Isonkyrön Keskusta 2021

Page 1

ISONKYRÖN KESKUSTA

– Se Paikallinen –


Isossakyrössä hyvä elämä Kun isokyröläinen voi hyvin, niin Isokyrö voi hyvin. • • • • • • •

Pidämme huolen heistä, jotka huolenpitoa tarvitsevat. Huomioimme kuntalaisten erilaiset elämäntilanteet ja perheiden tarpeet. Arvostamme toinen toistamme; emme hyväksy kiusaamista. Huolehdimme turvallisesta ja arvokkaasta vanhuudesta, omaishoitajien jaksamisesta sekä kotipalvelun saatavuudesta. Kuuntelemme nuoria nuorisotoiminnan kehittämiseksi. Haluamme, että jokaisella on mielekästä tekemistä ja harrastamisen mahdollisuuksia. Tuemme yhdessä yhdistysten ja yritysten kanssa isokyröläisten vapaa-ajanviettomahdollisuuksia. Vaalimme avoimuutta päätöksenteossa.

Hyvinvointia ja lähipalveluja • • • • • • • •

Turvaamme Isossakyrössä lähipalvelut myös sote-uudistuksessa. Panostamme matalan kynnyksen palveluihin. Vahvistamme ennaltaehkäiseviä palveluita kaikenikäisille. Kohdennamme voimavaroja syrjäytymisen ehkäisyyn. Huolehdimme, että Laurilanmäen palvelukokonaisuus säilyy kunnassamme. Kehitämme nuorisopalveluja. Varmistamme, että opetus ja varhaiskasvatus on laadukasta. Mahdollistamme monipuolisesti erilaisten yhdistysten toiminnan kunnassamme.

Elinvoimainen ja itsenäinen Isokyrö. Taloudellinen tie. • • • • • • • • •

Huolehdimme kunnan taloudesta. Isonkyrön talous määrittää itsenäisyyden ja kehitysmahdollisuudet. Panostamme Isonkyrön brändiin ja markkinointiin saadaksemme Isoonkyröön uusia yrityksiä ja asukkaita. Teemme kunnasta yritysten kumppanin ja mahdollistajan. Koti Isossakyrössä on sijoitus. Haluamme tarjota ja kehittää viihtyisiä asuinalueita ja turvallisia liikkumismahdollisuuksia. Lisäämme ja peruskorjaamme vuokra-asuntoja. Tuemme paikallisten yritysten ja yhdistysten palveluiden käyttöä sekä lähiruoan saatavuutta. Tiestöstämme on pidettävä huolta - myös sivukylillä. Järkivihreys kunniaan. Kannatamme paikallista energiaa ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Elämme kestävästi ja kehitämme kierrätyksen mahdollisuuksia. Kehitämme Isoakyröä suosituksi tapahtuma- ja matkailukohteeksi alueen yrittäjien ja yhdistysten kanssa. Mahdollistamme toimivan ja verkostoituneen etätyöskentelyn Isossakyrössä.

Isokyrö se paikallinen – Keskusta Tämän korona-ajan keskellä olemme hetkessä, jolloin kuntavaalit ovat ajankohtaiset. Nämä vaalit ovat saaneet omanlaisensa covid-19 -sävyn jo heti alusta saakka. Kuntayhdistyksemme hallitus kokoontui ensimmäisen korona-aallon loppuvaiheessa, loppukesästä 2020. Totesimme jo silloin, että on syytä aloittaa ehdokashankinta välittömästi, koska ihmisten kohtaamista varmasti joudutaan rajoittamaan vielä loppuvuonnakin. Kuten kaikki tiedämme, vaalien ajankohtakin oli vielä keväällä epäselvä ja viime hetkellä vaaleja jouduttiin siirtämään, jotta turvallinen äänestäminen olisi kaikille mahdollista. Saimme ehdokashankinnan hyvin käyntiin, ja hallituksemme jäsenet sitoutuivat ehdokashankintaan valitsevista poikkeusoloista sekä epävarmuudesta

