a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 187

Svane Kjøkkenet Oslo + Zett Interiørdesign

Interiør & design

Hva er temaene i det innledende og første møte?

Så står materialvalg for tur, det er gulv,

tenkt på, men som oppstod i et tett og nært

dører, fonter på fast innredning og trapp,

samarbeid med en bred og unik kompetanse

– Det starter med å forstå hva ambisjonen

alle disse valg skal avstemmes med møbler,

hos Svane Kjøkken og Zett interiørdesign.

er, og er det vi kaller arealdisponering og

tekstiler og tepper.

– På disse årene opplever vi at nytten av

møbleringsplan; Det vil si: Skal vegger ned

• TIPS: Forberedelser til møtet er å frem-

denne unike kompetansen til store og små

og nye opp? Skal det åpnes opp mellom

skaffe en god plantegning over rommene, og

utfordringer har etablert en opplevelse av

rom? Strukturelle endringer er det første

plantegning er et av de viktigste verktøyene

å komme til noe mer enn bare en kjøkken-

som må avklares.

for en interiørarkitekt.

butikk.

Neste skritt er det mange er opptatt av og

Inspirasjonsbilder fra rom som har en stem-

Det betyr at du som kunde kan velge Svane

som er viktig for å skape gode rom, nemlig

ning du kan like er også et godt utgangs-

Kjøkken eller Zett, eller kanskje begge, det

en belysningsplan. For å utarbeide en god

punkt, det er ofte vanskelig å sette ord på

er det du som til slutt bestemmer. Uansett

belysningsplan må møbleringsplanen på

det en liker.

vil vi hjelpe deg med løsninger som blir slik

plass. Det er viktig for å kunne se hvor

• HUSK AT: Spennende løsninger er ofte en

du ønsker deg.

forskjellige lyskilder skal være. Alle rom

modningsprosess. – Velkommen!

skal ha allmennbelysning, lys for å lese og forskjellige stemninger?

Svane Kjøkken og Zett Interiørdesign:

Det som kjennetegner en god belysnings-

– I 2020 er det fem år siden vi startet vårt

plan er rom som har både lys og skygger i en

tette samarbeidt.

god miks. Etter den innledende runden med

Det å bygge hus, det å renovere, det å

arealdisponering, møbleringsplan og belys-

investere i kjøkken, bad og garderober er

ningsplan, er grunnlaget for det funksjonelle

store valg som krever en god plan for det

og alle linjer i rommene lagt.

aller beste resultat, et resultat du ikke hadde

arbeide, men også viktig er: Hvordan få

FAKTA

Svane Kjøkkenet Oslo + Zett Interiørdesign

Adresse: Karenslyst alle 50, Skøyen, 0279 Oslo Telefon: 90 19 16 41 E-post: tove.seberg@zett.as Web Svane: zett.as Web Svane: no.svane.com/butikker/oestlandet/oslo

Nº1 2020

187

Profile for IN magasinet

IN_Oslo_01-2020  

Vårutgaven av IN magasinet for Oslo 2020

IN_Oslo_01-2020  

Vårutgaven av IN magasinet for Oslo 2020

Profile for inmag
Advertisement