INTO business Zaanstreek herfst 2021

Page 38

Reportage

Het laatste jaarverslag van de Sturm Holding is getiteld: ‘Kennismakers in infra’. Innoveren is immers kennis maken en dat is volgens Frenk Clemens nodig om koploper te blijven op infra- en civieltechnisch gebied. Dat het bedrijf daarin slaagt, leidt geen twijfel, want Sturm Holding heeft met haar verschillende expertises op technisch, procesmatig en circulair gebied een naam hoog te houden.

Frenk is sinds 1995 directeur en mede-eigenaar van Sturm Holding, een oer-Zaans bedrijf dat in 1962 werd opgericht door Willem Sturm. Inmiddels heeft de onderneming diverse dochtermaatschappijen, die qua kennis en kunde in elkaars verlengde liggen. Deze maatschappijen werden zelf opgericht of kwamen door overnames tot stand. De reden: “Het vergaren van kennis, waardoor wij momenteel de meest complexe werken tot een goed einde kunnen brengen”, zegt Frenk. Hij vervolgt: “Er werken hier 200 mensen, maar die zitten bepaald niet op eilandjes. Zij werken nauw samen, versterken elkaar en houden daarbij het enige geldende doel voor ogen: de wensen van onze klanten, veelal aannemers, projectontwikkelaars en overheden. Die klanten ontzorgen wij van a tot z. Niet door opdrachten zomaar aan te nemen, maar door eerst uitvoerig met elkaar in overleg te treden en de beste oplossingen te bespreken. Dat is belangrijk voor de efficiency maar ook omdat wij maximaal rekening houden met zaken als duurzaamheid, CO2, werkruimte, milieuzorg en omgevingsimpact.”

38

Goede voorbereiding Het geheim van een succesvol werk gaat schuil in een goede voorbereiding. Frenk Clemens zegt hierover: “Dat begint met een gedegen onderzoek. Enerzijds door zelf onderzoek te doen, anderzijds door bijvoorbeeld nauwkeurig bodemrapporten te lezen. Het is de wens en het doel is om alle risico’s voor onze opdrachtgevers weg te nemen en hen niet tijdens het werk te confronteren met zoiets als een verontreinigde bodem die vooraf niet in de calculatie is meegenomen.” Alles wat Sturm Holding doet is infra-gerelateerd. “Het gaat vaak om werken op grote terreinen, waarbij geavanceerde machines en betrokken mensen het werk verrichten. Veel van onze machines zijn GPS- en computergestuurd en dat is in technisch opzicht de grootste innovatie van de laatste jaren. Maar innovatief denken en doen zit ook in het DNA van onze mensen. Elke dag kunnen zij voor verrassingen komen te staan. Dat zijn zij gewend en dus schrikken zij daar niet van, temeer omdat ze door ervaring en kennis weten hoe zij daarmee om moeten gaan.”