Page 1

2. SINIFLAR BÜLTEN

1


DOĞAL SAYILAR Nesne grupları azlık ve çokluklarına göre karşılaştırıldı. Deste ve düzineyi örneklerle açıklandı. Deste ve düzine konusu ile ilgili şarkı, şiir, drama, resim etkinlikleri yapıldı.

100 içinde ikişer ve beşer, 40 içinde dörder,30 içinde üçer ileriye ve geriye ritmik saymalar yaptırıldı. Sıra bildiren sayılar sözlü ve yazılı olarak kullanıldı. Toplamları 100’e kadar olan sayıların eldesiz toplama işlemi yaptırıldı.

2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim

100’den küçük doğal sayıların basamakları adlandırıldı, basamaklardaki rakamların basamak değerleri belirtildi

01


Yüzden küçük ve onluk bozmayı gerektirmeyen iki doğal sayının farkı bulduruldu.

2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim

Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemler çözüldü ve kuruldu..

01

100’ den küçük iki doğal sayı karşılaştırıldı,aralarındaki ilişki belirtildi. 100’ den küçük en çok 4 doğal sayıyı büyükten küçüğe ve küçükten büyüğe sıralama çalışması yaptırıldı. İki basamaklı doğal sayıların hangi onluğa daha yakın olduğu belirtildi . ÖRÜNTÜ VE SÜSLEMELER Bir örüntüde eksik bırakılan ögeler belirtilerek tamamlandı. . Bir örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturuldu.


2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim

Öğrencilerimiz matematik dersinde performans ve taksonomi çalışması yapıyorlar.

01


KONUŞMA Dinleyicilerle göz teması kuruldu., İşitilebilir bir ses tonuyla konuşuldu., Konuşmasında olayları oluş sırasına göre anlatma çalışmaları yapıldı. Sesimize duygu tonu katarak konuşma çalışmaları yapıldı.. Konuşmalarımızda beden dilini kullanmamız gerektiği belirtildi. Konu dışına çıkmadan konuşulması gerektiği belirtildi. Konuşma konusuı belirlendi. Konuşmasında olayları oluş sırasına göre anlatma çalışmaları yapıldı. Duygu,düşünce ve hayallerini sözlü ifade edebildi.

2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim

DİNLEME Dinlemeye hazırlık yapıldı... . Görgü kurallarına uygun dinleme çalışması yapıldı. Dinlediklerimizde “hikâye unsurları”nı belirlendi.. Dinlediklerimizde eş ve zıt anlamlı kelimeler ayırt edildi. Dinlediğimiz konuya uygun farklı başlıklar bulundu. Dinlediklerimizi anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanıldı.. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırma çalışmaları yapıldı. Eğlenmek için masal, hikaye, şarkı, vb. türleri dinleme ve izleme etkinlikleri yapıldı.

01


2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim

01

OKUMA -YAZMA ÇALIŞMALARI Okumak için hazırlık yapıldı. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okutuldu. Akıcı okuma çalışmaları yapıldı. Okuma öncesi ,okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili sorular cevaplandırıldı. Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluk bırakıldı. Bütün yazılarımızı bitişik eğik yazı ile yazma çalışması yapıldı. Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat edilmesi yönünde çalışıldı. Yazılarımızda imlâ kurallarını uygulama çalışmaları yapıldı. Yazılarımızda noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanma çalışmaları yapıldı. Kütüphanede kitap okuma etkinliği yapıldı. Hece, kelime ve cümle oluşturma çalışmaları yapıldı. Okul kelimesi ile ilgili akrostiş çalışması yaptırıldı. Dikte çalışmaları yapıldı. Karışık cümleleri anlam sırasına koyma çalışmaları yapıldı. Hikaye haritası tamamlama çalışmaları yapıldı. Çalışma sayfaları ile öğrenilen bilgileri pekiştirme çalışmaları yapıldı. Sözlük kullanma çalışmaları yapıldı.


2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim

Türkçe dersinde yaptığımız akrostiş çalışmalarından örnekler.

