Dorpsmagazine 02 - NOORD

Page 1

NOORD Santpoort-Noord is ... Geboren & getogen Keukengeheimen Kids Samen Historie De Parels van Santpoort-Noord The place to be Ondernemers uitgelicht Echt mijn ding Dichter bij de kunst Lievelingsplek Kort verhaal 2014Santpoort-Noord is ...

BEELD Puck Hartgring

Hennie van der SarMaarschalk

Thijs Molenaar

Erwin Thijssen Patty Duijn

Wessel Hop

Thijs Molenaar Lisette Nagelsmit

Elisabeth Kรถhler

Guido Nijssen


Team NOORD

Jacqueline Vergnes

Judy Landman

Tjeerd Gunning

siioposso.nl

judylandman.nl

gunningtekstredactie.nl

Anne-marie Blokland

Loek Hieselaar

Björn van Houten

acquisitie en traffic

acquisitie

tekst

tekst

zie meer op LinkedIn

eindredactie

gedichten Stadsdichter van Velsen 2013 rebelsenuitvelsen.nl

Petra Schuster

Kick Hommes

Marion Boon

petraschuster.nl

zie meer op LinkedIn

marionboon.nl

Veronique Vastenburg

Yvonne Polman

Catriona Black

zie meer op LinkedIn

yvonnepolman.nl

black-prints.com

Marcel Reimer

Barbara Philipsen

Joop Vermeij

beeld

beeld

beeld en beeldbewerken Stadsfotograaf van Velsen 2013

tekst en beeld

tekst

tekst

kunstwerk

kunstwerk

kunstwerk

bureauphilipsen.nl

joopvermeij.nl

Menno Bonkenburg

Marcel Duyvestijn tekst

Emmie Hartgring

beeld

fotografie-negatief.com

zie meer op LinkedIn

Puck Hartgring

Marian van de Heide

m4media.nl

beeld

tekst

zie meer op LinkedIn

Marjon Bleeker

Ellen Nap

beeld

tekst

flickr.com/ photos/50marjon50

zie meer op LinkedIn

Karen Winnubst

Hans Schut

beeld

controle inhoudsopgave en credits

BEELD Omslag Molen de Zandhaas > Puck Hartgring Luchtfoto Santpoort-Noord > Ad Meinster Mevrouw Bijl > Petra Schuster Dorpsfeest Santpoort > Patrick Put Familie Duineveld > eigen collectie Hessel Hornman > Puck Hartgring

tekst

winnubstfotografie.nl

Andy Schoen

Elly Peijs

beeld

tekst

andyschoen.com

alleszwartopwit.nl

Jacqueline van den Heuvel

Marie-José Hoefmans

beeld

biensurfotografie.nl

tekst

zie meer op LinkedIn

BEELD Andy Schoen

Brainstormteam

t.b.v. de inhoud van Noord op 12 september 2013 bij Café Bartje V.l.n.r. Jan Willem Hutten, Loek Hieselaar, Edith van Beek, Jacqueline Vergnes, Anne-marie Blokland, Joop Vermeij, Albert Jansma, Fia Seegers, Wouter van der Zwet Slotenmaker, Machiel van Klink Drukwerk > PRinterface


Plezier in NOORD! Hier is-ie dan: de NOORD.

Een ambitieus project, maar het is gelukt.

Veel dank aan de ondernemers die dit dorps-

magazine mogelijk hebben gemaakt, ook aan alle geportretteerden en betrokkenen bij de artikelen, Jacqueline Vergnes, Anne-marie

Blokland en de medewerkers van team NOORD. De NOORD schetst het dorp Santpoort-Noord

en zijn bewoners. Wat ze doen, wat ze vinden, wat ze willen. Mooie foto’s, korte stukjes,

hartenkreten, langere interviews. Ondernemers, oud en jong, nieuwe bewoners en families die

er al generaties lang leven. Van de kroegbaas en huisarts in ruste Hugo Strik tot Merle Tervoort van twaalf jaar, die vindt dat er zo veel leuke Dit magazine bevat interactieve print

Download gratis Layar-app

Scan beide pagina’s met Layar-logo

Ontdek interactieve inhoud

dingen te doen zijn in Santpoort-Noord.

