Page 1


Sayın Velimiz, 2012- 2013 Eğitim-Öğretim yılı başında fmv.edu.tr adresinden ve e-posta ile sizlere, I. yarıyılda yapılacak çalışmalarımız ile ilgili I. Akademik Bilgilendirme Bültenimizi ulaştırmıştık. Birinci yarıyıl sonunda II. Akademik Bilgilendirme Bültenimiz aracılığıyla sizleri, yapılan ve II. yarıyılda yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgilendirmek istiyoruz. I. Yarıyılda öğretmenlerimiz eğitim danışmanlarımızın rehberliğinde öğretim programlarının zenginleştirilmesi, farklı öğretim ortamları yaratılması, çağdaş öğretim yöntemleri gibi konularda çalışırken, çocuklarımız da tam ve kalıcı öğrenme ile akademik birikimlerini çoğaltmaya devam ettiler. I. Yarıyıl sonunda tüm düzeylerdeki öğrencilerimizin akademik başarıları bizleri gururlandırdı. Ayrıca öğrencilerimiz, çoğu uzun soluklu olan ulusal ve uluslararası projelerde çalışmaya devam ediyorlar. 

5.Sınıflarımızla konusu “Sağlıklı Beslenme”, 6.sınıflarımızla konusu “Farklılıklara Saygı” olan Bilgi Okur-Yazarlığı Projesi,

Farklı düzeylerden öğrencilerimizle yürütülen Junior Model United Nations (JMUN ),

VOLVO Adventure Proje Yarışması,

Uluslararası First Lego Lig Robotik Turnuvası,

Tübitak “Bu Benim Eserim” Proje Yarışması,

Kitap Köprüsü, tüm okul toplumuyla birlikte yürütülen “Engel-sizsiniz” Beslenebilirim” Projeleri bunlara örnek verilebilir.

“Eko-Okullar” , “Sağlıklı

Ayrıca yine tüm okul kamuoyu ile birlikte başlattığımız “Işıkla Sağlığa Yürüyelim” etkinliğimiz de farklı parkurlarda doğa ile iç içe gerçekleştirdiğimiz yürüyüşlerle devam ediyor. Katılan velilerimize teşekkür ediyoruz. Her seferinde katılımın artması bizleri mutlu ediyor. I. Yarıyılın sonunda Milli Eğitim Bakanlığı’nın önümüzdeki yıl öğrenci kıyafetleri ile ilgili uygulaması konusunda sizlerin görüşüne başvurduk. Velilerimizin %82’si okulumuzun alacağı karara muvafakat ettiklerini ilettiler. Bizlere olan güveniniz için teşekkür ederiz. Işık Okulları olarak konu hakkında değerlendirmeler yapılarak sizlere bilgi verilecektir. Bu bültenle 2011- 2012 Eğitim-Öğretim yılı sonunda yapılmış olan veli anketi sonuçlarını da sizlerle paylaşmak istiyoruz. Memnuniyet anketine okulumuzun veli katılım oranı %40’tır. Bilimsel araştırmalarda, yapılan memnuniyet anketleri değerlendirilirken %80 ve üzeri oranların yüksek memnuniyeti gösterdiği kabul edilmektedir. Biz de sonuçları değerlendirdik ve velilerimizin, tüm kriterler arasında en çok önem verdikleri ayrıca %80 ve üzeri memnuniyetlerini belirttikleri maddeleri sizlerle de paylaşmak istedik: Öğretmen Niteliği: Öğrenciyi tanıması ve kişisel gelişimi ile ilgilenmesi, öğrenmeyi sağlaması ve öğrencilerle iletişimi iyi olarak değerlendirilmiştir. Eğitim Öğretim: Eğitim- öğretim sürecinin ödev ve projelerle desteklenmesi, ölçme değerlendirme biriminin geri bildirim sisteminin sağladığı hizmetler, yaratıcılık gerektiren çalışmalar başarılı bulunmuştur.


