Kastelen | Schlösser Route Kreis Kleve - Noord Limburg

Page 1

grensgebied | grenzgebiet kreis kleve - noord limburg KASTELEN SCHLร SSER

route | kastelenroute | schlรถsser route | kastelenroute | schlรถsser route | kast

met plattegrond | mit karte


*

PDF met links en ankers U maakt gebruik van een interactieve PDF file. De volgende links en ankers zijn geactiveerd: • Klik op het adres en u komt op Google Maps • Klik op het e-mail adres en u kunt een e-mail versturen naar de locatie • Klik op het url (www) adres en u komt op de site van de locatie of op een site die nog meer infromatie geeft • Ook door op de locatienummers bij de plattegrond (pagina 30 en 31) te klikken komt u op de pagina van de locatie • Op pagina 31 bij de plattegrond staat de inhoud, klik op het paginacijfer en u komt op de pagina van de locatie • Op de voor- en achterpagina zijn afbeeldingen geplaatst, klik op de foto en u komt op de pagina van de locatie

PDF mit Links und Anker Sie benützen einen interaktieven PDF Datei. Folgenden Links und Anker sind aktiviert worden: • Klicken Sie auf Adresse und Sie kommen auf Google Maps • Klicken Sie auf E-Mail-Adresse und Sie können einen E-mail schickenen an der gewählte Lage • Klicken Sie auf die url (www) Adresse und Sie kommen auf den Website der Lage oder auf einen Site die mehr Information gibt • Auch durch klicken auf die Lagezahl auf Seite 30 und 31 kommen Sie auf die Seite der Lage • Auf Seite 31 beim Grundriss steht der Inhalt, klicken Sie auf die Seitenzahl und sie erreichen die Lageseite • Auf den vorderen und hinteren Seite gibt es Abbildungen. Klicken Sie auf einen Foto und Sie kommen auf der Lageseite

tekst en vertaling | text und übersetzung Rudolf Terlingen en aangeleverd door bedrijven | und von Unternehmen zur Verfügung gestellt

foto’s | fotos Aangeleverd door de bedrijven | Von Unternehmen zur Verfügung gestellt

vormgeving | gestaltung Claus Burgers, Instand Vormgeving, Bergen (LB)

drukwerk | presse Flyeralarm B.V., Maastricht

©2015 Stichting Bleijvenement

Deze brochure is mogelijk gemaakt door de financiële bijdragen van | Diese Brochüre wurde ermöglicht durch finanziëlle Beiträge von


Kastelenroute | Schlösser route [NL] Reeds in de twaalfde eeuw werd een basis gelegd, waaruit de vele kastelen of hun restanten voortkwamen, die in het huidige grensgebied Kreis Kleve - Noord Limburg te vinden zijn. Met name in de middeleeuwen werden de kastelen steeds doelmatiger. Teneinde de gemotoriseerde bezoekers aan dit gebied de weg te wijzen naar al dit interessants en moois werd deze brochure samengesteld. U wordt aangeraden op navigatie te rijden via de kortste route. U bent dan verzekerd van leuke stadjes, landweggetjes en natuurschoon op weg naar locaties, die uw gedachten terugvoeren naar lang vervlogen tijden.

Stichting Bleijvenement Rudolf Terlingen

Onze dank gaat uit naar de deelnemende eigenaren en exploitanten, alsmede gemeenten en last but not least Euregio Rhein/Waal, zonder wiens financiële ondersteuning deze brochure niet tot stand zou zijn gekomen

[DE] Schon im zwölften Jahrhundert wurde das Fundament gelegt für die viele Schlösser oder deren Resten, die im heutigem Grenzgebiet Kreis Kleve - Nord Limburg aufzufinden sind. Vor allem im Mittelalter wurden die Schlösser immer zweckmässiger. Um die motorisierte Besucher die Wegbeschreibung zu allen diesem Interessanten und Schönes zu zeigen, wurde diese Brochüre zusammengestellt. Wir raten Ihnen auf Navigation zu fahren mittels kürzester Weg. Sie sind sich dann sicher von interessante Städtchen, Landwegen und schönem Natur auf Ihrem Weg nach Stellen, die Ihre Gedanken zurückführen nach langverflogenen Zeiten. Wir danken die teilnehmende Besitzer und Operatoren, als auch die Gemeinden und last but not least die Euregio Rhein/Waal, ohne deren Unterstützung diese Broschüre nicht zustande gekommen war. Site: www.bleijvenement.nl

3


*

1

B

Kasteelruïne Bleijenbeek | Afferden NL Bleijenbeek 10-12 5851 EE

email info@kasteelbleijenbeek.nl reserveren | reservierung ja

• Werkzaamheden zijn eind 2014 nog volop aan de gang tot voorjaar 2015. Bezoek alleen op afspraak. Rondleidingen voor groepen nu ook al mogelijk, aan te vragen via rondleidingen@kasteelbleijenbeek.nl. Kosten: € 2,50 p.p., kinderen € 1,50. • Die Arbeiten sind noch in vollem Gange im Frühjahr 2015. Besuch nach Verabredung. Führungen für Gruppen sind jetzt schon möglich, Anfrage bei rondleidingen@kasteelbleijenbeek.nl, kosten 2,50 € pro Kopf, Kinder 1,50 €.