Allemaal leert u ze met dit blad een beetje beter kennen. Zo ontstaat een levendig beeld van het

Wil je een reactie geven? Graag! We zijn erg benieuwd! Wil je meer weten? Wil je foto’s en filmpjes zien van de feestelijke lancering van de NOORD? Ga naar www.dorpsmagazine.nl

dorp en zijn bewoners.

Een bonte verzameling is het geworden, maar

die tekent Santpoort-Noord: iedereen voelt zich er thuis. En door dit magazine misschien zelfs

en naar www.facebook.com/dorpsmagazine.invorm.

nog iets meer.

Of scan deze dubbele pagina met

Wij hebben deze bijzondere uitgave met groot plezier gemaakt. Ik zou zeggen: geniet van NOORD!

Het dorpsmagazine NOORD is in januari 2014 door de Rowans (jongens van 15-18 jaar) van Scouting Radboud verspreid en bij alle huishoudens van Santpoort-Noord op de deurmat gevallen. Extra exemplaren zijn te koop bij The Read Shop in de Hoofdstraat te Santpoort-Noord. Zolang de voorraad strekt.

© 2014 NOORD – Dorpsmagazine – IN VORM – Edith van Beek www.dorpsmagazine.nl – www.invorm.nl Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Edith van Beek worden overgenomen of worden vermenigvuldigd. Aan alle artikelen is de grootst mogelijke zorg besteed, maar fouten maken is menselijk. Daarom kan geen verantwoordelijkheid worden aanvaard voor eventuele onvoorziene gevolgen, veroorzaakt door foute gegevens in dit magazine en/of daaraan verwante media. We hebben ons uiterste best gedaan om de rechten van de gebruikte tekst en afbeeldingen vooraf te controleren en voor zover mogelijk de bron te vermelden, cq. toestemming te vragen.

Namens alle makers,

Edith van Beek

Concept, hoofdredactie, ontwerp en realisatie


8

NOORD

Historie

1

2

BEELD Hedwig Wiegeraad

3

Santpoort, ‘playsant dorp’ in de schaduw van kasteel Brederode Een strategische ligging tussen enerzijds een woest duinlandschap met daarachter de zee en anderzijds veenmoerassen, alsook de bouw van een kasteel door de Heren van Brederode hebben het ontstaan van Santpoort bepaald.

Stichting Santpoort waakt over erfgoed en karakter van Santpoort De artikelen in dit blad over de historie van Santpoort zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de Stichting Santpoort. De Stichting Santpoort, die inmiddels 37 jaar bestaat en 400 donateurs telt, heeft als doel de waardevolle cultuurhistorische elementen in de bebouwing en het landschap in en rond Santpoort te beschermen en waar mogelijk te herstellen. De stichting beschikt over veel historisch materiaal over Santpoort. Voor meer informatie: www.stichtingsantpoort.nl.

1. ‘Gezicht op Haarlem’ van Jacob van Ruisdael (ca. 1670) 2. Herberg de Valck in de Hoofdstraat 1778, Collectie Noord-Hollands Archief, 53-0048. Bron - De Zandpoort 2011 3. Collectie - Willem Metselaar - www.santpoort.inoudeansichten.nl

De volgende publicaties zijn gebruikt voor de historische verhalen: ‘De Brederode route’, een cultuurhistorische wandeling door Santpoort, uitgegeven door de Stichting Santpoort. ‘De Zandpoort’, een lustrumuitgave van de stichting Santpoort t.g.v. het 35-jarig bestaan in 2011. ‘Zegepralend Kennemerland’, geschreven door Joke v.d. Aar en Siebe Rolle. ‘Santpoort: twee dorpen in de schaduw van Brederode’, eveneens van de hand van Joke v.d. Aar en Siebe Rolle.