huolimatta täydellä sydämellä. Saimme ehdokkaita listalle enemmän kuin edellisissä vaaleissa, ja nyt meillä on koossa hieno 39 ehdokkaan ryhmä. Tässä ehdokasjoukossa on edustettuna laajalla otannalla isokyröläistä osaamista ja asennetta. Olemme kaikki valmiita kantamaan vastuuta ja kehittämään tulevaisuuden paikallista elinvoimaista Isoakyröä. Tuleva vaalikausi ei tule olemaan helppo, ja joudumme tekemään töitä tiukentuvan kuntatalouden parissa, lisäksi SOTE-muutokset ja kuntamme ikärakenne luovat omat haasteensa. Huolehditaan siitä, että Isossakyrössä on hyvä elämä – Se Paikallinen Isokyrö Isonkyrön Keskustan kuntayhdistys pj. Jouni Mäkynen

Ääni naiselle on ääni huolenpidolle • • • •

Kunta-ala on naisvoimainen. Esimerkiksi Isonkyrön kunnan työntekijöistä naisia on 88 %. Perusturvan ja sivistystoimen menojen osuus on noin 78 % kunnan taloudesta. Etenkin näillä sektoreilla päätetään perheiden, lasten ja vanhusten asioista - huolenpidosta ja palvelujen kehittämisestä. Vuonna 2017 naiset äänestivät aktiivisemmin kuin miehet. Lähes puolet ehdokkaista oli naisia; kuitenkin vain neljäsosa valtuutetuista on naisia.

Huolehdimme tulevaisuudesta.

Olemme tarkkana taloudesta.

Jos haluat naisen vaikuttamaan kunnan asioihin, äänestä naista! Ehdokkaina on tarmokkaita, päteviä naisia, joihin voit tutustua mm. Isonkyrön Naisia -Keskusta facebook-sivulla. Järjestämme tilaisuuksia, joissa voit tutustua meihin etänä ja toivottavasti voimme tavata ulkosalla. Ole meihin yhteydessä, kysy ja haasta!

Osaamme organisoida.

Edistämme yhdenvertaisuutta ja samapalkkaisuutta.

• Esitämme tarjottavan kotipalvelua,

erityisesti vauvaperheen arkeen.

• Teemme työtä, että lapsilla ja nuorilla on

turvallinen sekä toimiva koulu.

• Lisäämme lasten ja nuorten

harrastusmahdollisuuksia.

• Hyvinvointia ja huolenpitoa kaikenkokoisille

talouksille, itsenäisessä Isossakyrössä.

• Isostakyröstä etätyön ja elinikäisen

oppimisen keskipiste.

Kuva: TEIJA HAHKA

Isonkyrön Naisia – Keskusta. Sinun ehdokkaasi.

Helena Tuuri-Tammela, Tanja Hauta, Maria Heinonen, Kati Harjunpää, Beata Taijala, Maria Luhtala, Teija Mielty, Katri Soisalo, Mirva Mäki-Rammo, Maria Tirkkonen Heli Raunio ja Tiia Huttunen, Kirsi Luoma, Sini Penttala ja Merita Buck


ISONKYRÖN KESKUSTA

– Se Paikallinen –

12 Ahoketo Juha

Ala-Reini Jyrki

varaosamyyjä

Assinen Tatu-Kalle

sähköja automaatioasentaja

Buck Merita

19 Harjunpää Kati

Tiimi-cleaneri ja catering/hyvinvointi vastaava

terveydenhoitaja (amk), (sit.)

Hauta Tanja

24

asentaja, esimies

myyntipäällikkö (sit.)

sosiaalityöntekijä, perheterapeutti (sit.)

26

30

29 Laine Tommi

maidontuottaja

ensihoidon kenttäjohtaja

Luhtala Maria

kääntäjä, yrittäjä (sit.)