4

[NL] Op 21/22 februari 1945 werd Kasteel Bleijenbeek verwoest. Het werd zo fanatiek verdedigd door Duitse Fallschirmjäger tegen het oprukkende Britse leger, dat luchtsteun van de RAF helaas nodig was. Bleijenbeek werd een rokende puinhoop. De ruïne heeft er stil en overwoekerd gelegen, beschermd door een brede kasteelgracht. Sinds 2012 is de ruïne echter letterlijk uit haar as verrezen.

[DE] Am 21./22. Februar 1945 wurde Schloss Bleijenbeek zerstört. Eine Abteilung der Fallschirmjäger verteidigte es so fanatisch gegen heranrückende Britische Truppen, dass diese die Hilfe der RAF einrufen mussten. Bleijenbeek wurde ein rauchender Trümmerhaufen. Die Ruine hat da still und überwuchert gelegen, geschützt von einem breiten Schlossgraben. Seit 2012 ist die Ruine aber buchstäblich aus ihrer Asche auferstanden. Site: www.kasteelbleijenbeek.nl

route | schlösser route | kastelenroute | schlösser route | kastelenroute | schlösser route | kastelenroute | schlösser route | kastelenroute | schlösser


route | kastelenroute | schlรถsser route | kastelenroute | schlรถsser route | kastelenroute | schlรถsser route | kastelenroute | schlรถsser route | kastelen

5


*

2

G

Kloster Graefenthal | Goch–Asperden DE Maasstraße 48-50 47574

telefoon | telefon +49 2823 92 88 780 info@kloster-graefenthal.de email

• Feesten, evenementen, Kloostercafé en rondleidingen • Feiern, Veranstaltungen, Klostercafé und Führungen openingstijden | öffnungszeiten • wintertijd: van 9.00 tot 17.00 uur zomertijd: 9.00 tot 20.00 uur Kloostercafé: 11.00 tot 17.00 uur • Winterzeit: 9:00 bis 17:00 Uhr Sommerzeit: 9:00 bis 20:00 Uhr Klostercafé: 11:00 bis 17:00 Uhr

6

[NL] Stap door de poort en geniet van de eeuwenoude geschiedenis van Klooster Graefenthal. De 1 km lange ommuring, de duiventoren, het hooggraf van graaf Otto II van Gelre, het nonnenhuis, de brouwerij en de remises voeren u terug in de tijd. Van 1248 tot 1802 was dit het thuis van de adellijke Cisterciënzer nonnen, nu de perfecte locatie voor evenementen. Bezoek een middeleeuws feest, de kerstmarkt of vier hier uw familie of zakelijke bijeenkomst in de kruisgang, de Kaminzimmer, de taverne of op de zolder van het nonnenhuis. Houdt u het liever iets rustiger? Bezoek dan ons kloostercafé en geniet van de huisgemaakte dadeltaart of ontdek Graefenthal met uw gezelschap via een rondleiding.

[DE] Genießen Sie die Jahrhunderte alte Geschichte von Kloster Graefenthal. Die 1 Km lange Ummauerung, der Taubenturm, das Hochgrab von Graf Otto II von Geldern, das Nonnenheim, die Taverne und den Remisen bringen Sie zurück in die Vergangenheit. Von 1248 bis 1802 das Zuhause von adliche Klosterfreuen, heute das perfekte Ambiente für Veranstaltungen. Besuchen Sie eine mittelalterliche Feier, den Weihnachtsmarkt, oder feiern Sie mit Ihre Familie oder Kollegen im Kreuzgang, Kaminzimmer, der Taverne oder auf dem Dachboden des Nonnenheims. Wer es lieber etwas ruhiger mag, der ist in unserem Klostercafé genau richtig. Genießen Sie unsere hausgemachte Datteltorte oder entdecken Sie Graefenthal bei einer Besichtigung. Site: www.kloster-graefenthal.de

route | schlösser route | kastelenroute | schlösser route | kastelenroute | schlösser route | kastelenroute | schlösser route | kastelenroute | schlösser


route | kastelenroute | schlรถsser route | kastelenroute | schlรถsser route | kastelenroute | schlรถsser route | kastelenroute | schlรถsser route | kastelen

7


*

3

S

Haus Schmithausen | Kleve DE Emmericher Straße 24 47533

telefoon | telefon email

+49 2821 79300 info@euregio.org

• Alleen bezichtiging van buiten • Nur Außenbesichtigung • Parkeerplaats • Parkplatz openingstijden | öffnungszeiten • niet openbaar toegankelijk • nicht öffentlich zugänglich