TEKST Loek Hieselaar

NOORD

9

De plek waarop Willem I van Brederode in de tweede helft van de dertiende eeuw een kasteel liet bouwen lag in een gebied dat men wel ‘Holland op zijn smalst’ noemde, een smalle doorgang van zuid naar noord in een moeilijk begaanbaar gebied. Vanuit een burcht op deze plek wilden de ridders van Brederode onder het gezag van de graven van Holland de zelfstandige West-Friezen in het noorden bevechten en aan zich onderwerpen. Vlak bij het kasteel, op een kruispunt

‘Playsant Buiten’

Ook hier vestigden zich mensen en

van oude wegen - de Heereweg (nu

In de gouden eeuw werd Kennemerland

ontstond een gehucht. Dat gehucht

Hoofdstraat) en de Westlaan (nu Huis

het gebied waar de rijke kooplieden en

werd twee eeuwen later belangrijk door

ten Biltstraat) - ontstond het gehucht

gezagsdragers uit Amsterdam en Haar-

de aanleg van de spoorlijn Haarlem -

Santpoort, dat voor het eerst in 1388

lem hun zomerresidentie lieten bouwen

Uitgeest en de opening van het station

officieel in de stukken wordt genoemd.

om de stinkende en rumoerige stad te

Meer en Berg op deze plek.

Het zullen niet meer dan een paar

ontvluchten of om hun kapitaal waarde-

Nog tot 1950 was er zodoende sprake

(boeren)huizen zijn geweest, waarvan

vast in luxe onroerend goed te beleggen.

van twee dorpen met de naam Sant-

de bewoners (pacht)boer waren of op

Statige landhuizen werden gebouwd

poort. Santpoort-dorp, de oudste en

kasteel Brederode werkten. Maar er

met prachtige tuinen en parken erom-

grootste nederzetting in het noorden,

moeten al veel eerder mensen in deze

heen. De rijken kozen voor Kennemer-

en Santpoort-station in het zuiden.

omgeving hebben gewoond. Archeo-

land vanwege de gemakkelijke bereik-

Nu maken beide kernen deel uit van de

logen hebben aan de huidige

baarheid over water via het Wijkermeer

gemeente Velsen, maar het verschil is

J.T. Cremerlaan bewoningsresten

en de aanwezigheid van relatief goed-

gebleven. In inwonertal (Noord telt bijna

gevonden uit 400 voor Christus.

kope grond. Daar was het goed jagen en

zevenduizend inwoners en Zuid ruim

De groei van Santpoort sinds de offici-

er viel ook nog iets aan te verdienen via

drieduizend) en karakter.

ële vermelding in 1388 is bepaald door

houtkap en verkoop van zand aan steden

verschillende ontwikkelingen. Aanvan-

die dat nodig hadden voor ophoging.

Sociale cohesie

Zo ontstonden tientallen buitenplaatsen

De aansluiting op het spoorwegnet

die aan de voet van de duinen lagen en

maakte van Santpoort een ideale woon-

middel-eeuwen deden uitdijen. De

waarvan sommige namen nog voortleven

plaats voor forenzen die hun werk had-

bevolking werkte op het land of in het

in de huidige straatnamen. Het idyllische

den in de omliggende steden. Maar het

kasteel voor de Heren van Brederode.

gebied dat hierdoor ontstond, werd wel

dorpse, bijna agrarische karakter is

Daarna, tussen 1650 en 1800, ontstonden

het ‘Arcadië van Holland’ genoemd en

gebleven. Nog altijd is er jaarlijks een

rond het dorp blekerijen. Vlaamse en

Santpoort een ‘Playsant Buiten’.

harddraverij en ringsteken in de Hoofd-

Brabantse linnenwevers en -handelaren

Deze luxe uitbreiding van Santpoort

straat. Maar er is zo veel meer: een

vestigden zich in Haarlem en kozen de

leidde weer tot groei van de werkgele-

kerstmarkt, een ijsbaantje, een culinair

omgeving van Santpoort voor het bleken

genheid en dus ook van de bevolking.

festijn, een jazzweekend. Santpoort

van hun linnen. Het terrein was ideaal

Maar ook deze tijd kende zijn einde.

bruist van creativiteit en energie.

vanwege schoon, stromend water uit de

Rijkdom ging na de gouden eeuw teloor

Wat is het geheim van Santpoort(-Noord)?

duinen en heuvels en vlak land (weilan-

en de huizen raakten in verval.

Kenners wijzen op de sociale cohesie, de

den) daartussen. De vaak straffe zeewind

Intussen was in ongeveer dezelfde

onderlinge band tussen de inwoners en

deed de rest.

tijd iets ten zuiden van Santpoort een

de betrokkenheid bij elkaar.

