf ¸fb³ffRYf 64 ´fid°fVf°f ¶fPÞXf

³fBÊ dQ»»fe Ü MXfUSX IaY´f³fe ·ffSX°fe B³RiYfMXZÕX IYf 31 ¸ff¨fÊ, 2014 IYû Àf¸ff~ ¨fü±fe d°f¸ffWXe IYf Vfbð ÕXf·f 64 ´fid°fVf°f ¶fPÞXIYSX 472 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ ´fSX ´fWXba¨f ¦f¹ffÜ BÀfÀfZ d´fLÕXZ dUØf U¿fÊ IYe Àf¸ff³f d°f¸ffWXe ¸fZa IaY´f³fe ³fZ 287 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ IYf Vfbð ÕXf·f IY¸ff¹ff ±ffÜ d°f¸ffWXe IZY QüSXf³f IaY´f³fe IYe Af¸fQ³fe 4 RYeÀfQ ¶fPÞXIYSX 2,790 IYSXûOÞX SX´f¹fZ ´fSX ´fWXba¨f ¦fBÊ, þû BÀfÀfZ d´fLÕXZ dUØf U¿fÊ IYe Àf¸ff³f d°f¸ffWXe ¸fZa 2,674 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ ±feÜ ·ffSX°fe B³RiYfMXZÕX IZY ¨fZ¹fSX¸f`³f AdJÕX ¦fb~f ³fZ IYWXf dIY RYSXUSXe, 2014 ¸fZa À´fZ¢MѸf IYe ³feÕXf¸fe IZY ¶ffQ QZVf ¸fZa QcSXÀfa¨ffSX ÃfZÂf IZY dÕXE d³f¹ff¸fIYe¹f ¸ffWXüÕX ¸fZa IYfRYe Àfb²ffSX WXbAf WX`Ü Af´fSXZMXSXûa ³fZ ·ffSXe d³fUZVf dIY¹ff WX` dUVfZ¿føY´f ÀfZ OXfMXf ³fZMXUIYÊÀf ¸fZaÜdUØf U¿fÊ 2013-14 ¸fZa IaY´f³fe IYf Vfbð ÕXf·f 1,518 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ SXWXf, þû BÀfÀfZ d´fLÕXZ dUØf U¿fÊ ¸fZa 1,003 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ ±ffÜ dUØf U¿fÊ IZY QüSXf³f IaY´f³fe IYe Af¸fQ³fe 5 ´fid°fVf°f ¶fPÞXIYSX 10,827 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ ´fSX ´fWXba¨f ¦fBÊ, þû BÀfÀfZ d´fLÕXZ dUØf U¿fÊ ¸fZa 10,272 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ ±feÜ

dÀfRYÊ Afg³fÕXfB³f ÕXZ³fQZ³f ¸fZa BÀ°fZ¸ffÕX WXû°fZ WX`a 10-15 RYeÀfQe IYfOXÊ

¸fba¶fBÊÜ QZVf ¸fZa 36.9 IYSXûOÞX OXZd¶fMX AüSX IiYZdOXMX IYfOXÊ WX`aÜ B³f¸fZa ÀfZ 10-15 ´fid°fVf°f IYfOXÊ IZYUÕX Afg³fÕXfB³f ÕXZ³fQZ³f IZY dÕXE BÀ°fZ¸ffÕX dIYE þf°fZ WX`aÜ dSXþUÊ ¶f`aIY IYe °fSXRY ÀfZ ¶fb²fUfSX IYû ¹fWX þf³fIYfSXe Qe ¦fBÊÜ ´ÕXfdÀMXIY ¸f³fe IYf BÀ°fZ¸ffÕX ¶fPÞX³fZ IZY ¸ff¸fÕXZ ¸fZa ·ffSX°f Qbd³f¹ff IZY A¦fi¯fe QZVfûa ¸fZa Vfb¸ffSX WX`Ü ¹fWXfa °fIYSXe¶f³f 35 IYSXûOÞX OXZd¶fMX IYfOXÊ AüSX 1.9 IYSXûOÞX IiYZdOXMX IYfOXÊ ¨fÕX³f ¸fZa WX`aÜ dSXþUÊ ¶f`aIY IYe EIY dSX´fûMXÊ ¸fZa IYWXf ¦f¹ff WX`, 'dUUZIYf²fe³f ßfZ¯fe IYe JSXeQfSXe ¸fZa IiYZdOXMX IYfOXÊ IYe dWXÀÀfZQfSXe ª¹ffQf WX`, þ¶fdIY SXûþ¸fSXÊf IZY þøYSXe J¨fûÊ ¸fZa OXZd¶fMX IYfOXÊ IYf BÀ°fZ¸ffÕX Ad²fIY dIY¹ff þf°ff WX`Ü ¸fÀfÕX³f, d¶fþÕXe, ´ff³fe, RYû³f AfdQ IZY d¶fÕX ¨fbIYf³fZ ¸fZaÜ IiYZdOXMX IYfOXÊ ÀfZ WXû³fZ UfÕXZ ÕX¦f·f¦f 30 ´fid°fVf°f J¨fÊ Afg³fÕXfB³f dIYE þf°fZ WX`aÜ IY¸f ÀfZ IY¸f 10-15 RYeÀfQe ÕXû¦f A´f³fZ IYfOXÊ IZYUÕX Afg³fÕXfB³f BÀ°fZ¸ffÕX IYSX°fZ WX`aÜ B³f¸fZa ÀfZ ª¹ffQf°fSX ÕXû¦f LûMXZ VfWXSXûa IZY WX`aÜ'

2,990 IYe dIYÀ°f ´fSX ¸ffBIiYûÀffμMX, E¨f´fe AüSX d´f¹fSXÀf³f IYf MX`¶fÕXZMX

³fBÊ dQ»»fe Ü ÀffgμMXUZ¹fSX IaY´f³fe ¸ffBIiYûÀffμMX þ»Q WXe E¨f´fe AüSX d´f¹fSXÀf³f IaY´fd³f¹ffa IZY Àff±f d¸fÕXIYSX ·ffSX°fe¹f Baþed³f¹fdSXa¦f U ´fi¶fa²f³f IZY LfÂfûa IZY dÕXE MX`¶fÕXZMX ÕXfa¨f IYSXZ¦feÜ ¹fZ IaY´fd³f¹ffa Àfa¹fböY øY´f ÀfZ CX¨¨f dVfÃff ÃfZÂf IZY dÕXE dUaOXûþ 8.1 ´fSX IYf¸f IYSX³fZ UfÕXf 10.1 Ba¨f IYf E¨f´fe Aû¸f³fe 10 MX`¶fÕXZMX ´fZVf IYSXZ¦feÜ dþÀf¸fZa d´f¹fSXÀf³f IaY´f³fe IYe AûSX ÀfZ IaYMXZaMX °f`¹ffSX dIY¹ff þfE¦ff U ¸ffBIiYûÀffμMX AfdRYÀf IaYMXZaMX ´fieÕXûOXZOX WXû¦ffÜ BÀf MX`¶fÕXZMX IYe IYe¸f°f 29,999 ÷Y´fE °f¹f IYe ¦fBÊÜ BÀf ÀffÕX RYSXUSXe ¸fZa IaY´f³fe ³fZ 24,999 ÷Y´fE ¸fZa EÀfSX AfBIYûd³f¹ff OX¶»¹fc4-820 ´fZVf dIY¹ff ±ffÜ ¹fWX MX`¶fÕXZMX IaY´f³fe ³fZ E¸f¶feOXe ¦fib´f U MXfMXf MXZÕXeÀfdUÀfÊZþ IZY Àff±f d³fþe ÀIcYÕXûa IZY dÕXE CX°ffSXf ±ff, þû 6-12 IYÃff °fIY IZY LfÂf-LfÂffAûa IZY dÕXE ±ffÜ

¨ffB³ff ¸fû¶ffBÕX ¦fib´f ³fZ þe°ff 3þe AüSX 4þe À´fZ¢MѸf ÕXfBÀfZaÀf

¨ffB³ff ¸fû¶ffBÕX ¦fib´f IYe ´ffdIYÀ°ff³f ¸fZa dÀ±f°f VffJf IaY´f³fe ³fZ 23 A´fi`ÕX IYû ´ffdIYÀ°ff³f IZY 3þe AüSX 4þe À´fZ¢MѸfûa IYe ³feÕXf¸fe ¸fZa þe°f QþÊ IYe, BÀfedÕX¹fZ ¨ffBʳff ¸fû¶ffBÕX ¦fib´f ³fZ ´ffdIYÀ°ff³f ¸fZa 3þe AüSX 4þe ¸fû¶ffBÕX RYû³f ³fZMXUIYÊ IZY Àf¸fIYfdÕXIY Àfa¨ffÕX³f IYSX³fZ UfÕXe EIY¸ffÂf IY´fa³fe ¶f³feÜ CXÀfe dQ³f ´ffdIYÀ°ff³f ³fZ 3þe AüSX 4þe À´fZ¢MѸfûa IYe ³feÕXf¸fe VfbøY IYeÜ ¨fe³fe ¸fû¶ffBÕX ¦fib´f ³fZ 3þe AüSX 4 þe À´fZ¢MѸf ÕXfBÀfZaÀf IZY dÕX¹fZ 51 IYSXûOX 60 ÕXfJ A¸fZdSXIYe OXfgÕXSX IYf ·fb¦f°ff³f dIY¹ffÜ

¸fûQe ÀfSXIYfSX ¶f³fe °fû ¶fQÕXZa¦fZ ´feEÀf¹fc ÀMXfg¢Àf IZY dQ³f

¦fbþSXf°f IYe LWX ´fi¸fbJ ÀfSXIYfSXe IaY´fd³f¹fûa þeE¸fOXeÀfe, þeEÀf´feEÕX, þeEÀfERYÀfe, þeEEÕXEIZY, þeAfBÊ´feEÕX AüSX þeE³fUeERYÀfe IZY ³fZMX ´fifgdRYMX ¸fZa d´fLÕXZ 5 U¿fûÊa IZY QüSXf³f 13% IYe ÀfeEþeAfSX ÀfZ ¶fPÞXû°fSXe WXbBÊÜ ÀfeEÕXEÀfE IZY ¸fWXZVf ³fZQbSXIYSX ³fZ IYWXf dIY ¦fbþSXf°f IYe ´feEÀf¹fc IYe RYfB³f`aVfÕX dÀ±fd°f AüSX ÀMXfgIY ´fSXRYfg¸fZÊaÀf ÀfZ ÀfaIZY°f d¸fÕX SXWXf WX` dIY ÀfZaMÑÕX ´feEÀf¹fc IZY dÕXE ·fe A¨LZ dQ³f Af³fZ UfÕXZ WX`aÜ A¦fÕXZ 5 U¿fûÊa ¸fZa ¹fZ ´fi¸fbJ IaY´fd³f¹ffa B³UZÀMXÀfÊ IZY dÕXE U`»¹fc dIiYEMX IYSX ÀfIY°fe WX`a:

Badþd³f¹fdSXa¦f IaY´fd³f¹ffa¶feBÊE¸fEÕX AüSX ¶feBÊEÕX ÀfbÀ°f ¦fiû±f, ´ffgdÕXÀfe ´f`SXfdÕXdÀfÀf, OXfBUZÀMX¸fZaMX ³f WXû³fZ þ`ÀfZ IYfSX¯fûa ÀfZ ÀfSXIYfSXe IaY´fd³f¹fûa IZY VfZ¹fSXûa ³fZ d´fLÕXZ ´ffa¨f U¿fûÊa ¸fZa AaOXSX´fSXRYfg¸fÊ dIY¹ff WX`Ü ÀfZaÀfZ¢Àf þWXfa BÀf QüSXf³f 110% ¨fPÞXf, UWXea ¶feEÀfBÊ ´feEÀf¹fc BaOXZ¢Àf ¸fZa ¸fWXþ 11% IYf BþfRYf WXû ÀfIYfÜ WXfÕXfadIY dUd·f³³f ¨fb³ffUe ÀfUÊZÃf¯fûa ¸fZa ¶feþZ´fe IYe A¦fbUfBÊ ¸fZa E³fOXeE ÀfSXIYfSX ¶f³f³fZ IYe þû Àfa·ffU³ff þ°ffBÊ þf SXWXe WX`, UZ A¦fSX ÀfWXe Àffd¶f°f WXbBÊa °fû ´feEÀf¹fc ÀMXfg¢Àf IZY dÕXE ÀfZadMX¸fZaMX ¸fþ¶fc°f WXû ÀfIY°ff WX`Ü U`»¹fcEVfaÀf IZY dÕXWXfþ ÀfZ ·fe ´feEÀf¹fc VfZ¹fSX A·fe ª¹ffQf ¸fWXa¦fZ ³fWXea dQJ SXWXZ WX`aÜ ¦fbþSXf°f ¸fZa §ffMXZ ¸fZa ¨fÕX SXWXe IYBÊ ÀfSXIYfSXe IaY´fd³f¹fûa IYe WXfÕX°f ¶fQÕXe WX`Ü ¸fÀfÕX³f, ¦fbþSXf°f ÀMXZMX RYdMXÕXÊfBþSX IaY´f³fe RYfB³fZadVf¹fÕX BʹfSX 2003 ¸fZa §ffMXZ ¸fZa ±fe, ÕXZdIY³f CXÀfIZY ¶ffQ ÀfZ BÀf IaY´f³fe IYe ÀfZ»Àf 12% IYe ÀfeEþeAfSX ÀfZ ¶fPÞXeÜ BÀf³fZ RYfB³fZadVf¹fÕX BʹfSX 2013 ¸fZa 520 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ IYf ´fifgdRYMX QþÊ dIY¹ff, þ¶fdIY dRYÀIYÕX BʹfSX 2003 ¸fZa BÀfZ 391 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ IYf §ffMXf WXbAf ±ffÜ ÀfeEÕXEÀfE IYe EIY dSX´fûMXÊ IZY A³fbÀffSX,

¸ffBd³fa¦f, IaYÀMÑ¢Vf³f AüSX SXZÕXUZ IZY dÕXE ¸fVfe³fSXe ¸fbWX`¹ff IYSXf³fZ UfÕXe ¶feBÊE¸fEÕX IYû ¸ffBd³fa¦f AüSX IaYÀMÑ¢Vf³f ¦fd°fdUd²f¹fûa ¸fZa °fZþe ÀfZ RYf¹fQf WXû¦ffÜ d´fLÕXZ 2 U¿fûÊa ÀfZ ¹fWX §ffMXZ ¸fZa WX`Ü BaRiYfÀMшYSX ´fSX E³fOXeE IZY RYûIYÀf ÀfZ IaY´f³fe IYf WXfÕX ¶fQÕX ÀfIY°ff WX`Ü ¸fûQe ³fZ dOXRZYaÀf ¸fZa dSXRYfg¸ÀfÊ IYe ·fe ¶ff°f IYe WX`Ü ¹fWX ¶feBÊEÕX IZY dÕXE ´ffgdþdMXU dÀf¦³fÕX WX`, þû ÀfVfÀÂf ¶fÕXûa IZY dÕXE Af²fbd³fIY BÕXZ¢MÑfgd³fIY ´fifgOX¢MXÐÀf ¶f³ff°fe WX`Ü FY08 ÀfZ FY13 IZY ¶fe¨f BÀfIYf ÕXf·f 1% ÀfZ ·fe IY¸f ¶fPÞXf WX`Ü

´ffUSX RYfB³f`aÀf IaY´fd³f¹ffa´feERYÀfe AüSX AfSXBÊÀfe

´ffUSX þZ³fSXZVf³f ¸fZa ³fE B³UZÀMX¸fZaMX ÀfZ ´feERYÀfe AüSX AfSXBÊÀfe IYe WXfÕX°f ¶fQÕX ÀfIY°fe WX`Ü ¦fbþSXf°f WXe AIZYÕXf ´ffUSX ÀfSX´ÕXÀf ÀMXZMX WX` AüSX BÀfIZY BÕXZd¢MÑdÀfMXe ¶fûOXÐÀfÊ IYe RYfB³f`aVfÕX WXfÕX°f Àf¶fÀfZ A¨Le WX`Ü BÀfZ QZJ°fZ WXbE ·ffSX°fe¹f ´ffUSX BaOXÀMÑe IYe dÀ±fd°f ¸fZa ·fe ¶fQÕXfU Af ÀfIY°ff WX`Ü BÀfÀfZ ´ffUSX RYfB³f`aÀf IaY´fd³f¹fûa IYe AûSX ÀfZ ÕXZadOXa¦f ¸fZa °fZþe Af ÀfIY°fe WX`Ü

dSXÕXf¹faÀf ³fZ þf´ff³fe ¶f`aIY ÀfZ þbMXfE 55 IYSXûOÞX OXfgÕXSX

¸fba¶fBÊÜ ¸fbIZYVf Aa¶ff³fe IYe IaY´f³fe dSXÕXf¹faÀf BaOXÀMÑeþ dÕXd¸fMXZOX (AfSXAfBEÕX) ³fZ ¶fb²fUfSX IYû IYWXf dIY CXÀf³fZ þf´ff³fe ¶f`aIYûa ÀfZ 55 IYSXûOÞX OXfgÕXSX IYf IYþÊ dÕX¹ff WX`Ü BÀfIYf CX´f¹fû¦f IaY´f³fe IZY ´fZMÑûIZYd¸fIYÕX Àfa¹fa{ AüSX ¦f`ÀfedRYIZYVf³f BIYfBÊ IZY dUÀ°ffSX ´fSX WXû³fZ UfÕXZ J¨fÊ IZY EIY dWXÀÀfZ IZY °füSX ´fSX dIY¹ff þfE¦ffÜ IaY´f³fe ³fZ EIY ¶f¹ff³f ¸fZa IYWXf dIY 2012-13 ¸fZa ²f³f þbMXf³fZ IZY dÕXE VfbøY dIYE ¦fE IYf¹fÊIiY¸f IYû þfSXe SXJ°fZ WXbE AfSXAfBEÕX ³fZ E¢Àf´fûMXÊ IiYZdOXMX EþZaÀfe (BÊÀfeE) IZY Àff±f 55 IYSXûOÞX OXfgÕXSX IZY dÕXE WXf±f d¸fÕXf¹ff WX`Ü BÀf SXfdVf ¸fZa þf´ff³f ¶f`aIY AfgRY BaMXSX³fZVf³fÕX IYfg´fSXZVf³f (þZ¶feAfBÊÀfe) AüSX IbYL A³¹f þf´ff³fe ¶f`aIYûa ³fZ ·fe ¹fû¦fQf³f dIY¹ff WX`Ü ¶f¹ff³f ¸fZa IYWXf ¦f¹ff WX` dIY AfSXAfBEÕX õfSXf WXf±f ¸fZa dÕXE ¦fE A¶f °fIY IZY Àf¶fÀfZ ¶fOÞXZ ´fcaþe dUÀ°ffSX IYf¹fÊIiY¸f IZY dÕXE ¹fWX BÊÀfeE ÀfZ dÕX¹ff ¦f¹ff AfSXAfBEÕX IYf AfNXUfa IYþÊ WX`Ü IYþÊ IYe Uf´fÀfe 12 ÀffÕX ¸fZa IYe þfE¦feÜ BÀf IYþÊ ¸fZa þZ¶feAfBÀfe IYe dWXÀÀfZQfSXe 33 IYSXûOÞX OXfgÕXSX AüSX A³¹f þf´ff³fe ¶f`aIYûa IYe dWXÀÀfZQfSXe 22 IYSXûOÞX OXfgÕXSX WXû¦feÜ A³¹f ¶f`aIYûa ¸fZa Vffd¸fÕX WX`a ¶f`aIY AfgRY MXû¢¹fû-d¸f°Àfbd¶fVfe, Àfbd¸f°fû¸fû d¸f°ÀfbBÊ ¶f`adIaY¦f IYfSX´fûSXZVf³f, d¸fþbWXû ¶f`aIY AüSX °fe³f ÃfZ{e¹f þf´ff³fe ¶f`aIY¦fb³f¸ff ¶f`aIY, WXd¨fþb³fe ¶f`aIY AüSX d¨f¶ff ¶f`aIYÜ

¸fûQe ÀfZ ª¹ffQf A¸feSX WX`a IZYþSXeUfÕX ³fBÊ dQ»»feÜ Af¸f AfQ¸fe ´ffMXÊe IZY ³fZ°ff ASXdUaQ IZYþSXeUfÕX AüSX CX³fIYe ´f°³fe, ·ffþ´ff IZY ´feE¸f CX¸¸feQUfSX ³fSXZaQi ¸fûQe ÀfZ ª¹ffQf ¶fOÞXZ IYSXûOÞX´fd°f WX`aÜ ASXdUaQ IZYþSXeUfÕX ³fZ ¶fb²fUfSX IYû UfSXf¯fÀfe ¸fZa A´f³ff ³ff¸ffaIY³f ·fSXfÜ BÀf ³ff¸ffaIY³f IZY ¸fb°ffd¶fIY, ASXdUaQ AüSX CX³fIYe ´f°³fe IZY ´ffÀf IbYÕX 2.14 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ IYe ¨fÕX-A¨fÕX Àfa´fdØf WX`Ü UWXea, ³fSXZaQi ¸fûQe IYe §fûd¿f°f Àfa´fdØf 1.5 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ WX`Ü A´f³fZ BÀf ³ff¸ffaIY³f ¸fZa IZYþSXeUfÕX ³fZ ¹fWX dÕXJf dIY CX³fIZY dJÕXfRY dUd·f³³f AQfÕX°fûa ¸fZa LWX ¸ff¸fÕXZ ¨fÕX

¸ffBIiYû¸f`¢Àf ³fZ QZVf ¸fZa À¸ffMÊXRYû³f ¶f³ff³ff VfbøY dIY¹ff

³fBÊ dQ»»feÜ QZVf IYe QcÀfSXe Àf¶fÀfZ ¶fOÞXe ¸fû¶ffBÕX dOXUfBÀf IaY´f³fe ¸ffBIiYû¸f`¢Àf ³fZ A¶f A´f³fZ ÷YQi´fi¹ff¦f, CXØfSXfJaOX IZY ´ÕXfaMX ¸fZa WX`aOXÀfZMX ¶f³ff³fZ VfbøY IYSX dQE WX`aÜ ¸ffBIiYû¸f`¢Àf ´fiUöYf ³fZ IYWXf, 'IaY´f³fe IYf ÷YQi´fi¹ff¦f ¸fZa ¸f`³¹fbR`YˆYdSXa¦f ´ÕXfaMX WX`, þWXfa EÕXBÊOXe AüSX MX`¶fÕXMX ¶f³f°fZ WX`aÜ IaY´f³fe ³fZ Qû ¸fWXe³fZ ´fWXÕXZ UWXfa ¸fû¶ffBÕX RYû³f ¶f³ff³ff VfbøY IYSX dQ¹ff WX`Ü' ´fiUöYf ³fZ IYWXf dIY ¸ffBIiYû¸f`¢Àf QZVf ¸fZa d¶fIY³fZ UfÕXZ Àf·fe MX`¶fÕXMX BÀf ´ÕXfaMX ¸fZa ¶f³ff SXWXe WX`, ÕXZdIY³f ¸fû¶ffBÕX RYû³f IYf CX°´ffQ³f Vfb÷YAf°fe ¨fSX¯f ¸fZa WX`Ü BaOXÐÀMÑe IZY AfaIYOÞXûa IZY ¸fb°ffd¶fIY ¸ffBIiYû¸f`¢Àf QZVf ¸fZa ¸fû¶ffBÕX RYû³f AüSX MX`¶fÕXMX ´feÀfe Qû³fûa ¸fZa QcÀfSXe Àf¶fÀfZ ¶fOÞXe IaY´f³fe WX`Ü

SXWXZ WX`aÜ Af´f IZY ³fZ°ff ³fZ ³ff¸ffaIY³f ³fZ IYWXf WX` dIY CX³fIZY ´ffÀf Qû μÕX`MX- EIY BadQSXf´fbSX¸f, ¦ffdþ¹ff¶ffQ ¸fZa AüSX QcÀfSXf WXdSX¹ff¯ff IZY dVfUf³fe ¸fZa WX`aÜ BadQSXf´fbSX¸f IZY μÕX`MX IYe IYe¸f°f 55 ÕXfJ ÷Y´f¹fZ AfaIYe ¦fBÊ WX`, þ¶fdIY dVfUf³fe IZY ¸fIYf³f IYe ÕXf¦f°f 37 ÕXfJ ÷Y´f¹fZ WX`Ü IZYþSXeUfÕX IYe ´f°³fe Àfb³fe°ff IZY ³ff¸f ¦fbOX¦ffaU ¸fZa 2,244 U¦fÊ ¸feMXSX (ÃfZÂfRYÕX) ¶fOÞXf μÕX`MX WX`, dþÀfIYe ÕXf¦f°f 1 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ WX`Ü IZYþSXeUfÕX IYfVfe ³f¦fSXe ¸fZa ·ffþ´ff IZY ´fi²ff³f¸faÂfe ´fQ IZY CX¸¸feQUfSX ³fSXZaQi ¸fûQe IZY dJÕXfRY ¨fb³ffU ÕXOÞX SXWXZ WX`aÜ dQne IZY

´fcUÊ ¸fb£¹f¸faÂfe ASXdUaQ IZYþSXeUfÕX ³fZ §fûd¿f°f dIY¹ff dIY CX³fIZY ´ffÀf ¨fÕX Àfa´fdØf 4,25,085 ÷Y´f¹fZ WX`a þ¶fdIY CX³fIYe ´f°³fe IZY ´ffÀf IbYÕX 17,41,583 ÷Y´f¹fZ WX`aÜ BÀf¸fZa 300 ¦fif¸f Àfû³ff Vffd¸fÕX WX` dþÀfIYe ÕXf¦f°f 9 ÕXfJ ÷Y´f¹fZ WX`Ü ³ff¸ffaIY³f IZY ¸fb°ffd¶fIY, CX³fIYe þZ¶f ¸fZa dRYÕXWXfÕX 15,000 ÷Y´f¹fZ ³fIYQ SXfdVf WX`, þ¶fdIY ´f°³fe IZY ´ffÀf 10,000 ÷Y´f¹fZ WX`aÜ ³ff¸ffaIY³f IZY ¸fb°ffd¶fIY, CX³fIYe ÀfZ dÕXE 30 ÕXfJ ÷Y´f¹fZ IYf WXû¸f ÕXû³f ´f°³fe ´fSX IbYÕX QZ³fQfSXe 41 ÕXfJ ÷Y´f¹fZ AüSX dSXV°fZQfSXûa ÀfZ dÕXE 11 ÕXfJ IYe WX`, dþÀf¸fZa ÀMXZMX ¶f`aIY AfgRY BadOX¹ff ÷Y´f¹fZ Vffd¸fÕX WX`aÜ