İletişim başlığı altında okul haberlerinin, duyurularının, değişikliklerinin zamanında iletilmesi (sms, mektup, web sitesi, e-posta vb.), okulun sık sık medyada yer alması, okulun web sitesinin (fmv.edu.tr) ve e-ışık platformunun işlevselliği maddeleri yine sizler tarafından yüksek bir memnuniyet oranıyla değerlendirilmiştir. Kurumsal İmaj tüm ankette en yüksek memnuniyet yüzdesinin görüldüğü maddedir. Yönetim ile İletişim okul yönetiminin (müdür yardımcılarının ) sizinle kurduğu iletişimin sağlıklı olduğu ve yönetimin sorunlara çözüm üreten bir yaklaşım gösterdiği belirtilmiştir. Fiziksel Özellikler: Spor alanlarının yeterliliği vurgulanmış, kütüphane kaynakları ve öğrencinin aldığı hizmetle ilgili memnuniyet belirtilmiştir. Hizmetler: Elektronik kart uygulaması yararlı bulunmuş ve uygulama sırasında herhangi bir aksama olmaması memnuniyet yaratmıştır. Günlük ders sayıları aynı kalmak koşuluyla çıkış saatlerinden velilerimizin memnuniyeti yüksek olup, veli bilgilendirme yöntemlerinden E-Posta ve yüz yüze görüşme en çok tercih edilenler olarak ön plana çıkmıştır. Ankette en düşük oran, 2. yabancı dil öğretim düzeyi ile ilgili görülmüştür. Konu ile ilgili olarak 2012- 2013 eğitim-öğretim yılında 2. yabancı dil ile tanışma bir saat Almanca, bir saat Fransızca olarak 4. sınıfa alınmış ve bu yıl 5. sınıflarımız 2. yabancı dil öğretim programına başlamıştır. Ayrıca Kulüp çalışmalarımıza İspanyolca ve Japonca Kulüpleri eklenmiştir. Anketin genelinde FMV Ayazağa Işık İlköğretim Okulu velilerimizin değerlendirmelerinin sonucundaki memnuniyet yüzdelerinin yüksek olması, bize doğru adımlar attığımızı gösterirken bundan sonraki çalışmalarımız için de bizleri yüreklendirdi. Yaptığınız değerlendirmeler sonucunda gerçek başarının not sistemi ile değil, yaşam boyu öğrenme, kendini geliştirebilme ve sorun çözebilme becerileriyle ölçüldüğünü yılların bize kazandırdığı deneyimle biliyor olmanın sizler tarafından da fark edildiğini bir kez daha gördük. Değerlendirmeleriniz için teşekkür eder, sizleri yanımızda hissetmek ve işbirliğimiz sürdürmek dileğiyle sizlere ve tüm öğrencilerime iyi tatiller dilerim.

25.01.2013 Faika TOPAL Okul Müdürü


HAYAT BİLGİSİ 1. yarıyılda Hayat Bilgisi derslerinde, “Okul Heyecanım”, “Benim Eşsiz Yuvam” ve “Dün, Bugün, Yarın” temaları birlikte yürütülmüştür.          

Bu temalarda; Toplumda güvenli yaşamak için kuralların varlığına inanma ve kuralların gerekliliğini kavrama, Okul çalışanlarını ve okul çalışanlarının sorumluluklarını bilme, evinin adresini ve telefon numarasını öğrenmenin önemi, Eşyalarını özenli kullanma, Oyun oynamanın hayatındaki gerekliliğini ve önemini anlama, Sorunların olabileceğini kabul edip, karşılaştığı sorunlara çözüm üretebilme, Aile içerisindeki bireylerle dayanışma ve iş birliği içerisinde olma becerilerini geliştirme Aile içerisindeki demokratik yaşamın önemi anlama, Her bireyin farklı fiziksel ve kişisel özellikleri olabileceğini kabul etme, Beslenmenin ve kişisel bakımın sağlığı için önemini bilme, Duygu ve düşüncelerini ifade etme, geçmiş ile günümüz yaşantıları arasındaki benzerlik ve farklılıkları ayırt edebilme konuları ele alınmıştır.

Bu konular ele alınırken disiplinler arası ilişkilendirmeler yapılmış; etkinlikler öğrencilerin öğrenme stilleri dikkate alınarak planlanmış ve uygulanmıştır. s Performans görevi olarak “İnsanların Demokrasinin Varlığı İle Tanışması Ailenin –Okulun Bir Üyesi Olmakla Başlar ve Yaşam Boyu Sürer ” konulu çalışma yaptırılmıştır. 17-21 Aralık 2012 tarihleri arasında “Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası” sabah törenlerinde kutlanmıştır. 2. yarıyılda da Hayat Bilgisi derslerinde “ Okul Heyecanım”, “Benim Eşsiz Yuvam” ve “Dün, Bugün, Yarın” temaları birlikte yürütülecektir. Bu temalarda;  Okuldaki kaynakların neden bilinçli tüketilmesi gerektiğini açıklama,  Doğal afetlerin çevreyi nasıl değiştirdiğini araştırma,  Trafikteki davranışlar, trafikte görme ve görülmenin önemi,  Atatürk’ün çocukluk anılarını araştırarak, sınıfta sunma,  Duyu organlarının görevleri ve önemi,  Her canlının bir yuvaya ihtiyacı olduğu, canlıların nasıl beslendikleri ve canlıların nasıl hareket ettikleri,  Mevsim değişikliklerine bağlı olarak, canlıların yaşamlarındaki değişiklikleri fark etme,  İnsanların çevreyi hangi yollarla değiştirdiği ve bunun için neler yaptıkları araştırma,  Çevremizdeki kaynakların bilinçli tüketilmesinin gerekliliği,  Deney yaparak donma, erime, kaynama olaylarını gözlemleme,  Mevsim değişikliklerine bağlı olarak canlıların yaşamlarındaki değişiklikleri fark etme,  Takvimden yararlanarak gün içinde hava durumundaki değişiklikleri gözlemleme ve gözlem sonuçlarını tablo üzerinde gösterme,  Dünya’nın hareketlerinin yaşantımızı nasıl değiştirdiği modellerle anlatma konuları işlenecektir.


