Page 1

inzlin1206

1.12.2004

2:10

Page 1

12/06

Programový měsíčník pro všechny, co nechtějí sedět doma


inzlin1206

1.12.2004

2:10

Page 2


inzlin1206

1.12.2004

2:10

Page 3

inZlin>

3

LUCIFEROVI UŽ ANI OMBUDSMAN NEPOMŮŽE Madonna se při svých koncertech nechává ukřižovat. „Zneužívá naše symboly!“ zlobí se křesťané. „Organizace Ku-Klux-Klan při svých rituálech používá hořící kříže“ (nejde o satanisty, ale když člověk zjistí, z jakých vrstev se členové rekrutují, nebude se stačit divit), zlobí se na ně nejen křesťané. „Hitler zneužil.svastiku“, zlobí se hinduisté. „Lucifer byl ve starém Římě uctíván jako ochránce ohně a rodinného krbu“. Takže božstvo skrz naskrz pozitivní. Za vlády prvního křesťanského římského císaře Konstantina se z něj rázem stala bytost z pekel. Pohané se zlobí a já s nimi. „Ježíšek se narodil 24. prosince.“ „Nenarodil!“ Narozeniny o zimním slunovratu mu zařídil opět císař Konstantin. („My jsme ten pohanský slunovrat museli nějak „pochristit“, řekl bývalý mluvčí českých biskupů D. Herman). Jsem zděšen! A pohané taky. „Obchodníci zneužívají Vánoce a jejich symboly.“, nechal se slyšet jeden z církevních představitelů. Tomu se říká bohorovné šlápnutí do exkrementu. Shrnu-li výše popsaná fakta, tak mi vychází jediné: Čert, aby se v tom vyznal! PS: „Ježíšek se narodil někdy na jaře“, shoduje se většina historiků.

obsah

str.

inZlin>rozhovor y

4

Smích léčí

4

Houslař

6

Lakva vs. Illinoise

22

inZlin>info

8

inZlin>tipy

26

mapa Zlína

40

kalendář akcí

42

f ilm

48

hudba

52

divadlo

54

kulturní centra

54

výstavy

56

relax

58

hlavní partner

mediální partner

webdesign poskytovatel internetového připojení

geafika a DTP

Příjem inzerce:

tel.: 736 688 018 inzerce@inzlin.info

foto

foto

Uzávěrka dalšího čísla 15. prosince 2006 !!! Informace o pořádaných akcích zasílejte na adresu:

redakce@inzlin.info

Vydává: Ing. Zbyněk Trvaj, reg. č. MK: ČR E 14351


inzlin1206

1.12.2004

2:10

Page 4


inzlin1206

1.12.2004

2:10

Page 5

inZlin>rozhovor

5

Smích léčí Smích – antidepresivum, které není na lékařský předpis. Jedna minuta smíchu vydá za čtyřicet minut relaxace. Oproti běžně používaným lékům má velmi pozitivní vedlejší účinky. Komedie lze zakoupit na DVD nebo užívat v kině. (Je tu jedno riziko, a to předávkování, které může zapříčinit potrhání bránice. Stane-li se Vám to, nepomůže Vám psychiatr, ale internista a chirurg.). V případě, že na Vás podzimní plískanice působí negativně a propadáte chmurám, je pro Vás v Městském divadle ve Zlíně přichystána obzvlášť silná medicína – a to Brdečkův Limonádový Joe. Inscenaci nastudoval s herci režisér Dodo Gombár. Jak jste přežil premiéru, pane režisére? Po premiéře je to vždy stejné. Prožívám asi to, co většina režisérů: napětí, z toho, jak to vše dopadne, následný smutek ... Ale reakce publika byla pro mne nad očekávání. Takže záměr se snad zdařil. Paradoxně se zdá, že když jdete do komedie tohoto typu a tohoto žánru, že je to nějaká jistota, ale opak je pravdou. Bavit je těžší, vyvolávat úsměv na divadle je komplikovanější, než vyvolat nějaké pohnuté stavy. Humor nikdy nevzniká nepřirozeně. Pokud nemáte pocit, že je něco vtipné, tak se nezasmějete. Avšak když budu upřímný, mám raději věci vážnější, , komplikovanější, nejednoznačnější. Je to věc osobního vkusu, ale lehčímu žánru se určitě nevyhýbám. Proč Vás zlákal zrovna Limonádový Joe? Limonádový Joe jako film vidělo několik generací diváků, které jsou odchované tímto druhem kultu. Já jsem jeden z nich. Film jsem viděl mnohokrát. Ten žánr v člověku zůstává a chce se postupem času k tomuto tématu vrátit. Měl jsem pocit, že teď ve Zlíně nastal správný čas, určitá poptávka nebo „objednávka“ fiktivního diváka po komedii. Limonádový Joe byl pro mne profesionální výzvou, protože

je to tak silná legenda, jako kdybyste chtěli rekonstruovat Sochu Svobody. Rozhodně to pro mě bylo zajímavé zkušební období. Jsou tři varianty této parodie: román, film a divadelní scénář. Jak to vše vznikalo? Napřed to byly krátké fejetony, které pak byly zpracovány do románu. Následoval film a pak divadelní scénář. Jestli mohu použít výraz skupenství, tak by to bylo skupenství literární, filmové a divadelní. My jsme se snažili při představení spojit všechny tři a nejvíce jsme vycházeli z toho divadelního. Limonádový Joe jako scénář divadelní má několik upravovatelů, zdá se mi, že vždy v rámci daného časoprostoru V žánru komedie, kdo Vás inspiruje a kdo Vás ovlivnil? Mám rád absurdní humor – humor s nadsázkou, humor černý a mystifikační. Jestli mám být konkrétní, mám rád W. Allena, Lasicu a Satinského a humor Cimmermanovský. Je to žánr, ve kterém se cítím jako divák velmi dobře. Děkuji Vám za rozhovor. Roman Špidla


inzlin1206

6

1.12.2004

2:10

Page 6

inZlin>rozhovor

Housle – nástroj, který rozděluje lidi na tři skupiny. Milovníky tohoto nástroje, ty, kterým je lhostejný a na ty, kteří housle nenávidí.N ěkdy to vypadá, že žáček prvního ročníku ZUŠ, cvičící v podvečer v panelovém domě, je mladý islámský terorista, který používá housle jako zbraň hromadného ničení na bázi šíření nervově paralytických akustických vln. Následující rozhovor je věnován člověku, který patří do skupiny první, a to houslaři Martinu Heřkovičovi.

HOUSLAŘ Martine, rozšlapal jsi někdy housle? To jako ve vzteku, že bych je rozšlapal? Ne, to určitě ne. Tak, první otázku máme za sebou. Máš doma první housle, které jsi vyrobil? Podařilo se mi je prodat, takže nemám. Jak ses dostal k profesi? Jsem původně dřevomodelář, pak jsem si rozšířil vzdělání na Dřevařské průmyslovce v Bystřici pod Hostýnem a pak jsem se vyučil u houslaře a od té doby jsem na volné noze. Když se rozhlédnu kolem sebe, vidím tu spoustu jiných strunných nástrojů, než jsou housle. Dělám veškeré smyčcové nástroje, samozřejmě opravy a rekonstrukce starých nástrojů. Začal jsem vyrábět kytary a myslím, že úspěšně. Prvních několik jsem již prodal. Učím se dělat repliky barokních kytar. Dále vyrábím například paličky na cimbál. Jakou máš klientelu? Rozmanitou. Jsou to například lidé ze Zlínské filharmonie, cimbálových kapel (jsme na Moravě), žáci ZUŠ. Například

cimbálové paličky vyrábím snad pro celou republiku. Dokonce i do Austrálie pro krajanský spolek, který tam založil cimbálovou školu. Martine, jak se říká, veselá historka „z natáčení“, máš veselou historku z výroby nebo opravy hudebních nástrojů? Budeš se divit, mám. Přišla ke mně paní, jejíž dcera ulomila hlavu na kytaře a snažila se provést opravu pomocí kancelářského lepidla a plastelíny. Nebo lidé, kteří mi přinesli kontrabas v několika igelitkách. Opravils? Opravil. Myslím, že pro zákazníky je to jakoby zázrak, oni nevěří, že to půjde spravit. Opravy mě baví. Lepit, brousit, retušovat, dát to dohromady. Při opravě můžeš dokázat, co dovedeš. A když dáš zákazníkovi nástroj, který byl předtím v troskách, tak se nestačí divit. Oprava je pro mě vděčná práce. Děkuji za rozhovor. Roman Špidla


inzlin1206

1.12.2004

2:10

Page 7


inzlin1206

8

1.12.2004

2:11

Page 8

inZlin>info

Výstava architekta Zlína

Františka L. Gahury v Domě umění ve Zlíně od 12. prosince 2006 do 18. února 2007

František Lýdie Gahura (*10. října 1891 ve Zlíně) byl nepochybně nejvýraznější osobností zlínské meziválečné architektury. Svými urbanistickými plány významně a trvale ovlivnil podobu meziválečného Zlína. Byl blízkým spolupracovníkem Tomáše Bati a stál u zrodu a realizace specifického zlínského stavebního modulu o rozponu betonových sloupů 6,15 x 6,15. Podílel se na realizaci myšlenky vývozu celých satelitních jednotek firmy Baťa na československé území i do celého světa.

perspektivní pohled na radnici ve Zlíně, archiv MMB

návrh na divadlo ve Zlíně, 1936, pohled k jevišti, archiv MMB

návrh řešení náměstí Práce ve Zlíně,1936, archiv MMB

Životní příběh Františka L. Gahury má řadu paralel s příběhem firmy Baťa v první polovině 20. století. Tak jako Tomáš Baťa začínal v chudých poměrech v malé ševcovské dílně a vybudoval v průběhu necelých čtyřiceti let prosperující koncern a neuvěřitelným tempem se rozvíjející město, tak se i mladý Gahura, který vyšel z nejchudší vrstvy, stal díky své píli úspěšným architektem firmy i města a uznávanou osobností. Jeho osobní tragédii, úmrtí obou dětí na nemoc během dvou měsíců roku 1934, předcházela tragická smrt Tomáše Bati (1932). Byl pro Gahuru autoritou a svým pragmatickým přístupem ovlivnil jeho orientaci na architekturu. Po skončení války byla firma Baťa znárodněna a pro 55letého uznávaného architekta se stal nucený odchod ze Zlína a ztráta zázemí nejbolestnější chvílí. Ve Zlíně byl již od osvobození obrovský ideologický protibaťovský tlak a všichni, kteří měli vazby k vedoucím pracovníkům firmy, museli Zlín opustit. Gahurovo přínos městu měl být pro úzké vazby s firmou zapomenut S odlišným brněnským prostředím a arogantním přístupem nových kolegů se již nedokázal psychicky vyrovnat a těžce onemocněl. Zemřel v Brně 15. září 1958 a je pochován na „svém“ zlínském Lesním hřbitově . S úmyslem věnovat se sochařské práci začal syn cihláře a vyučený štukatér František L. Gahura studovat na Uměleckoprůmyslové škole v Praze. Teprve pod vlivem Tomáše Bati se rozhodl pro architekturu. Přesto při své architektonické a urbanistické práci zůstal také výtvarníkem. Svůj sochařský talent uplatnil nejen ve volné tvorbě, ale i v návrzích výzdoby projektovaných veřejných staveb. Z jeho sochařské dílny pocházejí busty Tomáše Bati, Jana Antonína Bati, jejich matky i otce, J. A. Komenského, Boženy Němcové a Františka Bartoše, plastiky kováře na zlínské radnici, kříže na Lesním hřbitově a na Kudlově, řada náhrobků na okolních hřbitovech aj. Působil v řadě společenských institucí, byl jedním z hlavních iniciátorů a organizátorů kulturních akcí ve Zlíně. Propagoval zlínskou architekturu a zval do Zlína přední osobnosti architektury. S Le Corbusierem udržoval řadu let přátelské styky, rozuměli si spolu jako architekti i jako


inzlin1206

1.12.2004

2:11

Page 9

inZlin>

Zlín - Ovčárna, archiv MMB

F. L. Gahura s Le Corbusierem v Paříži, 1936, archiv KGVUZ

inzerce

9

F. L. Gahura, Památník Tomáše Batii

výtvarníci. Navštívil Le Corbusiéra i v Paříži a kreslili spolu v Corbusierově ateliéru. Na výstavě budou prezentovány kresby modelek z tohoto pobytu. Rozsáhlou korespondenci vedl s řadou předních výtvarných umělců. Stál u zrodu Školy umění ve Zlíně Výstava v Domě umění ve Zlíně, původně Památníku Tomáše Bati od F. L. Gahury, představuje Gahurovy nejvýznamnější stavby ve Zlíně i v celé republice – zlínskou Radnici, Památník Tomáše Bati, Obchodní domy firmy Baťa, Masarykovy školy, areál nemocnice, prospekt škol a internátů, Lesní hřbitov, firemní rodinné domy, soukromé zakázky a urbanistické plány. Poprvé zde bude prezentována jeho sochařská a kreslířská tvorba. Vedle fotografií, zajímavé a často překvapivé původní plánové dokumentace a modelů budou vystaveny Gahurovy texty a jeho korespondence a deníky. Ladislava Horňáková


inzlin1206

10

1.12.2004

2:11

Page 10

inZlin>info

Zlínská Cena

SALVATOR za rok 2006

poprvé také pro děti Smyslem Ceny SALVATOR je především ocenit lidi, kteří se mimořádným činem zasloužili o ochranu zdraví, života, majetku či bezpečnosti občanů. Je to tak poděkování nejen členům integrovaného záchranného systému, ale také samotným občanům Zlínského kraje. Cena SALVATOR bude udělena vítězům jednotlivých kategorií: Hasič, Policista, Zdravotník/Záchranář, Občan, Dlouhodobá činnost, Cena občanů a nově i Dětská Cena SALVATOR. A to na Slavnostním galavečeru, který se bude konat v dubnu 2007. „Díky zkušenosti z minulého ročníku si myslíme, že i děti do 15ti let si zaslouží mít svou vlastní kategorii. V konkurenci „dospěláků“ to měli hodně těžké.“, přemýšlel manažer projektu Gabriel Kalapoš. Dále doplnil, že vítěz Dětské Ceny SALVATOR bude několikrát vyhlášen na Dni SALVATORA, který bude věnován hlavně dětem základních škol.

„Věříme, že získáme dostatek nominací i v této kategorii a budeme moct ocenit i dětského hrdinu.“, dodal na závěr pan Kalapoš. Cena SALVATOR je původní projekt studentů Marketingových komunikací a výtvarných oborů Fakulty multimediálních komunikací. Tento rok je realizována již počtvrté a je udělována za rok 2006. Prosinec, jakožto poslední měsíc roku, bývá obdobím celoročních bilancí. Možná si vzpomenete i Vy, že se ve Vašem okolí nachází člověk, kterého právem můžete považovat za hrdinu. Patrně právě on zachránil Vám nebo někomu blízkému život, zdraví nebo majetek. V minulých letech realizátoři projektu vždy svého hrdinu našli. Za několik týdnů bude odstartováno nominační období a studenti očekávají nové nominace, mezi kterými budou hrdinové Zlínského kraje roku 2006.

HORY DĚTEM Krásný týden strávený na zasněžených horách - kdo by si ho nepřál? Určitě každý! Včetně dětí ze Základní školy speciální a Praktické školy na Lazech ve Zlíně. Radio Zlín a nákupní centrum Čepkov jim za vaší laskavé účasti jejich přání splní. Ježíškem se mohou stát všichni, komu nejsou děti lhostejné. Všichni, kdo se rozhodnou koupit si pohlednici namalovanou od dětí z dětského domova. Pohlednice

budou k dostání od 10. do 22. prosince v pasáži nákupního centra Čepkov. Cena jedné pohlednice je 30,- korun, cena splněného dětského přání je mnohem větší. 22. prosince bude celá částka za prodané pohlednice sečtena a předána dětem s mentálním postižením z dětského domova. A pak hurá na hory, na běžky a možná i s novým sportovním vybavením…


inzlin1206

1.12.2004

2:11

Page 11

inZlin>>info

11

Slova

Nové tapiserie z Moravské gobelínové manufaktury ve Valašském Meziříčí Když R. Schlattauer před více jak sto lety zakládal gobelínovou dílnu, bylo jeho záměrem vnést do interiérů tehdejší současné umění v podobě kvalitně řemeslně provedených gobelínů. Svým průkopnickým úsilím, prozíravým výběrem architektů a výtvarných umělců přizvaných ke spolupráci, položil základní kámen k budoucímu rozvoji gobelínového umění v českých zemích. Současný tým Moravské gobelínové manufaktury pod vedením ředitele a výtvarníka Jana T. Strýčka svou vysokou výtvarnou úrovní a mimořádně kvalitním řemeslným zpracováním gobelínů a koberců zůstává blízký východiskům svého zakladatele. Tvorba, kterou charakterizuje stále nové hledání cest k autentickému přepisu výtvarných návrhů, je živou součástí současného výtvarném dění. V prostorách Alternativy – kulturním institutu Zlín bude prezentován patnáctičlenný cyklus tapiserií Slova vzniklý v gobelínových dílnách v posledních dvou letech. Jedná se o projekt nové formulace textilního jazyka odvozeného od principu vytváření tkaniny vazbou textilních vláken. Ke konkrétním textilním makrostrukturám jsou volně přiřazovány významy možných interpretací. Tapiserie přinášejí zvláštní optický zážitek z pohybu forem, který umožňuje divákovi rozvolnit psychiku tradičního vnímání a vstoupit do prostoru vizuální i významové hry díla. Výstavu tapiserií v galerii Alternativa bude doprovázet projekce videozáznamu dokumentující proces tvorby textilních děl v Moravské gobelínové manufaktuře. Alternativa, Zlín - 20.11. – 16.12. 2006

Hugo Demartini Bombírované kresby 1960–62 Sochař Hugo Demartini jistě nepatří k málo známým československým umělcům, právě naopak, jeho tvorba byla soustavně reflektována již v šedesátých letech. V následujících dvou desetiletích normalizačních měl ovšem tento odborný zájem nejčastěji podobu polooficiálních či neoficiálních výstav a publikací, ale přesto zůstával v odborném povědomí, po politických změnách u nás mu pak byla věnována řada monografických výstav a dvě monografické publikace. studio 6.15, Filmová 174, Zlín 12. 10. 2006 – 30. 12. 2006

Uzávěrka dalšího čísla 15. prosince 2006 !!! Informace o pořádaných akcích zasílejte na adresu:

redakce@inzlin.info inzerce


inzlin1206

12

1.12.2004

2:11

Page 12

inZlin>>info

CANTICUM CAMERALE ZLÍN Vás zve na vánoční koncert

Domácí soubor, který v příštím roce oslaví čtvrtstoletí své existence a má za sebou nastudování takových děl, jakými jsou Messiah G. F. Händela (2004) nebo vánoční nešpory z díla Heinricha Schütze – Historia der Geburt Jesu Christi (2005) není jistě zlínskému publiku neznámý. Své kvality Canticum Camerale již v minulosti prokázal umístěním v soutěžích jako „Chorus Camera“ – Hradec Králové 1993, Trnavské zborové dni (SR) 1998, nebo získáním Ceny Petra Ebena v Praze v roce 1999 – vše v mezinárodní konkurenci, nahrávkou Vánoční mše Edmunda Paschy pro ČS rozhlas (1991), v roce 1992 vlastní profilovou nahrávkou renesanční hudby a v neposlední řadě účinkováním v muzikálu Šumař na střeše, inscenovaném Městským Divadlem ve Zlíně v režii Doda Gombára a v melodramu Zdeňka Fibicha Smrt Hippodamie, nastudovaném Městským divadlem ve Zlíně v režii J. A. Pitínského a Filharmonií B. Martinů ve Zlíně pod vedením dirigenta Romana Válka.

Letošní vánoce s Vámi Canticum Camerale oslaví Vánočním projektem pod vedením pro. Eduarda Tomaštíka za účasti instrumentalistů a sólistů hostujících Societas Incognitorum, v jehož rámci provede dílo Adama Michny z Otradovic „Vánoční“ MISSA II – „Již slunce z hvězdy vyšlo“, které bude tématicky doplněno vokálními, vokálně instrumentálními a instrumentálními skladbami dalších autorů (Nicolas Hueber, Joano Phillipo Rittlet, Alberik Mazák, Jacobus Handl Gallus). Tento projekt CC představí na dvou koncertech – 28. prosince 2006 v 16, 30 hod. v Kostele Sv. Jakuba a Filipa ve Zlíně a o den dříve v 18,00 hod. v kostele Nanebevzetí Pannny Marie ve Vsetíně. Věříme, že provedení tohoto krásného díla domácího autora bude příjemnou pozvánkou k oslavě blížícího se 25. výročí existence tak významnného zlínského tělesa, jakým Canticum Camerale v interpretaci renesanční a raně barokní hudby bezesporu je.

GOSPELOVÉ VÁNOCE 2006 New Orleans Gospel Topsy Chapman & Solid Harmony (USA) Letošní tradiční turné vyslanců černé Ameriky – gospelových zpěváků přivede poprvé do České republiky soubor z kolébky jazzu – z legendárního NEW ORLEANS, který se letos dostal na titulní stránky světového tisku katastrofální záplavou, která zničila podstatnou část historického centra. Proto také část výtěžku soubor věnuje na obnovu svého farního kostela.

Soubor „NEW ORLEANS GOSPEL“ vede slavná zpěvačka Topsy Chapman, populární svým účinkováním na Broadway – m.j. „One Mo‘ Time“. V zahraničí účinkovala jako sólistka renomovaných jazzových a dixielandových souborů „Magnolia Jazz band“ a „Blues Serenaders“. Při historické návštěvě britské královny Alžběty byla právě ona vybrána aby reprezentovala americkou kulturu na slavnostním večeru. Recenze v New York Times, Variety nebo Time potvrzují její výjimečnost. Všestranná Topsy Chapman má kromě jazzu, blues i muzikálů nejraději gospely a spirituály, které zpívala v kostele již od ranného dětství.

