Page 1

uba uba bat t 2 09 20 9

k boy ü y ü ese b Herk ye...

edi h r e post

FLSTN ÖZEL SAYISI


MÜZL

Ellerim küçük Ama senden isteyeceklerim büyük: Yeryüzünde elleriyle Kötülük yapanlar gibi Küçültme beni! Yüreim küçük Ama senden isteyeceklerim büyük: Yüreinde güzellik yerine Çirkinlik tayanlar gibi Küçültme beni! Bedenim küçük Ama senden isteyeceklerim büyük: Zayflklarna yenilip Küçük düenler gibi Küçültme beni! Sen büyüksün, Hem de en büyük. erefle yaat, Küçültme beni!

Dua: Neriman G. Karatekin / Çizgi: Hasan Aycn Ay ycn n


eğlenceli din eğitimi ve kültürü dergisi Adres: Kskl Mh. Alemda Cd. Yanyol Sk. SBK Merkezi, B Blok, No: 5, Kat 1, Daire 3-4, 34692 Üsküdar / stanbul Tel/Faks: +90 216 481 30 23 pbx url: http://www.birdirbirdergisi.com e-posta: bilgi@birdirbirdergisi.com

EDAM Eitim Danmanl ve Aratrmalar letiim Hizmetleri Tic. Ltd. ti. adna MTYAZ SAHB VE YAZI LER MÜDÜRÜ Alpaslan Durmu EDTÖR Hatice Ilak editor@birdirbirdergisi.com YAYIN KURULU lyas Aslan Š Alpaslan Durmu Š Hatice Ilak Š Fulya banolu Neriman Gökçegöz Karatekin GRAFK TASARIM VE UYGULAMA Nevzat Onaran KAPAK TASARIM Latif Çetinkaya KAPAK RESM Reza Hemmatirad DANIMA KURULU Doç. Dr. Halil Eki (Psikoloji) Š Prof. Dr. Hayrettin Karaman (lahiyat) Š Dr. brahim Hakan Karata (Türk Dili ve Edebiyat) Š Prof. Dr. Muhsin Hesapçolu (Eitim Bilimleri) Š Dr. Mustafa Otrar (Ölçme Deerlendirme) BU SAYIDA KATKIDA BULUNANLAR Elif Akarda Š Mehmet Akgül Š Merve Akku Š Eyyüp Akyüz Š Yahya Alakay Š Aye Aslan Š lyas Aslan Š Aslhan Atik Š Hasan Aycn Š Betül Aytaç Š Çar Cebeci Š Dudu Ekinci Demir Š Nezire Demir Š Turan Dertli Š Aleyna Durmu Š Alpaslan Durmu Š Neriman G. Karatekin Š Asm Gültekin Š Hülya Günal Š Reza Hemmatirad Š Hatice Ilak Š Fulya banolu Š Mevlana dris Š Sevde Betül Karabayr Š Ahmet Mercan Š Derya Ik Özbay Š Çidem Tavkul Š afak Tavkul Š Yusuf Turan Š Aye Uçkan Š Esra Nur Uçkan Š Alim Yldz Š Müzeyyen Ylmaz REKLAM VE TANITIM Murat entürk msenturk@edam.com.tr PAZARLAMA VE SATI Mehmet Eskiba Š Ülkü eker Š Serkan Bostanc pazarlama@birdirbirdergisi.com ABONELK VE ÜYE HZMETLER Makbule Murzolu Š Hümeyra Klç abone@birdirbirdergisi.com SEKRETERYA Derya Ayyldz Š Merve Akku Š Meryem Sarkurt WEB SORUMLUSU Mustafa Çoban ABONELK Yllk abone bedeli (bireysel): 60 YTL Yllk abone bedeli (kurumsal): 120 YTL Yllk abone bedeli (yurt d): 70 Euro / 105 USD / 140 YTL Garanti Bankas Santral Ümraniye ubesi (ube kodu 759): 6299715 Kuveyt Türk Üsküdar ubesi - 165369 Posta Çeki: Alpaslan Durmu - 1056339 abone@birdirbirdergisi.com Abonelerin posta masraf Birdirbir’e aittir. BASKI VE CLT Nak Ofset Adres: Litros Yolu 2. Matbaaclar Sitesi, A Blok, 2A 13 Topkap› / stanbul Tel: +90 212 613 8737 DAITIM KDD (Kültür Dergi Datm) 0212 527 45 97 Š www.kulturdergidagitim.com LSANS SAHB EDAM Eitim Danmanl ve Aratrmalar letiim Hizmetleri Tic. Ltd. ti. Bayilikler ve temsilcilikler verilmektedir. Her hakk sakldr. Bu dergide yer alan yaz, fotoraf ve illüstrasyonlar elektronik ortamlar da dâhil olmak üzere çoaltma haklar bütünüyle EDAM’a aittir. Yazl ön izin olmakszn hangi dilde ve hangi ortamda olursa olsun materyalin tamamnn veya bir ksmnn çoaltlmas yasaktr. Gönderilen yazlar, yaynlansn ya da yaynlanmasn iade edilmez. Gönderilen yaz ve görsellerde gerekli editoryal düzenlemeler yaplabilir. Yaynlanan reklamlardaki ürün ve hizmetlerin sorumluluu reklam verene aittir. Birdirbir, ilköretim kurumlarnda eitim gören örencilerin seviyelerine ve geliim düzeylerine uygun ürünlere yer verir. Bu dergi, basn meslek ilkelerine uymay taahhüt eder. Dergi ile birlikte veya yarmalarda ödül olarak verilen promosyonlarn bozuk, krk vb. olmasndan dolay Birdirbir dergisi sorumluluk kabul etmez. ISSN 1307-041X Yl: 3, Say: 29, ubat 2009 Yerel, Süreli, Aylk Yayn / 5 YTL

bu saymzda neler var? Bu saymzda Gazze var, Filistin var, Filistinli kardelerimiz için dualarmz var…


Gelecek saymzda herkese

Hanzala

çkartmas hediye ...

ar, larmz v a y z ö G ar, etimiz v imiz merham r. diledi n s a a v m y öfkemiz dua yerine sa var. izin Rabbim ve çrpnmz iz var, gayretim ellerimiz m lk var. a Duaya k üllerimiz n ö g n a kar O’na ya z adk. Bu saym delerimize ad gide kar er bir çiz ik, h ; e iz d im Gazzeli iz im izdi n ett ölümler mede, ç tün dünyaya ila li e k Bütün b ir b z her uzu bü yazdm nda olduum yan onlarn diyor z. davet e e ediyoru y e m de e “Dur!” lm u z r la san ruz: Bütün in yakaryo rsin. e iz im yücelti i n i ve Rabb Rabbimiz, i il r, diled Ey Müz diini alçalt en, e Sen dil iyiz zalimlerd en. d tç ametin ikâye h r e m rz Ümitva

çindekiler Dua / Müzil 1 simleriyle Rabbimiz 4 Haciv vat ile Karagöz 6 Allahm m!.. (iir) 9 Haya at Bilgisi / Kalbimizden Yükselen Feryat: Kunu ut 10 Kulaa Küpe 12 Hayta ile Cemit / Hayta ile Cemit Özel Duas 13 Çrak Taci 14 Batuta / Gazze 15 Gazze’ye Adanm Sözler 18 Oyuncak / Filistin çin 99 Dua 20 cat Taci 21 Zorbul Zehra’nn Günlüü / Yardm Yapmazsam Yandm! 22 Kur’a an Ansiklopedim / Siz Olsaydnz?... 24 4 Hmm… lginç / Hanzala 26 brahim, Ha asan ve Hatice’nin Mac ceralar 27 Haytta ile Cemit / Yanlarna Kalmayacak 31 Filistin’in ekerleri 32 Cenk arks (iir r) 34 Mutluluk Çandan / Allah’n Adyla Çkn Yola 35 Zorbul Zehra’nn Köesi 36 Gazzeli Gülsüm (iir) 40 lginç Sorular 42 2 Ödül Bulmacada Kaza ananlar 44 Ödülllü Bulmaca 46 Cevap Anahtar 48


Yaz: Alim Yldz - Hat: Hasan Aycn - Çizim: Hülya Günal

Zelil ve alçak duruma düüren.