ÀMX`ÔOOÊ IYZ §fSXZ»fc ´fÔJZ ¶ffþfSX ¸fZÔ, IYe¸f°f 1650 ÀfZX 2500 øY´fE ImY ¶fe¨f

³fBÊ dQ»»feÜ 1.3 ASX¶f OXfg»fSX IYe IYÔ´f³fe W`½f»Àf BÔdO¹ff d»fd¸fMXZO ImY þf³fZ ¸ff³fZ ¶fifÔO ÀMX`ÔOOÊ B»f`d¢XMÑIY»Àf ³fZ §fSXZ»fc ¶ffþfSX ¸fZÔ Àfed»fÔ¦f, ´f`OÀMX»f, MXZ¶f»f, ½ffg»f E½fÔ EZ¢XþÞWfgÀMX ´fÔJfZÔ IYe ßfZ¯fe ¸fZÔ 12 ³fE ´fied¸f¹f¸f ¸ffgO»f ´fZVf dIYE W`ÔÜ WSX ´fÔJf AfIY¿fÊIY PÔ¦f ÀfZ, ´fSXR`Y¢XVf³f ImY Àff±f ÀMXfB»f ½f dOþfB³f dIY¹ff ¦f¹ff W` AüSX Af²fbd³fIY §fSXfZÔ IYe þøYSX°ffZÔ IYfZ ²¹ff³f ¸fZÔ SXJ°fZ WbE ´fied¸f¹f¸f Àf`¦f¸fZÔMX ImY d»fE B³WZÔ °f`¹ffSX dIY¹ff ¦f¹ff W`Ü B³f ´fÔJfZÔ IYe IYe¸f°f 1650 øY AüSX 2500 øY ImY ¶fe¨f SXJe ¦fBÊ W`Ü Àfed»fÔ¦f ´fÔJfZÔ IYe ³fBÊ SXZÔþ IYfZ Àfb§fOÞ°ff ImY Àff±f dOþfB³f dIY¹ff ¦f¹ff W` AüSX ¹fZ EZÀ±fZdMXIY »fbIY ImY Àff±f

Af°fZ W`ÔÜ BÀf ßfZ¯fe ¸fZÔ IYÔ´f³fe ³fZ 5 ³fE ImY d»fE W`½fe OйfcMXe ¸ffZMXSX »f¦fe WbBÊ W`Ü ¸ffgO»f »ffÔ¨f dIYE W`Ô dþ³fImY ³ff¸f W`Ô: ¹fZ ´fÔJZ AfIY¿fÊIY SXÔ¦ffZÔ ¸fZÔ C´f»f¶²f W`Ô; IicYþÞSX, SXfZ½fSX, ÀMX`»fSX, ¶fieþÞSX AüSX þ`ÀfZ: ´f»fÊ ½WfBMX, ´f»fÊ ¶fifC³f, ¦ffZ»O d¸fÀMX, AfZdVf¹f³f ¶»¹fc, ´fe»f AfB½fSXe, ´f»fÊ ¶fifC³f AüSX d¶f¹ffÔIYfZÜ ½ffg»f R`Y³f ßfZ¯fe ¸fZÔ IYÔ´f³fe ³fZ ÀfZ»fSX ½ffg»f R`Y³f »ffÔ¨f dIY¹ff W` þfZ ÀMXfBÊd»fVf ½f Af²fbd³fIY »fbIY ImY Àff±f Af°ff W`Ü BÀf¸fZÔ ¦fd°f ½f QfZ»f³f ImY d»fE ´fb»f IYfgOÊ W`Ü °f±ff ¶fZW°fSXe³f W½ff ImY d»fE ¹fW ÀfZ»fSXÜ Vff³fQfSX SXÔ¦ffZÔ IYe ½¹ff´fIY SXZÔþ VfdöYVff»fe ¸ffZMXSX ImY Àff±f Af°ff W`Ü ¸fZÔ ´fZVf dIYE ¦fE B³f ´fÔJfZÔ ImY SXÔ¦ffZÔ IYfZ ´f`OÀMX»f ßfZ¯fe ¸fZÔ IYÔ´f³fe ³fZ ÀfZ»fSX C´f·ffZöYf A³fbÀfÔ²ff³f ½f þf³fIYfSXe ImY ´f`OÀMX»f ´fÔJZ »ffÔ¨f dIYE W`Ô dþ³WZÔ Af²ffSX ´fSX ¨fb³ff ¦f¹ff W`Ü B³f ´fÔJfZÔ ImY ÀMXfBd»fVf PÔ¦f ÀfZ dOþfB³f dIY¹ff ¦f¹ff ¶»fZO ¨füOZÞ AüSX E¹fSXfZ Of¹f³f`d¸fIY»fe W` °f±ff ¶fZW°fSX W½ff ImY d»fE ¹fW E¹fSXfZ dOþfB³f dIYE ¦fE W`Ô þfZ AÀfSXQfSX PÔ¦f Of¹f³fZd¸fIY»fe ÀfÔ°fbd»f°f ¶»fZO ImY Àff±f ÀfZ W½ff QZ°fZ W`Ô AüSX B³f¸fZÔ Q¸fQfSX ´fiQVfʳf Af°ff W`Ü

A¶f dU¸ff³f ¸fZa IYSX ÀfIZYa¦fZ ¸fû¶ffBÕX dIYÀfe IYe¸f°f ´fSX ³fWXea AüSX ÕX`´fMXfg´f IYf BÀ°fZ¸ffÕX ¸ff³fe þfEa¦fe ¸ffa¦fZa

³f¹fe dQ»»feÜ dU¸ff³f³f d³f¹ff¸fIY OXeþeÀfeE ³fZ ¹ffdÂf¹fûa IYû dU¸ff³f IZY ·fe°fSX ¸fû¶ffBÕX RYû³f IYû μÕXfBMX ¸fûOX ¸fZa BÀ°fZ¸ffÕX IYSX³fZ IYe Bþfþ°f QZ Qe WX`Ü BÀfIZY dÕXE CXÀf³fZ CX³f d³f¹f¸fûa ¸fZa ¶fb²fUfSX IYû ÀfaVfû²f³f dIY¹ff, dþ³fIZY °fWX°f ´fûMXÊZ¶fÕX BÕXZ¢MÑfgd³fIY CX´fIYSX¯f IZY BÀ°fZ¸ffÕX ´fSX SXûIY ±feÜ Afd²fIYfdSXIY ÀfcÂfûa ³fZ IYWXf dIY d³f¹f¸fûa ¸fZa ÀfaVfû²f³f IZY ¶ffQ A¶f ÕXû¦f CXOÞXf³f IZY Àf·fe ¨fSX¯fûa ¸fZa ¸fû¶ffBÕX CX´fIYSX¯fûa IYf BÀ°fZ¸ffÕX IYSX ÀfIZYa¦fZ, ÕXZdIY³f μÕXfBMX ¸fûOX ¸fZaÜ CX³WXûa³fZ IYWXf dIY ³f¹fZ d³f¹f¸f ¹ff ³ff¦fSX dU¸ff³f³f AfUV¹fIY°ff (ÀfeEAfSX) IZY dIiY¹ff³U¹f³f IZY Àff±f A¶f ¹ffÂfe dU¸ff³f ¸fZa μÕXfBMX ¸fûOX ¸fZa A´f³fZ ÀfZÕXRYû³f, MX`¶fÕXZMX ¹ff ÕX`´fMXfg´f ¨ffÕXc IYSX ÀfIY°fZ WX`a, UedOX¹fû ¦fZ¸f JZÕX ÀfIY°fZ WX`a, Àfa¦fe°f Àfb³f ÀfIY°fZ WX`a, dRY»¸f QZJ ÀfIY°fZ WX`a ¹ff BÊ-¸fZÕX MXfB´f IYSX

ÀfIY°fZ WX`aÜ WXfÕXfadIY, dU¸ff³f WXUfBÊ AçZ ´fSX CX°fSX³fZ IZY ¶ffQ WXe ¹ffÂfe BÊ-¸fZÕX ·fZþ ÀfIZYa¦fZÜ ÀfcÂfûa ³fZ IYWXf dIY dU¸ff³f³f IaY´fd³f¹ffa ÕXa¶fZ Àf¸f¹f ÀfZ BÀfIYe ¸ffa¦f IYSX°fe SXWXe WX`aÜ dU¸ff³f³f dUVfZ¿fÄfûa IYf IYWX³ff WX` dIY

BÀfÀfZ ¹ffdÂf¹fûa IYû IYf¸f IYSX³fZ IZY dÕXE Ad²fIY Àf¸f¹f d¸fÕX ÀfIZY¦ffÜ BÀfÀfZ CX³f ¹ffdÂf¹fûa IYû ª¹ffQf ÕXf·f WXû¦ff, þû ¶fþMX dU¸ff³f ¸fZa ¹ffÂff IYSX°fZ WX`a AüSX ¸f³fûSXaþ³f IZY dÕXE CX³WXZa IYûBÊ ÀfbdU²ff ³fWXea d¸fÕX°feÜ dU¸ff³f³f d³f¹ff¸fIY ³fZ WXUfBÊ ¹ffdÂf¹fûa IYû Qe þf SXWXe BÀf ³f¹fe

ÀfbdU²ff IYû Àfa·ffÕX³fZ IZY dÕXE IiYc ÀfQÀ¹fûa WXZ°fb ´fidVfÃf¯f dQVffd³fQÊZVf ·fe °f`¹ffSX dIY¹fZ WX`aÜ ³f¹fZ d³f¹f¸fûa IZY °fWX°f Àf·fe dU¸ff³f³f IaY´fd³f¹fûa IYû B³f CX´fIYSX¯fûa IZY ¨fÕX°fZ dIYÀfe ·fe ÀfadQ¦²f ¹ff ´fbá ´feBOXe WXÀ°fÃfZ´f ¹ff ²fbaAf ¹ff Af¦f IYe Àfc¨f³ff OXeþeÀfeE IYû QZ³fZ IYf d³fQÊZVf dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü CX³WXûa³fZ IYWXf dIY WXUfBÊ ÀfbSXÃff ÀfZ Àfa¶fð ÀfeEAfSX IZY EIY U¦fÊ ¸fZa ÀfaVfû²f³f dIY¹ff ¦f¹ff WX`, °ffdIY μÕXfBMX ¸fûOX ¸fZa ´fûMXÊZ¶fÕX BÕXZ¢MÑfgd³fIY CX´fIYSX¯fûa IZY BÀ°fZ¸ffÕX IYe A³fb¸fd°f Qe þf ÀfIZYÜ OXeþeÀfeE IZY BÀf IYQ¸f ÀfZ ·ffSX°f CX³f ¨fbd³faQf QZVfûa ¸fZa Vffd¸fÕX WXû þf¹fZ¦ff, þWXfa dU¸ff³f IZY ·fe°fSX ´fûMXÊZ¶fÕX BÕXZ¢MÑfgd³fIY CX´fIYSX¯fûa IZY CX´f¹fû¦f IYe A³fb¸fd°f WX`Ü d´fLÕXZ ÀffÕX dQÀfa¶fSX ¸fZa d¶fidMXVf E¹fSXUZþ ³fZ μÕXfBMX ¸fûOX ¸fZa ÀfZÕXRYû³f IZY BÀ°fZ¸ffÕX IYe A³fb¸fd°f Qe ±feÜ IbYL A³¹f ¹fcSXû´fe¹f U A¸fZdSXIYe dU¸ff³f³f IaY´fd³f¹fûa ³fZ ·fe d³f¹f¸fûa ¸fZa BÀfe °fSXWX IZY ÀfaVfû²f³f dIYE WX`aÜ

³fBÊ dQ»»fe Ü Qû´fdWX¹ff ¶ffþfSX IYe dQ¦¦fþ QZÀfe IaY´f³fe ¶fþfþ AfgMXû IZY ´fi¶fa²f d³fQZVfIY SXfþeU ¶fþfþ ³fZ IaY´f³fe IZY ¨ffIY¯f Àfa¹faÂf ¸fZa WXOÞX°ffÕX IYSX SXWXZ ßfd¸fIYûa IZY Àff¸f³fZ ÓfbIY³fZ ÀfZ ÀffRY B³fIYfSX IYSX dQ¹ff WX`Ü CX³WXûa³fZ IYWXf dIY UWX ßfd¸fIYûa IZY Àff±f Àf£°fe ÀfZ d³f´fMX³fZ IZY dÕXE °f`¹ffSX WX`a AüSX BÀfIZY ¶fQÕXZ Àfa¹faÂf ¸fZa LWX ¸fWXe³fZ IYf¸f NX´f SXWX°ff WX` °fû ·fe CX³WXZa IYûBÊ dRYIiY ³fWXea WX`Ü ¶fþfþ IZY ¨ffIY¯f Àfa¹faÂf ¸fZa WXSX ¸fWXe³fZ 70,000 ÀfZ 80,000 ¶ffBIY ¶f³f°fe WX`a AüSX IaY´f³fe IZY IbYÕX CX°´ffQ³f ¸fZa BÀfIYf 25 RYeÀfQe ÀfZ ª¹ffQf ¹fû¦fQf³f WX`Ü IaY´f³fe IZY Àf¶fÀfZ ÕXûIYd´fi¹f ¶fifaOX ´f»ÀfSX IYe ¶ffBIY ·fe BÀfe Àfa¹faÂf ¸fZa ¶f³f°fe WX`aÜ d¶f¬f³fZÀf ÀMX`aOXOXÊ ÀfZ ¶ff°f¨fe°f ¸fZa ¶fþfþ ³fZ IYWXf, 'WX¸f ÕXa¶fe ÕXOÞXfBÊ IZY dÕXE °f`¹ffSX WX`a AüSX ³f °fû ßf¸f Àfa¦fNX³fûa ´fSX ³fSX¸fe dQJfEa¦fZ, ³f WXe CX³fIYe ¶fIYUfÀf ¸ffa¦fZa ¸ff³fZa¦fZÜ BÀfIYe UþWX ÀfZ A¦fSX IYfSXJf³fZ ¸fZa CX°´ffQ³f NX´f WXû°ff WX` °fû WXû³fZ QedþEÜ'¨ffIY¯f Àfa¹faÂf ¸fZa AfNX ¸fWXe³fZ ¸fZa QcÀfSXe ¶ffSX WXOÞX°ffÕX WXbBÊ WX`Ü d´fLÕXe ¶ffSX 50 dQ³f IZY ¶ffQ WXOÞX°ffÕX MXcMXe ±fe AüSX IaY´f³fe IZY Qû´fdWX¹ff CX°´ffQ³f ´fSX BÀfIYf IYfRYe AÀfSX ´fOÞXf ±ffÜ ¶fþfþ ³fZ IYWXf, 'þû 30 ÀfZ 50 ßfd¸fIY dQæY°f ´f`Qf IYSX SXWXZ WX`a, CX³fIZY dÕXE °fû A¶f IbYL ³fWXea WX`Ü ¶ffIYe À±ff¹fe ßfd¸fIYûa IYû ¸f`a ¶f°ff SXWXf WXca dIY CX³fIZY dÕXE IYf¸f ´fSX ÕXüMX Af³ff WXe A¨Lf WXû¦ffÜ' IaY´f³fe ³fZ d´fLÕXZ IbYL ¸fWXe³fûa ¸fZa ´ffa¨f ßfd¸fIYûa IYû d³fÕXad¶f°f dIY¹ff WX` AüSX ´fSXZVff³fe ´f`Qf IYSX³fZ UfÕXZ Qþʳf ·fSX ßfd¸fIYûa IZY dJÕXfRY ·fe IYfSXUÊfBÊ IYf ¸f³f ¶f³ff SXWXe WX`Ü d´fLÕXZ ÀffÕX IYe WXOÞX°ffÕX IZY QüSXf³f d³fÕXad¶f°f WXbE 13 ßfd¸fIY A¶f °fIY IYf³fc³fe ´fidIiY¹ff ÀfZ ¦fbþSX SXWXZ WX`aÜ dUV½f IY»¹ff¯f IYf¸f¦ffSX Àfa¦fNX³f ³fZ 28 A´fi`ÕX ÀfZ ¨ffIY¯f Àfa¹faÂf ¸fZa WXOÞX°ffÕX IYf ³fûdMXÀf QZ dQ¹ff WX` AüSX IaY´f³fe IYû A´f³fe ¸ffa¦fZa ·fe Àfüa´fe WX`aÜ

§fSXZÕXc ¦f`Àf IZY dÕXE EþZaÀfe ´fSX ´f±fSXfU ÀfZ»Àf ¶fPÞXf³fZ IZY À´fZVfÕX ´ÕXf³f ´fSX B³RYûdÀfÀf IYf RYûIYÀf VfZSXIYûMX (d¶fþ³füSX)Ü §fSXZÕXc ¦f`Àf IYe IYfÕXf¶ffþfSXe ÀfZ ¦fbÀÀffE CX´f·fûöYfAûa ³fZ ¸f`³f ¶ffþfSX ¸fZa ´fiQVfʳf dIY¹ffÜ CX´f·fûöYfAûa IYf IYWX³ff ±ff dIY ¶fbdIaY¦f IZY Qû-Qû ¸ffWX ¶ffQ ·fe ¦f`Àf ³fWXea Qe þf SXWXe WX`Ü BÀfIZY AÕXfUf ¦ffaU ³fÀfeSXQeUfÕXf IZY ÕXû¦fûa IYf ¹fWXfa °fIY AfSXû´f ±ff dIY CX³WXZa °fe³f ¸ffWX ÀfZ ¦f`Àf dÀfÕXZaOXSX ³fWXea d¸fÕXZ WX`aÜ BÀfIZY AÕXfUf WXû¸f dOXÕXeUSXe IZY ³ff¸f ´fSX ·fe AU`²f øY´f ÀfZ UÀfcÕXe IYe þf SXWXe WX`Ü ³f¦fSX ¸fZa §fSXZÕXc ¦f`Àf IYe IYfÕXf¶ffþfSXe ÷YIY³fZ IYf ³ff¸f ³fWXea ÕXZ SXWXe WX`Ü ¦f`Àf ³f d¸fÕX³fZ ÀfZ ¦fbÀÀffE CX´f·fûöYf ¸fZ³f ¶ffþfSX ¸fZa EIY{ WXbE AüSX ¦f`Àf EþZaÀfe ÀUf¸fe IZY dJÕXfRY ³ffSXZ¶ffþe IYSX°fZ WXbE ´fiQVfʳf dIY¹ffÜ ´fiQVfʳfIYfdSX¹fûa

IYf AfSXû´f ±ff dIY ¶fbdIaY¦f IZY Qû-Qû ¸ffWX ¶ffQ ·fe ¦f`Àf ³fWXea d¸fÕX SXWXe WX`Ü BÀfIZY AÕXfUf WXû¸f dOXÕXeUSXe IZY ³ff¸f ´fSX ·fe AU`²f øY´f ÀfZ UÀfcÕXe IYe þf SXWXe WX`Ü ¦ffaU ³fÀfeSXQeUfÕXf IZY ¦fif¸fe¯fûa IYf IYWX³ff ±ff dIY CX³fIZY ¦ffaU IZY ÕXû¦fûa IYû °fe³f ¸ffWX ÀfZ dÀfÕXZaOXSX ³fWXea d¸fÕXf WX`Ü ´fiQVfʳf IYSX³fZ UfÕXûa ¸fZa Vf¸fVffQ AWX¸fQ, ¸fûWX¸¸fQ IYfdÀf¸f, WX³feRY A¶¶ffÀfe, A¶fSXfSX AWX¸fQ, ³fSXZ³Qi, ÀfbSXZVf, SXfþZVf, ´fiZ¸f dÀfaWX, JbVf³fbQf, IbYÀfb¸fÕX°ff AfdQ Vffd¸fÕX SXWXZÜ BÀf Àfa¶fa²f ¸fZa EþZaÀfe ÀUf¸fe ¶ffÕXZVf ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ´ÕXfaMX ÀfZ WXe ¦f`Àf IY¸f Af SXWXe ±feÜ BÀfÀfZ CX´f·fûöYfAûa IYû ´fSXZVff³fe WXû SXWXe ±feÜ A¶f EIYQû dQ³f ¸fZa dÀ±fd°f ÀfWXe WXû þfE¦feÜ

¶fZa¦fÕXb÷YÜ ·ffSX°f IYe QcÀfSXe ¶fOÞXe ÀffgμMXUZ¹fSX IaY´f³fe B³RYûdÀfÀf ÀfZ»Àf BRZYd¢MXU³fZÀf Àfb²ffSX³fZ IZY dÕXE EIY ¶fOÞXe ¹fûþ³ff ÕXf¦fc IYSX SXWXe WX`Ü ¶fZa¦fÕXb÷Y ¶fZÀOX IaY´f³fe IZY Àfed³f¹fSX E¦þZ¢¹fcdMX½Àf ³fZ ¹fWX þf³fIYfSXe QeÜ CX³WXûa³fZ IYWXf dIY ¹fWX CX´ff¹f RYfB³f`aVfÕX BʹfSX 2014-15 IZY °feÀfSXZ ¢½ffgMXÊSX IZY ´fWXÕXZ AÀfSX dQJf³ff VfbøY IYSX ÀfIY°fZ WX`aÜ Qû ÀffÕX ÀfZ ª¹ffQf Àf¸f¹f °fIY BaOXÀMÑe IYû AaOXSX´fSXRYfg¸fÊ IYSX³fZ UfÕXe B³RYûdÀfÀf ¨fZ¹fSX¸f`³f E³fAfSX ³ffSXf¹f¯f ¸fcd°fÊ IYe A¦fbUfBÊ ¸fZa MX³fÊASXfCXaOX IYe IYûdVfVf IYSX SXWXe WX`ÜE¦þZ¢¹fbdMX½Àf ³fZ ¶f°ff¹ff dIY IaY´f³fe ÀfZ»Àf ¶fPÞXf³fZ IYe ³fBÊ ¸fbdWX¸f IZY °fWX°f AûUSXÀfeþ ¸ffIYÊZMXÐÀf ¸fZa WXf¹fdSXa¦f ¶fPÞXf SXWXe WX` AüSX AfgÕX ¢ÕXfBaMX RZYdÀfa¦f E¦þZ¢¹fbdMX½Àf IYe MÑZd³fa¦f ´fSX RYûIYÀf IYSX SXWXe WX`Ü ª¹ffQf°fSX ¢ÕXfBaMX RZYdÀfa¦f RaY¢VfaÀf IYû QZJ³fZ UfÕXZ B³RYûdÀfÀf IZY Qû ´fiZdþOXZaMXÐÀf ¸fZa ÀfZ EIY ¶feþe ßfed³fUfÀf ³fZ ¶f°ff¹ff, 'ÀfZ»Àf BRZYd¢MXU³fZÀf ¶fPÞXf³fZ IZY dÕXE WX¸f A´f³fe ¹ff{f VfbøY IYSX SXWXZ WX`aÜ' ßfed³fUfÀf ³fZ ¶f°ff¹ff dIY IaY´f³fe IYf RYûIYÀf IZYUÕX ÀfZ»Àf I`Y´fd¶fdÕXMXe ´fSX ³fWXea WX`a, ¶fd»IY

¸ff¨fÊ ¸fZa dVf¶fbÕXfÕX ³fZ RYfB³f`aVfÕX BʹfSX 2014 IZY ¢ÕXfBaMXÐÀf IZY Àff±f þbOÞXIYSX IaYÀf»MXZdMXU ¸f`³fSX ¸fZa CX³fIYe d¶fþ³fÀf ´fifg¶ÕX¸Àf IYû AfBOXZadMXRYfBÊ AüSX RYfB³fÕX ¢½ffgMXÊSX AüSX RYfB³f`aVfÕX BʹfSX 2015 IZY CXÀfZ Àffg»U IYSX³fZ IYe Ãf¸f°ff IYû ¶fZWX°fSX ¶f³ff³fZ ¸fZa ·fe ´fWXÕXZ ¢½ffgMXÊSX ¸fZa SXZUZ³¹fc ¦fiû±f ÀfbÀ°f SXWX³fZ IYe ¨fZ°ffU³fe Qe ±feÜ B³RYûdÀfÀf ³fZ RYfB³f`aVfÕX BʹfSX 2014-15 IZY dÕXE SXZUZ³¹fc ¸fZa 7-9 RYeÀfQe ¦fiû±f IYf RYûSXIYfÀMX dQ¹ff WX`, þ¶fdIY ³f`ÀIYfg¸f ³fZ BaOXÀMÑe IZY dÕXE 1315 RYeÀfQe ¦fiû±f IYf A³fb¸ff³f þ°ff¹ff WX`Ü E¢Àf´fedSX¹faÀOX ´fÀfʳfÕX IZY AÕXfUf IYSXe¶f 200 Ed¦þZ¢¹fbdMX½Àf ¶fe-ÀIcY»Àf ÀfZ WXf¹fSX dIYE ¦fE WX`aÜ dUQZVf ¸fZa (JfÀf°füSX ÀfZ þ¸fʳfÊe AüSX RiYfaÀf) ÀffaÀIÈYd°fIY AüSX IYfSXû¶ffSXe Àfa¶fa²fûa IYe ¶fZWX°fSXe ´fSX RYûIYÀf dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü WX`Ü B³RYûdÀfÀf IZY ¶fûOXÊ ¸fZa¶fSX ßfed³fUfÀf AüSX ´fiZdþOXZaMX B³RYûdÀfÀf IZY Àfed³f¹fSX UfBÀf ´fiZdþOXZaMX AüSX ¹fc¶fe ´fiUe¯f SXfU IYû ÀfeBÊAû EÀfOXe dVf¶fbÕXfÕX IZY ¦ÕXû¶fÕX WXZOX (dSXMXZÕX, IaYª¹fc¸fSX ¦fib´f EZaOX CXØfSXfd²fIYfSXe IYe SXZÀf ¸fZa Vffd¸fÕX ¶f°ff¹ff þf SXWXf WX`Ü ÕXfgdþdÀMX¢Àf) ÀfaQe´f OXOXÕXf³fe IYf IYWX³ff WX`, ßfed³fUfÀf ³fZ ¶f°ff¹ff, 'dþ³f UdMXÊIY»Àf ¸fZa WX¸f 'A¦fSX Af´f QcSX ÀfZ BÀf ¸ffgOXÕX IYû QZJZa¦fZ °fû Af´fIYû ¸füþcQ¦fe ¶fPÞXf³ff ¨ffWX°fZ WX`a, CX³f¸fZa WX¸f ¢ÕXfBaMXÐÀf IYû I`Y´fZdÀfMXe B³IiYeþ, I`Y´fZd¶fdÕXMXe ¸fZa ¶fPÞXû°fSXe AüSX A¦fiZdÀfU °fSXeIZY ÀfZ MXfSX¦fZMX IYSX SXWXZ WX`aÜ B³f UdMXÊIY»Àf AfdJSXIYfSX ÀfZ»Àf BRZYd¢MXU³fZÀf dQJZ¦feÜ' dSXMXZÕX ¸fZa BaV¹fûSXZaÀf, ÕXfBRY ÀffBaÀfZþ, WXZ»±fIZY¹fSX, E³fþÊe UdMXÊIYÕX CX³f¸fZa ÀfZ EIY WX`, dþÀfZ dVf¶fbÕXfÕX ³fZ AüSX ¹fcdMXdÕXMXeþ Vffd¸fÕX WX`aÜ' IY¸fþûSX ¶f°ff¹ff ±ffÜ

AüÀf°f ÀMXeÕX CX°´ffQ³f ¸fZa ³fûUfdMXÊÀf ÀfüQZ IYû ¸faþcdSX¹fûa IYf MXûMXf ·ffSX°f ³fZ Qbd³f¹ff IYû ´fLfOÞXf

