Jaarverslag 2019

Page 1

Jaarverslag 2019 Institute For Professional Care VZW

Ontdek ons kwaliteitslabel van 2020 p. 30

Evenementen van het IFPC in 2019 p. 52

Onze toekomst met Salus p. 43

FOUNDATION

PROFESSIONAL HEALTH ACADEMY


153

totaal aantal afgestudeerden op eind 2019

113 beauty professional oncologie

39

1

hair professional oncologie

make-up professional oncologie


Jaarverslag 2019 Institute For Professional Care VZW

FOUNDATION

PROFESSIONAL HEALTH ACADEMY


p. 06

p. 08

p. 50

01

02

03

voorwoord

institute for professional care vzw

lotus care foundation

p. 07  Voorwoord

p. 09  Website, missie,

p. 51

p. 09  Waarom werd

p. 52  Evenementen

visie & oprichting van het IFPC

het IFPC VZW opgericht?

ntstaan van O de Lotus Care Foundation

p. 54  Onze stichters p. 39  Overzicht

projecten

p. 43  Toekomst p. 44  Dag van de Zorg

p. 46  Rode draad

doorheen 2019

voor de Koning Boudewijn Stichting


p. 56

p. 58

p. 62

04

05

06

proha

Samen­ werkingen

bescherm­ leden

p. 57  Website, doel

p. 59  Besko

p. 63  Beschermleden

en missie

p. 59  Federatie Vrije Beroepen

p. 60  Coiffure.org p. 60  Instellingen


voorwoord

01 Ondertussen zijn we aan ons vijfde werkjaar toe en we zien een verdere evolutie in de “aantrekkelijkheid” van de afgestudeerde professionals. Met hun opgebouwde kennis en jaarlijkse bijscholing bieden ze op vele oncologische vlakken een mooie meer­ waarde. Een uiterlijke boost geven aan de klant/patiënt met de juiste verzorging van hoofdhuid, gelaat en lichaam en ook een luisterend oor bieden, zijn enkele van hun belangrijke eigenschappen. Buiten de ziekenhuismuren versterken ze hun buurt met kennis van zaken. Klanten/patiënten kunnen daardoor bij iemand terecht die hen met raad en daad ondersteunt. In dit vijfde werkjaar werd de titel van Kanker Beauty en Hair Professional zachter gewijzigd naar ‘Beauty Professional Onco­ logie’ en ‘Hair Pro­ fessional Oncologie’. Voor het eerst deden ook ‘Makeup Professionals Onco­ logie’ hun intrede in het programma. Een mooi vervolg...


7

Paul Verdonck (voorzitter) en Katleen Vanderbeken (Gedelegeerd bestuurder)

“We nodigen elke kandidaat uit voor een face to face gesprek waar het lesprogramma wordt uitgelegd.” “Ben ik niet de oud?”, “Ben ik niet te jong?”, “Zal ik dit wel aankunnen?”, “Zal ik het kunnen combineren met mijn werk en gezin?”... Dit is maar een greep uit de vragen die kandidaat studenten ons stellen. Steevast nodigen we elke kandidaat uit voor een “face to face” gesprek waarbij het lesprogramma wordt overlopen en uitgelegd, stageperiodes worden toegelicht en voor­ beeld stage­ rapporten en eindwerken kunnen worden ingekeken.

Make-up artiesten engageren zich vaak in projecten waarbij “vóór & na” shoots worden georganiseerd voor mensen getroffen door kanker. Regelmatig komen ze ook op make-up sessies voor feestjes en trouwpartijen in aanraking met de problematiek. Ook voor hen heeft deze opleiding een hele meerwaarde op het vlak van begrip van de ziekte, communicatievaardigheden, uitgediepte make-up sessies en camouflage skills.

Neen, het is niet evident maar het is zeker haalbaar. Met de juiste inzet en regelmaat bewezen al heel wat Professionals hun kunnen. Om terecht fier op te zijn.

Ook werd de opleiding vanaf dit jaar opengesteld voor professionals uit de eerstelijnszorg. Verpleegkundigen, thuisverpleegkundigen, therapeuten, kinesisten,... komen vaker mensen met kanker tegen tijdens de uitoefening van hun beroep. In hun basisopleiding werd hierover weinig tot niks uitgediept. Met dit traject krijgen ze heel wat informatie rond de problematiek en worden ook hun communicatievaardigheden hierrond op punt gezet.

Mensen die met kanker te maken hebben of gehad hebben en ook hun naasten, kunnen met een gerust gevoel bij hen terecht. Ze worden verzorgd door iemand met kennis van zaken die de ziekte en alles wat daarbij komt kijken, begrijpt. Intussen werken ook reeds heel wat Beauty& Hair Professionals samen met ziekenhuizen, groepspraktijken en mutualiteiten. Dit jaar mochten we ook de eerste Make-up Professional ontvangen in onze opleiding.

Paul Verdonck Voorzitter Katleen Vanderbeken Gedelegeerd bestuurder


Institute For Professional Care VZW

02 p. 09 Website, missie, visie & oprichting van het IFPC

p. 09 Waarom werd het IFPC VZW opgericht?

p. 39 Overzicht projecten

p. 43 Toekomst

p. 44 Dag van de Zorg

p. 46 Rode draad doorheen 2019


Institute For Professional Care VZW

1. Website, missie, visie & oprichting van het IFPC De website is www.institutefpc.eu. Het Institute for Professional Care VZW, kortweg IFPC, is een opleidings­ instituut dat dienstverleners, actief in de sector van innerlijk en uiterlijk welbevinden, opleidt om beter tegemoet te komen aan de noden van personen met een zorgprofiel. Het is de missie van het IFPC om professionele (al dan niet zelfstandige) schoonheidsspecialisten, make-up artiesten, kappers en eerstelijns zorgmedewerkers op te leiden om beter om te gaan met personen met een zorgprofiel. Het Institute for Professional Care VZW beoogt een stevige positie in het opleiden van professionelen, actief in de welzijns- en zorgsector, rond diverse welzijns- en zorgthema’s om hun beroep verder te ondersteunen en te professionaliseren. Het IFPC werd opgericht op 1 februari 2015.

2. Waarom werd het IFPC VZW opgericht?

Het IFPC is ontstaan om: ◊

Uit onderzoek bleek er een drempelvrees te zijn bij patiënten om in hun eigen buurt naar een schoonheidsspecialiste/ kapper te gaan. Uit rondvraag bleek echter ook de schrik er in te zitten bij de schoonheidsspecialisten/kappers zelf. Schrik: ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

niet goed te weten wat zeggen de problematiek niet of niet vol­doende te kennen de verkeerde adviezen te geven de verkeerde verzorging te bieden misschien de verkeerde pro­duc­ten te gebruiken ...

de kennis van de professionelen op peil te brengen als het gaat over de problematiek van kanker. (www.institutefpc.eu) ervoor te zorgen dat afgestudeerden erkend worden en ook vindbaar zijn. (www.myprofessional.be) een inspanning te doen om de diensten voor meerdere patiënten financieel haalbaar te maken. (www.lotuscarefoundation.be) de kennis van de professionelen jaarlijks bijscholen (www.proha.be)

9


10

Institute For Professional Care VZW

2.1. De kennis op peil brengen Het is de missie van het IFPC om professionele (al dan niet zelfstandige) schoonheidsspecialisten, make-up artiesten, kappers en eerstelijns zorgmedewerkers op te leiden om beter om te gaan met personen getroffen door kanker. Onder kennis verstaan we diverse thema’s van de ziekte waaronder: ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

Wat is kanker Ziektebeleving Nevenwerkingen en effecten op huid en haar Haarproblematiek Palliatieve zorg Communicatie

◊ ◊

◊ ◊

Productkennis Aangepaste technische vaardigheden: make-up, massage,... Zelfzorg ...

Daarnaast krijgen de studenten een ervaringsperiode van 120 uur waaronder een ziekenhuisstage, het volgen van een patiënt gedurende het jaartraject en het bijwonen van diverse evenementen rond de problematiek. De kennis brengt het IFPC hen bij aan de bron, daar waar de kennis steeds “up-to-date” aanwezig is, namelijk bij het oncologisch team in het ziekenhuis.

2.1.1. Getuigenissen ambassadeurs Onmisbaar zijn onze ambassadeurs. Op elke opleidingslocatie is ge­dur­ende het gehele les­programma het Institute for Professional Care vzw vertegenwoordigd door ambassadeurs. Deze mensen zetten zich op vrijwillige basis in om de contactpersoon te zijn tussen de student en het opleidingsinstituut. Ze zorgen dat iedereen een aanspreekpunt heeft en leiden alles in goede banen. Een dikke pluim voor elk van hen.

Astrid Meijer getuigt

Zorgvrijwilliger hospitalisatie afdeling

Als zorgvrijwilliger voor KOTK op de hospitalisatie afdeling van het ziekenhuis heb ik veel gesprekken met kankerpatiënten. Regelmatig hoor ik dat mensen moeite hebben hun veranderende uiterlijk te accepteren; uitval van haar en wenkbrauwen, huidirritaties, problemen met handen, voeten en nagels. De zorg en informatie op dit gebied schiet tekort. Het IFPC vult deze lacune met specifieke opleidingen voor gediplomeerde schoonheidsspecialisten en kappers. De afgestudeerden aan dit instituut kunnen zo professionele en correcte zorg bieden aan de kankerpatiënten. Nu het verblijf in de ziekenhuizen steeds korter wordt én nu kanker voor velen een chronische ziekte

wordt, is deze zorg meer dan ooit noodzakelijk en heeft ook een zeer positieve invloed op de levenskwaliteit van de patiënten. Mijn taak als ambassadrice is het onderhouden van de contacten tussen het IFPC, het ziekenhuis en de studentes. Daarnaast het regelen van presentielijsten, de evaluatieformulieren en het geven van feedback naar het instituut toe. Voor de studenten een zwaar, maar zeer veel voldoening gevend jaar. Hetzelfde geldt voor mij. Het resultaat? Ik ben er gelukkig mee dat de kennis en professionaliteit van deze afgestudeerden een enorme meerwaarde gaan betekenen in de verzorging en het welzijn van mensen met kanker.


Institute For Professional Care VZW

Eline De Paep getuigt IFPC is een prachtig project. Als grafisch vormgever was ik onmiddellijk bereid om hier mijn steentje aan bij te dragen. Er komen zowel kankerpatiënten, verzorgers als mensen die het project willen steunen aan bod. Je leest verschil­

lende verhalen die je naar de keel grijpen. Hoe meer mensen bereid zijn om het project te steunen, hoe sterker we staan om deze vreselijke ziekte te lijf te gaan. Moed hebben om te streven naar iets beters, geeft hoop in tijden van uitzichtloosheid.

Grafisch vormgever

Frans Vandenabeele getuigt

Ambassadeur

Elke bijdrage die we het project kunnen leveren is met liefde en inzet gedaan. Het zal helpen om kankerpatienten toch een zekere gemoedsrust en innerlijke en uiterlijke schoonheid te schenken. Mensen ondersteunen die met hulp van professionelen wat hoopvoller

kunnen leven verdient alle lof. Elk initiatief dat de drempelvrees voor de patiënt verkleint, verdient de meeste ondersteuning. Wie je bent, wat je ook doet,en hoe oud je ook bent, maakt voor het vreselijk monster dat kanker is niets uit.

Guido Verdonck getuigt Sinds 2016 ben ik ambassadeur voor Oost Vlaanderen bij het IFPC. Ik doe deze taak graag en ondersteun het IFPC omdat het mensen opleidt die een meerwaarde willen zijn voor kankerpatiënten.

Een kankerpatiënt heeft veel liefde, aandacht en de juiste zorgen nodig tijdens zijn ziekteproces. Graag werk ik verder mee met het IFPC, ik help en steun graag schoonheidsspecialisten en kappers tijdens hun opleiding. Ambassadeur Oost-Vlaanderen

William De Rudder getuigt

Cameraman

Steeds meer worden we geconfron­ teerd met mensen die de diagnose kanker krijgen. De medische wereld doet er alles aan om mensen steeds betere overlevingskansen te bieden. Gediplomeerde schoon­heids­specia­ listes en kappers worden opgeleid door het IFPC om deze mensen een aangepaste verzorging aan te bieden.

Het is belangrijk om je tijdens het ziekteproces goed te blijven voelen en te verzorgen. Als cameraman is het een genoegen om dit op de gevoelige plaat vast te leggen. Mensen te zien openbloeien na een deugddoende verzorging én te zien dat er voor hen gezorgd wordt in alle discretie door opgeleide specialisten, doet me deugd.

11


12

Institute For Professional Care VZW

Maureen Feys getuigt

Ambassadrice West-Vlaanderen

Een kolkende rivier, daar komen mensen in terecht die de diagnose kanker krijgen. Ze moeten de stroming volgen. Ze gaan af en toe eens kopje onder, om dan verder weer boven water te komen, soms geblutst door de puntige rotsen onderweg.

Op zo’n momenten terecht kunnen bij de afgestudeerden van het IFPC, is een verademing. Weten dat je in goede handen bent bij deze speciaal hiervoor opgeleide professionals. Hiertoe mijn bijdrage kunnen leveren, is waar het om gaat.

2.2. Getuigschrift, erkenning, zoekmotor en bijscholingen 2.2.1. Getuigschrift Felicitaties aan de dit jaar afgestudeerde Beauty & Hair Professionals Ocologie. Dit jaar mochten 18 professionals de groep afgestudeerden vervoegen. De opleidingen liepen in AZ Alma Eeklo en AZ Groeninge Kortrijk.

AZ Alma Eeklo AZ Groeninge Kortrijk


Institute For Professional Care VZW

2.2.1.1. Getuigenissen ziekenhuizen

Brecht Verbrugghe getuigt De behandeling van kankerpatiënten kent ongeziene evoluties van dag tot dag. Dagelijks worden nieuwe geneesmiddelen getest, jaarlijks komen er heel wat nieuwe schema’s of behandelingen bij die hun vruchten afwerpen. Kanker wordt dan ook meer en meer een chronische aandoening. Een mooie evolutie! Echter, de mooiste evolutie in de laatste jaren is de aandacht voor de holistische benadering van de patiënt. De toegevoegde waarde van een onco-coach, onco-psycholoog, fysieke onco-revalidatie, de spirituele zorg, palliatief support team én nu ook de schoonheidsspecialist en kapper is van onschatbare waarde! Wat vroeger als extraatje werd gezien, is nu niet meer weg te denken en behoort tot de basiszorg waar iedere kankerpatiënt recht op heeft! De professional biedt een meerwaarde die de beste arts,

de beste verpleegkundige, de beste psycholoog,… niet kan leveren. Het zich goed in zijn/haar vel voelen is een bewezen factor met invloed op het genezingsproces. Van artsen en andere hulpverleners wordt verwacht dat zij een degelijke professionele opleiding volgen, dat zij zich blijven bijscholen en dat zij blijven aantonen dat ze op een kwalitatief niveau blijven presteren. Gewoon omdat de patiënt recht heeft op de beste zorg! Uit de samenwerking hebben we ervaren dat het IFPC deze drie aspecten opneemt voor de professionals en zo die beste zorg op vlak van schoon­ heidszorgen garandeert. Het IFPC biedt een degelijke opleiding aan in samenwerking met de ziekenhuizen en laat hun cur­ sisten nadien niet volledig los door het organiseren

Zorgmanager AZ Delta

van nascholing. Alles gebeurt in een professioneel kader met een duidelijke visie op zorg alsook met een innovatief karakter. We zijn dan ook blij dat de opleiding in 2020 opnieuw georganiseerd wordt in AZ Delta.

Danny Van Tiggelen getuigt Onze samenwerking met IFPC voor deze opleiding is erg geslaagd! In een ziekenhuis zijn we “dag in en dag uit” bezig met steeds meer complexe zorg. Een erg klinische omgeving. Directeur patiëntenzorg

Waar mogelijk willen we ook meewerken aan “niet-klinische” zorg die de levenskwaliteit en het wel­ bevinden ten goede komt. De levens­­­kwaliteit van onze patiënten die met een zware en belastende ziekte geconfronteerd worden. De warme aandacht van andere zorgverleners – en ik noem ze bewust zorgverleners – draagt zeker heel sterk

bij aan dit welbevinden. In een mooie samenwerking met het IFPC is hier zeker een steentje toe bijgedragen voor onze oncologische patiënten. De “Hair en Beauty” professionals die zich verdiept hebben in zorgaspecten kunnen nu zeker op goede wijze het – soms moeilijke – gesprek aangaan met patiënten die geconfronteerd worden met een ernstige ziekte. Geef toe, iedereen ziet er graag verzorgd en netjes uit, ziek zijn verandert niets aan die wens, integendeel! Mijn dank aan de inzet van alle cursisten, de lesgevers en de organisatie in duo door het IFPC en het ziekenhuis.

13


14

Institute For Professional Care VZW

Stefaan Lammertyn getuigt

Manager Pers & Communicatie © Foto: Henk Deleu

Een kankerbehandeling is vaak een ingrijpend gebeuren. Naast inwendige veranderingen, verandert er ook uitwendig één en ander: haarverlies, huiduitslag,... De drempel om naar een klassiek schoonheidsinstituut te stappen is vaak hoog, wat resulteert in sociaal isolement. IFPC - het Institute for Professional Care en AZ Groeninge sloegen daarom de handen in elkaar en organiseerden een kwalitatieve vorming voor gediplomeerde schoon­ heidsspecialisten. In een doorgedreven opleiding leren schoonheidsspecialisten in­ spelen op de concrete noden van een kankerpatiënt. Enerzijds onder­ steunen ze de oncologische patiënten van AZ groeninge op esthetisch vlak door ze bijvoorbeeld te laten

genieten van gespecialiseerde schoonheidsbehandelingen. Ander­ zijds ondersteunen ze hen ook bij de verwerking van een ingrijpend proces. Dr. Liesbeth Schauvlieghe is enthou­ siast over het initiatief. “Kankerpatiënten kunnen tijdens hun behandeling in az groeninge beroep doen op een daartoe erkende Beauty Professional Oncologie. Zo’n schoonheidsbehandeling doet onze patiënten echt goed. Ze durven weer onder de mensen komen en hun zelfbeeld wordt versterkt”. Ook Stichting Tegen Kanker steunt het initiatief. Afgelopen voorjaar kregen 7 cursisten hun IFPC-certificaat uit handen van Stefaan Matton en Petra Archie – directeur patiëntenzorg bij AZ Groeninge.

Dirk Maes getuigt Onze afdeling oncologie, hema­ tologie en radiotherapie is een zeer belangrijke dienst binnen AZ SintLucas. Een multidisciplinair team van artsen en verpleegkundigen biedt de best mogelijke medische behandeling aan al onze patiënten. Daarnaast is er zeer veel aandacht voor de omkadering van de patiënten tijdens hun traject in het ziekenhuis. De begeleidingsverpleegkundigen en onco­­ psychologen van het onco­ logisch begeleidingsteam staan in voor de psychosociale begeleiding van patiënten met een oncologische of hematologische aandoening en/of hun familieleden, van bij de diagnose tot in de nazorgfase. De begeleidingsverpleegkundige be­ geleidt de kankerpatiënt en zijn familie doorheen het traject dat de patiënt aflegt in het ziekenhuis en vormt waar nodig de brug met de thuissituatie.

De begeleiding bestaat hoofdzakelijk uit informatieverstrekking of –ver­ duidelijking, het wegwijs maken in het medisch labyrint en een algemene psychosociale ondersteuning. Er gebeurt dus al zeer veel, maar toch zijn we ons ervan bewust dat de begeleiding van patiënten nà hun behandeling nog beter kan. Daarom vinden we het belangrijk dat ze met hun bezorgdheden en onzekerheden ook terecht kunnen bij schoonheidsspecialisten en kappers die hiervoor opgeleid zijn. Ze kunnen bij hen niet alleen hun verhaal kwijt maar krijgen ook een aangepaste verzorging. In AZ Sint-Lucas heeft het IFPC al tweemaal een opleiding georganiseerd met een mooi aantal cursisten. In februari studeerde een tweede groep van een 13-tal deelnemers af.

Algemeen directeur


Institute For Professional Care VZW

Kurt Surmont getuigt

Verpleegkundig & paramedisch directeur ZOL Genk

Het Ziekenhuis Oost – Limburg werkt sinds 2016 samen met het Institute for Professional Care (IFPC) bij de organisatie van een gespecialiseerde opleiding voor gediplomeerde schoon­heids­specialisten en gedi­ plomeerde kappers specifiek voor het zorgprofiel van patiënten met kanker. Het ZOL ondersteunt deze opleidingsinitiatieven; bij iedere op­ leiding worden een achttal ZOL mede­ werkers ingeschakeld voor in totaal 30 lesuren. Dankzij deze integratie kunnen schoonheids­ specialisten en kappers patiënten met kanker beter

behandelen. Tijdens het najaar 2020 zullen we opnieuw samen met het IFPC een gespecialiseerde opleiding voor gediplomeerde schoon­ heids­ specialisten en kappers organiseren. We zijn erg tevreden over deze samenwerking; in het bijzonder de dynamiek en het professionalisme waarmee het IFPC deze opleidingen organiseert. Als ZOL zullen we de opleidings­ initiatieven die het IFPC onderneemt in functie van waardige zorg voor personen met kanker blijvend ondersteunen.

