Page 1

Info

4 2012

Kapellen


P4-7

’t Oud-Gemeentehuis is af! De verbouwing en renovatie van ’t Oud-Gemeentehuis zijn afgerond. Wie dit monument nog niet bezocht, vindt hier foto’s vanuit alle hoeken. Verder verneem je alles over de eerste twee tentoonstellingen in de expositieruimte EXPOG: TRIALOOG en WielerSportCultuur en duiken we in de historiek van dit gebouw.

P12-13

Drie nieuwe ‘kunstwerken’ Kapellen telt (binnenkort) drie nieuwe kunstwerken/monumenten. Eén beeldje plaatst stripfiguur Plunk! én de aankomende Striproute centraal, een modern Jacobusbeeld zet de pelgrimsroute naar Santiago de Compostela in de kijker, en een kanonskoepel herinnert blijvend aan het militaire verleden van Kapellen.

P29

Ken uw wijkagent! Wijkagenten zijn vaak het eerste aanspreekpunt voor burgers die de politie nodig hebben. Blijkt echter dat vele Kapellenaren niet weten wie hun wijkagent is. Info Kapellen zet daarom de foto’s, namen, werkingsgebieden en coördinaten van de zes ‘Kapelse’ wijkagenten van de politiezone Noord op een rijtje.

COLOFON Gemeentelijk informatieblad, verschijnt 5x per jaar. Redactie: Informatiedienst gemeente Kapellen, Antwerpsesteenweg 130, 2950 Kapellen e-mail infodienst@kapellen.be tel. 03 660 66 88 Verantwoordelijke uitgever: College van Burgemeester en Schepenen, Antwerpsesteenweg 130, 2950 Kapellen

2 | www.kapellen.be

Kom oefenen (en veel meer) De gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen vinden plaats op zondag 14 oktober e.k. Kapellen stemt nog steeds elektronisch, maar de manier waarop is veranderd. Als je alvast al eens wil oefenen, kan je daarvoor in een aantal gemeentelijke gebouwen terecht. Alle details hierover lees je in het speciale katern over de verkiezingen op pagina’s 15 tot en met 18 van deze Info Kapellen. Daar vind je ook meer info over de oproepingskaarten, de stembureaus, stemmen bij volmacht, enz.


Meldingen

Putte Kermis: andere data!

Gesloten

Heb je vragen, suggesties, mededelingen en/of klachten? Dan kan je het gemeentebestuur aanspreken via de elektronische meldingskaart op www.kapellen.be. Een ingestuurde meldingskaart wordt steeds zo snel mogelijk overgemaakt aan de bevoegde dienst of persoon. Anonieme formulieren worden niet behandeld. Meldingen kan je ook telefonisch doorgeven via 03 660 66 00 of aan de balie van het Administratief Centrum, Antwerpsesteenweg 130.

Putte Kermis vindt uitzonderlijk een weekje vroeger plaats dan normaal. Dat is eens om de zoveel jaren het gevolg van de samenstelling van de internationale wielerkalender van de UCIwielerunie. De jaarmarkt – traditioneel de opener van Putte Kermis – is dit jaar op zondag 7 oktober. Een zondag later, 14 oktober, is er de Koekloting. Ook de Kermisloop en de Nationale Sluitingsprijs Putte-Kapellen schuiven mee op. De jogging vindt plaats op maandag 8 oktober, de wielerwedstrijd op dinsdag 9 oktober.

• Alle gemeentelijke diensten zijn gesloten op donderdag 1 november (Allerheiligen), vrijdag 2 november (Allerzielen) en zondag 11 november (Wapenstilstand). • Het zwembad is wel open op zaterdag 3 en zondag 4 november. • De bibliotheek en het containerpark zijn ook geopend op zaterdag 3 november. • Het zwembad is op zaterdag 17 november tot 14.00 uur gesloten voor het publiek. Dan vindt er een recreatieve zwemmarathon voor scholen en verenigingen plaats. • In de herfstvakantie, van maandag 29 oktober tot en met zondag 4 november, is het zwembad geopend volgens de schoolvakantieregeling (zie www.kapellen.be).

Meldingen i.v.m. verkeer maak je best rechtstreeks over aan de lokale politie Noord: www.pznoord.be.

www.sluitingsprijs.be, www.kermisloop.be

GRATIS strooizout! Ook dit jaar kan je per gezin – en uitsluitend met de originele bon hieronder – eenmalig én gratis 10 kg strooizout afhalen. Je hoeft enkel de bon uit te knippen en in te vullen en je op zaterdag 20 of zaterdag 27 oktober tussen 9.00 en 16.00 uur naar het Marktplein te reppen. Ook nu weer wordt er een drive-in georganiseerd met toegang via de Essenhoutstraat-Platanendreef. Je geeft de bon af en gemeentepersoneel legt een zak met 10 kg strooizout in je kofferbak. Let wel, je kan uitsluitend op die twee vermelde dagen gratis strooizout afhalen. Vorig jaar werd op deze manier 40 ton strooizout bedeeld. Meer info? Contacteer de dienst Openbare Werken, 03 660 66 03, openbarewerken@kapellen.be.

BON GOED VOOR 10 KG STROOIZOUT GRATIS AF TE HALEN OP HET MARKTPLEIN UITSLUITEND OP 20 OF 27 OKTOBER naam: …………………………………………………………………………….. adres: ……………………………………………………………………………..

Alleen op bovenstaande data is er strooizout af te halen. En dat tussen 9.00 en 16.00 uur. Meer info: 03 660 66 03.

Oktober - November 2012 | 3


De verbouwing en renovatie van ’t Oud-Gemeentehuis zijn zo goed als afgerond. Het buitenzicht van het ruim één eeuw oude gebouw en de gevel van de aanpalende veldwachterswoning bleven behouden en werden grondig opgesmukt. De opvallendste extra’s zijn de enorme trap die de Antwerpsesteenweg en de Hoevensebaan met elkaar verbindt, én tentoonstellingsruimte EXPOG. Snuif op deze en de volgende drie pagina’s alvast de (atmo)sfeer van ’t Oud-Gemeentehuis op.

En dit is dus ’t Oud-Gemeentehuis 4 | www.kapellen.be


Oktober - November 2012 | 5


Wat is EXPOG? Naast brasserie OudGemeentehuis en een polyvalente ruimte voor lezingen en vergaderingen op de zolderverdieping vind je in ’t OudGemeentehuis voortaan ook EXPOG. Dat is een tentoonstellingsruimte met veel glaspartijen, in totaal goed voor ca. 200 m².

et

tot en m

ER

MB SEPTE

30

En vanwaar de naam EXPOG? EXPO is wel duidelijk. De OG slaat dan weer op ‘t Oud-Gemeentehuis. En dat het neologisme EXPOG – lees: expogé – haast klinkt als exposé is natuurlijk niet geheel toevallig… Exposeren kunnen kunstenaars overal. Expogeren kan alleen in Kapellen.

Het logo is dan weer trapsgewijs opgebouwd, verwijzend naar de in het oog springende trappen, zowel de authentieke aan de voorzijde als de moderne aan de achterzijde. Het eenkleurig logo zal wel worden gebruikt in verschillende kleuren, of in een versie met gekleurde achtergrond of in een versie met witte/ transparante achtergrond.

collectie van Kunst op de campus van de Universiteit Antwerpen).

po’s in ELIM, centrum voor psychotherapie in Kapellen – heeft voor recent werk gekozen, maar toch ook weer gebaseerd op ervaringen in de natuur.

Openingsexpo

TRIALOOG

EXPOG opende met TRIALOOG. In deze tentoonstelling gaan gerenommeerde kunstenaars via hun oeuvre met elkaar en met het publiek in gesprek. Vandaar de titel. Alle drie hebben zij een relatie met Kapellen. Een van hen woont en werkt er, de andere heeft er gewoond en de derde had er familiaal een buitenhuis. Stuk voor stuk doorliepen/doorlopen ze een merkwaardige carrière, waarvan in de expositie natuurlijk slechts één facet wordt getoond. Voor Jan Vanriet werd een keuze gemaakt uit werk uit de jaren negentig, een belangrijke periode in de ontwikkeling van zijn oeuvre (vooral uit de

Expo nummer twee

Voor Rik De Vos werden twee oudere abstracte werken uit zijn avant-gardetijd geconfronteerd met recenter figuratief werk. (Later volgt een uitgebreidere expositie van deze kunstenaar.) Rob Bruyninckx – ook curator van de ex-

OKTOBER

WielerSportCultuur 7-28

Eens TRIALOOG afgelopen is, volgt de tentoonstelling WielerSportCultuur. Deze expo over de ‘Flandrien in de wielersport’ is opgesteld door oud-sportjournalist Louis De Pelsmaeker en toont 61 schitterende zwart-witwielerfoto’s van niemand minder dan Stephan Vanfleteren. De sprekende beelden worden gecombineerd met veertig bijpassende wielergedichten van onder meer 6 | www.kapellen.be

TRIALOOG is nog tot en met 30 september gratis te bezoeken op vrijdag, zaterdag en zondag van 13.30 tot 18.00 uur,’t Oud-Gemeentehuis, EXPOG, Antwerpsesteenweg 2.

Dimitri Verhulst, Tom Lanoye, Hugo Claus, Freek de Jonge en Rick de Leeuw. Vereeuwigd door de spitsvondige blik van de fotograaf geven de vedetten, de natuur en de supporters een totaalbeeld van deze populaire sport. WielerSportCultuur is van 7 tot en met 28 oktober gratis te bezoeken op vrijdag, zaterdag en zondag van 13.30 tot 18.00 uur,’t Oud-Gemeentehuis, EXPOG, Antwerpsesteenweg 2.


Historisch Kapellen ’t Oud-Gemeentehuis Wat volk! ’t Is in Cappellen nog nooit te zien geweest. (…) ’t Weer was heerlijk, de Cappellenaren en de duizenden van heinde en verre toegestroomde bezoekers, allen van het beste humeur. (…) Na de redevoering werd de champagne in ruime mate rond ge© Heemkring Hoghescote schonken. Men zag er niet op of er een fles meer of min werd gekraakt.” ’t Oud-Gemeentehuis, zoals het nu Verhuizingen heet, is een begrip in onze gemeenHet neoklassiek gebouw was trouwens te. Samen met het monument der het werk van twee Kapellenaren: bouwgesneuvelden, dat er tegenover meester Maes en aannemer Putcuyps. staat, vormt het majestueuze geDe bouw kostte toendertijd precies bouw als het ware een siamese 57.495 frank (€ 1.425,26). tweeling, hét dorpszicht van De gemeentelijke diensten, de brandKapellen. weer en de politie vonden er sinds 1907 onderdak. Toen Kapellen almaar groter Het was toenmalig burgemeester Eduard werd, werd het gemeentehuis te klein. Biart die in 1900 een vurig pleitbezorger In 1949 was er aanvankelijk het plan om was voor de bouw van het gemeenteeen en ander te verhuizen naar kasteel huis. In dat jaar werden alvast de gronBeaulieu en bijhorende gronden – het den van herberg De Kroon op de hoek huidige gemeentepark – maar daar de van de Antwerpschen Steenweg en de herstelling van het kasteel, dat veel schaHoevensche Baan aangekocht. In 1906 de had geleden tijdens de Tweede telde Kapellen precies 4.739 inwoners, Wereldoorlog, te duur was, kwam dat dus de noodzaak van een gemeentehuis er nooit van. werd almaar groter. De eerste steen van het gemeentehuis werd gelegd op 30 juli De gemeenteraad besliste eind 1954 een nieuw gemeentehuis te bouwen, maar in 1906. Op dat moment was het gebouw 1966 volgde dan de aankoop van kasteel al wel tot ruim drie meter hoog Beukenhof (C. Pallemansstraat) en gronopgetrokken. den voor 11.000.000 frank Het gebouw werd officieel ingehuldigd (€ 272.682,87). Na bijna acht jaar resop 9 juni 1907, met een heus festival tauratie verhuisden de gemeentelijke waaraan maar liefst zestig ”harmonie-, diensten op 1 april 1974 naar daar (en fanfare- en zangmaatschappijen” deellater naar het huidige Administratief namen. Gazet van Antwerpen schreef Centrum aan de Antwerpsesteenweg). op 10 juni 1907: ”De fraaie gemeente De eerste gemeenteraadszitting vond er Cappellen beleefde gisteren eenen schoonen feestdag. Geestdriftig en eens- zeven dagen later plaats en tot nu vergadert de gemeenteraad er nog steeds. gezind was de bevolking ter gelegenheid In 1974 verhuisde ook de brandweer van het inhuldigen van het nieuwe genaar nieuwe gebouwen op de hoek meentehuis, opgericht te midden van C. Pallemansstraat-Pastoor het dorpsplein.” Vandenhoudtstraat. Zo zat de gemeenteHet weekblad Polder en Kempen schreef politie alleen in het oud-gemeentehuis. op 16 juni 1907: ”Wat volk! Wat volk!