³fBÊ dQ»»feÜ ·ffSX°f Qbd³f¹ff ¸fZa ¨fü±ff Àf¶fÀfZ ¶fOÞXf BÀ´ff°f d³f¸fÊf°ff QZVf WX`Ü QZVf ¸fZa 2014 IZY QüSXf³f IbYÕX 72.5 ÕXfJ MX³f BÀ´ff°f IYf CX°´ffQ³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ U»OXÊ ÀMXeÕX EÀfûdÀfEVf³f (OX¶»¹fcEÀfE) IYe °fSXRY ÀfZ dQE ¦fE AfaIYOÞXûa IZY ¸fb°ffd¶fIY ¸ff¨fÊ ¸fZa ·ffSX°f IYf BÀ´ff°f CX°´ffQ³f Qbd³f¹ff IZY AüÀf°f CX°´ffQ³f ÀfZ ª¹ffQf SXWXfÜ ·ffSX°f ¸fZa ÀMXeÕX CX°´ffQ³f ¶fPÞXû°fSXe QSX 3.9 RYeÀfQe SXWXe, þ¶fdIY Qbd³f¹ff ¸fZa AüÀf°f CX°´ffQ³f ¶fPÞXû°fSXe QSX IZYUÕX 2.7 ´fid°fVf°f WXe SXWXeÜ ·ffSX°f IYe UÈdð

QSX Qbd³f¹ff ÀfZ 1.2 RYeÀfQe ª¹ffQf SXWXeÜ OX¶»¹fcEÀfE ³fZ A´f³fe ¸ffdÀfIY dSX´fûMXÊ ¸fZa ¶f°ff¹ff dIY ¸ff¨fÊ ¸ffWX ¸fZa Qbd³f¹ff ·fSX IYf BÀ´ff°f CX°´ffQ³f 14.1 IYSXûOÞX MX³f SXWXfÜ d´fLÕXZ ÀffÕX ¸ff¨fÊ ¸fZa ·ffSX°f ³fZ 60.97 ÕXfJ MX³f IYf

BÀ´ff°f CX°´ffQ³f dIY¹ff ±ffÜ UWXea BÀf ÀffÕX ·ffSX°f ³fZ 72.5 ÕXfJ MX³f BÀ´ff°f IYf CX°´ffQ³f dIY¹ffÜ BÀf ÀffÕX ¨fe³f ³fZ ¸ff¨fÊ ¸fZa 7.03 IYSXûOÞX MX³f CX°´ffQ³f IZY Àff±f Qbd³f¹ff IZY BÀ´ff°f CX°´ffQ³f ¸fZa ÕX¦f·f¦f 50 RYeÀfQe IYf ¹fû¦fQf³f dQ¹ffÜ þû d´fLÕXZ ÀffÕX IYe Àf¸ff³f AUd²f ÀfZ 2.2 RYeÀfQe ª¹ffQf ±ffÜ þf´ff³f IYf CX°´ffQ³f 97 ÕXfJ MX³f AüSX QdÃf¯f IYûdSX¹ff IYf CX°´ffQ³f 61 ÕXfJ MX³f SXWXfÜ

³fBÊ dQ»»feÜ ¦ÕX`¢ÀfûdÀ¸f±f¢ÕXfB³f (þeEÀfIZY) AüSX BÕXfBÊ dÕXÕXe IZY Àff±f ³fûUfd°fÊÀf IZY IYBÊ ASX¶f OXfgÕXSX IZY dÂf´fÃfe¹f ÀfüQZ IYû Àfa·fU°f: dUd·f³³f EZaMXe-MÑÀMX d³f¹ff¸fIYûa ÀfZ ¸faþcSXe IYe QSXIYfSX WXû¦feÜ CXôû¦f IZY Ad²fIYfdSX¹fûa AüSX ´fid°fÀ´f²fÊf IYf³fc³f dUVfZ¿fÄfûa IYf IYWX³ff WX` dIY B³f °fe³fûa IaY´fd³f¹fûa IZY ¶fe¨f WXbE BÀf Àf¸fÓfü°fZ IYû ·ffSX°fe¹f ´fid°fÀ´f²fÊf Af¹fû¦f (ÀfeÀfeAfBÊ) ÀfdWX°f dUd·f³³f d³f¹ff¸fIYûa ÀfZ WXSXe ÓfaOXe ÕXZ³fe WXû¦feÜ BÀf U`däIY ÀfüQZ IZY Qf¹fSXZ ¸fZa I`YaÀfSX CX´f¨ffSX IYe QUf, MXeIYf, IYfCXaMXSX ´fSX d¶fIY³fZ UfÕXZ CX°´ffQ AüSX ´fVfb SXû¦f IYe QUf Vffd¸fÕX WX`aÜ WXfÕXfadIY °fe³fûa IaY´fd³f¹ffa B³f¸fZa ÀfZ Ad²fIYfaVf ÃfZÂf ¸fZa ¸füþcQ WX`a ÕXZdIY³f ·ffSX°f ¸fZa ÀfüQZ IZY ¶ffQ CX³fIZY Af´fÀfe dWX°fûa ¸fZa §ffÕX¸fZÕX WXû ÀfIY°ff WX` dþÀfÀfZ ¶ffþfSX ¸fZa ´fid°fÀ´f²fÊf ´fi·ffdU°f WXû ÀfIY°fe WX`Ü CXQfWXSX¯f IZY dÕXE, þeEÀfIZY dRYÕXWXfÕX §fSXZÕXc MXeIYf ¶ffþfSX ¸fZa IYSXe¶f 23.5 RYeÀfQe ¶ffþfSX dWXÀÀfZQfSXe IZY Àff±f Vfe¿fÊ

dJÕXfOÞXe WX` AüSX dÀUMXþSXÕX`aOX IYe QUf IaY´f³fe IZY ´fûMXRYÊûdÕX¹fû ÀfZ MXeIYf WXfdÀfÕX IYSX³fZ IZY ¶ffQ ¶ffþfSX ¸fZa CXÀfIYe dÀ±fd°f AüSX ¸fþ¶fc°f WXû¦feÜ ¹fWX BÀfdÕXE ·fe ¸fWXØU´fc¯fÊ WX` ¢¹fûadIY ·ffSX°fe¹f RYf¸fÊfÀ¹fbdMXIYÕX ¶ffþfSX ¸fZa IYfRYe d¶fJSXfU WX` AüSX CX°´ffQ ´fûMXRYÊûdÕX¹fû ¸fZa UÈdð IYf °ff°IYfdÕXIY AÀfSX ¶ffþfSX dWXÀÀfZQfSXe ´fSX dQJZ¦ffÜ þeEÀfIZY IZY ´fiUöYf IZY A³fbÀffSX, BÀf ÀfüQZ ÀfZ CXÀfZ ³fûUfd°fÊÀf IZY ¶fZ¢ÀfZSXû þ`ÀfZ ¶fifaOX WXfdÀfÕX WXûa¦fZ þû ¸f`d³faþfBdMXÀf ¶fe ÀfZ ¶f¨ffU IYf MXeIYf WX` AüSX ¸f`d³faþfBdMXÀf 'E¶feÀfeOX¶»¹fcUfBÊ' IZY MXeIZY dUIYdÀf°f dIYE þf SXWXZ WX`aÜ ÀUfÀ±Àf ÀfZUf ÃfZÂf IYe A¦fi¯fe ¶ffþfSX A³fbÀfa²ff³f EþZaÀfe AfBÊE¸fEÀf WXZ»±f IZY AfaIYOÞXûa IZY A³fbÀffSX, §fSXZÕXc MXeIYf ¶ffþfSX ¸fZa ¸ff¨fÊ ¸fZa Àf¸ff~ ÀffÕX IZY QüSXf³f þeEÀfIZY IYe IbYÕX d¶fIiYe 368.8 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ SXWXeÜ þ¶fdIY BÀfe JaOX ¸fZa d´fLÕXZ dUØf U¿fÊ ¸fZa ³fûUfd°fÊÀf ³fZ IbYÕX 109.8 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ IYe IY¸ffBÊ IYeÜ

WXfÕXfadIY B³f AfaIYOÞXûa ¸fZa IZYUÕX ÀMXfgdIYÀMXûa õfSXf IYe ¦fBÊ d¶fIiYe Vffd¸fÕX WX` þ¶fdIY I`YaÀfSX d¨fdIY°Àff AüSX MXeIYf ÃfZÂf ¸fZa ¦f`SX ÀMXfgdIYÀMX d¶fIiYe ·fe IYfRYe Ad²fIY WXû°fe WX`Ü I`YaÀfSX d¨fdIY°Àff ÃfZÂf ¸fZa ³fûUfd°fÊÀf A´f³fZ ¦ÕX`dUIY þ`ÀfZ CX°´ffQûa IZY Àff±f ´fWXÕXZ ÀfZ WXe IYfRYe ¸fþ¶fc°f dÀ±fd°f ¸fZa WX` AüSX BÀf ÀfüQZ IZY ¶ffQ þeEÀfIZY IZY I`YaÀfSX d¨fdIY°Àff CX°´ffQûa IYû WXfdÀfÕX IYSX CXÀfIYe dÀ±fd°f AüSX ¸fþ¶fc°f WXû¦feÜ §fSXZÕXc ¶ffþfSX ¸fZa þeEÀfIZY IYe ·ffSX°fe¹f BIYfBÊ þeEÀfIZY RYf¸fÊf BÀf JaOX ¸fZa A´f³fZ ¨ffSX CX°´ffQ- SXZUûÕX`OX, MXf¹fIZY¶fÊ, UûdMÑEaMX AüSX WXf¹f I`Yd¸MX³f- ¶fZ¨f°fe WX`Ü ÀfüQZ IZY °fWX°f B³f Àf·fe CX°´ffQûaa IYû ³fûUfd°fÊÀf IYû ¶fZ¨f³fZ ¹ff WXÀ°ffa°fdSX°f IYSX³fZ IYe ¶ff°f IYWXe ¦fBÊ WX`Ü JZ°ff³f EZaOX IaY´f³fe IZY ´ffMXʳfSX SXþ°f ¸fbJþÊeÊ ³fZ IYWXf dIY BÀf ÀfüQZ IZY Qf¹fSXZ ¸fZa Vffd¸fÕX IYfSXû¶ffSX IZY AfIYfSX IYû QZJ°fZ WXbE BÀfIZY dÕXE Àfa·fU°f: dUd·f³³f d³f¹ff¸fIYûa ÀfZ dUÕX¹f d³f¹faÂf¯f ¸faþcdSX¹fûa IYe QSXIYfSX WXû¦feÜ

ÀfZaÀfZ¢Àf 23,000 IZY IYSXe¶f ´fWXba¨ff

¸fba¶fBÊÜ IYSX 22,876.54 AaIY IYe ³fBÊ dSXIYfgOXÊ DYa¨ffBÊ ´fSX WXbAf ¶faQ dIYÀfIYe ª¹ffQf ¸ffa¦f ´fcaþe IYf ´fiUfWX þfSXe SXWX³fZ IZY ¶fe¨f I`Yd´fMXÕX ¦fbOXÐÀf U ¶f`aIY VfZ¹fSX d³fUZVfIYûa IZY AfIY¿fʯf IYf IZYaQi SXWXZÜ ¶ffg¸¶fZ VfZ¹fSX ¶ffþfSX IZY ÀfZaÀfZ¢Àf õfSXf ³fE dSXIYfgOXÊ ¶f³ff³fZ IYf dÀfÕXdÀfÕXf ¶fb²fUfSX IYû ·fe þfSXe SXWXfÜ ÀfZaÀfZ¢Àf 118.17 AaIYûa A±fUf 0.52 RYeÀfQe IYe A¨Le ¶fPÞX°f IZY Àff±f 22,876.54 AaIY IYe ³fBÊ dSXIYfgOXÊ DYa¨ffBÊ ´fSX ¶faQ WXbAfÜ B°f³ff WXe ³fWXea, ÀfZaÀfZ¢Àf MÑZdOXa¦f IZY QüSXf³f EIY Àf¸f¹f 22,912.52 AaIY IZY ³fE dVfJSX IYû Lc³fZ ¸fZa IYf¸f¹ff¶f WXû ¦f¹ff ±ffÜBÀfIZY Àff±f WXe ÀfZaÀfZ¢Àf EUa 23,000 IZY ³fE þfQbBÊ À°fSX IZY ¶fe¨f RYfÀfÕXf A¶f AüSX ·fe IY¸f WXû ¦f¹ff WX`Ü RaYOXûa õfSXf JfÀfIYSX I`Yd´fMXÕX ¦fbOXÐÀf EUa ¶f`aIY VfZ¹fSXûa IYe dÕXUfÕXe dIYE þf³fZ ÀfZ WXe ÀfZaÀfZ¢Àf IZY dÕXE DYa¨fe LÕXfa¦f ÕX¦ff³ff Àfa·fU WXû ´ff¹ffܳfZVf³fÕX ÀMXfgIY E¢Àf¨fZaþ IYf ¸fb£¹f Àfc¨fIYfaIY d³fμMXe ·fe ¶fb²fUfSX IYû 25.45 AaIY ¨fPÞXIYSX 6,840.80 AaIY IYe ³fBÊ dSXIYfgOXÊ DYa¨ffBÊ ´fSX ¶faQ WXbAfÜ ¹fWXe ³fWXea, d³fμMXe MÑZdOXa¦f IZY QüSXf³f EIY Àf¸f¹f BÀfÀfZ ·fe ª¹ffQf 6,861.60 AaIY IZY ³fE dVfJSX IYû Lc ¦f¹ff ±ffÜ


d¶f»ffÀf´fbSXÜ ¶fb²fUfSX IYû EIY ¶ffSX dRYSX þeAfSX´fe ³fZ Qû ¦ffÔþf °fÀIYSX IYû ´fIYOÞf W`Ü C³fIZY ´ffÀf ÀfZ 18 dIY»fû ¦ffÔþf þ¶°f dIY¹ff ¦f¹ff W`Ü þeAfSX´fe IZY A³fbÀffSX ¶fb²fUfSX IYe Qû´fWSX 3 ¶fþZ SXZ»fUZ ÀMXZVf³f ¸fZÔ ´fZMÑûd»fÔ¦f ImY QüSXf³f Qû ÀfÔQZdW¹fûÔ ÀfZ ´fcL°ffL IYe ¦fBÊÜ BÀf QüSXf³f Qû³fûÔ ³fZ þeAfSX´fe IYû ¦fû»f¸fû»f þUf¶f QZ³ff VfbøY IYSX dQ¹ffÜ C³fIZY ´ffÀf SXJZ ¶f`¦f IYe þfÔ¨f IYSX³fZ ´fSX 18 dIY»fû ¦ffÔþf dþÀfIYe IYe¸f°f 72 WþfSX ÷Y´fE W`, þ¶°f IYe ¦fBÊÜ ´fIYOÞZ ¦fE ¦ffÔþf °fÀIYSX ¸fZÔ »føfe ´fiÀffQ ¸fZWZSX d´f°ff ·f¦fUf³f ¸fZWZSX C¸fi 37 Àff»f ÀffdIY³f LbB¹ff¦fPÞ ±ff³ff þc³ff¦fPÞ IYf»ffWfÔOe COÞeÀff AüSX ¦f¯fZVf ´fiÀffQ Àfû³fe d´f°ff ¦füSXeVfÔIYSX Àfû³fe 43 Àff»fE ÀffdIY³f ¦fÖff ¨füIY þ¶f»f´fbSX Vffd¸f»f W`ÔÜ Qû³fûÔ COÞeÀff ÀfZ ¦ffÔþf »fZIYSX ¶fZ¨f³fZ IZY d»fE IYMX³fe þf SXWZ ±fZÜ

IYû¹f»ff ¨fûSXe IYSX°fZ ýû ¸fdWX»ff d¦fSXμ°ffSX

d¶f»ffÀf´fbSXÜ ¶fb²fUfSX IYe Àfb¶fW SXZ»fUZ »ffB³f IZY dIY³ffSXZ SXZ»fUZ »fûWf U IYû¹f»ff ¨fûSXe IYSX°fZ WbE Qû ¸fdW»ffAûÔ IYû ´fIYOÞf ¦f¹ff W`Ü AfSX´feER ³fZ Qû³fûÔ ¸fdW»ffAûÔ ´fSX AfSX´fe¹fc´fe E¢XMX IZY °fW°fÐ IYfSXÊUfBÊ IYSX þZ»f ·fZþ dQ¹ff W`Ü ¶fb²fUfSX IYû Àfb¶fW Qû ¸fdW»ffAûÔ IYû SXZ»fUZ ¹ffOÊ ¸fZÔ §fc¸f°fZ WbE QZJfÜ ´fcL°ffL ¸fZÔ ¸fdW»ffAûÔ ³fZ A´f³ff ³ff¸f ÀfBÊQf Jf°fc³f ´fd°f ¸fûW¸¸fQ Àf»fe¸f ÀffdIY³f ¶ff´fc C´f³f¦fSXE ±ff³ff °fûSXUf AüSX ³ff³f¶ffBÊ ¶fÔþfSXZ d´f°ff õfdSXIYf ´fiÀffQ ÀffdIY³f d·f»ffBÊ ¶fÀ°feE ¶f»füQf ¶f°ff¹ffÜ dþÀf¸fZÔ ÀfBÊQf IZY ´ffÀf 25 dIY»fû IYû¹f»ff AüSX 6 ³f¦f ´fZ³Of»f ¢X»fe´f EUÔ ³ff³f¶ffBÊ IZY ´ffÀf 20 dIY»fû IYû¹f»ff AüSX 6 ³f¦f ´fZ³Of»f ¢X»fe´f ´ff¹ff ¦f¹ffÜ Qû³fûÔ ¸fdW»ffEÔ SXZ»fUZ »ffB³f IZY dIY³ffSXZ ´fOÞZ SXZ»fUZ ÀfÔ´fdØf AüSX IYû¹f»ff IYû ¨fûSXe IYSX ·ff¦f³fZ IZY ´fi¹ffÀf ¸fZÔ ±feÜ

Àfû»ff´fbSXe ¸ff°ff ´fcþf CX°ÀfU 25 ÀfZ

d¶f»ffÀf´fbSXÜ Àfû»ff´fbSXe ¸ff°ff ÀfZUf Àfd¸fd°f IZY °f°UfU²ff³f ¸fZÔ 25 A´fi`»f ÀfZ 3 ¸fBÊ °fIY VfeÊVfeÊ Àfû»ff´fbSXe ¸ff°ff ´fcþf C°ÀfU IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff þfE¦ffÜ Af¹fûþ³f Àfd¸fd°f IZY A²¹fÃf Ue SXf¸ffSXfU U Àfd¨fU EÀf ÀffBÊ ·ffÀIYSX ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ¹fW IYf¹fÊIiY¸f Qb¦ffÊ ¸fÔdQSX ¶ffSXf Jû»fe ¨füIY ÀMXZVf³f SXûO ¶fÔ¦f»ff ¹ffOÊ IZY ´ffÀf Wû¦ffÜ

¸f°fQf°ff þf¦føYIY°ff ª¹fûd°f IYû ·ffUe ´fePÞe IYû ÀfüÔ´ff ¦f¹ff

Ad¸¶fIYf´fbSXÜ IY»fZ¢XMXSX EUÔ dþ»ff d³fUfʨf³f Ad²fIYfSXe ßfe¸f°fe F°fb Àf`³f EUÔ ´fbd»fÀf A²feÃfIY ßfe Àfb³QSXSXfþ ´fe. IYe C´fdÀ±fd°f ¸fZÔ ¸f°fQf³f ´f›f°f §fOÞe ¨füIY ¸fZÔ À±ffd´f°f ¸f°fQf°ff þf¦føYIY°ff ª¹fûd°f IYû ·ffUe ´fePÞe IYû ÀfüÔ´ff ¦f¹ffÜ BÀf AUÀfSX ´fSX ßfe¸f°fe F°fb Àf`³f ³fZ Àf·fe Af¸fþ³fûÔ, ¸fdW»ff, ¶fbþb¦fÊ, ßfd¸fIY, ¹fbUf U¦fÊ EUÔ Ad²fIYfSXe-IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYû ÀfSX¦fbþf dþ»fZ ¸fZÔ ÀfR»f°ff´fcUÊIY Àf¸´fÖf WbE ¸f°fQf³f IZY d»fE ¶f²ffBÊ QeÜ C³WûÔ³fZ IYWf dIY ´fiVffÀf³f õfSXf ¨f»ffE ¦fE ¸f°fQf°ff þf¦føYIY°ff ª¹fûd°f EUÔ þf¦føYIY°ff Ad·f¹ff³f ³fZ »fû¦fûÔ IYû ¸f°fQf³f WZ°fb ´fiZdSX°f dIY¹ff AüSX UZ ¸f°fQf³f IZY³Qi °fIY ´fWgb¨fZÔÜ C³WûÔ³fZ ¸fVff»f ª¹fûd°f ·ffUe ´fePÞe IYû ÀfüÔ´f°fZ WbE ·fdU¿¹f IYe Vfb·fIYf¸f³ffEÔ QeÜ ´fbd»fÀf A²feÃfIY ßfe Àfb³QSXSXfþ ´fe. ³fZ dþ»fZ ¸fZÔ VffÔd°f´fc¯fÊ °fSXeIZY ÀfZ Àf¸´fÖf WbE ¸f°fQf³f IZY d»fE Àf·fe ³ff¦fdSXIYûÔ IYû ²f³¹fUfQ dQ¹ff °f±ff ´fiVffÀf³f õfSXf ¨f»ffE ¦fE Ad·f¹ff³f ¸fZÔ ÀfW·ff¦fe Wû³fZ IZY d»fE A·ffSX þ°ff¹ff W`Ü Àf¸ff´f³f IZY AUÀfSX ´fSX ¶fOÞe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ Af¸f ³ff¦fdSXIY C´fdÀ±f°f ±f`Ü

C M Y K

dþ»fZ ¸fZÔ VffÔd°f´fc¯fÊ SXWf ¸f°fQf³f

Ad¸¶fIYf´fbSXÜ ÀfSX¦fbþf dþ»fZ ¸fZÔ »fûIYÀf·ff ¨fb³ffU IZY d»f¹fZ 24 A´fi`»f IYû Wb¹fZ ¸f°fQf³f IZY QüSXf³f VffÔd°f´fc¯fÊ øY´f ÀfZ ¸f°fQf³f ÀfÔ´fÖf Wû ¦f¹ff W`Ü Àf·fe 3 dU²ff³fÀf·ff ÃfZÂf IZY d»f¹fZ ¶f³ff¹fZ ¦f¹fZ 724 ¸f°fQf³f IZY³QiûÔ ¸fZÔ ¸f°fQf°ffAûÔ ³fZ A´f³fZ-A´f³fZ ´fÀfÔQ ImY ´fi°¹ffdVf¹fûÔ IYû IYOÞe ÀfbSXÃff ½¹fUÀ±ff IZY ¶fe¨f d³fd·fÊIY°ff´fcUÊIY ¸f°fQf³f dIY¹ffÜ ¸f°fQf³f IZY³QiûÔ ¸fZÔ Àfb¶fW 7 ¶fþZ ÀfZ We ¸f°fQf°ffAûÔ IYe »fÔ¶fe-»fÔ¶fe IY°ffSXZÔ QZJe ¦fBÊÜ dþ»ff d³fUfʨf³f IYf¹ffÊ»f¹f ÀfZ ´fif~ þf³fIYfSXe IZY A³fbÀffSX dþ»fZ ¸fZÔ ¸f°fQf³f VffÔd°f´fc¯fÊ PÔ¦f ÀfZ ÀfÔ´fÖf Wû ¦f¹ff W`Ü ¸f°fQf³f Àf¸ffd~ IZY ¶ffQ ¸f°fQf³f ¸fVfe³fûÔ ImY Àff±f ¸f°fQf³f Q»fûÔ ImY Àff¸f¦fie ÀfÔ¦fiW¯f IZY³Qi Ad¸¶fIYf´fbSX IZY ´ffg»feMXZd¢X³fIY IYfg»fZþ ¸fZÔ »füMX³fZ IYf œY¸f VfbøY Wû ¦f¹ff W`Ü ÀfSX¦fbþf ÀfÔÀfQe¹f ÀfeMX IZY °fW°f JOÞZ 14 ´fi°¹ffdVf¹fûÔ IYf ·ff¦¹f B»fZ¢XMÑfd³fIY UûdMXÔ¦f ¸fVfe³f ¸fZÔ ¸f°fQf°ffAûÔ ³fZ Afþ ÀfbSXdÃf°f IYSX dQ¹ff W`Ü

ÀfWXIYfSXe Àfd¸fd°f¹ffaZ ÀfZ IbY»f 69 ´fid°fVf°f IYe ½fÀfc»fe, A·fe ·fe 16 »ff£f ÷Y´fE ¶f`»fZÔÀf

¶f¦f`SX AfgdOXMX IZY ¨f»f SXWXf IYf¸f d´fL»fZ ¶ffSX ·fe ³fbIYÀff³f

¨ff»fc ½f¿fÊ ¸faZ 25 »ff£f 40 WXªffSX IYe ½fÀfc»fe SXf¹f¦fPÞXÜ

dªf»fZ IZY ÀfWXIYfdSX°ff d½f·ff¦f EIY AûSX »fùf ÀfZ ´feLZX ¨f»f SXWXf W`X ½fWXeÔ ³f¦fSX d³f¦f¸f ¸faZ d´fL»fZ ¸ffWX·fSX ÀfZ AfdOXMX ³fWXe WXû SXWXf W`Ü d½f·ff¦f ¸fZZÔ ´fbSXf³fZ ¶f`»fZÔÀf IZY ¨f»f°fZ VffÀf³f IYû ³fbIYÀff³f WXû SXWXf W`XÜ BXÀfe °fSXWX d³f¦f¸f ¸fZÔ AfdOXMX ³fWXe WXû³fZ ÀfZ ªff³fIYfSXe ³fWXe d¸f»f ´ff SXWXe Ü ÀfWXIYfSXe Àfd¸fd°f¹ffaZ ¸faZ ¨ff»fc ½f¿fÊ ¸faZ ·f»fZ WXe 25 »ff£f ÀfZ Ad²fIY ½fÀfc»fe WbXBÊX W` »fZdIY³f A·fe ·fe 16 »ff£f ÷Y´fE IYf ¶f`»fZÔÀf W`XÜ d´fL»fZ ½f BXÀf ½f¿fÊ d¸f»ffIYSX 69 ´fid°fVf°f IYe ½fÀfc»fe WbXBÊX W`XÜ dªf»fZ IZY d½fd·f³³f ÀfWXIYfSXe Àfd¸fd°f¹fûÔ IYû BXÀf ½f¿fÊ 27 »ff£f 92 WXªffSX 88 ÷Y´fE IYf »fùf dQ¹ff ¦f¹ff ±ffÜ BXÀfIZY d½føYðX 25 »ff£f 40 WXªffSX 432 ÷Y´fE IYe ½fÀfc»fe WbXBÊX W`XÜ d½f·ff¦f ÀfZ d¸f»fe ªff³fIYfSXe IZY A³fbÀffSX 2012-13 ¸fZÔ ¸ffÂf 20 »ff£f ÷Y´fE ½fÀfc»fZ ¦fE ±ûÜ dªf»fZ IZY 557 ´faªfeIÈY°f ÀfaÀ±ffAfaZ ÀfZ ¹fWX ½fÀfc»fe WbXBÊX W`Ü BXÀf¸fZÔ ÀfWXIYfSXe ¶f`ÔIYûa IZY A»ff½ff ÀfWXIYfSXe SXfVf³f QbIYf³f, ½f³fû´fªf, d½f´f¯f³f

