Page 1

GUGUSAN FAKULTI

PENGURUSAN & PERNIAGAAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN-FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT-FAKULTI PENGURUSAN HOTEL & PELANCONGAN


GUGUSAN FAKULTI PENGURUSAN & PERNIAGAAN FAKULTI PERNIAGAAN & PENGAJIAN-FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT-FAKULTI PENGURUSAN HOTEL & PELANCONGAN

INTAN SYAFINAZ MANSOR


KANDUNGAN

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA PROFIL UNIVERSITI........................................................................................................1-3

FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN LATAR BELAKANG FAKULTI PENGENALAN.......................................................................................5 VISI & MISI..........................................................................................6 PROGRAM YANG DITAWARKAN.............................................................7 KRONOLOGI SEJARAH..........................................................................8-9 DULU & KINI....................................................................................................................10-13 MANTAN KETUA-KETUA/DEKAN-DEKAN............................................................................14-19 PERMATA-PERMATA KEBANGGAAN UITM...........................................................................20-25 LENSA KAMERA FAKULTI...................................................................................................26-27

FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT LATAR BELAKANG FAKULTI PENGENALAN....................................................................................29 VISI & MISI.......................................................................................30 PROGRAM YANG DITAWARKAN..........................................................31 KRONOLOGI SEJARAH.......................................................................32-33 DULU & KINI.................................................................................................................34-37 MANTAN KETUA-KETUA/DEKAN-DEKAN.........................................................................38-41 PERMATA-PERMATA KEBANGGAAN UITM........................................................................42-47 LENSA KAMERA FAKULTI................................................................................................48-49

FAKULTI PENGURUSAN HOTEL & PELANCONGAN LATAR BELAKANG FAKULTI PENGENALAN...................................................................................51 VISI & MISI......................................................................................52 PROGRAM YANG DITAWARKAN.........................................................53 KRONOLOGI SEJARAH......................................................................54-55 DULU & KINI................................................................................................................56-59 MANTAN KETUA-KETUA/DEKAN-DEKAN.........................................................................60-65 PERMATA-PERMATA KEBANGGAAN UITM........................................................................66-71 LENSA KAMERA FAKULTI...............................................................................................72-74


1

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UITM)


PROFIL UNIVERSITI U

iTM telah melalui perkembangan yang amat pesat sejak mewarnai sektor pengajian tinggi pada tahun 1956. Selain kampus, ia telah mengembangkan sayapnya ke seluruh negara dengan mempunyai 12 buah kampus negeri, 6 kampus satelit di Shah Alam, 11 kampus satelit negeri dan 21 kolej bersekutu. Dengan tenaga kerja seramai lebih kurang 17,770 orang dalam satu rangkaian yang besar, universiti ini menawarkan lebih daripada 500 program akademik dalam suasana yang kondusif dan ceria. Ia juga merupakan rumah kedua bagi lebih175,200 orang pelajar. UiTM sangat komited dalam membantu anak-anak Bumiputera mendapatkan pendidikan sehingga ke peringkat akademik yang tertinggi, juga dalam persiapan untuk melangkah ke alam pekerjaan. Wawasannya ialah untuk memupuk kesarjanaan dan membina kecemerlangan akademik, agar mampu memimpin dalam apa juga arena. Walaupun masih muda berbanding universiti tempatan lain, UiTM memiliki reputasi sebagai salah sebuah universiti tempatan yang inovatif. Ia menjalinkan hubungan dengan pelbagai sektor industri yang menyuburkan lagi budaya penyelidikan dan inovasi serta keusahawanan di kalangan warganya. Kini UiTM meneruskan usaha murni pemimpin dan pengasasnya terdahulu, meneroka dan menguasai pelbagai cabang ilmu untuk meraih gelaran universiti bertaraf dunia.

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UITM)

2


PROFIL UNIVERSITI VISI

Menjadikan UiTM sebuah universiti unggul yang berteraskan kesarjanaan dan kecemerlangan akademik bagi menerajui dinamisme bumiputera dalam semua bidang profesional bertaraf dunia supaya terlahir graduan yang berdaya saing, global dan beretika.

MISI

Mempertingkatkan keilmuan dan kepakaran bumiputera dalam semua bidang menerusi penyampaian program profesional, penyelidikan serta penglibatan khidmat masyarakat yang berlandaskan kepada nilai-nilai murni dan etika keprofesionalan.

Moto

“Usaha, Taqwa, Mulia�

3

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UITM)


FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

4


LATAR BELAKANG FAKULTI P

: PENGENALAN :

ada tahun 1956, Dewan Latihan RIDA (Lembaga Kemajuan Perindustrian Luar Bandar) telah di tubuhkan yang bertujuan untuk menjalankan kursus-kursus bermaanfaat untuk masyarakat Bumiputera. Aktiviti-aktiviti seperti perdagangan dan perindustrian di kawasan bandar dan luar bandar merupakan permulaan bagi Universiti Teknologi MARA. Kursus yang berkaitan dengan perniagaan mula di tawarkan adalah program persediaan selama 18 hari di Dewan London untuk kursus perdagangan di peringkat tertinggi dan pertengahan.Hal ini merupakan langkah pertama wujudnya Fakulti Pengurusan Perniaagaan (FPP) di Universiti Teknologi MARA.PAda bulan Jun 1965 Dewan Latihan RIDA telah di tukar nama kepada Maktab MARA.Maktab MARA berperanan untuk meluaskan latihan kepada Bumiputera dalam sektor swasta. Ia juga menandakan penamatan LKPP Sdn Bhd sebagai badan peperiksaan luar ke atas kursus yang di jalankan Dengan pengenalan Diploma Pengajian Perniagaan dan Diploma Perbankan,kursus telah di jalankan secara dalaman oleh pihak Maktab MARA.Walau bagaimanapun, untuk menjamin kualiti kursus tersebut,Ealing Technical College of London telah dilantik sebagai penilai luar.Peranan Fakulti adalah memperkenalkan lebih banyak program-program berkaitan perniagaan. Hal ini membuka jalan bagi Diploma Pentadbiran Perniagaan Lanjutan (Pengangkutan)-ADBA kursus pengankutan dan professional seperti Chartered Institute of Marketing (CIM) dan Institut Insurans Bertauliah (CII).Pada 1972,Program Pembangunan Eksekutif (PED),sebuah program inovatif untuk eksekutif telah dimulakan bagi membantu menangani peningkatan kadar penganguran di kalangan graduan bumiputera yang tidak mempunyai latar belakang perniagaan. Pada tahuntersebut juga, Fakulti Pengajian Perniagaan telah memperkenalkan Diploma Luar Kampus bagi program Pengajian Perniagaan untuk individu yang berminat dan berkelayakkan. Pada tahun 2004, dua program pascasiswazah baru telah diperkenalkan iaitu Sarjana Sains Pentadbiran Perniagaandan Doktor Falsafah dalam program Pentadbiran Perniagaan (DBA). Pada Mac 2012, Program Sarjana Perniagaan Ekonomi telah diperkenalkan bagi menjadikan Fakulti Perniagaan di UiTM adalah institusi pertama yang menawarkan program di Malaysia.