Diledii k kimseyi hor ve hakir duruma uma düürür de bütün güç ve kuvvetini alr elinden. Çünkü adildir O! Diledii kimseyi rezil rüsvay eder de itibarn ve saygnln yerle bir eder. itibar Çünkü adildir O! Çünk

De ki: ’l-Mülk Allah’m! n, i Ey Malikü dilediine verirs lrsn. ü Sen mülk en de onu çeker a d dilediin yüceltir, i Dilediin de alçaltrsn. dir. i dilediin iyilik senin elinde n. i Her türlü eye gücü yetens . t r Sen ki he an Suresi, 26. aye r 3 / Âl-i m

Diledii kimseyi zelil ve alçak klar da Diledi dünyada ve ahirette perian eder. dünya Çünkü adildir O! Çünk

O kimi k yüceltip kimi alçaltacan kim en iyi bilendir!


Allah’n houna giden ilerle uramak

insan yüceltir, Allah’n holanmayaca eyler yapmak

n Allahl’ttn mez; alça e yücelte kims

O’nucenlttiinlitamaz. yü se alça kim

insan alçaltr.

Rabbimizin Müzil İsmi ile Birlikte Anılan Diğer Bir İsmii Muiz: Aziz kılan, yücelten. O, dilediğini yüceltir, dilediğini alçaltır.

n, k, Allah’ ü l n ü t s ü l As erinin ve b m a g y e p et) rindir. müminle fikun Suresi, 8. ay a (63 / Mün

Müslüman, dünyanın fani ve geçici nimetleri, makam ve mevkileri için ona buna boyun eğip zillet göstermez, o sadece Rabbinin huzurunda eğilir.

Rabbimizin Müzil İsmi ile Anlamca İlişkili Diğer İsimleri: Müntakim: İntikam alan. Dârr: Zarar veren. Malikü’l-Mülk: Var olan her şeyin yegâne sahibi. Kahhar: Kahreden. Hâfıd: Alçaltan. Râfi: Yükselten.

lar: vram a K i lgil i ile İ ak m s İ altm or l i ç l z a ü in M ek kh imiz il etm taç etme rsizlik b z b e a r R ğe uh hakir ek m me de ı yok t m e r l i r l aşağ zi şü yit k dü eğerini düşük r tezyif ü ç ü d i k k  h ta ak et izz vay alç kırma rişan r s e u ü on rsız p r ak a saym siz itib m e ön


6

birdirbir ubat 2009

Metin: Elif Akarda / Çizim: Turan Dertli


ubat 2009 birdirbir

7


8

birdirbir ubat 2009


Dua: Nezire Demir / Çizim: Turan Dertli

Allah’ım! Senin yasanı bozan, Azgınlığa doymayan, Gündüzü gece yapan

Zalime ışık verme! Yakan, yıkan, deviren, Acımadan kan döken, Hiç “pişmanım” demeyen

Vahşiye aman verme! Masum canlara kıyan, Yuvaları dağıtan, Çocukları ağlatan

Asiyi sevindirme! Sana doğru yönelen, “Allah’ım imdat!” diyen, Dua edip bekleyen

Umutları söndürme!

ubat 2009 birdirbir

9


hayat bilgisi Yaz: Dudu Ekinci Demir

Kalbimizden yükselen feryat

Sabrederek ve namaz kılarak (Allah’tan) yardım dil in dileyin. (2 / Bakara Suresi, 4 45. ayet)

Kunut N Namazda amazda rrükûdan ükûdan önce önce ayakta ayakta dua dua etmektir. etmektir. Zorr zamanlarımızda, Zo zaama manl nlaarrım ımız mız ızda da, sık da, da ssıkıntılı sı ıkınt kınt kı nttılılılılı an aanlarımızda, anla nlar ları la rımı mızd daa,, bbüyük üyyük üyük ük bbir ir kkötülükle öttül ülüükkle le kkar karşılaştığımızda… arrşı ş laaşt ştığım ığğım mızzda da… E El im miz izle lee ve ve dilimizle dilliim di miiz izzlle le kötülükleri kötü kö tülüükler kller eri önlemeye önnleem önle meeyyee gücümüz güccümü üüm müz üz yetmediğinde… yet etmedi medi me diği ğğiind nde… e… … Elimizle Ü Üz zün ünttüümüüz, üntü z, yyalnızlığımız, aallnı nızzllığğım mız, ızz, kı kkırgınlığımız, ırg rgın gınnllıığı ğım mıız, z, nnefretimiz efre ef reti reti timi m z ka mi kat kka kat at ar artt ttığ ğın ında da… … Üzüntümüz, kat ığında… G Gö zyaşlaarı zy zya rım rımı mıızl z a ya yyanaklarımız anaaklar kllaarrım mızz ııs ssllaannırrke ken, n, hhıç ıççkı kırıkl rııkkllar arla rlaa bboğazımız oğaz oğ azım ım mız d üğüm üğ üğüm ümlle lenniirkkeenn, hi hhiçbir içb çbir irr Gözyaşlarımızla ıslanırken, hıçkırıklarla düğümlenirken, şşe ey yapamamanın yapa p ma mama mam mannıın ın ac aacizliğiyle… cizli izliği iz liliğğiiyl yle… e… şey El açar r Rabbimize, daha bir sıkı sarılırız Kunut duasına. İşte o an kalbimizden en saaçarak mimi m , een içten dualar dökülüverir. Yalvarırız kendimiz için, yakınlarımız için, Müslümanlar mimi, için inn. Vee özellikle de bütün mazlumlar için. Rabbimizden yardım dileriz dua silahıyla. Maiçin. sum su m bebekler b be ölmesin, anne ve babalar çocuklarını kaybetmesin, çocuklar öksüz-yetim ka alm mas a ve artık kan dökülmesin diye. Ve de beddua ederiz, zalimler zzaali aliim mlleerr hak haakk etikleri ettiikl kleerri cezayı ceeza ceza zayı yı yı kalmasın buls bu lsun s n diye. bulsun

Haydi, hep birlikte Filistinli kardeşlerimiz için Kunut’la yardım dilemeye. Sabır ve dua d müminin ne güzel iki silahıdır. (Hadis-i Şerif )

10

birdirbir ubat 2009 9


Namazda Kunut an sonra d ın z a m u yatsı na Kunut d Her gece itir namazında ız v kıldığım uz. bir kur a büyük ı d ın alarını o ış d azının sıkıntıl Vitir nam rşılaşıldığında, da da ka felaketle a sabah namazın at de rd ma zamanla t okuyabilir. Ce u n r. imam Ku uaya “Âmin!” de nd ardında

