Prospect Coarda Statica de Expeditie 10.5 mm

Page 1

COARDĂ STATICĂ EXPEDIŢIE A 10.5 COD: DTR048003T(I,C)

EN 1891:1998 2756

MATERIAL : PA6 LOT/ FABRICAT LA:

/

LUNGIME:

m

FICS10.5/2005 - REV.3/2018


DECLARAȚIE DE CONFORMITATE UE Firma producătoare: S.C. AURA S.A. Având adresa: Sediul social: str. Dimitrie Cantemir 9-11, punctul de lucru: str. Ogorului nr. 47B, Oradea, Bihor, România, Tel/Fax: 0259-431356, e-mail: office@aura.ro, înmatriculată la Camera de Comerț cu nr. J05/192/06.03.1991, C.U.I.: RO 2722548. Declarăm pe proprie răspundere că produsele noi furnizate însoțite de instrucțiunile ce includ această declarație, din modelul de EIP descris mai jos: Coardă statică expediție Ø 10,5 mm, cod: DTR048003T(I,C) Sunt în conformitate cu: - prevederile din REGULAMENTUL (UE) 2016/425 al PARLAMENTULUI EUROPEAN și al CONSILIULUI din 9 martie 2016 privind echipamentele individuale de protecţie, cerințele esențiale de securitate și sănătate corespunzătoare tipului de produs și domeniului de utilizare indicat în fișa de informații furnizată de producător/instrucțiuni pentru utilizator şi cu prescripţiile tehnice din SR EN 1891:2003 (EN 1891:1998). - Standardele române care transpun standardele europene armonizate: - SR EN 1891:2003 (EN 1891:1998) – tip ”A10,5” - SR EN 365:2005 (EN365:2004) + SR EN 365:2005/AC:2007 (EN 365:2004/AC:2006) – pentru fișa de informații. Produsele livrate sunt identice cu modelul care a făcut obiectul certificării prin ”examinare EC de tip” pentru care s-a emis Certificatul de examinare EC de tip Nr. 2432/EIP/R1/07.03.2016 de către organismul de certificare notificat: din cadrul INCDPM București D-dul Ghencea nr. 35A Sector 6, București. (organism notificat cu nr. 2756) Producția este supusă procedurii “conformitatea cu tipul bazată pe controlul intern al producției, plus verificări supravegheate ale produselor la intervale aleatorii” prevăzută de anexa VII a Regulamentului UE nr. 2016/425 la organismul de certificare notificat din cadrul INCDPM București (NB 2756).

Director general, Ing. Corneliu TELEUCĂ


FIȘA DE INSTRUCȚIUNI PENTRU UTILIZATOR 1. DOMENIU DE UTILIZARE Coarda statică de expediţie Ø 10,5 se utilizează împreună cu dispozitive adecvate şi compatibile cu diametrul corzii, conform instrucţiunilor acestora, pentru urcare, coborâre, poziţionare pe coardă, în toate lucrările efectuate la înălţime în cadrul alpinismului utilitar. De asemenea se utilizează pentru urcarea sau coborârea persoanelor în operaţiunile de salvare în mediu periculos precum şi pentru urcarea, coborârea şi deplasarea pe orizontală în explorări speologice. Această coardă se poate utiliza cu următoarele dispozitive: dispozitiv de blocare conform SR EN 567:2013 (EN 567:2013); dispozitiv de coborâre pentru salvări conform SR EN 341:2011 (EN 341:2011); dispozitiv de salvare prin ridicare conform SR EN 1496:2007 (EN 1496:2006); opritor de cădere cu alunecare pe suport de ancorare flexibil conform SR EN 353-2:2003 (EN353-2:2002). Fiind o coardă semistatică, asigură securitatea în cazul căderilor cu factor de cădere mai mic de 1, adică atunci când persoana asigurată nu urcă niciodată deasupra punctului de ancorare. Rolul acestei corzi este de a permite lucrătorilor deplasarea pe verticală şi orizontală şi lucrul, în suspendare permanentă, la înălţime. Corzile semistatice sunt supuse adesea unor condiţii dificile: pământ, noroi, apă, factori care le pot deteriora. De aceea mantaua acestei corzi semistatice este foarte strânsă (deasă şi compactă) pentru a reduce pătrunderea oricărei particule sau murdării. Datorită structurii mantalei, coarda are o rezistenţă foarte bună la abraziune. Se foloseşte în medii normale, fără atmosferă potenţial explozivă, la locuri de muncă unde nu se execută operaţii de sudare, tăiere cu flacără oxiacetilenică şi nu există pericol de contact cu acizi şi baze concentrate, solvenţi, stropi de metale incandescente şi nici pericole datorate şocurilor electrice sau mecanice. Corzile semistatice nu se vor folosi la escaladări libere, numai cele dinamice certificate conform SR EN 892:2005!