Àfd¸fd°f, £ffô, ¶feªf BX°¹ffdQ Vffd¸f»f W`aÜ ³f¦fSX d³f¦f¸f ´fiVffÀf³f IYe A³fQZ£fe IZY RY»fÀ½føY´f Af¦fZ IYf IYf¹fÊ ´fcSXe °fSXWX ÀfZ ¶faQ W`XÜ ¨fb³ff½f ÀfdWX°f A³¹f IYf¹fÊ ¸faZ ½¹fÀ°f WXû³fZ IZY IYfSX¯f AfdOXMXSX d´fL»fZ ¸ffWX·fSX ÀfZ ¹fWXfa ³fWXe Af SXWXf W`XÜ BXÀfÀfZ ¹fWfa WXû³fZ ½ff»fZ IYf¹fûË IZY dWXÀff¶f IYe ªff³fIYfSXe ³fWXe d¸f»f SXWXe W`XÜ BXÀfIZY Àff±f WXe £fSXeQe ½f BXÀfÀfZ Àfa¶fad²f°f A³¹f IYf¹fûË ´fSX IYûBiX d³f¹faÂf¯f ³fWXe W`XÜ BX²fSX IYûSX¶ff ÀfZ ¹fWX AfdOXMXSX IY¶f °fIY »füMZX¦ff ¹fWX ·fe IYûBÊX ³fWXe ¶f°ff ´ff SXWXf W`XÜ BX°f³ff ªføYSX IYWXf ªff SXWXf W`X dIY »fûIYÀf·ff ¨fb³ff½f IZY ¶ffQ CXÀfIZY Af³fZ IYe CX¸¸feQ W`XÜ dRY»fWXf»f ³f¦fSX d³f¦f¸f IYe ½¹f½fÀ±ff IYû ¶f°ff³fZ ¸fZÔ ¹fWX ´f¹ffÊ~ W`XÜ d³f¦f¸f IZY BXÀf AfdOXMXSX IZY ¸ffWX·fSX ¦ff¹f¶f SXWX³fZ ÀfZ IY¸fʨffSXe ·fe W`XSXf³f W`ÔXÜ CX³fIYf IYWX³ff W`X dIY BXÀfÀfZ Àfa¶fad²f°f IYf¹fÊ ´fcSXe °fSXWX ÀfZ ´fi·ffd½f°f WXû SXWXf W`XÜ IbY»f d¸f»ffIYSX QZ£ff ªffE °fû ¹fWXfa IYf AfdOXMX IYf¹fÊ ·f¦f½ff³f ·fSXûÀfZ W`XÜ BX²fSX

SXf°f ·fSX °f`SX°fZ SXWXe °ff»ff¶f ¸fZÔ »ffVf d¶f»ffÀf´fbSXÜ

IYIYIY

´fbd»fÀf IYd¸fʹfûÔ ImY ¨fb³ffU OйfcMXe ¸fZÔ ½¹fÀ°f Wû³fZ IZY IYfSX¯f SXf°f ·fSX »ffVf °ff»ff¶f ¸fZÔ °f`SX°fZ SXWeÜ ±ff³fZ ¸fZÔ §fMX³ffÀ±f»f ´fSX þf³fZ IZY d»fE EIY dÀf´ffWe ³fWeÔ ±fZ, dþÀfIZY IYfSX¯f ¸fÈ°fIY ¸fdW»ff W` ¹ff ´fbøY¿f BÀfIYe ·fe ´fW¨ff³f ³fWeÔ Wû ´ffBÊ W`Ü ¸fÀ°fcSXe ´fbd»fÀf IZY A³fbÀffSX 23 A´fi`»f IYe Vff¸f 4 ¶fþZ ¸fÀ°fcSXe IZY ¦fif¸fe¯f °ff»ff¶f ¦fEE °f¶f C³WûÔ³fZ EIY VfU IYû °ff»ff¶f ¸fZÔ °f`SX°fZ WbE QZJfÜ J¶fSX Af¦f IYe °fSXW ´fcSXZ ÃfZÂf ¸fZÔ R`Y»f ¦fBÊÜ VfU QZJ³fZ °ff»ff¶f ¸fZÔ »fû¦fûÔ IYe ·feOÞ »f¦f ¦fBÊÜ ¦fif¸fe¯fûÔ ³fZ °ff»ff¶f ¸fZÔ »ffVf d¸f»f³fZ IYe Àfc¨f³ff ÀfSX´fÔ¨f ¨f¸føY ÀffSX±feE ¦fif¸f IYûMXUfSX dUþ¹f

¸ffd³fIY´fbSXe IYû QeÜ Qû³fûÔ ³fZ ¸füIZY ´fSX þfIYSX QZJfE °fû °ff»ff¶f ¸fZÔ VfU °f`SX SXWf ±ffÜ ÀfSX´fÔ¨f ¨f¸føY ÀffSX±fe ³fZ °ff»ff¶f ¸fZÔ VfU d¸f»f³fZ IYe Àfc¨f³ff ¸fÀ°fcSXe ´fbd»fÀf IYû QeÜ ¨fb³ffU OйfcMXe »f¦f³fZ IZY IYfSX¯f ±ff³fZ ¸fZÔ ¸fbÔVfe U Uf¹fSX»fZÀf Af´fSXZMXSX IZY A»ffUf EIY ·fe ´fbd»fÀf IY¸feÊ ³fWeÔ ±fZE þû °ff»ff¶f ÀfZ VfU ¶ffWSX d³fIYf»fIYSX ÀfbSXÃff±fÊ AÀ´f°ff»f ¸fZÔ SXJUf QZ°ffÜ ´fbd»fÀf IYd¸fʹfûÔ ImY ³fWeÔ Wû³fZ IZY IYfSX¯f VfU °ff»ff¶f ÀfZ ¶ffWSX ³fWeÔ d³fIYf»ff þf ÀfIYfE dþÀfÀfZ ¸fÈ°fIY ¸fdW»ff W` ¹ff ´fbøY¿f BÀfIYe ·fe ´fW¨ff³f ³fWeÔ Wû ´ffBÊ W`Ü »ffVf SXf°f ·fSX °ff»ff¶f ¸fZÔ ´fOÞe SXWeÜ ¶fWSXWf»f ¸fÀ°fcSXe ´fbd»fÀf ³fZ ÀfSX´fÔ¨f ¨f¸føY ÀffSX±fe IYe dSX´fûMXÊ ´fSX ¸fʦf IYf¹f¸f IYSX d»f¹ff W`Ü

´fZOÞX ´fSX »fMXIYe d¸f»fe ¸fdWX»ff IYe »ffVf

´f°±f»f¦ffÔUÜ 23 U¿feʹf ¸fdWX»ff IYe »ffVf ¶fb²fUfSX IYe Àfb¶fWX ·ffMXf¸fbOÞXf IZY Àf¸fe´f EIY ´fZOÞX ÀfZ RYfÔÀfe ´fSX »fMXIYe WXbBÊ ´ffBÊ ¦fBÊÜ ¶f°ff¹ff þf°ff WX` dIY UWX d´fL»fZ IbYL Àf¸f¹f ÀfZ A´f³fZ ´fiZ¸fe IZY Àff±f SXWX SXWXe ±feÜ A¨ff³fIY CXÀfIYe »ffVf ¶fSXf¸fQ WXû³ff ³f¦fSX ¸fZÔ ¨f¨ffÊ IYf dU¿f¹f ¶f³f ¦f¹ff WX`Ü ´fbd»fÀf õfSXf ¸f¦fÊ IYf¹f¸f IYSX ¸ff¸f»fZ IYe þfÔ¨f IYe þf SXWXe WX`Ü þf³fIYfSXe IZY A³fbÀffSX ¹fWXfÔ ÀfZ 4 dIY¸fe QcSX ·ffMXf¸fbOÞXf ´fb»f IZY Àf¸fe´f EIY ´fZOÞX ´fSX EIY ¸fdWX»ff IYe »ffVf RYfÔÀfe ´fSX »fMXIYe WXbBÊ ´ffBÊ ¦fBÊÜ AfÀf-´ffÀf ÀfZ ¦fbþSX³fZ Uf»fZ ¦fif¸fe¯fûÔ ³fZ BÀfZ QZJfÜ QZJ°fZ WXe QZJ°fZ ¹fWX ¶ff°f Af¦f IYe °fSXWX ´fcSXZ B»ffIZY ¸fZÔ R`Y»f ¦fBÊÜ

d´fL»û ¶ffSX ·fe »fùf IZY ¸fb°ffd¶fIY ½fÀfc»fe IY¸f WbXBÊX ±feÜ IYSXe¶f 40 »ff£f 39 WXªffSX 210 ÷Y´fE »fad¶f°f ±ffÜ ³fE ½f¿fÊ ¸faZ BXÀfIYe ·fSX´ffBÊX IYSX³fZ IYf ´fi¹ffÀf dIY¹ff ¦f¹ff »fZdIY³f ÀfRY»f°ff ³fWXe d¸f»feÜ BXÀfIZY RY»fÀ½føY´f ³fE ½f¿fÊ ¸faZ ·fe »fùf ´fcSXf ³fWXe WXû ÀfIYfÜ d½f·ff¦f IYe ¸ff³fZ °fû ¨ff»fc ½f¿fÊ ¸faZ 92 ´fid°fVf°f IYe ½fÀfc»fe WbXBÊX W`XÜ A¶f Af³fZ ½ff»fZ ½f¿fÊ ¸fZÔ BXÀfIYe ´fcd°fÊ IYSX³fZ IYe °f`¹ffSXe ¨f»f SXWXe W`Ü

T

d´fL»fZ ½f¿fÊ IYe °fb»f³ff ¸faZ BXÀf ½f¿fÊ d½fd·f³³f Àfd¸fd°f¹ffaZ ÀfZ ½fÀfc»fe IYe dÀ±fd°f A¨LXe W`XÜ ¨ff»fc ½f¿fÊ ¸faZ 92 ´fid°fVf°f IYe ½fÀfc»fe WbXBÊX W`XÜ ¶fÀfa°f IbY¸ffSX CX´f ´faªfe¹fIY, ÀfWXIYfdSX°ff d½f·ff¦f Af¹fböY SXfIZYVf ªff¹fÀf½ff»f IYf IYWX³ff W`X dIY AfdOXMXS IZY ³fWXe WXû³fZ ÀfZ Àfa¶fad²f°f IYf¹fÊ ´fi·ffd½f°f WXû SXWXf W`XÜ ¶fWb°f ªf»Q BXÀf ½¹f½fÀ±ff IYû NXeIY IYSX³fZ IYf ´fi¹ffÀf WXû¦ffÜ

 ÀMZXVf³f IYf Qû §faMZX dIY¹ff d³fSXeÃf¯f, IZÔYMXe³f Àfa¨ff»fIYûÔ IYû Qe dWXQf¹f°f

72 ¸ff¸f»ffaZ ¸faZ Af´fdØf d¸f»fe ªff³fIYfSXe IZY A³fbÀffSX d³f¦f¸f ¸faZ £fSXeQe AfdQ IZY 72 ¸ff¸f»ffaZ ¸faZ Af´fdØf ªf°ffBÊ ¦fBÊX ±feÜ IY¨fSXf dOX¶¶fZ ½f A³¹f ¸fVfe³ffaZ IYe £fSXeQQfSXe ¸fZÔ ¦fOÞX¶fOÞXe IYe AfVfaIYf ´fSX Af´fdØf IYe ¦fBÊX ±feÜ BXÀfIZY ¶ffQ BXÀf¸faZ ÀfZ 54 ¸ff¸f»ffaZ IYû dSXªfZ¢MX IYSX dQ¹ff ¦f¹ffÜ BX²fSX AfdOXMX ³fWXe WXû³fZ IZY IYfSX¯f AüSX ·fe IYBÊX ¸ff¸f»ffaZ ¸fZÔ AfVfaIYf IYe Àfa·ff½f³ff ¶f³fe WbXBÊX W`XÜ IYfRYe dQ³ffaZ ÀfZ BXÀf IYf¹fÊ IZY ¶faQ WXû³fZ IZY IYfSX¯f ªff³fIYfSXe ³fWXe d¸f»f ´ff SXWXe W`XÜ

³f¦fSX d³f¦f¸f ¸fZÔ EIY ¸ffWX ÀfZ ³fWXe WXû SXWXf AfdOXMX

³f¦fSX d³f¦f¸f ¸fZÔ d´fL»fZ ¸ffWX·fSX ÀfZ AfdOXMX ³fWXe WXû SXWXf W`XÜ AfdOXMX IZY ¦ff¹f¶f SXWX³fZ ÀfZ ¹fWX IYf¹fÊ ´fcSXe °fSXWX ÀfZ ´fi·ffd½f°f WXû SXWXf W`XÜ BXÀfIZY IYfSX¯f d³f¦f¸f ¸fZÔ £fSXeQe ÀfdWX°f Àfa¶fad²f°f IYf¹fûË ´fSX d¶f»IbY»f d³f¹faÂf¯f ³fWXe W`XÜ

dU²ff¹fIY IYfZ d¸f»fe þ¸ff³f°f

IYfZSX¶ffÜ ¨fb³ffU Af¨ffSX ÀfadWX°ff IZY CX»»fa§f³f IZY AfSXfZ´f ¸fZÔ IY»f d¦fSXμ°ffSX dIYE ¦fE ¦fb¯OXSXQZWXe IZY dU²ff¹fIY IYfZ þ¸ff³f°f ´fSX AQf»f°f ³fZ dSXWXf IYSX dQ¹ff, »fZdIY³f ´fbd»fÀf ³fZ WXOÞX¶fOÞXe ¸fZÔ QfZ ¦f»f°fe IYSX ¶f`NXe, dþÀfÀfZ dU²ff¹fIY IYf ´fÃf ¸fþ¶fc°f WXfZ ¦f¹ffÜ ¦fb¯OXSXQZWXe IZY dU²ff¹fIY AfSXIZY SXf¹f IYfZ IYfZSX¶ff »ffZIYÀf·ff ÃfZÂf IYe Àfe¸ff IYfZ ¸f°fQf³f IZY 48 §faMZX ´fWX»fZ LXfZOÞX QZ³ff ±ff, »fZdIY³f CX³fIZY õfSXf ³fWXeÔ LXfZOÞXf ¦f¹ffÜ d³fUfʨf³f Af¹ffZ¦f IYfZ IYe ¦fBÊ dVfIYf¹f°f IZY Af²ffSX ´fSX IY»f QfZ´fWXSX ´fbd»fÀf ³fZ SXf¸f´fbSX dU²ff¹fIY V¹ff¸f»ff»f IaYUSX IZY AfUfÀf ÀfZ d¦fSXμ°ffSX dIY¹ffÜ d¦fSXμ°ffSXe IZY Àf¸f¹f ´fbd»fÀf IZY ´ffÀf AQf»f°f õfSXf þfSXe UfSaXMX ³fWXeÔ ±ff Af`SX ³f WXe dU²ff³fÀf·ff A²¹fÃf ÀfZ A³fb¸fd°f »fe ¦fBÊ ±fe, þ¶fdIY dU²ff¹fIY IYe d¦fSXμ°ffSXe IZY ´fWX»fZ dU²ff³fÀf·ff A²¹fÃf IYe A³fb¸fd°f d»f¹ff þf³ff Ad³fUf¹fÊ W`XÜ

SXf¹f¦fPÞXÜ E-¦fiZOX QªffÊ WXfdÀf»f IYSX³fZ ½ff»fZ SXf¹f¦fPÞX ÀMZXVf³f ¸fZÔ Àfbd½f²ffAfaZ IZY Àff±f-Àff±f Àf¸fÀ¹ffEa IY¸f ³fWXe WXû SXWXe W`ÔXÜ SXZ»f Ad²fIYfdSX¹ffZÔ IZY d³fSXeÃf¯f IZY ¶ff½fªfcQ ½¹f½fÀ±ff Àfb²fSX³fZ IYf ³ff¸f ³fWXe »fZ SXWXe W`XÜ ¶fb²f½ffSX IYû EIY ¶ffSX dRYSX ÀfZ SmX»f½fZ IYe ¶fOÞZX Ad²fIYfdSX¹ffaZ IZY Àff¸f³fZ QbIYf³fQfSXfaZ IYe »ff´fSX½ffWXe Àff¸f³fZ Af ¦fBÊXÜ ¹fWXfa IZÔYMXe³f ¸fZÔ ¦faQ¦fe QZ£fIYSX d³fSXeÃf¯f ¸faZ AfE dOX´MXe ÀfeÀfeE¸f ·fOÞIY ¦fEÜ BXÀfIZY d»fE CX³WXfaZ³fZ IZÔYMXe³f Àfa¨ff»fIYûÔ IYû »f°ffOÞX »f¦ff°fZ WbXE SmX»f½fZ Ad²fIYfdSX¹ffaZ IYû ªfb¸ffʳff IYSX³fZ IZY d³fQZÊVf dQEÜ BXÀfe õXfSXf Af¦ff¸fe dQ³ffaZ ¸faZ BXÀfZ Àfb²ffSX³fZ IYe dWXQf¹f°f QeÜ d¶f»ffÀf´fbSX dOX´MXe ÀfeÀfeE¸f EÀfE¸f ¦fûÔOXf³fe Qû´fWXSX ¸faZ ÀMZXVf³f IZY d³fSXeÃf¯f ¸faZ ´fWbaX¨fZ ±ûÜ SmX»f½fZ IZY A³¹f Ad²fIYfdSX¹fûÔ IZY Àff±f CX³WXfaZ³fZ Qû §faMZX °fIY ÀMZXVf³f IYf d³fSXeÃf¯f dIY¹ffÜ BXÀf QüSXf³f °fe³fûÔ ´»fZMXRYf¸fÊ, dMXIYMX IYfaCXMXSX ´fdSXÀfSX, ´fcLX°ffLX IYfaCXMXSX ÀfdWX°f ´fcSmX ÀMZXVf³f ´fdSXÀfSX ¸fZÔ ÀfRYfBÊX ½¹f½fÀ±ff IYf ªff¹fªff d»f¹ffÜ BXÀf ¸füIZY ´fSX ·fûªf³ff»f¹f IZY A»ff½ff AfÀf´ffÀf IZY IZYaMXe³f ¸fZÔ ÀfRYfBÊX ¸fZÔ »ff´fSX½ffWXe d¸f»feÜ BXÀfIZY Àff±f WXe £ffô ´fQf±fûË IYe ÀfbSXÃff IYû »fZIYSX ·fe ½¹f½fÀffd¹f¹ffaZ ¸fZÔ »ff´fSX½ffWXe ´ffBÊX ¦fBÊXÜ BXÀf dÀ±fd°f

IY¶ffOXÞe IYe QbIYf³f ¸fZÔ »f¦fe Af¦f Ad¦³fVf¸f³f Q»f IYe °f°´fS°ff ÀfZ Af¦f ´fSX IYf¶fc ´ff¹ff ¦f¹ff d¶f»ffÀf´fbSXÜ

Ad³f»f IY¶ffOÞe IZY ´fbSXf³fZ ¶fÀf ÀM`X¯OX dÀ±f°f Àfe»OX QbIYf³f ¸fZÔ IY»f QZSX SXf°f A¨ff³fIY Af¦f »f¦f ¦fBÊXÜ Af¦f IZY ¨f»f°fZ ´fcSZX ÃfZÂf ¸fZÔ WXOÞIY¸´f ¸f¨f ¦f¹ffÜ Af¦f R`Y»f³fZ IYe ARYUfWX IZY ¨f»f°fZ AfÀf´ffÀf IZY »ffZ¦f A´f³fZ-A´f³fZ §fSXfZÔ ÀfZ ¶ffWXSX d³fIY»f AfEÜ Àfc¨f³ff ´fSX ¸ff`IZY ´fSX ´fWbgÔX¨fe ´fbd»fÀf ³fZ Q¸fIY»fIYd¸fʹffZÔ IYe ¸fQQ ÀfZ Af¦f ´fSX IYf¶fc ´ff¹ff ¦f¹ffÜ ´fbd»fÀf õfSXf AfVfÔIYf ½¹f¢°f IYe þf SXWXe W`X dIY ¹fWX IÈY°¹f ÀU¹fÔ IY¶ffOÞe IYf W`XÜ BXÀf ÀfÔ¶fÔ²f ¸fZÔ ´fif´°f þf³fIYfSXe IZY A³fbÀffSX IY»f QZSX SXf°f 3 ¶fþZ ´fcSXf³ff ¶fÀf ÀM`X¯OX ¨ff`IY ·f½¹f WX³fb¸ff³f ¸fÔdQSX IZY Àff¸f³fZ dÀ±f°f Ad³f»f IY¶ffOÞe IYe QbIYf³f ¸fZÔ A¨ff³fIY Af¦f »f¦f ¦fBÊXÜ Af¦f IYe °fZþ CXNX°fe »f´fMXfZÔ IYfZ

C M Y K

¦faQ¦fe QZ£f ·fOÞXIZY dOX´MXe ÀfeÀfeE¸f IYWXf QbIYf³fQfSXûÔ ÀfZ ½fÀfc»fû ªfb¸ffʳff

QZJIYSX UWXfÔ ÀfZ ¦fbþSX SXWZX EIY AÄff°f ½¹fd¢°f ³fZ ´fbd»fÀf IYfZ RYfZ³f IYSX §fMX³ff IYeþf³fIYfSXe QeÜ IYfZ°fUf»fe ´fbd»fÀf °f°IYf»f ¸ff`IZY ´fSX ´fWbgÔX¨fe U Q¸fIY»f IYfZ RYfZ³f IYSX §fMX³ffÀ±f»f ¶fb»ffUf¹ff Af¦f IYe ¨f´fZMX ¸fZÔ Af³fZ ÀfZ QbIYf³f QSXUfþf,LX°f U AÔQSX SXJf Àff¸ff³f þ»f IYSX JfIY WXfZ ¦f¹ff Ü Af¦f R`Y»f³fZ IYe ARYUfWX ÀfZ AfÀf´ffÀf ¶f³fZ ¸fIYf³ffZÔ IZY SXWXUfÀfe ´fdSXUfSX Àf¸fZ°f §fSX ÀfZ ¶ffWXSX d³fIY»f AfEÜ ´fbd»fÀf ³fZ ·ffSXe ¸fVf¢IY°f IYSX Q¸fIY»f -IYd¸fʹffZÔ IYe ¸fQQ ÀfZ Af¦f ´fSX IYf¶fc ´ff¹ffÜ Äff°f½¹f WXfZ Ad³f»f ´ff¯OZX¹f CXRÊY Ad³f»f IY¶ffOÞe U¿ffZÊ ÀfZ CXÀf À±ff³f ´fSX A³ffd²fIÈY°f øY´f ÀfZ IY¶þf IYSX IY¶ffOÞ QbIYf³f ÀfÔ¨ffd»f°f IYSX°ff W`XÜ IYBÊX ¶ffSX IY¶ffOÞ QbIYf³f ¸fZÔ LXf´ff¸ffSX IYf¹fÊUfWXe IYSX ¨ffZSXe IYf ¸ff»f ¶fSXf¸fQ dIY¹ff þf ¨fbIYf W`X IYf¹fÊUfWXe dIYE þf³fZ IZY ¶ffQ

´fb³f: UWX IY¶ffOÞ QbIYf³f JfZ»fIYSX IY¶ffOÞ ½¹fUÀff¹f VfbøY IYSX QZ°ff W`XÜ ´fcSXf³fZ¶fÀf ÀM`X¯OX ÀfZ dVfU MXfdIYþ ¨ff`IY °fIY SXfZOX IYf ¨ff`OÞeIYSX¯f dIY¹ff þf³ff W`XÜ AfSXfZ´fe õfSXf A³ffd²fIÈY°f øY´f ÀfZ IY¶þf IYSX³fZ U AfÀf´ffÀf IZY »ffZ¦ffZÔ IYfZ WXe SXWXe dQ¢IY°ffZÔ IZY ¨f»f°fZ ³f¦fSX d³f¦f¸f IZY Ad°fIiY¸f¯f A¸f»fZ ¦f°f 7 A´fi`»f IYfZ CXÀfIYe QbIYf³f IZY Àff¸ff³ffZÔ IYf þ´°f IYSX CXÀfZ Àfe»f IYSX dQ¹ff ±ffÜ ´fbd»fÀf AfVfÔIYf IYf ½¹f¢°f IYSX SXWXe W`X dIY BXÀf Af¦fþ³fe IYfZ AÔþf¸f CXÀfe IZY BXVffSXfZÔ ´fSX dQ¹ff ¦f¹ff W`XÜ IYfZ°fUf»fe MXeAfBÊX dUd»f¹f¸f MXfZ´´ffZÔ ³fZ ¶f°ff¹ff dIY §fMX³ff IZY U¢°f þ¶f ´fbd»fÀf §fMX³ffÀ±f»f ´fWbgÔX¨fe °ffZ UWX A´f³fZ A³¹f Àffd±f¹ffZÔ IZY Àff±f UWXfÔ ¸ff`þcQ ±ffÜ ¶fWXSXWXf»f §fMX³ff IYe dSX´ffZMÊX QZSX Vff¸f °fIY ±ff³fZ ¸fZÔ ³fWXeÔ IYe ¦fBÊX W`XÜ

Àfed³f¹fSX OXeÀfeE¸f IYf AfIYdÀ¸fIY d³fSXeÃf¯f

¸fa¦f»f½ffSX IYe SXf°f Àfed³f¹fSX OXeÀfeE¸f SXd½fVf IbY¸ffSX dÀfaWX ³fZ SmX»f½fZ ÀMZXVf³f IYf AfIYdÀ¸fIY d³fSXeÃf¯f dIY¹ffÜ ½fZ ¶fȪfSXfªf ³f¦fSX ÀfZ WXû°fZ WbXE SXf°f IYSXe¶f 9 ¶fªfZ SXf¹f¦fPÞX ÀMZXVf³f ´fWba¨fZÜ BXÀf QüSXf³f CX³WXûÔ³fZ SmX»f½fZ ÀMZXVf³f ´fdSXÀfSX IYf d³fSXeÃf¯f dIY¹ffÜ IbYLX QZSX ¶ffQ ½fZ ´fb³f: £fSXdÀf¹ff IZY d»fE SX½ff³ff WXû ¦fEÜ ªff³fIYfSXe IZY ¸fb°ffd½fIY ¹fWXfa ·fe CX³WXûÔZ³û ½¹f½fÀ±ff IYf ªff¹fªff d»f¹ffÜ BXÀfe °fSXWX Qû dQ³fûÔ ¸fZÔ SmX»f½fZ IZY Qû ¶fOÞZX Ad²fIYfdSX¹fûÔ IZY d³fSXeÃf¯f ¸fZÔ Af³fZ ÀfZ ¹fWXfa IZY ½¹f½fÀ±ff IYû »fZIYSX Àf½ff»f CXNX³fZ »f¦fZ W`ÔXÜ BXÀfIZY Àff±f-Àff±f BXÀfIZY Àfb²fSX³fZ IYe ·fe Àfa·ff½f³ff dQ£ffBÊX QZ SXWXe W`XÜ ¸faZ QbIYf³f Àfa¨ff»fIYûÔ IYû »f°ffSX »f¦ff°fZ WbXE °f°IYf»f ªfb¸ffʳff ½fÀfc»f³fZ IZY d³fQZÊVf dQEÜ d³fSXeÃf¯f IZY QüSXf³f dOX´MXe ÀfeÀfeE¸f ³fZ À´f¿MX Vf¶QûÔ ¸fZÔ IYWXf dIY £ffô ´fQf±fûË IZY QZ£fSmX£f ¸faZ IYû°ffWXe ¶fQfÊV°f ³fWXe WXû¦feÜ ·fd½f¿¹f ¸faZ BXÀf °fSXWX IYe ¦f»fd°f¹ffa ´ffBÊX ´ff³fZ ´fSX Àf£°f IYfSÊX½ffBÊ IYe ·fe dWXQf¹f°f QeÜ

