__MAIN_TEXT__

Page 1

AZ OTTHONOSABB SZENTENDRÉÉRT Városi fejlesztések 2018-ban


TARTALOM 3 4 14 20 26 32

Polgármesteri bevezető A járható Szentendréért A virágos, zöld Szentendréért Az egészséges Szentendréért A biztonságos Szentendréért A vonzó Szentendréért

IMPRESSZUM Kiadta: Szentendre Város Önkormányzata, 2019. február Felelős kiadó: Solymosi Heléna Nyomda: PharmaPress Kft. Készült 12 ezer példányban Grafika, layout: Kolozs Anna 2


Tisztelt Szentendreiek! Harmadik alkalommal jelentkezik az önkományzat városfejlesztési kiadvánnyal, amelyben összefoglaljuk az adott évben történt fejlesztéseket. Örömmel számolhatok be arról, hogy tartalmas év áll mögöttünk, a korábbi évekhez hasonlóan, 2018-ban is látványosan fejlődött, gyarapodott városunk. Szentendrén az útépítés kiemelten fontos kérdés. Tavaly a két legnagyobb beruházás a Római sánc utca felújítása és a Vasúti villasori csomópont megújítása volt. 2018-ban is avathatunk egy új hidat a Bükkös-patakon, valamint városszerte folytatódtak a járda építések. Jelentős igényként merült fel a parkolóhelyek bővítése, erre a Püspökmajorlakótelepen, a gyermekorvosi rendelőnél, a Daru piacon és a Kovács László utcában került sor. Lépésről lépésre alakul, fejlődik a város, összesen 14 utcában történtek kisebb-nagyobb felújítások. Az önkormányzat 2018-ban is nagy hangsúlyt fektetett a közterületek virágosítására, a fák ápolására és a közösségi terek megújítására. A tavalyi év folyamán a már bevált közösségi tervezés alapján szépült meg a Sztaravoda-park is, és új játszótér épült a Pap-sziget mellett, illetve több játszótér kapott új eszközöket. A közösségi életet így is erősítve, a várost egyre otthonosabbnak érezhetik az itt lakók. Nem dőlhetünk hátra, mert nagy feladatok állnak még előttünk. A feladataink megvalósításához kihasználunk minden pályázati lehetőséget, de saját erőforrásainkból is a lehető legtöbbet fordítunk arra, hogy a szentendreiek otthon érezzék magukat, és még büszkébbek legyenek erre a csodálatos városra. Verseghi-Nagy Miklós polgármester

3


A JÁRHATÓ SZENTENDRÉÉRT

4


ÚTÉPÍTÉS, ÚTFELÚJÍTÁS • Megújult a szamárhegyi Apród utca felső szakasza. Az utcának ez a része, ahol a gépkocsi-forgalom is bonyolódik, nagyon rossz állapotban volt, a felújítása lakossági kérésre történt. • Július közepén indult a Teátrum parkoló területrendezése több ütemben. A munka fő célja a korábban is aszfaltburkolatú parkoló burkolatának egységesítése volt. A patkó alakú részen az új kopóréteg kialakítása során megerősítették az alépítményt, szegélyt építettek, az aknafedlapokat, illetve a megsüllyedt vagy kiemelkedő részeket egy szintbe hozták. A vízelvezetés érdekében az útszakasz oldalesését úgy alakították ki, hogy a víznyelőkbe folyjon a csapadékvíz. A felújítás során napelemes lámpákat is telepítettek. • Szeptember második felére készült el a Római sánc utca felújítása az Acél utcától a Kálvária térig: városunk egyik fő közlekedési útja új burkolatot kapott, és megújult a járda is 202 méter hosszúságban, illetve középsziget épült a Kálvária téren, a Kálvária út csatlakozásánál.

5


• November közepén kezdődött Rozmaring utca – Bazsalikom utcai kereszteződés felújítása. A 2017-es útépítés folytatásaként a mostani beruházás során megvalósult a Bazsalikom utcáig szilárd burkolattal rendelkező út további 50 méteres aszfaltozása és a csomópont kiépítése. A lakók téli parkolási problémáinak megoldására parkolóhelyeket alakítottak ki és zöldfelületet is létesítettek. • November második felében kezdődött el a Vasúti villasor felújítása a 11-es út és Attila utcai szakaszon. Az I. ütemben megtörtént a Vasúti villasoron a csapadékcsatorna és a víznyelők építése, az új lámpatestek kihelyezése, az út felújítása és a körforgalom kiépítése. A következő ütemekben – 2019-ben – kerül sor a vásárlói és a P+R parkoló felújítására, a belső körforgalom kiépítésére és a közvilágítási hálózat bővítésére. A projekt önkormányzati forrásból valósul meg, a beruházás bruttó költsége 182,44 millió Ft.