5

FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA


LATAR BELAKANG FAKULTI

VISI

: VISI & MISI :

Untuk menjadi sebuah Fakulti yang cemerlang dan berdaya saing dalam bidang Pengurusan Perniagaan di Malaysia dan diiktiraf antarabangsa bagi profesionalisme dalam perkhidmatan pendidikan, latihan, penyelidikan dan perundingan

MISI

Menyediakan program bersepadu dengan kursus yang memenuhi keperluan industri dan Negara Pembangunan sumber manusia yang berkesan mampu memberikan perkhidmatan penyelidikan dan perundingan di peringkat antarabangsa Melahirkan graduan profesional dan berdaya saing ke arah industri memuaskan keperluan melalui pengajaran yang kondusif dan persekitaran pembelajaran

FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

6


PROGRAM YANG DITAWARKAN BM 991 BM 990 BM 552 BM 772 BM 770 BM 771 BM 216 BM 220 BM 221 BM 222 BM 223 BM 224 BM 225 BM 226 BM 229 BM 230 BM 111 BM 112 BM 114 BM 115 BM 117

7

PHD in Business Administration PHD in Business Management Chartered Institute of Logistics and Transport (UK) Chartered Financial Analyst (CFA) Master in Business Administration (MBA) Executive Master of Business Administration (EMBA) Bachelor of Business Administration (Hons.) Transport Bachelor of Business Administration (Hons.) Marketing Bachelor of Business Administration (Hons.) Insurance Bachelor of Business Administration (Hons.) Finance Bachelor of Business Administration (Hons.) Human Resource Management Bachelor of Business Administration (Hons.) Operation Management Bachelor of Business Administration (Hons.) Retail Management Bachelor of Business Administration (Hons.) International Business Bachelor of Business Administration (Hons.) Islamic Banking Bachelor of Business Administration (Hons.) Business Economics Diploma in Business Studies Diploma in Banking Diploma in Investment Marketing Diploma in Business Studies (Insurance) Diploma in Business Studies (Transport)

FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA


LATAR BELAKANG FAKULTI KRONOLOGI

S EJARAH

Januari 1962

Kursus Pengurusan-General Business Management (British)Institute of Management Examination dimulakan

Jun 1965

Kursus Diploma in Business Studies ditubuhkan anjuran bersama ITM & Earling Technical Institute College London

Oktober 1966

-Maktab MARA telah mewujudkan kursus Diploma Perniagaan & Pengurusan -Kursus Luaran General Business Management diberhentikan kerana British Institute of Management (BIM) tidak lagi menjadi badan pemeriksaan

17 Julai 1967

-5 kursus luaran diperkenalkan (Institute of Marketing, Institute of Transport, Institute of Credit Mngmt & Purchasing Offices Association)-Kursus Dalaman(Diploma in Banking)

Jun 1968

Kajian Perniagaan & Pengurusan ditubuhkan

19 Sept 1989

Pertukaran nama Ketua Kajian & Timbalan Ketua Kajian kepada Dekan Kajian

2004

Sarjana Sains Pertadbiran& Doktor Falsafah diperkenalkan

2004

Program Sarjana Perniagaan Ekonomi diperkenalkan

FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

8


FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 9

FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA


DULU & KINI FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

10


DULU & KINI 2

1

3

1. Bangunan Fakulti Perniagaan dan Pengajian di Kampus UiTM Puncak Alam 2. Bangunan Fakulti Perniagaan dan Pengajian di UiTM Shah Alam 3. Dewan Latihan RIDA pada tahun 1956 yang menjadi tempat perniagaan pertama bermulanya Fakulti Perniagaan dan Pengajian di UiTM

11

FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA


DULU & KINI 4

5

6

4. Minggu Perniagaan Kajian Perniagaan pada 11 hingga 15 Mac 1980 5. Inter Academic Management Game pada April 1982 6. Seminar Minggu Insuran di Dewan Seri Budiman pada Julai 1985

FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

12


FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 13

FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA


MANTAN KETUA-KETUA/DEKAN-DEKAN FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