8

[NL] De geschiedenis van Haus Schmithausen gaat terug tot in de 11de eeuw. Rond 1037 mocht het gehucht Schmithausen, dat toen nog aan de Rijn lag, tol heffen. Rond 1400 stond op de plek van het huidige Haus Schmithausen een kleine waterburcht, die achtereenvolgens in het bezit van verschillende leenheren in dienst van de hertogen van Kleve was. Eind 18de eeuw kwam Schmithausen in handen van Hans Christian van der Meyen, hoofd van de hoogste Pruisische overheidsvertegenwoordiging in Kleve. Hij gaf opdracht tot de bouw van het huidige Haus Schmithausen. Ook in latere tijden bleef het gebouw in gebruik door de Kleefse overheid. Achtereenvolgens waren hier een landbouwschool, een media-archief en een bibliotheek gevestigd. Sinds 1993 is hier de Euregio Rijn-Waal gevestigd.

[DE] Die Geschichte von Haus Schmithausen lässt sich bis ins 11. Jh. zurückverfolgen. Um 1037 war es der Siedlung Schmithausen, die damals noch am Rhein lag, erlaubt Zoll zu erheben. Um 1400 stand auf der Stelle des heutigen Haus Schmithausen eine kleine Wasserburg, die aufeinanderfolgend im Besitz verschiedener Lehnherren, die im Lehnsdienst der Herzöge von Kleve standen, war. Ende des 18. Jh. kam Schmithausen in den Besitz von Hans Christian van der Meyen, Direktor der höchsten preußischen Verwaltungsbehörde in Kleve. Er gab den Auftrag zum Bau des heutigen Haus Schmithausen. Auch in späteren Zeiten blieb das Gebäude im Gebrauch durch die Klever Verwaltung. So wurde Haus Schmithausen als Landwirtschaftsschule, Kreisbildstelle und Bibliothek genutzt. 1993 zog die Euregio Rhein-Waal hier ein.

route | schlösser route | kastelenroute | schlösser route | kastelenroute | schlösser route | kastelenroute | schlösser route | kastelenroute | schlösser


route | kastelenroute | schlรถsser route | kastelenroute | schlรถsser route | kastelenroute | schlรถsser route | kastelenroute | schlรถsser route | kastelen

9


*

4

S

Die Schwanenburg | Kleve DE Schlossberg 1 47533

telefoon | telefon bezichtiging | besichtigung

+49 2821 22884 ja

• Toren- en Museumbezoek: 1 april tot 1 nov.: maandag-vrijdag 11-17 uur, weekend en feestdagen 10-17 uur, 2 november tot 31 maart: weekend en feestdagen 11-17 uur • Turm- und Museumbesuch: 1. April bis 1. Nov.: Montags-Freitags 11-17 Uhr, Wochenende und Feiertage 10-17 Uhr 2. November bis 31. März: Wochenende und Feiertags: 11-17 Uhr • Gerechtskantine geopend von 7.30-15 Uhr • Gerichtskantine geöffnet von 7.30-15 Uhr • Entree € 2,50. Rondleidingen op afspraak • Eintritt 2,50 €. Führungen sind nach Absprache

[NL] De Zwanenburcht werd rond 1020 op een stijle “klif“ gebouwd, die later naamgevend voor de stad werd. Het was de vestiging van de graven en later van de hertogen van Kleve. De torens die er vandaag nog zijn (Zwanentoren en Spiegeltoren) werden in de 15e eeuw gebouwd door de eerste hertog van Kleve. Johan Maurits van Nassau-Siegen (Maurits de Braziliaan) verbouwde de Burcht in de 17e eeuw in de stijl van de Nederlandse barok. In de Tweede Wereldoorlog werd de burcht zwaar beschadigd. Tegenwoordig is hier de arrondissementsrechtbank gevestigd. De Zwanentoren wordt opengehouden door de Klevische Vereeniging voor cultuur en geschiedenis. Na een trap met bijna 200 treden komt men op een verdieping met een prachtig vergezicht.

[DE] Die Schwanenburg wurde um 1020 auf dem steilen “kleff“ erbaut, welches der Stadt später seinen Namen gab. Die Burg diente als Sitz der Grafen und später der Herzöge von Kleve. Die heute noch stehenden Türme (Schwanenturm und Spiegelturm) wurden im 15. Jahrhundert durch den ersten Herzog von Kleve erbaut. Johann Moritz von Nassau-Siegen baute die Burg im 17. Jahrhundert im Stil des niederländischen Barocks um. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Burg schwer beschädigt. Heute befindet sich hier das Land- und Amtsgericht. Der Schwanenturm wird vom Klevischen Verein betrieben. Fast 200 Stufen sind es bis zur Aussichtsetage, von der sich ein wunderbarer Blick auf die Umgebung bietet. Site: www.klevischer-verein.de

10 route | schlösser route | kastelenroute | schlösser route | kastelenroute | schlösser route | kastelenroute | schlösser route | kastelenroute | schlösser


route | kastelenroute | schlรถsser route | kastelenroute | schlรถsser route | kastelenroute | schlรถsser route | kastelenroute | schlรถsser route | kastelen