FÖLDÚTPROGRAM • A 2017-ben elkezdett Földútprogramban a felújítás során mart aszfaltréteget kapnak az utcák, illetve a szükséges helyeken szegélykorrekcióra is sor kerül. 2018-ban ilyen módon újult meg az Őszapó utca, és elkezdődött a Ribizli, a Hegyalja, a Láncfű és a Tulipán utcák felújítása (a munkálatok 2019 tavaszán fejeződnek be). • A Ribizli utcában – a lakók hozzájárulásának köszönhetően – aszfaltréteg kialakítására kerül sor az 1+1 program keretében. Ilyen módon újult meg szintén 2018-ban a Pipiske és Galamb utca is: a mart aszfalt helyett aszfaltréteget kaptak az utcák társberuházói megállapodás keretében. 6


7


ÚJ HÍD A BÜKKÖSÖN • Október végén, egy szombati piacnapon adták át ünnepélyes keretek között a piactéri átjárónál lévő hidat, amelynek cseréjére azért volt szükség, mert a régi híd fa elemei olyan mértékben elöregedtek, hogy már nem volt lehetséges a javítása. Az új híd szerkezete a meglévővel szinte azonos keresztmetszettel, vörösfenyő felhasználásával készült, és egy darabban szállították a helyszínre.

8


JÁRDAÉPÍTÉS ÉS -FELÚJÍTÁS • A gyalogosok biztonságosabb átkelése érdekében középsziget épült három, már meglévő gyalogátkelőhöz a 11-es főúton: a Pap-szigeti útnál, a Horgony és a Barackvirág utcáknál. A járdaburkolat és a szegélyek bontása után beton útalap, majd térkő burkolat készült kiemelt és akadálymentes szegélyekkel, valamint új KRESZ-táblákat is kihelyeztek, és felfestették a burkolati jeleket. • Megújult a járda a 11-es számú főút Sztaravodai út és Egres utca közötti szakaszán, valamint a Sztaravodai úti becsatlakozásánál lévő középszigetnél. • A belváros egyik fontos közösségi épülete, az Offline Center körül kicserélték a burkolatot, ami a töredezettsége miatt balesetveszélyessé vált. A kivitelezés során új betonalapot is készítettek és szegélyt alakítottak ki.

9


• Járda épült a János utcában, a Deli Antal és József Attila utca közötti szakaszon. A felújítást már régóta tervezte az önkormányzat a lakosok kérésének megfelelően, mivel ebben a városrészeket összekötő utcában nagy a gyalogos forgalom, gyerekek és diákok is használják. A következő ütemben 23 méteren korlát épült, illetve sor került egy kisebb terület rendezésére is 2019-ben. • Folytatódott a Szentlászlói úton 2017-ben elkezdett járdaszakasz megépítése. A beruházás során a meglévő, klinkertéglával szegélyezett járdát teljes egészében elbontották, helyére kerti szegéllyel megtámasztott, átlagosan 1,6 méter széles térkövezett járda épült a szervizút részeként, megerősített pályaszerkezettel. Járda épült a Szentlászlói út Sas és Tél utca közötti szakaszán is. • Megújult a járda a Szatmári utca teljes hosszában, a páros oldalon. • Járda épült a Családsegítő Központ mellett, a Szentlászlói út és a Forgách utca között kb. 60 méter hosszúságban, a megvilágítását napelemes lámpákkal oldották meg. A beruházás a Mária utcai csomópont kialakítása – az izbégi iskola környezetrendezése projekt részeként valósult meg. • Járdafelújítás történt a Püspökmajor-lakótelepen, a Széchenyi tér 19-20. mögötti, melletti területen. Akadálymentessé vált a Széchenyi tér 19. hátsó kilépője és azt körülvevő járdaszakasz, megépültek a Széchenyi tér 19-20. hátsó bejáratok kilépői. 10