14


MANTAN KETUA-KETUA/ DEKAN-DEKAN

1

ENCIK MOHD GHADZALLI AHMAD

3 15

1 November 1968 hingga 1 Mac 1970

DATUK DR JOHARI HASSAN 16 Julai 1973 hingga 26 Mac 1975

2

ENCIK MOHD IBRAHIM MOHD ZAIN

4

2 Mac 1970 hingga 15 Julai 1970

DATUK MOHD SALLEH ABDUL MAJID 1 Julai 1976 hingga 15 Julai 1978

FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA


MANTAN KETUA-KETUA/ DEKAN-DEKAN

5

HAJI AMIR ZAINAL ABIDIN

6

ENCIK ABDUL RAZAK ABDUL 1 Ogos 1981 hingga 31 Julai 1983

1 Ogos 1978 hingga 31 Julai 1981

7

DR WAN MOHD GHAZALLI WAN ABDULLAH 1 Ogos 1983 hingga 31 Ogos 1987

8

HAJI ABDULLAH HAJI GHAZALI 1 September 1987 hingga 31 Ogos 1993

FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

16


MANTAN KETUA-KETUA/ DEKAN-DEKAN

9

DR HAJI MOHD TAHIR HAJI ABDUL HAMID 1 September 1993 hingga 31 Ogos 1998

11 17

PROF MADYA DR JAMIL HAMALI 1 September 2002 hingga 31 Ogos 2004

10

PROF MADYA DR FARIDAH HAJI HASSAN 1 September 1998 hingga 31 Ogos 2002

12

PROF MADYA DR ZAINI ABDULLAH 1 September 2004 hingga 30 September 2007

FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA


MANTAN KETUA-KETUA/ DEKAN-DEKAN

13

PROF MADYA DR HAJAR NORMALA DATO’ AMIR ISHAK

1 Oktober 2007 hingga 30 September 2011

14

PROF MADYA DR FARIDAH HAJI HASSAN 1 Oktober 2011 hingga Kini

FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

18


FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 19

FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA


FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN

FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

20


ABDUL LATIF HAJI ABDUL AZIZ,BCK KURSUS DI UITM/PENDIDIKAN

Diploma Pengajian Perniagaan , ITM (1969)

PENGALAMAN KERJA

PENGIKTIRAFAN/SUMBANGAN Bintang Cemerlang Negeri Kedah (BCK) (1994) Sempena Ulangtahun Keputeraan KDYMM Sultan Kedah Anugerah Khidmat Cemerlang (1994) JHDN Malaysia 21

Pegawai Perkeranian, Sek. Men. Dato’ Mansor, Bahau, Negeri Sembilan (1966) Penasihat Penyimpan Kira-Kira, Bahagian Khidmat Nasihat, Ibu Pejabat MARA, Kuala Lumpur (1970) Pemeriksa Cukai JHDN Johor Bharu (1972) Pemeriksa Cukai JHDN Kluang Pemeriksa Cukai JHDN Seremban (1972-1975) Pegawai Penaksir JHDN Seremban (1975-1981) Penolong Pengarah JHDN Ibu Pejabat (Bhg. Teknikal), Kuala Lumpur (1982-1987) Penolong Pengarah JHDN Cawangan Syarikat, Kuala Lumpur (1987-1991) Pengarah JHDN Alor Setar (1991)

FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA


A ZAH WAHAB

PENGIKTIRAFAN/SUMBANGAN

Bendahari, Yayasan Penataran Ilmu Ahli Institut Akauntan Malaysia Ahli Puspanita DBP Anugerah Khidmat Cemerlang DBP (1986 & 1994)

PENGALAMAN KERJA

KURSUS DI UITM/PENDIDIKAN Diploma in Business Studies (1977) Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian)(1984)

Pegawai Kerja Akaun Dewan Bahasa dan Pustaka (1977-1980) Akauntan Dewan Bahasa dan Pustaka (1985-1988) Ketua Bahagian Audit Dalaman Dewan Bahasa dan Pustaka (1989-1991) Pengurus Kewangan Dewan Bahasa dan Pustaka (1992)

FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

22


H AJI MOHD NASIR ABD SAMAD

KURSUS DI UITM/PENDIDIKAN

Diploma Pengurusan Bank, UITM (1972) Ijazah Pentadbiran Perniagaan, Universiti Ohio Sarjana Pentadbiran Perniagaan, U. Illinios Utara (1976)

PENGALAMAN KERJA

PENGIKTIRAFAN/SUMBANGAN Pegawai Penyelidik, Bank Pembangunan Malaysia Berhad Ketua Jabatan Penyelidikan Korporat, di Pnb Timbalan Pengarah Urusan, Kumpulan Sharp-Roxy Appliances Pengurus Besar Malaysia Mayban Securities Sdn Bhd Pengarah Urusan, Keluangsa Sdn Bhd 23

Merangka portfolio pelaburan dan membuat kajian “feasibility” untuk Skim Amanah Saham Nasional Membangunkan system computer untuk Analisa Sekuriti dan Sistem Amaran Awal Mengorganisasi & menstruktur Kumpulan Guthrie & Kumpulan Harrisons & Crosfield Dilantik selama 3 bulan dengan Nomura Research Institute, Tokyo Jepun mengenai methodology Nomura Membuat penyelidikan tentang pasaran modal ASEAN di Nomura Singapore Merchant Bank dan JP Morgan Penasihat pengurusan Dilantik sebagai Pengarah Nominee untuk Permodalan Nasional Berhad dalam HLLS Holdings Berhad

FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA


D

ATUK SERI SHAZALLI RAMLY KURSUS DI UITM/PENDIDIKAN Diploma Pengajian Perniagaan, UITM (1982) Sarjana Pentadbiran Perniagaan, St. Louis, New Orleans

PENGALAMAN KERJA Naib Pengerusi, forum Suruhanjaya Multimedia Lever Brothers (1987-1993) Syarikat Tembakau Malaysia/Tembakau British Amerika (1993-1996) Pengarah Pemasaran, Asia Broadcasting Network (ASTRO) (1996) Ketua eksekutif ntv7 (1998) Ketua Pegawai Eksekutif, CELCOM Malaysia Berhad FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

24


TAN SRI DATO’ HAJI MOHD ARIFFIN MOHD YUSUF PENGALAMAN KERJA Penolong Pengurus , S.H Sany Sdn Bhd (1972) Pengurus, Primabumi Sdn Bhd (1973) Pengarah S.H Sany Sdn Bhd Menubuhkan syarikat Primabumi Sdn Bhd (1975) Pengarah Urusan, Kumpulan Syarikat-syarikat Prima (1975) Pengarah, Econstates Bhd (1991)

