Бюлетень 5

Page 1

Сільський туризм: партнерство заради сталого розвитку Полтавського району

Бакота – один з найбільш недооцінених туристичних об'єктів України. Попри те, що вона входить до більшості туристичних рейтингів України, про неї знають одиниці, ще менше її бачило на власні очі. А подивитися там справді є на що. Бакота – колись легендарне місто з тисячолітньою історією, велич якого підірвав розвиток Камянця-Подільського. Однак сьогодні від минулої слави лишилися лише залишки печерного монастиря, а туристів туди приваблює неймовірна затока, що утворилася внаслідок штучного затоплення кількох сіл водами Дністра у 1981 році. Неймовірні кам'яні кручі в поєднанні з чистим водяним плесом (а глибина в окремих місцях сягає 50 метрів) становлять справді неймовірне видовище. Археологічні розкопки свідчать, що з найдавніших часів вздовж берегів Дністра на цьом у місці розташовувал ося безліч язичницьких святилищ і капищ, а також курганні жіночі поховання, що свідчить про щ і л ь н у з а с ел е н і с т ь ц и х те р и то р і й , починаючи з доісторичних часів. Існує також частк ово підтверджена підводними дослідженнями легенда про семисаженний к а м ' я н и й в і д б и т о к с т о п и Буд д и , щ о знаходиться зараз на дні річки Смотрич. Однак, тоді як легенда про стопу Будди є недоведеною, абсолютно достеменно відомо, що на цих територіях було дуже багато мамонтів. Так і сьогодні, практично кожен бажаючий, може відкопати рештки мамонтів, якими тут щедро усипана земля. Вперше Бакота згадується в літописі 1024. У XIII столітті - велике місто, найважливіший політико-адміністративний центр

4

Дністровського Пониззя (з XIV століття П о д і л л я ) , я к е в х о д и л о д о Га л и ц ь к о Волинського князівства. У XII столітті Бакота займала площу близько 10 гектарів, в ній жило близько 2,5 тисяч чоловік. Перша згадк а про скельний чоловічий монастир зафіксовано в київському літописі 1362 року, де той згадується як «давно існуючий». За Іпатіївським літописом, у 1255 р. містом заволоділи монголи. Ченці і жителі міста сховалися від нападників в лабіринті монастирських печер. Загарбники пропонували вийти, здатися і відректися від віри, але не досягнувши успіху в переговорах, засипали вихід величезним камінням, тим самим заживо поховавши населення в його прит улк у. У 1258 році монголами був зруйнований Бакотський замок. На сьогодні Бакота - одне з наймальовничіших м і с ц ь Ук р а ї н и . В і д в і д а в ш и Б а к от у, в и отримаєте задоволення не менше, ніж від самого Кам'янця. Як добратися до Бакоти: Отже, для більшості туристів маршрут до Бакоти починається з Кам'янця-Подільського. Якщо ви маєте власне авто, то звичайно, що для вас проблеми доїзду не існує, тому цей пост для тих, що подорожує громадським транспортом. Сама відстань від Кам'янця до Бакоти становить 50 кілометрів чудового асфальтованого бездоріжжя. Дістатися до неї можна двома найпопулярнішими способами – автобусом та таксі. Автобус стартує з Автовокзалу і ходить за дуже незручним графіком. Вам треба виїхати у напрямку Старої Ушиці, попередивши водія, що вам потрібно до Бакоти, за годину-півтори він вас висадить у полі – треба буде пройти пішки ще три кілометри і ви побачите Бакоту. Спускаючись до води, варто оглянути залишки п еч е р н о го м о н а с т и ря . В с а м о м у к і н ц і маршруту, знаходиться кам'яний пляж, на якому можна скупатися. Вода там чиста та приємна. За виступом каменів, праворуч від пляжу, знаходиться ще один пляж, дістатися до нього не просто, але там ніколи нікого не буває, тож, якщо ви плануєте затриматися у Бакоті на кілька днів, варто на нього пробратися.

Контакти: Полтавська РДА: (05322) 56-07-69, 56-97-58 Відділ економіки Полтавської РДА: (05322) 2-26-84, 2-26-79, resursRDA@gmail.com