1+1 PÁLYÁZAT • Az 1+1 pályázati konstrukcióban a fejlesztések költségeinek 50%-át a lakóközösség, 50%-át pedig az önkormányzat fedezi. 2018-ban négy projekt valósult meg ebben a formában, négy pályázat megvalósítása pedig még folyamatban van. A megvalósult beruházások: közvilágítás bővítése, illetve ivóvízhálózat-bővítés a Tegez utcában, útépítés és vízelvezetés a Fafaragó utcában, útépítés a Wolf Gedeon utcában. A folyamatban lévő projektek, melyek 2019-ben zárulnak: útépítés a Nefelejcs utcában, járdaépítés az Árpád utca egy szakaszán, hengerelt aszfalt burkolatépítés a Ribizli utcában, térkövezés és vízelvezetés a Kőris utcában. A nyolc projekt önkormányzatot terhelő hányada 17,42 millió Ft.

KÁTYÚZÁS • 2019-ben 9106,76 nm felületet kátyúztak, mely városunk 150 utcáját érintette. Az utak állagmegóvását, repedezettség-mentesítését a Városi Szolgáltató szakemberei folyamatosan végzik. A német technológiával történő eljárás lényege, hogy a repedések megtisztítása után a bitumenes vízzáró anyagot fecskendeznek a repedésekbe, melynek köszönhetően az útburkolat hosszabb ideig ellenáll a víz okozta eróziónak. 11


PARKOLÓHELY-FEJLESZTÉS • A parkolási gondok enyhítése érdekében parkolóhelyeket alakítottak ki a Radnóti úton. Az építkezés a Radnóti utca – Kálvária út – Damjanich utca kereszteződéshez közel, 77 méter hosszúságban zajlott. • A Kovács László és a János utcai kishíd sarkánál hatférőhelyes, murva burkolatú parkolót alakítottak ki. • Megújult a Daru piac téren, a Dézsma és Bartók Béla utca csomópontjának környezetében lévő út és parkoló. A területrendezéssel három autónak helyet biztosító parkolót és egy igényes zöldfelületet alakítottak ki. A felújítás magában foglalja a kockaköves útburkolatok javítását, az aknafedlapok szintbehozását, valamint a Daru piac téri lépcső javítását, a hiányzó kövek pótlását és a szegélyek rendezését is. • A gyermekorvosi rendelő jobb megközelíthetősége érdekében nyolcférőhelyes parkolót alakítottak ki a rendelőhöz vezető Bölcsőde közben. A projekt teljes befejezéséhez hozzátartozik még egy útban lévő gázcsonk áthelyezése, amelyre 2019-ben kerül sor.

12


BUSZMEGÁLLÓK FEJLESZTÉSE • Az önkormányzat padokat helyezett ki a 11-es főútvonal mentén lévő valamennyi buszmegállóba az utasok várakozásának megkönnyítése érdekében. A projekt során 15 új padot telepítettek a 11-es főúti megállóhelyekre mindkét oldalon, illetve a Danubius Szálló megállóhelyen két darab kültéri hulladékgyűjtőt is elhelyeztek, így az összes megállóhely mellett található most már szemetes edény. • Felújították az Altiszti Akadémiánál található Volánbusz megállót a 11-es út Leányfalu felé vezető oldalán. Megújultak a buszváró falai, tetőszerkezete, javították a betonfelületet, az oszlopokat, az oldalhomlokzatot, a plexi részeket, valamint viacolor burkolatú rámpát alakítottak ki.

FORGALOMTECHNIKAI INTÉZKEDÉSEK • A Pátriárka utcában a parkoló gépjárművek és a gyalogos közlekedés miatt veszélyes a kétirányú gépjármű-közlekedés a Toldi köz és a Rákóczi utca közötti szakaszon, ezért ezen a szakaszon egyirányúsították a forgalmi rendet a Rákóczi utca irányába, és a Toldi köztől kezdődően pollerekkel választották el a gyalogosés a gépjármű-felületeket. 13


A VIRÁGOS, ZÖLD SZENTENDRÉÉRT

14


Szentendre Város Önkormányzata nagy hangsúlyt fektet a közterületek virágosítására. A város területén 1500 négyzetméternyi felületen, valamint a fa és kő virágládákban mintegy 10 ezer tő árvácska és 17 ezer tulipán színesítette a tavaszt. A virágágyak és ládák májusban megújultak: az elnyíló kétnyáriakat május elején kiszedték, és elültették a 33 fajtából álló, 20 000 tő egynyári virágokat, melyek szeptember végéig díszítették a közterületeket.