PENGIKTIRAFAN/SUMBANGAN

KURSUS DI UITM/PENDIDIKAN Diploma Perbankan, ITM (1972) Sijil Perbankan, Karachi (1972) 25

Dianugerahkan Dato Paduka Tuanku Jaafar (DPTJ), Negeri Sembilan Naib Presiden, MPTMA Ahli Jawatankuasa, Persatuan Pemaju Perumahan Malaysia cawangan Selangor dan Wilayah Persekutuan Naib Ketua Bahagian, Umno Bukit Bintang Jawatankuasa Induk, Persatuan Pemaju-Pemaju Malaysia (HAD) Malaysia

FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA


LENSA KAMERA FAKULTI FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

26


LENSA KAMERA FAKULTI

L

ensa kamera fakulti

27

FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA


FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

28


LATAR BELAKANG FAKULTI F

: PENGENALAN :

akulti Pengajian Maklumat yang awalnya telah ditubuhkan sebagai Sekolah Sains Perpustakaan pada tahun 1972. Kemudian, dengan perkembangan penambahan, pengenalan dan perkembangan pengajian maklumat kepada program fakulti, ianya membawa kepada pertukaran kepada nama fakulti kepada Sekolah Sains Perpustakaan dan Sains Maklumat pada tahun 1981. Pada tahun 1992, kursus-kursus di dalam Pengurusan Rekod dan Arkib mula ditawarkan dan program diploma selama 3 tahun telah ditambah kepada program 4 tahun bagi Diploma Lanjutan, sepertimanayang telah diluluskan oleh kerajaan Malaysia setara dengan Ijazah Sarjana Muda dengan (kepujian). Berikutan kepada peningkatan status ITM kepada Universiti pada tahun 1996, program diploma lanjutan telah dinaiktaraf kepada Ijazah Sarjana Muda Sains Perpustakaan dengan kepujian. Kemudian, pada tahun 1997, nama Sekolah telah ditukar kepada Fakulti Pengajian Maklumat. Sejurus itu, program Ijazah Sarjana Pengurusan Maklumat (Sarjana Pengurusan Maklumat) mula diperkenalkan. Pada tahun 1999, Fakulti ini mula menawarkan program-program Ph.D.Pada tahun 2000, program Sarjana Pengurusan Maklumat juga telah ditawarkan sebagai Flexible Learning Program (FLP). Pada tahun 2001, program Sarjana Pengurusan Maklumat(dengan Research) telah diperkenalkan.Pada Julai 2003, program Sarjana Pengurusan Pengetahuan telah diluluskan oleh Kementerian Pendidikan. Sehingga kini, Fakulti Pengurusan Maklumat telah berkembang ke beberapa cawangan di Machang (Kelantan), Segamat (Johor), Merbok (Kedah), dan Samarahan (Sarawak).

29

FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA


LATAR BELAKANG FAKULTI

VISI

: VISI & MISI :

Untuk menjadi pusat kecemerlangan yang bertaraf dunia bagi pendidikan dan penyelidikan dalam bidang Pengurusan Maklumat, Pengurusan Pengetahuan, Pengurusan Rekod dan Pengurusan Perpustakaan

MISI

• Menyediakan pendidikan untuk profesional maklumat untuk membolehkan tenaga kerja yang seimbang, berilmu, berdaya saing, dan etika bagi pembangunan Malaysia sebagai sebuah masyarakat berpengetahuan • Menyediakan program pendidikan berterusan di pelbagai peringkat untuk memenuhi keperluan kakitangan maklumat berusaha untuk meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan kecekapan selaras dengan dasar negara pada pembinaan kapasiti dan pembelajaran sepanjang hayat • Menerajui perundingan dan penyelidikan untuk individu dan organisasi yang berminat dalam penyelidikan dan pembangunan dalam bidang-bidang yang merangkumi maklumat, pengetahuan, perpustakaan, arkib & pengurusan rekod.

FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

30


PROGRAM YANG DITAWARKAN IM 990 IM 780 IM 772 IM 771 IM 770 IM 224 IM 225 IM 226 IM 227

PHD in Information Management (by Research) MSc in Information Management (by Research) Master of Library Science (MLS) (by Coursework) Master of Knowledge Management MSc in Information Management (by Coursework) Bachelor of Science in Information Studies (Hons) (Library and Information Management) Bachelor of Science in Information Studies (Hons) (Information Systems Management) Bachelor of Science in Information Studies (Hons) (Record Management) Bachelor of Science in Information Studies (Hons) (Information Resource Center Management) IM 110 Diploma in Information Management

31

FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA


LATAR BELAKANG FAKULTIK RONOLOGI

SEJARAH

Jun 1986

Library Association (UK), Kursus luaran dimulakan di bawah Kajian Pentadbiran & Undang-undang

Julai 1969

Kursus Librarianship (UK) dipindahkan ke Kajian Sains Perpustakaan yang menyediakan pelajar-pelajar untuk peperiksaan luar bagi ALA (UK)

3 Julai 1972

Kajian Sains Perpustakaan & Maklumat ditubuhkan.Kursus dalaman dimulakan iaitu Kursus Diploma in Library Science

Jun 1975

Pengiktirafan Diploma in Library Science oleh JPA

1981

Pertukaran nama dari Kajian Sains Perpustakaan kepada Kajian Sains Perpustakaan & Sains Maklumat

19 Sept 1989

Pertukaran nama jawatan KetuaKajian & Timbalan Ketua Kajian kepada Dekan Kajian & Timbalan Dekan Kajian

FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

32


LATAR BELAKANG FAKULTI KRONOLOGI 1992

Kursus Pengurusan Arkib dan Rekod mula ditawarkan

S EJARAH

1996

Diploma Lanjutan dinaik taraf kepada Sarjana Muda (Kepujian) Sains Perpustakaan

1997

Pertukaran nama Fakulti Pengajian Maklumat menggantikan Kajian Sains Perpustakaan & Sains Maklumat

1999

Program PHD pertama diperkenalkan

2000

Pengajian Sarjana Pengurusan Maklumat secara Flexible Learning Program (FLP) Pengetahuan