Lut Van de Vijver getuigt Mei 2014: Een eerste ontmoeting heeft plaats met Katleen Vanderbeken en Paul Verdonck. Een totaal nieuw opleidingsconcept dient zich aan binnen het ziekenhuis: “dienst­ verleners, schoonheids­specialistes, die werkzaam zijn in uiterlijke en innerlijke schoonheid en verzorging, de mogelijkheid geven een opleiding (bijscholing) te volgen waarmee ze zich kunnen bekwamen in het beter benaderen en werken met bepaalde zorgprofielen, waarbij kankerpatiënten als eerste op­ genomen worden in het pilootproject.” Het was een grondig en goed doordacht project waarbij er een duidelijk afgebakend takenpakket zou worden opgeleid voor personen die professionele lichaamsverzorging aan patiënten met kanker wensen aan te bieden. Dit pakket wordt grondig multidisciplinair samengesteld, waarbij alle aspecten worden opgenomen, zowel medisch, verpleegkundig maar ook het paramedisch luik zoals het belang van de voeding, de psychologische

omkadering enz… Bedoeling was dat de specialist in schoonheidszorg goed voorbereid, geïnformeerd aan de slag kon gaan met deze patiëntengroep. Menig cursist zei bij de uitreiking van de diploma’s dat er een volledig nieuwe wereld voor hen was open gegaan. Als piloot ziekenhuis waren we enthousiast om, vanuit het goed uitgebouwd oncologisch centrum, een belangrijke rol te mogen spelen in dit project. September 2015: In navolging van de succesvolle start van de opleiding schoonheidsspecialistes “Kanker” Beauty Professional, lanceert het IFPC samen met AZ Nikolaas als eerste ziekenhuis in België een opleiding waarin ook kappers beter leren omgaan met de noden van kankerpatiënten. Kappers krijgen immers niet alleen te maken met haaruitval, maar ook met haaraanvulling, -protheses en –herstelling. Ook de vraag naar hoofdsjaaltjes bij kankerpatiënten neemt stelselmatig

Zorg- en clustermanager Oncologische zorg AZ Nikolaas

toe. Een multidisciplinair team van AZ Nikolaas zal een groepje van een 20-tal kappers gedurende meerdere maanden een opleiding aanbieden in onder meer psychosociale ondersteuning en achtergrondkennis over kanker en de nevenwerking ervan. De afgestudeerden ontvingen een kwaliteitserkenning en – label en worden geregistreerd in een databank van het IFPC dat elk ziekenhuis, arts of thuisgebruiker kan

15


16

Institute For Professional Care VZW

raadplegen. Enkele jaren later, kijken we met een goed gevoel terug. We hadden de kans en het genoegen om mee aan de wieg te staan van de

kwaliteitsvolle opleidingen die door het Institute for Professional Care over heel Vlaanderen georganiseerd worden. Een dikke pluim trouwens

voor Katleen en Paul die deze projecten, in een zeer fijne sfeer van samenwerken en tevens doelgericht en professioneel, opgericht hebben.

Prof. Dr. Michel Delforge getuigt

Voorzitter Leuvens Kankerinstituut (LKI) Kliniekhoofd hematologie

Een kankerbehandeling is zeer ingrijpend. UZ Leuven en het Leuvens kankerinstituut (LKI) willen kankerpatiënten niet alleen de best mogelijke therapie en zorg bieden, we hebben ook aandacht voor hun levenskwaliteit, zowel tijdens als na hun behandeling. Als arts ervaren we immers in de contacten met onze patiënten dat de uiterlijke gevolgen van een kankerbehandeling, zoals huiduitslag en haarverlies, vaak extra onzekerheid met zich meebrengen. Dit gevoel maakt de ziekte nog moeilijker draagbaar en leidt soms tot sociaal isolement. Tijdens hun behandeling kunnen patiënten in het ziekenhuis

een beroep doen op een daartoe opgeleide schoonheidsspecialiste, maar daarna weten ze vaak niet bij wie ze terechtkunnen. We zijn daarom blij dat we samen met het IFPC aan een grotere groep schoonheidsspecialisten en kappers kunnen leren hoe ze het best omgaan met kankerpatiënten. Zo helpen ze hen niet alleen op esthetisch vlak, maar ondersteunen ze hen ook bij de verwerking van een ingrijpend proces. Na het succesvolle eerste traject ging op 15 oktober 2019 het tweede traject in UZ Leuven van start. Ik wens de deelnemers van harte succes, en dank hen namens alle kankerpatiënten voor hun inzet en betrokkenheid.

Nancy Kimpe getuigt Al meerdere jaren werken we als ziekenhuis mee aan de organisatie van de opleidingen tot Beauty Professional Oncologie en Hair Professional Oncologie. We geloven in de kwaliteit en de zorgvuldigheid waarmee het Institute for Professional Care aan de slag gaat voor patiënten met kanker en neurologische aandoeningen. De cursisten worden op een persoonlijke en professionele manier begeleid. De opleidingen zijn intens, maar we merken aan het eind telkens heel

wat enthousiasme en betrokkenheid bij de schoonheidsspecialisten en kappers om met de opgedane kennis en ervaringen aan de slag te gaan. De aandacht voor permanente vorming is ook ontzettend belangrijk voor een blijvende deskundigheid en kwalitatieve benadering. Warme en deskundige zorg, met aandacht voor de persoon “achter de klant”, daar vinden het AZ Sint-Lucas Brugge en het IFPC elkaar.

Zorgmanager Patiëntenbegeleiding


Institute For Professional Care VZW

Jakob Jaeken getuigt

Clusterverantwoordelijke Zorg AZ Sint-Maarten Mechelen

Als tweede algemeen ziekenhuis in Vlaanderen ontwikkelde het AZ Sint-Maarten (Mechelen) in 2015 samen met het IFPC - een breed opleidingsprogramma in de oncologie voor zorgverleners uit het thuismilieu van de patiënt. Ondertussen zijn we aan de derde editie ‘Kanker Beauty Professional’ en de tweede editie ‘Kanker Hair Professional’ toe. Meer dan ooit zijn we als ziekenhuis overtuigd van de meerwaarde van dit opleidingsaanbod. Zorg voor de oncologische patiënt was nog nooit zo complex; zowel in de lichamelijke, psychologische als sociale zin van het woord. Het zorgproces voor de oncologische patiënt is vanuit curatief standpunt onlos­ makelijk doch niet exclusief het terrein van de ziekenhuiswereld, en ontwikkelt

zich meer dan ooit als een keten van zorgverleners die de muren van organisaties ver overstijgen. Hierin ligt ook de kracht van deze mooie synergie tussen de deskundige medewerkers van het AZ SintMaarten en de gedrevenheid van de IFPC-collega’s: het ontwikkelen van geëngageerde mensen die vanuit hun dagelijkse praktijk in contact komen met een stijgend aantal oncologische patiënten. Door zoveel als mogelijk dienstverleners op te leiden in de oncologie en meer bepaald het omgaan met oncologische patiënten, krijgen deze kwetsbare patiënten op een moment dat het er echt toe doet de gepaste zorg en begeleiding die zij verdienen. Kortom, een absolute aanrader!

17


18

Institute For Professional Care VZW

2.2.2. Erkenning De afgestudeerden hebben een intens jaartraject achter de rug. Na het volbrengen en slagen in de opleiding, ontvangen ze een erkenning als “Beauty Professional Oncologie”, “Hair Professional Oncologie” of “Make-up Professional Oncologie”, gekoppeld aan een kwaliteitslabel dat jaarlijks op het provinciehuis van elke Vlaamse provincie wordt uitgereikt.

Beauty Professional Oncologie 2020 by Institute for Professional Care vzw

Hair Professional Oncologie 2020 by Institute for Professional Care vzw

Make-up Professional Oncologie 2020 by Institute for Professional Care vzw

2.2.2.1. Getuigenissen studenten Sedert de start van deze opleiding bereikten reeds een mooi aantal studenten de eindmeet. Het is altijd fijn om van hen zelf te horen wat hen heeft gedreven deze opleiding aan te vatten en hoe ze de opleiding hebben ervaren. Hieronder een greep uit de getuigenissen:

Ingrid Wellekens getuigt Hoe zag je droomjob eruit tijdens je jeugd? Als klein kind droomde ik van baller­ ina te worden.

Hair-artist Startdatum 2007 Adres Into-technics BVBA Ter looverdreef 9 9060 Zelzate Telefoonnummer 09 356 69 00

Hoe is je loopbaan verlopen? Op mijn 16 jaar verliet ik de school­ banken om verder het prachtige beroep van kapper aan te leren bij een van de toen meest vooruitstrevende kappers van Gent. Op 20 jaar ging ik in dienst bij een zeer klassieke kapper. Op die manier leerde ik het beste van beide werelden kennen, om dan op 22 jarige leeftijd de stap naar zelfstandige te nemen met grote dankbaarheid aan mijn twee leermeesters die mij als kapster vormden tot wie ik vandaag als kapster ben... een vakvrouw met passie. Afgestudeerd als Hair Professional Oncologie, hoe ga je ermee aan de slag? Toen ik in 2017 de studie van Hair

Professional oncologie kon volgen, wist ik dat ik bezondere dingen zou mogen doen. Een verschil maken voor mensen die voor de uitdaging staan om om te gaan met één van de gevolgen die een kankerbehandeling met zich mee brengt. Daarom probeer ik om zoveel mogelijk lezingen en bijscholingen te volgen. Wat is je visie voor de toekomst? Mijn visie voor de toekomst; De enige weg is vooruit, ook al is het niet altijd duidelijk. Enkel door volharding en kennis wordt het te volgen pad duidelijk. Waarvoor kunnen klanten bij jou terecht? Klanten kunnen bij mij terecht voor eerlijk advies in een aangepaste gezellige setting waar tijd genomen wordt om de juiste oplossing te bieden.


Institute For Professional Care VZW

Maryline De Wolf getuigt Startdatum Apotheek: 1968 Skinbar: 2017

Hoe zag je droomjob eruit tijdens je jeugd? Mijn droomjob had eerder iets te maken met reizen, ik wou de wereld zien. Hoe is je loopbaan verlopen? Ik ben eerst 11 jaar airhostess geweest en nadien heb ik 4 jaar in de groothandel kleding en accessoires gewerkt. Dan heb ik plots een grote carrière switch gemaakt en bij mijn man in de apotheek gaan werken. Eerst als marketing consulent en zo groeide mijn interesse in de cosmetica. Op een dag kwam ik in contact met een patiënt in de apotheek die me onrechtstreeks in de richting duwde van mensen te willen helpen en bijstaan binnen onze apotheek. Ik zocht mijn weg en kwam toen op een artikel uit van Oncologie Beauty Professional. Ook al was mijn interesse groot, ik heb hier toch wel een paar maanden over nagedacht. Hoe wou ik dit een plaats geven in de apotheek? Hoe ging ik mij hierin kunnen engageren? Kan ik dit eigenlijk wel aan? Besef ik wat dit zal inhouden? Heb ik tijd om deze intense jaaropleiding te volgen? Ja! Ja! Ja! Ik wou dit zó graag dat ik een klein jaar gestudeerd heb om mijn diploma schoonheidsspecialiste te behalen, want dit was de vereiste om te mogen starten. Afgestudeerd als Beauty Pro­ fessional Oncologie, hoe ga je ermee aan de slag? Nu ben ik ondertussen werkzaam in mijn Skinbar zoals ik het noem, achterin de apotheek. Hier in deze oase van rust geef ik gelaatsverzorgingen en make-up advies met uitzonderlijke producten verkrijgbaar uit onze apotheek. Geen High tech toestellen zoals in menig schoonheidssalons,

Adres Maenhoutstraat 14 9830 Sint-Martens-Latem Apotheek Heylbroeck Latem BVBA + Skinbar Latum

ook geen pedicures, gelnagels etc. Ik focus me hier op de mensen die gevoelige huidjes hebben en dus vertrouwen op de producten die hen geadviseerd worden door oogartsen en dermatologen. Cent Pur Cent, Les Couleurs de Noir, Vichy Dermablend, La Roche Posay en Avène zijn ook de producten die speciaal inspelen op mensen die kankerbehandelingen ondergaan. Ook de zorgmassage of her­ balan­ ceringsmassage geef ik aan langdurig zieken, mensen met angsten, kankerpatiënten en zelfs aan kindjes. Deze is zonder drukpunten en dus uiterst ontspannend. Wat ik ook erg graag doe is praten voor kleine groepjes en mijn ervaringen delen. Zo heb ik ook reeds paar keer gesproken in groep over hoe je huid te onderhouden, over haaruitval, make-up, zonprotectie … Telkens praat ik dan ook over de Lotus Care Foundation.

Telefoonnummer 0475 36 60 26 09 282 51 88

Wat is je visie voor de toekomst? Ik ben erg tevreden met de weg die ik genomen heb dankzij het artikel dat ik las van het IFPC. Ik heb een doel en wil zoveel mogelijk mensen een fijn moment bezorgen. Zijn er reacties van klanten die je bijblijven? Enkele reacties waren: “Mocht ik elke dag kunnen komen, ik deed het.” - “Ik ben behandeld als porselein, zalig.” - “Jij hebt zo’n lekkere warme handen” - “Ik heb me nog dagen nadien, erg rustig gevoeld.” “Alles wat je me van tips meegaf, pas ik toe”

“Wat ik ook graag doe, is praten voor kleine groepjes en mijn ervaringen delen. Telkens praat ik dan ook over de Lotus Care Foundation.” - Maryline De Wolf

19


20

Institute For Professional Care VZW

Evelyne Goris getuigt

Esthego Schoonheidsinstituut Startdatum 05/2018 Adres Vijfwilgenstraat 16 3440 Halle-Booienhoven Telefoonnummer 0468 49 12 02

“Ik wil niet enkel het uiterlijk behandelen, maar ook een innerlijke rust geven.” - Evelyne Goris

Hoe zag je droomjob eruit tijdens je jeugd? Als kind heb ik altijd graag mensen “verzorgd”, maar tegelijkertijd was ik altijd in de weer met “papieren”. Uiteindelijk heb ik gekozen voor “de papieren”. Hoe is je loopbaan verlopen? Ik heb jaren als administratief bediende gewerkt, maar na verloop van tijd begon mijn interesse meer en meer uit te gaan naar het in de watten te leggen van mensen. Ik ben dan avondonderwijs Schoonheidsspecialiste gaan volgen. Door het volgen van deze opleiding werd het me meer en meer duidelijk dat het dat was wat ik echt wilde doen. Wij hebben dan tijdens onze verbouwingen ook meteen een ruimte voorzien om hier mijn eigen schoonheidsinstituut uit te baten. In 2018 was het dan eindelijk zo ver en heb ik mijn zaak geopend. Helaas kwam ik steeds meer en meer in contact met mensen in mijn naaste omgeving die vochten tegen kanker. Ik had steeds meer het gevoel dat ik niet genoeg kon doen voor hen. Daardoor was de beslissing snel genomen om de opleiding Beauty Professional Oncologie te volgen. Afgestudeerd als Beauty Pro­ fessional Oncologie, hoe ga je ermee aan de slag? Als afgestudeerde Beauty Pro­ fessional Oncologie ben ik me er van bewust, waar mensen met kanker elke dag mee moeten omgaan, leven en geconfronteerd worden. Ik wil in mijn schoonheidsinstituut niet enkel het uiterlijk “behandelen” maar ook een innerlijke rust geven. Dit zowel door een massage als een luisterend oor te bieden.

Wat is je visie voor de toekomst? Ik wil me nog meer gaan specialiseren om mensen met kanker, zware en/ of langdurig zieken te helpen. Zowel met een verzorgende alsook met ontspannende behandelingen. Waarvoor kunnen klanten bij jou terecht? Bij mij kunnen mensen terecht voor verzorging van kop tot teen, en dit op een huidvriendelijke manier. Tijdens eender welke behandeling staat de klant centraal en probeer ik steeds een aangename en rustige sfeer te creëren. Ik ben steeds bereid voor een goede babbel en een plaats te bieden om even helemaal weg te zijn van alle zorgen.


Institute For Professional Care VZW

Ursula Dillis getuigt Startdatum 03/1993 Hoe zag je droomjob eruit tijdens je jeugd? Vanaf mijn 6 jaar had ik interesse in schoonheid. Ik wist op jonge leeftijd al heel snel dat ik hiervan mijn beroep wilde maken. Hoe is je loopbaan verlopen? Mijn loopbaan verloopt prima. Ik doe regelmatig cursussen om up-todate te blijven en toen ik vorig jaar de cursus Beauty Professional Oncologie gevolgd heb bij het IFPC heb ik een beetje een klik gemaakt. Ik wilde mij onderscheiden van de concurrentie en daarom ben ik op zoek gegaan naar gecertificeerde biologische producten met wilde plantenextracten, mineralen en vitaminen die door elk huidtype, zelfs de meest gevoelige, worden verdragen. Ik maak nu ook meer tijd voor mijn klanten, niet alleen kankerpatiĂŤnten maar ook mensen die een luisterend oor nodig hebben verzorg ik met veel liefde en passie. Ik probeer regelmatig

Adres Fort Verboomstraat 38 9130 Kieldrecht

Schoonheidsinstituut Ursula

workshops en beautydagen te organiseren. Ook heb ik contact gehad met de hoofdverpleegkundige van AZ Nikolaas Christiene Van Den Berghe om eventueel mijn steentje bij te dragen op oncologie maar dat is helaas enkel vrijwillig... Afgestudeerd als Beauty Pro­ fessional Oncologie, hoe ga je ermee aan de slag? Voorlopig heb ik enkele klanten verzorgd maar ik denk dat mensen de weg naar hier nog niet hebben gevonden. Sociale media zal hierbij misschien baat bieden?

Telefoonnummer 0475 56 83 41 03 773 49 69

Wat is je visie voor de toekomst? Mijn visie voor de toekomst is om toch iets meer te doen met mijn opleiding, om met iemand samen te werken van onze groep eventueel. Waarvoor kunnen klanten bij jou terecht? De klanten kunnen bij mij terecht voor verzorging op maat, pedicure, gelnagels en sopolish, manicure, ontharingen, maquillage, advies, herbalanceringsmassage.

21


22

Institute For Professional Care VZW

David Schroeven getuigt Startdatum 01/01/1981 Hoe zag je droomjob eruit tijdens je jeugd? Vooral iets met en voor mensen doen, het sociale aspect sprak mij enorm hard aan. Heb eigenlijk de kriebels overgekregen van mijn vader, hij is al bijna 40 jaar zelfstandig kapper en heb altijd naar hem opgekeken. Nu nog trouwens! Vanaf mijn 7 jaar wou ik al kapper worden en heb hier nog geen moment spijt van! Mensen mooi maken, een goed gevoel geven... dat is mijn passie en geeft mij zoveel voldoening! Hoe is je loopbaan verlopen? Ik ben succesvol afgestudeerd te Antwerpen in de school “SISA” (Stedelijk instituut voor sierkunsten en ambachten). Al snel ging ik tijdens mijn schooljaren weekendwerk en vakantiewerk doen want jaja… in een kapsalon werken, dat is wat ik wilde. Ervaring, ervaring en nog eens ervaring opdoen…want zo ga je vooruit! Ik heb het geluk gehad dit te mogen doen in Kapellen “Smedts Haircompany” toen nog. Zij werkten daar met 23 mensen…ongelooflijk. Dit toen onder begeleiding van zaakvoerster Chantal Smedts, nog altijd iemand waar ik bewondering voor heb! Op mijn 20ste ben ik dan bij mijn vader begonnen. In het begin mee als werknemer maar in mijn achterhoofd had ik steeds de gedachten die speelden…ooit wordt deze zaak mijn verantwoordelijkheid! 1 juli 2008, een datum om nooit te vergeten… zelfstandig statuut! Afgestudeerd als Hair Professional Oncologie, hoe ga je ermee aan de slag? Deze opleiding betekent een enorme meerwaarde voor mij in de job die ik vandaag doe. Ik ben al 14 jaar gespecialiseerd in pruiken en haartoevoegingen en kom dus heel

Adres Hondiuslaan 80 2570 Duffel

Hair2care / Sanké Duffel

vaak in contact met mensen die geconfronteerd worden met kanker alsook het haarverlies wat een enorme impact geeft voor deze personen. Dit heeft voor mij nog een beter inzicht gegeven hoe de mensen zich voelen, wat er allemaal verandert en vooral… wat gaat er allemaal gebeuren met mij? Alle tips en tricks die ik bij het IFPC heb geleerd en ontdekt pas ik dagdagelijks toe bij mijn patiënten. Deze mensen terug een gevoel kunnen geven, zich goed te voelen en wat het allerbelangrijkste is voor mij... wat is er mooier dan iemand zijn/haar glimlach terug te geven!

Telefoonnummer 015 31 06 90 0477 57 00 82

hoog te houden. Het blijven inspireren van mijn medewerkers geeft hun de kracht om dagdagelijks het beste van zichzelf te geven.

Wat is je visie voor de toekomst? Een toekomstvisie voor mezelf als persoon, zaakvoerder en werkgever is belangrijk omdat dit mij helpt om doelen te stellen en mijn organisatie een richting te geven. Door steeds op zoek te gaan om de kwaliteit te verbeteren in mijn bedrijf, om meer content te geven aan mijn klanten en medewerkers is opleiding volgen noodzakelijk om vernieuwend en succesvol te zijn. Deze opleiding houdt in steeds op zoek te gaan naar kwaliteitsvolle producten, professioneel bij te scholen wat betreft modetrends en het volgen van de vernieuwing in mijn vakgebied.

Waarvoor kunnen klanten bij jou terecht? Tijdens de eerste kennismaking start het adviesgesprek en nemen wij ruim de tijd om al hun vragen en bekommernissen te beantwoorden. Mede door de dagelijkse contacten met chemopatiënten begrijpen wij heel goed wat zij fysiek en emotioneel doormaken. Haarverlies is voor de meeste vrouwen zeer ingrijpend. Het is onze missie deze problematiek bespreekbaar te maken en samen te zoeken naar de beste oplossingen. Het geheim van ons succes is dat wanneer de pruik is gekozen om bij de start van het haarverlies de pruik in te knippen en aan te passen aan de wens en morfologie van de klant. 7 op 7 mooi zonder problemen. Voor de opvolging en nazorg kunnen zij ook steeds bij ons terecht. Vaak is hulp en ondersteuning nodig om het model van de pruik in vorm te houden. Na de chemobehandeling komen snel de eerste haren terug en kan men ook rekenen op het juiste kapseladvies en de nodige info om de haren en kapsel terug in conditie te krijgen.

