Haarlem INTO business Herfst 2019

Page 48

Kiezen voor collegialiteit, dynamische werkomgeving en betrokkenheid

MAARSCHALK|LIGTHART: PERSOONLIJK EN KRITISCH

Maarschalk|Ligthart profileert zich heel bewust als hét advieskantoor in de regio. “We willen geen groot accountantskantoor zijn. Bij ons werken 35 mensen. Die kiezen voor collegialiteit, een dynamische werkomgeving en betrokkenheid.” Het kantoor richt zich specifiek op de advisering in brede zin voor dga’s in het middelgrote mkb. Met die dga’s willen zij als kritische sparringpartner om de tafel zitten. Dat zegt Jan Maarschalk. Samen met Nikolajev Ligthart is hij als partner aan de organisatie verbonden. Dat karakter en die mentaliteit zorgen ervoor dat Maarschalk|Ligthart niet zo maar een accountants- of belastingadvieskantoor is. Met een persoonlijke en proactieve benadering helpt het Maarschalk|Ligthart om de ambities van klanten te realiseren én de regie over hun totale vermogen stevig in handen te houden, zowel zakelijk als privé. KERN

Het woord ‘advies’ is een containerbegrip, maar voor Maarschalk|Ligthart is het de kern van hun werk. Jan legt uit: “Wij maken een onderscheid tussen compliancewerkzaamheden, analyse en advies. Compliancewerkzaamheden zijn alle werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd op basis van wettelijke verplichtingen. Het (mede) voeren van een administratie, het doen van aangiften, het opstellen en deponeren van jaarrekeningen, het zijn vanzelfsprekend werkzaamheden die

‘WIJ WAKEN ERVOOR EEN ORGANISATIE TE WORDEN MET MANAGEMENTLAGEN’

wij net als vele andere kantoren uitvoeren. Het onderscheidend vermogen en daarmee de toegevoegde waarde in deze werkzaamheden is echter laag. Bovendien wordt gelukkig steeds meer van deze werkzaamheden in snel tempo geautomatiseerd. Wij zijn daarom van mening dat onze toegevoegde waarde niet zozeer zit in de totstandkoming van cijfers maar veel meer in de analyse daarvan en de advisering.” BIJSTUREN

“De meeste van onze klanten voeren zelf hun administratie. Wij monitoren die cijfers op afstand en zorgen ervoor dat de data continu upto-date en inzichtelijk is. Daardoor kunnen dga’s indien nodig op elk gewenst moment bijsturen.” Uiteindelijk bekleden wij vooral de functie van financial en business controller voor onze cliënten en richten wij ons op de financiële en fiscale planning . Wij kijken op een bedrijfskundige manier mee over de schouder


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.