Page 1


Sayın Velimiz, 2012- 2013 Eğitim-Öğretim yılı başında fmv.edu.tr adresinden ve e-posta ile sizlere, I. yarıyılda yapılacak çalışmalarımız ile ilgili I. Akademik Bilgilendirme Bültenimizi ulaştırmıştık. Birinci yarıyıl sonunda II. Akademik Bilgilendirme Bültenimiz aracılığıyla sizleri, yapılan ve II. yarıyılda yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgilendirmek istiyoruz. I. Yarıyılda öğretmenlerimiz eğitim danışmanlarımızın rehberliğinde öğretim programlarının zenginleştirilmesi, farklı öğretim ortamları yaratılması, çağdaş öğretim yöntemleri gibi konularda çalışırken, çocuklarımız da tam ve kalıcı öğrenme ile akademik birikimlerini çoğaltmaya devam ettiler. I. Yarıyıl sonunda tüm düzeylerdeki öğrencilerimizin akademik başarıları bizleri gururlandırdı. Ayrıca öğrencilerimiz, çoğu uzun soluklu olan ulusal ve uluslararası projelerde çalışmaya devam ediyorlar. 

5.Sınıflarımızla konusu “Sağlıklı Beslenme”, 6.sınıflarımızla konusu “Farklılıklara Saygı” olan Bilgi Okur-Yazarlığı Projesi,

Farklı düzeylerden öğrencilerimizle yürütülen Junior Model United Nations (JMUN ),

VOLVO Adventure Proje Yarışması,

Uluslararası First Lego Lig Robotik Turnuvası,

Tübitak “Bu Benim Eserim” Proje Yarışması,

Kitap Köprüsü, tüm okul toplumuyla birlikte yürütülen “Engel-sizsiniz” Beslenebilirim” Projeleri bunlara örnek verilebilir.

“Eko-Okullar” , “Sağlıklı

Ayrıca yine tüm okul kamuoyu ile birlikte başlattığımız “Işıkla Sağlığa Yürüyelim” etkinliğimiz de farklı parkurlarda doğa ile iç içe gerçekleştirdiğimiz yürüyüşlerle devam ediyor. Katılan velilerimize teşekkür ediyoruz. Her seferinde katılımın artması bizleri mutlu ediyor. I. Yarıyılın sonunda Milli Eğitim Bakanlığı’nın önümüzdeki yıl öğrenci kıyafetleri ile ilgili uygulaması konusunda sizlerin görüşüne başvurduk. Velilerimizin %82’si okulumuzun alacağı karara muvafakat ettiklerini ilettiler. Bizlere olan güveniniz için teşekkür ederiz. Işık Okulları olarak konu hakkında değerlendirmeler yapılarak sizlere bilgi verilecektir. Bu bültenle 2011- 2012 Eğitim-Öğretim yılı sonunda yapılmış olan veli anketi sonuçlarını da sizlerle paylaşmak istiyoruz. Memnuniyet anketine okulumuzun veli katılım oranı %40’tır. Bilimsel araştırmalarda, yapılan memnuniyet anketleri değerlendirilirken %80 ve üzeri oranların yüksek memnuniyeti gösterdiği kabul edilmektedir. Biz de sonuçları değerlendirdik ve velilerimizin, tüm kriterler arasında en çok önem verdikleri ayrıca %80 ve üzeri memnuniyetlerini belirttikleri maddeleri sizlerle de paylaşmak istedik: Öğretmen Niteliği: Öğrenciyi tanıması ve kişisel gelişimi ile ilgilenmesi, öğrenmeyi sağlaması ve öğrencilerle iletişimi iyi olarak değerlendirilmiştir. Eğitim Öğretim: Eğitim- öğretim sürecinin ödev ve projelerle desteklenmesi, ölçme değerlendirme biriminin geri bildirim sisteminin sağladığı hizmetler, yaratıcılık gerektiren çalışmalar başarılı bulunmuştur.


İletişim başlığı altında okul haberlerinin, duyurularının, değişikliklerinin zamanında iletilmesi (sms, mektup, web sitesi, e-posta vb.), okulun sık sık medyada yer alması, okulun web sitesinin (fmv.edu.tr) ve e-ışık platformunun işlevselliği maddeleri yine sizler tarafından yüksek bir memnuniyet oranıyla değerlendirilmiştir. Kurumsal İmaj tüm ankette en yüksek memnuniyet yüzdesinin görüldüğü maddedir. Yönetim ile İletişim okul yönetiminin (müdür yardımcılarının ) sizinle kurduğu iletişimin sağlıklı olduğu ve yönetimin sorunlara çözüm üreten bir yaklaşım gösterdiği belirtilmiştir. Fiziksel Özellikler: Spor alanlarının yeterliliği vurgulanmış, kütüphane kaynakları ve öğrencinin aldığı hizmetle ilgili memnuniyet belirtilmiştir. Hizmetler: Elektronik kart uygulaması yararlı bulunmuş ve uygulama sırasında herhangi bir aksama olmaması memnuniyet yaratmıştır. Günlük ders sayıları aynı kalmak koşuluyla çıkış saatlerinden velilerimizin memnuniyeti yüksek olup, veli bilgilendirme yöntemlerinden E-Posta ve yüz yüze görüşme en çok tercih edilenler olarak ön plana çıkmıştır. Ankette en düşük oran, 2. yabancı dil öğretim düzeyi ile ilgili görülmüştür. Konu ile ilgili olarak 2012- 2013 eğitim-öğretim yılında 2. yabancı dil ile tanışma bir saat Almanca, bir saat Fransızca olarak 4. sınıfa alınmış ve bu yıl 5. sınıflarımız 2. yabancı dil öğretim programına başlamıştır. Ayrıca Kulüp çalışmalarımıza İspanyolca ve Japonca Kulüpleri eklenmiştir. Anketin genelinde FMV Ayazağa Işık İlköğretim Okulu velilerimizin değerlendirmelerinin sonucundaki memnuniyet yüzdelerinin yüksek olması, bize doğru adımlar attığımızı gösterirken bundan sonraki çalışmalarımız için de bizleri yüreklendirdi. Yaptığınız değerlendirmeler sonucunda gerçek başarının not sistemi ile değil, yaşam boyu öğrenme, kendini geliştirebilme ve sorun çözebilme becerileriyle ölçüldüğünü yılların bize kazandırdığı deneyimle biliyor olmanın sizler tarafından da fark edildiğini bir kez daha gördük. Değerlendirmeleriniz için teşekkür eder, sizleri yanımızda hissetmek ve işbirliğimiz sürdürmek dileğiyle sizlere ve tüm öğrencilerime iyi tatiller dilerim.

