INTO business Leiden zomer 2020

Page 44

Reportage

ECONOMISCHE ANALYSE BUREAU BLAAUWBERG:

Twee jaar crisisdynamiek in robuuste Leidse regio De Leidse regio bereidt zich voor op twee heftige crisisjaren, maar kan door haar bijzondere kennisprofiel sterker uit de crisis komen. Dat is de brede conclusie die naar voren komt uit twee opeenvolgende coronarapportages geschreven door het Leidse bureau Blaauwberg in opdracht van Economie071. De studies bieden een overzicht van de regionale impact van de pandemie, het verwachte verloop van de crisis, de effecten op de arbeidsmarkt en de betekenis daarvan voor de beleidsagenda.

De eerste studie – verschenen april 2020 - bevat een cijfermatige inschatting van de impact van de crisis. De cijfers hebben betrekking op de Leidse regio zijnde de gemeenten Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude. Uit de inventarisatie blijkt dat circa 20% van de regionale werkgelegenheid direct is geraakt in de fase van de lockdown. Daaronder vallen een belangrijk deel van de B2C sectoren – detailhandel, horeca, cultuur, wellness, sport. Maar bijvoorbeeld ook het in Katwijk prominent aanwezige tuinbouwcluster waar in het vroege voorjaar grote hoeveelheden snijbloemen zijn ‘doorgedraaid’. Nog eens 28% van de economie ondervindt op middellange termijn problemen door verstoring van ketens en een gekelderde vraag. Veel bedrijven hebben in de lockdown door kunnen werken, maar zien dat er weinig orders zijn bijgekomen. Een uitgestelde economische tik volgt in het najaar of later in het jaar, verwachten de onderzoekers. Een relatief omvangrijke 52% van de regionale werkgelegenheid is economisch meer weerbaar. Daartoe behoren onder meer het grote medische complex, de kennisinstellingen en de bedrijvigheid op het Bio Science Park. Maar denk ook aan supermarkten en ICT-bedrijven. Ook deze sectoren merken de invloed van de crisis maar zijn gezien hun product en/of financieringswijze minder kwetsbaar.

44

Kennis maakt minder kwetsbaar De cijfermatige vergelijking in de rapporten laat zien dat de crisisimpact in het 071-gebied nog relatief beperkt is in vergelijking met andere regio’s. In de onderste tabel volgt een vergelijking met de Bollenstreek, de Rijnstreek (Alphen en omgeving) en het landelijk gemiddelde. Tabel Omvang van sectoren naar kwetsbaarheid in termen van werkgelegenheid (%) Sectoren direct geraakt in de lockdown

Sectoren kwetsbaar op middellange termijn

Meest robuuste sectoren

Leidse regio

20%

28%

52%

Bollenstreek

26%

39%

35%

Alphen a/d Rijn

22%

45%

32%

Nederland

20%

42%

38%

Daar komt bij dat de Leidse regio relatief hoogopgeleid is. Circa 40% van de werkende populatie beschikt over een diploma van hbo of hoger. Dat kennisprofiel maakt de regio in crisisperiodes minder kwetsbaar. Uit vergelijkende studies in Amerika blijkt dat lager gekwalificeerden eerder hun baan verliezen in tijden van crisis