Page 178

Nytt om bil

Audi e-tron

Kilde/foto: Audi

Norges mest solgte bilmodell I 2019 BLE AUDI E-TRON NORGES MEST

og ikke minst stor etterspørsel legger til

ser både i statistikker og på veien av e-tron

SOLGTE SUV. I DEN FØRSTE MÅNEDEN

rette for at vi tror dette blir et rekordår for

gleder mange, sier Sinervo.

AV 2020 BLE DEN ELEKTRISKE SUV-EN

Audi, sier hun.

NORGES MEST SOLGTE BILMODELL,

2019 ble også et godt år for Audi i Norge.

Leverte ut 999 biler i januar

UANSETT KLASSE.

Forventningene til lanseringen av merkets

Totalt leverte Audi Norge ut 999 biler i januar.

første helelektriske bil, Audi e-tron 55, var

Det er merkets beste måned noensinne i

Når januar skulle oppsummeres viste utle-

store, men mottakelsen i markedet svarte til

Norge, og Audi e-tron ble månedens mest

veringsstatistikkene at Audi e-tron og Audi

forventningene. Mot slutten av året ble også

solgte elbil, mest solgte SUV og mest solgte

fortsatte fremgangen. I tillegg til å være den

e-tron 50 lansert, med en startpris på kroner

modell totalt.

mest utleverte bilmodellen i hele det norske

499.000. Totalt i 2019 ble Audi e-tron Norges

Men det er ikke bare elektriske nyheter fra

markedet, bidrar e-tron til at Audi har en

mest solgte SUV, en klasse som ellers domi-

Audi, som også satser videre på Audi Sport

historisk god markedsandel. Og det før alle

neres av biler med forbrenningsmotorer.

og merkets RS-modeller.

de fire variantene av elbilen er i markedet.

I november 2019 ble Audi e-tron Sportback

– Vi har åpnet for bestilling av en rekke

– Vi opplever enorm etterspørsel etter Audi

lansert på LA Motor Show, både som 50- og

spennende RS-modeller, som vi ser slår

e-tron, og vi er glade for at vi kan møte

55-variant, med et enda mer dynamisk og

særdeles godt an i markedet, spesielt nye

denne etterspørselen med solid produk-

coupé-aktig design. Da Audi Norge åpnet for

Audi RS 6 og RS Q8 som vi åpnet for i forrige

sjonskapasitet. Bilene kommer fortløpende,

salg av e-tron Sportback i slutten av samme

uke. Vi gleder oss over den gode starten, og

vi har biler klare på lager og nå tilbyr vi fire

måned, kunne de skilte med hele fire varian-

har all grunn til å tro at 2020 blir det beste

varianter som alle er attraktive modeller

ter av den populære helelektriske SUV-en.

året i Audi Norges historie, sier Sinervo.

i markedet, sier Elin Sinervo, Direktør for

– Vi selger ca. like mange e-tron 50 som

Audi Norge i Harald A. Møller.

e-tron 55. Vi ser dessuten at Sportback-ut-

Hun forbereder seg på at 2020 blir tidenes år

gavene, som kommer til Norge i april, også

for Audi i Norge.

er veldig ettertraktede. I januar begynte vi

– God tilgang til alle fire varianter av e-tron

å levere ut e-tron 50 i store volumer, og vi

178

Nº1 2020

FAKTA

Din nærmeste Audi forhandler

Dersom du ønsker å se nærmere på den populære Audi e-tron så kan du finne din nærmeste forhandler på: audi.no

Profile for IN magasinet

IN_Oslo_01-2020  

Vårutgaven av IN magasinet for Oslo 2020

IN_Oslo_01-2020  

Vårutgaven av IN magasinet for Oslo 2020

Profile for inmag
Advertisement