HÅNDVÆRK 2025: Haloversigt

Page 1

LIVEBYG SCENE OVERRASKELSE

5x3 P A R T N E R P A R T N E R MAIN STAGE INFO VIDENSHJØRNET SILENT SCENE CAFÉ 5x4 5x3 MAD 14x11 MAD MAD
SIDDE PLADSER I N S P I R A T I O N BAR SIDDEPLADSER AKTIVITET MATCH MAKING LEGE HJØRNE C A F E MEET & EAT NETVÆRK 21 22 4x4 4x5 4x5 4x4 3x4 3x4 3x5 3x5 6x3 3x3 3x3 3x3 3x6 6x3 6x2 3x7 3x6 3x7 3x6 3x6 6x3 6x2 3x7 3x7 4x3 3x3 3x3 6x2 4x3 6x9 6x9 3x3 3x3 4x3 3x3 3x3 3x3 3x3 3x4 3x4 3x5 3x5 3x6 6x3 6x3 3x7 3x7 3x7 3x7 3x7 3x7 5x3 3x3 3x4 3x4 3x4 3x6 9x4 15x4 7x4 10x6 11x6 8x3 4x2 4x2 2x5 2x5 5x2 5x3 5x5 4x3 4x4 4x4 4x3 2x7 2x7 5x3 5x4 5x4 5x3 5x4 5x4 5x4 5x4 2x8 2x8 3x3 5x3 8x5 7x3 3x3 3x4 3x4 3x4 3x4 3x3 INDGANG OG GARDEROBE 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36 37 40 45 46 47 50 51 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 90 100 105 110 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133134 135 136 137 138 139 140 141 142 143144145 146 147 148 150 151 155 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 4x3 3x3 3x3 4x3 34 35 46 D 5 OG 6 FEBRUAR 2025 LOKOMOTIVVÆRKSTEDET KØBENHAVN P A R T N E R
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.