47 Tirkkonen Maria

Pääkirjanpitäjä, tradenomi

insinööri, myyntipäällikkö

37 Ojaluoma Veli-Matti

40 ohjaaja, lastensuojelu

sosionomi (amk)

41 Raunio Heli

KTM, Team manager

Taijala Beata

yrittäjä, lähihoitaja

agrologi (amk)

46 varatuomari

50

49

48 kehittämispäällikkö, HTM

Renko Jaakko

Tarkka Esa

yliopettaja (sit.)

Tuuri-Tammela Helena

42

45

44 Soisalo Katri

38 Penttala Sini

opiskelija

Pöytälaakso Tommi

34 Mäkynen Jouni

terveydenhoitaja

36

43 Saikkonen Mikko

insinööri

toimistotyöntekijä

39 kotiseutuneuvos, agrologi

33 Mäki-Rammo Mirva

yrittäjä

Pollari Väinö

Hänninen Pentti

Mielty Teija

Niemi Petri

opettaja

22

25

28 Klankki Juhani

yrittäjä, freelancer

32

35 Niemi Harri

tislaamonjohtaja

Huttunen Tiia

eläkeläinen

Hakamaa Jukka

Heinilä Miko

ohjaaja

Hietaharju Jari

18

21 Heikkilä Jaakko

myyjä

27 Kauppinen Pentti

SVT insinööri, maanviljelijä

20

23 Heinonen Maria

Erkkilä Hannu

Delivery lead

ryhmämatkamyyjä (sit.)

maatalousyrittäjä

17

31 Luoma Kirsi

Annala Juha

maanviljelijä

16

15

14

13

Uusi-Viitala Henri

opiskelija, lastensuojelulaitoksen ohjaaja

Valtari Ville ohjaaja


Määrätietoista itsenäisen Isonkyrön kehittämistä – Isonkyrön Keskusta

Elinvoimaa ja yhteistyötä

Isoakyröä on kehitetty määrätietoisesti, vaikka taloudellisia haasteita on riittänyt. Erilaisia hankkeita on toteutettu yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Paikallisuus on huomioitu monien arjen palvelujen osalta. Keskustalaiset kuntapäättäjät ovat huolehtineet koko kunnasta. Edistystä on tapahtunut kaikilla palvelualoilla, joista mainittakoon;

Kulunut vaalikausi on ollut täynnä mielenkiintoisia haasteita. Toimintamme alkutaipaleella jäi pitkäaikainen kunnanjohtajamme Eino Toivola eläkkeelle. Ennen kuin Tero Kankaanpää oli valittu kunnanjohtajaksi, tehtävää hoiti virkansa ohella menestyksellisesti hallintojohtajamme Jaana Järvi-Laturi. Hieman tuuliviirimäisempää oli vaihtuvuus teknisen johtajan viran hoidossa. Onneksi tilanne on kuitenkin rauhoittunut ja jokaisella hallintoalalla on asiansa osaava viranhaltija. Kunnan asioiden valmistelu on ollut joustavaa ja niitä on viety eteenpäin hyvässä yhteisymmärryksessä. Vaalikausi on ollut työntäyteinen kuten lista vaalikauden aikana toteutetuista hankkeista osoittaa. On ollut tärkeää, että kunnan perustehtävistä on huolehdittu samalla kehittäen kuntaa tulevaisuuden näkymiä silmällä pitäen. Viime keväänä Covid-19 tuli kaikille yllätyksenä. Tässä tilanteessa tuli todistetuksi, miten nopeasti pieni ja ketterä organisaatio sai asiat hallintaansa. Avun tarvitsijoiden kartoitus lähti nopeasti matkaan ja kyröläänen kökkähenki näytti voimansa. Kiitokset tilanteen nopeasta haltuunotosta kuuluu jokaiselle kunnan työntekijälle ja kuntalaiselle. Kaikki puhalsivat yhteen hiileen ajatuksella, että tästäkin selvitään. Tulevalle kaudelle meillä on tiedossa uusia haasteita; tiukentuva kuntatalous, SOTE-muutokset sekä haastava ikärakenne. Miten ratkaista näitä kolmea haastetta? Meidän pitää pystyä tulevaisuudessa vaikeisiinkin päätöksiin talouden tasapainon säilyttämiseksi. Talousvaikeuksissa oleva kunta liitettäisiin nopeasti isompaan kaupunkiin, jolloin vaikeat päätökset tehdään kauempana vieden elinvoimaa Isostakyröstä.