VIRÁGÜLTETÉS, GALLYAZÁS • A májusi fagyosszentek után a 11-es út és a Duna korzó kandelábereire is felkerültek a muskátlik. A 11. sz. főút belvárosi szakaszának 210 oszlopára 1400 cserép rózsaszín és piros színű futómuskátlit helyeztek ki. A polgármesteri hivatal és a szakorvosi rendelőintézet ablakait is futómuskátli díszítette. • Megszépült a Városi Ügyfélszolgálatnak a P’Art Mozinak helyet adó „Fehérház” előtti kis park. • A Városi Szolgáltató folyamatosan dolgozott a közterületeken: gallyazás, lombgyűjtés történt a piac téren, a Kerényi parkban, a lakótelepeken, az Alkotmány utcában, a Kálvária téren, a Pap-szigeten, a Vasvári úton, a Füzesparkban, a Szentlászlói úton és a Bükkös sétányon; a zöldsávot frissítették folyamatosan a 11-es út mentén; augusztusban a város közterületein található vadgesztenyefák és platánfák növényvédelmi permetezését végezték. • A Pap-szigeti kerékpárút környezetében a faápolásra, gallyazásra került sor a Sztelin-pataktól déli irányban, a Papszigeti út és Ady Endre út kereszteződéséig, mintegy 830 m hosszúságú szakaszon. • Szeptemberben szakemberek bevonásával kezdődött el a Bükkös-patak mentén, a Szegedi utca és Vajda híd közötti szakaszon található fák állapotának felmérése. A part fái mostanra abba az életciklusba értek, amikor állapotuk beavatkozást igényel. A vizsgálatok eredménye szerint hat súlyosan rossz állapotú fa esetében sürgős a beavatkozás. 15


• Tíz elöregedett, balesetveszélyes nyárfát vágtak ki a Kőzúzó utcai sportpálya mellett a Dunakanyar SE megbízásából, melyek kivágását utcafórumon is kérték a lakók. • Novemberben került megrendezésre a „Faültetés hete a Bükkös-parton” a Bükkös Egyesület szervezésében. Az önkormányzat által vásárolt fákat a későbbi örökbefogadók ültették el. A fák örökbefogadása a vártnál nagyobb sikert aratott, néhány nap alatt gazdára talált mind a húsz égerfa.

MEGÚJÍTOTT KÖZÖSSÉGI TEREK • Lakossági igényként merült fel Pismányban, a Barackos úti régi buszfordulónál lévő kis park fejlesztése. A projekt keretében megújították a zöldfelületet, sövényt telepítettek, tipegőt építettek ki, illetve asztalt és padot helyeztek ki. 16


• Megújult a Tobakosok keresztje körüli zöldfelüet. Az augusztus közepén kezdődött projekt célja az volt, hogy a belváros egyik fő kilátópontjához méltó környezet kerüljön kialakításra. • A Postás strand és a Füzes park sikeres közösségi tervezése után a Sztaravodai úti parkot is lakossági vélemények, igények összegzésével tervezték meg. A Sztaravodai út és a 11-es főút között, a Barátság köz elejénél lévő körülbelül 1000 négyzetméteres park építése ősszel kezdődött. A fejlesztés keretében sor került belső járdák építésére, padok kihelyezésére, játszó- és sporteszközök telepítésére gumiburkolattal, közösségi tér kialakítására növényágyások ültetésével és öntözőrendszer kiépítésével, illetve a parkba két napelemes kandelábert is kihelyeztek. A fejlesztés a későbbiekben az Oázis üzlet előtti terület kialakításával folytatódik.