25.01.2013 Faika TOPAL Okul Müdürü


TÜRKÇE MEB Türkçe Dersi öğretim programı doğrultusunda hazırlanan yıllık plana göre “Okul Heyecanım, Benim Eşsiz Yuvam, Dün Bugün, Birey ve Toplum, Atatürk, Üretim, Tüketim ve Verimlilik ile Oyun ve Spor temaları işlenmiştir. Temaların işlenişinde çeşitli metinlerden ve metne uygun resimlerden yararlanılarak öğrencilerimizin ön bilgileri harekete geçirilmiş; Türkçenin öğrenme alanları birlikte ele alınarak dinleme, okuma, anlama ve görsel okuma – görsel sunu etkinliklerine yer verilmiştir. Dinleme kurallarını uygulama, okuduğunu ve dinlediğini anlama, bu bağlamda 5N,1K sorularına yanıt arama, dinlediklerinin ve okuduklarının ana fikrini veya ana duygusunu belirleme çalışmaları ile öğrencilerimizin anlama ve yorumlama becerileri geliştirilmeye çalışılmıştır. Ayrıca öğrencilerimizin okuduğunu anlama, yorumlama becerilerini geliştirmek; ana dillerini etkili ve doğru biçimde kullanmalarını sağlamak için, öğretim yılı başında zümre öğretmenlerince belirlenen 8 kitaptan 5 tanesinin( Böcek Orkestrasının Muhteşem Konseri, Kitaplardan Korkan Çocuk, Halka Çörek Zinciri, 5 Çocuk 5 İstanbul, Vapurları Seven Çocuk ) sabah hazırlık saatlerinde okunması sağlanarak, açık uçlu sorularla değerlendirilip öğrencilerimize geri bildirimlerde bulunulmuştur. Metinlerden ve okunan kitaplardan yararlanarak öğrencilerimizin söz dağarcıklarını geliştirmelerine çalışılmış; yeri geldikçe sözlük ve yazım kılavuzuna başvurmaları sağlanmıştır. Çevresindeki sosyal olayları anlamlandırma ve yorumlama; bilgi, düşünce ve izlenimlerini resim, şekil ve sembol kullanarak görselleştirme etkinliklerine de yer verilmiştir. Sesli okumada noktalama işaretlerine, vurgu ve tonlamaya dikkat edilerek işitilebilir bir sesle okumalarına özen gösterilmiş; serbest okuma saatlerinde ise sessiz okumalar yaptırılarak okuma hızlarının gelişmesi sağlanmıştır. Öğrencilerimizin yazım kurallarını ve noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanma becerilerini geliştirmek amacıyla sınıf içi çalışmaların yanı sıra başlangıçta haftada bir kez dikte çalışması yapılarak geri bildirimler verilmiştir. 2. yarıyılda Türkçe derslerinde; Hayal Gücü, Sağlık ve Çevre, Değerlerimiz ile Eğitsel ve Sosyal Etkinliklerimiz temaları işlenecektir. Temaların işlenişinde 1. Yarıyılda olduğu gibi Türkçenin bütün öğrenme alanları birlikte ele alınacak; öğrencilerimizin okuduğunu anlama ve yorumlama, yazım kurallarını ve noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanmaları sağlanacak; yazılı anlatım becerilerini geliştirmelerini sağlayacak etkinliklere yer verilecektir. 1. yarıyılda olduğu gibi kitap okuma etkinliklerimiz devam edecek; “Küçük Kara Balık, Kral Olmak İsteyen Dinozor ve Güneşi Bile Tamir Eden Adam” kitaplarının okunması sağlanarak, açık uçlu sorularla değerlendirilip öğrencilerimize geri bildirimlerde bulunulacaktır. 2. yarıyıl Türkçe dersi performans görevi olarak 1- 5 Nisan 2013 tarihleri arasında Bir Şiir Okuma, Bir Şair Tanıtma konulu çalışma yaptırılacaktır. Proje çalışması olarak Türkçe dersini seçen öğrenciler, “Yaşadığım Yeri Tanıtıyorum” konulu araştırma projesini hazırlayarak sunumlarını gerçekleştireceklerdir.