11


*

5

W

Burg Winnenthal | Xanten DE Winnenthal 11 46509

telefoon | telefon +49 2802 91101 info@burgwinnenthal.de email reserveren | reservierung ja

• Overnachten met ontbijt in Hotel Garni, bezichtiging buiten, bezichtiging van het keldergewelf op afspraak. • Übernachtung mit Frühstück im Hotel Garni, Besichtigungen von aussen, Besichtigung des Gewölbekellers nach Vereinbarung

[NL] Burg Winnenthal is de oudste Waterburcht in het gebied Niederrhein. De burcht werd eind van de veertiende eeuw door Hertog Adolf I van Kleve gebouwd als landgoed voor graven en verblijfplaats voor weduwen. In 1822 werd er een hof en een poorttoren toegevoegd. De kostbare restauratie en herontwerp tot een senioren tehuis werd in het jaar 1996 voltooid. Burg Winnenthal ligt in de directe omgeving van de oude Romeinse stad Xanten en de Via Romana. U vindt in Burg Winnenthal rust en ontspanning temidden van een royaal park met oude bomen. Wanneer u op tijd boekt is een gezamenlijke vakantie met een zorgbehoeftig familielid mogelijk (hotel en korte termijnverplegingsplek).

[DE] Die Burg Winnenthal ist die älteste Wasserburg des Niederrheins. Sie wurde Ende des 14. Jahrhunderts als Grafengut und Witwensitz von Herzog Adolf I. von Kleve erbaut. Im Jahr 1822 wurde der Burg ein Hof vorgelagert und der Torturm errichtet. Die aufwändige Restaurierung und Neugestaltung zu einem Seniorenheim wurde im Jahre 1996 abgeschlossen. Burg Winnenthal liegt in unmittelbarer Nähe der alten Römerstadt Xanten und der “Via Romana“. Sie finden auf Burg Winnenthal Ruhe und Erholung inmitten einer großzügigen Parkanlage mit alten Baumbeständen. Bei rechtzeitiger Buchung ist ein gemeinsamer Urlaub mit einem pflegebedürftigen Angehörigen möglich (Hotel und Kurzzeitpflegeplatz). Site: www.burgwinnenthal.de

12 route | schlösser route | kastelenroute | schlösser route | kastelenroute | schlösser route | kastelenroute | schlösser route | kastelenroute | schlösser


route | kastelenroute | schlรถsser route | kastelenroute | schlรถsser route | kastelenroute | schlรถsser route | kastelenroute | schlรถsser route | kastelen

13


*

6

W

Schloss Wissen | Weeze DE Schlossallee 26 47652

telefoon | telefon +49 2837 96 190 culture-castles@schloss-wissen.de email reserveren | reservierung ja

• Prijs 1p kamer € 109,50 - € 149,50. 2p kamer € 119 - € 189,50 exclusief ontbijt. • Die Preise Einzelzimmer zwischen 109,50 € und 149,50 €. Doppelzimmer zwischen 119,- € und 189,50 € exkl. Frühstück. • Horeca • Gaststättengewerbe

[NL] De eerste vermelding over Kasteel Wissen in het jaar 1372 wijst op een plaats, waar zich naast het kasteel een voorburcht en een molen bevindt. Korte tijd later (1401) wordt zelfs de inwijding van een eerste altaar vastgelegd. In 1497 wordt Wissen gepromoveerd tot een Unterherrschaft in het hertogdom Kleve, een status die tot de Napoleontische tijd beklijft. Het kastelencomplex ontwikkelde zich in overeenstemming met deze status en onderging tot in de laatste eeuw steeds weer uitgebreide verbouwingen: de oorspronkelijk aan de oever van de Niers aangelegde verdedigingslinie werd voorzover het het hoofdgebouw betreft in het midden van de 16e eeuw vervangen door een Residentie met talloze torentjes en erkertjes in renaissance stijl.

[DE] Schon die erste Erwähnung Wissens im Jahre 1372 weist auf einen Ort hin, an dem es neben dem Schloss eine Vorburg und eine Mühle gibt, kurze Zeit später (1401) wird sogar die Weihe eines ersten Altares beurkundet. 1497 erfährt Wissen dann den Aufstieg in eine Unterherrschaft im Herzogtum Kleve, ein Status, der ihm bis zur Napoleonischen Herrschaft erhalten bleibt. Dem Status dieser Unterherrschaft entsprechend entwickelte sich der Schlosskomplex über die Zeit und erfuhr bis ins letzte Jahrhundert hinein immer wieder sehr umfassende Neugestaltungen: die ursprünglich an das Ufer der Niers gebaute Verteidigungsanlage wurde soweit es das Haupthaus betrifft Mitte des 16. Jahrhunderts durch eine Residenz mit zahllosen Türmchen und Erkerchen im Stil der Renaissance abgelöst. Site: www.schloss-wissen.de

14 route | schlösser route | kastelenroute | schlösser route | kastelenroute | schlösser route | kastelenroute | schlösser route | kastelenroute | schlösser


route | kastelenroute | schlรถsser route | kastelenroute | schlรถsser route | kastelenroute | schlรถsser route | kastelenroute | schlรถsser route | kastelen

