Page 1

Número 9 -

juny 2011

FESTA MAJOR 2011


EDITORIAL COMIAT

Equip de redacció: Joan Manetas, Gemma Virgili, Alejandra Cardozo, Andrés David Cardozo, Vlads Yasinskiy, Mohammed Belmadani, Aida Roca, Laura Solano, Esther Duch, Pol Solanas, Joan Ferré, Vanessa Ruiz, Abel Aparicio. Correcció de textos i coordinació: Lorena Farnós, Jordi Alemany Hi han col·laborat: Ajuntament dels Pallaresos, Paloma Sánchez-Casas, Jordi Pardo, David Climent, Roser Guasch, Roser Roig, Oriol Rodríguez, Joan Ferré, Abel Aparicio, Anna Pérez, Jordi Irazuzta i tots els professors i professores.

Arriba el moment d’acomiadar-nos dels bons moments i d’altres de no tan bons que han configurat un any més de convivència i de treball compartit al centre. Hi ha comiats desitjats i d’altres que ens causen tristor. Aquest curs tenim una mica de tot, ja que no només ens acomiadem d’un curs que s’acaba. Començant per les persones, que són el sentit primordial de la nostra feina, ens acomiadem de la primera promoció d’alumnes que acaben l’ESO al centre, amb la tristor que deixa el fet que ja no seran amb nosaltres, però, alhora, amb l’alegria de compartir la seva il·lusió per continuar formant-se i descobrir nous horitzons. Hi ha un altre acomiadament aquest curs que crec que no causarà tristor a ningú. Després de tres anys diem adéu als mòduls prefabricats. La construcció del nou edifici ha estat un dels projectes que ha sobreviscut a les retallades a les quals ens ha conduït una gestió econòmica no sostenible d’abast mundial, on els interessos socials són els que s’han vist més perjudicats. Hi entrem contents, perquè les noves condicions d’espai afavoriran i potenciaran la feina que hem estat desenvolupant durant aquests tres primers anys, però no oblidem que encara queda molt per aconseguir. L’entrada al nou edifici és un pas important, però esperem que no sigui el final, i que la dotació de recursos per a les aules específiques: informàtica, laboratori, taller, música, biblioteca etc., i l’ampliació de les infraestructures per impartir l’educació postobligatòria i atendre la demanda creixent d’alumnat, sigui aviat una realitat. Quan entrem al centre nou, serà un deure de tots valorar i tenir cura de tot allò que costa tant d’aconseguir. I és responsabilitat de tota la comunitat educativa fer del centre un referent de l’educació de qualitat. Paloma Sánchez-Casas Directora de l’Institut Els Pallaresos

Demanem disculpes per endavant si ens hem deixat algun nom o si alguna dada és inexacta. La Revistola

2


PONT D’INTERCANVI INSTITUTO SAN RAMÓN (NICARAGUA) - INSTITUT ELS PALLARESOS VANESSA RUIZ. L’any passat se’ns va proposar a l’Institut dels Pallaresos

amb la resta de companys. Un cop llegits i exposats, els treballs

fer un intercanvi amb professors i alumnes de l’Institut San Ramón de

s’intercanvien amb els alumnes de manera que els contes d’aquí es

Nicaragua. Aquesta idea va ser proposada des de la Facultat de Psicologia

llegeixen a Nicaragua i a l’inversa.

i Magisteri de la URV, ja que els estudiants d’últim any realitzen unes pràctiques a les escoles i instituts de Nicaragua.

DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES L’escala (3r C)

La finalitat d’aquest projecte és poder intercanviar noves experiències

En aquest projecte els alumnes treballen la proporcionalitat i l’escala

didàctiques i metodològiques amb professors i alumnes de l’Institut de

a través d’exemples o situacions reals properes als alumnes, amb la

Nicaragua.

qual cosa es facilita el seu aprenentatge. L’objectiu és proporcionar activitats per fer més properes les matemàtiques als alumnes.