Konular işlenirken öğrencilerin aktif olarak rol aldığı çalışmalara ve disiplinler arası ilişkilendirmelere yer verilecektir. Performans görevi olarak, “Atamızın Hizmetleri” konulu çalışma 22-26 Nisan 2013 tarihlerinde yapılacaktır. Sabah törenlerinde 25-29 Mart 2013 tarihleri arasında “Orman Haftası “ kutlanacaktır. Temalar işlenirken, yaparak yaşayarak öğrenme, araştırma yapma, gözlem ve inceleme, dramatizasyon, yaratıcı drama, anlatım, soru- cevap yöntemleri kullanılacaktır.

TÜRKÇE 1. yarıyılda, Türkçe Öğretim Programında yer alan 8 temadan dördü işlenmiştir. Bunlar; Birey ve Toplum, Atatürk, Üretim, Tüketim ve Verimlilik ile Sağlık ve Çevre temalarıdır. Temaların işlenişinde çeşitli metinlerden ve metne uygun resimlerden yararlanılmıştır.  Dinleme metinleri aracılığıyla öğrencilerimizin dikkatini yoğunlaştırmaları, dinlediklerini anlamaları, dinledikleri ile ilgili soru sormaları ve sorulanlara cevap vermeleri, anladıklarını işitilebilir bir ses tonuyla anlatmaları sağlanmıştır. Ayrıca duygu, düşünce ve hayallerini drama, müzikli oyun, taklit, kukla vb. yollarla anlatma fırsatı verilerek resim ve fotoğraflar yorumlattırılmış; kendilerini ifade etme becerileri kazandırılmaya çalışılmıştır. 

Öğrencilerimizin “Ses Temelli Cümle” yöntemi ile okuma yazma becerisi kazanmalarının yanı sıra güzel ve işlek “Bitişik Eğik Yazı” yazma becerisi kazanmaları sağlanmıştır. Bu bağlamda Türkçe Öğretim Programında öngörülen gruplamalara uygun olacak şekilde başlangıçta haftada bir ses, daha sonra iki ses olmak üzere sesin okunması ve yazılması çalışmaları devam etmektedir. Bunun yanı sıra seslerden hece, hecelerden kelime, kelimelerden cümle oluşturularak metinler oluşturulmuştur. Oluşturulan metinler kuralına uygun biçimde okunarak ve yazılarak okuma yazma öğrenmenin coşkusunu yaşamaları sağlanmıştır. Seslerin kavratılmasında teknolojik destek sağlanarak eğitim ve öğretim çalışmaları zenginleştirilmiştir.

Ayrıca Bilişim Teknolojileri öğretmeni ve sınıf öğretmeni istasyon çalışması şeklinde haftada bir saat öğrenilenleri pekiştirme çalışmaları yapmışlardır.

1. yarıyılda Türkçe dersi Performans Görevi olarak “ Dinlenen Bir Hikayenin Görsellerle Anlatılması” konulu çalışma yaptırılmıştır. 2. yarıyılda Türkçe dersinde;  Derslerin işlenişinde gözlem ve inceleme, tartışma, problem çözme, rol oynama, gösteri, oyun yöntemleri ile beyin fırtınası, soru – cevap, drama, kavram haritası teknikleri kullanılacaktır.  Öğrencilerimizin söz varlığını geliştirmeleri için görsellerden yararlanılacak, öğrendikleri yeni kelimeleri konuşma ve yazmada kullanmalarına olanak verilecektir. Ayrıca kendi seçtikleri bir


konuda masal, hikâye, fıkra vb. türde sunum yapmaları ve sunumlarını uygun materyallerle desteklemeleri sağlanacaktır.  Öğrencilerimizin okuma alışkanlığı kazanmalarını sağlamak amacıyla sabahları okuma saati uygulaması yapılacaktır. Ayrıca okul ve sınıf kütüphanesinden yararlanarak düzeye uygun kitaplar okutulacaktır.

Bilişim Teknolojleri öğretmeni ve sınıf öğretmeninin birlikte yürüttüğü istasyon çalışmalarına devam edilecektir.

2. yarıyılda ‘Gözlemlerimi Yazabiliyorum’ konulu çalışma 6-10 Mayıs 2013 tarihleri arasında uygulanacaktır.

MATEMATİK 1. yarıyılda Matematik dersinde; 

“Geometri” öğrenme alanında uzamsal ilişkiler konusunda bir model üzerindeki öğelerin birbirine göre durumları uzamsal ilişkilere uygun terimlerle ifade ettirilmiştir.