ÖNTÖZŐRENDSZEREK • Négy helyen építettek ki új öntözőrendszert az önkormányzat megbízásából a növények vízellátása, a szebb és egészségesebb környezet megteremtése érdekében: az Angyal utca – Bartók Béla utca sarkán, a Tobakosok keresztje mellett, a Stromfeld parkban és a Sztaravodai úti parkban. 17


18


19


AZ EGÉSZSÉGES SZENTENDRÉÉRT

20


INTÉZMÉNYI TÁMOGATÁSOK • Az Egészséges Budapest Program keretében Szentendre Egészségügyi Intézményei (SZEI) 180 millió Ft-ot nyert el. Az összegből és az önkormányzat által biztosított 17 millió Ft önrészből az intézmény informatikai eszközeinek, orvosi műszereinek cseréjére és az egynapos sebészet energetikai fejlesztésére nyílik lehetőség. Szintén sikerrel pályázott az intézmény az Egészségfejlesztési Iroda megnyitására, melyhez Szentendre Város Önkormányzata 10%-os önrészt, 8,75 millió Ft biztosított. • 1 millió Ft-tal támogatta az önkormányzat a Szentendrei Hivatásos Tűzoltóparancsnokság konditermébe új eszközök vásárlását.

• A Kőzúzó utcai sportpályát működtető Dunakanyar Sportegyesület sikeresen pályázott az MLSZ TAO-programjához kapcsolódóan, ami több mint százmilliós fejlesztést tett lehetővé. Az önkormányzat, mint tulajdonosi joggyakorló, a fejlesztéshez a szükséges önrész átvállalásával: 28,8 millió Ft támogatással járult hozzá. A fejlesztés részeként műfüves nagypálya épült, megtörtént a pálya körbekerítése, illetve megvilágításának kiépítése. A támogatói szerződés értelmében a beruházásokkal növelt vagyon továbbra is az önkormányzat 100%-os tulajdonában marad. • Folyatódott a központi konyha épületében lévő kazánház felújítása. A több mint 25 éves, elavult kazánokat már 2017-ben lebontották, 2018-ban beüzemelték az új kazánt. A korszerűsítés a melegvíztároló kicserélésével folytatódott. • A Dumtsa Jenő utcai Szamos Cukrászdával kötött megállapodást értelmében a cukrászda közmosdóként üzemelteti a mosdóját a következő években. A Szamos Cukrászda mosdója kulturált, európai színvonalú, tiszta, belvárosi elhelyezkedésű, akadálymentes egységgel is ellátott. A közmosdó üzemeltetéshez a beléptető kaput az önkormányzat biztosítja. 21


JÁTSZÓTÉRFEJLESZTÉS • Lakossági igényként merült fel a Pap-szigeti városrészben játszótér létesítése. A Dunakanyar sétány és Sellő utca találkozásánál található területen 2018 őszén hat játszóelemet telepítettek, ezen kívül elhelyeztek két padot, valamint két asztalt paddal. • Új elemekkel gazdagodott a Gyöngyvirág utcai Ericsson játszótér. Mérleghintát és lengőhidat szereltek fel, így már tizenegy játszóelem, valamint árnyékolóval ellátott homokozó várja a családokat és a gyerekeket. • Napvitorlát szereltek fel a Fehérvíz utcai játszótéren, illetve a Károly utcai fittnessparkba az árnyékolás megoldására, a lakossági fórumon elhangzott kéréseknek megfelelően.

22


• Lakossági kérésre gumiburkolatot kapott az izbégi játszótér, valamint a Városi Szolgáltató egy professzionális készítménnyel hangyairtást végzett. • Új játszóeszközöket szereltek fel a Vasvári Pál és a Nyár utca közötti közterületen. A kivitelezés még 2017. év végén kezdődött a régi játszóelemek elbontásával, de a téli időjárás miatt 2018 tavaszán került sor az új elemek telepítésére. A szabványoknak megfelelő két hintaállványt állítottak fel három laphintával és egy bébihintával, illetve gumitégla ütéscsillapító felületet alakítottak ki. • Kerítés épült a Füzesparki játszótérre, így zárhatóvá vált a belső tér. • A Szegedi utcai játszótérre két új játszóeszközt: mozdonyt és mérleghintát telepítettek.