Wereldberoemd is het schilderij ‘Gezicht

nieuwe nederzetting ontstaan aan de

Een dorp in het digitale tijdperk, nog

op Haarlem’, dat Jacob van Ruisdael

Jan Gijzenvaart, tussen de duinen en het

altijd in de schaduw van (inmiddels) de

vanaf een hoge duintop maakte van

Spaarne. Deze vaart was gegraven om

Ruïne van Brederode, de beroemdste

bleekvelden op de voorgrond en de

de blekerijen een afwatering te bieden

ruïne van het land. Weliswaar niet meer

contouren van de grote Bavo-kerk in

voor vervuild water en om duinzand per

het Arcadië uit de zeventiende eeuw, maar

Haarlem op de achtergrond.

schip te kunnen afvoeren naar Haarlem.

nog altijd wel een ‘playsante’ plaats. n

kelijk waren het landbouw en veeteelt die het dorp tot aan het eind van de


10

NOORD

Lievelingsplek

TEKST Ellen Nap BEELD Veronique Vastenburg

Al bijna 30 jaar

De meest markante man van Santpoort-Noord beheert bijna 30 jaar het landje van Scholz. “Vroeger was dit het landgoed van de familie Enschedé. Later is het van Hoogovens geweest.” Manus Masteling verricht hand-en-spandiensten en heeft er zijn schapen lopen. “In het voorjaar heb ik hier ook altijd de aflammer-stal. Vorig jaar is het klasje van mijn kleindochter komen kijken. Laarsjes en overall aan. Prachtig.”

Het is hier lekker rustig Het landje is zijn tweede huis.

“Ik ben hier vaker dan thuis. Omdat het er lekker rustig is.” Op vakantie hoeft Masteling niet. “Vroeger had ik al last van heimwee. Drie jaar geleden ben ik in het Krugerpark in Zuid-Afrika, waar m’n dochter zat, geweest. Tegen de gids heb ik gezegd: ‘This looks like the Kennemer dunes in Holland’. Het is hier net zo mooi.” n

Ik ben hier vaker dan thuis


TEKST Judy Landman BEELD Veronique Vastenburg

Met de Playmobil maak ik het gezellig

Een heel verhaal

“Barbies en Playmobil, daar heb ik er heel veel van en daar speel ik het liefst mee. Dan zet ik alles op en maak ik er een heel verhaal van. Bijvoorbeeld van een meisje dat eerst werd gepest, maar later heel veel vriendinnen krijgt. Met de Playmobil maak ik het gezellig, met een villa, een groenteboer, een school, een gymzaal en ook een circus.”

Net als in het echt

“Je ziet dan helemaal hoe alles gaat: het meisje koopt iets bij de groenteboer en gaat dan eerst naar huis en dan naar het circus. Ik speel altijd in de erker, achter de bank, want daar mag ik het laten staan. Soms wel een maand!” n

NOORD

11


14

NOORD

Noord aan het werk

BEELD Veronique Vastenburg

Uw voeten blijven in mijn handen verzorgd! Ik kom ook graag bij u thuis.

De persoonlijke juridische professional bij u om de hoek.

Nanda de Jong

Dennis Wientjes en John Buijsman

Nanda de Jong Voetverzorging

De Kiewit Buijsman Wientjes Notarissen

Rijksweg 382 - 2071 CS Santpoort-Noord

Hoofdstraat 236 - 2071 EP Santpoort-Noord - 023 - 538 34 34

06 52 03 68 52 - www.nandadejong.nl

www.dekiewit.nl

Santpoort is voor mij dĂŠ heerlijke plek om te wonen en te werken!

Samen werken aan positieve verandering om jouw fonkeling weer voelbaar te maken.

Kees van Roode

Mireille Alberda

Schilder- en afwerkingsbedrijf C.H.P. van Roode

VindJeFonkeling - Coaching, trainingen en workshops in

Burgemeester Enschedelaan 41

persoonlijke effectiviteit en communicatie

2071 AT Santpoort-Noord - 06 54 31 83 53

06 12 05 11 52 - info@vindjefonkeling.nl - www.vindjefonkeling.nl


NOORD

15

Wij nemen graag de tijd voor onze klanten.

Frank Visser Visser Tweewielers - Hoofdstraat 214 - 2071 EN Santpoort-Noord - 023 - 537 64 11 - www.vissertweewielers.nl In 1932 begon opa Toon Visser met het repareren van tweewielers. Zijn twee zonen, vader Jan en oom Coen, traden in zijn voetsporen en zetten zijn kennis en vakkundigheid door. Inmiddels drie generaties en ruim tachtig jaar verder is er veel veranderd en met een moderne kijk op de wereld veranderen wij sommige dingen lekker niet!