Na zájezd do Evropy si vybrala půvabné sboristky a klavíristu/varhaníka, který gospelové vystoupení doprovází a komentuje. Složení souboru:

TOPSY CHAPMAN (zpěv) SKYE DENHAM (zpěv) JOLYNDA PHILIPPS (zpěv) YOLANDA WINDSAY (zpěv) CAROL DOLIOLE (klavír) Pragokoncertem pořádané turné „Gospelových Vánoc“ v termínu 9. – 20. prosince 2006 je již pátým tradičním zájezdem tohoto unikátního hudebního žánru. Ve Zlíně vystoupí 19.12.2006 ve 20:00 hodin v kostele sv. Filipa a Jakuba

Vstupenky na tento výjimečný koncert jsou již v prodeji. Pragokoncert Bohemia, a. s.


inzlin1206

1.12.2004

2:11

Page 13

inZlin>info

13

DONŠTÍ KOZÁCI čt 21.12. - 19.30 velký sál DK UH.BROD

vánoční koncert sboru ruských operních sólistů různých evropských operních scén. Světská, pravoslavná duchovní a ruská lidová hudba. inzerce


inzlin1206

14

1.12.2004

2:11

Page 14

inZlin>info

Na Silvestra

Donaha! Jít poslední večer v roce do divadla? Ještě před patnácti lety to byl nápad, nad kterým mnozí kroutili nevěřícně hlavami. Dnes je silvestrovské představení ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti jedno z nejatraktivnějších z celého roku. Hrát v předvečer Nového roku začalo Slovácké divadlo hned v dramatických dnech roku 1989. Návštěvnost tenkrát dosahovala sotva dvou třetin divadelního sálu. V dal-

Alexandr Nikolajevič Ostrovskij

KDO HLEDÁ, NAJDE Komedie pro všechny, co se ženit chtějí i nechtějí

Alexandr Nikolajevič Ostrovskij je jedním z nejvýznamnějších představitelů klasického ruského dramatu a není náhodné, že vedle Gogola a Čechova patří k autorům tolik frekventovaným nejen na ruských scénách, ale po celém světě. Pozoruhodné je žánrové rozpětí jeho tvorby (47 her) od rozverných komedií a sentimentálních příběhů až k vážným dramatům. Připomeňme některé tituly: Bouře, Bankrot, Výnosné místo, I chytrák se spálí. Z jeho bohatého díla jsme tentokrát sáhli po veselohře Kdo hledá, najde, která nabízí ve svých barvitých postavách nesmírně tvárný materiál hereckým představitelům. Ať už

Divadlo se rozloučí s melodramem Smrt Hippodamie a s Figarovou svatbou Smrt Hippodamie Společný projekt Městského divadla Zlín a Filharmonie Bohuslava Martinů, který byl vytvořen u příležitosti 60. výročí založení zlínského divadla, spojil ke spolupráci režiséra Jana Antonína Pitínského a dirigenta Romana Válka. Uplynul téměř rok od premiéry a v orchestřišti Velké scény usedne naposledy 9. prosince v 19 hodin orchestr Filharmonie Bohuslava Martinů a nad jejich hlavami rozehraje deset herců zlínského souboru dramatický příběh

ších letech si ale poslední představení roku své diváky začalo nacházet a dnes patří mezi nejrychleji vyprodané. Důvod? Herci nešetří na jevišti vtipy, po skončení představení následuje přípitek s ředitelem divadla, či bohatý raut ve foyer. Užít si poslední hodiny roku ve společnosti herců Slováckého divadla je zkrátka velmi lákavé. Letos padla volba na jeden z nejúspěšnějších titulů posledních let – muzikál Donaha!. Jeho děj diváky zavede k partě ocelářů, kteří řeší závažné životní problémy. Přišli o práci, trápí je vztahy s partnerkami i s dětmi a nedostatek peněz. Když se zdá, že je situace bezvýchodná, napadne jednoho z nich bláznivý nápad – připravit striptérské číslo a tolik potřebné peníze jím vydělat. V tu chvíli nikoho ani nenapadne, co všechno se tím rozpoutá. Muzikál Donaha! ve Slováckém divadle nastudoval režisér Radek Balaš. Inscenace získala cenu České televize pro nejoblíbenější inscenaci v České republice a představitel hlavní role Tomáš Šulaj letos v březnu i cenu Thálie. „Bojím se, že ztratím hlas, protože hudebně je to opravdu náročný muzikál, bojím se že ztratím balanc, protože pohybově je to opravdu náročný muzikál a bojím se, že nakonec ztratím i ty tanga,“ zamýšlí se s úsměvem Šulaj, ale spolu s kolegy slibuje, že poslední den v roce pro diváky připraví celou řadu dalších překvapení. -JK-

je to mladíček Míša Balzaminov (Radovan Král), naivně snící o skvělé kariéře a bohaté nevěstě, nebo bývalý důstojník Čebakov (Radoslav Šopík), který využije Balzaminovy důvěřivosti k uskutečnění svého lstivého plánu. Ostrovskij však uměl jako málokdo nahlédnout do světa ženských duší – a v naší komedii je jich celá škála: od Balzaminovy matky (Milena Marcilisová) přes sňatkovou dohazovačku (Jana Tomečková) a kuchařku Matrjonu (Drahomíra Hofmanová j. h.) k vysněné a díky příslovečně unavenému štěstí „nalezené“ nevěstě (Zdena Kružíková). Mladá generace je zastoupena vychytralými sestrami Peženovými (Petra Hřebíčková a Tamara Komínková) a „děvčetem pro všechno“ Chimkou (Klára Mikulková j.h.). Komedii Kdo hledá, najde uvedeme v novém původním překladu Terezy Krčálové, který pro svoji divadelní představu upravil hostující režisér Zdeněk Kaloč. Scénu a kostýmy navrhla známá výtvarnice Marta Roszkopfová. Premiéra se uskuteční 16. 12. v 19 h ve Velkém sále

lásky, moci a vášně. Toto dílo nemá v dějinách kultury (nejen) Zlína obdoby. Antická tragédie, převedená na jeviště, nabízí příběh naplněný bojem mezi rozumem a vášní, příběh spalující lásky i žárlivosti vedoucí do zhouby, drama o snaze vykoupit se z rodové kletby. Inscenace nebývale sjednotila diváky i kritiky.

Figarova svatba aneb Figaro sem Figaro tam aneb Perný den Derniéra - poslední uvedení oblíbené komedie (na naší scéně) - je naplánována na čtvrtek 28. prosince na 19. hodinu. Ve Velkém sále Vás čeká brilantní zápletka a řadou komických situací, kterou ve Zlíně nastudoval režisér Zdeněk Dušek. V hereckém koncertu se Vám naposled představí Radovan Král, Petra Hřebíčková, Luděk Randár, Eva Daňková, Kateřina Liďáková, Pavel Vacek, Milena Marcilisová, Pavel Leicman, Zdeněk Julina, Milan Hloušek, Jan Leflík a Radoslav Šopík


inzlin1206

1.12.2004

2:11

Page 15

+FÏÏ

ÁBÈ

È

3FL MB 0OF NOÓ BHF 'BNJ MZ OUVSB 1żJ

QSBWÓ NF 7 ÈN L SF L M B PNQ NOÓ T MFUOÓ FS WJT SP E J O B U P WÝ F V Z (SB mDLÏ KFEOÏ UJTLP OÈWSI WÈ Qż Z EFT ÓQSB W JHO GP U P Q B QSP SÈDF EVLD F WÝ F V KFEOÏ SP E J O Z

7ÝF V KFEOÏ SPEJOZ

POFGBNJMZD[


inzlin1206

16

1.12.2004

8:13

Page 16

inZlin>info

Marc Camoletti: NA SPRÁVNÉ ADRESE Odkvétající varietní umělkyně Georgette pronajímá ve svém pařížském bytě pokoje. A tak spolu na jedné adrese bydlí ještě klavíristka Jeanine, malířka Jacqueline a slu-

žebná Marie-Louisa. O tom, že soužití žen takto rozdílných temperamentů není jednoduché, nás přesvědčí expozice hry. Všechny obyvatelky bytu se proto nezávisle na sobě rozhodnou radikálně změnit život a všechny (opět bez vědomí těch ostatních) si podají inzerát. Majitelka bytu hledá nového nájemce, pianistka žáka, malířka model pro obraz Spartaka a služebná životního partnera. Zájemci, čtvero mužů nejrůznějšího ražení, se brzy dostaví, ale samozřejmě jak to bývá zrovna ve chvíli, kdy není doma správná inzerentka. Navíc zkratkovitá řeč inzerátů, známá i z našich novin, možnost dorozumění ještě více zkomplikuje. A tak sledujeme složité eskapády jednotlivých zájemců, kteří sice přišli na správnou adresu, ale chtějí se po nich nebo se jim naopak nabízejí prapodivné věci. Že si nakonec všichni přijdou na své je nasnadě, i když zdaleka ne tak, jak si původně představovali. Ve Francii nesmírně úspěšná komedie nabízí řadu vtipných situací a dialogů. Jistou pikantnost přitom zvládá s pověstným francouzských šarmem. 13. 12. v 19 h Academia centrum UTB Zlín

Kdysi to byly dva manželské páry, čtyři nerozluční přátelé. Dnes zbyli jen dva - Christine, bytová architektka, a Herman, obchodník s koberci. Jejich životní druhové po mnoha letech šťastného manželství zemřeli a zanechali je jejich samotě a opuštěnosti. Christine se rozhodne odstěhovat ke své přítelkyni na Floridu. A právě ve chvíli, kdy jí dva stěhováci pakují věci, přijde Herman s nabídkou působící jako blesk z čistého nebe: požádá ji o ruku. Dochází k mnoha komickým scénám, protože Herman, přes všechno, co ke Christine cítí, nezapře svého obchodního židovského ducha: vypočítá všechny ekonomické výhody, které by jejich společné soužití přineslo, a lásku citovat zapomněl. Christine zpočátku ten naprosto absurdní nápad odmítá, ale Hermanův šarm i pocit osamění ji zřejmě donutí změnit názor... Vtipná, dojímavá komedie o tom, že ani po šedesátce člověk není imunní ani vůči lásce, ani vůči sexu.

Richard Baer: SMÍŠENÉ POCITY

19. 12. v 19 h Academia centrum UTB Zlín

FLERET Skupina Fleret působí na naší hudební scéně již 15 let. Předcházeli jí kapely Šperhák a Šperk a u samotného zrodu stáli Zdeněk Hrachový a Petr Chrastina. I když obsazení kapely se lety měnilo, stejná zůstávala hudební orientace. Živelná, v

mnohém originální a přece „fleretovsky“ tradiční hudba sebou nese harmonické spojení lidových motivů, samorostlé muzikantské říznosti i notné dávky originality. Průkopníci mezižánrových fúzí hrají „svou“ muziku už od doby, kdy hraní world music nebylo zdaleka tak známou a módní záležitostí. Na původ a Valašskou hudební tradici navazuje Fleret velmi častým koncertním vystupováním s královnou lidové písně Jarmilou Šulákovou. Fleret je možno často vidět a slyšet v televizi a v rozhlase – v zábavných pořadech - Manéž Bolka Polívky, Čundrcountry show, Zahrada, Snídaně s Novou. Vystupují po celé republice v samostatných koncertech, nebo jako hosté různých festivalů. Významným obdobím jejich hudební kariéry bylo bezpochyby vystupování s britskou rockovou legendou Jethro Tull, jejichž hudba má obdobnou genezi. Muzikantská živočišnost a bezmála dětinská radost z muzicírování, podpořená širokým repertoárem prezentovaným především na zatím desíti hudebních nosičích vytváří z folkrockových Fleretů svébytný, navíc používaným nářečím podpořený etnický skvost. 7. 12. v 19 h, Academia centrum UTB Zlín

AGENTURA SEPTEMBER Zarámí 4422, tel.:+ fax: 577 042 214, e-mail: september@zlin.cz, www.september.cz


inzlin1206

1.12.2004

2:11

Page 17

inZlin>>info

17

Uherskohradišťské Rudé Kostry vznikly v roce 1996 a od svých thrashmetalových začátků urazily dlouhou cestu. RK za léta působení i nepůsobení v různých kapelách nepřišly ani o špetku pubertální lásky k tvrdé, energické hudbě, ale ztratily trpělivost s nespočetnými klišé, která dnes metal v nejširším slova smyslu svazují. Výsledkem tohoto přístupu je hutný akustický rock s osobně laděnými českými texty o čemž se můžeme přesvědčit na albu Kytice lží /2002/. Rudé kostry si mimo jiné zahrály s Waltari, Kryštofem, No Name a na řadě českých festivalů.

Rudé kostry + Vladivojna La Chia & Banana inzerce

• unikátní výrobek na českém trhu • vyjímečná kombinace tradičního Božkova Tuzemského, nejjemnější vanilky a skořice • vhodný k přípravě horkých nápojů – a už jej přidáte do čaje nebo použijete jako základní součást grogu • výborně chutná i samotný • vysoká kvalita garantovaná značkou Božkov

Skupina BANANA existuje od roku 2002. Vladivojna La Chia je bakalářkou výtvarného umění a pořádá vlastní výstavy, spojené mnohdy s koncerty skupiny. Dravé, energické a mnohdy netradiční koncerty skupiny s extravagantními převleky a kostýmními kreacemi Vladivojny La Chia a díky jejímu velice zvláštnímu, pěveckému projevu mají vliv na to, že již v roce 2003 vydává skupina svoje první CD Banana. Druhé CD v akustické podobě s názvem TRIP vyšlo v roce 2004.Za čtyři roky stihla skupina odehrát již na 135 koncertů a festivalů. V letošním roce vyšlo třetí CD skupiny VLADIVOJNA LA CHIA A BANANA s názvem Jungle. Klub Mír Uherské Hradiště - út 26. 12. 20.00 h


inzlin1206

18

1.12.2004

2:11

Page 18

inZlin>info

Agentura Velryba uvádí

MŇÁGA & ŽĎORP

ANETA LANGEROVÁ

7.12., Velryba Music Bar – Zlín, 21:00

20.12., Velryba Music Bar – Zlín, 21:00

Skupina Mňága & Žďorp přijíždí s novou deskou "Dutý, ale free", kterou vydala 15.9.! "..Mňága je totiž zpět, přátelé melodického valmezského bigbítu, zpět a ve formě. Již první singl "Dutý, ale free" odkazuje na nejlepší roky kapely. Znovu silná melodie, pozitivní a vtipný text, saxofon řádně saxující a především lehkost z hraní. Jako by Mňága dostala nějaký nový impuls. Mňága připravila klasické písničky, které vás vždycky bavily a které vás opět bavit budou. Že si můžete znovu užít rýmy, které mají šanci zlidovět, a pobrukovat si melodie, které mají sice typicky mňágovské schéma, ale vždyť to je to, kvůli čemu je máte rádi.“ - výňatek z recenze Tomáše Tenkráta -

OLYMPIC

14.12., Sportovní hala Novesta – Zlín, 19:00

Olympic vyráží na halové turné s názvem Trilogy Tour 2006! Ty největší hity z Prázdnin na Zemi, Ulice a Laboratoře a spousta dalších překvapení! Prostřednictvím animací a efektů se přenesete do minulosti i budoucnosti, a samozřejmě nebudou chybět nejznámější hity. Olympic obohatil svou sestavu ještě o dechovou sekci a vokální trio. Každá vstupenka je zároveň slevový kupón, za který si můžete v den koncertu zakoupit DVD za symbolickou částku 99 Kč. Toto DVD bude po dobu turné k dostání pouze na koncertech! inzerce

Aneta Langerová vyráží na své první klubové turné. Zpěvačka a držitelka řady ocenění Aneta Langerová pro své fanoušky připravila na prosinec letošního roku 2006 předvánoční klubové turné s názvem Aneta Club Tour?06. Celé turné je na podporu legálního stahování hudby. V rámci každého koncertu bude probíhat soutěž o iPod, se kterým Aneta spojila své jméno a který je také generálním partnerem tohoto tour. Na turné Aneta zahraje nově zaranžované skladby z 6x platinového alba Spousta Andělů. Aneta o koncertech říká: “Tímto turné bych chtěla upozornit na to, že je již možné stahovat muziku legálně i v České republice. Osobně z toho mám velkou radost, iPod je pro mě srdeční záležitostí a díky nové možnosti stahování pro mě bude ještě vzácnějším společníkem. Moc se na předvánoční koncerty těším, protože jsem už delší dobu nevystupovala a hlavně jsem si vždycky přála okusit i klubovou atmosféru, na kterou nebyl doposud čas. Teď je to pro mě velká příležitost něco takového zažít společně s mou nově poskládanou kapelou.” Agentura Velryba, Zarámí 4432 (bud. Kaskáda), Zlín, tel/fax: 577218 849, www.velryba.cz


inzlin1206

1.12.2004

2:11

Page 19


inzlin1206

20

1.12.2004

2:11

Page 20

inZlin>info

Clublife Promotion má na programu další díl party Tour De Trance, a to dne 25.12.2006 ve zlínském Musiclandu, kde se bude konat výjimečná vánoční party s názvem Tour The Trance - Welcome Edition, a to u příležitosti návratu z Chiny zlínských DJs Milhause a Tuty, kteří zde působí v clubu Yes, kde mají společnou residenturu. A jako hlavního hosta si hned pozvali slovenské trance dje Eddieho Sednera & Milana Lieskovskyho, a dále velice kvalitního progressivetrance DJe, DJe Lsadu a opavského DJea Patrika Kuběje aka DJe PK, kterého jste již mohli několikrát ve Zlíně slyšet. Mezi hlavní hvězdy večera patří Eddie Sender, který je producentem převážně tanečních stylů uplifting trance, progressive trance, progressive house a v neposlední řadě i euro trance. Eddie se nejvíc věnuje uplifting trancu a své aktivity zaměřuje do vod zahraniční produkce, kde se mu podařilo podepsat smlouvu hned s několika anglickými a holandskými labely, jako je Armada Music, Totaldigital Recordings, Aurora Digital, Kyr Records a Baroque Records. Do konce tohoto roku vyšlo a nebo ještě vyjde na těchto labelech Eddiemu 7 skladeb. K dalším jeho aktivitám patří také remix skladby Summer Fun pro FUN Radio. Ještě můžeme vzpomenout spolupráci se jménem Kamil

Polner, se kterým společně vydal skladbu pod názvem Polner & Sender - Energy Sublimation na holandském vydavatelství Armada Music. Dále je tu skladba Aum Gasana, která je upsala k labelu Baroque Records a nachází se na officiální kompilaci BeeFree 2006. Dalším hlavním hostem je Milan Lieskovsky, který je známý ze společného vystupování s Robertem Burianem. Po společném vydání skladby Izotope Stability. Téměř hned přišla šance pro tvorbu radio show a výsledek je rezidentní program nazvaný Progressive Mind vysílaný v pravidelném měsíčním intervalu na progressive kanálu kanadského radia ETN.FM. Milan Lieskovsky v současnosti sbírá stále zajímavější reference, např.: party BeOkey s Markusem Schulzem, nebo festivaly Paradog, či OKEY léto. Dále je hlavním organizátorem eventu Progress Your Mind v nověotevřeném klubovém prostoru Dopler Bratislava. V tracklistech Milana Lieskovskyho naleznete jména jako jsou Markus Schulz, Above & Beyond, Niklas Harding, Flash Brothers, Gabriel & Dresden. Sety Milana Lieskovskyho jsou vždy zárukou kvalitního hudebního zážitku, plné inteligentních trancových pasáží. A to vše uslyšíte den po Štědrém dnu, 25.12.2006, ve Zlínském Musiclandu.

inzerce

HLEDÁ SE

• ZKUŠENÝ DTP OPERÁTOR Práce s Apple Macintosh Správa a údržba počítačové sítě, předtisková příprava, kompletní realizace tiskovin, znalost programů Adobe a jiné Praxe v oboru 5 let

• KREATIVNÍ GRAFIK Znalost programů Adobe, grafické cítění Praxe v oboru

Q Studio s.r.o. komunikační agentura Uherský Brod tel./fax: +420 572 635 555 Životopisy a ukázky prací zasílejte na: q-studio@q-studio.cz


inzlin1206

1.12.2004

2:11

Page 21

inZlin>info

Free Fly „RED“ Vánoční mejdan v červeném ! 26.12. Velryba Club Zlín od 21h! Už tradiční a oblíbená zlínská party Free Fly, která je Off-Air Cooperovskou aktivitou spojenou s pořadem „Style Clubbing“ na Rádiu Zlín, je tu zase ! Stejně tak jako každé 2 měsíce se bude lítat v klubu Velryba ve Zlíně a tentokrát půjde o luxusní vánoční mejdan včerveném!

Červená barva k vánocům jaksi neodmyslitelně patří…snad proto,že si ji oblíká i ten fousatý pán co údajně nosí dárky pod stromeček…! No a červenou si oblíkne dekorativně taky celý klub a hlavně ten kdo si dá červené oblečení i na sebe, získá výhody v podobě levnějšího vstupu, drinků zdarma a vánočního dárku od Kamikaze! Hudební skvělou atmosféru budou garantovat jako hlavní prověření top dj dárečci! Jerry ve speciálním dárkově sypaném house setu, Marcus Cooper s nadílkou cool electro soundu a Tommy Rogers bude rozdávat aktuální vocal house balíčky! O bezva podporu se postarají prověření domácí koledníci Kossi, Smoke a Felix! Mejdan to bude jistě zářivý a hlučný, protože nás čeká nadstandartní posílené osvětlení s light show a ozvučení po celém klubu, které nadělí a postará se o něj firma Power Dance. inzerce

21

Pro jistotu zmíníme tradiční speciality k této party pro včasně příchozí: Pro princezny Free sekt na baru! Free dárečky, Free akční drinky za srandovní ceny! Free Dekorace od Irenky!, Free Projekce od Lajdáka!, Free Sexy Go-Go i na barech!, Free 200x CD mix!, Free ovoce!, Free speciální další překvapení…jako Topless holky…a možná budeme i sněžit…! Takže na takové to domácí mejdlo je fakt garantována uvolněná lítací atmosféra, ostatně šak víme nééé…!? :o) Vše uvidíte a uslyšíte v rámci pravidelných nocí Marcuse Coopera – „Free Fly“ v klubu Velryba Zlín i v jeho rádiovém pořadu „Style Clubbing“ na Rádiu Zlín! Celá rádiová show je stylizovaná do podoby klubové taneční scény a celých 120 minut je našlapaná aktuální stylovou muzikou. Nechybí samozřejmě ani aktuální info, jelikož „Style Clubbing“ je díky Dj Marcusi Cooperovi přímo propojen s aktuálním klubovým děním. Ostatně nalaď si ve zlínském kraji 91,7 FM (nebo 96,2 FM, 102,5 FM) a uslyšíš sám! A nebo si klikni: www.radiozlin.cz . Taky piš na email: club@radiozlin.cz nebo pošli SMS ve tvaru na 721 838 858 (na úvod textovky napište club a za mezerou tvůj vzkaz).

Line up: 21-22,30 22,30-00 00-01,30 01,30-03 03-04,30 4,30-06

Smoke Kossi Tommy Rogers Jerry Marcus Cooper Felix -PR-


inzlin1206

22

1.12.2004

2:11

Page 22

inZlin>rozhovor tanou fanatizmem a netolerancí. Jaký je váš postoj, kloníte se k některému ze zmíněných aspektů? M2: až na tu politiku ten zbytek beru.Hodně záleží na lidech kteří se sejdou,na tom jak si rozumí, každej do toho dá něco ze sebe a je těžký předvídat výsledek. JDF: podivej se co se snažíme říct naší hudbou je to hodně individuální postoj pokud hovořím sám za sebe,,,, já se snažím vypořádat se svými vnitřními démony a to právě ventiluji pomocí naší hudby...nebudu ti popisovat jak jsem frustrovaný z politiky z toho včem žiju a jak žiju snažím se vždycky dostat ze sebe maximum energie, kterou potom ventiluji mezi lidi na koncertech a doufám, že to je ta správná cesta jak někomu něco sdělit nebo předat... YOTO: tohle je spíš otázka pro nějakého rádoby intelektuála, zkusme jim dát šanci a nechtīna tuhle otázku napíšou své názory a stanoviska a pošlou je do redakce. Předpokládám, že kromě filozofického podtextu jde rovněž o zábavu. Co vás v poslední době pobavilo? JDF: mě rozhodně nejvíc pobavila změna autorského zákona. :)) GB: hádka s lídrem skupiny Illinoise v hospodě u Pinďáků YOTO: slečny a el matador M2: když vynecháme tu muziku ,která člověka musí bavit jinak to nemá smysl ,tak je to Jana Švandová a Eva s Vaškem. KOSSAK: hádka s lakva-lokomotivou v pubu u Pinďáků a úplně nejvic natuněná ujetinka Max Rabe und Palast orchestr.