QÈPÞX ÀfaIYd»´f°f WXûIYSX A´f³fZ ªfe½f³f ¸fZÔ IYf¹fÊ IYSmÔX

SXf¹f¦fPÞXÜ CXöY CXQ¦ffSX ½¹ffÀf´feNX ´fSX d¶fSXfþZ IY±ff Uf¨fIY ¦fþf³f³Q ´fiÀffQ dõUZQe MXf¹fÔ¦f Uf»fZ IZY WX`Ô, CX³WXû³fZ SXf¹f¦fPÞX IZY ´fdV¨f¸f ¸fZÔ ¶fÀfZ ³f³QZ»fe IZY Àf¸fe´f ¦fif¸f ³füSXÔ¦f´fbSX ¸fZÔ Af¹fûdþ°f WXdSXWXfMX ¹fÄf IZY QüSXf³f Af¹fûdþ°f ßfe¸fQ ·ff¦fU°f IY±ff IZY AÔd°f¸f dQUÀf IZY QüSXf³f IYWXe Ü Äff°f WXû dIY ¦fif¸f ³füSXÔ¦f´fbSX ¸fZÔ d´fL»fZ U¿fÊ IYe ·ffÔd°f BÀf U¿fÊ ·fe WXdSXWXfMX ¹fÄf IZY Àff±f ßfe¸fQ ·ff¦fU°f IY±ff IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff ¦f¹ff BÀf ¹fÄf EUÔ ·ff¦fU°f IY±ff IZY Af¹fûþ³f IZY dVf»´fe AÔ¨f»f IZY ´fÔdOX°f d¨fSXÔ¨feU ´fiÀffQ d¸fßf þû ÃfZÂf ¸fZÔ SXf¹f¦fdPÞXWXf ¸fWXfSXfþ IZY ³ff¸f ÀfZ ´fidÀfõ ÀfZ WX`Ô IYe IY»´f³ff WX`, BÀf ¹fÄf ¸fZÔ ³fQe IZY BÀf ´ffSX SXf²ff ¸ff²fU IYe ¸fWX°fe IÈY´ff EUÔ ßfe ¦fbøYþ³fûÔ EUÔ 27 ¦fif¸fûÔ IZY °f³f ¸f³f EUÔ ²f³f IYf ÀfWX¹fû¦f SXWXf dþÀfIZY IYfSX¯f ¹fWX ¹fÄf d³fdUʧ³f Àf¸´f³³f WXbAf Ü IY±ff IZY QüSXf³f ½¹ffÀf ´feNX ´fSX dUSXfþZ ´fÔdOX°f ¦fþf³f³Q ´fiÀffQ dõUZQe ³fZ ·ff¦fU°f IZY WXSX ´fWX»fbAûÔ IYf dUÀ°ffSX ÀfZ U¯fʳf IYSX CX´fdÀ±f°f ßfû°ffAûÔ IYû ¸fÔÂf¸fb¦²f IYSX dQ¹ff Ü IY±ff IZY QüSXf³f CX³WXû³fZ ´fiZ¸f IYe ·fdöY ¶f°ff°fZ WXb¹fZ IYWXf dIY ´fiZ¸f ¸fZÔ B°f³fe VfdöY WXû°fe WX`Ô dIY ¹fdQ ¦fûdU³Q ÀfZ Àf¨¨fe ·fdöY IYSXû¦fZ °fû ¦fûdU³Q ·föYûÔ IZY U¿fe·fc°f WXûIYSX ·föYûÔ IYe ¨fSX¯fûÔ ¸fZÔ ¶f`NX þf°fZ WX`Ô þ`ÀfZ ¦fûdU³Q Aþbʳf IZY ´fiZ¸f ·fdöY IZY ¶fVfe·fc°f WXûIYSX ÀU¹fÔ CX³fIYf ÀffSX±fe ¶f³f³ff ÀUeIYfSX dIY¹ff ±ff Ü IY±ff IYû Af¦fZ ¶fPÞXf°fZ WXbE CX³WXû³fZ WXSX ½¹fdöY IYû A´f³fZ þeU³f ¸fZÔ úPÞX ÀfÔIYd»´f°f WXûIYSX IYf¹fÊ IYSX³fZ IYe Àf»ffWX Qe °ffdIY WXSX ³ff¸fb¸fIYe³f IYf¹fÊ IYû ¸fb¸fIYe³f dIY¹ff þf ÀfIZY þ`ÀfZ ßfeSXf¸f¨fdSX°f¸ff³fÀf ¸fZÔ ³f»f-³fe»f EUÔ CX³fIZY Uf³fSX ÀfZ³ffAûÔ õfSXf úPÞX ÀfÔIYd»´f°f WXûIYSX Àf¸fbQi ¸fZÔ ¶ffÔ²f ¶f³ff dQ¹ff ¦f¹ff Ü IY±ff IZY QüSXf³f ´fÔdOX°f þe õfSXf ¹fÄf IYe CX´f¹fûd¦f°ff ¶f°ff°fZ WXbE ¹fÄf ÀfZ ¹fVf, IYed°fÊ, U`·fU, ´fQ, ÀfÔ°ff³f, ÀfbJ, Àf¸´fdØf, VfÔfd°f, ¸fSX¯fûÔ´fSXfÔ°f ÀU¦fÊ ´fif~ WXû³ff AfdQ Vffd¸f»f W`XÜ

ÀfZ¢XMXSX Ad²fIYfSXe ÀfdW°f 16 IY¸fʨffSXe d³f»fd¸¶f°f VfSXf¶f-´f`Àff ¶ffaMX³fZ IYe dVfIYf¹f°f Ad¸¶fIYf´fbSXÜ

dþ»ff d³fUfʨf³f Ad²fIYfSXe IYe IYfSXÊUfBÊ

IY»fZ¢XMXSX EUÔ dþ»ff d³fUfʨf³f Ad²fIYfSXe ßfe¸f°fe F°fb Àf`³f õfSXf »fûIYÀf·ff d³fUfʨf³f IYf¹fÊ ¸fZÔ »ff´fSXUfWe ¶fSX°f³fZ EUÔ IYØfʽ¹f ÀfZ A³fb´fdÀ±f°f SXW³fZ IZY IYfSX¯f IZY IYfSX¯f 1 ÀfZ¢XMXSX Ad²fIYfSXe EUÔ 15 ¸f°fQf³f IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYû °f°IYf»f ´fi·ffU ÀfZ d³f»fd¸¶f°f IYSX dQ¹ff ¦f¹ff W`Ü dþ»ff d³fUfʨf³f IYf¹ffÊ»f¹f ÀfZ þfSXe AfQZVf ¸fZÔ ¶f°ff¹ff ¦f¹ff W` dIY þ»f ÀfÔÀff²f³f ÀfÔ·ff¦f Ad¸¶fIYf´fbSX IZY C´f Ad·f¹f³°ff RSXQe ³fÔQ d°f¦¦ff IYû

Ad¸¶fIYf´fbSX dU²ff³fÀf·ff A³°f¦fÊ°f IZYQ¸ff, ·fIYbSX¸ff, »ff»f´fbSX EUÔ ImYQ¸ff ¸f°fQf³f IZY³Qi IZY d»fE ÀfZ¢XMXSX Ad²fIYfSXe d³f¹fböY IYSX°fZ WbE 24 A´fi`»f IYû ¸f°fQf³f IYf¹fÊ ´fc¯fÊ IYSXf³fZ IYf Qfd¹f°U ÀfüÔ´ff ¦f¹ff ±ffÜ ßfe d°f¦¦ff õfSXf 23 A´fi`»f IYû A´f³fZ ÀfZ¢XMXSX IZY ¸f°fQf³f Q»fûÔ ImY ´fWgb¨f³fZ °f±ff 24 A´fi`»f IYû ¸ffgIY ´fû»f, ¸f°fQf³f ´fifSX¸·f Wû³fZ IYe Àfc¨f³ff C´f»f¶²f ³fWeÔ IYSXf³fZ IZY IYfSX¯f IY»fZ¢XMXSX õfSXf »fûIY ´fid°fd³fd²f°U Ad²fd³f¹f¸f IZY °fW°f °f°IYf»f ´fi·ffU ÀfZ d³f»fd¸¶f°f IYSX dQ¹ff ¦f¹ffÜ d³f»f¸¶f³f AUd²f ¸fZÔ ßfe d°f¦¦ff IYf ¸fb£¹ff»f¹f

IYf¹fÊ´ff»f³f Ad·f¹f³°ff þ»f ÀfÔÀff²f³f ÀfÔ·ff¦f Ad¸¶fIYf´fbSX IYf¹ffÊ»f¹f d³f¹f°f dIY¹ff W`Ü B³WZÔ d³f¹f¸ff³fbÀffSX þeU³f d³fUfÊW ·fØfZ IYe ´ffÂf°ff Wû¦feÜ BÀfe °fSXW ´feNfÀfe³f Ad²fIYfSXe EUÔ ¸f°fQf³f Ad²fIYfSXe IZY øY´f ¸fZÔ IYØfʽ¹fÀ±f »fb¯OÑf dUIYfÀfJ¯O dVfÃff Ad²fIYfSXe IYf¹ffÊ»f¹f IZY ´fi²ff³f´ffNIY ÀfbÔQSX SXf¸f, ÀfWf¹fIY dVfÃfIY ´fÔ¨ff¹f°f AfVfe¿f IYb¸ffSX ¦fb~f, dVfÃfIY ´fÔ¨ff¹f°f SXfIZYVf IYb¸ffSX U¸ffÊ, CQ¹f´fbSX dUIYfÀfJ¯O dVfÃff Ad²fIYfSXe IYf¹ffÊ»f¹f IZY ÀfWf¹fIY dVfÃfIY ´fÔ¨ff¹f°f °fZþ SXf¸f EæYf, Ad¸¶fIYf´fbSX ¶feBÊAû IYf¹ffÊ»f¹f IZY

ÀfWf¹fIY dVfÃfIY ´fÔ¨ff¹f°f Q¹ff³fÔQ ´ff¯OZ¹f, ´fi²ff³f´ffNIY IYÈ¿¯f ´fiÀffQ ¦fb~f, ´fi²ff³f´ffNIY WdSXWSX ´fiÀffQ ¦fb~f, ÀfWf¹fIY dVfÃfIY ´fÔ¨ff¹f°f Qe´fIY ´fi²ff³f ¸f`³f´ffMX ¶feBÊAû IYf¹ffÊ»f¹f IZY ½¹ff£¹ff°ff ´fÔ¨ff¹f°f V¹ff¸f d¶fWfSXe IYbþcSX, ´fi²ff³f´ffNIY d¶f»ffÀf SXf¸f, ÀfWIYfSXe ÀfÔÀ±ffE Ad¸¶fIYf´fbSX IZY UdSXâ ÀfWIYfdSX°ff d³fSXeÃfIY Aþbʳf SXf¸f, ¸fdW»ff EUÔ ¶ff»f dUIYfÀf Ad¸¶fIYf´fbSX IZY ÀfWf¹fIY ¦fiZO-2 þ¦f°f ³ffSXf¹f¯f dÀfÔW IYû d¶f³ff ´fcUÊ Àfc¨f³ff IZY A´f³fZ IYØfʽ¹f ÀfZ A³fb´fdÀ±f°f SXW³fZ IZY IYfSX¯f °f°IYf»f ´fi·ffU ÀfZ d³f»fd¸¶f°f dIY¹ff ¦f¹ff W`Ü

IYfZSX¶ffÜ

´fcSXe SXf°fX ´fSZXVff³f WbXBÊ ´fbd»fÀf

IYfZSX¶ff »ffZIYÀf·ff ÃfZÂf IZY VfWXSXe U CX´f³f¦fSXe¹f ÃfZÂffZÔ IYe À»f¸f ¶fdÀ°f¹ffZÔ ¸fZÔ ´f`Àff U VfSXf¶f ¶ffaMX³fZ IYe »f¦ff°ffSX dVfIYf¹f°f d¸f»f³fZ IZY IYfSX¯f SXf°f·fSX ´fbd»fÀf Q»f ´fSZXVff³f SXWXfÜ dVfIYf¹f°f IZY ¶ffQ Àfa¶fad²f°f À±ff³f ´fSX ´fbd»fÀf ´fWbaX¨f°fe °ffZ UWXfa IYfZBÊ ³fþSX ³fWXeÔ Af°ff ±ffÜ ´fbd»fÀf õfSXf SXf°f·fSX B³WZÔX °f»ffVff þf°ff SXWXf, »fZdIY³f ´fbd»fÀf IZY WX°±fZ IYfZBÊ ·fe ³fWXeÔ ¨fPÞXfÜ ´fbd»fÀf ÀfcÂffZÔ IZY A³fbÀffSX ¶fe°fe SXf°f IYfZ°fUf»fe, ÀfeEÀfBʶfe, ¸ffd³fIY´fbSX

d½f¦f°f ¸ffWX ÀfZ ¦ff»ff SXûOX ¸fZÔ ¸f¨ff SXWZX ±û »fcMX´ffMX

³fIYf¶f´fûVfûÔ IYf d¦fSXûWX ´fbd»fÀf IZY WX°±û ¨fPÞXf ´f°±f»f¦ffÔUÜ

´fbd»fÀf ³fZ ¦ff»ff SXûOX ´fSX ³fIYf¶f´fûVfûÔ õfSXf »fcMX´ffMX ¸f¨ff³fZ IZY ¸ff¸f»fZ IYû Àfb»fÓff³fZ IYf QfUf dIY¹ff WX`Ü Àf¸ff¨ffSX ´fÂfûÔ õfSXf BÀf ÀfÔ¶fÔ²f ¸fZÔ J¶fSX ´fiIYfdVf°f IYSX³fZ IZY ¶ffQ ´fbd»fÀf WXSXIY°f ¸fZÔ AfBÊÜ BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ´fbd»fÀf ³fZ EIY ¹fbUIY IYû d¦fSXμ°ffSX dIY¹ff WX` UWXeÔ EIY A³¹f ¹fbUIY RYSXfSX ¶f°ff¹ff þf SXWXf WX`Ü d¦fSXμ°ffSX ¹fbUIY IYû ´fbd»fÀf õfSXf ³¹ff¹ff»f¹f IZY Àf¸fÃf ´fiÀ°fb°f dIY¹ff ¦f¹ff þWXfÔ ÀfZ CXÀfZ ³¹ffd¹fIY dWXSXfÀf°f ¸fZÔ þZ»f ·fZþ dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü CX»»fZJ³fe¹f WX` dIY ´f°±f»f¦ffÔU ÀfZ ¦ff»ff IYû þf³fZ Uf»fZ SXfÀ°fZ ´fSX ³fIYf¶f´fûVfûÔ IYf EIY d¦fSXûWX ¸ff¨fÊ ¸fWXe³fZ AüSX A´fi`»f IZY VfbøYAf°fe dQ³fûÔ ¸fZÔ ¹fWXfÔ »fcMX´ffMX ¸f¨ff SXWXf ±ffÜ BÀf SXfÀ°fZ ´fSX Af¸ff³ff»ff IZY Àf¸fe´f Àfb³fÀff³f SXfÀ°fZ IYf RYf¹fQf CXNXfIYSX ³fIYf¶f´fûVfûÔ IYf d¦fSXûWX ¹fWXfÔ ÀfZ ¦fbþSX³fZ Uf»fZ »fû¦fûÔ ÀfZ »fcMX´ffMX IYSX SXWXf ±ffÜ QZSX Vff¸f IYû ¹fWXfÔ ÀfZ ¦fbþSX³fZ Uf»fZ

»fû¦fûÔ IYû A´f³ff d³fVff³ff ¶f³ffIYSX ³fIYf¶f´fûVf SXf°f IZY AÔ²fZSXZ ¸fZÔ ¦fb¸f WXû þf°fZ ±fZÜ IYSXe¶f EIY ¸fWXe³fZ IZY QüSXf³f ³fIYf¶f´fûVfûÔ ³fZ »fcMX IYe IYSXe¶f Qþʳf ·fSX UfSXQf°fûÔ IYû AÔþf¸f dQ¹ff ±ffÜ ´fSXÔ°fb ´fbd»fÀf õfSXf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ³f °fû IYûBÊ IYfSXÊUfBÊ IYe þf SXWXe ±fe AüSX ³f WXe »fû¦fûÔ IYû ÀfbSXÃff ¸fbWX`¹ff IYSXf³fZ IYe IYûBÊ ´fWX»f IYe þf SXWXe ±feÜ IYfSXÊUfBÊ ³f WXû³fZ ÀfZ ³fIYf¶f´fûVf »fbMXZSXûÔ IZY WXüÀf»fZ AüSX ¶fb»fÔQ WXû°fZ þf SXWXZ ±fZÜ CX²fSX ¶ffSX-¶ffSX WXû SXWXe UfSXQf°fûÔ ÀfZ »fû¦fûÔ ¸fZÔ QWXVf°f ·fe §fSX IYSX³fZ »f¦fe ±feÜ ¹fWXfÔ °fIY dIY »fû¦fûÔ ³fZ AÔ²fZSXf WXû³fZ IZY ¶ffQ ¹fWXfÔ ÀfZ ¦fbþSX³ff IYfRYe IY¸f IYSX dQ¹ff ±ff ´fSXÔ°fb ´fbd»fÀf dRYSX ·fe ¸fcIYQVfÊIY ¶f³fe SXWXeÜ Àf¸ff¨ffSX ´fÂfûÔ õfSXf ³fIYf¶f´fûVfûÔ õfSXf IYe ¦fBÊ UfSXQf°fûÔ AüSX BÀfÀfZ »fû¦fûÔ ¸fZÔ ´fÀfSXZ Af°fÔIY IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ dUÀ°ffSX´fcUÊIY J¶fSX ´fiIYfdVf°f dIYE þf³fZ IZY ¶ffQ ´fbd»fÀf ¸fWXIY¸ff WXSXIY°f ¸fZÔ Af¹ffÜ ´fbd»fÀf A²feÃfIY þZ EÀf ¸fe¯ff ³fZ BÀfZ ¦fÔ·feSX°ff´fcUÊIY »fZ°fZ WXbE ±ff³ff ´fi·ffSXe IYû þ¸fIYSX RYMXIYfSX

»f¦ffBÊ UWXeÔ CX³WXûÔ³fZ ¸ff¸f»fZ IYe ´fOÞX°ff»f IYSX Qûd¿f¹fûÔ IYû d¦fSXμ°ffSX IYSX³fZ °f±ff »fû¦fûÔ IYû ÀfbSXÃff ¸fbWX`¹ff IYSXf³fZ IZY Àf£°f d³fQZÊVf ·fe ´fbd»fÀf IYû dQE ±fZÜ EÀf´fe IYe RYMXIYfSX IZY ¶ffQ ´fbd»fÀf õfSXf ¸ff¸f»fZ IYe Lf³f-¶fe³f VfbøY IYe ¦fBÊÜ °fWXIYeIYf°f IZY QüSXf³f §feÔ¨ff´ff³fe d³fUfÀfe þ`³ff±f d¸fÔþ d´f°ff þû¦f³fû d¸fÔþ CX¸fi 22 U¿fÊ IZY B³f UfSXQf°fûÔ ¸fZÔ Vffd¸f»f WXû³fZ IYe ¶ff°f Àff¸f³fZ Af³fZ IZY ¶ffQ ´fbd»fÀf õfSXf CXÀfZ d¦fSXμ°ffSX IYSX d»f¹ff ¦f¹ffÜ ±ff³ff ´fi·ffSXe ³fZ ¶f°ff¹ff dIY þ`³ff±f ¹fWXfÔ IZY EIY AÔ¦fiZþe ¸ff²¹f¸f ÀIcY»f ³¹fc »ffBRY ¸fZÔ UfWX³f ¨ff»fIY IYf IYf¸f IYSX°ff WX`Ü ¹fWXfÔ WXbBÊ UfSXQf°fûÔ ¸fZÔ ÀfZ EIY ÀffSXÀf¸ffSX d³fUfÀfe ¸fbdIY°f SXf¸f d´f°ff ¶fþSXÔ¦f IbY¸WXfSX IZY Àff±f WXbBÊ UfSXQf°f ¸fZÔ CXÀfIZY ÀfÔd»f~ WXû³fZ IYe ´fbdá WXbBÊ WX`Ü BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ »fbMXZSXZ ¸fbdIY°f ´fSX WX¸f»ff IYSX CXÀfIYf ¸fû¶ffB»f,´f`ÀfZ U Àff¹fIY»f »fZ CXOÞXZ ±fZÜ »fbMXZSXûÔ IZY WX¸f»fZ ¸fZÔ ¸fbdIY°f IZY dÀfSX ´fSX ¦fWXSXe ¨fûMX AfBÊ ±fe AüSX CXÀf³fZ JZ°fûÔ IZY SXfÀ°fZ ·ff¦fIYSX dIYÀfe ´fiIYfSX A´f³fe þf³f

EZÀfZ WXbAf Jb»ffÀff

³fIYf¶f´fûVfûÔ õfSXf »fcMXZ ¦fE ¸fû¶ffB»f WXe CX³fIZY ´fIYOÞX ¸fZÔ Af³fZ IYe UþWX ¶f³fZÜ ¶f°ff¹ff þf°ff WX` dIY »fcMX IYf dVfIYfSX ¶f³fZ »fû¦fûÔ ÀfZ ¸fû¶ffB»f IZY AfBÊBÊE¸fAfBÊ ³fÔ¶fSX °f±ff ¸fû¶ffB»f ³fÔ¶fSX »fZIYSX ´fbd»fÀf õfSXf B³WXZÔ MÑZÀf dIY¹ff þf SXWXf ±ffÜ BÀf QSX¸¹ff³f B³f ³fÔ¶fSXûÔ ´fSX §feÔ¨ff´ff³fe d³fUfÀfe þ`³ff±f d¸fÔþ IZY ¶ff°f-¨fe°f IYSX³fZ IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ ´fbd»fÀf IYû þf³fIYfSXe d¸f»feÜ ¶f¨ffBÊ ±feÜ ´fbd»fÀf VfZ¿f ¸ff¸f»fûÔ ¸fZÔ ·fe dUUZ¨f³ff þfSXe WXû³fZ IYe ¶ff°f IYWX SXWXe WX`Ü þ`³ff±f IZY Àff±f UfSXQf°fûÔ ¸fZÔ Vffd¸f»f SXWXf EIY A³¹f AfSXû´fe §fSXdþ¹ffÔ d³fUfÀfe WXçe¦fûQf¸f A¶f ·fe RYSXfSX ¶f°ff¹ff þf SXWXf WX`Ü ´fbd»fÀf õfSXf AfSXû´fe þ`³ff±f IYû ²ffSXf 392 ·ffQdU IZY °fWX°f d¦fSXμ°ffSX dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü

Af`SX SXf¸f´fbSX ´fbd»fÀf IYfZ »f¦ff°ffSX VfSXf¶f U ´f`Àff ¶ffaMXf þf SXWXf W`XÜ BÀf dVfIYf¹f°f d¸f»f°fe SXWXe dIY B¸f»feObX¦¦fc, dVfIYf¹f°f IZY d¸f»f³fZ IZY ¶ffQ Àfa¶fad²f°f À±ff³f IYe þfa¨f IYe þf°fe SXWXe, »fZdIY³f IYfZBÊ ·fe EZÀff AfQ¸fe ³fWXeÔ d¸f»ff dþÀfZ dIY VfSXf¶f ¹ff ´f`Àff ¶ffaMX°fZ WbXE ´ff¹ff ¦f¹ff WXfZÜ WXf»ffadIY ´fbd»fÀf ³fZ IY»f Vff¸f ÀfZ WXe VfWXSXe U CX´f³f¦fSXe¹f ÃfZÂffZÔ ¸fZÔ UfWX³ffZÔ IYe Àf§f³f þfa¨f ´fifSaX·f IYSX Qe ±feÜ BÀfIZY °fWX°f UfWX³ffZÔ IYe dOX¢IYe Af`SX CXÀf¸fZÔ SXJZ Àff¸ff³ffZÔ IYfZ Ja¦ff»ff Àfe°ff¸f¯fe, ´fbSXf³fe ¶fÀ°fe, SXf°ffJfSX, þf SXWXf ±ffÜ ´fbd»fÀf IYfZ dIYÀfe ·fe ´fa´fWXfCXÀf ÓffZ´fOÞX´f˜Xe, AMX»f AfUfÀf, UfWX³f ¸fZÔ IYfZBÊ Af´fdØfþ³fIY Àff¸ff³f dVfUfþe ³f¦fSX, ´f±fSXeÊ´ffSXf, PXfZPÞXe´ffSXf, ³fWXeÔ d¸f»ffÜ þ¶fdIY Àfe¸ffU°feÊ ÃfZÂffZÔ IYfaVfe³f¦fSX, SXf¸f´fbSX, dOaX¦ff´fbSX ¶fÀ°fe ¸fZÔ IYfZ Àfe»f IYSX dQ¹ff ¦f¹ff ±ffÜ

´fbd»fÀf ³fZ QªfÊ dIYE QªfʳfûÔ ¸ff¸f»fZ

¸f°fQf³f IZY ¨f»f°fZ MÑZ³fZÔ Jf»fe ¦fBÊX d¶f»ffÀf´fbSX Ü

¸f°fQf³f IZY ¨f»f°fZ ÀMZXVf³f ´fdSXÃfZÂf ¸fZÔ ´fcSXf Àf³³ffMXf ´fÀfSXf SXWXfÜ ¦fie¿¸fIYf»fe³f AUIYfVf IZY ¶ffUþcQ ·fe Ad²fIYfÔVf MÑZX³ffZÔ IZY IYfZ¨f Jf»fe SXWZXÜ AfMXfZ ¨ff»fIY U ÀMXf»f ÀfÔ¨ff»fIYfZÔ IYfZ ·ffSXe ³fbIYÀff³f CXNXf³ff ´fOÞf Ü Ad²fIYfÔVf ¹ffÂfe ¸f°fQf³f ÀfZ UÔd¨f°f SXWZXÜ SZX»UZ IYfZ ¹ffÂfe ·ffOÞf SXfþÀU IYe ·ffSXe WXfd³f ÓfZ»f³fe ´fOÞe Ü ¦ff`SX°f»f¶f W`X dIY Afþ d³fUfʨf³f Af¹ffZ¦f ³fZ d¶f»ffÀf´fbSX »ffZIYÀf·ff ÀfeMX IZY d»fE ¸f°fQf³f IYe d°fd±f °f¹f IYSX SXJe ±feÜ Afþ ¸f°fQf³f d°fd±f WXfZ³fZ IZY ¨f»f°fZ Ad²fIYfÔVf Q`d³fIY U A³¹f ¹ffdÂf¹ffZÔ ³fZ A´f³fe ¹ffÂff SQÐQ IYSX Qe ±feÜ dþÀfIZY ¨f»f°fZ ÀMZXVf³f IZY ´»fZMXRYf¸fÊ, ´ffdIÊY¦f, »ff¶fe, ¹ffÂfe