In 1995 dan besliste de gemeenteraad om de oude brandweerkazerne aan de C. Pallemansstraat – de brandweer was verhuisd naar een nieuwe stek aan het Marktplein – om te bouwen tot politiekantoor. De politie nam er een jaar later haar intrek, tot op de dag van vandaag. Na het vertrek van de politie stond het oud-gemeentehuis geruime tijd leeg. Daarna kreeg het gebouw een culturele invulling: exposities en lezingen vonden er plaats, de astronomische Smoldersklok (ondertussen in het Erfgoedcentrum Hoeve Van Paesschen) kreeg er onderdak, enz. Later werd de kelderverdieping ook ingenomen door vzw Muziekruimte en Heemkring Hoghescote. Nog 3 weetjes • Oorspronkelijk vond je in het toenmalige gemeentehuis bovenaan de monumentale trap een glasraam met het wapenschild van de gemeente Kapellen. Dat hangt nu aan de trap in het Administratief Centrum. • In ’t Oud-Gemeentehuis bevinden zich twee marmeren platen met daarop – weliswaar hier en daar met foutjes en/ of onvolkomenheden – de Kapelse gesneuvelden van beide wereldoorlogen. • Naast de spreuken Rust Roest en Arbeid Adelt vind je aan de gevel van ’t OudGemeentehuis beelden. Patroonheilige Sint-Jacobus topt de gevel. De twee andere beelden symboliseren Recht en Wijsheid. Wil je meer weten over dit gebouw? Bij Heemkring Hoghescote of in de bib vind je het boek ‘100 jaar oud-gemeentehuis’. Oktober Juli-Augustus - November 2012 | 7


Octopussen in het straatbeeld én op school De gemeente Kapellen steunt al jaren initiatieven van de scholen op het vlak van verkeerseducatie. Ook de provincie Antwerpen beloont scholen die actief werken rond verkeer en mobiliteit, door de toekenning van het 10 op 10-label.

Palen

Nadat basisschool Klavertje Vier aan de Engelselei eerder al werd uitgerust met een zogenaamde Octopuspaal,, volgden de voorbije zomer de poorten van alle andere basisscholen in Kapellen. Met zijn levendige kleuren – paars en geel – signaleert de Octopuspaal aan automobilisten en andere weggebruikers vanop een ruime afstand dat ze een schoolomgeving inrijden. De accentpaal beklemtoont eveneens dat het daar zonder enige twijfel om een zone 30

gaat, waar je dus maximum 30 km/u mag rijden.

Verkeersland

Het Octopusplan, waarmee de vzw Voetgangersbeweging ijvert voor verkeersveiligheid, een betere mobiliteit en een kwalitatieve publieke ruimte, gaat nog verder dan dat. De vijf Kapelse kleuterscholen ontvingen in het begin van dit schooljaar van de gemeente ook het Octopusverkeersland voor kleuters. In dit lespakket leiden tien verhaaltjes en Octopus de kleuters langs belangrijke verkeersthema’s zoals zichtbaarheid, het zebrapad, kijken en luisteren naar het verkeer en de verkeerslichten. Op deze manier leren de kleuters op een speelse manier het verkeer kennen met

Visje, visje, kom eens hier Blauwvintonijn, kabeljauw, tong, zalm, zeeduivel, … stuk voor stuk lekkere vissen, maar ze horen eigenlijk niet meer op ons bord. De populaties kunnen zichzelf nauwelijks in stand houden, omdat deze vissoorten overbevist worden. Vaak wordt ook in de verkeerde periode gevist – in volle paaitijd – en met onaanvaardbare methodes, die de zeebodem aantasten of nutteloos jonge visjes doden.

8 | www.kapellen.be

Zet zelf kleine stapjes in het behoud van vissen in de zeeën en oceanen door geen ernstig bedreigde vissoorten aan te kopen. Eet vis met smaak (én zonder schuldgevoel) door rekening te houden met het MSC-keurmerk. Dit internationale keurmerk voor duurzaam wildgevangen vis voldoet aan alle eisen van de Verenigde Naties. Gecertificeerde vis is gemakkelijk te herkennen aan het blauwe logo.

Octopus en zijn vriendjes. Hen attenderen op gevaarlijke situaties en toelichten hoe ze zich moeten gedragen in het verkeer vormt de ideale voorbereiding op de verkeerseducatie in het lager onderwijs. Kostprijs voor de Octopuspalen en -beugels: 19.921,44. Kostprijs voor het Octopus-verkeersland voor kleuters: € 1.596.


Infozuilen informeren Je hebt ze ongetwijfeld al zien staan. Om haar inwoners en bezoekers nog beter te informeren plaatste de gemeente vier digitale infozuilen langs belangrijke (invals-) wegen van Kapellen. Onder de noemer één beeld zegt vaak meer dan 1.000 woorden tonen de grafische fullcolor-displays van zo’n 2,50 m² tekst, foto’s én bewegende beelden.

Yes, you can! Kan je een activiteit van jouw vereniging aankondigen via de nieuwe displays? Ja, dat kan! Contacteer daarvoor de gemeentelijke informatiedienst via infodienst@kapellen.be. Let wel, in eerste instantie krijgen alleen activiteiten die plaatsvinden in Kapellen

Je vindt de digitale infozuilen aan de Antwerpsesteenweg (nabij de toegang van winkelcentrum Promenade), de Hoogboomsteenweg (nabij de Kazerneweg), de hoek KlinkaardstraatErtbrandstraat en de hoek KapelsestraatStarrenhoflaan. Allerlei gemeentelijke informatie en activiteiten en evenementen die plaatsvinden in Kapellen, verdienen een plaatsje op de schermen van producent Q-lite uit Baarle-Hertog.

Nog maar 48 uur parkeren in parking Watertoren Parking Watertoren aan de Kerkstraat wordt met zijn 196 boven- en ondergrondse parkeerplaatsen veelvuldig gebruikt. Dat is meer dan goed, toch beschouwen sommige mensen de plaatsen haast als privé-eigendom. Daarom werd recent het reglement voor het ondergrondse gedeelte aangepast. Alle parkeerplaatsen blijven vrij ter beschikking, uitgezonderd de twaalf plaatsen achteraan, want die zijn voorbehouden voor de Zusters van Berlaar (RVT Zonnewende). Voornaamste wijziging is dat een wagen niet langer dan 48 uur ononderbroken in de parkeergarage mag worden achtergelaten zonder voorafgaandelijke schriftelijke toelating

van de lokale politie Noord. De politie zal uitsluitend in uitzonderlijke gevallen – bijvoorbeeld een ziekenhuisopname of vakantie – zo’n toelating verlenen. Staat een voertuig er langer dan twee dagen op dezelfde parkeerplaats, dan wordt het beschouwd als een achtergelaten voorwerp en kan het voertuig worden weggesleept op kosten en risico van de gebruiker.

toegang tot de borden. Bovendien is de organisator of aangesloten bij een gemeentelijke adviesraad, of geniet hij financiële en/of logistieke steun van de gemeente, of is hij een directe partner van de gemeente. Puur commerciële en politieke boodschappen worden niét geprojecteerd. Alle activiteiten, evenementen en campagnes die niet onder bovenstaande criteria vallen, worden aanvraag per aanvraag bekeken. Neem zeker ook tijdig – liefst één maand voor de activiteit – contact op met de gemeentelijke infodienst. Een boodschap wordt zo’n twee weken voor de activiteit getoond.

Kapellen is Sportelgemeente! Kapellen werd zopas gehuldigd als Sportelgemeente 2012. Sportelen is samen van het leven en van sport genieten voor vijftigplussers. In het kader van de Sportelcampagne van Bloso werd Kapellen samen met 19 andere gemeenten van de provincie Antwerpen uitgeroepen tot Sportelgemeente 2012. Kapellen organiseert dan ook veel sportactiviteiten voor 50-plussers, zoals recreatief badmintonnen, een wekelijks sportuur voor de derde leeftijd, fitheidsgymnastiek, petanque, qi gong, tai chi, wandelen, hydrobic, fietsen, … Ook deelnemen aan de start to run- en start to swim-cursussen is mogelijk. Info: mail sportdienst@kapellen.be of telefoneer 03 660 67 60. Oktober - November 2012 | 9


Win ‘vette’ prijzen tijdens de Grote Inzamelmaand! Igean organiseert van 1 tot 31 oktober – samen met Interafval en Valorfrit – opnieuw de Grote Inzamelmaand, hét moment om je gebruikte frituurolie of -vet naar het containerpark te brengen. Wie weet win je wel een van de 1.000 cinematickets! Bovendien maak je kans op een mooie fiets, een gloednieuwe friteuse of een andere leuke prijs.

maandag

maandag

Wat gebeurt er met de ingezamelde frituuroliën en -vetten? Die worden gerecycleerd en hergebruikt, bijvoorbeeld als milieuvriendelijke biodiesel. Trouwens, oliën en vetten die in de gootsteen, het toilet, de tuin of het riool ‘verdwijnen’ berokkenen veel schade: verstopte afvoerbuizen en leidingen, bodem- en watervervuiling, … Even naar het containerpark gaan betekent dus dubbele winst.

maandag

OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER

1

5

3

Cultacolorfilms Cultacolorfilms zijn gratis en worden vertoond in de filmzaal van het Opvangcentrum voor Asielzoekers in Hoogboom. Reserveren is niet nodig.

Het programma voor de komende maanden: • Congo river maandag 1 oktober, 20.00 uur • A seperation maandag 5 november, 20.00 uur • Norwegian wood maandag 3 december, 20.00 uur.

10 | www.kapellen.be

Hoe ga je te werk? In oktober krijg je één tombolabiljet per liter gebruikte frituurolie of -vet die je correct inlevert. Hoe meer je dus binnenbrengt, hoe groter je winstkansen! Op het tombolabiljet staat een unieke code. Geef die in op www.inzamelmaand.be en je weet meteen of je een cinematicket wint. Niet gewonnen? Geen nood, je maakt later nog steeds kans op een friteuse, een fiets of een andere prijs. Het volledige wedstrijdreglement en meer info over de inzamelmaand vind je eveneens op die website.

Iets verloren op de speelpleinen? Ben je tijdens de vakantie behalve je energie ook nog je favoriete speeltrui, T-shirt of rugzakje kwijtgespeeld? Kom dan eens kijken in het jeugdcentrum. Onze monitoren hebben immers weer een mooie verzameling ‘verloren voorwerpen’ bij elkaar gesprokkeld. Jeugddienst, Eikendreef 3, 03 660 67 47


Blijven plakken toegestaan

zaterdag

Eigen postzegel voor Kapellen Na een eigen postkaart pakt Toerisme Kapellen binnenkort uit met een eigen postzegel. De zegel kwam tot stand in samenwerking met de Kapelse Postzegelkring en krijgt de beeltenis van gemeentehuis Beukenhof. Hoe de zegel er precies uitziet, blijft voorlopig nog geheim. De postzegel wordt op zaterdag 17 november om 10.00 uur aan het publiek voorgesteld in Erfgoedcentrum Hoeve Van Paesschen, Essenhoutstraat 59. Je kan de zegel tot 15.00 uur aankopen. Hij wordt dan ook voorzien van een eerste dagafstempeling, wat voor verzamelaars zeker een meerwaarde betekent.

