Page 38

Interiør & design

Nytt fra Louis Poulsen

stolene «Svanen» og «Egget» skulle neppe

et kontor eller et utstillingslokale. Uansett

sin egen lysspredning ved hjelp av en buet

trenge noen videre presentasjon. Ei heller

plassering sikrer lampen et jevnt, feilfritt og

glassinnsats, innebygget i og tilpasset hver

lampeserien «AJ».

stemningsfullt lys.

av skjermene. – Lampens fremste kjennetegn er det or-

AJ-lampen laget Arne Jacobsen i samarbeid med den danske belysningsprodusenten

En ny klassiker er født

ganisk formede glasset som sitter perfekt

Louis Poulsen. De hadde begge sin opprin-

Med sine mange lamper signert størrelser

under kjeglen som en liten vanndråpe;

nelse i den skandinaviske designtradisjonen

som Arne Jacobsen, Verner Panton og Poul

formet av fysikk og de sammenhengende

der form følger funksjon, og AJ-lampen er

Henningsen kunne trolig Louis Poulsen lent

kreftene i naturen, forteller leder for BIG

intet unntak.

seg trygt mot sin opprinnelige portefølje og

Ideas Jakob Lange.

levd godt med det. Det gjør de ikke. Firmaet

På denne måten sikrer de karakteristiske

I Jacobsens ånd

tror fortsatt på lidenskapelig håndverk, men

kjegleformede skjermene et fint og blendfritt

I løpet av 2020 gjeninnfører Louis Poulsen

innleder like gjerne samarbeid med mer

nedadgående lys. De ulike versjonene åpner

de opprinnelige AJ Bord Mini og AJ Royal for

moderne designere og formskapere. En av

også for utallige kombinasjoner i ethvert

å feire 60-årsjubileet for åpningen av SAS

disse er BIG (Bjarke Ingels Group), grunnlagt

interiør. I restauranter som i møtelokaler.

Royal Hotel i København. Videre lanseres

i 2005. BIG Ideas, BIGs teknologidrevne

Pendlene er like vakre i ensom majestet, og

alle versjonene av AJ-lampen på nytt i rust-

spesialproduksjon, lager lamper og andre

vil gi et enklere og mer intimt lys i alle hjem.

fritt stål. Igjen blir det flotte lyset, samt den

typer digitale prosjekter som underbygger

Lampene har dessuten en diskré ensar-

minimalistiske og karakteristiske formen

BIGs design, bygninger og ideer. Det mest

tet åpning på toppen som lar litt av lyset

fremhevet – helt i Arne Jacobsens ånd. I til-

kjente bygget i Norge er kunstmuseet The

strømme forsiktig oppover og dermed frem-

legg er tre nye spesialfarger kun å få kjøpt i

Twist – Kistefos på Jevnaker som har fått

heve den spesielle strukturen i ledningen.

2020: Original Grey, Pale Rose og Ultra Blue.

stor internasjonal oppmerksomhet.

For Louis Poulsen har målet alltid vært å

AJ Royal er tilgjengelig i hvit, i sine to

I år presenterer Louis Poulsen og BIG Ideas

skape behagelig stemning; en god atmos-

originalstørrelser. En ny, mindre versjon vil

sitt andre samarbeid i form av en omfattende

fære som påvirker så vel mennesker som

også bli introdusert i 2020; det samme vil

ny lampeserie. Den er blitt kalt Keglen og

steder.

den originale serien i svart. Den beholder

kjennetegnes av sin særegne design, samt

Med Keglen tyder alt på at selskapet nok

sitt klassiske, grafiske utseende – uavhengig

klassiske og overlegne lyskvalitet. Keglen-

en gang har presentert en klassiker: Like

om den lyser opp et spisebord, brukes på

serien består av fire pendler som hver gir

vakker; like funksjonell. For øyet og for rom.

38

Nº1 2020

Profile for IN magasinet

IN_Oslo_01-2020  

Vårutgaven av IN magasinet for Oslo 2020

IN_Oslo_01-2020  

Vårutgaven av IN magasinet for Oslo 2020

Profile for inmag
Advertisement