01


EKİM Okulda kendisinin ve arkadaşlarının güçlü yönlerini tanıdı. Arkadaşlarımız ile farklarımızın olduğu öğrenildi. Duygularımızın kendimizi ve arkadaşlarımızı nasıl etkilediği öğrenildi.. Okul ve sınıf eşyalarını neden özenli kullanacağımız açıklandı ve uygulandı. Ulaşım araçları sınıflandırıldı. İstiklal Marşı ve bayrağa neden saygı gösterdiğimiz açıklandı

2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim

EYLÜL Sınıfının ve sırasının yerini şekil çizerek gösterme çalışması yapıldı. Neredesin adlı etkinliğimizle sınıf oturma planımızın maketi yapıldı . Okul kurallarının neden konduğu araştırıldı ve açıklandı. Kurallarımız konusu ile ilgili slogan bulma etkinliği yaptırıldı. Ders araç ve gereçlerin günlük ders programına göre hazırlandı ve bunlar uygun bir biçimde kullanıldı. Okulla ilgili, günlük işlerinde öncelik sırası oluşturulup,, her iş belirlenen zaman içinde yaptırıldı. Okulundaki ve sınıfındaki seçim çalışmalarına katılarak demokrasi kültürüne katkıda bulunuldu.. Kulüp çalışmaları ile ilgili olarak geliştirilen bir proje üzerinde arkadaşlarıyla iş birliği yaparak çalışıldı. Gerektiğinde büyüklerinden yardım alarak kişisel bakımımızı yapma konusu açıklandı. Neden dengeli ve düzenli beslenmek gerektiğini araştırıldı ve anlatıldı. Dengeli ve düzenli beslenme ile ilgili performans çalışması yapıldı.

01


2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim

01

Milli bayramları kutlamak için hazırlık yapıldı. Okula gidiş gelişlerinde trafikte yapılan yanlış hareketleri ve doğru hareketleri ayırt etmemiz gerektiği belirtildi. Okula gidiş gelişlerinde karşılaştığı insanlarla iletişimde bulunurken nasıl davranmamız gerektiği öğrenildi. Vücudunun bölümlerini tanıyarak kendisinin ve arkadaşının vücudunun değerli olduğu belirtildi. Sağlıklarını korumaları için okulda ve okul dışında yapması gerekenler açıklandı. Arkadaşlarıyla ilişkilerinde olumlu değerler i gözetme konusu açıklandı. KASIM Çevresindeki insanların mesleklerinin farklı özellikler gerektirdiğini açıklandı. Okulu, öğretmeni ve arkadaşlarıyla ilgili duygu ve düşüncelerinin zaman içinde nasıl değiştiği görsel materyaller tasarlayarak açıklandı. Okuldaki kaynakları bilinçli tüketmenin önemi açıklandı. Atatürk’ün öğrenim hayatı hakkında araştırma yapıldı. Okulu ve çevresini korumak için yapılabilecekler konuşuldu. Kaynak kitaplardan nasıl yararlanacağını açıklandı ve bunlardan yararlanıldı.


2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim

Hayat Bilgisi dersinde işlediğimiz konular ile ilgili ortaya çıkan taksonomi ürünleri.

01


EYLÜL- EKİM – KASIM AYLARINDA NELER ÖĞRENDİK? Kitap karakterlerimizi öğrendik. Sınıf kurallarını öğrendik. Renkleri çalıştık. Sayıları pekiştirdik. Yer bildiren kelimeleri öğrendik. Sınıf malzemelerini öğrendik.

2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim

Alfabeyi pekiştirdik.

01


“There is...” ve “There are...” yapılarını çalıştık.

2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim

“This is...” ve “These are...” yapılarını çalıştık.

01

“Whose” sorusunu sormayı ve cevaplamayı öğrendik. Winnie the Witch hikayesini okuduk ve hikaye ile alıştırmalar yaptık. Winnie the Witch hikayesi ile ilgili olarak kendi kitaplarımızı yaptık. ‘Reading and Writing’ kitabının birinci ünitesi ‘Sınıf Eşyaları’ nı tamamladık.

‘Reading and Writing’ kitabının altıncı ünitesi ‘Tatil Evleri ni tamamladık.


2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim

Değişik deniz hayvanları ile ilgili grup çalışması yaparken. Oyuncakları seviyoruz. etkinliğinde.

