INTO business Amstelland zomer 2021

Page 42

Eliza Roemer

Verstuur een kaart mét persoonlijke videoboodschap E-mails, appjes en DM’s sturen we elkaar dagelijks. De zoveelste mailing valt dus nauwelijks nog op. Hoe je wél kunt opvallen? Door jouw boodschap bij de ontvanger in de brievenbus te laten vallen. Niet met een ouderwetse kaart, maar met een videoboodschap per post. Dát is het idee achter het gloednieuwe concept van Videogift. Kirsten Verhoef, Dorine Pronk en Eliza Roemer werken al jarenlang als collega’s samen binnen Sylt Support om ondernemers te helpen bij onder andere marketingvraagstukken. Ze merkten dat in coronatijd veel van hun klanten tegen hetzelfde

42

Nieuw concept: Videogift laat ondernemers meer opvallen met uniek marketingmiddel probleem aanlopen. Persoonlijk in contact komen en blijven met relaties is voor ondernemers heel lastig met de coronamaatregelen. Ook online zijn de opties beperkt. Op social media heb je te maken met het algoritme, mailings verdwijnen vaak ongeopend in de digitale prullenbak en folders worden al snel bij het oud papier gemikt. Wat kun je dan nog doen om wél de aandacht van je klant of medewerker te trekken? Het liefst op een persoonlijke manier? Al brainstormend tijdens een gezamenlijke 1,5 meterborrel werd hun idee voor Videogift geboren.

De wenskaart in een 2021-jasje “Wat nu als we briefpost in een 2021-jasje gieten door aan een wenskaart een persoonlijke videoboodschap te koppelen?” Met dat idee sloten de drie hun borrel af. Binnen no time werkten


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.