Oferta_ATR_II_2023/2024

Page 1

AKADEMIA TUTORINGU RODZINNEGO II STOPNIA Program rozwojowy dla tutorów


"

Największy, główny grzech jaki mogą popełnić edukatorzy to zgasić nadzieję i marzenia młodych osób. Bez nadziei nie ma drogi, bez marzeń nie ma motywacji by po niej iść. Świat wokół może się komuś zawalić, ktoś może stracić wszystko w życiu, ale jeśli posiada nadzieję i marzenia, ma również błysk w oczach i radość w duszy. AUGUSTO CURY Padres brillantes, maestros fascinantes


Dla kogo jest ten program?

Dla nauczycieli, którzy:

są doświadczonymi tutorami z wieloletnią praktyką w placówce, potrzebują refleksji nad własną pracą jako tutor, chcą wzbudzić w sobie gotowość do zmian i rozwinąć swój warsztat pracy .


O Akademii Tutoringu Rodzinnego II stopnia Akademia Tutoringu Rodzinnego II stopnia została przygotowana z myślą o nauczycielach z długoletnim stażem pracy jako tutorzy

Uczestnicy kursu otrzymują certyfikat ukończenia ATR wydany przez Instytut Educare

Zajęcia stacjonarne odbywają się w formie wykładów i warsztatów

Uczestnicy otrzymają analizę swojej pracy i wezmą udział w badaniu osobowości, by wzmocnić swoją samoświadomość

ATR

9

Kurs trwa 4 miesiące, z możliwością dostosowania zjazdów do potrzeb placówki

Program składa się z 2 bloków tematycznych obejmujących najistotniejsze aspekty pracy tutora


Bloki tematyczne

Zarządzanie sobą – rozwój osobisty

Komunikacja

Samopoznanie – autorefleksja Ja i moje emocje Rozwój osobisty

Komunikacja jako element relacji z uczniem Komunikacja z rodzicami Komunikacja między nauczycielami


Zakres programu Zarządzanie sobą – rozwój osobisty Samopoznanie – autorefleksja

Ja i moje emocje

Rozwój osobisty

Aby pomóc młodemu człowiekowi w rozwoju

Zapoznanie uczestników z przyczynami

Wzbudzenie w uczestnikach refleksji, jak

potrzebujemy znać metody ułatwiające

stresu w pracy i z metodami

ważny jest rozwój osobisty

samopoznanie. Program umożliwia

minimalizowania jego skutków.

i tworzenie narzędzi na potrzeby własnej

autorefleksję na tematy takie jak: strategia uczenia się, relacje z innymi, cechy osobowości, gotowość do zmiany. Autodiagnoza w zakresie cech osobowości. Mój wpływ na siebie i innych. Moje strategie uczenia się (motywacja do pracy – jak radzić sobie z jej spadkiem). Jak wyglądają moje emocje, czy jestem asertywna./-y Na czym polega gotowość do zmiany - relacje z uczniami, nauczycielami - komunikacja – jak to naprawić, refleksja. Czy potrafię ocenić swoje nastawienie na zmiany (chęć podejmowania pracy sobą).

wykład

3h

Emocje człowieka (u nauczyciela zależą też od momentu roku szkolnego). Co ułatwia, co utrudnia codzienną pracę. Zaangażowanie i identyfikacja z misją placówki. Pasja i równowaga życiowa. Męstwo i umiarkowanie jako antidotum na negatywne emocje.

wykład

3h

codziennej pracy jako tutora.

warsztat

2h


Zakres programu Komunikacja Komunikacja jako element relacji z uczniem Opanowanie materiału z wykładów, ćwiczenie sytuacji z życia codziennego tutora, wymiana doświadczeń uczestników.

Komunikacja z rodzicami Opanowanie materiału z wykładów, ćwiczenie sytuacji z życia codziennego tutora, wymiana doświadczeń uczestników.

Komunikacja między nauczycielami Opanowanie materiału z wykładów, ćwiczenie sytuacji z życia codziennego tutora, wymiana doświadczeń uczestników.

warsztaty

4h


Wzmocnienie samoświadomości

SpotLight - badanie osobowości tutora Ankiety przeprowadzone wśród rodziców i podopiecznych tutora Indywidualny mentoring


Opinie Uczestników Akademii II stopnia Wszystko było bardzo pomocne - poznałam lepiej siebie, mogę nad sobą pracować, a będąc lepszą osobą mogę lepiej wspierać innych.

Podobały mi się pytania do autorefleksji z końca prezentacji. Dają do myślenia. Widzę też, że samopoznanie i określanie emocji wymaga czasu i ciszy, co poprzedza emocje, zjawisko myśli automatycznej, nowe rozumienie asertywności

Nauczycielka i tutor w Szkole Podstawowej Strumienie w Józefowie

Nauczycielka i tutor w Szkole Podstawowej Płomień w Katowicach

Ankiety zaprojektowane na potrzeby kursu bardzo pomogły mi rozwinąć warsztat pracy pokazały mi obraz tego, jak uczniowie i rodzice postrzegają tutoring, narzędzie do refleksji.

Nauczyciel i tutor w Szkole Podstawowej Kuźnica w Katowicach

*

Bardzo przydatne w czasie kursu były testy osobowości oraz wykład o emocjach. Pozwoliły spojrzeć na siebie głębiej i przyjrzeć się temu, jak osobowość, nasze skłonności do reagowania w różnych sytuacjach mogą wpływać na relacje, które budujemy z innymi.

Nauczycielka i tutor w Liceum Strumienie w Józefowie


O NAS W centrum naszego myślenia o edukacji stawiamy człowieka - jego godność, wolność i pragnienie poszukiwania tego, co dobre i prawdziwe. Dlatego tworząc Instytut Educare, oparliśmy go na filarach, które mają wzmocnić osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą. Wierzymy, że szkolenia oparte o wartości, pobudzające pasję, pozwalające budować autorytet o wiarygodność i kompetencje z zachowaniem otwartości na zmianę i innowacje pomogą Wam stać się wyjątkowym towarzyszem młodych ludzi.

DOBROCHNA LAMA Dyrektor ds. kształcenia

ELŻBIETA WAGNER Koordynator

JOANNA KICIOR Koordynator Programu ATR II


Koszt kursu

850*

zł (z VAT)

12 godzin kursu 3 godziny indywidualnego mentoringu badanie osobowości tutora ankiety dla rodziców i uczniów zjazdy w Warszawie lub w Katowicach w zależności od preferencji większości uczestników grupy

*

cena przy grupie min. 15 osobowej


KONTAKT: Masz pytania? Nie masz pewności, czy ten kurs jest dla Ciebie? Skontaktuj się z nami!

ELŻBIETA WAGNER Koordynator Instytutu Educare e-mail: educare@fundacjatdj.pl tel: +48 782 800 377


Niniejsze opracowanie stanowi dzieło autorskie, jest własnością Fundacji TDJ na Rzecz Edukacji i Rozwoju i podlega ochronie zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, zdjęć, grafik, bez zgody Fundacji jest zabronione.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.