Het toetsen naar de tevredenheid en voor mezelf kritisch te zijn laat mij toe doelgericht de kwaliteit van mijn bedrijf steeds te optimaliseren en

Zo blijven wij onze klanten tijdens de hele behandeling ondersteunen en begeleiden en kunnen zij voor alle vragen bij ons terecht!


Institute For Professional Care VZW

Leslie Meeus getuigt Hoe zag je droomjob eruit tijdens je jeugd? In mijn tienerjaren had ik graag schoonheidsspecialiste geworden, maar uiteindelijk heb ik toch gekozen voor een job in de bank- en verzekeringssector. Toen mijn papa begin 2015 kanker kreeg en na een korte strijd van 11 maanden overleed, besloot ik om een carriëreswitch te maken. Voor mijn papa kon ik niets meer betekenen, maar nog wel voor anderen. Hoe is je loopbaan verlopen? Ik schreef me in voor de opleiding schoonheidsspecialiste en opende op 1 oktober 2018 mijn eigen schoonheidssalon waar ik vooral werk op huidverbetering. Na wat zoekwerk kwam ik terecht op de website van het IFPC en na een kennismakingsgesprek betreffende de inhoud was ik meteen te vinden voor de opleiding Beauty Professional Oncologie. Afgestudeerd als Beauty Pro­ fessional Oncologie, hoe ga je ermeeaan de slag? Begin januari 2019 ben ik dan afgestudeerd als Beauty Professional Oncologie. Het was een pittig, maar enorm leerrijk jaar. Zowel in mijn salon als bij de patiënten thuis wil ik een momentje kunnen bieden van ontspanning. Een lichtpuntje in de dagelijkse strijd. Zowel gelaatsverzorgingen, aan­ge­past aan de huidbehoeften van de patiënt, make-up als herbalanceringsmassages zijn mogelijk. Daarnaast, en minstens even belangrijk wil ik ook graag een luisterend oor bieden, verzorging op maat met alleen maar oog voor de patiënt. Wat is je visie voor de toekomst? In de toekomst wil ik me zeker nog verder blijven scholen, zodat ik op de

hoogte blijf van alle nieuwigheden ook wat betreft medische behan­ delingen. Ik hoop ook te kunnen samenwerken met dokters, kinesisten, thuisverpleging,... om zo een nog grotere groep mensen te bereiken die misschien nog geen weet hebben van deze mogelijkheden. Waarvoor kunnen klanten bij jou terecht? Sinds maart 2019 verzorg ik ook tweewekelijks de verwenmomenten in het St. Trudo Ziekenhuis te St. Truiden. Zijn er reacties van klanten die je bijblijven? Eén van de eerste verhalen die ik te horen kreeg was van een dame die naar een schoonheidssalon was gegaan om een afspraak te maken voor haar poreuze huid. De schoonheidsspecialiste toonde zich wat onwennig en gaf haar een afspraak.

Leslie Beauty Lounge Startdatum 01/10/2018 Adres Doelaagstraat 2 3394 Attenrode Telefoonnummer, mail en site 0471 82 42 58 info@lesliebeautylounge.be www.lesliebeautylounge.be

“Ik wil de patiënten een momentje kunnen bieden van ontspanning.” - Leslie Meeus

Daags voor de afspraak werd deze geannuleerd omdat men meende de dame niet verder te kunnen helpen. Dit toont de noodzaak van deze opleiding aan en al zeker voor gespecialiseerde schoonheidsspecialistes.

23


24

Institute For Professional Care VZW

Sandy Zanders getuigt Startdatum 01/09/1993 Hoe zag je droomjob eruit tijdens je jeugd? Als kind wou ik altijd al kapster worden. Ik deed de haren van mijn poppen al knippen als kind. Mijn ouders wisten toen al bijna zeker dat ik later als kapster zou gaan studeren. Hoe is je loopbaan verlopen? In juni 1998 ben ik afgestudeerd als kapster aan het College Heilig Kruis Ursula (voorheen Ursulinnen) In september 1998 ben ik nog gestart aan het 7de jaar. Maar na een goede 2 maanden zag ik het niet meer zitten om naar school te gaan en wou gaan werken in een kapsalon. Ik ben dan gaan solliciteren en kon direct starten. Op 1 december ben ik beginnen werken in een kapsalon. Door omstandigheden ben ik er zelf gestopt na 5 jaar. Direct erna kon ik in een ander kapsalon beginnen. Hier was veel hetzelfde en weinig vernieuwing daarmee na 2 jaar gestopt. Ondertussen kon ik bij een kappers keten beginnen waar ik na een tijdje ook als verantwoordelijke werd aangeduid. Door verandering van baas en naar een ander kapsalon te moeten gaan had ik het hierbij gehad en besloot mijn eigen zaak op te starten. Met wat onzekerheid en schrik ben ik op 01/07/2007 begonnen met mijn salon Z-hairStyle. De Z van Zanders en de S van Sandy. Na 9 jaar kapsalon te hebben gehad, verkochten we het huis waar het salon in gelegen was. Toen ben ik begonnen als thuiskapster, bij mensen thuis de haren doen. Daar was ook veel vraag naar en mijn agenda stond bijna altijd goed volzet. Na een tijdje was ik het dragen en lopen wat moe en de verdiensten waren ook niet voldoende om dit fulltime te doen. Stilaan begon ik uit te kijken naar een parttime job in een kapsalon. Opeens kreeg ik bericht van een klant van

Adres Kluis 72 6165 EN Geleen

Salon Beau Visage

mij dat ze bij haar in een kapsalon te Geleen een kapster zochten met ervaring zoals mij. Na eerst een telefoongesprek en een sollicitatie gesprek mocht ik een dag proef gaan meedraaien in het kapsalon en al snel bleek dat er een klik was. Ik mocht dan ook direct starten. Doordat het kapsalon in Nederland is gelegen en het wat moeilijker is om te regelen om nog in zelfstandig bijberoep te blijven werken in België ben ik dan gestopt als zelfstandige. De producten waar ze mee werken van LaBiosthetique zijn geweldig en passen perfect bij de opleiding Hair Professional Oncologie. Snel wist ik dan ook dat ik een goede beslissing had gemaakt. Afgestudeerd als Hair Professional Oncologie, hoe ga je ermee aan de slag? Er komt een nieuwe website op het werk en hierbij zal melding gemaakt worden van mijn opleiding en wat ik kan aanbieden. Ook in het Inloophuis “Limani” te Maasmechelen kennen ze mij en wil ik de herbalancerende hoofd- en hand massage aanbieden aan patiënten. Wat is je visie voor de toekomst? Ik wil nog meer mensen helpen en dit ook op een andere manier. Uit eerdere ervaring en tijdens mijn opleiding heb ik vaker gehoord dat mensen te weinig uitleg krijgen waar ze terecht kunnen. Er wordt weinig info meegegeven

Telefoonnummer +31 464 75 45 63

bij de sociale dienst op vlak van pruiken en haarwerken, massages, behandelingen... Waarvoor kunnen klanten bij jou terecht? Ze kunnen bij mij terecht voor de herbalancerende hoofden handmassage. Door de lezingen heb ik veel geleerd en kan ik ook meer info mee geven waar ze voor sommige zaken terecht kunnen. Graag wil ik me nog verder verdiepen in haar en hoofdhuidproblemen, haarstukjes,… Ik heb al een paar klanten kunnen helpen waar ze met hun pruik terecht kunnen als ze niet meer gebruikt wordt. Zijn er reacties van klanten die je bijblijven? De klanten aan wie ik vertel over mijn opleiding en wat ik ermee wil doen, zijn heel enthousiast. Ook mijn bazin vindt het geweldig dat ik dit doe. Tijdens mijn stage in het ziekenhuis kreeg je dankbaarheid van de mensen. Dit doet toch deugd en blijft je zeker bij. Bijna iedereen is heel positief en zeggen dat het goed is dat ik dit doe. Dat geeft me nog meer moed om door te zetten.


Institute For Professional Care VZW

Isabelle Nijs getuigt Startdatum 31/12/2012 Hoe zag je droomjob eruit tijdens je jeugd? Als kind schreef ik in elke vrienden­ boek dat ik kapster zou worden. Mijn studies economie hebben me 15 jaar in een andere richting geleid. Echter, de passie voor het kappersvak bleef kriebelen. Hoe is je loopbaan verlopen? In 2011 behaalde ik mijn diploma van kapper via de examencommissie van de federale overheidsdienst economie. 4 jaar geleden heb ik pas echt mijn ding gevonden in de haarwerkenwereld. Afgestudeerd als Hair Professional Oncologie, hoe ga je ermee aan de slag? De medische wereld heeft mij altijd al geïntrigeerd. Door het werken met kankerpatiënten komen deze 2 werelden een beetje korter naar elkaar in mijn leven. Zalig vind ik dat. Ik ben fier om de titel Hair Professional Oncologie te mogen dragen. Elke dag ondervind ik in mijn

Adres Corneel Vissenaeckensplein 23 3130 Betekom

Haarwerken Nijs

praktijk dat mijn patiënten het fijn vinden dat ze bij een erkend iemand terechtkomen. Dus ik kan het belang van deze opleiding niet hard genoeg benadrukken. De unieke inkijk die je via deze opleiding in de ziekenhuizen krijgt, zowel door de stages als door de opleiding zelf, het les krijgen van de oncologen, allemaal onbetaalbaar. Wat is je visie voor de toekomst? Ik besef dat er nog veel werk aan de winkel is om het taboe rond het K woord en het P woord te doorbreken maar ik zal hiervoor op de eerste lijn blijven meevechten. Want het is zo belangrijk dat wij onze patiënten waardig behandelen en hun proces

Telefoonnummer 016 60 00 60 0472 22 11 21

een beetje kunnen verlichten door hun hun schoonheid voor een deel terug te geven. Waarvoor kunnen klanten bij jou terecht? Bij ons kan je terecht voor een zeer uitgebreid gamma in alle prijs­ cate­ gorieën. Echt en synthetisch haar. Maatwerk en confectie. Haar­ aanvullingen en extensions. Me­ dische hoofdhuidbehandelingen en producten. Scalpcamera. Zijn er reacties van klanten die je bijblijven? Wat ik zo mooi vind aan mijn job, is dat mensen vaak heel zenuwachtig, bang en onzeker binnenkomen. Ze zien het helemaal niet zitten om een haarwerk te dragen. Na een adviesgesprek van ongeveer een uur zijn al hun onzekerheden weggewerkt en zeggen ze dat het dragen van een haarwerk veel beter meevalt dan gedacht, dat het super naturel oogt en dat je het helemaal niet kan zien.

25


26

Institute For Professional Care VZW

Jenny Peters getuigt Hoe zag je droomjob eruit tijdens je jeugd? Ik dacht als kleuter dat ik alle dieren op de wereld zou redden, daarom wilde ik dierenarts worden... Naarmate ik ouder werd kwamen andere dingen naar boven drijven, zoals tekenen en nieuwe outfits maken voor de barbies, samen met m’n oma. Hoe is je loopbaan verlopen? Creativiteit, kleur en schoonheid is altijd een rode draad geweest in m’n leven, vandaar dat ik naast m’n beroep als Mode Ontwerper een opleiding Make-up Artist heb voltooid en daar kwam ik al vrij snel mensen tegen die te maken hadden met huidproblemen of in een oncologie traject zaten of in remissie waren maar voorzichtig moeten zijn met huidproducten en make up.

“Ze had zich al lang zo mooi niet meer gevoeld. Dat is waar het om gaat.” - Jenny Peters

Door het volgen van verschillende personen tijdens de opleiding heb ik veel geleerd, de noden van elke patient zijn anders, hun lichaam is soms zo veranderd, ze hebben vaak moeite met kleding vinden, of zijn zelfs te moe om er moeite in te steken. Het zijn kleine tips en tricks die een groot verschil kunnen maken, een beetje kleur brengen met make up kan een

wereld van verschil maken. Of de juiste blouse of cardigan in een frisse tint zorgt dat de gelaatskleur veranderd en de persoon zichzelf heel anders gaat zien en zich beter voelt, ik ben ervan overtuigd dat dit een invloed kan hebben op het genezingsproces. Ik heb contact opgenomen met het huis van Erika Thijs in Hasselt om hen te ondersteunen met nieuwe ideeën en plannen van nieuwe workshops. Nu ben ik reseach aan het doen inzake kleur en hoe kleuren opgenomen worden door de geest en het lichaam Om daarmee aan de slag te gaan bij workshops, zowel voor patiënten als ex-patiënten. Afgestudeerd als Make-up Pro­ fessional Oncologie, hoe ga je ermee aan de slag? Graag wil ik mijn kennis delen en uitbouwen om mensen te helpen, zich goed/beter in hun vel te voelen Uiteraard is dit afhankelijk van de noden, en zal dit verschillen van persoon tot persoon. Wat is je visie voor de toekomst? Mijn visie voor de toekomst is zorg verlenen, maar op een andere manier dan in het ziekenhuis, Het brengen van kleur, zowel door make up, als door styling, feel good momenten geven aan mensen die het nodig hebben. Een precieze vorm/plan voor de toekomst heb ik nog niet maar ik heb er vertrouwen in dat dit gaandeweg wel zal komen, Iedereen is uniek en volgt zijn eigen pad:) Waarvoor kunnen klanten bij jou terecht? Make-up advies/verzorging, work­shop make-up, dag make-up, avond make up (met al dan niet handmassagehoofdmassage). Personal styling, kleuranalyse, stijl­ analyse, personal shopping sessie, garderobe planning.

Creative Content Startdatum 01/2017 Adres Spaarzaamheidstraat 19 3500 Hasselt

Ik werk vooral op verplaatsing/ bij klanten thuis of elders als ik workshops geef of een personal shopping doe.

Mode ontwerp: ontwerpen en maken van kledingstukken, verstellen/aan­ passen van kleding­stukken. Zijn er reacties van klanten die je bijblijven? Wat me altijd zal bijblijven is de reactie van een patiënte die ik mocht schminken, in het St-Trudo ziekenhuis, voor de zorgdag van Kom Op Tegen Kanker in oktober 2019, ze barsten in tranen uit, toen ze zichzelf zag in de spiegel en toen omhelsde ze mij en zei ze dat ze zich al lang zo mooi niet meer had gevoeld, zulke momenten koester ik in m’n hart, want dat is waar het om gaat.


Institute For Professional Care VZW

Annick Jeangout getuigt Hoe zag je droomjob eruit tijdens je jeugd? Tijdens mijn jeugd had ik het idee om in de bouw te gaan. De jaren 70 waren echter niet van die aard dat het toegelaten was om als jong meisje in de bouw te starten. Het was immers een typische mannen job. Uiteindelijk gingen mijn gedachten uit naar retail. Mijn creatieve geest in combinatie met verkoop heeft me in de richting van de coiffure branche geduwd. En toen ik me realiseerde hoe mensen er in werkelijkheid op straat bij liepen, wist ik snel dat vernieuwing een must was. Hoe is je loopbaan verlopen? Ik ben gestart als leercontract op mijn 14 jaar en moest ontvoogd worden om als zelfstandige met een eigen zaak te mogen starten. Toen al gaf ik voordrachten over haarverzorging bij vrouwenbewegingen en was ik enorm sociaal geëngageerd voor jeugdbewegingen, muziek­ verenigingen enz… Ik ben gestart met een eigen kapsalon in 1981 en in 1996 met Haarkliniek Jeangout. In België waren er in die tijd enkele firma’s aanwezig die haarwerken aanboden, maar een opleiding was niet gekend. Ik ben dan maar zelf op zoek gegaan naar informatie en opleiding in het buitenland. Bij Haarkliniek Jeangout werken we op dit ogenblik met een team van 6 personen. Elke collega heeft het hart op de juiste plaats. Onze job gebiedt ons te luisteren naar de behoeften van klanten (vrouwen, kinderen, mannen en transgenders), hen discreet bij te staan en zorgzaam te behandelen. Als “haarwerk specialist” vangen wij mensen op die lijden aan haarverlies. Het haarverlies kan diffuus of totaal zijn en tijdelijk of blijvend. Het kan ontstaan ten gevolge van:

◊ ◊

◊ ◊ ◊ ◊

ziekte (chemotherapie of radiotherapie een aandoening/alopecia (afwijking van een gezond lichaam en geest of beperking ongeval brandwonden hersenfracturen schedelfracturen

Wij bieden oplossingen op maat, aangepast aan de situatie, van de klant. We geven hen advies en begeleiden hen bij het verwerkingsproces. In 2017 hebben Annick Jeangout en Wendy het kwaliteitslabel van “Erkende Hair Professional Oncologie” behaald. Het geeft hen en ons als Haarkliniek Jeangout officieel de toelating om mensen met kanker vóór, tijdens en na hun behandeling te adviseren, te begeleiden en bij te staan met raad en daad... want zij zijn het waard! Afgestudeerd als Hair Professional Oncologie, hoe ga je ermee aan de slag? Haarkliniek Jeangout helpt al sinds 1996 mensen met totale, gedeeltelijke of tijdelijke kaalheid, veroorzaakt door chemo-, radio-, target-, immuum- en shock therapie, medicatie, erfelijkheid en aandoeningen zoals alopecia areata, …. De opleiding Hair Professional Oncologie heeft ons heel wat bij­ gebracht op het gebied van zelfzorg en copingstijlen. Een coping­ stijl hangt meestal samen met de persoonlijkheid van je klant/ patiënt. Het is een combinatie van verstandelijke en emotionele reacties op een probleem- of stress situatie en het gedrag dat daaruit voortvloeit. Het vertelt ons veel over de gevoelens en emoties van een persoon. Ook zelfzorg is van heel groot belang in onze

Haarkliniek Jeangout Startdatum 1996 Adres Heistraat 249 9100 Sint-Niklaas Telefoonnummer 03 766 86 28

branche. We kunnen heel veel energie krijgen maar ook heel veel energie verliezen. Belangrijk is te beseffen dat als je van geven wil kunnen genieten, je ook moet kunnen ontvangen. Zoniet geraakt je energieniveau uit evenwicht, geraak je uitgeput en krijg je het helperssyndroom. Wat is je visie voor de toekomst? De verspreiding en bekendmaking van onze meerwaarde als erkend Hair Professional Oncologie moet sterker. Dit kan enkel werken op het ogenblik dat alle mutualiteiten volledig achter ons staan en de terugbetaling van de diensten een feit is. Er moet een rechtstreekse link bestaan tussen terugbetaling en erkenning, pas dan zal Hair Professional Oncologie echt een meerwaarde kennen. Waarvoor kunnen klanten bij jou terecht? Haarkliniek Jeangout geeft mensen hun waardigheid terug omdat iedereen recht heeft op schoonheid. Ons professioneel team staat voor u klaar en we begeleiden u doorheen het volledige traject en bieden

27


28

Institute For Professional Care VZW

extra aandacht aan uw specifieke zorgen. Wij trekken de nodige tijd voor u uit tijdens een vrijblijvend adviesgesprek en gaan samen op zoek naar de meest efficiënte oplossing en de daarbij horende diensten zoal hoofdhuidmassage, make-up, wimpers, wenkbrauwen, producten,… We beschikken over voldoende voorraad haarwerken en bieden discretie in aparte verzorgingsruimten. We werken op afspraak, zijn alle dagen open, behalve op zon- en feestdagen.

Zijn er reacties van klanten die je bijblijven? Doorheen de jaren heb ik heel veel emoties gezien, positieve en negatieve. Het heeft ervoor gezorgd dat ik enorm heb leren relativeren. Een aantal verhalen zullen me echter altijd bijblijven. Het is namelijk niet de eerste keer dat ik een dame in de stoel krijg met borstkanker die zegt dat ze aan de kant geschoven is door haar man of die te horen gekregen heeft van haar man dat haar vervaldatum er is. Onwaarschijnlijk, maar dikwijls realiteit

en dit maakt me zo boos. Of het verhaal van Lesley, Andy en Marnix: Het koppel dat vecht tegen de oneerlijke ziekte, “borstkanker”, voor hun relatie en vooral voor hun ongeboren kind. Bij dit verhaal gingen mijn gevoelens van ongeloof en verdriet, naar respect en dankbaarheid voor deze schitterende mensen. Voor mezelf bracht dit verhaal me veel draagkracht en een enorme relativiteitszin.