Voor al uw loodgietersen installatiewerkzaamheden van dak tot kelder.

Ook voor feesten, partijen en bedrijfslunches hebben wij een passende oplossing.

Anthony Wiegand

Ab Tervoort

Anthony Wiegand Loodgieters- en Installatiebedrijf

Snacks & Catering Peter

Kruidbergerweg 52 - 2071 RE Santpoort-Noord

Hagelingerweg 165 - 2071 CC Santpoort-Noord - 023 - 537 55 54

023 - 537 16 00 - 06 53 36 29 11 - Anthony.w@quicknet.nl

www.snackbarpeter.nl


16

NOORD

De Parels van Santpoort-Noord


TEKST Judy Landman BEELD Petra Schuster

Mevrouw Bijl (85)

De kunst van het plooien

NOORD

17


18

NOORD

De Parels van Santpoort-Noord

“ Altijd een schizofreen om je heen is heel zwaar. Ik kreeg de behoefte iets te doen waar ik mijn ei in kwijt kon. Een opleiding naaien gaf me weer een doel en naaien was altijd al een hobby van me.”

H

aar naailessen zijn beroemd. Menig bruidje is dankzij die lessen in haar droomjurk getrouwd en de jonge generatie modemakers krijgt geheid les van leerlingen van haar. Ze bezit een onuitputtelijke positieve kracht en laat een warme gloed achter wanneer je haar hebt ontmoet. Over haar leven kun je een boek schrijven, maar we beperken ons tot een bescheiden eerste indruk.

“Ik was twaalf toen de oorlog uitbrak en zeventien toen het leven weer begon. Dat zijn de jaren waarin je volwassen wordt en normaal gesproken naar de middelbare school gaat. Ik ging niet naar school. Mijn vader was ondergedoken, we verborgen zelf onderduikers in huis en mijn ouders hadden een eigen zaak, een kruidenierswinkel. Het was hard werken om die overeind te houden zonder mijn vader. Terwijl mijn ouders altijd dachten ‘Die redt zich wel’, leed ik eigenlijk erg onder de spanning die er altijd was, vooral de angst dat ze mijn vader iets zouden aandoen. Thuis liet ik daar alleen niets van merken natuurlijk, want iedereen had het zwaar. In die tijd heb ik geleerd dat je negatieve dingen altijd kunt ombuigen tot positieve. Ik omarm het leven en alle veranderingen die daarbij horen. Alleen huilen, of vanuit mijn tenen lachen kan ik niet meer, terwijl dat weleens lekker zou zijn.”


NOORD

Bepaald geen leien dakje

“Na de oorlog was er geen tijd om weer naar school te gaan. De winkel vergde ieders inzet, maar in de avonduren heb ik toch verschillende diploma’s gehaald. Daarna heb ik nog een tijd gewerkt bij een notaris en een accountant. Tot ik trouwde, want dan stopte je destijds met werken. Toen ik net een jaar getrouwd was, werd mijn man ziek. Ik was 27 toen hij de diagnose ‘schizofrenie’ kreeg; een vreselijke ziekte. Omdat de ziekte erfelijk is, heb ik ook nooit kinderen gekregen. Natuurlijk is dat jammer, maar je moet het leven nemen zoals het loopt en de mensen zoals ze zijn. Evengoed heb ik vaak kinderen over de vloer hoor, de kinderen en kleinkinderen van mijn zussen en broers komen geregeld. En een pret dat we dan meestal hebben met elkaar!” Soms loopt het iets uit de hand …