MATEMATİK 1. yarıyılda Matematik derslerinde “Cisim Atölyesi, Sayı Avı, Toplama Zamanı” üniteleri kapsamında yer alan konular işlenmiştir. Kazanımlarımız doğrultusunda;             

Geometrik cisimlerde ayrıt ve köşe kavramı, Standart olmayan ölçme birimleri ile metre ve santimetre bilgisi, Çeşitli uzunlukları metre ve santimetre birimleriyle tahmin etme, tahminlerini ölçme yaparak kontrol etme, Veriyi tablo şeklinde oluşturma ve tablo okuma, Doğal sayılarda deste ve düzine ile basamak değeri, Sıra bildiren sayılar, sayı örüntüleri, bir örüntüdeki eksik bırakılan öğeleri tamamlama ve örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturma, Kesirlerle ilgili olarak bütün, yarım, çeyrek arasındaki ilişkiyi açıklama, Simetriyi modellerle açıklama konuları ele alınmıştır. Tam ve yarım saatleri okuma, 100 içinde ikişer ve beşer, 40 içinde dörder, 30 içinde üçer ileriye ve geriye doğru saymalar, sayılar arasındaki büyüklük küçüklük ilişkileri ve 100’ den küçük en çok dört doğal sayıyı sıralama, İki basamaklı iki doğal sayıyı eldesiz ve eldeli toplama, verilmeyen toplananı bulma, zihinden toplama işlemi, toplamı tahmin etme alıştırmaları, toplama işlemi gerektiren problemleri kurma/ çözme ve onluk bozmayı gerektiren iki doğal sayının farkını bulma çalışmaları, Paralarımızdan madeni ve kağıt paraları tanıma konuları işlenmiştir. Performans Görevi olarak “Simetri, Örüntü ve Süslemeleri Kullanarak Resim Yapma” çalışması yaptırılmıştır.

2. yarıyılda Matematik derslerinde; “Toplama Zamanı, Çıkarma ve Çarpma İşlemleri”, “Bölme İşlemi ve Ölçme” üniteleri kapsamında yer alan konular işlenecektir. Kazanımlarımız doğrultusunda;  

    

İki doğal sayının toplandığı işlemde verilmeyen toplananı bulma çalışmaları sürdürülecek ve iki basamaklı doğal sayıların hangi onluğa daha yakın olduğu belirlenecektir. Toplamları 100’ü geçmeyen, 10 ve 10’un katı olan doğal sayıların toplamı zihinden bulunacaktır. Toplamları 50’yi geçmeyen iki doğal sayı zihinden toplanacak, toplamı 100’e kadar olan iki doğal sayının toplamı tahmin edilecek ve tahmin işlem sonucuyla karşılaştırılacaktır. Doğal sayılarla eldeli toplama işlemini gerektiren problemler çözülecek ve kurulacaktır. Zamanı ölçme birimlerinden saat – gün, hafta- gün, mevsim – ay, yıl - hafta ve yıl – ay arasındaki ilişkileri kavramaları sağlanarak konu ile ilgili problem kurma ve çözmelerine olanak verilecektir. Uzunluk ölçülerinden metre ve santimetre birimleriyle ilgili problem kurma ve çözmeleri sağlanacaktır. Çıkarma işleminde verilmeyen terimler; çıkan, eksilen ve fark bulunacaktır. Ayrıca toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemler kurma ve çözme etkinliklerine yer verilecektir. Sıvı ölçüleri tanıtılarak, sıvı ölçü birimlerini içeren alıştırma, problem kurma ve çözme üzerinde durulacaktır. Toplamları 20’ye kadar ve toplananları aynı olan toplama işlemlerini çarpma işlemine dönüştürme çalışmaları yapılacaktır. İki basamaklı doğal sayılar içinde kalacak şekilde 2,3,4 ve 5 sayılarıyla çarpma işlemleri yapılacak; çarpma işleminde “1” ve “0”ın etkisi açıklanacak; çarpanların yerleri değiştirildiğinde çarpımın değişmeyeceği vurgulanacak; 100 içinde 10 ile zihinden çarpma işlemleri yapılacak ve çarpma işlemi gerektiren problemler kurma ve çözme yoluyla çarpma işlemi becerileri pekiştirilecektir.


En çok 20 nesneyi 2,3,4 ve 5 gruba eşit olarak paylaştırma çalışmaları ile kalansız bölme işlemine adım atılacak, çıkanları aynı olan ardışık çıkarma işlemini bölme işlemine dönüştürerek bölme işlemi yapma alıştırmaları yapılacaktır.  Veri tablo şeklinde düzenlenecektir. Bir problemle ilgili veri toplama, veriyi tablo şeklinde düzenleme ve nesne grafiği oluşturma etkinlikleri ile grafik yorumlama çalışmaları yaptırılacaktır.  Ağırlık ölçüleriyle ilgili olarak kilogramın kullanıldığı yerler belirtilecek, kilogramla ilgili problemler çözülecek ve kurulacaktır. 2. yarıyılda Performans Görevi olarak 6-10 Mayıs tarihlerinde En Az Bir İşlemi Çarpma Gerektiren Problem Kurma ve Çözme çalışması yaptırılacaktır. Proje çalışması olarak Matematik dersini seçen öğrenciler, Çarpmayı Modelleme çalışmasını hazırlayıp, sunumunu gerçekleştireceklerdir.