Aquest intercanvi es realitza mitjançant projectes que professors i alumnes experimenten en el seu institut. El resultat d’aquests treballs

DEPARTAMENT DE CIÈNCIES SOCIALS

serà l’aportació de noves idees per part de professors i alumnes dels

La geografia i el clima del lloc on visc (3r ESO)

dos instituts sobre la dinàmica de treball, aspectes a millorar, aspectes

Aquest taller està orientat a la presentació del nostre país i en especial

que han anat malament...

del nostre territori: Catalunya i

I conèixer un nou país a través

Tarragona.

d’un intercanvi didàctic, dels seus

els alumnes de Tarragona i de

hàbits i valors.

Nicaragua estudien els respectius

D’aquesta

manera

països a través de la geografia i, Aquest any, quatre departaments

per tant, presenten el lloc on vivim.

del nostre institut hi participen amb

La ubicació del territori servirà en

els següents projectes.

un futur per poder intercanviar projectes de diferent temàtica:

DEPARTAMENT DE CIÈNCIES

cultura, tradicions, gastronomia…

NATURALS Realització de la maqueta d’una

L’objectiu és que l’alumnat de

cèl·lula (2n ESO)

Nicaragua realitzi la mateixa

A través de la creació de la

activitat i rebre-la per poder

maqueta

conèixer

d’una

cèl·lula,

els

la

seva

geografia.

alumnes estudien l’estructura i la

D’aquesta manera els estudiants

funció d’aquesta (nutrició, relació

podran compartir coneixements i

i reproducció) com exemple d’ésser viu més senzill i com a part

informar-se de les característiques més rellevants de cada país.

estructural i funcional de tots els éssers vius. El projecte està obert a altres matèries i departaments i, a poc a poc, Els aliments (1r ESO)

anirem consolidant un projecte de gran interès tant per professors com

Els alumnes estudien dos temes de química on es treballen els

alumnes.

continguts de la matèria i la seva classificació (mescla homogènia i

A més, s’ha creat una Wiki on els professors dels dos instituts poden

heterogènia, substàncies pures…). També es realitza alguna pràctica

intercanviar opinions i experiències sobre els projectes que es realitzen

de laboratori per entendre els aliments des d’un punt de vista químic.

i els projectes que en un futur es treballaran. També facilita l’intercanvi, ja que podem veure imatges i fotografies dels projectes realitzats.

DEPARTAMENT DE LLENGUA CASTELLANA El conte (1r ESO) En aquest taller els alumnes elaboren un conte a classe i després d’haver-lo revisat pel professor responsable, el llegeixen i el comenten La Revistola

3


RUTES AMB BICICLETA DE MUNTANYA JOAN FERRÉ. Durant aquest curs els alumnes de 3r C han realitzat diferents projectes, com ara el programa de ràdio o les rutes en BTT, que engloben diverses assignatures i que els han permès aprendre d’una manera més lúdica. En aquest cas, a partir d’una sortida amb bicicleta per trimestre, els alumnes han realitzat diferents activitats relacionades amb els mapes, el recorregut, la bicicleta, les imatges, etc. Al primer trimestre vam anar en bicicleta cap al Pont del Diable i al riu Francolí. Al segon trimestre ja vam recórrer diferents poblacions properes com ara la Secuita, l’Argilaga i Renau. Al tercer trimestre vam sortir de l’institut i per camins vam arribar fins a la platja de la Mora, on els que van voler es van banyar i després d’esmorzar vam tornar al centre. La resposta dels alumnes ha estat molt bona i això ens anima a seguir preparant nous projectes.