“Heel stom, het gebeurde met een potje voetbal. Ik gaf maar een heel zacht tikkie tegen de bal. Wat er toen precies gebeurde weet ik eigenlijk niet, maar ik verloor mijn evenwicht en ineens lag ik op de grond. Heup gebroken. Ik moest twee weken in het ziekenhuis blijven en daarna revalideren in een verzorgingshuis. Vreselijk! Ik zat daar veel te veel, wat niet goed is met mijn reuma. En die kok in dat verpleeghuis …. Hij “ Ze zeggen wel deed echt zijn best, maar ik ben vegetariër en daar bakte hij niks van. dat ik veel Na twee weken vond ik het gevoor anderen noeg. Omdat ik in een huis woon doe, maar ik met een traplift en alle mogelijke krijg ook veel aanpassingen die ooit zijn aangeterug” legd toen ik mijn invalide broer verzorgde, lieten ze me gelukkig gaan. Ik was wel heel blij met alle hulp van mensen in mijn omgeving, onder wie oud-leerlingen. Want ze zeggen wel dat ik veel voor anderen doe, maar ik krijg ook veel terug.” Naaien gaf weer een doel

“Terug naar de tijd waarin ik voor mijn man zorgde. Dat was een tijd waarin ik erg aan huis was gekluisterd. En altijd een schizofreen om je heen is heel zwaar. Ik kreeg de behoefte iets te doen waar ik mijn ei in kwijt kon. Een opleiding naaien gaf me weer een doel en naaien was altijd al een hobby van me. Vroeger hadden we een huisnaaister die alles voor ons maakte. Dat was nog

19

in Stadskanaal. Mijn oma woonde toen al in deze omgeving en als we bij haar op bezoek gingen, viel het me op dat we in het noorden vreselijk achterliepen op het westen. De kleren die onze naaister voor ons maakte vond ik zo tuttig! Gelukkig voelde oma met mij mee, dus als ze op bezoek kwam nam ze ‘moderne’ dingen mee en samen pasten we dan die tutjurken aan. Zo heb ik het in de vingers gekregen, waardoor ik later die naaiopleiding heel snel kon doorlopen.” ‘Ik moet u rijles geven’

“Rond mijn eenenveertigste verjaardag werd er onverwacht aangebeld. ‘Ik moet u rijles geven’, zei de man in de deuropening. Mijn vader bleek hem te hebben gestuurd. De rijinstructeur begon de les met de bemoedigendewoorden: ‘Iedereen van boven de veertig zakt, dus bereidt u zich daar maar vast op voor’. Kijk en dan begint bij mij wel de uitdaging “ Ik werk er om die uitzondering te zijn. Inderdaad wel altijd slaagde ik de eerste keer, ondanks een hard voor” klein foutje. De rijinstructeur was totaal verrast, maar toen ik thuiskwam stond er taart op tafel! ‘Jullie wisten helemaal niet dat ik geslaagd was’, zei ik, waarop mijn vader antwoordde: ‘Wat jij aanpakt lukt altijd.’ Dat is niet waar, maar ik werk er wel altijd hard voor.” Herinneringen aan een bruidsjurk

“Na eerst een paar jaar als naaidocent te hebben gewerkt op het Kennemer Vormingscentrum, ben ik voor mijzelf begonnen. Ik heb nooit een advertentie gezet. De oud-leerlingen kwamen met me mee en brachten weer nieuwe mee. In drie fasen leerde ik ze hoe ze zelf lerares konden worden. Eerst ‘costumière’, daarna ‘coupeuse’ en tot slot ‘lerares’. Ik organiseerde ook shows waarin de modellen werden gepresenteerd. Het enige wat we niet deden is ontwerpen. We delen nog steeds lief en leed met elkaar en ik ken ze door en door, ook hun gezinnen. Iedereen zat ook altijd op dezelfde stoel, zonder dat dit zo was bepaald. En heel veel meisjes hebben bij mij hun bruidsjurk gemaakt. Heel belangrijk bij een bruidsjurk is dat hij bij jou past. Je kunt wel een model maken dat je mooi vindt, maar als het klaar is en het blijkt niet te staan, dan ben je zuur. Gelukkig is dat altijd goed uitgepakt met ‘mijn’ bruidjes, maar soms was daar wel de nodige creatieve over-


26

NOORD

Delen is vermenigvuldigen

TEKST Judy Landman BEELD Menno Bonkenburg

Soldatenmaatjes

Samen reisden ze dagelijks op en neer naar het militair revalidatiecentrum in Doorn, waar ze als fysiotherapeuten hun dienstplicht vervulden. Hier bleken ze de ideale aanvulling op elkaar te zijn. Eenmaal afgezwaaid besloten ze samen een praktijk te beginnen in Santpoort, waar Albert was opgegroeid en al een aardig netwerk van mogelijke klanten had opgebouwd. Albert heeft zich later naast de reguliere fysiotherapeutische behandelingen gespecialiseerd in kaakfysiotherapie, John in de sportfysiotherapie. Waar hebben we hem eerder gezien? Albert was fysiotherapeut bij onder meer voetballend Terrasvogels, honkballend Jong Oranje, de Haarlem Nicols en hij geeft looptrainingen. John verzorgt een sportspreekuur voor onder meer RKVV-Velsen, badmintonvereniging Duinwijck en Hockeyclub Haarlem.