7de Kermisloop

NOVEMBE

17

R

De zegel wordt aangeboden per stuk, in vellen van 10 of van 20. Er zal eveneens een herdenkingskaart worden uitgegeven, zij het in beperkte oplage, voorzien van de zegel en de lokale dagafstempeling. Later kan de postzegel ook worden aangekocht aan de balie van het Administratief Centrum, Antwerpsesteenweg 130, en in de plaatselijke dagbladhandels. Gelijktijdig met de postzegelverkoop wordt ook de klokkenzaal met de astronomische Smoldersklok opengesteld voor het publiek.

maandag

OKTOBER

8

De 7de editie van de Kermisloop Putte-Grens trekt op maandag 8 oktober door Kapels, Stabroeks en Nederlands Putte. De KIDSrun start om 18.30 uur. In twee groepen lopen de kinderen vanaf de start aan de grens naar de kerken van Nederlands en Belgisch Putte en terug naar de finish aan de grens. Daarna is er keuze uit twee afstanden: 5 en 10 kilometer. De 5 km start om 19.10 uur, de 10 km om 19.50 uur. Op die laatste afstand zijn er vier podia te betreden: heren seniors en masters (+40) en dames seniors en masters (+35). Na de prijsuitreiking volgt traditioneel ook de aanwezigheidstombola voor alle deelnemers aan de 5/10 km. Alle deelnemers ontvangen ook sowieso een T-shirt. Vooraf inschrijven kan via www.kermisloop.be. Wie voor 30 september inschrijft, krijgt een gepersonaliseerd borstnummer. Tot 2 oktober betaal je € 6 om deel te nemen. Daarna en de dag zelf is dat € 8. Voor de KIDS-run moet niet worden ingeschreven. Voor verdere inlichtingen kan je terecht bij de organisatoren (info@kermisloop.be, www.kermisloop.be).

8ste KAPE-jogging

zaterdag

OKTOBER

13

Atletiekclub KAPE organiseert op zaterdag 13 oktober samen met de gemeente Kapellen de 8ste KAPEjogging. Er is keuze uit twee afstanden: 5,5 en 10 kilometer. De start wordt gegeven © KAPE na de scholencross om 16.30 uur aan de atletiekpiste in het gemeentepark. Van alle deelnemers worden de tijden opgenomen. Kleedkamers met douches staan ter beschikking in het gemeentepark. Alle deelnemers ontvangen een aandenken van de gemeente. Het parcours loopt via de Sevenhanslei, Streepstraat, Parijseweg, Bonapartelaan, Kapelsestraat en over het bosrijke domein van het Heidehof en Irishof terug naar de Streepstraat. Via de Parkweg bereik je de aankomst op de atletiekpiste. De deelnemers aan de 5,5 km leggen dit parcours een keer af, de deelnemers aan de 10 km doen dit twee keer. Inschrijvingen ter plaatse vanaf 15.30 uur. De deelnameprijs bedraagt € 2. Voor inlichtingen kan je terecht bij de gemeentelijke sportdienst (03 660 67 60) of Koninklijke Atletiekclub Kapellen (03 664 74 60, www.ackape.be). Oktober - november 2012 | 11


1

3 nieuwe kunstwerken/monumenten Plunk!

Op het moment dat deze Info Kapellen in je brievenbus viel, staat het er nog niet, maar dat is maar een kwestie van dagen. Naar analogie met de tekening komt er aan de Oude Heidestraat, nabij het kerkhof, de Lievenswijk en de gelijknamige kapel (waar vroeger nog een speeltuintje was) een Plunk!-beeld te staan. Plunk! is een stripfiguur van de Kapelse tekenaar Luc Cromheecke. Dit buitenaards wezentje met zijn eigen, volledig andere kijk op onze alledaagse mensenwereld kleurt roze-groen. Het is een strip zonder tekst, maar wél met succes. Zo verschijnt Plunk! ook als enige Westerse strip in Majid, met meer dan 100.000 exemplaren het grootste Arabische stripblad. Het beeldje meet 45 cm en werd gemaakt door beeldhouwer Joris Peeters uit Dilsen-Stokkem. Het wordt een van de zogenaamde belevingspunten van de Striproute die in de lente van 2013 wordt gelanceerd naar aanleiding van de honderdste verjaardag van Willy Vandersteen. Deze ‘belevingsfietstocht’ waarbij stripfiguren centraal staan, trekt door Brasschaat, Brecht, Kalmthout, Kapellen, Schoten, Wuustwezel en Zoersel. Het Plunk!-kunstwerk komt in Kapellen te staan op een sokkel van 1,5 m hoog in een groene zone mét picknicktafel en -banken. Op een paneel vind je ook meer info over Plunk! en Luc Cromheecke en over de toeristische blikvangers van Kapellen.

2 3

Tekenaar Luc Cromheecke maakte ook een speciale strip over de bronzen Plunk! in Kapellen. Die verschijnt in Stripschrift, een gratis tijdschrift dat in alle bibliotheken van de provincie Antwerpen ligt, én vind je op de pagina hiernaast.

Jacobus

Sint-Jacobus de Meerdere is al sinds mensenheugenis de patroonheilige van de gemeente Kapellen, getuige het wapenschild en de straatnaamborden. Een modern Jacobusbeeld vind je voortaan aan de parktoegang aan het Kerkplein. Jacobus de Pelgrim kwam er op vraag van het Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela (en naar analogie met andere Europese steden en gemeenten op de pelgrimsroute naar het Spaanse bedevaartsoord). Het kunstwerk is een samenwerking met de Sint-Lucas Academie. Kunstenares is Vally Moors. Haar idee achter de Jacobus: “De mens die zowel innerlijk als uiterlijk een weg zoekt uit de chaos en de nietigheid naar de essentie van het leven.”

Houwitser

Nog in aantocht is een geschutstoren (105 mm) van een M108 gemechaniseerde houwitser op het pleintje aan de Fortsteenweg. Nu het Fort van Kapellen wordt ‘afgestoten’ door het leger, wil het gemeentebestuur met de kanonskoepel blijvend herinneren aan de lange periode van militaire aanwezigheid in Kapellen. Stille getuigen van de voormalige militaire infrastructuur zijn onder meer het spoorwegfort van Kapellen (1893-1897), het Fort Ertbrand (1908), het kamp (1924) en de latere Bauwinkazerne van Hoogboom (thans Opvangcentrum voor Asielzoekers), de antitankgracht met sluisbunkers (1937-1939) en de militaire spoorlijn tussen Kapellen-station en Brasschaat-Polygoon (interbellum). De geschutstoren die komt te staan aan grand café Kandinsky, stond voorheen opgesteld op de site van het Fort van Kapellen en wordt ter beschikking gesteld door het Koninklijk Legermuseum in Brussel (dat jaren een depot had in Kapellen).

Extra

Het beeldhouwwerk Easy rider van Paul Van Hoeydonck verdween in juni uit het gemeentepark. De diefstal is tot nu nog steeds niet opgehelderd. Bekeken wordt nog hoe de metalen motorrijder uit recyclagemateriaal kan worden vervangen. Aan Paul Van Hoeydonck – trouwens de enige kunstenaar met een sculptuur, Fallen astronaut, op de maan – werd alvast gevraagd of hij Kapellen een ander kunstwerk kan leveren... 12 | www.kapellen.be


ďƒ†

Oktober - November 2012 | 13


Verkeersteam van PZ NOORD gaat voor mobiliteit en verkeersveiligheid Het verkeersteam van de politiezone Noord zorgt er dagelijks voor dat het verkeer in Kapellen en Stabroek zo vlot en veilig mogelijk verloopt. Dat gaat van verkeerstoezicht aan scholen en verkeerslessen in het kleuter-, lager- en middelbaar onderwijs over advies over de inname van het openbaar domein tot verkeerstellingen, -controles en -voorstellen.

Nieuwe voertuigen Je hebt ze allicht al zien rijden… Het verkeersteam, maar ook de andere manschappen van de politiezone Noord, gebruiken sinds kort eveneens een aantal nieuwe voertuigen. Het gaat om een Opel Antara, twee Yamaha-motorfietsen en zeven mountainbikes. Die laatste worden gebruikt door het COBRA-team. “Zo staat de politie dicht bij de burger

en geven we het goede voorbeeld. Fietsen is immers ecologisch en goed voor de conditie”, luidt het. “Maar door de wendbaarheid laten ze ook toe om snel te reageren, ook op moeilijk bereikbare plaatsen. In het dorpscentrum is de fiets bovendien twee- tot driemaal sneller dan de wagen.”

Laat je inenten tegen griep! • personen werkzaam in de gezondheidssector • zwangere vrouwen in het tweede of derde trimester van hun zwangerschap.

Griep is een zeer besmettelijke ziekte die elke winter opnieuw opduikt. Gemiddeld krijgt één op tien mensen griep. Vaccinatie – elk jaar opnieuw best tussen midden oktober en midden november – is de enige manier om je tegen griep én vooral de soms ernstige gevolgen ervan te beschermen. Wie ingeënt is en toch griep krijgt, wordt minder ziek en reduceert fors de kans op complicaties. De risicogroepen voor griep zijn: • iedereen die ouder is dan 65 jaar • alle mensen met diabetes of een andere chronische ziekte aan hart, longen, lever, nieren of spieren • mensen met een verminderde weerstand door een ziekte of behandeling • personen die in een woonzorgcentrum wonen of in een ziekenhuis opgenomen zijn 14 | www.kapellen.be

Trouwens, ook voor gezonde mensen kan een vaccinatie zinvol zijn. Daarom heeft het College van Burgemeester en Schepenen beslist om in samenwerking met het Logo Antwerpen Noord ook alle Kapelse 60- tot 65-jarigen aan te schrijven om hen te attenderen op griepvaccinatie.

• mensen die samenwonen met bovengenoemde risiciopersonen of die zorgen voor kinderen jonger dan zes maanden

Meer informatie over griep(vaccinatie) vind je ook via www.griepvaccinatie.be of www.influenza.be.


Het nieuwe stemsysteem: kom gerust oefenen Je hebt ongetwijfeld al gehoord of gelezen over het nieuwe stemsysteem dat op 14 oktober 2012 in gebruik wordt genomen. Wil je vooraleer je je stem uitbrengt al eens proberen hoe alles werkt?

1

In een aantal gemeentelijke gebouwen staan tot 11 oktober oefencomputers opgesteld. Daar kan je aan den lijve ondervinden hoe het nieuwe stemsysteem werkt (en dus proberen naar hartenlust). Je kan terecht op de volgende plaatsen:

• Administratief Centrum (secretariaat), Antwerpsesteenweg 130 maandag-donderdag: 9.00-16.00 uur vrijdag: 9.00-12.00 uur maandag: 18.00-19.45 uur • hoofdbibliotheek, Dorpsplein 15 maandag-donderdag: 14.00-20.00 uur vrijdag-zaterdag: 9.00-12.00 uur • dienstencentrum ’t Bruggeske, Hoevensebaan 12/2 maandag-vrijdag: 10.00-17.00 uur • dienstencentrum ’t Ertbrandje, Ertbrandstraat 239 maandag-vrijdag: 10.00-17.00 uur Ter plaatse zijn telkens mensen aanwezig die je een extra woordje uitleg kunnen geven.

3

2

De twaalf stappen/stapjes die je moet doorlopen bij het stemmen, vind je ook uitgebreid op de volgende twee pagina’s.

Op de website www.vlaanderenkiest.be vind je al op de startpagina startpagina een link naar het filmpje digitaal stemmen doe je je zo. zo. Hier zie je stap voor stap hoe je op de juiste manier je je stem kan uitbrengen.

Cijfers

20.014 kiezers stemmen op 14 oktober voor een nieuwe gemeenteraad. Het gaat in totaal om 9.670 mannen en 10.344 vrouwen. 291 andere Europeanen kiezen mee de gemeenteraadsleden. Bij de 156 mannen en 135 vrouwen – 17,29% van alle EU’ers die in Kapellen wonen – spannen de Nederlanders de kroon met 230 kiezers. De andere nationaliteiten: Duitsland (19), Groot-Brittannië (11), Frankrijk (9), Spanje (5), Italië (4), Bulgarije (3), Denemarken (3), Polen (3), Roemenië (2), Luxemburg (1) en Oostenrijk (1). 11 niet-EU-burgers kiezen ook voor de gemeenteraad. De 8 vrouwen en 3 mannen – goed voor 11,22% van het potentieel – komen uit Angola, Armenië, Australië, Congo, Filippijnen, Marokko, Rusland en Turkije.

