Page 1

Mandag - fredag 10-16, l�rdag 10-14 Tlf: 74 14 85 90 E-post: bygda@beitstad.no Postgiro: 0532.14.16197 www.beitstad.no

Mai 2011 NR. 5. 21. �RGANG

L�ssalg kr. 30,-

17. MAI 2011 I BEITSTAD

Les mer side 12� 14

Kortnebbg�sfestival

Kommunestyre p� Beitstadbes�k

Skiavslutning

Les mer side 8-10

Les mer side 18

Les mer side 16-17

Bygdabladet trenger din st�tte: Kontonr.: 0532.14.16197


Heder til Ruth M�rkved Tekst/foto: Jarle Kjeldseth Utgiver: Bygdasentralen i Beitstad Arbeidskomit�: Frivillige: Hugo Bulling , Jarle Kjeldseth, Dag Haugen Reidun S. Bartnes og Grete Folden. Annonsepriser: kr. 1.280,- for 1/1 side kr 640,- for 1/2 side kr. 320,- for 1/4 side kr. 160,- for under kvartside kr. 40,- for kj�p/salg/familie = inkl. mva. Neste utgave kommer: Juni 2011 Frist for annonser og stoff: 17.06.2011 Stoff kan leveres til Bygdasentralens postkasse, samt p� e-post til: bygda@beitstad.no Alle som �nsker kan skrive/lage reportasje til Bygdabladet. Hvis det �nskes noen til � dekke en sak; ring 74 14 85 90 Trykk/layout: Bygdasentralen/ Frivilligsentralen

Ruth M�rkved ble hedret med en fin blomsterbukett p� idrettsgallaen p� Steinkjer 30. april i �r. Ruth som n�rmer seg 95 �r var f�rste kvinnelige ut�ver som tok idrettsmerket i Norge, det var i 1934. B�de Ruth og Schiefloe-br�drene var med p� det meste av idrett i sine unge dager. Ruth var ogs� en god skytter og hun ble �resmedlem i Beitstad IL p� 100-�rsjubileet i 1990.

Bildet er tatt p� Beitstad Eldresenter 1. mai der Ruth viser fram blomsterbuketten.

...og heder til Jarle Kjeldseth Jarle Kjeldseth ble p� �rets idrettsting tildelt ildsjelprisen, og vi gjengir her begrunnelsen, som dekker noe av det han har v�rt delaktig i. Jarle Kjeldseth har gjennom omtrent hele sitt 67-�rige liv v�rt en ressurs for Beitstad idrettslag. Med sin behagelige v�rem�te f�r han ting gjort og organisert uten at det er det minste styr rundt hans arbeid. Han har i mange �r v�rt en ledende figur i skiklubben i Beitstad og v�rt med p� � dra i land mange store arrangement. Hans karriere startet som m�ldommer i Thunsbakken p� Bartnes, og har i �renes l�p utviklet seg til � omfatte engasjement langt utover Bartnes og Beitstad. Han har v�rt leder for Nord-Tr�ndelag skikrets og i Beitstad har han v�rt leder for Beitstad IL i hele 17 �r. Jarle er en primus motor for idretten generelt og skiidretten i Beitstad spesielt. For ham er det like viktig at vafla er ferdig stekt n�r ungene er ferdige med kveldens �kt, som at ungene oppn�r topp resultater. P� denne m�ten fostrer idretten gode ut�vere, og Jarle er der og passer p� at alle har det bra og s�rger for at vi alle trives i skil�ypene i hele vinterhalv�ret. Fotoapparatet er noe som f�lger Jarle fra tidlig til seint. Han er en mester til � fange ungene i ulike posisjoner og har ogs� evnen til � f� bildene distribuert ut til akt�rene noe alle setter stor pris p�. Gjennom sitt store engasjement og sin altoppslukende idrettsinteresse har Jarle Kjeldseth gjennom snart en mannsalder v�rt til stede og godt synlig p� mange ulike arenaer i nordtr�ndersk idrett. 2


-en side utviklet i samarbeid mellom skolens elevr�d, Foreldrenes arbeidsutvalg og Bygdabladet

Rydding i fuglefredningsomr�det p� Vellamelen. Det har v�rt tradisjon de siste �rene at 5. trinn ved Beitstad skole rydder fj�ra i fuglefredningsomr�det p� Vellamelen. Tirsdag 03.05.11 ble satt til �rets ryddedag. P� formiddagen fikk trinnet bes�k av Linn Aasnes fra Naturforvaltningen. Hun gjorde oss kjent med noen av sine arbeidsoppgaver, viste oss kjever av de st�rste hjortedyra v�re og fortalte om den store artsrikdommen som finnes i Vellamelens fuglefredningsomr�de. Som l�nn for ryddearbeidet betaler fylkesmannen ut 6000 kr. Aksjonen startet kl 17.00. Omr�det var delt inn i roder med grupper av forelder og elever, og �smund S�ther stilte med tilhenger og samlet inn sekkene med s�ppel. Linn Aasnes var ogs� med. Vi var sv�rt heldige med v�ret denne ettermiddagen s� det var fine arbeidsforhold. Idrettsbanen var samlingsplass etter endt oppdrag, og her ble s�pla sortert i tre kategorier: plast, metall og restavfall. Av alt s�plet vi fant var det mest metall med opprinnelse fra landbruket.