Geometrik cisimlerden küp, prizma, silindir, koni ve küreye benzeyen nesneler belirtilmiş; bu geometrik cisimler kullandırılarak farklı yapılar oluşturma çalışmaları yapılmıştır.

Eşlik konusunda eş nesnelere örnekler verdirilmiştir. Uzunlukları ölçme konusunda nesneler uzunluklarına göre karşılaştırılmıştır.

Örüntü konusunda bir örüntüdeki ilişkiyi belirleme ve örüntü oluşturma çalışmalarına yer verilmiştir.

“Doğal Sayılar” konusunda rakamları okuma yazma üzerinde durulmuş; 100 içinde ileriye doğru birer ve onar ritmik saymalar yaptırılarak ritmik sayma becerileri geliştirilmiştir. Sıra bildiren ilk 20 sayıyı kullanma çalışmalarına yer verilmiş; 20 içinde onluk ve birlikler oluşturulmuştur.

Zamanı Ölçme konusunda saat modeli oluşturularak saat başlarını okuma becerileri uygulama etkinlikleri ile pekiştirilmiştir.

Toplamları 20’ye kadar olan iki doğal sayının toplamı buldurularak toplama işleminde sıfırın etkisini kavrama çalışmalarına yer verilmiştir.

Ayrıca haftada 2 saat Montessori Matematik Dersliğinde çalışılmış; öğrencilerimizin Montessori materyalleri ve duyularını kullanarak soyut düşünme becerilerini geliştirecek etkinliklere yer verilmiş; matematik materyalleri kullanılarak dört basamaklı sayıları tanımaları sağlanmıştır.

Performans Görevi olarak “ Örüntü Oluşturma ” çalışması yaptırılarak değerlendirilmiştir.


2. yarıyılda,  Toplamları 20’yi geçmeyecek iki sayının toplama işleminde toplam ile toplananlardan biri verildiğinde verilmeyen toplananı bulma çalışmaları ile toplamanın değişme özelliğini gösteren çalışmalar yapılacaktır. 

20 içinde geriye doğru birer ritmik sayma çalışmaları yapılarak çıkarma işlemine geçiş yapılacak ve 20 içinde iki doğal sayının farkı buldurulacaktır.

Çıkarma işleminde verilmeyen eksilen ya da çıkanı bulma; toplamları 20’ye kadar olan iki doğal sayıyı zihinden toplama becerisi ile 20’ye kadar olan iki doğal sayının farkını zihinden bulma becerilerini geliştirici çalışmalar yapılacak; toplamları 10 veya 20 olan sayı ikililerini belirleme çalışmalarına yer verilecektir.

Toplama ve çıkarma işlemi gerektiren problemleri kurma ve çözme çalışmaları yaptırılırken, matematiği günlük yaşamla ilişkilendirebilecekleri fark ettirilecektir.

Takvim üzerinde günü, ayı belirleme ve paralarımızı tanıma etkinlikleri yaptırılacaktır.

Nesneleri ağırlıklarına ve uzunluklarına göre sıralama çalışmalarının yanı sıra, yarım ve bütün arasındaki ilişki üzerinde durulacaktır.

Paralarımızı tanıma ile ilgili çalışmalar yapılacaktır.

MEB Matematik Dersi Programı doğrultusunda bu çalışmalar yürütülürken Montessori dersliğinde materyaller kullanılarak onluk sistem kavratılacak; bu yolla dört basamaklı sayıları tanıma ve dört basamaklı sayılarla işlem yapma becerilerini geliştirmeye devam edilecektir. Performans görevi olarak 25 Şubat - 1 Mart 2013 tarihleri arasında ‘’Çıkarma İşleminin Öyküsü’’ adlı çalışma uygulanacaktır. 1. Yarıyılda öğrenciler aşağıdaki konulardan birini seçerek proje ödevini hazırlayacaktır. Türkçe: Kendi Masalımı Yazıyorum / Okunan Bir Masalın Tanıtılması Matematik: Kendi Oyuncağımı Tasarlıyorum / Problem Kitapçığımı Oluşturuyorum Hayat Bilgisi: Sağlığımızı Koruyalım / Duyguların Dili


İNGİLİZCE 2012-2013 Eğitim Öğretim yılı 1. yarıyıl 1. sınıflar düzeyindeki çalışmalar yıllık plana uygun bir şekilde yapılmıştır. Buna göre, 7 saat olan temel İngilizce derslerinde Kid’s Box 1 Öğrenci ve Çalışma Kitabının ilk 8 ünitesi okutulmuştur. 4 saat olan okuma-yazma derslerinde Goldilocks and The Three Bears Video – Çalışma Kitabı okutulmuştur. 1.yarıyılda öğrencilerimiz kendilerini basit düzeyde tanıtabilecek, sınıf içi kullanılan basit düzeydeki İngilizce terimleri anlayabilecek duruma gelmiş, okul, oyuncaklar, aile üyeleri, evcil ve vahşi hayvanlar, yüz ve vücutla ilgili kelime ve kalıpları öğrenmişlerdir. 10 saatlik İngilizce derslerinin bir saati öykü odasında işlenmiştir.