23


PORMENTESÍTÉS • A pormentesítés lényege, hogy az út felületére juttatott kalcium-klorid oldat beszivárog a talaj felső rétegébe, ami kivonja a nedvességet a környező levegőből. Ennek hatására enyhén nedves réteget képez a homok- és agyagszemcsék közé. Mivel ez az oldat kevésbé párolog, mint a víz, a nedves réteg még akkor is az út felületén marad, amikor nagyon száraz az időjárás. Júniusban került sor a Vasvári Pál utca, júliusban a Híd utca felső szakasza, valamint a Csalogány, a Nagyváradi, az Áfonya, a Nagybányai és a Debreceni utcák pormentesítésére, augusztusban pedig a Bükköspart János utca és Jobbágy utca közötti szakaszán pormentesítették.

KOMPOSZTPROGRAM • Szentendre Város Önkormányzata tizedik alkalommal rendezte meg a Helyi Komposztálási Programot a Környezetvédelmi Alap támogatásával.

VÍZTAKARÉKOS PROGRAM • A Víztakarékos Program keretében a Szentendrén működő óvodák és a bölcsőde épületében – kilenc intézményben – összesen 372 vízfogyasztást csökkentő eszközt szereltek fel. A meglévő csapok, zuhanyzók átalakításának következtében a csapoknál 60-80%-kal, a zuhanyoknál 30-60%-kal is csökken az átfolyó víz mennyisége. A projektet a város további intézményeiben is folytatják. A program költsége nettó 1,18 millió Ft volt, melyet a Környezetvédelmi Alap finanszírozott.

24


LÉPCSŐJÁRÓ • Mobil hernyótalpas lépcsőjárót vásárolt az önkormányzat, mely a kerekes székesek életét könnyíti meg. Az akkumulátorral működő lépcsőjáró helye a „Fehérházban” lesz, szükség esetén innen szállítható át a város más helyszíneire.

KUTYAFUTTATÓ • Eredetileg a Püspökmajor-lakótelepen szeretett volna az önkormányzat kutyafuttatót létesíteni, de a lakosok kérésére végül a Sziget utca végénél található gyepes területen meglévő kutyafuttatót szerelték fel új agility elemekkel, valamint szemetes edényekkel, padokkal és információs táblával.

HAJLÉKTALAN SZÁLLÓ • Júniusban került sor a megújult „Érted” Hajléktalanokat Ellátó Menedékhely ünnepélyes átadására, ahol mostantól – a felújításnak és az új berendezésnek köszönhetően – modern, higiénikus körülmények között tudják fogadni a rászorulókat.

25


A BIZTONSÁGOS SZENTENDRÉÉRT

26


ÁRVÍZVÉDELEM • Szentendre Város Önkormányzata folyamatosan gondoskodik a város árvízvédelmi védműveinek karbantartásáról. 2018-ban a Dera-patak és a Bükkös-patak közötti gát tisztítása történt meg, melynek részeként kivágták a védősávban található veszélyes fákat, illetve a 30 000 nm-es töltésen lévő aljnövényzetet. A terület megtisztítására azért van szükség, mert a gát oldalában, illetve a védősávjában található fák gyökereikkel rongálják a gát szerkezetét, és magas vízállás esetén a gyökerek mentén víz jut a mentett oldalra, ezzel veszélyeztetve a gát állékonyságát.

• Augusztus elejére készült el a Nádastói-csatorna Dera-pataki torkolati zsilipjének átépítési munkálatai, valamint a felújításhoz kapcsolódó kotrási munkák. A zsilip állapota folyamatosan romlott, a vasbeton szerkezet megrogyott, a mechanikája megszorult, így használhatatlanná vált. A műtárgyat 2016-ban teljesen felújították, akkor még az eredeti kialakítást megtartva. A rekonstrukció mostani, második ütemében a zsilip méretét megnövelték, illetve a zsilipkaput dupla biztosítással látták el. A felújítás során megszüntették a pangó víz jelenlétét is a zsilipben és a Nádastavi csatornában, összekötötték a zsilipet és a töltést egy szervizhíddal, helyreállították a zsilip előtti meder folyásfenékszintjét és kikövezték az árok környezetét. • A Bükkös-patak partfala több helyen megrongálódott, ami a műtárgyakat és a közlekedést is veszélyeztette. Az első ütemben a Szegedi utcai játszótérnél lévő kerékpárút melletti támfal helyreállítása készül el, a második ütemben a 11-es út vízelvezető műtárgyának kifolyó alatti burkolatfelújítása került sorra, ahol a partfal rekonstrukcióra is szükség volt. A munkák harmadik üteme a 11-es úti hídtól a piactér felé eső szakaszon történt, ahol a híd alatt a kockakő burkolat megsüllyedt, valamint a kisvízi meder több helyen is beomlott. 27


VÍZELVEZETÉS • A Városi Szolgáltató NZRt. munkatársai folyamatosan végezték a víznyelők és rácsos átereszek ellenőrzését és javítását. A Pásztor utcai rácsos áteresz teljes felújítása közlekedés-biztonsági és zajszint-növekedési szempontból is halaszthatatlanná vált.

