Page 85

Det perfekte smykket

Gullsmed

har både med annonsering, sosiale medier

en spesiell kunde i bakhodet når vi velger

og aller helst skal det være gullsmykker. For

og nettbutikken å gjøre.

ut et smykke. Nå har vi dessuten nettopp

noen år siden fikk nemlig gult gull sin store

– Dette gir oss muligheten til å fokusere

kommet tilbake fra en stor innkjøpsmesse

renessanse.

mer på personlig service også i nettbutik-

i München. Det er gøy å la seg inspirere

– Det er gult gull vi selger aller mest av. Det

ken, noe som kan være en utfordring.

eneste unntaket er forlovelsesringer

Mange av jentene som jobber i

hvor det fremdeles går mest i hvitt

butikken er dessuten veldig dyktige

gull. Dette henger sammen med

med Instagram og legger ofte ut

at folk er opptatt av å kjøpe forlo-

innlegg der.

velsesringer med diamanter i god

Det blir gjerne sånn at man må

kvalitet og diamantene kommer best

gjøre det meste selv når man driver

frem med hvitt gull, sier Christina og

selvstendige butikker og ikke er en

Anniken.

del av en kjede. En annen fordel er

Gullplater med navn eller initialer er

at man selv får velge vareutvalget.

fremdeles veldig populært. Mange

Dermed finner du ofte smykker hos

velger også små anheng med gutte-

Gullborgen som du ikke finner alle

eller jentefigurer som symboliserer

andre steder. Da IN magasinet var

barna. Du kan gjerne ha flere smyk-

på besøk hadde de også besøk av en

ker sammen eller flere anheng på

leverandør fra Spania og var i full gang med

på slike messer og se hvilke trender som

det samme kjedet. De store gullkjedene er

å velge ut nye kolleksjoner.

gjelder ellers i Europa.

dessuten tilbake og det er fremdeles trendy

– Vi velger ofte små leverandører, i tillegg

med mange tynne gullarmbånd sammen. Nå

til at vi designer en del selv. Mange av våre

Smykker med mening

er i tillegg perler på vei tilbake, en trend som

leverandører kommer fra Spania, Belgia

Også innen smykkeverdenen er det skiftende

også er på vei til Norge.

og Frankrike. Vi vet hva mange av kundene

trender. Akkurat nå er det få ting som er mer

– Det skal gjerne være ulike størrelser på

våre har lyst på og det hender ofte at vi har

trendy enn personlige smykker med mening,

perlene og de skal helst ikke være perfekte.

Nº1 2020

85

Profile for IN magasinet

IN_Oslo_01-2020  

Vårutgaven av IN magasinet for Oslo 2020

IN_Oslo_01-2020  

Vårutgaven av IN magasinet for Oslo 2020

Profile for inmag
Advertisement