Ellers var det moderate mengder med s�ppel i �r, og det skyldes nok at det er blitt ryddet flere �r tidligere. Etter at arbeidet var avsluttet ble det grilling i fj�ra, og ei trivelig stund for oss alle. Som etterarbeid skal trinnet skrive en rapport. Da er vi med og konkurrerer om yterligere 1000 kr. Beitstad skole har faktisk vunnet denne konkurransen noen ganger tidligere. For 5. trinn V / Inger Lise Kilen og Erna Vesterdal

Husk � logge inn p� skoleportalen en gang i blant. http://portal.steinkjerskolen.no 3


BARNEKRYSSORD 1 2

BYGDAKRYSSORD 4 1 2 5 6 3 7 4

3 6 8

5

7

8 9 12 10

Barne kryss 13 17

11 9 10 13 14 15 18 20 22 23 24 15

14

11 16

12

18 16

BK 17 19

19

20

21

Kryssordet er fylt ut av:

--------------�---------- Svarfrist: 17. juni 2011

Vannrett: 1.Fott�y 5.Post 7.Side 8.Byrde 9.Kveg 11.Slagsted 12.P� (engelsk) 13.Fugl 16.Roar Nilsen 17.Tr�r 19.Smyger 20.Dessert

Loddrett: 1.D�rlig 2.Fugl 3.Kan 4.Elsker 5.Tagg 6.�rstid 9.Over 10.Fremdeles 13.Oversetter 14.Kribler 15.Fisk 18.Dikt

Kryssordet er fylt ut av:

-------------------------- Svarfrist: 17. juni 2011

Vannrett: 1.M�bel 5.Falle 8.Jentenavn 9.�res 11.Kanyle 14.Frodig 16.Spire 17.Mynt 19.Kutt 21.Knepet 23.Lengdem�l 24.Passer

Loddrett: 1.M�lle 2.Drikk 3.Arbeide 4.Konge 5.Li 6.Yt 7.Gudinne 10.Antall bud 12.Annus 13.Gasjen 14.Jockey 15.Det er 16.Sentrum 18.Spiser 19.Bel�p 20.Arter 22.Hellig

L�sning kryssord April

Siden er laget av: Hans Tore Berg (kryssord) Torgeir Tessem (Konkurranse) Svarkupong:

Hvilken fugl er dette?_______________ Navn:_____________________________ 4


Betraktninger fra Bartnes Kortn�bbg�s e eit litte b�kkl�t namn p� bygdaf�ggel'n v�rres, s� � har byjnt � kaill a n�bbg�s. Fer n�bb har ho, og det kj�m det lyd utav � myttjy lyd. Men det e m�st n�r ho flyg at ho let om s�; det verke som om d�m har ein evig krangel g�an om plasseringa i plogen � eiller om kor n�ste stopp ska v�rr�. F�lk som har goe beiteplassa eiller eit � fer g�s � bra overnattingsomr�de i umiddelbar nerheit kain styr si begeistring fer f�ggel'n, men fer oss ainneran har'n vorti eit kj�rkomment v�rt�gn. Denn stakkars gauken - og fer itj � snakk om sisik, trast og starri - bli knapt n�mnt meir. Og n�r f�rst in f�ggel skoill f� s� ein f�stival, s� va det litte oinnerli at itj majestetisk �rn, lynraske falka, hubro med heile villmarka i nattropet sett eiller nasjonalf�ggel'n, fossekaill'n, skoill f� ein s�dan ferri at kj�ftausa, n�bbg�sa, fekk sin. Men det sjer ut fer at b�de g�sa og f�stival'n har kommi fer � bli, og godt e d�t - - � heill p� med ve'n no om dagan, og her e det n�kk� som feroindre m� storligen. Med eit par vintra som har verri litte kaillar einn vanlig bakom oss, s� har privat initiativ i vedsektor'n sl�tt om s� te gangs. Utigjennom april og mai sjer du knapt eit hus kor itj bebueran heill p� med v�. V�maskina i mang varianta har snart vorti aillemainnseie, og motorsagi f�r du kj�pt te overkommelig pris � n�kk� som ty p� at det bli s�lt myttjy t� d�m. Men desto st�r og fleir vebr�ttan bli, jo meir v�ks det igj�n langsmed veia og �kerkainta. Det e n�sten som om main kainn tr�kk ein parallell te n�bbg�sa i bestaindsaukning. S� her b�r det liggi eit ubrukt pot�nsial fer f�stivallaus bygdi, ein v�f�stival i mai koinn det v�rr� liv laga fer. Det e b�rre � s�tt i gang. Skoill det bli ein bj�rkf�stival p� Namdalseidet eiller eil �rderf�stival oppi Kvam, s� t�le v�rres hyllest te n�bbg�sa dein konkurransen. Hugo

Vinnere kryssord og "Hvilken fugl er dette?" Send svar p� kryssord og "Hvilken fugl er dette?" til: Bygdabladet for Beitstad, Vellamelen 47, 7730 Beitstad "Hvilken fugl er dette?" Svar sendes p� kupong eller p� e-post til bygda@beitstad.no. Premier - utleveres ved henvendelse Bygdasentralen. Kryssord: Bakervarer verdi kr. 150,-. "Hvilken fugl er dette?" - bakervarer verdi kr. 100,-

Hvilken fugl er dette?

Svaret p� konkurransen siste m�ned var: Kortnebbg�s Vinner er: P�l Veksetmo Svarte Vinner av Bygdakryss: Kristin Krogstad Vinner av Barnekryss: Jenny Chalotte R�nningen