01


3. Hafta: Hafta: Bilişim teknolojileri ile uygun bir çalışma ortamı oluşturmaya yardım edebilecek uygulamaları belirledik, bilgisayarın yanlış kullanımından kaynaklanan sağlık problemlerini listeledik. EKİM 1.Hafta: Fareyi, bazı işlemleri daha kısa sürede gerçekleştirmek için kullanabileceğimizi öğrendik, masaüstü resmi olarak kullanılmak üzere çizgilerle ve şekillerle resim tasarladık 2.Hafta: Tıklama, çift tıklama, sağ tıklama, sürükle bırak, kes, kopyala, yapıştır işlemlerini uyguladık, dengeli beslenme konulu çalışma yaptık.

2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim

EYLÜL 1.Hafta: Bilgisayar odasında dikkat edilmesi gereken kuralları belirledik, teknolojiyi insanlar yönetir sunumu izleyip teknolojinin kullanıcılar tarafından yönetildiğini ve kontrol edildiğini öğrendik, . 2. Hafta: ‘Teknolojiyi kullanırken yapılan hatalara örnekler verdik, bilgisayarı ve diğer teknolojileri kullanırken gerekli güvenlik önlemlerini öğrendik, bilgisayarın çalışma düzenini tartıştık ve çalışma düzenini gözlemledik,

01


2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim

3.Hafta: Tıklama, çift tıklama, sağ tıklama, sürükle bırak, kes, kopyala, yapıştır işlemlerini tekrar ettik, duygular konulu resim çalışması yaptık

01

4.Hafta: Tıklama, çift tıklama, sağ tıklama, sürükle bırak, kes, kopyala, yapıştır işlemlerini tekrar ettik, Atatürk konulu resim çalışması yaptık. KASIM: 1.Hafta: Bilgisayarda şekil ve şablonları kullanarak çizgisel çalışmalar yaptık, Geometrik şekilleri kullanarak yapılan resmin yan yana çoğaltılması ve Öğretmenler Günü için kart hazırlama çalışması yaptık, 2.Hafta: Bilgisayarda şekil ve şablonları kullanarak çizgisel çalışmalar yaptık, El ele tutuşan palyaçolarsimetri çalışması yaptı.


2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim

2. Sınıflar Kopyala – Yapıştır İşlemi ile ilgili çalışma yaparken.

01


EKİM 1.Hafta Değişik Duyguları İfade edici çalışmalar “Cumhuriyet Bayramı”.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’ konulu resim çalışmasına başlandı. Öncelikle konu ile ilgili sınıf ortamında konuşuldu. Konu ile ilgili duygularını nasıl ifade edecekleri ile ilgili fikirler ortaya kondu. Daha sonra kurguyu kağıda çizgisel olarak aktarmaları istendi. Renklendirme sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda bilgi verildi. Teknik konularda yol gösterildi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı adına yapılan “CUMHURİYET VE ATATÜRK” konulu çalışmalar okul koridorlarında sergilendi.

2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim

2.Hafta Değişik Duyguları İfade edici çalışmalar “Cumhuriyet Bayramı”.

01


3.Hafta Değişik Duyguları İfade Edici Çalışmalar “Hayvanlar alemi”.

2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim

4.Hafta Değişik Duyguları İfade Edici Çalışmalar “Hayvanlar alemi”.

01

Hayvanlar alemi’ konulu resim çalışmasına başlandı. Öncelikle konu ile ilgili sınıf ortamında konuşuldu,çocuklarla konu hakkında fikir alışverişi yapıldı . Konu ile ilgili duygularını nasıl ifade edecekleri ile ilgili fikirler ortaya kondu. Daha sonra kurguyu kağıda çizgisel olarak aktarmaları istendi. Renklendirme sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda bilgi verildi. Teknik konularda yol gösterildi


.