• • • • • • • • • • • •

Olemme jälleen eteläpohjalaisia. Keskusta turvasi Isonkyrön tahdon vaihtaa maakuntaa. Isonkyrön perusterveydenhuollon kehittäminen on Sote-uudistuksessa samassa kokonaisuudessa kuin erikoissairaanhoito. Isonkyrön strategiaa on päivitetty ja kunnan markkinointia on kehitetty. Olemme rakentaneet. Uusi liikuntahalli ja voimistelusali vastasivat laajaan tarpeeseen. Uusi vesilaitos turvaa puhdasta vettä. Hulevesien hallintasuunnitelman avulla tavoitellaan rakenteellisia säästöjä. Uudelle nuorisotilalle avattiin uusi paikka. Nuorisovaltuusto on aktiivinen toimija. Uusia asuin- ja yritystontteja on kaavoitettu. Lapinmäen alueen asemakaava ja sen infra rakentuu parhaillaan. Kattiharjun tuulivoimapuiston kaavoitus mahdollistaa mm. merkittäviä kiinteistöverotuloja. Kunnan kiinteistöistä “Koteko, Nuppula ja Ikolan koulu” myytiin. Nyt niiden korjaus ja käyttö on uudessa vauhdissa. Isonkyrön koulupsykologin viran perustamisen ja kotipalvelun lisäresurssit. Kirjaston palvelut ovat laajentuneet avaamalla omatoimikirjasto Laurinmäellä valmistellut muutoskorjaukset lisäävät mm. Hoivaosaston viihtyisyyttä ja kodinomaisuutta Varhaiskasvatuksen palvelutarjontaa on monipuolistettu; yksityinen päiväkoti täydentää lasten päivähoidon valinnanmahdollisuuksia. Isokyrö satsaa lapsiystävällisyyteen ja voimaa vanhuuteen -hankkeisiin. Isonkyrön kunnan tuloveroprosenttia ei ole nostettu. Kauaskantoisilla päätöksillä on mahdollistettu kestävä talous.

Hyvä talous takaa meidän itsenäisyytemme. SOTE tulee olemaan meille kaksinainen; se tulee helpottamaan meidän taloutemme kantokykyä, mutta sen myötä myös osa tämän hetken SOTE-palveluista saattaa siirtyä Seinäjoelle. Isokyröläisiltä luottamushenkilöiltä vaaditaan vahvaa verkostoitumista ja edunvalvontaa, että palvelut saataisiin pysymään Isossakyrössä. Olemme tämän kauden aikana kehittäneet Isonkyrön markkinointia. Sijaintimme on erinomainen kahden maakuntakeskuksen välissä luoden edellytykset kuntamme hyvälle kehitykselle. Tulevan kauden keihäänkärkenä tulee olla kuntakuvan parantaminen markkinoimalla kuntaa yhä voimakkaammin. Kunnasta tulee tehdä tulevaisuudessa yritysten yhteistyökumppani, ei vain tonttimyyjä. Pelkän tonttimyynnin ajat ovat ohi, mutta pienenä ketteränä kuntana voimme palvella yrityksiä siten, että saamme luotua siitä kilpailuedun. Uusien yritysten ja asukkaiden saaminen Isoonkyröön on tärkeämpää kuin koskaan ennen. Rohkea, eteenpäin katsova ja yhteistyötä vaaliva toimintatapa on ollut keskustalaisten luottamushenkilöiden ohjenuora ja näihin toimintatapoihin perustamme myös tulevan kauden. Isonkyrön yhteisöllisyys on poikkeuksellista ja sen avulla me pärjäämme myös tulevaisuudessa. Yhdessä, ei vastakkainasettelulla. Rakentaen, ei rikkoen. Vain siten voimme turvata Isonkyrön itsenäisen tulevaisuuden. Yhteistyöterveisin, Isonkyrön kunnanhallituksen puheenjohtaja, Mirva Mäki-Rammo Isonkyrön kunnanvaltuuston puheenjohtaja, Miko Heinilä