5


"BR�V IFR� JUNAITEN" - del 3 Det som alle var opptatt av de f� dagene vi var her, var den �rlige "round-up" av bisonflokken i omr�det. Den var privateid og hadde tatt seg kraftig opp i det siste, men det er langt opp til tallene fra pr�riens store dager. Ca.1850 var det sannsynligvis omtrent 60 millioner av dem. I 1889 skal antallet ha v�rt 150! Mest trolig var dette en bevisst politikk: Ingen bison, ingen indianere. Den �rlige kontrollen ble utf�rt for � skille ut gamle og sjuke dyr, og hele innsamlinga ble vist p� lokal-tv og en stor begivenhet, forsto vi. Da vi kj�rte gjennom The Black Hills dagen etter, fikk vi se disse enorme dyra helt inn til bussen! Det var ogs� satt opp skilt om at hvis du hadde personlig rekord p� 100-meteren p� 9,9 sek., kunne du til n�d forlate bussen fordi disse dyra gjorde den unna p� 10 blank! Alle ble sittende. For pr�rieindianerne, og s�rlig siouxene, var bisonjakta alfa og omega. Alt p� dyret ble utnytta, og spesielt skinna var ekstremt viktige p� en vinterkald pr�rie hvor sn�en kunne n� 5-6 meter i dybde. Teltet (teepee-en) besto av de store skinna og ga god beskyttelse, ogs� som kl�r. Men p� 18701880-�ra kom det mye t�rke her ute p� slettene. Kvegprisene gikk kraftig ned og presset p� de store dyra ble auka voldsomt fordi arbeidsl�se cowboyer drepte for fote for � skaffe seg skinn for salg. Store kj�ttberg l� igjen til forr�tnelse og hoderistende indianere skj�nte lite av det som skjedde. De hadde aldri tatt ut meir enn de trengte til eget forbruk. Mange hvite mente ogs� at denne nedslaktinga ville sette en stopper for disse plagsomme villmennene som hindra vestlig utvikling. Jernbanen, forbedra v�pen og arrangerte jaktselskap fra jenbanekup�en, hadde sin klare virkning. Til og med tzaren av Russland deltok i denne nedslaktinga, har jeg lest et sted. Vi fikk servert bisonsteik til middag en dag og kan underskrive p� at det ikke er bare skinnet som er "godt brukanes" Inne i the Black Hills er det en liten by som er oppkalt etter general Custer, og her m�tte jeg noen personer som uttrykte forst�else for kritikken om at de r�de hadde blitt sv�rt d�rlig behandla. Heilblods indianere virka historiel�se i forhold til bynavnet Custer, en amerikansk general som if�lge sangeren Johnny Cash bare angrep leirene n�r jegerne var ute og jakta og nytta h�vet til � drepe "women, children and dogs". �sene her ute ble �pna for gullgraving, til tross for avtaler, og enn� kan du kj�pe kopperaktige, r�d-brune gullsmykker her, iallfall gjorde jeg det. Enkelte bekker i omr�det er fremdeles gule etter metallene, og dagbrudda er b�de djupe og omfangsrike. Da Custer m�tte sin brutale d�d i 1876, er det i ettertid skapt myter om en egen gulldal her oppe som skulle sikre hans alderdom. Kart ble funnet p� slagstedet, sies det, men fremdeles eksisterer myten best mellom bokpermer.( Meir om dette seinere.) Innskrenkinga av jaktomr�der og forvisning til vestsida av 6

Missisippi, ble gradvis d�dsst�tet for pr�rieindianerne. Trangere omr�der skapte ogs� konflikter med andre stammer. Utsultede, men fremdeles stolte jegere, m�tte m�te opp ved depoter (agencies) for matutlevering. Ved mange depoter var det utstrakt korrupsjon og varene ble solgt til andre enn de som skulle ha hatt dem. Tida var ogs� prega av en blodig borgerkrig og da "vestlige" sjukdommer herja blant de som ble tvangsdrevet vestover, er det ikke rart at disse stiene har blitt kalt" Trail of Tears." Det var flere av dem, og i 2004 bes�kte jeg en slik sti i Colorado som var markert. Dette er et s�rgelig fenomen, og i denne sammenhengen s� man p� alle stammer som primitive og uten stedstilknytting. Det betydde ingenting om de var fredelige eller ikke, og en fantastisk kultur hos cherokee-indianerne, for eksempel, ble revet opp og folket landsforvist. Sequoyahs alfabet er verd et studium, til informasjon til dem som er interesserte. P� mange omr�der var nybyggerne faktisk meir tilbakest�ende! Og mange indianere mente de hadde bedre religioner n�r en s� hvordan de nye landsmennene for fram! I denne sammenhengen er det naturlig � trekke inn bes�ket i Mobridge (S.D.) og reservatet Standing Rock, og spesielt fordi Sitting Bull h�rte til her. Et samlende symbol for hele The Sioux Nation. I filmen om Wounded Knee som har g�tt p� norsk TV, blir han presentert som stor og samlende, men ogs� som egoist og reddhare. Ikke s� rent lite hum�rsjuk heller. Han trodde ogs� p� spredning av kunnskaper om kulturen deres ved � opptre p� sirkus sammen Buffalo Bill, og skal ha underholdt dronning Victoria av England. Da han s� tragisk d�de like f�r slaget i 1890, trolig drept av en av sine egne etter en episode i Kanada som ikke hadde blitt glemt. Der s�kte mange stammer beskyttelse etter Little Big Horn, men fikk l�fte om amnesti hvis de kom tilbake og var villige til innordne seg etter amerikansk lov. H�vdingens d�d utl�ste hurtig begravelse, men dessverre i feil stat. De hvite offiserene visste nemlig godt om Sitting Bulls magiske evner og kraft som �ndemaner. Visjoner om dommedag hvor de hvite ville g� under og forfedrene ville komme tilbake fra d�dsriket, var noe man trodde kunne oppn�s gjennom dans og utmattelse. Kulene til de hvite ville heller ikke skade dem, mente de. Hans innflytelse var viden kjent fra andre kriger, for eksempel Little Big Horn i 1876. N� var han ute av verden, og n� var det ingen med stor makt og innflytelse til � utf�re the Ghost Dance.. Lenge etterp�, i 1953, og etter d�rlig stell med grava hans i Fort Yates i N.D., ble det et krav om at han skulle vende heim til Standing Rock til rettmessig hvile. Den som nekter dem dette, heter Dr. Saxvick og av norsk avstamning. Som i en Hollywood-film graves beinrestene opp om natta og blir flydd til Standing Rock mens en bil lager en avledingsman�ver for � gi tid til en s�mmelig begravelse som det h�ver seg en stor h�vding. For sikkerhets skyld ble 20 tonn sement lagt over grava! Og senator Sigurd Anderson var


se-moumentet som aldri synes � bli ferdig.... Som man kanskje kan se p� bildet, s� har vel statuen sett bedre dager. En indianer som jeg snakka med seinere i Watertownreservatet, smilte lurt og ga uttrykk for at mange av beinrestene var fordelt lenge f�r den nye jordfestinga.