HAYAT BİLGİSİ MEB Hayat Bilgisi Dersi öğretim programı doğrultusunda hazırlanan plana göre “Okul Heyecanım, Benim Eşsiz Yuvam, Dün Bugün Yarın“ temaları birlikte ele alınmış ve bu temalar kapsamında; yaşamın her alanında planlı olmanın önemi anlatılmış; plan yaparken kaynakları belirlemenin verimliliği artıracağı belirtilmiş; okul, sınıf ve kişisel eşyalarını neden özenli kullanması gerektiği üzerinde durulmuştur. Sosyal iletişimde dayanışma ve sorumluluk almanın, işbirliği ve grup olarak çalışmanın önemi vurgulanmış; bayram kutlamalarının insanlar arasındaki bağları güçlendirdiği fark ettirilmiştir. İnsan hak ve hürriyetleri, demokrasi ve aile içi paylaşım, yardımlaşma, etik değerlere önem vermenin önemi, duygularını fark ederek doğru bir biçimde ifade edebilme konuları işlenmiş; herkesin duygularının gelişebildiğini ve bunun hem çevresini, hem kendini etkileyeceğini anlamalarını sağlayacak etkinliklere yer verilmiştir. Öğrencilerimizin, büyüdükçe tükettiği yiyecek-içeceklerin, oyun ve oyuncakların değişeceğini, bu tür değişikliklerin doğal bir olgu olduğunu, insanlarla etkileşimde bulunurken nasıl davranması gerektiği ve iletişim kurarken nezaket ifadeleri kullanmanın önemini anlamaları sağlanmıştır. Bireyler arasındaki farklılıkların doğal olduğu, öğrencilerin günlük yaşamlarından hareket edilerek kavratılmış; kendisinin, arkadaşlarının ve ailesindekilerin fiziksel görünümlerinin zaman içinde nasıl değiştiği fark ettirilmiş; sağlıklı olabilmek için kişisel bakım, spor ve dengeli beslenmenin gerekliliğini kendi yaşantıları ile ilişkilendirerek kavramalarına olanak verilmiştir. Ayrıca Türk Bayrağı’na ve İstiklâl Marşı’na neden saygı gösterilmesi gerektiği ve Atatürk’ün öğrenim hayatını öğrenmeleri sağlanmıştır. Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinlikleri kapsamında 17-21.12.2012 tarihleri arasında “İş Bankası Müzesi” ne gezi düzenlenmiştir. Ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 E-F sınıflarının gezisi 20 Şubat 2013 tarihine ertelenmiştir. 01-05 Ekim 2012 tarihleri arasında sabah törenlerinde “Hayvanları Koruma Günü” kutlanmıştır. 10-14 Aralık 2012 tarihleri arasında disiplinler arası ilişkilendirmeler doğrultusunda 1.yarıyıl Türkçe ve Hayat Bilgisi dersi Performans Görevi olarak “Duyguların Dili Var ” çalışması yaptırılmıştır.


2. yarıyılda Hayat Bilgisi derslerinde, ulaşım araçları gözlemlenecek ve sınıflandırılacak; öğrencilerimiz, iletişim araçlarını doğru kullanma becerisi kazanacak; gerektiğinde kendi evine veya aile büyüklerine nasıl ulaşabileceğini öğreneceklerdir. Geçmişte kabul gören mesleklerle günümüzde kabul gören meslekler karşılaştırılacak; mesleklerin insanların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olduğunu, bunun için hangi meslekten olursa olsun bütün insanlara ve yaptıkları işe saygı duymaları gerektiğini anlamaları sağlanacaktır. Teknolojik ürünlerin hayatımızı nasıl kolaylaştırdığı üzerinde durulacak; geçmişteki yapılar ile günümüzün binaları arasındaki farklar araştırılarak ne gibi değişiklikler olduğu fark ettirilecektir. Öğrencilerimiz, aile bireylerinin çocukluğunu araştıracak; onlarla küçükken oynadıkları oyunlar hakkında konuşacak; bu oyunlarla kendilerinin ve arkadaşlarının oynadığı oyunları karşılaştırarak değişimi fark etmeleri sağlanacaktır. Öğrencilerimiz okulunu ve çevresini koruması gerektiği konusunda bilinçlenecek; ayrıca her canlının bir yuvaya ihtiyacı olduğunu kavrayarak, barınmanın önemini anlayacaklardır. Ülkemizde meydana gelen doğal afetler hakkında konuşulacak, doğal afetlerin yaşanmasında hem doğanın hem de insanların rolü olduğu anlatılacak ve bunlardan korunma yolları açıklanacaktır. 2. yarıyılda Hayat Bilgisi dersi kapsamında Sorunlar ve Çözüm Yolları konulu performans görevi 1822 Şubat 2013 tarihleri arasında yaptırılacaktır. 2. yarıyılda Hayat Bilgisi dersinden proje alan öğrenciler Farklı Kültürleri Karşılaştırıyorum (İki farklı ülkedeki çocukların beslenme, giyinme, oyun tarzındaki değişikliklerin araştırılması) konulu çalışmayı yapacaklardır. Sabah törenlerinde13-17 Mayıs 2013 tarihleri arasında öğrencilerimiz “Trafik ve İlkyardım Haftası” etkinliklerini sunacaklardır. 2. yarıyılda 11-15 Mart 2013 tarihleri arasında Oyuncak Müzesi’ne, 13-17 Mayıs 2013 tarihleri arasında da Şişli Bilim Merkezi’ne gezi yapılacaktır.