Her hafta düzenli olarak temel İngilizce derslerinde yapılan çalışmaları özetleyen “Look and Say” çalışma kağıtları iletişim defterlerine yapıştırılarak eve gönderilmiştir. Bu uygulamaya 2.yarıyılda da devam edilecektir. 2. yarıyılda, Temel İngilizce dersinde Kid’s Box 1 öğrenci ve çalışma kitabına devam edilecek ve ORT Trunk Stage 2 (The Toys’ Party, New Trainers, A New Dog, What a Bad Dog!, The Go-kart, The Dream) kitapları okutulacaktır. 2.yarıyılda haftada 1 saat öğrencilerimizi seviyelerine uygun İngilizce kitaplarla tanıştırmak, kitap okumayı sevdirmek ve kütüphaneye gitme alışkanlığı kazandırmak adına okul kütüphanemize götüreceğiz. 2.yarıyılda İngilizce kelimeleri doğru yazmayı geliştirmek için 15 günde bir “Spelling Test” yapılacaktır. Kelime sayısı ilk haftalarda 5 ile başlayacak daha sonra 8 ve en son 10 kelime olacaktır. Testlerde sorulacak kelimeler testin yapılacağı haftadan önceki haftasonu çalışma kağıdında yer alacaktır. Bu kelimeler ve diğer tüm çalışma kağıtlarına e-ışık’tan da ulaşabilirsiniz. 2. Yarıyılda Okuma-Yazma dersinde Three Billy Goats Video Activity Book, The Town Mouse and the Country Mouse, The School Play, A Fun Day Out, A Party for Teddy ve Daisy and Danny kitapları okutulacaktır. 2.Yarıyıl boyunca öğrencilerimize düzenli olarak çalışma kağıdı ya da çalışma kitaplarından hafta sonu ödevi verilecektir. Ayrıca sınıf içi etkinliklerde halen kullanıldıkları malzemelerden biten, eksilen ya da eskiyen tüm malzemelerin (1 adet büyük boy A4 güzel yazı defteri, makas, boya kalemi, yapıştırıcı ) yenilenmesi gerekmektedir.


GÖRSEL SANATLAR Görsel Sanatlar dersimizin başlıca amacı, çocuğun el becerisini, el-göz koordinasyonunu geliştirmek, yaratıcılığını sanat yolu ile ortaya çıkarmak, motivasyonunu yükseltmek ve sanat kültürünün alt yapısını oluşturmaktır. Bu durumda, sınıf içi çalışmalardan başka, özellikle sanat kültürlerini geliştirmeye yönelik etkinlikler ve seminerler süreç içinde yerlerini almış ve 2. Dönemde de devam edecektir. Ders araç- gereçlerimizi tanıtarak başladığımız eğitimimize, atölyemizi tanıtıp, kullanım kurallarını pekiştirerek devam ettik. Ana ve ara renkleri renk çemberi üzerinde gösterdik. Pastel boya, gazlı kalem, sulu boya ve guaj boya teknikleri ile çalışmalar yaparak öğrencilerimizin bir yüzeyde lekeler oluşturmalarını, nesnelerin görünümlerini basit geometrik olarak algılamalarını sağlamayı hedefledik. Öğretmenler günü etkinliği olarak öğretmen portreleri çalıştık. Her şubeden kura ile seçtiğimiz beş çalışmayı Öğretmenler Günü sergimizde sergiledik. Yapraklı resim etkinliğimizi suluboya tekniği ile yaprak baskısı yaparak çalışırken bazı öğrencilerimiz şişe, fırça vb. materyalleri de kullanarak farklı materyallerle baskı çalışmalarını gerçekleştirdiler. Renkli kağıtlarla çalışmalar konumuz için sebze, meyve, çiçek resimleri biriktirerek Giuseppe Arcimboldo’nun eserlerini grup çalışması yaparak kolaj tekniği ile yorumladık. Giuseppe Arcimboldo, Vincent van Gogh, Paul Gauguın gibi önemli sanatçıların eserlerini atölye ortamında sunum yaparak tanıttık. Bu sunumları yaparken portre, büst, peyzaj kavramları ile müzelerin işlevlerini konuştuk. Performans görevimiz olan tişört tasarımı konusunu tişörtlerimize özgün tasarımlar yaparak atölye ortamımızda gerçekleştirdik . Birinci dönemin sonunda çalışmalarına başladığımız ikinci yarıyılın performans görevi olan “Benim Eserim” konusunu 100x20cm’lik suntaların üzerine otoportrelerimizi yorumlayarak, ikinci dönemin ilk haftalarında tamamlayacağımız çalışmalarımızla düzey sergimizi açmayı planlamaktayız. Sergimizin açılışında 1. Yarıyılda gerçekleştirmiş olduğumuz tişört tasarımlarımızı giyerek sergileyeceğiz. Tatil sürecinde öğrencilerimize tavsiyemiz, müze ve galeri gezilerine devam etmeleri, resim ve diğer görsel sanatlarla ilgili kitapları, dergileri, katalogları incelemeleri ve resim veya diğer sanatsal çalışmalara vakit ayırmalarıdır.