2003

Pengajian Sarjana Pengurusan Pengetahuan diperkenalkan

2004

Pengiktirafan ISO9001:2000 diterima untuk Fakulti 33

FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA


DULU & KINI FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

34


DULU & KINI 2

1

3

1. Kampus ITM Jalan Othman merupakan kampus pertama menempatkan Fakulti Pengurusan Maklumat pada tahun 1968 hingga 1972 dan tahun 1979 hingga1993 2. Pada tahun 1972 hingga 1979 Fakulti berpindah ke ITM Shah Alam, Menara Sultan Abdul Aziz Shah Tingkat 12 & 13 3. UiTM Shah Alam, Komplek Tahir Majid, menempatkan Fakulti Pengurusan Maklumat pada tahun 1994 hingga1996

35

FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA


DULU & KINI 4

5

6

4. Fakulti berpindah ke UiTM Shah Alam, Level 4, Menara Sultan Salahudin Abdul Aziz Shah dan bangunan UMNO Seksyen 11, Shah Alam pada tahun 1996 hingga 2003 5. Pada Oktober 2003 hingga Mei 2004 Fakulti berpindah lagi ke Komplek Akademik 3, UiTM Shah Alam 6. Kini Fakulti Pengurusan Maklumat bertapak di kampus tetap di Kampus UiTM Puncak Perdana Shah Alam sejak Jun 2004

FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

36


FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT 37

FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA


MANTAN KETUA-KETUA/DEKAN-DEKAN FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

38


MANTAN KETUA-KETUA/ DEKAN-DEKAN

1

PUAN R.NADARAJAH

2

DR OLI MOHAMED ABDUL HAMID 1 Julai 1973 hingga 15 Ogos 1974 1 Ogos 1978 hingga 30 Jun 1981

3 Julai 1972 hingga 30 Jun 1973

3 39

PUAN MOLINA S.NIJIHAR 1 Januari 1975 hingga 31 Julai 1978

4

DR KATNI KOMSONO KIBAT

1 Julai 1981 hingga 31 Julai 1984 1 Disember 1985 hingga 30 November 1987

FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA


MANTAN KETUA-KETUA/ DEKAN-DEKAN

5 7

PROF DR SZARINA ABDULLAH 1 Ogos 1984 hingga 30 November 1985 1 Januari 1990 hingga 31 Disember 1990

PUAN FUZIAH HAJI MOHD NAZAR 1 Januari 1991 hingga 31 Disember 1994

6

PUAN NORMA ABU SEMAN 1 Disember 1987 hingga 30 November 1989

8

PROF MADYA DATO’ DR RAJA ABDULLAH RAJA YAACOB 1 Januari 1995 hingga 31 Disember 1996 1 Januari 1997 Hingga 31 Disember 2001

FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

40


MANTAN KETUA-KETUA/ DEKAN-DEKAN

5

41

PROF. MADYA DR LAILI HASHIM 2001 Hingga 2007 2010 Hingga Kini

6

PROF. MADYA ASSOC PROF DR ADNAN JAMALUDIN 2008 Hingga 2009

FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA


FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT

FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

42


D R KATNI KOMSONO KIBAT KURSUS DI UITM/PENDIDIKAN

Associate Library Association (1970)

PENGALAMAN KERJA Pensyarah, Kajian Sains Perpustakaan dan Maklumat (KSPM), ITM (1973) Ketua Kursus (KSPM), ITM (1981) Ketua Kajian (KSPM), ITM (1982-1986) Pensyarah Kanan (KPSM), ITM (1984) Timbalan Dekan Akademik ITM (1986) Pengurus Perhubungan Alumni, ITM (1987) Ketua BIROTEKS (1991-1993) Pensyarah Utama (1993) Timbalan Pengarah, Kolej INPENS (1994) 43

PENGIKTIRAFAN/SUMBANGAN Dikurniakan PJK (Selangor) Ketua Cawangan Latih PALAPES ITM Berpangkat Major Ketua Pemuda Umno Cawangan AJK UMNO (Pemuda) dan Bahagian Kuala Selangor Presiden MITASA Presiden Persatuan Alumni ITM Pengerusi Pertubuhan Peladang K.Selangor Ahli Lembaga Pengarah, Pertubuhan Peladang Negeri Selangor

FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA


P ROF MADYA DR SHAHREN TUN AHMAD ZAIDI KURSUS DI UITM/PENDIDIKAN

Diploma Sains Perpustakaan, ITM (1984) sarjana telekomunikasi & pengurusan rangakaian, universiti Syracuse new york phd sains telekomunikasi & teknologi, Universiti Syaracuse New York

PENGALAMAN KERJA Pengarah, Mega Motor Centre Sdn. Bhd (1985) Pengurus Jualan, Petro Perdana Servis Stesen (1984) Pengurus Pemasaran, Advanced Digital Corporation Sdn. Bhd. (1986) Pengarah Eksekutif, Syarikat Emuat Sdn. Bhd. (1988) Pengerusi, Xcell Micro System Sdn. Bhd. (1990)

PENGIKTIRAFAN/SUMBANGAN

Pengedar terbaik PK Electronics tiga tahun berturutturut sejak 1990 Dilantik sebagai pengedar tunggal dan pusat servis bagi Sarawak Pengedar terbaik peralatan Panasonic sejak 1990 & telah dilantik sebagai pengedar utama di Sarawak Syarikat Emuat Sdn. Bhd. adalah pengedar & pembekal yang eksklusif bagi terbitan-terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka bagi Sarawak

Pengarah Eksekutif, MM Furniture Sdn. Bhd. (1990) Pengarah Urusan, PQS Micro Products (1992) Pengarah Eksekutif, Xmind System Sdn. Bhd. (1992) Pengarah Eksekutif, PQS Micro Products Sdn. Bhd. (1993) Dekan Fakulti Sains Kognitif & Pembangunan Manusia, UMS (Sekarang)

FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

44


DATIN PADUKA SHAHANEEM HANOUM DADAMEAH PENGALAMAN KERJA

Penolong Pegawai Perpustakaan, di Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor (PPAS) (1972) Pemangku Pegawai Perpustakaan Negeri (1973) Pegawai Perpustakaan Negeri dan Setiausaha (PPAS) Pengarah PPAS (1978)

PENGIKTIRAFAN/SUMBANGAN

KURSUS DI UITM/PENDIDIKAN ASSOCIATE OF LIBRARY ASSOCIATION (1970)

45

Pengerusi, Majlis Perpustakaan Awam Negeri Malaysia Presiden, Persatuan Perpustakaan SeMalaysia Ahli Lembaga Pengarah, Muzium Negeri Ahli Jawatankuasa, Kerja Puspanita Selangor Menduduki Jawatankuasa “Round Table on Mobile Library Services” IFLA Penerima Pingat Pekerti Terpilih (PPT), Ahli Mahkota Selangor (AMS) dan Ahli Mangku Negara (AMN)

FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA


RASHIDAH BEGUM FAZAL MOHAMED KURSUS DI UITM/PENDIDIKAN Diploma Lanjutan Sains Perpustakaan (1973)

PENGIKTIRAFAN/SUMBANGAN

PENGALAMAN KERJA Pegawai Tadbir, USM (1973-1977) Penolong Pustakawan, USM (1978-1982) Penolong Pustakawan Kanan, USM (1983-1987) Ketua Penolong Pustakawan, USM (1988-1991) Timbalan Pustakawan, USM (1992-1993) Ketua Pustakawan (Pemangku), USM

Naib Presiden 1, Persatuan Perpustakaan Malaysia (PPM), (1993) Pengerusi Jawatankuasa Pengelola Persidangan Bersama PPM/Library Associationof Singapore (LAS), (1994) Wakil Persatuan Perpustakaan Malaysia ke International Federation of Library Association (IFLA), (1995) Ahli Jawatankuasa Bahagia “Regional Activities: Asia and Oceania”, IFLA (1995) Ahli Lembaga, Perbadanan Perpustakaan Awam P.Pinang (1994) Ahli Jawatankuasa Persatuan Ibu Bapa dan Guru, SekolahRendah Kebangsaan Convent Green Lane (1993) Ahli Lembaga, Kedai Buku Koperatif Bhd, USM (1973) Presiden, Persatuan Perpustakaan Malaysia

FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

46


H

AJAH PAIZA IDRIS

PENGALAMAN KERJA Pembantu Perpustakaan, Bahagian Klassifikasi dan Katalog (1977-1978) Pembantu Perpustakaan, Bahagian Pengagihan (1978-1979) Pembantu Perpustakaan, Bahagian Klassifikasi dan Katalog (1979-1981) Pustakawan, Bahagian Perkhidmatan Maklumat (1981-1984) Ketua Pustakawan, Kampus UiTM Melaka (1984-1986) Ketua Koleksi Undang-undang (1986-1987) Pustakawan, Bahagian Penerbitan (1987-1991) Ketua Pustakawan, Kampus UiTM Terengganu (1991) Ketua Bahagian Khidmat Pelanggan, UiTM (1991-1992) Pembantu Pustakawan, Bahagian Klassifikasi dan Katalog (1997) Ketua Pustakawan, UiTM, PTAR (2003)

47

KURSUS DI UITM/PENDIDIKAN Sarjana Muda Sains Perpustakaan, ITM (1977) Sarjana Sains Pengajian Maklumat dan Perpustakaan, University of Technology Loughborough (1995)

FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA


LENSA KAMERA FAKULTI FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

48


LENSA KAMERA FAKULTI

L

lensa kamera fakulti

49

FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA


FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN PELANCONGAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

50


LATAR BELAKANG FAKULTI P

: PENGENALAN :

ada tahun 1967, Kajian Pengurusan Hotel dan Penyedian Makanan telah ditubuhkan bagi pembangunan tenaga kerja eksekutif yang terlatih dalam industri hospitaliti yang makin berkembang. Ianya juga menyediakanpeluang pembelajaran secara berterusan berorientasikan kerjaya dan melahirkan individu yang terlatih dan mahir dalam industri perhotelan, penyedian makanan dan pelancongan di Malaysia. Selain itu, menjadi tanggungjawab Fakulti untuk membantu dan memberi perhatian khusus kepada para pelajar untuk mencapai peluang yang ada melalui program-program yang ditawarkan. Fakulti ini juga berasaskan pembelajaran yang unik telah dirangka khusus untuk memenuhi keperluan fakulti dan para pelajar. Program yang ditawarkan memberi peluang untuk menempuhi cabaran alam pekerjaan yang sebenar. Pada awalnya, program ini hanya mempunyai dua peringkat iaitu program diploma dan sijil. Antara program diploma yang ditawarkan ialah Diploma Hotel dan Penyediaan Makanan, Diploma Pentadbiran Pelancongan, Diploma Latihan Chef, dan Diploma Pengurusan Institusi dan Penyedian Makanan. Secara ringkas, program akademik terdiri dari 3 bahagian iaitu teori, kelas praktikal dan latihan industri

51

FAKULTI PENGURUSAN HOTEL & PELANCONGAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA


LATAR BELAKANG FAKULTI

VISI

: VISI & MISI :

Untuk menjadikan fakulti sebagai pusat kecemerlangan akademik yang kompetitif berdiri di dalam dan luar negara dan bagi melahirkan siswazah yang profesional dan cekap, prihatin, berdaya usaha dan produktif dalam bidang pelancongan dan hospitaliti

MISI

Untuk diiktiraf sebagai pusat pendidikan utama untuk pembangunan dan penyebaran pengetahuan yang luas di dalam bidang pelancongan dan hospitaliti sama ada di peringkat tempatan mahupun antarabangsa

FAKULTI PENGURUSAN HOTEL & PELANCONGAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