İNGİLİZCE 2012-2013 Eğitim Öğretim yılı 1. yarıyılında 2. sınıflar düzeyindeki çalışmalar yıllık plana uygun bir şekilde yapılmıştır. Buna göre Temel İngilizce dersinde Kid’s Box 2 ve Selections 1 kitaplarının ilgili üniteleri planlandığı gibi tamamlanmıştır. 1.yarıyılda; renkler, sayılar, şekiller, aile üyeleri, yiyecekler, oyuncaklar, hayvanlar, kıyafetler, evimiz, vücudumuz, hareket bildiren kelimeler ve bu konularla ilgili basit cümle ve soru kalıplarını ( Who? Where? What?, Whose? This/That , These/Those, I’ve got…, I can…., I can’t …., I’m reading …, ) öğrenilmiştir. Ayrıca hikaye,şiir,tarif yazma gibi çeşitli yazma çalışmaları yapılmıştır. Okuma - yazma dersinde Winnie The Witch, Spotlight on English 1 ve Aladdin kitapları okutulmuştur. Öğrencilerimize her hafta sonu düzenli olarak çalışma kağıdı veya okuma kitaplarının çalışma sayfalarından ödevler verilmiştir. Okuma yazma dersinde 10 - 15 kelimelik spelling testler yapılmıştır, üniteyle ilgili sınıf içi çalışma kağıtları verilmiştir. 2. yarıyıl, Temel İngilizce dersinde Kid’s Box 2 Öğrenci ve Çalışma Kitabı ve Selections 1 kitaplarının kalan bölümleri okutulacaktır. Öğrencilerimiz 2. yarıyıl sonunda; aile,hayvanlar ve yaşam alanları, yaşadığım şehir, kıyafetler, hobiler, tatiller, haftanın günleri, sayılar (13 -100), isimlerin tekil ve çoğul halleri, eşyalar, oyuncaklar, taşıtlar, vahşi hayvanlar, yiyecekler, müzik aletleri, bazı sıfatlar, yer-yön kelimeleri, çocuk oyunları ile ilgili kelimeler ve bazı temel fiilleri ve bu konularla ilgili olumlu, olumsuz cümle ve soru kalıplarını ( What day is it today?, How old is he/she?, Is he/she...?,He/she has got …, It can/can’t…, Can it …?, Can I have…?, Do you like…?, Are you …?, What are you doing?, I’m …ing, He/she’s ….ing, What’s he/she …ing?) öğrenmiş duruma geleceklerdir. 2. Yarıyıl Okuma-Yazma dersinde 1.Yarıyılda başlanan Spotlight on English 1 kitabının kalan üniteleri ve Winnie in Winter, Winnie Flies Again kitapları okutulacaktır. Öğrencilerimiz İngilizce derslerinin bir saatinde öykü odasına, bir saatinde de Bilgisayar destekli Öğretim (BDÖ) Sınıfına gitmeye devam edeceklerdir. BDÖ sınıflarında Little Bridge 1 programındaki çalışmalarını sürdüreceklerdir. 2. yarıyıl içerisinde öğrencilerimize her hafta sonu çalışma kağıdı ya da çalışma kitabından ödevler verilecektir. İşlenen konularla ilgili kelimelerin doğru yazılmasını pekiştirmek adına sene sonuna kadar 20 kelimeye ulaşacak “Spelling” (heceleme) testleri yapılmaya devam edilecektir. 2. yarıyılda öğrencilerimiz ara karne ve 2. yarıyıl sonu değerlendirme raporunda notlandırılmayacaklar bunun yerine gülen yüzle değerlendirileceklerdir. Yarıyıl tatilinde öğrencilerimizden Tumblebooks e-kitaplarından I Got Two Dogs ve Toopy and Binoo:Funny Halloween kitaplarını okumalarını ve ilgili aktivitelerini yapmalarını istiyoruz. Bu e-kitaplara http://tiny.cc/fmvreads adresinden ulaşabileceklerdir. (username: fmv123 , password: login) Bu öğretim yılının 1. yarıyılında kullandığımız defter bitmiş ya da bitmek üzere olabilir. Bu yüzden öğrencilerimize yeni 3 ortalı büyük boy (A4) güzel yazı defteri alınması gerekmektedir. Ayrıca sınıf içi etkinliklerde halen kullanıldıkları malzemelerden biten, eksilen ya da eskiyen tüm malzemelerin (makas, boya kalemi, yapıştırıcı) yenilenmesi gerekmektedir.


GÖRSEL SANATLAR 2. Sınıflar düzeyinde Görsel Sanatlar dersi haftada 2 ders saati olarak uygulanmaktadır. Görsel sanatlar dersi içerik olarak; görsel sanatlar kültürü, müze bilinci ve görsel sanatlarda biçimlendirme olmak üzere üç öğrenme alanından oluşur. Sanat eğitimini geniş bir yelpazeye yayan bu eğitim ve öğretim süreciyle birlikte çocuğun el becerisini ve el-göz koordinasyonunu geliştirmek, yaratıcılığını sanat yolu ile ortaya çıkarmak, motivasyonunu yükseltmek ve sanat kültürünün alt yapısını oluşturmak hedeflenmektedir. Bu durumda, sınıf içi çalışmalardan başka, özellikle sanat kültürlerini geliştirmeye yönelik etkinlikler ve seminerler süreç içinde yerlerini alacaktır. Çevre bilinci kazandırmaya yönelik çalışmalara da program dahilinde önemli bir yer verilmiş ve Görsel Sanatların etkinlikleriyle kaynaştırılmıştır. Birinci yarıyılda doku, çizgi, izler, geometrik şekillerin ve renklerin uygulanmasına yönelik çalışmalara yer verildi. Yapılması planlanan sergi gezileri ikinci döneme aktarıldı. Birinci yarıyılda, konusu “Tişörtlerimizi Boyuyoruz” olan bir performans görevi verildi. Bu çalışmada öğrencilerin seçtikleri konular tişört üzerine tişört boyama kalemleri ile yapıldı. Ortaya çıkan çalışmaların çoğu defterlerde kaldı bir kısmı sınıf panolarına asılırken bir kısmı da resim yarışmalarına gönderildi. İkinci dönemde ise resimler ve görsel sunumlar yapılacaktır. Sanat galerisi gezilerine yer verilecektir.