CAMPIONAT D’ESCACS JOAN FERRÉ. Tres alumnes de 1r d’ESO han portat el nom de l’Institut Els Pallaresos per diferents indrets de Catalunya gràcies a les seves habilitats amb els escacs. Isaac Nieto va ser el campió d’escacs en la fase comarcal. Aquest alumne, juntament amb Marina Guri i Alba Díaz van desplaçarse als Guiamets per tal de participar en la fase territorial i un cop classificats van competir al Campionat de Catalunya que se celebrà el 16 i 17 d’abril a Salou.

LES CURSES D’ORIENTACIÓ JOAN FERRÉ. Aquest esport s’ha introduït en el món escolar en la darrera dècada, la competició consisteix en la realització d’un recorregut en el qual el participant ha de passar per uns punts de control, marcats al mapa i materialitzats al terreny, en el mínim de temps possible. Cal fer el recorregut contra-rellotge i amb l’única ajuda del mapa i en alguns casos de la brúixola. Els controls es materialitzen amb fites, a cada fita hi ha una pinça, per marcar la targeta de control de cada participant. Enguany una vintena d’alumnes del centre s’han animat a participar en les tres curses que s’han celebrat. La primera cursa va tenir lloc a Tarragona, concretament, al Camp de Mart i a les instal·lacions del Col·legi Sant Pau; la segona, al Parc de les Forques de Constantí i la tercera va coincidir amb el Campionat de Catalunya que es va disputar a Malgrat de Mar on deu alumnes van representar el nostre centre. La majoria de participants han estat els alumnes de primer d’ESO. Esperem que el curs vinent s’animin a participar-hi els alumnes d’altres cursos. La Revistola

4


LLIGUETA DE FUTBOL FEMENÍ LAURA SOLANO (4t ESO). Com molts ja sabeu, l’any passat al

Sant Pere i Sant Pau, el Col·legi Sant Pau Apòstol, l’INS Martí

nostre institut es va crear un equip de futbol cinc femení. Està

l’Humà, Sala Roquetes i, nosaltres, l’INS Els Pallaresos. Hem

format per dotze noies de primer, segon, tercer i quart d’ESO.

disputat quatre partits, dels quals n’hem guanyat dos i n’hem perdut

Vam començar entrenant amb

els dos restants. Els resultats

el nostre professor d’Educació

ens han sorprès molt, ja que a

Física, el Joan Ferré; però aquest

la classificació final hem quedat

any tenim una nova entrenadora,

segones. Això significa que ens

la Sílvia Ortiz, per a nosaltres

enfrontarem amb les terceres

“la Silvi”. Entrenem dilluns i

classificades el dissabte 21 de

dimecres a les instal·lacions

maig i, si les guanyem, jugarem

dels Hostalets (urbanització dels

contra el Col·legi Sant Pau

Pallaresos). Durant aquest curs

Apòstol. Les guanyadores seran

ens hem convertit en un equip

les campiones de Tarragona i

“de veritat”. Això vol dir que tenim

tindran l’oportunitat de participar

una equipació gens discreta (de

al campionat de Catalunya.

color taronja) i també tenim capitana, la Leiza Hernández de 4t.

Està sent una experiència nova i molt bona, només esperem que

Cinc equips formen part d’aquesta lliga de futbol femenina: l’INS

aquest gran equip l’any vinent segueixi endavant.

SORTIDA A MOLLERUSSA ESTHER DUCH (4t ESO). El passat 10 de maig els alumnes de

llarga, competició que van guanyar l’Oriol Morales i l’Alba Brunet

3r C i de 4t van visitar un institut de Mollerussa on cursen cicles

de 4t. I, per últim, vam passejar en cavalls en un circuit tancat i

formatius. Els alumnes que feien el Cicle Formatiu de Grau Mitjà

vam haver de fer-los córrer, passejar fent ziga-zaga i al final ens

de Conducció d’Activitats Físicoesportives en el Medi Natural

van fer posar de costat, d’esquena, de genolls i els més atrevits es

van ser els nostres professors durant l’estada al centre. Ens van

van posar drets a sobre de la sella. Després d’aquestes activitats,

preparar tres activitats. La primera consistia en una mini gimcana

vam dinar en una zona amb jardí al costat de l’institut. Ens ho vam

amb bicicletes. La segona prova era una cursa d’orientació bastant

passar molt bé.