Goele Everts getuigt Startdatum 01/09/2014 Hoe zag je droomjob eruit tijdens je jeugd? Ik wist dat ik graag mensen mooi wou maken en ze er op hun best laten uit zien. Vandaar heb ik ook voor haartooi gekozen. Je kapsel is dan ook een deel van je identiteit. Hoe is je loopbaan verlopen? Na school ben ik onmiddellijk als zelfstandige aan de slag gegaan maar ben daarnaast ook altijd heel leergierig geweest. Naast mijn eigen zaak te runnen, ben ik dan ook steeds opleidingen blijven volgen. Ik heb heel wat opleidingen gevolgd in kleur- en snit technieken, haar- en hoofdhuid problemen,... Maar de opleiding “Hair Professional Oncologie” was de kers op de taart voor mij. Na deze opleiding sta ik sterker in mijn schoenen om ook de oncologische klanten op een correcte manier te verzorgen. Afgestudeerd als Hair Professional Oncologie, hoe ga je ermee aan de slag? Er waren al heel wat klanten in het salon die te maken kregen met de ziekte. Ik merk dat zij nu ook meer open zijn en zo kan ik een betere

Adres Weg naar Ellikom 41 3670 Oudsbergen

Coiffusion

service bieden. Ze vertrouwen mij en ik ben blij dat ik nu ook het juiste advies en een luisterend oor kan bieden. Mijn eindwerk dat ik schreef voor de opleiding ligt te koop in mijn salon en de opbrengsten hiervan gaan naar Kom op tegen Kanker en Lotus Care Foundation. Klanten kunnen het boek in het salon doorlezen zodat diegenen die niets van de ziekte afweten er toch even bij stil kunnen staan. Wat is je visie voor de toekomst? Er staan al enkele opleidingen op het programma, zodat ik nog dieper kan ingaan op bepaalde noden. Maar ik hoop vooral dat de oncologische klanten een goed gevoel krijgen bij het binnen wandelen in mijn salon en dat ik kan helpen om hen mooi te doen voelen en zo even de ziekte

Telefoonnummer 0471 30 14 66

te kunnen vergeten terwijl ze een behandeling krijgen. Waarvoor kunnen klanten bij jou terecht? Voor standaard salonbehandelingen zoals knippen, kleuren, föhnen,... Maar ook bied ik hoofdhuiddiagnoses en hoofdhuidbehandelingen aan of relaxatie massages,...


Institute For Professional Care VZW

Isabelle Merry getuigt Hoe zag je droomjob eruit tijdens je jeugd? Als schoonheidsspecialiste of visa­ giste werken. Vooral het “uiterlijke” aanpakken. Hoe is je loopbaan verlopen? Ik heb mijn diploma als schoon­ heidsspecialiste en visagiste/styliste/ grimeuse maar heb dit nooit als fulltime job uitgevoerd. Door omstandigheden ben ik gerold, en dit al jarenlang, in een administratieve functie. Echter al een hele tijd besefte ik dat ik er meer wou zijn voor de mensen met een “zorgprofiel”. Niet enkel het “uiterlijke” aanpakken maar vooral het “innerlijke”. Van nature uit ben ik iemand die de mensen wil helpen wanneer ik aanvoel dat ze het nodig hebben. Mensen met zowel fysische als mentale pijn. Met mijn opleiding als schoonheidsspecialiste kwam dit profiel ook niet echt aan bod maar na de opleiding “Beauty Professional Oncologie” gevolgd te hebben voelde ik er mij klaar voor om deze weg dan ook in te slaan. Nu al een aantal jaren werk ik in bijberoep als Beauty Professional Oncologie/Massage­ therapeut en Gespreks­­­coach wat mij heel veel voldoening heeft. Naast (ex-) kankerpatiënten behandel ik dus ook mensen met “neurologische en chronische” aandoeningen. De herbalanceringsmassage is daar bijzonder geschikt voor. En door mijn extra opleiding als massagetherapeut geef ik de massages volledig aan­ gepast aan de noden van de klant. Afgestudeerd als Beauty Pro­ fessional Oncologie, hoe ga je ermee aan de slag? Ik oefen dit uit in bijberoep in mijn praktijk thuis te Destelbergen maar ook bij Bond Moyson in de kantoren

Ledeberg, Lochristi, Merelbeke en Sint-Amandsberg. Wat is je visie voor de toekomst? Nog veel mensen een beter gevoel geven. Hopelijk nog meer bekend geraken ook vooral bij de mensen die rond de patiënt staan. Waarvoor kunnen klanten bij jou terecht? Voor de herbalanceringsmassage, gelaats-en hoofdmassage. Zweedse massage. Massage van de rug, nek en schouders, lymfedrainage. Zijn er reacties van klanten die je bijblijven? Er zei me ooit een patiënte dat ze de “liefde/warmte” had gevoeld dat ik haar had doorgegeven. Ze had al meermaals massages gekregen maar nooit op zo een manier mogen ontvangen. Dit heeft me wel geraakt. Als ik de herbalanceringsmassage geef dan doe ik dit dan ook ten volle met mijn hart. Blij om dit dan ook te mogen horen van verschillende patiënten/klanten. Ook de “zachte” aanpak is heel cruciaal. Een luisterend oor bieden en ze het gevoel geven dat je er voor hen bent en ze dit ook waard zijn. Dat appreciëren ze enorm.

Inside-Out Startdatum 01/01/2016 Adres Kievitlaan 8 9070 Destelbergen Telefoonnummer en mail 0498 80 71 36 Inside-Out@outlook.be

“Een luisterend oor bieden en de patiënten het gevoel geven dat je er voor hen bent, appreciëren ze enorm.” - Isabelle Merry

29


30

Institute For Professional Care VZW

2.2.3. Kwaliteitslabels

Tine Vandamme Email info@ tinevandamme.com Telefoonnummer 0479 62 34 53

Kunstenares

Opleiding ◊ 3 jaar hogere opleiding te Brugge als regentes P.O. (plastische kunsten) ◊ 7 jaar schilderkunst academie aan de Houtmarkt te Kortrijk Ervaring ◊ 10 jaar fulltime actief als kunstenares ◊ Creator en oprichtster van Artease ◊ In 2013 te zien via de Canvascollectie ◊ Werk “Slip away 200x300” in Bozar Brussel

Kwaliteitslabel 2020: “Sparkles” Tine Vandamme is al zo’n 18 jaar woonachtig te Kortrijk, waar ze reeds zo’n 10 jaar actief is als kunstenares. Haar werk werd opgepikt via de Canvascollectie en werd tentoongesteld in 2013 in Bozar museum te Brussel. Het werk “Slip away”, 200 x 300 cm groot stelde een spinnende caroussel voor. Hiermee kreeg haar naam wat meer bekendheid. Ze werkte toen de tijd met enkele galerijen samen die dit kermisverhaal wilden exposeren. Niet veel later koos Tine om haar niet vast te pinnen binnen een thematiek en liet daarom het verhaal galerijen

achter haar. Tine is een voeler en schildert voornamelijk wat haar bezielt. Haar werk staat voor intense kleuren en luchtigheid, over saust met positiviteit die aanstekelijk werkt. Zo draait haar werk voornamelijk rond de vrouw in al haar sensualiteit en gevoeligheid. Het traject als zelfstandig kunstenares is geen makkelijke of evidente piste. Daarom deinst Tine niet terug om out-of-the-box te werken. Zo startte ze eerder dit jaar in juni met een winkel “Artease” genaamd. Daarin wil ze kunst laagdrempelig en toegankelijk maken voor iedereen.

Aanstekelijke positiviteit kan niet genoeg gedeeld worden in deze tijden volgens Tine. Ze schildert niet alleen op canvas maar op zoveel meer, van juwelen, servies, tegels,... tot behang waarin ze haar schilderijen digitaal liet verwerken. Liefst op dragers die ze een tweede leven schenkt, vanuit een gedreven ecologisch standpunt maar ook omdat zoveel mooi design gewetenloos de container ingaat, wat zonde is. “Joyful things for playful minds” is haar under quote en dat klinkt al even catchy zoals haar werk.


Institute For Professional Care VZW

Else Van Meldert Email artfeelingsvzw@ gmail.com Opleiding Schilderkunstenares ◊ Master Artfeelings VZW Schilderkunst ◊ Schilderkunst aan de Academie van Nîmes

Prijzen ◊ Prijs van stad Mechelen ◊ Prijs provincie Antwerpen ◊ Kunstlaureaat van de gemeente Boortmeerbeek

Ervaring ◊ Leerkracht Plas­tische Kunsten te Antwerpen (voor 20 jaar) ◊ Workshop Schilderen voor jeugd en vol­wassenen (2007-2013) bij de Kunstmuizenissen te Boortmeerbeek ◊ Opstart van VZW Artfeelings: Wekelijks schilder­workshops voor jeugd en volwassenen ◊ Bezielster van “De Straffe Madammen”, schilder­groep voor kankerlotgenoten en hun naasten. Gaan door op maandag­ namiddag in Else’s schilders­atelier. Genomineerd tot Laureaat van de “Stichting tegen Kanker” en “Levensloop”

Kwaliteitslabel 2019: “Be yourself” Als ex-kankerpatiënte voel ik me erg betrokken en solidair met het wel en wee van lotgenotes en hun directe omgeving. Ik heb zelf kunnen vaststellen hoe enkele verwenmomenten tijdens en na de zware periode van kankerbehandeling je eigenwaarde opkrikken. Zorg voor innerlijke en uiterlijke schoonheid is niet te onderschatten. Daarom is het belangrijk dat dit gebeurt door professionals met kennis inzake de specifieke behandeling van

kankerpatiënten. Om die reden geef ik dan ook mijn volle steun aan het IFPC project. Ik was leerkacht schilderkunst en een succesvol kunstenaar met meerdere prijzen wanneer ik in het jaar 2000 de diagnose borstkanker kreeg. De vooruitzichten waren niet goed. Onze wereld stortte in. Een lange periode gekenmerkt door veel angst, veel pijn, totale uitputting, … startte van de ene dag op de andere. De allerzwaartse behandeling die mogelijk was, werd

gestart want we hadden geen keuze. Ik heb die periode aangepakt zoals ik alles aanpak : kordaat ; geen bullshit. En dat heb ik ook in het schilderij dat ik maakte voor IFPC proberen te verwoorden. Het schilderij is meer dan enkel een weergave van emoties van twijfel, angst en onzekerheid; het is eveneens een boodschap, een goede raad, aan lotgenoten en hun naasten. Tijdens de behandeling ben je zo afhankelijk van anderen. Je rekent dus op mensen. Ik zeg steeds :

31


32

Institute For Professional Care VZW

ik had geen mensenkennis. Mensen waarvan ik zeker was dat ze er zouden staan in geval van nood, daar hoor je niets meer van. We hebben daar alle begrip voor want hoe moet je reageren op zo’n vreselijk nieuws? Anderzijds duiken mensen op uit het niets waarvan je de grootste steun krijgt; je hele behandeling lang en ook daarna. Zo’n mensen worden dan ook vrienden voor het leven. Echte

ik wel naar buiten. Op zo’n moment zet je een masker op en toon je je op je beste. Zonder wenkbrauwen, wimpers, haar, … en met een grijze huid is dat niet evident. Als je er goed uitziet, dan voel je je ook beter. Maar daar heb je natuurlijk hulp bij nodig. Het mooiste geschenk dat ik kreeg tijdens mijn kankerbehandeling was een verwendag bij Estée Lauder. Daarop werden een beperkte groep

schim, soms halfdood of onbestaand. Meestal voel je je alleen in je strijd, maar soms voel je je ook gesteund. Je donkere “ik” wordt soms omgezet in een heldere “ik” en heb je weer hoop. Er zijn soms ook zelfdzame momenten waarop je je goed en mooi voelt. Je hebt misschien geen borst(en) meer, maar je steekt ze vooruit en pronkt ermee. Zelfs al is het met een prothese …

“Mensen die het zelf meegemaakt hebben (of als partner), hebben geen uitleg nodig bij het schilderij. Die vullen dat zelf wel in.” - Else Van Meldert

vrienden. Mensen wensen je sterkte toe, maar je moet niet altijd sterk zijn. Je mag je soms laten gaan. Bij een dip zei ik altijd: één zakdoek en dan gedaan. Je hebt behoefte aan schouders. Tijdens de behandeling heb ik me totaal afgesloten van de buitenwereld om zeker geen risico op infecties te lopen. Niet iedereen heeft daar begrip voor. Het komt onbeleefd over om afgescheept te worden wanneer je met de beste bedoelingen op bezoek wilt komen. Maar in zo’n situatie mag je alleen aan jezelf denken. Het is een strijd (letterlijk) op leven en dood, en daarbij is geen plaats voor wellevendheden of discussies. Je moet egoïstisch zijn en alleen aan jezelf denken want je wilt je volgende chemo halen. De titel van het werk had BE EGOISTIC kunnen zijn, maar dat is nogal cru; vandaar BE YOURSELF. Jij kiest je weg en alles of iedereen die je het hierbij maar een beetje moeilijk maakt, gaat overboord. Ik heb wel 100 keer gezegd : “ik heb mijn weg” en “ballast overboord”. Je moet er in die periode niet zijn voor een ander; alleen voor jezelf. Als ík me goed voel en wanneer ík het wil, dan kom

kankerpatiënten uitgenodigd en verwend met een rode loper, hapjes en een maquilleersessie waarop specialistes advies gaven over welke producten je kan gebruiken bij chemopatiënten. Zij maquilleerden één helft en assisteerden de patiënte om zelf hun andere helft te maquilleren. Dat was geweldig. Daarom ging mijn echtgenoot op zoek naar een alternatief en reserveerde voor me een schoon­ heidsspecialiste die aan huis kwam. Ik had grote verwachtingen en ik keek ernaar uit om me nadien te kunnen tonen op de opening van een tentoonstelling waar we ‘s avonds naar toe zouden gaan. Ik ben er nooit naar toe gegaan. De schoonheidsspecialiste had van mij eerder een hoer gemaakt. Ik ben beginnen wenen van ontgoocheling : de confrontatie met mijn realiteit was te groot. Ik wou me even beter voelen en tonen, maar dat was me blijkbaar niet gegund. Aan schoonheidsspecialistes die weten hoe je chemopatiënten moet aanpakken, is dus echt behoefte. Meer dan men beseft. Het schilderij toont dit ook: meestal ben je maar een

Om te besluiten, wil ik even reclame maken door te zeggen dat ik elke maandagnamiddag gratis schilderlessen geef aan kanker­ patiënten in mijn atelier te Hever. Dat is echt een “moment of zen” waar iedereen zijn/haar gedachten kan ledigen en alle angsten en onzekerheden van zich kan afzetten. De mensen staan versteld van wat ze kunnen en dat geeft hun zelfvertrouwen en zelfwaarde. Het zijn trouwens niet alleen kankerpatiënten die komen, maar ook mensen die in een dip zitten en het schildermoment inschakelen als een soort therapie. Mijn vereniging noemt dan ook Artfeelings : zich beter voelen dankzij kunst.


Institute For Professional Care VZW

Ine Peetermans Opleidingen ◊ Kunsthumaniora Sint-Lucas Gent ◊ Beeldhouwen in Academies Kunstenares Brugge en Antwerpen ◊ Psychologie KUL (1 jaar) ◊ Deeltijdse cursussen: RVA meertalige secretaresse, paarden­verzorging, Duits Werksituaties ◊ Animator/hostess in toerisme buitenland en binnenland voor touroperators ◊ Projectjes voor Scouting Vlaanderen ◊ Portretbeelden voor particulieren ◊ Lesgever rolschaatsen bij Blozo ◊ Stalknecht op een manège ◊ Een reeks interim-jobs ◊ Sinds 1988: Zelfstandig beeldhouwer/ presentator/B&B uitbater in Antwerpen

Engagementen ◊ Moeder en pleeggezin ◊ Lesgever AD(H)D bij Vlab-Maatwerk ◊ Lid van Greenpeace, natuurpunt, ... ◊ Oprichter/medewerker/bezieler VZW WEMEL: Kinderen met AD(H)D/autisme + gezinnen ◊ Mede-oprichter/medewerker VZW Aandacht, praatgroepen voor volwassenen met AD(H)D Beelden ◊ “De Neus” - Antwerpen - 1990 ◊ “Hermes” - Trofee i.o.v. Kamers van Ambachten en Neringen ism Unizo ◊ “Torchbearer Award” i.o.v. Holiday Inn ◊ “ Donna Award” voor radio Donna.

◊ ◊ ◊ ◊

“Damiaan” portretbeeld voor VRT “Damiaan” Grote figuur Mechels theater Tentoonstellingen tussen 1988 en 2015 Permanente tentoonstelling van eigen werk in eigen atelier/galerie sinds 1988

Kwaliteitslabel 2018: “Ditta” 25 jaar geleden (ik was een jonge beeldhouwer) kreeg Petra, een 35 jarige Tsjechische vriendin plots kanker... Zij had geen geld, was niet verzekerd en had onmiddellijk hulp nodig. We brachten haar naar het ziekenhuis en wisten heel snel: operatie, daarna radiotherapie, en daarna chemo. En er was geld nodig. Anders zou ze sterven in helse pijnen. Er volgden maanden van zorgen voor haar, en intussen geld

zoeken... benefiet… er kwam een fuif, en ik maakte een klein beeldje dat we en masse verkochten, het was tegen het eindejaar, en het lukte ons om genoeg geld bij elkaar te krijgen. Meer dan een jaar duurden de behandelingen. Door de chemo verloor Petra haar prachtige donkere lange haren. Haar beste vriendin, Ditta, vond dat zo erg voor haar dat zij uit solidariteit haar eigen hoofd ook kaal schoor. Dat vond ik dan weer

zo mooi, dat ik haar vroeg te poseren. Ze stemde in, en zo ontstond het beeld Ditta. Een klein jaar later is Petra alsnog overleden. We hebben haar net op tijd naar Praag kunnen brengen, waar ze 2 weken later bij haar moeder is kunnen sterven. Het beeld “Ditta” is het portret van een moedige jonge vrouw, die haar prachtige haren afschoor, uit solidariteit met haar vriendin, die de haren verloor door de chemo.

33


34

Institute For Professional Care VZW

2.2.3.1. Uitreikingen kwaliteitslabel per provincie

De lijst met alle Professionals waar je met kennis van zaken terecht kan

w w w.myprofessional.be

Oost-Vlaanderen met als eregast: Brecht Carels directeur EROV

West-Vlaanderen met als eregast: Stefan Matton

Antwerpen met als eregast: Ludwig CaluwĂŠ

Met dank aan: Provinciebesturen & partners:, Roularta, Besko, Coiffure.org en Lannoo.


Institute For Professional Care VZW

2.2.4. Zoekmotor De erkende afgestudeerden worden opgenomen in een zoekmotor www.myprofessional.be die gekoppeld wordt aan ziekenhuizen, mutualiteiten en andere instanties die patiënten de weg willen wijzen naar professionele zorg buiten de ziekenhuismuren. Eénieder kan via deze zoekmotor een professional, met kennis van zaken, opzoeken in een bepaalde straal rond de woonplaats en een afspraak maken.

2.2.4.1. De zoekmotor werd reeds gekoppeld aan Ziekenhuizen ◊ AZ Sint-Lucas Brugge ◊ AZ Sint-Maarten Mechelen ◊ Ziekenhuis Oost-Limburg ◊ AZ Klina Brasschaat ◊ AZ Maria Middelares Gent Mutualiteiten ◊ Bond Moyson Oost-Vlaanderen ◊ Bond Moyson West-Vlaanderen ◊ Liberale Mutualiteit OostVlaanderen ◊ De Voorzorg Antwerpen Lotgenotengroep ◊ Neoma ◊ Envie Andere ◊ Kom Op Tegen Kanker

35


36

Institute For Professional Care VZW

2.2.4.2. Getuigenissen patiënten

Patiënt getuigt Goed 4 jaar geleden werd borstkanker vastgesteld in beide borsten. Het AZ Sint-Lucas bleek een “veilige haven”. Ook al was de prognose goed, toch betekende de diagnose een mijlpaal in mijn leven. De oprechte aanpak,

Sonja Moris getuigt Met een bang hartje binnengestapt en met een heel goed gevoel naar buiten gegaan. David heeft mijn pruik volledig naar mijn smaak gestyled. Heel de ploeg is super attent. Ook veel tips meegekregen. Een klasse zaak die ik iedereen wil aanbevelen. TOP!!!

mij geboden door Mevr. Isabelle Merry, hielp mij bij mijn angsten en twijfels. De gelaatsverzorging en maquillage waren een significante steun. Haar medeleven is warm en deugdelijk. Ideaal om deze moeilijke

Carine Vergison getuigt Ik heb het genoegen gehad om een drietal behandelingen, massages te mogen krijgen van mevr. Merry. Naast het fysieke welzijn tijdens en na de behandeling heeft ook de mentale ondersteuning mij veel deugd gedaan. Haar vriendelijke,

Liselotte Janssen getuigt Sinds het begin van Coiffusion ben ik al vaste klant. Naast het feit dat ze een zeer goede kapster is, vind ik het ook heel fijn dat ze een persoonlijke aanpak heeft. Vaak ben je de zoveelste klant maar dat is bij

Coiffusion zeker niet het geval! Je voelt je meteen welkom als je haar salon binnenwandelt en wordt op de beste manier verzorgd naar jouw noden en wensen. Kortom, een top kapster!

Maria Goris getuigt Aan heel het Hair2Care team… lieve mensen, heel hartelijk bedankt voor jullie fijne attentie om een kaartje te sturen. Ik ben super blij en tevreden over mijn haarstukje. Het heeft mijn leven leuker gemaakt. Ik voel mij er heel goed bij. Niemand heeft

periode aan te pakken en zich niet te laten overmeesteren door al te veel negativiteit en doemdenkerij. Bedankt Isabelle!

het al opgemerkt dat het niet mijn eigen haar is. Ik krijg ontzettend veel complimentjes… David jij en je team hebben fantastisch werk geleverd!! Dankjewel hiervoor en fijne feestdagen gewenst.

respect­ volle, professionele aanpak bleef nog lang nawerken en bracht mij zowel lichamelijk als geestelijk in een aangename balans. Ik ben heel dankbaar.

Anja Heirweg getuigt Dag David, een dikke merci van ons allemaal, het is prachtig. Ik zie totaal geen kleurverschil, aan het voorhoofd is het veel beter, het vult mooi vanachter en heel de snit is super!! Jordi is heel content en wij ook want hij straalt en ziet er zo goed uit!! Je hebt dit weer fantastisch gedaan. Dankjewel voor je prachtige werk!!!


