Page 10

10

COVERSTORY

TEKST JEROEN LANGELAAR FOTO’S OSCAR VAN DER WIJK

Nico Voogt pleit voor intensievere samenwerking lokaal én in Midden-Holland

Nico Voogt (l) en Jan Willem van der Wolf

Voor Gouda, mét oog voor de regio De gemeente Gouda en ondernemers uit het Goudse kunnen niet zonder elkaar. De gemeente schept voorwaarden voor een sterk vestigingsklimaat, ondernemers zijn onmisbaar voor het realiseren van economische groei en de energietransitie. Voor de toekomst hoopt Gouda Onderneemt ook dat álle partijen in de regio - gemeente, bedrijven en ondernemersverenigingen door een sterke lokale organisatiegraad toegewijd blijven aan het gezamenlijk belang.

De Economische Agenda 2018-2020 van de gemeente Gouda en ondernemersvereniging Gouda Onderneemt staat er vol mee: ‘gedeelde verantwoordelijkheid’, ‘gedeelde urgentie’, ‘de

“De VBG bundelt, behartigt en ondersteunt de belangen van haar lokale autonome (bedrijventerrein) leden.” Gerard van Nieuwpoort, voorzitter Vereniging Bedrijventerreinen Gouda (VBG), bestuurslid Gouda Onderneemt

krachten bundelen’. Dat is niet voor niets. Want wie naar het recente verleden kijkt, ziet dat de mooiste resultaten een beloning zijn voor de intensieve samenwerking tussen de twee partijen. Zo riep het Platform Binnenstadmanagement Gouda in 2017 uit tot Beste Binnenstad van Nederland. De jury stond in het bijzonder stil bij de ‘intensieve samenwerkingsverbanden’ in de stad. Ook ontwikkelden de gemeente en de ondernemersvereniging vacatureplatform Gouda Werkt (zie kader, pagina 12) en werd het Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt opgericht, waarin diverse partijen zich inzetten om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verkleinen. Zo zijn er nog meer zaken te noemen, zoals het inititatief tot oprichten van een HBO-ICT