Page 189

Plastisk kirurgi

Helse & velvære

«Det har vært mye omtalt i media om det å operere seg i utlandet. En del pasienter tar dessverre mye hensyn til pris, og har kanskje tillit til at en plastikkirurg er flink uansett. Men sånn er det dessverre ikke.» Dr. Øyvind Borch Bugge ved Bugge og Bærum Plastikkirurgi

kanskje tillit til at en plastikkirurg er flink

lig forstår jeg ikke at noen er villige til å ta

sjon i forkant av en eventuell operasjon.

uansett. Men sånn er det dessverre ikke.

den risikoen det er å operere seg i utlandet,

Forventninger om resultat må avklares med

Det er stor variasjon innad i bransjen.

sier Bugge.

pasienten. Metodikken presenteres. Alt er en

Du kan selvsagt være heldig og havne i

prosess og ingenting overlates til tilfeldig-

hendene på en dyktig og seriøs plastik-

Nærhet til klinikken

kirurg i utlandet - men er du uheldig kan

Ideelt bør man bo eller befinne seg i nærhe-

konsekvensene bli store, sier Bugge.

ten av klinikken i tiden etter en operasjon.

Støtte de første dagene

Helst innenfor et par timers radius. Da kan

– Når selve operasjonen er i havn og det er

Resistente bakterier

man stikke innom, vise seg fram, og få en

på tide å dra hjem, vil jeg råde pasientene

Det kan være at man drar med seg resis-

bekreftelse på at operasjonen har vært vel-

til å alliere seg med noen som kan hente

tente bakterier (som ikke finnes i Norge),

lykket. At ting ser ut som de skal i forhold til

dem. Kanskje er man litt «omtåket» i

eller at det oppstår komplikasjoner etter en

hvor man er i prosessen.

etterkant, kanskje bandasjert, og det er ofte

operasjon.

– Jeg driver med dette hver dag, og ser jo

hyggeligere å bli hentet av noen du kjenner

– Da er man kanskje allerede tilbake i

med en gang om noe er galt. Det gjør man

enn å ta en taxi, foreslår Bugge.

hjemlandet, og de private klinikkene kan-

jo gjerne ikke selv. Jeg vet hvordan det

skje ikke så interessert. Man er langt unna

skal være. En allmennlege, og som ikke

kirurgen, vedkommende kan være vanske-

er vant til å se så mange tilfeller, gjør ikke

lig å få tak i på telefon/mail, og et offentlig

nødvendigvis det.

lite sykehus besitter ikke nødvendigvis

Får man ikke stukket innom klinikken fysisk,

tilstrekkelig kompetanse innen plastikki-

kan man alternativt sende bilder via telefon

rurgi, sier Bugge.

eller e-post, men det er uansett lurt å ha

Og kanskje det viktigste; Man er ikke

kirurgen innen rekkevidde.

forsikret. I Norge er man forsikret via NPE

– En operasjon innebærer alltid en viss

– Norsk Pasientskade Forsikring. Denne

risiko - selv om det sjelden oppstår kom-

forsikringen fungerer ikke i utlandet, og

plikasjoner. I hvert fall er det en sjeldenhet

reiseforsikringen gjelde ikke for operasjoner.

hos oss, sier Bugge.

– Det har vært en del stygge saker. Person-

Hos Bugge er det alltid en grundig konsulta-

hetene.

FAKTA

Bugge og Bærum Plastikkirurgi

• Adresse: Løkkeåsveien 3, 1337 Sandvika • Web: www.baerumplastikkirurgi.no • Facebook: www.facebook.com/baerumplastikkirurgi • Instagram: www.instagram.com/buggeogbaerumplastikkirurgi • Epost: post@baerumplastikkirurgi.no • Tlf: 67 53 00 00 • Åpningstider: Mandag - torsdag: 08.30 til 16.00 og fredag: 08.30 til 14.00 • Dr. Bugge er en del av Bærum plastikkirurgi. • Web: www.buggeplastikkirurgi.no • Facebook: www.facebook.com/BuggePlastikkirurgi • Epost: post@buggeplastikkirurgi.no • Tlf: 41 44 44 44

Nº1 2020

189

Profile for IN magasinet

IN_Oslo_01-2020  

Vårutgaven av IN magasinet for Oslo 2020

IN_Oslo_01-2020  

Vårutgaven av IN magasinet for Oslo 2020

Profile for inmag
Advertisement