Praktische weetjes

• De oproepingskaarten voor de verkiezingen worden verstuurd in de week van 24 september 2012. Heb je op 1 oktober nog geen oproepingskaart ontvangen, haal dan een dubbeltje op bij de dienst Burgerzaken, Antwerpsesteenweg 130. Dit kan ook op zondag 14 oktober 2012 tussen 8.00 en 12.00 uur. • De stembureaus zijn op zondag 14 oktober 2012 open van 8.00 tot 15.00 uur. • Om te kunnen stemmen heb je je oproepingskaart en een geldige identiteitskaart nodig. Bij verlies of diefstal van je identiteitskaart, is ook een geldig bewijs daarvan (document van de politie met Bijlage 12 in rechterbovenhoek) voldoende. • Moet je een volmachtstem uitbrengen? Ga dan eerst naar je eigen stembureau om zelf te stemmen. Je krijgt een dagstempel op je oproepingskaart waaruit blijkt dat je hebt gestemd. Dan ga je naar het stembureau dat aangegeven is op de oproepingskaart van de volmachtgever. Daar heb je nodig: je eigen oproepingskaart, de oproepingskaart van de volmachtgever en het volledig ingevulde en ondertekende volmachtformulier met bijlage (dat je vindt op www.kapellen.be).

Oktober - November 2012 | 15


Dig it aal Ste m m e n 1

Steek de kaart in de stemcomputer in de richting van de pijl tot aan de streep

2

Volg de instructies op het scherm

3 Breng uw stem uit

4 Bevestigen

Bevestig uw stem

5 Neem de kaart terug

6 Neem uw stembiljet

16 | www.kapellen.be


in 12 St appen 7 Kijk uw stembiljet na

8

9

10

11

12

Voor u het stemhokje verlaat, vouwt u uw biljet dubbel met de gedrukte tekst naar binnen

Geef de kaart terug aan een lid van het stembureau

Ga naar de stembus en scan uw stembiljet

Vouw uw stembiljet opnieuw en geef het aan de bijzitter aan de stembus

De bijzitter stopt uw toegevouwen stembiljet in de stembus Oktober - November 2012 | 17


Stembureaus in Kapellen

Door de invoering van het nieuwe stemsysteem werd de maximumcapaciteit van de stembureaus verkleind. Daarom worden in onze gemeente twee extra stembureaus ingericht. Zowel in de Sporthal Centrum (C. Pallemansstraat) als in Basisschool De Putse Knipoog (Partizanenstraat) worden vanaf dit jaar drie stembureaus ingericht (i.p.v. twee). Nieuw is ook dat in Putte de nieuwe toegang in de Leopold Scheiperslaan kan worden gebruikt om de stembureaus te bereiken. In basisschool Maria Immaculata (Zilverenhoeklaan) verhuist het stembureau dan weer van de kleuterrefter naar de kleuterturnzaal. Hierdoor wordt het lokaal ook vlot toegankelijk via de ingang aan de Oude Bergsebaan. Stembureaus gemeente Kapellen Nr

plaats

adres

1

Sporthal Centrum

Christiaan Pallemansstraat 84

2

Sporthal Centrum

Christiaan Pallemansstraat 84

3

Sporthal Centrum

Christiaan Pallemansstraat 84

4

Gemeenschapsschool - turnzaal

Streepstraat 16

5

Gemeenschapsschool - turnzaal

Streepstraat 16

6

Gemeenschapsschool - turnzaal

Streepstraat 16

7

Vrije Basisschool - turnzaal

Partizanenstraat 3

8

Vrije Basisschool - turnzaal

Partizanenstraat 3

9

Vrije Basisschool - turnzaal

Partizanenstraat 3

10

Domein Parifart - klaslokaal

Prins Albertlei 38

11

Domein Parifart - klaslokaal

Prins Albertlei 38

12

Basisschool Maria Immaculata - turnzaal

Zilverenhoeklaan 2

13

Basisschool Maria Immaculata - turnzaal

Zilverenhoeklaan 2

14

Gesubsidieerde Vrije Kleuterschool - turnzaal

Oude Bergsebaan 20

15

Sporthal Hoogboom

Kazerneweg 12/3

16

Sporthal Hoogboom

Kazerneweg 12/3

17

Sporthal Hoogboom

Kazerneweg 12/3

18

Polyvalente zaal ‘t Bruggeske

Hoevensebaan 12/2

19

Polyvalente zaal ‘t Bruggeske

Hoevensebaan 12/2

20

Polyvalente zaal ‘t Bruggeske

Hoevensebaan 12/2

21

Jeugdcentrum Den Biz

Eikendreef 3

Nog meer info nodig?

• Surf naar www.vlaanderenkiest.be. Daar vind je alle informatie over de gemeente- en provincieraadsverkiezingen. Je vindt er ook alle officiële kandidatenlijsten en op 14 oktober 2012 ook razendsnel alle resultaten. • Bestel de brochure Kieskeurig 2012 bij vzw Toemeka. De brochure maakt je wegwijs in alles wat je moet weten over gemeente, provincie, politiek en verkiezingen. Alles wordt stapsgewijs en visueel toegelicht. Zo’n folder kost € 1,50. Info: www.toemeka.be.

18 | www.kapellen.be


Cultuurseizoen 2012-2013: een stand van zaken De ticketverkoop voor het culturele seizoen 2012-2013 startte op 1 september. Die dag waren al meteen 15 van de 29 voorstellingen uitverkocht, goed voor 4.312 verkochte tickets. De geplande uitstappen zijn ook al volgeboekt. Voor de taalcursussen zoals Spaans op reis – en ook die over schouder-, hoofd- en halsmassage – zijn nog wel plaatsen beschikbaar. Meer info over cursussen en voorstellingen waarvoor nog tickets zijn vind je op www.cckapellen.be of in het Cultuurcentrum, Dorpsstraat 45, 03 660 67 50, cultuurdienst@kapellen.be. Voor dit najaar zijn volgende twee klappers/kleppers alleszins nog aan te raden:

zaterdag

N

ER OVEMB

Stanley

Barbara Dex

3

zijn vertrek uit Zanzibar, de monding van de Congostroom. Zonder te weten waar hij was of hoe lang het nog zou duren, hakte hij zich bijna drie jaar lang een pad door de bloedhete en ondoordringbare Afrikaanse jungle. Op vraag van Bo Spaenc ging Peter De Graef aan de slag met de zoektocht van Stanley. Zijn ijzersterk verhaal versmelt met livemuziek en liedjes: soms ingetogen en intiem, soms hilarisch en uit volle borst. De kritieken op deze voorstelling waren lovend.

© Koen Broos

KolonieMT

De voorstelling Stanley van De met Peter De Graef en het HERMESensemble vindt plaats op zaterdag 3 november om 20.30 uur in ’t Bruggeske. Dit muziektheater schopte het tot de top tien van beste theatervoorstellingen van 2011en verhaalt over Henry Morton Stanley. Hij bereikte op 9 augustus 1877, precies 999 dagen na

Milieutips Energie

“Geef Peter De Graef een podium en hij laat je twee uur lang niet meer los”, schreef De Standaard. “Stanley is magnifiek en puur theater”, meende De Morgen. Knack hield het dan weer op: “Dit verteltheater schuurt, zalft en overtuigt een mens dat theater even noodzakelijk is als het dagelijks brood van die vroeger zo aanbeden Heer.” Kaarten kosten € 10 in voorverkoop.

1

vrijdag

DECEMBE

15

R

Barbara Dex brengt op vrijdag 15 december om 20.30 uur I am in ’t Bruggeske. Wie had kunnen denken dat haar samenwerking met Tom Helsen zo’n impact zou hebben op haar muzikale leven? Het was een totale omwenteling. Plots kon Dex een heel andere kant van haar laten zien en horen. Een verdere samenwerking lag dan ook voor de hand. Samen met Tom Helsen en David Poltrock werkte Barbara vorig jaar aan een gloednieuwe cd. Een mooi gezelschap schreef nieuwe songs voor haar: Ozark Henry, An Pierlé, Tom Helsen zelf, enz. Met het programma I am wil ze het even stil maken en je laten meegenieten van deze nieuwe songs. Akoestisch gebracht onder begeleiding van piano, viool, altviool, cello en contrabas. Intiem, ingetogen, verfijnd. Gewoon anders. Kaarten kosten € 10 in voorverkoop. © Koen Bauters

2

Een Senseo-toestel blijft stroom verbruiken wanneer het uitgeschakeld is, maar de stekker nog in het stopcontact zit. Op jaarbasis betekent dat een verbruik van 88 kWh = € 17,6. Trek de stekker dus uit.

Groen

3

Bladeren nemen een groot volume in. Versnipper ze met bijvoorbeeld je grasmachine en vorm ze zo om tot ideaal compostmateriaal voor volgend voorjaar.

Water

Giet geen medicijnen in het toilet. Waterzuiveringsinstallaties breken deze niet volledig af. Resten blijven in het oppervlakte- en het zeewater achter en dat heeft negatieve gevolgen voor het leven in zee (bv. misvormde vissen).

Oktober - November 2012 | 19


Energietips helpen je besparen!

De ECO-TOER

Ben je op zoek naar kleine energietips om energie te besparen? Ga dan eens kijken op www.energiejacht.be. Je kan er tussen 1 december en 31 maart wekelijks je meterstanden noteren. Vorig jaar bespaarden de deelnemers gemiddeld 10,44% door het toepassen van deze tips. Wil je meer besparen en overweeg je zelfs investeringen? Dan is het aangewezen om je goed te laten informeren. De gemeente Kapellen organiseert in samenwerking met Stabroek en Schoten voor de tweede keer de ECO-TOER. Op de infoavonden in Kapellen kan je terecht met vragen over zonnewering

(6 november) en het verbranden van hout (29 november). Een degelijke zonnewering is een meerwaarde voor je woning en bovendien energiezuiniger en milieuvriendelijker dan airco. En hoe efficiënt is een houtkachel? Stoken we misschien meer voor de straat dan voor onszelf? Wat mag je wel en niet verbranden en wat zijn de verschillen tussen de verschillende houtsoorten en zogenaamde pellets? Enz. Een bezoek aan Kamp C, het provinciaal centrum voor duurzaam bouwen en wonen in Westerlo, staat gepland op zaterdag 17 november. Onder leiding van een energie-expert kunnen toekomstige (ver) bouwers ideeën opdoen. Vragen over

energiezuinige maatregelen, EBP, E-peil, binnenklimaat, … zijn hier op hun plaats. De gemeente zorgt voor gezamenlijk vervoer.

Alle thema’s van de ECO-TOER: thema

datum

gemeente

locatie

energiezuinig stappenplan

4/10 20.00 uur

Stabroek

Molenhoek, Binnenpad 30

energie verminderen in huis

24/10 20.00 uur

Schoten

Cogelshof, Deuzeldlaan 49

zonnewering

6/11 20.00 uur

Kapellen

Beukenhof, C. Pallemansstraat 71

zonnepanelen, wat nu?

8/11 20.00 uur

Stabroek

Molenhoek, Binnenpad 30

bezoek Kamp C

17/11 9.00 uur

Kapellen

verzamelen Marktplein

hoe isoleer ik mijn dak?

19/11 20.00 uur

Schoten

Kasteel van Schoten, Kasteeldreef 61

hout verbranden

29/11 20.00 uur

Kapellen

Beukenhof, C. Pallemansstraat 71

een gezond binnenmilieu

10/12 20.00 uur

Schoten

Kasteel van Schoten, Kasteeldreef 61

planadvies (op afspraak)

(zie onder)

Kapellen, Schoten, Stabroek.