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER 1. yarıyılda Oyun ve Fiziki Etkinlik dersleri sınıf öğretmenleri, beden eğitimi öğretmenleri ve müzik öğretmenleri tarafından yürütülmüş; öğrencilerin oyun ve fiziki etkinlikler yoluyla yaşamları boyunca kullanılacak temel hareketler ile aktif ve sağlıklı yaşam becerileri kazanmalarını sağlayacak hareketlere ele alınmış; bu bağlamda yer değiştirme hareketleri, dengeleme hareketleri, nesne kontrolü gerektiren hareketler, birleşmiş hareketler, ritim ve müzik eşliğinde hareketlere yer verilmiştir. Bu etkinlikler ile temel hareket bilgi ve becerileri , düzenli fiziksel etkinlik, Atatürkçülük ve Ulusal duygu kazanımlarını geliştirmeyi amaçlanmıştır. 1.yarıyılda performans görevi olarak “ Haydi Hareket Edelim” konulu çalışma yaptırılmıştır. 2.yarıyılda, güvenlik ve ekipman, sağlık anlayışı ve sağlık öğütleri, sağlıklı beslenme, birleşmiş hareketler, kültürümü tanıyorum, geleneksel oyunlar, ritim ve müzik eşliğinde hareketler yaptırılacaktır. Geleneksel oyunlar, ritim ve müzik eşliğinde hareketler yapmayı kapsayan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda yapacakları gösteriler, 2. yarıyıl performans görevi olarak değerlendirilecektir.


MÜZİK 10 Eylül 2012 -25 Ocak 2013 tarihleri arasında öğrenciler ile Müzik derslerinde İstiklal Marşına Saygı, Dağarcığımızdaki Şarkılar, Çevremizde Duyduğumuz Sesler, Gürültü ve Düzenli Sesleri Tanıyalım, Sesimizi Doğru Kullanalım, Atatürk Şarkıları, Müzik Etkinlikleri, Vücudumuzda Çalgı Olabilir, Şarkılara Eşlik Edelim gibi konular işlendi. Bu konular ile öğrencilerin İstiklal Marşına saygı göstermesi ,doğru söylemesi, çevresindeki düzenli ve düzensiz (gürültü)sesleri tanıması, taklit etmesi, doğru nefes alması, şarkı dağarcığı oluşturması, Do-Sol seslerini dizek üzerinde tanıması gibi kazanımlar hedeflendi. Ayrıca Oyun-Fiziki Etkinlik kapsamında da dans ve ritm ağırlıklı etkinlikler yapıldı. Öğrencilerin akademik anlamda değerlendirmesi ; Müzik Dinleme Becerisi, Müzik Parçalarını Söyleme Becerisi, Müzik Aletlerini Kullanma Becerisi, Müzik Kültürüne Duyarlı Olma, Müziksel Algı Becerisi, Müziksel Yaratıcılık Becerisi ve Ders Araç-Gereç Devamlılığı göz önünde tutularak belirlendi. 1.sınıf düzeylerine “Do-Sol aralığındaki sesleri porte üzerinde tanıma” konulu bir performans görevi verildi. 2. Yarıyılda; “Çabuk ve Yavaş Hız”, “Müzikle Hareket Edelim”, “Ses Oyunları”, “Bir Öykü Seslendiriyoruz”, “Atatürk ve Müzik” konuları işlenecektir. Bu konularla: çevresindeki varlıkları hareket hızlarıyla ayırt etmesi, müziklere uygun hızda hareket etmesi, dinlediği öyküdeki olayları farklı ses kaynakları kullanarak canlandırması, 8 temel sesi dizek üzerine yazması hedeflenmektedir. Öğrencilerimize İkinci Yarıyılda vereceğimiz performans görevinin konusu “Oyunlu Müzik Yapma” olacaktır. Yaratıcılıklarını geliştirmeleri hedeflenmektedir.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 1.Yarıyılda öğrenciler, bilgisayarı nasıl kullanacakları hakkında fikir sahibi oldular. Bilgisayarı ve çevre birimlerini severek kullandılar ve teknolojinin hayatımızdaki yeri ve önemini kavradılar. Ayrıca BT araçlarının insanların gereksinimlerine göre geliştiğini anlayarak, yaş seviyelerine uygun ve doğru terminolojiyi kullanmayı, teknolojiyle iletişim kurmayı, teknolojiyi kullanırken sosyal ve etik açıdan uygun davranışlar göstermenin önemli olduğunu öğrendiler. Eğitim CD’leriyle oynadılar. Menü seçeneklerini ve komutlarını kullanarak uygulamaları uygun sırada açmayı ve kapatmayı, bilgisayar sağlığı ve güvenliği hakkındaki bilgileri edindiler. Paint programını açmayı ve istenen basit resimleri yapmayı öğrendiler. Belirli amaçlar için çizim araçlarını kullanarak görsel şekiller oluşturdular. Görsel etkiyi yaratmak ve artırmak için renkleri ve araç kutusunu kullandılar 2. Yarıyılda ise Yeni eğitim CD’ leriyle oynayacaklar. “Yeşim’ in Yer ve Zaman Evi’” nde dünyayı dolaşacaklar. Mine’nin Matematik Evi’ nde birbirinden ilginç matematik oyunları onları düşündürecek. Bilmiş’ in Bilim Evi’ nde değişik hayvanlar tanıtılıp, filimler yapılacak. Kelime işlem programı olan Wordpad programında değişik yazılar yazılıp, programın kısa yolları tanıtılacak. Elde yazılmış metin ile bilgisayarda yazılmış metin arasındaki farkı ayırt edecekler. Kelime işlemci programında istedikleri kelime düzenini ve değişikliğini yapabilecekler ve yine kitapta yer alan uygulamaları hep birlikte fikir yürüterek yapacaklar.