Kullarım, beni senden sorarlarsa, bilsinler ki gerçekten ben onlara çok yakınım. Bana dua edince dua edenin duasına cevap veririm. O hâlde doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar, bana iman etsinler. (2 / Bakara Suresi, 186. ayet)

İlk Kunut

m’ı ileye İsla b a k ir b abi gön berimiz Peygam ı için yetmiş sah iklerinld lar anlatma ne Kuyusu’na ge radılar. uğ au derdi. M enin saldırısına . bil hit oldu de bu ka abi bu olayda şe ca çok ah alın Yetmiş s rimiz bu haberi ah nama be Peygam ay boyunca sab den kaBir it e üzüldü. abını şeh amazda h s a a r n n o İlk defa zından s i. t t e a u maya edd nra yapıl o s bileye b n a d u olay Kunut, b ır. ışt başlanm

Rabbimiz! Sen’den yardım, Sen’den mağfiret, Sen’den hidayet dileriz. Sana iman ederiz, Sana yöneliriz, Sana güveniriz. Bütün iyilikler için övgülerimizi sunarız Sana. Sana şükreder ve nankörlük etmeyiz asla. Ve Sana karşı hadlerini aşanları kökünden sökercesine atar, yüzüstü bırakıp gideriz.

Vitir Namazının Kılınışı • Vitir namazı üç re kâttır. • İlk iki rekât sabah namazının farzı gibi kılınır. • İkinci rekâttan so nra ilk oturuşumuzu yaparız. • Tahiyyat duasını okuruz ve “Allahu ekber” diyerek üçün cü rekâta kalkarız. • Besmele çekerek Fatiha’yı ve ardından bir sure ve ya birkaç ayet daha okuruz. • Ellerimizi kaldıra rak “Allahu ekber” deriz ve ellerimizi tekrar bağlayıp Kunut dualarını ok uruz. • Daha sonra rükû , secde ve son oturuşu yaparak se lam veririz.

Rabbimiz! Biz yalnız Sana kulluk ederiz. Sana namaz kılar ve secde ederiz. Senin için teslimiyetle koşturup çabalarız. Senin rahmetini dileriz ve senin azabından korkarız. Senin azabın kâfirlere mutlaka ulaşır.

Kim kötü ve çirkin bir iş görürse onu eliyle düzeltsin. Eğer buna gücü yetmiyorsa diliyle düzeltsin. Bunu da yapamıyorsa kalbiyle karşı koysun. (Hadis-i Şerif )

ubat 2009 birdirbir

11


Çizim: Turan Dertli

Dua et

Hasan Aycın’ın Kudüs Ey Ey adlı albümünden alınmıştır.

12 1 2

b birdirbir bir i di dirb rbir bir uba ubat u uba batt 20 2009 09

Yardm et

e m t e r Sey !


ubat 2009 birdirbir

13

Metin: Aslhan Atik - Çizim: Mßzeyyen Ylmaz


Çizim: Çar Cebeci Bu ay Çırak Tacilerimiz de Gazze için çalıştı. Sizlerden gelen projeleri inceledik ve Gazzeli kardeşlerimizin yararına kullanılabilecek projeleri seçtik. İşte size iki güzel proje!

lknur Eli

LEVSEL KALEM PROJES Filistinli çocuklarla haberlemek istiyortiyo yo orr zülsunuz ama Arapça bilmiyorsunuz. Üzülmeyin! Artk levsel Kalem var. n mikro-mikrofo 1. Kaleme bal da ya limeyi (Söylediiniz ke kalemin çecümleyi alglar, e iletir.) virmen bölümün iletilen sözleri 2. Mikrofondan ren ksm Arapçaya çevi izi Arapça ola3. Söylediklerin rak yazan uç

Ali Talha Türkolu

HASTA H ASTA BAKICI ROBOT Filisti l yaral kardelerimize Filistinli yardm eden muhteem bir robot!

1. Hastay görmek için kame 2. Hastan ra n sesini d uymak iç 3. ne eli in kulakl k 4. Dua eli 5. Hzl ay aklar 6. Ate ölç mek için derece

14

birdirbir ubat 2009


batuta yeryüzü mescidini geziyor Yaz: Fulya banolu Çizim: Turan Dertli Fotoraf: HH arivi

Üzgünüm… Sizi zevkli, neşeli bir geziye davet edemeyeceğim bu sefer. Hiç içimden gelmiyor. Ayaklarım da gitmiyor zaten. Hâlbuki Kudus’ü ne kadar görmek isterim, bir bilseniz! Mekke bir, Medine iki, Kudüs üç. Ama… Eminim, “Haydi Batuta! Hani bize sözvermiştin! Kudüs’e, Gazze’ye, Yafa’ya gidecektik.” diyorsunuz. “Kudüs’te namaz kılıp Gazze’de ayaklarımızı denize sokacaktık. Hem Yafa’da mis kokulu portakal da yiyecektik, ne oldu?” diye sızlanıyorsunuz. Diyorsunuz da… Kaykayları kaldırın arkadaşlar, bisikletleri de… Gazze şimdi ağlıyor. Çok kederli. Karnı aç. Canı yanıyor, kalbi acıyor. Her tarafı yara bere içinde. Kardeşlerini, annesini, babasını, arkadaşlarını kaybetti. Kimse yardım da etmiyor ona. Elinden tutan tek bir dostu yok. “Biz elinden tutar, yaralarına ilaç sürer, arkadaş da oluruz. Hem, şu ekmek arası köfteyle bu çikolatayı da ona ayırdık.” diyorsunuz ama… Ne biz gidebiliriz ne de Gazze bize kapılarını açabilir şimdi. Hâlbuki sizi Hz. Peygamber’in büyük dedesi, Abdülmuttalib’in babası, Haşim’in memleketine götürmek isterdim: Gazzetü’l-Haşimî (Haşim’in Gazzesi) olan şehre. Başka bahara inşaallah. ubat 2009 birdirbir

15


16

birdirbir ubat 2009


ggaZ aZZe aZ Ze Gazze 634’te Müslümanlar lü tarafından fethedilmiş. İslam güneşi orayı da ısıtmış ve ışıtmış… Büyük âlim İmam Şafii 767’de burada doğmuş. O bir Gazzeli. İlmin ve imanın yeşerdiği bu topraklar 1149’da Haçlı ordularının eline geçmiş. Ama büyük kumandan Selahaddin Eyyubi tarafından 1187’de geri alınmış. Ne mutlu o komutana! Bir memleketi güvene ve barışa kavuşturmuş yeniden. Sonra 1517’de Yavuz Sultan Selim, Mısır Seferi sırasında bu beldeyi Osmanlı topraklarına katmış. Her dinden bütün insanlar kardeşçe yaşamış buralarda uzun yıllar. Türkler, Müslüman ve Hrıstiyan Araplar. Ve hatta Yahudiler... Ama Birinci Dünya Savaşı’nda her şey değişmiş. Müslümanların arasına kara kedi girmiş. Her şey Gazzelilerin, Filistinlilerin yani Müslümanların aleyhine olacak şekilde bozulmuş sanki. Sonra, 1967’de İsrail işgaline uğramış Gazze. Ve o zamandan beri de ağlıyor. Şimdi acısı daha da büyük. Yarası daha da derin. Portakal bahçeleri yok artık. Deniz serinletmiyor. Ulu Cami, İbn Osman Camii, İbn Mervan Camii ve Seyyid Haşim Camii ise Gazze semalarında huzurla okunan ezanlara, mesut bir şekilde koşan cemaatini özlüyor. Bu güzelim camiler korkunç bir saldırıyla ne zaman yıkılacaklarını düşünüp eski güzel günler için ağlıyorlar.

ubat 2009 birdirbir

17


18 1 8

b birdirbir iirrdi dirrb biirr u ubat uba bat 2 20 2009 00 09 9


ubat u uba bat 20 2 2009 009 09 b bi birdirbir ird diirrb biir

19 1 9


YYaz: Neriman G. Karatekin • Çizim: Derya Ik Özbay

Filistin için 99 dua Bu ay, Oyuncak köemizde size bir oyun anlatmayacaz. Bir oyuncak yapm da tarif etmeyeceiz. Bu ayki etkinliimiz çok farkl. Hem dua edeceiz hem de çevremizdeki insanlar da duaya ortak edeceiz.