Institute For Professional Care VZW

2.2.5. Permanente vorming De Beauty & Hair Professionals Oncologie kregen bijscholing over de volgende onderwerpen:

Cursus fibromyalgie

Letterlijk betekent fibromyalgie (FM) pijn in bindweefsel en spieren. De naam is een samenvoeging van fibro (=bindweefsel), myo (=spieren) en algia (=pijn). Bindweefsel en spieren behoren tot de weke delen van het lichaam vandaar dat men ook wel eens spreekt over weke-delen-reuma. In deze uiteenzetting krijgen de Professionals een inzicht in de problematiek van fibromyalgie en krijgen aansluitend een praktijksessie met een daarop aangepaste massagetechniek (door Rina Gubanski).

Lieve Van Dyck getuigt Uit het eerste gesprek met Paul en Katleen in 2018, was al vlug duidelijk dat we elkaar echt wel van dienst konden zijn. Fibromyalgie is nog altijd de nobele onbekende, nu ja, nobel, verre van. Ons leven ademt pijn en vermoeidheid. Ik nam hun aanbod om verschillende sessies te geven over heel Vlaanderen, graag op mij als voormalig voorzitter van de Vlaamse Liga voor Fibromyalgie-Patiënten.

Herbalan­­cerings­ massage

Voordrachten blijven immers de belangrijkste tool om fibromyalgie een gezicht te geven. Informatie delen en de steun van lotgenotengroepen bekend maken, is het tweede. Het was me een genoegen om voor jullie de sessie te geven. Jullie waren telkens een aandachtige groep. Weer bleek dat over de symptomen weinig (g)bekend is en hopelijk helpt het jullie verder in jullie praktijk.

Docente fibromyalgie

Een opfrissing van de aangeleerde technieken door grondlegster Rina Gubanski. De massage dient steeds zorgvuldig en zonder eigen interpretatie te worden toegepast om het gewenste effect te bekomen.

Rina Gubanski getuigt

Docente massagetechnieken

Dagdagelijks bieden schoonheids­ specialisten verzorgingen aan op gebied van huidverzorging. Bij personen dewelke geconfronteerd worden met kanker kunnen we binnen ons vakgebied, dankzij de uitgebreide opleiding van IFPC, een waardevolle en mooie professionele ondersteuning aanreiken. Tijdens de praktijklessen maken de studenten uitgebreid kennis met de waaier aan mogelijkheden op gebied van schoonheidsverzorging en

specifieke massagetechnieken, zowel voor het gelaat als voor het lichaam. De taal van aanraken in combinatie met het aanreiken van vakkundige schoonheidszorgen en een luisterend oor, dit alles zorgt voor een positieve invloed op het welbehagen en welzijn bij de kankerpatiënten. Een van de sterke punten van deze opleiding is ongetwijfeld het aanbod van de permanente theoretische en praktijkgerichte vormingen.

37


38

Evolutie kanker

Door Prof. Dr. Michel Delforge van het Leuvens Kankerinstituut. Een onmisbare bijscholing over actualiteit en toekomst van de ziekte.

Prof. Dr. Michel Delforge getuigt De behandeling van kanker is in voortdurende evolutie. De vooruitgang in de behandeling confronteert elke zorg­verlener van kanker­patiënten ook met nieuwe uitdagingen. Om de levenskwaliteit van kanker­ patiënten te bewaren is een goede kennis van

de behandelingen en hun neven­ werkingen nood­ zakelijk. Optimale zorg voor kanker­patiënten vereist dan ook voort­durende bij­scholing van de zorg­verleners in dit snel veran­derende land­schap. Voorzitter Leuvens Kankerinstituut (LKI) Kliniekhoofd hematologie

Brigitte Boonen getuigt

President Euroskin

Voorkomen is beter dan genezen. Dit geldt zeker voor huidkanker. Huidkanker is een fluks oprukkende epidemie. Hoopgevend is dan weer dat je die ziekte met de juiste levensstijl vaak kunt voorkomen Deze ziekte is voor 75% te vermijden. En als je ze toch krijgt, kun je in de meeste gevallen goed behandeld worden. Intussen valt de aandoening niet te onderschatten, want de littekens – vaak op goed zichtbare plaatsen als het gezicht, de hals, de nek of de benen – kunnen heel ontsierend zijn en soms blijven mensen ook na de behandeling met een verhoogd risico op een nieuwe huidkanker zitten. Om nog te zwijgen van de torenhoge kosten voor de gezondheidszorg of door verloren arbeidsproductiviteit. Daarom was ik ook blij toen Katleen mij uitnodigde om een cursus te komen geven. Jullie beroepsgroep kan een zeer belangrijke rol spelen bij het detecteren en het doorverwijzen van klanten bij wie vlekjes worden vastgesteld waar best naar gekeken wordt door een

huisarts of dermatoloog. In de cursus legden we uit uit hoe onze huid werkt als orgaan en welke invloed het veranderde schoonheidsideaal en de problemen met de ozon hebben op de gezondheid van dat orgaan. Verder wilden we de aandacht vestigen op positieve evoluties op het vlak van onderzoek, zoals immunotherapie. Dit onderzoek resulteert in betere behandelingen voor de patiënten en last but not least stonden we uitgebreid stil bij de alarmsignalen van huidkanker en hoe huidkanker kan vermeden worden. En hopelijk gaf deze cursus jullie inzichten en handvaten, want als we bij de pakken blijven zitten, zal huidkanker de volgende decennia in ons land steeds meer slachtoffers maken.


Institute For Professional Care VZW

Gerty Delange getuigt Als make-up trainer is het steeds opnieuw een uitdaging om mijn kennis door te geven aan beauty professionals. Mijn passie kunnen delen aan professionals in hun vak, de interactie tijdens de lessen en

positieve feedback nadien geven dan ook veel voldoening. IFPC brengt professionals samen die zich verder willen ontplooien en een expert worden in hun vak! Gerty make-up artist

Dr. Mathijs Goossens getuigt

Nederlandstalig woordvoerder Stichting tegen Kanker

Op 24 juni 2019 gaf ik een presentatie-/ lesdag voor de afgestudeerde Beauty& Hair Professionals Oncologie. Een welgekomen herhaling en een aantal nieuwe inzichten, konden de studenten smaken waaronder: de Europese Code tegen Kanker. Daarnaast topics rond het ontstaan

en preventie van kanker door UV, BRCA en fijn stof. De voornaamste kankerbehandelingen werden be­ sproken waarbij werd ingezoomd op de bijwerkingen waaronder een aantal meer specifiek zoals vermoeidheid en hand- voet syndroom.

3. Overzicht projecten AZ Sint-Lucas Gent AZ Sint-Lucas Brugge AZ Nikolaas

ZNA Middelheim Antwerpen AZ Sint-Maarten Mechelen AZ Turnhout

AZ Delta Roeselare

AZ Groeninge Kortrijk UZ Gasthuisberg Leuven

AZ Alma Eeklo

Ziekenhuis OostLimburg Genk

39


40

Institute For Professional Care VZW

3.1. Geografisch Een eerste pilootproject met 20 studenten ging van start in het AZ Nikolaas in Sint-Niklaas in mei 2015. In de daarop volgende periodes startte het programma ook op in de volgende ziekenhuizen: ◊ ◊ ◊ ◊

AZ Sint-Lucas Brugge ZNA Middelheim Antwerpen AZ Sint-Maarten Mechelen Ziekenhuis Oost-Limburg Genk

◊ ◊ ◊ ◊

AZ Sint-Lucas Gent UZ Gasthuisberg Leuven AZ Turnhout AZ Delta Roeselare

◊ ◊

AZ Alma Eeklo AZ Groeninge Kortrijk

Ervarings­periodes lopen intussen in: ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

UZ Gent OLV Aalst Vesalius Tongeren AZ Alma Sijsele en Eeklo AZ Oudenaarde AZ Monica Deurne AZ St. Jan campus Henri Serruys Oostende AZ Groeninge Kortrijk AZ Delta Menen AZ St. Jozef Izegem AZ Sint-Augustinus Veurne AZ Maria Middelares Gent AZ Sint-Elisabeth Zottegem

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

AZ Jan Palfijn Gent AZ Sint Vincentius Deinze AZ Turnhout Imelda ziekenhuis Bonheiden AZ Klina Brasschaat AZ Nikolaas Sint-Niklaas Sint-Andries ziekenhuis Tielt AZ Glorieux Ronse AZ Delta Roeselare AZ Delta Ronse Ziekenhuis Oost-Limburg AZ St.-Lucas Gent ZNA Middelheim AZ Sint-Maarten Mechelen

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

UZ Leuven GZA St. Augustinus Wilrijk AZ Sint-Jozef Malle AZ Oudenaarde AZ Zeno Knokke AZ St. Augustinus Veurne AZ Vesalius Tongeren Koninklijke Villa Oostende AZ Sint-Rembert Torhout AZ Geraardsbergen Heilig Hart Ziekenhuis Mol Dimphna ziekenhuis Geel St. Trudo Sint-Truiden


Institute For Professional Care VZW

3.1.1. Beauty Professional Oncologie (BPO) In 2019 liep de opleiding Beauty Professional Oncologie in de ziekenhuizen: ◊ ◊

AZ Turnhout AZ Sint-Maarten Mechelen

Eind 2019 staat het aantal afgestudeerde BPO’s op 117 als volgt verdeeld:

Aantal afgestudeerde Beauty Professional Ocologie per provincie eind 2019

West-Vlaanderen Vlaams-Brabant Oost-Vlaanderen Nederland Limburg Antwerpen 0            10            20           30           40

Aantal afgestudeerde Beauty Professional Ocologie per ziekenhuis eind 2019

AZ Groeninge Kortrijk AZ Alma ZOL Lanaken UZ Leuven St Lucas Gent St Lucas Brugge AZ Turnhout AZ St Maarten Mechelen AZ Nikolaas Sint-Niklaas AZ Middelheim Antwerpen AZ Delta Roeselare 0             4             8            12            16

41


42

Institute For Professional Care VZW

3.1.2. Hair Professional Oncologie (HPO) In 2019 liep de opleiding Hair Professional Oncologie in de ziekenhuizen: ◊ ◊

AZ Alma Eeklo AZ Groeninge Kortrijk

Eind 2019 staat het aantal afgestudeerde HPO’s op 38 als volgt verdeeld:

Aantal afgestudeerde hair Professional Ocologie per provincie eind 2019

West-Vlaanderen Vlaams-Brabant Oost-Vlaanderen Limburg Antwerpen 0            3             6              8             11

Aantal afgestudeerde hair Professional Ocologie per ziekenhuis eind 2019

AZ Alma Eeklo Ziekenhuis Oost-Limburg St Lucas Brugge AZ Sint-Maarten Mechelen AZ Nikolaas Sint-Niklaas 0            3              6             8            11


Institute For Professional Care VZW

4. Toekomst Nieuwe opleidingen staan gepland in ◊ ◊ ◊

St. Trudo Sint-Truiden AZ Sint-Lucas Gent UZ Leuven

Deze opleidingen staan open voor schoonheidsspecialistes, make-up artiesten, kappers en eerstelijns­zorgmedewerkers.

UZ Leuven AZ Sint-Lucas Gent

4.1. Salus Hygieia, één van de dochters van Asklepios (god van de geneeskunde en genezing) en Epione (godin van de pijnverzachting), is in de Griekse godsdienst de godin van de gezondheid, properheid en hygiëne. In de Romeinse tijd werd zij onder andere vereenzelvigd met de Romeinse godin Salus. Salus was volgens de oud-Romeinse opvatting een personificatie van de welvaart van de staat en in latere tijd die van de keizer. Voor de keizers was tot Salus bidden een plicht. Nero (54 - 68) stelde zelfs spelen in, die om de 4 jaren gevierd werden,

Sint. Trudo Sint-Truiden

43


44

Institute For Professional Care VZW

de Neronia, die moesten dienen om Salus gunstig te stemmen voor zijn welzijn en de duur van zijn regering. Langzamerhand werd Salus ook een godin van het lichamelijke welzijn;

dan heeft haar beeld veel gelijkenis met Hygieia en stelt een jong meisje voor, dat uit een schaal, die zij in de hand houdt, aan een slang te drinken geeft. Van hieruit komt de naamkeuze voor het congres dat voor de eerste

keer in november 2020 zal worden georganiseerd. SALUS omvat alle thema’s rond gezondheid, hygiëne en lichamelijk welzijn.

5. Dag Van De Zorg Op zondag 17 maart waren we aanwezig in AZ Turnhout voor de Dag van de Zorg: ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

Een dikke duizend folders over de Lotus Care Foundation persoonlijk aan bezoekers over­handigd Uitleg gegeven tot we er een droge keel van kregen, Verschillende lotgenoten gelukkig gemaakt met een gratis verzorging-CareCard, Nieuwe contacten gelegd tijdens de hele korte rust­momenten Moe maar voldaan huiswaarts gekeerd.

230

200

8ste

zorg -en welzijns­ voorzieningen

duizend bezoekers

editie “Dag van de Zorg”

Tijdens deze gezinsdag viel dan ook van alles te ontdekken. Ziekenhuizen lieten het publiek op een actieve manier kennismaken met hun operatiekwartieren of met nieuwe departementen en technologieën.


Institute For Professional Care VZW

5.1. Onze vrijwilligers De professionaliteit van het Institute for Professional Care vzw hoog houden is ons streven. Echter is dit onmogelijk zonder omringd te kunnen zijn door een aantal vrijwilligers die ons instituut vertegenwoordigen op de verschillende leslocaties. Bij elke lesdag is ĂŠĂŠn van hen aanwezig en fungeert als

administrator (aanwezigheidslijsten, bezorgen cursussen en opnemen evaluaties) en is bovendien de contactpersoon tussen student, IFPC en het ziekenhuis. We kunnen niet genoeg onderstrepen hoe belangrijk ze zijn voor onze organisatie en we danken hen dan ook heel hartelijk voor

hun inzet. Jaarlijks willen we hen ook eens extra in de bloemetjes zetten. Dit jaar nodigden we hen uit naar onze partner Roularta Media Group te Roeselare. Naast een interessante rondleiding van woord tot druk, werd een verzorgde en uitgebreide lunch aangeboden in de vila.

45


46

Institute For Professional Care VZW

6. Rode draad doorheen 2019 27

Aanwezigheid bij “The Hair Games” Als standhouder krijgen we van coiffure.org de kans om onze op­ leidingen kenbaar te maken bij heel wat kappers.

08

Start Gent Opstart opleidingstraject “Beauty -en Hair Pro­fessional On­co­logie” in AZ St. Lucas te Gent.

24

The Fiddler and the Diva Concert ten voordele van de Lotus Care Foun­dation “The Fiddler and the Diva”.

The Fiddler and the Diva ...

VAN DER VALK HOTEL BEVEREN ZONDAG 24 FEBRUARI 2019 - 10u Ten voordele van de Lotus Care Foundation

JANUARI 2019

FEBRUARI 2019

10 29

Artikel over Isabelle Nijs Artikel in “De Zondag” van over Hair Professional Oncologie Isabelle Nijs. (1)

Start Sint-Truiden Start van het opleidingstraject “Beauty-, Make-up- en Hair Pro­ fessional Oncologie in St. Trudo in Sint-Truiden.

(1) https://magazine.knack.be/makr/epaper/110/2019/7/OVLndA/xnnD3BwqJZsUlTf9oFn+w+/CVSZ8gYj0X72c=/3DI/html5/index.html?fbclid=IwAR3qrpP 3h6ETthmeC5TQjQpEHOfdJZ_-AHfS3LXhA8F8pXvyI2Jc4olJvHE


Institute For Professional Care VZW

18

25

Proclamatie Proclamatie “Beauty Professional Oncologie” AZ Groeninge.

Dag Van de Zorg 2019

FEBRUARI 2019

25

De Ronde Tafel De Ronde Tafel (RT) Dendermonde schenkt, in een eerste samenwerking, 400,00 euro aan CareCards aan AZ Sint-Blasius. Van links naar rechts: Paul Verdonck, voorzitter IFPC - Dr. Sabine Serry, oncologe AZ Sint-Blasius - Stijn Bosteels, voorzitter RT - David Verhulst, secretaris RT, Mit Vanwambeke, hoofdverpleegkundige internistisch dag­ centrum AZ Sint-Blasius - Karen Pieters, algemeen directeur AZ Sint-Blasius - Katleen Vanderbeken, gedelegeerd bestuurder IFPC. (3)

17

09

MAART 2019

Artikel over schoonheidsspecialistes Artikel in “Het Laatste Nieuws”: Schoon­­ heids­ specialistes opgeleid tot kankerexperts. (2)

Tot aan de andere kant Afscheid van Beauty Pro­ fessional Oncologie Els Goetschalckx (lichting 2016: Antwerpen). (4)

APRIL 2019

Parkinson werelddag Aanwezigheid op de Parkinson werelddag in Gent met massages en make-up sessies.

28

(2) https://www.hln.be/in-de-buurt/kortrijk/schoonheidsspecialistes-opgeleid-tot-kankerexperts-huiduitslag-na-therapie-wij-weten-raad~a6efa652/?fb clid=IwAR0QJgZPpYghCrDVt0kIEVQxn6HMOrAgBF3BeDF9lre9Q9Vvex6ss48Kwnk (3) https://www.hln.be/in-de-buurt/dendermonde/ronde-tafel-schenkt-carecards-aan-sint-blasius~a5c4e16e/?fbclid=IwAR14uUCsoawY8fWnfm_8Dnfd 0zPc6Li6AJlPtSdy4YQFwnTfT2FuzNqatM8 (4) https://www.een.be/komen-te-gaan/tot-aan-de-andere-kant?fbclid=IwAR0gXz3gKpYa1zZ3fRKAEBKyfwh_rUs1bgYO2Dw6jmSbuRC1cWK2rYblPHY

47


48

Institute For Professional Care VZW

13

Schenking CareCards OLV Aalst BD Benelux schenkt voor 1.380,00 euro aan CareCards aan de oncologie-afdeling van het OLV Aalst. Alle collega’s hebben hiertoe bijgedragen via een tombola in het kader van Internationale Vrouwendag. Op de foto links Alexander Alonso (General Manager BD BNL) en rechts Marc Van Uytven (CEO OLV Aalst). BD is een wereldwijd medischtechnologisch bedrijf dat zich richt op het verbeteren van de gezondheidszorg voor een betere wereld, door het bevorderen van medische ontdekkingen, diagnostiek en het leveren van zorg.

MEI 2019

The Making of... Nieuwe profielfoto’s voor IFPC... more to come. Met dank aan TON SUR TON Nico Desmet, Gerty Makeup Artist Gerty Delange, Fotografie Tina Verschaeve - www.fotive.be, kleding Dressedbytiffanystrent en last but not least Katia Colpaert, Model - Patiënte - Studente & Ambassadrice.

JUNI 2019

16

...

25

Aanwezig bij: Feestelijke opening Majin huis (inloophuis voor kanker­ patiënten - St. Elisabeth­ plein 7, 9000 Gent) Heel veel succes gewenst! “VZW Het Majin Huis is een plek, in hartje Gent, waar mensen met kanker tijdens en na hun behandeling op verhaal kunnen komen, lotgenoten vinden en deelnemen aan versterkende activiteiten.”

Dag Tegen Kanker Het ziekenhuis St-Trudo legt patiënten in de watten op de 20ste “Dag Tegen Kanker”. (5)

17

Start Leuven Opstart traject “Beauty- / Hair Pro­ fessional Oco­logie” in UZ Leuven.

15

SEPTEMBER 2019

Proclamatie AZ Alma Eeklo Proclamatie Beauty- & Hair Professionals Oncologie in AZ Alma Eeklo.

30

(5) https://www.tvl.be/nieuws/ziekenhuis-legt-kankerpatienten-extra-in-de-watten-86638?fbclid=IwAR1aIDJ_O45VfPGu1ehUCdRTkPjZ60CrAlIveiYP5IjywyBj20cxBPYANg


Institute For Professional Care VZW

08

Sjaaltjes en boxershorts Samenwerking met Texanel NV uit Sint-Niklaas die, in samenwerking met Mc Alson, een sjaaltje en boxershort ontwerpt en verkoopt tvv de Lotus Care Foundation voor De Warmste Week. (6)

11

Lotgenotengroep Envie Kennismaking en uitleg Care­ Cards bij lot­ge­noten­groep Envie Heverlee.

12

Uitreiking kwaliteitslabels 2020 Antwerpen Met dank aan Provinciehuis Antwerpen, Ludwig Caluwé, Vlaams Zorgambassadeur Lon Holtzer, Coiffure.org, Besko, Roularta, Lannoo, Tiffanys & co, Hairco, Sharpening Factory

OKTOBER 2019

Uitreiking kwaliteitslabels 2020 West-Vlaanderen Met dank aan Provincie huis West-Vlaanderen, Stefan Matton POM West-Vlaanderen, Stéphane Coigné Coiffure.org, Besko, Roularta, Lannoo, Tiffanys & co, Hairco.

25

Uitreiking kwaliteits­labels 2020 Oost-Vlaanderen

NOVEMBER 2019

06

13

Help zieke kinderen aan een pruik David, één van de studenten “Hair Professionals Oncologie” die deze week opnieuw het kwaliteitslabel 2020 in ontvangst mocht nemen zet zijn kennis op heel wat vlakken in. Knap! (7)

(6) https://dewarmsteweek.be/acties/50-years-tiffanys-giving-back-to-charity?fbclid=IwAR3DoRKUiHHpTOKST-pTRE4p_5AhvqGVYIN29XpVoohYdDUL njlcUr9mMtU (7) http://mortseltv.be/doneer-je-haar-in-borsbeek-of-duffel-en-help-zieke-kinderen-aan-een-pruik/?fbclid=IwAR2kwDc9kwnSHRqnbkJFBEA4u_ VzNHvz_h21RgJ31mqx8-woyOE1_L_ZFZM

49


Lotus Care Foundation

03

p. 51 Ontstaan van de Lotus Care Foundation

p. 52 Evenementen

p. 54 Onze stichters voor de Koning Boudewijn Stichting


Lotus Care Foundation

1. Ontstaan van de Lotus Care Foundation

1.1. Ontstaan

1.2. CareCard

In de schoot van het IFPC ontstond in februari 2016 de Lotus Care Foundation. Onze website is www.lotuscare foundation.be.