2. DESCRIERE, CARACTERISTICI TEHNICE Coarda statică expediţie Ø 10,5 este o coardă semistatică de tip A conform SR EN 1891:2003(EN 1891:1998), formată din miez şi manta. Mantaua are o structură împletită şi serveşte la protejarea şi compactizarea firelor din miez. Este foarte rezistentă la uzură şi frecare. Miezul corzii este format din 40 de fire groase (toroane). Coarda este executată din fire tehnice de poliamidă. Capetele corzii sunt consolidate prin topire. Pentru limitarea absorbţiei de apă, coarda este tratată cu substanţe hidrofobe, protejând-o astfel şi împotriva îngheţului. Pentru aflarea anului de fabricaţie se va proceda în felul următor: se taie o bucată de 15-25 cm din una din capetele corzii unde, printre firele de toron, se va găsi un fir colorat și o bandă îngustă, transparentă pe care, pe lângă o serie de informații, este inscripționat nr. 2017. Caracteristicile tehnice ale corzii sunt prezentate în tabelul de mai jos: Caracteristici

Valori

Diametru

10,5±0,5 mm

Coeficientul de înnodare K

< 1.2

Alunecarea mantalei Ss

< 0.16 %

Alungirea E

<3%

Contracţia R

1.4 %

Masa pe unitate de lungime M

70 g/m

Masa materialului miezului C

58 %

Masa materialului mantalei Sp

42 %

Rezistenţa statică fără terminaţii prelucrate

> 25 KN

Rezistenţa statică cu terminaţii prelucrate

> 15 KN/ 3min.

Forţa maximă de oprire a căderii Fmax

< 6 kN

Numărul de căderi (factor de cădere 1)

> 15

(două noduri „Opt”)

(factor de cădere 0,3)


3. CERTIFICARE Coarda statică expediţie Ø 10,5 este realizată în conformitate cu cerinţele esenţiale de securitate şi sănătate cuprinse în Anexa II din REGULAMENTUL (UE) 2016/425 al PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI al CONSILIULUI din 9 martie 2016 privind echipamentele individuale de protecţie şi cu prescripţiile tehnice din SR EN 1891:2003 (EN 1891:1998) şi este certificat prin procedura “examinare EC de tip” de către organismal notificat din cadrul INCDPM “Alexandru Darabont”, cu sediul în Bucureşti, Bd. Ghencea nr. 35/A, sect.6, organism notificat cu nr. 2756 (certificat de examinare EC de tip nr. 2432/EIP/R1/07.03.2016). Producţia este supusă procedurii “CONFORMITATEA CU TIPUL BAZATĂ PE CONTROLUL INTERN AL PRODUCŢIEI, PLUS VERIFICĂRI SUPRAVEGHEATE ALE PRODUSELOR LA INTERVALE ALEATORII” prevăzută de ANEXA VII a Regulamentului UE nr. 2016/425 la INCDPM BUCUREȘTI.