Haydi, svayn kollar!

Nasl Oynayalm? 2

3

Defterimizi güzelce kaplayalm.

Defterin her bir sayfasna Allah’n isimlerinden birini anlam ile birlikte yazalm.

simlerden birini kendimiz için seçelim ve Allah’a bu ismiyle seslenerek Filistinli kardelerimiz için dua edelim. Ve tabii duamz defterimize yazalm.

4 20

1

Defterimizin her bir sayfasn kiiye ayralm ve onlardan dafarkl bir sayfalarndaki isimle Filistinli kendi için dua etmelerini isteyelim kardelerimiz .

birdirbir ubatt 2009 20

r:

Malzemele

efter rtal bir d En az 7 o Kalem

ays: Oyuncu S kii En az 99


Güdümlü Zalimsavar Sapan 1- Hedefi te spit eden ele ktr t onik siste 2- Aktivasyo m n (ateþ etme ) düðmesi 3- Size karþ ý yap uyarý sistem ýlan saldýrýyý haber vere i n erken 4- Taþ yerle þtirme yeri 5- Yedek taþ koyma yeri 6- Taþý hede fe yollayan namlu 7- Taþlarýn u cunda zalim i algýlayýp he lenmesini s defe kilitaðlayan çip

ubat 2009 birdirbir

21


R R B U L ZE H

YARDIM YAPMAZSAM

ZO

ÜÜ NL

NIN GÜ A’

Yaz: Ahmet Mercan Çizim: Turan Dertli

YANDIM

Vicdanı olan herkesin canı yanıyor. Gazze’de suçsuz insanları öldüren İsrail’in yaptıkları hiçbir kurala sığmaz. Çocuk-yaşlı demeden gökten, yerden, denizden bomba yağdırdılar. Hem ülkelerini işgal ettiler, hem de insanları öldürüyorlar. Dünya da bu katliamı izliyor! İzlemeyenler de var. Her yerden tepkiler yükseliyor. Mahallemizde, okulumuzda yardım kampanyaları açtık. Harçlıklarımızı topluyoruz. Bir yandan öfkeli gözyaşlarıyla dualar ediliyor, öte yandan herkes “Ne yapabilirim?” diye düşünüyor, yardıma bir yol arıyor. Babaannem ve dedem emekli maaşlarını Gazze için verdiler. Babam ile annem bir şeyler yapıyor ama tam anlayamadım. İkisi de çok üzüntülü, soru sormaya çekiniyorum. Onları hiç böyle görmemiştim. Meğer ne kadar duyarlıymışlar. Çok sayıda elektronik ileti alıyorum. “Zorbul Zehra, düş önümüze, bir şeyler yapalım.” diyorlar. Günlerdir yaptığım iş düşünmek. Sınır kapılarının hepsi kapalı. Mısır devleti de Refah kapısını kapalı tutuyor. İki kardeş halkı ayırıyor. Kardeş ülkelerden gelen yardımları kapıda bekletiyor. Anlaşılır gibi değil. Daha başka neler yapabiliriz? Pencereden ağaçlara, dallar arasından gökyüzüne bakarak düşünüyordum. O an bir kuş gelip pencerenin önüne kondu. Bekleyip tekrar ağacın dalına döndü. Bu hareketi birkaç defa tekrarladı. Anladım ki bana bir şeyler anlatmaya çalışıyor.

22

birdirbir ubat 2009


İki ülke arasında uçmak… Anahtar kelime “uçmak”tı. Ama nasıl? Kuşlar kadar avantajlı değilim. Sonra bu caniler havada uçan, yerde kımıldayan / kımıldamayan her şeyi bombalıyorlar. Düşünürken uyuyakaldım. Rüyamda gökyüzündeydim. Baloncu bana yaklaşıyordu. Çocuklar peşinden koşuyor. Renk renk elbiseler giymişler. Sarışın, esmer, buğday tenli, çekik gözlü çocuklar… Balonlar da öylesine canlı renkliydi ki… Pırıl pırıl bir güneş… Sanki gökyüzünde bayram vardı. Baloncu bağırıyordu “Zehra uyan! Uyuma vakti değil!” Sıçrayarak uyandım. Bu kuşla, baloncu parça parça bir şeyler anlatmak istiyorlardı. Kafamda parçaları birleştirdim. Bulmacayı çözdüm. Sonucu bütün dünya çocuklarına bildirdim. Önce yardım topluyoruz. İlaç, yiyecek, içecek, giyecek... Sonra bunları sınıra götürüyoruz. Mısırlı çocuklara, üzüm salkımı hâlinde binlerce balon kümesiyle Refah kapısında beklemelerini bildireceğiz. Sonra bütün dünya çocukları, orada toplanıp yardım paketlerini balon salkımlarına bağlayacağız. Balonların kaldırabileceği kadar paketlerle hepsini peş peşe havalandıracağız. Balonlar sınırı geçince ne olacak? Korkak katiller şaşıracak, hepsi anında ateş açacak. Balonların vurulmasıyla yardım paketleri yere düşecek. Otomatik olarak, kendiliğinden dağıtım yapılmış olacak. Nasıl proje? Hemen projeyi arkadaşlarla değerlendirmemiz lazım. Eksik yanlarını gidermemiz gerekiyor. Vakit önemli. Her an can veriliyor çünkü. Haydi, ben kalktım.

ubat 2009 birdirbir

23


Yaz: Esra Nur Uçkan / Fotoraf: HH arivi

Siz olsaydnz?.. Siz olsaydnz, Öldürür müydünüz bebekleri, Çaresiz insanlar ve Eli silah tutmayan Nineleri? Siz olsaydnz, Korumaz mydnz mabedinizi, Okulunuzu, evinizi ve Hastanenizi? Gazze’ye bombalaryla yaanlar, Nasl unuttular, Kendilerine zulmeden ravunlarn Bana geleni… Kurbaay, çamuru, Kan ve çekirgeyi… (7 / Araf Suresi, 133. ayet)

24

birdirbir ubat 2009


Gazze’ye ölüm yadranlar Nasl unuttular, Kzldeniz’in yarldn…

(20 / Taha Suresi, 77. ayet)

Çölün ortasnda onlara ikram edilen Kudret helvas ve bldrcn… (2 / Bakara Suresi, 57. ayet) Susuzluktan kavrulduklarnda Tatan fkran on iki pnar…

(2 / Bakara Suresi, 60. ayet)

Onlar çok ey unuttular: Musa’nn (as) gittii Tur Da’n, Srtndan düen levhalar,

(7 / Araf Suresi, 150. ayet)

Onlar göz göre göre çarpan yldrm

(2 / Bakara Suresi, 55. ayet)

Ve üzerlerine vurulan Zillet damgasn…

(2 / Bakara Suresi, 61. ayet)

Gazze’ye tanklaryla girenler, Bilsinler ki nananlarla çarptklarnda Arkalarn dönüp kaçacaklar!