LAKVA Vs. ILLINOISE Ahoj kluci, připravujete další tvrdý koncert, o jakou hudební odnož se jedná a kde má své kořeny? JDF: ano 28.12 ve Slavičíně U Talafy. Bude to speciální večer společně s Illinoise, kteří se poprvé představí se zpěvákem a s novým bubeníkem..Co se týče Lakvy tak bych kořeny hledal někde mezi peklem a melancholiíí.. M2: naše muzika kterou s klukama v Illinoise děláme se podle mě docela liší od zbytku místní produkce. Je těžký to nějak škatulkovat nebo říkat že hrajem tak a tak.To by měl udělat někdo jinej ,ale když už to má bejt podle ohlasů spadáme do vod post-rockových. YOTO: kořeny bych nikde nehledal prostě reagujeme na věci, které nás obklopují a snad všichni máme potřebu něco sdělit, tohle je náš způsob jak se vypořádat se světem Je publikum ve Zlíně připravené na takovou masáž? GB: NE...!!!! JDF: s publikem a kulturou přímo ve Zlíně je to vždycky trochu problematické. Sami všichni víme, že je to tu na mrtvém bodě. YOTO: publikum ve Zlíně mi přijde jako metalisti, kteří se zapomněli v 80-tých letech a úplně jim to vyhovuje. Nepotřebují slyšet nic nového mají přece své staré dobré fláky. M2: od našeho posledního veřejného vystoupení na Miš-Maši v Bojkovicích uplynul už půlrok a během tý doby došlo v kapele k personálním změnám, kdy jsme vyměnili bubeníka a objevil se konečně zpěvák a všechno tohle nás posunulo hudebně zas někam jinam, tak jsem sám zvědavej jak budou lidi reagovat. Milk-X: ...buďme rádi za akce konající se v okolí Zlína např. v Napajedlích na Malině nebo na kulturáku v Babicích.... Údernost, naléhavost, okázalá manipulovatelnost, afektovaný hlas a řeka snů, plná násilí sexu a drog, okupována otazníky politiky a korupcí peněz, ne náhodou tak připomínající skutečnou společnost zmí-

Živé vystoupení, jak známo, má odlišný energetický potenciál oproti záznamu. Jaké máte zkušenosti s nahráváním? JDF: pokud se jedná o to co jsme právě tedka dodělali tak je to naše první ep Altered Course které vychází u ASIF records ,které jsme dělali s Robertem Slezákem,,měli jsme na to jeden den takže na jednu stranu jsme spokojeni že to vyšlo na druhou stranu nemužeš být nikdy spokojený s tím co uděláš v takovém krátkém časovém intervalu...jinak ještě jednou díky Robertovi. YOTO: nahrávání je pro mě daleko větší zábava než živé koncerty strašně mě baví ten proces tvoření M2: pro mě je živé vystoupení vyvrcholením naší snahy a času ztráveného ve zkušebně. Co se týká nahrávání je to dobrá zkušenost a i když nemáme na kontě žadnou oficiální nahrávku nahrávaly jsme pouze jednu instrumentální skladbu pro kompilaci, která vyšla v Americe jako příloha magazínu Copper Press a studio jsme využili zatím pouze pro zálohování nápadů. A ještě na závěr, co si myslíte o tezi : “ Kultura zadarmo ! “ ? JDF: nevím co tím přesně myslíš kultura zadarmo....????? pokud bereš, že si někdo stahuje mp3 za dáčo z netu, tak proti tomu nic nemám... protože to taky dělám :)) M2: v určitých mezích to beru jako dobrou věc, ale na druhou stranu chápu každýho, kdo to ať už muziku nebo jakýkoliv druh umění začne dělat vážně ,čeká že ho lidi ocení a ne, že ho budou okrádat. YOTO: přijde mi to jako názor pěkně starého komunisty. Doby, kdy bylo všechno zadarmo jsou naštěstí pryč. GB: hovno... za peníze !! KOSSAK: jak jako? hovno zadarmo !!! ..dikes za odpovědi jnmx www.myspace.com/illinoiserocks www.myspace.com/lakva


inzlin1206

1.12.2004

2:11

Page 23


inzlin1206

24

1.12.2004

2:11

Page 24

inZlin>info

1. ročník „Rockové 12“ Radia Rock Max míří do finále! Celkem 144 kapel dostalo během letošního roku šanci představit se posluchačům Radia Rock Max v soutěži, která zvolna míří do velkého finále. Už 16. 12. zažije klub Masters Of Rock Cafe, ve Zlíně na Čepkově, poslední trojkoncert skupin, které posluchači svými hlasy vyslali do klubového kola. Během večera bude pokřtěno CD „Rocková 12 vol. 1“, obsahující skladby od všech 12 kapel z klubových kol, jako hosté zahrají Jaksi Taksi a hlavně – bude vyhlášena vítězná kapela, která zahájí megafest Masters Of Rock 2007. S prázdnou ale neodejdou ani další finalisté! Vzhledem k úspěšnosti této soutěže vyhlašuje Radio Rock Max 2. ročník „Rockové 12“! Podmínkou pro zařazení skupin do hry je dodání alespoň 3. vlastních skladeb na CD a schopnost odehrát živě minimálně 45 minutový koncertní blok. Všechny informace k soutěži pro skupiny a jednotlivce, které už nebaví jenom čekat na úspěch, najdete na www.rockmax.cz v sekci „Rocková 12“. 16. 12. klub Masters Of Rock Cafe ve Zlíně na Čepkově

inzerce

IN EXTREMO slaví 10. narozeniny - ve ZLÍNĚ v Masters Of Rock Café! Jedna z nejšílenějších a nejbombastičtějších skupin světových koncertních pódií, jejichž živá show jsou proslulá svou pompézností a originalitou – to jsou němečtí In Extremo - mistři svého oboru s velmi vytříbeným a osobitým hudebním stylem, který vyzrává a od desky k desce, od koncertu ke koncertu. Jejich show, plná speciálních efektů a ohnivých sloupů je skutečným zážitkem. Celá sedmičlenná kapela vystupuje v historických, originálních kostýmech, na bombasticky dekorovaném pódiu a hrají na hromadu zajímavých, známých i méně známých hudebních nástrojů, jako jsou nejrůznější sestavy bubnů, bubínků a tamburín, několikatery dudy, píšťaly, zvonkohry, mandolína, lesní roh…atd. Kytara a baskytara samozřejmě nevyjímaje! Vše je korunováno výrazným zpěvem v němčině v podání charismatického frontmana, který si říká „Das Letzte Einhorn“. Ten má dokonce v Brazilském Hard Rock Café svou sochu v životní velikosti! Celá megaprodukce kapely In Extremo cestuje obrovským kamionem! Ještě že má Masters Of Rock Café k dispozici vybudované největší klubové pódium v ČR! A právě tato svérázná hudební parta, kterou jsme měli možnost na vlastní oči spatřit před dvěma lety na festivalu Masters Of Rock, kde touto svou neuvěřitelně propracovanou koncertní show celý festival velkolepě ukončili, slaví již 10. narozeniny! Toto své významné krásně kulaté jubileum oslaví evropským turné, které díky agentuře Pragokoncert začne právě u nás, v ČR, ve ZLÍNĚ! Uslyšíte zde průřez toho nejzajímavějšího a nejznámějšího z tvorby těchto zběsilých „Rammsteinů s dudami“ a uvidíte další fantastickou mega show, na kterou hned tak nezapomenete! Nechť vás jejich oheň zapálí jak troud a v Masters Of Rock Café tak vypukne peklo jak má být! Čeká Vás Mikulášská oslava s ďábly a čerty i z In Extrema. 10. narozeniny má In Extremo jen jednou, tak u toho nesmíte chybět! Ve čtvrtek 7.12.2006 od 20:00 h Masters Of Rock Café ve Zlíně na Čepkově! Vstupenky jsou k dostání ve všech předprodejních sítích Ticket-Art, Ticketportal (i na Slovensku) a Ticketstream, na baru v Masters Of Rock Café ve Zlíně na Čepkově u pořádající agentury Pragokoncert na tel: 577 432 420 či 777 701 591, na e-mailu: dupalova@pragokoncert.com a na stránkách www.mastersofrock.cz na dobírku a ve všech obvyklých moravských předprodejích.


inzlin1206

1.12.2004

2:11

Page 25


inzlin1206

1.12.2004

2:11

Page 26

26 inZlin>CD+DVD tipy J.J.CALE & ERIC CLAPTON

THE ROAD TO ESCONDIDO Po letech vzájemného obdivu a Claptonových verzí Caleových skladeb jako byly "After Midnight" nebo "Cocaine" se oba hudebníci, Eric Clapton a J.J. Cale , poprvé v historii spojili a nahráli společně album "The Road To Escondido". Výsledek se vzpírá jakémukoliv škatulkování, je ovlivněn mnoha styly jako jsou blues, rock, country i folk. Unikátní zvuk, který ovšem nese rukopis obou protagonistů, je vřelý a bohatý, s plynoucími rytmy, texty jsou střídmé, ale vyjadřují maximum. Jedná se zde o opravdovou spolupráci, kdy písně hrají i zpívají oba hudebníci. S obema kytaristy hraje doprovodná kapela J.J.Calea, na albu se objevují i vyjímeční hosté - Taj Mahal, John Mayer, Derek Trucks, Doyle Bramhall, Albert Lee, Nathan East, Willie Weeks & Steve Jordan. Obzvlášť cenná je spolupráce Billy Prestona, který hraje na klávesy na celém albu. Damien Rice

9 Album Damiena Rice s názvem "9" bude následovat po jeho skvělém debutu "0", jenž vyšel v roce 2002 a od této doby se ho prodalo vice než 2 milióny kusů po celém světě. V Dublinu narozený zpěvák a skladatel je u nás znám hlavně díky skladbě "The Blower's Daughter ", která se objevila i v úspěšném filmu Closer. Na novém albu se mimo Damienovy doprovodné kapely objeví v ženských vokálních partech opět Lisa Hannigan či violončelistka Vivienne Long. HAPKA & HORACEK

STRAZCE PLAMENE Tak jsme se konečně dočkali. Legendární autorská dvojce Petr Hapka a Michal Horáček, přichází po pěti letech s novým, dlouho očekávaným albem – Strážce plamene. Pravděpodobně v největší tvůrčí formě a s nejsilnější sestavou interpretů. Hana Hegerová, Jana Kirschner, Szidi Tobias, Daniel Landa, Jaromír Nohavica, František Segrado, Bára Basiková. Autoři a interpreti, kteří zaručují nevšední kvalitu.Úvodní singl alba (duet Jaromíra Nohavici a Jany Kirschner ) První noc v novém bytě – v modernějším aranžmá než jsme zvyklí – hodně napovídá o autorské i interpretační síle celého alba. Petr Hapka a Michal Horáček připravili tentokrát, opravdu vynikající kolekci písní. Hana Hegerova

Všechno nejlepší 36 skladeb, které vybrala sama zpěvačka. Retrospektivní dvojcédéčko Hany Hegerové, vydané k jejím pětasedmdesátinám.

Kompletní zvukový remastering zahladil stopy po možné "korozi" až čtyřicet let starých skladeb, jejich autenticita ale naštěstí zůstala. Do popředí tak zřetelně vystupují hlavní přednosti hlasu Hany Hegerové: sytý, teplý odstín, výrazová pestrost a smysl pro dramatičnost. Znovu se ukazuje, jak je pro zpěvačku důležité každou píseň dostat do těla, především sžít se s textem. Jak uvádí Jiří Černý na obálce alba, do nahrávacího studia se Hana Hegerová odvažuje teprve s písní, kterou předtím léta "pilovala" na koncertech. Beatles

Love Ačkoli jsou již dva členové Beatles po smrti vychází této nejpopulárnější kapele světa nové album „Love“.Je jasné, že neobsahuje žádné nové skladby, ale přemíchané a lehce pozměněné klasické nahrávky Beatles. Legendární producent George Martin a jeho syn Giles dostali povolení od bývalých členů Beatles (Paul McCartney, Ringo Starr), či jejich rodinných příslušníků (Yoko Ono Lennon, Olivia Harrison) a zapracovali na produkci celé desky. Otec a syn Martinovi při produkci používají původní nahrávky skupiny, aby je veřejnosti představili v novém, speciálním zremixovaném podání.Jak by asi zněli Beatles v 21. století? Třeba tak jako na albu Love.Navíc jde o první album Beatles ve stereu a ve verzi 5.1. Stereo CD bude obsahovat 78 minut hudby. DVD surround verze na DVD disku bude mírně rozšířená s 81 minutou hudby. Rammstein

Volkerball Rammstein vydávaji koncertní DVD, které se objevuje v několika různých formátech. Jedná se o téměř tří hodinový materiál se záznamy z vystoupení kapely ve Francii, Japonsku, Rusku a Anglii. 1 audio CD 75 live + 1 DVD 140 min live+ 1 DVD 90 min documentary Robbie Willaims

And Through It All DVD Robbieho Williamse není nikdy dost !! DVD přináší chronologicky seřazená vystoupení britské hvězdy číslo jedna. Dvoudiskový komplet přináší mimo jiné také vůbec první zpěvákův koncert v Paříži. Nechybí ani záznamy z aktuálního turné Close Encounters , k tomu postřehy ze zákulisí koncertů, sestřihy z televizních vystoupení a předávání cen. První z obou nosičů nabídne záznamy ze Slane Castle , Manchesteru, Kolínu nad Rýnem, Knebworthu a Leedsu. Druhé DVD pak sestřihy Live At The Forum, Live At Abby Road, Live In Berlin a sérii mnoha dalsích zaznamů.

FORTE MUSIC Zlín U PODCHODU SVIT, tel.:577 431 062 Po-Pá 9.00-18.00 So 9.00-12.00


inzlin1206

1.12.2004

2:11

Page 27

inZlin>knižní tipy

27

Radomír Luža :

V Hitlerově objetí /Kapitoly z

českého doboje/ Lužovo dílo přináší netradiční zpracování odbojové tematiky, usiluje o tvrdě realistické zobrazení odboje. Ćiní tak literárně působivou, místy až beletristickou formou, ačkoliv nikde neopouští rovinu historické skutečnosti. Paměti představují mimořádně cenný příspěvek k historii českého protinacistického odboje za druhé světové války a z části i k historii protikomunistické rezistence v letech 1948-1989. Výmluvně vyjadřují autorovy zásadní postoje v otázce národní identity, vlastenectví, historické paměti a tradic.

Helena Třeštíková. Michal Třeštík

Manželské etudy Od 1. ledna 2006 byl na ČT 2 uveden šestidílný dokumentární cyklus režisérky Heleny Třeštílkové Manželské etudy, který mapuje osudy šesti manželských párů po dobu dvaceti let. Filmy sledovalo více než milion diváků, a jak se ukázalo, divácký ohlas dokonce zasáhl do dalšího života hrdinky jednoho z příběhů. Titul je knižní podobou Manželských etud.

Nicholas Murray:

Kafka Kafkův osud byl stejně mimořádný jako jeho představy – navenek nijak zvlášť pozoruhodný, uvnitř však trýzněný neklidem. Tento životopis, první po více než dvaceti letech, se pokouší o živý portrét autora děl, která zásadním způsobem ovlivnila světovou moderní literaturu. Celou knihou prostupuje Kafkův osudový vztah k Praze. Autor zkoumá ztext Kafkova díla s ohledem na tyto prožitky, a vrhá tak nové světlo na dílo mistra světové literatury 20. století. Všechny knihy najdete v knihkupectví Pavel Jungmann - Archa, Tř. T. Bati 190 ve Zlíně. Knihkupectví je otevřeno denně, o sobotách i nedělích.

PR IRENA OBERMANNOVÁ

DENÍK ŠÍLENÉ MILENKY Po bestselleru Deník šílené manželky přichází jeho volné pokračování Deník šílené milenky, v němž Xénie a její dvě už vlastně dospělé dcery prožívají další spousty tragikomických příhod. Xénie si musí hledat nové místo v životě i sebe samu, k čemuž mimo jiné přispívá i pátrání po původu podivného textu objevujícího se v ohni a psaného v neznámém jazyce. Ukazuje se, že jde o tajemnou knihu Lilit. Lilit, první Adamova žena, byla stvořena před ním, a to nikoliv z žebra, ale z ohně. V Deníku šílené milenky Xénie tedy nachází jakýsi deník všech žen, ženské evangelium veškerého potlačovaného, nespoutaného ženství. A Xénie se rozpomíná, že i ona je Lilit, a zjišťuje, že jí deník promlouvá z duše. Že ani ona nebyla vždycky manželkou, ale byla i milenkou, a milostnou, milovanou ženou. Jenomže Xénie se své duše bojí. Čte své vlastní myšlenky, které si kdysi dávno zakázala. Je to, jako by četla svůj deník. Kniha vypráví o všech milenkách i manželkách, které si myslí, že jsou šílené, o divokém, zakázaném ženství, ale také o nutnosti porozumění mezi ženami a muži. Xénie postupně zjišťuje, že je potřeba znovu okusit zakázané jablko z ráje… Deník šílené milenky je strhující příběh plný tajemství. Novinka! Váz., 176 stran, 199 Kč Irena Košíková, Dana Melanová

V kuchyni s Čirinou 201 receptů skutečné mistryně kuchyně a majitelky vyhlášené restaurace Čiriny, čerstvé nositelky kuchařského vyznamenání

Čirina – Irena Košíková, na jejíž kuchyni si pochutnávali prezident Václav Havel a diplomaté celé Evropy, a překladatelka Dana Melanová, milovnice francouzské a české kuchyně, opět spojily síly a napsaly druhou kuchařskou knihu. V osmi kapitolách nabízí od polévek po moučníky průřez kuchyněmi maďarskou, řeckou, italskou, slovenskou, francouzskou a českou. Najdete tu Čirininu vyhlášenou svíčkovou pečeni a jiná tradiční jídla, lehké minutky, báječné moučníky i neobvyklé lahůdky. A také si můžete uvařit proslulý Burgundský guláš dle Havla, jak ho autorkám poslal první český prezident. Novinka! Váz., 192 stran, 219 Kč

www.motto.cz, tel/ fax:26122 5619 (25115), 602 667 278


inzlin1206

28

1.12.2004

2:11

Page 28

inZlin

Zlínské knihkupectví

Kanzelsberger zve na kávu nebo čaj Předvánoční čas je pro zákazníky příležitostí využít spousty mimořádných nabídek. S jednou z nich nyní přichází zlínské knihkupectví Kanzelsberger. Až do konce roku zve své klubové zákazníky na kávu nebo čaj zdarma v příjemné kavárně Jiné café. Každý zákazník s kartou věrnostního programu Klub Kanzelsberger, který v knihkupectví na náměstí Míru utratí během jednoho nákupu alespoň 300,- korun, dostane malou pozornost – poukázku, kterou ve vedlejší kavár-

ně zdarma vymění za dobrou kávu nebo čaj. Při nákupech v dalších dnech přitom může získat další poukázky. Kavárna Jiné café na náměstí Míru sousedí s knihkupectvím Kanzelsberger a je otevřena od pondělka do soboty od 8 hodin do půnoci; v neděli od 13 hodin rovněž do půlnoci. V příjemném prostředí kavárny se navíc hosté mohou začíst do vybraných titulů zapůjčených právě našim knihkupectvím Kanzelsberger. Smutní nemusí být ani ti, kdo se dosud nestali klubovými zákazníky největšího knihkupeckého řetězce. Stačí posedět s přáteli v kavárně Jiné café: při útratě více než stokoruny host dostane jinou poukázku, která jej opravňuje jak k jednorázovému nákupu knih ve zlínském knihkupectví Kanzelsberger, tak k bezplatnému získání klubové karty věrnostního programu. Členství v Klubu Kanzelsberger přitom přináší příznivcům knih možnost nakupovat veškerý sortiment v celonárodní síti Kanzelsberger s trvalou 5% slevou. Zdeněk Fekar

Autogramiáda

v knihkupectví Kanzelsberger 5. prosince v 16 hodin proběhne v knihkupectví Kanzelsberger na náměstí Míru 2 autogramiáda pana Jindřicha Františka Bobáka. Představí svoji novou knížku třinácti valašských pohádek Na Tlusté hoře lesíček. V nové knížce přináší Jindřich František Bobák třináct kouzelných valašských pohádek s verši. Stostránkovou knihu ilustrovala Magda Veverková Hrnčířová a k dostání je za 299,korun. Bobáka znají Zlínští již z dřívějška: pro děti napsal Pohádky od řeky Dřevnice, dospělým zase udělal radost Procházkami starým Zlínem. inzerce

www.kanzelsberger.cz

kávu nebo ãaj zdarma pfii nákupu nad 300,- korun v knihkupectví Kanzelsberger nám. Míru 2 | Zlín

hned vedle knihkupectví nabídka platí do 31. 12. 2006

knihy po v‰ech stránkách

ãlenové Klubu Kanzelsberger dostanou poukázku do kavárny


inzlin1206

1.12.2004

2:11

Page 29

inZlin>

ONLY4 - angličtina aktivně

knihy po v‰ech stránkách

Mohla by jste našim čtenářům v krátkosti představit Vaši jazykovou školu? Vyučujete pouze angličtinu nebo i jiné jazyky? Jazyková škola ONLY4 funguje ve Zlíně již od roku 1997 a specializuje se na vysoce kvalitní výuku angličtiny výhradně ve skupinkách o čtyřech studentech. Přestože výuka probíhá v komorním prostředí čtyřech studentů, naše škola má v každém trimestru až 400 frekventantů a její učitelský sbor čítá 15 českých učitelů a rodilých mluvčích. V roce 2005 jsme otevřeli novou budovu školy v centru Zlína, která byla zrekonstruovaná přesně pro náš styl výuky. V čem je Vaše škola jiná než konkurenční JŠ? Jak probíhá výuka? Stojím si za tím, že naše jazyková škola nemá v rámci ČR rovnocennou konkurenci, protože jako jediná garantujeme široké veřejnosti maximální počet studentů v jejich výukové skupině. Ostatní jazykové školy udávají počet pouze orientační. Máme jasně propracované metody výuky, na kterých neustále pracujeme. Ty jsou zaměřené na procvičování jazyka aktivním způsobem a to zejména mluvenou formou. Aktivity, které používáme, jsou postaveny na čtyřech studentech a v žádném jiném počtu nemohou být tak efektivní. Za kvalitu výuky zodpovídá Head Teacher, který chodí na observace do hodin a pravidelně školí všechny učitele. Naše metody výuky jsou jasně popsány na webových stránkách školy. Učitelé jsou hodnoceni na základě úspěšnosti výuky a jejich diplomy jsou vyvěšeny v hlavní hale školy. Pro koho jsou kurzy převážně určeny? Naše kurzy jsou vhodné pro studenty všech úrovní, kteří se chtějí učit a vidět za sebou jasné výsledky. Náplň výuky je postavená na požadavcích pro složení všech druhů Cambridgeských certifikátů. Nicméně výuka je vedena způsobem, který klade důraz zejména na

29

aktivní procvičení a opakování nové látky mluvenou formou. Naše kurzy tudíž nejsou vhodné pouze pro zájemce o složení Cambridge certifikátů, ale pro všechny, kteří se chtějí naučit angličtinu efektivně používat. Pro zájemce, kteří potřebují zlepšit svou znalost v rekordním čase, pořádáme týdenní intenzivní kurzy v období jarních a letních prázdnin. Tyto kurzy jsou jedinečným způsobem rychlé přípravy na maturitu, přijímací zkoušky nebo Cambridge Certifikáty, mohou však také velmi rychle pomoci těsně před odjezdem do zahraničí. Získají Vaši studenti po ukončení kurzů nějaký certifikát? Je kurz ukončen speciální zkouškou? Naše škola vydává Certificate of Attendance, což je doklad potvrzující účast v kurzech ONLY4. Mimo to se většina našich dlouhodobých studentů rozhodne zúročit svou práci složením některého z Cambridge Certifikátů. Naši učitelé jsou pravidelně školeni na přípravu k těmto certifikátům a proto mohou spolehlivě stanovit okamžik, kdy už jsou frekventanti k certifikátu připraveni. I z tohoto důvodu mají naši studenti 97% úspěšnost u Cambridge Certifikátů. Je ovšem běžné, že pokračují ve studiu u nás i po úspěšném složení certifikátu a to buď v přípravě na vyšší certifikát a nebo v některém z udržovacích konverzačních kurzů s rodilým mluvčím. Jakým způsobem a kdy se mohou uchazeči přihlásit do vašich kurzů? Studenti se mohou hlásit do kurzů třikrát ročně a to v průběhu srpna, prosince a března. Přesné termíny a přihlášky jsou k dispozici na webových stránkách školy. Přihlásit se samozřejmě můžete i osobně v kanceláři nebo vám zašleme přihlášku poštou. Kapacita naší školy je až z 80% naplněna dlouhodobými studenty. Proto se bohužel často stává, že noví zájemci o studium nemohou ihned dostat místo v některém z kurzů a musí si počkat do dalšího zápisu. To je bohužel daň za limitovaný počet studentů v každé třídě. Novým zájemcům o studium tedy doporučuji trpělivost. Mgr. Alžběta Mrnuštíková - Head Teacher


inzlin1206

30

1.12.2004

2:12

Page 30

inZlin>tip

DEVÍTKA

restaurace a bowling v centru Zlína Bloumat po městě a nevědět, kam si zajít sednout s přáteli či obchodními partnery je ve Zlíně již dávnou minulostí. A nemusíte chodit daleko. Restaurace DEVÍTKA leží přímo v centru a to v komplexu tržnice, dnes známé jako Tržnice 99. V prvním patře Vás přivítá prostorný interiér s panomaratickým výhledem na okolí. Baťovský odkaz je zřejmý z instalovaných propagačních plakátů z 20. a 30. let minulého století. Příjemná a pohotová obsluha Vám zprostředkuje nejen skvělé gastronomické vymoženosti současné kuchyně, ale také širokou nabídku nápojů korunovanou špičkovými víny a devíti druhy kvalitních tuzemských i zahraničních piv. Vedle hojné nabídky jídel, které jsou většinou servírovány originálmím způsobem, stojí za zmínku specialita kuchyně: Hořící pánev, jež obnáší grilované plátky marinovaného masa dle vlastního výběru s lehce opraženou zeleninou, pšeničnými tortilami, avokádovou a smetanovou omáčkou. A pokud byste si chteli dát například pečenou mladou kachnu, nezapomeňte přijít o čtyři hodiny dříve :). Možnost pronájmu restaurace s kapacitou až 250ti lidí je skvělou výzvou pro pořádání firemních a soukromých akcí. Neváhejte a běžte se přesvědčit, že například oslavit Silvestr 2006 na Devítce může být také pro Vás ta správná volba.