15


*

7

H

Schloss Hertefeld | Weeze DE Hertefeld 1-6 47652

telefoon | telefon +49 2837 2035 schloss@hertefeld.com email reserveren | reservierung ja

• op afspraak of een rechtstreekse boeking via onze website. Evenementen na afspraak. • nach Absprache oder direkte Buchung unter unsere website. Veranstaltungen: nach Absprache. openingstijden | öffnungszeiten • 365 dagen • 365 Tage

[NL] Zoals bij een oud kasteel te verwachten is, is de geschiedenis van het huis en zijn bewoners tamelijk lang, dramatisch en zeer veelzijdig. Al 23 generaties is Hertefeld in bezit van een en dezelfde familie Grafen zu Eulenburg en voegt sindsdien nieuwe periodes aan haar geschiedenis toe. Wat er tot nu toe gebeurde vertellen wij u graag tijdens een van de geliefde rondleidingen. Wat er verder gaat gebeuren hangt van uw bezoek af en van wat u ons te vertellen hebt. Wanneer Huys Hertefeld voor het eerst in het jaar 1322 genoemd wordt, neemt net Ludwig IV van Beieren zijn Habsburger opponent Frederik de Schone bij Mühldorf gevangen in de waarschijnlijk laatste Ridderstrijd zonder vuurwapens.

[DE] Wie bei einem alten Schloß nicht anders zu erwarten, ist die Geschichte des Hauses und seiner Bewohner ziemlich lang, bewegt und sehr vielfältig. Seit nunmehr 23 Generationen ist Hertefeld in der Hand von ein- und derselben Familie der Grafen zu Eulenburg und fügt der langen Historie seither immer noch weitere Abschnitte hinzu. Was bisher geschah, erzählen wir Ihnen bei einer der beliebten Führungen. Was noch geschehen wird, hängt auch von Ihrem Besuch ab und was Sie uns erzählen. Als Haus Hertefeld im Jahr 1322 erstmals erwähnt wird, nimmt gerade Ludwig IV. von Bayern seinen Habsburger Widersacher Friedrich "den Schönen" bei Mühldorf gefangen - in der wohl letzten Ritterschlacht ohne Feuerwaffen. Site: www.hertefeld.com

16 route | schlösser route | kastelenroute | schlösser route | kastelenroute | schlösser route | kastelenroute | schlösser route | kastelenroute | schlösser


route | kastelenroute | schlรถsser route | kastelenroute | schlรถsser route | kastelenroute | schlรถsser route | kastelenroute | schlรถsser route | kastelen

17


*

8

W

Schloss Walbeck | Geldern-Walbeck DE Am Schloss Walbeck 31 47608

telefoon | telefon +49 171 503 78 33 pony-schloss-walbeck@web.de email reserveren | reservierung ja

• Bezichtiging alleen exterieur, hotel, horeca, ruitervakanties, ponyrijden, buitenritten • Besichtigung nur Aussen, Hotel, Gaststättengewerbe, Reiterferien, Ponyreiten, Ausritte openingstijden | öffnungszeiten • Weekends en schoolvakanties • Wochenende und Schulferien

[NL] De oorspronkelijke vorm van het kasteel gaat terug tot de 16e eeuw. Het was een kasteelachtig gebouw. Het is een voormalige z.g. Wasserburg en een blijvende getuige van de met de Nederlanden verbonden architectonische traditie. De uit twee verdiepingen, in baksteen opgetrokken vier vleugels, werden op een kwadraatvormige basis gebouwd en rond een vierkante kleine binnenhof gegroepeerd. Men ziet vier ronde vanaf dakhoogte opstaande hoektorens. Vlakbij bevindt zich een kleine drievleugelige voorburcht met moderne dakkapellen. Haus Walbeck behoorde minstens sinds 1346 gedurende meerdere generaties aan de familie Schenck van Nideggen, die de Heerlijkheid Walbeck bezaten.

[DE] Die Datierung des Schlosses im Kern wird auf das 16. Jahrhundert festgelegt. Es handelt sich um ein schlossartiges Gebäude. Es ist eine ehemalige Wasserburg und ein bleibendes Zeugnis für die mit den Niederlanden verbundene architektonische Tradition. Die zweigeschossige, aus Backsteinen bestehende Vierflügelanlage, wurde über einem quadratischen Grundriß erbaut und um einen kleinen Binnenhof gruppiert. Man erkennt vier runde, am Dachfuß ausgekragte Ecktürme, in geringem Abstand eine kleine dreiflügelige Vorburg mit modernen Dachausbauten. Haus Walbeck gehörte mindestens seit 1346 über mehrere Generationen den Schenck von Nideggen, denen die Freiherrlichkeit Walbeck gehörte. Site: www.pony-schloss-walbeck.de