52


PROGRAM YANG DITAWARKAN HM 990 HM 780 HM 781 HM 782 HM 770 HM 771 HM 772 HM 775 HM 220 HM 221 HM 222 HM 225 HM 110 HM 111 HM 112 HM 115

53

PHD in Hotel & Tourism MSc in Hotel Management (by research) MSc in Tourism Management (by research) MSc in Foodservice Management (by research) Master of Hospitality Management (by course work) Master of Tourism Management (by course work) Master of Foodservice Management (by course work) Master of Gastronomy (by course work) Bachelor of Science (Hons.) Hotel Management Bachelor of Science (Hons.) Tourism Management Bachelor of Science (Hons.) Foodservice Management Bachelor of Science (Hons.) CulinaryArts Diploma in Hotel Management Diploma in Tourism Management Diploma in Foodservice Management Diploma in Culinary Arts

FAKULTI PENGURUSAN HOTEL & PELANCONGAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA


LATAR BELAKANG FAKULTIK 17 Julai 1967

Kursus Diploma in Hotel and Catering Management di perkenalkan

RONOLOGI

SEJARAH

3 Julai 1972

Kursus Certificate in Hotel and Restaurants Services dimulakan

15 Julai 1974

Kajian Diploma in Tourism Administration diperkenalkan

25 Ogos 1975

Mesyuarat Malaysian Association of Hotel & Restaurant diadakan di ITM Shah Alam

19 Sept 1989

Pertukaran nama jawatan KetuaKajian & Timbalan Ketua Kajian kepada Dekan Kajian & Timbalan Dekan Kajian

1995

Diploma Lanjutan (Pengurusan Hotel)

2000

Diploma Seni Kulinari 2009 - Sarjana Gastronomi di tawarkan

FAKULTI PENGURUSAN HOTEL & PELANCONGAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

54


FAKULTI PENGURUSAN HOTEL & PELANCONGAN 55

FAKULTI PENGURUSAN HOTEL & PELANCONGAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA


DULU & KINI FAKULTI PENGURUSAN HOTEL & PELANCONGAN FAKULTI PENGURUSAN HOTEL & PELANCONGAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

56


DULU & KINI 1

2

3

1. Para pelajar ketika di Pertandingan Sajian & Masakan Kemahiran Malaysia 1994 2. Berlangsungnya Projek Satay Coal Mine pada 21 Februari 1983 3. Majlis Penyampaian Sijil Kursus Penyediaan Makanan pada Disember 1985

57

FAKULTI PENGURUSAN HOTEL & PELANCONGAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA


DULU & KINI 4

5

6

4. Bangunan Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan ketika dalam pembinaan 5. Bangunan Hotel UITM, Shah Alam 6. Tempat belajar amali pelajar (Makmal Dapur), Bangunan Wawasan Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan

FAKULTI PENGURUSAN HOTEL & PELANCONGAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

58


FAKULTI PENGURUSAN HOTEL & PELANCONGAN 59

FAKULTI PENGURUSAN HOTEL & PELANCONGAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA


MANTAN KETUA-KETUA/DEKAN-DEKAN FAKULTI PENGURUSAN HOTEL & PELANCONGAN FAKULTI PENGURUSAN HOTEL & PELANCONGAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

60


MANTAN KETUA-KETUA/ DEKAN-DEKAN

1

ENCIK MOHD NOR BEG CASSIM

2

1 Oktober 1969 hingga 1 Mac 1971

3 61

PUAN AISHAH HAJI HAMZAH 2 Julai 1976 hingga 30 Jun 1979

4

DATIN AZIZAH ABDUL GHANI 1 Julai 1971 hingga 1 Julai 1976

ENCIK ABDUL MUTALIB ISMAIL 1 Julai 1979 hingga 30 Julai 1983

FAKULTI PENGURUSAN HOTEL & PELANCONGAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA


MANTAN KETUA-KETUA/ DEKAN-DEKAN

5

ENCIK MOHD ROSLY MD SELAMAT 1 Ogos 1983 hingga 31 Julai 1985

7

ENCIK WAN MAHMUD WAN AHMAD 16 Ogos 1988 hingga 31 Julai 1990

6

PROF. MADYA DR MUHAMAD MUDA 1 Ogos 1985 hingga 15 Ogos 1988 1 Januari 1998 hingga 31 Disember 1999

8

PUAN SHARIFAH MOHD ALI 1 Ogos 1990 hingga 31 Julai 1992

FAKULTI PENGURUSAN HOTEL & PELANCONGAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

62


MANTAN KETUA-KETUA/ DEKAN-DEKAN

9

PROF. MADYA ABDUL AZIS ABD MAJID 1 Ogos 1992 hingga 31 Oktober 1993 1 Januari 2003 hingga 31 Disember 2012

11 63

PROF. MADYA ROZITA ABU 1 Januari 2000 hingga 31 Oktober 2001

10

PUAN CHEK ZAINI HASSAN 1 November 1993 hingga 31 Disember 1997

12

PROF. MADYA DR. ZA’FARAN HASSAN 1 Disember 2001 hingga 31 Disember 2002

FAKULTI PENGURUSAN HOTEL & PELANCONGAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA


MANTAN KETUA-KETUA/ DEKAN-DEKAN

13

PROF. MADYA DR MOHAMED ABDULLAH HEMDI 1 Januari 2013 hingga Kini

FAKULTI PENGURUSAN HOTEL & PELANCONGAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

64


FAKULTI PENGURUSAN HOTEL & PELANCONGAN 65

FAKULTI PENGURUSAN HOTEL & PELANCONGAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA


FAKULTI PENGURUSAN HOTEL & PELANCONGAN

FAKULTI PENGURUSAN HOTEL & PELANCONGAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

66


M OHAMMAD JAMIL LABAK

KURSUS DI UITM/PENDIDIKAN

Diploma Pengurusan Hotel, ITM (1978) PENGALAMAN KERJA

PENGIKTIRAFAN/SUMBANGAN Penerima sijil APK (Amalan Peningkatan Kualiti) daripada Menteri Pembangunan Perindustrian Sarawak pada April 1994. SAMASA Press merupakan syarikat Bumiputera yang pertama dianugerahkan sijil APK SIRIM dalam bidang percetakan. SAMASA Press adalah juga pencetak pertama di Malaysia yang menerbit dan mencetak Al-Quraan 67