Arvid ved statuen av Siting Bull

Da vi ankom Bismarck, hovedstaden i N.Dakota, kom jeg p� en litt spesiell hendelse ved �pninga av jernbanen der i 1883, da Sitting Bull var invitert som et eksotisk innslag. Talen til h�vdingen og medisinmannen, ble holdt p� siouxspr�ket og nesten ingen forsto hans bitre ord om at han hatet alle hvite og at de var tyver og l�gnere som hadde gjort dem til pariaer. Neppe passende ord for Northern Pacific Railroad! At Sitting Bull ikke hadde deltatt i slaget mot Custer, er blitt brukt som et bevis p� hans manglende mot, men sannheten er at han som medisinmann hadde dansa seg til utmattelse i over 30 timer for � oppn� visjoner om hva som kom til � skje, Utrolig mye svette og blod gikk med ved slike transer. H�vdingen s� for seg seier over generalen, men advarte mot stjeling og maltraktering av lik, noe som ikke ble akseptert fullt ut fordi det var tradisjon. Han har nok sett for seg at seieren ville bli �refull, men tap i den store sammenhengen og for framtida. Kanada ble det heller ikke noe fristed, slik at tilbakereise til pr�rien og reservat var eneste alternativ. Ikke alle aksepterte et slikt liv, som f. eks, Crazy Horse, noe som f�rte til likvidering noen f� �r seinere.

I alle fall s� sto jeg, indianerentusiasten, ved minnesteinen i den sure vinden og s� nordvestover mot Montana, hvor det avgj�rende slaget ved Little Big Horn sto. Indianerne vant, men visste de hadde tapt likevel: Ingenting kunne stoppe den nye tida! Her ute var det ogs� en statue av den kjente Shoshone- kvinna Sakakawea, som i 1804/05 var med p� ekspedisjonen til Lewis og Clark i utforskinga av nye stammer opp Missouri- elva. Hennnes spr�kkunnskaper og n�rv�r som kvinne, viste deres fredlige hensikter.

Det som kom til � v�re en interessant oppdagelse, var den milit�re gravplassen ute ved den forbl�ste utposten, med restaurerte gravkors fra 1870- og 80-�ra, og med d�ds�rsaken p�f�rt korset. Mange hadde blitt skutt i kamp med indianere, noen drukna, andre d�d ved sjukdommer som for det meste borte n�. Til og med sj�lmord var angitt, slik som denne mannen, John Steinker, som hadde d�dd av en overdose av opium (Se bildet). Skulle tru om dette var en Fortsettelse f�lger i neste nummer av Bygdabladet...... sn�sning? Det var vel ikke bare den meir kjente Ole Rynning som forlot heimbygda? Uansett vitner dette om et t�ft liv her ute, med krig, sn� og mangelsjukdommer. 7


KORTNEBBG�SFESTIVALEN 5.-8 MAI 2011

gjess, we can! Foto: Hugo Bulling

�pning p� Galleriet �seng.

Ordf�rer Bj�rn Arild Gram �pner kortnebbg�sfestivalen ved � klippe vingene som holdes av Ingrid Kaldahl og Jo Kristian Kvernland. St�l Westerhus fremf�rer en spesialdiktet sang til festivalen.

Kevin Hovdahl Holmli og pianist Ola Wist Holmen, holdt minikonsert.

Foto: Jarle Kjeldseth

Bilder fra familieforestillingen.

S�r-Beitstad teaterlag

Fra v. Jens Bartnes og Tora Elise Erts�s Aurstad 8

Tonje Lorgeen


Inspirasjonspub, Yttervika gard. Tekst/foto: Jarle Kjeldseth..

Thomas Eriksson, eller H�kki, som er kunstnernavnet, startet foredraget med � teste Volvokunnskapene blant tilh�rerne. N�r ble f�rste Amasonen laget, jo det var 1958, og den siste, det var 1970. H�kki er kunstner, er fra Ljungaverk i Norrland, en liten plass med ca. 700 innbyggere. Har blant annet g�tt 4 �r p� kunstakademiet i Trondheim. Hans store inspirasjonskilde som kunstner og privatperson var Hans Backman fra heimplassen. Utgangspunkt for hans kunstprosjekt var nedleggelsen av hj�rnestensbedriften i bygda og hvordan man kan snu dette til noe positivt. H�kki og gjengen hans har funnet p� mye rart, men en ting er sikkert, de har f�tt masse mediaomtale enten det er T-skjorter, egen h�rvoks i 4 varianter eller ryggsekk med motor og propell for � f� fart p� trampsykkelen. L�rte vi noe ? Jo folk fra sm� plasser er mere spesielle enn folk fra storbyer for de er s� f� og det skal vi v�re stolte av. B�de dialekt og tilh�righet. Det var flott stemning etter foredraget med trubadurer som Vidar Almlid, Marit Rolseth og Mari J�rgensen.

G�setrim Fra v. Anniken Aakre, Bente Volden, Marikken J�nnum Volden og Ingrid Kaldahl.

Torgdag, Sentrumsg�rden

9


Kortnebbg�sa Tekst/foto: Jarle Kjeldseth.

Festivalforedrag i auditoriet p� nyskolen. Per Ivar Nikolaisen er en nerd i fugleverden, studerer kortnebbg�sa p� heltid. Neste �r samles nerder fra mange land p� HINT Steinkjer 17.- 22. april til en internasjonal konferanse. Da blir det sikkert en befaring til Vellamelen. H�per fuglet�rnet er p� plass da. Kortnebbg�sa i Beitstad, festivalen ogs�, er kjent i mange land. Nikolaisen startet �rets foredrag med � fortelle at den eneste plassen det er helleristning av g�s er i Beitstad, s� det er ikke noe nytt med g�s i Beitstad. Den populasjonen som mellomlander hos oss er beregnet til 64 tusen. Den har �kt fra 15 til 64 tusen de siste 25 til 30 �r. Temperaturen p� Svalbard, der den hekker, har mye � si for st�rrelsen p� bestanden. Kan vel si at g�sa er en klimavinner. Den beiter i hovedsak p� stubb�ker og g�r over p� gress og nys�dd �ker p� slutten av oppholdet. Det er ikke �nskelig med bestand over 70 tusen. Da vil tiltak bli iverksatt. Bestanden kan reduseres ved h�stjakt. Det er �nskelig med jaktuttak p� 5 tusen i Norge. P� h�sttrekket lander g�sa i fjellomr�der som Skj�rsj�en og Gilten. Etter foredraget ble mange av de 25 tilh�rerne med ut for � se p� g�sa, det var ikke langt g�, bare rundt hj�rnet p� idrettshallen.

Kortnebbpaintball Eller "Jakt p� ei g�s" som komiteen kalte det, foregikk oppe i Yttervikbakken. Med instrukt�rer og utstyr fra en gruppe p� Malm s� det ut til � g� greit. To og to lag m�ttes til duell og det gjaldt og markere motstanderne med malingsflekker. Hver deltaker fikk 100 malingskuler i magasinet. Disse koster 15 �re pr, stk i innkj�p. Det var hjelm og drakt til utl�n, men likevel lurt � ha godt med kl�r under. Det svei godt ved tr�ff, noe Bygdabladets utsendte fikk kjenne, bl�gul flekk p� h�yre l�r.

Ingrid Eide Aadland

Festforestilling i Samfunnshuset Foto: Hugo Bulling

Julie Heir 10

Reidun Kl�th ble utnevnt til �resmedlem av Kortnebbg�sas Ve & Vel av Jo Kristian Kvernland og H�vard Haugan.


ROSARUSS 2011 Tekst/foto: Anne Lise Almli

Alle rosa russ i Beitstad barnehage og Dalbygda familiebarnehage var samlet til russetreff p� "Gammelg�rden". De hadde aktiviteter som � bl�se ballong, spise kj�rlighet p� pinne og tvinne liten pinne til en ring, alt dette ble knyttet i snora p� russeluen.

Mat m� man ha selv om man er russ....

Full fart i russelek.....

Rossaruss 2011 p� russetur til Gammelg�rden. 11


BILLEDKLIPP FRA Sprova stillte med en flott gjeng i �rets 17.-maitog.

�rets 17. maitaler, Kjell Haugan. 1. klasse Beitstad skole.

Koret stiller som alltid opp p� 17. mai med flott sang. 12


17. MAI I BEITSTAD 2011

Her har vi glimt fra korpset som spiller flott i toget, leker p� skoleg�rden, sang av skolekoret og underholdning av aspirantene i skolekorpset.

13


BILLEDKLIPP FRA 17. MAI I BEITSTAD 2011 17. mai i S�r-Beitstad

"17. mai startet med at alle gikk i tog i toget gikk vi alle sammen; skolen, 4 H. S�r-Beitstad barnehage og idrettslag. Vi er s� heldige � f� l�ne Beitstad Hornmusikklag p� denne dagen. Hva er vel et 17. mai tog uten et korps.? Deretter kom alle seg i le inne p� Lagatun.....De fem 7. klassingene ved Moen skole holdt en flott tale for dagen! Det var underholdning ved alle skoleelevene, S�r- Beitstad barnehage hadde pyntet til fest med mange og fine tegninger. Det ble servert kaffe og kaker � barna fikk p�lser, is og brus. V�ret var ikke det beste , men barna koste seg ute : 4 H arrangerte leiker � samt at de stod for den tradisjonelle karamell- letingen "

Kveldsmat p� Bartnes Tradisjontro inviterte Bartnes Grendalag til kveldsmat p� Solvang etter at dagens program p� Beitstad og Steinkjer var ferdig. De som hadde m�tt opp koste seg med hjemmebakt br�d, godt p�legg og kakao.

14


Turnstevne p� Levanger Tekst: Kari Lervik / Foto:Jarle Kjeldseth.

Gymnastikkfestivalen p� Levanger 30.april - 1. mai. Denne gang var det Idrettslaget Sverre Turn som arrangerte. 63 barn + trenere og ledsagere deltok. Vi ble inkvartert p� Frol Oppvekstsenter. Etter utpakking gikk vi til den nye FLOTTE Tr�nderhallen, der det var defilering og offisiell �pning av stevne. Deretter var det lunsj, f�r Beitstad turn fikk trent p� oppvisningsprogrammet, som skulle vises p� s�ndag. Etter middag, ble det oppvisninger av S�rtropper, der Beitstad deltok med 2 tropper. Rekrutt - og konkurransetroppen. Imponerende oppvisninger av begge. De fikk trampeklapp og tilrop fra publikum, flere ganger. Tydelig at oppvisningene falt i smak. Deretter ble det turnverksted i hallen, dans "step up", sjonglering og kveldsmat p� Frol Oppvekstsenter. Sliten etter en laang dag,fant barna soveplassen sin. For de fleste er det spennende � ligge s��� mange ilag, tett i tett, for trangt var det. Fliring,skravling og litt snopspising i det skjulte h�rer med. Men kl.23.30 hadde de fleste sovnet. IMPONERENDE.... (for lite s�vn h�rer med p� tunstevne og jeg er innstilt p� det, da stevnet er for barna og det er jo bare for 1 natt....) S�ndag var alle oppe i rett tid, spiste frokost, pakket sakene sine og tok p� turnoppvisningskl�rne. Ingen sure miner... Etter at innmarsj og utdeling av medaljer var ferdig, ble det kunngjort hvem som vant S�rtropp oppvisningen p� l�rdag. Gjett om det ble jubel,da Beitstad konkurransetropp "S�rtroppen" fra Beitstad, som vant for 3. �r p� rad, sammen med sine trenere. vant i �r �..... 14 lag fra Nord - Tr�ndelag deltok p� oppvisning, s�ndag. Beitstad turn imponere med � ha alle 63 turnere p� gulvet samtidig. Alle har forskjellige oppgaver og gj�r sitt beste. Det var utrolig r�rende � se at alle var p� rett plass til rett tid. Uforst�elig at det g�r an... Det er jo sant at turn er for alle, som en trener sa.. En inderlig STOR takk til trenere og turnere. Dere er bare TOPPERS!!! En varm TAKK til ledsagerne, b�de de som var der p� dagtid og til dere som var der hele tiden. Dere gjorde en kjempejobb!! Tok ansvar og fulgte opp barna s� de fikk mat og kom seg dit de skulle... Kj�re turnforeldre/foresatte. For noen flotte, trivelige, h�flige, takknemlige, tillits - og ansvarsfulle barn dere har. De tar vare p� hverandre, m�ter opp til rett tid og h�rer hva vi sier, sp�r hvis de lurer p� noe.... Dem skal dere v�re STOLTE av. Det er UTROLIG artig og trivelig � f� v�re med dem. Speakeren intervjuer Lars Lervik--kanskje Med hilsen fra ei "erfaren" turnmamma. den deltaker med flest turnstevner bak seg. 15