(3 / Âl-i mran Suresi, 113. ayet)

Öldürdüklerine ise ehitlik erbetini tattracaklar… Siz olsaydnz, Yardmsz brakr mydnz kardeinizi?

(42 / ura Suresi, 39. ayet)

Dümanla i birlii yapp da Gözetir miydiniz menfaatinizi? Mescid-i Aksa, Gazze, Siz varsnz yüreimizde. Gönlümüzde, dilimizde, Hep birlikte okuduumuz Fetih Suresinde…

ubat 2009 birdirbir

25


h›mm... ilginç! Hanzala’nn Filistin’deki direniin, özgürlüün, masumluun sembolü olan bir çizgi karakter olduunu biliyor muydunuz? Hanzala ilk defa 1948 ylnda srail’in kuruluu üzerine Naci el-Ali tarafndan çizilmitir. On yanda olan ve asla büyümeyen Filistinli çocuk Hanzala’nn bütün çizimlerde srt dönüktür. Çünkü Filistin’de yaananlara duyarsz davranan dünya insanlarna küsmütür.

Hasan Aycın’ın kaleminden

bir Hanzala çizimi: Hasan Aycın, Kudüs Ey Ey

26

birdirbir ubat 2009


brahim Hasan Hatice

Metin: Hasan Aycn / Çizim: Turan Dertli

maceralar

ubat 2009 birdirbir

27


28

birdirbir ubat 2009


ubat 2009 birdirbir

29


30

birdirbir ubat 2009


Metin: Aslhan Atik - Çizim: Mßzeyyen Ylmaz

ubat uba at 20 2009 0 bi birdirbir ird dirrbi bir

31 3 1


Yaz: Aye Uçkan / Çizim: Yahya Alakay

Adım Halil. 7 yaşındayım. Kudüs’te yaşıyorum. Babamla birlikte akşam ve yatsı namazlarını kılmak için Mescid-i Aksa’ya gidiyorum. Kardeşim Mahmut da bazen bize katılıyor. O beş yaşında. Mescitte ak sakallı bir hacı amca var. Bize şeker veriyor. O, şekerleri kuşların attığını söylüyor. Ama ben, süslü kâğıtlara sarılmış, rengârenk şekerlerin, onun iri parmaklarının fiskesiyle sağ tarafımdan uçarak gelip önüme düştüğünün farkındayım. Mahmut mescide daha çok şekerler için geliyor. Bazen bizim mahalleden başka çocuklar da yanımızda namaza duruyorlar. Onlar da Mahmut kadarlar. Şeker kapışmak için tespih çekmeyi bile unutuyorlar. Mahmut’a şeker için kavga etmenin yanlış olduğunu söylüyorum. Ben “Allahuekber”i de bitirip öyle uzanıyorum şekerimi almaya. Daha fazla dayanamıyorum. İmamın arkasından dualar okuyan bir adam var. Adı galiba “müvezzin” ya da ona benzer bir şey. O amca bugünlerde Gazze şehrindeki kardeşlerimiz için çok dua etmemiz gerektiğini söylüyor. Sadece o değil; Hacı Amca, imam, babam, halam da aynı şeyleri söylüyorlar. Halam, annemi kaybettiğimiz fena olayların şimdi o şehirde yaşandığını anlatıyor.

32

birdirbir ubat 2009

Ben annemi hiç hatırlamıyorum. Mahmut’un doğumu sırasında, kuşatma altındaki bir şehirdeymişiz. “Kuşatma”nın kötü bir şey olduğunu biliyorum ama tam olarak ne olduğunu anlamam için biraz daha büyümem gerekiyormuş. Halam öyle söylüyor. İşte, annem orada vefat etmiş. Önce o yıkık hastanedeymiş, sonra da cennete gitmiş. Cennet, inananların ölünce buluşacağı güzel bahçenin adıymış. Annemle buluşacağımıza göre çok üzülmemeliymişim. Üzülmüyorum. Sadece yüzünü merak ediyorum. Resimleri varmış eskiden ama onlar da evimizle beraber yanmış.


Annem cennete gidince biz de Kudüs’e gelmişiz. Burada halamlarda kalıyoruz. Halamın eşi çok güzel oyuncak arabalar yapıyor. Bu arabaların gerçeklerine binip çok uzaklara gitmeyi hayal ediyorum bazen. Oraları görmek, yeni çocuklarla tanışmak, arkadaş olmak, sonra yine Filistin’e dönüp Hacı Amca gibi çocukları sevindirmek... En çok Çinlileri merak ediyorum. Bir de zencileri. Mahmut, geçen gün mescitte bir Çinli görmüş. Önce inanmadım. Sonra gözlerini şehadet parmağıyla yanlardan çekiştirip yassılaştırınca babam güldü ve “Gerçekten görmüş.” dedi. Mecburen inandım. O gün öksürdüğüm için namaza gidemediğime çok hayıflandım. Mahmut cebinde iki şekerle gelip birini bana uzattığında halamın gözleri doldu. “Aferin Mahmut” dedi. “Dünya da bir şeker ve insanlar o koca şekeri paylaşamadığı için bunca acı çekiliyor.” Sonra Kur’an-ı Kerim’i eline aldı ve Gazze’deki kardeşlerimiz için Fetih Suresi’ni okudu. Artık Fetih Suresi’nin birinci sayfasını ezberledim neredeyse. Halam Kur’an’ı hep yüksek sesle okur. O yüzden bir sürü sure biliyorum. Bu yıl bana da Kur’an okumayı öğreteceğine söz verdi halam. Zaten kendi kendime cüzün üçüncü sayfasına kadar geldim. Halamın henüz haberi yok. Mahmut daha harfleri bile bilmiyor. Ona da ben öğretirim belki. Yıl demişken aklıma geldi, bugün Muharrem’in onuymuş. Yani yeni yıldan on gün geçmiş. Evde bir heyecan var. Babamla eniştem sabah kahvaltı yapmadılar. Galiba oruçlular. Akşama da sürprizleri olduğunu söylüyorlar. Eniştem büyük ihtimalle kendi yaptığı yeni bir kamyon hediye edecek bana. Uzun zamandır istediğimi biliyor. Hiç geri çevirmez isteklerimi. Kamyonumun içine, beyaz sakallı, iyi kalpli kuşun attığı, benim de biriktirdiğim şekerleri dolduracağım. Gazze’deki çocuklara göndereceğim. İnsanlar üzgünken hediye alınca gülümsüyorlar ya… Ben de o yıkık hastanedeki bir arkadaşımın gülmesi için bütün şekerlerimi ona göndereceğim. Mahmut’a da söyleyeyim, o da versin kendininkilerden. Namazdan sonra halama başka ne gönderebileceğimi sorayım. Anneme ve Gazze’de şehit olanlara hediye etmek için bu gece Kur’an öğrenmeye başlamak istediğimi de söylerim. Hem “önümüzdeki yıl” demişti geçen ay. Önümüzdeki yıl geleli on gün oldu bile. Yatsı namazını iple çekiyorum. Mescitten dönünce, halam, cüzün ilk sayfasını açacak, ben de harfleri bir çırpıda sayıp onu şaşırtacağım.