2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim

29 Ekim Bayramı adına yapılan CUMHURİYET“VE ATATÜRK” konulu çalışmalar okul koridorlarında sergilendi.

01


EYLÜL

• SES VE NEFES ÇALIŞMALARI YAPTIRILDI, RİTİM ÇALIŞMALARI YAPILDI. Öğrencilere sesin oluşumu, ses sağlığının önemi ve sesin nasıl korunması gerektiği anlatıldı. Diyafram nefesi ve diyafram nefesinin nasıl alınması gerektiği ve önemi örneklerle açıklandı. Ses ve nefes çalışmaları yapıldı.  DOĞADAKİ SESLER KONUSU İŞLENDİ. Öğrencilere sesler arasındaki gürlük farklılıkları anlatıldı. Uzun ve kısa süreli sesler gösterildi. Kuvvetli ve hafif ses özelliği üzerinde duruldu.  KORO OLUŞTURULDU VE SEÇİLEN ÖĞRENCİLERLE ÇALIŞMALAR YAPILDI.  MÜZİSYENLER VE GEZEGENLER ŞARKILARI ÖGRETİLDİ.

2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim

 ORTAMA UYGUN MÜZİK DİNLEME VE YAPMA KURALLARINI UYGULANDI. Müzik dersliğinde oturma düzeni sağlandı. Müzik dersliği, müzik dersinde kullanılan araç ve gereçler tanıtıldı. Müziğin zamana ve mekana göre uygun volümlerde dinlenilmesi ve yapılması gerektiği vurgulandı. Öğrencilerin konserlerde nasıl davranmaları gerektiği açıklandı. Evde, okulda ve konser salonlarında ve açık havada müzik dinleme ve yapmanın çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde olması gerektiği kavratılmaya çalışıldı.Yüksek sesin rahatsız edici özelliği vurgulandı.

01


2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim

GEZEGENLER

01

Evrende sekiz gezegen var Hepsi güneşe el sallar Sadece dünyada hava ,su Dünyada canlı yaşar

Haydi başla saymaya Merkür Venüs ve Dünya Mars Jüpiter Satürn Uranüs En son Neptün dum pam pa..

 MELODİKA ÇALIŞMASI Nefes teknikleri ve tutuş (pozisyon) tekrar anlatıldı. Birinci sınıftaki kazanımlar tekrarlanarak pekiştirildi. Uzun ses çalışması yapıldı. Birlikte çalma ve söyleme konularında bilgi verildi. Orkestra nasıl olmalı ve birlikte müzik nasıl yapılmalı konusunda konuşuldu. Nota eğitimine başlandı. Basit ritim çalışmaları, sol anahtarı, do-re-mi-fa-sol sesleri porte üzerinde gösterilerek anlatıldı. Etüd çalışmaları yapıldı. Nota oyunları oynandı. Küçük Hans isimli parça çalışıldı.


EKİM

Öğrencilere, bayrak törenlerinde İstiklal marşı’nı söylerken nasıl duruş almaları ve saygı göstermeleri gerektiği uygun bir biçimde açıklandı ve sınıfta uygulamalı olarak gösterildi. İstiklal Marşı’nın anlamı açıklandı. Marşı söylerken yapılan müzik ve söz hataları düzeltildi. İstiklal Marşı anlamına uygun bir biçimde sınıfça söylendi. ATATÜRK’Ü ANLATAN ŞARKILARI ANLAMINA UYGUN SÖYLENDİ. Öğrencilere düzeylerine uygun Atatürk ile ilgili şarkı öğretildi ve öğrencilerin birlikte seslendirmeleri sağlandı. Milli bayramlar ve Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemi ile ilgili konuşuldu. KORO ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜLDÜ. CUMHURİYET MARŞI, İZİNDEYİZ VE ATAM Marşları çalışıldı.

2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim

İSTİKLAL MARŞI ANLAMINA UYGUN OLARAK ANLATILDI VE ÇALIŞILDI.

01


2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim

İZİNDEYİZ

01

İzindeyiz yüce Atam Seninle güldü bu güzel vatan. İlkelerin yaşayacak Şeref sözüdür sen bize inan.

Parıldayan güneş gibi Alev alev yaktın gönülleri Sana selam, sevgi sana Bütün cihan saydı bu milleti

Mustafa Kemal, özgürlük demek En güzel şarkıdır dudaklarda Yine başımızda, nöbette yine Kim demiş bizden uzaklarda.

Mustafa Kemal, özgürlük demek En güzel şarkıdır dudaklarda Yine başımızda, nöbette yine Kim demiş bizden uzak


2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim

Müzik derslerimizde koro çalışmaları yapılarak öğrencilerimiz çeşitli etkinliklere hazırlanmaktadırlar. Derslerimizde enstrüman olarak melodika kullanmaktayız.