18 route | schlösser route | kastelenroute | schlösser route | kastelenroute | schlösser route | kastelenroute | schlösser route | kastelenroute | schlösser


route | kastelenroute | schlรถsser route | kastelenroute | schlรถsser route | kastelenroute | schlรถsser route | kastelenroute | schlรถsser route | kastelen

19


*

9

A

Kasteel Arcen | Arcen NL Lingsforterweg 26 5944 BE

telefoon | telefon email

+31 77 4736010 info@kasteeltuinen.nl

• horeca, bezoek kasteel en tuinen. Exposities en evenementen. Rondleidingen door kasteel en park. Voor groepen op afspraak. Mogelijkheden voor feesten en partijen. Entree volwassenen € 15,00. Kinderen 4/17 jaar € 7,50 • Gaststättengewerbe, Besuch Schloss und Garten. Ausstellungen und Veranstaltungen. Führungen im Schloss und Park. Gruppen nach Vereinbarung. Feiern Fähigkeiten. Eintritt Erwachsenen 15,- €. Kinder 4/17 jahre 7,50 €.

[NL] Het Kasteel van Arcen stamt uit de 17e eeuw en is gebouwd in opdracht van de Hertogen van Gelre. Het huidige kasteel werd gebouwd op de restanten van het vorige kasteel dat op haar beurt weer werd gebouwd op de restanten van het eerste kasteel 'Huys den Kamp'. Het huidige kasteel is gebouwd in de barokperiode. Barok kenmerkt zich onder andere door overdadige vormen en uitdrukkingen van kracht – het streven naar grootsheid. Het gebouw verloor zijn symmetrie door een brand in de 19e eeuw waarbij de linkervleugel verloren ging. Dit deel van het gebouw is nooit meer herbouwd. Het kasteel is voor bezoekers van Kasteeltuinen Arcen te bezichtigen.

[DE] Dass Schloss Arcen datiert im 17. Jahrhunderd und wirde gebaut im Auftrag der Herzogen von Gelre. Das heutige Schloss wurde gebaut auf die Resten vom vorherigen Schloss dass wieder gebaut wurde auf die Trümmern des ersten Schlosses Kasteel ‘Huis den Kamp’. Das heutigen Schloss wurde gebaut in die Barokzeit. Das zeigt sich unter anderem durch extreme Formen und kraftvolle Ausdrücke - das Streben nach Grösse. Das Gebäude hat seine Symmetrie verloren infolge ein Grossfeuer im 19. Jahrhunderd, wobei den linken Flügel verloren ging. Dieser Teil des Gebäudes wurde nie wieder gebaut. Dass Schloss ist für Besucher der Kasteeltuinen Arcen zu besichtigen. Site: www.kasteeltuinen.nl

openingstijden | öffnungszeiten • 28 maart t/m 1 november 2015, 10-18 uur • 28. März bis 1. November 2015, 10-18 Uhr

20 route | schlösser route | kastelenroute | schlösser route | kastelenroute | schlösser route | kastelenroute | schlösser route | kastelenroute | schlösser


route | kastelenroute | schlรถsser route | kastelenroute | schlรถsser route | kastelenroute | schlรถsser route | kastelenroute | schlรถsser route | kastelen

21


*

10

H

Kasteelruïne Huys Ter Horst | Horst NL Kasteellaan 2 5961 BW

telefoon | telefon +31 6 13636386 info@kasteelhuysterhorst.nl email

• buiten vrij toegankelijk, rondleidingen e.d. op afspraak, kosten evenementen op aanvraag • Aussen, Freier Eintritt , Führungen nach Vereinbarung, Kosten Veranstaltung auf Anfrage openingstijden | öffnungszeiten • Buiten vrij te bezichtigen via uitkijktoren, Binnen op aanvraag; • Aussen freier Besichtigung von Aussichtsturm, Innen auf Anfrage

[NL] Van het in de 13e eeuw gebouwde kasteel Huys ter Horst stond een aantal jaar geleden nog maar een klein gedeelte overeind. Stichting kasteel Huys Ter Horst wilde daar verandering in brengen. Sinds 2000 zijn zij bezig met de consolidatie en restauratie van de ruïne. Rond 1660 is het kasteel gemoderniseerd door baron Willem Vincent van Wittenhorst. Twee eeuwen later, in 1827, stierf de laatste bewoner, Frans-Clemens von Fürstenberg en was Huys Ter Horst zo in verval geraakt dat zijn dochter, Charlotte von Fürstenberg, die getrouwd was met Willem von Westerholt, het voor bouwmaterialen verkocht. De stichting verwacht in 2015 het kasteel weer open te stellen voor het organiseren van activiteiten.