MÜZİK 10 Eylül 2012-25 Ocak 2013 tarihleri arasında öğrenciler ile İstiklal Marşımız ,Vücudumuzu Ritim Çalgısı Gibi Kullanıyoruz, Şifreli Öykü ve Ses Çalışmaları, Şarkılı Oyunlar, Atatürk’ü Anlatan Müzikler, Şarkılar, Hayatımızda Müzik, Çevremizdeki Çalgılar, Doğada Duyduğumuz Sesler konuları işlendi. Bu konular ile öğrencilerin İstiklal Marşına saygı göstermesi, doğru söylemesi, öğrendiği müzikleri birlikte söyleme, şarkılı oyun müziklerine, özgün hareketlerle eşlik etme, Atatürk ile ilgili şarkı dağarcığı oluşturma, Müzik ile ilgili etkinliklerde yer alma, ortama uygun müzik dinleme ya da yapma kurallarını bilme ve 7 Temel sesi dizek üzerine yazma gibi kazanımlar hedeflendi. Öğrencilerin akademik anlamda değerlendirmesi ; Müzik Dinleme Becerisi, Müzik Parçalarını Söyleme Becerisi, Müzik Aletlerini Kullanma Becerisi, Müzik Kültürüne Duyarlı Olma, Müziksel Algı Becerisi, Müziksel Yaratıcılık Becerisi ve Ders Araç-Gereç Devamlılığı gözönünde tutularak belirlendi. 2. sınıf düzeylerine “Halay” adlı türkünün veya “Cumhuriyet Çocuklarıyız Biz” adlı marşın Söylenmesi” konulu bir performans görevi verildi.


2. Yarıyılda “Müziğimizde Gürlük, Ritm Çalgısı Yapıyorum, Müzik Çalışmalarımız, Dinlediğimiz Müzikler, Sesler, Uzun ve Kısa heceler, Öyküleri Canlandıralım, Çevremizde Müzik” konuları işlenecektir. Bu konularla ile farklı gürlükleri fark edebilme, kendi ritm çalgısını farklı malzeme ile yapabilme, dinlediği müzik türlerini neden beğendiği konusuna cevaplayabilme, şarkılarda yer alan söz dizilerinin meydana getiren kısa veya uzun heceleri, fark edip uygun ritm ile vurabilme becerilerini kazanmaları hedeflenmektedir. Bu Yarıyılda “Müziğin Alfabesi kitabında yer alan nota sürelerini tanıması” konulu bir performans görevi verilecektir. Şarkılar içinde yer alan süreleri fark etmesi hedeflenmektedir.

BEDEN EĞİTİMİ 2.sınıfların 1-2.döneminde işlenen ders konularını; Beden eğitimi derslerinde giyinme, spor ve ders araçlarını tanıyabilme, spor çantam etkinliği, sağlığını koruma ve kazalardan korunma tedbirleri, benim yerim-senin yerin etkinliği, küçük araçlar üzerinden serbest olarak atlamalar, koordinasyon parkuru etkinliği, serbest olarak ip atlamalar, halat havada etkinliği, ara dinlenmeli koşular, kim yorgun etkinliği, hız koşuları, Cumhuriyet Bayramının anlam ve önemi, sınıfça bayram kutluyoruz etkinliği, durarak ve hız alarak tek ve çift ayakla serbest olarak uzağa atlama, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Haftası, Atamızın sevdiği spor dalları, doğru beslenme etkinliği, top atma alıştırmaları olarak özetleyebiliriz. 3-4.dönemde ise, basit figürlü halk oyunları, küçük araçları kaldırma ve taşıma, taklidi yuvarlanmalar, kim yorgun etkinliği, topa vurma alıştırmaları, araçsız ve araçlı denge çalışmaları, unutulan oyunlar tekniği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, vücudumu doğru kullanıyorum etkinliği, atma ve fırlatma etkinliği, şarkılarla hareket edelim etkinliği planladığımız ders etkinlikleridir. Tüm bu etkinlikler ile ;Temel hareket bilgi ve becerileri , düzenli fiziksel etkinlik, Atatürkçülük ve Ulusal duygu kazanımlarını geliştirmeyi amaçladık. Öğrencilerimizin akademik anlamda değerlendirmesi ise ders içi performans notu (derse katılım, derslerde aktif olma, uygun toplumsal davranışı gösterebilme hareket bilgi ve becerileridir) ve performans görevi notunun ortalamasına göre belirlenmektedir. 1-2. dönemi kapsayan performans görevinin konusu; ”Kim Yorgun” etkinliği olarak belirlenmişti. Bu görevle; öğrencilerin fiziksel etkinlik sırasında vücudunda meydana gelen değişiklikleri (kalp atımı, solunum, terleme, vücut ısısındaki değişiklikler gibi) fark etmesi ve fiziksel aktivitenin vücudumuza etkisi konusunda daha bilinçli olabilmeleri amaçlanmıştır. 3-4. dönemi kapsayan performans görev konusu, öğrencilerimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda yapacakları gösteriler olacaktır.


BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Öğrencilerimiz 1.Yarıyılda Bilgisayarı ve çevre birimlerini severek kullanarak, teknolojinin hayatımızdaki yeri ve önemini kavradılar. Bilişim Teknolojileri araçlarının insanların gereksinimlerine göre nasıl geliştiğini anladılar. Yaş seviyelerine uygun ve doğru terminolojiyi kullanarak teknoloji ile iletişim kurmayı öğrendiler. Teknolojiyi kullanırken sosyal ve etik açıdan uygun davranışlar göstermenin önemini fark ettiler. Menü seçeneklerini ve komutlarını kullanarak uygulamaları uygun sırada açmayı ve kapatmayı, bilgisayar sağlığı ve güvenliği hakkındaki bilgileri öğrendiler. Eğitim yazılımları ile eğlenerek bilgilerini artırdılar. Bu eğitim yazılımlarını kullanırken fare tutma becerilerini geliştirdiler. Bilginin çeşitli formlarda sunulabileceğini ve farklı kaynaklardan gelebileceğini anladılar. Belirli amaçlar için çizim araçlarını kullanarak görsel şekiller oluşturdular. Görsel etkiyi yaratmak ve artırmak için renkleri kullandılar. Öğrencilerimiz 2.Yarıyılda “Kelime İşlemci” programında elde yazılmış metin ile bilgisayarda yazılmış metin arasındaki farkı ayırt edecekler. Kelime İşlemci programında istenilen kelime düzenini ve değişikliğini yaparak MS Microsoft Word programına temel adımları atacaklar ve ön fikir edinecekler. Klavyedeki tuşları işlevlerine uygun olarak seçme ve kullanma becerileri geliştirecekler. Teknolojik araçlarla ilgili teorik bilgiler edinip bu konuda daha duyarlı hale gelecekler.

SATRANÇ 1. Yarıyıl, ilk ünitemiz: “Satrancı Tanıyalım” ünitesi idi. Bu ünite kapsamında öğrencilerimiz, satrancın bir spor dalı olduğunu, satrancın ders olarak niçin okutulduğunu, yararlarını, satranç tahtasına yönelik özellikleri, satranç taşlarının adını, taşların satranç tahtasına nasıl dizildiğini, kaleden başlayarak diğer tüm taşların hareketini ve nasıl taş aldığını öğrendiler. “Şah ve Mat” ünitesinde; şahın ancak mat edilebileceğini, diğer taşlar gibi alınamayacağını, imkânsız hamlenin ve şahı tehdit etmenin ne anlama geldiğini çeşitli örneklerle uyguladılar, serbest oyunlar oynadılar. Basit matlar ve tek hamlelik mat problemleri çözerek 1. yarıyılı tamamladılar. 2. Yarıyıl, satrançta rok, merkez kareler ve genişletilmiş merkezin ne olduğunu öğrenecek, merdiven matı, tembel matı, çoban matı gibi basit matları öğrenecek ve uygulayacaklar. Satrançta çatal, şiş gibi kavramları öğrenecek oyun içinde bu durumları ayırt edebilecekler. Saldırı ve savunma ile ilgili bilgileri basit seviyede yine çeşitli örneklerle inceleyecek bu konudaki uygulamalarla bilgilerini genişletecekler. Haziran ayında serbest oyunlar oynayarak bu öğretim yılını tamamlayacaklar.


AKADEMİK BAŞARIYI DESTEKLEYİCİ ÇALIŞMALAR REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ 2. SINIF DÜZEYİ: Psikolojik Danışman Eylem GÜLBUDAK ( 2325)

SINIF ETKİNLİĞİ: İkinci sınıflarda birinci dönem, kişisel sınırları korumanın önemi konulu sınıf etkinliği yapılmıştır. Kişisel sınırların ne olduğu, karşımızdaki kişinin sınırlarına girdiğimizde bunun ilişkileri nasıl zedelediği ve ne tür sorunlara yol açtığı konusunda çocukların farkındalık kazanması sağlanmıştır.

GRUP ÇALIŞMALARI: Birinci dönem 2 ayrı grup çalışması yapılmıştır. ‘Duygu grubu ‘adını verdiğimiz bu çalışmalar 6 oturum olarak planmış ve haftada bir saat yapılmıştır. Çocukların duygularını ifade edebilmesi, kendileriyle ilgili farkındalıklarının artması ve kendilerini tanımalarına yönelik yapılan bu çalışmalar aynı zamanda çocukların duygusal olarak rahatlamalarına ve grup içinde kendilerini ifade etmelerine de olanak tanımıştır.

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ÇALIŞMALARI: Tüm sınıflarda hem sınıf dinamiğini hem de çocukların sınıf içindeki durumunu takip etmek adına sınıf gözlemleri yapılmıştır. Ayrıca bireysel danışmanlığa ihtiyaç duyan öğrenci ve velilerimizle bireysel görüşmeler yapılmıştır. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi olarak hazırladığımız; *Çocuk ve Öfke, Teknolojinin Kullanımı, Çocuklarda Duygulanım Düzenlemesine Eşlik Etmek, Boşanma Çocuk ve Ergeni Nasıl Etkiler?, Ergenlikte Sınır ve Kurallar, Bağlan(mayacak)sın, Kardeş Kıskançlığı, Oyun ve Öğrenmek başlıklı yazılarımıza web sayfamızdan ulaşabilirsiniz


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ Birimimiz, 2012-2013 öğretim yılı 1. yarıyılı boyunca, öğrencilerimizin kazanımlara ulaşma derecelerini ölçmek amacıyla uygulanan sınavlar, performans görevleri ve projelerin hazırlanması ve değerlendirilmesi aşamalarında öğretmenlerimize destek vermiştir. Yapılan çalışmalarla, hazırlanan ölçme değerlendirme araçlarının, öğrencilerin gerçek performanslarını yansıtacak nitelikte, geçerli ve güvenilir bir yapıda hazırlanması amaçlanmıştır. 1.-4. sınıflar düzeyinde öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını dikkate alan ve öğrendiklerini farklı yollarla ifade edebilecekleri performans görevleri ve projeler hazırlanmış, bu etkinliklerin en sağlıklı ve objektif değerlendirilmesini sağlayacak puanlama anahtarlarını hazırlamada öğretmenlerimizle ortak çalışmalar yürütülmüştür. Hazırlanan ölçme değerlendirme etkinliklerinin, öğrencilerin öğrendiklerini günlük yaşama uyarlayabilmelerine olanak sağlayan ve onların güçlü yanlarını ortaya koymalarına fırsat verecek bir yapıda olmasına dikkat edilmiştir. Öğrencilerimiz önceki yıllarda olduğu gibi 2. yarıyıl düzenlenecek “Portfolyo Sunum Günleri”nde, yıl boyunca hazırladıkları öğrenme ürünlerini velileri ile paylaşma fırsatı bulacaklardır. Bu kapsamda birimimiz ilgili yönetici ve öğretmenlerimizle içerik ve planlama konusunda çalışmalar yürütmektedir. Ölçme Değerlendirme Birimimiz, öğrenmelerin izlenmesini etkili bir şekilde gerçekleştirmek, nitelikli geri bildirim sağlamak ve bu yolla başarıyı artırmak hedefi doğrultusunda çalışmalarını yürütmeye devam edecektir.

