INTO business Haarlemmermeer zomer 2021

Page 10

ALTIJD IN BEWEGING

René Klomp

Het is prettig binnenkomen bij de Hoofddorpse partner in mobiliteit Hartgerink en Klomp. Meteen voel je de familiaire sfeer door de warme begroeting door de receptioniste. En de koffie in het sfeervolle kantoor van directeur René Klomp smaakt heerlijk! “We werken hier in het bedrijf als een team, we kennen geen eilandjes”, start René. “Om meteen de parallel met het thema van deze INTO, ondernemen is topsport, te trekken, ik vind het belangrijk dat we allemaal een bijdrage leveren, maar ook dat iedere medewerker gehoord en gezien wordt. Kijk, als er twee lopen te klooien, heeft de rest daar last van,

10

zo simpel is het. Dus we zoeken altijd heel goed naar mensen die bij ons passen en naar balans in ons team. Nou zie je dat niet meteen, maar je hebt al redelijk snel in de gaten of het voegt. En dan voegt het bij ons meestal voor een lange tijd, gelukkig. Want alleen samen kunnen we ons doel het beste bereiken; het de klant naar de zin maken."

Familiebedrijf pur sang "Mijn vrouw werkt in het bedrijf, mijn zoon sinds kort ook. En doordat veel van onze medewerkers zo lang bij ons zijn, voelen ze ook echt als familie. We zijn al ruim 90 jaar een bekende naam in


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.