AKADEMİK BAŞARIYI DESTEKLEYİCİ ÇALIŞMALAR REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ 1. SINIF DÜZEYİ: Psikolojik Danışman Leyla BAYRAV ( 2326) UYGULANACAK TEKNİKLER: Dönem içinde, ihtiyaç duyulan öğrencilerimizin ruhsal süreçlerini anlamaya yönelik “projektif çalışmalar” uygulanmıştır. SINIF ETKİNLİĞİ:  Eylül ayında, öğrencilerimizin okula uyum ve alışma süreciyle ilgili “Oryantasyon çalışmaları” gerçekleştirilmiştir.  Ekim ayında, tüm sınıflara girilerek “Sınıf Gözlemleri” yapılmıştır.  Kasım-Aralık ayında, “Duygularımın Resmi” adlı sınıf etkinliği gerçekleştirilmiştir.  Aralık ayında, özel eğitim uzmanı ile birlikte “Sınıf Gözlemleri” yapılmıştır.  Nisan ayında, “Benim Hikayem” adlı sınıf etkinliği gerçekleştirilecektir. GÖRÜŞMELER Bireysel görüşmelerimiz randevulu bir şekilde öğrencilerimizle, velilerimizle ve öğretmenlerimizle; destek olma, anlama-anlaşılma ve yardım götürme amacıyla yapılmıştır. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi olarak hazırladığımız; *Çocuk ve Öfke, Teknolojinin Kullanımı, Çocuklarda Duygulanım Düzenlemesine Eşlik Etmek, Boşanma Çocuk ve Ergeni Nasıl Etkiler?, Ergenlikte Sınır ve Kurallar, Bağlan(mayacak)sın, Kardeş Kıskançlığı, Oyun ve Öğrenmek başlıklı yazılarımıza web sayfamızdan ulaşabilirsiniz


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ Birimimiz, 2012-2013 öğretim yılı 1. yarıyılı boyunca, öğrencilerimizin kazanımlara ulaşma derecelerini ölçmek amacıyla uygulanan sınavlar, performans görevleri ve projelerin hazırlanması ve değerlendirilmesi aşamalarında öğretmenlerimize destek vermiştir. Yapılan çalışmalarla, hazırlanan ölçme değerlendirme araçlarının, öğrencilerin gerçek performanslarını yansıtacak nitelikte, geçerli ve güvenilir bir yapıda hazırlanması amaçlanmıştır. 1.-4. sınıflar düzeyinde öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını dikkate alan ve öğrendiklerini farklı yollarla ifade edebilecekleri performans görevleri ve projeler hazırlanmış, bu etkinliklerin en sağlıklı ve objektif değerlendirilmesini sağlayacak puanlama anahtarlarını hazırlamada öğretmenlerimizle ortak çalışmalar yürütülmüştür. Hazırlanan ölçme değerlendirme etkinliklerinin, öğrencilerin öğrendiklerini günlük yaşama uyarlayabilmelerine olanak sağlayan ve onların güçlü yanlarını ortaya koymalarına fırsat verecek bir yapıda olmasına dikkat edilmiştir. Öğrencilerimiz önceki yıllarda olduğu gibi 2. yarıyıl düzenlenecek “Portfolyo Sunum Günleri”nde, yıl boyunca hazırladıkları öğrenme ürünlerini velileri ile paylaşma fırsatı bulacaklardır. Bu kapsamda birimimiz ilgili yönetici ve öğretmenlerimizle içerik ve planlama konusunda çalışmalar yürütmektedir. Ölçme Değerlendirme Birimimiz, öğrenmelerin izlenmesini etkili bir şekilde gerçekleştirmek, nitelikli geri bildirim sağlamak ve bu yolla başarıyı artırmak hedefi doğrultusunda çalışmalarını yürütmeye devam edecektir.