Fit blijven NOORD

Tips waarmee je zo van start kunt!

27

doe je met rekken en bewegen

1. Dagelijks rekken

Wanneer spieren minder worden gebruikt, verkort het bindweefsel in de spier. Dat maakt je stram. Dagelijks rekken bevordert de doorbloeding waardoor je langer soepel blijft.

John Hoogsteder • Geboren in Indonesië • Getogen in Tanzania en Amstelveen • Getrouwd met Ingrid Snijders

2. Bewegen kost tijd

• Vader van 3 kinderen

• Speelt badminton en tennis

Om fit te blijven moet je regelmatig bewegen. Wandelen, fietsen of traplopen zijn ideaal geschikt hiervoor. Het positieve effect ontstaat pas echt wanneer dagelijks minimaal 30 minuten wordt bewogen.

• Leest, wandelt en fietst • Eet het liefst de Indonesische keuken van moeder

3. Belast naar belastbaarheid

Albert Jansma

• Geboren Velsenaar, getogen Santpoorter

Bewegen is vooral effectief als dagelijkse routine. Steeds hetzelfde doen heeft op termijn minder effect. Variëren is belangrijk. Maar teveel doen waardoor je spierpijn krijgt is ook niet goed. Zoek dus je eigen belastbaarheidsgrenzen op en doe dit onder goede begeleiding.

• Oud-bestuurslid Harddraverij Vereniging Santpoort e.o. • Oud-voorzitter Oranjevereniging • Voorzitter Stichting Maria van Schuijlenburg, betrokken bij het beeld ‘de Draver’

4. Geef het lichaam de ruimte

• Getrouwd met Marion Heeremans

• Vader van 2 kinderen

Van veel en lang achter elkaar zitten komen de organen in de buik- en borstholte in de verdrukking. Dit belemmert de bloeddoorstroming en daarmee het functioneren. Zorg bij veel zituren op een dag daarom voor een regelmatig loopje waarbij alles weer even lekker kan doorbloeden.

• Schaatst, fietst en wandelt graag • Eet alles als er maar geen kaas op zit

Fysiotherapeutisch Centrum Santpoort

5. Ontspan de kaken

Burg. Weertsplantsoen 108

2071 PK Santpoort-Noord

Hoofdpijn is vaak een gevolg van gespannen kauwspieren. Veel kauwgom kauwen, altijd aan één kant kauwen, klemmen door stress, of een verkeerd gebruik van het gebit kunnen op diverse plaatsen vervelende hoofdpijn veroorzaken. Ontspan daarom regelmatig bewust de kaken. Hulpmiddel: plak een sticker op het beeldscherm, zet een kookwekkertje of laat de pc regelmatig waarschuwen. n

023 - 549 05 35 www.fysiosantpoort.nl fysiotherapiesantpoort@planet.nl www.albertjansma.nl


030

NOORD

“ Over eten praten verveelt nooit”

Keukengeheimen


NOORD

RECEPT Rikkert Pichel

31

BEELD Petra Schuster

citroensap en sereh samen met de witte wijn en suiker in een pan. Zet deze op het

Hij is half-Indisch en werkt in de keuken van Jaimie van Heije in Ouderkerk aan de Amstel. Rikkert Pichel (21) maakt de lekkerste gerechten klaar. Hoe leuk is koken? “Koken is heel mooi. Eerst doe je inkopen op de markt of koop je een stuk vlees bij een goede slager. Dan ga je alles bereiden, om het daarna ook nog chic te serveren. Die drie stappen goed uitvoeren, dat maakt koken tof.” Hoe begon je? “Ik heb het Indische koken geleerd van mijn moeder. Mijn vader is Indisch, maar mijn Nederlandse moeder maakte naar oma’s recept de gerechten klaar. Mijn voorkeur ligt wel bij mooi, traditionele eten.” Wat voor recept geef je mee? “Ik maak gado gado. Oorspronkelijk een traditioneel Indisch,

