INSINKERATOR EVOLUTION 200

Page 1

MATAVFALLSKVARN INSINKERATOR EVOLUTION 200

Modell 200 lämnar ingen oberörd med sin premium konstruktion. Den kraftfulla Dura Drive™ induktionsmotorn på 0,75hp och dess Power Booster Circuit förstärker malverkets vridmoment och klarar praktiskt taget av att mala alla typer av matavfall. Kvarnen kännetecknas av sin rostfria malkammare med 3-stegs malningsfunktion och ljuddämpningsteknik som reducerar ljudet med 60%. Kvarnen levereras med en tryckluftsströmbrytare för kontinuerlig matning av matavfall till kvarn. Om satsvis matning föredras med en magnetströmbrytare och låsbart lock för inloppet kan denna beställas som tillval. Som en extra finess levereras vaskproppen som en silkorg i rostfritt stål. Full fabriksgaranti i 6 år ingår.

Interspol säljer och installerar marknadens främsta produkter inom matavfallskvarnar för hushåll, livsmedelslokaler och kommersiella kök


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.