La Revistola

5


BENVINGUTS! Aquest darrer número de la revista us volem presentar quatre alumnes

més dur va ser aprendre l’idioma i acostumar-se a l’horari i a una nova

que han arribat nous al centre durant aquest curs i, a més a més, han

manera de viure, però amb el pas dels mesos tot s’ha tornat més fàcil.

hagut d’aprendre una llengua nova. Creiem que és interessant que

M’agrada menjar pizza i macarrons. També m’agrada molt jugar a futbol.

conegueu qui són, d’on vénen i com es trobem aquí.

Aquest hivern ho vaig passar malament perquè no estava acostumat a

Ells són l’Alejandra Cardozo de 3r, l’Andrés Cardozo de 2n, el Mohammed

tant de fred. Espero que aquest estiu, que serà el primer que passo aquí,

Belmadani de 2n i el Vlad Yasinskiy de 4t. Aquest últim ha hagut de tornar

m’ho pugui passar molt bé.

al seu país per motius familiars. MOHAMED. Em dic Mohamed, tinc ALEJANDRA. Em dic Alejandra Cardozo i

quinze anys i sóc de Missouri, tot i que

tinc catorze any. Vaig néixer a Bogotà, una

vaig néixer a Rabat, una ciutat molt gran

ciutat molt gran del centre de Colòmbia. Fa

del centre del Marroc. Fa quatre mesos

nou mesos que vaig arribar a Catalunya.

que visc als Pallaresos amb els meus

Enyoro moltes coses del meu país, com

pares i els meus germans. M’agrada

els meus amics, familiars i, sobretot, el

viure aquí, m’agrada la platja i el menjar.

meu institut. Per mi, no són fàcils aquestes

Estic molt content d’estudiar a l’Institut

coses, se’m fa molt difícil adaptar-me, però

Els Pallaresos, estic aprenent molt i ja

crec que tot és qüestió de temps.

parlo una mica el català.

Tot és nou: nou institut, nous companys, VLAD. Em dic Vlad i sóc d’Ucraïna. Jo

nous professors i una nova manera d’estudiar. Jo no sabia que aquí es parlava el català. I el castellà que es parla

tinc quinze anys i fa 6 mesos que visc a La Secuita amb el meu pare i

aquí és una mica diferent del colombià.

la meva mare. Quan vaig arribar a Catalunya estava molt trist perquè

Ara puc dir que ja entenc tot el que em diuen, tot i que al principi em

trobava a faltar els meus amics i no sabia parlar ni català ni castellà.

pensava que seria molt més difícil.

El primer mes va ser molt difícil. Catalunya m’agrada molt, tot és nou i interessant, també m’agrada que hi ha molt de futbol i també m’agrada

ANDRÉS. Hola, jo sóc l’Andrés David Cardozo. Vinc de Colòmbia i tinc

el mar i el menjar d’aquí.

catorze anys. Porto vuit mesos aquí. Quan vaig arribar a Catalunya, el

FEM MATEMÀTIQUES POL SOLANAS (1r ESO C). El dimecres 6 d’abril quatre alumnes de primer d’ESO, l’Ariadna Gómez, la Laber García, la Xènia Sumoy i el Pol Solanas, van anar a Sant Carles de la Ràpita per tal de participar en el concurs Fem Matemàtiques, acompanyats del professor Jordi Irazuzta. Van sortir de la plaça Imperial Tarraco a les 8.30 del matí i, una hora més tard, van arribar a l’Institut Els Alfacs. Es van realitzar diverses proves, la primera a l’institut i la resta al port de Sant Carles de Ràpita. Els alumnes van haver de resoldre problemes matemàtics relacionats amb els elements del port, com ara dibuixar un carril bici. Després de dinar, van descansar una mica i van tornar a l’institut per fer l’última prova individualment. Tot i no haver guanyat, els alumnes s’ho van passar d’allò més bé i va ser una experiència molt interessant.