DEVÍTKA - restaurace, bowling Náměstí Práce 1099, 760 01 Zlín, tel.: 577 596 112

www.devitka-restaurace.cz Provozní doba: Po- Čt 10.00 – 23.00, Pá - So: 10.00 – 03.00, Ne: 10.00 – 23.00


inzlin1206

1.12.2004

2:12

Page 31

ÛÜååo—äÜåì äàåìëâæí[—âìÚßðy äæ•åæêë—çæ„[Û[åo—ØâÚo— Û旭§—æêæÙ êØãæåÜâ—çé早¬—æêæÙ ãÜëåo—ëÜéØêؗê—æÙêãìßæì— Ø—Þéàãæí[åoä

ÇƗ¤—ÊƗ¨¨¥§§—¤©ª¥§§ ż—¨¨¥§§—¤—©©¥§§

·çäêbàäë֕ª§©¥¡•·Öçéä…äë֕béëç‡ çÚïÚçëÖØڕã֕éÚᣯ•ª¬¬•§¦­•­¥¦• åÞØÖèèä¢ïáÞã£ëï£Øï


inzlin1206

32

1.12.2004

2:12

Page 32

inZlin>autotip

Kdo chce SX4

na jaro - musí objednat již teď Nový křížený styl Suzuki SX4 kombinuje dynamiku SUV s elegancí osobních vozidel. Důvěrný a robustní design vnějšku vyvažuje odlišné prvky SUV s nízkými a širokými proporcemi a aerodynamickými liniemi. Nový vůz SX4 je k dispozici ve dvou verzích, Urban Line a Outdoor Line – bohužel obě jsou vyprodané do jara příštího roku. Snad se značce Suzuki podaří v následujícím roce alespoň částečně uspokojit vzrůstající poptávku nabídkou varianty SX4 sedan.

v různých lyžařských střediscích po celé východní a jihovýchodní Moravě. K tomuto si přizvala koho jiného, než sobě rovného odborníka na zimu a tou je zastoupení značky Rossignol v ČR firma Ski Charvátová. Spolu s dalšími partnery přichystají zajímavý program spojený s testováním lyží Rossignol a jízdami v zasněženém terénu horských středisek. Lidé budou moci potkávat Lyžařskou patrolu firmy Suzuki Simcar vybavenými vozy Suzuki Grand Vitara, Jimny a letošním bestsellerem SX4 4x4 např. ve střediscích jako jsou Kohůtka , Razula, Kyčerka a dalších oblíbených centrech lyžařů ze Zlínského kraje.

Hlavním znakem automobilu Suzuki SX4 outdoor-line jsou tři přepínatelné režimy systému 4x4, který vozidlu vždy zajišťuje dostatečnou ovladatelnost, větší než potřebujete při každodenních situacích. Hlavní součástí systému 4x4 je Electric Control Coupling Device (ECCD), elektronicky řízené spojování vícenásobné spojky. Toto zařízení se používá pro řízení množství točivého momentu na zadní ose. Přepínání mezi pohonem na dvě a čtyři kola se provádí jednoduše stisknutím přepínače, který je umístěn na dosah řidiče – na konzoli na zemi, blízko páky ruční brzdy. Prodejce vozů Suzuki firma Simcar připravuje na letošní lyžařskou sezónu dlouhodobý program, který bude zahrnovat prezentace vozů Suzuki 4x4 každý víkend

SIMCAR, v.o.s, Holešovská 380, Fryšták u Zlína, Tel.: 577 911 653, Tel./fax: 577 911 784, Tel.: 724 209 511, www.simcar.cz


inzlin1206

1.12.2004

2:12

Page 33

inZlin>

SOUTĚŽ Navrhněte

NOVÝ SLOGAN pro značku

33

Soutěžní otázky: 1) Kolik váží MP3 přehrávač GoGEN Kooki (bez baterie)? a) 208g b) 94g c) 35g

2) Jak velkou paměťovartou kartu přečte MP3 přehrávač GoGEN Kooki? a) 2GB b) 1GB

3) Navrhněte slogan pro značku GoGEN , maximálně 1 věta.

1. CENA MP3 přehrávač GoGEN MXM 410 Kooki, 1GB, FM

2.-5. CENA snowboardová čepice GoGEN

Pravidla Abyste mohli vyhrát některou z cen, musíte správně odpovědět na první dvě otázky a poslat návrh na slogan. Autor nejlepšího sloganu získá první cenu, MP3 přehrávač GoGEN Kooki. O vítězi rozhodne redakce magazínu InZlin a zástupci značky GoGEN. Odpovědi zasílejte e-mailem na adresu: inzlin@inzlin.info do 31.12. 2006 Vyhodnoceni proběhne 9.1. 2007

GoGEN by Oxygen

6.-10. CENA

Všem dobře známá značka spotřební elektroniky O2 Oxygen, zejména MP3 přehrávačů, se nyní rozrostla o značku GoGEN s přídomkem G2. GoGEN G2 (čteno „goudžen“) j e zde hlavně díky rozšíření portfolia nabízených výrobků americké značky označující kyslík. G2 zůstane věrná moderním technologiím jako je digitální vysílání, slim TV, LCD televizory či MP3 přehrávače. Potvrzením kvality nových výrobků pod značkou GoGEN je mimořádná záruka na televizory v délce 40 měsíců. Prodloužená záruka zaručuje vysoký standard televizorů G2, které budou především v provedení SLIM a budou mít vestavěný set top box, tedy přijímač digitálního vysílání. www.gogen.cz

stylové oranžové tričko GoGEN


inzlin1206

34

1.12.2004

2:12

Page 34

inZlin>tip

Hudba, video a texty - vše co jsem chtěl na cesty.. GoGEN MXM 410 Kooki Nedávno jsem pátral po cenově dostupném MP3 přehrávači s velkou pamětí, jenž dokáže přehrát video, má rádio a umožňuje čtení textů. Do školy to mám daleko, dojíždím vlakem a tento „prázdný“ čas jsem chtěl příjemně vyplnit. Na trhu je spousta vyhovujících modelů, ale jsou drahé, nebo jim chybí něco důležitého. Nakonec jsem narazil na KOOKI od americké značky GoGEN.

Design KOOKI mne zaujal hned na první pohled svým designem, potrpím si na hezké věci. Z počátku jsem si myslel, že se jedná o „chytrý“ mobil – KOOKI, je totiž velmi malý, lehký a rozložením ovládacích tlačítek i barevným displejem připomíná mini mobily. Každý kdo má rád kombinaci černé a stříbrné, si ho taky zamiluje.

Funkce Funkčně je KOOKI perfektní - hudba ze sluchátek má příjemný plný zvuk, zejména když oželíte trošku z kapacity paměti a převedete si svá zakoupená CD do MP3/WMA formátu v solidní kvalitě (128 kb/s). Barevný displej má 65 tisíc barev a vzhledem k jeho velikosti (1,5“) je výsledná kvalita přehrávaného videa velmi dobrá. Animované seriály vypadají na displeji skvěle.

Převod videa do vhodného formátu (.SMV) je snadné díky programu, jenž se nachází na přiloženém CD. Pro dostatečnou zásobu videí potřebujete slušnou kapacitu paměti já zvolil 2GB, což znamená přes 700 skladeb MP3/WMA. Vestavěný reproduktor rovněž není k zahození na tiché večerná poslouchání rádia či hudby před spaním. Výkon reproduktoru je odpovídající velikosti. Ani funkce diktafon nechybí. Ve vrchní části je mikrofon, kvalita hlasového záznamu je dobrá. Pokud nechcete minout přednášky, zastrčte KOOKI profesorovi do kapsičky od saka a klidně si zajděte do menzy. Rádio fungovalo bezvadně - předtím jsem jej nijak zvlášť neposlouchal, nyní s ním usínám - doporučuji vysílání stanice BBC na procvičení angličtiny. Baterie mne rovněž překvapila - hudbu jsem přehrával 14 hodin a video mi s přehledem jelo celou cestu vlakem ze Zlína do Prahy - 5 hodin. Čtení textů (funkce E-book) se podobá čtení SMS na mobilu, což mi nedělá problém.

Rozšíření a rozhraní Přehrávač KOOKI lze rozšířit o SD/MMC kartu až do kapacity 2GB, slot se nachází v horní části přehrávače. OSD menu je i v češtině, pokud vám angličtina není blízká. KOOKI od GoGEN všem vřele doporučuji.. Kája Mařík

GoGEN MXM 410 Kooki zakoupíte ve všech prodejnách EURONICS


inzlin1206

1.12.2004

2:12

Page 35


1.12.2004

2:12

Page 36

foto: OneFamily

inzlin1206


inzlin1206

1.12.2004

2:12

Page 37

Styly tetování Velmi oblíbené mezi všemi vrstvami je tzv.neo-tribal tetování. Tyto vzory vycházejí většinou z tradic (Haidů, Samoanců, Maorů, Dajaků, Ibanů, Indonésanů). Používají se jasné černé obrysy s geometrickými přírodními ornamenty. Indiánská tatuáž pochází z původních kultůr Ameriky (bizoni, koně, hlavy válečníků, portréty, čelenky, totemy). Dalším typem je asijské tetování, ta vycházejí hlavně z původních japonských motivů ( mnohobarevní draci, lvi, kapři opice ). Módní jsou keltské prvky ( uzly, bojovníci meče, slunce, démoni, lebky, kostry, upíři, kříže ). S tím do jisté míry souvisí sci-fi a fantasy tématika ovlivněná malíři H.R. Giger ( vetřelci, biomechanika ), nebo Luois Royo ( krásky fantastických tvarů ). Tetují se ale I původní flashe, čemuž se ve světě říká old-skool. Samostatnou kapitolu tvoří portréty slavných osob ( Marylin Monroe, Elvis Presley, herci, zpěváci, politici, fauna, osobní symboly, znamení zvěrokruhu atd. Pokud má klient zájem o originální tetování, nakreslím obrázek podle předlohy a vytetuji. PR Amonre

inzerce


foto: OneFamily

inzlin1206

1.12.2004

2:12

Page 38


inzlin1206

1.12.2004

2:12

Page 39


Krajský uřad (bud. 21)

Shadar

Golem Gambrinus klub

Golf bar u 19.jamky

ARCHA

Casino 777

Baltaci

2:12

Subform

September

Zelenáčova šopa

1.12.2004

Velryba

Delila

Extrem Sport

inzlin1206 Page 40


inzlin1206

1.12.2004

2:12

Page 41

inZlin>

41

PAT A MAT Co je to socialistický realismus? Je to základní umělecký směr, koncepce a tvůrčí metoda, vyjadřující socialistické pojetí světa a člověka a zobrazující život z hlediska ideálů socialismu a komunismu. Obludné, že? Od 50. let minulého století vyrostly jako houby po dešti po celé republice sochy hutníků, kovářů, horníků (socha horníka, kterou jsem viděl v Ostravě, připomínala Ramba se sbíječkou), Gottwaldů, Leninů, milicionářů, … Občas se objevil i nějaký traktorista a vrcholem pro mě byla v dobovém časopise fotografie, na které byla do bronzu odlita bulharská družstevnice, držící v náručí slepici. Socha, která vzdává hold lidské práci, může být skvělým výtvarným dílem (socha Koželuha od B. Jahody odhalená v roce 1948, stojící ve Zlíně pod hotelem Moskva).

Na Jižních svazích u Přerovanky stojí sousoší svářeče a zámečníka. Když jsem je po dlouhé době znovu uviděl, vzpomněl jsem si na případ sochaře Malejovského z Hradce Králové, autora pomníku Klementa Gottwalda,

který státníkovi uděl neúměrně velikou hlavu. Po slavnostním odhalení měli občané Hradce možnost pořádně se zasmát a socha dostala přezdívku Kuželka. Soudruzi museli původní hlavu uříznout, mistr zhotovil novou menší, kterou pak zpětně navařili na krk. Názory na zámečníka a svářeče, lidí, které jsem oslovil, jsou velmi zajímavé. Například přezdívky: Laurel a Hardy, Mat a Pat, Mutanti, Kosmonauti. Dvanáctiletý kluk měl vynikající postřeh. Myslel si, že postava stojící je hokejový brankář bez helmy. Názor můj? O jménu autora jsem raději nepátral. Má asi podobný problém jako sochař Malejovský. S tím rozdílem, že by nemusel měnit hlavy, ale trupy. Představa, že by měl ztvárnit sousoší mladých zdravotních sester, čerstvých absolventek Střední zdravotnické školy, nebo soch v Babiččině údolí (Babička s dětmi) je naprosto obludná. Čest práci! Roman Špidla


inzlin1206

42 1

1.12.2004

Pátek

Sobota

08:30 Holešov MKS: Vánoční trhy s kulturním programem 09:00 Angel club Březolupy: Angel Cup - turnaj v halové kopané 14:00 Sportovní hala Novesta: Winter Master of Rock 06 15:00 Velké kino:Čtyřlístek 16:00 MD Zlín: Vánoční koncert Orchestru Václava Hybše 16:00 Muzeum JVM: Vernisáž - Vánoce v muzeu 2006 17:00 Velké kino:Lovecká sezóna 17:00 Kino Květen:Stormbreaker 17:00 Vsetín kino Vatra:Mravenčí polepšovna 19:00 MD Zlín: Vánoční koncert Orchestru Václava Hybše 19:00 Čajovna Pohoda na Sadové: Komorní jazz - Hofbaue, Hanke 19:30 Velké kino:Malá Miss Sunshine 19:30 Kino Květen:Hadi v letadle 19:30 Luhačovice Kino Elektra: World Trade Center 19:30 Vsetín kino Vatra:Grandhotel 19:30 UH Slovácké divadlo:Modrá, modrá, modrá 19:30 UB Kino Máj:Nabít a zabít 20:00 Angel club Březolupy:Dj Fagan 20:00 Velryba Music Bar:Duplex dirty dancing 21:00 U Tetoura:Edelweiss Piraten, Rumburak, Zvoňte na poplach 21:00 Golem Gambrinus klub: Other Voices, The Doors Tribute

3

Page 42

inZlin>kalendář akcí

10:00 UH Slovácké divadlo:Princezny a loupežníci 16:00 Otrokovická Beseda: Vernisáž výstavy - Zvířátka 16:30 Otrokovická Beseda: Rozsvícení vánočního stromu 17:00 Kino Květen:Stormbreaker 17:00 Vsetín kino Vatra:Mravenčí polepšovna 17:00 UB - Muzeum J. A. Komenského::Vernisáž - Zvony z dílny M. Tomáškové-Dytrychové 19:00 Velké kino: Ondřej Havelka & Melody Makers 19:00 Malá scéna: Slavnostní zahájení sezóny - Ženitba 19:00 MD Zlín:Zkrocení zlé ženy 19:30 Kino Květen:Hadi v letadle 19:30 Luhačovice Kino Elektra:Super náhradník 19:30 Vsetín kino Vatra:Grandhotel 19:30 UH Klub kultury: Vánoční Rendez - vous s múzou 19:30 UB Kino Máj:Nabít a zabít 20:00 Master of Rock Cafe: Koncert - Axxis /DE/, Interitus /CZ/ 20:00 Angel club Březolupy: Modní přehlídka er. prádla + dj Stach 20:30 Val. Meziříčí M-KLUB: METRO SOUND FORCE dj’s and live sets 21:00 U Tetoura:Music jam 21:00 Golem Gambrinus klub: Večer žízní a tanců s Martinem Königem

2

2:12

Neděle

09:00 Muzeum JVM: Mikulášský jarmáček a Mikulášský rej 14:00 VS zámek:Vernisáž - Lada Urbanová Obrazy 14:00 Val. Meziříčí - KZ:Mikuláš v muzeu 14:30 MD Zlín:Puf a Muf 14:30 UH kino Hvězda:Malovásek 15:00 Kino Květen:O pejskovi a kočičce 15:00 Golem Gambrinus klub: Mikulášská besídka 15:00 UH Klub kultury:Nedělní čaj s UH Bandem 15:00 UB DK:Mikulášský karneval 15:30 UH kino Hvězda: Mikuláš, čert a anděl - pohádky 16:00 VS zámek: Vernisáž - Zdeněk Hajný Cesty za světlem 17:00 Velké kino:Lovecká sezóna 17:00 Kino Květen:Stormbreaker 17:00 Vsetín kino Vatra:Mravenčí polepšovna 17:00 UH Kino Hvězda:Casino Royale 18:30 KM Jazz Club: Mikulášský koncert - Gospel Time Praha 19:00 Malá scéna:N. V. Gogol - Ženitba 19:00 UH Slovácké divadlo:Liška Bystrouška 19:30 Velké kino:Malá Miss Sunshine 19:30 Kino Květen:Hadi v letadle 19:30 Luhačovice Kino Elektra: World Trade Center

19:30 19:30 19:30 20:00

Kunovice Kino Lípa:Tommyho peklo Vsetín kino Vatra:Grandhotel UB Kino Máj:Nabít a zabít UH Kino Hvězda:Casino Royale

4

Pondělí

09:00 10:00 10:00 10:00

20:00

Muzeum JVM:Čertovská dílna Velké kino:Kráska v nesnázích MD Zlín Studio Z:Jáma a kyvadlo Knihovna Fr. Bartoše: Internet na první pokus Muzeum JVM:Čertovská dílna Velké kino:Vánoční Dáda hitparáda Vsetín kino Vatra:Mravenčí polepšovna UH Kino Hvězda:Casino Royale Kino Květen:Čas Holešov Kino Svět:Děkujeme, že kouříte Hvězdárna: Proč už Pluto není planeta? - přednáška Velké kino:Po hlavě do ... Vsetín kino Vatra:Ďábel nosí Pradu DK Kroměříž:Na tý louce zelený - Hudební divadlo V Karlíně UH Kino Hvězda:Casino Royale

5

Úterý

09:00 10:00 13:00 15:00 15:00 15:00 16:00

Muzeum JVM:Čertovská dílna MD Zlín Studio Z:Jáma a kyvadlo Muzeum JVM:Čertovská dílna Kino Květen:Auta - vstup volný UH - Masarykovo nám.:Mikulášský rej Rožnov p. VMP:Mikulášský podvečer Knihkupectví Kanzelsberger:Autogramiáda J.F. Bobáka - Na Tlusté hoře lesíček Netradiční kavárna Slunečnice: Mikuláš pro veřejnost UB Kino Máj:Auta Velké kino:Lovecká sezóna Kino Květen:Extrémní svahy Kino Květen:Extrémní svahy - vstup volný Vsetín kino Vatra:Mravenčí polepšovna UH Kino Hvězda:Casino Royale Hvězdárna:Deskové hry Albireo Čajchána Gato: Přednáška: Šamanské bubnování Holešov Kino Svět:Děkujeme, že kouříte Velké kino:Po hlavě do ... Kino Květen:Dobrý ročník Napajedla kino:Zuřící býk Vsetín kino Vatra:Ďábel nosí Pradu UH Reduta:Jazzgang UB Kino Máj:Block party DK Vsetín:Koncert Monkey Business UH Kino Hvězda:Casino Royale Golem Gambrinus klub:Deadly Bread, The Pervers Animals, Senzace ...