01


*Tanışma oyunları oynandı - Daire olup isim söyleme - Daire olup atlamalı isim söyleme - Obje kullanarak isim söyleme - Taklit yaparak isim söyleme 2. Hafta: Elektrik akımı - Gözler kapalı yönerge alma ve uygulama - Obje kullanarak rengini ve hayvanını söyleme 3. Hafta: Denge oyunu - Eşini bulma oyunu

2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim

EYLÜL 1. Hafta:

01


EKİM 1. Hafta: Balık sürüsü - Körebe / Top kullanarak körebe

2. Hafta: Ayna çalışması

4. Hafta: İnsan makinası

KASIM 1.Hafta: Hayvan canlandırma 2.Hafta: Doğaçlama (Telefonla konuşurken duygu çalışması)

2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim

3. Hafta: Göz göze konsantre - Sayılarla “BOM”

01


2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim

Drama dersinde çeşitli oyunlar onuyoruz.

01


EYLÜL

1. Satranç oyunu 1.1.Satranç oyunuyla ilgili olarak izlediklerinden çıkarımlarda bulunur. Satrancın bir oyun olduğu, iki kişi arasında oynandığı, diğer sporlarda olduğu gibi turnuvaların düzenlendiği, yarışmalar yapıldığı vb. üzerinde durulur. Birinci düzey öğrencilerinin satranç tahtasının karelerden oluştuğunu fark etmeleri sağlanır. Satranç tahtasında bulunan karelerin çevrelerinde gördükleri şekillere benzeyip benzemediği üzerinde durulur. Karelerle ilgili ayrıntıya girilmez . 3 . Hafta : Kareler,çapraz,dikey ve yatay. Satranç tahtası hakkında temel bilgiler. 1.2. Satranç oyununun bir spor olduğunu fark eder. 1.3. Satranç oyununun kendisine yararlı bir spor olduğunu fark eder. Satrancın; bir oyun olduğu, dikkat becerilerini geliştirdiği, problem çözme becerisini artırdığı, zamanı değerlendirmek için iyi bir etkinlik olduğu ve zamanı etkili kullanma becerisini artırdığı vb. üzerinde durulur.

SATRANÇ TAHTASI ve TAŞLAR Taşların dizilişi aşağıdaki gibidir : Her iki oyuncunun da, sol tarafındaki en kenardaki kare siyah olmak zorundadır. Oyunun başında iki tarafın sekizer piyonu (Eski dilde Paytak), bir Şah ve Vezir (veya Ferz) iki Kale (Azerbaycan ’da top, eski dilde ruh) ve iki Atı vardır. Satranç oyununda amaç, rakip şahı ele geçirmek yani "MAT" etmektir.

2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim

2 . Hafta : Satranç nedir ? Atatürk ve satranç... Satrancın spor dalı olduğunu ve önemini. Satrancın başlangıcı ve gelişimi. Sınıf kuralları ve nedenleri.

01


2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim

4 . Hafta : Satranç tahtası uygulamaları,merkez kareler. Satranç tahtası hakkında temel bilgiler.Koordinatla karelerin

01

.

tanımı


2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim

EKİM 1 . Hafta : Oyunda Açmaz.Verilen bir örnekte açmaz konumunu gösterir.Örnek konumlardan hareketle açarak taş isteme ile ilgili çıkarımlarda bulunur.Açarak taş ister. Açarak Taş İstiyorum.Diyagramda beyaz vezirin siyah kaleyi neden alamadığı, vezirin kaleyi alabilmesi için hangi taşın oynanması gerektiği tartışılır. Benzer şekilde kale yerine şah konarak, açarak şah çekmenin nasıl yapıldığı üzerine dikkat çekilir. Siyah Fille oynayamaz, çünkü o zaman Şah tehdit altında kalır. Bu fille AÇMAZDA diyoruz. Eğer yanlışlıkla Siyah Fille oynarsa, Beyaz hamleyi geri almasını ve başka hamle yapmasını istemelidir

01


2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim

2 . ve 3. Hafta : Hamle Çeşitleri Örnek konumlardan hareketle açarak şah çekme ile ilgili çıkarımlarda bulunur.Açarak şah çeker. Şahın rakip bir taş tarafından tehdidine şah çekme (kiş) denir. Satrançta temel amaç şahı esir almak olduğu için böyle bir durumda aşağıda belirtilen şekilde hareket edilebilir.Rakip şah çektiğinde aşağıdakilerden birini yapmalıyız: Şah tehdit altında olmayan bir kareye kaçmalıdır. Tehdit eden taşla, şah arasına bir taş konulmalıdır. (Tehdit eden taş at ise bu madde geçersizdir.