Een CareCard kan je het best vergelijken met een cadeaubon met een waarde van € 30,00 of € 60,00.

Het doel van deze foundation is het verzamelen van middelen (€) om CareCards te kunnen uitreiken aan mensen, getroffen door kanker, voor een gratis haar-, gelaats- of lichaams­ verzorging bij een erkende Beauty-, Make-up- of Hair Professional Oncologie in hun buurt.

1.2.1. Verdeling CareCards worden vooral verdeeld via lotgenotengroepen. Zij staan immers het dichtst bij de patiënt, éénmaal deze uit het ziekenhuis is ontslagen.

1.2.2. Aankoop Eénieder kan via de website van de Lotus Care Foundation www.lotuscarefoundation.be of institutefpc.eu of myprofessional.be een CareCard aankopen. De koper van de CareCard betaalt respectievelijk € 39,00 of € 69,00 voor een CareCard met een waarde van respectievelijk € 30,00 of € 60,00. De € 9,00 dekt de administratiekosten, drukwerk, verzending, verdeling en opvolging. Ook gaat er telkens €4,00 terug in de foundation.

51


52

Lotus Care Foundation

2. Evenementen De Lotus Care Foundation organiseert jaarlijks verschillende evenementen. In 2019 mochten we de volgende evene­menten aan u voorstellen:

2.1. Toy Story 4 Ook dit jaar mochten we rekenen op de samenwerking met “The Walt Disney Company” en mochten we de Avant-première van de film “Toy Story 4” voorstellen ten voordele van de Lotus Care Foundation. Woody en de rest van het speelgoed waren terug voor een geheel nieuw

avontuur in “Toy Story 4” waarin ze nieuwe vrienden verwelkomen.... In samenwerking met de Ronde Tafel Dendermonde mochten ook heel wat minder begoede kinderen en hun begeleiders van deze uitstap genieten.

2.2. Concert Er was opnieuw een mooi evenement om naar uit te kijken “The fiddler and the diva...”. An Lauwereins, sopraan met allure gaat de strijd aan met Hans Van Kerckhoven, duivelskunstenaar op de viool. Deze hilarische competitie wordt een vier sterren muzikale krachtmeting. In deze veelzijdige

show ijveren ze om de ereplaats en steken elkaar stokken in de wielen. Wie haalt het? Stem of strijkstok? Of leggen ze hun geschillen bij? Erwin Deleux mag hen begeleiden op de piano. Of hij dat leuk vond, zag u in The Fiddler and the Diva....

2.3. Bezoek lotgenotengroepen We willen vanaf dit jaar inzetten om zoveel mogelijk lotgenotengroepen kennis te laten maken met onze Lotus Care Foundation en het doel van de CareCards. Nog te weinig lotgenoten hebben hiervan weet. Dit jaar werd een bezoek gebracht aan de volgende lotgenotengroepen waar telkens ook een aantal CareCards werden geschonken:

Lena Beau: Lotgenotengroep voor vrouwen en mannen met en na borstkanker, actief in de ruime regio van Aalst, Dendermonde en het Pajottenland.

Envie: Contactgroep voor mensen met en na borstkanker in Oost Vlaams-Brabant


Lotus Care Foundation

2.4. Congres Op 2 februari 2020 bestaat het Institute for Professional Care VZW 5 jaar. Vanaf dat jaar willen we dit niet meer ongemerkt laten voorbijgaan. Als onafhankelijke zorgpartner zal

daarom, vanaf 2020 een jaarlijks zorgcongres worden georganiseerd met prominente sprekers en in­ teressante lezingen. Wordt vervolgd...

2.5. Ponet en LVP advocaten Graag willen we hen speciaal bedanken voor de jaarlijkse financiële steun. Ieder van ons wordt in zijn (nabije) omgeving met kanker geconfronteerd. Voor de advocaten en medewerkers van Ponet & LVP advocaten is dat niet anders. We

kunnen ten volle de missie van Lotus Care Foundation (LCF) onderschrijven. Het doet ons dan ook plezier dat we door onze nieuwjaarswensen te verbinden aan deze organisatie, LCF onder de aandacht kunnen brengen van een breder publiek.

2.6. Imacar Vanhoecke Bedankt voor de financiële steun. In 2019, tijdens het laatste weekend van april, opende IMACAR haar gloednieuwe vestiging aan de Prins Boudewijnlaan in Sint-Niklaas. Tijdens dit grootse evenement besloten wij er

een extra dimensie aan toe te voegen, een liefdadigheidsevenement ten voordele van “Lotus Care Foundation”. In plaats van deze nobele organisatie een bloemetje te geven, hebben wij zo een check kunnen overhandigen

ter waarde van €2.000. Zo hopen wij de Lotus Care Foundation een extra duwtje in de rug te geven voor de mooie en moedige acties die zij ondernemen om fondsen te verzamelen ten behoeve van mensen met kanker.

53


54

Lotus Care Foundation

3. Onze stichters voor de Koning Boudewijn Stichting

Jan Van Landeghem Het filantropische draagveld van de Lotus Care Foundation is ontzettend belangrijk voor de maatschappij van vandaag. De zorg (care) die verleent wordt aan diegenen die het moeilijk hebben in onze samenleving verdient voluit onze steun. Door dit initiatief krijgen zovelen een nieuwe kans, een nieuw elan in hun leven. Stel je voor dat deze organisatie zou uitgroeien tot een mondiale NGO, en dat de wereldleiders beseffen dat het geld voor bewapening beter besteed kan worden aan het helpen van de minderbedeelden, de hemel op aarde. Duizend maal dank voor zoveel inzet!

Opleiding ◊ Conservatoria van Brussel en Maastricht ◊ Koor -en orkestdirectie ◊ Pianobegeleiding ◊ Clavecimbel ◊ Meestercursussen in compositie en analyse, orgel, continuo en improvisatie en directie

Geboortedatum 28/11/1954 Ervaring ◊ 30 jaar directeur Academie voor Muzikant - Componist Muziek, Woord en Dans te Bornem ◊ Hoofdvakdocent Compositie Koninklijk Vlaams Conservatorium te Brussel: 40 jaar gewerkt als bezieler van jonge componisten uit binnenen buitenland ◊ Compositieopdrachten van Filharmonie van Antwerpen, Klara, de Stad Brugge, Sint-Niklaas, Verhaeren Stichting, Flanders Recorder Quartet, I solisti del Vento, Landini strijk­kwartet en talrijke solisten en ensembles in binnen -en buitenland ◊ Geven van lectures, lecture-recitals, Master-classes compositie aan de conservatoria van Bologna, Brussel, Gent, Hiroshima, Brno, Praag, Mexico-city, Montréal, Wroclaw,... ◊ Solo-organist en clavecinist: Concerten in Europa, USA en Verre Oosten. ◊ Oprichting van het duo Landini (samen met Belgische topvioliste Jenny Spanoghe) ◊ 2011: Composer in Residence van de Internationale Marimba wedstrijk te Korea. ◊ 2012: Start van het doctoraat voor de Kunsten aan het VUB - KMC Brussel ◊ Sinds 2012: Verkozen tot lid van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen en Kunsten van België ◊ Sinds 2018: Doctor in de Kunsten (VUB-KCB) ◊ Sinds 2019: Ereburger van de gemeente Temse Prijzen ◊ Eerste prijs Compositie (grote onderscheiding) ◊ Solistendiploma Orgel ◊ 15 nationale en internationale compositieprijzen ◊ 1985: Professor (Fulbright Scholar) aan de Atlanta State University. Jaarlijks uitgenodigd als guest-professor in Internationale Universiteiten of Conservatoria ◊ Bekroning van verschillende CD opnames

Verschillende CD’s met werken van de componist zijn verkrijgbaar Zie site:www.duolandini.be. Zopas werd hij geëngageerd door een jong label om zijn totale oeuvre op te nemen en internationaal te verspreiden. Hijzelf beschouwt componeren als een passie en menselijke missie van uitstralen van schoonheid en universele liefde.


Lotus Care Foundation

Mario Maes Soms laat je voor heel even je hoofd een beetje hangen, omdat het niet gaat zoals je wil, Je bent door verdriet gevangen. Het is niet erg om te tonen dat het even minder gaat. Soms zijn de sterksten onder ons mensen die lachen door hun pijn. Huilen achter gesloten deuren en een strijd leveren waarvan niemand iets weet! Daarom steun ik met heel veel plezier en inzet de “Lotus Care Foundation” en wens ik iedereen een gezonde toekomst toe!

Opleiding ◊ Muziekacademie Sint-Niklaas ◊ Muziek­conserva­ torium Brussel (Ernest Maes) en in Gent (Roger Boone) ◊ Studie tot hoornist Maastricht (Hubert Crüts) en in Keulen (Erich Penzel) ◊ Hoornsolist in het orkest van de Nationale Opera, de Koninklijke Munt­ schouwburg Brussel

Geboortedatum 19/09/1958 Ervaring ◊ Solist bij het Kempisch Sym­ Hoornsolist orkest fonisch Orkest o.l.v. Dirk Boiy Koninklijke ◊ Veel gevraagde hoornist in Muntschouwburg de grote orkesten van België - Voorzitter VZW zoals I Fiamminghi, het VRO ArtistUnited - Voorzitter orkest, Nationaal Orkest van Paypro Services CVBA België en anderen ◊ Meer dan 25 jaar eerste hoorn bij het Brusselse Operette Theater ◊ Januari 2000: Speelde vijfmaal als solist het eerste deel uit het 4e hoornconcerto van W.A.Mozart. Januari 2007: Speelde het tweede en derde deel van ditzelfde concerto met het Jeugden Muziekorkest Antwerpen o.l.v. Yvo Venkov. ◊ Trad live op als solist met Hooverphonic in Amsterdam en hij werkte mee aan de CD “The Night Before” ◊ 2004: Trad op met Kamerorkest Bornem o.l.v. Jan Van Lande­ghem, bracht het Ronde uit de 4e hoornconcerto van Mozart ◊ 2005: Speelde voor de 100-jarige Bakkersvereniging Oost-Vlaanderen in de Sint-Baafskathedraal in Gent ◊ 2005: Te gast met het Kamerorkest van Koninklijke Munt­schouwburg op festival Aix-en-Provence. Hij speelde ook met het Orchestre du Teatro Comunale di Bologna o.l.v. Daniele Gatti (ze speelden “Il Barbiere di Siviglia”) ◊ Vormt een duo met organist Joost D’hondt en dikwijls te horen met zijn duo en trio “Punto” ◊ Er bestaat ook een nieuw trio, genaamd Corgano, gevormd met Erwin Van Bogaert en Bert Vanderhoeft ◊ Maes was stichter van het koperensemble Waesiana en voorzitter van VZW Music Maestro Please die de zondagmorgenconcerten in Hotel Serwir organiseerde ◊ Maes was ook voorzitter en lid van de Raad van Advies van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans en bestuurder bij UNIZO Sint-Niklaas ◊ 10 jaar voorzitter Sociale Werken van de Koninklijke Munt­schouwburg ◊ Mede-oprichter en voorzitter VZW “ArtistsUnited” en CVBA “PayPro Services” Prijzen ◊ Regeringsmedaille voor kamermuziek ◊ Prijs van het Albert Delvaux-fonds

55


Proha

04

p. 57 Website, doel en missie


Proha

PROFESSIONAL HEALTH ACADEMY

1. Website, doel en missie Onze website is www.proha.be. De Professional Health Academy werd opgericht eind 2017 om het aanbod van (verplichte) bijscholingen (voor afgestudeerden van het IFPC) in onder te brengen. Daarnaast wordt het aanbod met diverse andere thema’s binnen de zorg opengesteld

voor de diverse professionals in de zorgsector (medici- en paramedici, verpleegkundigen, therapeuten,...). De Professional Health Academy heeft de missie om kwalitatief hoogstaande op­ lei­ dingen aan te bieden aan professionelen in de schoonheids-, zorg- en welzijnssector.

Make-up verdieping: 2-daagse workshop Wil je naast je basiskennis graag je technieken verfijnen om zo jouw klant beter te kunnen helpen? Tijdens deze intensieve 2-daagse training verdiepen we ons in de morfologie van het gelaat. We leren specifiek hoe je aan de hand van contouring het gelaat kunt liften en opfleuren. Dit zal een significant verschil vormen om kankerpatiënten extra kleur te geven en de gelaatstrekken

te laten spreken. Vervolgens analyseren we de meest voorkomende oogvormen en hoe je deze het best kunt laten stralen. We leren wenkbrauwen van uit het niets tekenen via verschillende professionele methodes. Na deze intensieve sessies kan je als een pro een kankerpatiënt laten stralen.

De nood om de kennis vanuit diverse zieken­ huizen, van professionelen uit verschillende medische disciplines en beroepsverenigingen uit te dragen, ligt aan de basis en in het kader van levenslang leren. De opleidingen zijn niet alleen gericht op theorie maar omvatten vaak ook praktijkgerichte modules.

Make-up camouflagetechnieken: 2-daagse workshop De kunst van kleurcorrectie is funda­ men­ teel voor elke professionele make-up pro­ fessional. Zonder de kennis van kleurenleer kan je ge­woonweg niet correct corri­geren. Deze 2-delige lessenreeks om­ vat alle theoretische en prak­ tische kennis om correct te leren corrigeren. We schenken naast de basiscorrectie ook aandacht aan de juiste cor­ rectie voor brandwonden, wijnvlekken, littekens en andere verkleuringen op en in de huid die ook kunnen teweeg gebracht zijn tijdens kankertherapie.

57


Samenwerkingen

05

p. 59 Besko

p. 59 Federatie Vrije Beroepen

p. 60 Coiffure.org

p. 60 Instellingen


Samenwerkingen

1. Besko Besko, Beroepsvereniging voor Schoonheids­specialisten, werkt reeds enkele jaren op een positieve manier samen met het IFPC, hoofdzakelijk wat de opleiding betreft voor schoonheidsspecialisten die zich willen verdiepen in de problematiek van kankerpatiënten. Onze samenwerking bevordert de vakbekwaamheid, op dit gebied van onze leden. Wij kregen reeds positieve reacties voor dit initiatief en werden gewezen op het belang van deze goede samenwerking.

John Boeckx getuigt Kankerpatiënten zijn en blijven gewone mensen die een zeer ernstige extra belasting in hun leven te verwerken krijgen. Hun grootste verlangen is zo comfortabel mogelijk verder te “leven”. Schoonheidsspecialisten kunnen op heel wat gebieden helpen dit verlangen waar te maken, Een bijzondere specialisatie, zoals IFPC die verstrekt, kan de gediplomeerde

schoonheidsspecialiste heel wat extra kennis bijbrengen om de moeilijke situatie waarin een kankerpatiënt zich bevindt te begrijpen en hem een verantwoorde schoonheidsverzorging te verstrekken. Schoonheidsspecialisten en zeer zeker als beauty professionals geschoold in oncologie hebben hier een mooie taak te vervullen.

Voorzitter beroeps­ vereniging schoonheids­ specialisten Besko

2. Federatie Vrije Beroepen We vinden het belangrijk dat patiënten kunnen rekenen op de best mogelijke zorgen, zodat zijzelf zich kunnen focussen op het maximaliseren van hun “quality of life”. Wij willen het IFPC verder helpen groeien zodat meer en meer patiënten kunnen genieten van hun mooie werk, en het zijn verdiende plaats kan krijgen in de integrale zorg van topkwaliteit waar we allemaal recht op hebben.

Anton Smagghe getuigt Ook ik kijk vol bewondering naar de samenwerking en de gedrevenheid waarmee IFPC groeit. Een organisatie met een krachtige en waardegedreven doelstelling werkt steeds inspirerend. Dit jaarverslag toont dat er hard gewerkt word en dat er steeds stappen

vooruit gezet worden. Maar men voelt ook aan dat er op termijn nog meer kan bereikt worden. Een relevante organisatie als IFPC kan het leed en de pijn van zieke mensen verzachten. Hopelijk blijft ze dat nog jaren doen. Secretaris-generaal

59


60

Samenwerkingen

3. Coiffure.org Naast fysieke klachten blijven ook esthetische veranderingen zoals haaruitval vaak een zware dobber voor kankerpatiënten. Coiffure.org, de Unie van de Belgische kappers, ondersteunt kappers bij het omgaan met deze delicate materie. Het is voor patiënten een zegen wanneer ze bij hun vertrouwde kapper terecht kunnen. Daarom startte het Institute for Professional Care VZW een samenwerking met coiffure.org rond “omgaan met kanker”. Er werd expertise gebundeld om een gepaste opleiding uit te bouwen die vooral de medische en psychologische kant belicht. Deelnemers getuigen unamiem een pak beter gewapend te zijn om mensen bij te staan in deze turbulente periode.

Stéphane Coigne getuigt Als sectororganisatie stond Coiffure.org mee aan de wieg van de opleiding Hair Professional Oncologie. Dankzij deze opleiding kunnen kappers die in aanraking komen met (ex-)kankerpatiënten een goede dienstverlening garanderen, op maat van de patiënt. Kappers

inspireren, adviseren, informeren en ondersteunen is onze kerntaak. Daarnaast blijven we ijveren voor de professionalisering van de volledige kapperssector, inclusief de sector van de haarwerken. Deze opleiding is dus voor ons een belangrijke stap in de juiste richting.

Voorzitter UBK/UCB VZW ASBL + beschermlid IFPC

4. Instellingen Lieve Vanderlinden getuigt

Directeur Psychosociale Werking Kom op tegen Kanker

Kom op tegen Kanker vindt een goede levenskwaliteit voor mensen met en na kanker erg belangrijk.Het ziek zijn en de behandeling heeft een belangrijke impact op het leven en welzijn van mensen met kanker. Het IFPC draagt met zijn opleidingen in belangrijke mate bij aan een beter leven met kanker voor wie er mee te maken heeft. Schoonheidsspecialisten, kappers en andere professionele zorgverleners die zich gericht bijscholen om mensen met kanker goed te kunnen

ondersteunen en verzorgen bieden een belangrijke meerwaarde voor de betrokken patiënten. Patiënten weten dat zij bij deze professionals terecht kunnen voor een gedegen advies, een kwalitatieve verzorging en een ondersteunende babbel. Wij verwijzen patiënten die naar deze vorm van zorg op zoek zijn dan ook graag door naar de professionals opgeleid door het IFPC. We doen dit zowel via onze Kankerlijn als via onze website allesoverkanker.be


Samenwerkingen

Heidi Vansevenant getuigt Geef borstkanker geen kans: onder die missie van de nationale borstkankercampagne Think Pink zet IFPC graag de schouders. Lotgenoten – mensen die getroffen zijn door borstkanker – staan centraal in alles wat Think Pink doet. Verrassingen en geschenkjes via het Share your Care Fonds, steun voor de aankoop van een pruik via het Geef om Haar Fonds. Lotgenoten en bij uitbreiding alle vrouwen levensbelangrijke informatie bezorgen over borstkanker. Mensen in beweging brengen via Bike for Think

Pink, Run for Think Pink en Walk for Think Pink. Wijzen op het belang van borstkankerscreening en onderzoek rond borstkanker financieren via het SMART Fonds: een brede waaier activiteiten waarvoor we mogen rekenen op de sterke steun van het IFPC. Zo legde de organisatie lotgenoten in de watten tijdens de Race for the Cure, het grootste evenement wereldwijd in de strijd tegen borstkanker. En zo bezorgen we samen lotgenoten een mooi moment in een moeilijk periode.

Oprichtster ThinkPink

Ellen Daly getuigt

Cédric Hèle Instituut

Een docent van het Cédric Hèle instituut (CHi) verzorgt binnen de opleiding “Beauty-/Hairof Care Professional Oncologie” de communicatiemodule. We zijn oprecht blij dat er een volledige dag aan dit belangrijke thema besteed wordt. Naast het bieden van theoretische kaders, gaan we concreet aan de slag met rollenspelen (mét professionele acteur) en oefeningen.

Het CHi neemt ook het vervolgtraject voor haar rekening, onder de vorm van intervisiemomenten, zodat cursisten na de opleiding nog ondersteuning krijgen. Op die manier streven we samen naar een betere psychosociale zorg voor kankerpatiënten. Vanaf het begin verliep de samenwerking met IFPC op een professionele en aangename manier.

Didier Vander Steichel getuigt Sedert meerdere jaren zijn Stichting tegen Kanker en het IFPC in contact. Verschillende specifieke samen­werkings­verbanden werden gerealiseerd. Allen hadden tot doel esthetische zorgen ter beschikking te stellen voor kankerpatiënten. Er bestonden reeds tal van initiatieven in de ziekenhuiswereld, mede dankzij Stichting tegen Kanker. Dankzij IFPC konden deze schoonheidszorgen

worden uitgebreid buiten de grenzen van het ziekenhuis. In 2018 was IFPC aanwezig tijdens de infodag voor de oncocoaches, georganiseerd door de Stichting. Stichting tegen Kanker en IFPC zijn ervan overtuigd dat de esthetische zorgen, aangepast aan het specifieke geval van de in behandeling zijnde patiënt, kunnen bijdragen tot een betere levenskwaliteit.

Algemeen directeur Stichting tegen Kanker

61


Beschermleden

06

Onze beschermleden zijn één voor één dames en heren uit diverse sectoren in onze maatschappij. Zij dragen het project hun goed hart toe en zijn overtuigd van de meerwaarde die dit biedt voor mensen, getroffen door kanker. Bovendien zorgen zij er mede voor dat we als instituut steeds vooruitstrevend zijn, ons telkens opnieuw voor 100% inzetten zodat we echt een verschil kunnen maken bij het innerlijk en uiterlijk welbevinden van mensen die deze ziekte doormaken of doorgemaakt hebben.