[DE] Einige Jahre her war nur noch ein kleiner Teil vom in 13en Jahrhunderd gebaute Kasteel Huys Horst übrig. Stichting Huys Ter Horst wollte das ändern. Sie sind seit dem Jahre 2000 beschäftigt mit der Konsolidierung und Restauration der Ruine. Das Schloss wurde rund 1660 modernisiert von Willem Vincent Baron van Wittenhorst. Zwei Jahrhunderte später, in 1827 starb der letzte Bewohner, Frans-Clemens von Fürstenberg, und war Huys Ter Horst so verfallen dass seine Tochter, Charlotte von Fürstenberg, die verheiratet war mit Willem van Westerholt, das Ganse als Baumaterialiën verkauft hat. Die Stichting erwartet das Schloss wieder offen zu stellen in 2015 zur Organisation von Aktivitäten. Site: www.kasteelhuysterhorst.nl

22 route | schlösser route | kastelenroute | schlösser route | kastelenroute | schlösser route | kastelenroute | schlösser route | kastelenroute | schlösser


route | kastelenroute | schlรถsser route | kastelenroute | schlรถsser route | kastelenroute | schlรถsser route | kastelenroute | schlรถsser route | kastelen

23


*

11

G

Kasteelplaats Geijsteren | Geijsteren NL Maasheseweg 1 5862 AB

• Bezichtiging binnen en buiten, Rondleidingen in juni, juli, augustus, september op dinsdag 14.00 uur. Kosten: € 1.00 p.p. • Besichtigung Innen und Aussen, Führungen in Juni, Juli, August, September, Dienstag, 14.00 uur. Kosten: 1.00 € p.p.

[NL] De zorgvuldig door baron De Weichs de Wenne gekozen benaming Kasteelplaats nodigt uit tot mijmering over haar historie. Men kan over de geschiedenis van Slot Geijsteren alles te weten komen middels het boekje ‘Een trots Kasteel‘, dat werd samengesteld door Cynthia Siefers. Het inrichten van de Kasteelplaats werd met gebruikmaking van restanten van het slot, zoals hardstenen wapenborden, restanten van zuilen en delen van de laat middeleeuwse muren van mergel en baksteen, uitgevoerd. De contouren van het gebouw rond 1950 en kenmerkende elementen boven het maaiveld zijn opnieuw zichtbaar gemaakt. Fragmenten van ramen, traptreden, zuilen, ornamenten en bogen markeren vroegere deuren en doorgangen.

[DE] Der sorgfältig von Baron de Weichs de Venne gewählte Name ‘Kasteelplaats’ lädt ein zur historischer Träumerei. Man kann über die Geschichte Geijsteren alles erfahren mittels das Buchlein ‘Een trots Kasteel’ dass zusammengestelt wurde von Cynthia Siefers. Die Einrichtung der Kasteelplaats wurde volzogen mit Benützung von Resten vom ehemaligem Schloss, wie hartsteinerne Waffenzeichen, Resten von Säulen und spätmittelalterliche Mauerteile aus Mergel und Backstein. Die Konturen vom Gebäude rund 1950 und spezifische Elemente über den Boden sind aufs neue sichtbar gemacht worden. Fragmente von Fenster, Treppen, Säule, Ornamenten und Bogen markieren die frühere Türe und Durchgänge. openingstijden | öffnungszeiten • 10.00 tot 17.00 uur • 10.00 bis 17.00 Uhr

Site: www.visitgeijsteren.nl

24 route | schlösser route | kastelenroute | schlösser route | kastelenroute | schlösser route | kastelenroute | schlösser route | kastelenroute | schlösser


route | kastelenroute | schlรถsser route | kastelenroute | schlรถsser route | kastelenroute | schlรถsser route | kastelenroute | schlรถsser route | kastelen

25


*

12

G

Stadhuis Gennep | Gennep DE Markt 1 6591 BZ

telefoon | telefon email reserveren | reservierung

+31 485 515895 demik@freeler.nl ja

[NL] Het stadhuis van Gennep werd tussen 1612 en 1620 gebouwd. Tijdens de gevechten in WOII raakte het stadhuis zwaar beschadigd. In 1950 werden de herstelwerkzaamheden voltooid en werd een carillon van 25 klokjes aangebracht. Het stadhuis wordt gebruikt tijdens carnaval, met de intocht van Sinterklaas en voor huwelijken. Het stadhuis vormt samen met het Petershuis, het gemeentekantoor, de oude Sint-Martinustoren en de kerk aan de Markt een belangrijk deel van het stadsgezicht van Gennep.

[DE] Das Genneper Rathaus wurde zwischen 1612 und 1620 erbaut. Während der Kämpfe im Zweiten Weltkrieg wurde es schwer beschädigt. 1950 schloss man die Reparaturarbeiten ab und brachte ein Glockenspiel mit 25 Glocken an. Das Rathaus wird an Karneval, zum Einzug von Sinterklaas und für Hochzeiten genutzt. Das Rathaus prägt zusammen mit dem Petershuis, dem Gemeindehaus, dem alten Martinusturm und der Kirche am Markt die Stadtansicht von Gennep. • Rondleiding met stadsgids en bezoek stadhuis. De route begint bij het stadhuis en loopt via het centrum langs de stadsmuur en langs historische gebouwen en moderne kunst. • Führung mit Stadtführer und Besuch Rathaus. Die Führung fängt an beim Rathaus und führt durch das Zentrum, an der Stadtmauer entlang und vorbei an historischen Gebäuden und modernen Kunstwerken.

