Haarlem en IJmond herfst 2021

Page 18

Reportage

BK ingenieurs wil een wezenlijke duurzame verandering

'Het roer moet om'

Lilian Velthuis (57), adjunct-directeur van BK ingenieurs, zoekt samenwerkingsverbanden die leiden tot wezenlijke duurzame veranderingen. Wat haar betreft dringt te tijd. Alhoewel duurzaamheid sinds jaar en dag een belangrijk maatschappelijk thema is, worden klimaatrampen excessiever. “Het nieuws drukt ons dagelijks op de feiten: woestijnen worden groter, overstromingen komen vaker voor, bosbranden zijn heftiger. Op het gebied van verduurzaming moeten we dus versnellen. Daarvoor moet het roer om”, vindt zij.

Verander de wereld en begin bij jezelf. Daarom is BK ingenieurs, specialist op het gebied van planvorming, omgevingen en bouwprocessen, bezig met een interne mentaliteitsverandering die de focus nadrukkelijker op verduurzaming legt. Hierover zegt Lilian: “Voor de jonge mensen binnen BK is verduurzaming al veel meer vanzelfsprekend, zij zien de noodzaak. Voor de groep die het nog altijd normaal vindt dat er zonder materiaalinventarisatie een sloopkogel door een gebouw gaat, is dat wel nodig.”

Stagnatie van grondstoffen BK is een grond- weg- en waterbouwkundig ingenieursbureau dat een rol speelt in de oplossing voor diverse milieu- en economische problemen. “Neem de stagnatie in de aanvoer van grondstoffen en de daaruit voortvloeiende prijsverhogingen. Waarom kijken we niet veel kritischer naar hoogwaardig hergebruik van materialen en grondstoffen? Een gebouw zomaar slopen was en is nog steeds heel normaal. Maar materialen zijn schaarser en duurder geworden en dus kan het hergebruiken van materialen en grondstoffen nu milieubesparend en financieel aantrekkelijk zijn. Het mes snijdt aan twee kanten. Onze diverse samenwerkingspartners bij sloopprojecten zijn stuk voor stuk bezig om hun circulaire sloopproces te implementeren en te verbeteren. Daarbij

18

krijgen steeds meer materialen een tweede leven en worden grondstoffen teruggewonnen.” BK ingenieurs, waar circa 135 mensen werken, houdt zich bezig met de inrichting van, zoals Lilian dat zegt, stad en land. Met haar HRM-achtergrond kwam zij vijf jaar geleden in het managementteam van BK, dat onderkende dat mensen het grootste kapitaal van de organisatie zijn. “We hebben binnen ons bedrijf een werkgroep opgericht met betrokken mensen, die zich buigen over thema’s als klimaatadaptatie en energietransitie. Hoewel dat brede begrippen zijn, moeten daar concrete voorstellen uit voortkomen.”

Circulariteit Daarnaast is BK aangehaakt bij diverse ontwikkelingen op het gebied van circulariteit. Bijvoorbeeld een innovatief circulair platform dat samen met leden en partners de transitie helpt te bewerkstelligen van een lineaire naar circulaire economie in de bouw-, groen- en civiele sector. Het doel is om tot samenwerkingen te komen die zorgen voor een betere en gezondere wereld voor zowel de huidige als de toekomstige generatie. Als wapen zet zij het op hoogwaardig niveau hergebruiken van grondstoffen, (bouw)materialen en groen in. Het resultaat is afhankelijk van samenwerking: je moet dit samen willen bereiken, anders heeft het geen zin.”