ubat 2009 birdirbir

33


Cenk arks Yurdunu Allâh’a brak, çk yola: “Cenge!” deyip çek ki vatan kurtula. Böyle müyesser mi gazâ her kula? Haydi levend asker, uurlar ola. Ey sürüden arkaya kalm yiit! Arkadan gitti, yeti sen de git. Bak ne diyor, cedd-i ehîdin, iit: “Durma git evlâdm, uurlar ola. Durma git evlâdm, açktr yolun… Cenge svansn o bükülmez kolun; Süngünü tak, ön safa geçmi bulun. Urun açk olsun, uurlar ola. Yerleri yrtan sel olup tamal! Da demeyip, ta demeyip amal! Sendeki cokunlua el amal! Haydi git evlâdm, uurlar ola.” E hele bir dalar örten kar: Ot deil onlar, dedenin saçlar! Dinle: ehid sesleridir rüzgâr! Durma levend asker, uurlar ola. iir: Mehmed Âkif Ersoy Çizim: afak Tavkul

34

birdirbir ubat 2009


Çizim: Reza Hemmatirad

Resûlullah Re R esûlu sû ûlu lulllah h ((as (as), ass), a s), ), b bir i o ir ordu rdu rd u gö g gönd gönderecei önd nderrec ece i z za zaman, ama man, n, lla lah’ h’a ka a Allah’a kar sorumluluklarnn farknda olmalarn hatrlatr ve onlara u tavsiyelerde bulunurdu: Allah’n adyla çkn yola! Allah için, Resûlünün yolunca savan; savatnz insanlarla aranzda bir anlama varsa ona uyun, haddinizi amayn, aciz ihtiyarlar öldürmeyin, bebek ve çocuklar öldürmeyin, kadnlar öldürmeyin, ibadethanelerdeki insanlar öldürmeyin, aaçlar ve ekinleri yakp ykmayn, evleri ykmayn, güzel hareket edin, çünkü Allah güzel davrananlar sever.

ubat 2009 birdirbir

35


İşte işgal altındaki topraklardan birkaç yer! Hangileridir? Tahmin edersiniz eminim.

Refah

Han Yunus

Gazze

Kudüs

Beytüllahim

El Halil

Nablus

Ramallah

Yandaki parçalar arasında bir afiş gizledim. Parçaları doğru sıraladığınızda afişimizi de bulmuş olacaksınız. Hadi bakalım size kolay gelsin.

36

birdirbir ubat 2009


Arkadaşlar, işgal edilmiş Filistin’de bir yerin haritasını size hazırladım. Bu haritanın nereye ait olduğunu biliyor musunuz? Size iki ipucu birden veriyorum: • Filistin’in iki büyük bölgesinden birisi. Haritaya bakabilirsiniz. • Bu yerin ismi aşağıdaki harflerin arasında yazıyor. Hem de tam 10 kez!

AiLDRGAZZETANGOSDFRNRDiDFHUPSiZKM TGSDFHUPFGLNGOTKUOFGSZiEKCULEYLSi EKOHiZiKEGAZZEAHNMLMYLLMRFRGEYLG NGOFGSZiEKCULTGSDMKYFUFHUPFGLEYLiA MKECKMGNHONRZBViZUBVSZiZCPUEMZCZ NLHFGSZiELMLMKYEEiKCULYEGAZZESCBZ GDSLIEFRJVCZBIDRNTKMUGEYLMKEKOCKE

A

K

SURİYE

D

E

N

İ Z

N

NA

B LÜ

MISIR

Batı Şeria

ÜRDÜN

ubat 2009 birdirbir

37


AYNADAN Okumak Arkadaşlar bir ayna yardımıyla okumak nasıl olur acaba? Merak ediyorsanız ben yardıma hazırım. Aşağıdaki ayetleri aynadan okuyun bakalım, Rabbimiz bize neleri hatırlatıyor?

,relnedemluZ inirelkecelirved elmirved rib lsan .relkecenerö adnkay kep

enireliçle ,hallA nkaS !amnas rayac nedzös iidrev .rdrav makitni ,ridziza hallA

26 / 227

ik udlo en eziS ub nalo milaz klah iziB !zimibbaR“ ,ratruk nedeklü ”!te mdray ezib ,kç pihas ezib ,relkekre imlize nede tayref eyid nemar aralkucoç ev ralndak adnuloy hallA âlâh ?zunusroymavas

4 / 75

14 / 47 ik nilib iy ralnalo adnfarat nhallA .ridrelnere aulutruk peh

58 / 22 miK …asrulo tsod eli ralnanani ev isiçlE ,hallA ,rdralratfarat nhallA ralno et !rdralno ad ralnaalu erefaz

5 / 56

Hangi Surede? Size bir sorum daha var. Aynadan okuduğunuz bu ayetler hangi surelerde geçiyor? Cevabı kolaylıkla bulacağınıza eminim. Çünkü ipucunu ayetlerin altındaki numaralarda verdim: Birinci numara surenin Kur’an-ı Kerim’deki sırasını, ikincisiyse ayet numarasını gösteriyor.

38

birdirbir ubat 2009


Hey, kim sildi bu bulmacanın renklerini? Haydi sıvayın kolları, her bir kutucuğu içindeki harfe göre uygun renge boyayın. Bakalım karşınıza ne çıkacak?