´fid°fÃff»f¹f AfMXfZ U dSX¢Vff ÀM`X¯OX, ´ffÀfÊ»f IYf¹ffÊ»f¹f, RbYOX ´»ffþf, UfWX³f ÀM`X¯OX ÀfdWX°f °f¸ff¸f þ¦fWXfZÔ ´fSX Àf³³ffMXf ´fÀfSXf SXWXfÜ ÀMZXVf³f ´fdSXÀfSX ¸fZÔ IZYU»f d¦f³f°fe ·fSX IZY ¹ffÂfe QZJ³fZ IYfZ d¸f»fZ þfZ ¸f°fQf³f IYSX³fZ ÀfZ UÔd¨f°f SXWX ¦fEÜ VfZ¿f ¹ffdÂf¹ffZÔ ³fZ §fSX ÀfZ d³fIY»f°fZ WXe UfZdMÔX¦f IYSX d»f¹ff ±ffÜ BX°f³ff WXe ³fWXeÔ dSXþUZÊVf³f U ¶fbdIÔY¦f IYfCX³MXSX ¸fZÔ ·fe ¹ffdÂf¹ffZÔ IYe »f¸¶fe IY°ffSX QZJ³fZ IYfZ ³fWXeÔ d¸f»feÜ ¹ffdÂf¹ffZ IYe A°¹fd²fIY IY¸fe IZY ¨f»f°fZ ÀMXf»f ÀfÔ¨ff»fIY ,IbY»fe ÀfdWX°f AfMXfZ U dSX¢Vff ¨ff»fIYfZÔ IYfZ ·fe Afþ ·ffSXe ³fbIYÀff³f CXNXf³ff ´fOÞf Ü SZX»UZ ´fiVffÀf³f ³fZ Afþ A³¹f dQ³ffZÔ IYe A´fZÃff ·ffSXe ¹ffÂfe ·ffOÞZ IYe SXfþÀU WXfd³f QþÊ IYe Ü BX°f³ff WXe ´ffÀfÊ»f »ffZdOÔX¦f ·fe NX´f SXWXfÜ

C M Y K

C M Y K

ÀfadÃf´°f Àf¸ff¨ffSX

ýû ¦ffaþf °fÀIYSX ¨fPÞZX þeAfSX´fe IZY WX°±fZ

6

SXf¹f¦fPÞX, d¶f»ffÀf´fbSX, Aad¶fIYf´fbSX, IYûSX¶ff

VfbIiY½ffSXX, 25 A´fi`»f 2014


07

C M Y K

C M Y K

)

Àfû¸fQZU ³fZ O¶f»Àf ¸fZÔ ´fW»fe ¶ff²ff ´ffSX IYe

Àfû¸fQZU QZUU¸fʳf œYûEdVf¹ff IZY A´f³fZ þûOÞeQfSX EÔMXZ ´ffdU¨f IZY Àff±f EMXe´fe 500 ¶ffdÀfÊ»fû³ff Aû´f³f MXZd³fÀf MXc³ffʸfZÔMX ImY O¶f»Àf ¸fbIYf¶f»fZ ¸fZÔ ´fW»fe ¶ff²ff ´ffSX IYSX³fZ ¸fZÔ IYf¸f¹ff¶f SXWZ. EIY»f U¦fÊ ¸fZÔ ¶fbSXZ QüSX ÀfZ ¦fbþSX SXWZ Àfû¸fQZU AüSX ´ffdU¨f ³fZ UfB»O IYfOÊ ÀfZ ´fiUZVf ´ff³fZ Uf»fZ SXf¶fMXSXZ ¶ffd°fÀ°ff Afd¦fMX AüSX A»¶fMXÊ ¸fûÔMXZ³fZÀf IYe À´fZd³fVf þûOÞe IYû 6-4, 6-4 ÀfZ WSXf¹ff. Àfû¸fQZU IYe d´fL»fZ Qû ¸fWe³fûÔ ¸fZÔ ¹fW ´fW»fe þe°f W`. ¹fW 2014 ImY ÀfÂf ¸fZÔ ¹fb¦f»f ¸fZÔ C³fIYe ´fW»fe þe°f ·fe W`.

SXf¹f´fbSX ½f SXf¹f¦fPÞX, VfbIiY½ffSX 25 A´fi`»f 2014

AfdJSXe Aû½fSX ¸fZÔZ ²fû³fe ±fZ ´fSmXVff³f VffSXþfWXÜ

AfB´feEÕX-7 IZY 10UZa ¸fbIYf¶fÕXZ ¸fZa ¶fb²fUfSX IYû ¨fZ³³fBÊ Àfb´fSXdIaY¦Àf AüSX SXfþÀ±ff³f SXfg¹f»Àf IYe MXe¸fZa Af¸f³fZÀff¸f³fZ ±feaÜ Qû³fûa WXe MXe¸fZa MXæYSX IYe ±fea BÀfdÕXE EIY SXû¸ffa¨fIY ¸fbIYf¶fÕXZ IYe CX¸¸feQ ±feÜ J`SX, ÀMXZdOX¹f¸f ¸fZa AfE QVfIYûÊa IYe CX³f CX¸¸feQûa ´fSX °fû ´ff³fe dRYSX ¦f¹ffAüSX ¸f`¨f Vfb÷YAf°f ÀfZ AfdJSX °fIY IYfRYe ³feSXÀf SXWXfÜ ÕXûÀIYûdSXa¦f BÀf ¸f`¨f ¸fZa ¨fZ³³fBÊ WXe WXfUe dQJf, ÕXZdIY³f ¸f`¨f IZY Aad°f¸f AûUSX ¸fZa IbYL EZÀff WXbAf dþÀf³fZ I`Y´MX³f IcYÕX ²fü³fe IYû ·fe IbYL ´fÕX IZY dÕXE WX`SXf³f ´fSXZVff³f IYSX dQ¹ffÜ QSXAÀfÕX, ¨fZ³³fBÊ IZY 140 SX³fûa IZY þUf¶f ¸fZa SXfþÀ±ff³f ³fZ 85 SX³f IZY AaQSX A´f³fZ 8 dUIZYMX ¦faUf dQE ±fZ AüSX 113 SX³fûa ´fSX A´f³ff ³füaUf dUIZYMX ·fe ¦faUf dQ¹ffÜ ¨fZ³³fBÊ IZY ¦fZaQ¶ffþûa IZY BÀf ²fbAfa²ffSX ´fiQVfʳf ÀfZ ´fcSXe MXe¸f, ¨fZ³³fBÊ IZY R`YaÀf AüSX JbQ IY~f³f ²fü³fe ·fe d³fd›a°f WXû ¦fE ±fZ dIY

¶fûdÕXa¦f IYSX³fZ ¸fZa Ad²fIY ¸fþf Af¹ff: þOXZþf

A¶f °fû CX³fIYe þe°f d³fd›°f WX`Ü Aad°f¸f AûUSX ¸fZa SXfþÀ±ff³f IZY AfdJSX IZY Qû ¶fnZ¶ffþ ²fUÕX IbYÕXIY¯fÊe AüSX ´fiUe¯f °ffa¶fZ Q¶ffU ¸fZa JZÕX SXWXZ ±fZ AüSX EIY AûUSX ¸fZa 25 SX³fûa IYe þøYSX°f ±feÜ ¦fZaQ Adä³f IZY WXf±fûa ¸fZa ±feÜ ´fWXÕXe ¦fZaQ ´fSX °ffa¶fZ ³fZ SX³f ÕXZIYSX IbYÕXIY¯fÊe IYû ÀMÑfBIY QZ Qe..AüSX CXÀfIZY ¶ffQ VfbøY WXbAf

²f¸ffÕXÜ IbYÕXIY¯fÊe ³fZ þû ²fc¸f ¸f¨ffBÊ CXÀf³fZ ³feSXÀf ¸f`¨f ¸fZa ·fe þf³f RcYaIY Qe AüSX ¨fZ³³fBÊ IZY IY~f³f ²fü³fe IZY ·fe A¨ff³fIY WXûVf CXOÞX ¦fE AüSX ¦fZaQ¶ffþ Adä³f IYû CX³fIYû Àf¸fÓff³fZ Af³ff ´fOÞXfÜ Aa°f ¸fZa dIYÀfe °fSXWX ¨fZ³³fBÊ IYû þe°f °fû d¸fÕXe ÕXZdIY³f EIY ´fÕX IZY dÕXE MXe¸f U R`YaÀf IZY ´fÀfe³fZ þøYSX LcMX ¦fEÜ

Vfa§ffBÊ dUV½f IY´f ¸fZa ·ffSX°fe¹f ´fb÷Y¿f °feSXaQfþ Vfe¿fÊ ´fSX

IYûÕXIYf°ffÜ

dUäfÀf, þ¹fa°f °ffÕXbIYQfSX AüSX SXfWXbÕX ¶f³fþÊe IYe ·ffSX°fe¹f ´fb÷Y¿f MXe¸f ³fZ Vfa§ffBÊ ¸fZa Afþ °feSXaQfþe dUä IY´f ¨fSX¯f EIY IZY éfÕXedRYIZYVf³f SXfCXaOX ¸fZa Vfe¿fÊ À±ff³f WXfdÀfÕX dIY¹ff þ¶fdIY A³fb·fUWXe³f ¸fdWXÕXf MXe¸f IYû ³ffIYf¸fe WXf±f ÕX¦feܹfWXfa d¸fÕXe þf³fIYfSXe IZY ¸fb°ffd¶fIY ÀfZ³ff IZY °feSXaQfþ dUäfÀf ³fZ 662,

°ffÕXbIYQfSX ³fZ 661 AüSX ¶f³fþÊe ³fZ 656 AaIY þbMXfEÜ ·ffSX°fe¹f MXe¸f ´fb÷Y¿f éfÕXedRYIZYVf³f SXfCXaOX ¸fZa IbYÕX 1979 AaIY þbMXfIYSX ¨ffSX AaIY IYe ¶fPÞX°f IZY Àff±f Vfe¿fÊ ´fSX SXWXeÜ À´fZ³f ³fZ QcÀfSXf þ¶fdIY AfgÀMÑZdÕX¹ff ³fZ °feÀfSXf À±ff³f WXfdÀfÕX dIY¹ffÜ dSXIYUÊ U¦fÊ ¸fZa Vfe¿fÊ QZVf IYûdSX¹ff WXfÕXfadIY Àf{ IZY ´fWXÕXZ MXc³fÊf¸fZaMX ¸fZa dWXÀÀff ³fWXea ÕXZ SXWXf WX` dþÀfÀfZ ·ffSX°fe¹f ´fb÷Y¿fûa IZY ´ffÀf ´fûdOX¹f¸f °fIY ´fWXba¨f³fZ IYf

Vff³fQfSX ¸füIYf WX`Ü Qed´fIYf IbY¸ffSXe, OXûÕXf ¶f³fþÊe AüSX ÕX`VfSXf¸f ¶fû¸f¶ff¹fÕXf QZUe þ`Àfe Vfe¿fÊ °feSXaQfþûa IYe ¦f`SX¸füþcQ¦fe ¸fZa ·ffSX°f IYe ÕXøfe SXf³fe ¸ffÓfe (633), ´fid¯f°ff Ud²f³fÊZ³fe (614) AüSX ÕXfU¯¹ff ³fû¸fbÕXf (612) IiY¸fVf: 38UZa, 64UZa AüSX 65UZa À±ff³f ´fSX SXWXeaÜ ¸f`d¢ÀfIYû IYe EQf SXû¸f³f ³fZ 674 AaIY IZY Àff±f ½¹fdöY¦f°f À´f²fÊf ¸fZa Vfe¿fÊ À±ff³f WXfdÀfÕX dIY¹ffÜ

AfgÕXSXfCXaOX ´fiQVfʳf IZY dÕXE '¸f`³f AfgRY Q ¸f`¨f' ¨fb³fZ ¦fE SXdUaQi þOXZþf ³fZ IYWXf dIY CX³WXûa³fZ ¶fnZ¶ffþe IZY ¶fþf¹f ¶fûdÕXa¦f IYf Ad²fIY ÕXb°RY CXNXf¹ffÜ þOXZþf ³fZ ¶fb²fUfSX SXf°f AfBÊ´feEÕX ¸f`¨f ¸fZa ³ffgMXAfCXMX SXWX°fZ 36 SX³f ¶f³ff³fZ IZY AÕXfUf 33 SX³f QZIYSX ¨ffSX dUIZYMX ·fe dÕXEÜ ¦füSX°fÕX¶f WX` dIY SXdUaQi þOXZþf IZY AfgÕXSXfCXaOX ´fiQVfʳf ÀfZ ¨fZ³³f` Àfb´fSXdIaY¦Àf ³fZ VfbøY ¸fZa CX°ffSX-¨fPÞXfU ÀfZ ¦fbþSX³fZ IZY ¶ffQ Vff³fQfSX Uf´fÀfe IYSXIZY IYÕX SXf°f ¹fWXfa SXfþÀ±ff³f SXfg¹f»Àf IYû Àff°f SX³f ÀfZ WXSXfIYSX AfBÊ´feEÕX-7 ¸fZa A´f³fe ÕX¦ff°ffSX QcÀfSXe þe°f QþÊ IYeÜ þOXZþf ³fZ IYWXf, '¶fûdÕXa¦f IYSX³fZ ¸fZa Ad²fIY ¸fþf Af¹ffÜ þ¶f ¸f`a ¶fnZ¶ffþe IZY dÕXE ¦f¹ff °fû dÀ±fd°f ³ffþbIY ±feÜ BÀfdÕXE ¸f`a AfdJSX °fIY dMXIZY SXWX³ff ¨ffWX°ff ±ff AüSX Àfü·ff¦¹f ¸f`a EZÀff IYSX³fZ ¸fZa ÀfRYÕX SXWXfÜ dUIZYMX IYfRYe ²fe¸ff ±ff AüSX ¦fZaQ MX³fÊ ·fe ÕXZ SXWXe ±feÜ BÀfdÕXE ¸f`a³fZ ÀfWXe EdSX¹ff ¸fZa ¦fZaQ IYeÜ WX¸f þf³f°fZ ±fZ dIY 140 IZY ÀIYûSX IYf ¶f¨ffU dIY¹ff þf ÀfIY°ff WX`Ü'

dÀfa²fb, ¦fb÷YÀffBÊQØf EdVf¹ffBÊ ¶f`OXd¸faMX³f ¨f`d¸´f¹f³fdVf´f IZY ¢½ffMXÊSX RYfB³fÕX ¸fZa

¹fbUf Àf³fÀf³fe ´feUe dÀfa²fb AüSX CX·fSX°fZ VfMXÕXSX AfSXE¸fUe ¦fb÷YÀffBÊQØf ³fZ ¦fb÷YUfSX IYû IiY¸fVf: ¸fdWXÕXf AüSX ´fb÷Y¿f EIYÕX IZY ¸fbIYf¶fÕXZ ¸fZa °fe³f ¦fZ¸f ¸fZa ¨fb³fü°fe´fc¯fÊ þe°f QþÊ IYSX°fZ WXbE 2,00,000 OXfÕXSX Bʳff¸fe SXfdVf IYe EdVf¹ffBÊ ¶f`OXd¸faMX³f ¨f`d¸´f¹f³fdVf´f IZY éfMXÊSXRYfB³fÕX ¸fZa ´fiUZVf dIY¹ffÜ Qbd³f¹ff IYe 10UZa ³fa¶fSX IYe dÀfa²fb ³fZ þf´ff³f IYe dWXSXûÀfZ EdSXIYû ÀfZ A´f³fe dVfIYÀ°f IYf ¶fQÕXf ¨fbIY°fZ IYSX°fZ WXbE EIY §faMXZ 13 d¸f³fMX ¸fZa 14-21, 21-13, 21-18 ÀfZ þe°f QþÊ IYeÜ UWX ¶fe°fZ Àf¸f¹f ¸fZa BÀf þf´ff³fe dJÕXfOÞXe ÀfZ °fe³f ¶ffSX WXfSX ¨fbIYe WX`, dþÀf¸fZa d´fLÕXZ ÀffÕX EdVf¹ffBÊ ¶f`OXd¸faMX³f IYf ¨fSX¯f ·fe Vffd¸fÕX WX`Ü BÀf 18 U¿fÊeʹf ·ffSX°fe¹f IYf Àff¸f³ff ±ffBÊÕX`aOX IZY ¶fbÀff³ff³f Aûa¦f¶fb¸føYa¦f´f³f ÀfZ WXû¦ff þû Qbd³f¹ff IYe 18Uea SX`adIaY¦f IYe dJÕXfOÞXe WX`Ü ¶fbÀff³ff³ff Aûa¦f¶fb¸føYa¦f´f³f ³fZ EIY A³¹f ¸f`¨f ¸fZa °feÀfSXe USXe¹f IYûdSX¹ffBÊ ¶ffBÊ d¹fAû³f þb ´fSX 22-24, 21-19, 21-15 ÀfZ CXÕXMXRZYSX ·fSXe þe°f QþÊ IYeÜ

Àfb³fe»f ¶fû»fZ, ÀfRY»f Wû ¸fZSXe Àfa¦fe°ff d¶fªf»ff³fe ¶fZMXe IYe dRY»¸f ªf»Q IYSXZa¦fe IY¸f¶f`IY ¶ffg»feUbO IZY þf³fZ ¸ff³fZ Ad·f³fZ°ff Àfb³fe»f VfZ˜e B³f dQ³fûÔ A´f³fe ¶fZMXe Ad±f¹ff VfZ˜e IYe Af³fZ Uf»fe dRY»¸f IYû »fZIYSX IYfRYe C°ÀffdW°f W`Ü Àfb³fe»f VfZ˜e IYe ¶fZMXe Ad±f¹ff VfZ˜e AüSX AfdQ°¹f ´fÔ¨fû»fe IZY ¶fZMXZ ÀfcSXþ ´fÔ¨fû»fe dRY»¸f WeSXû ÀfZ ¶ffg»feUbO ¸fZÔ OZ¶¹fc IYSX³fZ þf SXWZ W`ÔÜ

Àfb³fe»f VfZ˜e ¨ffW°fZ W` dIY C³fIYe ¶fZMXe IYe ´fW»fe dRY»¸f ¶ffg¢XÀf AfgdRYÀf ´fSX ÀfRY»f Wû AüSX A¨Lf ½¹fUÀff¹f IYSXZÜ ¦füSX°f»f¶f W` dIY dþ¹ff Jf³f IYe ¸fü°f IZY ¶ffQ ÀfcSXþ ´fÔ¨fû»fe ´fW»fe ¶ffSX ÀfbdJʹfûÔ ¸fZÔ AfE ±fZÜ UWeÔ ÀfcSXþ IZY dþ¹ff IYe ¸fü°f ÀfZ þbOZ dUUfQ IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ ´fcLZ þf³fZ ´fSX Àfb³fe»f ³fZ IYWf dIY ¸f`Ô ´fcSXe °fSXW ÀfZ ÀfcSXþ IYf Àf¸f±fʳf IYSX°ff WcÔ AüSX ¸f`Ô þf³f°ff WcÔ dIY UW »ffþUf¶f W`ÔÜ »fû¦f °fû dÀfRYÊ EZÀfZ »ffÔ¨f IYf Àf´f³ff QZJ ÀfIY°fZ W`ÔÜ ¸f`Ô ¨ffW°ff WcÔ dIY dRY»¸f A¨Lf ½¹fUÀff¹f IYSXZ °ffdIY ¶f¨¨fZ JbVf WûÔÜ ¦füSX°f»f¶f W` dIY Ad·f³fZÂfe dþ¹ff Jf³f IYû Af°¸fW°¹ff IZY d»fE CIYÀff³fZ IZY AfSXû´f ¸fZÔ þZ»f ¦fE ±fZÜ þ¸ff³f°f ´fSX dSXWf WbE ÀfcSXþ IYû Àf»f¸ff³f Jf³f õfSXf WeSXû ÀfZ »ffÔ¨f dIY¹ff þf SXWf W`Ü

¸fba¶fBÊÜ dIiYIZYMXSX ¸fûWX¸¸fQ AþWX÷Yïe³f ÀfZ AÕX¦ffU IZY ¶ffQ Àfa¦fe°ff d¶fþÕXf³fe IYû ÀfÕX¸ff³f Jf³f AüSX CX³fIZY ´fdSXUfSX ³fZ ¶fWXb°f ÀfWXfSXf dQ¹ffÜ °f³ffU ÀfZ ¶ffWXSX d³fIYÕX³fZ IZY dÕXE ÀfÕX¸ff³f IYe ¶fWX³f AÕXUeSXf ³fZ CX³WXZa A´f³fe RiYZaOX IYe ¹fû¦f ¢ÕXfÀf ÀfZ þûOÞXfÜ Jf³f ´fdSXUfSX IZY WXSX BUZaMX ¸fZa Àfa¦fe°ff AIYÀfSX dQJfBÊ QZ³fZ ÕX¦feaÜ ÀfÕX¸ff³f ³fZ 18 ÀffÕX ´fbSXf³fe A´f³fe BÀf ¦fÕXÊRiYZaOX IYû Qû¶ffSXf ÀfZ dRY»¸fûa ¸fZa ÕXüMX³fZ IZY dÕXE ·fe ´fiZdSX°f dIY¹ffÜ ¸ffBÊ ¶fiQSX d³fdJÕX AüSX AfBÊ E¸f þ`Àfe dRY»¸fûa IZY d³fQÊZVfIY Aû³feSX IYe A¦fÕXe dRY»¸f Vf¶f ÀfZ Àfa¦fe°ff IY¸f¶f`IY IYSX SXWXe WX`Ü ¹fZ dIYSXQfSX ¸fb£¹f °fû ³fWXea ÕXZdIY³f dRY»¸f IYe IYWXf³fe ÀfZ ´fcSXf þbOÞXf WX`Ü þ»Q WXe ÀfÕX¸ff³f IYe E¢Àf-¦fÕXÊRiYZaOX dÀf»USX ÀIiYe³f ´fSX ¨f¸fIY°fe dQJfBÊ QZ¦feÜ

C M Y K

A¶f Àfû³ffÃfe IYSXZa¦fe SXþ³feIYfa°f ÀfZ SXû¸ffaÀf ¸fb¶faBÊÜ ¶ffgÕXeUbOX IYe Q¶fa¦f ¦fÕXÊ Àfû³ffÃfe dÀf³WXf dÀf»USX ÀIiYe³f ´fSX QdÃf¯f ·ffSX°fe¹f dRY»¸fûa IZY ¸fWXf³ff¹fIY SXþ³feIYfa°f IZY Àff±f SXû¸ffaÀf IYSX³fZ þf SXWXe WX`aÜ SXþ³feIYfa°f IYe dRY»¸f 'IYû¨ffQ`a¹ff' A¶f ´fiQdVfÊ°f WXû³fZ þf SXWXe WX`Ü BÀf dRY»¸f IZY ¶ffQ SXþ³feIYfa°f A´f³fe ³fBÊ dRY»¸f VfbøY IYSX³fZ þf SXWXZ WX`aÜ ¨f¨fÊf WX` dIY IZY.EÀf SXdU IbY¸ffSX IZY d³fQÊZVf³f ¸fZa ¶f³f³fZ UfÕXe BÀfe dRY»¸f ¸fZa SXþ³feIYfa°f IZY A´fûdþMX Àfû³ffÃfe dÀf³WXf AüSX QdÃf¯f ·ffSX°fe¹f Ad·f³fZ{e A³fb¿IYf VfZ˜e IYf ¨f¹f³f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü Àfû³ffÃfe dÀf³WXf IYû dRY»¸f IYe dÀIiY´MX ¶fZWXQ ´fÀfaQ Af¹fe WX`Ü Àfû³ffÃfe BÀf dRY»¸f ¸fZa SXþ³feIYfa°f IZY Àff±f IYf¸f IYSX³fZ IYû ÕXZIYSX ¶fZWXQ CX°ÀffdWX°f WX`aÜ Àfû³ffÃfe dÀf³WXf IZY A³fbÀffSX BÀf °fSXWX IYf ¸füIYf IY¸f WXe ÕXû¦fûa IYû d¸fÕX°ff WX`Ü Àfû³ffÃfe IYf IYWX³ff WX` dIY A¦fSX UWX QdÃf¯f dRY»¸f BaOÑÀMÑe ¸fZa OX`¶¹fc IYSX³ff ¨ffWXZa °fû BÀfÀfZ ¶fOÞXf AUÀfSX CX³WXZa ³fWXe d¸fÕXZ¦ffÜ Àfû³ffÃfe dRY»¸f IYe VfcdMXa¦f IYf ¶fZÀf¶fie ÀfZ Ba°fþfSX IYSX SXWXe WX`aÜ Àfû³ffÃfe IZY dÕXE °fd¸fÕX ·ff¿ff IYe dRY»¸f IYSX³ff EIY ¨fb³fü°fe WX` ÕXZdIY³f UWX BÀfIZY dÕXE °f`¹ffSX WX`aÜ ¹fWX dRY»¸f °fd¸fÕX IZY Àff±f-Àff±f dWXaQe ¸fZa ·fe dSXÕXeþ WXû¦feÜ CXnZJ³fe¹f WX` dIY EZä¹fÊf SXf¹f ³fZ SXþ³feIYfa°f IZY Àff±f 'SXû¶fûMX' ¸fZa IYf¸f dIY¹ff ±ff UWXea Qed´fIYf ´ffQbIYû¯f ³fZ SXþ³feIYfa°f IZY Àff±f 'IYû¨ffQ`a¹ff' ¸fZa IYf¸f dIY¹ff WX` AüSX A¶f Àfû³ffÃfe dÀf³WXf ·fe SXþ³feIYfa°f IZY Àff±f IYf¸f IYSX³fZ þf SXWXe WX`aÜ ¨f¨fÊf WX` dIY dRY»¸f IYe VfcdMXa¦f ¸fBÊ ¸fZa VfbøY IYe þfE¦feÜ