Підтримка місцевих ініціатив, спрямованих на розвиток сільських територій засобами сталого туризму планується здійснити в рамках проекту, адже в П ол т а в с ь к о м у р а й о н і облаштованої території для активного відпочинку немає. Реалізація такого проекту сприятиме зміцненню здоров'я, вихованню молоді, формуванню У жовтні 2013 року громадські б е р е ж л и в о г о с т а в л е н н я д о організації Полтавщини мали змогу навколишнього середовища. взяти участь у конкурсі проектних Проект «Створення сільської заявок на отримання гранту «Підтримк а місцевих ініціатив, туристичної агенції «Зелені хутори спрямованих на розвиток сільських Рунівщини» (ГО «Козацькі хутори») територій засобами сталого туризму. Проектом передбачено створення на Конкурс проводився Полтавською базі громадської організації сільської районною державною адміністрацією туристичної агенції «Зелені хутори в р а м к а х п р о е к т у « П і д т р и м к а Рунівщини», яка створюватиме та багатостороннього співробітництва просуватиме нові туристичні послуги з для розробки і впровадження місцевих активного відпочинку на селі. . Такі стратегій сталого розвитку в сільських послуги стимулюватиму громаду та громадах Полтавського району» за створюватимуть можливості для фінансової підтримки Європейського додаткового заробітку. союзу. За результатами конкурсу переможцями стали 7 проектів від Проект «Створення інтерактивного громадських організацій за такими музею історії олії» (ГО Ініціатива -13 ) Головною ідеєю дпроекту є створення напрямками: інтерактивного музею історії олії в Проект «Територія здоров'я» (ГО с. Мачухи, який стане не лише цікавою туристичною одиницею в Полтавському «Зелена хвиля» ) Облаштування відпочинкової зони районі., а й згодом може бути включений «Територія здоров'я» - створення в маршрути туристичних агенцій. місць відпочинку, облаштування Створення такого туристичного об'єкту самозайнятості членів волейбольного та футбольного сприятиме м а й д а н ч и к і в , б у д і в н и ц т в о громади. Крім того, залучення туристів к е м п і н г о в о г о м і с т е ч к а д л я на територію громади економічно студентської молоді це лише вигідно як громаді, так і для бюджету невеликий перелік справ, що села в цілому. Визначено переможців конкурсу міні-грантів «Підтримка місцевих ініціатив, спрямованих на розвиток сільських територій засобами сталого туризму»

2

5

Українська Бакота - затоплений Рай

Україна починається з кожного з нас, з наших дій, бажань, з роботи кожного на користь свого села, міста, держави. Не потрібно будувати Україну високими словами і гучними мітингами. Її потрібно будувати конкретною працею, починаючи від свого порога, вулиці, не чекаючи, коли хтось прийде і наведе лад. Тільки спільними зусиллями можливо зробити кращим наше село, вулицю і, в цілому, державу.

Підтримка місцевих ініціатив, спрямованих на розвиток сільських територій засобами сталого туризму

стор. 2-3

В 2013 році відбувся конкурс проектних заявок на отримання міні-гранту «Підтримка місцевих ініціатив, спрямованих на розвиток сільських територій засобами сталого туризму» . Конкурс проводився Полтавською районною державною адміністрацією в рамках проекту «Підтримка багатостороннього співробітництва для розробки і впровадження місцевих стратегій сталого розвитку в сільських громадах Полтавського району» за фінансової підтримки Європейського Союзу.

Українська Бакота - затоплений Рай Наша країна – просто казкова. Ви певні, що все про неї знаєте? В Україні знайдеться і пустеля, і гірські каньйони, місця для цікавого пішохідного туризму і нерекламовані ніким закинуті історичні пам'ятки. Знайомтесь –Українська Бакота.

Бюлетень видається в рамках проекту «Підтримка багатостороннього співробітництва для розробки і впровадження місцевих стратегій сталого розвитку в трьох сільських громадах Полтавського району», який впроваджується за ініціативи Полтавської районної державної адміністрації у співпраці з Полтавським обласним благодійним фондом «Ініціатива» за фінансової підтримки Європейського Союзу.

Підтримка місцевих ініціатив, спрямованих на розвиток сільських територій засобами сталого туризму Проект «GREEN HOSTEL» (ГО «Зелений шлях») Створення нової туристичної послуги Х о с т ел ( н е д о р о г о б ю д ж ет н о г о відпочинку) – є метою цього проекту На сьогодні в регіоні не існує мережі приміщень де б дитячі молодіжні групи та туристи могли зупинятися на ночівлю у випадку кількаденної подорожі. Створення дешевої альтернативи проживання сприятиме просуванню туристичного відпочинку на селі через надання спектру об'єднаних послуг власників «Зелених садиб» Проект «Веломандри Рідним Краєм» (ГО Суспільний проект «ЕКОЛТАВА») Територія Полтавського району зі своїм історико-культурним та природним потенціалом, вдалим географічним розташуванням є одним з найкращих місць відпочинку на Полтавщині, а розвиток зеленого туризму у багатьох країнах світу та Європи розглядається як невід'ємна частина соціальноекономічного розвитку. Проект має на меті вдосконалення туристичної інфраструктури в Полтавському районі через створення нових видів туристичних послуг та популяризації активного відпочинку. Проект « Жіночі ініціативи для сталого розвитку громад» (ГО Ліга соціальних працівників України)

Бідність і безробіття, які в селі часто мають жіноче обличчя. І це в той час, коли в цілому потенціал сільських жінок є таким, що не використовується повною мірою Водночас вони мають обмежений доступ до багатьох ресурсів – інформаційних, освітніх, комунікаційних, фінансових тощо. Тож основним завданням проекту є підвищення конкурентоспроможності та рівня самозайнятості сільських жінок у сфері сільського туризму та розвиток жіночого підприємництва у сільських громадах. Проект «Мандруй Полтавським краєм» (ГО «Полтавський край») Створення інформаційного центру активного, екологічного та етнографічного туризму, основним завданням якого є просування послуг з активного сільського відпочинку, популяризація та розвиток пригодницького і екологічного туризму на території Полтавського району головне завдання цього проекту. В рамк ах проек т у передбачено в и гот о вл е н н я т а поширення презентаційного матеріалу, що спрямований на просування послуг сільського, еко, агротуризму, що вже створені та діють на території Полтавськ ого району, а так ож популяризація активного сімейного відпочинку у сільській місцевості серед споживачів, рекламодавців та провайдерів туристичних послуг.

3


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.