4. MARCARE 4.1. O etichetă ataşată produsului care conţine următoarele elemente: - Marca şi „AURA S.A. Oradea”; -„COARDĂ STATICĂ EXPEDIŢIE Ø 10,5 mm, cod: - DTR048003T(I,C); - EN 1891:1998 – standardul de referinţă; - A10,5 – tipul corzii și diametrul conform standardului de referință; 2756 marcaj de conformitate european şi nr. organism notificat; Atenţie! Consultaţi instrucţiunile de utilizare! - xx/data - numărul lotului/data fabricației; - lungimea de coardă din format, exprimată în metri liniari; - PA 6 – materialul din care s-a fabricat coarda; - viza inspectorului de calitate. 4.2. Două benzi, autoadezive, aplicate pe cele două capete ale corzii, cu următoarele inscripţionări: - Marca şi „AURA S.A. Oradea”; - A10,5 – tipul corzii şi diametrul nominal; - EN 1891:1998; 2756 Atenţie! Consultaţi instrucţiunile de utilizare!


- xx/yy - numărul lotului/ultimele două cifre ale anului de fabricaţie. 4.3. O bandă subțire, transparentă și îngustă inserată în miezul corzii pe care sunt tipărite următoarele date: AURA EN 1891 A 2017 POLYAMID – unde AURA este marca producătorului, EN 1891 – standardul de referință, A- tipul corzii conform specificației din standardul menționat, POLYAMID - materialul din care este fabricată coarda. Nr. 2017 împreună cu un fir colorat inserat în miez indică anul de fabricație, și anume: firul negru – 2018, galben – 2019, gri – 2020.

5. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE ESTE OBLIGATORIE CITIREA ŞI RESPECTAREA PREZENTELOR INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE PRECUM ŞI INSTRUCŢIUNILE CELORLALTE COMPONENTE! Aceste instrucţiuni trebuie păstrate pe toată durata de viaţă a produsului! 5.1. Verificări 5.1.1. Verificări înaintea utilizării Corzile executate din fire de poliamidă pot fi uşor deteriorate prin acţiunea agenţilor mecanici, termici, chimici precum şi prin acţiunea razelor solare (ultraviolete). De aceea înainte de utilizare se va verifica starea generală a corzii, verificând vizual, metru cu metru, starea mantalei şi prin palpare continuitatea firelor din miez. Totodată, se va verifica concordanţa marcajelor cu cele prevăzute în fişa de instrucţiuni pentru utilizatori. Coarda care prezintă deteriorări ale mantalei sau miezului trebuie înlocuită obligatoriu! Pentru evaluarea gradului de uzură a toroanelor din miez, se scoate mantaua corzii pe o lungime de circa 30 cm şi se verifică starea miezului prin detorsionarea toroanelor. În situaţia în care toroanele prezintă porţiuni subţiate, scămoşate, filamente secţionate coarda se scoate din uz! 5.1.1.1. Cauze fizice de deteriorare a). Uzura generală exterioară Prin tragerea corzii peste suprafeţe rugoase are loc degradarea prin scămoşare. În cazuri extreme, firele mantalei


