Page 166

Interiør & design

Tid for kjøkken

Tekst: Mona Gullstein | Foto: Engebretsen & Mona Gullstein

Spennende nyheter fra BORA Kjøkkenet er uten tvil et av husets viktigste rom. De siste årene har kjøkkenet utviklet seg mer og mer i retning av et allrom, gjerne med åpen løsning mot stuen. Dette stiller helt andre krav til både utforming og ventilasjon. Med benkeventilasjon fra BORA slipper du en stor og stygg kjøkkenhette som bråker og tar opp plass, samtidig som den mer effektivt fjerner damp og fettpartikler. BORA har nettopp lansert flere spennende nyheter og planlegger du å pusse opp kjøkkenet er det vel verdt å ta turen innom en av deres forhandlere! Har du pusset opp kjøkkenet er sannsyn-

BORA over 10 års forsprang på konkurren-

til Engebretsen.

ligheten stor for at du på et eller annet

tene, de har også over 60 patenter på sine

Det er Engebretsen som har agenturet for

tidspunkt i prosessen har irritert deg over de

teknologier. I dag finner du BORA over hele

BORA i Skandinavia. Selv om Engebretsen

store og stygge kjøkkenhettene. Velger du

verden og bare her i Norge har de hundrevis

kun selger til forhandlere så er alle vel-

benkeventilasjon fra BORA slipper du både

av forhandlere. Men det tyske selskapet

komne innom deres flotte showrom i Dram-

et uvelkomment blikkfang i kjøkkenet og

hviler slettes ikke på sine laurbær. BORA er

mensveien på Skøyen for en demonstrasjon.

ikke minst er de mye mer effektive enn en

kjent for et ekstremt fokus på detaljer og de

Her finner du også alle nyhetene fra BORA.

kjøkkenhette. En benkeventilator fra BORA

jobber kontinuerlig med å videreutvikle sine

fjerner nemlig damp, fettpartikler og lukt

produkter. I løpet av de siste månedene har

BORA Pure kåret til best i test

direkte fra pannen før det rekker å spre seg

de lansert flere nyheter.

En av de mest populære nyhetene er uten

i rommet. Det er med andre ord ikke rart at

– BORA har nå optimalisert hele sorti-

tvil den nye BORA Pure.

stadig flere har fått øynene opp for de mange

mentet sitt. Siden BORA kun driver med

– I høst ble den kåret til «best i test» blant

fordelene ved benkeventilasjon.

benkeventilasjon så kan de fokusere helt og

alle benkeventilatorene på det norske

Selv om det i dag er mange leverandører

holdent på disse. Med en benkeventilator

markedet. Den vant både på design,

som tilbyr benkeventilatorer så er det BORA

fra BORA er du garantert høy kvalitet i alle

funksjonalitet og pris. BORA Pure er vår

som har den originale. Og skal du først in-

ledd hvor absolutt ingenting er overlatt til

rimeligste variant og vi ser blant annet at

vestere i en så lønner det seg å gå for origi-

tilfeldighetene, forteller markedssjef Anne

mange unge kjøper denne. Unge er gjerne

nalen og ikke etterligningene. Ikke bare har

Hamar og Victoria Formo ved showrommet

opptatt av miljø, bærekraft og produkter

Det blir alltid en WOW-effekt når folk ser BORA for første gang forteller Victoria Formo og Anne Hamar på showrommet til BORA og Engebretsen.

166

Nº1 2020

Kokkene fra Fagn som lager mat til 550 kresne Michelin guide gjester på BORA Pure. Fra Michelin Guide Nordic Countries 2020 Star Revelation i Trondheim i februar 2020.

Profile for IN magasinet

IN_Oslo_01-2020  

Vårutgaven av IN magasinet for Oslo 2020

IN_Oslo_01-2020  

Vårutgaven av IN magasinet for Oslo 2020

Profile for inmag
Advertisement