La Revistola

6


LA FESTA MAJOR AIDA ROCA i GEMMA VIRGILI (1r ESO). El dijous 28 d’abril era

A partir de les tres de la tarda es van fer els partits de futbol i

un dels dies més desitjats del curs al centre, tant per als professors

korfball. També vam rebre la visita de la Víbria de Tarragona, un

com per als alumnes. I és que aquell mateix dia arribava l’esperada

dels elements més representatius del bestiari de foc de les nostres

Festa Major. Vam començar amb una cercavila pels carrers dels

terres. Ens van explicar la història d’aquest animal de foc i les

Pallaresos, acompanyats del drac i del so de les gralles i tambors,

funcions de cadascun del petards que s’utilitzen als correfocs.

com si d’una trobada gegantera es tractés.

A les cinc, tots vam tornar cap al centre, comentant punts i posicions

Un cop vam arribar a les pistes dels Hostalets, vam participar en les

aconseguits durant les olimpíades.

olimpíades. Cada equip estava format per deu membres i cadascú feia un esport diferent com ara korfball, llançament de pes, xuts a la

TALLERS, CURSES I PREMIS LITERARIS

porteria, curses de velocitat, bitlles catalanes, etc.

L’endemà, durant les primeres hores del matí es van realitzar tallers,

El primer esbarjo va ser a dos quarts de dotze, hora en què

dirigits per alguns professors o col·laboradors. Els tallers van ser

tranquil·lament vam esmorzar i ens vam relaxar després de tot

molt variats: de ioga, perfums, balls, màgia, cuina, màscares,

l’enrenou.

decoració de fotografies, etc.

A les dotze en punt vam començar les curses de relleus, amb

Després, a les onze es va realitzar el cross distribuïts en categories:

competitivitat entre totes els equips de l’institut. La pista era de tres

els grans, els professors i juvenils, els cadets i, finalment, els

carrils i en cada equip hi havia dos nois i dues noies. La resta de

infantils.

companys s’ho mirava i animava des de les graderies.

Quan vam acabar el cross, es van entregar els trofeus i, tot seguit,

Després de les curses de relleus, a dos quarts de dues, vam fer

també es va fer entrega dels premis del concurs literari.

un dinar de pícnic i vam córrer, jugar i xerrar com si estiguéssim

A la una, com sempre tots vam tornar cap a casa a descansar

d’excursió.

després d’haver viscut dos grans dies de Festa Major.

La Revistola

7


La Revistola

8


CONCURS LITERARI Com cada any, el Departament de Llengües ha celebrat el Concurs

Premi de Poesia 4t d’ESO

Literari de Sant Jordi. Durant la segona jornada de Festa Major es van

Eudald Roca i Tere Rojo.

entregar els premis als guanyadors d’aquest certamen literari.

Llengua castellana

Llengua catalana

Premi de Narrativa 1r d’ESO

Premi de Narrativa 1r d’ESO

Magina Basallote

Xènia Sumoi amb L’única supervivent, Gemma Virgili amb En Pau

Premi de Narrativa 2n d’ESO

torna a ser feliç, David Cabré amb El bonic color del diamant i Aida

Ivan Canales i Ana Mora

Roca amb La colla dels koales catalans.

Premi de Poesia 3r d’ESO

Premi de Narrativa 2n d’ESO

Àlex Botella

Marina Terenti amb Amor etern, Meritxell Gómez amb La història d’un

Llengua anglesa

nàufrag i Jesús Sánchez amb Imaginació al poder.