Beschermleden

Edward Van Rossen getuigt Patiënten verdienen de beste en compleetste zorg, met aandacht voor zowel lichaam als geest. Ik heb van erg nabij ondervonden dat het bij levensbedreigende aandoeningen als kanker van levensbelang kan zijn om als patiënt niet gereduceerd te worden tot de aandoening, en om te kunnen blijven genieten van de vele

mooie kanten van het leven. Dat geeft de noodzakelijke energie om voluit te vechten voor de toekomst, en kan dus echt het verschil maken. Het werk van het IFPC en haar alumni heeft dan ook een belangrijke plaats in ons zorglandschap, en geniet daarom mijn volle steun en oprechte bewondering!

Expert Zorgfederatie Vrije Beroepen

Marc Van de Vijver getuigt

Burgemeester Beveren

Als burgemeester weet ik hoe belangrijk het is om dichtbij de mensen te staan. Zeker wanneer het noodlot toeslaat en het wat moeilijker wordt, is de nabijheid van zorgende en meevoelende medemensen essentieel. Een vzw die zich toelegt op het bijscholen

van professionele dienstverleners zodat kankerpatiënten ook buiten de ziekenhuismuren een aangepaste en mensgerichte zorg kunnen krijgen, verdient dan ook alle steun. Ook de lokale verankering via het AZ Nikolaas vind ik bijzonder waardevol.

Peter Degadt getuigt Vandaag ontvangen kankerpatiënten die in het ziekenhuis verblijven vaak verwenzorg. Eens ze terug naar huis gaan, valt die zorg echter weg. Op dat moment ondervinden de patiënten enorme drempelvrees om bij een schoonheidsspecialiste aan te kloppen. Ook de schoonheidsspecialiste zélf weet niet altijd goed hoe om te gaan

met de ziekte, welke producten te gebruiken of hoe te communiceren. Dankzij de samenwerking tussen ver­ schillende experten slaagt de opleiding tot kanker beauty professional erin om deze onwennigheid weg te halen en een zorg mogelijk te maken waar­ bij zowel de patiënt als de schoon­ heidsspecialiste zich goed voelen.

Bestuurder zorgvoorzieningen

Wouter Torfs getuigt

CEO Schoenen Torfs

Ieder van ons wordt geconfronteerd met kankerpatiënten in zijn dichte omgeving. Enkele jaren geleden kreeg ik zelf nierkanker. Gelukkig redde één operatie mijn leven. In die periode leerde ik hoe enorm belangrijk goede zorgen zijn als je je in zulke kwetsbare situatie bevindt. Ik voelde een dankbaarheid

die ik tot dan toe niet had ervaren. Daarom steun ik ten volle het prachtige initiatief van de Lotus Care Foundation! Aangepaste en mens­ gerichte lichaamsverzorging buiten de ziekenhuismuren én de professiona­ lisering van deze zorg, maken een wereld van verschil voor de levenskwaliteit van de patiënt.

63


64

Beschermleden

Leentje Grillaert getuigt

Gedeputeerde Oost-Vlaanderen

Dat zelfstandigen en andere zorgverstrekkers zich willen bijscholen om hun dienstverlening naar zieke medemensen te kunnen bijsturen en verbeteren, verdient alle lof. Dat een organisatie als het IFPC dit alles wil organiseren, verdient minstens zoveel lof. Ik hoop uit de grond van mijn

hart dat het IFPC dit nog heel lang mag doen, dat de zorgverstrekkers nog veel gebruik zullen maken van dit opleidingsaanbod en dat het kankerpatiënten en mensen met andere ziektebeelden veel deugd mag opleveren.

Lon Hoitzer getuigt Waardige zorg ontstaat in de relatie tussen de dienstverlener en de cliënt. Het is goed – zelfs noodzakelijk – om te bouwen aan de connenctie tussen professionals die geen opleiding hebben genoten in zorg of welzijn en cliënten die geconfronteerd worden met kanker. Werken aan de innerlijke of uiterlijke schoonheid van de cliënt helpt om

hem opnieuw in zijn kracht te zetten. Wanneer dit gebeurt vanuit een goed onderbouwde en weloverwogen relatie tussen dienstverlener en cliënt, kan dit de cliënt alleen maar ten goede komen. Als verpleegkundige, als zorgambassadeur, maar ook als burger kan ik dit initiatief daarom alleen maar toejuichen en steunen.

Vlaams zorgambassadeur

Heidi Vansevenant getuigt

Oprichtster en voorzitter Think Pink

Ik was 38 toen ik ziek werd. Het voelde alsof iedereen me aankeek, alleen nog maar mijn kanker zag. Maar ondanks de ziekte wilde ik op en top vrouw blijven. Elke ochtend was er de confrontatie in de spiegel. Bezorgd omdat ik er fris en monter wilde uitzien. Bezorgd om mijn litteken, mijn vermoeidheid, mijn doffe huid. Kanker is meer dan alleen ziek

zijn, het laat je niet meer los. Herstellen is jezelf terugvinden. Maar er is leven na kanker. Dat leven heet voor mij ThinkPink: het is mijn job, mijn hobby en mijn passie. De samenwerking tussen IFPC en Think-Pink is een absolute meerwaarde voor onze lotgenoten. Ik ben blij dat ze er is!

Bart Somers getuigt Een van de grote uitdagingen van een diverse samenleving is de manier waarop we omgaan met verschil. Dat geldt ook voor mensen met kanker. Hier is nog veel werk aan de winkel. Hoe omarmen we hen best? Hoe

voelen zij zich best op hun gemak. Wat missen we op dat vlak nog? Deze opleiding kan daarop een antwoord geven. Daarom, maar ook omdat kanker iedereen aanbelangt, krijgt dit project mijn volle steun.

Vice minister president


Beschermleden

Stichter en dirigent Panache

Gouverneur West-Vlaanderen

Ere-gedelegeerd bestuurder VDAB

Dirk Boehme getuigt

Carl Decaluwe getuigt

“Y a d’la joie”: met deze woorden van Charles Trenet opent Dirk Boehme met zijn orkest Panache de cd “Happy Hour”. De kunst om doorheen de beproevingen van het leven toch van elke dag een mooi moment te maken. En dat is de missie van Panache: vitamines leveren voor het hart. Een lach en een traan op muziek. Ook het IFPC wil mensen vooruithelpen, en het mooie in het leven accentueren. Daarom steun ik graag deze actie.

Ik onderschrijf ten volle de lovens­ waardige doelstellingen van het Institute for Professional Care VZW. Vele mensen worden getroffen door kanker en worden hierdoor geconfronteerd met diverse pro­ blemen. In het ge­ nezings­ proces speelt ook de zorg voor innerlijke en uiterlijke schoonheid een belangrijke rol zodat de patiënten zich terug goed in hun vel voelen. Het opleidingsproject voor gediplomeerde dienst­ verleners draagt daar onge­twijfeld toe bij. Daarom steun ik ten volle dit mooie initiatief.

Kanker?! Wie komt er niet mee in aanraking in zijn familiale of professionele omgeving? Hoe moeilijk verloopt de dialoog tussen patiënt en zorgverlener, hoe moeilijk loopt het reintegratieproces … Het Institute for Professional Care kan een centrale rol spelen in het beantwoorden van deze vragen door de kwaliteit van de zorg voor kankerpatiënten te vergroten en zo de reintegratie te bevorderen.

Ere-burgemeester Bilzen

Muzikant en hoornist

CEO AZ Alma Eeklo

Fons Leroy getuigt

Frieda Brepoels getuigt

Mario Maes getuigt

Rudy Martens getuigt

Ik heb me als Europees Parlementslid jarenlang ingezet in de groep MAC (Members Against Cancer). Ik heb talloze initiatieven ondersteund o.v.v. preventie, onderzoek, samenwerking,… Dit initiatief past hier perfect in, meer kennis en informatie kan kankerpatiënten alleen maar ten goede komen.

Er bestaat een Vlaams lied dat als volgt gaat: “mooie t’leven is mooie”…. en dat klopt ook, maar helaas niet voor iedereen! Daarom steun ik dit fantastisch project om mensen die getroffen worden door ziekte of ongeval, terecht kunnen bij gespecialiseerde vakmensen om een innerlijke en uiterlijke schoonheid terug te kunnen bekomen. Ik wens jullie dan ook veel succes toe.

Cancer Beauty Professional en Hair Pro­ fessional is dan misschien geen erkend gezondheidsberoep, we kunnen wel er­kennen dat dit een enorme bijdrage biedt aan het welzijn van mensen die vaak door de moeilijkste periode in hun leven gaan.

65


66

Beschermleden

Jan Pszeniczko getuigt Vanuit mijn jarenlange professionele ervaring in de farmaceutische industrie en later als voorzitter van het actiecomité van de H.E.B.A. stichting ( Bloed & Beenmergtransplantaties van het Uni­ versitair ziekenhuis Antwerpen), heb ik mogen ervaren wat kanker met iemand en met hun naasten doet. Ook het persoonlijk verlies van familie & vrienden aan deze ziekte heeft mij steeds alert gehouden om steeds beschikbaar te zijn, al was het maar om een steun te zijn

Zaakvoerder

in die momenten waar zij, jou het hardst nodig hebben. Met volle overtuiging heb ik ja gezegd om toe te treden tot het beschermcomité. Het opleidingsproject “Kanker Beauty Professionals” van het Institute for Professional Care verdient alle aandacht & steun. Het is voor kankerpatiënten van groot belang om ook buiten de ziekenhuismuren beroep te kunnen doen op een aangepaste zorgverlening.

Egide Van Eyck getuigt De laatste jaren worden we steeds meer geconfronteerd met plotse en onzichtbare kankeraandoeningen in onze dichte omgeving, bij familieleden, vrienden en kennissen. Het herstel van deze personen vraagt veel wilskracht tijdens een lange lijdensweg met

chemo en bestralingen, waarbij dikwijls nog fysieke aftakeling het gevolg is. Dit initiatief is zeker zeer nuttig en welkom, om die personen positief te begeleiden, zodat zij snel hun waardigheid als mens kunnen terugvinden.

Ondernemer

Dr. Jan Van Landeghem getuigt

Doctor in de kunsten

Ik bewonder de dynamische ploeg van Paul Verdonck voor de edelmoedigheid en het idealisme om op die manier de herstellende patiënten weer een volwaardige plaats te verstrekken in de maatschappij. Bovendien vind ik het symbool van de Lotus bijzonder goed gekozen: de lotusbloem herrijst telkens opnieuw om met al haar pracht

boven het wateropper­vlak haar trots te tonen. In de transcendente meditatie is ze de basis voor de verbinding tussen de kosmos en de aarde. De hoogste diamant wordt in haar gemanifesteerd om zo licht te werpen op haar omgeving. Dathelende licht wens ik dan ook aan alle betrokkenen om in hun eigen kracht te herrijzen zoals tevoren.

Lieven Dehandschutter getuigt Nagenoeg iedereen kent in zijn onmidde­ llijke omgeving kanker­ patiënten en ex-kanker­ patiënten. Begrip­ vol omgaan met elkaar en aandacht voor hun zelfbeeld is daarbij

belangrijk. Ik ben ervan overtuigd dat het Institute for Professional Care daartoe een waardevolle bijdrage kan leveren.

Burgemeester Sint-Niklaas


Beschermleden

Karin Haustermans getuigt Het LKI wil aan elke kankerpatiënt een optimale behandeling geven en dit met aandacht voor de kwaliteit van leven. Uit contacten met onze patiënten blijkt dat de uiterlijke gevolgen van een kankerbehandeling, zoals haarverlies en huiduitslag, extra onzekerheid met zich meebrengen. Mede hierdoor bestaat het risico dat deze patiënten zich sociaal isoleren. Bovendien kan een massage of een gelaatsverzorging op zich ook deugddoend zijn en de spanning rond een kankerdiagnose en -behandeling verlichten. Tijdens hun behandeling kunnen patiënten in het ziekenhuis een beroep doen op een daartoe opgeleide schoonheidsspecialiste, maar eens buiten het ziekenhuis

weten zij vaak niet bij wie ze best terecht kunnen. We zijn dan ook heel blij dat het LKI samen met het Instituut for Professional Care VZW aan schoonheidsspecialisten mag leren hoe ze best omgaan met kankerpatiënten, niet alleen op esthetisch vlak, maar ook als ondersteuners in het verwerkingsproces. We zijn ervan overtuigd dat deze opleiding een echte meerwaarde biedt, zowel voor de patiënten als voor de cursisten zelf.

Europees commisaris

Bloemsierkunstenaar

Marianne Thyssen getuigt

Daniël Ost getuigt

Ik steun het opleidingsproject “Kanker Beauty Professionals” van het Institute for Professional Care. Het is voor kanker­ patiënten van groot belang om ook buiten de zieken­ huismuren beroep te kunnen doen op een aangepaste zorgverlening door gespecia­ liseerde prof­ession­als. Het opleidingsproject geeft gedi­plo­meerde zorgverleners en schoonheids­professionals de kans om zich bij te scholen in de specifieke fysieke en mentale zorgbehoeften van kanker­patiënten.

Ik steun het “Institute for Professional Care” van harte. Elk initiatief dat tot doel heeft de zorg en welzijn van kankerpatiënten te verbeteren kan op mijn steun rekenen. Bloemen kunnen soms een troost zijn in donkere dagen, bloemen kunnen mensen een hart onder de riem steken… In het verleden heb ik regelmatig workshops gegeven aan mensen met kanker, en wanneer ik hen dan zie opfleuren, is mijn dag helemaal goed. Daar doen we het voor. Deze mensen verdienen het allerbeste.

Hoofd Radiotherapie Oncologie en vicevoorzitter Leuvens kankerinstituut

Zaakvoerder Van der Valk Hotel Beveren Bestuurslid UNIZO

Tim Van der Valk getuigt Zo’n mooi project als dat van Lotus Care verdient ten volle mijn steun. Iedereen wordt veraf of dichtbij geconfronteerd met deze verschrikkelijke ziekte, daarom is het mooi om te zien hoe IFPC zich hiervoor inzet. Patiënten doen stralen en zich terug goed in hun vel doen voelen is een belangrijk onderdeel voor het ver­werkingsproces. Petje af voor dit project, heel veel succes gewenst!

67


68

Beschermleden

Eddy Couckuyt getuigt Als gedeputeerde voor onder meer Welzijn en Gezondheid ben ik zeer begaan met het lot van mensen die getroffen worden door tegenslag. Mensen met kanker horen daar zeker en vast bij. Ik wil dan ook van harte mijn morele steun geven aan die mensen, verenigingen en instituten die het opnemen

voor deze slachtoffers door er concreet de handen voor uit de mouwen te steken. Het “Institute for Professional Care” wil de zon laten schijnen voor de kankerpatiënten. Het wil kleur en warmte brengen in de moeilijke en harde periode van hun leven. Daarvoor doe ik mijn hoed af en daaraan wil ik graag mij volle steun betuigen. Succes.

Ere-gedeputeerde Oost-Vlaanderen

Alexander Vercamer getuigt

Ere-gedeputeerde Oost-Vlaanderen

Maurice Maeterlinck, Nobel­ prijs­ winnaar voor literatuur in 1911, omschreef het als volgt: “De schoonheid is de enige taal onzer ziel; zij verstaat geen andere.” Mensen met kanker komen in een onzekere situatie terecht, dit zorgt niet enkel voor een zware impact op het lichaam, ook emotioneel krijgt iemand veel te verwerken. Dat er in ons zorgmodel naast de beste medische zorgen, ook aandacht is voor

psychosociale begeleiding is een goede zaak. Op het eerste zicht kleine zaken als lekker eten of verwenzorg, kunnen een wereld van verschil maken. Dat dit ook in de thuisomgeving kan, valt alleen maar toe te juichen. Mijn steun heeft dit project alvast, ik ben er van overtuigd dat ook de 14 Oost-Vlaamse ziekenhuizen en de vele zorgprofessionals in onze provincie zullen volgen.

Mia De Schamphelaere getuigt Het ”Institute for Professional Care” gaat voor meerwaarde in onze gezondheids­ sector. Zorgen en verzorgen van mensen vraagt meer dan louter medisch – technische kennis. Comfortzorgen en schoonheidszorgen verhogen het welbevinden van de patiënt, en

dus ook zijn of haar weerbaarheid tegenover de ziekte. Het geeft de patiënten hun zelfwaarde terug. Het IFPC leert aan de gezondheidswerkers hoe dit kan door vorming en praktijk. Een schitterend en uniek initiatief dat al mijn steun verdient.

Eresenator en bestuurder van vennootschappen

Ine Peetermans getuigt

Beeldhouwer

Kanker is een rotziekte. Eerst ben je gewoon ziek. Dan krijg je een vreselijke diagnose, gewoonlijk krijg je te horen dat je kan sterven. Vervolgens krijg je een behandeling die het meest lijkt op folteren, en dan word je ook nog eens lelijk. Als je dan echt pech

hebt, sterf je er ook nog aan. Kanker beauty is een initiatief dat kanker niet geneest, maar wel de patiënten helpt om zich stukken beter te voelen en hun waardigheid terug te vinden. Ik vind dat een bewonderenswaardige actie, waar ik helemaal achter sta.


Beschermleden

Internationaal voorzitster Vereniging Leden Europese Parlementen Afrika (AWEPA)

Miet Smet getuigt Ik steun dit initiatief en treed toe tot het beschermcomite omdat ik de doelstellingen ten volle onderschrijf wetende hoeveel mensen kanker krijgen en op zoek zijn naar steun en hulp op vele domeinen. Mijn man Wilfried Martens is gestorven aan een ongeneeslijke kanker, maar veel kankers kunnen genezen worden en vrouwen en mannen hebben baat bij iemand die hen helpt bij dagelijkse vragen die verband houden met hun uiterlijk en hun innerlijke kracht.

Ere-burgemeester Gent

Europees parlementslid

Minister voor Economie, Wetenschap en Innovatie

Kris Peeters getuigt

Hilde Crevits getuigt

De missie die het IFPC nastreeft, is heel lovenswaardig. Door schoon­ heidsspecialisten op te leiden om op een menselijke, warme en professionele manier om te gaan met kankerpatiënten, vervullen zij een reële behoefte. Zij helpen om kankerpatiënten hun innerlijke én uiterlijke schoonheid terug te vinden. Om het in de woorden van Anne Frank te zeggen, zij helpen kankerpatiënten om “niet te denken aan de ellende, maar aan de schoonheid die overblijft.

In mijn familie mocht ik de deugddoende effecten van optimale zorg aan kanker­patiënten ervaren. De aanwezigheid van de professionele dienstverleners is een zegen voor de patiënt. Gediplomeerde zorg­ verstrekkers beïnvloeden de goesting om te leven, en hebben een positief effect op de genezing. Hun gespecial­ iseerde bijstand maakt een dag voor de patiënt meer genietbaar. Daarom verleen ik heel graag mijn steun aan het beschermcomité.

Actrice

Ere-gouverneur Oost-Vlaanderen

Daniël Termont getuigt

Katrien De Becker getuigt

Ik steun dit initiatief omdat élk initia­ tief dat mensen die kanker hebben gehad helpt zich beter te voelen en opnieuw 100% van het leven te genieten al onze steun verdient.

Er zijn voor anderen, in alle soorten vormen, is waarom wij hier zijn. Dit initiatief draagt verder zorg, sterkt innerlijke en uiterlijke schoonheid en heelt wonden. Met een bewondering wil ik dit project steunen met heel mijn hart.

Jan Briers getuigt Mooie mensen, dienstverleners actief in de sector van innerlijke en uiterlijke schoonheid en verzorging, nemen het op voor andere mooie mensen, kankerpatiënten in dit geval. Mooi!

69


70

Beschermleden

Vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Be­strijding van de fiscale fraude, en minister van Ontwikkelings­samen­werking

Alexander De Croo getuigt Elk jaar krijgen meer dan 65.000 mensen de diagnose van kanker te horen. Op dat moment begint vaak een lange, moeilijke weg, voor de patiënt en zijn familie. Elk initiatief dat bijdraagt aan de waardigheid van kankerpatiënten verdient onze steun. Het Institute for Professional Care doet dat op een bijzondere en lovenswaardige manier.

Zangeres en presentatrice

Burgemeester Oudenaarde - Vlaams volksvertegenwoordiger

Marnic De Meulenmeester getuigt

Vincent Van Quickenborne getuigt

De strijd tegen kanker is een strijd die we met zijn allen elke dag moeten voeren. Het Institute for Professional Care heeft hiervoor een belangrijke voortrekkersrol op zich genomen. Via aandacht voor het uiterlijk, schenkt het kankerpatiënten een positiever gevoel en een rustpauze tijdens de moeilijke periode die ze doormaken. Ik steun dit project dan ook ten volle.

We staan er niet genoeg bij stil welke kleine en grote uitdagingen een ziekte als kanker met zich meebrengt voor wie erdoor getroffen wordt. Ieder initiatief dat kankerpatiënten helpt in het overwinnen van deze uitdagingen, kan altijd op mijn steun rekenen.

Voorzitter van de Raad van Bestuur Cordeel Group en Raad van Commissarissen Nederland

Sport Consultant

Conny Neefs getuigt “Lang zullen we leven” zo heet mijn nieuw­ ste productie! Iedereen doet er

Jose De Cauwer getuigt Dirk Cordeel getuigt

alles aan om lang te leven! Omdat ik onder de indruk ben van de vooruitgang en de inzet van de medische wetenschap en de moed waarmee mensen vechten tegen de grote K geef ik mijn steun aan dit mooie initiatief.