mızı K: Kır il Y: Yeş yaz B: Be ah S: Siy

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

Y

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

S

Y

Y

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

S

S

Y

Y

Y

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

S

S

S

Y

Y

Y

Y

K

K

K

K

K

K

K

K

K

S

S

S

S

Y

Y

Y

Y

K

K

K

K

K

K

K

K

K

S

S

S

S

Y

Y

Y

Y

Y

K

K

K

K

K

K

K

S

S

S

S

S

Y

Y

Y

Y

Y

K

K

K

K

K

K

K

S

S

S

S

S

Y

Y

Y

Y

Y

Y

K

K

K

K

K

S

S

S

S

S

S

Y

Y

Y

Y

Y

Y

B

K

K

K

B

S

S

S

S

S

S

Y

Y

Y

Y

Y

Y

B

B

K

B

B

S

S

S

S

S

S

Y

Y

Y

Y

Y

Y

B

B

B

B

B

S

S

S

S

S

S

Y

Y

Y

Y

Y

Y

B

B

B

B

B

S

S

S

S

S

S

Y

Y

Y

Y

Y

Y

B

B

B

B

B

S

S

S

S

S

S

Y

Y

Y

Y

Y

Y

B

B

B

B

B

S

S

S

S

S

S

Y

Y

Y

Y

Y

Y

B

B

B

B

B

S

S

S

S

S

S

Y

Y

Y

Y

Y

Y

B

B

B

B

B

S

S

S

S

S

S

Y

Y

Y

Y

Y

Y

B

B

B

B

B

S

S

S

S

S

S

Y

Y

Y

Y

Y

Y

B

B

B

B

B

S

S

S

S

S

S

Y

Y

Y

Y

Y

Y

B

B

B

B

B

S

S

S

S

S

S

Y

Y

Y

Y

Y

Y

B

B

B

B

B

S

S

S

S

S

S

Y

Y

Y

Y

Y

Y

B

B

B

B

B

S

S

S

S

S

S

Y

Y

Y

Y

Y

Y

B

B

B

B

B

S

S

S

S

S

S

Y

Y

Y

Y

Y

Y

B

B

B

B

B

S

S

S

S

S

S

Y

Y

Y

Y

Y

Y

B

B

B

B

B

S

S

S

S

S

S

Y

Y

Y

Y

Y

Y

B

B

B

B

B

S

S

S

S

S

S

Y

Y

Y

Y

Y

Y

B

B

B

B

B

S

S

S

S

S

S

ubat bat 2009 birdirbir bi di bi

39 9


z a

g

40

birdirbir ubat 2009

iir: Ahmet Mercan / Çizim: Reza Hemmatirad


Alt milyar eksiksiz seyrettiniz Ben canl yaynda ölen Gazzeli Gülsüm Zulüm, an yllara geriyordu; Siz sessizdiniz Bir bomba ald beni aniden Kap önünden gidiimi hissetmediniz Kaytsz bakarsa tatr gözbebei Sar vicdanlara kurulur füze rampalar Bilirim gitmeyi ben ncitmeden bir kelebei Yaayabilenlere braktm Bakarken görmemeyi Gazzeli Gülsüm ben Bombalar yaarken dodum; Talar havalanrken büyüyordum Dört yanda krk yl gibi Dostlar gelinmez diyarda Düman kap dibi Gazzeli Gülsüm ben Ölenlerden sadece biri

Ben Gazzeli Gülsüm Ellerim küçücük Bu yüzden yenildim Yetim bir çocuk bulunsa yeryüzünde Filistinlidir der melekler Oyun parkmz var cennette Düman çok, dostlar azald günden güne Küçüldü dünya en güçlü yerinden Bekliyorum imdi hesaplarn açlaca yerde Ben Gazzeli Gülsüm, Tanrsnz beni, her yerde ve evinizde; Çocuklar birbirine benzer alabildiine Acemi bulut kadar sevimli ve temiz Ölülerin isyan var bu hâle Nerde diyorlar ebabiller, Gökyüzü neden sessiz?

emsiyeni aç anne dedim Bomba gelmesin Önlemez emsiye bu kini dedi annem Öfke yerden kalkt, karard gökyüzü Bombalar yayordu üzerimize Annemle el ele son defa baktk yeryüzüne

ubat 2009 birdirbir

41


Yaz: Merve Akku / Çizim: Çar Cebeci

Bu ay İlginç Sor Sorular’da espri yok. Ciddi, hem de cipciddi sorular var. Filistin ve Gazze hakkındaki bilgilerinizi yoklamanız için… Bakalım, kaç soruyu doğru ol olarak cevaplayabileceksiniz?

1. Aadakilerden hangisi Filistin bayra renklerinden deildir? a. Krmz b. Beyaz c. Mavi d. Yeil

3. Aadakilerden hangisi Filistin ehirlerinden biri deildir? a. Kudüs b. Gazze c. Tebriz d. Ramallah

42

birdirbir ubat 2009

2. Filistin 2 Fili ti topraklarnda t kl d Müslümanlar Mü lü l için önemli olan hangi mabed bulunmaktadr? a. Mescid-i Nebevi b. Mescid-i Aksa c. Mescid-i Kuba d. Mescid-i Haram

4. Filistin’in bakenti neresidir? a. Kudüs b. Ramallah c. Gazze d. Nablus


5. Aadakilerden hangisi Filistin’e komu deildir? a. Suriye y b. Türkiye c. Msr d. Ürdün

6. srail Devleti’nin kurulmasyla ne kadar Filistinli evsiz kald? a. 960.000 b. 350.000 c. 700.000 d. 410.000

dan çsn n a r de anla lüm Aksa ne s ü 7. M scid-i izin erim Me lidir? b m m yga aka öne n Pe irçok b a m e ve b üley a. S ptrd rimizin d uu bir d ya ambe n bulu g pey larnn idir. ra bles hat ttir. k k e n il Hz. mab nlar nde yerdir. i a s m e ü c üsl ge üü b. M ’n, sra götürd i lah er’ c. Al ygamb e P epsi d. H

8. srail’in kurulduu güne Filistinliler ne isim vermektedirler? a. Yevmu’n-Nakba / Felaket Günü b. Yevmu’-ek / üphe Günü c. Yevmu’s-Sebt / Cumartesi Günü d. Yevmu’n-Nahda / Kurtulu Günü

9. srailliler bütün bir Filistin’i açk ce9 zaevine çeviren bir duvar yapmlardr? Duvarn uzunluu kaç km’dir? a. 500 km b. 650 km c. 840 km

d. 730 km

ubat 2009 birdirbir

43


I S I Y A

S K I AL

AR

2

ÖDÜLLÜ BULMACADA KAZANANLAR

Aralk saymzn ödüllü bulmaca aca sonuçlar belirlendi. 25 arkadaadamz Erdem Yaynlarndan Yldz ldz Tozu adl kitab kazandlar. Usta Usta yazar Mustafa Kutlu’nun kale-minden… Katlan bütün arka-dalarmza teekkür ederiz.

Kazananlar A. Kerem lhan • Abdullah Ekrem Keskin • Ahmet Türen • Asiye-Melike Karabacak • Aye Afife Karaslan • Ayegül Çapkan • Ayenur ahvelet • Baki Anl Hohanc • Bedirhan Köse • Bilal Usame Dursun • Ceren Ayda Ara • Cüneyt Gören • Edanur Erdoan • Elif Tufan • Hatice Topçu • brahim Bera Güllüolu • Muhammed Tark Özkan • Mustafa Koyuncu • Nezir Tosun • Saliha Meryem Kar • Sümeyye Au • Sümeyye Tayürek • Zehra Nur Klç • Zehra Saliha Savc • Zübeyir Bayram afaklar 44

üllü d Ö

birdirbir u ubat uba bat 20 2009 09 09

K U R 1 B A Z N C

Aralk Says aca Cevap A Bulm n

aht ar 9

4

C 6 E H 5 M A R D N A E C Z B 2R A M A 3 R Y E Y Ü T E L L E 3 M A V 1 Ö U H V 7 4 M U H S 5 A Y E E R 6 L E Y L R T A 7 K A R G A K A L

