Page 154

Nytt om bil

Mercedes-Benz

Tekst: Mona Gullstein | Foto: Erik Arnesen & Mona Gullstein

Salgs- og markedssjef Kenneth Gripp og digital markedskonsulent André Jaskiewicz.

Nyheter på løpende bånd fra Mercedes-Benz Det er ingen tvil om at Mercedes-Benz er et populært bilmerke her i Norge. Akkurat nå lanserer den tyske bilgiganten nye modeller på løpende bånd og det er mye glede seg til. Faktisk kommer det så mange spennende nyheter at Erik Arnesen Helsfyr dobler selgerstaben for å møte den store etterspørselen! Med en historie som strekker seg helt tilbake

og selvstendige merkeforhandleren for

spennende tid hvor det lanseres en rekke

til 1946 er Erik Arnesen et godt etablert navn

Mercedes-Benz i Oslo, forteller salgs- og

nye modeller. Dette har også ført til at Erik

i hovedstaden. Det hele startet opprinnelig

markedssjef Kenneth Gripp og digital mar-

Arnesen Helsfyr ruster opp for å møte den

i Akersveien 6, men allerede i 1958 flyttet

kedskonsulent André Jaskiewicz.

økte etterspørselen. Et av tiltakene har

bedriften til lokalene i Østensjøveien 12 på

– Erik Arnesen Helsfyr er en del av et større

vært ansettelsen av Kenneth som salgs- og

Helsfyr hvor de har holdt til siden. I 1962

konsern med til sammen tre forhandlere og

markedssjef.

ble Erik Arnesen Helsfyr forhandler for

tre merker; Volkswagen, Audi og Mercedes-

– Jeg ble hentet fra Trondheim for å hjelpe

Mercedes-Benz og kan dermed skilte med en

Benz. Her hos oss på Helsfyr har vi både nye

til å ruste opp for et større bilvolum. Vi

helt unik erfaring med dette bilmerket.

og brukte biler, nyttekjøretøy og verksted.

satser fremover og dobler selgerstaben. Vi

– Per dags dato er vi den eneste rene

Mercedes-Benz er akkurat nå inne i en

er i en prosess med å ansette mennesker

154

Nº1 2020

Profile for IN magasinet

IN_Oslo_01-2020  

Vårutgaven av IN magasinet for Oslo 2020

IN_Oslo_01-2020  

Vårutgaven av IN magasinet for Oslo 2020

Profile for inmag
Advertisement