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ BİRİMİ Eğitim teknolojileri birimimiz, müfredatımızda yer alan kazanımlara uygun öğrenme modelleri ve materyaller geliştirmeyi amaçlamaktadır. Öğretmenlerimizle birlikte ortak çalışmalar yaparak, gerek ders sırasında konu anlatımına destek amaçlı gerek bilgisayar destekli öğrenme laboratuvarlarımızda öğrencilerimizin birebir kullanımları için materyal geliştirir. Öğretim programlarında yer alan kazanımlar değişik teknolojiklerin kullanımı ile daha kısa sürede ve kalıcı olarak özümsenebilir. Okulumuz bilginin kullanılmasının ve teknolojinin değişen dünya koşullarına göre yenilenmesinin eğitim ve öğretimin niteliğini değiştireceğini, her zaman bilmiş ve bunun gereğini yerine getirmiştir. Öğrencilerimiz, bilgisayar destekli öğretim laboratuvarımıza gelerek, okulumuzda bulunan hazır eğitim yazılımları ve okulumuzun eğitim teknolojileri birimi tarafından hazırlanmış yazılımları kullanarak derste öğrendikleri bilgilerini, bilgisayar destekli eğitim sayesinde pekiştirme fırsatı bulmaktadırlar. İngilizce dersi başta olmak üzere Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji derslerimiz bilgisayarda hazırlanan interaktif eğitim modülleriyle zenginleştirilmiştir. Okulumuz eğitim teknolojileri birimi, branş öğretmenlerimizle birlikte çalışarak senaryolar oluşturmakta ve öğrencilerin düzeylerine yönelik oyunlar, akıllı tahta için konu anlatımları geliştirmektedir. Okulumuzun kendi ürettiği eğitim modülleri, bilgisayar destekli öğretim laboratuvarına ve E-Işık internet sitesine yüklenerek ve öğrencilerimiz kendi öğrenme hızlarında öğrendiklerini pekiştirme fırsatı bulmaktadır.


OKUL YÖNETİMİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN AKADEMİK ÇALIŞMALAR Öğrencilerin başarılarını yükseltmek amacıyla, zümre/bölümlerin akademik çalışmaları yönetim tarafından yürütülen çalışmalarla desteklenmektedir. Bu çalışmalara;  Öğrencilerin dönem boyunca akademik olarak takip edilerek gerekli durumlarda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi’ne yönlendirilmesi,  Anlamaya dayalı öğretim sistemi ve disiplinler arası etkileşimi güçlendirmek için yapılan süpervizyon çalışmaları,  Öğrencilerimizi daha iyi tanımak amacıyla sınıf içi gözlem çalışmaları,  Şube öğretmenler kurulu toplantıları,  Her düzeyde derse giren tüm öğretmenlerin katıldığı düzey toplantıları,  Sizlerle ara karne sonrasında öğrencilerimizin genel durumunu görüşmek için planlanan genel veli toplantısı,  Her hafta belli saatlerde planlanmış öğretmen- veli görüşme saatleri,  Öğrencilerimizin akademik başarılarını yükseltmek amacıyla yapılan etüt çalışmalarını ekleyebiliriz. Il. Yarıyıl veli görüşme günleri; 25 Şubat 2013’te başlayacak ve 31 Mayıs 2013’te sona erecektir. 2. Yarıyılda 6 Nisan 2013 tarihinde Veli toplantısı yapılacaktır Öğrencilerimizin akademik durumlarını ve devamsızlık bilgilerini, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan e- Okul Veli Bilgilendirme sisteminde bulunan www.e-okul.meb.gov.tr adresinden; öğrencinin T.C. Kimlik Numarasını girerek öğrenebilirsiniz. 2012–2013 Eğitim Öğretim Yılı 3. ve 4. Dönem Takvimi 11 Şubat 2013 Pazartesi

3. Dönemin Başlaması

05 Nisan 2013 Cuma

3. Dönemin Tamamlanması

15 Nisan 2013 Pazartesi

4. Dönemin Başlaması

14 Haziran 2013 Cuma

4. Dönemin Tamamlanması

Her türlü sıkıntı ve problemlerinizde siz veli ve öğrencilerimizin yanında olacağımızı belirterek, verimli, sağlıklı, huzurlu bir eğitim-öğretim yılı diliyoruz. Eda BİNGÖL 1.& 2.Sınıflar Müdür Yardımcısı 0212 286 11 30 (2304) ecetintas@fmv.edu.tr

Ayazağa Işık İÖO 2.Sınıflar 2012-2013 2. Akademik Bülten  

Ayazağa Işık İÖO 2.Sınıflar 2012-2013 2. Akademik Bülten

Ayazağa Işık İÖO 2.Sınıflar 2012-2013 2. Akademik Bülten  

Ayazağa Işık İÖO 2.Sınıflar 2012-2013 2. Akademik Bülten

Advertisement