se tocesc şi astfel ele se pot rupe în orice moment în timpul utilizării. În condiţii normale de utilizare scămoşarea mantalei este inevitabilă, dar gradul de uzură fiind redus nu există pericolul ruperii corzii. Corzile din poliamidă au o rezistenţă mare la frecare. Dacă firele mantelei prezintă uzură avansată coarda se va scoate din uz! b). Frecarea locală Acest gen de deteriorare apare la contactul corzii tensionate cu muchii ascuţite. Când, în urma examinării, se constată o deteriorare uşoară sau smulgerea unui fir din manta, rezistenţa corzii nu este diminuată semnificativ. Dacă se constată că unul dintre toroanele miezului este secţionat chiar numai parţial sau când mai multe toroane au suferit deteriorări minore, coarda se va scoate din uz! c). Tăieturi, loviri Această deteriorare este indicată prin ruperea sau slăbirea locală a firelor sau toroanelor ceea ce conduce la scoaterea din uz a corzii. d). Uzura internă Se produce prin flexionarea repetată a corzii, mai ales a celei ude, datorită particulelor abrazive pătrunse în miez. Deteriorarea se manifestă prin slăbirea excesivă a toroanelor sau prin prezenţa filamentelor plesnite. Când în urma verificării se constată că toroanele prezintă porţiuni subţiate sau filamente plesnite, coarda se va scoate din uz! e). Solicitări repetate Prin supunerea repetată a corzii la şoc, poate să apară alungirea permanentă, datorită căreia se reduce alungirea necesară în utilizare. Pentru depistarea zonei în care există alungire permanentă se vor marca repere pe toată lungimea corzii, la intervale regulate şi se vor efectua măsurători înainte şi după utilizare. Dacă se depistează porţiuni cu alungire permanentă, coarda se va scoate din uz! f). Mucegăirea Corzile din poliamidă nu sunt afectate de mucegai. g). Căldura Temperaturile foarte ridicate conduc la topirea corzii,


determinând astfel scoaterea acesteia din uz. Având în vedere că semnele acestui tip de deteriorare sunt greu vizibile, trebuie evitate contactele cu orice surse de căldură. h). Lumina solară puternică Prin expunerea la raze UV se produce scăderea rezistenţei corzii. Suprafaţa unei corzi afectate are un aspect uscat, aspru sau lipicios. Verificarea se face prin frecarea cu unghia; dacă este deteriorată, suprafaţa frecată se prezintă sub formă de pulbere. În acest caz, coarda se va scoate din uz! 5.1.1.2. Cauze chimice de degradare Prin contactul cu agenţi chimici se produce scăderea rezistenţei şi îmbătrânirea locală. Rezistenţa scade foarte mult prin contactul cu acizi minerali. Verificarea corzii pentru depistarea porţiunii deteriorate se face prin frecarea zonei afectate care apare sub forma unei pulberi. Este rezistentă faţă de alcalii şi uleiuri. Se umflă la contactul cu solvenţii. Trebuie evitată expunerea la fum, ceaţă acidă sau solvenţi organici. Când există vreun dubiu în privinţa contaminării, se va spăla cu apă rece. Dacă şi după aceasta există vreo îndoială privind siguranţa în utilizare, coarda se va scoate din uz! Coarda trebuie scoasă din uz în următoarele situaţii: - dacă are mai mult de 5 ani de la data fabricației; - dacă a fost supusă unui şoc produs prin căderea în gol; - dacă prezintă semne de uzură a mantalei şi de subţiere; - dacă a fost în contact cu produse chimice. Atunci când constataţi chiar şi o singură defecţiune sau în caz de dubiu, scoateţi coarda din uz! 5.1.2. Verificări periodice Cel puţin odată pe an coarda va fi supusă verificării conform instrucţiunilor producătorului, de către acesta sau de o persoană desemnată de acesta. După verificare, producătorul va emite un certificat de valabilitate pentru următorul an. În cazul în care coarda prezintă defecte care pot pune în pericol viaţa şi sănătatea utilizatorului, aceasta se va scoate din uz. 5.1.3. Modul de utilizare, atenţionări şi interdicţii CITIŢI ŞI RESPECTAŢI INSTRUCŢIUNILE DE UTILIZARE A CORZII ŞI A COMPONENTELOR CU CARE SE UTILIZEAZĂ!