(zie onder)

Ben je aan het (ver)bouwen? Wil je graag bouwadvies? Schrijf je dan in voor het persoonlijk planadvies. • Kapellen: 26 november, Administratief centrum, Antwerpsesteenweg 130, 13.00-20.00 uur • Stabroek: 12 november, gemeentehuis, Dorpsstraat 99, Stabroek, 13.00-20.00 uur • Schoten: 19 november, milieudienst, Verbertstraat 7, Schoten, 13.00-20.00 uur. Al deze evenementen zijn gratis. Voor alle infosessies, het bezoek aan Kamp C en het planadvies moet je je inschrijven op de gemeentelijke milieudienst: mireille.martens@kapellen.be of 03 660 66 46. 20 | www.kapellen.be

WIN een energiepakket!

Neem je deel aan drie activiteiten? Dan maak je kans op een energiepakket! Bij elke activiteit krijgen de deelnemers een stempel op hun spaarkaart. Wie drie stempels verzamelt, krijgt een uitgebreid energiepakket aangeboden door de deelnemende gemeenten.


Klokken op zolder: laat horloges en klokken gratis schatten zaterdag

Heel wat mensen hebben uurwerken, hangklokken, horloges, staande klokken, … in huis waar ze zelf de waarde niet van kennen. Ze zijn afgeschreven voor de dienst, maar ze zijn te mooi om weg te gooien of hebben een emotionele waarde. In het Erfgoedcentrum Hoeve Van Paesschen, Essenhoutstraat 59, vindt op zaterdag 6 oktober van 10.00 tot 12.00 uur Klokken op zolder plaats. Al wie zijn klokken op hun waarde wil laten schatten, kan er gratis terecht bij twee experts. Diezelfde voormiddag heb je ook de gelegenheid de astronomische Smoldersklok te ontdekken met een gids, om 10.30 en om 11.30 uur.

OKTOBER

6

Tank elektriciteit aan de laadpaal

Twee nummers geleden kon je in Info Kapellen al lezen dat er via het EVA-project – Elektrische Voertuigen in Actie – tegen eind 2012 in Vlaanderen 220 laadeilanden voor elektrische voertuigen worden geplaatst. En dat er zo’n laadeiland komt op de parking van de kerk van Zilverenhoek. De laadpaal staat er nu én is actief. Zowel auto’s als fietsen kunnen er worden opgeladen. Vooraleer de gebruiker stroom kan tappen, moet hij zich eerst identificeren via SMS of oplaadkaart. De gemeente geeft trouwens elektrisch het goede voorbeeld, want testte de afgelopen drie maanden een elektrische wagen van Eandis. Deze Renault Kangoo Maxi ZE werd door verschillende medewerkers bestuurd en werd als heel gebruiksvriendelijk en haast geruisloos ervaren.

dinsdag

dinsdag

OKTOBER

OKTOBER

23

30

Modeshow

De zomer is ingeruild voor de herfst. Voor vele mensen is dat ook het moment om hun kleerkast na te kijken, te ledigen en… aan te vullen. Inspiratie over de laatste nieuwe modekleuren en -stijlen nodig? Dan ben je welkom op een modeshow in ’t Bruggeske en/of ’t Ertbrandje. Er wordt dameskleding gepresenteerd die comfortabel en betaalbaar is én mooi oogt. Een ploegje enthousiaste mannequins presenteert de kleren. Kom een kijkje nemen in de cafetaria, waar je iets kan drinken en van de modeshow kan genieten. De modeshow vindt op dinsdag 23 oktober plaats in ’t Bruggeske en op dinsdag 30 oktober in ’t Ertbrandje, telkens vanaf 14.00 uur. De toegang is gratis en na afloop kan je vrijblijvend de getoonde kledij aankopen.

Zwarte Paula: stilaan een cultfiguur voor 16+

Zwarte Paula is goed op weg een bekende Kapellenaar te worden. Met een zomerse poolparty, de 5de editie van Notchez, een dj-jamsessie en een bierfietstocht heeft ze zich de voorbije maanden flink in de kijker gezet. Samen met enthousiaste Kapelse jongeren werkt ze ook de komende maanden verder aan een goed gevuld programma voor iedereen vanaf 16 jaar. Reserveer alvast elke eerste vrijdag van de maand voor het jeugdcafé in den Biz, Eikendreef 3, en nodig al je vrienden uit voor het Oktoberfest op vrijdag 5 oktober. Benieuwd wie achter deze dame schuilgaat? Volg Zwarte Paula op Facebook of surf naar www.jh-kapellen.be om alles over haar te weten te komen. Tip: Plannen om eens zelf een feestje te geven of een fuif te organiseren? Neem contact op met Zwarte Paula en zie hoe zij je kan helpen.

T-dansant

rdag

donde

Senioren kunnen op donderdag 15 november van 13.00 tot 16.30 uur opnieuw genieten van een dansnamiddag in ’t Bruggeske, Hoevensebaan 12/2. De dj legt drieënhalf uur lang de allerbeste ‘plaatjes’ op en brengt de aanwezigen zonder verpinken terug naar de tijd van danszalen, spiegeltenten en bals. Het ene gekende deuntje uit de oude doos volgt de andere bekende hit uit die tijd op... Mee komen dansen (of luisteren) kost € 2, inclusief koffie/thee en cake.

NOV

R EMBE

15

Oktober - November 2012 | 21


S P O R T S P R O K K E L S • Volwassenen – beginners of gevorderden – kunnen vanaf 1 oktober weer op dinsdag of donderdag overdag tennislessen volgen. Beginners spelen van 10.00 tot 11.00 uur op dinsdag. Inschrijven doe je aan de kassa van het sportcentrum.

Bibliotheekweek Vorig jaar verzamelden we met de campagne Dankzij de bib… tal van getuigenissen over wat de bib voor jullie als fervente bibgebruikers, dagelijkse krantenlezers, occasionele bezoekers en nieuwe gezichten betekent. Dit jaar slaan we de brug naar de toekomst. De hartverwarmende verhalen van vorig jaar bejubelden de bib van vandaag, maar hoe vinden jullie dat de bib mag evolueren de komende jaren? Wat moet er blijven? Wat mag er veranderen? Waar dromen jullie van?

OKTOBER

20-28

De Bibliotheekweek 2012 wordt een dromencampagne. Via www.bibstevanhetland.be kan je jouw droom lanceren. Wordt onze bib de bibste van het land…? Stip ook zaterdag 20 oktober alvast aan in je agenda, want dan luiden we de bibweek feestelijk in met een traditionele verwendag. Afspraak in de hoofdbib, Dorpsplein 15, en de uitleenpost Putte, Ertbrandstraat 239.

22 | www.kapellen.be

• De sportdienst organiseert in de herfstvakantie – van maandag 29 tot en met woensdag 31 oktober – een sport- en zwemdriedaagse voor 6- tot 12-jarigen. En dat telkens van 9.00 tot 16.00 uur (met een uur voor- en na-opvang). Op maandag en woensdag wordt er een uurtje gezwommen. Op andere momenten kan je hockeyen, turnen, badmintonnen en andere sporten beoefenen. Kapellenaren betalen € 30 voor de drie dagen, niet-inwoners € 45. Inschrijven kan aan de kassa van het zwembad. • In het zwembad vinden zaterdagvoormiddag 17 november een recreatieve zwemmarathon en een mini-zwemmarathon plaats. Bij de zwemmarathon zwemmen verenigingen of scholen met minimum 15 personen in één baan zoveel mogelijk lengtes in 50 minuten. Voor kinderen van het 3de en 4de leerjaar is er een aangepaste zwemmarathon waarbij zij 25 minuten zwemmen. Elke deelnemer ontvangt een medaille. Inschrijven voor 25 oktober bij de sportdienst. • De mini-zwemmarathon vindt plaats in het klein bad en is voor kinderen van het 1ste en het 2de leerjaar. Zij brengen gedurende 20 minuten balletjes naar de overkant en keren daarbij langs een loopmat terug, achteruit lopend, kruipend, rollend, enz. Nadien is het tijd voor vrij spel. Elke deelnemer ontvangt een diploma. Inschrijven voor 25 oktober bij de sportdienst.


Inzetten op middenstand

Leegstand aanpakken

De gemeente Kapellen neemt samen met de steden Antwerpen, Lokeren en Sint-Niklaas deel aan het project Innovatieve Retail II van VOKA-Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland. Het project loopt tot 31 december 2014 en heeft vier doelstellingen: • het terugdringen van de leegstand in het centrum van Kapellen • het betaalbaar maken van handelspanden • de aanbodmix optimaliseren • winkelwandelcircuits creëren. De VOKA-studie biedt de gemeente Kapellen de mogelijkheid om een visie te ontwikkelen over een kernversterkend winkelbeleid op langere termijn. Zo wordt onder meer de leegstand in kaart gebracht en worden voorstellen geformuleerd om innovatieve retailconcepten aan te trekken. Net zoals vele andere gemeenten wordt Kapellen geconfronteerd met een aantal maatschappelijke fenomenen die een bedreiging vormen voor de instandhouding en mogelijke groei van lokale detailhandel. De komst van grotere winkelketens, het veranderende winkelgedrag van jonge gezinnen, de vergrijzing en economische crisis hebben

een grote invloed op de ontwikkeling van de lokale economie en in het bijzonder op deze van de middenstand. Binnen het VOKA-project wordt alleen Kapellen-centrum onder de loep genomen, maar oplossingen en voorstellen zullen in de mate van het mogelijke ook worden toegepast op de andere winkelkernen van Kapellen.

Verkiezing buurtwinkels

Daarnaast heeft de provincie Antwerpen Kapellen een subsidie van € 4.740 toegekend voor het nieuwe middenstandsproject 2012-2013. Voor een geraamd kostenplaatje van net geen € 10.000 wil de gemeente buurtwinkels in het centrum en de omliggende wijken ondersteunen en promoten. Buurtwinkels zijn handelszaken die zich in hoofdzaak richten op buurtbewoners, met de focus vooral op de dagelijkse behoeften. Volgens deze definitie komen er in Kapellen 103 winkels in aanmerking. Opzet is de buurtwinkel van het jaar te verkiezen. Er wordt later een oproep gelanceerd naar de lokale middenstanders om zich voor deze titel kandidaat te

stellen. Vervolgens zal de gemeente in de nodige promotiemiddelen en logistieke ondersteuning voorzien. Klanten worden bij de actie betrokken door hen op te roepen om te stemmen voor hun favoriete buurtwinkel en hen te motvieren om zich uit te spreken over het nut of het aangename van dit soort winkels in de buurt. Klanten participeren ook actief door onder meer de slogan I like mijn buurtwinkel want… aan te vullen. Na een eerste stemronde worden de leukste en/ of meest originele slogans op affiches gedrukt en volgt een tweede stemronde. Winnende deelnemers ontvangen een leuke winkelcaddy met hun eigen slogan op. In de tweede stemronde bepaalt een professionele jury onder meer na een anoniem plaatsbezoek de uiteindelijke winnaar. De jury zal bestaan uit een afgevaardigde van de gemeentelijke dienst Lokale economie, VOKA, Unizo en een particulier persoon. De winnende buurtwinkel krijgt naast persaandacht een receptie voor de vaste klanten aangeboden. De handelaar krijgt van de gemeente ook een cadeaucheque om zijn handelszaak nog aantrekkelijker te maken. Meer info volgt later. Oktober - November 2012 | 23


Altijd op tijd wakker

Een rookmelder laat je niet stikken!

www.speelnietmetvuur.be Belgische Fondation B r a n d wo n d e n B e l g e Stichting des Br没lures www.brandwonden.be - www.brulures.be

foto: Nancy Verbeke

Jaarlijks zijn er in Belgi毛 ca. 10.000 woningbranden. Daarbij maakt niet alleen de hitte van het vuur slachtoffers, maar vooral de rook is dodelijk! Zeker als de brand 's nachts uitbreekt. Investeer daarom in een goede rookmelder, hang hem op de juiste plaats en test hem regelmatig. Zo gaat u met een gerust hart slapen.


dins

Startschot sporthal Putte

De nieuwe parking aan horecazaak ’t Kooike in Putte wordt op zaterdag 29 september in gebruik genomen. De parking omvat 136 parkeerplaatsen (waaronder vijf voor andersvaliden) en een laad- en loszone. Aannemer De Peuter uit Herentals legde de parking aan. Kostenplaatje: € 481.178,03 (incl. btw). De ingebruikname van de parking is natuurlijk interessant met Putte Kermis voor de deur, maar is vooral ook het startschot van de bouw van de sporthal. De bouw van deze derde gemeentelijke sporthal – na Centrum en Hoogboom – start echt in oktober. Het project is in

