Page 1


2


:LHU]\P\ ĵH 7DWU\ WR QDMSLØNQLHMV]H SDVPR J´UVNLH7\PUD]HPFKFHP\MHSRND]DÈ]SHUVSHNW\Z\ G]LHVLØFLXREZRG´ZRFKURQQ\FK1LHNDĵG\]QLFK VWDZLD SU]HG WXU\VWÆ ZLHONLH ZVSLQDF]NRZH Z\]ZDQLD DOH SU]\URGQLF]R NDĵG\ PD PQ´VWZR GR ]DRIHURZDQLD .DOHQGDU] GRVWØSQ\ MHVW Z SXQNWDFK VSU]HGDĵ\ 731 &HQWUXP(GXNDFML3U]\URGQLF]HMXO&KDāXELăVNLHJR  $ RUD] 3XQNW ,QIRUPDFML 7XU\VW\F]QHM XO&KDāXELăVNLHJR DWDNĵHQDsklep.tpn.pl

,QIRUPDFMD7XU\VW\F]QD  LQIRWXU#WSQSO


Zapraszamy codziennie

niedziela – czwartek 8:30-22:00


POLECANE

14


str. 26

str. 20

www.infogram.pl

www.infogram.pl

str. 12

str. 6


:LHF]RUQLFDSRHW\FND

KA ta STROFA

17.00

oraz

:UčF]HQLHQDJUyGZ ;;,.RQNXUVLH)RWRJUDÀF]Q\P Å7DWU]DęVND-HVLHęµ %XNRZLDęVNLH&HQWUXP.XOWXU\Å'RP/XGRZ\µ XO7DGHXV]D.RĤFLXV]NL%XNRZLQD7DWU]DęVND

Partner:

str. 7

Powiat TDWU]DĔVNL

UM Zakopane


Nadia DOMINIKA GWIT/PIOTR PRĘGOWSKI Olga JOANNA KUPIŃSKA Norbert MICHAŁ MIKOŁAJCZAK/KRZYSZTOF IBISZ Maja AGATA ZAŁĘCKA Marek MICHAŁ PIRÓG/SEBASTIAN STANKIEWICZ przekład BARTOSZ WIERZBIĘTA reżyseria RAFAŁ SISICKI kostiumy KATARZYNA GASIK/JULIA WIETESKA produkcja KAMILA POLAK

CENTRUM KONGRESOWE "GERLACH" REZYDENCJA II NOSALOWY DWÓR

10 LISTOPADA 2019

Godz. 18:00

ul. Balzera 21d, Zakopane BILETY W CENIE: 100,- 90,- PLN NOSALOWY DWÓR TEL. 18 202 24 00 E-MAIL: BILETY@NOSALOWY-DWOR.EU BILETY W INTERNECIE: kupbilecik.pl, biletyna.pl, ebilet.pl SPRZEDAŻ I REZERWACJE GRUPOWE TEL. 887 410 411, E-MAIL: INFO.TOMMA@GMAIL.COM


18


Ciekawostka


24


Cykl prezentujący filmy niszowe, które zazwyczaj trudno zobaczyć na dużym ekranie. Projekcję poprzedza wprowadzenie do tematyki poruszanej w filmie, często z udziałem gości specjalnych.


Bon appétit! SȄawek KardaɁ

tel. 8 63 0 20 0 2


32

Profile for Zakoplan. Zakopane, góry i trochę kultury

Infogram 146 Listopad 2019: Rzeczpospolita Zakopiańska  

Ponury i nudny listopad? Nie w Zakopanem! Co roku w redakcji jesteśmy przekonani, że już nic nas nie zaskoczy i za każdym razem w naszym kal...

Infogram 146 Listopad 2019: Rzeczpospolita Zakopiańska  

Ponury i nudny listopad? Nie w Zakopanem! Co roku w redakcji jesteśmy przekonani, że już nic nas nie zaskoczy i za każdym razem w naszym kal...

Profile for infogram
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded