Page 1

Cílem kurzu je seznámit frekventanty s využitím zážitkových aktivit a interaktivních přednášek se základní terminologií (inkluze, heterogenita, identita), principy inkluzivního vzdělávání, vybranými efektivními nástroji a metodami inkluzivní pedagogiky, důvody pro její širší implementaci, legislativním rámcem vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. TÉMA SEMINÁŘE:   

Seznámení s pojmy inkluze, heterogenita, identita Seznámení se základními principy inkluzivního vzdělávání, s jeho etickými, ekonomickými a sociálními přínosy Prezentace právních aspektů inkluzivního vzdělávání v ČR , organizačních forem vzdělávání žáků se SVP a podpůrných a vyrovnávacích opatření, které umožňuje současná legislativa Rozbor finančních aspektů inkluzivního vzdělávání, možnosti financování opatření vedoucích ke zvýšení otevřenosti školy, zdroje prostředků státního rozpočtu, možnosti čerpání jiných finančních prostředků Představení příkladů dobré praxe v inkluzivním vzdělávání v ČR, jejich diskuse

LEKTOR: Mgr. Pavel Košák je absolventem CMTF UP v Olomouci. Působí jako koordinátor

vzdělávání programu Varianty, Člověk v tísni, o.p.s., lektor a trenér IKV pro pedagogy a úředníky, vede tréninky v ČR a na Slovensku. Absolvoval Kurz lektorských dovedností a další kurzy zaměřené na pedagogiku a práci s mládeží. V roce 2012 ukončil dvouletý výcvik Dobrodružství s kulturou Česko-německého kurzu v oblasti transkulturního učení (přístup ATCC). Zájemci se mohou přihlásit přímo zde emailem: klara.doudova@clovekvtisni.cz nejdéle do 28. 3. 2014.

letak_kurzu_proc_inkluzivni_vzdelavani_ujep  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you