Ne paikalliset Isonkyrön nuoret Keskustanuorille poliittisen aktiivisuuden lisäksi vapaamuotoinen harrastustoiminta ja erilaiset tapahtumat ovat tärkeä osa toimintaa, koska vaikuttamisen ohella pidämme myös hauskaa! Politiikka kuuluu jokaisen päivittäisiin asioihin aina maitopurkin ostamisesta lähtien. Nuorina keskustalaisina ehdokkaina olemme valmiita tuomaan ajatuksiamme kunnan päätöksentekoon. Haluamme tuoda nuorten äänen kuuluviin Isonkyrön päätöksenteossa. Keskustanuoret ovat Isonkyrön parhaiten edustettu nuorisopuolue ja juuremme ovat syvällä Isonkyrön maaperässä. Nuorina ehdokkaina haluamme tuoda tuoreen näkökulman asioihin ja rakentaa yhdessä huomisen Isoakyröä. Sen rakentamisessa tarvitsemme sinun apuasi.

Ojaluoma Veli-Matti

Assinen Tatu-Kalle

Penttala Sini

Renko Jaakko

Uusi-Viitala Henri


Seuraa meitä somessa: Isonkyrön Keskusta Isonkyrön Keskustanaiset https://www.instagram.com/isonkyronkeskusta/ https://www.facebook.com/Keskusta.Isokyro https://www.facebook.com/Isonkyron.naisia.keskusta

ÄÄNESTYS 2021 KUNTAVAALEISSA Ennakkoäänestys järjestetään Isonkyrön kunnan kirjaston piha-alueella, os. Kyrööntie 15 seuraavin aukioloajoin: ke 26.5.2021 klo 14-19 to 27.5.2021 klo 14-19 pe 28.5.2021 klo 10-19 la 29.5.2021 klo 10-14 su 30.5.2021 klo 10-14 ma 31.5.2021 klo 14-19 ti 1.6.2021 klo 10-19 ke 2.6.2021 klo 14-19 to 3.6.2021 klo 14-19 pe 4.6.2021 klo 10-19 la 5.6.2021 klo 10-14 su 6.6.2021 klo 10-14 ma 7.6.2021 klo 14-19 ja ti 8.6.2021 klo 10-19. Kotiäänestys: Liikuntarajoitteinen voi äänestää kotona. Siitä on ilmoitettava kirjallisesti tai puhelimitse keskusvaalilautakunnalle ti 1.6.2021 klo 16.00 mennessä puh. (06) 470 1111 (vaihde) tai os. Pohjankyröntie 136, 61500 Isokyrö. Ilmoituksen voi tehdä myös äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikka on merkitty ilmoituskorttiin.

Koronaohjeita-äänestajille

Äänestys sunnuntaina 13.6.2021 klo 9.00–20.00 seuraavissa äänestyspaikoissa: 1. Keskikunnan äänestysalue: Pohjankyrön talo, Pohjankyröntie 142 2. Alapään äänestysalue: Kylkkälän koulu, Kylkkkälänraitti 51 3. Ylipään äänestysalue: Ylipään nuorisoseura, Valtaalantie 403

NÄIN ÄÄNESTÄT KUNTAVAALEISSA TURVALLISESTI KORONA-AIKANA • • • •

Käytä kasvomaskia tai kasvovisiiriä, jos siihen ei ole estettä. Pidä ainakin 2 metrin etäisyys muihin. Käytä käsihuuhdetta, jota äänestyspaikalla on tarjolla. Seuraa vaalivirkailijoiden antamia ohjeita.

https://vaalit.fi/koronaohjeita-aanestajille

4. Lehmäjoen äänestysalue: Lehmäjoen nuorisoseura, Karhulantie 79


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.