Concurs de punts de llibre

Premi de Poesia 3r d’ESO

Alba Díaz (1r d’ESO), Marc Ortega (2n d’ESO), Clàudia Martí (3r

Ivan Pàmies amb X - 9x + 18= 0

d’ESO) i Víctor Martínez (4t d’ESO).

2

La Revistola

9


TROBADA DE CORALS A MANRESA JOAN MANETAS (1r ESO). El dia va començar compartint l’autobús amb l’institut Tarragona. Durant el viatge, molt bon rotllo: cantàvem cançons junts, xerràvem i escoltàvem música. Quan vam arribar a l’estació d’autobusos de Manresa, vam baixar i xino-xano vam anar cap a l’església on havíem d’actuar. Era una església molt moderna. Vam ser els penúltims en actuar. Tot i estar molt estrets, l’actuació va ser molt bona. Vam tocar ″Camins″ de Sopa de Cabra i ″La rambla″ de Quimi Portet. Després de l’actuació vam pujar a l’autobús per anar al pavelló de l’Assignia Manresa de bàsquet. Quan vam entrar hi havia un ambient millor que en un partit de l’ACB. Primer van anomenar totes les corals participants i després vam fer l’últim assaig. Van sortir els Gossos i van tocar les cançons ″Tens un amic″ i ″Corren″. Abans de començar a cantar tots junts, va aparèixer pel mig del passadís el Mikel Iglesias, l’actor que interpreta l’Ignasi de ″Polseres vermelles″. I després, l’actuació conjunta de totes les corals participants en

Abans d’arribar a l’institut, vam parar a una estació de servei a dinar. Quan vam arribar, al final del carrer vam veure l’autobús dels nostres companys que havien anat a Barcelona.

la trobada. Imagineu-vos 11.000 persones cantant alhora; va ser impressionant.

MERCATEC ABEL APARICIO. Durant els dies 12, 13 i 14 de maig es va celebrar

articulat.

al Campus de la Universitat Rovira i Virgili el tercer MERCATEC,

Divendres alguns alumnes de 1r van poder visitar el MERCATEC

exposició dels projectes de tecnologia fets per alumnes d’ESO i

i també van participar en uns tallers sobre robòtica i cuina solar.

Batxillerat. En aquesta edició es van presentar 68 projectes de

Dissabte va ser un dia de portes obertes i van assistir els alumnes

tretze instituts.

expositors amb les seves famílies. Finalment es va fer l’acte de

Dijous es va fer la presentació dels treballs davant del públic.

cloenda amb l’entrega de diplomes.

Els alumnes de 2n, Aleix Marmany, Marc Guivernau, Paula Porta

Des del Departament de Tecnologia us animen a preparar nous

i Florencia Techera, van presentar una màquina d’impressió

projectes per presentar al 4t Mercatec que se celebrarà el pròxim

serigràfica manual i els alumnes de 4t, Joan Canela, Eudald Roca,

any.

Teresa Rojo, Camila Roscitto i Rubén Trujillo, un braç hidràulic

La Revistola

10


EL QÜESTIONARI Abans d’acabar el curs us presentem el qüestionari que ens han respost dos professors del centre: la Roser Guasch, professora de català, i el David Climent, professor de ciències. ROSER GUASCH

L’animal que prefereixes...

El principal tret del teu caràcter... La comprensió. Bé, sempre em diuen

M’encanten les sargantanes,

que sóc molt comprensiva!

entre les pedres d’un marge, i

La qualitat que valores més d’un noi... La tendresa.

les orenetes.

La qualitat que valores més d’una noia... La valentia.

Les teves lectures preferides...

El que més aprecies dels teus amics... La fidelitat. Saber que hi són.

En aquest qüestionari no hi caben. En trio dues a l’atzar: la poesia de

El teu defecte principal... Somniar en excés.

Gabriel Ferrater i l’obra de Maria Àngels Anglada, una autora que he

La teva activitat preferida... Llegir i escriure.

treballat molt i que encara investigo!