13:00 16:30 17:00 17:00 19:00 19:00 19:00 19:30 19:30 19:30

16:00 16:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 18:00 18:00 19:00 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 20:00 20:00 21:00

6

Středa

10:00 UH Slovácké divadlo:Princezny a loupežníci 10:00 MD Zlín:Limonádový Joe 13:00 Muzeum JVM:Oldřich Unar - řezbář, tvůrčí dílna “Nový betlém” 15:30 UH kino Hvězda:Garfield 2 16:00 Val. Meziříčí - KZ:Přednáška: Za poznáním přírody ve světě i u nás 17:00 Kunovice Kino Lípa:Garfield 2 17:00 Vsetín kino Vatra:Mravenčí polepšovna 17:00 DK Kroměříž: Taneční podvečer - Mikulášský čaj o páté 17:00 Muzeum JVM:Vánoční koncert 17:00 UH Kino Hvězda:Casino Royale 18:00 Čajchána Gato:Přednáška: Cesty duší 18:30 Čajírna u Pythona: Provance - diaprojekce Petr Plaček 19:00 Velké kino: Vánoční koncert Alice Konečné a jejích hostů 19:00 Val. Meziříčí M-KLUB:Divadlo Schod uvádí reprízu hy Kdo je tady blázen? 19:00 VS zámek:Přednáška: Za poznáním přírody ve světě i u nás 19:30 Luhačovice Kino Elektra:Samaritánka 19:30 Kunovice Kino Lípa:Garfield 2 19:30 Vsetín kino Vatra:Ďábel nosí Pradu 19:30 Holešov MKS:Screamers Travesti Show 19:30 UB Kino Máj:Extrémní svahy 20:00 Zelenáčova šopa:Koncert - Jiří Plocek, Jitka Šuranská + Podjezd 20:00 UH kino Hvězda:Shortbus + Karneval zvířat 21:00 Golem Gambrinus klub:Babička, Slávek Janda Banda

7

Čtvrtek

10:00 MD Zlín:Mach a Šebestová

13:00 Muzeum JVM:František Zuska - slaměné ozdoby, tvůrčí dílna 14:30 MD Zlín:Mach a Šebestová 16:00 UH kino Hvězda:Goldfinger 17:00 Velké kino:Spláchnutej 17:00 Vsetín kino Vatra:Ro/c/k podvraťáků 17:00 Muzeum JVM:Vánoční koncert 17:30 Rožnov p. Rad.:Rožnovský fejeton 2006, Klíček 2006 - knihovna 18:00 UH Kino Hvězda:Ro/c/k podvraťáků 19:00 Holešov Kino Svět:Samaritánka 19:00 Akademia centrum UTB:Fleret s Jarmilou Šulákovou - koncert 19:00 Hvězdárna: Cestopisná přednáška: Trek ke K2 19:30 Velké kino:Parfém: Příběh vraha 19:30 Luhačovice Kino Elektra:Ďábel nosí Pradu 19:30 Vsetín kino Vatra:Ro/c/k podvraťáků 19:30 UH Slovácké divadlo:Vycucnutí 19:30 UB Kino Máj:Extrémní svahy 20:00 Master of Rock Cafe: Koncert - In Extremo /DE/, Jackey 20:00 Val. Meziříčí M-KLUB: ”EP DOCUKU 2006” - folklorbeat 20:00 UH Kino Hvězda:Ro/c/k podvraťáků 20:00 UH Kino Hvězda:Ďábel nosí Pradu 21:00 U Tetoura:Let’s do it tonight /pop-jazz/, Radio jam /acid j. 21:00 Velryba Music Bar:Koncert Mňága a Žďorp

8

Pátek

00:00 Angel club Březolupy:Tradiční zabíjačka 09:00 Muzeum JVM:M. Zavrtálková - výroba betlému, tvůrčí dílna 13:00 Muzeum JVM:M. Zavrtálková - výroba betlému, tvůrčí dílna 16:00 UH Kino Hvězda:Happy feet 17:00 Velké kino:Spláchnutej 17:00 Kino Květen:Klik - život na dálkové ovládání 17:00 Vsetín kino Vatra:Ro/c/k podvraťáků 17:00 Muzeum JVM:Vánoční koncert 17:30 UH Kino Hvězda:Ro/c/k podvraťáků 18:00 Alternativa:Posezení se spisovatelkou Martou Zapletalovou 18:00 UB DK:Vánoční koncert Dětského pěv. sboru Comenius 18:30 MD Zlín:Limonádový Joe 19:00 Holešov Kino Svět:Samaritánka 19:00 Malá scéna:Když tančila ... 19:00 Baťova vila:Koncert Zuzana Lapčíková a Josef Feča 19:00 Rožnov - Spol. dům:Muziky, muziky Divadlo Berani z Tíškovic 19:30 Velké kino:Parfém: Příběh vraha 19:30 Kino Květen:Grandhotel 19:30 Luhačovice Kino Elektra:Ďábel nosí Pradu 19:30 Vsetín kino Vatra:Ro/c/k podvraťáků 19:30 UH Slovácké divadlo: Donaha! - uzavřené představení 19:30 Otrokovická Beseda:Vánoční koncert rockového sboru Svatý pluk 19:30 UB Kino Máj:Mini kino music fest 20:00 UH Kino Hvězda:Ďábel nosí Pradu 21:00 U Tetoura:Mirečkovi sekerášé, Warren’n’Beauty 21:00 Golem Gambrinus klub:Tancovačka

9

Sobota

00:00 Angel club Březolupy:Jarmark lidových řemesel a speciality ze zabijačky 08:00 Rožnov p. VMP:Vánoční jarmark 16:00 UH Kino Hvězda:Happy feet 17:00 Vsetín kino Vatra:Ro/c/k podvraťáků 17:30 UH Kino Hvězda:Ďábel nosí Pradu 18:00 Velké kino:Orientální show Aphrodite 19:00 MD Zlín:Smrt Hippodamie 19:00 Master of Rock Cafe:Podjezd - country bál 19:30 Kino Květen:Grandhotel 19:30 Luhačovice Kino Elektra: Hezké chviky bez záruky 19:30 UH Slovácké divadlo:Modrá, modrá, modrá 19:30 Holešov MKS:Docuku - kapela z Val. Meziřící 19:30 Lukov Podhoran:62. beseda u cimbálu 19:30 DK Vsetín:Vánoční koncert Jitky Zelenkové 19:30 UB Kino Máj:Skrytá identita 20:00 DK Kroměříž:Mikulášská oldies 20:00 Velryba Music Bar:Positive vibes 20:00 UH Kino Hvězda:Ro/c/k podvraťáků 20:30 UH klub Mír:Tommyho banda 21:00 U Tetoura: Chorus /hardrock/, Imortela /metal/


inzlin1206

1.12.2004

2:12

Page 43


inzlin1206

44

1.12.2004

Neděle

10:00 DK Zlín:Pohádka Bubáci 14:00 UH Reduta:Princové jsou na draka - Divadlo pro radost 14:30 DK Kroměříž:Kůzlátka a vlk - Divadlo Špílberg Brno 14:30 UH kino Hvězda:Malovásek 15:00 Kino Květen:Lyšajův sen 15:00 VS zámek:Vernisáž - Interfotoklub 15:30 Malá scéna:U nás v Nesvárově aneb kdo přemůže draka 15:30 UH Kino Hvězda:Happy feet 16:00 DK Vsetín:O perníkové chaloupce - Divadlo Radost 17:00 Velké kino:Spláchnutej 17:00 Kino Květen:Klik - život na dálkové ovládání 17:30 UH Kino Hvězda:Ro/c/k podvraťáků 19:00 MD Zlín:Vánoční koncert Ládi Kerndla 19:30 Velké kino:Parfém: Příběh vraha 19:30 Kino Květen:Grandhotel 19:30 Luhačovice Kino Elektra: Hezké chviky bez záruky 19:30 Kunovice Kino Lípa:Dům u jezera 19:30 Vsetín kino Vatra:Bratři 19:30 UH Slovácké divadlo: Sugar /Někdo to rád horké/ 19:30 UB DK:Vladimír Hron Vánoční hvězdy, které nehasnou 19:30 UB Kino Máj:Skrytá identita 20:00 UH Kino Hvězda:Ďábel nosí Pradu

11

Pondělí

10:00 16:00 17:00 17:00 17:30 19:00 19:00 19:00 19:00

Knihovna Fr. Bartoše:Internet pro seniory UH Kino Hvězda:Happy feet Velké kino:Spláchnutej Vsetín kino Vatra:Ro/c/k podvraťáků UH Kino Hvězda:Ro/c/k podvraťáků Kino Květen:Beastie Boys Velké kino:Screamers - Vánoční speciál Holešov Kino Svět:Miami Vice Malá scéna: Woody, Woody .... aneb 36. repríza MD Zlín Studio Z:Život je zatraceně krásnej Velké kino:Parfém: Příběh vraha Vsetín kino Vatra:Iluzionista Čajovna - Múzický klub: Jiří Černý - Rockování Velryba Music Bar:Vlasta Horvát UH Kino Hvězda:Ro/c/k podvraťáků

19:00 19:30 19:30 19:30 20:00 20:00

Page 44

inZlin>kalendář akcí

21:00 Bylnice Ex club: JZD Clubbing * 6 : Jonny F, Juris, Papioil .....

10

2:12

12 Úterý 09:00 Muzeum JVM:Přednáška: Cesta za betlémskou hvězdou 11:00 Muzeum JVM: Přednáška: Cesta za betlémskou hvězdou 14:00 DK Kroměříž:Vánoce na zámku 14:40 Muzeum JVM:Přednáška: Cesta za betlémskou hvězdou 16:00 Alternativa:ZUŠ Ya,aja - Popsong party 16:30 KM Kavárna Slavia: Hudební vizitka Jazz Clubu 17:00 Velké kino:Spláchnutej 17:00 Vsetín kino Vatra:Ro/c/k podvraťáků 17:00 Muzeum JVM:Přednáška: Cesta za betlémskou hvězdou 18:00 UH Slovácké divadlo:Skleněný zvěřinec 18:00 UH Slovácké muzeum:Rockové koledování se Svatým plukem 19:00 Velké kino:Koncert Hradišťan 19:00 Holešov Kino Svět:Miami Vice 19:00 MD Zlín Divadélko v klubu:Poletíme, slavná soudní stolice, poletíme ..... 19:00 Otrokovická Beseda:Screamers - Vánoční speciál 19:00 Rožnov - Spol. dům: Vánocční koncert Václava Hudečka 19:30 Velké kino:Parfém: Příběh vraha 19:30 Napajedla kino:Zvrácený Francie 19:30 Vsetín kino Vatra:Iluzionista 19:30 UH Klub kultury: Marc Camoletti: Na správné adrese 19:30 UB Kino Máj: Beastie Boys, 50 kamer a 40 tisíc očí 20:00 Zelenáčova šopa:Koncert - Žalman a spol.

13 Středa 00:00 UB - Muzeum J. A. Komenského:Figurky z kukuřičného šustí - Fr. Snopková 00:00 UB Kino Máj: Texaský masakr motorovou pilou: Počátek

09:00 UB - Muzeum J. A. Komenského: Dětská cimbálová muzika Šablička 09:00 Muzeum JVM:Pekařská dílna 13:00 Muzeum JVM:Pekařská dílna 15:00 Knihovna Fr. Bartoše: Elektronický katalog knihovny 15:30 UH Kino Hvězda:Happy feet 16:00 UH Slovácké divadlo: Klub sebevrahů - uzavřené představení 16:00 UB Kino Máj:Vějíř lady Windermerové 17:00 Velké kino:Spláchnutej 17:00 Kunovice Kino Lípa: Kouzelná chůva Nanny McPhee 17:00 Otrokovice-Kino Beseda: Hezké chviky bez záruky 17:00 Vsetín kino Vatra:Ro/c/k podvraťáků 17:00 Knihovna Fr. Bartoše: Hej, mistře .... - předvánoční vyprávění 17:00 Holešov galerie:Volné sdružení výtvarníků Moravy Amart - vernisáž 17:30 UH Kino Hvězda:Ro/c/k podvraťáků 18:00 Holešov MKS:Vánoční pohlazení - koncert 18:00 Val. Meziříčí M-KLUB:Lišák je lišák, koncert brněnské kapely Ty syčáci 18:30 Čajírna u Pythona:Noemi8 - koncert + muzikoterapie 19:00 Holešov Kino Svět:Kráska v nesnázích 19:00 Akademia centrum UTB:Marc Camoletti: Na správné adrese 19:00 UH Reduta:Vánoční koncert ZUŠ 19:30 Velké kino:Parfém: Příběh vraha 19:30 Malá scéna - Charlie:TranSylvania 19:30 Kunovice Kino Lípa: Kouzelná chůva Nanny McPhee 19:30 Otrokovice-Kino Beseda: Hezké chviky bez záruky 19:30 Vsetín kino Vatra:Iluzionista 19:30 DK Kroměříž:Wabi Daněk a Miloš Dvořáček - 35 let Na cestě 20:00 Golem Gambrinus klub: Kotva vol. 2: Live music - Claim 20:00 UH kino Hvězda:Nauka o snech

14 Čtvrtek 00:00 Netradiční kavárna Slunečnice:Poradana ICM, Mudr. Strnadelová 09:00 Muzeum JVM:Vánoční dílna 10:00 MD Zlín:R. U. R. 10:00 Knihovna Fr. Bartoše:Internet pro seniory 13:00 Muzeum JVM:Vánoční dílna 14:00 Knihovna Fr. Bartoše:Předvánoční kratochvíle - výtvarná dílna pro děti 16:00 Luhačovice Kino Elektra:Stormbreaker 16:00 UH kino Hvězda:Ozvěny PAF Olomouc: polská animace + J. Norštejn 17:00 Velké kino:Happy feet 17:00 Vsetín kino Vatra:V tom domě straší 18:00 UH Slovácké divadlo:Léto v Laponsku 18:00 UH Kino Hvězda:Iluzionista 19:00 Holešov Kino Svět:Kráska v nesnázích 19:00 Sportovní hala Novesta:Koncert - Olympic 19:00 Pozlovice OGAR:Koncert - Cop 19:00 Rožnov - Spol. dům:B. Bocek, T. Malina, D. Kulišák - world music 19:30 Velké kino: Texaský masakr motorovou pilou: Počátek 19:30 Luhačovice Kino Elektra:Stormbreaker 19:30 Vsetín kino Vatra:Hezké chviky bez záruky 19:30 UH Slovácké divadlo: Sugar /Někdo to rád horké/ 19:30 UB DK:X. Brodské koledování 19:30 UB Kino Máj:Texaský masakr motorovou pilou: Počátek 20:00 UH klub Mír:Vánoční koncert: Michal Prokop & Framus 5 20:00 UH Kino Hvězda:Zajatci mlhy 20:00 UH Kino Hvězda:Candy 20:30 Holešov MKS: James Harries - special koncert

15 Pátek 10:00 Knihovna Fr. Bartoše:Internet pro seniory 13:00 Muzeum JVM:Vánoční dílna 16:00 MD Zlín Divadélko v klubu: Matylda a Emílie 17:00 Velké kino:Happy feet 17:00 Kino Květen:Kupředu levá, kupředu pravá 17:00 Vsetín kino Vatra:V tom domě straší 17:00 UB DK:Vernisáž: Antonín Gavlas - Obrazy 17:30 UH Kino Hvězda:Candy 18:00 Val. Meziříčí - KZ:Vánoční koncert pěveckého sboru Hedvika

19:00 19:00 19:00 19:00 19:30

21:00

Luhačovice Kino Elektra:Ryan Malá scéna:N. V. Gogol - Ženitba Pozlovice OGAR:Koncert - Poutníci Hvězdárna:Vánoční koncert skupiny Podjezd Velké kino: Texaský masakr motorovou pilou: Počátek Kino Květen:Kupředu levá, kupředu pravá Vsetín kino Vatra:Hezké chviky bez záruky UH Slovácké divadlo:Donaha! UB Kino Máj:World Trade Center UH klub Mír:PEACE MUSIC FEST Angel club Březolupy: Dj Stach a barman Choze UH Kino Hvězda:Zajatci mlhy UH Kino Hvězda:Iluzionista U Tetoura: Theat - Room /divadlo, performance/ Golem Gambrinus klub:Večer žízní a canců

16

Sobota

19:30 19:30 19:30 19:30 20:00 20:00 20:00 20:00 21:00

16:00 Luhačovice Kino Elektra: Asterix a Vikingové 16:00 UH Kino Hvězda:Lovecká sezóna 17:00 Velké kino:Happy feet 17:00 Kino Květen:Kupředu levá, kupředu pravá 17:00 Vsetín kino Vatra:V tom domě straší 17:00 UH Reduta:Svatopluk - vánoční koncert 17:00 Rožnov p. VMP:Živý betlém 17:30 UH Kino Hvězda:Iluzionista 19:00 MD Zlín:Kdo hledá, najde 19:00 UH klub Mír:X-MESS Pogo 4: Podworkowi Chuligani, AQQ ..... 19:30 Velké kino: Texaský masakr motorovou pilou: Počátek 19:30 Kino Květen:Skrytá identita 19:30 Luhačovice Kino Elektra:Grandhotel 19:30 Vsetín kino Vatra:Hezké chviky bez záruky 19:30 UH Slovácké divadlo:Léto v Laponsku 19:30 UH Slovácké divadlo: Sugar /Někdo to rád horké/ 19:30 Čajovna Pohoda na Sadové: Kytarový koncert - Dan Janál 19:30 UH Reduta:Svatopluk - vánoční koncert 19:30 UB DK:Olšava 55 - Když jsem šel po Brodě 19:30 UB Kino Máj:World Trade Center 20:00 Master of Rock Cafe: Jaksi taksi - Rocková dvanáctka 20:00 Angel club Březolupy: Koncert - Argema a Morčata na útěku 20:00 UH Kino Hvězda:Candy 21:00 U Tetoura:Senzace příštího léta /regae/, Sakumprásk /ska/ 21:00 Golem Gambrinus klub:UNITED FLAVOUR 21:00 VS Club Áčko: HIP HAP HOP * 2 - Djs Karel, Pilot .....

17

Neděle

10:00 13:30 15:00 15:00 15:00 15:30 16:00

Velké kino:Františkovo čarování s Majdou UH kino Hvězda:Malovásek Kino Květen:Kočičí slovo Vsetín kino Vatra:Krakonošovy pohádky I. UH Klub kultury:Nedělní čaj s UH Bandem Malá scéna:Pipi Dlouhá Punčocha Luhačovice Kino Elektra: Asterix a Vikingové UB DK:Tradiční vánoční koncert Pěveckého sboru Dvořák UH Kino Hvězda:Lovecká sezóna Kino Květen:Skrytá identita Vsetín kino Vatra:V tom domě straší MD Zlín:Vánoční koncert Sdružení dech. orchestru mladých Holešov MKS:KM Big Band Otty Šalera Ekocentrum Čtyřlístek:ZŠ Želechovice Adventní neděle Rožnov p. VMP:Živý betlém UH Kino Hvězda:Candy KM Hotel Oskol: Vánoční besedování s country Velké kino:Koncert Hana a Petr Ulrychovi Malá scéna:N. V. Gogol - Ženitba Luhačovice Kino Elektra:Grandhotel Kunovice Kino Lípa:Let číslo 93 Vsetín kino Vatra:Hezké chviky bez záruky UB Kino Máj:World Trade Center Kino Květen:Skrytá identita UH Kino Hvězda:Iluzionista

16:30 16:30 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 18:00 18:30 19:00 19:00 19:30 19:30 19:30 19:30 19:45 20:00

18 Pondělí 17:00 Velké kino:Happy feet 17:00 Vsetín kino Vatra:Malá Miss Sunshine 17:00 UH Klub kultury:


inzlin1206

1.12.2004

2:12

Page 45


inzlin1206

46

1.12.2004

19:00 19:30 19:30 20:00

19

Úterý

09:00 10:00 10:00 16:00 16:00 17:00 17:00 17:00

UH Slovácké muzeum:Vánoce v muzeu UH Slovácké divadlo:Princezny a loupežníci MD Zlín:Muž z kraje La Mancha UB Kino Máj:Broučkova rodina UH Kino Hvězda:Lovecká sezóna Velké kino:Happy feet Vsetín kino Vatra:Malá Miss Sunshine UB - Muzeum J. A. Komenského:Uherskobrodské orloje - videofilm s přednáškou UB Kino Máj: Indie smyslu zbavená - přednáška UH Kino Hvězda:Rytíři nebes Hvězdárna:Deskové hry Albireo Holešov Kino Svět:Krajina přílivu Akademia centrum UTB: Richard Baer: Smíšené pocity MD Zlín:Kdo hledá, najde Velké kino:Volver Napajedla kino:Pink Floyd - The Wall Vsetín kino Vatra:Hadi v letadle DK Kroměříž:Předvánoční koncert Konzervatoře Vejvanovského UB Kino Máj:Prokletí Zelenáčova šopa:Koncert - Odpolení směna UH Klub kultury: Screamers - Vánoční speciál UH kino Hvězda:Souboj s nebem

17:30 17:30 18:00 19:00 19:00 19:00 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 20:00 20:00 20:00

20 Středa 10:00 UH Slovácké divadlo:Vycucnutí 10:00 MD Zlín:Zkrocení zlé ženy 14:00 Velké kino: Piráti z Karibiku - Truhla mrtvého muže 15:30 UH kino Hvězda:Anděl Páně 17:00 Velké kino:Happy feet 17:00 Otrokovice-Kino Beseda:Grandhotel 17:00 Vsetín kino Vatra:Malá Miss Sunshine 19:00 Holešov Kino Svět:Prachy dělaj člověka 19:00 Rožnov - Spol. dům:Graffovo kvarteto 19:30 Velké kino:Volver 19:30 Malá scéna - Charlie:Pink Floyd - The Wall 19:30 Kunovice Kino Lípa:Anděl Páně 19:30 Otrokovice-Kino Beseda:Grandhotel 19:30 Vsetín kino Vatra:Hadi v letadle 19:30 UB Kino Máj:Candy 20:00 Zelenáčova šopa: Koncert - Bumerang a hosté 20:00 UH Kino Hvězda:Rytíři nebes 20:00 UH kino Hvězda:Všichni možní sběrači a já 21:00 Golem Gambrinus klub:Tancovačka 21:00 Velryba Music Bar: Koncert - Anera Langerová

21 Čtvrtek 10:00 16:00 16:30 17:00 17:00 17:00 18:30 19:00 19:00 19:00 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 20:00 20:00 20:00 20:30

Page 46

inZlin>kalendář akcí

Vánoční koncert Stříbrňanky Kino Květen:Půl čtvrté Holešov Kino Svět:Krajina přílivu MD Zlín Divadélko v klubu:Poletíme, slavná soudní stolice, poletíme ..... Hvězdárna:Přednáška: Saturn Velké kino:Volver Vsetín kino Vatra:Hadi v letadle Zelenáčova šopa:Koncert - The Sidenburns

19:00 19:00 19:00

2:12

MD Zlín:Muž z kraje La Mancha UH kino Hvězda:Nebe nad Berlínem DK Vsetín:Živý betlém Velké kino:Eragon Vsetín kino Vatra:Spláchnutej Muzeum JVM: Slavnostní vernisáž “ Nového beltéma” UH Kino Hvězda:Kráska v nesnázích Holešov Kino Svět:Prachy dělaj člověka MD Zlín:R. U. R. Pozlovice OGAR: Koncert - Ivo Viktorin a kapela, Druhá Tráva Velké kino:Eragon Vsetín kino Vatra:Kráska v nesnázích UH Reduta:Komorní soubor Tilia UB DK:Koncert Donští kozáci UB Kino Máj:Candy Val. Meziříčí M-KLUB:”HOVADA BOŽÍ” koncert skupiny Jablkoň Zelenáčova šopa: Koncert - Robert Křesťan a Druhá tráva Velryba Music Bar:Koncert Čechomor UH Kino Hvězda:Rytíři nebes

22 Pátek 10:00 UH Slovácké divadlo: Jak čert vyletěl z kůže 10:00 MD Zlín:Muž z kraje La Mancha

17:00 17:00 17:00 17:30 19:00 19:00 19:30 19:30 19:30 19:30 20:00 20:00 21:00 21:00

Velké kino:Eragon Kino Květen:Mravenčí polepšovna Vsetín kino Vatra:Spláchnutej UH Kino Hvězda:Rytíři nebes MD Zlín:Kdo hledá, najde Angel club Březolupy:Vánoční koncert Čechomor a Jižané Velké kino:Eragon Kino Květen:Ďábel nosí Pradu Vsetín kino Vatra:Kráska v nesnázích UB Kino Máj:Hadi v letadle UH klub Mír:El Chorro - 5 let kakofonie, Alone in the Silence UH Kino Hvězda:Kráska v nesnázích U Tetoura:Audio Freakz II /live set party/ Golem Gambrinus klub:Večer žízní a canců

23 Sobota 17:00 17:00 17:00 17:30 19:00 19:00 19:30 19:30 19:30 19:30 20:00 21:00

Velké kino:Eragon Kino Květen:Mravenčí polepšovna Vsetín kino Vatra:Spláchnutej UH Kino Hvězda:Rytíři nebes UH klub Mír:Pungent Strench + support Angel club Březolupy:Vánoční koncert Harlej, Flaam a Bačkůrky z mechu Velké kino:Eragon Kino Květen:Ďábel nosí Pradu Vsetín kino Vatra:Kráska v nesnázích UB Kino Máj:Hadi v letadle UH Kino Hvězda:Kráska v nesnázích Golem Gambrinus klub:Fakultura - Metalica Revival, Iron Maiden Revival

24 Neděle 00:00 00:00 00:00 21:00

Velké kino:Kino nehraje Vsetín kino Vatra:Kino nehraje UB Kino Máj:Kino nehraje Golem Gambrinus klub: CHRISTMAS URBAN NIGHT

25 Pondělí 00:00 00:00 14:30 15:00 17:00 19:00 19:30 20:00 20:00 20:30

Vsetín kino Vatra:Kino nehraje UB Kino Máj:Kino nehraje MD Zlín:Puf a Muf UH Kostel sv. Fr. Xaverského:Cimbálová muzika S. Gabriela a hostů Velké kino:Eragon Holešov MKS:Besídka na rozloučenou..? Los Perdidos, Hvizd... Velké kino:Eragon Musicland Zlín: TOUR DE TRANCE welcome edition Angel club Březolupy:Dj Kopčil UH klub Mír:BASTA FIDLI! vol. 3

26 Úterý 00:00 UH Klub kultury: Štěpánská beseda u cimbálu 14:00 Rožnov p. VMP:Štěpánská koleda 15:00 UH Slovácké divadlo: Jak čert vyletěl z kůže 15:00 UH Kostel sv. Fr. Xaverského:Svatý pluk se sbormistrem J. Gajdošíkem a hosté 15:30 Malá scéna:Pipi Dlouhá Punčocha 16:00 MD Zlín:Zkrocení zlé ženy 16:00 Rožnov p. VMP:Štěpánská koleda 17:00 Velké kino:Eragon 17:00 Vsetín kino Vatra:Spláchnutej 17:30 UH Kino Hvězda:Miluju Tě k sežrání 18:30 KM Hotel Oskol:Na Štěpána .... 19:30 Velké kino:Eragon 19:30 Vsetín kino Vatra:Texaský masakr motorovou pilou: Počátek 19:30 UB Kino Máj:Ďábel nosí Pradu 20:00 UH klub Mír:Rudé kostry, Vladivojna La Chia & Banana 20:00 Angel club Březolupy:Erotická party 20:00 UH kino Hvězda:život Briana 21:00 U Tetoura: Folk3mail, Návratníček, Ležérně v leže 21:00 Golem Gambrinus klub:Štěpánská 21:00 Val. Klobouky - KD Sokol:Mototechna * 08 : Siki, Papioil, Rusty Fox .....