Skiavslutning p� Yttervik G�rd Tekst/foto: Grete Folden

Mandagskvelden den 2. mai m�ttes nesten alle som hadde deltatt p� en eller annen skiaktivitet denne vinteren. Det ble delt ut premier for deltakelse i Telenorkarusellen, Klubbrenn og Klubbmesterskap. Det ble deretter gjort stas p� Jarle Kjelsdeth for den jobben han gj�r, og til slutt koste alle seg med taco.

16


Skirekrutter i Beitstad IL

Leder i Beitstad IL, �sbj�rn Eide som serverer noen bevingede ord til Jarle Kjeldseth for en fantastisk innsats gjennom mange �r. 17


Litt "framsnakking"..... Tekst:Rigmor St�lan Foto: Grete Folden

Onsdag 11. mai var det kommunestyrem�te p� skolen. I den anledning ble ledelsen bedt om � si litt om skolen, og benyttet da muligheten til � v�re til stede resten av den halvtimen som bygda hadde f�tt til disposisjon f�r selve m�tet. Frivilligsentralen organiserte presentasjonen, og s�rget for mat og kaffe til alle f�r selve m�tet startet. Undertegnede opplevde at alle som hadde ordet la fram sine saker p� en flott m�te p� vegne av bygda! Likevel er det fristende � spesielt framheve de som kan karakteriseres som "unge voksne" denne gangen. Det er tydelig at her har vi en generasjon som ser mulighetene og tar ansvar! Kommunestyrerepresentantene fikk beskrevet en god del av det som foreg�r i bygda, samtidig som de fikk klar beskjed om hvor skoen trykker og hva kommunen m� bidra med for at ting fortsatt skal fungere. "Elendigheita og omegn" m�tte opp og ga oss god underholdning. Genialt ogs� � bruke humor for � understreke det "Edna" fremf�rer alvorlig halldikt. som en annen tidligere hadde sagt om alvoret i situasjonen rundt Hallen!

H�vard Haugan, Vidar Almlid og Jo Kristian Kvernland bidrog alle p� en utmerket m�te under kommunestyrem�tet.

Ida Finanger og Jens Bartnes underholdt med flott musikk.

Ordf�rer Bj�rn Arild Gram sammen med m�tende kommunestyrerepresentanter fra Beitstad: Anja Gotvassli, Gunhild Gaundal Erts�s, Arnhild Bildstad Opdal, Grete Folden, H�kon Tran�s, Torfinn Aas, Jorunn Ertv�g, Grete B. Mollan, Inger Vada Hatlegjerde, Bj�rn Ludvig Bergsmo og Erik Bartnes. (11 av 47 representanter). 18


Beitstadstafetten 2011 Tekst: Hege Inderberg

Fjor�rets bilde av Morten Br�rs i Loalavisa, l�pende i et forrykende sn�v�r, og klager fra noen surmulende overhallinger over d�rlige l�psforhold p� anleggsomr�det Beitstad skole, hadde satt spor hos en stakkars arrang�r. I �r m�tte vi bevise at vi klarte � f� til et bedre arrangement. Spenning var derfor til � ta og f�le p� da p�meldingene begynte � komme. Ville det komme mye folk i �r, n� som arrangementet var flyttet fra s�ndag til torsdag kveld? Undertegnede hadde ikke akkurat s�vnl�se netter, men m�tte nok inr�mme at det delvis var sommerfugler i magen. Sp�rsm�lene var mange. Ville det fungere � ha arrangement i den nye skoleg�rden i stedet for ved hallen? Ville speakerne se l�perne n�r de stod p� balkongen p� skolen? Hadde vi nok kioskvarer? Ville det bli fint v�r? Og ingen var nok mer lettet enn meg da yr meldte finv�r og 80 lag hadde meldt sin ankomst. Hele 18 lag stilte til start fra Beitstad! Kjempeflott! Skuldrene senket seg mange hakk.

Full fres i klassen mix 8-10 �r

Og da arrangement var over fl�y egentlig hele meg (og sikkert resten av styret ogs�) p� en sky. Det gikk bra! L�ypene var flotte, v�ret ble fint, funksjon�rene gjorde en kjempejobb og ut�verene var forn�yde. Og det hele toppet seg egentlig dagen etter da jeg �pnet e-posten min og fikk skryt for arrangementet fra andre klubber. Takk til alle for at dette ble en suksessfull stafett og en spesiell takk til Beitstad seniordans som avlyste sin dansekveld for at friidrettsgruppa skulle f� l�ne skolen. N� har Beitstadstafetten funnet sin nye form. Velkommen til den 43. Beitstadstafetten neste �r! Full tr�kk p� startetappen i klasse gutter 11-12 �r.

Beitstad damer senior fra venstre: Ingrid Eide Aadland, Grete Kvam, Sigrid Benum og Maren Meldal. 19

Beitstad herrer senior fra venstre: H�vard Haugan, Vegard Kaldahl, Jo Kristian Kvernland og Rune Sotberg.