Pengurus Front Office Holiday Inn Kuching, Sarawak (1978-1982) Pengarah, Tridaya Katerer Pengarah Pengurusan Sarsin Suppliers Inc. Sdn. Bhd. (1982-1985) Pembantu Peribadi kepada bekas Menteri Perhutanan, Pelancongan dan Sukan Sarawak (1985-1989) Ketua Eksekutif Kumpulan SAMASA Group of Companies (1985-1990): a. SAMASA Press Sdn Bhd b. Santin Resort Sdn Bhd c. SAMASA Tours and Travel Sdn Bhd d. Benatulin Timur Sdn Bhd (Pembekal buku, agen insuran dan perdagangan umum)

FAKULTI PENGURUSAN HOTEL & PELANCONGAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA


S HAMSIR SALLEH ASKOR

KURSUS DI UITM/PENDIDIKAN

Diploma Pengurusan Hotel, UiTM (Food & Beverage Management Certification Programme, Holiday Inn University, Memphis (1981) B.Sc Business Administration, Indiana State University (1984) General Manager’s Certification Programme, Holiday Inn University, Memphis (1989)

PENGIKTIRAFAN/SUMBANGAN

DianugerahAhli Bintang Sarawak (ABS) (1988) Vice Chancelier of Conferie de la Chaine des Rotisseurs - Kuching Chapter (1994/5)

PENGALAMAN KERJA Pengurus Residen Holiday Inn Kuching (1977-1987) Holiday Inn Regensdorf, Zurich, Switzerland (1981-1982) Perunding Operasi Perhotelan Jawatankuasa Pengurusan Eksekutif bagi Perkampungan Kebudayaan Sarawak Pengarah, Damai Travel & Tour Sdn Bhd Kuching Pengurus Besar, Holiday Inn Damai Beach, Kuching FAKULTI PENGURUSAN HOTEL & PELANCONGAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

68


LIYACKAT ALI HAJI MOHD SULTAN PENGIKTIRAFAN/SUMBANGAN

Ahli Panel Makhamah Perindustrian Kuala Lumpur (1990-1993) Ahli Panel Jawatankuasa Perhubungan Perindusrian bagi Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia PENGALAMAN KERJA

KURSUS DI UITM/PENDIDIKAN Sijil Perkhidmatan Hotel dan Restoran (1971), ITM Sijil Suise Hotel Association (1985) Diploma Pengurusan Sumber Manusia University of East Asia Macau (1985) 69

Pelayan Hotel, Hotel Federal (1972) Kapten/Penyelia Hotel Casuarina Pulau Pinang (1974) Pengurus Personel, Casuarina Beach Hotel (1976) Penolong Pengurus Personel Hotel Hilton, Kuala Lumpur (1980) Pengurus Personel Hotel Hilton Petaling Jaya (1983) Perngurus Personel Hotel Pan Pacific, Kuala Lumpur (1985) Pengarah Sumber Manusia Hotel Concorde, Kuala Lumpur (1985) Penolong Pengurus Eksekutif Hotel Concorde, Kuala Lumpur (1993)

FAKULTI PENGURUSAN HOTEL & PELANCONGAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA


I SMAIL AHMAD

KURSUS DI UITM/PENDIDIKAN

Diploma in Chef Training, iTM (1979)

PENGIKTIRAFAN/SUMBANGAN Membuka Restoran Rebung Chef Ismail pada 2004 bersama rakan kongsi, Dr. Sheikh Muszaphar Al-Masrie PENGALAMAN KERJA

Pembantu Chef, Hotel Hilton Kuala Lumpur (1985-1988) Chef, Hotel Equatorial Kuala Lumpur (1988-1989) Eksekutif Chef, Restoran Yasmin (1989-1991) Ketua Chef Melayu, KFC Holdings Industri (1992-1999) Pensyarah Chef, Taylors’ College (1999-2001)

FAKULTI PENGURUSAN HOTEL & PELANCONGAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

70


S HARUL ANUAR ZAIN PENGALAMAN KERJA

Penyanyi dan Pelakon - Filem “Bintang Hati”

KURSUS DI UITM/PENDIDIKAN Diploma Pengurusan Hotel, UITM

71

PENGIKTIRAFAN/SUMBANGAN Anugerah Industri Muzik (AIM) (1999) - Penyanyi Baru Lelaki Terbaik - Penyanyi Lelaki Terbaik Entertainment Personality Award (2002) - Penyanyi Terbaik/Penyanyi Lelaki Terbaik Anugerah Era (Ae ’03), Vokal Lelaki Anugerah Planet Muzik (APM) (2004) - Penyanyi Lelaki Terbaik Anugerah Bintang Popular (2004) - Penyanyi Lelaki Popular Hype Award, Vokal Lelaki Terbaik (2004) Anugerah Planet Muzik (APM), Artis Lelaki Popular (2005) Anugerah Era, Vokal Lelaki Terbaik (2005)

FAKULTI PENGURUSAN HOTEL & PELANCONGAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA


LENSA KAMERA FAKULTI FAKULTI PENGURUSAN HOTEL & PELANCONGAN FAKULTI PENGURUSAN HOTEL & PELANCONGAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

72


LENSA KAMERA FAKULTI

L

ensa kamera fakulti

73

FAKULTI PENGURUSAN HOTEL & PELANCONGAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA


FAKULTI PENGURUSAN HOTEL & PELANCONGAN FAKULTI PENGURUSAN HOTEL & PELANCONGAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

74


UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

GUGUSAN FAKULTI PENGURUSAN & PERNIAGAAN FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN-FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT-FAKULTI PENGURUSAN HOTEL & PELANCONGAN

Gugusan fakulti (PENGURUSAN & PERNIAGAAN)