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ BİRİMİ Eğitim teknolojileri birimimiz, müfredatımızda yer alan kazanımlara uygun öğrenme modelleri ve materyaller geliştirmeyi amaçlamaktadır. Öğretmenlerimizle birlikte ortak çalışmalar yaparak, gerek ders sırasında konu anlatımına destek amaçlı gerek bilgisayar destekli öğrenme laboratuvarlarımızda öğrencilerimizin birebir kullanımları için materyal geliştirir. Öğretim programlarında yer alan kazanımlar değişik teknolojiklerin kullanımı ile daha kısa sürede ve kalıcı olarak özümsenebilir. Okulumuz bilginin kullanılmasının ve teknolojinin değişen dünya koşullarına göre yenilenmesinin eğitim ve öğretimin niteliğini değiştireceğini, her zaman bilmiş ve bunun gereğini yerine getirmiştir. Öğrencilerimiz, bilgisayar destekli öğretim laboratuvarımıza gelerek, okulumuzda bulunan hazır eğitim yazılımları ve okulumuzun eğitim teknolojileri birimi tarafından hazırlanmış yazılımları kullanarak derste öğrendikleri bilgilerini, bilgisayar destekli eğitim sayesinde pekiştirme fırsatı bulmaktadırlar. İngilizce dersi başta olmak üzere Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji derslerimiz bilgisayarda hazırlanan interaktif eğitim modülleriyle zenginleştirilmiştir. Okulumuz eğitim teknolojileri birimi, branş öğretmenlerimizle birlikte çalışarak senaryolar oluşturmakta ve öğrencilerin düzeylerine yönelik oyunlar, akıllı tahta için konu anlatımları geliştirmektedir. Okulumuzun kendi ürettiği eğitim modülleri, bilgisayar destekli öğretim laboratuvarına ve E-Işık internet sitesine yüklenerek ve öğrencilerimiz kendi öğrenme hızlarında öğrendiklerini pekiştirme fırsatı bulmaktadır.


OKUL YÖNETİMİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN AKADEMİK ÇALIŞMALAR Öğrencilerin başarılarını yükseltmek amacıyla, zümre/bölümlerin akademik çalışmaları yönetim tarafından yürütülen çalışmalarla desteklenmektedir. Bu çalışmalara;  Öğrencilerin dönem boyunca akademik olarak takip edilerek gerekli durumlarda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi’ne yönlendirilmesi,  Anlamaya dayalı öğretim sistemi ve disiplinler arası etkileşimi güçlendirmek için yapılan süpervizyon çalışmaları,  Öğrencilerimizi daha iyi tanımak amacıyla sınıf içi gözlem çalışmaları,  Şube öğretmenler kurulu toplantıları,  Her düzeyde derse giren tüm öğretmenlerin katıldığı düzey toplantıları,  Sizlerle ara karne sonrasında öğrencilerimizin genel durumunu görüşmek için planlanan genel veli toplantısı,  Her hafta belli saatlerde planlanmış öğretmen- veli görüşme saatleri,  Her ay yaptığımız veli toplantılarımız,  Öğrencilerimizin akademik başarılarını yükseltmek amacıyla yapılan etüt çalışmalarını ekleyebiliriz. Il. Yarıyıl veli görüşme günleri; 25 Şubat 2013’te başlayacak ve 31 Mayıs 2013’te sona erecektir. 2. Yarıyılda 6 Nisan 2013 tarihinde Veli toplantısı yapılacaktır Öğrencilerimizin akademik durumlarını ve devamsızlık bilgilerini, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan e- Okul Veli Bilgilendirme sisteminde bulunan www.e-okul.meb.gov.tr adresinden; öğrencinin T.C. Kimlik Numarasını girerek öğrenebilirsiniz. 2012–2013 Eğitim Öğretim Yılı 3. ve 4. Dönem Takvimi 11 Şubat 2013 Pazartesi

3. Dönemin Başlaması

05 Nisan 2013 Cuma

3. Dönemin Tamamlanması

15 Nisan 2013 Pazartesi

4. Dönemin Başlaması

14 Haziran 2013 Cuma

4. Dönemin Tamamlanması

Her türlü sıkıntı ve problemlerinizde siz veli ve öğrencilerimizin yanında olacağımızı belirterek, verimli, sağlıklı, huzurlu bir eğitim-öğretim yılı diliyoruz. Eda BİNGÖL 1.& 2.Sınıflar Müdür Yardımcısı 0212 286 11 30 (2304) ecetintas@fmv.edu.tr

Ayazağa Işık İÖO 1.Sınıflar 2012-2013 2. Akademik Bülten  

Ayazağa Işık İÖO 1.Sınıflar 2012-2013 2. Akademik Bülten

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you