BLI MED UT.... Tekst: Mari Skjetne

BLI MED UT er en oppfordring til alle i Beitstad som syns det er greit � g� tur. Saniteten, Aktivit�ren p� Eldresentret og Beitstad Frivilligsentral samarbeider om dette opplegget. Vi henger opp postkasser med trimbok i tradisjonell stil, og h�per at folk som legger turen forbi en kasse, skriver seg i trimboka. Tiltaket er spesielt retta mot de som ikke legger turen uti marka, men g�r etter veien i sitt n�rmilj�. Korte og lange turer er godkjent. Vitsen er � r�re seg og komme ut av godstolen. Alle kan delta og g� s� langt helsa og tida rekker til. Vi starter i det sm� og setter opp trimkasse p� H�genmelen Bosameie ved et av postkassestativa der. En kasse blir plassert p� postkassestativet ved Prestboligen i S�rvendt. En kasse vil st� p� veien i St�la. Videre vil det bli en kasse ved Vesterhuskorsen. Hvis du �nsker en kasse i ditt n�rmilj�, s� ta kontakt med Frivilligsentralen. Du blir da ansvarlig for � sette opp og se til trimkassen i ditt n�rmilj�. Vi kan vel f� til en kasse i Sprova og en i Bartnes ? Alle som deltar konkurrerer med seg selv om � komme seg ut � g�, men vi har noen premier som vi �nsker � dele ut. Skriver du navnet ditt i trimboka, er du med i loddtrekninga. ...S�, BLI MED ..... I neste Bygdablad skal vi fortelle hvor alle trimkassene st�r.

Trekningsliste � v�rkonsert i Beitstad Skolemusikk, 3. april 2011: Fruktkorg (Prix Beitstad): � �rs abonnement (Lokalavisa Verran Namdalseid): Gavekort p� to kinobilletter (Steinkjer Kino): Gavekort p� parafinbad for f�tter (Lille My): Bok � "Norsk strikk" (Embla Forlag): Bok � "I fjelli" (Embla Forlag): Bok � "Sanger p� fanget" (Embla Forlag): Sekk � lysebl� Hoops & Yoyo (Norli, Kongens gt.): Sekk � svart Beckmann (Norli, Kongens gt.): Gr� bamse m/ hjerter (Norli, Kongens gt.): Sekk � m�rkebl� Champion (Malmo Sport): Honning (Brit Elden Melting): Hekla lue (J�dd�r-bua, Rose Halvorsen): Strikka babysett, kvitt: Strikka bladvotter, bl� / kvite: Strikka bladvotter, svart / kvite: Strikka bladbotter, lilla / kvite: Strikka lugger, milit�rgr�nne: Twist (Stasj): Twist (Stasj): Yatzy, kortstokk og strikk (Stasj): Yatzy, kortstokk og strikk (Stasj): Yatzy, kortstokk og strikk (Stasj): Forundringspakke (Stasj): Forundringspakke (Stasj): Forundringspakke (Stasj): Forundringspakke (Stasj): Forundringspakke (Stasj): Forundringspakke (Stasj): 20 Ingrid Br�rs Gunnbj�rg Hagen Morten Elverum Tone B. Saugestad Marit Holien Eldrunn Drogset �steng Astri Richstad Toril Steinkjer Stene Kristin Lindnes Svein Tangen Erik R�segg Maren Meldal Fr�ydis Moe Mette Sesilie S. Kl�th Brit Elden Melting Oliver B. Larsen Magnus Berg Erling Overholt �rjan Tangen Bakken Jorid Estensen Terje Stene J�rgen Kveen Leif Arne Verstad Terje Stene Katta til Kjell Haugan Sigri Steinkjer Stene Cecilie Asp Terje Almli Knut Hauk�s

Takk til alle som har sponset oss med fine premier! Takk til alle som har kj�pt lodd hos oss! Beitstad Skolemusikk


G�ran Fristorp inntar Galleriet p� �seng Galleri �seng f�r p� neste torsdagskonsert storfint bes�k av G�ran Fristorp. Da h�per vi at folk stiller opp og blir med p� en konsert som helt sikkert blir helt uforglemmelig. G�ran Fristorp er en svensk gitarist og trubadur, sv�rt godt kjent i Norge for Nils Ferlin-slagerne Men g�r jag �ver �ngarna og Syner i l�vsprickningen fra 1975 som ble spilt mye i Nitimen og toppet slagerlistene foran Rolling Stones. Han har opptr�dt sammen med mange norske artister opp gjennom tidene. Vi nevner her Sissel Kyrkjeb�, Wenche Myhre, Karoline Kruger og Odd B�rretzen. I Beat for Beat sang han duett med skuespiller �yvind Brandtz�g en gang i 2005. Han er anerkjent som Norgesvenn og uttalte at �...Det �r j�ttestor skillnad p� v�ra l�nder. Man m�rker det f�rst n�r man vistats mycket i Norge. De �r frit�nkare och individualister, medan vi svenskar �r mer ben�gna att g� �t samma h�ll G�ran Fristorp allihopa� i et fors�k p� � forklare at hans popularitet er st�rst her. Vi �nsker alle velkommen til en uforglemmelig intimkonsert med G�ran Fristorp i Galleriet p� �seng.

Ball-l�pet i Moldelva 17. mai. BEITSTAD HORNMUSIKKLAG VIL MED DETTE RETTE EN STOR TAKK TIL ALLE SOM ST�TTET LAGET MED BALLKJ�P OG FOR OPPM�TET VED SELVE L�PET! Premiene gikk til: 1.- premien p� 8000 kroner gikk til Matias Nervik fra Steinkjer 2.-5. premien p� 500 kroner fikk til disse: Tore R�segg, Beitstad, Jo Kristian Kvernland, J�d�ren, May og Svein Tore Kolstad fra Namdalseid, og Jo Kristian Kvernland, J�d�ren. "Spurtprisen" p� 500 kroner gikk til Bj�rg L�gran, Beitstad Til dere som ikke fikk anledning til � delta denne gangen kan det bli en ny sjanse neste �r. Arrangementet gav et fint overskudd som gj�r at vi kan fortsette � utvikle korpset. 21


Rom til leie Lydisolert og nyoppusset rom p� 18 m2, blir ledig til utleie fra 1. juli 2011 p� Bygdasentralen i Beitstad.