UûMX OXfÕXIYSX Àfd¨f³f ³fZ ¸f³ff¹ff þ³¸fdQ³f ¸fba¶fBÊÜ Aa°fSXSXfáie¹f dIiYIZYMX ÀfZ Àfa³¹ffÀf ÕXZ ¨fbIZY ¸ffÀMXSX ¶ÕXfÀMXSX Àfd¨f³f °fZaQbÕXIYSX ³fZ dIiYIZYMX IYe Qbd³f¹ff IYû AÕXdUQf IYWX³fZ IZY ¶ffQ ¦fb÷YUfSX IYû A´f³ff 41Ufa þ³¸fdQ³f 'UûMX' QZIYSX ¸f³ff¹ffÜ QZVf IZY ÀfUÊû¨¨f ³ff¦fdSXIY Àf¸¸ff³f '·ffSX°f SX}' ÀfZ ³fUfþZ ¦fE Àfd¨f³f ³fZ ³f dÀfRYÊ ÀU¹fa UûMX dIY¹ff ¶fd»IY Àf·fe IYû ¸f°fQf³f IYSX³fZ IZY dÕXE ´fiZdSX°f ·fe dIY¹ffÜ Qbd³f¹ff IZY dQ¦¦fþ dJÕXfdOÞX¹fûa ¸fZa Vfb¸ffSX AüSX ¹fbUfAûa IZY AfBIY³f Àfd¨f³f ³fZ dMXÐUMXSX ´fSX A´f³fe CXIaY¦fÕXe ´fSX ÕX¦fe À¹ffWXe UfÕXe °fÀUeSX ´fûÀMX IYe AüSX Àff±f WXe dÕXJf, '¸f`a³fZ UûMX dIY¹ff WX`, ¢¹ff Af´f³fZ ·fe UûMX dIY¹ff?' SXfª¹fÀf·ff ÀffaÀfQ Àfd¨f³f ³fZ IYWXf dIY ¸fZSXZ þ³¸fdQ³f IYe ¹fWX ¶fWXb°f A¨Le Vfb÷YAf°f WX`Ü EIY ¸fWXf³f QZVf IZY dþ¸¸fZQfSX ³ff¦fdSXIY IZY ³ff°fZ ¸f`a³fZ A´f³ff UûMX OXfÕXf WX`Ü Àfd¨f³f ³fZ ¦f°f U¿fÊ 16 ³fUa¶fSX IYû A´f³ff 200Ufa MXZÀMX JZÕXf ±ff AüSX BÀfe IZY Àff±f Aa°fSXSXfáie¹f dIiYIZYMX IYû AÕXdUQf IYWX dQ¹ffÜ Àfd¨f³f ³fZ UûMX OXfÕX³fZ IZY ¶ffQ ´f{IYfSXûa ÀfZ IYWXf dIY ¸fbÓfZ ÕX¦f°ff WX` dIY EIY

¶fifþeÕX d»fJZ¦ff ÀfRY»f°ff IYe B¶ffSX°f

WXfa¦fIYfa¦fÜ ¶fifþeÕX ¸fZa dUSXû²f ´fiQVfʳfûÔ IYe Àfa·ffU³ffAûa IYû ÀfbSXÃff Àfa¶fa²fe d¨fa°ffAûa IZY ¶fe¨f Aa°fSXSXfáÑe¹f RbYMX¶ffÕX ¸fWXfÀfa§f (RYeIYf) IZY A²¹fÃf Àf`´f ¶ÕXfMXSX ³fZ ¦fb÷YUfSX IYû ¹fWXfa RbYMX¶ffÕX dUäIY´f 2014 IYe ÀfRYÕX°ff IYû ÕXZIYSX ·fSXûÀff þ°ff¹ffÜ ¶ÕXfMXSX ³fZ ¶fifþeÕX ¸fZa ÀMXZdOX¹f¸fûa IYf IYf¸f Àf¸f¹f ´fSX ´fcSXf WXû³fZ AüSX dUSXû²f ´fiQVfʳfûÔ IZY IYfSX¯f Af¸fþ³f IYe ÀfbSXÃff IYû ÕXZIYSX ½¹ff~ d¨fa°ffAûa IYû QcSX IYSX³fZ IYf ·fSXûÀff þ°ff°fZ ªf°ff¹ff W`XÜ

dSXMXf¹fSX¸fZÔMX IZY ¶ffQ ´fWX»ff ¶f±fÊOZ

ÕXûIY°ffad{IY QZVf ¸fZa WXSX ½¹fdöY þû ¸f°f OXfÕX³fZ IYe CX¸fi ´fSX ´fWXba¨f ¨fbIYf WX` IYû UûMX OXfÕX³ff ¨ffdWXEÜ BÀfdÕXE WXe ¸f`a ¹fWXfa ´fSX WXcaÜ ÕXZdIY³f ¸f`a BÀf ´fSX dMX´´f¯fe ³fWXea IYøYa¦ff dIY IYü³f ÀfSXIYfSX ¶f³ff³fZ

UfÕXf WX`Ü Àfd¨f³f IZYUÕX UûMX OXfÕX³fZ IZY dÕXE WXe BÀf Àf~fWX Qb¶fBÊ ¸fZa ¨fÕX SXWXZ AfBÊ´feEÕX IZY ¶fe¨f ¸fZa ¸fba¶fBÊ ÕXüMXZ ±fZÜ Àfd¨f³f ¸fba¶fBÊ BadOX¹f³Àf IZY AfBIY³f dJÕXfOÞXe WX`aÜ Àfd¨f³f ³fZ A´f³fZ RZYÀf¶fbIY ´fZþ ´fSX ·fe ¸f°fQf³f IYû ÕXZIYSX ÀfaQZVf dÕXJf, 'dþÀf °fSXWX ÀfZ ¸f`¨f ¸fZa WXSX SX³f IYe AWXd¸f¹f°f SXWX°fe WX` CXÀfe °fSXWX ÀfZ ¨fb³ffU ¸fZa ·fe ´fi°¹fZIY UûMX IYf ¸fWX°U WXû°ff WX`Ü Af´f A´f³fZ ¸f°f IYe °ffIY°f IYû IY¸f°fSX ¸f°f AfadIY¹fZÜ ¸f`a³fZ ¸fba¶fBÊ ¸fZa A´f³fZ ¸f°ffd²fIYfSX IYf ´fi¹fû¦f dIY¹ff AüSX CX¸¸feQ WX` dIY Af´f ·fe A´f³fe dþ¸¸fZQfSXe d³f·ff¹fZa¦fZÜ A´f³ff ¸f°f OXfdÕX¹fZÜ'

IYûBÊ ·fe ¶f³f ÀfIY°ff W` AfBÊ´feE»f 7 IYf ¨f`Ôd´f¹f³f : ¦ffÔ¦fb»fe

IYû»fIYf°ffÜ ´fcUÊ ·ffSX°fe¹f IY~f³f ÀfüSXU ¦ffÔ¦fb»fe IYf ¸ff³f³ff W` dIY AfBÊ´feE»f IZY Àff°fUZÔ Àfeþ³f ¸fZÔ IYûBÊ ·fe MXe¸f ¨f`Ôd´f¹f³f ¶f³f ÀfIY°fe W` ¢X¹fûÔdIY AÔOSXOfg¦f SXWe MXe¸fZÔ A¨Lf ´fiQVfʳf IYSX SXWe W` þ¶fdIY ¸fþ¶fc°f MXe¸fZÔ VfbøY ¸fZÔ »fOÞJOÞf ¦f¹fe W`. ¦ffÔ¦fb»fe ³fZ I`Y¶f IZY dUþ³f 2020 ¶fnZ¶ffþe dVfdUSX ÀfZ B°fSX ´fÂfIYfSXûÔ ÀfZ IYWf, kk¹fW ´fW»ff AfBÊ´feE»f W` dþÀf¸fZÔ Àf·fe MXe¸fûÔ IYe dÀ±fd°f EIY þ`Àfe W`. IYûBÊ ·fe dJ°ff¶f IYf ´fi¶f»f QfUZQfSX ³fWeÔ W`. ll IYû»fIYf°ff ³ffBMXSXfBÀfÊ AüSX ´fb¯fZ UfdSX¹fÀfÊ IYe °fSXRY ÀfZ JZ»f ¨fbIZY ¦ffÔ¦fb»fe ³fZ dIYÔ¦Àf B»fZU³f ´fÔþf¶f IZY Vff³fQfSX ´fiQVfʳf IYf dþœY dIY¹ff dþÀf³fZ A·fe °fIY A´f³fZ °fe³fûÔ ¸f`¨f þe°fZ W`Ô. C³WûÔ³fZ IYWf, kk¦»fZ³f ¸f`¢XÀfUZ»f IYf ´fiQVfʳf AdUVÀf³fe¹f W` AüSX OZdUO d¸f»fSX ·fe C³fÀfZ ´feLZ ³fWeÔ W`.ll BÀf ¶fe¨f d´fL»fZ Àff»f VfbøY dIY¹fZ ¦f¹fZ dUþ³f 2020 IYf¹fÊœY¸f IYû B³f dSX´fûMXSXZÔ ÀfZ ÓfMXIYf »f¦ff W` dIY °fZþ ¦fZÔQ¶ffþe IZY Àf»ffWIYfSX UIYfSX ¹fcd³fÀf IYû ´ffdIYÀ°ff³fe IYû¨f d³f¹fböY dIY¹ff þf SXWf W`. ¦ffÔ¦fb»fe ³fZ Wf»ffÔdIY IYWf dIY ¹fcd³fÀf A¶f ·fe I`Y¶f ÀfZ þbOÞZ W`Ô AüSX ßfe»fÔIYf IZY dQ¦¦fþ dÀ´f³fSX ¸fb±f¹ff ¸fbSX»fe²fSX³f ·fe. C³WûÔ³fZ IYWf, kk A·fe C³WZÔ ´ffdIYÀ°ff³fe IYû¨f ¶f³ff³fZ IYe Afd²fIYfdSXIY §fû¿f¯ff ³fWeÔ IYe ¦f¹fe W`. U°fʸff³f ¸fZÔ C³fIYf W¸ffSXZ Àff±f A³fb¶fÔ²f W`. QZJ°fZ W`Ô ¢X¹ff Wû°ff W`. ¸f`Ô A·fe BÀf ¶ffSXZ ¸fZÔ ¶ff°f ³fWeÔ IYøYÔ¦ff. ll

OXZdMXa¦f ¸fZa d¶fþe WX`a Àfû³f¸f Àfû³f¸f IY´fcSX IYfRYe dQ³fûa ÀfZ AIZYÕXe ±fea, °fû A¶f ÕX¦f SXWXf WX` dIY CX³fIYe dþaQ¦fe ¸fZa ·fe IYûBÊ 'À´fZVfÕX' Af ¦f¹ff WX`Ü J¶fSX ´fWXÕXZ ·fe AfBÊ ±fe dIY UWX dIYÀfe d¶fþ³fZÀf¸f`³f IZY Àff±f OXZdMXa¦f IYSX SXWXe WX`a, dþ³fIYf ³ff¸f ÀffdWXSX ¶fZQe WX`aÜ Àfb³f³fZ ¸fZa ¹fWX ·fe Af¹ff WX` dIY WXZ¸ff ¸ffdÕX³fe IYe ¶fZMXe AWXf³ff QZAûÕX IZY ´fd°f U`·fU UûWXSXf ÀfZ ÀffdWXSX IYe A¨Le QûÀ°fe WX`Ü EZÀfZ ¸fZa Àfa·ffU³ff WXû ÀfIY°fe WX` dIY Af³fZ UfÕXZ dQ³fûa ¸fZa AWXf³ff AüSX Àfû³f¸f ·fe A¨Le QûÀ°f ¶f³f þfEaÜ A¶f A¦fSX dIYÀfe dQ³f Àfû³f¸f AüSX ÀffdWXSX Àff±f ¸fZa U`·fU AüSX AWXf³ff ¸fZa d¸fÕXZ, °fû B³fIYe ³fþQedIY¹ffa °fû ¶fPÞX WXe ÀfIY°fe WX`aÜ ¶f°ff QZa dIY BÀfÀfZ ´fWXÕXZ Àfû³f¸f IYf ARZY¹fSX OXf¹fSXZ¢MXSX ´fb³fe°f ¸f»WXû{f ÀfZ ±ffÜ Qû³fûa IYf dSXÕXZVf³f IYfRYe A¨Lf ±ff, ÕXZdIY³f ²feSXZ-²feSXZ B³fIZY ¶fe¨f BVfcþ WXû ¦fEÜ AfdJSXIYfSX B³fIYf ¶fiZIYA´f WXû ¦f¹ffÜ dRYSX Àfû³f¸f ³fZ IYfRYe dQ³fûa °fIY A´f³ff ÀMXZMXÀf dÀfa¦fÕX WXe SXJfÜ WXfÕXfadIY A¶f IbYL dQ³fûa ÀfZ CX³fIZY AüSX ÀffdWXSX ¶fZQe IZY dSXV°fZ IYe ¶ff°fZa Jc¶f WXû³fZ ÕX¦fe WX`aÜ

ÀUSXf IYSXZa¦fe ¸ffa IYf SXûÕX

dRY»¸f 'SXfaÓf¯ff' dSXÕXeþ WXû³fZ IZY IYSXe¶f QÀf ¸fWXe³fZ ¶ffQ ÀUSXf ·ffÀIYSX ³fZ EIY AüSX dRY»¸f ÀffB³f IYe WX`Ü ÀUSXf ³fZ EZä¹ffÊ A¹¹fSX d°fUfSXe IYe 'd³fÕX ¶fMXf Àf³³ffMXf' ÀffB³f IYe WX`Ü BÀf dRY»¸f ¸fZa UWX ÕXeOX SXûÕX ´ÕXZ IYSX SXWXe WX`aÜ dQÕX¨fÀ´f ¶ff°f ¹fWX WX` dIY BÀf¸fZa UWX EIY ¸ffa IYf SXûÕX IYSX SXWXe WX`aÜ BÀf ¶ffSXZ ¸fZa ÀUSXf IYWX°fe WX`a, ''SXfaÓf¯ff' IZY ¶ffQ AfgRYÀfÊ °fû IYfRYe d¸fÕXZ, ÕXZdIY³f ¸fbÓfZ IYûBÊ dÀIiY´MX ´fÀfaQ ³fWXea Af SXWXe ±feÜ WXSX dQ³f ¸f`a IYûBÊ ³f IYûBÊ dRY»¸f IYû dSXμ¹fcþ IYSX SXWXe ±feÜ dþ°f³ff ´¹ffSX AüSX dþ°f³fe °ffSXeRZYa ¸fbÓfZ 'SXfaÓf¯ff' IZY I`YSX¢MXSX d¶fadQ¹ff IYû ´ÕXZ IYSX³fZ IZY ¶ffQ d¸fÕXea, CXÀfÀfZ ¸f`a ¶fWXb°f JbVf ±fe AüSX A´f³fZ Af³fZ UfÕXZ ´fifgþZ¢MXÐÀf ¸fZa ¸f`a UWXe ÕXZUÕX ¸fZ³fMXZ³f SXJ³ff ¨ffWX°fe ±feÜ WXfÕXfadIY, EIY ¸ffa IYf SXûÕX d³f·ff³fZ IYû ÕXZIYSX ¸f`a ±fûOÞXf IaYμ¹fc¬f³f ¸fZa ±fe, ¢¹fûadIY A´f³fe CX¸fi ÀfZ ª¹ffQf IYf SXûÕX d³f·ff³ff ±fûOÞXf ¨f`ÕXZadþa¦f WX`Ü ÕXZdIY³f ¶ffQ ¸fZa ¸f`a³fZ Àfû¨ff dIY ¸f`a ¹fWX IYSX ´ffDYa¦feÜ' ÀUSXf ³fZ SXûÕX °fû A¢ÀfZ´MX IYSX dÕX¹ff WX`Ü CX³fIZY dÕXE ¹fWX A¨Le ¶ff°f WXû ÀfIY°fe WX` dIY BÀf dRY»¸f ¸fZa CX³WXZa ÕXeOX SXûÕX d¸fÕX SXWXf WX`Ü A¶f °ffSXeRY dIY°f³fe d¸fÕX°fe WX`, ¹fWX °fû UöY WXe ¶f°ffE¦ffÜ

C M Y K

SXû¨fIY ¸fbIYf¶f»fZ ¸fZÔ ¨fZ³³fBÊ ³fZ SXfªfÀ±ff³f IYû WXSXf¹ff ±ff


SXf¹f´fbSX X ÀfZ ´fiIYfdVf°f VfbIiY½ffSX, 25 A´fi`»f 2014

¸f°fQf³f IYfZ »fZIYSX ¸f°fQf°ffAfZÔ ¸fZÔ dQJf ·ffSXe CX°ÀffWX ´ffZd»fÔ¦f ¶fc±f ¸fZÔ Àfb¶fWX ÀfZ ¸f°fQf°ffAfZÔ IYe »fÔ¶fe IY°ffSX »f¦fe SXWXe

SXf¹f´fbSXÜ »ffZIYÀf·ff ¨fb³ff½f IYfZ »fZIYSX SXf¹f´fbSX ³f¦fSX QdÃf¯f IZY d½f²ff³fÀf·ff ÃfZÂf 51 ¸fZÔ Afþ ¸f°fQf³f IYSX³fZ ¸f°fQf°ffAfZÔ ¸fZÔ ·ffSXe CX°ÀffWX dQJfÜ ÃfZÂf IZY ´ffZd»fÔ¦f ¶fc±ffZÔ ¸fZÔ Àfb¶fWX ÀfZ WXe ¸f°fQf°ffAfZÔ IYe »fÔ¶fe IY°ffSX »f¦fe SXWXeÜ dMXIYSXf´ffSXf IZY Vff.´fc½fÊ ¸ff. Vff»ff ·f½f³f ´ffZd»fÔ¦f ¶fc±f ¸fZÔ Àf¶fÀfZ ´fWX»ff 7.03 d¸f³fMX ´fSX ´fOÞfÜ ¹fWX ½ffZMX AfSXOXeE IYf»ffZ³fe d³f½ffÀfe ¸fWZX³Qi ½f¸ffÊ 44 ½f¿fÊ dþÀfIYf ÀfSX»f IiY¸ffÔIY 800 ·ff¦f 106 ³fZ OXf»ff, ½fWXeÔ QcÀfSXf ½ffZMX ßfe ½f¸ffÊ IYe ´f°³fe Àfb¸f³f ½f¸ffÊ dþÀfIYf ÀfSX»f IiY¸ffÔIY 801 ³fZ ½ffZMX OXf»ffÜ Af¸f ¨fb³ffU IZY dÕXE °feÀfSXZ AüSX Aad°f¸f ¨fSX¯f ¸fZa LØfeÀf¦fPÞX IYe ¦¹ffSXWX ¸fZa ÀfZ VfZ¿f SXWX ¦f¹fe Àff°f ÀfeMXûa ´fSX Afþ ¸f°fQf°ffAûa ³fZ CX°ÀffWX IZY Àff±f ¸f°fQf³f dIY¹ffÜ SXfþ²ff³fe SXf¹f´fbSX dÀ±f°f ´fiQZVf IZY ¸fb£¹f d³fUÊf¨f³f ´fQfd²fIYfSXe IYf¹fÊfÕX¹f IYû B³f ÀfeMXûa ÀfZ Àfa¶fad²f°f dþÕXûa ÀfZ Afþ Vff¸f °fIY ´fif~ ´fifSXad·fIY AfaIYOÞXûa IZY A³fbÀffSX B³f¸fZa AüÀf°f øY´f ÀfZ IbYÕX 66 ´fid°fVf°f ¸f°fQf³f dSXIYfOXÊ dIY¹ff ¦f¹ffÜ ¹fbUf AüSX ³f¹fZ ¸f°fQf°ffAûa ÀfdWX°f CX¸fiQSXfþ AüSX d³f:VföY ¸f°fQf°ffAûa ¸fZa ·fe ÕXûIY°fa{ IZY dÕXE A´f³fZ ¸f°ffd²fIYfSX IYf BÀ°fZ¸ffÕX IYSX³fZ IYû ÕXZIYSX ¦fþ¶f IYf þûVf AüSX þª¶ff ³fþSX Af¹ffÜ ¸f°fQf³f IZY³Qiûa ÀfZ AfaIYOÞXûa IYf ÀfaIYÕX³f B³f ´fadöY¹fûa IZY dÕXJZ þf³fZ °fIY ¨fÕX SXWXf WX`Ü ¸fb£¹f d³fUÊf¨f³f ´fQfd²fIYfSXe IYf¹fÊfÕX¹f IYû Vff¸f 6.30 ¶fþZ °fIY d¸fÕXe þf³fIYfSXe IZY A³fbÀffSX ÀfUÊfd²fIY 72 ´fid°fVf°f ¸f°fQf³f ÀfSX¦fbþf dþÕXZ ¸fZa AüSX 71 ´fid°fVf°f ¸f°fQf³f ÀfcSXþ´fbSX dþÕXZ ¸fZa QþÊ dIY¹ff ¦f¹ffÜ ¶fÕXSXf¸f´fbSX dþÕXZ ¸fZa 69 ´fid°fVf°f, þVf´fbSX dþÕXZ ¸fZa ·fe 69 ´fid°fVf°f, SXf¹f¦fPÞX dþÕXZ ¸fZa 68 ´fid°fVf°f, IYûdSX¹ff (¶f`IbY¯NX´fbSX)

dþÕXZ ¸fZa 65 ´fid°fVf°f, ¸fba¦fZÕXe dþÕXZ ¸fZa 64 ´fid°fVf°f, IYûSX¶ff dþÕXZ ¸fZa 63 ´fid°fVf°f, d¶fÕXfÀf´fbSX, SXf¹f´fbSX AüSX ¶fÕXüQf¶ffþfSX dþÕXûa ¸fZa ÀfZ ´fi°¹fZIY ¸fZa 62 ´fid°fVf°f AüSX ¶fZ¸fZ°fSXf dþÕXZ ¸fZa 57 ´fid°fVf°f ¸f°fQf³f QþÊ dIY¹ff ¦f¹ffÜ SXf¹f´fbSX dþÕXZ IZY ¸f°fQf³f IZY³Qiûa ¸fZa ·fe ¶fOÞXe Àfa£¹ff ¸fZa ¸fdWXÕXfAûa AüSX ´fbøY¿fûa ³fZ IY°ffSX¶fð WXûIYSX A´f³fZ ¸f°ffd²fIYfSX IYf ´fi¹fû¦f dIY¹ffÜ Àf·fe Àff°f ÀfeMXûa IZY ¸f°fQf³f IZY³Qiûa ¸fZa BÀfe °fSXWX IYf ·ffSXe CX°ÀffWX ¸f°fQf°ffAûa ¸fZa QZJf ¦f¹ffÜ CXnZJ³fe¹f WX` dIY SXfª¹f ¸fZa ÕXûIYÀf·ff ¨fb³ffU IYf¹fÊIiY¸f IZY °fWX°f ´fi±f¸f ¨fSX¯f ¸fZa QÀf A´f`iÕX IYû ¶fÀ°fSX ÕXûIYÀf·ff ÃfZ{ IZY dÕXE AüSX 17 A´f`iÕX IYû IYfaIZYSX, ¸fWXfÀf¸fb³Q AüSX SXfþ³ffaQ¦ffaU ÕXûIYÀf·ff ÃfZ{ûa IZY dÕXE ¸f°fQf³f Àf¸´f³³f WXbAf ±ffÜ °feÀfSXf AüSX Aad°f¸f ¨fSX¯f IYf ¸f°fQf³f ·fe Afþ ´fcSXZ ´fiQZVf ¸fZa Vffad°f´fcUÊIY Àf¸´f³³f WXbAfÜ d½f²ff³fÀf·ff ¨fb³ff½f IYe °fSXWX »ffZIYÀf·ff ¨fb³ff½f ¸fZÔ ·fe SXf¹f´fbSX ³f¦fSX QdÃf¯f IZY d½f²ff³fÀf·ff ÃfZÂf 51 IZY ¸f°fQf°ffAfZÔ ¸fZÔ ¸f°fQf³f IYfZ »fZIYSX ·ffSXe CX°ÀffWX W`XÜ Àfb¶fWX IYSXe¶f ´ff`³fZ Àff°f ¶fþZ ÀfZ dMXIYSXf´ffSXf dÀ±f°f Vff´fc½fʸff Vff»ff ·f½f³f ´ffZd»fÔ¦f ¶fc±f ´fSX ¸f°fQf°ffAfZÔ IYe ¸f°fQf³f IYSX³fZ IZY d»fE IY°ffSX »f¦f ¦fBÊX ±feÜ ¨fcÔdIY ¸f°fQf³f IYe ´fidIiY¹ff 7 ¶fþZ ÀfZ VfbøY WXfZ³fe ±fe BXÀfd»fE ½fZ d³f²ffÊdSX°f Àf¸f¹f ÀfZ ´fWX»fZ ¸f°fQf³f ³fWXeÔ IYSX ´ffEÜ »fZdIY³f þ`ÀfZ WXe ¸f°fQf³f IYe ´fidIiY¹ff VfbøY WbXBÊX ¸f°fQf°ffAfZÔ IYe IY°ffSX Af`SX ¶fPÞX³fZ »f¦feÜ Àfb¶fWX 7 ÀfZ 8 ¶fþZ °fIY BXÀf ´ffZd»fÔ¦f ¶fc±f ¸fZÔ IYSXe¶f 5 ÀfZ 8 ´fid°fVf°f ¸f°fQf³f WXfZ ¦f¹ff ±ff, ½fWXeÔ 11 ¶fþZ °fIY ½ffZdMÔX¦f ´fid°fVf°f ¶fPÞXIYSX IYSXe¶f 20 °fIY ´fWbÔX¨f ¦f¹ffÜ ¸f°fQf³f IZY Qf`SXf³f ¹fWXfÔ ÀfbSXÃff IYf ´fb£°ff BÔX°fþf¸f SXWXf, dþÀfIZY ¨f»f°fZ ¹fWXfÔ

VffÔd°f´fc½fÊIY ¸f°fQf³f þfSXe W`XÜ

ÀfOÞXIYûÔ ¸fZÔ ´fÀfSXf SXWXf ÀfÖffMXf

IÈYd¿f ¸fa{e ¶fÈþ¸fûWX³f A¦fiUfÕX ³fZ Àf´fdSXUfSX OXfÕXf UûMX IÈYd¿f ¸fa{e ¶fÈþ¸fûWX³f A¦fiUfÕX ³fZ ÕXûIYÀf·ff ¨fb³ffU ¸fZa ¦fb÷YUfSX Àfb¶fWX Àf´fdSXUfSX þfIYSX ¸f°fQf³f dIY¹ffÜ ßfe A¦fiUfÕX IYf ¸f°fQf³f IZY³Qi ¦fbþSXf°fe ÀIcYÕX ¸fZa WX`Ü