27 Středa 15:30 UH kino Hvězda:Anděl Páně 16:00 UH Slovácké divadlo:Jak čert vyletěl z kůže - uzavřené představení 17:00 Velké kino:Eragon 17:00 Kunovice Kino Lípa: Hezké chviky bez záruky 17:00 Otrokovice-Kino Beseda: Mravenčí polepšovna

17:00 17:30 19:00 19:00 19:30 19:30 19:30 19:30 20:00 20:00 21:00

Vsetín kino Vatra:Spláchnutej UH Kino Hvězda:Miluju Tě k sežrání Holešov Kino Svět:Vějíř lady Windermerové Hvězdárna: Povánoční koncert skupiny Krutý omyl Velké kino:Uzavřené představení Kunovice Kino Lípa: Hezké chviky bez záruky Vsetín kino Vatra: Texaský masakr motorovou pilou: Počátek UB Kino Máj:Ďábel nosí Pradu Val. Meziříčí M-KLUB:”JAM NO MORE!” UH kino Hvězda:TranSylvania Golem Gambrinus klub:Deep Purple Revival, Frank Zappa Quartet

28 Čtvrtek 10:00 DK Kroměříž: O Krtečkovi - Divadlo Genus Brno 16:00 UH Slovácké divadlo: Jak čert vyletěl z kůže 16:00 UH kino Hvězda:Mléčná dráha 16:30 Vsetín kino Vatra:Casino Royale 17:00 Velké kino:Eragon 18:00 UH Kino Hvězda:Spláchnutej 19:00 Holešov Kino Svět:Vějíř lady Windermerové 19:00 MD Zlín:Figarova svatba 19:30 Velké kino:Ďábel nosí Pradu 19:30 Vsetín kino Vatra:Casino Royale 19:30 UB Kino Máj:Casino Royale 20:00 U Tetoura: Climate, Renewal, Dirty Talking, Enigmatic Fate 20:00 Rožnov p. Rad.:Ein Kessel Buntes - koncert amatérských kapel 20:00 UH Kino Hvězda:Potomci lidí

29 Pátek 10:00 Ranč Kostelany: Memoriál rodiny Manďákových 16:30 Vsetín kino Vatra:Casino Royale 17:00 Velké kino:Eragon 17:00 Kino Květen:Show začíná 17:30 UH Kino Hvězda:Spláchnutej 19:00 MD Zlín:Kdo hledá, najde 19:00 Ranč Kostelany:Společenský galavečer 19:30 Velké kino:Ďábel nosí Pradu 19:30 Vsetín kino Vatra:Casino Royale 19:30 UH Slovácké divadlo:Rychlé šípy 19:30 UB Kino Máj:Casino Royale 20:00 Val. Meziříčí M-KLUB:Poslední metalová noc 2006: Silent Stream, Memoria 20:00 Angel club Březolupy:Dj Stach 20:00 UH Kino Hvězda:Potomci lidí 21:00 U Tetoura:Street /grunge/, Sdružení poklepu /world beat/ 21:00 Golem Gambrinus klub:Tancovačka

30 Sobota 15:00 15:30 16:30 17:00 17:30 19:00 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 20:00 20:00 21:00

Velké kino:Vánoční sen UH Kino Hvězda:Spláchnutej Vsetín kino Vatra:Casino Royale Velké kino:Eragon UH Kino Hvězda:Spláchnutej MD Zlín:Limonádový Joe Velké kino:Ďábel nosí Pradu Vsetín kino Vatra:Casino Royale UH Slovácké divadlo:Rychlé šípy UH Slovácké divadlo:Donaha! UB Kino Máj:Casino Royale Angel club Březolupy:Dj Mario UH Kino Hvězda:Potomci lidí Golem Gambrinus klub:HAPPY SKA YEAR

31 Neděle 15:00 Vsetín kino Vatra:Distrikt 15:00 UB DK: Opilcovo dítě aneb Silvestr Divadla Brod 15:30 UH kino Hvězda: Hvězda betlémská - pásmo pohádek 17:00 Vsetín kino Vatra: Monty Python: Smysl života 17:30 UH kino Hvězda:Monty Python a Svatý Grál 18:00 UH Slovácké divadlo:Donaha! 20:00 Ranč Kostelany: Westernosvký Silvestr na Ranči 20:00 Angel club Březolupy:Dj Stach 21:00 U Tetoura: Silvestr 2006 U Tetoura .. a je to tu zase! 21:00 Golem Gambrinus klub:Silvestr v Golemu


inzlin1206

1.12.2004

2:12

Page 47


inzlin1206

48

1.12.2004

2:13

Page 48

inZlin>f ilm KINO SVĚT - HOLEŠOV nám. Dr. Beneše 62, Tel.: 608 984 935

Ďábel nosí Pradu Vrtochy módního světa a celebrit od režiséra seriálu Sex ve městě. V závratném světě newyorské módy, kde nepovedený účes může zabít celou vaši kariéru, je časopis Runway vysněným Olympem všech, kdo se jen trochu zajímají o svůj vzhled. Pod vedením nejmocnější ženy módního průmyslu Mirandy Priestly (Meryl Streep), která mu vládne tvrdou rukou s dokonale pěstěnými nehty, je Runway obávaným testem, kterým musí projít každý, kdo chce v tomto světě něco znamenat. Je to práce, ve které nemůže vydržet nikdo, kdo má alespoň špetku sebeúcty - ale zároveň místo, pro něž by milióny mladých Newyorčanek dokázaly zabít. Miranda má sice celý módní svět obtočený kolem prstu, ale má velké potíže najít a udržet si dobrou asistentku. Andy se pro tuhle práci naprosto nehodí. Má však něco, co ostatní adeptky postrádají: Nehodlá se smířit s neúspěchem. Čím více však vidí očima Mirandy, tím více si uvědomuje, že její nový svět je úžasné, avšak velmi nelítostné místo - a že uspět v něm někdy vyžaduje velké oběti. Předlohou filmu je stejnojmenný knižní hit Lauren Weisberger, který strávil šest měsíců na žebříčku bestsellerů The New York Times a byl přeložen do 27 jazyků. USA 2006 / 109 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč Režie: DAVID FRANKEL / Hrají: Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt, Adrian Grenier, Simon Baker, Stanley Tucci ad.

Příjem inzerce:

tel.: 736 688 018 inzerce@inzlin.info Uzávěrka dalšího čísla 15. prosince 2006 !!! Informace o pořádaných akcích zasílejte na adresu:

redakce@inzlin.info

www.mks.holesov.cz Holešov Kino Svět Po 4 Děkujeme, že kouříte Út 5 Děkujeme, že kouříte Čt 7 Samaritánka Pá 8 Samaritánka Po 11 Miami Vice Út 12 Miami Vice St 13 Kráska v nesnázích Čt 14 Kráska v nesnázích Po 18 Krajina přílivu Út 19 Krajina přílivu St 20 Prachy dělaj člověka Čt 21 Prachy dělaj člověka St 27 Vějíř lady Windermerové Čt 28 Vějíř lady Windermerové

19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00

Kino Elektra Luhačovice Masarykova 950, Tel.: 577 131 104

www.mdkelektra.cz Luhačovice Kino Elektra So 2 World Trade Center Ne 3 World Trade Center St 6 Samaritánka Čt 7 Ďábel nosí Pradu Pá 8 Auta Pá 8 Ďábel nosí Pradu So 9 Hezké chviky bez záruky Ne 10 Hezké chviky bez záruky Čt 14 Stormbreaker Čt 14 Stormbreaker Pá 15 Ryan So 16 Asterix a Vikingové So 16 Grandhotel Ne 17 Asterix a Vikingové Ne 17 Grandhotel

19:30 19:30 19:30 19:30 00:00 19:30 19:30 19:30 16:00 19:30 19:00 16:00 19:30 16:00 19:30

KINO Beseda Otrokovice

Čt 28 Čt 28 Pá 29 Pá 29 So 30 So 30 Ne 31 Ne 31

19:30 17:00 19:30 17:00 19:30 17:00 19:30 17:00 19:30 17:00 19:30 17:00 19:30 17:00 19:30 16:30 19:30 16:30 19:30 16:30 19:30 15:00 17:00

Kino Napajedla - fil. club Charlie Na kapli 459, tel. 577 944 247 www.artfilm.cz/charlie2

Napajedla kino Út 5 Zuřící býk Út 12 Zvrácený Francie Út 19 Pink Floyd - The Wall

19:30 19:30 19:30

Malá scéna Zlín - fil. club Charlie Na kapli 459, tel. 577 944 247 www.artfilm.cz/charlie2

Malá scéna - Charlie St 13 TranSylvania St 20 Pink Floyd - The Wall

19:30 19:30

Masarykova ul. 1014, Zlín - Malenovice tel.: 577 10 32 84

17:00 19:30 17:00 19:30 17:00

Kino Vatra Vsetín Svárov 1080, Tel.: 571 417 994, www.dkvsetin.cz

Vsetín kino Vatra Pá 1 Mravenčí polepšovna Pá 1 Grandhotel So 2 Mravenčí polepšovna So 2 Grandhotel Ne 3 Mravenčí polepšovna Ne 3 Grandhotel Po 4 Mravenčí polepšovna Po 4 Ďábel nosí Pradu Út 5 Mravenčí polepšovna Út 5 Ďábel nosí Pradu St 6 Mravenčí polepšovna St 6 Ďábel nosí Pradu Čt 7 Ro/c/k podvraťáků Čt 7 Ro/c/k podvraťáků Pá 8 Ro/c/k podvraťáků Pá 8 Ro/c/k podvraťáků So 9 Ro/c/k podvraťáků Ne 10 Ro/c/k podvraťáků Ne 10 Bratři Po 11 Ro/c/k podvraťáků Po 11 Iluzionista Út 12 Ro/c/k podvraťáků Út 12 Iluzionista St 13 Ro/c/k podvraťáků St 13 Iluzionista Čt 14 V tom domě straší Čt 14 Hezké chviky bez záruky Pá 15 V tom domě straší Pá 15 Hezké chviky bez záruky So 16 V tom domě straší So 16 Hezké chviky bez záruky Ne 17 Krakonošovy pohádky I. Ne 17 V tom domě straší Ne 17 Hezké chviky bez záruky Po 18 Malá Miss Sunshine

St 27 St 27

Hadi v letadle Malá Miss Sunshine Hadi v letadle Malá Miss Sunshine Hadi v letadle Spláchnutej Kráska v nesnázích Spláchnutej Kráska v nesnázích Spláchnutej Kráska v nesnázích Spláchnutej Texaský masakr motorovou pilou: Počátek Spláchnutej Texaský masakr motorovou pilou: Počátek Casino Royale Casino Royale Casino Royale Casino Royale Casino Royale Casino Royale Distrikt Monty Python: Smysl života

KINO KVĚTEN Malenovice

nám.3. května 1302,Otrokovice tel.fax : 577934441, www.volny.cz/otr.beseda

Otrokovice-Kino Beseda St 13 Hezké chviky bez záruky St 13 Hezké chviky bez záruky St 20 Grandhotel St 20 Grandhotel St 27 Mravenčí polepšovna

Po 18 Út 19 Út 19 St 20 St 20 Čt 21 Čt 21 Pá 22 Pá 22 So 23 So 23 Út 26 Út 26

17:00 19:30 17:00 19:30 17:00 19:30 17:00 19:30 17:00 19:30 17:00 19:30 17:00 19:30 17:00 19:30 17:00 00:00 19:30 17:00 19:30 17:00 19:30 17:00 19:30 17:00 19:30 17:00 19:30 17:00 19:30 15:00 17:00 19:30 17:00

Kino Květen Pá 1 Stormbreaker Pá 1 Hadi v letadle So 2 Stormbreaker So 2 Hadi v letadle Ne 3 O pejskovi a kočičce Ne 3 Stormbreaker Ne 3 Hadi v letadle Po 4 Čas Út 5 Den otevřených dveří po rekonstrukci kina Út 5 Auta - vstup volný Út 5 Extrémní svahy Út 5 Extrémní svahy - vstup volný Út 5 Dobrý ročník - vstup volný Út 5 Dobrý ročník - vstup na pozvánky Pá 8 Klik - život na dálkové ovládání Pá 8 Grandhotel So 9 Klik - život na dálkové ovládání So 9 Grandhotel Ne 10 Lyšajův sen Ne 10 Klik - život na dálkové ovládání Ne 10 Grandhotel Po 11 Beastie Boys Pá 15 Kupředu levá, kupředu pravá Pá 15 Kupředu levá, kupředu pravá So 16 Kupředu levá, kupředu pravá So 16 Skrytá identita Ne 17 Kočičí slovo Ne 17 Skrytá identita Ne 17 Skrytá identita Po 18 Půl čtvrté Pá 22 Mravenčí polepšovna Pá 22 Ďábel nosí Pradu So 23 Mravenčí polepšovna So 23 Ďábel nosí Pradu Pá 29 Show začíná

Kino Napajedla Na kapli 459, tel. 577 944 247 www.napajedla.cz/kultura/kino

Kino Nadsklepí Kroměříž Miličovo náměstí 488, Tel.: 573 339 280

17:00 19:30 17:00 19:30 15:00 17:00 19:30 19:00 00:00 15:00 17:00 17:00 19:30 19:30 17:00 19:30 00:00 19:30 15:00 17:00 19:30 19:00 17:00 19:30 17:00 19:30 15:00 17:00 19:45 19:00 17:00 19:30 17:00 19:30 17:00


inzlin1206

1.12.2004

2:13

Page 49


inzlin1206

50

1.12.2004

2:13

Page 50

inZlin>f ilm Ne 17 Út 19 Út 19 Út 19 St 20 Čt 21 Pá 22 So 23 Út 26 St 27 Čt 28 Pá 29 So 30

World Trade Center 19:30 Broučkova rodina 16:00 Indie smyslu zbavená - přednáška 17:30 Prokletí 19:30 Candy 19:30 Candy 19:30 Hadi v letadle 19:30 Hadi v letadle 19:30 Ďábel nosí Pradu 19:30 Ďábel nosí Pradu 19:30 Casino Royale 19:30 Casino Royale 19:30 Casino Royale 19:30

KINO Hvězda Uherské Hradiště

Lovecká sezóna

Kino Hvězda, nám. Míru 951 tel.: 572 553 617, www.artfilm.cz

Nová animovaná komedie. Do života Booga, zdomácnělého medvěda grizzlyho bez jakýchkoliv schopností nutných k přežití v divočině, vtrhne jako uragán vychrtlý a upovídaný jelen Elliot. Když Elliot Booga přesvědčí, aby opustil svůj pohodlný domov v garáži správce parku a okusil, jak chutná život v opravdové přírodě, věci se rychle začnou vymykat kontrole. Oba hrdinové jsou pouhé tři dny před začátkem lovecké sezóny přemístěni do lesa, kde se musí co nejrychleji aklimatizovat. Oba musí udělat vše proto, aby se jim podařilo rychle sjednotit ostatní zvířata a získat les zpátky. USA 2006 / 86 min. / přístupný / dabing Režie: JILL CULTON, ROGER ALLERS, ANTHONY STACCHI / V českém znění: Ondřej Brzobohatý, Tomáš Racek, Kateřina Lojdová, Petr Pelzer, Luděk Walter, Oldřich Vlach, Petr Lněnička, Pavel Tesař, Jitka Ježková, Hynek Čermák, Bohdan Tůma, Lucie Juřičková ad. KINO Lípa - Kunovice kina.365dni.cz

Kunovice Kino Lípa Ne 3 Tommyho peklo St 6 Garfield 2 St 6 Garfield 2 Ne 10 Dům u jezera St 13 Kouzelná chůva Nanny McPhee St 13 Kouzelná chůva Nanny McPhee Ne 17 Let číslo 93 St 20 Anděl Páně St 27 Hezké chviky bez záruky St 27 Hezké chviky bez záruky

19:30 17:00 19:30 19:30 17:00 19:30 19:30 19:30 17:00 19:30

KINO Máj - UH. BROD nám. 1. Máje 2057, Tel.: 572633785,607647102 www.ub.cz/kino

UB Kino Máj Pá 1 Nabít a zabít So 2 Nabít a zabít Ne 3 Nabít a zabít Út 5 Auta Út 5 Block party St 6 Extrémní svahy Čt 7 Extrémní svahy Pá 8 Mini kino music fest So 9 Skrytá identita Ne 10 Skrytá identita Út 12 Beastie Boys, 50 kamer a 40 tisíc očí St 13 Texaský masakr motorovou pilou: Počátek St 13 Vějíř lady Windermerové Čt 14 Texaský masakr motorovou pilou: Počátek Pá 15 World Trade Center So 16 World Trade Center

19:30 19:30 19:30 16:00 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 00:00 16:00 19:30 19:30 19:30

UH kino Hvězda Ne 3 Malovásek Ne 3 Mikuláš, čert a anděl - pohádky Ne 3 Casino Royale Ne 3 Casino Royale Po 4 Casino Royale Po 4 Casino Royale Út 5 Casino Royale Út 5 Casino Royale St 6 Garfield 2 St 6 Casino Royale St 6 Shortbus + Karneval zvířat Čt 7 Goldfinger Čt 7 Ro/c/k podvraťáků Čt 7 Ro/c/k podvraťáků Čt 7 Ďábel nosí Pradu Pá 8 Happy feet Pá 8 Ro/c/k podvraťáků Pá 8 Ďábel nosí Pradu So 9 Happy feet So 9 Ďábel nosí Pradu So 9 Ro/c/k podvraťáků Ne 10 Malovásek Ne 10 Happy feet Ne 10 Ro/c/k podvraťáků Ne 10 Ďábel nosí Pradu Po 11 Happy feet Po 11 Ro/c/k podvraťáků Po 11 Ro/c/k podvraťáků St 13 Happy feet St 13 Ro/c/k podvraťáků St 13 Nauka o snech Čt 14 Ozvěny PAF Olomouc: polská animace + J. Norštejn Čt 14 Iluzionista Čt 14 Zajatci mlhy Čt 14 Candy Pá 15 Candy Pá 15 Zajatci mlhy Pá 15 Iluzionista So 16 Lovecká sezóna So 16 Iluzionista So 16 Candy Ne 17 Malovásek Ne 17 Lovecká sezóna Ne 17 Candy Ne 17 Iluzionista Út 19 Lovecká sezóna Út 19 Rytíři nebes Út 19 Souboj s nebem St 20 Anděl Páně St 20 Rytíři nebes St 20 Všichni možní sběrači a já Čt 21 Nebe nad Berlínem Čt 21 Kráska v nesnázích Čt 21 Rytíři nebes Pá 22 Rytíři nebes Pá 22 Kráska v nesnázích So 23 Rytíři nebes So 23 Kráska v nesnázích Út 26 Miluju Tě k sežrání Út 26 život Briana St 27 Anděl Páně St 27 Miluju Tě k sežrání St 27 TranSylvania Čt 28 Mléčná dráha Čt 28 Mléčná dráha Čt 28 Spláchnutej Čt 28 Potomci lidí Pá 29 Spláchnutej

14:30 15:30 17:00 20:00 17:00 20:00 17:00 20:00 15:30 17:00 20:00 16:00 18:00 20:00 20:00 16:00 17:30 20:00 16:00 17:30 20:00 14:30 15:30 17:30 20:00 16:00 17:30 20:00 15:30 17:30 20:00 16:00 18:00 20:00 20:00 17:30 20:00 20:00 16:00 17:30 20:00 13:30 16:30 18:00 20:00 16:00 17:30 20:00 15:30 20:00 20:00 16:00 18:30 20:30 17:30 20:00 17:30 20:00 17:30 20:00 15:30 17:30 20:00 16:00 16:00 18:00 20:00 17:30

Pá 29 So 30 So 30 So 30 Ne 31

Potomci lidí Spláchnutej Spláchnutej Potomci lidí Hvězda betlémská - pásmo pohádek Ne 31 Monty Python a Svatý Grál

20:00 15:30 17:30 20:00 15:30 17:30

VELKÉ KINO Zlín nám. Práce 2511, Zlín, tel.: 577 432 936 www.velkekino.cz, Přístupnost: (0) = mládeži přístupno, (12) = do 12 let nevhodný, (15) = do 15 let nepřístupný, (a) = film pro náročné diváky, FK = filmový klub, FKS = Filmový klub seniorů. Předprodej vstupenek 1 h před začátkem. ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!!!