Site: www.gennep.nl

26 route | schlösser route | kastelenroute | schlösser route | kastelenroute | schlösser route | kastelenroute | schlösser route | kastelenroute | schlösser


route | kastelenroute | schlรถsser route | kastelenroute | schlรถsser route | kastelenroute | schlรถsser route | kastelenroute | schlรถsser route | kastelen

27


*

13

M

Jachtslot de Mookerheide | Molenhoek NL Heumensebaan 2 6584 CL

telefoon | telefon email

+31 24 3583035 info@mookerheide.nl

• Bezichtiging op eigen gelegenheid met handout, gratis toegang. Begeleiding van groepen vanaf 20 personen op afspraak € 2,50 p.p. • Besuch auf eigene Faust mit Handout, Eintritt frei. Begleitung für Gruppen ab 20 Personen nach Vereinbarung 2,50 € p.p. openingstijden | öffnungszeiten • 11.00 uur - 23.00 uur voor drank en gebak, keuken geopend: 12.00 uur - 20.30 uur • 11.00 uur - 23.00 Uhr Kaffee und Kuchen, Küche geöffnet 12.00 - 20.30 Uhr

[NL] Jachtslot de Mookerheide is in 1902 gebouwd door de broers Oscar en Henri Leeuw jr. in opdracht van Jan Jacob Luden. In 1910 verkocht Luden het aan Antonie Marinus Vroeg die er tot 1927 zou wonen. In de Tweede Wereldoorlog liep het slot geen schade op en in 1947 werd het aangekocht door de Dominicanessen van Bethanië. De zusters vingen op het landgoed uit huis geplaatste meisjes op en bouwden ook woningen en een schoolgebouw op het landgoed. Vanaf de jaren '80 werden de activiteiten langzaam gestaakt en het slot werd in 1986 in erfpacht uitgegeven aan de familie Van Hout. Sindsdien is er een hotel-restaurant gevestigd in het pand. Het slot is teruggebracht in de oude staat en is nu een rijksmonument. Ook het interieur is nog authentiek.

[DE] Jachtslot de Mookerheide wurde in 1902 im Auftrag von Jan Jacob Luden durch den Gebrüder Oscar und Henri Leeuw gebaut. In 1910 verkaufte Luden es an Antonie Marinus Vroeg der es bis 1927 bewohnt hat. Im zweiten Weltkrieg blieb es unbeschädigt und in 1947 hatten die Dominicanessen von Bethaniën es dann gekauft. Die Nonnen betreuten ausserhaus plazierte Mädchen und haben Wohnungen und eine Schule auf dem Landgut errichten lassen. Seit die achtziger Jahre blieben die Aktivitäten langsam nach und das Schloss wurde in 1986 in Erbpacht gegeben an der Familie Van Hout. Seitdem befindet sich ein HotelRestaurant im Gebäude. Das Schloss wurde im alten Zustand zurückgebracht und ist jetzt ein Reichsmonument. Auch das Interiör ist noch authentisch. Site: www.mookerheide.nl

28 route | schlösser route | kastelenroute | schlösser route | kastelenroute | schlösser route | kastelenroute | schlösser route | kastelenroute | schlösser


route | kastelenroute | schlรถsser route | kastelenroute | schlรถsser route | kastelenroute | schlรถsser route | kastelenroute | schlรถsser route | kastelen

29


*

NOORD | NORDEN

3 4

13

2 12

1

5

7 6


* pag.| Seite

6 1

Kasteelruïne Bleijenbeek, Afferden NL 11,6 km 2

4

2

Kloster Graefenthal, Goch-Asperden DE 14,8 km 3 | 11,6 km 1

6

3

Haus Schmithausen, Kleve DE 2,5 km 4 | 23,6 km 1

8

4

Die Schwanenburg, Kleve DE 27,2 km 5 | 23,6 km 1

10

5

Burg Winnenthal, Xanten DE 21,5 km 6 | 29,9 km 1

12

6

Schloss Wissen, Weeze DE 2,5 km 7 | 11,8 km 1

14

7

Schloss Hertefeld, Weeze DE 16,6 km 8 | 11,8 km 1

16

8

Schloss Walbeck, Geldern-Walbeck DE 5,3 km 9 | 28,4 km 1

18

9

Kasteel Arcen, Arcen NL 11,8 km 10 | 22,8 km

20

ZUID | SÜDEN

11

8

9 10

1

10 Kasteelruïne Huys Ter Horst, Horst NL 10 km 11 | 23,5 km 1

22

11 Kasteelplaats Geijsteren, Geijsteren NL 19,3 km 12 | 12,7 km 1

24

12 Stadhuis Gennep, Gennep NL 12 km 13 | 11,2 km 1

26

13 Jachtslot de Mookerheide, Molenhoek NL 28 22,8 km 1


| schlรถsser route | kastelenroute | schlรถsser route | kastelenroute | schlรถsser


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.