Aceste instrucţiuni trebuie păstrate pe toată durata de viaţă a produsului. Coarda statică expediţie Ø 10,5 se utilizează cu alte componente specifice, conform instrucţiunilor de utilizare a acestora şi cu dispozitive specifice alpinismului, conform tehnicilor de alpinism utilitar. În timpul utilizării se vor respecta următoarele: • Înainte de a utiliza coarda se va verifica compatibilitatea acesteia cu celelalte componente ale echipamentului şi trebuie elaborat un plan de salvare în caz de urgenţă. • Înainte de utilizare se va verifica spaţiul liber necesar sub operator la locul de muncă astfel ca în cazul unei căderi, nu va exista nici un impact cu pământul sau cu alte obstacole de pe traseul de cădere. • Bucăţile tăiate din coardă trebuie să fie marcate în conformitate cu pct. 4.2 din prezentele instrucţiuni de utilizare. • Sistemul de asigurare impune existenţa unui punct de ancorare fiabil (cu rezistenţă minimă de 15 kN), aflat deasupra taliei utilizatorului. Orice destindere a corzii între utilizator şi punctul de ancorare trebuie evitată. • Este interzisă utilizarea corzilor la locurile de muncă în care se execută suduri, tăieri cu flacără oxiacetilenică, sau există surse de căldură cu temperaturi mai mari de 50 C sau foc deschis, pericolul contactului cu acizi şi baze concentrate, stropi de metale incandescente. • Trebuie acordată o atenţie deosebită în cazul în care pentru ancorare se utilizează structuri cu muchii ascuţite şi/sau suprafeţe rugoase. Uzura prin abraziune reprezintă sursa primară de reducere a siguranţei corzii. • Este interzisă suprapunerea a două corzi într-o carabinieră care poate provoca, prin frecare, topirea corzilor, ceea ce poate conduce la ruperea acestora. • A se evita rapelurile care pot arde coarda şi accelera uzura mantalei. Temperatura de topire a poliamidei este de 230 °C. • Este recomandată atribuirea corzii în dotare individuală. • În cazul în care coarda fără terminaţii executate de producător se taie la o anumită lungime, capetele acesteia trebuie consolidate prin topire. • Carabinierele şi celelalte dispozitive se vor verifica pentru a nu prezenta deformări, loviri, zone corodate iar închiderea şi blocarea trebuie să se facă corect.


• În stare umedă coarda este mai sensibilă la frecare, iar rezistenţa ei este mai mică. • Temperatura de folosire şi depozitare nu trebuie să depăşească 40 °C. • Nodul recomandat este nodul „Opt” strâns bine şi uniform. • Buclele terminale pot fi făcute cu nod „Opt”, oriunde pe lungimea corzii. Lungimea minimă a corzii ce iese din nod trebuie să fie de 25 cm. • Diferitele componente ale sistemului de asigurare (centuri, carabiniere, chingi, dispozitive de ancorare, coborâtoare etc.) trebuie să fie în conformitate cu cerinţele esenţiale de securitate, să fie certificate conform legislaţiei în vigoare şi să fie cunoscute limitările de folosire ale acestora la înaintare şi în sistemul de asigurare. • Corzile semistatice nu se vor folosi la escaladări libere, doar cele dinamice certificate în conformitate cu standardul EN 892. • Corzile se vor folosi doar în situaţia în care factorul de cădere nu este mai mare de 1. • Este interzisă folosirea corzii pentru oprirea căderii în gol! • Corzile împreună cu alte componente specifice se utilizează numai de către persoane instruite teoretic şi practic privind lucrul la înălţime, iar prima utilizare se va efectua sub supraveghere. • Înaintea fiecărei utilizări se va efectua verificarea vizuală conform prezentelor instrucţiuni. • ATENŢIE: Anumite boli ale lucrătorilor pot afecta siguranţa acestora la utilizarea echipamentului împotriva căderii de la înălţime, în condiţii normale sau în caz de urgenţă. Se va solicita, pentru persoanele care lucrează la înălţime, avizul medical prevăzut de legislaţia în vigoare.