Beitstad IL friidrett vil med dette takke alle som hjalp til p� Beitstadstafetten! TUSEN TAKK!

Friidrettsgruppa trener mandager kl 17.30-18.30 p� Beitstad stadion. Alle velkommen!

En stor takk Interesserte bes ta kontakt p� tlf. 74 14 85 90. til alle som m�tte opp til v�rdugnad og hjalp oss med � f� det fint p� kirkeg�rden ved Bartnes kapell og Beitstad kirke. Totalt ca. 50 m�tte opp, veldig bra! Beitstad sokner�d. BEITSTAD LIFTUTLEIE DA Vi har anskaffet ny lift! Dexter 15 m med fremdrift p� hjul. Simon Eurolift 21m.

Byggehjelp Vi tar p� oss byggeoppdrag i n�rmilj�et. Har du planer om restaurering, utbygging, skifting av vindu, skifting av bordkledning, flislegging, maling eller lignende? Ta kontakt for gratis befaring. Vi har gode referanser!

Bes�ks adresse: H�genmelen 8 7730 Beitstad. Tlf . 90794356-. 91764064

ASKOLA A/S 7730 Beitstad Tlf 95 94 52 51 www.askola.no

22


Torsdagskonsert

G�RAN FRISTORP Nye solr�r Solkort Myntinnkast Galleriet p� �seng (J�d�ren/Beitstad)

Torsdag 2. juni kl. 20.00. Billetter kr. 450.- tlf. 47050546 samt v/inngang. Adkomst: Rv 17 til J�d�ren, Skilt "Tessem", nytt skilt "Kunsth�ndverk"

Tlf: 99 59 97 22 www.stal3design.no

LOPPEMARKED RENOVASJON: Enhet renovasjon minner om at du kan hente matavfallsposer og sekker for emballasjeplast p� Bygdasentralen i Beitstad. Der kan du ogs� levere brukte kl�r, sko, vesker, belter og annet sm�tteri til Fretex, og f� utlevert nye Fretexs-sekker. Vi utvider �pningstiden p� Tranamarka i sommersesongen: I perioden 1. mai til 31. september har vi �pent fra kl 07.00 til 18.00 mandag og onsdag. Ellers er �pningstiden som vanlig 07.00 � 15.00. L�rdag stengt. 23

L�rdag 11. juni mellom kl 10.00 og 14.00 er det loppemarked p� Solvang Grendehus p� Bartnes. Her kan det bli mulig � f� kj�pt seg masse nyttige ting for en billig penge. Vi selger b�ker, husger�d, kl�r, m�bler, leker, sportsutstyr og andre snurrepipperier. Mottak av lopper p� Solvang den 7. og 9. juni mellom kl 18.00 og 20.00. Vi kan ogs� hente lopper hjemme hos deg. Ring Grete p� 95705029, eller Margrethe p� 92431198.

Salg av kaffe og vaffel VI �NSKER VELKOMMEN TIL ALLE! Arr: Bartnes Grendelag


Arrangementskalenderen Dato 27.05.2011

Arrangement H�ndballtrening kl. 17.30 j 16, g 14 og 16 �r og fredagene videre. Pubquiz med trubadur, kl. 20.00 H�ndballtrening kl. 20.30 dame/herre og hver s�ndag videre Trening kl. 17.30 - 18.30 og hver mandag framover M�te kl. 19.00 Aerobic/Zumba kl. 19.30 og hver tirsdag framover Seniortreff kl. 10.00-12.30 T-A�sprint kl. 18.00

Sted Beitstadhallen

Arrang�r F�lling IL, h�ndball

28.05.2011 29.05.2011 30.05.2011 31.05.2011 31.05.2011 01.06.2011 01.06.2011

Karksalen, Beitstad Samfunnshus Beitstadhallen Beitstad Stadion Bygdasentralen i Beitstad Jadarheim grendehus Tjonstu, Beitstad eldresenter Beitstad stadion

Beitstad Samfunnshuset F�lling IL, h�ndball Beitstad IL, friidrett Beitstad Fotoklubb Positiv Hverdag Aktivitetssentret / Beitstad Frivilligsentral Beitstad IL, friidrett

02.06.2011

Torsdagskonsert med G�ran Fristorp kl. 20.00. S�ndagstreff kl. 16.00-18-00. Torbj�rn Ferstad og Arvid St�en spiller. Styrketrening kl. 19.30 og hver torsdag fremover Loppemarked kl. 10.00 - 14.00 Friluftsgudstjeneste kl. 17.00 M�te kl. 19.30 Tur til Stadtland. Avgang etter avtale + Tjonstu kl. 09.30 St.Hans-kaffe og grillmat. Svein Benum spiller til sang og dans, kl 16.00-18.00. St.Hans samling kl. 19.00. Grillen tennes Sommersafari Bartnes Open. Start fra kl. 12.00

Galleriet p� �seng

St�l Westerhus

05.06.2011

Tjonstu, Beitstad eldresenter

Venneforeningen v/ Beitstad Eldresenter og H�genmelen Bosameie Positiv Hverdag Bartnes grendalag Beitstad sokner�d Beitstad misjonsforening Beitstad pensjonistlag Venneforeningen v/ Beitstad Eldresenter og H�genmelen Bosameie Bartnes grendalag Beitstad Fotoklubb Arr.komite: Anne Margrethe Bartnes og Vidar Almlid

09.06.2011 11.06.2011 13.06.2011 13.06.2011 14.06.2011 23.06.2011

Jadarheim grendehus Solvang grendehus Ho�ya Hans Tore Berg Stadtland Tjonstu, Beitstad eldresenter

23.06.2011 24.06.2011 23.07.2011

Stamnes landet Oppm�te Sentrumsg�rden kl. 18.00 Ved Bartnes kapell / Solvang grendehus

24

Trykk/layout: Bygdasentralen i Beitstad


Bygdabladet mai  

Bygdabladet i Beitstad - mai 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you