Infogram 146 Listopad 2019: Rzeczpospolita Zakopiańska

Page 1


2:LHU]\P\ ĵH 7DWU\ WR QDMSLØNQLHMV]H SDVPR J´UVNLH 7\P UD]HP FKFHP\ MH SRND]DÈ ] SHUVSHNW\Z\ G]LHVLØFLX REZRG´Z RFKURQQ\FK 1LH NDĵG\ ] QLFK VWDZLD SU]HG WXU\VWÆ ZLHONLH ZVSLQDF]NRZH Z\]ZDQLD DOH SU]\URGQLF]R NDĵG\ PD PQ´VWZR GR ]DRIHURZDQLD .DOHQGDU] GRVWØSQ\ MHVW Z SXQNWDFK VSU]HGDĵ\ 731 &HQWUXP (GXNDFML 3U]\URGQLF]HM XO &KDāXELăVNLHJR $ RUD] 3XQNW ,QIRUPDFML 7XU\VW\F]QHM XO &KDāXELăVNLHJR D WDNĵH QD sklep.tpn.pl

,QIRUPDFMD 7XU\VW\F]QD LQIRWXU#WSQ SO
Zapraszamy codziennie

niedziela – czwartek 8:30-22:00
POLECANE

14

str. 26

str. 20

www.infogram.pl

www.infogram.pl

str. 12

str. 6


:LHF]RUQLFD SRHW\FND

KA ta STROFA

17.00

oraz

:UčF]HQLH QDJUyG Z ;;, .RQNXUVLH )RWRJUDÀF]Q\P Å7DWU]DęVND -HVLHęµ %XNRZLDęVNLH &HQWUXP .XOWXU\ Å'RP /XGRZ\µ XO 7DGHXV]D .RĤFLXV]NL %XNRZLQD 7DWU]DęVND

Partner:

str. 7

Powiat TDWU]DĔVNL

UM Zakopane


Nadia DOMINIKA GWIT/PIOTR PRĘGOWSKI Olga JOANNA KUPIŃSKA Norbert MICHAŁ MIKOŁAJCZAK/KRZYSZTOF IBISZ Maja AGATA ZAŁĘCKA Marek MICHAŁ PIRÓG/SEBASTIAN STANKIEWICZ przekład BARTOSZ WIERZBIĘTA reżyseria RAFAŁ SISICKI kostiumy KATARZYNA GASIK/JULIA WIETESKA produkcja KAMILA POLAK

CENTRUM KONGRESOWE "GERLACH" REZYDENCJA II NOSALOWY DWÓR

10 LISTOPADA 2019

Godz. 18:00

ul. Balzera 21d, Zakopane BILETY W CENIE: 100,- 90,- PLN NOSALOWY DWÓR TEL. 18 202 24 00 E-MAIL: BILETY@NOSALOWY-DWOR.EU BILETY W INTERNECIE: kupbilecik.pl, biletyna.pl, ebilet.pl SPRZEDAŻ I REZERWACJE GRUPOWE TEL. 887 410 411, E-MAIL: INFO.TOMMA@GMAIL.COM


18Ciekawostka


24


Cykl prezentujący filmy niszowe, które zazwyczaj trudno zobaczyć na dużym ekranie. Projekcję poprzedza wprowadzenie do tematyki poruszanej w filmie, często z udziałem gości specjalnych.Bon appétit! SȄawek KardaɁ

tel. 8 63 0 20 0 2


32


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.