Open milieuraad

handen van Pellikaan uit Zaventem. Het einde van de werken is gepland in juni 2013, zodat sportclubs er vanaf het seizoen 2013-2014 terechtkunnen. De sporthal bestaat uit twee ‘hoofdruimten’. De grote hal – mét een netto sportoppervlakte van 44 op 24 meter – is onder meer te gebruiken voor zaalvoetbal, volleybal, badminton, tennis, handbal, turnen en basketbal. Ze wordt volledig ingericht, incluis materiaal, belijningen en opbergruimte. Daarnaast komt er een sportlokaal van 14 op 14 meter, onder meer voor gevechtssporten en dansen. Verder omvat de sporthal natuurlijk ook kleedkamers, sanitair en een kitchenette. De sporthal in Putte zal, eens klaar, niet worden bemand. De toegang wordt georganiseerd via een badgesysteem zoals in de sporthal van Hoogboom. Prijskaartje voor de nieuwe sporthal: € 1.571.015,60 (incl. btw). dins

Moeder, waarom lezen wij? De gemiddelde Vlaming leest vandaag meer boeken dan tien jaar geleden. Dat blijkt uit een recent onderzoek van de Vlaamse Gemeenschap bij 750 volwassenen. Voor meer dan 80% onder hen is lezen in de eerste plaats ontspanning. Er wordt gelezen op elk moment van de dag… in de zetel, in bed, op het toilet, wachtend op de trein, enz. Twee derde van de lezers zijn bovendien meerwaardezoekers. Voor hen mag een boek iets meer zijn dan een spannend verhaal. Iedereen weet dat boeken er niet alleen zijn om te lezen, maar ook om erover te praten. De boekbesprekingen van de leesgroep A Capella zijn in tien jaar uitgegroeid tot de meest kwaliteitsvolle in het Antwerpse. En dat heeft uiteraard

veel te maken met de keuze van de boeken die op tafel komen. Hiervoor wordt één selectiecriterium vooropgesteld: het boek moet iets bijbrengen, het moet inspireren en het moet de lezer laten nadenken. Ben jij ook een lezende meerwaardezoeker? Dan is de leesgroep van de Kapelse bib iets voor jou! Laat je naam en adres achter aan de bibbalie en wij houden je op de hoogte van de komende besprekingen. Je kan dan exclusief, los van het reguliere uitleencircuit, de vooropgestelde boeken lezen. En uiteraard… zet je je gewoon mee aan tafel voor een boeiend gesprek. Afspraak in het Cultuurcentrum, Dorpsstraat 45, elke dinsdagvoormiddag

23

Drs. Lisbeth Vancauwenberghe (Universiteit Gent) onderzocht de effecten van plastic op het milieu. De problemen die plastic in onze oceanen veroorzaken, zijn al lang geen ver-van-mijn-bed-show meer, maar dagelijkse realiteit. Mosselen in de Noordzee bijvoorbeeld, bevatten per gram vlees één plasticdeeltje. Die plasticdeeltjes nemen ze op uit het zeewater. Op die manier komt afval uit cosmetica, synthetische kleding en verpakking in ons voedsel terecht. Op de open milieuraad van dinsdag 23 oktober 2012 geeft Lisbeth Vancauwenberghe een uiteenzetting over de gevaren van plastic voor de wereld onder én boven water. Je bent welkom om 20.00 uur in de polyvalente zaal (zolder) van ’t Oud-Gemeentehuis, Antwerpsesteenweg 2 (toegang via glazen deur van EXPOG). Wie graag agendapunten voor de open milieuraad aanreikt, kan die voor 12 oktober overmaken aan de gemeentelijke milieudienst: milieudienst@kapellen.be.

OKTOdBag ER

9

OKTOdBag ER

din

sdag DECEM BER

11

van 9.15 tot 11.15 uur. Het nieuwe seizoen start op 9 oktober met een wolk van een boek: Nietzsches tranen van Irvin D. Yalom. Op 11 december komt Grip van Stephan Enter – de publieksprijs van de Gouden Boekenuil 2012 – op tafel. Alvast veel leesplezier!

Oktober - November 2012 | 25


Bijtanken@home Denk jij ook wel eens: ‘hoe pak ik dit aan?’ Het project bijtanken over opvoeden@home biedt de kans om bij je thuis een boeiend groepsgesprek over opvoeden te organiseren. Zo kunnen (groot)ouders van zowel jonge kinderen als tieners samenkomen om te praten over opvoeden. Alles kan worden gedeeld: vragen en twijfels, maar ook leuke ervaringen en verhalen. Een gespreksbegeleider bewaakt het groepsproces en stuurt bij waar nodig.

Hoe werkt het? Je kiest zelf of samen met enkele vrienden een opvoedingsthema uit. Waar heb je zelf vragen bij of waarover wil je graag uitwisselen met andere (groot)ouders. Stel een datum of enkele data voor waarop een gesprek kan plaatsvinden. Wij spreken een gespreksbegeleider uit je buurt aan. Vervolgens ontvang je een uitnodigingskaartje en een waardebon voor drank en versnaperingen. Je nodigt 8 tot 10 mensen uit en je beleeft een gezellige avond samen met andere (groot-) ouders van kinderen tussen 0 en 18 jaar.

Interesse? Dit project is een samenwerking tussen de Gezinsbond, de gezinsdienst, de jeugddienst en de opvoedingswinkel Brasschaat. Voor inschrijvingen of extra inlichtingen contacteer je het Opvoedingspunt via 03 660 67 46. Voor meer informatie kan je ook terecht op bijtanken@gezinsbond.be.

Lijnbussen rijden anders Vervoersmaatschappij De Lijn heeft haar aanbod in Kapellen grondig hertekend. Welke lijn wijzigt? • Bus 650 werd beperkt tot KapellenMerksem-Luchtbal en rijdt dus niet meer door naar de Rooseveltplaats in Antwerpen. De eindhalte is aan Metropolis. Bus 650 rijdt ook niet meer vanuit/naar Putte. • Buslijn 720 rijdt voortaan altijd door naar Putte, ook in de daluren. Deze rijdt nog wel tot in Antwerpen-centrum. • De ritten die de scholen in Merksem bedienen, werden overgenomen door de nieuwe buslijn 658. Die vertrekt in Putte en rijdt via Kapellen naar Merksem. 26 | www.kapellen.be

• Ook buslijn 670 die de scholen in Merksem bedient, rijdt niet meer door tot Antwerpen, maar stopt en vertrekt in Merksem. • De basisfrequentie op lijn 780 tussen Brasschaat en Hoevenen is verdubbeld. Welke lijn verdwijnt? Het traject van lijn 730 is tussen Ekeren en Brasschaat rechtgetrokken via de Lage Kaart. Dat maakt dat ze niet langer door Kapellen rijdt. Welke lijn wijzigt niet? De buslijnen 659, 671, 672, 673, 776 en nachtlijn N65. Zij volgen hun vertrouwde reisweg met dezelfde frequenties. Gedetailleerde info over alle wijzigingen vind je via www.delijn.be/aanpassingen.


Eerste fietsstraat in de provincie Het begrip fietsstraat werd recent opgenomen in de wegcode. De fietsstraat biedt een oplossing voor straten waar geen fietspad kan worden aangelegd (wegens te weinig plaats) en waar gemotoriseerd verkeer niet kan worden verbannen. In zo’n straten hebben fietsers wel voorrang op het autoverkeer. Een fietsstraat is een straat die is ingericht als fietsroute, waar specifieke gedragsregels gelden ten aanzien van fietsers, maar waarop tevens motorvoertuigen zijn toegestaan. Een fietsstraat wordt gesignaleerd met een verkeersbord dat het begin en het einde aanduidt. Fietsers zijn als het ware ‘baas’ in een fietsstraat. In fietsstraten mogen fietsers de ganse breedte van de rijbaan gebruiken voor zover deze slechts opengesteld is in hun rijrichting (en de helft van de breedte langs de rechterzijde indien de rijbaan opengesteld is in beide rijrichtingen). Motorvoertuigen hebben toegang

Groenten uit Balen donderdag

NOVEMBER

22

tot fietsstraten, maar die bestuurders mogen de fietsers niét inhalen. De snelheid in zo’n straat is beperkt tot 30 km/u. In Kapellen werkt de provincie Antwerpen vanaf 22 oktober verder aan de fietsostrade, het snelfietspad langs spoorlijn Antwerpen-Essen. Nu wordt het gedeelte tussen het station en de Antwerpsesteenweg aangepakt. Daarbij wordt de Lucien Bevernagestraat, de eenrichtingsstraat tussen Antwerpsesteenweg en Rubensheide, een fietsstraat. En dat wordt de allereerste fietsstraat in de provincie Antwerpen.

Voorleesweek

Germaine is 18 jaar in 1971. Ze woont in een arbeiderswijk in de Kempen en droomt van een beter leven. Dan breekt een wilde staking uit in de fabriek van haar vader. De staking zal uiteindelijk negen weken duren en het leven van alle betrokkenen drastisch veranderen. Deze prachtige film van Frank Van Mechelen, naar het gelijknamige toneelstuk van Walter van den Broeck, is levensecht en bij momenten zeer ontroerend. Sommige scènes werden trouwens gedraaid in ’t Oud-Gemeentehuis in Kapellen. In de 110 minuten passeren tal van topacteurs de revue, onder meer Stany Crets, Lucas van den Eynde, Evelien Bosmans, Clara Cleymans, Axel Daeseleire, Veerle Dobbelaere, Koen De Bouw en Warre Borgmans. Voor € 2 kan je Groenten uit Balen op 22 november om 14.00 uur zien in ’t Bruggeske. www.groentenuitbalen.com

NOVE

MBER

Thuis, in de kinderopvang of op school, de bib roept iedereen op om van voorlezen het mooiste kwartiertje van de dag te maken! Om ouders, grootouders, grote broers en zussen, leraren en kleuterjuffen, onthaalouders en begeleiders bij te staan, heeft de bib een stevige collectie voorlees- en prentenboeken in huis. Naast de gewone prentenboeken is er ook een bijzondere collectie kamishibaivertelkastjes en vertelplaten die je kunt lenen in de bib. Van bekende prentenboeken zijn grotere A3-vertelplaten gemaakt. Vooraan is er de prent, achteraan staat de tekst. Het vertelkastje – als het ware een klein theatertje – maakt er een magisch geheel van. Intussen heeft de

Namiddagfilm

17-25

bib meer dan veertig verhalen op vertelplaten en verschillende kastjes in huis. Onvergetelijke verhalen over Zoeperman,

Rosalie, Rikki, Dikkie Dik en vele anderen vind je vanaf nu zowel in de hoofdbib als in de bib van Putte. Oktober - November 2012 | 27


Gele driehoeken kunnen levens redden

Iedereen beseft hoe belangrijk (een vlotte aanvoer van) bluswater is bij een brand. Om de ondergrondse hydranten terug te vinden, bestaan er wettelijk verplichte signalisatieborden in de onmiddellijke nabijheid van elke hydrant. Het gaat om de rode hoofdletter H op een witte achtergrond. Spijtig genoeg stelt de brandweer vast dat veel van deze aanduidingen worden beschadigd of vernield. Of ze verdwijnen of worden aan het zicht onttrokken. Daarom worden net zoals andere gemeenten thermoplastische gele driehoeken aangebracht op het wegdek. Deze aanduiding wordt op de openbare weg gebrand en wijst naar de hydrant in het trottoir of de berm. De gele pijlen hebben het grote voordeel dat de spuitgasten vanuit hun brandweervoertuigen onmiddellijk de bluswaterput kunnen lokaliseren. Deze zomer verschenen de gele pijlen op het wegdek van de straten in Kapellen-centrum. Putte was vorig jaar al aan de beurt. De overige wijken volgen later.