• Október végén kezdődött a volt TÜZÉP-telepnél egy új csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése, mivel a meglévő rendszer kapacitása elérte a maximumot. A területen a kivitelező új csatornaelemeket fektetett le, tárolótartályt helyezett el és csatornaszemet alakított ki a Kőzúzó út, Szabadkai utca – Római temető út sarok között. A projekt 2019-ben fejeződik be. • Szentendre termálkútja és Pap-sziget között, a Duna Pap-szigeti mellékág alatt új vízvezeték építésére került sor.

KÖZVILÁGÍTÁS • A terület adottságai miatt két napelemes lámpával oldották meg gazdaságos módon a Bérc utca 9. számnál lévő veszélyes kanyarulat megvilágítását, mivel az utca érintett szakaszán nincs közvilágítási hálózat. • Július közepén indult a Teátrum parkoló rendezése, a felújítás során napelemes lámpákat is telepítettek a terület jobb megvilágítása érdekében. • Augusztusban hat napelemes lámpát építettek ki a Dr. Cséby Antal utcában, ahol korábban egyáltalán nem volt közvilágítás. • A Radnóti úti lépcsőknél napelemes lámpákat helyeztek ki a közlekedés biztonsága, a balesetveszély megszüntetése érdekében: egy előrevilágítós optikás, 28


A közvilágítási naptár helyett alkonykapcsoló irányítja a közvilágítási lámpákat 2018. ősz óta, így az eddigieknél 5-10-15 percnél korábban kapcsolódik be és kapcsol ki a rendszer Szentendre egész területén - az évszaktól és a felhőzettől függően.

két normál optikás lámpát, valamint egy napelemet tartó kandelábert hat vonalszerű, egyedi led lámpával. • Két kandeláber kihelyezésével bővült a Duna-parti közvilágítás a révátkelő irányába. Októberben kezdték el a kandeláberek helyének alapozását és a közöttük lévő védőcsövek elhelyezését, a kétkarú kandelábereket decemberben kapcsolták rá a hálózatra. • Napelemes közvilágítást telepített az önkormányzat Pismányban, a Barackos úti, illetve Pannónia-telepen, a Gyöngyvirág utcai játszótérre. 29


ADOMÁNY A RENDŐRSÉGNEK • Kovács László kapitányságvezető még tavaly jelezte az önkormányzatnak, hogy a Szentendrei Rendőrkapitányságnak szüksége lenne a körzeti megbízottak munkáját segítő, szolgálati személygépkocsira. Kérését támogatta a képviselőtestület, így sikerült megvásárolni 2,4 millió Ft-ból egy Dacia Sandero gépjárművet, melynek ünnepélyes átadására májusban került sor. A szentendrei és leányfalui önkormányzat összefogásával megvásárolt autónak öt éven keresztül lesz üzembentartója a szentendrei rendőrség, ezután a gépjármű visszakerül az önkormányzatok tulajdonába.

TŰZJELZŐ-RENDSZER KIÉPÍTÉSE • Elkészültek a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár épületének erősáramú épületvillamossági tervei, a szabvány szerinti villámvédelmi rendszer és az automatikus tűzjelző rendszer tervezése. Az automatikus tűzjelző rendszer kiépítése az egész épületben megtörtént.

30


TÁVHŐVEZETÉK-KORSZERŰSÍTÉS • A biztonságos szolgáltatás érdekében több szakaszon is korszerűsítették, illetve cserélték a távvezetéket a Püspökmajor lakótelepen: a Hamvas Béla utca 32-40. számú épület előtt, a Kálvária utca 59-61. és 65-67., valamint a Kondor Béla utca 3-5-7. szám alatti társasházak mögötti területen.

