INTO business Duin- en Bollenstreek zomer 2021

Page 44

Interplan 2.0 In 1997 begonnen Ron Duivenvoorden en Dirk Knetsch een eigen calculatiebureau. Bijna een kwart eeuw later is Interplan bouwsupport BV uitgegroeid tot een toonaangevend adviesbureau voor de bouw met circa veertig medewerkers. De oprichters hebben de afgelopen tijd goed nagedacht hoe ze de toekomst van Interplan kunnen waarborgen en hoe het bedrijf zich verder kan ontwikkelen. Ze zien daarin een belangrijke rol voor Robert Jan Scholte.

Robert Jan Scholte kwam in 2012 in dienst bij Interplan en heeft zich sterk ontwikkeld. De directie ziet in hem een goede kandidaat om het bedrijf in de toekomst te leiden. Daarom geven ze hem kans zich te verder te ontwikkelen en toe te treden tot de directie. In de overgangsfase wordt hij begeleid en klaargestoomd tot een volwaardig directielid.

betrokken bij de renovatie van zes grachtenpanden aan de Amsterdamse Herengracht tot het prestigieuze Waldorf Astoria Hotel. Op dit project kijkt hij met veel genoegen terug. “We deden alles, van calculatie en werkvoorbereiding tot en met uitvoering en inrichting van het hotel tot het laatste lampje. Ik heb daar heel veel van geleerd.”

Ambitieuze jongen

Niet lang daarna vroeg de directie hem om samen met collega Arnoud Kool de nieuwe afdeling Kopersbegeleiding te coördineren. Deze nieuwe tak van Interplan maakte een snelle groei door. De afdeling begeleidt kopers van een nieuwbouwwoning van aankoop tot en met de oplevering van hun nieuwe stek. Als schakel tussen opdrachtgever en koper ontzorgt Interplan voor de opdrachtgever de kopersbegeleiding volledig.

Scholte kwam op verzoek van Dirk Knetsch bij Interplan werken. “In Robert Jan zag ik een slimme en ambitieuze jongen met een goed analytisch vermogen. Iemand die past in ons bedrijf; een jongen die ook zou kunnen doorgroeien.” Scholte begon op de afdeling calculatie, toen nog de corebusiness van Interplan. Vervolgens was hij

44


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.