Ontdek de vernieuwde online bibcatalogus

Surf snel naar kapellen.bibliotheek.be. Vanaf nu is daar nog meer te beleven en te ontdekken. Niet alleen vind je voortaan sneller wat je zoekt, de catalogus kreeg ook een nieuwe, frisse look. De nieuwigheden die werden toegevoegd, maken dat je nog makkelijker je uitleningen kan beheren en op de hoogte blijft van het laatste nieuws. Wens je meer gedetailleerde informatie over alle mogelijkheden die de nieuwe webcatalogus biedt? Neem dan een kijkje op de helppagina of vraag het aan één van de bibliotheekmedewerkers. Tot ziens in de bib!

Workshop voor 55+ Fit in je hoofd, goed in je vel

Naast een gezond lichaam is een gezonde geest heel belangrijk bij het ouder worden. Ben je fit in je hoofd, dan zal dit leiden tot een gezonder en gelukkiger leven. Daarom organiseren gemeente en OCMW de workshopreeks Fit in je hoofd. Die richt zich specifiek naar 55+’ers. In de workshops komen drie thema’s aan bod: gelukkig ouder worden (16/11), bewegen en ontspanning (23/11) en 10 tips voor een gezonde geest (30/11). De workshops vinden telkens van 9.30 tot 12.00 uur plaats in de vergaderzaal van dienstencentrum ‘t Bruggeske. Interesse? Deelnemen kost €5, inclusief drank en versnaperingen. Inschrijven of meer info bij Leen de Clercq (03 660 68 22), in de dienstencentra of op het secretariaat van het Administratief Centrum, Antwerpsesteenweg 130. Daar vind je ook de folder Hoe blijf je fit in je hoofd? Neem eveneens een kijkje op www.fitinjehoofd.be.

Creatievelingen welkom bij het jeugdatelier

Foto-art, graffiti, tekenen, schilderen, werken aan projecten, … Het jeugdatelier is een creatief ‘nest’ onder leiding van gediplomeerde begeleiders met een brok ervaring. Kinderen en jongeren kunnen hier terecht om hun creatieve talenten bot te vieren. Er wordt gewerkt met een jongere en een oudere leeftijdsgroep zodat je kan werken op je eigen niveau. Voor de lessen op vrijdagavond van 18.00 uur tot 20.30 uur zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Iedereen is vrij een les te komen bijwonen om te proberen. Neem wel eerst even contact op met de jeugddienst: 03 660 67 47 of jeugddienst@kapellen.be.

Wandeling militair domein

zaterdag

OKTOBER

13 28 | www.kapellen.be

Zin in een wandeling langs het militaire verleden van Kapellen? Schrijf dan alvast zaterdag 13 oktober in je agenda. Dan wordt een wandeling van zo’n 2 uur en 15 minuten georganiseerd in het Mastenbos. De bunkers en de antitankgracht getuigen nog van de wereldoorlogen en over de verdedigingsgordel rond Antwerpen. De groep wandelaars vertrekt om 10.00 uur aan de parking Mastenbos, Oude Galgenstraat. Inschrijven kan via de dienst Toerisme: 03 660 66 84 of toerisme@kapellen.be.


Ken uw wijkagent!

Veel Kapellenaren weten niet wie hun wijkagent is. Bij deze. Op de website www.pznoord.be kan je ook per straat opzoeken wie er wijkagent is. Wijkagenten werken op wisselende dagen en uren. Daarom kan je hen het best bereiken door iets na 8.00 uur ’s morgens te telefoneren naar 03 660 09 30. Indien hij niet van dienst is, kan men je daar zeggen wanneer hij er wel zal zijn. Of je laat je naam, adres en telefoonnummer achter en vraagt of de wijkagent je even kan terugbellen.

Marc Van Den Bleeken KALMTHOUT

AA N EL L LA VE ND

TORE NLEI

TE ES TS LM

IZE

EI

AAN

KA

BU

SL

LERL

. KLN

N AA TL CH RA G EUD

AL

O

H

IN W

BA

U

O

H

N

A LA

EW

EL

VO

ET

BE

EK

LA

AN HO

LL

EW

EG

D

W

IK ER

LA

AN E FROODBORSTLA EN JESLAAN LK VA

AN L VA

ME

N AA

RE

LL

N KE

KA

AA

AN

WIELEWAALLAAN

AN

RE

N

U

W

EN

. LN

ER TT HU EF SC RE D

S-

KIE B R AT FA R A DE ST

EN L

EU

AN ST

LA

D JE

AR TE

K VA L

R

F

US

LE

JE

EE

EM

LA

KA

G

Z IJ

AN ST

G

KW N

AT

HA

SC

AS

AA

IE

LL

STR AAT

OE

I

OE N AA

A N SL A

NI GARD E

EE RB

B UND E EG

W

N EE

ST

OM BO

OG HO

EF

VAE RT G E VA

OE K

VL

IDESTRAAT -NO HE OR D

IK ST AA RT KW AN LA EN

FT AE H

AA T

KL

EE

TR

EID H

-B

ES EI

I

Z

RE

EN

ND

EF

ND

EV

E

AR ZW

R

ST

RTL

AL BE KO

N IN

G RU BE

NS HE

ID E

AA T R

LE

SPEL RGES GEO

LN .

LA N KE

R BE

S-

AN

M LE AL

I

LK AA

KO O

R

CH

KST

K ER ST

R

TE U

PE

LL

F

E

O

EE

D

R

S

SD

AN

F

IE EN AN G LA

EG

ER

ER

PE

FR

AN

EE

KK

UV

G

HA

ER

LA

R

HOOGBOOM

F

HE

JA

RE

D

NE

EN

EG

SD

N LA A N

ER

AT E

D

BL

N

N

EW

EG

SE

SA

O

AA

RN

W NE

ES

ZE

LA

R

U

AT

Luc Smeets

VL

EG

C

NW

ZE

VIN

RA

N VA

EE

KA

EE

ST

W

ST

R

UT

EU

OM

KA

BO

D

HO

N

LE

AA

G

EL

N

RL

O

PO

SE

DE

NDE DO ON RO DR AN LA

AN

ES

EF D VA

LA

DE

LI

EG

AT

DRE

Pastoor Ballingstraat 41, 3550 Heusden-Zolder Tel. 011 45 87 00 - info@gentle.be

Nadruk geheel of gedeeltelijk verboden. Hoewel aan de opmaak van dit gemeenteplan de grootst mogelijke zorg is besteed, is de uitgever niet verantwoordelijk voor eventuele zetfouten

DE

AN

IA

HE

AN

R

VELD STRA

EEF

BOS

D

LA

N

AN

BR

N

PE

ER

TW

AR

TU

LA

HIN

KA

N 11

NE ZO NDE O KM OEIE VL

AN

RN AN

PE

ER

W EN

KE E

BE

LA

-

N

IA

AA KR I E N

ST

E ST

EG BA

uitgeverij - reclame - cartografie

AN

N IA

N

AN

SC

W

PU IH

ZILVERENHOEK

O LE D N T LA AA KE TR S

LA

LIJ

E

N

LIA

LA

E PS

UD

L AA

BE

B SE AA

EK

ER

O

EN

AA

ES

AN

.

L AA N

EM

FR

LA

E

RG

O NH

TW

-

ELD IV

O

EF

LA

Z IN

RE

S IA

AA KL N

AN

S TR

LAAN

AK

HE

S R IJ PAT T R . S

BL

ND

CH

ID

LH A

R VE IL

HEIRUST

KL

SE

TR

EN AN UD G O E N LA G RE

KE

-

FH ON . L

BE

DE

W IN

ZILVE RBOS

F

DE

F

EE

UK

EE

IN

DR IN RE PA LUCIEN BEVERNAGESTR. AN E LA NT LE SH EI

DR

DR

RE

PR

OU

M O O IZ A N HE LA

RDE EN . HO FLN HO

EG NW EE ST

EN

BE

IS

D EN

I

KONIN GIN

BE N

AN AT

EF

EL

F EE

RU

F

EF

IN

AS

EE

IR

RE

AT

G

EII LE SL TS T E V EL

.

DR

ND

RA

N IN

YS

TR

EN

ST

T AA

E IEP

TR

EN

RS

LG

KE

WI

KO

RU

FS

E IK

AK

F

GW IL O T AT KN TRA S T AA EF TR RE ED NS PE ZE EL A AT S TR PA LM

EE

RVE SZ IL D E N VE EF S IL D R E L IN E E F R DR TE LEE AB EEF ER T E R T W D U P IE S M E N IE IJ K F DE EEF W EE DR DR IA AC AC PL

DR

EG

AN

HO ESPS ER TW AN

AT

RT

NW

BA

ND ZA TR. S

BE

NE

SE

EF

LO

AT

RA

AL

EN

P ER

TW AN

B IN

EN

EN RK BE EG W

RA

EI

ST

SL

W

SRP D O IN P LE V R IJ L E I BE GS D IN

RE

A UL AN N MP AA L

ST

AN

EG

STERRELAAN

EV

D EN M ST AT O L IO NS ST R.

FU

CA

T AA

Verantwoordelijke uitgever FORT VAN KAPELLEN

T AA

RG

NH

I

EW

LE

U PA

RT

IJ S NVE T WIT RAA ST

HO

FORTSTE

TR

BE

VE

DE

B IA

R PA

NE

SE

RE

R

BO

RS

KERKPLEIN

N

O

PS

EG

EE

KW

R

T AA

PE

O

R PA

ST

TR

PA

ENW EG

DR

AN

LO

E . NLA

ID

PO

LN

R.

D

N

EN

TE

LO R KE N ST LA AN AN JE LN .

AN

AN

LA

EN

M

VA N

AN

N

KA

R

AA T

LA

O

ST

E ID

N

R

O

ZU AT-

EF

E

O

LM

M

F

O

AN

HE

D

LA

AN

SP

SP

R

G

R

ER

D

SP

PE

EN ED AN VR LA N CH VA UR B

AT

RA KO

IN LE

EE

IP

AA

AR SP

ST

SE

EL

CENTRUM

IL

H

EN

.

PH

O

G

LA N R

LN

I

O

E ID

IN

JE

LE

AN ST

N

EN

KA

AA

M

R

TRA

RE

TL

OE

ST

R

DES

SD

NE

P KA

BL

TH

T AA

B

AT

A

H

C

SS

A

R

BO

LD

AN

OR

EE

LA

IC

T

ST

HEI

NS

NR

R PA

KA

UID

T-Z AA

TR

ES

ID

HE

MA

HE

NOE N

NA

AN

-

EI

L RD

OK

SE

F

G R A LA

BO

A EL

EL GE F D E ON RE YM DD RA HAN

KIE

I

ST

U IF SD AN BO LA F

L H LE TH S ABET

H

-

E RE

REEF

OT

EN

AN

I

EI

LA

AN

EA

O CH ES N GH LAA

LA

HO

LS

AL

LE

SL

WOLVE NBOSD MU

DR

F EE

I

HOUTSN IPLEI

UID T-Z AA TR ES ID HE

S

F

BU

N

ZE

EN

AZ

-

NN

LIJ

N

AA

AA

DE

IA L

GR

R

LA A

OL

RS

RG

-

AR ST

M

N AG

JO

E

L IA

H

SS

N

DA

BE

E ND TA RS EF EE RE D

AA

KA

W

EG

L OF

LM

R.