31


A VONZÓ SZENTENDRÉÉRT

32


MEGÚJULÓ HOMLOKZATOK, ÉPÜLETEK • A Bogdányi u. 41. műemlék lakóház copf stílusban épült az 1800-as évek körül, az építéskori értékeit máig őrző épületben élt Korniss Dezső (1908–1984) szentendrei festőművész is. A bejárat kőkeretének és fából készült kapujának restaurálására 1 millió Ft támogatást nyert az önkormányzat a Nemzeti Kulturális Alap Örökségvédelmi Kollégiumától, melyet 1,3 millió Ft saját forrással egészített ki.

• Megújult a Városi Ügyfélszolgálat a Duna korzó 25. számú (korábban 18.) épület I. emeletén. A beruházás során felújították az elektromos rendszert, a folyosóra kamerákat helyeztek el. Az irodákat kifestették, a beépített szekrényeket renoválták, a burkolatot magas kopásállóságú laminált parkettára cserélték, valamint új szalagfüggönyöket raktak fel. A várakozás megkönnyítése és a jobb munkakörülmények kialakítása érdekében új ügyfélhívó rendszert és kellemesebb várót alakítottak ki. Megszépült a folyosó is: kicserélték a padlóburkolatot, illetve székeket, asztalt helyeztek ki az ügyfelek részére. Az utolsó simítások között az elegáns információs táblák is kikerültek az ügyfélszolgálat falaira. • 2018-ban megújulva nyitotta meg kapuit a Barcsay Múzeum udvar a nagyközönség előtt. A nyári jazz-folk esteknek helyet adó udvar ismét barátságos közösségi térként várja a szentendreieket és idelátogatókat. A felújítás során átfestették a Dumtsa utcai kaput és az oldalfalakat. A világítás is korszerűbb és hangulatosabb lett az udvarban elhelyezett új lámpatesteknek köszönhetően. A nézőtér mohalepte ülőköveit átcsiszolták, megújultak a szegélykövek, az ágyásokba virágokat, növényeket ültettek. Megújultak a vizesblokkok is, kulturált, tiszta mellékhelyiségek fogadták a koncertlátogatókat.

33


• Belügyminisztériumi támogatással újult meg a Városháza külső homlokzata: az épület lábazatának és homlokzatának felújítása szeptember közepén indult. A felújítás költsége bruttó 35,43 millió Ft volt, melyhez a Belügyminisztériumtól 28,37 millió Ft támogatást nyert a város. • A Kmetty Múzeum felújítása és az állandó kiállítás újrarendezése az eredeti elképzelések szerint valósult meg. A legújabb múzeumi követelményeknek megfelelő klimatikus környezet és fényviszonyok megteremtése mellett a téregységek optimális kialakítása is megtörtént: sikerült az addigi tagolt falszakaszok helyett nagy falfelületeket létrehozni és a bejárást egyirányúvá tenni. • Arculatában és tartalmában is megújult a Dunaparti Művelődési Ház Barlangja. A szélesebb programkínálat mellett korszerűsített büfével, felújított koncerthelyiséggel várják a látogatókat.

34


• Látványos belsőépítészeti megoldásokkal, kibővült terekkel várja a helyieket és az idelátogatókat a Tourinform és TDM iroda a Dumtsa utca 22. szám alatt. Az átrendezett, igényes design-nal megújult irodában információs kiadványokon, kulturális események belépőjegyein túl mostantól helyi művészek alkotásai, egyedi tervezésű ajándéktárgyak, helyi termékek is megvásárolhatók.

KANDELÁBEREK TISZTÍTÁSA • A Dumtsa Jenő utcában a Városi Szolgáltató munkatársai a falikarokat, kandelábereket tisztították meg: átmosták az üvegfelületét, eltávolították róla a reklámanyagokat, ezzel is hozzájárulva a belváros tisztaságához. A zömmel kézi erővel történő karbantartás során a kandeláberek, falikarok sérült vagy hiányzó elemeit is javították, pótolták.

35


Városi Ügyfélszolgálat Szentendre, Dunakorzó 18. +36 26 300 407 ügyfelszolgalat@szentendre.hu www.szentendre.hu 36

Profile for iranyszentendre.hu

Szentendre Városfejlesztési kiadvány 2018  

Szentendre Városfejlesztési kiadvány 2018  

Advertisement