Seria la teva desgràcia més gran... No saber encaixar la desgràcia. La

La teva música preferida... Mozart, Chopin, Bach, Sting, Madeleine

vida està plena de gràcies i desgràcies. Dues cares de la mateixa moneda.

Peyroux, Lax’n Busto, La Pegatina... Tot té el seu moment.

El que no t’agrada del teu aspecte físic... Haver de portar ulleres. No

La teva pel·lícula o programa de televisió preferit... Una pel·lícula

m’agrada gens!

catalana, del director Pau Freixas, que he vist recentment: “Herois”.

El que voldries ser... De petita sempre em deien: “Tu seràs professora.” I

Els teus herois o heroïnes de ficció... La Pippi Langstrum!

jo deia que no. I ja ho veieu!

Els teus herois o heroïnes de la vida real... Totes les persones

El país on voldries viure... Hi ha algun país millor que aquest? Aquí... ho

que fan que el món sigui millor.

tenim tot!

El que detestes per sobre de tot... Les faltes d’ortografia. Sobretot

El color que prefereixes... El groc de la llimona madura, el del blat a punt

quan les trobes en documents oficials, en un llibre, a TV3, ...

de segar, el d’un gelat de vainilla, el groc del paper d’una carta d’amor...

Un do que voldries tenir... Saber dibuixar tan bé com ho fan

El menjar que més t’agrada... Ui! És fàcil! L’escudella que fa la meva mare.

alguns alumnes!

DAVID CLIMENT

El país on voldries viure... Qualsevol en el qual estigués ben

El principal tret del teu

acompanyat.

caràcter... No en tinc ni

El color que prefereixes... Verd, en totes les seves tonalitats.

idea, però potser que treballo

El menjar que més t’agrada... Un que fan al meu poble, uns pebrots

bastant, crec que sóc bastant

farcits d’arròs, “bajoques farcides”.

actiu.

L’animal que prefereixes... El hàmster que no s’ha de treure a

La qualitat que valores més

passejar.

d’un noi... Que sigui molt

Les teves lectures preferides... Sobre tot llegeixo còmics, però com

pelut (“el hombre y el oso

que l’Irazuzta ja va dir les seves preferències, no cal repetir-se.

cuanto más feos...”).

La teva música preferida... M’agrada tot tipus de música, des del

La qualitat que valores més d’una noia... Que sigui molt peluda

punk a la bossa nova, però segurament la música que més escolto és

(igualtat de sexes).

la “indie” (REM, Teenage Fan Club, Pixies,...).

El que més aprecies dels teus amics... Que sàpiguen aguantar-me,

La teva pel·lícula o programa de televisió preferit... ”El gran

puc arribar a ser molt pesat.

Lebowski” o qualsevol altra dels germans Coen.

El teu defecte principal... De vegades sóc una mica xulo, m’agradaria

Els teus herois o heroïnes de ficció... Els que van a treballar a

saber estar callat de tant en tant.

qualsevol lloc (avui en dia no estar a l’atur és gairebé ficció).

La teva activitat preferida... Sense cap mena de dubte llegir, encara

Els teus herois o heroïnes de la vida real... Els mateixos que he dit

que m’agraden altres coses com el bàsquet, la música, passejar,...

abans.

Seria la teva desgràcia més gran... No tenir cap motiu pel qual

El que detestes per sobre de tot... Que vulguin fer-me passar per

aixecar-me.

ximple.

El que no t’agrada del teu aspecte físic... Sóc molt baix, bé parlem

Un do que voldries tenir... M’agradaria defecar or (que s’adonin els

clar sóc un nan, un gremlin.

meus alumnes que he utilitzat la terminologia correcta).

El que voldries ser... ”Llegidor”, que em paguessin per llegir. La Revistola

11


Amb el suport de:

Ajuntament dels Pallaresos Regidoria de Medi Ambient i Comunicaci贸

La Revistola,9 juny 2011  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you