EN NN DE F E EE RT D R KO RG BU

EW

IJS

R PA

KMO ZONE KAPELSESTRAAT WEST

T MS

EG

NW

EE

ST

SE

UT

SE

IPLEI

LE

NU

AT

O TH

LE

VIT

EN

T AA

RA

ER

NU

TR

ST

UIT

VE

RT

SS

S EN

NLEI MEZE

EI NL OE RH KO

TORE

EG W EN

KAPELLENBOS TO R

HOUTSN

AN

TH

OU

T AA ME

R IM

SR

Maurice Bleyenbergh Ludo Eysackers

Marc Vandebroek

UU

Oktober - November 2012 | 29

ST

W

EZ

EL KRYNLAAN

VO SHO LLEI EI AT S HA SC AS

NLEI

GEO

EK RO

TR LG

BO

I LE MP DO ER RO

S SE PE

BR

RGES

FR

VE

N122

KAMPLAAN

ZE N

EI POLB ERGL

AN

I

EL

T AA

TR

RS

LE I

JAG ERSL EI FA ZA NT EN LE I

HA I MER ELLE I

CAPI AULE GES

NACH TEGA ALLE I

HEIDESTRAAT-NOORD

LA

SP R W EE EN U LE I

EI

ERSL

VIJV

LE

P KA

N 11

E AT W

EL

EG NW

I

ST EE

NL E

KA

NACH TEGA ALLE I

LM TH O

VIN KE

KAPELLENBOSLEI

UT SE

PRET LAAN

NLEI

AAN LERL SPEL

TORE

EF

GEOR

PRET LA DE

VIE RD ED RE EF

ZE SD ED RE EF RD

DE

FR AN SE LE I

MP

T TRAA

AAT

KRYNLAAN

I

I

F EE DR

LE

LE

RIEKOLIB

N117

EI

DO

ER

F

RS

LF

ST

EE

MASTENLAAN

IGE

ED

RE

I

GO EK

DR

W

HOGEWEG

RE

AL

AR

ERSL

ER

MA RC OT TE DR EE F

KANA

VIJV

DU IN EN DR EE F

RO

NDS BR A ERT DE OU

AB ST

DE

VA RE NL AA N

VA RE NL AA N

EI

RS

AN

N AA NL RE LIE PU PO

BRAA MBE SL

LA A

N

AN

EN ST RA AT GA LG DE OU

VIJ FD ED RE EF

LE

LA

EG

LF

EF

ZE

DR

NW

GO

RE

I

IJZEN PATR

HE

TEE

ND

LE

HA

EEF

ENS

DE

SE

KAM

KOE EK F KO REE D

EG

EW

ID

ESS

MID

AN

ELIA

F EE

F

FR

F

N

ELAA

STRI

INDU

KMO ZONE BOSDUIN

R IED BR

EE

N

EF

LAAN

EE

I

F DREE

F EE

DR

AA

RE

LAR IKS

LE

LEI

BERT

S AL PRIN

EF RE SD ER KK BA

NL

TE

RS

DR

OR

OT

KORTE FRANSELEI

DR

VE

I PLE OM

ID

EF

EN

VIJ

EI

D ER

SC

TANK

RE

IN

RT L

S-

ND

DU

BE

F

DE

N

Rudi Beeckmans

AL

AN

AA

INS

NIK

MID

R ENST

G

AN

VO GE LK ER SL AA N

PR

RO

AAT

RAAT

RC

DO

ANTI

AAT STR GEN GAL

DE OU

MA

ES HE

GAL

SL

FE

RO ZE NL AA N

LA

LI KO

WEYMOU TH LA

UG

E RE TD AR RIF

STR

AAT

FORT VAN ERTBRAND

DE OU

DO

PA

LSTR

ST VELD

D RAN

LEPE

ERTB

AT

RA

DST

AR

KA

N

PR EL INSE ISA S BE TH LE I

REEF

EI LSTL HULS

. DELN ANENZW LEI

AN ELLA LEG RSV DO

KLIN

AA

SP EC HT EN LA AN

N111

N

PEND

ELST

HAG

JAN

RL

KALMTHOUT

KALMTHOUT

AA

BR EM LA AN

DE

AL

SNEP

N

BAAN

KLAA

AN WAR

-

A T RAA AAT F STR REE EFD EVEN HO HO NEN VIER PAN

CE

MIS PE LA AR LA AN

BR EM LA

AAT

STR

EVEN

HO

VIER

DO UG LA SL AA N

IC

LA GIE ENER

TSELS

EE DELB MID

S-

A UIS T-LO ER AT ALB STRA

IU NYS T DIO ST. STRAA

PUTTE

BA RE EL LA AN

RS

ZIL VE

LS

CO

PA R

N

A TBA

SE

AAT STR E E OEV STH OO LAND WEI N LAAN SLAA R EIPE AN SCH KXLA LD PO LINC LEO S PA AT LOUI STRA N VINCENT STER EN AA O AN IZ MERCIERPLEIN KLO LAAN TENL PART GENO BOND I S RAN T FR EGLE AA PLO SSTR AAT TER R M U ST AA AAT WO EVEN RIJFEENZ SSTR HO HEID VIER HUPLAAN SC AN F LA REE EFD HO N NEN PAN KLAA HAR AN ENLA G EG

OU DE GA LG EN ST DO RA OR AT NE NL AA N

EEF

DR

DEN

LIN

ST RA AT

T TRAA ENSS GR

KL IN KA AR D

G

WE

SE

EN

EV

HO

IE DR

N

NLAA

DEZE

CANA

CANADEZENLAAN

AN

PUTTE NEDERLAND

EG KW SPEC

G

GRENSSTRAAT

LA BOTERBLOE EM

AN PAASBLOEM M LA

T TRAA

SS REN


L

het leven van a tot z

de bib

R

n e s d i g eis

ls naam: Pascale Danie leeftijd: 50 jaar tie boebib-taak: balie + collec iedenis sch ge , ken over reizen en levensvisies tip van Pascale: leboel inreisgidsen met een he “Trotter is een serie zel die sge rei nuttige tips, een teressante weetjes en ook ar ma rs, ste lei ele trekp je niet alleen tradition .” en kk tde laat on ongekende schatten

“Het filiaal in Putte is mijn troetelkindje. Alles moet er op en top in orde zijn. Ik ken de klanten en hun wensen. Om hun belangen te verdedigen sta ik stevig mijn mannetje tegenover grote broer Kapellen.” Dankzij Pascale groeiden de reisgidsen uit tot het paradepaardje van de informatieve collectie. “Jaarlijks koop ik zo’n 200 nieuwe gidsen aan. Er is geen editie die aan mijn aandacht ontsnapt en ik weeg de vooren nadelen van elke reeks zorgvuldig tegenover elkaar af met zorg voor variatie en actualiteit.”

30 | www.kapellen.be

E

V

W

E

N S L A O N E N

N

G

DE BADKAMER & HET WC Hoe levenslang veilig en comfortabel wonen in je eigen vertrouwde woning? In dit nummer krijg je tips om je badkamer en toilet veilig en gebruiksvriendelijk in te richten. • Héél belangrijk is dat de badkamer- of toiletdeur naar buiten draait. Zo kan er steeds hulp van buitenaf komen. • Muren in badkamer en wc zijn best stevig, zo’n 14 cm dik. Zo kan je – indien nodig – hulpmiddelen als handgrepen, steunbeugels en een zitje bevestigen. • Zorg voor voldoende verluchting. Zo vermijd je niet alleen schimmelvorming, maar ook – als de vrijgekomen damp wordt omgezet in vocht – slipgevaar. Zorg ook voor een slipvrije vloer. Kleine, ruwe tegels verkleinen de kans op een val. • Een inloopdouche zonder drempel is het meest praktisch en veilig, en heeft de voorkeur op een bad. De toegang tot de douche draait bij voorkeur 90° open en beschikt over een vrije breedte van minimum 85 cm. Opteer je toch voor een bad, dan is 50 cm de ideale instaphoogte. Voorzie in douche en bad ook een antislipmat. • Kies voor thermostatische kranen. Die zorgen voor de juiste temperatuur zonder veel waterverlies en je vermijdt het risico op brandwonden. Een kraan met uittrekbare slang is interessant om haren te wassen of een emmer te vullen om te poetsen. • Het kan praktisch zijn als je aan je wastafel kan zitten. Dit vereist wel een wastafel zonder onderkast. De ideale hoogte om zowel staand als zittend gebruik te maken van een wastafel is 80 cm. • Zorg voor een voldoende ruim toilet: 1,2 m vrije ruimte vóór en 90 cm vrije ruimte aan één zijde van het toilet. Denk maar aan kleine kinderen die hulp nodig hebben bij het toiletgebruik of een familielid of bezoeker die minder mobiel is. • Voor ouderen is de toiletruimte best uitgerust met handgrepen en een verhoogd toilet draagt ook bij tot het comfort. Een zithoogte tussen 46 en 50 cm is ideaal. Meer informatie nodig? Surf naar www.wooneenlevenlang.be of www.dezilverensleutel.be.


KAPELSE WINNAARS School klauwt in Drakenbootrace

s © Mater Salvatori

Het Mater Salvatorisinstituut scoorde op de Drakenbootrace (met ruim 70 ploegen, waaronder maar twee scholen). Twee bekers kunnen worden bijgezet in de prijzenkast. Niet alleen werd de ploeg leerkrachten van de Kapelse school uitgeroepen tot meest ludieke ploeg. In de categorie mixed teams roeide ze in het Kattendijkdok ook naar de derde plek.

Gemeentepersoneel in de bloemetjes

Dertien personeelsleden van de gemeente Kapellen werden zopas gehuldigd. Bruno, Dirk, Dominique, Gert, Hedwig, Hugo, Iwein, Patrick, Robert, Sonja, Viviane en Willy werken al ruim 25 jaar mee aan onze gemeente en ontvingen een burgerlijke medaille eerste of tweede klasse. Eddy doet nog straffer en zit aan 35 jaar dienst. Hij kreeg een burgerlijk kruis tweede klasse.

© DIKA

Zwemmer topt op Olympische Spelen

© MTBSNK

Pompier scoort drie medailles op WK

Luc Vanwesenbeeck (61) was op het WK voor brandweermannen en -vrouwen in Tjechië goed voor drie van de 12 Belgische medailles. In de categorie M2 (61+) behaalde hij zilver in het mountainbiken (na meervoudig wereldkampioen Paul Daly), eveneens zilver in de tijdrit én de bronzen plak op de weg.

Dieter Dekoninck (21) schreef samen met zijn teamgenoten van de 4x100 m vrije slag een stukje geschiedenis op de Olympische Spelen. Ze zwommen de finale! In de series verbeterde Dieter tevens het vier jaar oude Belgische record (wat hij twee dagen later weer kwijt was aan een ploegmakker). En op de 4x200 m vrije slag werd het Belgisch team ook nog twaalfde.

Andere ‘prijsbeesten’

• Fotografe Tanja de Maesschalk (40) won de Publieksprijs van de Bruidsfoto Awards 2012. Ze won in de categorie Huwelijk en Emotie en nam als enige Belgische fotografe deel aan deze Nederlandse wedstrijd. • Schilderes Lidwina Smeets (79) heeft haar levenswerk vastgelegd en al haar tekeningen en schilderijen in boekvorm gegoten. Een groot werk van haar hangt in de dorpskerk van het Joegoslavische Stankovci. Oktober - November 2012 | 31


Vormgeving:

Druk:

Huwelijksjubilarissen

BRILJANTEN JUBILEUM • Alfons Zels & Julia Suykerbuyk

DIAMANTEN JUBILEUM • Marcellus De Clerck & Ida Van Bedaf • Joannes De Moor & Martha Van Trier • Marcel Heyman & Simonne Philips • Fernard Noé & Suzanne De Winter • Jozef Pauwels & Marie-José Van der Elst • Alphonsus Simons & Hélène Vermeersch • Joannes Van de Wygaert & Maria De Vree • Petrus Van Roosbroeck & Maria Dierckx

GOUDEN JUBILEUM • Ludovicus Beenen & Leonia Helsen • Willy Beldé & Julienne Bastiaenssens • Petrus De Moor & Magda Regemortels • Andreas De Vos & Angela Van Kolen 32 | www.kapellen.be

• Fredolinus De Wit & Cecilia Helsloot • Franciscus Feyens & Lisa Pauwels • Marcel Galeyn & Irène Kazandjian • Jean Kintz & Monique Cappelle • Leo Lambrechts & Josée Van Campen • Xaveer Merckx & Godelieve Van Kerkhove • Willy Meseure & Frieda Bastiaanse • René Nagels & Simonne Bastiaenssens • Josephys Nuyes & Hilda Huybrechts • Pierre Prinzie & Agnes Geeraerts • Ludovicus Sterkens & Lydia Jacobs • François Van Beeck & José Van Oevelen • Robert Vandenbossche & Hilde De Ley • Freddy Van den Weygaert & Maria Janssens • Julius Van Hoof & Suzanne Lauwers • Gustaaf Van Opdorp & Maria Berckmans • Xavier Verbaenen & Rita Kooyman • Roger Wellens & Philomena De Cort • Marcel Wouters & Virginia De Clerck

Info Kapellen 4  

Info Kapellen, gemeentelijk informatieblad Kapellen, vierde nummer van 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you