01


Çatal Atma ; Çatal bir taşın başka iki tane taşı istemesidir.En çok çatalda kullandığımız taşlar at ve fillerdir.Özellikle de at taşların üzerinden atlayabildiği ve tehdit edebildiği için en çok çatal atan taştır.Diğer taşlar da çatal atabilir hatta şah bile.Çatal sayesinde çoğu zaman kazancımız olur. Bazen çatal atma şah çekerek olur böyle çatallarda rakibin seni tehdit eden bir taşı yoksa genellikle sen kazançlı çıkarsın, çünkü rakip ya Şahı kaçar ya da şahın önünü kapatır.Rakip eğer çatal attığında hem şahı koruyacak hem de diğer taşı koruyacak bir taşı ileri sürerse o zaman pek bir şey kazanamazsınız. Ama at bundan etkilenmez çünkü görüş alanında başka taş varsa bile tehdit eder. Atın iki tehdit birden yapmasına at çatalı denir.Çatal denmesinin sebebi bu hareketin çatal görünümünü andırmasındandır. Örneğin atın şah çekmesi ve aynı zamanda veziri istemesi buna tipik bir örnektir. At ikiden fazla taşı da isteyebilir. O zaman buna üçlü veya dörtlü çatal da denebilir. Eskiden at çatalı yerine at beyneli teriminin de kullanıldığını belirtmekte fayda var. At çatalının ne zaman yapılacağına gelince... Rakip fırsat veriyor ve de sizin lehineyse neden yapmayasanız ki! Şu da bilinmelidir ki at çatalı satrançta etkili a

2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim

4 . ve 5. Hafta : Çatal hamlesi.Örnek konumlardan hareketle Çatal hamlesi ile ilgili çıkarımlarda bulunur.Her bir taşın Çatal hamlesini tahta üzerinde gösterir.Çatal hamlesinin yapılabileceği durumlara örnekler verir.

01


2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim

KASIM 1 . Hafta : Çatal Hamlesi. Oyunlarında çatal hamlesini kullanır. “Çatal Hamlesi Yapıyorum” etkinliği uygulanır.

01

2 . Hafta : Şiş Hamlesi. Örnek konumlardan hareketle Şiş hamlesi ile ilgili çıkarımlarda bulunur.Hangi taşların Şiş hamlesi yapabileceğini ayırt eder.Hangi durumlarda Şiş hamlesi yapılabileceğine ilişkin örnekler verir. Uygun durumlarda Şiş hamlesini uygular. “Çatal Hamlesi Yapıyorum” etkinliğine benzer bir etkinlik şiş hamlesi için uygulanabilir. Çatal ve şiş hamlelerini karşılaştırır.


2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim

Satranç dersimizde sınıf içi çalışmalar yaparken…

01


EYLÜL

2.Hafta: Okulundaki spor malzemelerinin, spor alanlarının ve spor etkinliklerinin farkına varır. Hareket ederken vücut ve alan farkındalığı gösterir. 3.Hafta: Fiziksel etkinliklere katılmaya istekli olur.

2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim

1.Hafta: Fiziksel etkinliklerde kurallara uyma ve yönergeleri takip etmede istekli olur. Fiziksel etkinliklerde kullanacağı kişisel malzemeler için çanta hazırlar

01


EKİM 1.Hafta:

2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim

Fiziksel etkinliklerde ısınma ve soğuma hareketlerini kılavuz eşliğinde yapar. Fiziksel etkinliklere katılmaya istekli olur.