TEKST Kick Hommes

vegetarisch gerecht. In ons

voor 4 tot 6 personen, mijn ouders en familie en mijn vriendin Lilian

vuur, zodra de suiker is opgelost giet dan

4 à 5 radijsjes 8 sugar snaps 1 witte kool ? 1 rode ui 1 Rettich 1 à 2 rauwe makrelen, afhankelijk van de grootte* 1 bakje seroendeng**

Vinaigrette 2 dl ketjap manis 1 dl kikkoman sojasaus 4 dl olie (smaakloos) 1 theelepel sambal scheut sushi-azijn

Verwarm de oven voor op 180 °C. Doe de rode ui in aluminium folie en doe deze voor ongeveer 30 min in de oven totdat ze mooi zacht zijn geworden en snijd mooie reepjes van de schelp van de ui. Blancheer de sugar snaps beetgaar. Was de radijsjes en schaaf ze in mooie dunne plakjes. Haal de bladeren voorzichtig met een lepel van de kool af, doe dit met de bolle kant naar boven. Steek met een kleine steker hier mooie rondjes uit. Was en schil de rettich. Snijd de rettich in de lengte in dunne plakken van ongeveer 10 cm. Snij hiervan mooi rechthoekige banen van ongeveer 2,5 x 5 cm. Leg deze in een schaal.

Aigre-Doux (zoet-zuur)*** 5 dl witte wijn 500 gram suiker 5 dl witte azijn 2 cm gemberwortel 1 rode peper 4 à 5 tenen knoflook 1 sereh/citoengras sap van 1 citroen

restaurant maken we er onze

Schil de gemberwortel en snijd hem in

eigen versie van, met bijzondere

kleine stukjes. Was de rode peper, snijd

smaken en nieuwe combinaties.

hem doormidden, verwijder de zaadlijsten

Dat maakt het een heel mooi

en snijd de peper in stukjes. Pel de knof-

gerecht, dat ook nog eens

look en snijd in stukjes. Pers de citroen uit.

gewaardeerd wordt.”

Kneus met de achterkant van een mes de sereh. Doe gember, peper, knoflook,

de azijn erbij. Laat dit kort even doorkoken. Haal de pan van het vuur en laat afkoelen.

Meng met een staafmixer of keukenmachine alle ingrediënten goed door elkaar. Bereiden Zet een deel aigre-doux op het vuur, zodat de rettich onder komt te staan. Zodra de aigre-doux kookt giet het dan op de rettich en laat dit afkoelen. Fileer de makreel (of laat dit doen door de visboer) en snijd hem fijn. Breng op smaak met de vinaigrette (houd een beetje achter) en naar smaak peper en zout. Pak een mooi bord. Bedek het bord met een laag pindacrème. Maak van de rettich een rolletje om je vinger, zet deze in de crème en vul het met de aangemaakte makreel. Garneer met de witte koolrondjes, sugar snaps en rode ui tussen de rolletjes. Besprenkel met een klein scheutje vinaigrette en strooi er wat seroendeng over. *

De makreel kan eventueel vervangen worden door steak tartare. Of als je liever vegetarisch eet dan laat je de makreel gewoon weg.

**

Seroendeng is een mengsel van geschaafde kokos, pinda’s gebakken uien en specerijen als koriander, trassi en komijn.

*** Aigre-Doux is makkelijk te bewaren in de koelkast. Gember, rode peper, knoflook en sereh naar eigen smaak toevoegen.

Het gericht is een voorgerecht. Lekker bij dit gerecht is een glaasje witte wijn Amourettes van Domaine de Riquets uit de Cotes de Duras.


Dit eenmalige dorpsmagazine is 116 pagina’s dik!

Wil je meer weten over of zien van ‘Ode aan ...’ of wil je dit magazine thuis ontvangen? Neem dan contact op met: Edith van Beek edith@ode-aan.nl 06 52 60 85 72 www.ode-aan.nl © ODE AAN – IN VORM – Edith van Beek ‘Ode aan’ is een initiatief van IN VORM | Edith van Beek en staat geregistreerd bij CC proof www.ow.ly/DQQJU


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.