The user logo

Internationaal Comité

Het Internationaal Comité (IC) is een sociaal-culturele vereniging, een “federatie” van ruim 360 zeer diverse lid verenigingen (qua nationaliteit, etnie, taal, geloofsovertuiging, doelen, wel of geen ervaring met verenigingsleven, …), verspreid over Vlaanderen en Brussel. Het IC wil zelforganisaties van allochtonen in hun verscheidenheid en met respect voor hun culturele eigenheid ondersteunen en verenigen. Doel is zo de onderlinge solidariteit en samenwerking tussen de verschillende etnische groepen in de samenleving te bevorderen, alsook de solidariteit en samenwerking tussen allochtonen en autochtonen Onderwijs, maatschappelijke participatie en tewerkstelling beschouwen we als sleuteldomeinen tot een succesvolle, structurele inbedding van etnisch -culturele gemeenschappen in onze samenleving.

Stacks