01

2.Hafta: Yer değiştirme hareketlerini farklı hız ve seviyelerde gösterir. Fiziksel etkinliklerde kurallara uyma ve yönergeleri takip etmede istekli olur. 3.Hafta: Yer değiştirme hareketlerini farklı hız ve seviyelerde gösterir. Atatürk’ün, spora ve sporculara verdiği önemi açıklar 4.Hafta: Fiziksel etkinliklere katılmaya istekli olur Fiziksel etkinliklerde sıvı tüketilmesi gerektiğini farkeder


2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim

Beden Eğitimi dersinde sıralanma çalışmaları koşu yarışması ve jimnastik yapıyoruz.

01


KÜLTÜRLÜ KURT

Acımasız ve aç kurt, karnını doyurma ümidiyle gittiği çiftlikte bir sürprizle karşılaşır. Çiftlikteki hayvanlar, kurdun saldırısı karşısında kafalarını bile kaldırmadan kitap okumayı sürdürürler. Kurt bu hayvanların dikkatini çekebilmesinin tek yolunun okumayı öğrenmesi olduğunu fark eder.Alışılmış karakteri dışına çıktığı bu hikâyede kurt, zorlu bir serüvene atılıyor.

2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim

YAZAR ADI:BECKY BLOOM YAYINLAYAN:TÜBİTAK YAYINLARI

01


KARABÖCÜ-HOŞ GELDİ

2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim

YAZAR ADI : NİRAN ELÇİ YAYINLAYAN : GÜNIŞIĞI KİTAPLIĞI

01

Taşındıkları için okul değiştirmek zorunda kalan Nisan, hiç arkadaşı olmadığından yakınır. Bir gün okul dönüşü, sokakta simsiyah bir kedi yavrusu bulur. Sevimli yavru sanki Nisan’ın her söylediğini anlıyor gibidir. Kirli bir kediyle ailesini ikna etmenin zor olduğunu düşünen Nisan, gizlice eve soktuğu minik yavruyu yıkarken, onun sıradışı özelliklere sahip olduğunu fark eder. Bu arada, anne ve babasının da Nisan’a bir sürprizi vardır...


GELECEĞE YÖN VEREN SÖZLER YAZAR ADI: AKIN ALICI YAYINLAYAN:ELMA YAYINEVİ

“Bütün görkem başlamaya cüret edebilmektir.” Eugene F. Ware “Başarısızlık mı? Ben hiç karşılaşmadım kendisiyle. Benim karşılaştığım geçici birtakım aksiliklerdi.” Bill Marriott

“Dünle beraber gitti, düne ait ne varsa cancağızım. Bugün yeni şeyler söylemek lazım.” Mevlana Celaleddin-i Rumi “Nasıl ve ne zaman öleceğinizi seçemezsiniz. Sadece nasıl yaşayacağınıza karar verebilirsiniz. Şimdi!” Joan Chandos Baez

2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim

Akın Alıcı’nın Geleceğe Yön Veren Sözler adlı sevilen kitabı, gözden geçirilmiş yeni baskısıyla Elma’da! Yazar, geçmişten geleceğe ışık tutan özlü sözleri derlediği bu kitapla gelişime açık olanlara sesleniyor: “Düşlerdeki bir yaşam düşüncelerde başlar…”

01


Bülten sorumluları Nevin ŞAHİN

Sınıf Öğretmenleri Tuğçe AKIN Zehra GÜÇLÜ Nevruz GÜRBÜZ Güner YILMAZ Arzu TANIL

Branş Öğretmenleri Utku ÇELİK Brian S. GOLTZ JULIE RICHARDS İpek KANBUROĞLU Nur ŞENYÜZ Rachel MAREE ARSLAN Zeliha ÇAKIROĞLU Tülay ÖZGÜL Yonca İŞLEK Güler ASAN Gülşen ELİBOL Hakkı BADEM Hafize TEZCAN Melisa MENKOVSKİ Müge Türesin YÜCEL Cengiz ÇEVİK Z. Gaye GÜLERYÜZ

Kütüphane Sorumlusu Sezi ARI

FMV ÖZEL ERENKÖY IŞIK İLKÖĞRETİM-2. SINIFLAR 1. BÜLTEN  

FMV ÖZEL ERENKÖY IŞIK İLKÖĞRETİM-2. SINIFLAR 1. BÜLTEN

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you