AfSÔX¦f IZY °fe³f ¸f°fQf³f IZY³QifZÔ ¸fZÔ BÊX½feE¸f ¸fZÔ AfBÊX JSXf¶fe

SXf¹f´fbSX »ffZIYÀf·ff ÃfZÂf IZY d½f²ff³fÀf·ff IiY¸ffÔIY 52 AÔ°f¦fÊ°f AfSÔX¦f °f±ff ¦fif¸f RYSXRYfZQ ¸fZÔ ¸f°fQf³f IZY Qf`SXf³f BÊX½feE¸f ¸fVfe³f JSXf¶f WXfZ³fZ IZY IYfSX¯f ¸f°fQf³f ´fi·ffd½f°f WbXAfÜ ÀfcÂffÔZ ÀfZ d¸f»fe þf³fIYfSXe IZY A³fbÀffSX d½f²ff³fÀf·ff IiY¸ffÔIY 52 AÔ°f¦fÊ°f AfSÔX¦f IZY ¦fif¸f QZ½fSXe dÀ±f°f ´fif±fd¸fIY Vff»ff ¸f°fQf³f IZY³Qi IiY¸ffÔIY 122 ¸fZÔ Afþ ¸f°fQf³f IZY Qf`SXf³f BÊX½feE¸f (BX»fZ¢MÑXfd³fIY ½ffZdMÔX¦f ¸fVfe³f) JSXf¶f WXfZ ¦f¹ffÜ BXÀfIZY ¨f»f°fZ ¹fWXfÔ IYfRYe QZSX °fIY WÔX¦ff¸ff WXfZ°ff SXWXfÜ ¸f°fQf³f øYIY³fZ IZY IYfSX¯f ¸f°fQf°ffAfZÔ ¸fZÔ ·fe SXfZ¿f QZJf ¦f¹ffÜ þ¶f CX³WZÔX ¶f°ff¹ff ¦f¹ff dIY BÊX½feE¸f ¸fVfe³f JSXf¶f WXfZ ¦f¹ff °ffZ IbYLX SXfþ³fed°fIY Q»ffZÔ IZY IYf¹fÊIY°ffÊAfZÔ ³fZ BXÀf ´fSX IYOÞe Af´fdØf þ°ff°fZ WbXE °f°IYf»f BÊX½feE¸f ¸fVfe³f ¶fQ»f³fZ WXÔ¦ff¸ff VfbøY IYSX dQ¹ffÜ BXÀfe °fSXWX AfSÔX¦f °fWXÀfe»f IZY ¦fif¸f RYSX¸ffZQ Af`SX IbYSX³Q ¸f°fQf³f IZY³Qi ¸fZÔ ·fe BÊX½feE¸f ¸fVfe³f JSXf¶f WXfZ³fZ IYe Àfc¨f³ff d¸f»feÜ BX³f °fe³ffZÔ WXe ¸f°fQf³f IZY³QifZÔ ¸fZÔ ¸f°fQf³f øYIY³fZ IZY IYfSX¯f ±ffZOÞe QZSX IZY d»fE A½¹f½fÀ±ff IYf ¸ffWXf`»f ¶f³f ¦f¹ff ±ffÜ

SXf¹f´fbSXÜ SXf¹f´fbSX ¸fZÔ Afþ Àfb¶fWX ÀfZ WXe ¸f°fQf³f IYe ¦fWX¸ff-¦fWX¸fe SXWXe, ¸f°fQf³f IZY³QifZÔ IZY ¶ffWXSX þWXfÔ ¨fWX»f-´fWX»f ±fe, ½fWXeÔ VfWXSX IZY AÔQSX ÀfOÞIZÔY Af`SX ¶ffþfSX Àfc³fe SXWXeÜ ¸f°fQf³f IZY d»fE Afþ VfWXSX IZY ³ff¦fdSXIYfZÔ ¸fZÔ A·fc°f´fc½fÊ CX°ÀffWX QZJ³fZ IYfZ d¸f»f SXWXf W`XÜ Àfb¶fWX ÀfZ WXe IYBÊX ³ff¦fdSXIY A´f³fZ ´fdSX½ffSX IZY Àff±f ¸f°fQf³f IZY³Qi ´fWÔbX¨fIYSX »ffZIY°fÔÂf IZY BXÀf ¸fWXf´f½fÊ ¸fZÔ A´f³fe ÀfWX·ffd¦f°ff QþÊ IYSXfBÊXÜ ¸f°fQf³f IZY³QifZÔ IZY ¶ffWXSX þWXfÔ Àfb¶fWX ÀfZ WXe ¨fWX»f-´fWX»f ¶f³fe SXWXe ½fWXeÔ VfWXSX IYe ÀfOÞIZÔY Àfc³fe ³fþSX AfBÊXÜ ¸f°fQf³f IZY d»fE Afþ Àff½fÊþd³fIY A½fIYfVf WXfZ³fZ IZY IYfSX¯f ¶ffþfSX Àfc³ff-Àfc³ff SXWXfÜ Àfb¶fWX ÀfZ

AfBÊEEÀf ¶f³f³fZ IZY þfd°f ´fi¸ff¯f-´f{ Afg³fÕXfB³f þfSXe IYSX³fZ IYe °f`¹ffSXe ¨f¢IYSX ¸fZÔ ¹fb½f°fe WbXBÊ ²ffZJf²fOÞXe IYe dVfIYfSX SXfþÀU Ad²fIYfdSX¹fûa IZY dÕXE ´fi±f¸f ¨fSX¯f IYf ´fidVfÃf¯f Àf¸´f³³f

RYþeÊ Àfe¶feAfBÊ Ad²fIYfSXe ¶f³fIYSX »f¦ffBÊ ¨f´f°f

C M Y K

BÀ´ff°f MXfB¸Àf/SXf¹f´fbSXÜ

LX°°feÀf¦fPÞX IYe SXfþ²ff³fe SXf¹f´fbSX þWXfa d½fIYfÀf E½fa d½fÀ°ffSXeIYSX¯f IYfZ »fZIYSX ¨f¨ffÊ ¸fZÔ W`ÔXÜ ½fWXeÔ QcÀfSXe AfZSX NX¦fe Af`SX ²ffZJf²fOÞXe IYf IZY³Qi ¶f³f°ff þf SXWXf W`XÜ ´fPÞZX-d»fJZ Af`SX ÀfbdVfdÃf°f ½¹fd¢°f ·fe NX¦fe Af`SX ²ffZJf²fOÞXe IZY dVfIYfSX WXfZ°fZ þf SXWXf W`XÜ WXf»f WXe ¸fZÔ IY³ffÊMXIY IYe EIY dVfdÃf°f ¹fb½f°fe AfBÊEEÀf ARYÀfSX ¶f³f³fZ IYe »ff»f¨f ¸fZÔ ²ffZJf²fOÞXe IYf dVfIYfSX WXfZ ¦fBÊÜ d¸f»fe þf³fIYfSXe IZY A³fbÀffS CX³°feÀf ½f¿feʹff Bd³QSXf ¦ffa²fe ÀfIÊY»f ¶fa¦f»fbøY d³f½ffÀfe IbY¸ffSXe ·ff¦¹ff EÀfþe ´fbÂfe þeAfSX ¸fbQÐQZ¦ffZOX´´ff EIY dVfdÃf°f ¹fb½f°fe W`XÜ CX³fIZY d´f°ff IZY EIY ´fdSXd¨f°f IbY³³fcSX ³ff¸fIY ½¹fd¢°fX þfZ dIY SXf¹f´fbSX IZY ÀfSXÀ½f°fe ³f¦fSX ÃfZÂf ¸fZÔ SXWX°ff W`XÜ IbY³³fcSX IYf »f¸¶fZ Àf¸f¹f ÀfZ CX³fIZY §fSX Af³ff-þf³ff W`XÜ IbY³³fcSX IZY ´fOÞXfZÀfe ÀfbQe´f IbY¸ffSX ½f¸ffÊ ÀfZ ·fe ·ff¦¹ff IYf ´fdSX¨f¹f WbXAf ÀfbQe´f ³fZ A´f³fZ Af´fIYfZ

·ff¦¹ff IZY Àff¸f³fZ EIY Àfe¶feAfBÊ ARYÀfSX IZY °ff`SX ´fSX ´fdSX¨f¹f dQ¹ffÜ BÀfÀfZ ·f½¹ff ¶fWbX°f ´fi·ffd½f°f WbXBÊÜ BÀf ´fi·ff½f IYf BÀ°fZ¸ff»f ÀfbQe´f ³fZ ·fSX´fcSX CXNXf¹ff Af`SX ¶ff°ffZÔ WXe ¶ff°ffZÔ ¸fZÔ CXÀfZ AfBÊ.E.EÀf.ARYÀfSX ¶f³ff³fZ IYf ´fiÀ°ff½f QZ OXf»ffÜ AfBÊEEÀf Ad²fIYfSXe ¶f³f³fZ IZY þb³fc³f ³fZ ·ff¦¹ff IYfZ NX¦fe IYf dVfIYfSX ¶f³ff dQ¹ffÜ CX³fÀfZ BÀfIZY d»fE ÀffNX »ffJ øY´f¹ffZÔ IYe ¸ffa¦f IYe ¦fBÊ ·ff¦¹ff IZY d´f°ff ³fZ Af³f³f-RYf³f³f ¸fZÔ BÀfIYe ½¹f½fÀ±ff ·fe IYSX Qe dIY³°fb þ¶f IYfRYe dQ³ffZÔ °fIY ³ff`IYSXe ³fWXeÔ d¸f»fe, °ffZ CX³WZÔX ÀfbQe´f IYe IYf¹fÊ´fi¯ff»fe ´fSX AfVfaIYf WXfZ³fZ »f¦feÜ ²feSmX-²feSmX ¹fWX AfVfaIYf, d½fV½ffÀf ¸fZÔ °f¶Qe»f WXfZ ¦fBÊÜ A³°f°f: CX³WXZÔ ¹fIYe³f WXfZ ¦f¹ff dIY ½fWX ²ffZJf²fOÞXe IYf dVfIYfSX WXfZ ¦fBÊÜ °f°´fV¨ff°f ·ff¦¹ff ³fZ A´f³fZ ´f`ÀfZ ½ff´fÀf IYSX³fZ IYe ¸ffa¦f IYe ÀfbQe´f ³fZ IbYLX dQ³ffZÔ °fIY ¦fb¸fSXfWX dIY¹ff »fZdIY³f ¶ffQ ¸fZÔ CXÀf³fZ ´f`ÀfZ QZ³fZ ÀfZ B³IYfSX IYSX dQ¹ffÜ A³°f°ffZ¦f°½ff ·ff¦¹ff ³fZ ÀfSXÀ½f°fe ³f¦fSX ±ff³fZ ¸fZÔ dSX´ffZMÊX QþÊ IYSX½ffBÊÜ ´fbd»fÀf ¸ff¸f»fZ IYe þfa¨f IYSX SXWXe W`XÜ AfSXfZ´fe ÀfbQe´f IbY¸ffSX ½f¸ffÊ dRY»fWXf»f ´fbd»fÀf d¦fSXμ°f ÀfZ ¶ffWXSX W`Ü

SXf¹f´fbSXÜ SXfª¹f ÀfSXIYfSX IZY d³fQÊZVf ´fSX AfdQ¸f þfd°f, A³fbÀfcd¨f°f þfd°f AüSX d´fLOÞXf U¦fÊ dUIYfÀf dU·ff¦f ³fZ Af¸f ³ff¦fdSXIYûa AüSX dUôfd±fʹfûÔ IYû þfd°f ´fi¸ff¯f-´f{ þfSXe IYSX³fZ IYe ´fidIiY¹ff Afg³f ÕXfBʳf IYSX³fZ IZY dÕXE SXfþÀU Ad²fIYfdSX¹fûa IYû ´fidVfÃf¯f QZ³fZ IYf IYf¹fÊIiY¸f ¶f³ff¹ff WX`Ü BÀfIZY ´fi±f¸f ¨fSX¯f ¸fZa Afþ ¹fWXfa dU·ff¦f IZY Af¹fböY IYf¹fÊfÕX¹f ¸fZa ¶ffSXWX dþÕXûa IZY ¨ffÕXeÀf SXfþÀU Ad²fIYfdSX¹fûa IYû ´fidVfÃf¯f dQ¹ff ¦f¹ffÜ B³f¸fZa dOX´MXe IYÕXZ¢MXSX, A³fbdU·ff¦fe¹f Ad²fIYfSXe, °fWXÀfeÕXQfSX AüSX ³ff¹f¶f °fWXÀfeÕXQfSX Vffd¸fÕX WX`aÜ ´fidVfÃf¯f ´fif~ IYSX³fZ IZY ¶ffQ ¹fZ Ad²fIYfSXe A´f³fZ-A´f³fZ SXfþÀU

A³fbdU·ff¦fûa ¸fZa A³¹f SXfþÀU Ad²fIYfdSX¹fûa IYû ´fidVfÃf¯f QZa¦fZÜ CXnZJ³fe¹f WX` dIY AfdQ¸f þfd°f dUIYfÀf dU·ff¦f IZY A´fSX ¸fb£¹f Àfd¨fU E³fIZY AÀfUfÕX ³fZ WXfÕX WXe ¸fZa ¹fWXfa Af¹fûdþ°f dU·ff¦fe¹f Àf¸feÃff ¶f`NXIY ¸fZa Ad²fIYfdSX¹fûa IYû þfd°f ´fi¸ff¯f-´f{ Afg³f ÕXfBʳf þfSXe IYSX³fZ IZY dÕXE

SXfþÀU Ad²fIYfdSX¹fûa IYf ´fidVfÃf¯f IYf¹fÊIiY¸f Af¹fûdþ°f IYSX³fZ IZY d³fQÊZVf dQE ±fZÜ SXfþ²ff³fe ¸fZa Af¹fûdþ°f EIY dQUÀfe¹f ´fidVfÃf¯f IYf¹fÊIiY¸f ¸fZa dU·ff¦f IZY Àfd¨fU IZY ¸fbøY¦f³f, Af¹fb¢°f E¸fEÀf ´fSXÀ°fZ AüSX A´fSX Àfa¨ffÕXIY VffSXQf U¸fÊf ÀfdWX°f A³¹f UdSXâ Ad²fIYfSXe

MXf¹fSX ¦ffZQf¸f ¸fZÔ »f¦fe ·fe¿f¯f Af¦f Jf»fe ¸fIYf³f ¸fZÔ SXJf ±ff MXf¹fSX, Mйfc¶f

SXf¹f´fbSX Ü Af¸ff³ffIYf ±ff³ff ÃfZÂf IZY ¸feSXf³f¦fSX dÀ±f°f EIY ¸fIYf³f ¸fZÔ Afþ QfZ´fWXSX A¨ff³fIY Af¦f »f¦f ¦fBÊXÜ ¸fIYf³f IZY AÔQSX ·ffSXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ MXf¹fS SXJf WbXAf ±ff, dþÀfIZY ¨f»f°fZ Af¦f °fZþe ÀfZ R`Y»f ¦fBÊXÜ ´fbd»fÀf ÀfcÂffZÔ ³fZ ¶f°ff¹ff dIY Af¦fþ³fe IYe §fMX³ff Afþ QfZ´fWXSX IYSXe¶f PXfBÊX ¶fþZ IZY AfÀf´ffÀf ¸feSXf³f¦fSX dÀ±f°f WXd¿fÊ°f MXfg½fSX IZY ´ffÀf WbXBÊXÜ ¹fWXfÔ dÀ±f°f EIY ¸fIYf³f ¸fZÔ ·ffSXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ MXf¹fSX SXJf WbXAf ±ffÜ QfZ´fWXSX ¸fZÔ dIYÀfe ³fZ ¸fIYf³f ÀfZ ²fbÔAf d³fIY»f°fZ QZJf Af`SX BXÀfIYe Àfc¨f³ff ´fbd»fÀf IYfZ QeÜ

´fbd»fÀf þ¶f ¸ff`IZY ´fSX ´fWbÔ¨fe °ffZ ´fcSXf ¸fIYf³f þ»f SXWXf ±ffÜ ´fcLX°ffLX IYSX³fZ ´fSX ´f°ff ¨f»ff dIY CXöY ¸fIYf³f IYf CX´f¹ffZ¦f MXf¹fSX ¦ffZQf¸f ¸fZÔ øY´f ¸fZÔ dIY¹ff þf SXWXf ±ffÜ BXÀfe ¶fe¨f dIYÀfe ³fZ Q¸fIY»f d½f·ff¦f IYfZ ·fe Af¦fþ³fe IYe Àfc¨f³ff QZ Qe ±feÜ ¸ff`IZY ´fSX ´fWX»fZ Q¸fIY»f IYe EIY ¦ffOÞe ´fWÔbX¨fe, »fZdIY³f Af¦f ·fOÞIY°ff QZJ Q¸fIY»f IYd¸fʹffZÔ ³fZ °f°IYf»f QcÀfSXe ¦ffOÞe ¶fb»f½ff »feÜ §fSX IZY AÔQSX ·ffSXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ MXf¹fSX, Mëc¶f SXJZ WXfZ³fZ IZY IYfSX¯f Af¦f °fZþe ÀfZ R`Y»f SXWXf ±ffÜ Àf¸ff¨ffSX d»fJZ þf³fZ °fIY ´f°ff ³fWXeÔ ¨f»f ´ff¹ff ±ff dIY ¸fIYf³f dIYÀfIYf W`X ½fWXeÔ Q¸fIY»f d½f·ff¦f IZY IY¸fʨffSXe °f±ff AfÀf´ffÀf IZY ³ff¦fdSXIY ¶fbÓff³fZ IYf ´fi¹ffÀf IYSX SXWZX ±fZÜ

CX´fdÀ±f°f ±fZÜ IYf¹fÊIiY¸f ¸fZa SXfþÀU Ad²fIYfdSX¹fûa IYû þfd°f ´fi¸ff¯f-´f{ °f`¹ffSX IYSX³fZ IZY dÕXE E¸fAfBÊEÀf ´fSX ´fidVfÃf¯f dQ¹ff ¦f¹ffÜ CX³WXZa ¶f°ff¹ff ¦f¹ff dIY Àfc¨f³ff ´fiüôûd¦fIYe IYf BÀ°fZ¸ffÕX IYSXIZY ´fidIiY¹ff IYû Afg³f ÕXfBʳf IYSX³fZ ´fSX þfd°f ´fi¸ff¯f-´f{ þfSXe IYSX³fZ IYe ´fi¯ffÕXe ·fe AfÀff³f WXû þfE¦feÜ BÀfIZY Àff±f WXe SXfþÀU IYf¹fÊfÕX¹fûa ¸fZa ·feOÞX ·fe IY¸f WXû¦feÜ ÕXû¦fûa IYû þfd°f ´fi¸ff¯f- ´f{ ´fif~ IYSX³fZ IZY dÕXE SXfþÀU Qμ°fSXûa ¸fZa ¶ffSX-¶ffSX Af³fZ-þf³fZ IYe þøYSX°f ·fe ³fWXea WXû¦feÜ ´fidVfÃf¯f ÕXZ SXWXZ Ad²fIYfdSX¹fûa IYû Afg³f ÕXfBʳf ´fidIiY¹ff IYf ¦fif¸f À°fSX ´fSX ·fe ½¹ff´fIY ´fi¨ffSX´fiÀffSX IYSX³fZ IZY d³fQÊZVf dQE ¦fEÜ CX³WXZa ¶f°ff¹ff ¦f¹ff dIY E¸fAfBÊEÀf IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ AfUZQIYûa IYû CX³fIZY ¸fû¶ffBÕX RYû³f ³f¸¶fSX ´fSX AfUZQ³fûa IZY d³fSXfIYSX¯f IYe IYfSXUÊfBÊ IZY ¶ffSXZ ¸fZa þf³fIYfSXe Qe þfE¦feÜ

Jb»fe IbYLX ½¹ff´ffdSXIY ´fid°fâXf³fZÔ ·fe QfZ´fWXSX ¶ffQ ¶fÔQ WXfZ ¦fBÊXÜ ¶ffþfSX ¸fZÔ ¦fifWXIYe ³fWXeÔ WXfZ³fZ IZY IYfSX¯f RbYMXIYSX °f±ff ±ffZIY ½¹ff´ffdSX¹ffZÔ ³fZ ·fe QbIYf³fZÔ ¶fÔQ IYSX QeÜ VffÀfIYe¹f d½f·ff¦ffZÔ °f±ff d³fþe ÀfZ¢MXSXfZÔ ¸fZÔ A½fIYfVf IYf AÀfSX ÀfOÞIYfZÔ ´fSX dQJfÜ Af¸f dQ³ffZÔ ¸fZÔ ¨fWX»f-´fWX»f ½ff»fe ÀfOÞIZÔY ½feSXf³f SXWXeÜ ½fWXeÔ ´fi¸fbJ ¸ff¦ffZË ¸fZÔ SXfþ³fed°fIY ´ffdMÊX¹ffZÔ IZY »ffZ¦ffZÔ IYf WXe ½ffWX³f ¨f»f°ff SXWXfÜ VfWXSX ¸fZÔ AfgMXfZ-dSX¢Vff ½ff»fZ Àf½ffSXe IY¸f d¸f»f³fZ ÀfZ Jf»fe ¶f`NZX SXWZXÜ ½¹ff´ffdSXIY ´fid°fâXf³fZÔ, ÀIcY»f-IYf»fZþfZÔ, ÀfSXIYfSXed³fþe Qμ°fSXfZÔ IZY ¶fÔQ SXWX³fZ IZY IYfSX¯f Afþ VfWXSX ¸fZÔ A§ffZd¿f°f ¶fÔQ þ`Àff ³fþfSXf SXWXfÜ

¶feBÊX, ¶fe RYf¸fZÊÀfe ´fi±f¸f-dõX°fe¹f ÀfZ¸fZÀMXSX IZY ´fSXeÃff RYf¸fÊ A¶f 30 °fIY

SXf¹f´fbSX Ü À½ff¸fe d½f½fZIYf³fÔQ °fIY³feIYe d½fäd½fôf»f¹f ³fZ ¶feBÊX Af`SX ¶fe RYf¸fZÊÀfe ´fi±f¸f ½f dõX°fe¹f ÀfZ¸fZÀMXSX IYf ´fSXeÃff RYf¸fÊ þ¸ff IYSX³fZ IYe °ffSXeJ A¶f 30 A´fi`»f °fIY ¶fPÞXf Qe W`XÜ d½fd½f IZY SXdþÀMXfSX IZY ¸fb°ffd¶fIY ¨fb³ff½f IYfZ QZJ°fZ WbXE ´fSXeÃff RYf¸fÊ þ¸ff IYSX³fZ IYe °ffSXeJ ¸fÔZ ½fÈdðX IYe ¦fBÊX W`XÜ d½fôf±feÊ A¶f d¶f³ff d½f»fÔ¶f Vfb»IY IZY Àff±f 30 A´fi`»f °fIY A´f³fZ IYfg»fZþ ¸fZÔ ´fSXeÃff RYf¸fÊ þ¸ff IYSX ÀfIÔZY¦fZÜ ÀfÔÀ±ffE d½fd½f ¸fZÔ d¶f³ff »fZMX RYeÀf IZY Àff±f 22 ¸fBÊX °fIY d½fôfd±fʹffZÔ IZY RYf¸fÊ þ¸ff IYSX ÀfIZÔY¦feÜ 30 øY´fE ´fid°fdQ³f d½f»fÔ¶f Vfb»IY IZY Àff±f d½fôfd±fʹffZÔ IZY d»fE ´fSXeÃff RYf¸fÊ þ¸ff IYSX³fZ IYe AÔd°f¸f °ffSXeJ 5 ¸fBÊX °f¹f IYe ¦fBÊX W`XÜ þ¶fdIY 120 øY´fE ´fid°fdQ³f d½f»fÔ¶f Vfb»IY IZY Àff±f ´fSXeÃff RYf¸fÊ þ¸ff IYSX³fZ IYe AÔd°f¸f °ffSXeJ 10 ¸fBÊX SXJe ¦fBÊX W`XÜ d½f»fÔ¶f Vfb»IY IZY Àff±f IYfg»fZþ d½fd½f ¸fÔZ 12 ¸fBÊX °fIY þ¸ff IYSX ÀfIZÔY¦fZÜ þ¶fdIY 200 øY´fE ´fid°fdQ³f d½f»fÔ¶f Vfb»IY IZY Àff±f d½fôf±feÊ 12 ¸fBÊX °fIY RYf¸fÊ þ¸ff dIYE þf ÀfIZÔY¦fZÜ CX»»fZJ³fe¹f W`X dIY »ffZZIYÀf·ff ¨fb³ff½f IZY ¸fïZ³fþSX d½fd½f ³fZ A´f³fe ´fSXeÃffAfZÔ IYe °ffSXeJ ·fe ¶fPÞXf Qe W`X, ½fWXeÔ A·fe IYBÊX ´fSXeÃffAfZÔ IYe Àf¸f¹f ÀffSX¯fe §ffZd¿f°f ³fWXeÔ IYe ¦fBXÊ W`XÜ

Af¸f AfQ¸fe ´fi°¹ffVfe ³fZ 32 ´fid°fVf°f ¸f°f ´fÃf ¸fÔZ ´fOÞ³fZ IYe ÀfÔ·ff½f³ff ½¹föY IYe

SXf¹f´fbSXÜ Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ IZY SXf¹f´fbSX »ffZIYÀf·ff IZY ´fi°¹ffVfe ÀfÔQe´f d°f½ffSXe ³fZ QfZ´fWXSX 2.30 ¶fþZ °fIY WbXE ¸f°fQf³f IZY Af²ffSX ´fSX ¶f°ff¹ff dIY A¶f °fIY 45 ´fid°fVf°f ¸f°fQf³f ÀfÔ´fÖf WXfZ ¨fbIYf W`XÜ ¶fc±f½ffSX þf³fIYfSXe ´fcLX³fZ ´fSX d°f½ffSXe ³fZ ¶f°ff¹ff dIY Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ »ffZIYÀf·ff ¨fb³ff½f ¸fÔZ AWX¸f SXfZ»f IYe dÀ±fd°f ¸fÔZ W`XÜ ¹fb½ffAfZÔ ¸fÔZ Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ IZY ´fid°f AfIY¿fʯf ¸fWXÀfcÀf dIY¹ff ¦f¹ffÜ ÀfÔQe´f d°f½ffSXe IZY A³fbÀffSX A¶f °fIY WbX¹fZ ¸f°fQf³f IZY Af²ffSX ´fSX 32 ´fid°fVf°f ¸f°f CX³fIZY ´fÃf ¸fÔZ OXf»fZ þf³fZ IYe ¶ff°f IYWXeÔÜ ßfe d°f½ffSe ³fZ ¨f¨ffÊ ¸fÔZ ¶f°ff¹ff dIY IYOÞe ¦f¸feÊ IZY ¶ff½fþcQ ·fe ¸f°fQf³f IZÔYQifZÔ ´fSX À½fÔ¹f CX³WXfZÔ³fZ E½fÔ Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ IYf¹fÊIY°ffÊAfZÔ ³fZ ¸f°fQf°ffAfZÔ IYe ·ffSXe ·feOÞ QZJe Ü ßfe d°f½ffSXe ³fZ ¶f°ff¹ff dIY BXÀf ¶ffSX WfZ³fZ ½ff»fZ ·ffSXe ¸f°fQf³f IYfZ QZJ°fZ WbXE ¸fbIYf¶f»ff IYOÞf W`XÜ

³fU³fe°f þ¦f°fSXf¸fIYf IZY dÕXE, ¸fbQiIY EUa ´fiIYfVfIY ³fU³fe°f þ¦f°fSXf¸fIYf õfSXf RYÀMÊX μ»ffZSX ´»ffMX ³fa. 212 ¶f`SX³f¶ffªffSX SXf¹f´fbSX LXØfeÀf¦fPÞX ÀfZ ´fiIYfdVf°f EUa d³f¸ffʯf AfgRYÀfZMX Sd½f³f¦fSX, SXf¹f´fbSX (L ¦f) ÀfZ ¸fbdQi°f, Àfa´ffQIY - ³fU³fe°f þ¦f°fSXf¸fIYf, AfSXE³fAfBÊ SXdþ.IiY. CHHHIN/2007/24154 OXfIY ´faªfe¹f³f IiaY. LX.¦f./SXf¹f´fbSX Àfa·ff¦f 13/2014-2016 raipurispattimes@gmail.com RYû³f 0771-4285180 RZY¢Àf 4285180

C M Y K

C M Y K

8 SXfªf²ff³fe

25 raipur  
25 raipur  
Advertisement