 E V V Z A N L 8

Z L K A D E S 

Katlanlar • Abdulhadi Uysal • Abdullah Salih İçoğlu • Afra Betül Çakmak • Afranur Tanış • Ahmed Said Dönmez • Ahmet Emin Memiş • Ahmet Furkan Metin • Ahmet Kesicioğlu • Ahmet Taha Aksoy • Ahsen Yılmaz • Ali Furkan Batu • Ali Öztürk • Alperen İbrahim Yazıcı • Aslı Vera Kaptan • Ayşe Betül-Serra Bal • Ayşe Beyza Karakoç • Ayşe Çisem Pişgin • Ayşe Elmas • Ayşe Feyza Türkoğlu • Ayşe Nur Ezgi • Belkıs Sağlık • Berra Hatun Genç • Beyza Saraç • Beyzanur Kunt • Burak Büyükyaz • Burak Emre Sakarya • Buruç Kaya • Bükre Şevval Aydın • Büşra Kübra Okumuş • Büşra-Esra Umut • Cihat Karabıyık • Çağla Kasapoğlu • Daye Sevde MEkeç • Ebubekir Yağcı • Elif Rana Demirel • Elif Yavuztürk • Ercüment Yıldırım • Eslem Abdullah Saraçoğlu • Esma Nur Kökden • Esma Yılmaz • Fatıma • Zehra Akkoyunlu • Fatma Köksal • Fatma Zehra Algancı • Fatmanur Kurucan • Feyza Nur Sönmez • Furkan Akçay • Furkan Demirel • Furkan Kahraman • Hanne Nar • Harun Sarıyıldız • HasanHüseyin-Harun Demirci • Hayreddin Aknar • Hüseyin Yahya Can • İbrahim Cihanoğlu • İrem Nur Mekikli • Kübra Gün • M Veli Sarıtaş • M. Abdullah Dinç • M. Bahadır Yardımcı • M. CihadNurbanı Tavacıoğlu • M. Sefa Haylaz • Mehmet Raşit Yıldız • Mervan-Şamil-Zeynep Yılmaz • Merve Ekinci • Merve Topçu • Merve-Mert Ortak • Meryem Demir • Muhammed Emin Coşkun • Muhammed Enes Tomar • Muhammed Ertürk • Muhammed İzeddin Karakoç • Muhammed- Mustafa Atakul • Muhammed Raşitoğlu • Muhammed Said SesliAbdullah Emir Akbulut • Muhammed Seyyar • Muhammed Şamil-Beyza Ataşoğlu • Mustafa Begeç • Mücahit Çağlar • Necmi Acar • Nesibe Yavuz • Onur Güler • Ömer Berk Özbil • Ömer Faruk Atalan • Ömer Parıltı • Ömer Yağmur • Rabia Ceylan • Rabia Sarıkurt • Reyhan Yakartaş • Rümeysa Akdoğan • RümeysaKırbıyık • S. Sümeyye Temiz • Said Bera Çivi • Saide Nur Gülsen • Sarenur Bal • Semanur Konak • Semih Işıldak • Sena Yılmaz • Sevim Akdoğan • Sümeyra Öztürk • Tubanur Keskin • Tuğba-Ayşe Yüzlü • Yeşim Şahin • Yusuf Ceylan • Yusuf Kandemir • Yusuf Tahir Sağır • Yusuf • Talha Altun • Yusuf Yılmaz • Yusuf-Tahir Karakoç • Z. Şule Nur Kaya • Zehra Zülal Kaya • Zeynep Edibe Karaaslan


ÇİZGİ ROMAN

e l a k k a n a Ç : p e H n e d i n e Yine Y

Çanakkale Savaşı, dünyanın dört bir yanından toplanıp gelmiş binlerce kişiden oluşan düşman kuvvetinin kara, deniz, hava ve denizaltından saldırdığı en acı savaşlardan biriydi. Bu savaş, zalim toplumlar ve milletlere karşı sert bir uyarı, dünyanın gözü önünde yaşanmış apaçık bir direniş olarak tarihe geçti. Zaten az olan ekmeğini, yeri geldiğinde düşmanıyla paylaşan, mazlum ise kendisine silah doğrultmuş düşmanını bile gözeten bir onurlu duruştu Mehmet’in duruşu… Mazlumların yanında olmaya, onları kurtarıp özgürlüklerine kavuşturmaya dair kanla mühürlenmiş bir destan yazdı Mehmetler orada… “Rabbimiz, bizi koruyacak, bize destek olacak yardımcılar gönder! Bizi zalim toplumdan kurtar!” diye yalvaran çaresiz erkekler, kadınlar ve çocuklara sahip çıkışın, barış ve esenliği bütün dünyaya yayma azminin destanı… Haksızlığa uğrayanların, haksızlığa uğramışlara yardım için koştuğu bir destan… Ve bu destan dünyanın değişik yerlerinde tekrar tekrar yazılmaya devam etmektedir. Dünyadan zulmün silinmesi ve adaletin egemen olması için savaşmış o yiğitlere Seyyid Onbaşı şahsında bir selamdır bu çizgi kitap.

0216 481 30 23 www.edam.com.tr


Çizim: Betül Aytaç

6 2 5 1

1 4

2 3 3

4 6 5

7

YUKARIDAN AAIYA 1. Filistin’deki direnişin, özgürlüğün, masumluğun sembolü olan bir çizgi karakter. 2. Gazze’de doğm uş bir İslam âlimi. 3. Filistin’e komşu bir ülke. 4. Rabbimizin “ze lil ve alçak duruma düşüren” anlamındaki ism i. 5. Namazda rükûd an önce ayakta dua etmek. 6. Gazze’yi Haçlı orduların ın elinden geri alan Eyyubi kumand anı.

46

birdirbir ubat 2009

SOLD

AN S AA

1. Süle yma Filistin n Peygamber toprak imizin larında yap 2. İsrail b ulunan tırdığı ve bu ’in kuru gün mabed lduğu 3. Fil imiz. güne F istin’de ilistinli por tak lerin ve alları il 4. Rab rdiği is e bimizin meşhu im. r “ b a ir z iz ş e 5. Pe kılan, y h ir . ygamb ücelten erimizin ” anlam 6. Y ındaki b üyük d atsı na ismi. e d mazınd esi. kunut dualar an sonra kılın ını oku 7. Filistin duğum an ve üçüncü uz nam rekâtın bayrağ da az. ındaki renkler den bir i.


Tam

20

kiiye!

Bu B u ayki hediyemiz z Yaynclktan:

2 kiiye Hasan Aycn’n 20 Kudüs Ey Ey adl çizgi albümü… Ku K Sorularn cevaplar da her zamanki So S gibi gib Birdirbir’in bu saysnda… g

zdükten macay çö Bulm n, n y kesip ad s nra sayfa so ve i i in açk adres soyadn, k ra za maran ya elefon nu te a ’d 9 0 Mart 20 en geç 10 de l cak ekil i de ola elimiz l ll o y laa: daki adrese aad l r isi, Ksk Derg BRDRBR ol y n a Y . d lemda C Mh. Ale l k Blo Merkezi B Sk. SBK , 1 Daire 3-4 No: 5 Kat: ul b n a ta s r/ sküda 3469 2, Ü

ubat 2009 birdirbir

47


s. 36

Refah

Han Yunus Kudüs

Beytüllahim

El Halil

s. 39

Nablus

Ramallah s. 37 GAZZESCBZ E

s. 42

5. b . c / 4. a / 3 / b . 2 / 1. c d / 8. a / 9. 6. a / 7. d

AYNADAN Oku Okumak u s. 38 Sakn Allah, elçilerine verdii sözden cayar sanma!! Allah azizdir, intikam vardr.

14 / 47

s. 36

yi bilin bi ki Allahn A ll h tarafnda f d olanlar l l hep kurtulua erenlerdir.

58 / 22 Kim K im Allah, Elçisi ve inananlar ile dost olursa… te onlar Allahn taraftarlardr, zafere ulaanlar da onlardr!

Zulmedenler, Zu nasl devrileceklerini nas asl bir devrimle dev pek yaknda örenecekler.

26 / 227

Size ne oldu ki “Rabbimiz! Bizi halk zalim olan bu ülkeden kurtar, bize sahip çk, bize yardm et!” diye feryat eden ezilmi erkekler, kadnlar ve çocuklara ramen hâlâ Allah yolunda savamyorsunuz?

4 / 75

5 / 56

Hangi Hang gi Surede?

s. 38 26 / 227 = Şuarâ Suresi, 227. ayet 4 / 75 7 = Nisa Suresi, 75. ayet 5 / 56 = Maide Suresi, 56. ayet 58 / 22 = Mücadele Suresi, 22. ayet 14 / 47 = İbrahim Suresi, 47. ayet

48

birdirbir ubat 2009


Birdirbir Filistin Özel Sayısı  

Birdirbir Filistin Özel Sayısı

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you