Burgemeester Kortrijk Federaal Volks­vertegen­ woordiger

Als geen ander weet ik wat kanker met iemand doet en met hun naasten. Mijn eerste vrouw overleed veel te

Iemand getroffen door een ernstige ziekte zoals kanker, verdient de beste zorgen alsook steun. Mijn steun en waardering schenk ik aan het IFPC en de Lotus Care Foundation.

jong aan kanker. Toen bestonden dergelijke initiatieven nog niet terwijl ze absoluut noodzakelijk zijn voor het goed gevoel van de patiënt(e). Alle steun!


Beschermleden

Karel Van Eetvelt getuigt Dit is één van de fantastische initiatieven waaraan ik mijn volle steun wil geven. Kanker is een deel van het leven van heel veel families geworden, ook van het mijne. Net zoals zovele mensen ben ik familieleden en vrienden verloren aan kanker en zijn er nog heel wat die elke dag vechten tegen kanker. Initiatieven als deze waarbij mensen

met kanker geholpen worden om een zo normaal mogelijk en vooral gelukkig leven te leiden hebben een positieve impact op zowel de patiënt als haar of zijn omgeving, familie en vrienden. Het brengt niet alleen vreugde bij de patiënt zelf maar ook bij alle andere betrokkenen. Een dikke duim omhoog dus voor IFPC.

CEO Febelfin

John Boeckx getuigt

Voorzitter Besko

Als voorzitter van Besko, de beroeps­ vereniging voor schoon­ heids­ specialisten, hebben wij onze steun toegezegd aan IFPC, voor haar interessante en kwaliteitsvolle ver­­ vol­­makings­cursus over de kanker­ problematiek, voor gediplomeerde schoon­­heids­specialisten. Besko is zeer voor­ zichtig met het aanprijzen van cursussen en manifestaties daar zij sinds 1981 een goede naam als ernstige beroepsvereniging te verdedigen heeft. Besko is vertegenwoordigd in de nationale organen zoals het paritair comité 314,

de hoge raad voor de middenstand, de hoge gezondheidsraad enz… waar zij steeds de schoon­ heids­ specialist(e) ver­ tegenwoordigt en zo nodig haar belangen verdedigt. Het is onder andere om deze redenen dat wij kritisch zijn bij het beoordelen van opleidingen. Na het inkijken van de gefundeerde cursussen en de criteria van aanvaarding van de kandidaten van de kankeropleiding, aarzelden wij niet om dit initiatief en de uitwerking ervan te honoreren. Wij verheugen ons in de sympathieke samenwerking tussen onze verenigingen.

Cathy Berx getuigt Kanker treft ons allemaal, vaak heel dichtbij of juist veraf. Een aangepaste, discrete en meevoelende aanpak van een kapper, schoonheidsspecialiste, diëtiste of (lingerie)verkoop(st)er tijdens de behandeling verzacht voor kankerpatiënten de pijn van de diagnose én maakt vaak mee het verschil. Ze voelen zich begrepen, verwend en in goede, professionele handen, kikkeren zichtbaar op en vergeten even hun ziek zijn. Net daarom ben ik ervan overtuigd dat deze gespecialiseerde opleiding

van het Institute for Professional Care letterlijk “goud” waard is voor het welzijn van patiënten en hun omgeving. Dienstverleners biedt ze de mogelijkheid hun kennis verder uit te breiden én zo een waardevol kwaliteitslabel in de wacht te slepen. Behalve een duidelijke erkenning van hun expertise, vormt ze ook voor patiënten een betrouwbare wegwijzer én houvast. En dat is een meer dan noodzakelijke troef in de zorgcultuur van vandaag én morgen.

Gouverneur Antwerpen

71


72

Beschermleden

Margot Cloet getuigt

Gedelegeerd bestuurder Zorgnet Icuro

Patiënten met kanker worden gecon­ fronteerd met heel wat nevenwerkingen tijdens hun strijd tegen de ziekte. Een bezoek aan de kapper of schoon­ heidsspecialist(e) is niet evident. De drempels – angst voor onbegrip bij­ voor­ beeld, onzekerheid – kunnen hoog zijn. Ook professionals kunnen twijfelen aan hun aanpak. Welke producten mogen ze ge­ bruiken? Welk advies kunnen ze geven? Het Institute for Professional Care vzw verdient dan ook mijn volle steun. Hun missie om mensen op te leiden om beter om te gaan met personen met kanker is

lovens­ waardig. Ze bieden verzorging op maat. Niet alleen lichamelijk, maar ook psychologisch. Dat is van onschatbare waarde. Wie de opleiding tot Kanker Beauty Professional heeft gevolgd, leert om patiënten gerust te stellen, hen te helpen en verzorgen. Met veel warmte en respect. Een mooi kapsel, een gelaatsverzorging … het geeft een enorme boost en is heel belangrijk voor mensen die met ziekte geconfronteerd worden. Als je er goed uitziet, voel je je doorgaans beter. Omdat ze de EIGENwaarde van patiënten vergroten, is de MEERwaarde van het IFPC groot.

Else Van Meldert getuigt Als ex-kankerpatiënte voel ik me erg betrokken en solidair met het wel en wee van lotgenotes en hun directe omgeving. Ik heb zelf kunnen vaststellen hoe enkele verwenmomenten tijdens en na de zware periode van kankerbehandeling je eigenwaarde opkrikken. Zorg voor

innerlijke en uiterlijke schoonheid is niet te onderschatten. Daarom is het belangrijk dat dit gebeurt door professionals met kennis inzake de specifieke behandeling van kankerpatiënten. Om die reden geef ik dan ook mijn steun aan het IFPC project.

Master Schilderkunst bij Artfeelings VZW

Manu Mellaerts getuigt

Solo-Trumpet National Opera “La Monnale” Brussels - Prof. Royal Conservatorium Brussels - Artistic Leader Belgian Brass

Het zal niet voor morgen zijn, dat weten we, maar ooit komt de dag dat kanker het onderspit zal moeten delven… Dat is, samen met de wetenschappers, eenieders hoop voor de toekomst… Zeer goed, maar hoe ver staan we vandaag in werkelijkheid, op dit eigenste moment? Welke bij­komende noden zijn er momenteel meer dan ooit en dringend aan de orde? Hoe en door wie kunnen mensen, naast de medische begeleiding, het best geholpen worden om zich gewoon terug beter te voelen, terwijl ze het fysisch en mentaal al heel erg zwaar

te verduren krijgen? Het is duidelijk dat er op dit vlak nog veel lacunes zijn en er nog een lange weg af te leggen is. Meer dan ooit hebben we nood aan gedreven zorgverleners met de juiste competenties. Een goede en professionele opleiding is hier dan ook cruciaal! Samen met het ensemble Belgian Brass en de musici van de Muntschouwburg, steun ik ten volle het “Institute for Professional Care” en wens ik de initiatiefnemers van dit fantastische project heel veel succes toe!


Beschermleden

Gedelegeerd bestuurder van de groep Joosen-Luyckx

Concertvioliste en altiste

Florent Joosen getuigt

Jenny Spanoghe getuigt

Wanneer de diagnose kanker vast­ gesteld wordt, stort voor de meeste mensen de wereld in. Het fysiek en het mentaal lijden zorgt ervoor dat het menselijk lichaam verandert. In ziekenhuizen doet men z’n best om de ziekte te overwinnen. Maar ook de mentale weerbaarheid van de patienten moet verhoogd worden om terug te kunnen vechten en de genezing te bespoedigen. Daarom zijn de goed opgeleide dienstverleners van het IFPC zo belangrijk. Daarnaast ontstaat er ook een emotionele band tussen de dienstverleners en de patienten. De passie en de warme menselijkheid die de verzorgenden uitdragen zorgen mee voor die emotionaliteit die zo belangrijk is in deze moeilijke momenten. Doordat ik zelf, in mijn familie en vriendenkring, al verscheidene malen heb meegemaakt wat deze verschrikkelijke ziekte kan aanrichten, heb ik een zeer groot respect voor deze dienstverlening die meer dan ooit op zijn plaats is en steun ik deze organisatie door dik en dun.

Als kunstenaar heb je de taak om met muziek en kunst de mensen troost, schoonheid en vooral warmte en moed te schenken om het pad van het leven, dat niet steeds gemakkelijk is, te bewandelen op een zo vreugdevol mogelijke manier. Wat de Lotus Care Foundation doet, is deze boodschap concreet toepassen op mensen die getroffen zijn door een levensbedreigende ziekte. Hen de nodige zorgen zowel psychisch als wat het uiterlijke betreft, op professionele manier aanreiken is geen luxe maar een prachtige realisatie van grootmenselijk mededogen. Ik kan de Lotus Care Foundation enkel toejuichen en vol bewondering aanmoedigen. Ik wel de Lotus Care Foundation dan ook helpen waar ik kan in de hoedanigheid van kunstenaar. Dat de Lotus één van de mooiste en meest symbolische bloemen ter wereld, elke patiënt innerlijke balans, waardigheid, zelfvertrouwen en vreugde moge brengen door de geweldige inzet van de Lotus Care Foundation.

Voorzitter Leuvens Kanker­instituut (LKI) Kliniekhoofd hematologie

Prof. Dr. Michel Delforge getuigt Als voorzitter van het LKI, maar vooral als kankerspecialist, word ik dagelijks geconfronteerd met de impact van kanker en zijn behandeling op patiënten en hun om­ ge­ ving. Naast goede medische en verpleeg­kundige zorg is een goede ondersteuning van de patiënt en zijn omgeving erg belangrijk. Deze ondersteuning omvat onder andere investering in het zelfbeeld van patiënten en het helpen verzachten van de uitwendige tekenen van kanker en zijn behandeling. Het IFPC neemt hierin een belangrijke taak op zich door de opleiding van schoonheidsspecialistes en kappers die ook de zorg voor kankerpatiënten mee opnemen. Daarom wil ik graag mijn persoonlijke betrokkenheid bij de doelstellingen van het IFPC bevestigen.

Jean Vandecasteele getuigt Als burgemeester heb ik veel contacten met allerlei mensen, ook mensen die met kanker te maken krijgen. De gevolgen van de ziekte wegen zwaar op hen, zowel op emotioneel als op fysiek vlak. Dit

initiatief biedt steun aan patiënten zodat zij zich beter voelen en helpt om hun eigenwaarde terug te vinden. Bovendien bevordert een positieve ingesteldheid de genezing. Ik steun dit initiatief dan ook van ganser harte.

Ere-burgemeester Oostende

73


74

Beschermleden

Gouverneur Vlaams-Brabant

Burgemeester Dendermonde

Voormalig federaal volks­ vertegenwoordiger NVA

Lodewijk De Witte getuigt

Piet Buyse getuigt

Karel Uyttersprot getuigt

Het lijkt me enerzijds een zeer waardevolle aanvulling op de reguliere opleiding om de professionals bijkomende competenties bij te brengen en anderzijds om nog meer tegemoet te komen aan de noden van de doelgroep. Ook weet ik dat in grote ziekenhuizen deze mens­en zich bijzonder hebben bekwaamd om deze zorg­ en en service te verlenen aan de kankerpatiënten.

De behandeling van kanker heeft een grote impact op de inwendige mens maar evenzeer op zijn uiterlijk. Het is belangrijk om patiënten hun eigenwaarde en “goed gevoel” terug te geven door een aangepaste (na)ver­ zorging door schoonheidsspecialisten, kappers, voetverzorgers, thuisverplegers enz. Daar werkt het opleidingsproject van het Institute For Professional Care aan en daarom ondersteun ik het.

Kankerpatiënten hebben het zowel lichamelijk, emotioneel als fysiek zeer zwaar. Met dit project wil men de fysieke uitstraling, hestel en menselijke waardigheid centraal stellen, om het zo voor hen dragelijker te maken.

Gedelegeerd bestuurder AZ Nikolaas

Burgemeester Temse

Hoofdredacteur gezond­ heids­magazine Bodytalk

Koen Michiels getuigt

Luc De Ryck getuigt

Marleen Finoulst getuigt

De steun voor het Institute for Professional Care is ingegeven van­ uit een rotsvaste over­tuiging dat de verdere professionalisering van de zorg en omkadering van personen met kanker noodzakelijk is. Elk professioneel initiatief in dit kader dient ondersteund te worden!

Kanker is één van de belangrijkste ziektes van deze tijd. Omgaan met patiënten is per definitie een delicate aangelegenheid. Zij kunnen met niet genoeg warmte, zorg en tact worden omringd. Het Institute for Professional Care biedt op die domeinen een aanzienlijke meerwaarde.

Steeds meer mensen met kanker overleven hun ziekte. Maar behandelingen en vermoeidheid laten hun sporen na. Het aanbod van professionele verzorging, speciaal voor hen, vind ik een fantastisch idee. Daarom steun ik het “Institute for Professional Care”.


Beschermleden

Robrecht Bothuyne getuigt

Vlaams volksvertegenwoordiger

Bijna iedereen heeft wel iemand in zijn/haar omgeving die te maken heeft gekregen met deze vreselijke ziekte. Niet alleen fysiek en emotioneel dient men veel bruggen over te steken, ook de dagelijkse persoonlijke strijd tegenover de omgeving vraagt veel moed. Het uiterlijk van iemand met

kanker zal veranderen. Voor het eigen gemoed is dat uiterlijk van groot belang; een net kapsel, make-up, een massage die kracht geeft, … Net daarom steun ik deze vereniging. Zij leren de beauty-consulent op een menswaardige manier omgaan met kankerpatiënten.

Stéphane Coigne getuigt Als sectororganisatie wil Coiffure. org kappers inspireren, adviseren, informeren en ondersteunen. Maar bovenal kappers de plaats geven die ze verdienen. De opleiding Kanker Hair Professional kadert dus perfect in onze visie en missie. Ook als kapper kom je immers in aanraking met kankerpatiënten en

ex-kankerpatiënten. Ik vind het onze taak om te blijven ijveren voor de verdere professionalisering van de volledige kapperssector, inclusief de sector van de haarwerken. Op die manier kunnen we als sector een goede dienstverlening garanderen, op maat van de patiënt.

Voorzitter UBK/UCB VZW ASBL

Felix Van der Steichel getuigt

Ondernemer

Geconfronteerd worden met kanker is zeer ingrijpend. Niettegenstaande de wetenschap reeds ver gevorderd is en de kansen op genezing zeer sterk verbeterd zijn en hopelijk nog zullen stijgen, blijft de factor toeval voorlopig toch een grote rol spelen. Zoals bij vele families werd ons op een zomerse

dag het traumatische woord “kanker” medegedeeld. Met deze ervaring geven wij alle steun aan initiatieven die het solidariteitsgevoel en de gemoedsrust van patiënten en aanverwanten ten goede komen. Het “Institute for Professional Care” is hiervoor een geschikt initiatief en verdient alle steun.

Freddy Willockx getuigt Ik geef mijn volledige steun aan het Institute for Professional Care. De reden is eenvoudig: het sociaal engagement van de leden van de bestuursraad waarmee zij mensen in een moeilijke periode van hun leven, met name een ernstige ziekte, voluit willen ondersteunen. Dat dit gebeurt

in samenwerking met AZ Nikolaas bezorgt het project een bijkomende meerwaarde. Ons ziekenhuis bewijst hiermee andermaal een breed spectrum aan activiteiten te beogen, die de geneeskunde kaderen in een maatschappelijk objectief. Veel succes aan het nieuwe instituut.

Minister van Staat

75


76

Beschermleden

Algemeen Directeur AZ Sint Lucas Brugge

Ere-gedeputeerde Oost-Vlaanderen

Vlaams Volksvertegenwoordiger

Nico Dierickx getuigt

Jozef Dauwe getuigt

Jos De Meyer getuigt

De zorg voor oncologische patiënten dient net zoals alle zorg een totaalzorg te zijn waar zowel de fysieke, psychische als de sociale aspecten aan bod komen. In dit kader is de opleiding van schoonheidsspecialistes een vervolg op de zorg die we vanuit de ziekenhuizen geven aan deze patiënten. Het is dan ook evident dat we deze opleiding ondersteunen.

Mooie projecten in onze streek ver­ dienen mijn steun. Het Institute for Pro­ fessional Care geeft een mooie meer­ waarde in onze maatschappij voor mensen die het hard nodig hebben. Een pilootproject in ons Oost-Vlaams zieken­ huis AZ Nikolaas geeft blijk van onze voor­ uitstrevend­ heid en engagement tot waar­ de­ volle samen­ werking.

Iedereen wordt veraf maar ook dicht­ bij geconfronteerd met kanker en met de gevolgen daarvan. Het is dan ook uitzonderlijk belangrijk dat kanker­ patiënten de beste verzorging en omkadering op alle vlakken kunnen genieten. Schoonheidsverzorging hoort daar zeker bij. Ik ben dan ook zeer graag bereid dit initiatief moreel te steunen.

Gouverneur Limburg

Medisch Directeur Janssen

Algemeen Directeur POM West-Vlaanderen

Herman Reynders getuigt

Luc Van Oevelen getuigt

Elk initiatief dat er toe bijdraagt om onze patiëntenzorg te verbeteren verdient de nodige aandacht. Ik steun dan ook ten volle dit initiatief dat zich toelegt op het bijscholen van dienstverleners zodat kankerpatiënten ook buiten de ziekenhuismuren een aangepaste en mens­gerichte zorg kunnen krijgen.

Janssen steunt met volle overtuiging de missie van IFPC. Werken en innoveren voor een betere zorg voor patiënten getroffen door kanker is wat ons elke dag drijft en bezig houdt. Janssen legt zich met name toe op het verbeteren van de farmaceutische zorg, maar net zo belangrijk is het om kankerpatiënten te ondersteunen in hun zelfbeeld. Het IFPC levert op dit vlak fantastisch werk!

Stefaan Matton getuigt Leven met Kanker is de nachtmerrie die iedere kankerpatiënt doormaakt. De schroom om hierover de spreken is bijzonder groot zowel voor de patiënt als voor zijn of haar omgeving. Het initiatief om lichaamsverzorging voor kankerpatiënten professioneel aan te pakken doorbreekt deze stille wereld van schroom zodat leven met kanker ook nog menswaardig kan zijn.


Beschermleden

Graaf Leopold Lippens getuigt

Burgemeester Knokke

De zorg voor elkaar ligt me nauw aan het hart. Patiënten hebben recht op de beste verzorging om zich in het dagelijks leven zo optimaal mogelijk te voelen. De verzorging die mogelijk gemaakt wordt door het IFPC kan

hierbij een grote meerwaarde betekenen bij de innerlijke en uiterlijke genezing. Het is daarom van belang dergelijke nobele initiatieven van harte te steunen!

Danny Van Assche getuigt Met overtuiging steunt UNIZO dit pro­ ject. Het is een schoolvoorbeeld waar­ bij vakmanschap in dienst staat van maat­ schappelijke noden. Ook dat is essentieel voor het belang

van ondernemerschap binnen onze samenleving, het samengaan van welvaart en welzijn, van levenskwaliteit en zorgzame, persoonlijke service waarin de mens centraal staat. Gedelegeerd bestuurder UNIZO

Gedeputeerde Limburg

Hoofdgeneesheer UZ Gasthuisberg Leuven

CEO NV Roularta Media Group

Ann Schevenals getuigt

Prof. Dr. J. Van Eldere getuigt

Rik De Nolf getuigt

Kankerpatiënten mogen tijdens hun behan­ deling en revalidatie hun waardig­ heid en zelfvertrouwen niet verliezen. Het Institute for Professional Care geeft, via hoog kwalitatieve opleidingen aan zorgverleners, die extra mentale boost aan patiënten om de moed niet op te geven. Zo’n initiatief verdient niet anders dan mijn volledige steun!

Het opleidingsproject van het Institute for Professional Care helpt kankerpatiënten terug een gevoel van eigenwaarde te geven. Een aangepaste verzorging door schoonheidsspecialisten/kappers, verzacht de pijn van de diagnose en draagt bij aan hun waardigheid. Daarom ondersteun ik dit initiatief.

De belangeloze inzet van de initiatief­ nemers via de vzw institute FPC is bewonderenswaardig. Zij zorgen voor het uitrollen van een nieuwe dienstverlening – hopelijk over heel het land – voor mensen die getroffen worden door de ziekte van onze tijd en alle steun absoluut nodig hebben.

77


De lijst met alle Professionals waar je met kennis van zaken terecht kan

w w w.myprofessional.be

colofon Uitgever  Institute for Professional Care VZW Fotograaf  Eigen beeldmateriaal Tekstschrijver  Katleen Vanderbeken, gedelegeerd bestuurder Layout  Eline De Paep, elinedepaep.wixsite.com/design V.U.  Paul Verdonck, voorzitter


onze organisaties

FOUNDATION

in samenwerking met

projectpartners

onze partners

PROFESSIONAL HEALTH ACADEMY


Zoek een opgeleide én jaarlijks bijgeschoolde professional in je buurt op www.myprofessional.be

BEAUTY

PROFESSIONAL ONCOLOGIE

Geniet bij een professionele oncologische schoonheidsspecialiste van een deugddoende verzorging of massage.

HAIR

PROFESSIONAL ONCOLOGIE Geniet bij een professionele oncologische kapper van een deugddoende hoofdhuidverzorging en krijg advies.

CARE

PROFESSIONAL ONCOLOGIE Doe beroep op een eerstelijns zorgverlener met uitgebreide oncologische kennis.

Het Institute for Professional Care vzw leidt professionele schoonheidsspecialistes, kappers en eerstelijns zorgmedewerkers op in samenwerking met het oncologisch team van verschillende ziekenhuizen in Vlaanderen.

IN SAMENWERKING MET

2019_1865_A3.indd 1

12/04/19 11:13


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.