Velké kino Pá 1 Ondřej Havelka & Melody Makers 19:00 So 2 Čtyřlístek 15:00 So 2 Lovecká sezóna 17:00 So 2 Malá Miss Sunshine 19:30 Ne 3 Lovecká sezóna 17:00 Ne 3 Malá Miss Sunshine 19:30 Po 4 Kráska v nesnázích 10:00 Po 4 Vánoční Dáda hitparáda 16:30 Po 4 Po hlavě do ... 19:30 Út 5 Lovecká sezóna 17:00 Út 5 Po hlavě do ... 19:30 St 6 Vánoční koncert Alice Konečné a jejích hostů 19:00 Čt 7 Spláchnutej 17:00 Čt 7 Parfém: Příběh vraha 19:30 Pá 8 Spláchnutej 17:00 Pá 8 Parfém: Příběh vraha 19:30 So 9 Orientální show Aphrodite 18:00 Ne 10 Spláchnutej 17:00 Ne 10 Parfém: Příběh vraha 19:30 Po 11 Spláchnutej 17:00 Po 11 Screamers - Vánoční speciál 19:00 Po 11 Parfém: Příběh vraha 19:30 Út 12 Spláchnutej 17:00 Út 12 Koncert Hradišťan 19:00 Út 12 Parfém: Příběh vraha 19:30 St 13 Spláchnutej 17:00 St 13 Parfém: Příběh vraha 19:30 Čt 14 Happy feet 17:00 Čt 14 Texaský masakr motorovou pilou: Počátek 19:30 Pá 15 Happy feet 17:00 Pá 15 Texaský masakr motorovou pilou: Počátek 19:30 So 16 O hloupém Peciválovi 15:00 So 16 Happy feet 17:00 So 16 Texaský masakr motorovou pilou: Počátek 19:30 Ne 17 Františkovo čarování s Majdou 10:00 Ne 17 Koncert Hana a Petr Ulrychovi 19:00 Po 18 Happy feet 17:00 Po 18 Volver 19:30 Út 19 Happy feet 17:00 Út 19 Volver 19:30 St 20 Piráti z Karibiku - Truhla mrtvého muže 14:00 St 20 Happy feet 17:00 St 20 Volver 19:30 Čt 21 Eragon 17:00 Čt 21 Eragon 19:30 Pá 22 Eragon 17:00 Pá 22 Eragon 19:30 So 23 Krtek a sněhulák 15:00 So 23 Eragon 17:00 So 23 Eragon 19:30 Ne 24 Kino nehraje 00:00 Po 25 Eragon 17:00 Po 25 Eragon 19:30 Út 26 Eragon 17:00 Út 26 Eragon 19:30 St 27 Eragon 17:00 St 27 Uzavřené představení 19:30 Čt 28 Eragon 17:00 Čt 28 Ďábel nosí Pradu 19:30 Pá 29 Eragon 17:00 Pá 29 Ďábel nosí Pradu 19:30 So 30 Vánoční sen 15:00 So 30 Eragon 17:00 So 30 Ďábel nosí Pradu 19:30

Kino Klub Sušil Bystřice p. H. Fryčajova 888, Tel.: 573 380 096 www.mubph.cz/Kino


inzlin1206

1.12.2004

2:14

Page 51

www.golemclub.info POZOR ZM§NA VÍKENDOVÉ ROCKOTÉKY U• OD 20.00 HOD.!!!

Prosinec/2006 SOBOTA 2. 12. OTHER VOICES The Doors Tribute Pra•ský revival Rockotéka Zdenka ÿíka / Vstup: 70,NEDĖLE 3. 12. od 15.00 do 17.00 hod. DDM ASTRA & GOLEM MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA Program pro dėti, Mikuláš, andėl a hromada Āertś! / Vstup: gratis ÚTERÝ 5. 12. Mikulášská hUTBa IV. aneb tʼni kapely za dvacku Deadly Bread (folkmetal Zlín) The Pervers Animals (rock Brno) Senzace pÓíštího léta (reggae/ska Zlín) + PňEKVAPENÍ / Vstup: 20,STňEDA 6. 12. BABI£KA (ZL) Live Blue Tone Music SLÁVEK JANDA BANDA (PHA) Rockový rhythm and blues, moderní groovy, tvrdé kytarové riffy a virtuosní sóla, rapové zpėvy a drsnė humorné texty. / Vstup: 60,PÁTEK 8. 12. TANCOVA£KA (vzpomeneme také 8.12.1980 †John Lennon) / DJ: Zdenek ÿík / Vstup : 30,SOBOTA 9. 12. GOLEM UZAV³EN SOUKROMÁ AKCE STňEDA 13. 12. POZOR! ZaĀátek u• ve 20.00! KOTVA VOL.2 TradiĀní „celosvėtové“ setkání všech námoʼnníkś a troseĀnic Live music - CLAIM Populární holubiĀka nebude chybėt! Rum á 15,- / Cola+rum á 25,Vstup: V námoʼnnickém - gratis Zlatá vlna - gratis Ostatní - 20,PÁTEK 15. 12. VE£ER •ÍZNÍ A CANC ´ S Martinem Königem / Vstup: 30,-

SOBOTA 16. 12. UNITED FLAVOUR INTERNATIONAL LIVE MC HENRY D & CARMEN TAFROB & DJ MAZTAH DJ FATTE & DJ KIKA // MC DM 2.stage: Lionmovement /Fry/ Rootz / Trypanozom / Svėtelná show / Go Go taneĀnice / VSTUP: 130,- / 160,Pʼnedprodej: GOLEM SUBFORM (Zl,UH) 400ML (Ol) STňEDA 20. 12. TANCOVA£KA / Dj: Zdenek ÿík Vstup: gratis PÁTEK 22. 12. VE£ER •ÍZNÍ A CANC ´ Nejen vánoĀní hudební pʼnání plní Martin König / Vstup: 30,SOBOTA 23. 12. ROCKOVÉ NAD§LENÍ Fkultura – Metallica Revival Iron Maiden Revival Rockotéka Zdenka ÿíka / Vstup: 30,NEDĖLE 24. 12. CHRISTMAS URBAN NIGHT reggae, dancehall, hip-hop, drum Ůn Ůbass, raggajungle / DJs: Lion Movement / Omek / Fatte / Vstup: 30,ÚTERÝ 26. 12. ŠT§PÁNSKÁ OdtuĀļovací povánoĀní kśra Dj: Martin König / Vstup: 30,STňEDA 27. 12. DEEP PURPLE REVIVAL Koberec Band & FRANK ZAPPA QUARTET / Jediný Zappa revival v ÿR!!! / tradiĀní sváteĀní nadílka rockové klasiky... Vstup: 100,PÁTEK 29. 12. TANCOVA£KA Dj: Zdenėk ÿík Vstup: 30,SOBOTA 30. 12. “HAPPY SKA YEAR” GENTLEMAN S CLUB SKA úderka z Hranic SKAPARÁDA - Dr.Boston Vstup: 40,NEDĖLE 31. 12. SILVESTR V GOLEMU VeĀírek s prskavkami, šampusem a s Martinem Königem / Vstup: 50,-

Po koncertech v•dy taneĀní ROCKOTÉKA s vašimi oblíbenými DJ´s - cca od 23.00 / vstup: 30,- KĀ

PňIPRAVUJEME: SPECIAL KONCERT - KEN HENSLEY –16. bʼnezen 2007! / 13.1. VEÿER BOJOVNÍKŚ – KICKBOX / 19.1. RAMMSTEIN MEMBERS CLUB Rammstein Revival / 10.2. CITY AIR CONTEST ZLÍN 2007 - AFTERPARTY / 24.3. WOHNOUT / dále na r. 2007: Brnėnské Rockové Legendy – Progress + FUTURUM / Staʼní Psi + Energit / AUTOPILOTE Pavel Fajt + Ondʼnej Smeykal designed by www.reform.cz

Tr•nice, nám. Práce 1099, Zlín / Gambrinus bar : Ne -ÿt 11-24 h, Pá-So 11-19.30 h, od 20.00 h - noĀní provoz s programem. tel.: 577 596 111, fax: 577 596 114, e-mail: golem@golemclub.info ZaĀátky akcí (pokud není uvedeno jinak) 21.00 – 21.30 hod. Tėlesnė posti•ení vstup ZDARMA. ZMĖNA PROGRAMU VYHRAZENA

PÁTEK 1. 12. VE£ER •ÍZNÍ A CANC ´ s Martinem Königem / Vstup: 30,-


inzlin1206

52

1.12.2004

2:14

Page 52

inZlin>hudba Pá 29 Street /grunge/, Sdružení poklepu /world beat/ 21:00 Ne 31 Silvestr 2006 U Tetoura ....... a je to tu zase! 21:00

ANGEL CLUB - Březolupy Agentura ATLANTIC / Pavel Tichopádek tel.: 608 123455, atlantic@tiscali.cz

Angel club Březolupy Pá 1 Modní přehlídka er. prádla + dj Stach So 2 Angel Cup - turnaj v halové kopané So 2 Dj Fagan Pá 8 Tradiční zabíjačka So 9 Jarmark lidových řemesel a speciality ze zabijačky Pá 15 Dj Stach a barman Choze So 16 Koncert Argema a Morčata na útěku Pá 22 Vánoční koncert Čechomor a Jižané So 23 Vánoční koncert Harlej, Flaam a Bačkůrky z mechu Po 25 Dj Kopčil Út 26 Erotická party Pá 29 Dj Stach So 30 Dj Mario Ne 31 Dj Stach

KLUB MÍR UHERSKÉ HRADIšTĚ 20:00 09:00 20:00 00:00 00:00 20:00 20:00 19:00 19:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00

ČAJOVNA - MÚZICKY KLUB nám. Míru 38, Fryšták, tel. 577 912 269 muzickyklub.zde.cz, muzickyklub@seznam.cz

Čajovna - Múzický klub Po 11 Jiří Černý - Rockování

19:30

GOLEM GAMBRINUS KLUB Zlín Tržnice, tel.: 577 596 111, www.golemclub.info Golem Gambrinus klub Pá 1 Večer žízní a tanců s Martinem Königem 21:00 So 2 Other Voices, The Doors Tribute 21:00 Ne 3 Mikulášská besídka 15:00 Út 5 Deadly Bread, The Pervers Animals, Senzace ... 21:00 St 6 Babička, Slávek Janda Banda 21:00 Pá 8 Tancovačka 21:00 So 9 Soukromá akce 00:00 St 13 Kotva vol. 2: Live music - Claim 20:00 Pá 15 Večer žízní a canců 21:00 So 16 UNITED FLAVOUR 21:00 St 20 Tancovačka 21:00 Pá 22 Večer žízní a canců 21:00 So 23 Fakultura - Metalica Revival, Iron Maiden Revival 21:00 Ne 24 CHRISTMAS URBAN NIGHT 21:00 Út 26 Štěpánská 21:00 St 27 Deep Purple Revival, Frank Zappa Quartet 21:00 Pá 29 Tancovačka 21:00 So 30 HAPPY SKA YEAR 21:00 Ne 31 Silvestr v Golemu 21:00

Valašský šenk Ogar, Pozlovice Pozlovice 47,tel./fax: (+420) 577 133 750 tel.: (+420) 577 131 650, www.ogar.cz

Pozlovice OGAR Čt 14 Koncert - Cop Pá 15 Koncert - Poutníci Čt 21 Koncert - Ivo Viktorin a kapela, Druhá Tráva

UH klub Mír So 9 Tommyho banda 20:30 Čt 14 Vánoční koncert: Michal Prokop & Framus 5 20:00 Pá 15 PEACE MUSIC FEST 20:00 So 16 X-MESS Pogo 4: Podworkowi Chuligani, AQQ ..... 19:00 Pá 22 El Chorro - 5 let kakofonie, Alone in the Silence 20:00 So 23 Pungent Strench + support 19:00 Po 25 BASTA FIDLI! vol. 3 20:30 Út 26 Rudé kostry, Vladivojna La Chia & Banana 20:00

M-KLUB VALAŠSKÉ MEZIŘÍÍ www.kzvalmez.cz/mklub, tel. 571 684 222

Val. Meziříčí M-KLUB Pá 1 METRO SOUND FORCE dj’s and live sets 20:30 St 6 Divadlo Schod uvádí reprízu hy Kdo je tady blázen? 19:00 Čt 7 “EP DOCUKU 2006” - folklorbeat 20:00 St 13 Lišák je lišák, koncert brněnské kapely Ty syčáci 18:00 Čt 21 “HOVADA BOŽÍ” - koncert skupiny Jablkoň 20:00 St 27 “JAM NO MORE!” 20:00 Pá 29 Poslední metalová noc 2006: Silent Stream, Memoria 20:00

ZELENÁČOVA ŠOPA Zlín

20:00 20:00 20:00 20:00 20:00

19:00

Musicland Zlín Po 25 TOUR DE TRANCE welcome edition

20:00

20:00 21:00 20:00 20:00 21:00 20:00

DRIVE CLUB Holešov 21:00 21:00 21:00 21:00 20:00

Inter Hotel Moskva, Zlín, tel.: 603 539 105

MUSIC BAR TŘI OPICE Vsetín Lidový dům, www.triopice.cz

so/09 čt/14

pá/15

so/16 čt/21

pá/22 so/23

út/26

nám. Dr. beneše 62, Tel.: 608 984 935 www.mks.holesov.cz, kensa@mks.holesov.cz

Holešov MKS So 2 Vánoční trhy s kulturním programem St 6 Screamers Travesti Show So 9 Docuku - kapela z Val. Meziřící St 13 Vánoční pohlazení - koncert Čt 14 James Harries - special koncert

st/27

čt/28 Michal Prokop & Framus 5

Velryba Music Bar So 2 Duplex dirty dancing Čt 7 Koncert Mňága a Žďorp So 9 Positive vibes Po 11 Vlasta Horvát St 20 Koncert - Anera Langerová Čt 21 Koncert Čechomor

21:00

Malina bar/ klub Napajedla

čt/07 pá/08

Čepkov,

U Tetoura Pá 1 Music jam So 2 Edelweiss Piraten, Rumburak, Zvoňte na poplach Čt 7 Let’s do it tonight /pop-jazz/, Radio jam /acid j. Pá 8 Mirečkovi sekerášé, Warren’n’Beauty So 9 Chorus /hardrock/, Imortela /metal/ Pá 15 Theat - Room /divadlo, performance/ So 16 Senzace příštího léta /regae/, Sakumprásk /ska/ Pá 22 Audio Freakz II /live set party/ Út 26 Folk3mail, Návratníček, Ležérně v leže Čt 28 Climate, Renewal, Dirty Talking, Enigmatic Fate

21:00

MUSIC CLUB SLADY Kroměříž Na Sladovnách 1576, www.mcslady.cz

Master of Rock Cafe Pá 1 Koncert - Axxis /DE/, Interitus /CZ/ 20:00 Čt 7 Koncert - In Extremo /DE/, Jackey 20:00 So 9 Podjezd - country bál 19:00 So 16 Jaksi taksi - Rocková dvanáctka 20:00 Pá 22 Galavečer Kick Boxu 00:00 Pá 29 Rychlé Šípy - Slovácké divadlo 00:00

Jižní svahy Zlín, tel.: 577 218 849, www.velryba.cz

21:00

tel. 571 651 233, www.tka.cz

Rožnov - Spol. dům Pá 8 Muziky, muziky - Divadlo Berani z Tíškovic 19:00 Út 12 Vánocční koncert Václava Hudečka 19:00 Čt 14 B. Bocek, T. Malina, D. Kulišák - world music 19:00 St 20 Graffovo kvarteto 19:00 Rožnov p. Rad. Čt 7 Rožnovský fejeton 2006, Klíček 2006 knihovna 17:30 Čt 28 Ein Kessel Buntes - koncert amatérských kapel 20:00

20:00

Švernova 91, tel.: 577105 298, www.utetoura.com

21:00

so/02

MASTERS OF ROCK CAFÉ Zlín

VELRYBA MUSIC BAR ZLÍN

21:00

pá/01

TKA -Rožnov p. Radhoštěm

REM CLUB Zlín

MUSIC LAND

U TETOURA Zlín Malenovice

KM Jazz Club Ne 3 Mikulášský koncert - Gospel Time Praha 18:30 KM Kavárna Slavia Út 12 Hudební vizitka Jazz Clubu 16:30 KM Hotel Oskol Ne 17 Vánoční besedování s country 18:30 Út 26 Na Štěpána .... 18:30

Malina II/1380, Napajedla

Antonínova ul., Zlín, www.music-land.cz

19:00 19:00

JAZZ KLUB Kroměříž Restaurace Hotelu Oskol, Kroměříž tel.: 608 837 461 - Zdeněk Hána, jazzkm.blog.cz

tel.: 572 553 617, www.mir.uh.cz

Dlouhá 111, tel.:577 434 414, ww.sopa.cz Zelenáčova šopa St 6 Koncert - Jiří Plocek, Jitka Šuranská + Podjezd Út 12 Koncert - Žalman a spol. Po 18 Koncert - The Sidenburns Út 19 Koncert - Odpolení směna St 20 Koncert - Bumerang a hosté Čt 21 Koncert Robert Křesťan a Druhá tráva

Ne 17 KM Big Band Otty Šalera 17:00 Po 25 Besídka na rozloučenou..? - Los Perdidos, Hvizd... 19:00

08:30 19:30 19:30 18:00 20:30

Vánoční koncert legendární kapely rockera, bluesmana, politika i moderátora - Michala Prokopa. Člověka ochotného neustrnout na výsluní. Těžko najít víc potěšující zprávu pro četné příznivce Michala Prokopa, který je podepsán pod kapitolami v dějinách českého rocku, které patří mezi ty nejvýznamnější a posluchačsky nejoblíbenější. Michal Prokop je zpátky po dlouhých sedmnácti letech se zbrusu novým albem Poprvé naposledy, které se nese v intencích toho nejlepšího z jeho tvorby. Navíc slovíčko poprvé v názvu desky možná slibuje, že tato událost by nemusela být jednorázovou záležitostí. Klub Mír, čtvrtek 14. 12. 20.00 h předprodej 190, na místě 220 Kč

pá/29 so/30

ne/31

Pondělí


1.12.2004

2:14

Page 53

pá/01

MUSIC JAM /další hudební neformál/

so/02

EDELWEISS PIRATEN /hc - punk/, RUMBURAK /metal - hc/, ZVOŇTE NA POPLACH /hc - punk/

čt/07 pá/08

LET´S DO IT TONIGHT /pop – jazz/, RADIO JAM /acit jazz foudation/ MIREČKOVI SEKERÁŠÉ /pouliční etnobigbeat, Zlín/ WARREN´N´ BEAUTY /Strážnice/

www.utetoura.com

inzlin1206

so/09

CHORUS /hardrock, Zlín/, IMORTELA /metal, Otrokovice/

čt/14

otevřeno, leč bez organizované zábavy

pá/15

THEAT- ROOM /divadlo, performance/

so/16

SENZACE PŘÍŠTÍHO LÉTA /veselé reggae/, SAKUMPRÁSK /ska punk reggae/

čt/21

otevřeno, leč bez organizované zábavy

pá/22

AUDIO FREAKZ II

so/23

otevřeno, leč bez organizované zábavy

út/26

...to je skandál!

/ live set party/

FOLK3MAIL /akordeon, kytara, zpěv/, NÁVRATNÍČEK /otrokovický postfolkový nářez/ LEŽERNĚ V LEŽE /valašský jazzrock opět U Tetoura/ st/27

otevřeno, leč bez organizované zábavy

čt/28

black -death-thrash fest 4. /start 20:00 / CLIMATE /death metal, PL/, RENEWAL /death – thrash/, DIRTY TALKING /grind – death – crust/, ENIGMATIC FATE /death metal/

pá/29

STREET /akustik grunge/, SDRUŽENÍ POKLEPU /world beats/

so/30

otevřeno, leč bez organizované zábavy

ne/31

SILVESTR 2006 U TETOURA . . . a je to tu zase! / tradiční zábavný, komponovaný večer plný scének, hudby, soutěží a možná příjde i kouzel kouzelník.../ ník.../

POZOR ZMĚNA OTVÍRACÍ DOBY od 4.9. 2006! Pondělí - čtvrtek: 14:00 – 24:00 music pub, pátek - sobota: 14:00 – 02:00 hudební akce!!! Neděle je zavíracím dnem!!!

Otevřeno pondělí - čtvrtek 14:00 – 24:00: music pub, pátek - sobota 14:00 – 02:00: hudební akce. Neděle je zavíracím dnem! Začátky akcí 21:00. *začátek v 20:00. Studentské slevy na vstup. Informace, produkce: 603 901 130, 777 337 449 http://www.utetoura.com, email: info@utetoura.com, produkce@utetoura.com Hudební klub U Tetoura, Švermova 91, Zlín 763 02, Malenovice podhradí


inzlin1206

54

1.12.2004

MD Zlín - velký sál Pá 1 Zkrocení zlé ženy 19:00 So 2 Vánoční koncert Orchestru Václava Hybše 16:00 So 2 Vánoční koncert Orchestru Václava Hybše 19:00 Ne 3 Puf a Muf 14:30 St 6 Limonádový Joe 10:00 Čt 7 Mach a Šebestová 10:00 Čt 7 Mach a Šebestová 14:30 Pá 8 Limonádový Joe 18:30 So 9 Smrt Hippodamie 19:00 Ne 10 Vánoční koncert Ládi Kerndla 19:00 Čt 14 R. U. R. 10:00 So 16 Kdo hledá, najde 19:00 Ne 17 Vánoční koncert Sdružení dech. orchestru mladých 17:00 Út 19 Muž z kraje La Mancha 10:00 Út 19 Kdo hledá, najde 19:00 St 20 Zkrocení zlé ženy 10:00 Čt 21 Muž z kraje La Mancha 10:00 Čt 21 R. U. R. 19:00 Pá 22 Muž z kraje La Mancha 10:00 Pá 22 Kdo hledá, najde 19:00 Po 25 Puf a Muf 14:30 Út 26 Zkrocení zlé ženy 16:00 Čt 28 Figarova svatba 19:00 Pá 29 Kdo hledá, najde 19:00 So 30 Limonádový Joe 19:00 MD Zlín Divadélko v klubu Út 12 Poletíme, slavná soudní stolice, poletíme ..... 19:00 Pá 15 Matylda a Emílie 16:00 Po 18 Poletíme, slavná soudní stolice, poletíme ..... 19:00 MD Zlín Studio Z Po 4 Jáma a kyvadlo 10:00 Út 5 Jáma a kyvadlo 10:00 Po 11 Život je zatraceně krásnej 19:00

SLOVÁCKÉ DIVADLO - UH Tyršovo nám. 480, 686 12 Uherské Hradiště Tel.: 572 557 720, sd.uh.cz

UH Slovácké divadlo Pá 1 Princezny a loupežníci So 2 Modrá, modrá, modrá Ne 3 Liška Bystrouška St 6 Princezny a loupežníci Čt 7 Vycucnutí Pá 8 Donaha! - uzavřené představení So 9 Modrá, modrá, modrá Ne 10 Sugar /Někdo to rád horké/ Út 12 Skleněný zvěřinec Čt 14 Léto v Laponsku Čt 14 Sugar /Někdo to rád horké/ Pá 15 Donaha! So 16 Léto v Laponsku So 16 Sugar /Někdo to rád horké/ Út 19 Princezny a loupežníci St 20 Vycucnutí Čt 21 Vycucnutí Pá 22 Jak čert vyletěl z kůže Út 26 Jak čert vyletěl z kůže Čt 28 Jak čert vyletěl z kůže Pá 29 Rychlé šípy So 30 Rychlé šípy So 30 Donaha! Ne 31 Donaha!

