Page 42

Kultur & underholdning

Fotoutstilling

Kilde: Norsk Teknisk Museum | Foto: Teigens fotoatelier / DEXTRA photo

Fotoutstilling om et omstridt kvartal REGJERINGSKVARTALET, EN FOTOUTSTILLING OM ET OMSTRIDT

som var hovedfotograf i Teigens fotoatelier fra femtitallet, tok bildene

KVARTAL, ER ÅPEN FOR PUBLIKUM PÅ NORSK TEKNISK MUSEUM

av byggene. Samtlige bilder som Teknisk museum har fra dette

TIL 31. DESEMBER 2020.

arbeidet skal vises i utstillingen. – Fotoene er fra samlingen DEXTRA Photo. Utstillingen skal gi

Etter terrorangrepet mot regjeringskvartalet 22. juli 2011, har disku-

innblikk i endringene i kvartalet gjennom tidene. De som besøker

sjonene om bevaring av det gamle og bygging av det nye regjerings-

«Regjeringskvartalet» får også muligheten til å «bli med inn» i

kvartalet rast. Nå er det vedtatt at Y-blokka skal rives. Med dette som

bygningene de fleste bare har sett fra utsiden, sier kurator for utstil-

bakteppe utvikler Norsk Teknisk Museum fotoutstillingen, Regjerings-

lingen, Arne Langleite.

kvartalet, med museets materiale fra området. – Teknisk museum sitter på en mengde foto, som gir innblikk i

Dextra Photo

områdets historie, som vi gleder oss over å vise. Vi tar ikke stilling i

Fotosamlingen, DEXTRA photo, eies av Sparebankstiftelsen. Samlin-

rivingsdebatten, understreker direktør Frode Meinich.

gen er deponert hos Teknisk museum. Den inneholder hovedsakelig

– For oss er det viktig å formidle en fantastisk fotosamling fra den

bildene etter profesjonelle fotografer, med hovedtyngden på 50- 60- og

tiden regjeringskvartalet ble bygget. Bildene viser både kvaliteter

70-tallet. Ved siden av Teigens fotoatelier er fotografer som Paul A.

ved bygningene, men også utfordringer knyttet til utvikling av

Røstad, Sohlberg foto, Knudsens fotosenter, Frits Solvang og Finn

byrommet før og nå.

Bergan verd å nevne. Disse representerer fotografiske sjangere som arkitektur, mote, teater, reklame, natur og landskap, design og

Arkitekturfoto

bildebyrå. Samlingen inneholder anslagsvis 1,9 millioner fotografier,

Utstillingen tar utgangspunkt i fotografiene etter Teigens fotoatelier,

i tillegg til film, teknisk utstyr og arkivmateriale. Noe av samlingen er

sannsynligvis det viktigste arkitekturfotofirmaet i Norge etter krigen.

digitalisert tilgjengelig for fri benyttelse på Digitalt museum.

Erling Viksjøs arkitektkontor tegnet både H- og Y-blokka. Truls Teigen,

42

Nº1 2020

* Med forbehold om at Corona-viruset medfører avlysninger og stengte steder på ubestemt tid.

Profile for IN magasinet

IN_Oslo_01-2020  

Vårutgaven av IN magasinet for Oslo 2020

IN_Oslo_01-2020  

Vårutgaven av IN magasinet for Oslo 2020

Profile for inmag
Advertisement