6. DEPOZITARE, CURĂŢARE, ÎNTREŢINERE - Se păstrează în locuri uscate, bine ventilate, ferite de: radiaţii ultraviolete, surse de căldură, agenţi chimici corosivi (acizi, baze), uleiuri, vopsele, produse petroliere, acţiunile mecanice ale unor obiecte ascuţite. Produsele petroliere, bazele concentrate şi acizii concentraţi pot distruge firele fără ca acest lucru să fie evident. - Se va evita expunerea inutilă a corzilor la acţiunea razelor ultraviolete. - Se transportă în ambalaje rezistente la umiditate.


- Corzile murdare se spală cu apă curată şi călduţă (max. 40 °C), adăugându-se dacă este cazul săpun lichid neutru şi se vor peria cu o perie sintetică. Se usucă de preferinţă în locuri calde, umbrite dar bine ventilate. A se feri de surse directe de căldură!

7. DURATA DE VIAŢĂ Corzile au un timp cumulat de depozitare şi utilizare de maximum 5 ani. În cazul utilizării corecte şi în lipsa unor incidente majore care să conducă la secţionarea sau uzura intensă a mantalei sau a miezului, durata medie de viaţă a unei corzi este de: - maximum 1 an - 1 - 2 ani - 3 - 4 ani - maximum 5 ani

- la o utilizare intensivă; - la o utilizare medie; - la o utilizare sezonală; - la o utilizare ocazională (rară) sau dacă nu au fost folosite deloc.

Coarda statică expediţie Ø 10,5 este garantată 12 luni contra defectelor de material sau de fabricaţie. Sunt excluse de la garanţie uzura normală sau defectele cauzate de folosirea, depozitarea şi întreţinerea necorespunzătoare. Producătorul îşi declină orice responsabilitate în cazul utilizării, depozitării şi întreţinerii necorespunzătoare. În situaţia în care coarda este vândută în afara României, pentru securitatea utilizatorului, vânzătorul are obligaţia de a traduce aceste instrucţiuni în limba oficială a ţării de destinaţie.


ATENŢIE! Întocmiţi, completaţi şi păstraţi pe toată durata de viaţă a corzii FIŞA DE ÎNREGISTRARE ECHIPAMENT. Aceasta trebuie să conţină: - marca de identificare şi tipul produsului; - numele şi adresa fabricantului; - numărul de lot al fabricantului; - anul de fabricaţie; - data cumpărării; - orice altă informaţie relevantă; - data primei utilizări; - istoricul verificărilor periodice şi reparaţiilor, inclusiv. Pentru efectuarea verificărilor periodice sau la solicitarea utilizatorului trebuie prezentată fişa de înregistrare echipament completată corespunzător. Stabilirea duratei reale de viaţă a unei corzi se va face în funcţie de rezultatele verificărilor periodice şi ale celor solicitate de utilizator.


FIŞĂ DE ÎNREGISTRARE ECHIPAMENT DENUMIRE PRODUS: COARDĂ STATICĂ EXPEDIŢIE Ø 10,5 mm IDENTIFICARE MODEL și TIP : MARCĂ COMERC.: AURA NR. LOT: AN DE FABRICAŢIE:

DATA EXPIRĂRII:

PRODUCĂTOR: S.C. AURA S.A, Oradea, sediul social: str. D. Cantemir nr. 9-11, punctul de lucru: str. Ogorului nr. 47B, BIHOR, tel.fax: 0259-431356, www.aura.ro, sales@aura.ro DATA CUMPĂRĂRII: DATA PRIMEI UTILIZĂRI: ORICE ALTĂ INFORMAŢIE RELEVANTĂ:

ISTORIC AL VERIFICĂRILOR PERIODICE ŞI AL REPARAŢIILOR Data

Defecte constatate, Motivul înregistrării reparaţii efectuate (verificare periodică sau alte informaţii sau reparaţie) relevante

Numele și semnatura persoanei competente

Data următoarei verificări periodice


NOTIŢEQC

PASS

S.C. AURA S.A. Str. D. Cantemir 9-11, cod poștal 410473 Punct de lucru: str. Ogorului 47B Oradea, Bihor, România Tel./fax.: +40 259 431-356 www.aura.ro


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.