MALÁ SCÉNA ZLÍN

Pá 15 Ne 17 Ne 17 Út 26

Hradební 1198, Uherské Hradiště Tel.: 572 551 249, www.kkuh.cz

Záramí 4422, tel.: 577 042 214 september@zlin.cz, www.september.cz

Akademia centrum UTB Čt 7 Fleret s Jarmilou Šulákovou St 13 Marc Camoletti: Na správné adrese Út 19 Richard Baer: Smíšené pocity

19:00 19:00 19:00

ALTERNATIVA Zlín Osvoboditelů 3778, Zlín, tel.: 577 018 162 www.mestozlin.cz, PO-PÁ 8-12, 13-17 h, SO 10-16h

Alternativa Pá 8 Posezení se spisovatelkou Martou Zapletalovou Út 12 ZUŠ Ya,aja - Popsong party

18:00 16:00

BAŤOVA VILA, Zlín Gahurova 292,tel. 577 219 083, www.batova-vila.cz

Baťova vila Pá 8 Koncert - Zuzana Lapčíková a Josef Feča 19:00 Čt 14 Přednáška - Michal Balík: Křesťané v Egyptě 00:00

ČAJCHÁNA GATO, ZLÍN

tel.: 573 337 422

Čajchána Gato Út 5 Přednáška: Šamanské bubnování 18:00 St 6 Přednáška: Cesty duší 18:00

Čajírna u Pythona HOLEŠOV Čajírna u Pythona St 6 Provance - diaprojekce Petr Plaček St 13 Noemi8 - koncert + muzikoterapie

18:30 18:30

OTROKOVICKÁ BESEDA nám. 3 . května 1370, Otrokovice tel.: 577 934 441 www.volny.cz/otr. beseda

Otrokovická Beseda Pá 1 Vernisáž výstavy - Zvířátka Pá 1 Rozsvícení vánočního stromu Pá 8 Vánoční koncert rockového sboru Svatý pluk Út 12 Screamers - Vánoční speciál So 16 Zájezd do předvánoční Vídně

16:00 16:30 19:30 19:00 16:30

19:00 19:00 19:00 15:30

Sadová ul.3049

Čajovna Pohoda na Sadové So 2 Komorní jazz - Hofbaue, Hanke So 16 Kytarový koncert - Dan Janál

19:00 19:30

DŮM KULTURY VSETÍN

20:00 19:30 16:00 16:30

DŮM KULTURY UH. BROD tel.: 572 634 802, dkub@ub.cz, Předprodej: Galerie panský dům, Po-Pá: 9-12, 13-17

UB DK Ne 3 Mikulášský karneval 15:00 Pá 8 Vánoční koncert Dětskéh o pěv. sboru Comenius 18:00 Ne 10 Vladimír Hron Vánoční hvězdy, které nehasnou 19:30 Čt 14 X. Brodské koledování 19:30 Pá 15 Vernisáž: Antonín Gavlas - Obrazy17:00 So 16 Olšava 55 Když jsem šel po Brodě 19:30 Ne 17 Tradiční vánoční koncert Pěveckého sboru Dvořák 16:30 Čt 21 Koncert Donští kozáci 19:30 Ne 31 Opilcovo dítě aneb Silvestr Divadla Brod 15:00

CHARITA, Zlín Podlesí IV/5302, tel. 577 240 036

ZOO Lešná 19:00 19:00 15:30 19:00 15:30

Ne 3 XIII. Seniorforum Kroměříž 2006 Po 4 Na tý louce zelený - Hudební divadlo V Karlíně St 6 Taneční podvečer - Mikulášský čaj o páté So 9 Mikulášská oldies Ne 10 Kůzlátka a vlk - Divadlo Špílberg Brno Út 12 Vánoce na zámku St 13 Wabi Daněk a Miloš Dvořáček - 35 let Na cestě Út 19 Předvánoční koncert Konzervatoře Vejvanovského Čt 28 O Krtečkovi - Divadlo Genus Brno

00:00 19:30 17:00 20:00 14:30 14:00 19:30 19:30 10:00

HVĚZDÁRNA ZLÍN Areál gymnázia Zlín, Lesní čtvrt, www. zas.cz, tel.: 577 436 945, Pozorování pro veřejnost se koná za příznivého počasí v PO, ST a PÁ od 19.00. do 21.00 h.

Hvězdárna Po 4 Proč už Pluto není planeta? - přednáška 19:00 Út 5 Deskové hry Albireo 18:00 Čt 7 Cestopisná přednáška: Trek ke K2 19:00 Pá 15 Vánoční koncert skupiny Podjezd 19:00 Po 18 Přednáška: Saturn 19:00 Út 19 Deskové hry Albireo 18:00 St 27 Povánoční koncert skupiny Krutý omyl 19:00

KRAJSKÁ KNIHOVNA F.B. Zlín

Svárov 1055, tel.: 571 417 993, www.dkvsetin.cz

DK Vsetín Út 5 Koncert Monkey Business So 9 Vánoční koncert Jitky Zelenkové Ne 10 O perníkové chaloupce - Divadlo Radost Čt 21 Živý betlém

UH Klub kultury Pá 1 Vánoční Rendez - vous s múzou 19:30 Ne 3 Nedělní čaj s UH Bandem 15:00 Út 12 Marc Camoletti: Na správné adrese 19:30 Ne 17 Nedělní čaj s UH Bandem 15:00 Po 18 Vánoční koncert Stříbrňanky 17:00 Út 19 Screamers - Vánoční speciál 20:00 Út 26 Štěpánská beseda u cimbálu 00:00 UH Reduta Út 5 Jazzgang 19:30 Ne 10 Princové jsou na draka - Divadlo pro radost 14:00 St 13 Vánoční koncert ZUŠ 19:00 So 16 Svatopluk - vánoční koncert 17:00 So 16 Svatopluk - vánoční koncert 19:30 Ne 17 Ježíškova dílna 09:00 Čt 21 Komorní soubor Tilia 19:30 UH - Masarykovo nám. Út 5 Mikulášský rej 15:00 DK Kroměříž Pá 1 XIII. Seniorforum Kroměříž 2006 00:00 So 2 XIII. Seniorforum Kroměříž 2006 00:00

DK KROMĚŘÍŽ

Podlesí IV/5348, JS, tel. 777 153551

Čajovna Pohoda na Sadové, ZLÍN 10:00 19:30 19:00 10:00 19:30 19:30 19:30 19:30 18:00 18:00 19:30 19:30 19:30 19:30 10:00 10:00 10:00 10:00 15:00 16:00 19:30 19:30 19:30 18:00

www.malascenazlin.cz , tel: 776 575 307 sál ZŠ Dřevnická, Bartošova čtvrt zahájení sezóny - Ženitba N. V. Gogol - Ženitba Když tančila ... U nás v Nesvárově aneb kdo přemůže draka Woody, Woody .... aneb 36. repríza N. V. Gogol - Ženitba Pipi Dlouhá Punčocha N. V. Gogol - Ženitba Pipi Dlouhá Punčocha

KK UHERSKÉ HRADIŠTĚ

AGENTURA SEPTEMBER

MĚSTSKÉ DIVADLO Zlín

Po 11

Page 54

inZlin>divadlo/kulturní centra

tř. T. Bati 4091/32, divadlo.zlin.cz pokladna: 577 636 207, hromadné objednávky: 577 636 202, otevřeno PO - PÁ 9.00 - 18.00 h a 1 h před každým představením

Pá 1 Ne 3 Pá 8 Ne 10

2:14

Lukovská 112, Zlín, Tel.: 577 914 180 office@zoolesna.cz, www.zoolesna.cz

FILHARMONIE B.M., Zlín DŮM UMĚNÍ, tel. 577 005 742, www.fbmzlin.cz

Tř. T. Bati 204, Zlín, tel.: 577 210 018 info@kfbz.cz, www.kfbz.cz

Knihovna Fr. Bartoše Po 4 Internet na první pokus 10:00 Po 11 Internet pro seniory 10:00 St 13 Elektronický katalog knihovny 15:00 St 13 Hej, mistře .... - předvánoční vyprávění 17:00 Čt 14 Internet pro seniory 10:00 Čt 14 Předvánoční kratochvíle - výtvarná dílna pro děti 14:00 Pá 15 Internet pro seniory 10:00

Netradiční kavárna Slunečnice II. Morysůvdům , tř. t. Bati1276, tel.:577 434602

Netradiční kavárna Slunečnice Út 5 Mikuláš pro veřejnost St 13 Den otevřených dveří Čt 14 Poradana ICM, Mudr. Strnadelová

16:00 00:00 00:00

RANČ Kostelany tel.: 573 503 135, 6086 555 649, www.kostelany.cz

Ranč Kostelany Pá 29 Memoriál rodiny Manďákových Pá 29 Společenský galavečer Ne 31 Westernosvký Silvestr na Ranči

KD ELEKTRA Luhačovice tel.: 577 132 709

Čajovna Orient Otrokovice Společenský dům, tel.: 737 730 656 Po17-21, út-pá13-21,so 16-23, ne16-21

10:00 19:00 20:00


inzlin1206

1.12.2004

2:14

Page 55


inzlin1206

56

1.12.2004

2:14

Page 56

inZlin>výstavy MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ

Galerie Celebra, Vizovice zámek, tel.: 605 706 879, www.celebra.cz

Soudní 1, Hana Čubanová - tel./fax: 577 004 626

VELKÁ VÁNOČNÍ VÝSTAVA

www.muzeum-zlin.cz

prodejní výstava dekorací do 22.12. Galerie Kincová, Zlín Sokolská 420, www.galeriekincova.cz, Út-Pá 10-13,14-18, so 9-12

Ivan Bergmann architekt. dílo 1974 - 2006 Ivan Bergmann (*1946 ve Zlíně) patří mezi výrazné osobnosti zlínské i celorepublikové architektonické tvorby. Je autorem řady územních projektů, urbanistických studií, staveb a rekonstrukcí. Podařilo se mu navázat na cenné tradice meziválečné funkcionalistické architektury a dále je rozvíjet v duchu současných požadavků. Ve Zlíně patří mezi jeho nejvýznamnější stavby Lesní kavárna, Česká pojišťovna, Střední zdravotnická škola aj. Je autorem rekonstrukce 21. budovy „Baťova mrakodrapu“ na sídlo Zlínského kraje a Finančního úřadu, nového objektu parkoviště a spoluautorem interiérů krajského úřadu. Za tyto realizace získal spolu s kolektivem prestižní ocenění Grand Prix 2005. L.H. KGVU ve Zlíně Grafický kabinet zlínského zámku 21.11. – 4. 2. 2007 KRAJSKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ VE ZLÍNĚ Dům umění, nám. T. G. M. 2570, tel: 577 210 662 Zámek, Soudní 1, tel: 577 431 429 Stálá expozice - České malířství a sochařství 2.pol. 20.stol. ze sbírek KGVU ve Zlíně Út - Ne 9 - 12 a 13 - 17 h, www.kgvu.zlin.cz Každé 1. Út v měsíci je vstup bezplatný.

DŮM UMĚNÍ – výstavní sál

F.L. Gahura projekty,realizace, soch. dílo 12.12. - 18.2.2007 ZLÍNSKÝ ZÁMEK – 2.patro

Ivan Bergmann -architekt. dílo 1974 - 2006 21.11. – 4. 2. 2007 Minigalerie 6.15, Zlín Filmová 174, Zlín, tel.: 577 592 376

Hugo Demartini - Bombírované kresby 1960–62 do 30.12. HOLEŠOVSKÁ GALERIE Nám. E. Beneše 24, tel.:573395344, www.mksholesov.cz

Volné sdružení výtvarníků AMART od 13.12. do 20.1. 2007 GALERIE JIŘÍ HOLÍK Hrobice u Zlína, tel.: 577 981 324 Stálá expozice děl Jiřího Holíka a přátel výtvarníků

GALERIE K +P ŠKŘIVÁNKOVI Zlín Zálešná I/1779, tel:577437651,mob:603463673 otevřeno Po-Pá 09-12h 13-17h, So 09-12

Fotogalerie DIOS, Zlín Na výsluní 252, Tel.: 577210375, Po-Pá 10-12, 14-16

Výstava malířky J. a keramika J. Homoly - od 5.12.

Fišerové

Výstavy Půjdem spolu do Betléma Vánoce očima dětí

Galerie Ateliér, Zlín Santražiny 3061, Tel.: 603 727 950, Út-Pá 12.30-17.30

Zuzana Honsová - obrazy naivního umění pražské autorky - do 20.12. Galerie pod Radnicí, Galerie Kafírna Zlín Bartošova, www.galerieatelier.cz, po-pá 10-18, so 9-12 h

Vánoční maličkosti a betlémy.

Smíšená prodejní výstava s tematikou Vánoc Ilja Hartinger- výstava obrazů k vydání autor. kalendáře "Imaginace krajiny 2007"

MUZEUM J. A. KOMENSKÉHO P. Otakara II. 37, Uherský Brod, tel. 572 632 288 otevřeno 9 -12, 12.45-16.45 h(mimo Po, svátky),wwww.mjak.cz

ANTROPOLOG, ARCHEOLOG A ETNOGRAF JAN PAVELČÍK (1906 – 1990)

výstava životopisných dokumentů a fotografií INTIMNÍ KRAJINY - fotografie Jiřího Žalmana, Dušana Špičky, Pavla Popelky ZVONY - z dílny Marie Tomáškové-Dytrychové

do 28.1. 2007 ADVENTNÍ ČAS V MUZEU 12.- 13.12. 2006

vyřezávaní betlému, štípané holubičky, dřevěné hračky, polepování slámou a malování baněk, paličkování , háčkované ozdoby, předvádění lidových řemesel, stromečky a dekorace z perníku (oba dny pouze odpoledne), figurky z kukuřičného šustí (pouze 13.12.) Akce Pá 1 Vernisáž - Zvony z dílny M. Tomáškové-Dytrychové Út 12 Soubor Završan St 13 Dětská cimbálová muzika Šablička Út 19 Uherskobrodské orloje videofilm s přednáškou

expozice: tel. 577 004 635; 577 004 618, denně kromě Po 9.00-12.00 h, 13.00-17.00 h Stálé expozice - Pamětní síň Františka Bartoše, S inženýry Hanzelkou a Zikmundem pěti světadíly, Zlínské filmové studio od reklamy k tvorbě pro děti

17:00 00:00 09:00 17:00

MUZEUM REGIONU VALAŠSKO Horní nám. 2, Vsetín, tel. 571 411 690, otevřeno 9 -17 h (mimo Po), www.muzeumvalassko.cz Expozice: Pod jménem Valachů , Umění a umělecká řemesla - Vsetínsko v lidové výrobě, kroji a obyčejích ZÁMEK KINSKÝCH-VAL. MEZIŘÍČÍ - Expozice: Val. Mez.v zrcadle dějin - historie města, Nástěnné obrazy ze zámku Lešná u Val. Mez. , Kavárnička Antonína Duřpeka, Sklo a gobelíny – umělecké řemeslo a průmysl ve Val. Mez.

ZÁMEK VSETÍN INTERFOTOKLUB

mezinárodní bienále fotoklubů, vernisáž výstavy 10.12. v 15:00 h, do 01/2007 Zdeněk Hajný – Cesty za světlem

Zámecká galerie, vernisáž 3.12. v 16:00 h, do 4.2. 2007 Lada Urbanová – obrazy

Galerie Gratis, vernisáž 3.12. ve 14:00 h, do 01/ 2007 „Za poznáním přírody ve světě i u nás“,

6.12. v 19.00 h – přírodovědná přednáška ZÁMEK KINSKÝCH-VAL. MEZIŘÍČÍ Výstavy Když řinčí zbraně

výstava zbraní a militarií ze sbírek muzeí Zlínského kraje, do 11.2.2007 Komorní sál v přízemí:

Hrnky a hrníčky od naší babičky – výstava hrníčků z muzejních sbírek, do 7.1.2007 Akce Ne 3 Mikuláš v muzeu 14:00 St 6 Přednáška: Za poznáním přírody ve světě i u nás 16:00 Pá 15 Vánoční koncert pěveckého sboru Hedvika 18:00

Akce So 2 Vernisáž - Vánoce v muzeu 2006 16:00 Ne 3 Mikulášský jarmáček a Mikulášský rej 09:00 Po 4 Čertovská dílna 09:00,13.00 Út 5 Čertovská dílna 09:00,13.00 St 6 Oldřich Unar - řezbář, tvůrčí dílna “Nový betlém” 09:00, 13.00, St 6 Vánoční koncert 17:00 Čt 7 František Zuska - slaměné ozdoby, tvůrčí dílna 09:00, 13.00 Čt 7 Vánoční koncert 17:00 Pá 8 M. Zavrtálková - výroba betlému tvůrčí dílna 09:00, 13.00 Pá 8 Vánoční koncert 17:00 Út 12 Přednáška: Cesta za betlémskou hvězdou 09:00, 11.00, 14.40, 17.00 St 13 Pekařská dílna 09:00, 13.00 Čt 14 Vánoční dílna 09:00, 13.00 Pá 15 Vánoční dílna09:00,13.00 Čt 21 Slav. vernisáž “ Nového beltéma” 17:00

Obuvnické muzeum Zlín průmyslový areál 1, tel. 577 522 225, m.stybrova@seznam.cz Mirka Štýbrová Út-Ne 10-12 h, 13-17h, poslední prohlídka v 16 h

MUZEUM KROMĚŘÍŽSKA Velké náměstí 38, Kroměříž, tel. 573 338 388 www.muzeum-km.cz, otevřeno 12 a 13-17 h Stálé expozice - otevřeno celoročně: Památník Maxe švabinského, Příroda a člověk

Pocta těm, kteří vzdorovali

Výstava poukazuje na nesmírnou krutost komunistického systému, který po roce 1948 likvidoval ty, kteří se nehodlali smířit s totalitními praktikami KSČ. - do 31. 12. 2006 Valašské muzeum v přírodě Palackého 147, Rožnov p.R., www.vmp.cz tel.: 571 757 173, 571 757 161

Út 5 So 9 So 16 Ne 17 Út 26 Út 26

Mikulášský podvečer Vánoční jarmark Živý betlém Živý betlém Štěpánská koleda Štěpánská koleda

15:00 08:00 17:00 17:00 14:00 16:00

SLOVÁCKÉ MUZEUM Uherské Hradiště Smetanovy sady 179, Uherské Hradiště tel.: 572 556 556, 572 551 370 Stálá expozice Slovácko- zvyky a život na Slovácku Galerie SM, Otakarova 103, tel.: 572 552 425 Památník Velké Moravy, tel.: 572 543 382 Topolná tel. 572 508 272, Letecké muzeum Kunovice, Po-Ne: 9-12, 12.30-17. , www.slovackemuzeum.cz

Hlavní budova Řezbář F. Gajda ze Strážnice Aztékové a civilizace starého Mexika - od 2.11

Akce Po 18 Vánoce v muzeu Út 19 Vánoce v muzeu St 20 Vánoce v muzeu

09:00 09:00 09:00

Galerie Slováckého muzea Jaroslav Uiberlay / kresby Boris Jirků, výběr z díla / obrazy, sochy, kresby, grafiky, ilustrace Ex libris- sbírky Galerie SM- do 31.12.

Akce Út 12 Rockové koledování se Svatým plukem

18:00


inzlin1206

1.12.2004

2:14

Page 57


inzlin1206

58

1.12.2004

2:14

Page 58

inZlin>relax

PLAVÁNÍ & RELAX

Lázně Zlín Hradská 888, tel.: 577 599 911, www.laznezlin.cz, 50m krytý bazén, 25m krytý bazén, dětský bazén, sauna, masáže, veřejná posilovna, parní kabinky, občerstvení, výuka plavání a potápění, vodní aerobic,

TENIS & SQUASH

Tenis Vršava Zlín Vršava, tel.: 577 215 496 Tenisová hala Zlín - Mladcová tel.: 577 240 179 Tenisová hala Otrokovice - Kvítkovice (u penzionu Lípa), tel.: 577 591 111 sledujte vyjímky u pokladny otevřeno: Tenis a squash centrum Hvozdná po - pá 6.00- 6.45/7.30 - 21.00 Hvozdná 168, tel.: 577 901 575 so- ne 9.00-20.00 Tenis + badminton, Zlín Krytý bazén Uherské Hradiště Růmy nad stadionem Mládeže Sportovní, tel. 572 551 332 tel.: 604 770 770 www.hrates.cz Squash Kvítková, Zlín 25 m krytý bazén, dětský bazén Kvítková 5279, tel.: 577 434 112 Centrum pohybových aktivit Squash Club Malenovice Delfín - Uh. Brod Slovácké nám. 2377,Uherský Brod, Zlín - Malenovice, Masarykova tel.: 577 103 827 tel.: 572 630 710, www.delfinub.cz 25 m krytý bazén, zábavný bazén, divo- FITNESS ká řeka, tobogán, dětský svět, sauna, masáže, solárium, mokrý bar, restaurace Lázně Zlín - Zlín Sport studio – veřejná posilovna Sport centrum Holešov Tovární 1087, tel.: 573 398 434, 573 tel.: 577599 928 Fitness Cat - Zlín 398 737, www.sport-centrum.info bazén, sauna, posilovna, solárium, sport. hala Novesta, tel.: 577 217 068 squash, indoorcycling, rekondiční stu- Fitcentrum Olympia - Zlín dio, restaurace Zlín Burešov 4886 tel.: 577 431 425 Masáže Liduška,Zlín Kapa Fitness - Zlín Kvítková 4123, tel. 774 904 107 Česká 5384, tel.: 577 141 926 www.lecitel.biz inzerce

Příjem inzerce:

tel.: 736 688 018 inzerce@inzlin.info Uzávěrka dalšího čísla 15. prosince 2006 !!! Informace o pořádaných akcích zasílejte na adresu:

redakce@inzlin.info

SPORTCENTRUM K2- Zlín, Vršava tel.: 577 200 204, tel.: 604 260 020 bowling, spinning, powerjoga, tae-bo, owerbally, fitbally, aerobic, solárium, posilovna Fitcentrum Slavia Napajedla areál Slávia, 1. patro, tel.: 721 932 558, posilovna 40 stanovist, telocvicna- zrcadlová stěna, boxovací pytel, stolní tenis, bar, závodní stoly pro karambol a biliár Omega Fitness Napajedla Podzámčí 60, tel.: 577 943 339, sauna, solárium AEROBIC POHYB Zdeňka Šteflová Benešovo nábř. 1739, Zlín tel. 577 432 079, aerobik.e-zlin.info pro děti – orientální tanec, hip hop, aerobic pokročilí, funky aerobic, novinka – lanové aktivity (malé lanové centrum) Pro dospělé - - dance aerobic, posilovací aerobic, stepy, balóny, power yoga, Pilatek, fun funky dance aerobic, zdravotní cvičení pro střední generaci BODY WORK/vhodné i pro začátečníky/ Cvičení pro všechny: středa od 20.00 hod. 3.ZŠ Slovenská, ZLÍN, info:731 187 175 jzuzanikova-sport@quick.cz MOŽNOST PERNAMENTEK!! Horolezecká cvičná stěna nad Domem umění, Zlín Dům I. Stuchlého, Fryšták, tel.: 577911065 TJ Sokol Malenovice - Stažkov


inzlin1206

1.12.2004

2:15

Page 59


inzlin1206

1.12.2004

2:15

Page 60

inzlin1206  

Housle – nástroj, který rozdě- luje lidi na tři skupiny. Milovníky tohoto nástroje, ty, kterým je lhostejný a na ty, kteří housle nenávidí.N...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you